Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de...

of 9 /9
Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Popa, Emil Marin Adresa Sibiu, jud. Sibiu E-mail [email protected] Cetatenia Română Data nasterii 07 iulie 1951 Domeniul ocupaţional Profesor universitar doctor, Universitatea Spiru Haret, Departamentul de Contabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Blaj Experienta profesionala 2009------ Profesor univ. dr. Universitatea “SPIRU HARET “ BUCURESTI 2008—2009-- Cercetator Principal I , Universitatea “ALMA MATER” din SIBIU 20042008--Decan Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2007—-------Reconfirmat conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică 1997-2004--Şef de catedră Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2003 –--- Director Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2000 - Conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică Economică, specializarea Informatică Economică. 1999 –2009 Profesor univ. dr . la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1996 – 1999 Conferenţiar univ. dr. la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1991 – 1996 Lector la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1980 - 1990 Instructor Principal I, la Centrul Teritorial de Calcul Electronic-Sibiu, în cadrul Grupei Zonale de Pregătire a Cadrelor în Informatică (activitate de bază - analiza, proiectarea şi mplementarea produselor software cu pronunţat caracter aferent Ştiinţelor Economice şi Tehnice. 1975 - 1980 Analist programator la I.M. Aiud, Centrul de Calcul 1994-1997 - Cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare în domeniul Informaticii Economice: Analiza, Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice economice, Proiectarea compilatoarelor utilizate pentru limbaje de programare specifice domeniului economic, Mecanisme generative ale proceselor economice, Modelarea şi simularea proceselor economice, Sisteme de acţiune cu aplicaţii economice, Instrumente software de modelare a proceselor economice.

Embed Size (px)

Transcript of Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de...

Page 1: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Curriculum vitae

Europass

Informatii personale

Nume/Prenume Popa, Emil Marin Adresa Sibiu, jud. Sibiu E-mail [email protected]

Cetatenia Română

Data nasterii 07 iulie 1951 Domeniul ocupaţional Profesor universitar doctor, Universitatea Spiru Haret, Departamentul de

Contabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Blaj

Experienta profesionala

2009------ Profesor univ. dr. Universitatea “SPIRU HARET “ BUCURESTI 2008—2009-- Cercetator Principal I , Universitatea “ALMA MATER” din SIBIU 2004–2008--Decan – Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2007—-------Reconfirmat conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică 1997-2004--Şef de catedră – Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2003 –--- Director Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 2000 - Conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică Economică, specializarea Informatică Economică. 1999 –2009 Profesor univ. dr. la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1996 – 1999 – Conferenţiar univ. dr. la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1991 – 1996 – Lector la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 1980 - 1990 – Instructor Principal I, la Centrul Teritorial de Calcul Electronic-Sibiu, în cadrul Grupei Zonale de Pregătire a Cadrelor în Informatică (activitate de bază - analiza, proiectarea şi mplementarea produselor software cu pronunţat caracter aferent Ştiinţelor Economice şi Tehnice. 1975 - 1980 – Analist programator la I.M. Aiud, Centrul de Calcul 1994-1997 - Cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare în domeniul Informaticii Economice: Analiza, Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice economice, Proiectarea compilatoarelor utilizate pentru limbaje de programare specifice domeniului economic, Mecanisme generative ale proceselor economice, Modelarea şi simularea proceselor economice, Sisteme de acţiune cu aplicaţii economice, Instrumente software de modelare a proceselor economice.

Page 2: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Am predat următoarele cursuri: Sisteme informatice şi managementul serviciilor, Programare în medii avansate, Sistemul softului şi softul sistemului, Tehnici moderne de proiectare software, Inginerie Software, Modelarea şi simularea proceselor tehnologice, Sisteme informaţionale pentru management, Cercetări de marketing şi în domeniul managementului, Algebră liniară, Geometrie analitică şi diferenţială, Funcţii complexe (la Facultatea de Inginerie Economică şi Facultatea de Management Industrial), Teoria matematică a informaţiei şi a codurilor, Combinatorică şi teoria grafurilor, Limbajul C, Programare didactică informatizată, Tehnici de programare, Structuri de date, Analiza şi sinteza algoritmilor, Bazele proiectării sistemelor de operare, Sisteme de operare, Limbaje formale şi compilatoare, Matematici aplicate în economie, Bazele informaticii. Programarea calculatoarelor (la Facultatea de Ştiinţe Economice), Modelarea matematică a proceselor economice, Introducere în informatică economică, Tehnici de proiectare şi generare a compilatoarelor, Metodologii algebrice pentru rezolvarea de tehnici software, Abordări moderne în teoria limbajelor de programare, Modele formale computaţionale, Programare genetică şi evolutivă, Proiectarea translatoarelor

