Prezentare APA SERV ALEXcu Design

30

description

dsf

Transcript of Prezentare APA SERV ALEXcu Design

 • Operatorul judeean S.C. APA SERV S.A este constituit la nivelul jud. Teleorman, situat in partea sudic a Romniei la confluenta rurilor Olt i Vedea cu fluviul Dunrea, avnd ca punct sudic extrem oraul Zimnicea. Scurta descriere

 • Operatorul deservete 5 orae ale judeului prin sisteme de alimentare cu ap i canalizare si a fost infiintat in 2007.

  In acest moment se afla in curs de derulare proiectul Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman, proiect finantat prin Programul Operational Sectorial - Mediu, avand contractul de finantare nr. 89275 din 16.03.2009, incheiat intre Ministerul Mediului si S.C. Apa Serv S.A.

  Dupa terminarea lucrarilor cuprinse in acest proiect, in etapa a doua a Master Planului, este prevazuta extinderea ariei de operare si in zona rurala din judetul Teleorman.

  In prezent in mediul rural, din cele 92 de comune, numai 24 au sisteme de alimentare cu apa, din care 3 au si sistem de canalizare .Scurta descriere

 • Monitorizarea calitatii apei brute si apei potabile se realizeaza conform normelor in vigoare, respectiv:

  Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile;Legea 311/2004 pt. modificarea si completarea Legii 458/2002;H.G. 974/2004 norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile;H.G. 930/2005 norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

  Pentru imbunatatirea activitatii actuale de monitorizare a calitatii apei, s-au intocmit analize SWOT, pe baza carora s-au stabilit obiectivele tinta.

  De asemenea s-au intocmit strategii de monitorizare a calitatii apei potabile si uzate, finalizate cu planuri de actiuni cu termene pana in anul 2013 si persoane responsabile pentru indeplinirea acestora.

  Situatia actuala privind monitorizarea calitatii apei

 • ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE A CALITATII APEI

  Puncte tariPuncte slabeMonitorizarea calitatii apei brute si potabile, pe conductele de transport si pe reteaua de distributie;Proiect ISPA de reabilitare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judet;Laboratoare de analize avand certificate sistemul ISO 9001; ISO 14001.Permanenta cunoastere a calitatii apei brute si potabile si interventia rapida in caz de neconformitate;Laboratoare dotate necorespunzator;Laboratoare de analize neacreditate conform ISO 17025;Nu se fac determinari microbiologice;Lipsa personalului calificat pentru determinari microbiologice;Cheltuieli mari generate de analiza microbiologica cu tertiOportunitatiAmenintariEchiparea laboratoarelor si dotarea lor cu echipamente moderne, software pt. gestionarea activitatii de laborator, precum si inregistrarea rezultatelor analizelor si interpretarea acestora;Acreditarea laboratoarelor;Instruirea personalului de laborator pentru utilizarea noilor tehnologiiConstatarea contaminarii apei potabile cu intarziere;Furnizarea de apa la parametri necorespunzatori consumatorilor

 • Calitatea apei se monitorizeaza in laboratoarele proprii de analize pentru parametrii fizico - chimici, iar pentru parametrii microbiologici monitorizarea se realizeaza la Directia de Sanatate Publica.

  Monitorizarea calitatiii apei brute se realizeaza cu o frecventa semestriala, pentru fiecare front de captare, pe fiecare put. Se urmaresc urmatorii parametrii: pH, amoniu, nitriti si nitrati, cloruri, oxidabilitate, duritate, calciu, magneziu, fier, mangan,fosfati, sulfati.

  Monitorizarea calitatii apei brute

 • Monitorizarea calitatii apei potabile pe retea se realizeaza pentru punctele, stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publica, cu urmatoarele frecvente:in sucursala Alexandria, monitorizarea se face cu o frecventa de 2 probe/saptamana;in sucursalele Rosiori de Vede si Turnu Magurele monitorizarea se face cu o frecventa de 1 proba/ saptamana;in sucursalele Zimnicea si Videle monitorizarea se realizeaza lunar

  Se analizeaza urmatorii parametrii: pH,clor rezidual liber, amoniu,nitriti si nitrati,cloruri,oxidabilitate,duritate,calciu,magneziu,alcalinitateMonitorizarea calitatii apei potabile pe retea

