Pompe Caldura Proiectare Instalare

of 200 /200

Embed Size (px)

Transcript of Pompe Caldura Proiectare Instalare

Page 1: Pompe Caldura Proiectare Instalare
Page 2: Pompe Caldura Proiectare Instalare
Page 3: Pompe Caldura Proiectare Instalare

3www.stiebel-eltron.com

Pompele de căldură ne protejează resursele energetice 6Cum lucrează o pompă de căldură? 7Surse energetice ale pompelor de căldură 8Moduri de funcţionare ale pompelor de căldură 10Pompa de căldură adecvată pentru fiecare caz de aplicare 11Aşa ar putea arăta soluţia dumneavoastră 12Prevederea EnEV privind economisirea energiei 13Calculul cheltuielilor conform VDI 2067 19Exemplu de calcul al cheltuielilor conform VDI 2067 20Noţiuni şi descrieri 21Formule de calcul 22Proiectarea instalaţiei 23Prevederi şi directive 24Calculul necesarului de incalzire 26Temperatura pe tur a suprafeţelor de încălzire 27Dimensionarea pompelor de căldură 28Alimentarea electrică şi tarifele 29Racordarea la instalaţia interioara de incalzire 30Pompe de căldură fără acumulator tampon 32Preparare apă caldă cu pompe de căldură 33Staţia de apă potabilă (utilă) 35Reabilitarea construcţiei vechi 36Răcirea prin instalaţia cu pompe de căldură 37Calculul necesarului de răcire 38Surse de căldură pentru functionarea răcirii 40Capacitatea de răcire 41Sisteme de distribuţie pentru functionarea răcirii 42Capacitatea de răcire cu instalaţia de încălzire prin pardoseală 43Capacitatea de răcire cu ventiloconvectoare 44Capacitatea de răcire – casetă 45Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC cool 46Răcire pasivă cu pompa de căldură WPF 47Răcire activă cu pompa de căldură WPC 48Răcirea activă cu pompa de căldură WPF 49Răcirea activă cu pompa de căldură WPL 50Pompe de căldură aer | apă 51Pompa aer | apă WPL 5 N 52Amplasare WPL 5 N 54Instalarea WPL 5 N 55Pompe de căldură aer | apă WPL 10 56Pompă de căldură aer | apă WPL 13/18/23 58Pompe de căldură aer | apă WPL 13/18/23 cool 60Tubulatura de aer a WPL 13/18/23 pentru amplasare interioară 62Pompă de căldură aer | apă WPL 33 64Parametri de performanţă ai WPL 66Exemplu de dimensionare 70Amplasare în exterior 71Fundaţii 72Racord apă şi conexiune electrică 73Dimensiuni de amplasare în exterior 74Evacuare condens 75Nivel de zgomot 76Amplasare în interior 79Racord apă şi conexiune electrică 81Dimensiuni pentru amplasare în interior 82Tubulatura de aer pentru amplasare în interior 83Notiţe 90Instalarea 91Racordul pentru încălzire 92Conexiunea electrică 93

CUPRINS

Page 4: Pompe Caldura Proiectare Instalare

4 www.stiebel-eltron.com

CUPRINS

Liste de verificare 94Pompe sol | apă 95Pompe de căldură sol | apă tip WPC (cool) 96Pompe de căldură sol | apă tip WPF 98Pompe de căldură sol | apă tip WPF..M 100Pompe de căldură sol | apă în serie modulară – WPF 102Caracteristici tehnice WPF/WPC 104Pompe de căldură sol | apă 109Colectorul din sol 110Instalarea colectorului din sol 112Tabele de dimensionare a colectorului din sol 113Pompă de căldură sol | apă 115Sonde termice de sol 116Instalare sonde termice de sol 118Tabele de dimensionare pentru sonde termice de sol 119Agent termic-lichid 120Pompe de căldură apă | apă 121Pompe de căldură apă | apă WPW 122Pompe de căldură apă | apă WPW..M 124Caracteristici tehnice WPW 126Pompă de căldură apă | apă 129Instalaţia pentru put 130Analiza apei 132Instalarea 133Racordul pentru încălzire 134Conexiune electrică 136Amplasare 138Dimensiuni de racordare 140Racord WPF..SET la instalaţia de căldură 142Conexiune electrică a WPF..SET 144Liste de verificare 145Accesorii pentru instalaţia cu pompe de căldură 147Regulatorul pompelor de căldură 148Modulul pentru comanda amestec piscina 150Comanda de la distanţă şi senzorii 152Contor de căldură şi telecomanda 153Comunicaţia 154Distribuitor hidraulic 155Acumulator tampon SBP 100 komfort 156Instalaţii monobloc pentru SBP 100 komfort 157Acumulator tampon SBP 200/400 e 158Acumulator tampon SBP 700 e, SBP 700 e sol 159Instalaţie monobloc pentru SBP 200/400/700 160Pompe retur 161Grupe constructive de pompe 162Furtunuri de presiune 163Rezistente electrice prin înfiletare tip BGC 165Kit pentru pompa de căldură sol-apa 166Colectoare sol, antigel 168Vas de expansiune, verificator protecţie îngheţ, presostat 169Modul recuperare căldură tip LWM 250 170Modul răcire 172Tubulaturi şi racorduri 173Atenuator de zgomot, atenuator de zgomot, pompă condens 174Acumulator apă caldă SBB 300 WP 175Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL 176Acumulator apă caldă SBK 600/150 177Schimbătorul de căldură in placi 178Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP 179

Page 5: Pompe Caldura Proiectare Instalare

5www.stiebel-eltron.com

Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL 180Modul preparare apă caldă 181Conexiuni standard 182WPC monovalent fără acumulator tampon 183WPC monovalent cu acumulator tampon de 100 litri 184WPC monovalent cu distribuitor hidraulic 185WPF monovalent cu acumulator tampon de 100 litri 186WPF monovalent cu acumulator tampon de 200/400 litri 187WPF monovalent cu acumulator tampon de 700 litri 188WPF monovalent cu acumulator combinat SBK 600/150 189WPF..SET monovalent cu acumulator tampon 700 litri 190WPL/WPIC mono-energetic cu acumulator tampon de 200 litri 191WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri 192WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri 193WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri 194WPL mono-energetic cu acumulator combinat SBK 600/150 195WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri 196

CUPRINS

Page 6: Pompe Caldura Proiectare Instalare

6 www.stiebel-eltron.com

POMPELE DE CĂLDURĂ NE PROTEJEAZĂ RESURSELE ENERGETICE

Pompele moderne de căldură economisesc energie şi reduc emisiile de gazeCăldura este o noţiune de bază a omului. Mulţi oameni gândesc astăzi privitor la încălzire nu doar din punct de vedere economic, ci în acelaşi timp şi în legătură cu mediul înconjurător. Faptul că ambele sunt legate o arată şi evoluţia pompelor de căldură.Aceasta utilizează energia, care este disponibilă în aer, apă şi sol în mod permanent şi o transformă în căldură termică utilă.Ceea ce este pozitiv în acest mod de captare a căldurii termice utile este faptul că poate fi creată din resurse nelimitate fără a dăuna mediului înconjurător.Setarea (programarea) pompei de căldură este dependentă de temperatura exterioară Tematica acestui reglaj este de a asigura temperatura nominală. Rezultatul este un raport bun peste medie de căldură termică captată faţă de energia consumată. Exprimat în cifre, asta înseamnă:Din 1 kWh energie electrică poate fi obţinută, funcţie de sursa termică, până la 5 kWh energie utilă. Sursa poate fi aerul, apa freatică şi solul terenului proprietate personală.Modul compact de construcţie garantează un necesar de spaţiu redus şi un montaj uşor. Având costuri reduse de instalare, pompa de căldură aer | apă este tipul de variantă cel mai uşor în montare. Având amplasarea la alegere, în casă sau în aer liber, ea este capabilă să extragă căldură utilă din aerul exterior până la –20 °C. Într-o decizie viitoare de cumpărare, importanţa produselor cu protejarea mediului înconjurător va creşte tot mai mult. Cu ajutorul pompelor de căldură STIEBEL ELTRON, se poate realiza chiar astăzi ideea fundamentală de încălzire a locuinţei sau casei, protejând mediul şi economisind cheltuieli.

Soluţii sigure pentru viitor din casa STIEBEL ELTRONÎn ultimii 30 de ani STIEBEL ELTRON a investit mult timp şi multă preocupare pentru dezvoltarea pompelor sale de căldură.Astfel s-a născut o tehnologie solidă, de serie, care asigură tuturor confortul visat. Din gama noastra de pompe de căldură pot fi găsite rezolvări comode şi economice pentru cele mai diferite cerinţe din domeniul tehnologiei de încălzire. Pompele noastre de căldură alcătuiesc o parte din voluminosul program de sisteme STIEBEL ELTRON, al cărui ţel este să transforme tehnologiile actuale cu cerinţă ridicată de dualitate într-o tehnologie alternativă, de siguranţă pentru viitor şi cu protejarea mediului. Datorită faptului că suntem unul din cei mai importanţi producători de tehnologii pentru încălzire termică, pentru ventilaţie şi pentru apă caldă, purtăm şi o mare responsabilitate faţă de mediul nostru înconjurător.De aceea angajamentul nostru din acest domeniu va continua şi pe viitor.

Tehnologie exclusivă Inclusiv apă caldăApa caldă şi o locuinţă caldă sunt obiectivele noastre. Cu ajutorul acumulatoarelor de apă caldă de tip STIEBEL ELTRON vă puneţi în siguranţă aprovizionarea suplimentară cu apă caldă. Sau poate va ganditi deja să vă decuplaţi instalaţia de încălzire existentă de la cea pentru pregătirea apei calde? Deoarece la un necesar mărit de apă caldă, de ex. în întreprinderi comerciale, pompele de căldură STIEBEL ELTRON pot fi introduse şi exclusiv pentru încălzirea apei calde. Indiferent dacă doriţi să realizaţi o alimentare centralizată sau descentralizată. STIEBEL ELTRON deţine pentru dumneavoastră oricând un program energetic complet pentru limitarea utilizării aparatelor electrice.

Page 7: Pompe Caldura Proiectare Instalare

7www.stiebel-eltron.com

Principiul pompei de căldurăContribuţia cea mai importantă în funcţionarea unei pompe de căldură o are agentul de frigorific. Are proprietatea de a se vaporiza la cele mai scăzute temperaturi. Dacă se introduce aer exterior sau apă într-un schimbător de căldură (vaporizator), în care circulă agent frigorific, acesta extrage din sursa termică necesarul de căldură pentru vaporizare şi trece din starea lichida în starea gazoasa. Sursa de încălzire se răceşte cu câteva grade. Un vaporizator absoarbe agentul frigorific sub formă gazoasa şi îl comprimă. Prin ridicarea presiunii creşte şi temperatura – agentul frigorific va fi „pompat“ pe o treaptă mai ridicată de temperatură. Pentru acest lucru este nevoie de energie electrică. Întrucât este vorba de un vaporizator de absorbţie cu gaz răcit, energia (căldura motorului) nu se pierde, ci ajunge împreună frigorific de lucru condensat la condensatorul conectat ulterior. Aici agentul de lucru cedează către sistemul de circuit al încălzirii apei calde, prin fluidizare, căldura captată. În continuare, cu ajutorul unui ventil de laminare, presiunea încă existentă va fi redusă şi procesul de circuit reîncepe.

Indicele de performanţă al pompei de căldurăIndicele de performanţă εWP corespunde raportului dintre capacitatea de încălzire QWP şi capacitatea electrică consumata PWP, conform formcombustibil:

El oferă informaţii privind raportul dintre confort şi costuri. Indicele de performanţă depinde de temperatura sursei de căldură şi de consumatorul de căldură. Cu cât temperatura sursei termice este mai ridicată şi cu cât este mai scăzută temperatura consumatorului de căldură, cu atât mai mare este indicele de performanţă. El se referă mereu la o valoare de moment a unei stări de funcţionare determinate.

CUM LUCREAZĂ O POMPĂ DE CĂLDURĂ?

εWP =QWP

PWP

Schema principiu pentru circuitul de răcire al pompei de căldură

26_0

3_01

_035

9

Compresor

AspiratieFreon-gazPresiune joasă

RefulareFreon-gaz

Presiune ridicată

CondensatFreon-lichid

Presiune ridicată

LaminatFreon-lichidPresiune joasă

Ventil de laminare

Tur

Retur

Vaporizator

Căldură mediu

Căldură termică

Page 8: Pompe Caldura Proiectare Instalare

8 www.stiebel-eltron.com

Sursa termică aerulAerul încălzit de soare există pretutindeni. Pompele de căldură îşi procură suficientă căldură din aerul exterior chiar şi la o temperatură de -20 °C. Aerul, ca sursă termică, are însă dezavantajul că atunci când este cel mai mult nevoie de căldură el se află la temperaturi scăzute. Reuşeşte totuşi să capteze căldură chiar şi la – 20 °C, însă indicele de performanţă al pompei scade proporţional cu temperatura exterioară. De aceea se preferă de multe ori combinarea acesteia cu un al doilea generator de căldură, care să susţină încălzirea pe perioadele foarte reci ale anului. Un avantaj deosebit îl reprezintă instalarea simplă a pompei de căldură aer | apă, deoarece lucrările voluminoase la sol şi săparea de puturi dispar.

Sursa termică apaApa freatică este un bun acumulator pentru căldura solară. Chiar şi în cele mai friguroase zile de iarnă, ea menţine o temperatură constantă, aflată între +7 °C şi +12 °C. Aici se află avantajul. Pe baza nivelului stabil de temperatură indicele de performanţă al pompei de căldură este pe tot parcursul anului mai mult decât favorabil. Din păcate apa freatică nu este peste tot disponibilă şi nu se află mereu la dispoziţie în calitatea adecvată. Dar acolo unde este posibil acest lucru, merită să fie utilizată. Utilizarea apei freatice trebuie avizată de către autorităţile de drept (în general Oficiul pentru Gospodărirea Apelor). Pentru captarea căldurii trebuie facut un put de absorbţie şi un put pentru înghiţire sau secare. Privitor la posibilităţile de utilizare a apei puteţi obţine informaţii de la autorităţile locale.

SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Schema principiu pentru sursa termică aerul

Schema principiu pentru sursa termică apă freatică

26_0

3_01

_036

026

_03_

01_0

361

Page 9: Pompe Caldura Proiectare Instalare

9www.stiebel-eltron.com

SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Sursa termică din sol cu colector în solLa adâncimi de 1,20 până la 1,50 m pământul rămâne şi în zilele reci destul de cald pentru a acţiona pompele de căldură eficient.Se presupune însă ca să existe la dispoziţie un teren suficient de mare pentru a putea poziţiona un sistem de ţevi astfel încât să poată prelua căldura din sol. Capacitatea de captare a colectorului este între 10 până la 15 W/m² în cazul solului uscat, nisipos şi până la 40 W/m², în cazul solului cu apă freatică. Prin ţevi curge un amestec de apă cu glicol, ecologic, care nu poate îngheţa şi care conduce căldura transmisa către vaporizatorul pompei de căldură. Ca regulă de bază se ia în calcul o suprafaţă de teren de trei ori mai mare decât suprafaţa de încălzit. Dacă dispuneţi de un teren suficient de mare, o să aveţi o rezervă energetică inepuizabilă şi prezumţia ideală pentru o pompă de căldură sol | apă de tip STIEBEL ELTRON.

Sursa de căldură din sol cu sondă termică de solSondele termice verticale au nevoie de mai puţin spaţiu, ele fiind introduse la o adâncime de 100 metri în sol. Sondele termice sunt compuse dintr-un capat de sondă şi din ţevi confecţionate din material plastic. Ca şi la colectorul orizontal, prin sistemul de ţevi circulă un amestec de apă cu glicol, care captează căldura din sol. Capacitatea de captare depinde de calităţile solului şi se află la valori cuprinse între 30 şi 100 W per metru de sondă termică de sol. În funcţie de pompa de căldură şi de calităţile solului vor fi racordate mai multe sonde termice de sol la o instalaţie. Sistemele utilizate trebuiesc avizate, dacă este cazul, de către Administraţia Apelor locale.

Schema principiu a sursei termice cu sondă termică în sol

Schema principiu a sursei termice cu colectorul în sol

26_0

3_01

_036

326

_03_

01_0

362

Page 10: Pompe Caldura Proiectare Instalare

10 www.stiebel-eltron.com

Moduri de funcţionarePrivitor la modul de funcţionare al unei pompe de căldură, în lumea de specialitate s-au încetăţenit următoarele denumiri:

MonovalentPompa de căldură este singurul generator de căldură din clădire.Acest mod de acţionare este adecvat pentru toate încălzirile la temperaturi scăzute până la max. 60 °C temperatura pe tur.

Mono-energeticSistemul de încălzire nu mai necesită un supliment energetic. Pompa de căldură aer | apă lucrează până la o temperatură exterioară de -20 °C cu aer din exterior. În caz de necesitate, la temperaturi exterioare foarte scăzute, se cuplează suplimentar încălzirea cu rezistenta electrică.

MODURI DE FUNCŢIONARE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Bivalent-alternativPompa de căldură furnizează întreaga căldură termică până la o temperatură exterioară determinată (de ex. 0 °C).Dacă temperatura scade sub această valoare, pompa de căldură este decuplată şi un al doilea generator de căldură preia încălzirea. Acest mod de acţionare este posibil la toate sistemele de încălzire care au temperatura pe tur de până la max. +90 °C.

Bivalent-paralelPână la o temperatură exterioară determinată, pompa de căldură produce singură căldura necesară. La temperaturi scăzute se cuplează al doilea generator de căldură. Faţă de modul de acţionare bivalent alternativ, aportul pompei de căldură la contribuţia anuală este mai mare aici. Acest mod de acţionare este adecvat pentru încălzirea pardoselilor şi a radiatoarelor, până la o temperatură pe tur de max. +60 °C.

Bivalent-parţial paralelPână la o temperatură exterioară determinată, pompa de căldură produce singură căldura necesară. La temperaturi sub această valoare se cuplează al doilea generator de căldură. Dacă temperatura pe tur nu mai este suficientă pentru pompa de căldură, atunci aceasta se decuplează. Un al doilea generator termic preia întreaga capacitate de încălzire. Acest mod de acţionare este adecvat pentru toate sistemele de încălzire cu temperatura pe tur peste +60 °C.

Reprezentarea posibilelor moduri de acţionare ale unei instalaţii cu pompe de căldură.

26_0

3_01

_036

4

Monovalent Bivalent-alternativ

Bivalent-parţial paralelBivalent-paralelmono-energetic

Sistem de distribuire termic tv < 60 °C Sistem de distribuire termic tv > 60 °C

WP = Pompă căldurăQN = Necesar termicTU = Punctul de inversare

BV = Punctul de bivalenţăZH = Încălzire suplimentarăTE = Conectare încălzire suplimentară

Page 11: Pompe Caldura Proiectare Instalare

11www.stiebel-eltron.com

POMPA DE CĂLDURĂ ADECVATĂ PENTRU FIECARE CAZ DE APLICARE

La utilizarea unei pompe apă | apă trebuie să existe la dispoziţie apă freatică în cantităţi suficiente şi de calitate corespunzătoare, luând în considerare o adâncime economică. Dacă vă stă la dispoziţie această sursă termică, atunci deţineţi premiza ideală pentru o funcţionare monovalentă.

La utilizarea unei pompe de căldură sol | apă este necesar un teren liber de construcţii pentru un colector orizontal. Terenul ar trebui să fie de 2 sau 3 ori mai mare decât suprafaţa locuibilă care trebuie încălzită. Aflate în legătură cu o încălzire la temperatură joasă, aceste instalaţii funcţionează monovalent.

Indicaţii preliminareÎntocmiţi-vă schema dorită. Tabelul vă va ajuta în acest scop. Premiza proiectării este analiza, atât din punct de vedere al tehnicii de construcţie cât şi al criteriilor specifice pentru încălzire. În cazul unei construcţii noi de ex., pot fi utilizate în principiu toate sursele termice, aerul, apa freatică sau solul. Care dintre ele este cea adecvată pentru dumneavoastră, se poate hotărî pe baza următoarelor criterii:

Utilizarea unei pompe de căldură aer | apă este posibilă pretutindeni datorită disponibilităţii permanente a aerului. Ea este adecvată pentru o funcţionare bivalentă şi mono-energetică.

Instalaţiile mari pot fi construite prin conectarea mai multor pompe de căldură. Legatura electrică şi hidraulică se poate realiza fără probleme dacă sunt utilizate accesoriile corespunzătoare.

Încălzire centrală

Necesar termic specific 50 W/m² supraf. loc., înc. la temp.joasă, temp. max.tur +60 °C (temp dorită +35 °C)

Sursa termicăApa freaticăRalizarea puturilor

Mod de funcţionare

Monovalent

Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. loc. încălzităpână 120 m² WPW 7până 180 m² WPW 10până 220 m² WPW 13până 300 m² WPW 18până 420 m² WPW 22 Mpână 440 m² WPW 26 SETpână 520 m² WPW 31 SETpână 600 m² WPW 36 SETpână 720 m² WPW 40 SETpână 840 m² WPW 44 SET

Mod de funcţionare

Monovalent

Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. loc. încălzităpână 100 m² WPF/C 5până 140 m² WPF/C 7până 180 m² WPF/C 10până 240 m² WPF/C 13până 300 m² WPF 16până 360 m² WPF 20 SETpână 420 m² WPF 23 SETpână 480 m² WPF 26 SETpână 540 m² WPF 29 SETpână 600 m² WPF 32 SETpână 380 m² WPF 20până 500 m² WPF 27până 800 m² WPF 40până 950 m² WPF 52

până 1100 m² WPF 66

Mod de funcţionare

Mono-energeticpunct bivalenţă, -5 °C temperatură exterioară

Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. loc. încălzită

până 160 m² WPF/C 5până 200 m² WPF/C 7până 280 m² WPF/C 10până 340 m² WPF/C 13până 420 m² WPF 16până 520 m² WPF 20 SETpână 640 m² WPF 23 SETpână 700 m² WPF 26 SETpână 760 m² WPF 29 SETpână 840 m² WPF 32 SETpână 600 m² WPF 20până 760 m² WPF 27

până 1200 m² WPF 40până 1560 m² WPF 52până 1880 m² WPF 66

Mod de funcţionare

Mono-energeticpunct bivalenţă, -5 °C temperatură exterioară

Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. locuibilă încălzităpână 80 m² WPL 5 N

până 120 m² WPL 10până 180 m² WPL 13până 220 m² WPL 18până 300 m² WPL 23până 360 m² WPL 33

Mod de funcţionare

Bivalentpunct bivalenţă, 0 °C temperatură exterioară

Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. loc. încălzităpână 120 m² WPL 5 Npână 160 m² WPL 10până 210 m² WPL 13până 300 m² WPL 18până 350 m² WPL 23până 480 m² WPL 33

Sursa termicăSolulColectori orizontali (dubli pentru suprafaţă locuibilă încălzită) sau verticali

Sursa termicăAerulPretutindeni disponibil

Page 12: Pompe Caldura Proiectare Instalare

12 www.stiebel-eltron.com

AŞA AR PUTEA ARĂTA SOLUŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Principii de bazăBineînţeles că toate pompele de căldură Kompakt de la STIEBEL ELTRON pot fi instalate în toate sistemele de încălzire noi sau existente. În multe dintre cazuri este posibilă o funcţionare monovalentă, astfel încât se poate renunţa chiar şi în zilele extrem de reci la o instalaţie suplimentară convenţională de încălzire. La decizia privind utilizarea unei pompe de căldură trebuie ţinut cont şi de sistemul de distributie a căldurii, în special privind temperatura pe tur necesară. În principiu pot fi alimentate atât instalaţii cu temperaturi joase cât şi instalaţii convenţionale (radiatoare). Pentru un proiect nou ar trebui prevăzută o instalaţie de încălzire la o temperatură joasă, cu temperatura pe tur de max. 55 °C. Instalaţiile convenţionale pot fi şi ele, de regulă, combinate cu pompe de căldură, fără ca să fie necesară o modificare. În mod normal astfel de încălziri au temperaturi pe tur de max. +90 °C. De cele mai multe ori ele sunt însă supradimensionate, astfel încât după o ulterioară izolare a clădirii să fie suficientă, în majoritatea cazurilor, o temperatură pe tur mai scăzută.