Page 3: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Educatie si formare

2007—2009—Cursuri de perfectionare ,Manager al sistemului de management al securitatii ocupationele , Manager al sistemulor de management de mediu , Manager al sistemulor de management de calitate , Auditor in domeniul calitatii 2002 – Cursuri de specializare în Managementul Transferului Tehnologic, University of Iowa, USA. 2001 – Cursuri de specializare în Managementul universitar, University of Iowa, USA. 2000 – “Human Resources Management”, Univ. of Missouri, College of Business, Columbia, USA 2000 - “Operations Management”, University of Missouri, College of Business, Columbia, USA 1998 – Administrator baze de date, University of Missouri – Columbia, USA 1997 - Cursuri postuniversitare cu specializare în informatică – programare genetică şi evolutivă 1996 – 1997 – MBA (Master of Business Administration), University of Missouri – Columbia, USA 1995 - Cursuri postuniversitare cu specializare în finanţe-contabilitate 1994 - 1997 - Cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare în domeniul Informaticii Economice: Analiza, Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice economice, Proiectarea compilatoarelor utilizate pentru limbaje de programare specifice domeniului economic, Mecanisme generative ale proceselor economice, Modelarea şi simularea proceselor economice, Sisteme de acţiune cu aplicaţii economice, Instrumente software de modelare a proceselor economice 1995, 1999, 2001 - SUA : University of Missouri, perfecţionare în Business Informatics 1993 – Management & Marketing, University of Missouri – Columbia, USA 1992 – Cursuri postuniversitare cu specializare în Sisteme informaţionale pentru suport decizional,Sibiu : 22 cursuri (28-40 ore/curs) cu profesori de la Universitatea Columbia din Missouri în domeniul Business Management-ului 1992 - Cursuri de specializare în informatică – tehnici moderne de proiectare de software 1982 - Cursuri cu specializare în informatică – baze de date 1980 - Cursuri postuniversitare cu specializare în informatică – limbaje evoluate de programare 1976 – Cursuri postuniversitare cu specializare în Cercetare Operaţională şi Modelare Matematică 1975 -Cursuri postuniversitare cu specializare în analiză matematică 1975 - Am absolvit specializarea Analiză ( masterat) la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii “Babeş - Bolyai” din Cluj-Napoca 1974- Am absolvit Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii “Babeş - Bolyai” din Cluj-Napoca

Experienţă ştiinţifică şi profesională

2009- EXPERT pentru echipa de implementare a proiectului DOCIS- “Dezvoltarea unui sistem operacional al calificarilot invatamantului superior din Romania” 2007---RECENZOR la International Journal of Computers , Comunications and Control--- Editat “AGORA” Ordea ---INDEXATA ISI .cotata in baze de date internationale 2006---MEMBRU in comisia superioara de specialitate CIBERNETICA , STATISTICA si INFORMATICA ECONOMICA a C.N.A.T.D.C.U. 2006—2007—EXPERT EVALUATOR PERMANENT- ARACIS in Comisia de Stiinta Economice

