POPA, Valeriu - Daruim Lumina Si Iubire (2002)

download POPA, Valeriu - Daruim Lumina Si Iubire (2002)

of 160

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  459
 • download

  22

Embed Size (px)

Transcript of POPA, Valeriu - Daruim Lumina Si Iubire (2002)

D~RUIM LUMIN~ {I IUBIREPENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 20021

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-62

MOTTO}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gnd, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i cnd plec`m din via]` ne \ntlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut. VALERIU POPA

3

4

MAI |NTI A FOST CUVNTUL

5

6

Cuvnt omagialAcest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu, so]ia mea, Raluca Dumitrache (Veveri]a - Veve), fiin]` de o puritate moral`, o distinc]ie, o delicate]e [i o fine]e de excep]ie, cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi. Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003, se \mpline[te un an de cnd Veve a devenit o veveri]` de lumin` printre cei iubi]i de Dumnezeu. Mi-e dor de tine Veve, mi-e tare dor de tine, A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde ..... Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei , a bucuriei de a te [tii eliberat`. {i mntuit` de suferin]` s` te \nal]i ct mai sus \n |mp`r`]ia Cerului. Vreau s` fi fericit` acolo sus, Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place, Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`, Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti. Nu te voi putea uita niciodat`, [i nici nu doresc s` te uit vreodat`, iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria rentlnirii. CEZAR DUMITRACHE

7

S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. Amin.

Tu, Puterea Iubirii, Spiritul |n]elepciunii, Al c`rui suflu dai, [i care reiei totul ce ai creat, Puternic` |n]elepciune, Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve, {i ajut-o prin subalternii T`i, |n numele Sfintei Treimi, S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`, |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale, C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Amin.

8

Cuvnt despre finan]areAceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor, a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve), [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului, al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` - Valeriu Popa -.

Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic. Amin.

9

10

CUVNT DESPRE VALERIU POPA|ntreb`rile nelini[titoare de unde venim?, cine suntem? [i \ncotro ne ducem n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. |nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. |n antichitate, cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native, se ornduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor, exersat al tainelor naturii [i cu \ndemnare \n cuno[tin]e oculte. Zeci de ani, ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicnd cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale, s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale, \n aceast` faz`, dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]innd tuturor domeniilor cercetate atunci [i posednd virtutea de a fi lucid, discipolul devenea el \nsu[i o Lumin`. |ntreb`rile privitoare la OM, la sensul vie]ii, la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. A fost un semen [i contemporan al nostru, n`scut pe 4 iunie 1924, jude]ul Dolj. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vrsta de 3-4 ani: de ce e paznic la vie?, de ce e armata, cnd zici cuvntul OM; cine este omul, de unde vine, [i unde merge?. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman - partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. La vrsta de 7 ani le d`dea copiilor, prietenilor lui de joac` s` mannce dovleac spunndu-le c` este pepene, ace[tia mncndu-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. Mai trziu, la liceu cnd diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. {i-a fixat \n minte tot felul de de ce - uri \n c`ut`rile sale de mai trziu. |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie - medium, care \n stare de trans` i-a spus: A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntmpl` cu mine \n anii care urmeaz`. |nc` un de ce. Apoi pe la 23 de ani, a aflat de lucrarea Din tainele vie]ii [i ale11

Universului - autor Scarlat Demetrescu, \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`, i-au dat posibilitatea ca att pe linie profesional` ct [i psihic s` se dezvolte putnd \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a - zis paranormale. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gndire inginereasc` plecnd de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`, concluzionnd astfel c` nimic nu este \ntmpl`tor, c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. Nu eu te vindec, tu te autovindeci, tu e[ti propriul t`u vindec`tor, eu doar te sf`tuiesc. Dac` te faci c` faci, nu sari groapa, dac` faci mai mult dect \]i spun eu o s` c[tigi. A[a c` : mingea e la tine..., le spunea mereu bolnavilor. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie, chiar [i pe cele nedetectate \nc`. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului. Ne-a oferit un nou mod de via]`, o alimenta]ie \n armonie cu natura. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul, autenticitatea [i sinceritatea. Via]a sa a fost mesajul s`u. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvntare. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dnsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist, dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale, ca de exemplu: \nv`]`tura despre rencarnare, [tiin]e esoterice din Tibet, telepatia, medicina holistic`, stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i.12

Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pn` la cap`t.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa att \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor, ct [i asupra pacien]ilor [i mai presus dect att, chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise, ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor. Oferea ajutoare necondi]ionate att prietenilor ct [i pacien]ilor pe care-i trata, mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. Va r`mne ca un uria[ \n domeniu, chiar pe plan mondial, \n vindecarea spiritual`. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`, putnd s` spun` cnd a \nceput boala [i dac` are continuitate din rencarn`rile precedente. |i mul]umim marelui OM c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc, c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] - s`n`tatea - care se afl` \n minile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins, acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`, a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa, de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`, pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste, la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avnt dup` anul 1989. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dnsului, via]a noastr` ar fi mai bun`, mai u[oar`, mai frumoas` [i mai plin` de iubire. SANDA {TEFAN

13

Cteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video)- Din punct de vedere chimic, omul este o crea]ie a Divinului, dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`. Deci, acest corp uman este format din dou` elemente: fizic - pip`ibil [i bioenergetic - demonstrabil mine dup` ce [tiin]a \l va accepta. Corpul fizic e format din mai multe elemente, unul din ele fiind corpul vital. Conform Legii Divine, partea aceasta vital`, \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mine. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate, \ns` eleme