Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

of 45 /45
Pagina 1 Şedinţa Comitetului Director 21 februarie 2014 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

description

 

Transcript of Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Page 1: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 1

Şedinţa Comitetului Director

21 februarie 2014

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Page 2: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 2

• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania noiembrie 2009

• Durata - 6 ani: 1/2010 – 12/2015

• Partenerii instituţionali principali: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională

• Contribuţia părţii germane: 17,9 milioane de Euro• Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro• Suportul German pentru Investiţii – 7,3 milioane de Euro

• Co-finanţare din partea Guvernului Român – 0,7 milioane de Euro• Co-finanţare din partea Guvernului Suedez – 5,5 milioane de Euro• Co-finanţare din partea Uniunii Europene – 5,0 milioane de Euro

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Page 3: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 3

• Total: 17,9 milioane de euro

• Asistenţă tehnică – 10,6 milioane de Euro• 2010 – 2013: 5,1 milioane de Euro• 2014: 2,0 milioane de Euro• Investiţii destinate proiectelor-pilot: 3,6 milioane de Euro

• Suport German pentru Investiţii– 7,3 milioane de Euro• Investiţii• 12 angajați ai ADR-urilor (4 Nord / 5 Centru / 3 Sud)

Contribuţia germană: 17,9 milioane de Euro

Page 4: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 4

Proiect-pilot – investiţii de capital şi achiziţionare de echipamente

Îmbunătăţirea serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare din satul Roşu, raionul Cahul

Co-finanţare din partea Guvernului Român în mărime de 0,7 milioane de Euro

Page 5: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 5

3,3 milioane de euro (2012-2014)• Planuri operaţionale regionale în domeniul AAC, MDS şi EE în clădirile

publice (de către Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud) elaborate.

• Indicatori regionali stabiliţi în domeniile menţionate mai sus şi baze de date elaborate.

• Modele de procese de proiectare transparente şi participative elaborate, bazate în cea mai mare măsură pe metodologia clasică a focus-grupului, cu participarea părţilor interesate cheie din sectoarele vizate, societatea civilă şi sectorul privat precum şi a specialiştilor externi.

• Mecanisme şi proceduri oficiale de coordonare şi colaborare cu ministerele sectoriale responsabile (Ministerul Mediului şi Ministerul Economiei) elaborate.

Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5 milioane de Euro

Page 6: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 6

Co-finanţare din partea Guvernului Suedez în mărime de 5,5 milioane de Euro 2.2 milioane de euro (2014)• Sprijin acordat instituţiilor de dezvoltare regională şi autorităţilor

publice locale. > Implementarea proiectelor investiţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice locale.

Puncte de reper:• Proiecte de investiţii elaborate în domeniul dezvoltării

regionale la etapa premergătoare iniţierii procedurii de achiziţie (volumul - 6 milioane de Euro).

• Gestionarea punerii în aplicare a proiectelor de către ADR-uri fără lacune majore (fonduri de investiţii aferente, furnizate de către Germania).

• Îmbunătăţirea gestionării proiectelor de către APL-uri, cu susţinerea auditorilor energetici autorizaţi şi finanţare din partea Fondului Naţional pentru Eficienţă Energetică.

Page 7: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 7

Co-finanţare din partea Uniunii Europene în mărime de 5,0 milioane de Euro

Obiectivul general

Sprijinirea Republicii Moldova în promovarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale cu accent pe elaborarea cadrului politic, juridic, instituţional şi de dezvoltare pentru o politică de dezvoltare eficientă în regiunile Moldovei.

Domeniul de aplicare

• Facilitarea unui proces de planificare regională care să conducă la elaborarea unui flux de proiecte relevant în domeniile specificate şi în materie de preocupări ale politicii de coeziune UE şi DR.

• Fortificarea capacităţilor esenţiale pentru susţinerea obiectivelor menţionate anterior şi sprijinirea unui proces mai amplu de dezvoltare regională.

Rezultate scontate

• Planuri regionale detaliate care acoperă cinci domenii tematice esenţiale pentru dezvoltarea regiunilor din Moldova (AAC, MDS, drumuri locale de importanţă cheie şi din acestea planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune (N, S, C).