Page 4: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantu Superior 2001, 2002--- VISITING PROFFESSOR la Universitatea IOWA – USA, Department of Computer Science and Business Informatics. 2000 -- VISITING PROFFESSOR University of Missouri, College of Business, Columbia, USA 2000 - Am obţinut calitatea de conducător de doctorat în domeniul Cibernetică şi Statistică Economică, specializarea Informatică Economică. 2000 – EXPERT EVALUATOR , Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior din România, CNCSIS Până în prezent activitatea mea didactică , ştiinţifică şi de cercetare în domeniul Ştiinţei Economice-Cibernetica , Statistica , Informatică Economică, s-a materializat prin : susţinerea a peste 270 de comunicări ştiinţifice în diverse ocazii care au avut loc pe plan naţional sau internaţional. Am publicat 234 articole ştiinţifice în reviste de specialitate, dintre care 45 sunt INDEXATE ISI Tomson Reuters , ISINET , INSPEC , ELSEVIER , SCOPUS ,care au fost recenzate cu aprecieri favorabile în prestigioase publicaţii din ţară şi străinătate, cum ar fi : “Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete, Mathematics Abstract, Springer-Verlag Berlin Heidelberg” , “Mathematical Reviews , Published by the American Mathematical Society Providence, Rhode Island USA”. Am întocmit 44 rapoarte de cercetare care le-am făcut cunoscute la universităţi din ţară şi străinătate. Am finalizat 18 contracte de cercetare care au fost aplicate în domeniul Ciberneticii , Statisticii , Informaticii Economice . Am înaintat 2 granturi împreună cu specialişti de la Universitatea din Iowa ,U.S.A., unul la NSF (National Science Foundation) al U.S.A. şi unul la laboratoarele de cercetare de la N.A.S.A. Am susţinut conferinţe şi prelegeri care abordează cu preponderenţă aspecte din domeniul Ciberneticii , Statisticii , Informaticii Economice , la diverse manifestări ştiinţifice prestigioase. Am organizat la Universitatea “Lucian Blaga “din Sibiu 25 simpozioane internaţionale la care au fost prezentate realizări şi cercetări marcante din domeniul Ciberneticii şi Statisticii Economice. Am elaborat 128 lucrări didactice care se adresează studenţilor de la specializările Ciberneticii , Statisticii , Informatică Economică , Matematică Informatică, Ştiinţa Calculatoarelor, Ştiinţe Economice, etc.

Promovarea pe postul de conferenţiar, profesor şi conducător de doctorat a fost făcută în urma propunerii Comisiei de Cibernetică , Statistică ,Informatică Economică. În formarea mea ca specialist în domeniul Ciberneticii şi Statisticii Economice un rol deosebit de important la avut perioada în care am activat în cadrul Centrului Teritorial de Calcul Electronic Sibiu (10 ani ). În acest context precizez că am predat cursuri postuniversitare la specialişti care proveneau din domeniul Ştiinţelor Economice şi care au fost specializaţi în domeniul Informaticii Economice. Acest fapt mi-a impus şi permis să aprofundez aspecte ştiinţifice care aparţin domeniului Ştiinţelor Economice şi care se pretează la o tratare riguroasă din punct de vedere teoretic şi pragmatic în cadrul domeniului Informaticii Economice . Asemenea aspecte le-am abordat atât teoretic cât şi aplicativ utilizând cercetările din domeniul Ştiinţei Calculatoarelor, pe care le-am extins şi aplicat în domeniul Ştiinţelor Economice, obţinând rezultate ştiinţifice consistente în domeniul Informaticii Economice, rezultate care se bucură de aprecieri pozitive din partea specialiştilor. Am susţinut 100 conferinţe şi prelegeri care abordează cu preponderenţă aspecte din domeniul Ciberneticii , Statisticii , Informaticii Economice, la diverse manifestări ştiinţifice prestigioase. Sunt editor şef la revista ştiinţifică a Universităţii “Lucian Blaga “ din Sibiu , “Acta Universitatis Cibiniensis-Computer Science for Economics ”. Am coordonat si coordonez 35 de doctoranZi in domeniul CIBERNETICA si STATISTICA , dintre cate 7(sapte) si-au finalizat si sustinut tezele de coctorat , primind si confirmarea.

Page 5: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Aptitudini si competente personale

Limba materna Română

Limbi straine cunoscute

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris Nivel european (*) Abilitati de

ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare

Limba engleză C1 Proficient

User C1 Proficient

User C1 Proficient

User C1 Proficient

User C1 Proficient

User Limba franceză B2 Independent

User B2 Independent

User B1 Independent

User B1 Independent

User B1 Independent

User (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si aptitudini

organizatorice

Am organizat la Universitatea “Lucian Blaga “din Sibiu, 25 simpozioane internaţionale la care au fost prezentate realizări şi cercetări marcante din domeniul Ciberneticii şi Statisticii Economice - Informaticii Economice. Am coordonat şi coordonez peste 300 lucrări de licenţă şi dizertaţii, majoritatea în domeniul Ciberneticii , Statisticii , Informaticii Economice. Am participat în 35 de comisii de doctorat. Am iniţiat un seminar ştiinţific de cercetare în domeniul Ştiinţelor Economice-Informatică Economică, care funcţionează în cadrul Catedrei de Informatică Economică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi la care participă pe lăngă membrii catedrei şi alţi specialişti din ţară şi străinătate. Coordonez un colectiv de cercetare format din 20 cadre didactice de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu care are ca obiectiv de studiu definitivarea unei noi metodologii de proiectare de software în domeniul Ciberneticii şi Statisticii Economice - Informaticii Economice, activitatea de cercetare fiind materializată prin lucrări teoretice şi aplicative care prezintă un real interes . Coordonez de asemenea un cerc ştiinţific studenţesc care obţine rezultate deosebite în domeniul Informaticii Economice, unele fiind prezentate cu ocazia diverselor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Am proiectat şi implementat toată infrastructura Centrului de Comunicaţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, care dispune de cele mai moderne echipamente software în domeniu şi care îndeplineşte cerinţele actuale pe plan mondial . Tematicile cursurilor au ca obiectiv principal pregătirea studenţilor în domeniul Ciberneticii şi Statisticii Economice prin prezentarea celor mai moderne echipamente şi instrumente software care au apărut pe plan mondial în acest domeniu . În acest sens , programele analitice propuse pentru aceste discipline asigură pregătirea interdisciplinară ce îmbină cunoştinţele economice ,matematice şi informatice,ele fiind centrate pe economia întreprinderii. Accentul este pus pe înţelegerea fenomenelor economico-sociale şi modelarea matematică şi informatică a acestora , în scopul construirii unor sisteme informatice performante de conducere , execuţie şi urmărire . De exemplu , limbajele formale constutuie la ora actuală unul dintre cele mai importante şi puternice instrumente de modelare a proceselor economice .De asemenea în cazul sistemelor de operare accentul este pus pe relevarea filozofiei şi arhitecturii acestora ,prezentându-se utilizarea interfeţelor grafice si aplicaţiile suport pentru domeniul economic , împreună cu evidenţierea interfeţelor software pentru programatorii şi analiştii de sisteme economice.

Page 6: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Coordonez / coordonat ca DIRECTOR următoarele proiecte : 2007 –-- NODES – Creation of a European network of multimedia resource centres for adult training, tip GRUNDVIG-G1, nr. 225891-CP-1, colaboratori Etablissment National d’Enseignement Superieur Agronomic de Dijon, Franţa; Department “ICT in agricultural education and adult training”, Dijon, Franţa; Czech University of Agriculture, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of Debrecen, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, Ungaria. 2006 - BIN-NET – Business Informatics Network in Common Europe, tip ERASMUS (SOCRATES), colaboratori University of Vienna, Austria; University Polytechnic Bucharest, Romania; Comenius University of Bratislava, Slovakia; Dublin City University, Ireland; Wroclaw University of Economics, Polonium; Gdansk University of Technology, Polonium. Polytehnique Institute of Setubal, Spain; University of Economics Prague, Czech; University of West Sopron, Hungary; 2007----DANTE--„Modele socio-culturale implementate prin arhitecturi multi-agent pentru e-Learning”, Proiect finanţat de Centrul Naţional de Management de Programe (CNMP), Program Cercetare de Excelenţă, Contract de finanţare nr. 73-CEEX-II-03 din 31.07.2006. 2006-2009-- HUP GRID---Reţea-Grid pentru exploatarea datelor din aplicaţii spaţiale în domeniul evaluării, antrenării şicreşterii performanţei umane, , Proiect Finaţat M.E.C. prin Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare, Programul Aerospaţial, Subprogramul S3, Cod proiect 41059, Contractul de finantare nr. 133/20.09.2006. Am participat la următoarele proiecte: 2000-2004 - Proiect INFER (Institutul European pentru Integrare Est-Europeană). 1999-2002 -Proiect NAT0/RM/9/1 "Dezvoltarea strategiei naţionale în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior în România", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 1999-2002 - Proiect CNFIS cod 287/1999, contract Grant nr. 2102/30.09.1999 pentru înfiinţarea în cadrul ULBS a unui Centru zonal de management financiar, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 1999-2000 -Programul Web-Econ, finantare europeana,cu Universitatea din Trier, Germania, Universitatea din Coventry-Regatul Unit, Universitatea din Pescara, Italia 1999-2000 -Program TEMPUS nr. 13478 CREAP TEMPUS IB. 1998-1999 -Proiect CNFIS nr. 86 “Gestiunea firmelor mici şi mijlocii” finanţat de Banca Mondială, program TEMPER JEP nr. 9228 finanţat PHARE. 1996-1999 - Program de cercetare "Urbanizarea judeţului Sibiu" finanţat PHARE. Am luat parte la ample activităţi de cercetare sub egida Centrului de Cercetări Economice şi Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şiTehnologiei Informaţiei din cadrul ULBS. Coordonez un colectiv de cercetare format din 20 cadre didactice de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu care are ca obiectiv de studiu definitivarea unei noi metodologii de proiectare de software în domeniul Informaticii Economice, activitatea de cercetare fiind materializată prin lucrări teoretice şi aplicative care suscită un real interes. Colaborez la Programul de Cercetare : Dezvoltarea durabilă a României în perspectiva integrării europene (1999-2000), Tema de Cercetare : Reconfigurarea structurală a industriei naţionale sub incidenţa cerinţelor dezvoltării durabile din cadrul ACADEMIEI ROMÂNE, INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, INSTITUTUL DE ECONOMIE A INDUSTRIEI.

