Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

of 44 /44
1 PROFILURILE DE IMAGINE EVENIMENŢIALE (DE CRIZĂ) ŞI INDICII EVENIMENŢIALI Profilurile de imagine evenimenţiale şi indicii de imagine evenimenţiali. • Indicii evenimenţiali.

Embed Size (px)

description

Analiza Imaginii

Transcript of Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

Page 1: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

1

PROFILURILE DE IMAGINE EVENIMENŢIALE (DE CRIZĂ)ŞI INDICII EVENIMENŢIALI• Profilurile de imagine evenimenţiale şi

indicii de imagine evenimenţiali.

• Indicii evenimenţiali.

Page 2: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

2

Profilurile de imagine evenimenţiale şi indicii deimagine evenimenţiali indică distribuţia pe sistemulindicatorilor de imagine a valorilor calculatepentru un eveniment, atât ca valori absolute, cât şica valori reale.

PROFILURILE DE IMAGINE EVENIMENŢIALE ŞI INDICII DE IMAGINE EVENIMENŢIALI

• Profilurile de imagine evenimenţiale şi indicii de imagineevenimenţiali se construiesc/calculează numai în situaţia încare referirile la un eveniment vizează şi sistemulindicatorilor de imagine.

• Tipologia şi modul de construire ale profilurilor de imagineevenimenţiale, respectiv de calculare ale indicilor de imagineevenimenţiali sunt identice cu cele ale profilurilor/indicilorde imagine.

Page 3: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

3

INDICII EVENIMENŢIALI

Indicii evenimenţiali se calculează pentru a măsura

parametrii evenimentului analizat.

• În funcţie de tipul valorilor calculate, parametrii măsurabili potfi:– primari;– ponderaţi.

• Parametrii măsurabili ai evenimentului sunt intensitateamediatică şi amplitudinea mediatizării

Page 4: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

4

INDICII EVENIMENŢIALI

Intensitatea mediatică este parametrul caredesemnează vizibilitatea evenimentului/crizei deimagine.

Amplitudinea mediatizării este parametrul caredesemnează caracterul evenimentului/crizei de imagine.

• Pentru măsurarea indicilor evenimenţiali se aplică formula generală:

I = (Vr x 100)/R

unde :

I = indicele calculat pentru fiecare palier de imagineVr = valoarea de referinţă a respectivului palier

R = referenţialul

Page 5: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

5

INDICELE PRIMAR DE INTENSITATE MEDIATICĂ

Tipul indicelui

Periodicitatea măsurării

Valoarea de referinţă

Referenţialul

Absolut zilnic numărulreferirilor laevenimentdin ziuarespectivă

numărul total al referirilor laactorul social din ziuarespectivă

Relativ zilnicnumărul total al referirilor laactorul social de ladeclanşarea evenimentului

Mediupe durataevenimentului numărul

total alreferirilor laeveniment

numărul total al referirilor laactorul social pe durataevenimentului

Realunitatea detimp afectatăde eveniment

numărul total al referirilor laactorul social pe unitatea detimp afectată de eveniment

Page 6: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

6

INDICELE PRIMAR DE AMPLITUDINE A MEDIATIZĂRII

Tipul indicelui

Periodicitatea măsurării

Valoarea de referinţă

Referenţialul

Absolut zilnicnumărulreferirilornegative laevenimentdin ziuarespectivă

numărul total al referirilornegative la actorul social dinziua respectivă

Relativ zilnicnumărul total al referirilornegative la actorul social de ladeclanşarea evenimentului

Mediupe durataevenimentului numărul

total alreferirilornegative laeveniment

numărul total al referirilornegative la actorul social pedurata evenimentului

Realunitatea detimp afectatăde eveniment

numărul total al referirilornegative la actorul social peunitatea de timp afectată deeveniment

