Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color...

28
Cursul 6 SISTEME TV COLOR TV TV TV TV TV TV TV Cuprins 1. Notiuni de colorimetrie 2. Televiziunea color 2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL 2.2. Semnale utilizate în sistemul de televiziune SECAM

Transcript of Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color...

Page 1: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Cursul 6SISTEME TV COLOR

TV TV TV TV TV TV TV

Cuprins1. Notiuni de colorimetrie2. Televiziunea color2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL 2.2. Semnale utilizate în sistemul de televiziune SECAM

Page 2: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Obiective

Cursantii vor fi in masura:Ø Sa defineasca notiunile de colorimetrie;ØSa enunte particularitatile sistemelor de

televiziune color europeneØSa descrie semnalele video si de

radiofrecventa utilizate in TV Color - PALØSa reprezinte caracteristica de frecventa a

sistemelor TV Color: PAL si SECAM

Page 3: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

• Colorimetrie si Colorimetru• Perceptia culorilor: prin reflexie si prin transparenta - Ochiul

1. Notiuni de colorimetrie

Structura retinei:10 straturi de celule

fotosensibile:Ø celule cu bastonașe -pentru vederea nocturnă -Luminanta;

Ø celule tip con -pentru vederea diurnă -Crominanta (R, G, B).

Page 4: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Curbele de răspuns spectral pentru fiecare tip de con din retina ochiului uman

1. Notiuni de colorimetrie

Page 5: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

ØSurse de lumina: Albul W – de egala energie; Albul C, D, … surse artificiale

ØParametri culorilor: Subiectivi si Obiectivi1. Luminozitatea Stralucirea- B -2. Nuanta Lungimea de unda dominanta - λd

3. Saturatia Puritatea culorilor - P = (0 - 1)1 = culori saturate, 0 = alb

1. Notiuni de colorimetrie

Page 6: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

1. Notiuni de colorimetrie

Amestecul culorilorØ Postulatele lui Grossmann

1.

2. a)

b)

3.

Pentru Albul de egala energie: W = 1R+1G=1B

Calibrarea Camerei si Receptorului -TV

Page 7: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

ØAmestecul culorilor in TV – culori primare R, G, B:- Substractiv = prin scadere;- Aditiv = prin supunere, care poate fi: spatial,

temporal sau optic.

1. Notiuni de colorimetrie

Culori = 8 -3-Primare R, G, B, -3-Complementare, -2-Alb si Negru

Page 8: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Ø Reprezentareaculorilor:

- in spatiu, - in plan ,- prin cercul

culorilor.

1. Notiuni de colorimetrie

α

wC

Page 9: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Cercul lui Newton

Reprezentarea culorilor prin cercul culorilor

Page 10: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

1. Notiuni de colorimetriePlasarea Spectrului radiatiilor vizibile in

Spectrul radiatiilor electromagnetice

λB = 610 nm; ; λG = 537 nm; λR = 472 nm

Page 11: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Spectrul Vizibil al radiatiilor electromagnetice

1. Notiuni de colorimetrie

In TV: λR = 610 nm; λG = 537 nm; λB = 472 nmN.B.: in TV cu Plasma = 200 nm – descarcare in ultraviolet care excita luminoforii R, G, B

Page 12: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

CARACTERISTICA VIZIBILITATII RELATIVE A S.V.U.

1. Notiuni de colorimetrie

λR = 472 nmλG = 537 nm; λB = 610 nm;

'''' 11,059,030,0 BGRY EEEE ⋅+⋅+⋅=

Page 13: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

2. Televiziunea color

SISTEME TV-Color:q Sistemul NTSC - National TelevisionSystem Colour, american, primul sistem TVColor.q Sistemul PAL - Phase Alternating Line,german, E’

R - E’Y, MA - 4,433618 MHz.

q Sistemul SECAM - SÉquentiel Couleur ÀMémoire, francez, secvenţial, MF, 4,250MHz şi 4,406 MHz.

Page 14: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Caracteristici comuneale sistemelor TV Color:ØLa captarea si la redarea imaginii folosesc: R,G,BØIn transmisie folosesc: E’Y si (E’B - E’Y), (E’R - E’Y) ØTransmisia (E’B - E’Y), (E’R - E’Y) se face prin: MA la

NTSC si PAL si prin MF la SEQAM – cu sbpurtatoare de crominanta cu fsc < fVideo max

ØNTSC si PAL folosesc MAQØTransmisia se face in domeniile de frecventa TV

2. Televiziunea color

Page 15: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Ø Semnale de videofrecventa:

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

'''' 11,059,030,0 BGRY EEEE ⋅+⋅+⋅=

( )''' 493,0 YBU EEE −⋅≅

( )''' 877,0 YRV EEE −⋅≅MA fsc

MHzfff CHsc ...43,421

41284 =⋅+⋅

−=

Ø Semnale de radiofrecventa:

si “Burst”

