POR Model Contract

download POR Model Contract

of 32

Transcript of POR Model Contract

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  1/32

  ANEXA 10.8 FORMA DE CONTRACT

  MODEL ORIENTATIV

  CONTRACT DE FINANAREPROGRAMULUI OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020

  NR: __________

  BENEFICIAR:

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  2/32

  Page 2of 32

  Model standard

  CUPRINS

  CONTRACT DE FINANARE ...................................................................................................... 41. Preambul .......................................................................................................................... 42. Interpretare ..................................................................................................................... 4CLAUZE CONTRACTUALE.................................................................................................... 4Articolul 1 - Obiectul Contractului de finanare........................................................... 4Articolul 2 Structura i documentele Contractului de finanare............................... 5Articolul 3 Valoarea proiectului ..................................................................................... 5Articolul 4 Valoarea finanrii acordate prin Contractul de finanare................... 5Articolul 5 Perioada de implementare a proiectului.................................................. 6

  Articolul 6 Perioada de valabilitate a Contractului de finanare............................ 6Articolul 7 Eligibilitatea cheltuielilor............................................................................ 6Articolul 8 Rambursarea / plata cheltuielilor............................................................. 7Articolul 9 Obligaiile prilor......................................................................................... 7Rspunderea asocierii ....................................................................................................... 10Articolul 10 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor 11Articolul 11 Cesiunea..................................................................................................... 11Articolul 12 Conflictul de interese.............................................................................. 12Articolul 13 Nereguli i restituirea finanrii............................................................ 12Articolul 14 Monitorizarea contractului de finanare.............................................. 13Articolul 15 Modificarea contractului de finanare................................................. 13Articolul 16 Notificri la contractul de finanare..................................................... 13Articolul 12 Publicarea datelor.................................................................................... 14Articolul 13 Fora major .............................................................................................. 14Articolul 14 ncetarea contractului de finanare...................................................... 15Articolul 15 Soluionarea litigiilor n cadrul contractului de finanare................ 16Articolul 16 Corespondena n cadrul Contractului de finanare........................... 16Articolul 16 - Legea aplicabil i limba Contractului de finanare.......................... 17Articolul 17 Dispozitii Finale ......................................................................................... 17

  ANEXA I PREVEDERI CONTRACTUALE SPECIFICE............................................................ 19SECTIUNEA I Parteneriatul n implementarea proiectului....................................... 19

  SECTIUNEA II Implementarea proiectelor generatoare de venit............................ 19

  SECTIUNEA III - Ajutor de stat/schem de garantare................................................. 19SECTIUNEA IV - Alte clauze specifice............................................................................. 20

  ANEXA II MONITORIZAREA I RAPORTAREA N CADRUL CONTRACTULUI DEFINANARE .............................................................................................................................. 21

  SECTIUNEA I - Monitorizarea implementrii contractului de finanare................... 21SECTIUNEA II - Raportarea n cadrul contractului de finanare............................... 21

  ANEXA III INSTRUCTIUNI PRIVIND RAMBURSAREA I PLATACHELTUIELILOR............ 22SECTIUNEA I - Mecanismul cererilor de plat............................................................... 22SECTIUNEA II Cererile de rambursare......................................................................... 23

  ANEXA IV MASURI DE INFORMARE SI PUBLICITATE......................................................... 25

  SECTIUNEA I - Reguli generale cerine pentru toate proiectele............................ 25SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri.. 26

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  3/32

  Page 3of 32

  ANEXA VII GRAFICUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE........................... 31ANEXA VIII FORMULARE I ALTE DOCUMENTE RELEVANTE........................................... 32

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  4/32

  Page 4of 32

  CONTRACT DE FINANARE

  1. Preambul

  Prile contractante:

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu sediul n Bucureti, strada Apolodornr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, f a x . 037 211 15 13, cod de nregistrare fiscal,reprezentat legal , avnd funcia de , n calitate de Autoritate de Management pentruProgramul Operaional Regional 2014-2020, denumit n cele ce urmeazAM POR

  Agenia pentru Dezvoltare Regional , cu sediul social n , tel./ fax , cod de nregistrarefiscal , reprezentat legal de , n funcia de , n calitate de Organism Intermediar pentruProgramul Operaional Regional 2014-2020,denumit n cele ce urmeaz OI,

  i, avnd sediul social n str. ................, nr................,localitatea.................., judeul.................................., cod potal ................., Romnia,cod de nregistrare fiscal ......................, reprezentat prin d-l/ d-na ,avnd funcia de..............., identificat prin B.I. / C.I. seria .....................nr. ................,eliberat de ..........la data de..............., in calitate de beneficiar,

  au convenit ncheierea prezentului Contract de finanarede finanare n urmtoarele condiii:

  2. Interpretare

  (1) n prezentul Contract de finanare, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau a uneiprevederi contrare:

  a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralulinclud i singularul;

  b)cuvintele care indic un gen includ toate genurile;c) cuvintele care desemneaz persoane vor include persoane fizice/juridice i orice

  organizaie avnd capacitate juridic.(2) Trimiterile la actele normative includ si modificarile si completarile ulterioare ale acestora,

  precum si orice alte acte normative subsecvente.(3) Contractul de finanare este contract de adeziune.Acesta stabilete cadrul juridic general in

  care se va desfasura relatia contractuala dintre AM POR, OI i Beneficiar. Raporturile juridicedintre AM POR, OI si Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanare, careimpreuna cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractului de finantarevor reprezenta legea prilor.

  (4) In cazul in care orice prevedere din Contractul de finanare si/sau din oricare dintredocumentele acestuia este sau devine la un moment dat nul, invalid sau neexecutabilconform legii aplicabile, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi inlimita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi ale Contractului de finanare, nu vor fiafectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile necesare pentru a realizaacele acte si/sau modificari care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-aavut in vedere la data incheierii Contractului de finanare.

  CLAUZE CONTRACTUALE

  Articolul 1 - Obiectul Contractului de finanare

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  5/32

  Page 5of 32

  (5) Obiectul acestui Contract de finanarel reprezint acordarea finanrii nerambursabile dectre AM POR, pentru implementarea Proiectului nr. intitulat: ,denumit n continuare Proiect, pe durata stabilita i n conformitate cu obligaiile asumateprin prezentul Contract de finanare, inclusiv Anexele acestuia.

  Articolul 2 Structura i documentele Contractului de finanare

  (1) Beneficiarul va implementa proiectuln conformitate cu termenii i condiiile stabilite n acestContract de finanare, care cuprinde, n ordinea de preceden, urmtoarele anexe:

  Anexa I Prevederi contractuale specificeAnexa II Monitorizarea i raportarea n cadrul contractului de finanareAnexa III Instructiuni privind rambursarea i plata cheltuielilorAnexa IV - Msuri de informare i publicitateAnexa V Bugetul Contractului de finanareAnexa VI Cererea de finanareianexele aferenteAnexa VII Graficul de depunere a cererilor de rambursare/plataAnexa VIII - Formulare i alte documente relevante

  (2) n cazul n care exist contradicii ntre documentele demai sus, prevederile acestora se voraplica n ordinea de preceden indicat.

  Articolul 3 Valoarea proiectului

  (1) Valoarea total a Proiectului este de/ .. lei din care: valoarea total eligibil este de lei (finanare nerambursabil

  contribuia Beneficiarului) Valoarea eligibil nerambursabil acordat prin prezentul Contract de finanare

  este de/ .. valoare neeligibil estimat inclusiv TVA aferent acesteia, este de leidup cum urmeaz:

  Valoareatotal a

  Proiectului

  Valoareatotal

  eligibil aProiectului

  Valoareaeligibil

  nerambursabil

  Valoareaeligibil

  nerambursabildin FEDR

  Valaoareeligibil

  nerambursabildin bugetul

  naional

  Cofinanareaeligibil a

  Beneficiarului

  Valoareane-eligibilinclusiv TVA

  aferentacesteia

  Lei Lei lei % lei % Lei % lei % lei1=2+11 2 =3+9 3=4*2 4 5=6*3 6 7=8*3 8 9=10*2 10 11

  Articolul 4 Valoarea finanrii acordate prin Contractul de finanare

  (1) Valoarea eligibil nerambursabil maxim ce poate fi acordat prin prezentul Contract definanareeste de / .. . lei stabilit conformarticolului 3 din prezentul Contract de finanare.

  (2) Valoarea eligibil nerambursabil acordat prin prezentul Contract de finanare este de / .. . lei, echivalent cu maximum % dinvaloarea total eligibil a Proiectului specificat la articolul 3 al prezentului Contract definanare

  (3) Orice modificare a Contractului de finanare sau a Proiectului, agreat de ctre pri, nupoate n nici un caz conduce la creterea valorii finanrii nerambursabile i/sau aprocentului pe care aceasta l reprezint din valoarea total eligibil a Proiectului specificatla articolul 3 al prezentului Contract de finanare.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  6/32

  Page 6of 32

  (4) Prevederile alin. (3) al prezentului articol se aplic corespunztor i n cazul modificrilorasupra bugetului proiectului n conformitate prevederile articolelor 10 i11 din Contractul definantare.