• Planuri regionale operaţionale actualizate pentru fiecare regiune, unde instituţiile de dezvoltare regională să fie funcţionale.

• Capacitate validată în rândul organelor responsabile relevante pentru rezultatele prezentate mai sus, inclusiv capacitatea de a gestiona în mod continuu un flux de proiecte.

• Flux de proiecte gata de implementare, finanţare şi achiziţionare.

Page 8: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 8

Domeniul de intervenţie 1 – Servicii publice localeProgres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Chişinău, 21 februarie 2014

Page 9: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 9

• Activităţile planificate duc la obţinerea Rezultatului Domeniului de intervenţie 1:

Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor

publice locale în comunităţile selectate din raioanele-pilot

Prezumţia de bază

Page 10: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 10

Model de sprijin

Abordare comprehensivă

… pentru durabilitate sporită

Servicii publice locale

eficiente

1. Planificare şi programare

integrată la nivel local

2. Îmbunătăţirea cooperării

dintre APL-uri

3. Investiţii în optimizarea

infrastructurii pentru prestarea

serviciilor publice locale

4. Consolidarea capacităţilor

APL- urilor şi a prestatorilor de

servicii

5. Mobilizarea şi sensibilizarea

populaţiei

Page 11: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 1108/04/23

DI1 Model de rezultate > Consolidarea strategică a capacităţilor APL-urilor > Accesibilitate

> APL-urile cooperează> Accesibilitate

> Servicii durabile> Accesibilitate şi calitate> Achiziţii publice profesionale

> Prestarea, gestionarea durabilă şi eficientă a serviciilor> Accesibilitate> Cele mai bune practici diseminate

> Cele mai bune practici comunicate> Utilizarea noilor servicii

1. Planuri şi programe

2. Cooperare

3. Investiţii4. Consolidarea

capacităţilor

5. CetăţeniServicii publicelocale eficiente

Page 12: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 14

Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Rîşcani

Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în raionul Cahul

Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în Iargara, raionul Leova

Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Orhei, Spitalul

regional din Orhei

Sistem de iluminare stradală eficient din punct de vedere energetic în

raionul Soroca

Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi

Floreşti

Eficienţa energetică a clădirilor publice, raionul Nisporeni, Spitalul

regional din Nisporeni

Harta sursă: MDRC

Page 13: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 15

< 1. Planificare şi programare strategică localăMDS• S-a convenit asupra graficului de curăţire a 4 platforme temporare de gunoi • S-a convenit asupra acordării de sprijin la demararea procesului de colectare

(dirijare)• Depozitul de deşeuri din Parcani a fost confirmat• SF în curs de finalizare• Procesul de elaborare a SDSE în domeniul MDS în curs de desfăşurareAAC• SF pentru raionul Cahul şi Rîşcani în curs de finalizare (focalizare modificată)• Raionul Leova a prezentat MSPL proiectul raional, activităţile au fost iniţiate,

memorandumul de înţelegere în aşteptare, SDSE şi SF urmează a fi finalizate înainte de prezentarea planificării detaliate a investiţiilor

EE• A demarat procesul de actualizare a SDSE din EE pentru raioanele Orhei şi

Soroca

Page 14: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 16

< 2. Cooperarea intercomunitară

MDS• APL-urile au convenit asupra selectării a 4 depozite temporare de deşeuri pentru a fi

curăţite• 67 APL-uri au convenit asupra instituţionalizării cooperării intercomunitare• 35 APL-uri au beneficiat de asistenţă în procesul de prestare a serviciilor• 20 de APL-uri au adoptat decizia de a adera la SA şi accepta taxe locale, proces aflat în

derulare AAC• Raionul Cahul: Instituţionalizarea serviciilor de CIM în domeniul AAC, proces aflat în

derulare, 3 primării au adoptat decizia de a adera• Raionul Rîşcani: au fost efectuate 2 vizite de studiu (> RO şi PL) privind servicii bazate pe