 • Monitorizarea apei in interiorul Statiilor de Tratare

  Sucursalele Alexandria, Rosiori de Vede, Zimnice si Videle au numai instalatii de dezinfectie a apei brute (din puturi), prin clorinare. La acestea se realizeaza numai monitorizarea clorului rezidual liber si total, la iesirea din bazin, cu o frecventa orara;Sucursala Turnu Magurele are statie de tratarea apei brute de suprafata din fluviul Dunarea. Apa bruta predecantata in Decantorul VII al S.C. DONAU CHEM S.A. este trimisa in uzina de Apa DUNAREA, unde este potabilizata. Monitorizarea apei, in interiorul statiei se face la un intervale de 4 ore, in urmatoarele puncte:intrare statie;iesire trepta de sedimentare;iesire trepta filtrare;iesire statieSe monitorizeaza urmatorii parametrii:pH, amoniu, nitriti, oxidabilitate, duritate, turbiditate, alcalinitate si clorul rezidual liber.

 • EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE

 • EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN STATIA DE TRATARE

 • Situatia actuala Monitorizarea calitatii apei uzate se face conform normelor aflate in vigoare, respectiv: HG 352/2005 (pt. modificarea si completarea HG 188/2002), NTPA 001/2002, NTPA 002/2002 si NTPA 011/2002, precum si in conformitate cu autorizatia de functionare eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea.

  Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare

  Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare se realizeaza in laboratorele proprii de analize si cu terti conform autorizatiei de functionare. In localitatile Alexandria,Turnu Magurele si Rosiori de Vede, punctele de prelevare sunt: intrare statie, decantare primara, si iesire statie.In localitatile Videle si Ziminicea,bilunar se preleveaza probe de apa uzata de la intrarea si iesirea statie de epurare.

  Monitorizarea calitatii apei uzate

 • ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE SI A NAMOLULUI DIN S.E.

  Puncte tariPuncte slabeMonitorizarea agentilor economici, cu risc mare de poluare;Proiect ISPA de reabilitare si extindere a sistemelor de canalizare in judet;Descarcarea apei uzate vidanjate in puncte stabilite si monitorizate;Laboratoare de analize avand certificate sistemul ISO 9001; ISO 14001;Cunoasterea in permanenta a gradului de poluare in caminele de racord ale potentialilor poluatori;Retea veche cu defectiuni frecvente;Laboratoare dotate necorespunzator si neacreditate conform ISO 17025;Nu se face monitorizarea si neutralizarea namolului;Nu functioneaza treapta biologica a statiilor de epurare;Nu se face monitorizarea calitatii apei uzate pe retea;Cheltuieli cu terti, pentru indicatorii de calitate prevazuti in autorizatia de gospodarire a apei ce nu pot fi monitorizati in laboratoarele proprii;

  OportunitatiAmenintariReabilitarea si echiparea laboratoarelor cu echipamente si tehnologii moderne, software pt. stocarea datelor si eventuala lor interpretare;Instruirea personalui pentru utilizarea noilor echipamente si tehnologii;Acreditarea laboratoarelor;Poluarea mediului, datorita scurgerilor din retea;Poluarea biologica a emisarului;Poluarea mediului cu namol activ;Plata penalitatilor pentru indicatrorii de calitate ce inregistreaza valori peste limitele prevazute in autorizatia de ape;

 • EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE IN STATIA DE EPURARE

 • Pe parcursul derularii programului de management al proiectului, au fost elaborate: Strategia de monitorizare a calitatii apei potabile furnizata consumatorilor, Strategia de monitorizare a calitatii apelor uzate deversate in emisar si a namolului din statiile de epurare, din care s-au extras datele prezentate.

  In urma acestor strategii s-au stabilit actiuni viitoare pentru imbunatatirea activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile si uzate, intocmindu-se planuri de actiuni cu responsabili si durate de timp.

  Planurile de actiune, parte integranta a PLANULUI DE ACTIUNE TEHNIC, au fost integrate in PLANUL DE AFACERI.

  Implementarea planurilor de actiune va fi definitivata odata cu realizarea proiectului major Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman, si a altor proiecte realizate in localitatile Alexandria si Turnu Magurele din fondurile autoritatilor locale respective.

  Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si uzate conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNICElaborarea stategiilor de monitorizare a calitatii apei pentru 2010 2013

 • Realizarea proiectului de investitie amintit ne permite atingere unor tinte ca: puncte noi de monitorizare la intrarea in statiile de clorinare, puncte noi de monitorizare pe reteaua de distributie, puncte noi de monitorizare in statiile de epurare, in functie de tehnologia adoptata, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de analize, instruirea personalului de laborator.

  Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si uzate, conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNIC. Investitiile in curs de implementare prin POS Mediu, in perioada 2010 - 2013, cu impact asupra imbunatatirii monitorizarii calitatii apei sunt:

  reabilitarea aductiunii de apa bruta pentru aglomerarea Alexandria;extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea Alexandria;extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea Turnu Magurele;extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarile Rosiori de Vede,Videle si Zimnicea;extinderea si reabilitarea statiei de epurare pentru aglomerarea Alexandria

  Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei

 • extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele;extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiori de Vede;extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea;extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle;reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate din alomerarile Alexandria,Videle si Zimnicea;reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Turnu Magurele si Rosiori De Vede

  Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei

 • IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE1.MONITORIZAREA - PLANUL DE INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA

  ELEMENTMONITORIZAREMASURA SURSA

  ADUCTIUNE APA BRUTA

  TRATARE/CLORINAREREZERVOARE

  ADUCTIUNE APA POTABILA

  RETEA DE DISTRIBUTIECalitate apa bruta

  Calitate apa bruta

  Determinare clor rezidual liber si clor rezidual total

  Calitate apa potabila

  Calitate apa potabilaAnunturile legale si oprirea captarii, folosirea rationala a rezervei de apa;Folosirea altei surse,cand este posibil; Folosirea altei aductiuni, cand este posibil;Anuntarile legale si orpirea furnizarii apei.Folosirea altei instalatii de clorinare;Folosirea altui rezervor;

  Utilizarea altei aductiuni , cand este posibilAnuntarile legale si oprirea apei.Izolarea portiunii afectate si orpirea apei in aceea zona si efectuarea anunturilor legale.

 • 2..ACTIUNI PE TERMEN SCURT IN MONITORIZAREA CALITATII APEI PENTRU EVITAREA POLUARII ACCIDENTALEINFORMAREA CONSUMATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI POATABILE SI INREGISTRAREA PLANGERILOR BENEFICIARILORDatele cu privire la calitatea apei potabile pe retea, pentru cele 5 sucursale sunt postate saptamanal pe site-ul www.apaservteleorman.roSe inregistreaza plangerea si se preleveaza proba de apa in prezenta beneficiarului care a facut reclamatia, din locul solicitat. Se fac determinari fizico-chimce in laboratorul propriu, iar pentru determinarile microbilogige se apeleaza la DSP. Beneficiarului care a facut plangere i se elibereaza un buletin de analiza cu determinarile efectuate. IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE

  ELEMENTACTIUNI SURSAADUCTIUNE APA BRUTATRATARE/CLORINAREREZERVOAREADUCTIUNE APA POTABILARETEA DE DISTRIBUTIEMicsorarea intervalului de monitorizareSupravegherea traseelor aductiunilorEfectuarea lucrarilor de intretinere si reparatiiSupravegherea procesului de clorinareMarirea numarului punctelor de control pentru analizeMarirea numarului parametrilor analizati

 • IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE

  LOCALITATEACTIUNEOBIECTIVAlexandriaTurnu MagureleRosiri de VedeZimniceaVideleMicsorarea intervalului de monitorizareSupravegherea deversarilor de ape uzate industriale poluatoare in reteaua de canalizareEfectuarea lucrarilor de intretinere si reparatiiSupravegherea procesului de epurareStabilirea punctelor de recoltare- monitorizare(pe fiecare cartier) din reteaua de canalizareMarirea numarului punctelor de control pentru analizeMarirea numarului parametrilor analizati Acreditare laboratorPunctele de recoltarePotentialii poluatori