  (5) In cazul in care, pe perioada de implementare a proiectului, se inregistreaza economiiconstand in diferente intre valoarea estimata a procedurilor de achizitie si valoarea atribuita,acestea se pot utiliza in scopul implementarii proiectului, cu acordul prealabil al AMPOR i

  fara a aduce atingere criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul specific al apelului deproiecte.(6) n cazul n care, in perioada de implementare a Proiectului, valoarea total considerat

  eligibil de ctre AM POR este mai mic dect valoarea total eligibil specificata la alin. (1)al prezentului articol, finanarea nerambursabil acordat de AM POR se va reducecorespunztor, prin aplicarea la valoarea total considerat eligibil de ctre AM POR aprocentelor prevzute la articolul 3 din prezentul Contract de finanare.

  (7) Beneficiarului i se va acord finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite prinacordul de voin al prilor, care este constituit din prezentul Contract de finanare ianexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

  (8) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pepropria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract definanare, inclusiv anexele acestuia i cu legislaia naional i comunitar n vigoare.

  Articolul 5 Perioada de implementare a proiectului

  (1) Perioada de implementare a prezentului proiect de finanare nu poate depi data de 31decembrie 2023.

  (2) Perioada de implementare a Proiectului este de ............. luni de la data semnriide catreultima parte a prezentului Contract de finanare.

  (3) Prelungirea perioadei de implementare se poate realiza exclusiv prin acordul scris al prilor,materializat printr-un act adiional ncheiat nainte de expirarea acesteia. Prelungireaperioadei de implementare nu se poate realiza n nici un caz dup expirarea acesteia.

  Articolul 6 Perioada de valabilitate a Contractului de finanare

  (1) Contractul de finanare i pstreaz valabilitatea 3 ani dup expirarea perioadei deimplementare a Proiectului aa cum este stabilit la articolul 5, pentru persoane juridice dede drept privat.

  (2) Contractul de finanare i pstreaz valabilitatea 5 ani dup expirarea perioadei deimplementare a Proiectului aa cum este stabilit la articolul 5, pentru persoane juridice dedrept public.

  (3) Prezentul Contract de finanarenceteaz s produc efecte de la data ndeplinirii, de ctreprile contractante, a obligaiilor ce le revin conform Contractului de finanare.

  Articolul 7 Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu

  (i) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 -2020

  (ii) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliuluidin 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fonduleuropean de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul decoeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fonduleuropean pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unordispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondulsocial european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit iafaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 alConsiliului,

  (iii)Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului

  din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional idispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  7/32

  Page 7of 32

  cretere economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE)nr. 1080/2006,

  (iv)Hotrrea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate acheltuielilor efectuate n cadruloperaiunilor finanate prin Fondul europeande dezvoltare regional, Fondulsocial european i Fondul de coeziune 2014-2020, precum i cu

  (v) Ordinul nr. ......./......pentru aprobarea Ghidului specific apelului deproiecte nr. .................. din cadrul Programului Operaional Regional2014-2020.

  (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect, sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie cuprinsenAnexa VI Cererea de finantare i anexele aferentei s fie efectuate n conformitate cutermenii i condiiile prezentului Contract.

  (3) AMPOR isi rezerva dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectareaprevederilor legale in vigoare sau de a aplica corectii financiare ca urmare a verificariicererilor de rambursare/plata, in situatia nedectarii de catre OI/AMPOR a necomformitatilorintervenite ulterior incheierii actelor aditionale si respectiv avizarii notificarilor efectuate decatre Beneficiar.

  Articolul 8 Rambursarea / plata cheltuielilor

  (1) Rambursarea se va realiza de ctre AM POR n conformitate cu procedurile AMPOR iAnexa III Instructiuni privind rambursarea i plata cheltuielilor, pe baza cererilor beneficiarului

  naintate de ctre OI la AM POR.(2) Dac Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare final n termen de maxim 60

  (aizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevzut laarticolul 5 alin. (2) din Contractul de finanare clauze contractuale, acesta este consideratdeczut din dreptul de a solicita aceast rambursare, de la data expirrii termenului de 60 dezile, fr a fi necesar nicio notificare sau ndeplinirea oricror altor formaliti de ctre OI/AM POR.

  (3) AM POR va efectua transferul fondurilor n limita soldului existent la data solicitrii deplat arambursrilor/platilor, iar n cazul insuficienei fondurilor, procesul de plat se va suspenda

  pn cnd conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare.

  (4) n vederea rambursrii/platii sumelor reprezentnd TVA nedeductibila, potrivit legislatiei invigoare aferent cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaia depunerii, ca anex a fiecreicereri de rambursare/plata, a unei declaraii pe propria rspundere privindnedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor cuprinse n cererea de rambursare, certificatde organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale deAdministrare Fiscal numaiin cazul benefiarilor inregistrati in scopuri de TVA.

  Articolul 9 Obligaiile prilor

  (1) Prezentul Contract de finanare oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecaredispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii Contractului de finanare

  ntre pri.

  A. Obligaiile Beneficiarului

  Obligaii generale

  (2) Beneficiarul are obligaia de a ncepe implementarea Proiectului n conformitate cuprevederile Contractului de finanare.

  (3) Beneficiarul se oblig s implementeze Proiectul pe propria rspundere n conformitate cuprevederile prezentului Contract de finanare (inclusiv anexele acestuia) i ale legislaieicomunitare i naionale n vigoare. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa AM POR i OIpentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Contractul de finanare, pentru implementarea

  Proiectului i pentru realizarea obiectivelor prevzute n Anexa VI Cererea de finanareianexele aferente.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  8/32

  Page 8of 32

  (4) Beneficiarul declar i se angajeaz, irevocabil si neconditionat, s utilizeze finanareaexclusiv cu respectarea termenilor si conditiilor Contractului de finanare.

  (5) Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa peparcursul implementrii Proiectului. AM POR i OI vor fi degrevate de orice responsabilitatepentru prejudiciile cauzate terilor, de ctre Beneficiar, ca urmare a executrii prezentuluiContract de finanare, cu excepia cazului n care prejudiciul cauzat este consecina

  ndeplinirii unei instruciuni exprese primite din partea AMPOR / OI.(6) Beneficiarul este obligat s furnizeze AM POR / OI orice documente, date i/sau informaiisolicitate n legtur cu implementarea Proiectului i executarea prezentului Contract definanare, n termenul i condiiile specificate n solicitarea respectiv.

  (7) Beneficiarul are obligatia de a respecta instruciunile aplicabile emise de AMPOR.

  Implementare

  (8) Beneficiarul se oblig s nu dezmembreze/ modifice bunurile imobile, s nu nstrinezeobiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pe perioada prevzut la articolul 5, alin. (2)din Contractul de finanare, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobilesau imobilefinanate prin prezentul Contract de finanare, astfel:

  a) n perioada de implementare a proiectului, aa cum aceasta este prevzut laarticolul 5 alin. (2), exclusiv n scopul realizrii proiectuluib) n perioada de valabilitate a Contractului de finanare, aa cum aceasta este

  prevzut la articolul 6, alin (1) sau (2), dup caz, exclusiv pentru asigurareasustenabilitii investiiei.

  (9) Beneficiarul are obligaia de a transmite o copie la OI/AMPOR a contractului de credit iipotec n termen de 10 zile lucrtoare de la semnarea lui, nsoit de raportul de evaluare aimobilului finanat n cadrul prezentului Contract de finanare, realizat de ctre unevaluator bancar sau independent.

  (10) n cazul unui contract de ipotec, Beneficiarul are obligaia de a transmite la OI/AM POR ocopie legalizat a extrasului de carte funciar cu meniunea nregistrrii ipotecii, n termende 5 zile lucrtoare de la efectuarea nregistrrilor n Registrul de carte funciar.

  (11) n cazul nerespectarii obligaiilor prevazute la alin. (8), interesele AM POR se prezum a fi

  vatamate din cauza ngreunrii unei eventuale executari silite i sunt datorate AM POR dauneinterese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea finanrii nerambursabileacordare, la care se adaug dobnda legal aferent.

  (12) (Dup caz) Beneficiarul are obligaia de a nu nceta sau delocaliza activitatea productiv nafara regiunii de dezvoltare regional n cadrul cruia a fost prevzuit iniial implementareaproiectului, de a nu realiza o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructurcare d un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau unui organism public precum i de a nurealiza o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile derealizare i care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale acesteia.

  (13) Beneficiarul are obligaia de a nu ntreprinde nici o aciune de natur a afecta condiiile deconstruire/exploatare asupra infrastructurii (teren i/sau cldire) aferente proiectului.

  (14) (Dup caz) Beneficiarul are obligaia de a menine investiia realizat din contribuia dinfonduri europene structurale si de investiii (FESI)pe o perioad de cinci ani de la efectuareaplii finale sau n termenul prevzut de normele privind ajutorul de stat. Termenul anteriormenionat se reduce la trei ani n situaii n care prin proiect se vizeaz meninereainvestiiilor sau a locurilor de munc create de IMM-uri.

  (15) Beneficiarul are obligaia de a respecta calendarul activitilor i calendarul achiziiilorpublice, ambele prevzute n Anexa VI Cererea de finanare i anexele aferente laprezentul Contract de finanare.