CIM • Raionul Rîşcani: Discuţii pe marginea CIM: iniţiate şi în derulare(> 10 APL-uri)EE• Tătărăuca Veche, Soroca: au fost iniţiate discuţii privind extinderea prestării de servicii

bazate pe CIM (> 6 APL-uri)Abordare transversală• Discuţie > Cancelaria de Stat, CALM şi alţi actori asupra aspectelor juridice ale

instituţionalizării CIM şi a serviciului de recuperare a costurilor, evaluarea valabilităţii etc. - în derulare

Page 15: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 17

< 3. Investiţii de capital şi achiziţionare de echipament

MDS• Toate echipamentele au fost achiziţionate şi transferate• Proiect tehnic pentru centrul de reciclare din Floreşti - finalizatAAC• 75% gospodării din localitatea Roşu sunt conectate la serviciul de aprovizionare cu apă• Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru 6 sub-proiecte - în derulareEE Orhei: • 5 sub-proiecte finalizate şi transferate• Sistem inteligent de monitorizare a eficienţei energetice• Instalarea a 3 puncte termice• Reconstrucţia intrării - în derulareEE Nisporeni• Documentele de licitaţie în curs de pregătireEE Tătărăuca Veche • Premiul Moldova Eco-Energetică - finalizat, operaţional, transferat şi acordatAbordare transversală• ADR-urile au fost abilitate şi au beneficiat de suport procesul de raportare şi de

desfăşurare a achiziţiilor publice

A se vedea prezentarea

pentru o privire de ansamblu

asupra situaţiei

financiare

Page 16: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 18

< 4. Consolidarea capacităţii APL-urilor şi a furnizorilor de servicii

MDS• Planul de acţiuni pentru dezvoltarea capacităţilor - elaborat• Discuţii cu privire la serviciul de colectare a taxelor - în derulare (taxe

locale?)AAC• Planul de acţiuni pentru dezvoltarea capacităţilor - elaborat• Raionul Rîşcani: 2 vizite de studiu (> RO şi PL) - finalizateSpitalul din Orhei EE• Manager în domeniul energiei – prezent în teritoriu• Echipa de management în domeniul energiei – prezentă în teritoriu • Instruire pentru echipa de management în domeniul energiei – oferităAbordare transversală• Procesul de înregistrare a infrastructurii publice - a demarat

Page 17: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 19

< 5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor

MDS• Mobilizarea comunităţii - în curs de desfăşurare• ONG-uri contractate întru sprijinirea campaniei de sensibilizare la demararea

sistemului MDSAAC• ONG menit să sprijine procesul de mobilizare a comunităţii pentru întreg raionul Cahul

- selectat• Roşu: 75% gospodării conectate achită în mod periodic pentru serviciul de apă

potabilă• Duruitoarea Veche: 90% gospodării conectate achită în mod regulat pentru serviciul

de apă potabilăEE Spitalul din Orhei • Beneficiarul este familiarizat cu sistemul de management şi monitorizare• Extinderea experienţelor - amânatăEE Tătărăuca Veche • Campanie de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la plăţi - în derulare (65% achită la

timp)

Page 18: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 20

Aspec

te p

entru

dis

cuţie

Preocupări care necesită să fie abordate

• Investiţiile şi volumele actuale nu satisfac pe deplin necesităţile DR;

• Necesitatea implicării managerilor de proiecte în procesul de implementare a ADR-urilor?

• Capacităţile ADR-urilor, inclusiv analizarea elementelor esenţiale?

• Planificarea utilizării terenurilor> actualizarea planurilor generale!

• Standarde tehnice! • Sistem statistic!• Implicarea ministerelor sectoriale!• Formulare de CIM viabile şi simple! • … ?

Page 19: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 21

Aspec

te p

entru

dis

cuţie

MSPL DI2 Flux de proiectePreviziuni privind progresele înregistrate în cadrul proiectului urmează să fie întocmite până la sfârşitul anului 2015

Cerinţe urgente

pentru implementare:

>>> Implementatori abilitaţi > ? + ? + campanii de sensibilizare la nivel local ?

>>> Securizarea măsurilor?

>>> Finanţare?