Pompele de căldură, pe lângă faptul că realizează încălzirea locuinţei, produc economic apă caldă. Cu toate pompele de căldură STIEBEL ELTRON puteţi prepara suplimentar apă caldă, utilizând accesorii speciale, cum ar fi kiturile de montaj şi acumulatoarele de apă caldă. Comutarea între funcţionarea pentru încălzire şi pregătirea apei calde o preia automat regulatorul pompei de căldură.

Soluţia corectă de montaj al aparatului pentru fiecare caz de aplicareSTIEBEL ELTRON produce de mulţi ani pompe de căldură pentru toate posibilităţile de utilizare. Pentru racordare există o gama larga, cu multiple posibilităţi de montare, ca de exemplu cu acumulatoare tampon, cu furtun de presiune, şi cu de control reglaj. Astfel se realizează simplu şi economic montajul instalaţiilor. În continuare veţi putea vedea două tipuri de montaj pentru instalarea unei pompe de căldură. Bineînţeles că există şi alte posibilităţi de montare.

Exemplul de proiectare 1 Pompă de căldură apă | apă: Mod de funcţionare: monovalentFuncţionarea monovalentă este posibilă doar în legătură cu instalaţii de încălzire la temperatură joasă (temperatura max pe tur +60 °C). Pentru un necesar termic de 50 Watt/m², pompele adecvate sunt cele evidenţiate în tabelul de la pagina 11.

Indicaţii importante: O analiză a apei trebuie efectuată

încă din stadiul de proiectare. Două dintre rezultatele analizei

sunt deosebit de importate pentru proiectare: clorul şi clorurile.

Instalarea pompei de căldură trebuie executată în conformitate cu prevederile autorităţilor locale.

Dacă există o cantitate suficientă de apă freatică, pot fi utilizate pompele.

Exemplul de proiectare 2.Pompe de căldură aer | apă fără aport termic suplimentarPompa de căldură aer | apă WPL mono-energetică de la STIEBEL ELTRON. Aşa cum reiese şi din denumire, sistemul de încălzire nu mai necesită o a doua sursă energetică. Această pompă de căldură lucrează până la o temperatură exterioară de –20 °C, avand ca sursă de căldură aerul exterior. Între –5 °C şi –20 °C apa caldă va fi încălzită suplimentar cu ajutorul unei rezistente electrice incorporata în pompa de căldură. STIEBEL ELTRON oferă pompa de căldură aer | apă WPL în diferite variante începând de la 10 până la 30 kW. Acestea sunt suficiente pentru încălzirea caselor mici sau mari, cu o suprafaţă locuibilă de până la 500 m².

Indicaţii pentru amplasare: În zona deschiderii pentru

aspiratie şi refulare, trebuie facuta o ă fantă de aerisire.

Zonele de aspiratie şi refulare trebuie izolate termic. Curentul de aer trebuie să coincidă pe cât posibil cu direcţia principală a vântului. Pentru o amplasare în interior, aşezarea pe colţ este utilă. Conductele de aer trebuie să fie drepte şi scurte, pe cât posibil.

În cazul amplasării la exterior pompa de căldură trebuie instalată lângă casă, astfel încât să nu existe poluare fonica şi trasee exterioare lungi.

În timpul funcţionării se formează condens care trebuie evacuat. În cazul amplasării la interior trebuie montată o pompă pentru evacuare condens.

Page 13: Pompe Caldura Proiectare Instalare

13www.stiebel-eltron.com

( )

PREVEDEREA EnEV PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI

De la 1 februarie 2002 a intrat în vigoare prevederea privind economisirea energiei (EnEV). Această prevedere reglementează prevederea anterioară privind protecţia termică precum şi pe cea pentru instalaţiile de încălzire. Obiectivul prevederilor EnEV este reducerea emisiilor de CO2. În acest caz nu se face un bilanţ raportat la noxe ci unul raportat la energia primară.Două drumuri duc spre un obiectiv comunPentru prima oară este posibil să se coreleze două criterii într-o evaluare energetică: factorii fizici ai clădirii şi eficienţa tehnică a instalaţiei. Calculul comparabil serveşte pentru realizarea exactă a valorilor ţintă – privind tehnica sau calitatea clădirii. Bazele pentru calcul sunt normele date în prevederea EnEV.Calculul necesarului energetic primar QPIndicele de consum al instalaţiei tehnice ep) şi standardul de etanşare (termică a clădirii, care este reprezentat prin necesarul termic Qh sunt baza de calcul. Cu cât este mai redus indicele de consum al instalaţiei, cu atât mai mare este marja pentru fizica clădirii. De aceea ar trebui luaţi în calcul de la început toţi factorii.Cerinţe privind izolarea izolatiaEtanşeitatea clădirilor noi trebuie să îndeplinească valori exacte. Fără instalaţia de tratare a aerului a fost stabilită o etanşeitate de 3 h-1 iar cu instalaţia de tratare a aerului aceasta are o valoare de 1,5 h-1. În acest caz schimbul de aer proaspat necesar trebuie să poată fi realizat. Această cerinţă este atinsă prin instalaţiile mecanice cu circulatie a căldurii într-un mod deosebit de economic.Posibilităţi de compensareCu cât sunt mai bune realizările tehnice, cu atât mai redusă este cerinţa pentru izolarea termică. Noua prevedere EnEV face aşadar posibilă o compensare interesantă. Sistemele pompelor de căldură sau instalaţiile de tratare a aerului cu recuperator de căldură realizează utilizarea optimă de energie primară. Astfel poate fi îndeplinită simplu prevederea EnEV.

Calculul necesarului energetic primar

Efectul normelor

Posibilităţi de compensare între clădire şi instalaţie

26_0

3_01

_036

726

_03_

01_0

365

Necesar energetic total

Desfăşurare energetică bună

Desfăşurare energetică slabă

Raport suprafaţă exterioară / Volum (1/m)

Qp,

max

= n

eces

ar e

nerg

etic

pri

mar

adm

isra

port

at la

sup

rafa

ţă u

tilă

(KW

h/(m

²a))

Stabilirea economisiri energetice

Calcultehnic instalaţie

Calculfizic clădire

Necesar energetic max.

Necesar termic anual Indice consum instalaţie

Necesarenergetic primar

Necesartermic

Necesarapă calda

Indice consuminstalaţie

* (QtW valoare fixă 12,5 kWh/m²a cf. EnEV)

QP = ( Qh + QtW* ) x eP

= + x

Clădire

Instalaţie

Page 14: Pompe Caldura Proiectare Instalare

14 www.stiebel-eltron.com

INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ

EnEV – Calculul conform DIN V 4701-10EnEV oferă 3 posibilităţi pentru procedeul de verificare: Procedeul cu diagramă Procedeul tabelar Procedeul detaliat

În procedeul de verificare, aceasta se poate efectua cu valori standard sau cu informaţii de la producător. De regulă la pompele de căldură este suficientă verificarea prin procedeul cu valori standard, deoarece pe baza eficienţei ridicate a pompelor de căldură, indicele de consum energetic se află sub cel cerut.

Dacă pentru atingerea valorilor dorite sunt necesari indici energetici mai buni, de ex. KFW 40 sau KFW 60, acestea pot fi atinse printr-o verificare a informaţiilor de la producător.

Pentru a utiliza informaţiile de la producător trebuiesc introduse programe EDV sau procedeele de calcul ale prevederii EnEV.STIEBEL ELTRON oferă pentru calculul indicelui ep programul „eficienţa energetică a clădirii locuibile“. Dacă verificarea trebuie efectuată conform procedeului tabelar, indicii de consum eg pot fi extraşi din DIN V 4701-10 corespunzători indicilor „Tabel C3-4c-indici de consum eg şi ai energiei suplimentare qg, HE al generării pentru pompe de căldură“.

Pompe de căldură acţionate electricIndicele de consum pentru producerea căldurii se calculează pe baza cifrei anuale de lucru după următoarea ecuaţie:

eH,g = 1 : βWP

eH,g = Indicele de consum al pompei de căldurăβWP = Coeficient anual de lucru a pompei de căldură calculată după tipul pompei de căldură

Pompe de căldură sol | apăPentru pompele de căldură sol | apă coeficientul anual de lucru se calculează pe baza următoarei ecuaţii:

βWP = εN x Fϑ x F∆ϑ

βWP = Coeficientul anual de lucru a pompei de căldurăεN = Indicele de performanta conform EN 255 la B0/W35Fϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.7F∆ϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8

Pompe de căldură apă | apăPentru pompele de căldură aer | apă indicele de lucru anual se calculează conform următoarei ecuaţii:

βWP = εN x Fϑ x F∆ϑ

βWP = Cifra anuală de lucru a pompei de căldurăεN = Indicele de performanta conform EN 255 la W10/W35Fϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.7F∆ϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8

Pompe de căldură aer | apăPentru pompele de căldură aer | apă coeficientul anual se calculează conform următoarei ecuaţii:

βWP = (εN(A-7/W35) x Fϑ + εN(A2/W35)

x Fϑ2 + εN(A10/W35) x Fϑ10) x F∆ϑ

βWP = Coeficientul anual de lucru a pompei de căldură εN = Indicele de performanta conform EN 255 la A-7/W35 εN = Indicele de performanta conform EN 255 la A2/W35εN = Indicele de capacitate conform EN 255 la A10/W35Fϑ-7 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10Fϑ2 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10Fϑ10 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10F∆ϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8

Page 15: Pompe Caldura Proiectare Instalare

15www.stiebel-eltron.com

INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ

Tabel 5.3.8 – Factori de corecţie FDϑ pentru diferenţa de temperatură deviată la condensatorAcţionare DϑB(K)

Diferenţa de temperatură la măsurarea pentru verificarea nivelului DϑM (K) DIN EN 255

D B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(K) 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887 0,877

4 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,8875 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,8986 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,9087 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,9188 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,9289 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939

10 1,072 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,100 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949

Tabel 5.3.7 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură sol | apăTemperatura minimă a apei la intrarea în vaporizator (°C)

Temperatura dorita a circuitului de încălzire

35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C 2 1,113 0,917 1 1,100 0,904 0 1,087 0,890–1 1,074 0,877–2 1,062 0,864–3 1,051 0,852

Tabel 5.3.9 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură apă | apăTemperatura minimă a apei la intrarea în vaporizator (°C)

Temperatura dorita în circuitul de încălzire

35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C12 1,106 0,89211 1,087 0,87310 1,068 0,853 9 1,049 0,834 8 1,030 0,815

Tabel 5.3.10 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură aer | apăAbsorbţie aer exterior (°C) Temperatura dorita în circuitul de încălzire

35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C –7 1,103 0,080 +2 0,903 0,745+10 0,061 0,053

Tabel C3-4c – Indicele de consum eg şi energia suplimentară qgHE al generării pentru electropompele de căldurăElectro pompa de căldură Temperatura circuitului

de încălzireIndicele de consum Indicele de consum

eg qgHE (kWh/m²a)Apă | apă 55 °C / 45 °C 0,23

3,2 x AN-0,1

35 °C / 28 °C 0,19Sol | apă 55 °C / 45 °C 0,27

1,9 x AN-0,1

35 °C / 28 °C 0,23Aer | apă 55 °C / 45 °C 0,37

035 °C / 28 °C 0,30

Page 16: Pompe Caldura Proiectare Instalare

16 www.stiebel-eltron.com

EXEMPLUL 1: POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei

Descrierea sistemuluiPompă de căldură sol | apă WPF cu acumulator tampon 100 litri şi acumulator apă caldă 300 litri

Prepararea apei caldeAlimentarea centrală a clădirii; fără apă caldă; distribuirea se face în exteriorul cladirii; acumulator cu încălzire indirectă; amplasarea exterioară cladirii; Acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură sol | apă.

VentilatiaFără ventilare mecanică.

Încălzireaîncălzirea in pardoseală); Reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte, Diferenţa de comutare Xp=2 K; expunere sistem încălzire35/28 °C; sistem central; distribuţie orizontală exterioară cladirii; reţeaua conductelor aşezată în interior; Pompe reglate; acumulator tampon disponibil; amplasare la exteriorul cladirii; acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură sol | apă.

Exemplu:Consum termic anual60 kWh/m²Suprafaţa utilă încălzită 200 m²Rezultat:Indice de consum al instalaţiei = 1,04

Reprezentarea sistemului

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei

Necesar termic anual

Suprafaţă utilă încălzită în m²

kWh/m² 100 150 200 300 50040 1,42 1,25 1,17 1,08 1,0150 1,31 1,16 1,09 1,02 0,9660 1,22 1,10 1,04 0,98 0,9270 1,16 1,05 1,00 0,94 0,9080 1,11 1,01 0,96 0,91 0,8790 1,07 0,98 0,94 0,89 0,86

26_0

3_01

_036

826

_03_

01_0

369

Încălzirea pardoselii

Loc racordare

Pompă căldură

Sol

Suprafaţa utilă încălzită în m²

Indi

cele

(neg

ativ

) de

cons

um e

p al

inst

alaţ

iei

Page 17: Pompe Caldura Proiectare Instalare

17www.stiebel-eltron.com

EXEMPLUL 2: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei

Descrierea sistemuluiPompă de căldură aer | apă WPF cu acumulator tampon 200 litri şi acumulator apă caldă 300 litri.

Încălzirea apei potabileAlimentarea centrală a clădirii; fără apă caldă; distribuirea se face în exteriorul cladirii; acumulator cu încălzire indirectă; amplasarea exterioară cladirii; acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă.

VentialtiaFără ventilare mecanică.

ÎncălzireaSuprafeţe de încălzire integrate (de ex. încălzirea in pardoseală); reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte, diferenţa de comutare Xp=2 K; expunere sistem încălzire 35/28 °C; sistem central; distribuţie orizontală exterioară cladirii; reţeaua conductelor aşezate în interior; pompe reglate; acumulator tampon disponibil; amplasare la exteriorul cladirii; acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă; încărcare la vârf: rezistenta electrica.

Exemplu:Consum termic anual60 kWh/m²aSuprafaţa utilă încălzită 200 m²Rezultat:Indice de consum al instalaţiei = 1,31

Reprezentarea sistemului

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţieipNecesar termic anual

Suprafaţă utilă încălzită în m²

kWh/m²a 100 150 200 300 50040 1,72 1,53 1,44 1,35 1,2750 1,60 1,45 1,37 1,29 0,2360 1,52 1,39 1,31 1,25 1,2070 1,46 1,34 1,28 1,22 1,1780 1,41 1,30 1,25 1,20 1,1690 1,37 1,27 1,23 1,18 1,14

26_0

3_01

_037

026

_03_

01_0

371

Încălzirea pardoseli

Loc racordare

Pompă căldură

Aer

Suprafaţa utilă încălzită în m²

Indi

cele

(neg

ativ

) de

cons

um e

p al

inst

alaţ

iei

Page 18: Pompe Caldura Proiectare Instalare

18 www.stiebel-eltron.com

EXEMPLUL 3: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ CU SOLAR

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţie

Descrierea sistemuluiPompă de căldură aer | apă WPF cu acumulator tampon 200 litri şi acumulator apă caldă 300 litri.

Încălzirea apei potabileAlimentarea centrală a clădirii; fără apă caldă; distribuirea se face în exteriorul cladirii; încălzirea indirectă bivalentă a acumulatorului solar; amplasarea exterioară cladirii; acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă; încărcare de vârf: rezistenta electrica; cu încălzire solară a apei potabile.

VentilatiaFără ventilare mecanică.

ÎncălzireaSuprafeţe de încălzire integrate (de ex. încălzirea in pardoseală); reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte, diferenţa de comutare Xp=2 K; expunere sistem încălzire 35/28 °C; sistem central; distribuţie orizontală exterioară cladirii; reţeaua conductelor aşezate în interior; pompe reglate; acumulator tampon disponibil; amplasare la exteriorul cladirii; acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă; încărcare la vârf: rezistenta electrica.

Exemplu:Consum termic anual60 kWh/m²aSuprafaţa utilă încălzită 200 m²Rezultat:Indice de consum al instalaţiei = 1,00

Reprezentarea sistemului

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei

Necesar termic anual

Suprafaţă utilă încălzită în m²

kWh/m²a 100 150 200 300 50040 1,17 1,08 1,04 1,00 0,9550 1,13 1,05 1,02 0,98 0,9460 1,10 1,04 1,00 0,97 0,9470 1,08 1,02 0,99 0,97 0,9480 1,06 1,01 0,98 0,96 0,9390 1,05 1,00 0,98 0,96 0,93

26_0

3_01

_037

226

_03_

01_0

373

Încălzirea pardoselii

Loc racord

Pompă de căldură

Aer

Solar

Suprafaţa utilă încălzită în m²

Indi

cele

(neg

ativ

) de

cons

um e

p al

inst

alaţ

iei

Page 19: Pompe Caldura Proiectare Instalare

19www.stiebel-eltron.com

CALCULUL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067

Calculul cheltuielilorCalculul se efectuează conform VDI 2067. Pentru stabilirea tuturor cheltuielilor trebuiesc efectuate următoarele calcule.

Totalul orelor de utilizare:VDI 2067 fişa 1 până la 6Orele totale de utilizare sunt necesare la consumul anual de încălzire. Calculul se face în funcţie de numărul de zile din perioada de încălzire, de temperatura medie a clădirii, de temperatura medie exterioară şi în funcţie de temperatura exterioară cea mai scăzută.

Cheltuieli energeticeVDI 2067 fişa 1 până la 6Cheltuielile energetice rezultă din consumul energetic, preţul energiei şi cheltuielile de bază.

Cheltuieli de funcţionareVDI 2067 fişa 1, tabelul A2Cheltuieli pentru întreţinere, curăţare instalaţie şi curăţare coş.

Cheltuielile de capitalVDI 2067 fişa 1, tabelul A8Dobânda şi amortizarea cheltuielilor cu instalaţia.

Cheltuieli de întreţinereVDI 2067 fişa 1, tabelul A2Cheltuielile de întreţinere vor fi deduse procentual din cheltuielile instalaţiei.

Calculul anuităţiiVDI 2067 se bazează pe metoda anuităţii. Capitolul 6 este atribuit calculului pentru pompele de căldură. Prin factorul de anuitate se stabileşte rata constantă din suma de plată. Metoda anuităţii este un calcul investiţional dinamic, la care valorile de plată şi încasare în numerar sunt calculate în contribuţii egale. Metoda anuităţii este în primul rând un procedeu care se utilizează în domeniul investiţiei şi finanţării. Ea îşi găseşte utilitatea şi în aplicarea calculului privind cheltuielile dacă este vorba de decizii pentru o perioadă îndelungată cum ar fi de ex. la selectarea procedeului şi decizia între confecţionare cu mijloace proprii şi achiziţie externă.

Calculul amortizariiO investiţie este rentabilă dacă la o rată a dobânzii calculate se creează un profit mediu anual care este mai mare sau egal cu zero. Prin intermediul valorii numerare şi a factorului de valoare numerară se calculează amortizarea.

Valoare numerarăValoarea uneia sau mai multor contribuţii de capital (dobânzi) scadente în viitor faţă de momentul de referinţă. Valoarea numerară sau valoarea actuală este valoarea de astăzi pentru plăţi sau încasări viitoare, care rezultă prin decontare. Deducerea valorii numerare (K0) se efectuează la un şir de plăţi egale: a = rata cu plată imediată stabilită periodic (rata de anuitate).

Factorul valorii numerareFactorul sumelor pentru decontare (factorul valorii numerare, factorul de anuitate a valorii numerare, factorul sumelor dobânzii, factor de capitalizare) Aparţine factorilor financiar matematici. El calculează dobânda pentru componentele g ale unui şir de plăţi ţinând cont de dobândă şi dobândă la dobândă şi cumulează în acelaşi timp valorile de numerar.

Page 20: Pompe Caldura Proiectare Instalare

20 www.stiebel-eltron.com

Încărcarea termică a clădirii 7,0 kWOre le totale de utilizare 1744 conform VDI 2067 privind prevederea de protejare a călduriiNecesar termic specific 50 W/m² (încălzirea prin pardoseală 35/28 °C)Numărul de persoane 4Consum energetic apă caldă 2,00 kWh/zi persoanăAnuitate 0,1030 tabel anuităţi (amortizare în 15 ani cu 6% dobândă)

WPL 13

Aer | apă

WP

WPF 5

Sol | apă

WP

WPW 7

Apă | apă

WP

Încălzire

cu combustibil

Încălzire cu gaz.

Putere calorică

cazan

Încălzire cu

lemne

(Pelete)

1. Datele instalaţieiPreţul energ. pt. încălzire Ct/kWh 10,20 10,20 10,20 6,00 6,10 3,90Preţul energ. pt. gospodărire Ct/kWh 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00Preţul de bază pe an Euro 60,00 60,00 60,00 170,00Distribuirea factorului de eficienţă 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98Fact. de efic. pt. generatorul de căldură 1,00 1,00 1,00 0,90 0,99 0,90Factorul de eficienţă pentru apa caldă 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80Cifra anuală de lucru 3,4 4,2 4,8Proporţia de acoperire a încălzirii 0,97 1,00 1,00Proporţia de acoperire a apei calde 0,95 1,00 1,00

2. Cheltuieli de investiţieGenerator complet de căldură Euro 8.900,00 9.130,00 7.100,00 3.200,00 3.700,00 5.700,00Sistem de încălzire Euro 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00Acumulator apă caldă Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Instalaţie încălzire Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Instalaţie electrică Euro 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Instalaţie apă caldă Euro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Bazin de combustibil şi spaţiu depozit Euro 2.000,00Racord gaz Euro 1.300,00Şemineu Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00Instalaţie sursă căldură Euro 7.000,00 5.000,00Sumă totală Euro 17.500,00 24.730,00 20.700,00 15.800,00 15.600,00 18.300,00

3. Cheltuieli legate de capitalÎntreţinere Euro 1.686,00 2.383,00 1.994,00 1.522,00 1.503,00 1.763,00Curăţare coş fum Euro 175,00 247,00 207,00 158,00 156,00 183,00Sumă totală Euro 1.861,00 2.630,00 2.201,00 1.680,00 1.659,00 1.946,00

4. Cheltuieli legate de funcţionareÎntreţinere Euro 150,00 150,00 250,00Curăţare coş fum Euro 70,00 70,00 70,00Sumă totală Euro 220,00 220,00 320,00

5. Cheltuieli legate de consumÎncălzire Electric Electric Electric Ulei Gaz LemnNecesar energetic anual kWh 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208Consum energetic pentru încălzire kWh 3.563 2.949 2.594 13.841 12.583 13.841Cons. energ. pt. încălzire supliment kWh 374Necesar energetic suplimentar anual kWh 600 600 600 800 600 600Apă caldăNecesar energetic anual kWh 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650Cons. energetic apă caldă kWh 1.022 864 760 4.563 4.563 4.563Cons. energetic încălzire suplimentară kWh 183

Consum energetic total kWh/a 5.742 4.413 3.954 19.204 17.745 19.004Total aport noxe CO2 kg/a 3.904 3.001 2.689 6.433 4.694 408Cheltuieli energetice ale instalaţiei Euro/a 681,00 545,00 499,00 1.232,00 1.312,00 814,00

EXEMPLU DE CALCUL AL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067

Page 21: Pompe Caldura Proiectare Instalare

21www.stiebel-eltron.com

Agent de răcireSubstanţă cu temperatură de evaporare scăzută care se vaporizează într-un proces de circuit prin preluarea căldurii şi care condensează din nou la cedarea căldurii.