  (16) Beneficiarul are obligaia s asigure un management eficient al Proiectului inclusiv prinasigurarea resurselor umane i materiale necesare implementrii corecte i n termenelestabilite prin prezentul Contract de finanare, a activitilor Proiectului.

  (17) Beneficiarul este obligat s realizeze toate msurile de informare i publicitate nconformitate cu obligaiile asumate prinAnexa VI Cererea de finanare i anexele aferentela prezentul Contract de finanare, cu respectarea prevederilor din Anexa IV Msuri de

  informare i publicitatela prezentul Contract de finanare.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  9/32

  Page 9of 32

  (18) Beneficiarul are obligaia de a respecta Anexa VII Graficul de depunere a cererilor derambursare/ cereri de plataprivind estimarea depunerii cererilor de rambursare, n condiiileprevederilor prezentei anexe.

  (19) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, conform graficului de depunere acererilor de rambursare, cererile de rambursare, precum i documentele justificative ce

  nsoesc cererea de rambursare/plata n conformitate cu Anexa III Instructiuni privind

  rambursarea i plata cheltuielilor,n cadrul Contractului de finanare.(20) Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificrile, precum i orice alt documentoficial transmis AM POR/OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de ctrereprezentantul legal al Beneficiarului sau de ctre persoana mputernicit n acest sens, dectre acesta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  (21) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, rapoarte de progres, trimestriali/sau ori de cte ori AM POR/ OI solicit aceasta.

  (22) Beneficiarul este obligat s informeze OI i AM POR despre orice situaie care poate determinancetarea sau ntrzierea executrii Contractului de finanare, n termen de maxim 5 (cinci)zile lucrtoare de la data lurii la cunotin despre o astfel de situaie. n urma analizeisituaiei aprute, AM POR poate decide suspendarea/rezilierea Contractului de finanare cuaplicarea corespunztoare a prevederilor prezentei anexe.

  (23) n cazul n care beneficiarul nu finalizeaz proiectul n perioada de eligibilitate a cheltuielilor,

  beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizrii proiectelor dupncheierea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.(24) Beneficiarul are obligaia de a restitui AMPOR orice suma ce constituie platnedatorat.(25) n cazul n care situaia prevzut la alin. (24) a prezentului articol a fost depistat nainte de

  efectuarea ultimei pli, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate ncepnd cutrana urmtoare cu sumele corespunztoare pn la stingerea integral a debitului, inclusiv,dac este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, pltite de AMPOR, aferente sumelorrespective.

  Audit icontrol

  (26) Beneficiarul este obligat s permit, pe ntreaga durat de valabilitate a Contractului de

  finanare, OI, AM POR i oricror altor persoane autorizate n acest sens de ctre acestea,precum i Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene sauoricrui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controale/ audituri asupra moduluide implementare a Proiectelor cofinanate din instrumente structurale, i/sau agenilordesemnai de ctre acestea, s verifice, cu ocazia vizitelor la faa locului, prin examinareadocumentelor originale i obinerea de copii de pe aceste documente, modul deimplementare a Proiectului.

  (27) Dup expirarea perioadei de valabilitate a Contractului de finanare, se menine obligaiaBeneficiarului de a pstra i de a pune la dispoziia OI, AM POR, Autoritii de Certificare iPlat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat de a efectuacontroale/ audituri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile, toatedocumentele originale privind activitile i cheltuielile eligibile aferente Proiectului, inclusivdocumentele contabile, inventarul asupra activelor dobndite ca urmare a prezentuluiContract de finanare, pe o perioad de 5 ani de la data nchiderii oficiale a ProgramuluiOperaional Regional 2014 2020 de ctre Comisia European.

  (28) n ndeplinirea obligaiilor de mai sus, Beneficiarul se oblig s acorde, ntermenul i perioadasolicitat, drepturile de acces necesare personalului i/sau agenilor desemnai n acest sensde ctre organismele menionate la alin. (26) al prezentului articol la locurile i spaiile undese implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,precum i la bunurile achiziionate, la toate documentele i fiierele informatice privindgestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile iarhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze AM PORi OI cu privire la locul arhivrii.

  (29) Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat nimplementarea Proiectului, precum i a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe

  ntreaga durat a verificrilor.(30) Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, toate msurile incluse nplanurile de aciune pentru implementarea recomandrilor rezultate ca urmare a misiunilor

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  10/32

  Page 10of 32

  de audit ale Comisiei Europene i/sau ale Autoritii de Audit de pe lng Curtea de Conturi aRomniei, astfel cum aceste planuri de aciune sunt agreate cu OI/AMPOR.

  Atribuirea contractelor de achiziie

  (31) n scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuie de lucrri necesare pentruimplementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanare, Beneficiarulare obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale/comunitare aplicabile ndomeniul achiziiilor. Nerespectarea acestei obligaii conduce la neeligibilitatea cheltuielilorastfel efectuate sau aplicarea de corecii financiare conform legislaiei n vigoare.

  (32) In cazul n care se aplic prevederile alin. (8) (10) ale prezentului articol, n scopul obineriiunui credit, Beneficiarul are obligaia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataatal creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuie de lucrri necesarepentru implementarea proiectului.

  Asigurarea co-finanrii eligibile a beneficiarului i a cheltuielilor neeligibile

  (33) Beneficiarul este obligat s plteasc din surse proprii sumele necesare asigurrii cofinanrii

  eligibile i a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce irevin conform articolului 3 din Contractul de finanare.

  Eviden contabil distinct

  (34) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil folosind conturi analitice distincte pentruProiect. Sistemul contabil utilizat va fi n conformitate cu legislaia naional/comunitarnvigoare.

  Verificarea cheltuielilor

  (35) Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia AM POR, OI, Autoritii de Certificare iPlat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat s verifice

  modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen, documentele solicitatei s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului.

  (36) n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile undese implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,precum i la bunurile achiziionate, la toate documentele i fiierele informatice privindgestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile iarhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze AM PORi OI cu privire la locul arhivrii documentelor.

  Pstrarea documentelor

  (37) Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentelecontabile, privind activitile i cheltuielile eligibile, n conformitate cu regulamentelecomunitare i naionale, pe o perioad de 5 ani de la nchiderea oficial a ProgramuluiOperaional Regional n cadrul cruia este finanat Proiectul care face obiectul prezentuluiContract de finanare.

  (38) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronic a documentaiei aferenteproiectului ce face obiectul prezentului contract de finanare i de a o transmite OI.

  Evaluare(39) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza OI i AM POR orice document sau informaie, n

  termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii Programului Operaional Regional i/sau aProiectului implementat. Cu acordul AM POR, rezultatul evalurii poate fi pus la dispoziiaBeneficiarului.

  Rspunderea asocierii

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  11/32

  Page 11of 32

  (40) (Dup caz) n cazul n care beneficiarul este o asociere/parteneriat, toi partenerii asocieriirespective sunt rspunztori n mod solidar i indivizibil pentru ndeplinirea obligaiilorprevzute n prezentul Contract de finanare. Partenerul desemnat de asociere pentru a oreprezenta i a aciona n numele acesteia n scopul executrii Contractului de finanare vaavea autoritatea necesar pentru a angaja legal toi partenerii acesteia.

  B.

  Obligaiile OI(41) OI are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat i care poate afecta

  implementarea Proiectului, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la emiterea decizieirespective sau de la luarea la cunotin a unei decizii a AMPOR.

  (42) OI are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilornecesare pentru implementarea Proiectului.

  (43) OI are obligaia de a rspunde la orice solicitare scris a Beneficiarului, privind implementareaProiectului, n termen de maxim 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea acesteia. n cazul ncare OI solicit opinia AM POR pentru formularea unui rspuns, rspunsul se va da n termende 5 (cinci) zile lucrtoare de la primirea rspunsului de la AM POR.

  (44) OI monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar implementarea Proiectului care faceobiectul prezentului Contract de finanare.

  (45) OI are obligaia de a verifica i aviza toate materialele de informare i publicitate transmisespre avizare de ctre Beneficiar n vederea implementrii msurilor de informare ipublicitate asumate de Beneficiar prin Contract de finanare, n termen de maxim 10 (zece)zile lucrtoare de la primirea acestora.

  (46) OI are obligaia de a verifica realitatea, legalitatea i conformitatea tuturor documentelor censoesc cererea de prefinanare/rambursare/plata, n vederea soluionrii acesteia, precumi raportul de progres, transmise de ctre Beneficiar.

  (47) OI are obligatia de a propune AMPOR suspendarea contractului de finantare/ prelucrareacererilor de rambursare/plata, in termen util, sau rezilierea contractului de finantare, ori decate ori devin incidente clauzele contractuale corespunzatoare.

  (48) OI are obligaia de a respecta termenele de verificare i avizare a cererii de rambursaremenionate nAnexa III Instructiuni privind rambursarea i plata cheltuielilor.

  (49) OI este rspunztor fa de AM POR i Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca

  urmare a nendeplinirii obligaiilor sale.(50) OI are obligatia de a actualiza permanent in SMIS modificarile intervenite asupra contractului

  de finantare, inclusiv modificarile acestuia intervenite prin notificare.

  C. Obligaiile AM POR

  (51) AM POR informeaza Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrileformulate de ctre Comisia European care au impact asupra Proiectului care face obiectulprezentului Contract de finanare.