Sector ~ Nr. de proiecte

~ mln. de euro(total)

EE (ianuarie2014)EE (sfârşitul 2015)

913-15

912

MDS 3 30

AAC 10 28

Drumuri 10 30

Total 47 109

Page 20: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 22

Model de sprijin

Abordare comprehensivă

… pentru durabilitate sporită

Servicii publice locale

eficiente

1. Planificare şi programare

integrată la nivel local

2. Îmbunătăţirea cooperării

dintre APL-uri

3. Investiţii în optimizarea

infrastructurii pentru prestarea

serviciilor publice locale

4. Consolidarea capacităţilor

APL- urilor şi a prestatorilor de

servicii

5. Mobilizarea şi sensibilizarea

populaţiei

Page 21: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 23

> 1. Planificare şi programare strategică locală

Integrate / elaborate la nivel de raioane / în funcţie de necesităţile primăriilor şi priorităţile sectoriale regionale / naţionale = Proces

Raioanele Rîşcani şi Cahul• Armonizarea planurilor strategice ale APL de nivelul 1 cu SDSE raionale• Modificarea şi definitivarea proiectului SF în domeniul AAC

Raionul Leova• Întocmirea SDSE în sectorul AAC şi elaborarea SF

Raioanele Floreşti şi Şoldăneşti • Actualizarea SDSE în sectorul MDS

Raioanele Soroca, Nisporeni şi Orhei• Actualizarea SDSE în sectorul EE în clădirile publice

Page 22: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 24

> 2. Cooperare intercomunitară

SDSE raionale + SF ~ identificarea modalităţilor de contractare a CIM

Raioanele Şoldăneşti, (Rezina) şi Floreşti • Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul

MDS

Raionul Cahul• Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul

AAC

Raionul Rîşcani • Sprijin suplimentar pentru instituţionalizarea serviciilor de CIM în sectorul

AAC

Raionul Soroca• Identificarea partenerilor de cooperare pentru comuna Tătărăuca Veche

Page 23: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 25

> 3. Investiţii planificate

Raionul Rîşcani (Cluster-ul Prut)> Costeşti – Suplimentarea numărului de vehicule şi extinderea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare> Duruitoarea Veche – Construcţia sistemului de canalizareRaionul Cahul > Roşu – Extinderea sistemului de canalizare> Cahul – Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabileRaionul Orhei> Orhei – Îmbunătăţirea EE a spitalului regional, secţia de maternitateRaionul Nisporeni> Nisporeni – Îmbunătăţirea EE a spitalului regional, secţia de chirurgieRaionul Leova > SDSE şi SF în sectorul aprovizionării cu apă (fonduri de investiţii garantate)Raionul Şoldăneşti / Floreşti> Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru centrul de MDS> Centru de reciclare Floreşti (modele de documente pregătite – finanţare neclară)

Page 24: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 26

Privire de ansamblu asupra implementării investițiilor

Sediul central GIZ

Grup de lucru MDRC, GIZ, APL Aprobare

Gata pentru

licitație

MSPL DI2Pregătirea proiectului

ADRMSPL

DI1

Documente de licitație Deviz de cant.

Pregătire

MSPL DI1 Implementarea proiectului

• Publicare• Evaluare

• Desemnarea câștigătorului

• Contractare• Supraveghere• Primire-predare

Verificare

Page 25: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 27

Implementarea investiției SGI =

1

Procesul de construcție

2 3 4 5 O PP A

Grupul de lucru al ADR, MDRC, GIZ, APL

Supraveghetorul ADR în teritoriu

Inst

ruire

Mon

itoriz

are

Rap

ort

1

Rap

oart

e de

mon

itoriz

are

2,

3,

4,…

MLPS prezența unui expert GOPA1Măsuri de DC MSPL

Sprijin din partea Managerului local de Proiect?

ADR

Accep

tarea lu

crărilor

Darea în

p

rimire

către AP

L

Pu

ne

rea în

fun

cțiun

e

Instru

ire o

ferită d

e fu

rnizo

r

Page 26: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 28

FEE Conceptul de sprijin

FEE

> Monitorizare

ADR MSPL

SuediaETS

Proiectul APL

Primire-predare

!?