Agentul de căldurăMediul lichid sau gazos (de ex. apă sau aer) care transportă căldură.

Aparat monobloc pentru pompe de căldurăAparatul monobloc care permite realizarea şi verificarea circuitul complet de răcire cu elementelor de siguranţă şi de comandă.

Cantitatea de umplereMasa din pompa de căldură aflată în mediul de lucru.

Capacitatea de răcireFluxul de căldură care va fi extras prin vaporizator de la pompa de căldură.

Capacitatea termicăCapacitatea termică este capacitatea de căldură utilă cedată pompei de căldură.

Cifra anuală de consumCifra anuală de consum este valoare reversibilă a cifrei anuale de lucru.

Cifra anuală de lucruRaportul dintre căldura termică şi entropia vaporizatorului pentru o anumită perioadă de timp.

Coeficientul de performanta (COP)Raportul dintre capacitatea termică şi capacitatea de acţionare a compresorului. Coeficientul de performanta poate fi dat doar ca valoare de moment într-o stare de funcţionare continuă. Întrucât capacitatea termică este mereu mai mare decât capacitatea de acţionare a compresorului, indicele de capacitate este mereu > 1. Simbolul de formulare: ε.

CompresorMecanism pentru transport mecanic şi pentru a compresa vaporii şi gazele. Diferite după tipurile constructive.

CondensatorSchimbător de căldură al unei pompe de căldură prin care se cedează un flux

de căldură către beneficiarul de căldură prin condensarea mediului de lucru.

DejivrareaÎnlăturarea formării de gheaţă la vaporizatorul pompei de căldură aer | apă prin alimentarea cu căldură. La pompele de căldură STIEBEL ELTRON dejivrarea se face prin circuitul agentului de răcire.

Diagrama lg p hReprezentarea grafică a proprietăţilor termodinamice a mediilor de lucru (entalpie h, presiune p).

Energie suplimentarăEnergia necesară pentru acţionarea dispozitivelor suplimentare.

EntalpieConform definiţiei este suma dintre energia interna a unui corp si lucrul mecanic de dezlocuire a volumului său. Calculul va utiliza mereu Entalpia specifică (kJ/kg).

Gradul de utilizareRaportul dintre lucrul respectiv căldura consumată şi cea cheltuită în acest scop.

Instalaţie cu pompe de căldurăInstalaţie completă compusă din dispozitivul surselor de căldură şi cel al pompelor de căldură.

Instalaţie pentru surse de căldură (WQA)Dispozitiv pentru extragerea căldurii dintr-o sursă de căldură şi pentru transportul agentului de căldură dintre sursa şi „compartimentul“ rece al pompei de căldură inclusiv dispozitivele suplimentare.

Instalaţie pentru utilizarea căldurii (WNA)Dispozitiv pentru cedarea căldurii în sistemul termic.

Întreruperi temporareCf. tarifului din Germania pompele de căldură pot fi întrerupte pe o perioadă de 3 x 2 ore pe zi de către întreprinderea de alimentare reţea.

Mediu de lucruNoţiune specială pentru agentul de răcire în instalaţiile cu pompe de căldură.

Pompă de căldurăMecanism care preia fluxul de căldură la o temperatură joasă (compartimentul rece) şi care o cedează datorită alimentării cu energie la o temperatură ridicată (compartimentul cald). În cazul utilizării „compartimentului rece“ se vorbeşte de un mecanism pentru răcire, iar la o utilizare a „compartimentului cald“ se vorbeşte despre pompe de căldură.

Procesul circuituluiModificările de stare repetate permanent într-un mediu de lucru prin alimentare şi cedare de energie într-un sistem închis.

Puterea consumata (compresor)Valoarea maximă pentru capacitatea electrică consumata a pompei de căldură la o funcţionare de durată în condiţii definite. Ea este determinantă doar pentru instalaţii electrice din reţeaua de alimentare, şi este menţionată pe eticheta produsului de către producător.

Sursă de căldurăMediul căruia i se extrage căldură prin intermediul pompelor de căldură.

Temperatură bivalentăTemperatura exterioară începând de la care se conectează un al doilea generator de căldură.

VaporizatorSchimbător de căldură al unei pompe de căldură, prin care se extrage fluxul de căldură prin vaporizarea unui mediu de lucru a sursei termice.

Ventilul de laminareComponenta pompei de căldură dintre vaporizator şi condensator destinat scăderii presiunii din condensator la temperatura de vaporizare corespunzător presiunii de vaporizare. Suplimentar ventilul de laminare reglează cantitatea de alimentare a mediului de lucru în dependenţă cu necesarul de la vaporizator.

NOŢIUNI ŞI DESCRIERI

Page 22: Pompe Caldura Proiectare Instalare

22 www.stiebel-eltron.com

FORMULE DE CALCUL

Cantitatea de căldură

Q = m x c x (t2 – t1)

Q = Cantitatea de căldură Wh m = Cantitatea de apă kgc = Căldură specifică Wh/kgK 1,163 Wh/kgKt1 = Temperatură apă rece °Ct2 = Temperatură apă caldă °C

Capacitatea termică

Q = A x k x ∆ϑ

Q = Capacitatea de căldură WA = Suprafaţă m²k = Indice de transfer căldură W/m²k∆ϑ = Diferenţă de temperatură K

Indicele k

1 + d + 1αi λ αa

1k =

k = Indice k W/m²Kαi = Coeficient transfer căldură, interior W/m²Kαa = Coeficient transfer căldură, exterior W/m²Kλ = Capacitate de transmitere a căldurii W/mK

Viteza de pompare

P = m x c x (t2 - t1) T x η

P = Viteză de pompare Wm = Cantitatea de apă kgc = Căldura specifică Wh/kgKt1 = Temperatură apă caldă °Ct2 = Temperatură apă caldă °CT = Timpul de încălzire hη = Factor de eficienţă

Timpul de încălzire T

T = m x c x (t2 - t1) P x η

T = Timpul de încălzire hm = Cantitatea de apă kgc = Căldura specifică Wh/kgKt1 = Temperatura apă rece °Ct2 = Temperatura apă caldă °CP = Viteza de pompare Wη = Coeficient de eficienţă

Calculul pierderii de presiune

∆p = L x R + Z

∆p = Diferenţă presiune PaR = Rezistenţa la frecare a conductăL = Lungimea conductei (m)Z = Pierdere presiune rezistenţe locale Pa

Rezistenţe locale

Z = Σz x x v2ς2

z = Coeficient de rezistenţăς = Densitatev = Viteza de curgere (m/s)

Z poate fi extras din tabele după suma z şi viteza în reţeaua conductelor

Linia caracteristică a reţelei de conducte

∆p1∆p2

V1V2 )

2=

∆p1 = Diferenţa de presiune Pa∆p2 = Diferenţa de presiune PaV1 = Debit volumetric m³/hV2 = Debit volumetric m³/h

Temperatura amestec apă(m1 x t1) + (m2 x t2)

tm = (m1 x m2)

tm = Temperatură apă amestec °Ct1 = Temperatură apă rece °Ct2 = Temperatură apă caldă °Cm1 = Cantitate apă rece kgm2 = Cantitate apă caldă kg

Cantitate amestec apă

m2 x (t2 - t1)mm= tm - t1

mm = Cantitate amestec apă kgm1 = Cantitate apă rece kgm2 = Cantitate apă caldă kgtm = Temperatură apă amestec °Ct1 = Temperatură apă rece °Ct2 = Temperatură apă caldă °C

Cantitate apă caldămm x (tm - t1)

m2 = t2 - t1mm = Cantitate amestec apă kgm1 = Cantitate apă rece kgm2 = Cantitate apă caldă kgtm = Temperatură apă amestec °Ct1 = Temperatură apă rece °Ct2 = Temperatură apă caldă °C

Încărcarea termică functie de consumul de combustibil

QN = Ba x h x Hu / bVH

QN = Încărcarea termică (kW)Ba = Consumul anual de combustibil (l) Consumul mediu al ultimilor 5 ani, mai puţin 75 Litri de persoană pentru încălzirea apei caldeh = Indicele anual de utilizare (h = 0,7)Hu = Valoarea termică a combustibilului (10 kWh/l)bVH= Total ore utilizare (valoare medie 1800 ore pe an)

QN = Ba / 250

(

Page 23: Pompe Caldura Proiectare Instalare

23www.stiebel-eltron.com

PROIECTAREA INSTALAŢIE

Instrucţiuni de proiectarePentru dimensionarea exactă a instalaţiilor cu pompe de căldură trebuiesc determinaţi următorii parametrii privind clădirea ce urmează a fi încălzită: Calculul încărcării termice conform

DIN EN 12831. Determinarea temperaturii

suprafeţei de încălzit Construcţie nouă: stabilirea

temperaturii maxime pe tur Construcţie veche: determinarea temperaturii.

Stabilirea sau calcularea sursei maxime de transfer termice adecvate.

Stabilirea modul de acţionare a pompei de căldură după sistemul termic.

Amplasarea pompei de căldură în conformitate cu necesarul de căldură şi modul de acţionare.

Condiţii pentru legaturi electrice şi adaptare la reglajul pompei de căldură.

Conectarea pompei de căldură la sistemul de incalzire.

Prepararea apei calde cu instalaţia de încălzire cu pompe de căldură.

Prevederi şi directive generale.

Instalaţia Pompă de

căldură

Acumulator

tampon

Încălzire

apă caldă

26_0

3_01

_037

4

Page 24: Pompe Caldura Proiectare Instalare

24 www.stiebel-eltron.com

PREVEDERI ŞI DIRECTIVE

Amplasarea, instalarea, racordarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii cu pompe de căldură trebuie să fie efectuata de o persoană autorizată de specialitate, ţinând cont de instrucţiunile de utilizare şi montaj. Conectarea electrică a pompei de căldură trebuie executată doar de un specialist autorizat (EVU), în conformitate cu deciziile VDE corespunzătoare şi cu prevederile în vigoare ale EVU (condiţii tehnice de racordare TAB). Tehnicianul va prezenta cererea de racordare la EVU.

Următoarele legi, normative prevederi şi ordonanţe trebuie respectate la instalarea şi funcţionarea pompelor de căldură din instalaţiile de încălzire:

Prevederi generale:

Autorizaţie locală de construcţieÎntrucât pompele de căldură sunt considerate „instalaţii de construcţie“ şi reprezintă obiectul pentru autorizare locală, prevederile regiunii respective trebuie respectate. De aceea, înainte de a lua decizia în privinţa unei pompe de căldură, trebuie să vă informaţi la autoritatea locală privind prevederile existente. Conform ordonanţei cu privire la autorizarea locală de construcţie, pompele de căldură cu capacitatea de acţionare până la 50 kW nu mai trebuie autorizate de administraţiile locale începând cu 5 septembrie 1987 în regiunea Nord Rhein – Westfalen. Investitorul, însă, trebuie să comunice instalarea acesteia la autorităţile locale. Comunicarea trebuie să conţină ataşat o declaraţie a beneficiarului prin care se obligă să respecte planurile şi prevederile locale. Obţinerea autorizaţiei de la administraţia pentru gospodărirea apelor locale este încă obligatorie.

Legi speciale pentru utilizarea diferitelor surse de căldurăUtilizarea căldurii existente în mediu este supusă parţial reglementărilor legale, care nu trebuie să afecteze consumatorii privaţi sau de stat, iar prin aceste măsuri să nu fie provocate daune mediului înconjurător.

Sursa de căldură apă freaticăCaptarea apei freatice ca sursă de căldură pentru o pompă de căldură şi recircularea apei freatice răcite este permisă cu obligativitatea îndeplinirii§ 3 alin. 1 Nr. 6 şi § 3 alin. 1Nr. 5 din lege gospodăririi apelor(WHG).

Sursa de căldură apă de suprafaţăUtilizarea apei de suprafaţă pentru funcţionarea pompelor de căldură este permisă cu obligativitate îndeplinirii prevederilor din § 3 alin. 1 Nr. 2 şi § 3 alin. 1 Nr. 4 din legea WHG. În ceea ce priveşte criteriile de utilizare a apei freatice şi de suprafaţă ca sursă pentru pompele de căldură, aceste cazuri de aplicare sunt prezentate în detaliu.

Sursa de căldură solulCaptarea căldurii prin conducte amplasate în sol, care sunt umplute cu un agent de mediu pentru transportul căldurii, trebuie de regulă comunicată la organele de drept pentru gospodărirea apei, respectiv este necesar un aviz. În cazul în care colectorul de sol se află în apă freatică este necesară o autorizare conform legii pentru gospodărirea apei. Acest caz de aplicare nu este însă reglementat prin lege. Se recomandă ca înaintea începerii construcţiei să fie purtată o discuţie cu autoritatea de drept pentru gospodărirea apelor (a se vedea „criteriile pentru utilizarea apei freatice şi apei de suprafaţă ca sursă pentru pompele de căldură“).

Sursă de căldură aerul exteriorUtilizarea ca sursă de căldură aerul exterior nu este supusă nici unei legi de reglementare privind autorizarea. În instrucţiunile tehnice pentru protecţia fonică trebuiesc respectate emisiile sonore cerute pentru vaporizatoare sonoră. Aerul cedat, răcit, poate să conducă la lezarea vecinilor (LBO Art.18).

Legea protecţiei împotriva emisiilor(BImSchG) şi zgomotelorPompele de căldură sunt „instalaţii“ în sensul legii pentru protecţia împotriva emisiilor. Legea BlmSchG face diferenţă între instalaţiile necesare a fi autorizate (§§ 44, 22). Instalaţiile care trebuie autorizate sunt prezentate la încheierea capitolului 4 din legea ordonanţa BlmSchV pentru protecţia împotriva emisiilor. Pompele de căldură, indiferent de felul de acţionare, nu sunt incluse printre acestea. Pentru instalaţiile cu pompe de căldură sunt valabile §§ 22 până la 25 din legea BlmSchG, ceea ce înseamnă că ele trebuiesc astfel instalate şi utilizate încât noxele să prezinte valori minime. Pentru emisiile fonice de la instalaţiile cu pompe de căldură trebuiesc respectate instrucţiunile tehnice pentru protecţia fonică TA.Pentru zonele de locuinţe sunt stabilite într-un tabel valori orientative admisibile ale nivelului intensităţii sonore.

Protecţie fonică TA (VDI 2058)Următorul nivel de intensitate fonică nu trebuie să fie depăşit la ferestrele vecinilor:În zone comerciale cu locuinţeziua 60 dB(A)noaptea (între oră 22 - 6) 45 dB(A)În zone generale de locuinţeziua 55 dB(A)noaptea (între oră 22 - 6) 40 dB(A)Exclusiv în zone rezidenţialeziua 50 dB(A)noaptea (între oră 22 - 6) 35 dB(A)

Page 25: Pompe Caldura Proiectare Instalare

25www.stiebel-eltron.com

PREVEDERI ŞI DIRECTIVE

Normative DINRegulile DIN EN 12831 pentru calculul încărcării termice la clădiri. Certificarea pentru protecţia termică DIN 4108. Protecţia fonică în clădiri înalte DIN 4109.

Directive VDIVDI 2067 calculul cheltuielilor pentru alimentarea cu căldură a instalaţiilor. VDI 2068 aparate de măsură control şi reglaj în instalaţiile tehnice de încălzire cu apa ca agent termic.VDI 2081 reducerea zgomotului la instalaţiile tehnice de aerisire.VDI 2715 reducerea zgomotelor la instalaţiile cu încălzire a apei calde.VDI 4640 utilizarea termică a solului.VDI 4650 procedee rapide pentru calculul indicelui anual de consum la instalaţiile cu pompe de căldură.

Prevederi pe partea apei: Normative DINDIN 1988 instalaţii cu conducte pentru apă potabilă în terenuri proprietate privată.DIN 4751 dotări tehnice de siguranţă pentru încălzirea apei calde. TRD 721 dispozitive de siguranţă împotriva depăşirii presiuni – ventile de siguranţă.DVGW normativ de lucru W 101- directive pentru zone de protecţie a apei potabile partea 1: zone de protecţie pentru apa freatică.

Prevederi pe partea electrică: Prevedri VDEVDE 0100 pentru montarea de instalaţii cu voltaj mare până la 1000 V.VDE 0105 prevederi pentru acţionarea instalaţiilor cu voltaj mare.VDE 0700 siguranţa aparatelor electrice pentru consumul casnic şi alte scopuri asemănătoare.VDE 0730, partea 1/3.72; directive pentru aparatele cu electromotor în consumul casnic.

Prevederi pentru prevenirea accidentelorAle asociaţiei profesionale din branşă.VBG 20 prevederi pentru prevenire accidentelor la instalaţiile de răcire (pompe de căldură în case-instalaţii de încălzire).

Normative suplimentare şi prevederi pentru instalaţiile bivalente cu pompe de căldurăUrmătoarele normative, prevederi şi ordonanţe trebuie respectate la instalarea unei încălziri suplimentare cu combustibili solizi, lichizi sau de gaz: Ordonanţă privind tehnica arderii.Feu Vo partea II, § 4, alin. 2, alin. 4DIN 4755 arzătoare pe bază de combustibil în instalaţiile termice, construcţia, sistem de funcţionare, principii de bază pentru siguranţa tehnică.DIN 4756 arzătoare pe bază de gaz în instalaţii tehnice, construcţia, sistem de funcţionare, principii de bază pentru siguranţa tehnică.DIN 4787 arzătoare pe bază de combustibil, noţiuni, cerinţe, construcţie, verificare.DIN 6608, normativul 1, recipiente din oţel cu depozitare subterană a combustibilurilor minerale;.DIN 6617 recipiente din oţel pentru depozitare parţial supraterană pentru combustibiluri minerale.DIN 6618 recipiente din oţel pentru depozitare supraterană a combustibilurilor minerale.DIN 6619 recipiente din oţel pentru depozitare combustibilurilor minerale parţial deasupra solului.DIN 6620, normativul 1; recipiente din oţel cu baterie pentru depozitare supraterană a combustibilurilor termice.DIN 6625, normativul 1; recipiente dreptunghiulare din oţel pentru depozitarea la suprafaţa solului a combustibilurilor termice.DIN 18160, normativul 1; instalaţii cu arzătoare.DIN 18381 VOB ordonanţă pentru obiective de lucrări de construcţie, partea C: prevederi tehnice generale pentru lucrări de construcţii, lucrări pentru instalaţii de apă, gaz şi apă uzată din cadrul clădirilor.

Directive DVGW(DVGW – fişe de lucru)TRF 1969 reguli tehnice pentru gaz fluid.G 430 directivă pentru construcţia şi funcţionarea recipientelor de gaz subpresiune.G 600 reguli tehnice pentru instalaţii pe gaz DVGW-TRGI 1972.G 626 Reguli tehnice pentru evacuarea gazelor arse din instalaţiile de încălzire gaz-apă prin instalaţii centrale de aerisire conform DIN 18017, fişa 3.G 666 directive pentru colaborarea dintre întreprinderile pentru alimentare cu gaz (GVU) şi întreprinderile consumatoare pe bază de contract. W551 încălzirea apei potabile şi instalaţii pentru transportul apei potabile.

În afara Germaniei trebuie respectate directivele şi prevederile specifice din fiecare ţară.

Page 26: Pompe Caldura Proiectare Instalare

26 www.stiebel-eltron.com

CALCULUL NECESARULUI TERMIC

Necesarul termicMai întâi este necesar să se determine necesarul termic a clădirii. Pentru întocmirea ofertei, proiectare şi calcul se vor respecta prevederile DIN EN 12831.

La instalaţiile bivalente cu pompe de căldură, cu un generator de căldură disponibil, necesarul termic poate fi stabilită şi mai mare.

1. Conform suprafeţei încălziteDin tabelul alăturat necesarul termic specifică poate fi calculată în funcţie de suprafaţa locuibilă în m².

QN = Suprafaţă locuibilă x Watt/m²

2. Conform consumului de combustibilCunoscând consumul mediu al ultimilor 5 ani este determinat consumul anual.

QN = Ba x h x Hu / bVH

QN = Încărcarea termică (kW)Ba = Consumul anual de combustibil (l)h = Indicele de utilizare anual (η = 0,7) Hu = Valoarea termică a combustibilului (10 kWh/l)bVH = Ore totale de utilizare (valoare medie 1800 h/a)

Formula scurtă

QN = Ba / 250

3. După consumul de gazCunoscând consumul mediu de gaz al ultimilor 5 ani se determină consumul anual.

QN = Ba x h / bVH

QN = Încărcarea termică (kW)Ba = Consum anual de gaz (kWh)h = Indice de utilizare anual (η = 0,7)bVH = Ore totale de utilizare (valoare medie 1800 h/a)

Casă cu una sau două familii

Izolarea termică a peretelui exterior

Fereastră Etaje Watt per m²Suprafaţa locuită

nu cu geamuri simple 1 160

nu cu geamuri simple 2 140

nu cu geamuri duble 1 până la 2 100

da cu geamuri duble 1 până la 2 80

da cu geamuri izolate 1 până la 2 50

Page 27: Pompe Caldura Proiectare Instalare

27www.stiebel-eltron.com

TEMPERATURA PE TUR A SUPRAFEŢELOR DE ÎNCĂLZIRE

Temperatura suprafeţelor de încălzireReferitor la posibilităţile de utilizare şi modul de funcţionare al pompelor de căldură, temperatura pe tur a instalaţiei termice este de importanţă determinantă. Instalaţiile de încălzire, care necesită o temperatură pe tur mai mare de 60 °C, pot fi acţionate de pompe de căldură doar bivalent cu al doilea generator de căldură. Setarea comutării pompei de căldură se realizează nu doar în funcţie de capacitatea termică a pompei de căldură, ci şi în funcţie de configurarea suprafeţelor de încălzire. Încălzirile cu radiatoare au fost setate până acum la o temperatură pe tur de 90 °C. Printr-o izolare termică ulterioară, respectiv prin supradimensionare, sunt de cele mai multe ori necesare doar 70 °C sau chiar mai puţin pentru temperatura pe tur. Suprafeţele de încălzire pentru instalaţiile noi ar trebui proiectate până la o temperatură de max. 55 °C, pentru a putea fi posibilă o funcţionare monovalentă.

Exemplu:Până la ce temperatură exterioară poate să funcţioneze o instalaţie termică cu 75 °C temperatură pe tur (curba termică B) având temperatura pe tur a pompei de căldură de max. 60 °C? În acest exemplu rezultă punctul de intersecţie a curbei termice B cu temperatura maximă pe tur a pompei de căldură la 60 °C cu temperatura exterioară de – 4 °C. Limita de utilizare a pompei de căldură se află deci conform sistemului de distribuire a căldurii la – 4 °C temperatură exterioară. În practică s-a adeverit adesea că limita termică a surplusului energetic interior şi exterior poate fi lărgită către temperaturi mai scăzute. Acest lucru înseamnă că pompele de căldură pot să contribuie cu un aport anual de încălzire mai ridicat.

Regulă de bază:Cu cât temperatura pe tur a instalaţiei termice este mai scazut cu atât mai ridicat este coeficientul de performanta al pompei de căldură.

Conform diagramei rezultă, pe baza temperaturii pe tur, următoarele setări comutare pentru al doilea generator de căldură:

Curba A: Temperatura pe tur 90 °C punct de comutare – 0 °C temperatură exterioară (AT). Curba B: Temperatura pe tur 75 °C punct de comutare – 4 °C temperatură exterioară (AT). Curba C: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C fiind posibil astfel o acţionare monovalentă a pompelor de căldură. Curba D: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C, fiind posibil astfel o acţionare monovalentă a pompelor de căldură.