  (52) AM POR are obligaia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaiilor sau clarificrilorpe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prinintermediul OI.

  (53) n cazul n care OI solicit opinia AM POR pentru formularea unui rspuns, acesta se vatransmite OI n termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrtoare de la primirea solicitrii.

  (54) AM POR va efectua transferul rambursrii i plata cheltuielilor n condiiile i cu respectareatermenelor menionate n Anexa III Instructiuni privind rambursarea i plata cheltuielilor,dup verificarea i avizarea documentelor transmise de ctre OI.

  Articolul 10 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor

  (1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice altedrepturi de proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmarea executrii acestui Contract de finanaare, cu excepia cazurilor n care astfel de drepturisunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului.

  Articolul 11 Cesiunea

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  12/32

  Page 12of 32

  (1) Prezentul Contract de finanare n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obliga iiledecurgnd din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

  Articolul 12 Conflictul de interese

  (1) Conflictul de interese reprezint orice situaie definita ca atare in legislatia

  naional/comunitar.(2) La solicitarea, pentru prima data, ntr-o cerere de rambursare/plata, a cheltuielilor aferenteunui contract de achiziie, Beneficiarul va depune o declaraie pe proprie rspundere areprezentantului legal al beneficiarului din care s rezulte c nu se afl ntr-o situaie deconflict de interese.

  (3) Prile se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict deinterese i s se informeze reciproc, n termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de laluarea la cunotin, n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s deanatere unui astfel de conflict.Orice conflict de interese care apare n decursul executriiContractului trebuie notificat fr ntrziere ctre AM POR. AM POR i rezerv dreptul de averifica aceste situaii i de a lua msurile necesare, dac este cazul.

  Articolul 13 Nereguli i restituirea finanrii

  (1) Termenii neregul i fraud au nelesul dat n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 alParlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor d ispoziiicomune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul decoeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuiti afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul europeande dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul europeanpentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 alConsiliului.

  (2) n cazul sesizrii unei suspiciuni de neregul/fraud n perioada de valabilitate a contractuluiOI/AM va emite, n scris, formularul de alert de nereguli/frauda.

  (3) Pe perioada efectuarii verificarilor de catre structura de control din cadrul AMPOR, in cazul incare nu pot fi aplicate masuri tranzitorii in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

  AM/OI suspenda procesarea cererilor de rambursare i returneaza cererile de plata pana lafinalizarea verificarilor in cauza.

  (4) OI/AM POR va procesa cererile de rambursare/plata cu respectarea prevederilor legale invigoare sau a oricror acte normative de modificare, completare sau nlocuire a acesteia.

  (5) Dac n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plata OI/AM identific abateri de laaplicarea prevederilor legislaiei naionale i comunitare n domeniul achiziiilor publiceaferente contractelor de lucrri/servicii/furnizare, nainte de efectuarea plii, AM va aplicareduceri procentuale din sumele solicitate la plat de ctre beneficiar, n condiiile legislatieinationale i/sau comunitare care reglementeaz sancionarea neregulilor aprute n obinereai utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.

  (6) n cazul suspendrii,AM POR notific Beneficiarul cu privire la decizia luat, la perioada imotivele suspendrii.

  (7) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plata orice cheltuiala ne-eligibila.(8) n situaia n care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM POR va

  notifica Beneficiarul cu privire la suma datorat rmas de restituit de ctre beneficiar.(9) In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmrii de primire, de ctre

  Beneficiar, a notificrii menionate la alineatul precedent, acesta este obligat s restituiesuma datorat, precum i, dac este cazul, comisioanele de transfer bancar, pltite deAMPOR, aferente sumelor respective, in contul indicat in notificare.

  (10) n cazul n care plata excedentar este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat AMPOR va notifica Beneficiarul cu privire la plata nedatorat, acesta avnd obligaia de arestitui, n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmrii de primirea notificrii, suma datorat, precum i, dac este cazul, comisioanele de transfer bancar,pltite de AMPOR, aferente sumelor respective.

  (11) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad n sarcina

  exclusiv a Beneficiarului.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  13/32

  Page 13of 32

  (12) Din ziua urmtoare expirrii termenelor prevzute la alin. (10) i (11) ale prezentului articolse vor calcula majorri de ntrziere n valoare de 0,1% pe zi de ntrziere din suma datorat,pn la data plii efective.

  (13) OI/AMPOR va suspenda plata/ rambursarea sumelor solicitate de beneficiar aferentecontractului de finanare/contractelor economice pentru care exist sesizri ctre OLAF,DLAF, DNA sau ANI. Msura de suspendare a plilor/ rambursrilor urmeaz a fi aplicat

  pn la pronunarea acestor instituii sau pn la pronunarea deciziei definitive a instaneiprivind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate. n cazul n care AMPOR primesteinformatii de la institutiile abilitate c in spe/cauz nu s-a pus n miscare actiunea penal,poate efectua plata sumelor afectate de suspiciuni de neregul/fraud pentru care nu se potaplica msuri tranzitorii conform prevederilor legale in vigoare, de la bugetul de stat, nconformitate cu prevederile legale n vigoare.

  (14) Contractul de finanare se consider suspendat de drept n situaia n care devin incidenteprevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011, Beneficiarul notificnd AMPOR n consecin.

  Articolul 14 Monitorizarea contractului de finanare

  (1) Monitorizarea realizrii indicatorilor i obiectivelor stabilite prin Contract este realizat dectre OI i AM POR n conformitate cu prevederile procedurale ale acestora i cu Anexa II -

  Monitorizarea i raportarea n cadrul Contractului de finanare.

  Articolul 15 Modificarea contractului de finanare

  (1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de finanare, de a convenimodificarea clauzelor i/sau Anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai condiiica i Contractul de finanare, cu excepiile menionate n articolul 16 al prezentului Contractde finantare.

  (2) n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acestaare obligaia de a o transmite OI cu cel puin 30 (treizeci) de zile calendaristice nainte determenul la care este intenionat a intra n vigoare, cu excepia circumstanelor acceptatede AM POR. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odat cu solicitarea de modificare, toatedocumentele justificative necesare.

  (3) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contributia proprie /prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat s transmit,

  mpreun cu cererea de modificare a Contractului, i documente din care s reiasangajamentul acestuia c va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare,precum i disponibilitatea acestor fonduri.

  (4) Orice modificare a bugetului proiectului prin diminuarea sau creterea valorii unei liniibugetare cu respectarea prevederilor prezentului articol, realizate prin semnarea unui actadiional sau prin notificare n conformitate cu articolul 16 al Contractului de finantare, nureprezint o confirmare a eligibilitii cheltuielilor ce se vor deconta pe liniile bugetarerespective.

  (5) Actele adiionale intr n vigoare la data semnrii lor de ctre ultima parte, cu excepiacazurilor n care prin actul adiional se confirm modificri intervenite n legislaia naionali/sau comunitar relevant, cu impact asupra executrii prezentului Contract, situaii ncare modificarea respectiv intr n vigoare de la data menionat n actul normativcorespunztor.

  Articolul 16 Notificri la contractul de finanare

  (1) Prin excepie de la prevederile articolului 15, alin. (1), AMPOR are dreptul de a modifica prinnotificare urmtoarele anexe:Anexa II Monitorizarea i raportarea n cadrul contractului definanare, Anexa III Instructiuni privind rambursarea i plata cheltuielilor,Anexa IV - Msuride informare i publicitate i respectivAnexa VIII - Formulare i alte documente relevante.

  (2) Prin excepie de la prevederile articolului 15, alin. (1) Beneficiarul poate efectua modificriasupraAnexei V - Bugetul Proiectului, prin transferuri ntre liniile din cadrul aceluiai capitolbugetar de cheltuieli eligibile, dac acestea nu afecteaz scopul principal al Proiectului i

  fr a se modifica valoarea total eligibil a Proiectului. Astfel de realocri se pot efectuanumai n limita unui procent de 10% din suma nscris iniial (sau aprobat ca urmare a unuiact adiional) n cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  14/32

  Page 14of 32

  inclusiv modificri asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederileregulamentelor comunitare sau naionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR,cu condiia de a nu depi aceste limite maxime impuse.

  (3) n cazul n care Beneficiarul aplic prevederile alin. (2) al prezentului articol, acesta esteobligat s transmit la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puin 10 (zece) zilelucrtoare nainte de data la care modificarea respectiv este intenionat a intra n vigoare.

  Modificrile de buget prevzute la alin. (2) al prezentului articol devin aplicabile numai dupavizarea acestora de ctre OI. OI are obligaia de a informa AM POR despre aceste modificrin termen de maxim 5 (cinci) zile lucrtoare de la avizare, sub sanciunea inopozabilitii fade AM POR a acestor modificri.