Page 7: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

7

INDICELE PONDERAT DE INTENSITATE MEDIATICĂ

Tipul indicelui

Periodicitatea măsurării

Valoarea de referinţă

Referenţialul

Absolut zilnic scorul deimpact alevenimentuluidin ziuarespectivă

scorul de impact al actoruluisocial din ziua respectivă

Relativ zilnicscorul de impact al actoruluisocial de la declanşareaevenimentului

Mediupe durataevenimentului scorul de

impact totalalevenimentului

scorul de impact al actorulsocial pe durataevenimentului

Realunitatea detimp afectatăde eveniment

scorul de impact al actorulsocial pe unitatea de timpafectată de eveniment

Page 8: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

8

INDICELE PONDERAT DE AMPLITUDINE A MEDIATIZĂRII

Tipul indicelui

Periodicitatea măsurării

Valoarea de referinţă

Referenţialul

Absolut zilnic scorul negativde impact alevenimentuluidin ziuarespectivă

scorul negativ de impact alactorului social din ziuarespectivă

Relativ zilnicscorul negativ de impact alactorului social de ladeclanşarea evenimentului

Mediupe durataevenimentului scorul negativ

de impacttotal alevenimentului

scorul negativ de impact alactorul social pe durataevenimentului

Realunitatea detimp afectatăde eveniment

scorul negativ de impact alactorul social pe unitatea detimp afectată de eveniment

Page 9: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

9

EVALUAREA INDICILOR EVENIMENŢIALI

Valoarea indicelui

Intensitatea mediatică

Amplitudinea mediatizării

80,01 ÷ 100 Foarte mare Foarte mare

60,01 ÷ 80,00 Mare Mare

40,01 ÷ 60,00 Medie Medie

20,01 ÷ 40,00 Mică Mică

1,00 ÷ 20,00 Foarte mică Foarte mică

Page 10: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

10

SpecificaţiiDurata evenimentului: 6 zile (20-25 mai) Total

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05Eveni-ment

Luna

Date privind actorul social

pozitiv 44 20 40 39 28 42 213 914

negativ 20 5 11 17 15 16 84 461

total 64 25 51 56 43 58 297 1375

Date privind

evenimen-tul

pozitiv 0 1 2 6 6 7 22

negativ 2 2 6 10 8 2 30

total 2 3 8 16 14 9 52

STUDIU DE CAZDate primare

Page 11: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

11

STUDIU DE CAZIndicii primari

SpecificaţiiData calculării valorilor

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 31.05

Intensitate mediatică

absolut 3,13 12,00 15,69 28,57 32,56 15,52

relativ 3,37 5,71 8,16 5,86 3,03

mediu 19,26

real 3,78

Amplitudinea mediatizării

absolut 10,00 40,00 54,55 58,82 53,33 12,50

relativ 8,00 16,67 18,87 11,76 2,38

mediu 35,71

real 6,51

Page 12: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

12

SpecificaţiiDurata evenimentului: 6 zile (20-25 mai) Total

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05Eveni-ment

Luna

Date privind

organizaţia

pozitiv 380,20 135,73 349,81 350,15 238,55 335,02 1789,46 7930,63

negativ 140,74 50,89 85,17 201,86 135,46 124,49 738,60 4069,31

total 520,94 186,62 434,98 552,01 374,00 459,51 2528,06 11999,94

Date privind

evenimen-tul

pozitiv 0,00 4,26 24,73 48,32 49,08 70,27 196,66

negativ 13,44 13,44 63,60 184,16 87,59 10,80 196,66

total 13,44 17,70 88,33 232,48 136,67 81,07 393,32

STUDIU DE CAZDate ponderate

Page 13: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

13

STUDIU DE CAZIndicii ponderaţi

Specificaţii

Data calculării valorilor

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 31.05

intensitate mediatică

absolut 2,58 9,48 20,31 42,12 36,54 17,64

relativ 2,50 7,73 13,72 6,61 3,21

mediu 15,56

real 3,28

amplitudinea mediatizării

absolut 9,55 26,41 74,67 91,23 64,66 8,68

relativ 7,01 22,98 38,47 14,26 1,46

mediu 8,68

real 4,83

Page 14: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

14

PROFILURILE ŞI INDICII MASS-MEDIA

• Profilurile mass-media• Indicii mass-media structurali• Indicii mass-media de distribuţie• Indicii mass-media structurali de distribuţie

Page 15: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

15

TIPOLOGIA PROFILURILOR MASS-MEDIA

Profiluri ponderate

Profiluri mass-media

Profiluri primare

Profiluri dihotomice

Profiluri binare

Profiluri cumulative

Profiluri dihotomice

Profiluri binare

Profiluri cumulative

Page 16: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

16

PROFILURILE MASS-MEDIA

Profilurile mass-media primare indică, înprincipiu, contribuţia surselor monitorizate laformarea imaginii (cât şi cum s-a referit sursa laactorul social).