Temperatura pe tur corespunzătoare temperaturilor exterioare

26_0

3_01

_037

5

Temperatura pe tur pentru încălzire

Temperatură exterioară

Temp. tur pompă căldură (WP)

Page 28: Pompe Caldura Proiectare Instalare

28 www.stiebel-eltron.com

DIMENSIONAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ

Dimensionarea pompelor de căldurăConform tarifului Federaţiei germane întreprinderile de alimentare în reţea electrică pot să întrerupă alimentarea de trei ori câte două ore pe zi. Necesarul de căldură al clădirii trebuie însă să fie acoperit timp de 24 ore. Acest lucru înseamnă că necesarul termic a clădirii trebuie mărit cu factorul 1,1.

QWP = QNGeb. x 1,1

Pompe de căldură aer | apăLa pompele de căldură aer | apă capacitatea de încălzire depinde de temperatura exterioară. Acest lucru are dezavantajul că la scăderea temperaturii capacitatea de încălzire a pompei de căldură scade însă necesarul termic creşte. De aceea pompele de căldură aer | apă sunt acţionate de cele mai multe ori mono-energetic.

Pompe de căldură sol | apă, respectiv apă | apăÎntrucât sursa de căldură arată, pe parcursul întregului an, o temperatură relativ constantă şi capacitatea de încălzire a pompei de căldură este constantă. Aceste pompe de căldură sunt acţionate de cele mai multe ori monovalent.

Dimensionarea pompelor de căldură aer | apă

Dimensionarea pompei de căldură sol | apă

Dimensionarea pompei de căldură apă | apă

26_0

3_01

_037

626

_03_

01_0

377

26_0

3_01

_037

8

Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C

Temperatură intrare aer °C

Capa

cita

tea

term

ică

(kW

)

Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe turur 50 °C

Temperatura surselor termice °C

Capa

cita

tea

term

ică

(kW

)

Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C

Temperatura surselor termice °C

Capa

cita

tea

term

ică

(kW

)

Page 29: Pompe Caldura Proiectare Instalare

29www.stiebel-eltron.com

Procedee de înştiinţarePentru decizia privind intrarea în vigoare a funcţionării pompelor de căldură din reţeaua de alimentare a EVU sunt necesare următoarele informaţii: Adresa beneficiarului. Locul de utilizare a pompei de

căldură. Tipul de consum după tarife

generale (casnic, agricultură, comercial, profesional şi altele).

Modul de funcţionare planificat al pompei de căldură.ϑ Producătorul pompei de căldură

Tipul pompei de căldură. Puterea electrică instalată în kWh. Curent pornire maxim în amperi

(informaţii producător). Încărcare termică a clădirii în kW.

Alimentarea electricăConform ordonanţei de tarifare din Germania, consumul pompelor de căldură este considerat consum casnic. Pentru utilizarea pompelor de căldură în vederea încălzirii clădirilor, autoritatea EVU trebuie să-şi dea acceptul. În vederea acestui lucru trebuie culese informaţiile de la autoritatea EVU competenţă, privind condiţiile de racordare ale aparatelor respective. De interes deosebit este dacă în zona de alimentare este posibilă funcţionarea nomo-energetică cu pompe de căldură. Importante pentru proiectare sunt şi informaţii privind preţurile terenului şi lucrărilor, precum şi informaţii privind tarifele energetice avantajoase cu funcţionare pe timp de noapte. Administraţia EVU vă stă la dispoziţie pentru orice întrebări.

Cerinţe pentru instalaţiile electrice cu pompe de căldură Trebuiesc respectate prevederile

tehnice de racordare TAB ale EVU autorizat.

Detalii privind dispozitivele de comutare şi măsurare necesare sunt comunicate de către EVU autorizat.

ALIMENTAREA ELECTRICĂ ŞI TARIFELE

26_0

3_01

_037

9

Exemplu de montaj pentru instalaţii cu pompe de căldură cu receptor de frecvenţă

Cablurile de protecţie nu sunt reprezentate

1 Instalaţie cu pompe de căldură2 Regulator3 Ventilator sau pompă4 Compresor5 Agregate suplimentare6 Contor casnic7 Contor pentru pompa de căldură

A Circuit electric principal fără comandăB Circuit electric suplimentar cu comandăC Circuit electric principal cu comandăD Tablou electricE Impamantare

Page 30: Pompe Caldura Proiectare Instalare

30 www.stiebel-eltron.com

RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Acumulator tamponPompele de căldură necesită, pentru o bună funcţionare un debit minim de apă pentru încălzire. Pentru a realiza o funcţionare eficienta a pompei de căldură se recomandă utilizarea de acumulatoare tampon. Aceste acumulatoare tampon (recipiente de acumulare SBP) servesc pentru decuplarea hidraulică a debitelor în pompele de căldură şi în circuitul de încălzire. Dacă de exemplu debitul din circuitul de încălzire se reduc prin intermediul robinetilor cu cap termostat, debitul din circuitul pompei de căldură rămâne constant.

Convectorii instalaţiilor de încălzire necesita de regulă cantităţi mici de apă aflate în sistem. La astfel de instalaţii trebuie utilizat un acumulator tampon de mărime corespunzătoare pentru a evita opririle şi pornirile dese ale pompei de căldură.

În cazul pompelor de căldură aer | apă acumulatorul tampon este necesar suplimentar şi pentru acţionarea dejivrării. Pompele de căldură pot fi decuplate, în funcţie de tarif, la orele de vârf ale încărcării prin autoritatea EVU. Din acest motiv, în cazul unui sistem de încălzire cu răcire rapidă (radiatoare), volumul acumulatorului tampon va fi astfel calculat încât conţinutul acumulat de căldură să fie suficient pentru perioada de deconectare sus menţionată, pentru a asigura încălzirea clădirii.

În favoarea utilizării acumulatorului vorbesc următoarele: Nu există modificări pentru

instalaţia existentă în raport cu dimensiunile conductelor.

Nu există zgomote în sistemul de distribuire a căldurii.

Nu este necesară înlocuirea pompei de circulatie în instalaţia termică existentă.

Există debit de apă constant prin pompa de căldură.

Pompă de căldură cu dispozitiv de blocare

Pompe de căldură cu acumulator de separare (comutator hidraulic)

26_0

3_01

_038

026

_03_

01_0

381

1 Pompă de căldură2 Regulator2a Senzor temperatură3 Pompa circulatie4 Ventil de blocare 5 Circuit încălzire

1 Pompă de căldură2 Regulator2a Senzor temperatură3 Pompă circulatie4 Ventil de blocare5 Circuit de încălzire6 Acumulator tampon

Page 31: Pompe Caldura Proiectare Instalare

31www.stiebel-eltron.com

RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Reţeaua de încălzirePentru racordarea pompelor de căldură în reţeaua de conducte trebuiesc prevăzute racorduri flexibile. În afară de acest lucru mai trebuie montat şi un vas de expansiune, în vederea măririi volumului de apă şi a eventualelor întreruperii ale generatoarelor de căldură. Asigurarea pompelor de căldură se face conform DIN 4751 fişa 2. În cazul sistemelor de suprafaţă (încălzirea in pardoseală) se poate renunţa la acumulatorul tampon în cazuri individuale, după o discuţie cu consilieri noştri tehnici. Dacă în instalaţie nu există nici un acumulator tampon atunci trebuie montat un ventil de blocare între tur si retur, pentru ca să se menţină cantitatea minimă de circulatie necesară pompei de căldură.

Transmiterea trepidaţiilorPentru evitarea transmiterii trepidaţiilor în reţeaua de încălzire (dacă este cazul de vibraţii de la pompele de circulatie din instalaţia de incalzire), este necesară montarea de furtunuri în reţeaua conductelor de apă. Fixarea conductelor trebuie efectuată cu racorduri flexibile.

Pompe de circulatie în circuitul pompelor de căldurăPentru utilizarea acumulatoarelor de tip SBP 200 E respectiv SBP 700 E (acumulatoare tampon) şi a pompelor de căldură monobloc de tip WPKI 5 va fi prevăzută pompa de circulatie (pompă pentru acumulator) conform tabelului de selecţie „pompe de circulatie“.

Al doilea generator de căldurăÎntr-un sistem bivalent pompa de căldură ar trebui racordată întotdeauna la returul celui de-al doilea generator de căldură.

Instalaţie bivalentă pentru pompele de căldură

26_0

3_01

_038

3

Instalaţie mono-energetică pentru pompele de căldură

26_0

3_01

_071

8

Page 32: Pompe Caldura Proiectare Instalare

32 www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON

Instalaţii cu acumulator tamponPentru a realiza o funcţionare normală a pompei de căldură se recomandă un acumulator tampon. Acumulatorul tampon (recipientul de acumulare SBP) serveşte nu doar pentru ruperea hidraulică a debitelor din pompele de căldură şi din circuitul de încălzire, ci şi pentru pompele de căldură aer | apă ca sursă energetică pentru dejivrarea vaporizatorului.

Instalaţii fără acumulator tamponDacă se montează pompe de căldură fără acumulator tampon în sistemul de încălzire, trebuiesc respectate următoarele instrucţiuni:Pentru o funcţionare normală a pompei de căldură este necesar un debit constant al pompei de căldură. Acesta trebuie să fie cel puţin 20% din volumul nominal al circuitului, pentru ca astfel să poată fi decuplată pompa de căldură atunci când este atinsă temperatura de retur prin intermediul reglajului. Dacă nu se întâmplă acest lucru atunci se ajunge la o decuplare de suprapresiune a pompei de căldură. Un debit constant se atinge doar la încălzirile de suprafaţă, astfel încât pentru mai multe circuite de încălzire se poate renunţa la ventilele de zonă. Pentru a nu încălca prevederile privind economisirea energiei trebuie obţinut de la autorităţile de resort o exceptie privind montarea ventilelor de zonă. Dacă se renunţă la ventilele de zonă de exemplu doar în camerele locuite se poate efectua supravegherea temperaturii de cameră cu comandă de la distanţă de tip FE 7, lucru care nu reprezintă o încălcare a prevederilor privind economisirea energiei.

Pentru pompele de căldură aer | apă trebuie realizat debitul minim din următorul tabel.

Debitul minimPompă de căldură m³/hWPL 10 0,4WPL 13 0,4WPL 18 0,5WPL 23 0,6WPL 33 1,4

Instalaţie monovalentă cu pompe de căldură fără acumulator tampon

26_0

3_01

_071

4

Spaţiu de referinţă fără ventil de zonă Reglajul temperaturii din cameră prin comandă de la distanţă de tip FE 7 pentru pompa de căldură

Ventil de blocare ÜV necesar pentru reducerea zgomotelor de circuit

Cantităţi minime de recircularea apei pe partea încălzirii 20% din debitul nominal al pompei de căldură

Page 33: Pompe Caldura Proiectare Instalare

33www.stiebel-eltron.com

PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

Prepararea apei calde cu pompe de căldurăPrepararea apei calde este posibilă cu toate pompele de căldură de tip STIEBEL ELTRON. Domeniul larg de aplicare şi multiplele posibilităţi de combinare cu recipiente de acumulare de diferite dimensiuni şi dotări necesită documentaţii de proiectare şi instalare concepute pentru cazul de aplicare respectiv. Conectarea electrică şi racordul hidraulic ale pompelor de căldură se efectuează corespunzător documentaţiei de proiectare STIEBEL ELTRON.

Acumulatoare de apă caldăMărimea acumulatorului de apă caldă se stabileşte conform consumului de vârf pe zi, la care se adaugă 20% (cantitatea utilă). Încărcarea se face prin intermediul unui schimbător de căldură aflat la interior sau exterior.

Schimbătorul de căldurăDin cauza diferenţei reduse de temperatură, recomandăm pentru prepararea apei calde instalaţiile de încălzire cu pompe de căldură având un schimbător de căldură amplasat la interior cu o suprafaţă de schimb minimă de 0,25 m²/kW capacitate termică. O altă posibilitate este prepararea apei calde prin intermediul unui schimbător de căldură extern. Conform acestei configurări se atinge o temperatură a apei calde de cca. 50 °C. Dacă sunt necesare temperaturi mai ridicate, apa caldă trebuie reîncălzită prin intermediul unui element termo-electric.

ComandaComanda încălzirii apei calde se efectuează prin regulatorul pompelor de încălzire WPM.

Preparare apă caldă cu schimbător extern de căldură

Preparare apă caldă cu acumulator apă caldă SBB 300 WP

Preparare apă caldă cu acumulator combinat SBK 600/150

26_0

3_01

_038

626

_03_

01_0

385

26_0

3_01

_038

4

Page 34: Pompe Caldura Proiectare Instalare

34 www.stiebel-eltron.com

PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

Prepararea apei calde cu acumulator apă caldă de 300 litri şi schimbător de căldură extern

WPF

5

WPF

7

WPF

10

WPF

13

WPF

16

WPW

7

WPW

10

WPW

13

WPW

18

WPW

22

M

WPL

10

WPL

13

WPL

18

WPL

23

WPL

33

Acumulator apă caldă 300 litri Ţeavă de alimentare pentru rezervor 300/400 litri Schimbător de căldură Tip WT 10 Schimbător de căldură Tip WT 20 Schimbător de căldură Tip WT 30 BBI 5 la SBP 200/700 şi WPKI 5 Pompă de circulatie UP 25–80 Pompă de circulatie apă caldă UPS 25-60 B Senzor de nivel AVF 6 Senzor temperatură pe tur TF 6 A

Preparare apă caldă cu SBB..WP / sol acumulator apă caldă

WPF

5

WPF

7

WPF

10

WPF

13

WPF

16

WPW

7

WPW

10

WPW

13

WPW

18

WPW

22

M

WPL

10

WPL

13

WPL

18

WPL

23

WPL

33

Suprafeţe schimb căldură în m² cerute 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 2,0 2,8 3,6 4,8 6,2 2,6 3,4 4,8 5,6 4,8SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup) SBB 401 WP sol (racord. ambele) SBB 300 WP SBB 400 WP sol (racord. ambele) Temperaturi apă caldă prevăzute a fi atinse în acţionarea exclusivă a pompelor de căldură

°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °CSBB 301 WP 50 50 50 – – 50 50 49 – – 50 47 – – –SBB 302 WP 50 50 50 50 49 50 50 50 50 46 50 50 50 46 50SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 49 45 50 50 50 47 – 50 50 45 – 46SBB 401 WP sol (racord ambele) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50SBB 300 WP 50 50 50 – – 50 50 49 – – 50 47 – – –SBB 400 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 48 44 50 50 50 46 – 50 50 45 – 45SBB 400 WP sol (racord ambele în serie) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 50 50 48 50

Pentru atingerea temperaturilor apei calde proiectate este necesara respectarea instrucţiunilor de montaj pentrudebitul minim şi racordarea conductelor corespunzător documentaţiei de proiectare STE. Distanţa dintre pompele de căldură şi acumulatorul de apă caldă trebuie să fie de maxim 2 m.Conductele de racord nu au voie să conţină mai mult de două coturi la 90°.Temperaturile apei calde obţinute trebuie înţelese ca valori de referinţă, supuse distribuirii în serie.Dacă la SBB 400 WP sol, pentru pompa de căldură se va utiliza numai schimbătorul de căldură superior, atunci schimbătorul de căldură inferior poate fi utilizat pentru solar.

Preparare apă caldă cu acumulator combinat SBK 600/150 fără instalaţie solară

WPF

5

WPF

7

WPF

10

WPF

13

WPF

16

WPW

7

WPW

10

WPW

13

WPW

18

WPW

22

M

WPL

10

WPL

13

WPL

18

WPL

23

WPL

33

SBK 600/150 – – – –Ventil comutare HUV 1 pentru tur – – – –Ventil comutare HUV 1 pentru retur – – – –Senzor de nivel TVF 6 – – – –Senzor temperatură pe tur TF 6 A – – – –

Preparare apă caldă cu un compresor în funcţionare la încărcare completă Preparare apă caldă cu două compresoare în funcţionare la încărcare parţială

Page 35: Pompe Caldura Proiectare Instalare

35www.stiebel-eltron.com

STAŢIA DE APĂ POTABILĂ (UTILĂ)

Descrierea instalaţieiStaţia de apă potabilă (utilă) aprovizionează cu apă caldă una până la două unităţi de locuinţe. Furnizorul de energie este un acumulator tampon de 700 litri de tip SBP 700 la o temperatură de 55 °C. Pompa de circulatie P1 va fi comandată de un regulator, astfel încât să fie menţinută constantă temperatura apei calde dorite. În opţiunea pentru apă caldă pot fi alese trei intervale de timp. În afara intervalelor de timp se efectuează o apă caldă prin detectarea blocajelor. Cu un senzor suplimentar (opţional) este posibil să se activeze un contact fără potenţiometru pentru o încălzire suplimentară (BGC) în acumulatorul tampon. O staţie de pompare apă potabilă (utilă) se programează pentru funcţionare anticipat.

Racordarea electricăPentru a evita o funcţionare în gol a pompelor alimentarea cu tensiune trebuie efectuată doar când instalaţia a fost umplută. Cablul de reţea trebuie conectat la 230 V / 50 Hz iar siguranţa de protecţie a conectării trebuie să aibă asigurată intensitatea de 10 A.

Prepararea apei calde prin staţia de apă potabilă

26_0

3_01

_071

9

Staţie de apă potabilă FWS-Z

26_0

3_01

_072

8

T1 Senzor apă caldăT2 Senzor tur căldurăT3 Senzor apă receT4 Senzor retur căldurăP1 Pompă circuit căldurăP2 Pompă apă caldăDF Contor debitA Tur căldurăB Retur căldurăC Apă caldăD Apă caldăE Apă rece

Page 36: Pompe Caldura Proiectare Instalare

36 www.stiebel-eltron.com

REABILITAREA CONSTRUCŢIEI VECHI

IndicaţiiLa reabilitarea unei instalaţii de încălzire pe bază de combustibil cu o instalaţie de pompe de căldură, adesea bazinul plin al cazanului de combustibil vechi acţionează în continuare ca o a doua sursă de căldură. Întrucât aici este vorba de pompe de căldură bivalente se anulează în acest caz obligaţia pentru verificarea cazanului pe combustibil referitor la gazele de ardere. Modul de funcţionare bivalent este doar o soluţie de moment. După ce combustibilul a fost consumat cazanul trebuie îndepărtat şi înlocuit cu o încălzire electrică suplimentară montată în pompa de căldură (mod de funcţionare mono-energetic) astfel se obţine o funcţionare economică şi utilizarea eficientă a spaţiului.Doar cheltuielile curente pentru întreţinerea încălzirii cu alt combustibil şi curăţarea coşului de fum depăşesc adesea cheltuielile nivelului de încălzire energetic.

Racord hidraulicDacă nu este prevăzută o instalaţie bivalentă cu cazan pentru combustibil sau recipient gaz, racordarea hidraulică se realizează ca la o construcţie nouă. Instalaţiile bivalente unde trebui să rămână cazanul pentru combustibil sau gaz pentru vremuri dificile, atunci acestea vor fi racordate hidraulic, astfel încât să poată fi demontate fără a goli instalaţia. După demontare instalaţia cu pompe de căldură va funcţiona mono-energetic. Schema reprezentată în dreapta arată construcţia unei instalaţii bivalente cu pompe de căldură şi cazan pe combustibil.

Conectarea electricăLa conectarea electrică a pompelor de căldură la branşamentul casei sunt necesare două contoare suplimentare pentru pompele de căldură şi pentru comanda la distanţă. Întrucât branşamentul existent de cele mai multe ori nu se află la locul potrivit, acesta trebuie înlocuit sau completat cu unul suplimentar. Autorizarea şi înştiinţarea se face prin intermediul furnizorului energetic.

Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă

Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă

26_0

3_01

_072

126

_03_

01_0

720

Page 37: Pompe Caldura Proiectare Instalare

37www.stiebel-eltron.com

RĂCIREA PRIN INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ

Răcirea pasivăLa răcirea pasivă se transferă temperatura scăzută a apei freatice sau a solului prin schimbătorul de căldură către sistemul de încălzire. Compresorul pompei de căldură nu va fi cuplat, iar pompa de căldură rămâne „pasivă“.

Răcirea activăLa răcirea activă capacitatea de răcire a pompei de căldură (compartimentul rece) va fi transmisă către sistemul de încălzire. Compresorul pompei de căldură va fi cuplat iar pompa de căldură este „activă“.

Mod de lucru la programarea răcirii pasive: Calcularea încărcării de răcire – conform VDI 2078 – conform formular – conform suprafaţă locuibilă m²

(factor) Determinarea capacităţii de răcire

a sursei de încălzire – sondă pcolector in sol – apă freatică Configurarea sistemului de

distribuţie – inclazirea/racirea in pardoseala – ventiloconvectoare Instalarea pompei de căldură – WPC cool – WPF

Indicaţii pentru programare:Capacitatea de răcire a sursei de căldură poate fi extrasă din tabelul de la pagina 41. De exemplu două sonde din sol, cu o adâncime de 94 metri indică la sol o căldură de cca. 7,2 kW (WPC 13 cool). Cedarea căldurii de la sursă nu trebuie să depăşească necesarul de răcire al clădirii. Dacă necesarul de răcire este mai mare nu se va atinge temperatura dorită în încăpere. În caz de necesitate trebuiesc scoase de la răcire câteva dintre încăperi pentru a atinge temperatura dorită.

Temperaturi medii ale solului (°C)Adâncime forare (m) Poziţie liberă Zonă urbană Poziţia de înălţime

0 9,5 9,5 3,225 11,3 12,5 8,050 12,0 13,5 8,775 12,8 14,5 9,5

100 13,5 15,5 10,2125 14,3 16,5 11,0150 15,0 17,5 11,7175 15,8 18,5 12,5200 16,5 19,5 13,2

Transferul de temperatură în sol

26_0

3_01

_038

726

_03_

01_0

388

Răcirea clădirii

Pasivă Activă

Sistem pasiv Sistem activ

Utilizarea reducerii naturale a răcirii Sol răcoros/aer nocturn răcoros Utilizarea efectelor din acumulare

Utilizarea aparatelor pentru răcire

* La fiecare 33 m +1 °C creştere de temperatură

Adân

cim

e (m

)

Page 38: Pompe Caldura Proiectare Instalare

38 www.stiebel-eltron.com

CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE

Calculul necesarului de răcireCalculul necesarului de răcire se face conform VDI 2078.Pentru determinarea simplificată a necesarului de răcire a unui spaţiu vă ajută formularul nostru de calcul pentru răcire sau programul de calcul. Pentru determinarea rapidă a necesarului de răcire poate fi utilizată şi rigla noastră de calcul. Aceasta poate fi solicitată la oricare din centrele STIEBEL ELTRON, adresa o găsiţi pe verso la documentaţia pentru programare. Pentru o configurare rapidă vă ajută şi valorile de mai jos bazate pe experienţa noaste:

FactoriLocuinţe private 30 Watt/m³Birouri 40 Watt/m³Spaţii comerciale 50 Watt/m³Construcţii din sticlă 200 Watt/m³

Calculul simplificat pentru necesarul de răcire conform formularului nostru de calculFormularul de calcul face posibilă o calculare simplă şi rapidă a necesarului de răcire pentru un spaţiu. Calculul se face conform formularului de la pagina 39. Baza de configurare: temperatura exterioară a aerului +32 °C la o temperatură a aerului în încăpere de +27 °C şi funcţionare permanentă.

Poziţia 1:Suprafeţele cu geamuri trebuiesc orientate către soare şi multiplicate cu valori corespunzătoare. Suplimentar la calculul necesarului de răcire trebuie adăugată şi orientarea spre soare. Dacă două ferestre învecinate au două direcţii diferite, de exemplu sud-vest şi vest, se va utiliza suma celor două valori. Luminatoarele orizontale trebuie luate în calcul de asemenea suplimentar (vezi rândul cu ferestre de mansardă). La dispozitivele pentru protecţie solară trebuiesc luaţi în calcul factorii de reducere recomandaţi.

Poziţia 2:Pentru pereţi au fost configurate valori standardizate conform VDI 2078, întrucât necesarul de răcire nu este decisiv influenţată de pereţi.