  (4) Prin excepie de la prevederile articolului 15, alin. (1) al prezentei anexe, Beneficiarul poateefectua, prin notificare, modificri asupra Anexei VI Cererea de finanare i anexele laacestea, punctele: 3.2.7 - Activitile proiectului i 3.2.8 - Calendarul activitilor, atuncicnd aceste modificri vizeaz exclusiv planificarea in timp a acestora precum i punctul3.2.9 Achiziii derulate n cadrul proiectului, atunci cnd vizeaz exclusiv planificarea in timpa achiziiilor, schimbarea tipului de procedur, cumularea mai multor achiziii ntr-o singurprocedur, separarea unei achizitii in mai multe proceduri, (cu respectarea prevederilorlegislaiei n vigoare), 3.9 Informare si publicitate, cu condiia ca aceste modificri s nuafecteze bugetul proiectului, perioada de implementare i s respecte prevederile

  contractuale legale n vigoare. Modificrile prevzute n prezentul alineat vor fi aduse lacunotina OI i AM POR, n termen de maxim 5 (cinci) zile lucrtoare de la intrarea nvigoarea a modificrilor, sub sanciunea inopozabilitii acestora fa de AM POR.

  (5) Prin excepie de la prevederile articolului 15, alin. (1) al prezentei anexe, Beneficiarul poateefectua, prin notificare, modificri asupra Anexei V Cererea de finanare i anexele aferente,

  n scopul actualizrii caracteristicilor tehnice pentru echipamentele i dotrile ce urmeaz afi achiziionate, avnd n vedere progresul tehnologic nregistrat de la momentul scrieriicererii de finanare i pn n momentul lansrii procedurii de achiziie, cu condiia ca acestemodificri s nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziiei, perioada deimplementare i s respecte prevederile contractuale legale n vigoare. Aceste modificri voravea n vedere i actualizarea fielor tehnice din caietele de sarcini.

  (6) Dup avizare acestea vor fi transmise AM POR, n termen de maxim 5 (cinci) zile lucrtoare dela primire sub sanciunea inopozabilitii acestora fa de AM POR.

  (7) Beneficiarul poate modifica valoarea neeligibil a contractului de finanare prin notificare,pn la valoarea total maxim ainvestiieiaplicabile apelului de proiecte in conformitate cuordinul nr...............privind aprobarea ghidului specific apelului de proiecte nr ...........

  (8) Beneficiarul este obligat sa notifice AM POR/OI n scris si fara ntrziere, orice modificareaparuta n legatura cu datele sale de identificare sau ale Reprezentantilor sai, precum siorice informatie ce poate fi relevanta n relatia sa cu AM POR, orice astfel demodificare/informatie fiind opozabila AM POR doar de la data primirii notificarii de catreAMPOR. Aceste informaii se pot referi, dar fr a se limita la, orice imprejurare de naturaeconomica sau juridica, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existenta lamomentul incheierii Contractului de finanare, (dup caz) orice propunere de modificare aActului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alta procedura de restructurareorganizatorica, initierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sauparticiparea la capitalul social al altor societati comerciale; orice modificare a obiectului saunaturii activitatilor comerciale desfasurate; orice proceduri administrative, judiciare sauarbitrale initiate impotriva sa, sau iminente; iminenta oricarui caz de neindeplinire sau culp,etc.

  Articolul 12 Publicarea datelor

  (1) Beneficiarul este de acord ca urmtoarele date s fie publicate de ctre AM POR/OI:denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea total a finanrii nerambursabileacordate, datele de ncepere i de finalizare ale Proiectului, locul de implementare aacestuia, precum i orice alte documente cu condiia de a nu se aduce atingere prevederilorlegale.

  Articolul 13 Fora major

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  15/32

  Page 15of 32

  (1) Fora major este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabilintervenit dup ncheierea prezentului Contract de finanare i care mpiedic executarea ntot sau n parte a acestuia. Fora major exonereaz de rspundere prile n cazulneexecutrii pariale sau totale a obligaiilor asumate prin prezentul Contract, pe toatperioada n care aceasta acioneaz i numai dac a fost notificat corespunztor celeilaltepri. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a

  crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneiadin pri.(2) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for

  major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei, urmnd ca aceasta s iaact de notificare, s decid i s comunice punctul propriu de vedere cu privire la situaiaaprut i cu privire la efectele acesteia asupra contractului. De asemenea, partea careinvoc fora major are obligaia de a comunica data ncetrii cazului de for major, ntermen de 5 (cinci) zile calendaristice de la ncetare.

  (3) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitriiconsecinelor aciunii forei majore.

  (4) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazuluide fora major, n condiiile i termenele prevzute, nu va fi exonerat de rspundere i vasuporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.

  (5) Executarea Contractului este suspendat de la data apariiei cazului de for major pe toatperioada de aciune a acesteia.(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii

  prezentului Contract de finanare pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, prile se vorntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acesteiperioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere aContractului.

  (7) Cazul fortuit nu este exonerator de rspundere contractual.

  Articolul 14 ncetarea contractului de finanare

  (1)n cazul n care nu au fost efectuate plati catre Beneficiar, AM POR poate denuna unilateralContractul cu un preaviz de 15 (cinsprezece zile calendaristice), printr-o notificare scris.

  (2)n situaia n care Beneficiarul nu a nceput implementarea propriu-zisa a Proiectului ntr-untermen de 6 (ase) luni de la data intrrii n vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat dectre AMPOR, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere sau vreo alt formalitate n acestsens, cu obligaia pentru Beneficiar de a restitui n ntregime sumele deja primite n cadrulContractului, n condiiile prevzute n prezenta anex. n acest sens, OI va transmite oinformare la AM POR privind nenceperea implementrii Proiectului n termen de 7 (apte)zile lucrtoare de la expirarea termenului de 6 (ase) luni. AM POR va emite decizia dereziliere i va dispune recuperarea sumelor pltite n termen de 15 zile lucrtoare de la dataprimirii informrii de la OI.

  (3)n situaia n care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare n termen demaxim 12 luni de la data semnrii prezentului Contract de finanare, OI poate propune AMPOR rezilierea acestuia. Rezilierea poate fi propusa i n cazul nedepunerii, conform graficuluide depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri consecutive, fr a se depune n acesttimp vreo notificare de revizuire a graficului.

  (4)n cazul nerespectrii de ctre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanare, AMPOR poate decide rezilierea unilateral a Contractului printr-o notificare scris. n aceastsituaie, Beneficiarul are obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrulContractului din finanare nerambursabil, n condiiile prevzute de prezenta anex.

  (5) Anterior rezilierii Contractului de finanare, AM POR poate suspenda plile ca o msur deprecauie, dup notificarea prealabil a Beneficiarului cu privire la nendeplinirea obligaiilorsale contractuale. n aceast situaie, Beneficiarului i se vor percepe majorri de ntrziere nvaloare de 0,1% pe zi de ntrziere din suma la care este ndreptit, pn la data ndepliniriiefective a obligaiei.

  (6) AM POR va rezilia Contractul de finanare dac se constat neconcordana ntre starea de faptdovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c

  Proiectul nu face obiectul unei finanri din fonduri publice naionale sau comunitare sau cnu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare. n acest caz,Beneficiarul este obligat s restituie integral sumele primite.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  16/32

  Page 16of 32

  (7) AM POR va rezilia Contractul de finanare, fr punerea n ntrziere i fr nici o altformalitate, dac se constat c, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfelcum acesta este identificat la articolul 6, alin. (1) sau (2), dup caz,Beneficiarul constituieipotec sau alt form de garanie bancar asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sauimobile, finanate n cadrul prezentului Contract, fr respectarea prevederilor prezenteianexe. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor n cauz se vor recupera cu

  respectarea prevederilor prezentei anexe.(8) AM POR poate denuna unilateral Contractul cu un preaviz de 15 (cinsprezece zilecalendaristice), printr-o notificare scris, dac se constat nclcarea prevederilor articolul 9,lit. A - Obligaiile Beneficiarului, alin.(26)-(28), precum ialin. (35) (36).

  (9)n situaia n care Proiectul a devenit neeligibil, AM POR va decide rezilierea Contractului definanare fr notificare prealabil i fr nicio alt formalitate n acest sens. Decizia dereziliere va fi transmis spre informare beneficiarului i OI n termen de maxim 15 zilelucrtoare de la emiterea acesteia.

  (10)Proiectul devine neeligibil dac, oricnd pe perioada de valabilitate a Contractului, astfel cumaceasta este stabilit la articolul 6 alin. (1) sau alin (2), dup caz, intervin modificri care

  ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:a) afecteaz natura operaiunii finanate sau condiiile de implementare a acesteia,

  sau ofer unui ter un avantaj necuvenit;

  b) rezult fie dintr-o schimbare a naturii proprietii asupra unui articol deinfrastructur, fie dintr-o ncetare a unei activiti productive + i alte situaii(spre ex: dac nu mai ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzuten ghid).

  (11)Beneficiarul are obligaia de a informa OI/ AMPOR n termen de 15 (cincisprezece) zilecalendaristice de la data apariiei oricrei situaii care determin sau poate determinaneeligibilitatea Proiectului. Absena sau netransmiterea n termen a acestei notificri atragerspunderea Beneficiarului pentru orice daune i/sau prejudicii cauzate OI i/sau AM POR prinaceasta.

  (12)n situaia prevzut la alin. (11), ncepnd cu ziua imediat urmtoare expirrii termenului ncare Beneficiarul trebuia s returneze finanarea nerambursabil acordat, se vor calculamajorri de ntrziere n valoare de 0,1% pe zi de ntrziere din suma datorat pn la dataplii efective.

  (13)n cazul n care neeligibilitatea Proiectului este determinat de o aciune sau omisiune a

  Beneficiarului, acesta va fi obligat s returneze integral sumele primite n baza prezentuluiContract de finanare.