Astfel:– profilul cumulativ evidenţiază structura interesului

vectorilor mediatici pentru actorul social analizat;– profilul dihotomic evidenţiază ponderea distribuţiei

referirilor pozitive şi negative pe fiecare vector mediatic;– profilul binar permite stabilirea caracterului imaginii

transmise de fiecare vector mediatic monitorizat.

Page 17: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

17

Profilurile mass-media

Profilurile mass-media ponderate evidenţiazăcontribuţia surselor monitorizate la expunereapublicului ţintă la mesajele destinate structurăriiimaginii.

Astfel:

– profilurile cumulative evidenţiază structura impactuluiprognozat al fiecărui vector mediatic;

– profilurile dihotomice evidenţiază ponderea impactuluiprognozat pozitiv şi negativ al fiecărui vector mediatic;

– profilul binar surprinde caracterul impactului prognozatal fiecărui vector mediatic.

PROFILURILE MASS-MEDIA

Page 18: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

18

PROFILURILE MASS-MEDIA

• Pentru construirea profilurilor mass-media se aplicăformula generală:

V = (Vr x 100) /R unde:

V = valoarea calculată a fiecărei surseVr = valoarea de referinţă a surseiR = referenţialul

În cazul valorilor negative în calculul procentual se vautiliza (-100)

• Pentru elaborarea profilurilor mass-media se pot utiliza atâtvalorile absolute, cât şi valorile reale.

Page 19: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

19

CONSTRUIREA PROFILURILOR MASS-MEDIA PRIMARE

Construirea profilurilor mass-media primare comportăurmătoarele etape:

• stabilirea numărului de referiri (pozitive, negative sautotale) pentru fiecare vector mediatic (valoarea de referinţă);

• calcularea numărului total de referiri la Sistemul

indicatorilor de imagine la Sistemul evenimenţial sau laComplexul imagologic (referenţialul);

• calcularea ponderii referirilor.

Page 20: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

20

PROFILUL MASS-MEDIA PRIMAR- valori absolute -

Tipul profilului

mass-mediaValoarea de referinţă Referenţialul

Cumulativnumărul referirilor la fiecaresursă monitorizată numărul total al

referirilor la toatesurselemonitorizateDihotomic

numărul referirilor pozitive(negative) la fiecare sursămonitorizată

Binarnumărul referirilor pozitive(negative) la fiecare sursămonitorizată

numărul total alreferirilor lasursa respectivă

Page 21: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

21

Vectori mass-media

Valori brute(număr de referiri)

Valori calculate

Cumu-lativ

dihotomic binar

pozitiv negativ total pozitiv negativ pozitiv negativ

Presă scrisă

„Adevărul “ 128 47 175 12,73% 9,31% -3,42% 73,14% -26,86%

„Evenimentul Zilei” 102 51 153 11,13% 7,42% -3,71% 66,67% -33,33%

„Jurnalul Naţional” 91 59 150 10,91% 6,62% -4,29% 60,67% -39,33%

Total canal mediatic 321 157 478 34,76% 23,35% -11,42% 67,15% -32,85%

Posturi de televiziune

„Antena 1” 113 48 161 11,71% 8,22% -3,49% 70,19% -29,81%

„Pro TV” 97 55 152 11,05% 7,05% -4,00% 63,82% -36,18%

„TVR 1” 98 48 146 10,62% 7,13% -3,49% 67,12% -32,88%

Total canal mediatic 308 151 459 33,38% 22,40% -10,98% 67,10% -32,90%

Posturi de radio

„Europa FM” 105 53 158 11,49% 7,64% -3,85% 66,46% -33,54%

„Pro FM” 99 49 148 10,76% 7,20% -3,56% 66,89% -33,11%

„RRA” 81 51 132 9,60% 5,89% -3,71% 61,36% -38,64%

Total canal mediatic 285 153 438 31,85% 20,73% -11,13% 65,07% -34,93%

Total general 914 461 1375 100,00% 66,47% -33,53% 66,47% -33,53%

Page 22: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

22

31,85%

33,38%

34,76%

30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35

Presă scrisă

Posturi de televiziune

Posturi de radio

Profil mass-media primar cumulativ - canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PRIMARE