Modele de

instruire

Managerul energetic al raionului

Supraveghetorul în teritoriu

Grant GIZGrant

Expert în energetică

Consiliere

Page 27: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 29

> 4. Consolidarea capacităților APL-urilor și a furnizorilor de servicii

> capacități optimizate pentru a gestiona și menține îmbunătățirile> ex.: planificare, organizare, implementare, prestarea serviciului, colectarea taxelor, relațiile cu clienții, tarife, monitorizare și evaluare…•Implementarea planului de acțiuni privind consolidarea capacităților pentru furnizorii de servicii

• În domeniul AAC, este implementat în cooperare cu alți parteneri de dezvoltare, în cadrul AMAC

• În domeniul EE, este implementat în colaborare cu AEE și FEE, fapt ce facilitează implementarea proiectelor FEE

•Extinderea prin participarea entităților sectorului național•Abordarea integratoare a dimensiunii de gen

Page 28: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 30

> 5. Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor

> îmbunătățirea serviciilor publice locale este o activitate ce-l vizează pe client > Cetățeni = clienți /cumpărători + dreptul la servicii de calitate și rentabile > Relațiile cu clienții și implicarea cetățenilor echilibrată din punct de vedere al egalității de gen> Implementarea unui set de activități specifice privind mobilizarea, planificarea și implicarea cetățenilor

MDS în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești•Îmbunătățirea serviciilor publice locale de MDS •Continuarea procesului de mobilizare a comunității

AAC în raioanele Rîșcani și Cahul •Îmbunătățirea serviciilor de AAC

EE Tătărăuca Veche•Continuarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor

Page 29: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 31

MSPL DI1 Domeniile intersectoriale

Experiențe de CIM• …aduse la cunoștință în cadrul evenimentelor regionale și a

conferințelor naționale, coorganizate cu partenerii (PNUD, USAID, SDC etc.) sub patronajul Cancelariei de Stat, MDRC, MM, ADR-urilor și CALM

Achiziții publice• Oferă AT și suport în cadrul tuturor proceselor de achiziții publice

Implementarea proiectului• Oferă suport în atragerea de cofinanțare • Abilitează managerii locali de proiect

Înregistrarea infrastructurii publice• Oferă suport în elaborarea sistemelor pentru susținerea proiectelor

Page 30: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 32

Domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi programarea regională

Progres Iulie – Decembrie 2013 < & > Perspective 2014

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Chişinău, 21 februarie 2014

Page 31: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 33

Context – Realizări majore

Scenariul B care implică asistență completă din partea UE, semnat între GIZ-UE în noiembrie 2013

Scenariul B Anexă la contractul GOPA 2, aprobat la sfârșitul lunii ianuarie 2014

Noile activități-cheie și produsele /rezultatele aferente:Direcția de lucru Planificarea

regionalăElaborarea proiectului (1) (fișă)

Elaborarea proiectului spre etapa gata de lansare (2)

Sector      

Apă /canalizare BMZ- Suedia

BMZ-Suedia UE-PRDP

Managementul deșeurilor solide

BMZ-Suedia

BMZ-Suedia UE-PRDP

Eficiența energetică în clădirile publice

BMZ-Suedia

BMZ-Suedia UE-PRDP

Drumurile locale /regionale

UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP

Dezvoltarea și promovarea afacerilor

UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP

Page 32: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 34

Domeniile-cheie de progresDirecția de lucru Planificarea

regionalăElaborarea proiectului (1) (fișă)

Elaborarea proiectului spre etapa gata de lansare (2)

Sector      Apă /Canalizare BMZ- Suedia

BMZ- Suedia

UE-PRDP

Managementul deșeurilor solide

BMZ- Suedia

BMZ- Suedia UE-PRDP

Eficiența energetică în clădirile publice

BMZ- Suedia

BMZ- Suedia UE-PRDP

Drumurile locale /regionale

UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP

Dezvoltarea și promovarea afacerilor

UE-PRDP UE-PRDP UE-PRDP

Page 33: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 35

Planificarea sectorială regională /Elaborarea proiectelor

Apă /Canalizare 3 PSR în versiune de proiect expediate către MDRC (14 febr.)

