Prez teoretica1 edy

of 39 /39

Embed Size (px)

Transcript of Prez teoretica1 edy

Page 1: Prez teoretica1 edy
Page 2: Prez teoretica1 edy
Page 3: Prez teoretica1 edy

ISTORIC

• Începuturile “ştiinţei piramidării greutăţilor” datează din antichitate. Ex: Heracle cel mai iubit erou al mitologiei elene, legenda lui Milon din Crotona, filosofia de viaţă a Romanilor care a fost preluată de la gânditorii acelor timpuri (Platon, Aristotel, etc.);

• În evul mediu s-a înregistrat un regres serios al idealului despre corpul uman, acest fapt s-a datorat dogmelor care au interpretat greşit principiile moralei creştine;

• Abia în a doua jumătate a secolului XIX-lea, când culturismul a cunoscut o explozie de evenimente, putem vorbi că Fitness-ul s-a născut, crescut şi dezvoltat.

Page 4: Prez teoretica1 edy

Ce înseamnă FITNESS ?• Înţelesul este larg, iar părerile autorilor de specialitate

sunt împărţite. Unii îl consideră ca o activitate de gimnastică, alţii spun că este lucru cu aparate, iar neiniţiaţii il consideră un sport pentru sănătate.

• În traducere liberă, fitness-ul înseamnă o reglare a proceselor adaptative din corpul uman în urma efectuării unui efort.

• În literatura anglo-saxonă, termenul de fitness are echivalent cu capacitate motrică.

• În consecinţă, fitness-ul reprezintă o activitate motrică prin care individul obţine o stare de bine indiferent de condiţia sa anatomică, fiziologică sau psihică..

• Altfel spus, fitness-ul este pentru corpul uman ceea ce Altfel spus, fitness-ul este pentru corpul uman ceea ce reglajul fin este pentru un aparat electronic.reglajul fin este pentru un aparat electronic.

Page 5: Prez teoretica1 edy

Alte definiții:

• "Fitness-ul reprezintă o sinteză a capacităţii de

mişcare" (A. Dragnea şi A. Bota, 1999).

• "Fitness-ul este capacitatea întregului corp şi a

sistemelor acestuia de a răspunde eficient tot

timpul" (C. Corbin şi R. Lindsey, 1985).

• M. Epuran (2005) consideră că fitness-ul este

sinonim cu condiţia fizică.

Page 6: Prez teoretica1 edy

• C. Ulrich (2000) o defineşte pe aceasta din urmă

astfel: "condiţia fizică (physical fitness) este

capacitatea corpului omenesc de a funcţiona cu

vigoare şi vioiciune, fără oboseală exagerată, cu

suficientă energie pentru a se angaja în activităţi de

timp liber şi pentru a preîntâmpina stresul fizic;

puterea musculară, anduranţa, deplinătatea

cardiovasculară şi vioiciunea sunt semne vizibile ale

condiţiei fizice".

Page 7: Prez teoretica1 edy

SCOP

• MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII

Page 8: Prez teoretica1 edy

SARCINI

• Creșterea capacițătii funcționale a organismului;• Profilaxia bolilor;• Optimizarea regimului de mișcare;• Scăderea oboselii psihice prin odihnă activă;• Individualizarea optimă a programului de antrenament

având ca obiectiv tonifiera musculaturii;• Obișnuirea cu deprinderi noi specifice fitness-ului a

tuturor categoriilor de pături sociale;• Înlocuirea deprinderilor dăunătoare cu deprinderi și

activități specifice fitness-ului;• Dezvoltarea unor calității profesioanle de mișcare și

creșterea capacității de muncă.

Page 9: Prez teoretica1 edy

TIPURI ȘI CATEGORII

• Fitness competițional: reprezintă treapta cea mai înaltă a activităților

fizice. Sport relativ nou cu o dezvoltare rapidă, (5 – 7 antrenamente /

săptămână);

• Fitness muscular: se caracterizează prin îndeplinirea programului

specific de activități fizice executate îndependent într-un cadru

organizat și are ca scop principal atingerea bunăstării fizice și

reducerii riscului de apariție a a bolilor, (4 – 5 antrenamente /

săptămână);

• Fitness general: caracterizează nivelul de adaptare la solicitările vieţii

profesionale şi sociale ca atribut al calităţii vieţii (2 – 3 antrenamente /

săptămână).

