Pregatirea Materiilor Prime Si Auxiliare

download Pregatirea Materiilor Prime Si Auxiliare

of 55

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  394
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Pregatirea Materiilor Prime Si Auxiliare

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I INOV RII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECICNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULARCLASA a XI a

MODULUL: PREG TIREA MATERIILOR PRIME I AUXILIAREDOMENIUL: Industrie alimentar NIVEL: II CALIFICARE: Brutar patiser preparator produse f inoase

Martie 2009Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

2

AUTOR: DUMITRU MIHAELA ANI OARA, prof. grad didactic II, Colegiul de Industria Alimentar Elena Doamna, Gala i

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

3

Cuprins1. Introducere ...............................................................................................................4 1.1 . Competen e specifice modulului de practic ...7 1.2 . Obiective ...10 2. Informa ii despre specificul agen ilor economici la care se efectueaz stagiul de practic .12 3. Modalitatea de organizare a practicii ...................................................................14 4. Recomand ri privind respectarea normelor de s n tate i securitate a muncii potrivit modulului..............................................................15 5. Instrumente de lucru necesare desf ur rii practicii. ........................................16 Competen a 9.1 FO1 ......................................................................................................................16 FL1 .......................................................................................................................17 FT1 .......................................................................................................................18 SC1 ......................................................................................................................20 P1 .........................................................................................................................21 JP1 .......................................................................................................................22 Competen a 9.2 FO2 ......................................................................................................................24 FL2 .......................................................................................................................25 FT2 .......................................................................................................................26 SC2 ......................................................................................................................27 P2 .........................................................................................................................28 JP2 .......................................................................................................................29 Competen a 9.3 FO3 ......................................................................................................................31 FL3 .......................................................................................................................32 FT3 .......................................................................................................................33 SC3 ......................................................................................................................34 P3 .........................................................................................................................35 JP3 .......................................................................................................................36 6. Modalitatea de evaluare ..........................................................................................38 7. Anexe .......................................................................................................................42 8. Bibliografie ..............................................................................................................54

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

4

1. IntroducereAuxiliarul curricular prezent este destinat form rii elevilor din clasa a XI-a, calificarea Brutar patiser preparator produse f inoase i este elaborat n baza Standardului de Pregatire Profesionala si a Curriculumului pentru Scoala de Arte si Meserii, nivel II de calificare, n domeniul Industriei Alimentare. Auxiliarul este constituit din informa ii utile despre angajator, despre modalitatea de organizare a stagiilor de practic , diferite instrumente de lucru necesare desf practicii, modalit i de evaluare, anexe ncurajeze s responsabilizeze. El con ine sarcini de lucru care constau n: Efectuarea unor activit i independente; C utarea de informa ii utiliznd diferite surse (manuale, c r i specialitate, ndrumar de laborator, pliante, pagini de Internet); Rezolvarea de exerci ii, probleme i desf tehnologice, studii de caz; Completarea unui jurnal de practic ; Elaborarea unor miniproiecte; Elaborarea unui portofoliu con innd toate exerci iile rezolvate desf competen elor profesionale s fie ct mai obiectiv . Activit ile din ghid sunt astfel concepute nct s solicite folosirea stilurilor de nv are auditiv, vizual, practic, preg tindu-v n vederea evalu rii competen elor din unit ile de competen prin probele de evaluare ce sunt prev zute n standarde. i activit ile urate. Portofoliul trebuie sa fie ct mai complet pentru ca evaluarea urarea unor activit i n laborator i a unor activit i independente folosind: fi e de lucru, fi e de observa ie, fi e i reviste de i bibliografie necesar v nv a i ct mai eficient, s stimuleze creativitatea i s ur rii v v care, sper s

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

5 Pute i lucra individual sau mp r i i n grupe de 2-3 elevi i sunte i pu i n situa ia de a v documenta (folosind bibliografia i paginile de web), de a descoperi, a exersa dar i de a coopera, pentru a v prezenta produsele n fa a clasei, a evaluatorilor, n vederea form rii abilit ilor cheie i competen elor tehnice generale specifice calific rii. Practica la locul de munc deoarece: y y La locul de munc nva a i lucruri ce nu pot fi nv ate la coal ; Performan a pe parcursul practicii o pute i folosi pentru mbun t irea notelor la coal ; y y Pote i stabili contacte folositoare i ob ine recomand ri utile; V forma i o imagine asupra lucrului n sectorul respectiv, fapt care v va ajuta la efectuarea alegerilor finale; y nva a i despre comportamentul oamenilor la locul de munc , despre felul n care ace tia comunic i despre a tept rile colegilor. este parte important a nv mntului profesional,

Aceasta nseamn

c

practica reprezint

o parte important

a educa iei. Nu irosi i

aceast oportunitate! Maistrul sau tutorele de practic deficien ele semnalate de voi. Aten ie! n timpul practicii la locul de munc , se a teapt s urma i instruc iunile date de angajator i de supraveghetori, care sunt numi i pentru a v veghea experien a de lucru. Este foarte important s respecta i ndeaproape toate instruc iunile cu privire la s n tate i siguran . Locurile de munc celor nou-veni i.Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

monitorizeaz

activitatea independent

i rezolv

pot fi periculoase, mai ales n cazul

6 De asemenea, se a teapt s fi i punctuali, la ora i locul specificate. Angajatorii i colegii vo tri se vor sup ra dac anun a i. La unele locuri de munc se pune problema confiden ialit ii de exemplu, este posibil s ave i acces la date ale clien ilor cu care intr le n contact, i pe care concuren a ar dori s tie. Ave i datoria de a respecta toate aspectele ntrzia i sau dac absenta i f r s i

confiden iale; angajatorul v va spune dac este cazul. Aminti i-v un comportament corect i respectarea practicilor la locul de munc v va ajuta nu doar s beneficia i ct mai mult de practica la locul de munc . face i probleme unui angajator, aceasta poate avea drept rezultat Acest lucru v va ajuta i s c tiga i respectul angajatorilor i al colegilor. Mai mult, dac refuzul respectivei ntreprinderi de a mai oferi ocazia practicii la locul de munc , i astfel ve i refuza oportunit ile viitoare ale altor elevi.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

7

1.1. Competen e specifice modulului de practicParcurgerea modulului Preg tirea materiilor prime abilit i cheie i a unei unit i de competen s v deschide i propria afacere. i auxiliare pentru calificarea

Brutar patiser preparator produse f inoase, nivelul II presupune dobndirea unor tehnic general , precum i n elegerea lor, care v permite s continua i preg tirea la nivelul trei, s v integra i pe pia a muncii sau

Pentru Modulul VII. - PREG TIREA MATERIILOR PRIME urm toarele abilit i cheie, conform SPP:

I AUXILIARE corespund

Unit i de competen e pentru abilit i cheieU1 1. 3 (a) (b) (c) 1. 4 (a) (b) (c) (d) COMUNICARE I NUMERA IE Nivel: 2 Selectarea documentelor din surse specializate. Utilizarea informa iilor n activit i profesionale. Completarea sau redactarea corect a documenta iei pentru sarcini de lucru. Prelucreaz dat . Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate ntr-o sarcin dat . Selectarea metodelor grafice adecvate. Reprezentarea grafic corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice. Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor. i interpreteaz grafic rezultatele ob inute pe o sarcin Valoare credit: 1.0