Lansarea procesului de identificare a Conceptelor Posibile de Proiect

Managementul deșeurilor solide

2 PSR finalizate cu aprobarea din partea CRD (14 febr.)

33 de Concepte Posibile de Proiect aprobate ca bază pentru elaborarea proiectului – lansarea activității de elaborare a proiectului

Eficiența energetică în clădirile publice

3 PSR finalizate cu aprobarea din partea CRD (14 febr. )

5 Concepte Posibile de Proiect aprobate ca bază pentru elaborarea proiectului – lansarea activității de elaborare a proiectului privind 3 CPP MDS/zone MDS

Drumuri regionale și locale

Demararea planificării

Dezvoltarea și promovarea afacerilor

Demararea activităților

Direcția de lucuru Planificarea regională Elaborarea proiectului

Page 34: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 36

Planificarea și programarea regională analiza procesului de elaborare a proiectului

Indicatorul-cheie pentru activitatea noastră

• 8 (11) planuri sectoriale regionale

• În baza exercițiilor integrate și participative de planificare locală, sunt pregătite cel puțin 90 de fișe de proiecte investiționale pentru proiecte de investiții în activele publice, cu o valoare totală de 170 mln. Euro în domeniul apei și canalizării, managementului deșeurilor solide, eficienței energetice în clădirile publice, în conformitate cu prioritățile și normele sectoriale. (Referință 2011: 0; sursă: numărul de fișe de proiect elaborate)

Page 35: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 37

Toate conceptele de proiect privind Programele Sectoriale Regionale sunt:

• În conformitate cu programele regionale (sectoriale) și calificate de către partea interesată ca parte a procesului

• În conformitate cu direcțiile generale ale politicii naționale

• Integrate într-un proces și într-o metodă de elaborare a proiectului care va asigura aproprierea și durabilitatea

• Însoțite de o tentativă de a încuraja actorii-cheie să întreprindă „măsuri complementare” pentru a asigura implementarea armonioasă, durabilitatea rezultatelor și a serviciilor vizate

Legătura cu indicatorul-cheie

Page 36: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 38

Elaborarea proiectului – Proiecte și Concepte Posibile de Proiect

 Sector Planuri /Programe regionale elaborate

Fișe de proiect elaborate (CPP-uri)

Valoarea indicativă a tuturor proiectelor concrete (mln. Euro)

Eficiența energetică 3 33 + 66 în format prefișă (+ 2 gata de lansare + 9 în așteptarea de finanțare

33: 32,7466: 51,902: finațate:2,2399: în așteparea de finanțare: 11,46

Managementul deșeurilor solide

2 5 (+1) în format CPP 70,9

Apă și canalizare 3 (versiunea proiect)

33 (est.) 70 33 (est.)

Referința curentă (31/12/13) acceptată pentru etapa B a activității: 103,64 mln. Euro (adică CPP-uri aprobate 32,74 mln. Euro (EE)+ 70,9 mln.Euro (MDS), toate fiind ancorate în planurile sectoriale regionale).

Page 37: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 39

Problema finanțării proiectelor și a pregătirii proiectelor

   Documentația Număr (în

perspectiva de a deveni proiecte gata de lansare )

Mln. Euro (cu valoare indicativă)

Eficiența energetică

Va include documente echivalente cu studiile de fezabilitate, în conformitate cu standardele deja aprobate de Departamentul GIZ pentru Construcții

12 PGL (echivalent)

11,8

Managementul deșeurilor solide

Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, AIM, schița conceptuală

3 (+3) 26,1

Apă și canalizare

Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală

12 25

Drumuri regionale și locale

Etapa de pre-fezabilitate este acoperită de Planurile Regionale. Etapa de elaborare include Studiul de fezabilitate, Planul de management al mediului, schița conceptuală

12 x 15 km (180km)

40

    102,9

Page 38: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 40Type presentation title here

Logica

Proiectele și serviciile durabile introduc schimbări durabile

Planificarea Regională (1)

Identificarea proiectului

Elaborarea proiectului

Reforma în sectorul vizat (3B)

Finanțare

Page 39: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 41

• În domeniul EE există mai multe proiecte decât finanțe disponibile (deficit: aprox. 9 mln. Euro). Către începutul anului 2015, deficitul va crește (aprox. 9+5), iar către sfârșitul anului 2015 deficitul va constitui cel puțin 25 mln. Euro, în cazul în care nu se vor găsi surse de finanțare

• În domeniul MDS, deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie privind infrastructura majoră în 3 zone de MDS şi accelerarea lucrărilor în alte 3 zone.