Page 10: Prez teoretica1 edy

COMPONENTELE FITNESS-ULUI

FITNESS-UL INRUDIT CU SĂNĂTATEA:

• Anduranță cardio-respiratorie;

• Anduranță musculară;• Putere musculară;• Flexibilitatea;• Compoziția corporală;

FITNESS-UL INRUDIT CU SPORTUL:

• Agilitate;• Echillibru;• Coordonare;• Viteză;• Putere;• Timp de reacție.

Page 11: Prez teoretica1 edy

Anduranța cardio - vasculară

• Capacitatea inimii și plămânilor pentru a furniza energie peste o perioadă de timp.

• Exemplu: maratonul sau supermaratonul.

Page 12: Prez teoretica1 edy

Anduranța musculară

• Capacitatea mușchiului sau grupelor de mușchi pentru a funcționa repetat peste o perioadă de timp.

• Exemplu: competițiile de canotaj.

Page 13: Prez teoretica1 edy

Puterea musculară

• Capacitatea mușchiului sau grupelor de mușchi să aplice o forță pentru a depășii o rezistență. Această forță poate fi statică sau dinamică;

• Exemplu: competițiile de power lifting.

Page 14: Prez teoretica1 edy

Flexibilitatea

• Capacitatea părților corpului de a executa o gama larga de mișcări in jurul articulațiilor.

• Exemplu: gimnastică

Page 15: Prez teoretica1 edy

Compoziția corporală

• Există 3 tipuri somatice: ectomorf, endomorf și mezomorf.

• Exemplu: jucătorii de darts și jockey-ii au tipuri somatice total diferite, insă ambii pot avea succes.

Page 16: Prez teoretica1 edy

Agilitatea

• Capacitatea coprului de a face schimbari de direcție intr-un ritm crescut.

• Exemplu: interul in jocul de handbal, etc.

Page 17: Prez teoretica1 edy

Echilibru• Echilibru static:

capacitatea corpului de a se menține în echilbru în timp ce sportivul stă nemișcat;

• Echilbru dinamic: capacitatea corpului de a se menține în echilibru în timp ce sportivul se mișcă.

Page 18: Prez teoretica1 edy

Coordonare

• Capacitatea corpului de a utiliza cu precizie simțuri și parți ale lui în timpul efectuării unei deprinderi motrice de baza.

• Exemplu: prinderea mingii de rugby la linia de margine.

Page 19: Prez teoretica1 edy

Viteză

• Capacitatea corpului de a se deplasa în unitate de timp foarte repede.

• Exemplu: alergătorii de 100 m.

Page 20: Prez teoretica1 edy

Putere

• Capacitatea corpului de a genera forță și viteză în același timp.

• Exemplu: upercutul în box, lovirea pucului la hochei pe geață, etc.

Page 21: Prez teoretica1 edy

Timp de reacție

• Capacitatea corpului de a răspunde rapid la diversi stimuli acustici, vizuali sau tactili.

• Exemplu: startul la probele de alergare prin reacția energică a corpului de a se propoulsa inainte in același timp cu zgomotul produs de pistol

Page 22: Prez teoretica1 edy

Temă de dezbatere online

1. Dați exemple pentru fiecare componentă a fitness-ului de la o anumită ramura de sport aleasă.

2. Descrieți cele mai importante componentele ale fitness-ului pentru următorii sportivi și explicați de ce?:- grămada la rugby;- portarul la fotbal;- gimnastul la cal cu mânere;- alergătorii de 100 m;- schiorul în coborâre slalom

Page 23: Prez teoretica1 edy

Ce înseamnă să te antrenezi după formula FITT ?

• În antrenamentul de fitness trebuie urmărit în principal principiul progresiei gradate conștient și individual, astfel în corp se produc niște adaptări care îmbunătățesc deprinderile și aptitudinile:

Frequency—Cât de des?

Intensity—Cât de tare?

Time—Cât timp?

Type—Caracteristicile activității.

Page 24: Prez teoretica1 edy

• Princpiul progresului gradat prin metoda de la “simplu la complex”

Page 25: Prez teoretica1 edy

Ce însemnă să te antrenezi după filosofia ajutorului (HELP)• HEALTH o filosofie pozitivă personala poate conduce

la comportamente sanatoase pentru corp;

• EVERYONE oricine poate beneficia de un stil de viață sănătos, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate actuală;

• LIFETIME comportamentele sănătoase sunt cele mai eficiente atunci când sunt practicate pentru o perioadă mai lungă de timp;

• PERSONAL un stil de viață sănătos trebuie să se bazeze pe nevoile și interesele personale.