Page 23: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

23

20,73%-11,13%

22,40%-10,98%

23,35%-11,42%

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Presă scrisă

Posturi de te leviziune

Posturi de radio

Profil mass-media primar dihotomic- canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PRIMARE

Page 24: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

24

65,07%-34,93%

67,10%-32,90%

67,15%-32,85%

-40 -20 0 20 40 60 80

Presă scrisă

Posturi de te leviz iune

Posturi de radio

Profil mass-media primar binar- canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PRIMARE

Page 25: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

25

Caracterul mediatizării primare

66,47%

-33,53%

pozitiv negativ

PROFILURILE MASS-MEDIA PRIMARE

Page 26: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

26

CONSTRUIREA PROFILURILOR MASS-MEDIA PONDERATE

Realizarea profilurilor mass-media ponderate comportăurmătoarele etape:

• calcularea scorurilor de impact specifice pentru fiecare sursămonitorizată;

• calcularea scorului de impact pentru canal mediatic (valoareade referinţă);

• calcularea scorului de impact total, sau a scorului de impactgeneral (referenţialul);

• calcularea ponderii impactului prognozat.

Page 27: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

27

Tipul profilului

mass-mediaValoarea de referinţă Referenţialul

Cumulativscorul de impact al fiecărei surse monitorizate scorul de impact

total al surselor monitorizateDihotomic

scorul de impact pozitiv (negativ) al fiecărei surse monitorizate

Binarscorul de impact pozitiv (negativ) al fiecărei surse monitorizate

scorul de impact total al sursei respective

CONSTRUIREA PROFILURILOR MASS-MEDIA PONDERATE

Page 28: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

28

Vectori mass-media

Valori brute(scor de impact)

Valori calculate

cumulativdihotomic binar

pozitiv negativ total pozitiv negativ pozitiv negativ

Presă scrisă

„Adevărul “ 545,28 200,22 745,50 6,21% 4,54% -1,67% 73,14% -26,86%

„Evenimentul Zilei” 667,08 333,54 1000,62 8,34% 5,56% -2,78% 66,67% -33,33%

„Jurnalul Naţional” 627,90 407,10 1035,00 8,63% 5,23% -3,39% 60,67% -39,33%

Total canal mediatic 1840,26 940,86 2781,12 23,18% 15,34% -7,84% 66,17% -33,83%

Posturi de televiziune

„Antena 1” 1228,65 521,90 1750,55 14,59% 10,24% -4,35% 70,19% -29,81%

„Pro TV” 1344,52 762,36 2106,87 17,56% 11,20% -6,35% 63,82% -36,18%

„TVR 1” 2074,17 1015,92 3090,09 25,75% 17,28% -8,47% 67,12% -32,88%

Total canal mediatic 4647,34 2300,18 6947,52 57,90% 38,73% -19,17% 66,89% -33,11%

Posturi de radio

„Europa FM” 360,15 181,79 541,94 4,52% 3,00% -1,51% 66,46% -33,54%

„Pro FM” 262,35 129,85 392,20 3,27% 2,19% -1,08% 66,89% -33,11%

„R RA” 820,53 516,63 1337,16 11,14% 6,84% -4,31% 61,36% -38,64%

Total canal mediatic 1443,03 828,27 2271,30 18,93% 12,03% -6,90% 63,53% -36,47%

Total general 7930,63 4069,31 11999,94 100,00% 66,09% -33,91% 66,09% -33,91%

Page 29: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

29

18,93%

57,90%

23,18%

0 10 20 30 40 50 60

Presă scrisă

Posturi de te leviziune

Posturi de radio

Profil mass-media ponderat cumulativ - canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PONDERATE

Page 30: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

30

12,03%-6,90%

38,73%-19,17%

15,34%-7,84%

-20 -10 0 10 20 30 40

Presă scrisă

Posturi de te leviziune

Posturi de radio

Profil mass-media ponderat dihotomic- canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PONDERATE