• semnale difernta de culoare

• semnal de luminanta

Page 16: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

MA QAM

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

tEtEE scVscUC ωω sinsin ''' ⋅+⋅=

tEtEE scVscUC ωω sinsin ''' ⋅−⋅=

pentru linia n

pentru linia n+1

tEtEE scVscUC ωω sinsin ''' ⋅±⋅=±

Din insumarea celor doua semnale rezulta semnalul de crominanta modulat in cuadratura - QAM:

Metoda de codare a culorii

Page 17: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

( ) ( )2''2'''YBYRC EEEEE −+−=

YB

YRC EE

EEarctg''''

−−

±=ϕ

Modulul Saturaţia

Defazajul Nuanţa

Reprezentarea fazorială a E’C

Page 18: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Semnalul de „burst” pentru sincronizarea culorii

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

10-12 oscilaţii de RF = fsc si

faza alternanta0-180 grade ca si componenta

E’V

Page 19: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

SVC - PAL pentru mira de bare COLOR, saturate 75%

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

Page 20: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Compensarea erorilor de faza la eceptie

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

EcTn - transmisă pe linia nEcRn - recepţionată pe

linia n

EcTn+1 - transmisă pe linia n+1

EcRn+1 - recepţionată pe linia n+1

EcR compensat – crominanţacompensată;

= suma EcRn şi EcRn+1

pe două linii succesive:

Page 21: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Caracteristica Amp.–Frecv., norma CCIR -D/K

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

Caracteristici:BY = 6 MHzBEc = (2,4-2,6)MHz

Din:BEc = 2x(1,2÷1,3)MHz

Page 22: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

• Principiul codarii de culoare - PAL

2.1. Semnale utilizate în sistemul de televiziune PAL

Modulatorul in Cuadratura

Page 23: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

2.2. Semnale utilizate în sistemul de televiziune SECAM

• Semnale video si de radiofrecventa:'''' 11,059,030,0 BGRY EEEE ⋅+⋅+⋅=

( )''' 5,1 YBB EED −⋅≅

( )''' 9,1 YRR EED −⋅−≅

MF: f0B = 272 fH = 4,250 MHz

MF: f0R = 282 fH = 4,406 MHz

MF cu benzi inegale

−+

=∆kHzkHz

f B 350500

0 −+

=∆kHzkHz

f R 500350

0

• Semnale RF: BURST si IDENTIFICARE

Page 24: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Caracteristica Amp.–Frecv., norma CCIR - D/K

2.2. Semnale utilizate în sistemul de televiziune SECAM

Caracteristici:BY = 6 MHzBEc = 856 kHz

Din: 4,756-3,900==856

Page 25: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Concluzii practice:ØBanda E’y este de (5-6) MHz la PAL si SEQAMØBanda E’c este de: (2,4-2,6) MHz la PAL

si de 856 kHz la SEQAMØBanda pentru transmisie sunet este de 1 MHzØBanda totala a unui canal TVC este de (7-8) MHz

(aceeasi ca la TV-AN si aceeasi si pentru TV-Digital)

2. Televiziunea color

Page 26: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Aplicatii pentru studiu:

Reprezentati caracteristicaAmplitudine – Frecventa pentruo transmisie analogica in sistemele de televiziune color europene:ØPAL norma CCIR –B/G;ØSECAM norma CCIR –B/G;

Page 27: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

Bibliografie[1] George Nicolae, Dan Lozneanu, Televiziune. Analog

si Digital. Editura Universităţii” Transilvania”, Braşov. 2009. ISBN 978-973-598-636-0, 227 pagini.

[2] Nicolae George, Oltean Ioan, Radiocomunicaţii. Caracteristici şi indici de calitate ai receptoarelor de radio şi de televiziune. Metode de măsurare. Editura Universităţii “Transilvania”, Braşov. 2003. ISBN 973-635-264-1.

[4] Vlaicu, A.: Televiziune alb-negru şi color. EdituraComprex, Cluj Napoca, 1993

[5] Mitrofan, Gh., Televiziunea de la videocameră la monitor. Editura Teora, 1996

Bibliografie

Page 28: Presentation Curs 06 Sisteme TV color - WordPress.com · 2019. 2. 27. · 2. Televiziunea color SISTEME TV-Color: qSistemul NTSC - National Television System Colour, american, primul

üFormarea si procesarea semnalelor de culoarein sisitemele de televiziune color prezintaimportanta si pentru sistemele TV digitale.üSemnale video PAL si SECAM vizeaza semanlul

de luminanta E’y pentru informatia alb-negrusi de contur a elementelor de imagine sisemnalul de crominanta E’c format din douacomponentele diferenta de culoare: (E’B - E’Y)şi (E’R - E’Y) care completeaza elementele deimagine cu informatia de culoare.

Concluzii