POVESTEA APEI

13
Nu sfârşeşte niciodată...

description

POVESTEA APEI. Nu sfârşeşte niciodată. Sus, la munte, Nouri suri Spânzurând peste păduri Plouă picuri mari şi mici Peste arborii voinici Si se scurg de pe tulpină, Până jos, la rădăcină. Apa în pământ pătrunde Până cine ştie unde Apoi iese la lumină Ca o undă cristalină - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of POVESTEA APEI

Page 1: POVESTEA APEI

Nu sfârşeşte niciodată...

Page 2: POVESTEA APEI

Sus, la munte,Nouri suriSpânzurând peste păduriPlouă picuri mari şi miciPeste arborii voiniciSi se scurg de pe tulpină,Până jos, la rădăcină.

Page 3: POVESTEA APEI

Apa în pământ pătrundePână cine ştie undeApoi iese la luminăCa o undă cristalinăŞi ţâşneşte un izvor.

Page 4: POVESTEA APEI

Izvoraşul călătorO porneşte către vale Până întâlneşte-n cale Alt izvor mai măricel Si îşi varsă apa-n el.

Page 5: POVESTEA APEI

Pârâiaşul o porneşte Şi se tot rostogoleşte Printre pietre, printre stânci, Până-n ape mai adânci,

Page 6: POVESTEA APEI

Râuri mari şi fluvii care Curg şi se revarsă-n mare.

Page 7: POVESTEA APEI

Soarele când străluceşte Apa mării o-ncălzeşte, Iar din apa încălzită,Ca din oala de pe plită Aburi se ridică-n sus.

Page 8: POVESTEA APEI

Apoi aburul e dus Prin văzduh împins de vânt Dinspre mare spre pământ Şi se face iarăşi nor Pe deasupra munţilor.

Page 9: POVESTEA APEI

Vălătuci de nouri suri Spânzurând peste păduri Cern pe arborii voinici, Iarăşi picuri mari şi mici Ce ajung la rădăcină.

Page 10: POVESTEA APEI

Apoi iese la lumină Cine ştie unde iar Izvoraşul cel hoinar Şi-o porneşte voiniceşte Către râuri, fluvii care, Apa iar o duc în mare.

Page 11: POVESTEA APEI

Aburii din nou se-adună Nouraşii se-mpreună Şi, pe nevăzută punte, Iarăşi o pornesc spre munte.

Page 12: POVESTEA APEI

Hei ! Povestea asta toată Cum s-ar învârti o roată,

Nu sfârşeşte niciodată...

Page 13: POVESTEA APEI

Realizat de : institutor Cosma Mirela Şc. Gen."Lucian Blaga”Deva