H

E

L

P

Page 26: Prez teoretica1 edy

prin practicarea lui înţelegem ...

Page 27: Prez teoretica1 edy

Unde se poate practica ?

Page 28: Prez teoretica1 edy

Avantaje• Avantajul cel mai mare este că oricine poate sa practice fitness-ul,

deoarece nu presupune ca cel ce il practică să depăşească un model preconceput. Fiecare individ se raportează la nevoile lui personale;

• Metodele şi exerciţiile sunt simple si se adaptează în funcţie de scopul propus pentru fiecare şedinţă;

• În urma exersării corpul se relaxează şi recapătă voiniciunea de odinioară;

• Nu necesită aptitudini atletice şi nici o pregătire tehnică specifică;• Poate fi practicat la orice vârstă cu specificaţia că nu sunt probleme

de sănătate. • Nu se desfăşoară pe baza unui regulament;• Se desfăşura şi pe fond muzical. • Avantajele sunt multiple care până la urmă se măsoară în grade

de sănătate.

Page 29: Prez teoretica1 edy

De ce trebuie practicat ?

• relaxează trupul şi mintea;• reduce tensiunile musculare;• creşte posibilatea de a executa mişcări în regim

de forţă, viteză, rezistenţă, mobilitate;• previne accidentele;• se activează marile funcţii ale organismului

(circulaţia şi respiraţia);• se eliberează energiile negative acumulate în

timpul unui stări emoţionale;• armonizează trupul şi dezvoltă puterea de

încredere în forţele proprii.

Page 30: Prez teoretica1 edy

Cui i se adresează ?

Page 31: Prez teoretica1 edy

Când puteţi să îl practicaţi ?

• Exerciţiile de fitness pot fi efectuate în mod obligatoriu înainte sau după o activitate obositoare, dar şi peste zi, oricând se iveşte ocazia;

• Depinde de bioritmul fiecăruia, însă cu cel puțin înainte cu 1 ½ h înainte sau după ce s-a mâncat.

Page 32: Prez teoretica1 edy

Piramida activităților fizice

Page 33: Prez teoretica1 edy

• Graficul activităților moderate de tip fitness

Page 34: Prez teoretica1 edy

Beneficile diferitelor tipuri de programe fitness

Page 35: Prez teoretica1 edy

Obiectivele urmărite trebuiesc gândite după formula SMART

S pecific – specifice propriului corp;

M easurable – masurabile prin teste de verificare;

A ttainable – accesibile prin alcatuirea unui progam bine stabilit;

R ealistic – raliste în ceea ce privește calitatea și cantitatea;

T ime frame specific – specifice secvențelor de timp la care s-a ajuns

Page 36: Prez teoretica1 edy

Model de urmat pentru practicarea independentă a exercițiilor de fitness

Regular ExerciseRegular ExerciseRegular Exercise

Achieving FitnessAchieving FitnessAchieving Fitness

Personal Exercise PatternPersonal Exercise PatternPersonal Exercise Pattern

Fitness EvaluationFitness EvaluationFitness Evaluation

Problem SolverProblem SolverProblem SolverINDEPENDENCEINDEPENDENCE

Page 37: Prez teoretica1 edy

Ce anume trebuie să mai aflaţi ?

• Durata minimă pentru a avea rezultate este de 15 minute, iar durata maximă pentru a obţine performanţe este de 70 – 80 minute.

• Echipamentul nu este sofisticat şi nu diferă de cel ştiut la lecţiile de educţie fizică şi sport;

• Regula de bază pentru a obtine rezultate este: dacă se lucrează 3 luni de zile atunci începe să se simtă ceva, dacă se lucrează 6 luni de zile atunci începe să se vadă ceva, iar dacă se lucrează 1 an de zile atunci rămîne ceva.

Page 38: Prez teoretica1 edy

Bibliografie selectivă:

• Fitness - teorie și metodică, Ed. PIM, Iași, 2012, p.156 (Olga Aftimiciuc și Marin Chirazi);

• Culturism - întreținere și competiție, Ed. Polirom, 2006, p.247 (Marin Chirazi și Petru Cioabă);

• Dezvoltarea masei musculare - un ghid autorizat pentru antrenarea musculaturii, Ediție Litera, 2011, p.160, (Craig Ramsay);

• Antrenamentul de bază al mușhilor - un ghid autorizat pentru dezvlotarea mușchilor profunzi, Ediție Litera, 2010, p.160, (Dr. Abigail Ellsworth).

Page 39: Prez teoretica1 edy