Poziţia 3:Pardoseala din beciurile neîncălzite sau mărginită de sol nu va fi luată în considerare.

Poziţia 4:Suprafaţa peretilor exteriori, mai puţin eventualele luminatoare, trebuiesc înmulţite cu valoarea de corecţie corespunzătoare.

Poziţia 5:Aporturile de căldură ale aparatelor electrice şi iluminat vor fi luate în considerare conform valorii de consum electric şi se va înmulţi cu factorul de corecţie 0,75.Aparatele trebuie luate în considerare doar în momentul în care este conectată functionarea răcirii.

Poziţia 6:Numărul de persoane trebuie înmulţit cu o valoare prestabilită. Conform normativului VDI 2067 cedarea căldurii corporale începe de la o munca inactivă sau uşor activă.

Poziţia 7:Aici aportul de aer exterior a aparatului trebui luat conform instrucţiunilor producătorului. Răcirea aportului de aer exterior trebuie luat în considerare ca fiind 5 K.

Necesarul de răcire:Suma încărcărilor individuale de răcire de la poziţia 1 până la 7.

Configurarea aparatelor:Pentru realizarea unei temperaturi interioare cu cca. 5K sub temperatura exterioară, capacitatea de răcire a aparatului trebuie să fie egală sau mai mare decât capacitatea de răcire calculată.

Principii de bază:Acest procedeu de calcul ia în considerare pe lângă influenţele descrise şi capacitatea de acumulare a spaţiului. De bază sunt valorile din normativul VDI 2078.

Calculul spaţiului 1(vezi fişa de calcul)Calculul necesarului de răcire va fi efectuat conform următoarelor date: Mărimea spaţiului 5,0 m lăţime, 5,0 m lungime, 3,0 m înălţimeMărimea ferestrei 4,0 m² către Vest Fereastră cu jaluzele exterioare Număr persoane 2Computer 500 Watt consum electricAcoperiş plat cu 5 cm izolaţie Pereţi exteriori în construcţie uşoară.

Rezultat:Capacitatea de răcire a spaţiului 1 este de 2,2 kW.

Page 39: Pompe Caldura Proiectare Instalare

39www.stiebel-eltron.com

Formular pentru calculul necesarului de răcirePentru determinarea necesarului de răcire conform normativului VDI 2078

Adresă: Tip spaţiu:Nume: Dimensiuni spaţiu:Stradă: Lungime Lăţime Înălţime Suprafaţă Volum Localitate: 5,0 m 5,0 m 3,0 m 25,0 m² 75,0 m³

1. Radiaţia solară: prin fereastră şi uşă exterioară

Fereastră ne-protejată Factor de reducereProtecţie solară

Suprafaţă fereastră

Necesarul de răcire fereastră

Watt

Geam simpluW/m²

Geam dubluW/m²

Geam izolatW/m²

Jaluzele interioare

Marchiză

Jaluzele exterioare

Nord 65 60 35

x 0,7 x 0,3 x 0,15

Nord-est 80 70 40Est 310 280 155Sud-est 270 240 135Sud 350 300 165Sud-vest 310 280 155Vest 320 290 160 4,0 174 Nord – vest 250 240 135Fereastră mansardă 500 380 220 Pentru diferite direcţii de raze solare va fi utilizată valoarea maximă 174

2. Pereţii mai puţin deschiderile de ferestre şi uşi care au fost deja cuprinse

Necesarul de răcire

W/m²

Suprafaţă perete

Necesarul de răcire perete

WattPereţi exteriori 10 26,0 260 Pereţi interiori 10 15,0 150 Sumă 410

3. Pardoseala pentru spaţiul ne-climatizat

Necesarul de răcire

W/m²

Suprafaţă pardoseală

Nec. de răcire pardoseală

Watt

Sumă 10 25,0 250

4. Terasa mai puţin fereastra mansardă şi luminatoarele care au fost deja cuprinse

Acoperiş plat Acoperiş înclinat Terasa pt. spaţiunecl.W/m²

Suprafaţă terasa

Necesarul de răcire terasa

Wattneizolat W/m²

izolatW/m²

neizolatW/m²

izolatW/m²

Sumă 60 30 50 25 10 25,0 750

5. Aparate electrice care sunt active în momentul răcirii

Puterea consumata

Watt

Factor

Necesarul de răcire aparate

Watt

Iluminatul Computer cu monitor şi imprimantă 500 x 0,75 375Sumă 375

6. Aporturile de căldură corporale de către persoane inactive sau uşor active

Necesarul de răcireW/Pers.

Persoane număr

Persoane Watt

Sumă 120 2 240

7. Aer exterior pentru aparate de climatizare cu aport aer proaspat

Necesarul de răcire

W/m²

Cantitateaer m³

Aer adiţional

WattSumă 10

Totalitate necesar de răcire a spaţiului, în WattCalculul necesarului de răcire determinat, conduce la o reducere de temperatură de cca. 5 °C

2199

CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE

Page 40: Pompe Caldura Proiectare Instalare

40 www.stiebel-eltron.com

SURSE DE CĂLDURĂ PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII

Răcirea cu sonde pentru căldură din solPentru răcirea pasivă cu sonde de căldură în sol se va utiliza temperatura constantă a solului la adâncime mai mare. Cantitatea de răcire este suficientă pentru casele normale în cazul puţinelor zile de răcire din an. La capacităţi de răcire mai ridicate, temperatura din sol poate să crească treptat, astfel încât să se producă o răcire mai redusă la încălzirea in pardoseală sau la ventiloconvectoare. Indicaţi: Dacă sunt necesare capacităţi de răcire mai ridicate sonda din sol poate fi supradimensionata. Pentru functionarea răcirii lungimea sondei nu ar trebui să fie mai mare de 100 metri.

Răcirea cu apa freaticăÎntrucât temperatura apei freatice nu creşte nici vara peste 14 °C ea este perfectă pentru răcirea pasivă. Temperatura scăzută va fi transmisă prin intermediul unui schimbător de căldură către apa de racire, folosindu-se astfel pentru răcirea prin suprafaţa de încălzire sau ventiloconvectoare. Apa freatică refulată în sol nu are voie să depăşească 20 °C. Rezistenţa materialul schimbătorului de căldură se va verifica prin analiza apei.

Răcirea cu colectorul din solColectorii din sol sunt adecvaţi doar pentru răcirea pasivă. Temperatura solului la suprafaţă este dependentă de temperatura exterioară. Atunci când se introduce căldură suplimentară intr-un interval de timp mai îndelungat creşte temperatura peste 15 °C astfel încât nu mai este posibilă o racirea.

Schema de principiu a sursei de căldură cu sondă de căldură din sol

Schema de principiu a sursei de căldură cu apă freatică

Schema de principiu a sursei de căldură cu colector din sol

C26_

03_0

1_03

63C2

6_03

_01_

0361

C26_

03_0

1_03

62

Page 41: Pompe Caldura Proiectare Instalare

41www.stiebel-eltron.com

CAPACITATEA DE RĂCIRE

Răcirea prin sonde termice de solSondele termice de sol vor fi concepute în funcţie de capacitatea de încălzire a pompelor de căldură.Căldura ce urmează a fi dirijată spre sol, în cazul răcirii pasive, este de cca. 70% din capacitatea de captare (cca. 35 W/m sondă de sol).

Exemplu:Pompă căldură WPC 10 cool.Necesar sonde termice de sol 2 bucăţi a 70 metri lungime, capacitatea de captare cca. 55 W per metri corespunde la cca. 7,7 kW.Capacitatea de cedare căldură în sol este de cca. 5,4 kW.

Răcire cu apă freaticăCantitatea de apă freatică ce poate fi utilizată pentru transportul căldurii se dimensionează după cantitatea de apă freatică necesară pompei de căldură.Diferenţa de temperatură dintre apa freatică şi apa de răcire este de cca. 5 K.

Exemplu:Pompă căldură WPW 13.Cantitatea de apă freatică necesară 2,6 m³/h.Capacitatea de cedare căldură prin apa freatică este de cca. 15,1 kW.

Tabel de corelare pentru sondelor termice de sol tip DN 25Pentru pietriş normal, capacitatea de captare 55 Watt/m (valoare medie)

Tip pompăcăldură

Temperatura sursei 0 °CTemperatura tur 35 °C

Sondă sol32 x 2,9cantitate

Sondă sol32 x 2,9adâncime

Captarefunctionaretermică

Cedarefunctionare răcireCapacit. termică Capacit. răcire

WPC 5 cool 5,8 kW 4,5 kW 1 bucăţi 82 m 4,5 kW 3,2 kWWPC 7 cool 7,8 kW 6,0 kW 1 bucăţi 109 m 6,0 kW 4,2 kWWPC 10 cool 9,9 kW 7,7 kW 2 bucăţi 70 m 7,7 kW 5,4 kWWPC 13 cool 13,4 kW 10,3 kW 2 bucăţi 94 m 10,3 kW 7,2 kWWPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 bucăţi 84 m 13,8 kW 9,6 kW

Tabel de corelare pentru apa freaticăTemperatură apă freatică cca. 15 °C (valoare medie cu functionare la rece)

Tip pompă căldură

Temperatură sursă 10 °C Temperatură tur 35 °C

Cantitate apă freatică

Cedare functionare răcire

Capacitate termică Capacitate răcireWPW 7 7,2 kW 5,9 kW 1,5 m³/h 8,7 kWWPW 10 10,0 kW 8,2 kW 2,1 m³/h 12,2 kWWPW 13 12,5 kW 10,2 kW 2,6 m³/h 15,1 kWWPW 18 17,1 kW 14,1 kW 3,4 m³/h 19,7 kWWPW 22 M 21,7 kW 18,2 kW 4,4 m³/h 25,5 kW

Page 42: Pompe Caldura Proiectare Instalare

42 www.stiebel-eltron.com

SISTEME DE DISTRIBUŢIE PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII

Sisteme de distribuţieÎn funcţie de tipul sistemului de distribuţie instalat pentru răcire, temperaturile de răcire a apei pot fi între 8 °C şi 16 °C. La răcirea suprafeţelor temperatura de răcire a apei se află peste temperatura punctului de roua pentru a se evita scurgerea condensului. Temperatura punctului de roua depinde de temperatura şi umiditatea aerului.Din acest motiv capacităţile medii de răcire nu pot fi obţinute decât sub forma unor valori grosiere de referinţă. La ventiloconvectoare temperaturile de răcire a apei pot fi reduse sub punctul de roua, iar aerul încăperii poate fi captat suplimentar sub formă de căldură latentă prin scurgerea condensului. Adecvate suplimentar sunt şi plafoanele de răcire sau încălzirile de perete pentru răcirea pasivă prin sol cu pompe de căldură.

Răcirea prin pardosealăCu o dotare suplimentară pentru reglaj la instalaţiile tehnice de încălzire a suprafeţelor, se poate obţine şi o răcire, în anotimpul cald. Prin utilizarea, conform DIN 1946 T2, rezultă o capacitate medie de răcire de cca. 20 până la 25 W/m².Executarea fundaţiei, în special a şapei pentru răcire, trebuie aprobată de producător. Ventilele zonale comutabile cu tensiune de alimentare de 230 V sunt necesare pentru răcirea pasivă.

VentiloconvectoareCapacitatea de răcire a unui ventiloconvector este dependentă de mărimea constructivă, de debitul de aer şi de temperatura apei de răcire. Dacă la dimensionare se ţine cont de cerinţele DIN 1946 atunci se vor atinge capacităţi de răcire specifice de la 30 până la 60 W/m² pe suprafaţa schimbului de căldură. Reglajul a aparatelor în trepte de turatie a aerului oferă beneficiarului opţiunea unui reglaj rapid şi în cazul unor încărcării alternative puternice de căldură (trepte ridicate de ventilare).

Ventiloconvectoare

C26_

03_0

1_03

8926

_03_

01_0

390

Page 43: Pompe Caldura Proiectare Instalare

43www.stiebel-eltron.com

CAPACITATEA DE RĂCIRE CU INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

Capacitatea de răcire prin pardosealăPardoseală Gresie CovorPasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30Temperatura încăperii °C 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27Temperatura pe tur °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Temperatura pe retur °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Capacitatea de răcire W/m² 52 45 39 34 26 33 29 26 24 19

Capacitatea de răcire prin pardosealăPardoseală Gresie CovorPasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30Temperatura încăperii °C 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23Temperatura pe tur °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Temperatura pe retur °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Capacitatea de răcire W/m² 26 22 19 17 13 16 14 13 12 11

Capacitatea de răcire prin pardosealăPardoseală Gresie CovorPasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30Temperatura încăperii °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Temperatura pe tur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Temperatura pe retur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30Capacitatea de răcire W/m² 65 55 50 45 30 40 37 32 28 24

Capacitatea de răcire în cazul celei prin pardoseală se orientează nu doar după sursa de căldură ci şi după capacitatea de răcire a instalaţiei de răcire prin pardoseală. Instalaţia de încălzire, având pardoseală din gresie, are spre exemplu la o distanţă a ţevilor de 10 cm o capacitate specifică de răcire de 22 W/m². În cazul în care capacitatea de răcire a încăperii este mai mare decât cea a instalaţiei de încălzire prin pardoseală atunci temperatura dorită în încăpere nu mai poate fi atinsă. În acest caz trebuie montate ventiloconvectoare sau se va realiza doar racirea partiala a încăperii.

ConfortulAtât la temperaturi prea ridicate cât şi la cele prea scăzute capacitatea de lucru a omului scade, de aceea temperaturile încăperilor trebuie să fie confortabile. Sistemele de răcire pot oferi adesea confort cu un consum energetic redus. Schimbul energetic dintre om şi suprafaţa de răcire are loc preponderent prin radiaţie. Răcirea pardoselii furnizează din acest motiv, premize bune pentru un climat confortabil în încăpere.

Câmp de confort (Leusden şi Freymark)

26_0

3_01

_039

1

Temperatura aerului din încăpere TL (°C)

Um

idita

tea

rela

tivă

a ae

rulu

i

Inconfortabil de umed

Confortabil

Destul de confortabil

Inconfortabil de uscat

Page 44: Pompe Caldura Proiectare Instalare

44 www.stiebel-eltron.com

Descriere aparateAparatul Hydrima tip carcasat pentru răcire şi încălzire, cu montaj pe perete sau podea. Aparat pentru interior cu design atractiv, acţionare ventilatoare în 3 trepte, selector de funcţionare pe tipuri, filtru şi cablu comandă la distanţă.

Contact cu cleme:Prin clemele de contact WIN, clemele5 şi 6, se poate conecta un contact deschis. La contactul deschis ventilul este închis şi ventilatorul se decuplează.

Acţionarea încălzirii:Prin schimbătorul de căldură se cedează căldură în aerul încăperii. Aerul încăperii este permanent recirculat cu ajutorul ventilatoarelor în multiple trepte şi purificat prin intermediul filtrului. Prin recircularea aerului se realizează o temperatură confortabilă în încăpere.

Acţionarea răcirii:Prin schimbătorul de căldură se captează căldură din aerul încăperii, care este apoi dirijat către sonde termică de sol prin sistemul de conducte. Pe parcursul acestei perioade se poate scurge condens, în anumite condiţii de funcţionare a schimbătorului de căldură, care va fi evacuat prin conductele de condens.

CAPACITATEA DE RĂCIRE CU VENTILOCONVECTOARE

Tip ACTH 20 ACTH 40 ACTH 50Număr comandă aparat de bază 18 98 20 18 98 21 18 98 22Date privind capacitatea de funcţionare a răciriiTreaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltăTemperatura apei de răcire °C 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20Cap. răcire la 23 °C temp. cameră W 330 410 605 740 925 1040 800 1130 1500Cap. răcire la 25 °C temp. cameră W 405 505 745 910 1140 1280 985 1395 1850Cap. răcire la 27 °C temp. cameră W 485 600 885 1085 1355 1525 1170 1660 2200Cap. răcire la 29 °C temp. cameră W 560 695 1025 1255 1570 1765 1355 1925 2550Cap. răcire la 31 °C temp. cameră W 650 800 1185 1455 1815 2045 1570 2225 2950Date privind capacitatea de funcţionare a încălziriiTreaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltăTemperatura apei calde °C 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40Cap. de încălzire la 15 °C temp cameră W 1600 2185 2780 3255 4570 5065 4955 6270 7250Cap. de încălzire la 18 °C temp cameră W 1475 2015 2565 3000 4215 4675 4570 5780 6685Cap. de încălzire la 20 °C temp cameră W 1405 1915 2440 2855 4015 4450 4350 5500 6365Cap. de încălzire la 22 °C temp cameră W 1315 1795 2285 2675 3760 4165 4075 5155 5960Cap. de încălzire la 24 °C temp cameră W 1230 1675 2130 2495 3505 3885 3800 4805 5560

Montarea ventiloconvectoare

Conectare electrică a Ventiloconvectoarelor

26_0

3_01

_039

226

_03_

01_0

393

1 Racord retur 2 Racord tur3 Evacuare condens

4 Vana cu 3 cai5 Ventil de golire6 Şurub pentru aerisire

7 Grila refulare aer8 Panou comandă9 Aspiratie aer

MIU Secţiune suplimentară UNOC Intrare contact temporizatorWIN Intrare contact cu clemeRC Conector tablou comandăJ1 Comutator şi JamperST Contact pentru comutator 230 V

Conectare electrică şi dotare cu Jumper vezi instrucţiunide montaj ACTH

Page 45: Pompe Caldura Proiectare Instalare

45www.stiebel-eltron.com

Descriere aparateAparatul Hydrima tip casetă pentru răcire şi încălzire, cu montaj la plafonul fals. Aparat pentru interior cu design atractiv, acţionare ventilatoare în 3 trepte, selector de funcţionare pe tipuri, filtru şi cablu comandă la distanţă.

Acţionarea încălzirii:Prin schimbătorul de căldură se cedează căldură în aerul încăperii. Aerul încăperii este permanent recirculat cu ajutorul ventilatorului în multiple trepte şi purificat prin intermediul filtrului. Prin recircularea aerului se realizează o temperatură confortabilă în încăpere.

Acţionarea răcirii:Prin schimbătorul de căldură se captează căldură din aerul încăperii, care este apoi dirijat către sonde termică de sol prin sistemul de conducte. Pe parcursul acestei perioade se poate scurge condens, în anumite condiţii de funcţionare a schimbătorului de căldură, care va fi evacuat prin conductele de condens.

CAPACITATEA DE RĂCIRE VENTILOCONVECTOARE CASETA

Tip ACKH 10 ACKH 12 ACKH 18Număr comandă aparat de bază 22 34 41 22 34 42 22 34 43Date privind capacitatea de funcţionare a răciriiTreaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltăTemperatura apei de răcire °C 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20Cap. răcire la 23 °C temp. cameră W 413 435 550 656 691 874 868 915 1158Cap. răcire la 25 °C temp. cameră W 563 593 750 894 942 1192 1184 1247 1579Cap. răcire la 27 °C temp. cameră W 713 751 950 1133 1193 1510 1500 1580 2000Cap. răcire la 29 °C temp. cameră W 863 909 1115 1371 1444 1828 1816 1913 2421Cap. răcire la 31 °C temp. cameră W 1013 1067 1350 1609 1695 2146 2132 2245 2842Date privind capacitatea de funcţionare a răciriiTreaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltăTemperatura apei calde °C 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40Cap. de încălzire la 15 °C temp. cameră W 2505 2689 3684 3411 3662 5016 4325 4643 6360Cap. de încălzire la 18 °C temp. cameră W 2255 2420 3316 3070 3296 4514 3892 4179 5724Cap. de încălzire la 20 °C temp. cameră W 2088 2241 3070 2842 3051 4180 3604 3869 5300Cap. de încălzire la 22 °C temp. cameră W 1921 2062 2824 2615 2807 3846 3316 3559 4876Cap. de încălzire la 24 °C temp. cameră W 1754 1883 2579 2388 2563 3511 3027 3250 4452

Montarea casetelor

26_0

3_01

_085

0

A Plafon intermediar (fals) profil TB Plafon intermediar (fals)C Schimbător de căldurăD VentilatorE Grilaj aerF Tub conectare electricăG Racord condens 15 mmH Racord transferI Racord recirculareJ Racord alimentare aer proaspătK Racord răcire cameră secundară

ACKH 10 ACKH 12 ACHK 18X 39 mm 39 mm 50 mmY 120 mm 113 mm 95 mmZ 118 mm 120 mm 102 mm

G 1/2 G 1/2 G 3/4

Page 46: Pompe Caldura Proiectare Instalare

46 www.stiebel-eltron.com

RĂCIRE PASIVĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ WPC COOL

Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC coolInstrucţiuni de instalare:Toate conductele şi piesele necesare pentru montaj trebuie executate din material rezistent la coroziune. Toate conductele din interiorul casei trebuie izolate, pentru a evita formarea de condens.

WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii)

WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii)

WPC cool monovalent cu răcire pasivă

26_0

3_01

_039

826

_03_

01_0

397

26_0

3_01

_039

6

Cantitatea minimă de circulatie pe partea de încălzire 20% din debitul nominal ai pompei de căldură.

Cantitatea minimă de circulatie pe partea de încălzire 20% din debitul nominal ai pompei de căldură.

Page 47: Pompe Caldura Proiectare Instalare

47www.stiebel-eltron.com

RĂCIRE PASIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF

WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii)

WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii)

WPF monovalent cu răcire pasivă

26_0

3_01

_039

926

_03_

01_0

400

26_0

3_01

_040

1

Răcirea pasivă cu pompa de căldură WPFLa pompele de căldură sol | apă sau apă | apă sursa de căldură poate fi utilizată şi pentru scopul răcirii. În acest scop este necesară o încălzire de suprafaţă. Un reglaj adecvat în circuitul de încălzire împiedică scăderea sub punctul de roua. Pentru a nu trebui să se facă umplerea întregului sistem cu apă glicolata se va utiliza un schimbător de căldură intermediar. La selectarea pompei trebuie avut în vedere a se utiliza doar pompe turnate (formare condens între carcasă şi stator) sau pompe rotative.

Page 48: Pompe Caldura Proiectare Instalare

48 www.stiebel-eltron.com

RĂCIRE ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPC

Răcire activă cu pompa WPCPentru răcirea activă în sistemul de încălzire prin pardoseală, funcţionare individuală a pompelor de căldură, nu este adecvată, aici sunt necesari suplimentar ventiloconvectori. Toate conductele şi piesele necesare trebuie confecţionate din material rezistent la coroziune. Toate conductele din interiorul casei trebuie să fie izolate pentru evitarea condensului.

WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii)

WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea răcirii)

26_0

3_01

_062

026

_03_

01_0

621

WPC monovalent cu răcire activă

26_0

3_01

_080

4

Page 49: Pompe Caldura Proiectare Instalare

49www.stiebel-eltron.com

RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF

Răcirea activă cu pompa de căldură WPFPompele sol | apă de tip WPF pot fi utilizate în legătură cu modulul de răcire WPAC1 pentru răcirea activă. Pentru acţionarea individuală cu sisteme de suprafaţă cu încălzire prin pardoseală, acest tip de răcire nu este adecvat, de aceea sunt necesari suplimentar ventiloconvectori. Toate conductele şi piesele aferente trebuie confecţionate din material rezistent la coroziune. Toate conductele din interiorul casei trebuie izolate, pentru a se evita formarea condensului.

WPF monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii)

WPF monovalent cu răcire activă (activare răcire)

WPF monovalent cu răcire activă

26_0

3_01

_068

326

_03_

01_0

623

26_0

3_01

_062

2

Page 50: Pompe Caldura Proiectare Instalare

50 www.stiebel-eltron.com

RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPL

Răcirea activă cu pompa de căldură WPLÎn cazul pompelor de căldură aer | apă, acestea pot fi utilizate şi cu scopul răcirii. Pentru aceasta sunt necesari suplimentar ventiloconvectori. Sistemele pentru încălzirea suprafeţelor nu pot fi utilizate individual pentru răcirea activă.