Page 31: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

31

63,53%-36,47%

66,89%-33,11%

66,17%-33,83%

-40 -20 0 20 40 60 80

Presă scrisă

Posturi de te leviziune

Posturi de radio

Profil mass-media ponderat binar- canale mediatice -

PROFILURILE MASS-MEDIA PONDERATE

Page 32: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

32

Caracterul mediatizării ponderate

-33,91%

66,09%

pozitiv negativ

PROFILURILE MASS-MEDIA PONDERATE

Page 33: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

33

31,85%

18,93%

33,38%57,90%

34,76%

23,18%

0 10 20 30 40 50 60

Presă scrisă

Posturi de te leviz iune

Posturi de radio

Grafic comparativ al valorilor cumulative primare şi ponderate- canalele mass-media -

valoare primară valoare ponderată

PROFILURILE MASS-MEDIA

Page 34: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

34

INDICII MASS-MEDIA

Indicii mass-media reprezintă valorileorientative calculate pentru sursele monitorizate,cu o relevanţă mai mică decât valorile profilurilormass-media.

Pentru calcularea indicilor mass-media se aplică formulagenerală:

I = (Vr x 100)/R, unde :I = indicele calculat pentru fiecare sursăVr = valoarea de referinţăR = referenţialul

Page 35: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

35

Indici mass-media

Indici mass-media structurali

Indici primari

Indici mass-media de distribuţie

Indici mass-media de distribuţie structurali

Indici cumulativi

Indici dihotomici

Indici ponderaţi

Indici cumulativi

Indici dihotomici

Indici primari

Indici negativi

Indici pozitivi

Indici ponderaţi

Indici negativi

Indici pozitivi

Indici primari

Indici negativi

Indici pozitivi

Indici ponderaţi

Indici negativi

Indici pozitivi

TIPOLOGIA INDICILOR MASS-MEDIA

Page 36: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

36

INDICII MASS-MEDIA STRUCTURALI

Indicii mass-media structurali indică pondereafiecărei surse monitorizate calculată din valoareacanalului mediatic.

• În funcţie de tipul valorilor cu care se operează, indicii mass-media pot fi:– primari;– ponderaţi.

• În funcţie de tipul calculelor pot fi:– dihotomici;– cumulativi.

Page 37: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

37

Tipul indicelui mass-media structural

Valoarea de referinţă Referenţialul

primar

cumulativnumărul referirilor conţinut

de fiecare sursă monitorizată

numărul total al referirilor conţinut de canalul mediaticdihotomic

numărul referirilor pozitive (negative) conţinut de fiecare sursă monitorizată

ponderat

cumulativscorul de impact specific al

fiecărei surse monitorizate scorul de impact total al canalului mediaticdihotomic

scorul de impact specific pozitiv (negativ) al fiecărei surse monitorizate

INDICII MASS-MEDIA STRUCTURALI

Page 38: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

38

Vectori mass-media

Valori primare Valori ponderate

cumu-lativ

dihotomic cumu-lativ

dihotomic

pozitiv negativ pozitiv negativ

Presă scrisă

„Adevărul “ 36,61 26,78 -9,83 26,81 19,61 -7,20

„Evenimentul Zilei” 32,01 21,34 -10,67 35,98 23,99 -11,99

„Jurnalul Naţional” 31,38 19,04 -12,34 37,22 22,58 -14,64

Total canal mediatic 100,00 67,15 -32,85 100,00 66,17 -33,83

Posturi de televiziune

„Antena 1” 35,08 24,62 -10,46 25,20 17,68 -7,51

„Pro TV” 33,12 21,13 -11,98 30,33 19,35 -10,97

„TVR 1” 31,81 21,35 -10,46 44,48 29,85 -14,62

Total canal mediatic 100,00 67,10 -32,90 100,00 66,89 -33,11

Posturi de radio

„Europa FM” 36,07 23,97 -12,10 23,86 15,86 -8,00

„Pro FM” 33,79 22,60 -11,19 17,27 11,55 -5,72

„RRA” 30,14 18,49 -11,64 58,87 36,13 -22,75

Total canal mediatic 100,00 65,07 -34,93 100,00 63,53 -36,47

Page 39: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

39

INDICII MASS-MEDIA DE DISTRIBUŢIE

Indicii mass/media de distribuţie indicăponderea pozitivă sau negativă a fiecărei surse dinvaloarea totală pozitivă sau negativă pentru toatesursele monitorizate.