• Totuși, vor fi finalizate studiile de fezabilitate /EIM și proiectul conceptual tehnic pentru 3 zone, cu perspectivă de implementare către începutul anului 2014 (aprox. 30 mln. Euro pentru investiții)

• În domeniul AAC deficitul de resurse care se aşteaptă în T2-2015 nu permite finalizarea proiectului tehnic şi a documentelor de licitaţie pentru infrastructura majoră AAC în 12 centre raionale şi extinderea către alte zone.

• Pentru 12 proiecte vor fi finalizate studiile de fezabilitate /PMM și proiectele conceptuale tehnice, cu perspectiva implementării către începutul anului 2016 (aprox. 25 mln. Euro pentru investiții)

• În domeniul drumurilor – urmează a fi determinat, dar pare a fi similar celui din AAC

Probleme privind finanțarea

Page 40: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 42

Vor fi necesare resurse suplimentare:

• (i) pentru a finanța implementarea unor proiecte gata sau practic gata de lansare, cu o valoare estimată (în mod conservativ) de 100 mln. Euro, către sfârșitul anului 2015 / începutul anului 2016.

• (ii) pentru a oferi suport în finalizarea procesului de elaborare a proiectelor, în anumite domenii „masive”, precum MDS, AAC

• În condițiile în care MDRC, ADR-urile, gestionarii locali lucrează asupra elaborării de programe, proiecte și sectoare de respectare a reformelor (SNIP/GOST etc.) IIF și finanțatorii trebuie să anticipeze situația și să se pregătească pentru o schimbare majoră, dacă va fi cere reală

Concluzii

Page 41: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 43

Consolidarea capacităţilor în vederea implementării programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV

• Organizarea a opt consultări publice pentru identificarea priorităților pentru următoarele programele de cooperare transfrontaliere.

Centru Sud

Nord

Page 42: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 44

Consolidarea capacităţilor în vederea implementării programelor IEVP şi aplicării pentru programele IEV

• Organizarea a trei ședințe a grupului de lucru privind programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020.

• Organizarea instruirii privind implementarea proiectelor de cooperare transnațională finanțate în cadrul Programului de Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud-Est 2007-2013.

• Oferirea consultărilor individuale privind implementarea proiectelor de cooperare transfrontaliră.

24 consulări individuale

Page 43: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 45

Realizarea politicilor de dezvoltare regională prin intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR-urilor, CRD-urilor

• 8 stagiarii de la AAP au posibilitatea de a-şi consolida competenţele practice în domeniul planificării şi programării regionale, participând la atelierele de lucru sectoriale și vizitele de studiu la proiectele-pilot.

• Pilotarea programului de formare “Dezvoltarea regională” (40 ore).

• 17 formatori în domeniul dezvoltării regionale.

• Document de curriculum.

• Suport de curs pentru participant.

• Ghidul facilitatorului.

Page 44: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 46

Activități viitoare

• Organizarea ședintelor grupului de lucru privind programele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020.

• Organizarea atelierelor de lucru privind implementarea proiectelor finanțate din cadrul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP).

• Susținerea stagiarilor de la AAP la finalizarea tezelor de master.

• Implementarea programelor de formare continuă “Planificare și programare la nivel local și regional” și “Dezvoltarea regională”.

Page 45: Prezentare MSPL Comitet Director din 21.02.14

Pagina 47

Vă mulţumim pentru atenţie.

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Chișinău, strada Bulgară 31a

T + 373 22 22-83-19

F + 373 22 00-02-38

Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md