WPL mono-energetic cu răcire activă (acţionare încălzire)

26_0

3_01

_072

4

WPL mono-energetic cu răcire activă

26_0

3_01

_073

4

Page 51: Pompe Caldura Proiectare Instalare

51www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ

Confort monoblocPentru pompele de căldură aer | apă de tip STIEBEL ELTRON proiectarea şi montarea în instalaţii este foarte simplă. Ele pot fi ataşate oricărei instalaţii de preparare apă caldă existente, fără a fi necesare transformări sau modificări ale acesteia. Simplu se realizează şi modernizarea încălzirii cu pompe de căldură bivalente. Modul practic de construcţie tip monobloc, uneşte toate elementele de construcţie şi dispozitivele de siguranţă într-o singură carcasă. Acest lucru duce la reducerea volumului economisind spaţiu.

Utilizare optima prin functionarea mono-energeticăModul de acţionare mono-energetic cu pompe de căldură aer | apă este utilizat astfel încât sistemul de încălzire să nu mai necesite o altă sursă de energie. Pompa de căldură aer | apă utilizează aerul exterior până la o temperatură de –20 °C ca sursă de căldură. Între –5 °C şi –20 °C se cuplează după necesitate o mică instalaţie de încălzire electrică suplimentară. În diferite configuraţii acest tip de încălzire este suficient în case mici sau mari cu suprafaţă locuibilă de până la 500 m². Prin renunţarea la a doua sursă de căldură sub forma unui cazan de încălzire se reduc şi costuri de investiţie în mod corespunzător. Indiferent dacă pompa de căldură aer | apă este amplasată în interiorul casei sau la exterior, aceasta nu necesită decât foarte puţin spaţiu datorită construcţiei monobloc şi este uşor de instalat.

Reglajul după dimensiuneComanda şi reglajul pompei de căldură aer | apă se face prin regulatorul pompei de căldură, care va fi amplasat de preferinţă în apropierea pompei de căldură, în interiorul clădirii. Indiferent unde amplasaţi pompa de căldură dumneavoastră abia dacă o veţi auzi funcţionând. Izolarea fonica existentă împiedică propagarea zgomotului. STIEBEL ELTRON pune mare preţ pe calitate până la cele mai mici detalii.

26_0

3_01

_040

3C2

6_03

_01_

0402

Page 52: Pompe Caldura Proiectare Instalare

52 www.stiebel-eltron.com

POMPA AER | APĂ WPL 5 N

Siguranţă şi calitate

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 70 °C.

Adecvată pentru încălzirea prin pardoseală şi radiatoare, se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Protejat împotriva coroziunii, carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald, suplimentar emailată, conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.

Formă de construcţie monobloc, cu necesar redus de spaţiu.

Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă CO2, R744.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) aflat în aparatul exterior, se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +40 °C şi –20 °C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. La temperaturi ale aerului sub cca. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului, această depunere de chiciură se dejivrează automat. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului.

Descrierea aparatuluiAparatul este alcătuit dintr-un modulal pompei de căldură şi un modul hidraulic. Modulul pompei de căldură este prevăzut pentru amplasare exterioară şi extrage căldură din aer la un nivel de temperatură scăzut. Energia preluată prin compresiune este cedată la un nivel de temperatură mai ridicat către modulul hidraulic instalat în interiorul casei, iar de aici către sistemul de încălzire şi către apa caldă. Se pot atinge temperaturi ale apei calde până la 70 °C.

Modulul hidraulic este dotat cu pompe cu reglaj contorizat. Una este pompa de circulatie iar celelalte două realizează prepararea apei calde printr-un schimbător de căldură cu plăci, integrat (circuitul primar şi secundar). Sistemul este comandat prin intermediul unui regulator de temperatură a recirculării, dependent de temperatura exterioară (regulatorul pompei de căldură WPMx). Acest WPMx comandă şi încălzirea apei calde la temperatura dorită.

26_0

3_01

_071

5

Page 53: Pompe Caldura Proiectare Instalare

53www.stiebel-eltron.com

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 5 N

Tip WPL 5 NNumăr comandă aparat complet 22 11 43Număr comandă modul hidraulic 22 11 37Număr comandă pompe de căldură 22 11 38

Date tehniceLimite de utilizare WQA °C –20 până +40Temperatură pe tur WNA °C +15 până +70Debit aer WQA m³/hDebit, pe partea încălzirii m³/h 0,5Pierdere de presiune,pe partea încălzirii hPa 451Racord încălzire-tur/retur mm 22 îmbinăriRacord apă rece şi apă caldă mm 22 îmbinăriRacord pompă de căldură-tur/retur mm 22 îmbinăriAgent frigorific R744 (CO2)Masa umplere kg 1,2Volum apă caldă l. 200Presiunea max. de lucru rezervor WW bar 10Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 3 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Conexiune principală modul WP n x mm² 5 x 1,5Protecţie compresor A 16 gL (C)Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL (B)Protecţie circuit comandă A 16 gL (B)Tip protecţie modul hidraulic IP 20Tip protecţie modul WP IP 14 BTensiune/frecvenţă încărcare V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire ADimensiuni şi masaÎnăl. x lăl. x adânc. (modul hidraulic) mm 1878 x 600 x 650Î x l x A (modul pompe căldură) mm 650 x 820 x 300Masa (modul hidraulic) kg 162Masa (modul pompe căldură) kg 62Alte caracteristiciPretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă DIN EN 60335, DIN 8975, directiva EMV 89/336/EWG

directivă pentru joasă tensiune 73/23/EWGNivelul de zgomot dB(A) 43Niv. presiunii fonice la distanţă de 1 m dB(A) 40Caracteristici de performanţăTemperatura aerului °C +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +70Capacitatea de încălzire kW 5,0 – –Puterea absorbita kW 1,6 – –Coeficient de performanta ε 3,0 – –Diferenţa de temperatură la A2/W35 K –

Page 54: Pompe Caldura Proiectare Instalare

54 www.stiebel-eltron.com

AMPLASARE WPL 5 N

Dimensiuni de racord ale modulului hidraulic WPL 5 N în mmCondiţii la locul de amplasare

Modulul hidraulicSpaţiul în care trebuie instalat aparatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să fie protejat împotriva coroziunii. Amplasare pe pardoseală

rezistentă (masaa totală cu rezervor umplut cu apă caldă este de cca. 400 kg).

Amplasare pe suprafaţă plană, orizontală şi solidă.

Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului, gazelor sau vaporilor.

În cazul în care se amplasează în spaţiul pentru încălzire şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate de încălzire.

Modulul pompelor de căldurăLa montarea modulului pompelor de căldură trebuie respectate următoarele: Respectaţi distanţele minime,

către clădire, descrise în figură. Modulul WP trebuie să se monteze

în poziţie orizontală. Direcţia principală a vântului

nu trebuie să fie orientată către ventilator.

La alegerea locului de instalare trebuie luat în considerare faptul că aparatul produce zgomote şi curenţi de aer rece în timpul funcţionării.

Distanţa dintre modulul pompelor de căldură şi modulul hidraulic trebuie să fie cât mai mică posibilă, pentru a reduce pierderile prin conducte.

Iarna, modulul pompelor de căldură nu trebuie să fie acoperit cu zăpadă, sau să se fie expus direct ploii.

Trebuie asigurat accesul facil la racord (copertină din material plastic).

Condensul de sub aparat trebuie să se poată scurge fără inconveniente, şi pe vreme de ger.

Dimensiuni de gabarit ale modulului hidraulic WPL 5 N în mm

Dimensiuni de amplasare ale modulului pompelor de căldură WPL 5 N în mm

26_0

3_01

_082

726

_03_

01_0

826

26_0

3_01

_082

8

1 Retur căldură2 Tur căldură3 Pompe căldură retur4 Pompă căldură-tur5 Racord apă caldă6 Racord apă rece7 Grupă de siguranţă

Page 55: Pompe Caldura Proiectare Instalare

55www.stiebel-eltron.com

INSTALAREA WPL 5 N

Racord de încălzirePompa de căldură trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire standard, conform conectării standard (vezi anexă). Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcându-se conştiincios o proba de presiune cu apă şi aerisire. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederile privind economisirea energiei.

Conexiune electricăConexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Toate lucrările electrice de instalare, în special măsurile de protecţie, trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură Regulator WPMx.

WPL 5 N cu modul hidraulic

Conexiune electrică pentru WPL 5 N cu modul hidraulic

26_0

3_01

_082

426

_03_

01_0

825

Page 56: Pompe Caldura Proiectare Instalare

56 www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare, se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Protejat împotriva coroziunii, carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald, suplimentar emailată, conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.

Formă de construcţie monobloc, cu necesar redus de spaţiu.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă R407C.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi afl ate între +30 °C şi –20 °C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur, în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C. La temperaturi ale aerului sub cca. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului, această depunere de chiciură se dejivrează automat. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul, iar circuitul pompelor de căldură se inversează. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. După terminarea fazei de dejivrare pompele de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii. WPL 10 IKPentru amplasarea pe colţ cu regulator al pompelor de căldură integrat. Pompele de circulatie pentru încălzirea apei calde, inclusiv ventilul pentru recircularea apei calde, ventilul de siguranţă şi încălzirea electrică suplimentară pentru cuplarea la instalaţia de încălzire. Pentru o amplasare pe colţ sunt ataşate tubulaturi pre-montate, izolate şi plăcuţe de montare pe perete.WPL 10 IConstrucţie monobloc pentru amplasare interioară cu încălzire electrică suplimentară încorporată, pentru o acţionare mono-energetică a încălzirii şi pentru temperaturi ridicate ale apei calde. Schimbul de aer prin tubulaturi cu izolare termică, tip DN 315 pentru interior şi plăci de racord pentru furtun cu guler şi coliere.WPL 10 AConstrucţie monobloc pentru amplasare exterioară, cu încălzire suplimentare electrică încorporată pentru acţionare monoenergetică.

Descrierea aparatuluiFlexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea ciclului. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară, apă încălzită până la 75 °C. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verifi cator de presiune joasă şi ridicată, protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire montate în serie. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Comanda pompei de căldură se efectueză prin cablurilor de tip BUS.

Siguranţă şi calitate

Page 57: Pompe Caldura Proiectare Instalare

57www.stiebel-eltron.com

Tip WPL 10Număr comandă amplasare exterioară 22 08 12Număr comandă amplasare interioară 22 08 11Nr. comandă amplasare interioară monobloc 22 08 26

Date tehniceLimite de utilizare WQA °C –20 până +30Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60 (sub -10 °C temperatură exterioară până +50 °C)Debit aer WQA m³/h 1200Disponibilul de presiune statică externă Pa 100Debitul pe partea încălzirii m³/h 1,40Pierderea de presiune pe partea încălzirii hPa 195Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRacord tubulaturi aer mm 407 x 152 oval

Agent frigorific R407CMasa umplere kg 2.7Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Cablare senzor tur n x mm² 3 x 1,5Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 14 BTensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A < 25Dimensiune şi masaÎnăl. x lăl. x adânc. (amplasare exter.) mm 1122 x 967 x 1245Î x l x A (amplasare interioară) mm 856 x 758 x 1010Î x l x A (amplasare interioară monobloc) mm 925 x 778 x 1668Masa (exterior/interior) kg 140Masa (monobloc) kg 185Alte caracteristiciPretecţie anticoroziune galvanizată la cald Corespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GSNivelul de zgomot exterior dB(A) 65Nivelul de zgomot interior dB(A) 57/62Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43Caracteristici de performanţăTemperatura aerului °C +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 6,7 6,0 5,2Puterea absorbita kW 2,1 2,3 2,4Coeficientul de performanta ε 3,3 2,5 2,3Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10

Page 58: Pompe Caldura Proiectare Instalare

58 www.stiebel-eltron.com

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23

Descrierea aparatuluiFlexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului frigorifi c. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară, apă încălzită până la 75°C. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verifi cator de presiune joasă şi ridicată, protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire, montate în serie. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS.

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare, se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Protejat împotriva coroziunii, carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald, suplimentar emailată, conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.

Formă de construcţie monobloc, cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi afl ate între +30 °C şi –20 °C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur, în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C. La temperaturi ale aerului sub cca. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului, această depunere de chiciură se dejivrează automat. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul, iar circuitul pompelor de căldură se inversează. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. După terminarea fazei de dejivrare pompe de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii.

Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

09C2

6_03

_01_

0409

Page 59: Pompe Caldura Proiectare Instalare

59www.stiebel-eltron.com

Tip WPL 13 WPL 18 WPL 23Număr comandă aparat de bază 07 44 10 07 44 11 18 21 33Număr comandă carcasă amplasare ext. 07 44 13 07 44 13 07 44 13Număr comandă carcasă amplasare int. 07 44 12 07 44 12 07 44 12

Date tehniceLimite de utilizare WQA °C –20 până +30Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit aer WQA m³/h 3500 3500 3500Disponibilul de presiune statică externă Pa 100 100 100Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,00 1,20 1,40Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 105 145 190Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRacord tubulaturi aer mm 721 x 248 oval 721 x 248 oval 721 x 248 ovalAgent frigorific R407CMasa umplere kg 4,0 4,0 4,0Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 14 BTensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 24 26 29Dimensiuni şi masaÎnăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1182 x 784Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1240 x 1280Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1240 x 800Masa (aparat de bază) 210 220 225Masa totală (exterior/interior) kg 240/220 250/230 255/235Alte caracteristiciPretecţie anticoroziune galvanizat la caldCorespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GSNivelul de zgomot exterior dB(A) 65Accesorii pt izolarea fonica dB(A) 63Nivelul de zgomot interior dB(A) 56/62 57/62 58/62Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43Caracteristici de performanţăTemperatura aerului °C +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 8,0 7,7 7,9 11,6 11,2 11,1 12,9 12,8 12,7Puterea absorbita kW 2,5 3,0 3,8 3,4 4,4 5,6 4,0 5,4 6,0Coeficientul de performanta ε 3,3 2,6 2,1 3,4 2,5 2,0 3,2 2,4 2,1Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7 7,5 7,5

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23

Page 60: Pompe Caldura Proiectare Instalare

60 www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL

Descrierea aparatuluiFlexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară, apă încălzită până la 75 °C. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verifi cator de presiune joasă şi ridicată, protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire, montate în serie. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS.

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare, se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Protejat împotriva coroziunii, carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald, suplimentar emailată, conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.

Formă de construcţie monobloc, cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice) Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi afl ate între +30 °C şi –20 °C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur, în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C. La temperaturi ale aerului sub cca. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului, această depunere de chiciură se dejivrează automat. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul, iar circuitul pompelor de căldură se inversează. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. După terminarea fazei de dejivrare pompa de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii.Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

09C2

6_03

_01_

0409

Page 61: Pompe Caldura Proiectare Instalare

61www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL

Tip WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 coolNumăr comandă aparat de bază 22 34 00 22 34 01 22 34 02Număr comandă carcasă amplasare ext. 07 44 13 07 44 13 07 44 13Număr comandă carcasă amplasare int. 07 44 12 07 44 12 07 44 12

Date tehniceLimite de utilizare WQA °C –20 până +30Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit aer WQA m³/h 3500 3500 3500Disponibil de presiune statică externă Pa 100 100 100Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,40 2,10 2,50Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 105 145 190Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRacord tubulaturi aer mm 721 x 248 oval 721 x 248 oval 721 x 248 ovalAgent frigorific R407CMasa umplere kg 4,0 4,0 4,0Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 14 BTensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 24 26 30Dimensiuni şi masaÎnăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1182 x 784Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1240 x 1280Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1240 x 800Masa (aparat de bază) kg 210 220 225Masa totală (exterior/interior) kg 240/220 250/230 255/235Alte caracteristiciPretecţie anticoroziune galvanizare la caldCorespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GSNivelul de zgomot exterior dB(A) 65Accesorii pt izolarea fonica dB(A) 63Nivelul de zgomot interior dB(A) 56/62 57/62 58/62Niv. presiunii fonice la distanţă de 5m dB(A) 43Caracteristici de performanţă la încălzireTemperatura aerului °C +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea racire kW 7,1 7,4 7,9 10,8 11,2 11,2 12,9 13,3 13,3Puterea absorbita kW 2,5 3,0 3,8 3,4 4,4 5,6 4,0 5,4 6,0Coeficientul de performanta ε 3,4 2,6 2,1 3,6 2,7 2,0 3,4 2,6 2,1Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 4,5 4,5 4,5Datele pentru răcireTemperatura aerului °C +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30Temperatura pe tur °C +7 +15 +20 +7 +15 +20 +7 +15 +20Capacitatea de racire kW 7,2 8,7 10,4 10,1 12,2 14,4 13,0 16,3 18,5Puterea absorbita kW 2,6 2,8 3,1 3,9 4,3 4,7 5,6 6,4 6,8Coeficientul de performanta ε 2,8 3,1 3,4 2,6 2,8 3,1 2,3 2,5 2,7

Page 62: Pompe Caldura Proiectare Instalare

62 www.stiebel-eltron.com

TUBULATURA DE AER A WPL 13/18/23 PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ

WPICPentru pompe de căldură WPL (cool) 13/18/23Tip WPICNumăr comandă 18 79 09

Date tehniceTensiune/frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 HzRacord conducte Zoll G 1¼ exteriorPuterea (intensitate) releelor A 2Debit nominal WPL 13/18/23 m³/h 1,0/1,2/1,4Pierdere presiune WPL 13/18/233 hPa 420/345/265Dimensiune şi masaÎnălţime mm 637Lăţime mm 1240Adâncime mm 800Masa kg 80

Mod de lucru

WPIC a fost conceput drept accesoriu pentru amplasarea interioară a WPL (cool) 13/18/23. Accesoriului îi aparţin componentele carcasei laterale a pompei de căldură şi tubulaturile de transport aer, gata confecţionate, regulatorul WPM II al pompelor de căldură şi pompele de circulatie pentru acumulatoarele tampon şi de apă caldă.

WPL 13/18/23 cu WPIC

Schiţă montaj WPIC

C26_

03_0

1_04

10

26_0

3_01

_041

126

_03_

01_0

412

10 Pompă circulatie încălzire 11 Pompă circulatie apă caldă12 Furtun presiune pt tur13 Furtun presiune retur14 Capac racord în unghi15 Tablou comandă WPL16 Captator impurităţi17 Clapetă refulare18 Filtre STB DHC

1 Aparat de bază2 Capac3 Perete frontal4 Perete spate5 Furtun aer

Page 63: Pompe Caldura Proiectare Instalare

63www.stiebel-eltron.com

TUBULATURA AER WPL 13/18/23 PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ

Racord încălzirePompa de căldură trebuie conectată la instalaţii standard de încălzire, pe partea hidraulică conform conexiunilor standard (vezi anexă). Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcându-se conştiincios o proba de presiune cu apă şi aerisire. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur/retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri de presiune flexibile. Izolarea termică trebuie efectuată corespunzător prevederilor pentru economisirea energiei.

Conexiune electricăConexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Toate lucrările electrice de instalare, în special măsurile de protecţie, trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederile VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură Regulator WPM II.

Tubulaturile de aerTubulaturile pentru aer sunt gata confecţionate şi se fixează de carcasă prin intermediul piuliţelor fluture livrate în ambalaj. Pentru recunoaşterea locului de fixare s-au practicat pe carcasă găuri şablon. Trebuiesc folosite dibluri cu şuruburi corespunzătoare, în funcţie de structura peretelui pentru aplicarea plăcii de racordare la perete.

WPL/WPIC cu acumulator tampon tip SBP 700 şi cu încălzirea apei calde

Dimensiuni de instalare WPL cu WPIC

26_0

3_01

_041

526

_03_

01_0

414

26_0

3_01

_041

3

1 Regulator pompă de căldură2 Furtun aer cu placă

racord perete3 Grupă de siguranţă4 Tur apă caldă5 Retur apă caldă6 Tur acumulator tampon7 Retur acumulator tampon8 Desfăşurare cablu electric9 Dimensiuni placă racord perete

Page 64: Pompe Caldura Proiectare Instalare

64 www.stiebel-eltron.com

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi afl ate între +30 °C şi –20 °C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. Prin regulatorul de căldură (WPM) încălzirea cu pompe de căldură necesită două trepte, adaptată la consumul de căldură. La temperaturi ale aerului sub cca. +10 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului, această depunere de chiciură se dejivrează automat. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul, iar circuitul pompelor de căldură se inversează. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. După terminarea fazei de dejivrare pompa de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii.

Descrierea aparatuluiFlexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Efi cienţă pe tot parcursul anului cu adaptare concomitentă la necesarul de căldură prin reglajul capacităţii pompelor de căldură. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară, apă încălzită până la 75 °C. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verifi cator de presiune joasă şi ridicată, protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire, montate în serie. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS.

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare, se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Protejat împotriva coroziunii, carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald, suplimentar emailată, conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.

Formă de construcţie monobloc, cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C.

Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

16

Page 65: Pompe Caldura Proiectare Instalare

65www.stiebel-eltron.com

Tip WPL 33Număr comandă aparat de bază 18 53 48Număr comandă carcasă amplasare ext. 18 53 69Număr comandă carcasă amplasare int. 18 53 68

Date tehniceLimite de utilizare WQA °C –20 până +30Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit aer WQA m³/h 3500Disponibil de presiune statică externă Pa 100Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,40Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 190Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRacord tubulaturi aer mm 721 x 248 ovalAgent frigorific R407CMasa umplere kg 4,2Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 2,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 25 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 14 BTensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 26Dimensiuni şi masaÎnăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1332 x 784Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1390 x 1280Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1390 x 800Masa (aparat de bază) kg 260Masa totală (exterior/interior) kg 290/270Alte caracteristiciPretecţie anticoroziune galvanizat la caldCorespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GS Nivelul de zgomot exterior dB(A) 65Accesorii pt izolare fonica dB(A) 63Nivelul de zgomot interior dB(A) 58/62Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43Date de performanţă (cu acţionare parţială)Temperatura aerului °C +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 10,8 10,9 11,1Puterea absorbita kW 3,3 4,4 5,5Coeficient de performanta ε 3,3 2,5 2,0Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7Date de performanţă (cu acţionare totală)Temperatura aerului °C +2 +2 +2Temperatura pe tur °C +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 17,7 19,0 20,3Puterea absorbita kW 6,1 8,4 10,8Coeficient de performanta ε 2,9 2,3 1,9

POMPA DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33

Page 66: Pompe Caldura Proiectare Instalare

66 www.stiebel-eltron.com

PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

26_0

3_01

_041

7

Pompă de căldură aer | apă WPL 10Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 3,5 2,8 – 1,5 1,6 – 2,3 1,8 ––10 4,4 3,7 2,8 1,7 1,9 1,7 2,6 2,0 1,7–5 5,3 4,6 3,7 1,9 2,1 1,9 2,8 2,2 2,00 6,0 5,4 4,6 2,0 2,2 2,2 3,0 2,4 2,1+5 7,2 6,6 6,0 2,2 2,4 2,4 3,3 2,7 2,5+10 8,7 8,0 7,4 2,2 2,6 2,8 4,0 3,1 2,6+15 9,8 8,9 8,2 2,3 2,7 3,0 4,3 3,3 2,7+20 10,9 9,7 9,0 2,3 2,8 3,1 4,7 3,5 2,9

Temperatură intrare aer °C

Capa

cita

te în

călz

ire

Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C

Page 67: Pompe Caldura Proiectare Instalare

67www.stiebel-eltron.com

Pompă de căldură aer | apă WPL 13Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 4,6 4,8 5,0 2,2 2,9 3,6 2,1 1,7 1,4–10 5,8 6,0 6,1 2,3 3,0 3,7 2,5 2,0 1,7–5 6,9 6,9 7,0 2,4 3,0 3,7 2,9 2,3 1,90 7,7 7,5 7,6 2,4 3,0 3,7 3,2 2,5 2,0+5 9,4 9,0 9,1 2,6 3,2 3,9 3,6 2,9 2,3+10 11,3 10,5 10,4 2,8 3,3 4,0 4,1 3,2 2,6+15 12,8 11,9 11,5 3,0 3,4 4,1 4,3 3,5 2,8+20 13,9 12,9 12,5 3,1 3,6 4,3 4,5 3,6 2,9

Pompă de căldură aer | apă WPL 18Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 6,9 7,4 8,0 3,1 4,1 5,5 2,2 1,8 1,5–10 8,6 9,0 9,3 3,2 4,3 5,6 2,7 2,1 1,7–5 10,1 10,3 10,3 3,3 4,4 5,6 3,1 2,3 1,80 11,2 10,9 10,9 3,4 4,4 5,6 3,3 2,5 1,9+5 12,5 12,2 12,2 3,5 4,5 5,7 3,6 2,7 2,2+10 14,8 14,6 14,4 3,7 4,8 5,9 4,0 3,0 2,4+15 15,5 16,7 16,5 3,7 5,0 6,1 4,2 3,3 2,7+20 16,3 17,5 17,4 3,8 5,1 6,3 4,3 3,4 2,8

Pompă de căldură aer | apă WPL 23Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 8,4 8,8 9,3 3,4 4,6 5,8 2,4 1,9 1,6–10 9,9 10,4 10,6 3,7 5,1 5,9 2,7 2,0 1,8–5 11,3 11,6 11,6 4,0 5,5 6,0 2,9 2,1 1,90 12,4 12,5 12,4 4,0 5,4 6,0 3,1 2,3 2,1+5 13,8 13,9 14,5 4,1 5,5 6,2 3,4 2,5 2,3+10 17,0 17,0 16,6 4,3 5,5 6,5 3,9 3,1 2,6+15 19,5 18,8 18,4 4,5 6,0 6,6 4,4 3,1 2,8+20 20,0 20,5 19,1 4,6 6,0 6,7 4,3 3,4 2,9

PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 33 la acţionare cu încărcare totalăCapacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 11,9 13,5 15,4 5,5 8,1 11,1 2,2 1,7 1,4–10 13,8 15,3 17,0 5,7 8,2 10,9 2,4 1,9 1,6–5 15,5 17,0 18,5 5,9 8,3 10,8 2,6 2,0 1,70 17,1 18,5 19,8 6,0 8,4 10,8 2,8 2,2 1,8+5 18,9 20,3 21,4 6,2 8,5 10,8 3,1 2,4 2,0+10 20,7 22,0 23,2 6,3 8,5 10,8 3,3 2,6 2,1+15 – – – – – – – – –+20 – – – – – – – – –

Page 68: Pompe Caldura Proiectare Instalare

68 www.stiebel-eltron.com

PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare încălzire)Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Preluare capacitate35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 4,6 4,8 5,0 2,2 2,9 3,6 2,1 1,7 1,4–10 5,8 6,0 6,1 2,3 3,0 3,7 2,5 2,0 1,7–5 6,9 6,9 7,0 2,4 3,0 3,7 2,9 2,3 1,90 7,7 7,5 7,6 2,4 3,0 3,7 3,2 2,5 2,0+5 9,4 9,0 9,1 2,6 3,2 3,9 3,6 2,9 2,3+10 11,3 10,5 10,4 2,8 3,3 4,0 4,1 3,2 2,6+15 12,8 11,9 11,5 3,0 3,4 4,1 4,3 3,5 2,8+20 13,9 12,9 12,5 3,1 3,6 4,3 4,5 3,6 2,9

Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare încălzire)Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 6,9 7,4 8,0 3,1 4,1 5,5 2,2 1,8 1,5–10 8,6 9,0 9,3 3,2 4,3 5,6 2,7 2,1 1,7–5 10,1 10,3 10,3 3,3 4,4 5,6 3,1 2,3 1,80 11,2 10,9 10,9 3,4 4,4 5,6 3,3 2,5 1,9+5 12,5 12,2 12,2 3,5 4,5 5,7 3,6 2,7 2,2+10 14,8 14,6 14,4 3,7 4,8 5,9 4,0 3,0 2,4+15 15,5 16,7 16,5 3,7 5,0 6,1 4,2 3,3 2,7+20 16,3 17,5 17,4 3,8 5,1 6,3 4,3 3,4 2,8

Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare încălzire)Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–15 8,4 8,8 9,3 3,4 4,6 5,8 2,4 1,9 1,6–10 9,9 10,4 10,6 3,7 5,1 5,9 2,7 2,0 1,8–5 11,3 11,6 11,6 4,0 5,5 6,0 2,9 2,1 1,90 12,4 12,5 12,4 4,0 5,4 6,0 3,1 2,3 2,1+5 13,8 13,9 14,5 4,1 5,5 6,2 3,4 2,5 2,3+10 17,0 17,0 16,6 4,3 5,5 6,5 3,9 3,1 2,6+15 19,5 18,8 18,4 4,5 6,0 6,6 4,4 3,1 2,8+20 20,0 20,5 19,1 4,6 6,0 6,7 4,3 3,4 2,9

Page 69: Pompe Caldura Proiectare Instalare

69www.stiebel-eltron.com

PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare răcire)Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+30 7,2 8,7 10,4 2,6 2,8 3,1 2,8 3,1 3,4+35 6,9 8,5 9,8 2,9 3,0 3,3 2,4 2,8 3,0

Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare răcire)Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+30 10,1 12,2 14,4 3,9 4,3 4,7 2,6 2,8 3,1+35 9,6 11,9 13,7 4,3 4,5 5,0 2,2 2,6 2,7

Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare răcire)Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+30 13,0 16,3 18,5 5,6 6,4 6,8 2,3 2,5 2,7+35 12,1 15,5 17,5 6,1 6,6 7,2 2,0 2,3 2,4

Page 70: Pompe Caldura Proiectare Instalare

70 www.stiebel-eltron.com

EXEMPLU DE DIMENSIONARE

Pompe de căldură aer | apăLa pompele de căldură aer | apă, capacitatea de încălzire este dependentă de temperatura exterioară. La dimensionare trebuie respectate următoarele:La scăderea temperaturii sursei energetice creşte necesarul de căldură din clădire, în acelaşi timp scade capacitatea de încălzire a pompelor de căldură aer | apă. Din acest motiv pompele de căldură aer | apă vor avea acţionare mono-energetică. Figura alăturată indică corelarea dintre necesarul de căldură şi capacitatea de încălzire a pompelor de căldură. Punctul de intersecţie a celor două linii este punctul de bivalenţă (temperatura pe tur către un al doilea generator de căldură). Punctul de bivalenţă ar trebui să se afle la un mod de functionare mono-energetic între –3 °C şi –7 °C, pentru a acoperi cu pompa de căldură un aport anual de căldură ridicat (vezi tabelul alăturat).Conform tarifului din Germania întreprinderile pentru furnizarea energiei pot opri alimentarea de 3 ori câte 2 ore pe zi. Necesarul de căldură al clădirii trebui însă acoperit timp de 24 ore. Ceea ce însemnă că necesarul de căldură al clădirii având o încălzire in pardoseală trebuie mărit cu factorul 1,1, iar cel având încălzire cu radiatoare trebuie mărit cu factorul 1,2.

Exemplu de poziţionareEste dată o locuinţă cu un necesar de 10,0 kW. Sistemul de distribuţie al clădirii este alcătuit din corpuri de încălzire la temperatură scăzute, poziţionate 55/45 (55 °C temperatură pe tur la –14 °C temperatură exterioară). Punctul de bivalenţă ar trebui să se afle între –3 °C şi –7 °C.

Rezultat:Capacitatea necesară a pompelor de căldură, are timp de întrerupere de şase ore (factor 1,2).10,0 kW x 1,2 = 12,0 kW. S-a ales pompa WPL 13, care are acoperit necesarul de căldură până la –5 °C temperatură exterioară şi care aduce un aport anual de căldură de 97%.

Aport anual de acoperire a încălzirii cu pompe de căldurăPunct de bivalenţă

Mod de acţionare paralelă (mono-energetică)Aport de acoperire în funcţie de clima zonală

°C –10 °C –12 °C –14 °C –16 °C –18 °C– 12 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98– 10 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97– 8 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96– 6 0,99 0,99 0,98 0,97 0,95– 4 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93– 2 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0 0,96 0,93 0,90 0,87 0,85+ 2 0,92 0,88 0,85 0,81 0,77+ 4 0,87 0,83 0,79 0,74 0,69+ 6 0,81 0,77 0,72 0,67 0,62+ 8 0,75 0,71 0,65 0,59 0,52

Exemplu de dimensionare a unei pompe de căldură aer | apă

26_0

3_01

_037

4

Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C

Temperatură intrare aer în °C

Capa

cita

te în

călz

ire

Page 71: Pompe Caldura Proiectare Instalare

71www.stiebel-eltron.com

Instrucţiuni ce trebuie respectate pentru o amplasare în exterior: Distanţele conductelor dintre

pompele de căldură şi clădire să fie cât mai scurte (pierderi de căldură).

Trebuie respectată încărcarea la zgomot (evitarea propagării „zgomotelor“), eventuala proiectare a izolării fonice la construcţie.

Prevederea unei fundaţii (de ex. un postament din lemn, placă de beton).

Poziţionarea de conducte de legătură, izolate termic în sol (Ø minim 100 mm).

Proiectarea trecerii conductelor prin perete (locaşuri de cel puţin 150 x 150 mm).

Scurgerea condensului (conducte ne corozive sau cu scurgerea în sol).

Obţinerea certificării din partea autorităţilor competente în funcţie de tipul construcţiv.

Evacuarea şi recircularea aerului fără impedimente.

Evitarea scurt-circuitelor termice Spaţiu liber pentru montaj

(pe perioada cât se realizează modernizarea sau montarea).

Racordul pompelor de căldură la conductele de tur si retur a încălzirii se vor realiza prin îmbinări flexibile.

Protecţia împotriva îngheţului a circuitului de încălzire.

Se vor respecta schemele de conexiune electrică şi cablările.

AMPLASARE ÎN EXTERIOR

26_0

3_01

_041

8

Page 72: Pompe Caldura Proiectare Instalare

72 www.stiebel-eltron.com

GeneralităţiSuprafaţa destinată amplasării pompelor de căldură trebuie să fie orizontală, plană, solidă şi rezistentă. Cadrul pompelor de căldură trebuie aşezat uniform pe suprafaţă. Un subsol denivelat poate să influenţeze negativ propagarea zgomotelor. Pompa de căldură trebuie să aibă accesul asigurat pe toate laturile.

ExcepţiiSubsol impus: Fundaţie turnată. Bordură din piatră. Pavele din piatră.

Pentru conductele de apă şi electrice ale instalaţiei cu pompe de căldură trebuie prevăzut un spaţiu liber (joc) suficient.

Fundaţie pentru amplasarea exterioară a WPL 10

Fundaţie pentru amplasare exterioară a WPL 13/18/23/33

FUNDAŢII

26_0

3_01

_041

926

_03_

01_0

420

Ieşire aer

Intrare aer

Ieşire aer

Intrare aer

Page 73: Pompe Caldura Proiectare Instalare

73www.stiebel-eltron.com

RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ

Protecţia conductelor de apă caldă împotriva îngheţului şi a umezeliiConductele de tur si retur trebuiesc protejate în cazul amplasării la exterior, printr-o izolare termică corespunzătoare, împotriva îngheţului şi umezelii. Dimensionarea izolaţiei se va realiza conform prevederilor pentru economisirea energiei. O protecţie suplimentară împotriva îngheţului o oferă controlorul de protecţie împotriva îngheţului încorporat în pompa de căldură, care conectează la <+10 °C pompa de circulatie în circuitul de căldură, asigurând astfel o apă caldă a apei în toate componentele acesteia în toate componentele instalaţiei. Dacă siguranţa de alimentare electrică nu poate fi realizată pe o perioadă mai îndelungată de timp, instalaţia de încălzire trebuie umplută cu un agent de protecţie împotriva îngheţului (antigel).

Evacuarea condensuluiFurtunul pentru evacuarea condensului trebuie să fie poziţionat la partea inferioară a scurgerii sau pe lateralul pompei de căldură. În cazul amplasării în exterior condensul existent trebuie să se scurgă într-o canalizare existentă sau într-un prundiş. Trebuie să se ţină cont de o poziţionare fără pericol de îngheţ.

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în exterior

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în exterior

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în exterior

26_0

3_01

_042

126

_03_

01_0

422

26_0

3_01

_042

3

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou electric5 Ventil aerisire6 Conductă instalaţie7 Pietriş8 Fundaţie de beton9 Filtru STB DHC

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou electric5 Ventil aerisire6 Conductă instalaţie7 Pietriş8 Fundaţie de beton9 Filtru STB DHC

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou electric5 Ventil aerisire6 Conductă instalaţie7 Pietriş8 Fundaţie de beton9 Filtru STB DHC

Page 74: Pompe Caldura Proiectare Instalare

74 www.stiebel-eltron.com

Amplasare în exterior a WPL 13/18/23/33

Amplasare în exterior a WPL 10

DIMENSIUNI DE AMPLASARE ÎN EXTERIOR

26_0

3_01

_042

426

_03_

01_0

425

Page 75: Pompe Caldura Proiectare Instalare

75www.stiebel-eltron.com

Conductă aerÎn general la o amplasare a pompelor de căldură aer | apă nu apar probleme în privinţa conductelor de aer. Trebuie totuşi evitată refularea aerului rece către vecini (terase, balcoane, etc.). Trebuie evitată, de asemenea, refularea aerului către pereţi garajului sau ai casei. O atenţie deosebită trebuie acordată şi emisiilor acustice. În acest sens trebuie verificată înainte propagarea acustică atât către vecini cât şi către propria casă.

Evacuarea condensuluiFurtunul pentru evacuarea condensului trebuie să fie poziţionat la partea inferioară a scurgerii sau pe lateralul pompei de căldură. În cazul amplasării în exterior condensul existent trebuie să se scurgă într-o canalizare existentă sau într-un prundiş. Trebuie să se ţină cont de o poziţionare fără pericol de îngheţ.

EVACUARE CONDENS

Placă de beton cca. 10 cmStrat de pietriş cca 30 cm Scurgere condensului

cca. 120

Evacuare condens

C26_

03_0

1_04

26

Page 76: Pompe Caldura Proiectare Instalare

76 www.stiebel-eltron.com

Nivel de zgomotPompele de căldură nu ar trebui amplasate lângă camere locuite sau dormitoare. Conductele de traversare prin pereţi şi plafon trebuiesc prevăzute cu izolaţii fonice. Pompele de căldură se evidenţiază printr-o funcţionare deosebit de silenţioasă. O integrare constructivă defectuoasă poate însă să conducă la mărirea nivelului acustic, nedorit.

De aceea, într-o amplasare în exterior, ar trebui respectate următoarele instrucţiuni: Plantele ar putea să reducă

amplificarea propagării acustice fiind amplasate între doi pereţi de sticlă.

O amplasare pe suprafeţe de podea acustic dure ar trebui evitate.

Amplasarea între doi pereţi închişi, precum şi pe colţ sau în unghi poate să conducă la mărirea nivelului de zgomot, aceste suprafeţe pot acţiona ca surse acustice, şi de aceea ar trebui evitate.

Prin realizarea unor bariere constructive se poate produce reducerea nivelului acustic.

Nivelul presiunii sonoreLa 5 mdistanţă

La 10 mdistanţă

WPL 10 43 dB(A) 37 dB(A)WPL 13 43 dB(A) 37 dB(A)WPL 18 43 dB(A) 37 dB(A)WPL 23 43 dB(A) 37 dB(A)WPL 33 43 dB(A) 37 dB(A)

NIVEL DE ZGOMOT

Măsuri acusticePeluzele şi plantările pot contribui la reducerea propagării zgomotelor. Amplasări pe suprafeţe de podea acustic dure ar trebui evitate pe cât posibil. Pardoseli dure acustic, mai mari pot deveni surse acustice, prin refelexie, şi ar putea amplifica nivelul acustic până la 3 dB(A) faţă de amplasare pe o podea izolată.

Propagarea directă a undelor acustice într-o amplasare la exterior a pompei de căldură, poate fi blocată prin bariere constructive. Astfel se pot obţine reduceri pentru nivelul acustic construind pereţi masivi, garduri, palisade.

La pompele WPL 13/18/23/33 se poate obţine o reducere acustică de 2 dB(A) prin amortizor acustic de canal.Nr. comandă 18 53 25 (WPL 13/18/23) Nr. comandă 18 53 70 (WPL 33)

Ca şi la toate celelalte sisteme de încălzire, ar trebui evitată propagarea undelor acustice, de la conducte de încălzire, amplasate pe zidărie la corpuri de încălzire. În acest caz trebuie respectată în special racordarea pompei de căldură la sistemul de distribuire a căldurii prin furtunuri flexibile, racordarea elastică a conductelor dintre pereţi şi plafon, precum şi desfăşurarea elastică a traversări conductelor prin pereţi şi plafon.

Page 77: Pompe Caldura Proiectare Instalare

77www.stiebel-eltron.com

NIVEL DE ZGOMOT

Nivel de zgomotPrin unda acustică se înţelege un zgomot, un sunet sau un ton. Unda se propagă astfel încât energia cinetică este cedată de la o moleculă la alta. Pentru transmiterea undei este necesar, întotdeauna, un agent de mediu (aer, apă, fier, etc.). Din punct de vedere fizic unda se propagă sub formă de cercuri concentrice. Propagarea undelor acustice este comparabilă cu propagarea undelor în apă.

ReflexiaDacă undele acustice întâlnesc un perete ele vor fi reflectate în acelaşi unghi.

AbsorbţieDacă undele acustice întâlnesc un perete plastic şi poros, o parte din energia acustică prin frecare se transformă în căldură.

Teorema distanţelorDacă se dublează distanţa L, nivelul presiunilor acustice se reduce cu circa 6 dB(A).

Teorema distanţei la exemplu cu WPL 10Nivelul capacităţii acustice LwA = 65 dB(A) Nivelul intensităţii acusticeLpA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A) Nivelul intensităţii acusticeLpA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A)

Nivelul capacităţii acusticeNivelul capacităţii acustice defineşte emisia acustică a unei surse acustice. El se determină pe baza nivelului intensităţii acustice raportat la suprafaţa de acoperire a sursei acustice, conform aşa numitul procedeu de acoperire.

Nivelul intensităţii acusticeNivelul intensităţii acustice, măsurat în împrejurimi, este dependent de nivelul capacităţii acustice, de distanţa de măsurare şi de construcţiile din împrejurimi.

Percepţia umanăDacă zgomotul este perceput amplificat de două ori atunci acesta corespunde unei creşteri de 10 dB(A). Două surse acustice cu aceeaşi intensitate, corespund unei creşteri de 3 până la 6 dB(A).

Propagarea acustică

Propagarea acustică

26_0

3_01

_072

526

_03_

01_0

726

Distanţa dintre sursa acustică faţă de receptor

Reducerea nivelului intensităţii acustice de la nivelul capacităţii acustice, dependentă de distanţă şi condiţii de amplasare

1 m 8,0 dB(A) 5,0 dB(A) 2,0 dB(A)2 m 14,0 dB(A) 11,0 dB(A) 8,0 dB(A)3 m 17,0 dB(A) 15,0 dB(A) 12,0 dB(A)4 m 20,0 dB(A) 17,0 dB(A) 14,0 dB(A)5 m 22,0 dB(A) 19,0 dB(A) 16,0 dB(A)7 m 25,0 dB(A) 22,0 dB(A) 19,0 dB(A)10 m 28,0 dB(A) 25,0 dB(A) 22,0 dB(A)15 m 32,0 dB(A) 29,0 dB(A) 26,0 dB(A)20 m 34,0 dB(A) 31,0 dB(A) 28,0 dB(A)

Teorema distanţeiDacă se dublează distanţa L, nivelul intensităţilor acustice se reduce cu circa 6 dB(A)

Teorema distanţei la exemplu cu WPL 10Nivelul capacităţii acustice LWA = 65 dB(A)Nivelul intensităţii acustice LPA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A) Nivelul intensităţii acustice LPA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A)

Page 78: Pompe Caldura Proiectare Instalare

78 www.stiebel-eltron.com

NOTIŢE

Page 79: Pompe Caldura Proiectare Instalare

79www.stiebel-eltron.com

Instrucţiuni ce trebuie respectate pentru o amplasare în interior: Cerinţe speciale pentru incinta de

amplasare. Respectarea distanţelor faţă de

perete (Service). Cerinţe privind suprafaţa de

amplasare. Prevederea scurgerii condensului

de la vaporizator. Evitarea, la solicitare, a orificiilor

de „scurt-circuit termic“.

AMPLASARE ÎN INTERIOR

Racordarea conductelor pentru tur si retur a încălzirii cu furtunuri flexibile de îmbinare.

Orificiile pentru absorbţie şi refulare a aerului, precum şi orificiile pentru ventilatoarelor de aerisire, trebuie să fie protejate împotriva depunerii de zăpadă şi frunze.

Capitonarea pereţilor din incinta de amplasare să se realizeze, dacă este necesar, cu materiale izolante acustic şi nereflectorizante.

Respectarea conexiunilor electrice. Izolarea zidăriei la orificiile de

absorbţie şi refulare aer. Izolarea trecerilor prin perete.

26_0

3_01

_043

1

Page 80: Pompe Caldura Proiectare Instalare

80 www.stiebel-eltron.com

ExcepţiiSuprafaţa pentru amplasarea pompelor de căldură trebuie să fie orizontală, plană, solidă şi rezistentă. Cadrul pompelor de căldură trebuie aşezat uniform pe suprafaţă. O suprafaţă denivelată poate să influenţeze negativ propagarea zgomotelor. Pompa de căldură nu trebuie să fie amplasată direct sub sau lângă camerele locuite sau dormitoare. Trebuie realizată o izolare acustică adecvată prin plăcile fundaţiilor de beton printr-un covor de cauciuc. Pompa de căldură trebuie să poată fi accesată pe toate laturile.

Instrucţiuni generale:Dacă pompa de căldură va fi amplasată într-o încăpere închisă, în care acţionează şi o instalaţie de ardere, care îşi absoarbe aerul necesar arderii direct din încăpere, trebuie realizată o ventilaţie suplimentară a încăperii, având o secţiune a orificiului de aerare de 250 cm², pentru a nu împiedica acţionarea arzătorului cu gaz sau motorina. Fără această aerisire suplimentară ar putea să apară mici şi inevitabile ne-etanşeităţi privind absorbţia aerului, ca de ex. la ştuţurile furtunurilor sau la pompa de căldură ar putea să se reducă nepermis de mult presiunea aerului din încăperea închisă.

Scurgerea condensuluiPentru scurgerea condensului se va utiliza un furtun de ¾" care trebuie racordat la ştuţul prevăzut către tava de condens al pompei de căldură. Furtunul de scurgere al condensului trebuie să conducă spre evacuare în jos, sau lateral din pompa de căldură. Amplasarea în interior ar trebui să aibă evacuarea spre o canalizare. În cazul unei scurgeri insuficiente se recomandă utilizarea unei pompe pentru condens.

Pompă pentru condensÎn cazul în care pentru evacuarea condensului se utilizează pompa PK 9, pompa de căldură va trebui poziţionată cu circa 100 mm deasupra fundaţiei (conform figurii) sau suprafaţa de poziţionare a pompei pentru condens apă să se afle cu cca 100 mm mai jos.

AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10/12/18/23/33

26_0

3_01

_043

2

1 Pompă de căldură2 Izolare acustică de trecere3 Şapă mobilă

Şapă şi izolare acustică detrecere. Dacă sunt existente vor fi omise.