  (14)Contractul de finanare va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat in cazul n care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrulprezentului Contract nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n careacestea sunt vndute sau nstrinate, oricnd pe perioada de valabilitate a prezentuluicontract, aa cum este aceasta stabilit la articolul 6, alin. (1) sau (2), dup caz,nclcrii dectre Beneficiar a obligaiilor stabilite prin articolul 9 al Contractului de finantare, alin. (8),(12), (13) i(14).

  (15)Beneficiarul este de drept n ntrziere prin simplul fapt al nclcrii prevederilor prezentuluiContract.

  Articolul 15 Soluionarea litigiilor n cadrul contractului de finanare

  (1) Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil oricenenelegere sau disput care pot aprea ntre ele n cadrul sau n legtur cu ndeplinireaContractului de finanare.

  (2) n cazul n care nu se soluioneaz amiabil divergenele contractuale, litigiul va fi soluionat dectre instanele romneti competente material din raza teritorial a municipiului Bucureti.

  Articolul 16 Corespondena n cadrul Contractului de finanare

  (1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de finanare se va face n scris, cumenionarea titlului Proiectului, precum i a codului SMIS i va purta numr de nregistrare deintrare i de ieire.

  (2)

  ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de finanare se va transmite laurmtoarele adrese:

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  17/32

  Page 17of 32

  Pentru Beneficiar: ...................Pentru AM POR: Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, BucuretiPentru OI: ....................

  (3) Orice aviz, aprobare, instruciune, notificare, solicitare sau alt comunicare similar dintrepri, referitoare la ndeplinirea prezentului Contract de finanare, trebuie s fie transmissau confirmat n scris, printr-un mijloc care permite a se face dovada comunicrii, la

  adresele comunicate reciproc de ctre pri, i nu trebuie ntrziat sau refuzat n modnejustificat. n cazul n care aceste comunicri sunt transmise verbal, acestea vor ficonfirmate n scris, n termen de maxim 10 zile de la comunicare.

  (4) Orice document scris trebuie nregistrat att de ctre transmitor, la momentul transmiterii,ct i de ctre destinatar, la momentul primirii i trebuie s menioneze numrul,Contractului de finanare, denumirea proiectului i codul SMIS aferent acestuia.

  (5) Ori de cte ori prin Contractul de finanare este prevzut un termen de transmitere acomunicrii, transmitorul va lua toate msurile necesare pentru respectarea termenuluiindicat i va solicita confirmarea scris de primire a acesteia de ctre destinatar.

  Articolul 16 - Legea aplicabil i limba Contractului de finanare

  (1) Legea care guverneaz acest Contract de finanare i n conformitate cu care este

  interpretat este legea romn.(2) Limba acestui Contract de finanare este limba romn.

  Articolul 17 Dispozitii Finale

  (1)Prezentul Contract de finanare a fost ncheiat n trei exemplare originale n limba romn, dincare un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI i un exemplar pentru Beneficiar.

  (2)n situaia n care ntre cele trei exemplare apar diferene, urmeaz a prevala exemplarul AMPOR.

  (3) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte.

  Pentru Organismul IntermediarNume: ................Funcie: Director GeneralSemntura:

  Data:

  Pentru BeneficiarNume: ..................Funcie: ................Semntura:

  Data:

  Pentru Autoritatea de ManagementNume: ..............Funcie: MinistruSemntura:Data:

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  18/32

  Page 18of 32

  AVIZE

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  19/32

  Page 19of 32

  ANEXA I PREVEDERI CONTRACTUALE SPECIFICE

  SECTIUNEA I Parteneriatul n implementarea proiectului

  (1) Toi partenerii sunt inui s respecte ntocmai i n integralitate prevederile prezentuluiContract. , ca lider al parteneriatului, rspunde n modindividual n faa AMPOR i OI de ndeplinirea prevederilor prezentului Contract de ctrepartenerii si.

  (2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului contract de finanaren conformitate cu prevederile contractuale i cu cele asumate n cadrulAnexei VI Cererea definanare i anexele aferente.

  (3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plat/rapoartele de progres ctre OI/AM POR conform prevederilor prezentului contract de finanare.

  (4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt efectuate de ctre liderul parteneriatului sau

  partener/i.(5) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice altedrepturi de proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmare aexecutrii acestui Contract, cu excepia cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistenteContractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia,conform celor prevzute n Anexei VI Cererea de finanare i anexele aferente la prezentulContract de finanare.

  (6) Schimbarea componenei parteneriatului este permis doar dac sunt ndeplinite urmtoarelecondiii cumulative:

  este confirmat printr-un act adiional, ncheiat n condiiile prezentuluicontract de finananare,

  schimbarea respectiv este determinat de retragerea unuia sau a mai multorparteneri, i

  partenerii se angajeaz s preia toate drepturile i obligaiile ce reveneau, prinAcordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaia de a asigura, dinresurse proprii, ntregul cuantum al cofinanrii eligibile i neeligibile pentruProiect.

  n acest caz, Beneficiarul este obligat s transmit, mpreun cu cererea de modificare acontractului de finanare, i documentele din care s reias acest angajament, precum iasigurarea fondurilor necesare.

  (7) Orice modificare a componenei parteneriatuluicu nclcarea prevederilor alin. (6) va atragerezilierea contractului de finanare de ctre AM POR, fr punere n ntrziere sau vreo altformalitate n acest sens, cu obligaia Beneficiarului de a returna ntregul cuantum al fondurilorprimite, n condiiile prezentul contract.

  SECTIUNEA II Implementarea proiectelor generatoare de venit(1) Valoarea veniturilor generate de Proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de finanare

  conform articolul 6 alin.(1) sau (2), dup caz, va fi dedus din valoarea total eligibil aProiectului, dac veniturile generate nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii definanare i/sau au fost declarate ulterior de ctre Beneficiar sau constatate de ctre unadintre instituiile menionatela articolul 9, alin.(26)din prezentul Contract de finanare.

  SECTIUNEA III - Ajutor de stat/schem de garantare

  (1) Finanarea nerambursabil acordat prin prezentul contract de finanare este n baza Schemeide ajutor de stat ......, aprobat prin ..................

  (2) Beneficiarul se oblig s nu utilizeze n mod exclusiv facilitile/ infrastructura extinse/modernizate/ construite prin Proiect.

  (3) Beneficiarul se oblig s nu utilizeze obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanaten cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activiti economice, n scopul obinerii devenituri, prin cedarea folosinei oricruia dintre obiecte / bunuri ctre o ter parte, cu

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  20/32

  Page 20of 32

  excepia activitilor corespunztoare destinaiei principale a acestora, pe ntreaga perioadde valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificat la articolul 6alin.(1) sau (2), dup caz, din contractul de finanare. Transmiterea dreptului de folosinasupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect ctre o ter parte pentru ndeplinireaactivitilor corespunztoare obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaie ncondiiile legii, precum i a prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcionarea Uniunii

  Europene.(4) Contractul va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul ncare obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului Contract,nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea sunt vndute sau

  nstrinate sub orice form prevzut de legislaia n vigoare, oricnd pe perioada devalabilitate a prezentului contract, aa cum este aceasta stabilit la articolul 6 alin.(1) sau (2),dup caz, din contractul de finanare.

  SECTIUNEA IV - Alte clauze specifice(1) n cazul proiectelor de infrastructura sociala, Beneficiarul este obligat s asigure actualizarea

  certificatului de acreditare ori de cte ori este necesar pe durata de valabilitate a prezentuluiContract. Beneficiarul este obligat s prezinte OI / AM POR, un certificat de acreditare valabilodat cu ultima cerere de rambursare. Dac pe durata a 5 (cinci) ani de la finalizarea

  implementrii proiectului, furnizorul de servicii sociale nu reuete s asigure prelungirea/nnoirea ori de cte ori este necesar, a acreditrii pentru serviciul social prestat n imobilulobiect al proiectului, beneficiarul devine neeligibil, acest fapt conducnd la reziliereaContractului de finanare i la msuri de recuperaren ntregime a finanrii publice acordate.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  21/32

  Page 21of 32

  ANEXA II MONITORIZAREA IRAPORTAREA N CADRUL CONTRACTULUI DE FINANARE

  SECTIUNEA I - Monitorizarea implementrii contractului de finanare

  (1) AMPOR/ OI monitorizeaz ndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor i a obiectivelorasumate de ctre Beneficiar nAnexa VI - Cererea de Finanare i anexele aferente, precumi modul n care beneficiarul respect prevederile contractuale specifice operaiuniifinanate;

  (2) AMPOR/ OI monitorizeaz progresul implementrii contractului de finanare, fr a se limitala aceste, prin:

  a. Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor,Rapoarte de vizit ale Organismelor Intermediare i prin verificarea nSMIS/Gestiunea documentelor, n scopul urmririi stadiului ndeplinirii indicatorilorproiectelor, potrivit contractelor de finanare,

  b. Vizite la faa locului: vizite pe teren la entitile implicate n implementareaproiectelor, att n perioada de implementare a proiectului, ct i post -

  implementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanare, conformprocedurii de monitorizare n vigoare;c. Analizarea stadiului implementarii proiectelor n vederea modificrii / suspendrii /

  rezoluiunii contractelor de finantare, conform prevederilor contractuale;