Page 7: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Conferinţe şi prelegeri ţinute la Universităţi Europene

Advanced Operating Systems – University of Vienna, Austria; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Parallel Programing for Computational Sciences – University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Genetic Algorithms – University of Vienna, Austria; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Introduction to System Software – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Introduction to Compiler Construction – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Parallel Programming – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Seminaron Programming Languages – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Seminar on Language Processing Technology – University of Vienna, Austria; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Introduction to Computational Linguistics – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Polytehnique Institute of Setubal, Spania; Component-Based Software Development – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Polytehnique Institute of Setubal, Spania; Language Processing Technology – University of Vienna, Austria; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Introduction to XML – University of Vienna, Austria; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Theory of Computation – University of Vienna, Austria; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; System Software and Software Systems – University of Vienna, Austria; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Wroclaw University of Economics, Polonia; Gdansk University of Technology, Polonia; Systems Methodology for Software – University of Vienna, Austria; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Wroclaw University of Economics, Polonia; Gdansk University of Technology, Polonia; Execution Support Environment – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University Politechnic Bucharest, Romania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; PHRASE Parsers from Multi-Axiom Grammars – University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Theories and Experiences for Real-Time System Development – University of Vienna, Austria; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Software development for high performance computing – University of Vienna, Austria; Polytehnique Institute of Setubal, Spania; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; Multi-layered Pipeline from Multi-axiom Grammars – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of Vienna, Austria; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Business Informatics Processing of Programming Languages – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of Vienna, Austria; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda;

Page 8: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Business Informatics Paradigm for Software Development – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of Vienna, Austria; Dublin City University, Irlanda; University College Cork, Centre for Sustainable Livelihoods / Department of Computer Science, Irlanda; Business Informatics Implementation of Model Checking – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Using Graph Coloring in an Business Informatics Compiler – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Model checking tools for parallelizing compilers – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Integrating temporal logics and model checking algorithms – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; A formal approach to parallelizing compilers – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; A language independent scanner generator – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; A transition semantics specification language – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Semantics specification in a compiler – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Generating model checkers from specifications – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; SEL: a semantic specification language – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; A component-based language processing environment (slides) – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; Business Informatics definition of programming languages – Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; University of West Sopron, Ungaria; University of West Sopron, Ungaria; University of Vienna, Austria; TICS: A Component-Based Language Processing Environment – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Gdansk University of Technology, Polonia; Comenius University of Bratislava, Slovacia; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Natural Language Processing – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Gdansk University of Technology, Polonia; Comenius University of Bratislava, Slovacia; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; A Unified Language Processing Methodology – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Gdansk University of Technology, Polonia; Comenius University of Bratislava, Slovacia; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia;

Page 9: Popa, Emil Marin - Universitatea Spiru · PDF fileContabilitate şi Finanţe, Colectivul de Informatică de Gestiune, ... Cadrului european de referinţă pentru limbi Competente si

Domain-Oriented Component-Based Automatic Program Generation – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Gdansk University of Technology, Polonia; Comenius University of Bratislava, Slovacia; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; A process based application development system – University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia; Technical University of Madrid, Tecnologia Fotonica, Spania; Comenius University of Bratislava, Slovacia; Gdansk University of Technology, Polonia; Comenius University of Bratislava, Slovacia; University of Economics Prague, Cehia, Faculty of Economics and Management, Department of Information Technology, Cehia;

Membru în asociaţii

American Machinery Society, (AMS). Society for Industrial Application of Mathematics, (SIAM). Association for Computing Machinery, (ACM). Institute of Electrical and Electronics Engineering, (IEEE) Computer Society Marketing Management Association, USA Sunt coordonatorul Reţelei Naţionale de Cercetători pe baza căreia s-a iniţiat participarea României la acţiunea COST – European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research.

DATA 07.O7.2010