  Toate obiectiveleStatia de epurareReteaua de canalizare

  Potentiali poluatoriLaborator

 • APLICAREA PRINCIPIULUI POLUATORUL PLATESTES.C. APA SERV S.A, va implementa principiul Poluatorul plateste, prin instrumente coercitive adresate agentilor economici industriali cu potential risc de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare oraseneasca.In contractul cadru de servicii pe care S.C.APA SERV S.A il incheie cu agentii industriali care sunt racordati la reteaua de canalizare, exista reglementari care permit aplicarea acestui principiu. Politica viitoare de tarifare a COR va trebui orientata spre acest principiu.In cazul depasirii indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, prevazuti in avizul/contractul S.C.APA SERV S.A, respectiv in normativele in vigoare, pentru agentii economici industriali, se va calcula o contributie suplimentara, ce va fi stabilita in Consiliul de Administratie, din taxa de canalizare, in vederea inlaturarii efectelor negative produse in retelele de canalizare si in statia de epurare, precum si plata eventualelor daune produse prin poluarea receptorului.In caz de neplata a acestor sume, S.C.APA SERV S.A va dezafecta bransamentul de apa si racordul canal de la retelele publice. Utilizatorul va suporta toate cheltuieli de debransare - rebransare si orice dauna cauzata de acesta.Ex: in acest moment S.C. APA SERV S.A are incheiata o minuta cu S.C.BIOFUEL ENERGY SRL -Zimnicea, prin care acesta plateste eventualele penalitati aplicate de Apele Romane pentru poluarea pe Dunare la evacuare din Statia de epurare - sucursala Zimnicea.Urmeaza analizarea situatiei create la SEAU Turnu Magurele de evolutie a indicatorilor de calitate dupa caminul de vizitare S.C Donau Chem.Similar pentru Sucursala Alexandria,cu privire la principalii poluatori S.C Cicalex S.A si S.C Koyo S.A

 • ABORDAREA MONITORIZARII CALITATII NAMOLURILOR PENTRU EVACUAREA ACESTORAAu fost dezvoltate urmatoarele scenarii:

  reutilizarea completa a namolurilor n agricultura;

  depozitarea completa a namolului n depozitul Mavrodin;

  combinatii ntre reutilizarea n agricultura si depozitare;

  incinerarea namolului;

  revitalizarea terenurilor;

  Compostarea

 • Laboratoare de analize apa potabila

 • Laboratoare de analize apa potabila (continuare)

 • 2.Laboratoare de analize apa uzata

 • PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI POTABILE

  LocalitateElementActiuniALEXANDRIAStatie de clorinarePunct de monitorizare la intrarea in statia de clorinareLaborator nou inregistrat la Ministerul SanatatiiRetea de distributiePuncte noi de monitorizareTURNU MAGURELECaptarePunct de monitorizareStatie de tratarePuncte de monitorizare pe fluxLaborator acreditatAductiune apa potabilaPunct de monitorizare la Casa VanelorRezervoare apa potabilaPuncte de monitorizare la intrare si iesireRetea de distributiePuncte noi de monitorizare

 • PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI POTABILE (continuare)

  LocalitateElementActiuniROSIORI DE VEDERetea de distributiePuncte noi de monitorizareStatia de clorinareLaborator nouZIMNICEAAductiune apa brutaPunct de monitorizareStatie de tratarePunct de monitorizare la intrareLaborator nouRetea de distributiePuncte noi de monitorizareVIDELEAductiune apa brutaPunct de monitorizareStatie de tratarePunct de monitorizare la intrareLaborator nouRetea de distributiePuncte noi de monitorizare

 • PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI UZATE

  LocalitateElement ActiuniALEXANDRIAReteaua de canalizare/camine de racordPuncte noi de monitorizareStatie de epurarePuncte de monitorizare in functie de tehnologia adoptataAcreditare laboratorROSIORI DE VEDE, TURNU MAGURELE, ZIMNICEAReteaua de canalizare/camine de racordPuncte noi de monitorizareStatie de epurarePuncte de monitorizare in functie de tehnologia adoptataLaborator nouVIDELEReteaua de canalizare/camine de racordPuncte noi de monitorizareStatii de pompare ape uzatePuncte noi de monitorizareStatie de epurarePuncte de monitorizare in functie de tehnologia adoptataLaborator nou

 • INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII CALITATII APEI1. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei uzate

  IP apa uzataU.M.ValoareRata de acoperire a populatiei cu servicii de canalizare%61Frecventa avariilor din reteaua de canalizarenr/km/an5.85Procentul de retea inlocuita/an%/an0,6Procentul din apa uzata colectata tratata primar%75Procentul din apa uzata colectata tratata secundar%10Procentul de analize de apa uzata conforme cu NTPA 002/an%74Procentul de analize de apa uzata conforme cu NTPA 001/an%70Plangerile anuale legate de serviciile de canalizare oferite#/an/000 abonati0,0034

 • 2. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei potabile

  INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII CALITATII APEI (continuare)

  IP apa potabilaU.M.ValoareRata de acoperire a populatiei cu servicii de alimentare cu apa%66Frecventa avariilor din reteaua de distributienr/km/an3.6Procentul de retea inlocuita/an%/an0,7NRW%41.61NRW/km/zim/km/zi41.96Procentul de analize de apa potabila conforme cu standardele/an%92Plangerile anuale legate de serviciile de alimentare cu apa oferite#/an/000 abonati0,0145