  SECTIUNEA II - Raportarea n cadrul contractului de finanare

  (1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataat n Anexa VIII Formulare i alte documente relevante,trimestrial i ori de cte ori se vor solicita n scrisde AMPOR/OI. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta n mod regulat informaiitehnice i financiare referitoare la stadiul derulrii proiectului i probleme ntmpinate peparcursul derulrii;

  (2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, att n format dehrtie ct i electronic (pe CD sau via e-mail), n 5 zile lucrtoare de la ncheiereatrimestrului calendaristic; primul raport de progres se va depune n trimestrul calendaristicurmtor semnrii contractului de finanare;

  (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, ntocmite conform modelului ataat nAnexa VIII Formulare i alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare aproiectului, n termen de 10 zile lucrtoare de la ncheierea anului post -implementare;Raportul de durabilitate va prezenta situaia investiei i atingerea indicatorilor de rezultat,precum i sustenabilitatea proiectului;

  (4) Dup verificarea i avizarea Rapoartelor de Progres i Durabilitate OI le va transmiteAMPOR, n format electronic, n termen de 10 zile lucrtoare de la finalizarea lunii dedepunere;

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  22/32

  Page 22of 32

  ANEXA III INSTRUCTIUNI PRIVIND RAMBURSAREA I PLATA CHELTUIELILOR

  SECTIUNEA I - Mecanismul cererilor de plat

  (1) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic tuturor categoriilor de beneficiari.

  (2)n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor recepionate, acceptate la plat, a facturilor deavans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele economice aferente proiecteleimplementate, acceptate la plat, beneficiarul depune la Organismul Intermediar Cerereade plat, mpreun cu documentele justificative aferente.

  (3) Cererile de plat conin doar facturi nepltite de beneficiar.(4) Cererea de plat a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de copii dup urmtoarele

  documente justificative: Pentru contractele de lucrri:

  o Contractele ncheiate de beneficiar;o Facturile;o Situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi;o Autorizaia de construire;o Acordul/ avizul ISC;o Autorizaia dirigintelui de antier;o Garania de bun execuie pentru lucrri;o Procesul verbal de predare primire a amplasamentului i a bornelor de repere; o Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor;o Procesele verbale pe faze determinate;o Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor;

  Pentru contractele de furnizare echipamente:o Contractele ncheiate de beneficiar;o Facturile;o Declaraiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ri dect cele membre

  UE;o Procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;o Procesele verbale de punere n funciunea a bunurilor achiziionate (se ataeaz

  la cererea de plat final); Pentru contractele de servicii:

  o Contractele ncheiate de beneficiar i devizele financiare pentru servicii (daceste cazul);

  o Facturile;o Garania de bun execuie pentru servicii;o Procesele verbale de predare a serviciilor;o Rapoartele de activitate/ audit.

  (5) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiaruluicheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului imeniunea Proiect finanat din POR, n plus, pe originalul facturilor incluse n Cererea de

  plat se va meniona Factura a fost inclus n cererea de plat nr. ..../............... Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile documentelor support/justificative ce nsoesc Cererea de plat.

  (6) OI verific cererile de plat i transmite avizul asupra acesteia la AMPOR, n conformitatecu procedurile n vigoare.

  (7) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziie public, n vederea efecturii verificriiprocedurii de achiziie public, ctre Organismul Intermediar, n termen de 10 zilelucrtoare de la data ncheierii contractului de achiziie public.

  (8) Dup efectuarea verificrilor conform procedurilor de lucru, AM POR vireaz beneficiaruluivaloarea cheltuielilor eligibile ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numelebeneficiarului, la unitile teritoriale ale trezoreriei statului.

  (9)n ziua urmtoare efecturii virrii, AM POR va transmite Beneficiarului o notificare scanatla adresa de e-mail menionat n cerera de plat a Beneficiarului.

  (10)n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor de la AMPOR, Beneficiarulefectueaz plata numai pentru facturile nscrise n notificarea menionat la alin. 9 al

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  23/32

  Page 23of 32

  prezentului articol. Sumele ncasate pe baza cererilor de plat nu pot fi utilizate pentru oalt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.

  (11)Ordinele de plat menionate la alin. (10) al prezentului articol se ntocmesc nconformitate cu notificarea transmise de AMPOR i cu prevderile OUG 84/2013.

  (12)Nerespectarea prevederilor de la alin. (10) i (11) ale prezentei sectiuni constituieinfraciune i se pedepsete n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

  (13)Beneficiarii au obligaia, potrivit legislaiei naionale n vigoare, de a-i transferacontribuia proprie n contul deschis conform precizrilor de la punctul (8) al prezenteisectiuni.

  (14)Mecanismul cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate n parteneriatfinanate n cadrul Programului Operaional Regional.

  (15)Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plat i documentele justificative aferenteacestora sumele cuvenite acestora n calitate de beneficiar, conform prevederilor legale nvigoare, dar i sumele cuvenite partenerilor lor.

  SECTIUNEA II Cererile de rambursare

  (1) Cererile de rambursare conin doar facturi pltite de Beneficiar. nainte de solicitarearambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie deja efectuate i pltite. Data plii se

  consider data debitrii contului bancar al Beneficiarului.(2)n maxim 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre AMPOR, nconformitate cu articolul 1 al prezentei anexe, Beneficiarul au obligaia de a depune la OI ocerere de rambursare n care sunt incluse numai facturile decontate prin cererea de plat.

  (3) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de urmtoarele documentejustificative:

  Cererea de plat n baza creia AM POR a virat fondurile ctre Beneficiar (frdocumentele justificative/ suport);

  Notificarea transmis de AM POR; Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor din Notificare i extrasele de

  cont aferente; Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse n

  cererea de rambursare.(4) OI verific cererile de rambursare i concordana dintre cererile de plat i cererea de

  rambursare aferent i transmite la AMPOR avizul asupra acestor documente nconformitate cu procedurile specifice n vigoare.

  (5)n procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca n termen de 5zile de la notificare s rspund oricrei clarificri solicitate de OI/AM. Pn la primirearspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare sesuspend. Nedepunerea de ctre beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate, ntermenul prevzut la acest alineat, atrage respingerea parial sau total, dup caz, acererii de rambursare.

  (6) Dup verificarea cererii de rambursare aferent cererii de plat conform procedurilor delucru, din valoarea acesteia AMPOR deduce sumele virate pe baza cererii de plat.

  (7) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaiilor precum i de

  restituirea fondurilor virate n cazul n care nu justific utilizarea lor, cu aplicareaprevederilor contractuale privind aplicarea de penaliti de ntrziere n restituirearespectivelor sume.

  (8) Beneficiarii au obligaia restituirii integrale sau pariale a fondurilor virate n cazulproiectelor pentru care acetia nu justific prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

  (9) Beneficiarul poate depune concomitent cereri de rambursare n care sunt incluse facturipltite de acetia i care nu au fost incluse ntr-o cerere de plat. Pentru aceste cereri derambursare, beneficiarii vor ataa documentele justificative menionate la sectiunea I,alin. (4) i sectiunea II, alin.(3) din prezenta anex.

  (10)AM POR efectua plile ctre Beneficiar n termen de maxim 10 zile dup finalizareaverificrii cererilor de rambursare, cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (2) dinContractul de finantare. OI/AM pot opri curgerea acestui termen, de maximum dou oripentru perioade de pn la 5 zile lucrtoare, n cazul n care sunt necesare clarificri,

  modificri sau informaii suplimentare care trebuie furnizate de ctre Beneficiar. Termenullimit va curge din nou de la data la care OI/AM a primit informaiile/ clarificrile/

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  24/32

  Page 24of 32

  documentele suplimentare solicitate. Data plii se consider data debitrii contului AMPOR.

  (11)Pentru cererea de rambursare final se consider eligibile cheltuielile efectuate n perioadade implementare a proiectului i pltite pn la data semnrii avizului cererii derambursare final de ctre Organismul Intermediar.

  (12)Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi

  considerate eligibile cheltuielile ce se vor plti n numerar sau prin alt modalitate de platdect prin transfer bancar. Pentru plile n alte valute aferente cheltuielilor eligibileefectuate de Beneficiar, AM POR va rambursa contravaloarea n lei a acestora la cursul deschimb aplicat de beneficiar n ziua plii dar fr a depi contravaloarea n lei a sumelorfacturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

  (13)OI va verifica realitatea, legalitatea i conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar,dup primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaiei solicitatece nsoete cererea de rambursare. Documentele originale pe baza crora se nregistreaz

  n contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor aveamenionat codul proiectului i meniunea Proiect finanat din POR . Beneficiarul vaaplica meniunea Conform cu originalul pe copiile documentelor suport/justificative ce

  nsoesc cererea de rambursare.(14)Pe perioada de implementare a proiectului OI va efectua o vizit la faa locului la prima

  cerere de rambursare, o vizit la momentul autorizrii a 40% din valoarea contractului definanare i o vizit la cererea final de rambursare. Vizitele la faa locului vor fi nsoitede un raport de vizit.

  (15)AM POR va efectua plata cererii de rambursare n contul Beneficiarului indicat n cerereade rambursare, conform prevederilor legale.