Indicii de distribuţie pot fi:• pozitivi – exprimă ponderea pozitivă;• negativi – exprimă ponderea negativă.

În funcţie de tipul valorilor cu care se operează, indicii dedistribuţie pot fi:

• primari;• ponderaţi.

Page 40: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

40

Tipul indicelui mass-media de

distribuţieValoarea de referinţă Referenţialul

primar

pozitivnumărul referirilorpozitive la fiecaresursă

numărul total al referirilorpozitive la toate surselemonitorizate

negativnumărul referirilornegative la fiecaresursă

numărul total al referirilornegative la toate surselemonitorizate

ponderat

pozitivscorul pozitiv deimpact al fiecărei surse

scorul de impact pozitivtotal al surselormonitorizate

negativscorul negativ deimpact al fiecărei surse

scorul de impact pozitivtotal al surselormonitorizate

Page 41: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

41

Vectori mass-mediaprimar ponderat

pozitiv negativ pozitiv negativ

Presă scrisă

„Adevărul “ 14,00 10,20 6,88 4,92

„Evenimentul Zilei” 11,16 11,06 8,41 8,20

„Jurnalul Naţional” 9,96 12,80 7,92 10,00

Total canal mass-media 35,12 34,06 23,20 23,12

Posturi de televiziune

„Antena 1” 12,36 10,41 15,49 12,83

„Pro TV” 10,61 11,93 16,95 18,73

„TVR 1” 10,72 10,41 26,15 24,97

Total canal mass-media 33,70 32,75 58,60 56,53

Posturi de radio

„Europa FM” 11,49 11,50 4,54 4,47

„Pro FM” 10,83 10,63 3,31 3,19

„Radio România Actualităţi” 8,86 11,06 10,35 12,70

Total canal mass-media 31,18 33,19 18,20 20,35

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00

Page 42: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

42

INDICII MASS-MEDIA DE DISTRIBUŢIE STRUCTURALI

Indicii mass-media de distribuţie structurali –indică ponderea fiecărei surse calculată dinvaloarea canalului mediatic.

Indicii de distribuţie structurali pot fi:• pozitivi – exprimă ponderea pozitivă;• negativi – exprimă ponderea negativă.

În funcţie de tipul valorilor cu care se operează, indicii dedistribuţie structurali pot fi:

• primari;• ponderaţi.

Page 43: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

43

Tipul indicelui mass-media de

distribuţie structural

Valoarea de referinţă Referenţialul

primar

pozitivnumărul referirilor pozitive la fiecare sursă

numărul total al referirilor pozitive la canalul mediatic

negativnumărul referirilor negative la fiecare sursă

numărul total al referirilor negative la canalul mediatic

ponderat

pozitivscorul pozitiv de impact al fiecărei surse

scorul de impact pozitiv total al canalului mediatic

negativscorul negativ de impact al fiecărei surse

scorul de impact pozitiv total al canalului mediatic

INDICII MASS-MEDIA DE DISTRIBUŢIE STRUCTURALI

Page 44: Prelegerea 5. Profilurile de Imagine Evenimentiale. Profilurile Mass-media

44

Vectori mass-mediaprimar ponderat

pozitiv negativ pozitiv negativ

Presă scrisă

„Adevărul “ 39,88 29,94 29,63 21,28

„Evenimentul Zilei” 31,78 32,48 36,25 35,45

„Jurnalul Naţional” 28,35 37,58 34,12 43,27

Total canal mass-media 100,00 100,00 100,00 100,00

Posturi de televiziune

„Antena 1” 36,69 31,79 26,44 22,69

„Pro TV” 31,49 36,42 28,93 33,14

„TVR 1” 31,82 31,79 44,63 44,17

Total canal mass-media 100,00 100,00 100,00 100,00

Posturi de radio

„Europa FM” 36,84 34,64 24,96 21,95

„Pro FM” 34,74 32,03 18,18 15,68

„Radio România Actualităţi” 28,42 33,33 56,86 62,37

Total canal mass-media 100,00 100,00 100,00 100,00