  (16)n cazul n care nu transmite cererea de rambursare, se menine obligaia Beneficiarului dea transmite raportul de progres trimestrial sau ori de cte ori AM POR/OI va solicita acestlucru n mod expres.

  (17)OI va transmite beneficiarului n termen de 5 zile de la semnarea contractului, modelulcererii de rambursare i a raportului de progres.

 • 7/24/2019 POR Model Contract

  25/32

  Page 25of 32

  ANEXA IV MASURI DE INFORMARE SI PUBLICITATE

  Se vor realiza n conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 ALPARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziii

  comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul decoeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit iafaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european dedezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentrupescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,precum i cu prevederileREGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabileobiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare aRegulamentului (CE) nr. 1080/2006.

  Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe listabeneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare.

  SECTIUNEA I - Reguli generale cerinepentru toate proiectele

  (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate nlegtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Regional2014-2020, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare.

  (2) Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin pierderea fondurilor alocate pentruinformare i publicitate, precum i aplicarea unor sanciuni.

  (3) Beneficiarul este de acord ca, odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date s fiepublicate, electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului,rezumatul proiectului, datele de ncepere i de finalizare ale proiectului, cheltuielile eligibiletotale alocate proiectului, codul potal al locului unde se implementeaz proiectul sau o altinformaie corespunztoare care s indice localizarea.

  (4) Beneficiarii sunt obligai s utilizeze, pentru toate materialele de informare i publicitaterealizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional 2014-2020,indicaiile tehnice din Manualul de Identitate Vizual al programului.

  (5) Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI pentru avizare toate materialele de informare ipublicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate asumateprin contractul de finanare, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de lansarea i utilizareaacestora.

  (6) Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor finregistrate toate documentele i materialele de informare i publicitate elaborate.

  (7) Beneficiarii au obligaia s pun la dispoziia AM / OI POR, la solicitarea acestora, date iinformaii despre proiecte i stadiul lor de implementare, n vederea promovrii acestora.

  (8) Beneficiarii se vor asigura c cei care particip la un proiect au fost informai cu privire lafinanarea UE a acestuia. Astfel, orice list de prezen sau orice tip de certificat va include odeclaraie cu privire la faptul c proiectul respectiv a fost cofinanat de fondul n cauz.

  (9) Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert, n caseta tehnic: titlulproiectului, editorul materialului, data publicrii, textul: Coninutul acestui material nureprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei,datele de contact ale beneficiarului care emite publicaia, precum i adresa webwww.inforegio.ro,astfel nct cei interesai, s poat obine mai multe informaii, la cerere.Opional, publicaiile vor include datele de contact ale AM POR i a OI relevant.

  (10)Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Regionalvor conine, obligatoriu, pe pagina principal (i.e. homepage) sigla UniuniiEuropene, inclusivnumele fondului din care se finaneaz proiectul, a Guvernului Romniei, a InstrumentelorStructurale i a Programului Operaional Regional 2014-2020. De asemenea, website-urile vorconine o scurt descriere a proiectului (inclusiv scopurile i rezultatele acestuia), precum i un

  link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n Romnia,www.fonduri-ue.ro,nsoit detextul: Pentru informaii detaliate despre celelalte programe cofinanate de UniuneaEuropean, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentnd un link la adresa

  http://www.inforegio.ro/http://www.inforegio.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.inforegio.ro/
 • 7/24/2019 POR Model Contract

  26/32

  Page 26of 32

  web (URL):http://www.fonduri-ue.ro), precum i ctre site-ul web al Programului OperaionalRegional 2014-2020, www.inforegio.ro.

  (11)Pe pagina principal a site-ului web creat va fi inserat urmtorul text: Coninutul acestuimaterial nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a GuvernuluiRomniei.

  (12)Materialele promoionale produse n cadrul proiectelor se vor personaliza obligatoriu, siglele

  care trebuie s apar pe acestea fiind: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fonduluieuropean din care se finaneaz proiectul, sigla Guvernului Romniei, sigla InstrumentelorStructurale, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul Iniiativ local.Dezvoltare regional. Excepie de la aceste reguli fac articolele promoionale mici, respectivcele a cror suprafa de imprimare este maimic de 5 cm. n acest caz, siglele obligatoriisunt: sigla Uniunii Europene i sigla Programului Operaional Regional 2014-2020.

  (13)Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional 2014-2020 vor avea inscripionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din carese finaneaz proiectul, sigla Guvernului, sigla beneficiarului (dac exist), sigla InstrumentelorStructurale n Romnia i sigla Programului Operaional Regional 2014-2020.

  (14)n cazul realizrii unui spot audio de promovare, voiceover-ul va meniona la finalul textuluiselectat pentru promovarea programului/proiectului, urmtorul text:Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional 2014-

  2020 i cofinanat de Uniunea European prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional.(15)n cazul realizrii unui spot video, dup imaginile selectate pentru a reprezentaproiectul/programul, va fi inclus un carton de final pe care vor fi aplicate urmtoareleinformaii, respectnd ordinea de mai jos:

  - sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL;- sigla GUVERNULUI ROMNIEI;- sigla beneficiarului, dac exist;- sigla INSTRUMENTELOR STRUCTURALE;- sigla Programului Operaional Regional 2014-2020, mpreun cu sloganul Iniiativ local.

  Dezvoltare regional.- pagina de internet a Regio,www.inforegio.ro- Textul: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional

  2014-2020 i cofinanat de Uniunea European prin Fondul European pentru Dezvoltare

  Regional.(16)Beneficiarul este obligat s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra

  proiectului finanat prin Programul Operaional Regional 2014-2020. Astfel, va fi obligat sanune printr-un comunicat de pres nceperea activitilor din proiect. Acest comunicat va fipublicat n ziarul local/regional cu cel mai mare tiraj i n varianta online a ziarului respectiv.

  (17)La finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat de pres prin care va prezentaproiectului i rezultatele acestuia n ziarul local/regional cu cel mai mare tiraj, precum i nvarianta online a ziarului respectiv. Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii:sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finaneaz proiectul, siglaGuvernului Romniei, sigla Instrumentelor Structurale, sigla Programului Operaional Regional2014-2020, sigla beneficiarului (dac exist), valoarea proiectului, numeleproiectului/investiiei, beneficiarul. De asemenea, acest material distribuit n mass media vaconine i informaii despre rezultatele proiectului la nivelul localitii/regiunii (ex. crearea delocuri de munc, protecia consumatorului, cretereacalitii serviciilor publice etc).

  (18)Beneficiarii vor face dovada apariiei anunurilor livrate ctre mass media (comunicatelepreluate ca atare, tirile rezultate din informaia furnizat, anunul publicitar pltit etc.) prinarhivarea unei copii a ziarului/ziarelor n care s-a publicat sau prin fotocopiereaacestuia/acestora i prin printscreen la pagina web a ziarului de unde rezult publicareamaterialului n varianta online, astfel nct s fie vizibil textul tirii/anunului, numeleziarului/ziarelor i data apariiei.

  SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri

  2.1 REGULI APLICABILE N PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

  (1)

  Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur, alta dect cea de transport (ex. lucrri deconstrucii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuiei publicedepete 500.000 de euro sunt obligai s monteze panouri pentru toat durata de

  http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-ue.ro/http://www.inforegio.ro/http://www.inforegio.ro/http://www.inforegio.ro/http://www.inforegio.ro/http://www.fonduri-ue.ro/
 • 7/24/2019 POR Model Contract

  27/32

  Page 27of 32

  implementare a proiectului, chiar la locaia proiectului. Dac proiectul se implementeaz nmai multe locaii, se va instala cel puin un panou la cel puin una dintre locaii.

  (2) Pentru proiectele de achiziie de bunuri a cror finanare public depete 500.000 euro, va fiinstalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediulbeneficiarului care a achiziionat bunurile, de preferat la intrarea principal n cldire, nmaxim 15 zile lucrtoare de la semnarea contractului de achiziie de bunuri.

  (3) Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent conform specificaiilor tehnice dinManualul de Identitate Vizual al programului. Dac acestea se deterioreaz din cauza unorfactori externi (ex. mediu, vandalism), beneficiarul va trebui s le refac n maxim 15 zilelucrtoare.

  (4) Numrul panourilor instalate, difer n funcie de tipul de lucrri, dup cum urmeaz:- pentru lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur

  panou;- pentru infrastructur de transport, se vor instala cte dou panouri la fiecare capt de

  drum, pe fiecare sens de mers1. Dac pe lungimea sectorului de drum exist poduri, se vainslata cte un panou la fiecare pod, decorat fa/verso. n cazul n care pe traseulproiectului exist mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.

  (5) Panourile vor fi expuse n maxim 4 luni de la emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor.(6) Dimensiunea pentru panourile temporare este de l 3m x h 2m.

  (7) Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod specificva cuprinde:a) imaginea Uniunii, cu steagul i cuvintele Uniunea European + Fondul European pentru

  Dezvoltare Regional, fr a fi prescurtate;b) Contribuia financiar a Uniunii Europene sub forma urmtorului text: Investim n viitorul

  tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020 i co-finanat deUniunea European prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional. Mrimeacaracterelor pentru menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeai cai cea folosit pentru informaii