Page 81: Pompe Caldura Proiectare Instalare

81www.stiebel-eltron.com

RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ

Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în interior

Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în interior

Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în interior

26_0

3_01

_043

526

_03_

01_0

434

26_0

3_01

_043

3

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou comandă5 Ventil aerisire6 Filtru STB DHC

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou comandă5 Ventil aerisire6 Filtru STB DHC

1 Scurgere condens2 Tur căldură3 Retur căldură4 Tablou comandă5 Ventil aerisire6 Filtru STB DHC

Page 82: Pompe Caldura Proiectare Instalare

82 www.stiebel-eltron.com

Tubulaturi aerLungimea totală a furtunurilor pe partea de absorbţie şi refulare nu are voie să depăşească 8 m. La montarea lor nu trebuie folosite mai mult de patru coturi de racordare la 90° cu o rază minimă de:

La WPL 10 315 mmLa WPL 13 600 mm La WPL 18 600 mm La WPL 23 600 mm La WPL 33 600 mm

raportate faţă de mijlocul furtunului.

Datorită flexibilităţii furtunul trebuie fixat la distanţe de cca. 1 m. Tubulatura de absorbţie aer trebuie să fie amplasată din exterior către pompa de căldură, iar cea pentru refulare să fie orientată din pompă spre exterior prin intermediul furtunurilor speciale. Acestea au o flexibilitate ridicată, sunt izolate termic şi au protecţie ignifugă. Tubulaturile izolate termic pot fi livrate în lungimi de 3 m (li Ø 400 mm şi 560 mm) şi 4 m (li Ø 560 mm).

Racordul de aer cu tub de aerLa racordul de aer cu lungimea mai mare de 8 m se pot racorda şi tuburi de aer. Secţiunea tubului de aer se orientează după debitul de aer şi după diferenţa de presiune statică existentă a pompei de căldură. Pentru reducerea propagării undelor acustice asupra clădirii, se va instala între pompa de căldură şi tuburile de aer, un racord flexibil de aer, respectiv filtre material textil. Pentru poziţionarea tuburilor şi a filtrelor de aer trebuie acordată atenţie la presiunea externă a ventilatorului.

Disponibilul de presiune externă liberăPa mbar

WPL 10 100 1,0WPL 13 100 1,0WPL 18 100 1,0WPL 23 100 1,0WPL 33 100 1,0

Amplasare în interior a WPL 10

Amplasare in interior WPL 13/18/23/33

DIMENSIUNI PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_0

3_01

_043

626

_03_

01_0

437

Page 83: Pompe Caldura Proiectare Instalare

83www.stiebel-eltron.com

Amplasare în interior a WPL 10

Amplasare în interior a WPL 10

TUBULATURA DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_0

3_01

_043

826

_03_

01_0

700

Tubulatura aer

Trecere prin pereteNr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin perete

Trecere prin perete

Tubulatura aer

Trecere prin pereteNr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin perete Nr. comandă. 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Page 84: Pompe Caldura Proiectare Instalare

84 www.stiebel-eltron.com

TUBULATURA DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10

Amplasare în interior a WPL 10

26_0

3_01

_080

926

_03_

01_0

810

Tubulatura aer

Trecere prin pereteNr. comandă. 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Tubulatura aer

Trecere prin pereteNr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Page 85: Pompe Caldura Proiectare Instalare

85www.stiebel-eltron.com

TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10 monobloc

Amplasare în interior a WPL 10 monobloc

26_0

3_01

_070

326

_03_

01_0

439

Trecere prin pereteNr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin pereteNr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteNr. comandă 22 33 97

Page 86: Pompe Caldura Proiectare Instalare

86 www.stiebel-eltron.com

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_0

3_01

_044

026

_03_

01_0

694

Placă racord tubulatura120 x 80

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Trecere prin pereteTip AWG 560Nr. comandă 22 33 97

Furtun

Placă racord tubulatura120 x 80

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Fereastră beci

Furtun

Fereastră beci

Trecere prin pereteTip AWG 560Nr. comandă 22 33 97

Page 87: Pompe Caldura Proiectare Instalare

87www.stiebel-eltron.com

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_0

3_01

_069

626

_03_

01_0

695

Placă racord tubulatura120 x 80

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Tubulatura aer

Fereastrăbeci

Placă racord tubulatura120 x 80

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Tubulatura aer

Trecere pereteTip AWG 560Nr. comandă 22 33 97

Page 88: Pompe Caldura Proiectare Instalare

88 www.stiebel-eltron.com

Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC

Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC

TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_0

3_01

_044

126

_03_

01_0

697

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Fereastră beci

Dimensiuni în cm(distanţe minime)

Fereastră beci

Trecere prin pereteTip AWG 560Nr. comandă 22 33 97

Trecere prin pereteTip AWG 560Nr. comandă 22 33 97

Page 89: Pompe Caldura Proiectare Instalare

89www.stiebel-eltron.com

TUBULATURA DE AER

Tubulatura de aerLa o amplasare în interior racordul pe partea de aer trebuie realizat cu furtunuri flexibile de aer sau cu tuburi de aer şi racorduri flexibile în spre exterior. Referitor la emisiile acustice este valabil acelaşi lucru descris anterior. Viteza de intrare şi ieşire a aerului ar trebui limitată la maxim 2m/s comparativ cu secţiunea filtrului de aer (propagarea zgomotelor). Un scurt circuit între intrarea şi ieşirea aerului trebuie evitat în orice caz. În acest scop absorbţia trebuie realizată pe colţ sau transversal. Dacă există un orificiu de intrare şi ieşire în acelaşi plan, distanţa minimă trebuie să depăşească 3 m. Eventual va fi prevăzut un perete despărţitor sau spaţiu liber între orificiile pentru absorbţie respectiv refulare. Copertinele pentru protecţie împotriva intemperiilor, respectiv împotriva păsărilor, ar trebui să fie detaşabile pentru curăţare.

Emisiile acusticePompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă spaţiile de locuit sau dormitoare. Pentru pardoselile acustic dure (de ex. gresie) se recomandă un covor de cauciuc. O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton, cu covor de cauciuc. Trecerile ţevilor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică. Pompele de căldură monobloc din seria constructivă WPL se evidenţiază printr-o acţionare lipsită de zgomote. Defecţiunile constructive de integrare pot însă să mărească nedorit nivelul acustic.

Beci poziţionat pe colţpompe de căldură monobloc în beci. Prin tubulatura de aer pe colţ se împiedică un scurt circuit termic privind aerul refulat. Grila de absorbţie şi refulare trebuie dimensionata astfel încât să existe o secţiune liberă pentru o aerisire suficientă.

Deversoare separate de beciPentru amplasarea pompei de căldură monobloc în beci, racordul tubulaturilor de aer la două deversoare de beci aflate pe aceeaşi parte a clădirii este posibil dacă distanţa deversoarelor este suficientă una faţă de cealaltă pentru a împiedica un scurt circuit termic. Tubul de intrare şi ieşire a aerului trebuie protejat împotriva acoperirii cu zăpadă.

Deversor comun cu beciulPentru amplasarea pompei de căldură monobloc în beci, racordul tubulaturilor de aer comun cu deversorul beciului este posibil dacă poate fi evitat, în siguranţă, un scurt circuit termic. În acest exemplu curentul de absorbţie este deviat. Un perete despărţitor aflat în interiorul deversorului, poziţionat între intrarea şi ieşirea aerului, precum şi o tablă de dirijare a aerului la exterior împiedică un scurt circuit termic.

IndicaţiiÎn acest tip de amplasare trebuie respectate următoarele puncte: Scurt circuitul termic. Asigurarea impecabilă a scurgerii

condensului. Secţiune suficient de liberă a

grilelor de absorbţie şi refulare.

Page 90: Pompe Caldura Proiectare Instalare

90 www.stiebel-eltron.com

NOTIŢE

Page 91: Pompe Caldura Proiectare Instalare

91www.stiebel-eltron.com

INSTALAREA

C26_

03_0

1_04

45C2

6_03

_01_

0446

Page 92: Pompe Caldura Proiectare Instalare

92 www.stiebel-eltron.com

RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Racordul pentru încălzireInstalaţia care utilizează pompa de căldură (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare. Pompa de căldură trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire standard, conform conectării standard (vezi anexă). Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcându-se o proba de presiune cu apă şi o aerisire. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. Pompele de circulatie necesare şi secţiunea conductelor pot fi extrase din tabelele de mai jos. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei. Pentru o instalaţie monobloc WPKI 5 trebuie utilizate următoarele pompe de circulatie (vezi tabel).

Pompă de circulatie pentru pompa de căldură cu WPKI 5(între WP şi acumulatorul tampon max. 10 metri conducte)Pompe de căldură

Debitm³/h

Pierdere de presiune hPa

Pompă de circulatie Tip

Ţeavă de cupruDN

WPL 10 1,0 200 UP 25-60 22 x 1,0WPL 13 1,0 105 UP 25-60 28 x 1,5WPL 18 1,2 145 UP 25-60 28 x 1,5WPL 23 1,4 190 UP 25-80 28 x 1,5

WPL 33 1,4 190 UP 25-80 28 x 1,5

WPL cu acumulator tampon SBP 700

WPL cu acumulator tampon SBP 700 şi cu preparare apă caldă

26_0

3_01

_044

726

_03_

01_0

448

Page 93: Pompe Caldura Proiectare Instalare

93www.stiebel-eltron.com

CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Conexiunea electricăConexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Toate lucrările electrice de instalare, în special măsurile de protecţie, trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. Conexiunea se face conform schemei electrice. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură regulator WPM II.

Pentru amplasare în exteriorTrebuiesc utilizate doar tuburi rezistente la intemperii conform VDE 0100. Cablurile trebuie aşezate într-un tub de protecţie şi nu pot fi conectate la pompa de căldură decât pe partea de jos.

Pentru amplasare în interiorAici cablurile electrice vor fi conectate la pompa de căldură prin orificiul lateral a instalaţiei.

Date electrice ale pompei de căldură

Pompa de căldură

Puterea absorbitakW

Curent max. de funcţ.A

Pornire cr. de absorbţieA

Cablu electricmm²

Protecţie

AWPL 10 2,2 6,0 < 25 5 x 1,5 3 x 16 gLWPL 13 2,7 8,0 24 5 x 1,5 3 x 16 gLWPL 18 3,5 10,6 26 5 x 1,5 3 x 16 gLWPL 23 3,9 11,4 29 5 x 1,5 3 x 16 gLWPL 33 6,2 19,3 26 5 x 2,5 3 x 25 gL

* la temperatura aerului de +7 °C / apă +35 °C şi acţionare completă

WPL

WPL + WPIC

26_0

3_01

_044

926

_03_

01_0

562

Page 94: Pompe Caldura Proiectare Instalare

94 www.stiebel-eltron.com

LISTE DE VERIFICARE

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură aer | apă Care este scopul utilizării pompei de căldură? Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură? Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută. Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură. Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU). Stabilirea modului de funcţionare la pompei de căldură după sistemul de încălzire. Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare? Doriţi să se realizeze prepararea apei calde cu pompa de căldură? Cum poate fi realizată conexiunea electrică? Respectaţi prevederile şi directivele generale. Respectaţi specificul constructiv.

Poziţionarea în exterior a pompei de căldură aer | apă Unde poate fi poziţionată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie. Respectaţi instrucţiunile pentru tubulatura de aer. În mod ideal direcţia de refulare a aerului corespunde cu direcţia principală a vântului. Ţineţi cont sa nu deranjaţi vecinii cu zgomotul. Respectaţi distanţele minime faţă de suprafeţele limită. Dacă este cazul obţineţi autorizaţia de construcţie. Aveţi în vedere racorduri scurte. Poate fi scurs condensul printr-o evacuare naturală lipsită de coroziune?

Poziţionare în interior a pompei de căldură aer | apă Există un spaţiu adecvat pentru amplasarea pompei de căldură? Alegeţi un loc de montare, unde să fie suficient spaţiu pentru funcţionare şi întreţinere. Prevedeţi o fundaţie pentru amplasarea pompei de căldură. Există orificii pentru refulare şi absorbţie aer? Evitaţi scurt circuitul termic. Pot fi montate tubulaturi de aer fără efort mare? Depăşeşte conducta de aer lungimea totală de 8 m? Poate fi evacuat condensul de apă prin evacuare naturală, sau trebuie montată o pompă de condens? Prevedeţi străpungeri cu izolaţie prin perete.

Page 95: Pompe Caldura Proiectare Instalare

95www.stiebel-eltron.com

POMPE SOL | APĂ

Confort deplinDacă dispuneţi de suficient teren pompa de căldură sol | apă este pompa ideală. Ţevile din pvc ale colectorului din sol sau ale sondelor cu căldură din sol, prin care circulă apa, furnizează energie acestei pompe. Poziţionarea pompei de căldură se realizează în incinte protejate de ger.

Set de pompe (înseriere)O capacitate de încălzire mai mare poate fi asigurată prin înserierea mai multor pompe de căldură. Pentru acest lucru există „set“, care este compus din două pompe de căldură, cu accesorii aferente incluse.

Reglaj pe măsurăRegulatorul pompei de căldură comandă şi reglează încălzirea cu pompa de căldură şi este integrat în aceasta, respectiv în apropierea ei.

C26_

03_0

1_04

50C2

6_03

_01_

0451

Page 96: Pompe Caldura Proiectare Instalare

96 www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPC (COOL)

Scurt şi cuprinzător Pentru încălzirea apei calde

complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPC. Temperatură apă sol -5 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic, precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex., respectiv emailate.

Pentru amplasare în incinte fără coroziune.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A, prin HFCKW şi FCKW.

Încălzire se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Răcire pasivă prin schimbător de căldură integrat la WPC cool.

Descrierea aparatuluiPompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi), pompă de circulatie, pompă de circulatie-sol, încălzire suplimentară electrică şi grupe de siguranţă pentru încălzire apa circuit sol conţinute în ambalajul de livrare. Este integrat şi un acumulator tampon pentru amestec apă caldă (recipient de 200 l) pentru o cantitate de amestec de 240 l. Pentru circuitul sol şi pentru încălzire este prevăzut şi o decuplare în caz de vibraţii. În WPC cool este montat suplimentar un schimbător de căldură pentru răcire pasivă. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un comutator de limitare de curent de pornire, un releu pentru monitorizarea fazelor, un condensator, un vaporizator, şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune. Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată, dependentă de temperatura exterioară, de încălzirea apei calde, de igienizarea apei, de programul de încălzire pentru pardoseală, precum şi un computer cu modem. WPC cool în legătură cu FE 7 sau FEK înlesneşte suplimentar funcţia de răcire. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din sol. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită până la +60 °C. Încălzirea apei calde, în acumulatorul tampon, se face prin intermediul schimbătorului de căldură integrat. La WPC cool răcirea spaţiului locuibil se realizează datorită pompării apei din circuitul sol prin schimbătorul de căldură, extrăgându-se din circuitul de încălzire căldură, şi cedarea prin sondele de căldură către solul mai rece. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură.

Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

52

Page 97: Pompe Caldura Proiectare Instalare

97www.stiebel-eltron.com

POMPA DE CĂLDURĂ SOL | APĂ WPC (COOL)

Tip WPC 5 (cool) WPC 7 (cool) WPC 10 (cool) WPC 13 (cool)Număr comandă WPC 18 77 61 18 77 62 18 77 63 18 77 64Număr comandă WPC cool 22 02 55 22 02 56 22 02 57 22 02 58

Date tehniceLimite utilizare WQA °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,5 0,7 0,9 1,2Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 515 450 365 205Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 520 460 380 230Racord încălzire-tur/retur mm 22 legătură cu ştecherRacord apă rece şi caldă mm 22 legătură cu ştecherRac. sursă căldură tur/retur mm 28 legătură cu ştecherAgent frigorific R410AMasa umplere kg 1,5 2,0 2,5 2,3Volum apă caldă Ltr. 175 175 162 162Pres. max. de lucru acumulator WW-apă caldă

bar 10 10 10 10

Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 20Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 23 25 28 30Dimensiuni şi masaÎ x l x A (aparat bază) mm 2100 x 600 x 650Masa WPC kg 275 285 295 305Masa WPC cool kg 283 293 303 313Alte caracteristiciProtecţie anticoroziune zincat/emailat Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel capacitate fonică dB(A) 43 44 48 50Nivel presiune fonică (1 m distanţă) dB(A) 35 36 40 42Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C 0 0 +2,5 0 0 +2,5 0 0 +2,5 0 0 +2,5Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 5,8 5,5 5,5 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1Puterea absorbita kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2Coeficient de performanta ε 4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5Diferenţă de temperatură la B0/W35 K 10,0 10,0 9,9 9,6

Capacitatea de răcire a WPC cool prin schimbătorul de căldură integratCapacitate răcire WT kW 3,8 5,2 6,0 8,5

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

Page 98: Pompe Caldura Proiectare Instalare

98 www.stiebel-eltron.com

Scurt şi cuprinzător Pentru încălzirea apei calde

complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Temperatura domeniul de utilizare la intrarea în WPF..temperatura apei din circuitul sol de la -5 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin componente de carcasă zincate anit-ex, respectiv emailate.

Adecvată pentru amplasare în incinte necorozive (neadecvate pentru amplasare în exterior).

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţii de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură, integrat.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă R 410 A prin HFCKW şi FCKW.

Încălzire se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Răcire pasivă prin schimbător de căldură integrat la WPC cool.

Descrierea aparatuluiPompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi), pompă de circulatie, ventil de siguranţă, ventil pentru comutarea preparării apei calde, încălzire suplimentară electrică. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un comutator de limitare de curent la pornire, un releu pentru monitorizarea fazelor, un condensator, un vaporizator, şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune. Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată, dependentă de temperatura exterioară, de încălzirea apei calde, de igienizarea apei, de programul de încălzire pentru pardoseală, precum şi un computer cu modem. Este posibilă funcţia de răcire prin intermediul lui FE 7 sau FEK. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu aerare bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită între +15 °C şi +60 °C. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Trebuie luată în considerare capacitatea de răcire a pompelor de căldură.

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ DE TIP WPF

Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

57

Page 99: Pompe Caldura Proiectare Instalare

99www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF

Tip WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16 Nr. comandă WPF 07 42 94 07 42 95 07 42 96 07 42 97 22 08 18

Date tehniceLimite utilizare WQA °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până la max. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 280 280 280 280 280Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 100 110 120 230 340Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exteriorAgent frigorific R410AMasa umplere kg 1,5 2,0 2,5 2,3 2,5Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 20Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 25 25 27 28 29Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 960 x 510 x 680Masa kg 108 114 121 129 131Alte caracteristiciProtecţie anticoroziune zincat/emailat Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel presiune sonora dB(A) 46 47 51 53 53Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 +5Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 5,8 5,5 5,0 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,1 15,1 16,7

Puterea absorbita kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2 3,6 5,0 6,1Coeficient de performanta ε 4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,5 3,0 2,7Diferenţă de temperatură la B0/W3 K 10,0 10,0 9,9 9,6 9,6

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

Page 100: Pompe Caldura Proiectare Instalare

100 www.stiebel-eltron.com

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF..M. temperatură apă din circuit sol -5 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic, precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex., respectiv emailate.

Pentru amplasare în incinte fără coroziune (neadecvate pentru amplasare în exterior).

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A, prin HFCKW şi FCKW.

Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Descrierea aparatuluiPompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior şi într-o combinaţie de set. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un declanşator de limitare a curentului la pornire, un condensator, un vaporizator, un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită între 15 °C şi +60 °C. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Trebuie avută în vedere capacitatea de răcire a pompelor de căldură.

SeturiÎn cazul în care capacitatea de încălzire este insufi cientă se vor conecta două pompe de căldură de tip WPF..M ca SET 20 până la 32.

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF..M

Siguranţă şi calitate

C26_

03_0

1_04

58

Page 101: Pompe Caldura Proiectare Instalare

101www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF..M

Tip WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 MNumăr comandă WPF 18 53 49 18 21 35 22 08 94

Date tehniceLimite utilizare WQA °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,9 1,2 1,4Pierdere pres. pe partea încălzirii hPa 100 100 100Debit pe partea sursei de căldură m³/h 2,2 3,1 3,8Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 120 230 250Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exteriorAgent frigorific R410AMasa umplere kg 2,5 2,3 3,1Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 20Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 27 28 < 30Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 960 x 510 x 640Masa kg 112 120 125Alte caracteristiciProtecţie anti-coroziune zincat/emailatCorespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel presiune sonora dB(A) 51 53 53Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 5Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,3 15,3 15,6Puterea absorbita kW 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2 3,5 4,8 5,2Coeficient de performanta ε 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,7 3,2 3,0Diferenţă de temperatură la B0/W30 K 10,0 10,0 10,0

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol.

Table de combinare a SET-urilorTip WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SETNumăr comandă 18 53 65 18 53 66 18 21 39 22 08 96 22 08 97WPF 10 M

WPF 13 M

WPF 16 M

În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură, un regulator al pompelor de căldură, două pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.

Page 102: Pompe Caldura Proiectare Instalare

102 www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF.. temperatură apă din circuit sol -5 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic, precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex., respectiv emailate.

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A, prin HFCKW şi FCKW.

Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Descrierea aparatuluiPompe de căldură sol | apă pentru amplasare în interior şi într-o combinaţie de set. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un comutator de limitare curent la pornire, un condensator, un vaporizator, un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită între 15 °C şi +60 °C. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Trebuie avută în vedere capacitatea de răcire a pompelor de căldură.

SeturiÎn cazul în care capacitatea de încălzire este insufi cientă se vor conecta în serie două sau mai multe pompe de căldură.Siguranţă şi calitate

Page 103: Pompe Caldura Proiectare Instalare

103www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF

Tip WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66 Număr comandă WPF 22 33 74 22 33 75 22 33 76 22 33 77 22 33 78

Date tehniceLimite utilizare WQA °C –5 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max.. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +15 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 3,7 5,0 7,5 9,2 11,5Pierdere pres. pe partea încălzirii hPa 60 52 80 60 80Debit pe partea sursei de căldură m³/h 5,0 7,0 10,5 13,0 16,1Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 150 140 160 150 150Racord încălzire-tur/retur Zoll G 2 exteriorRac. sursă căldură tur/retur Zoll G 2 exteriorAgent frigorific R410AMasa umplere kg 6,0 7,2 10,0 12,0 14,5Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 10,0 5 x 10,0Panou comandă n x mm² 3 x 1,5Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 35 gL 35 gL 35 gL 50 gL 50 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 24Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 198 225 272Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 1160 x 1250 x 870Masaa kg 330 380 460 540 630Alte caracteristiciProtecţie anticoroziune zincat/emailatCorespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel capacitate fonică dB(A)Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 21,9 20,7 20,0 29,7 27,6 25,8 45,7 42,1 40,3 55,8 53,1 51,3 69,0 65,5 62,6Puterea absorbita kW 4,5 6,3 7,8 6,1 8,5 10,6 9,4 12,8 15,4 11,6 15,8 19,1 14,4 19,7 23,8Coeficient de performanta ε 4,8 3,3 2,6 4,9 3,2 2,4 4,9 3,3 2,6 4,8 3,4 2,7 4,8 3,3 2,6Diferenţă de temperatură la B0/W3 K 5 5 5 5 5

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

Page 104: Pompe Caldura Proiectare Instalare

104 www.stiebel-eltron.com

DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

26_0

3_01

_045

926

_03_

01_0

839

Temperatură pe tur la 35 °C Temperatură pe tur la 50 °C

Temperatura surselor de căldură °C

Capa

cita

te în

călz

ire(

kW)

Temperatură pe tur la 35 °CTemperatură pe tur la 50 °C

Temperatura surselor de căldură °C

Capa

cita

te în

călz

ire(

kW)

Page 105: Pompe Caldura Proiectare Instalare

105www.stiebel-eltron.com

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 5, WPC 5Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficientul de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 5,0 4,8 – 1,4 2,0 – 3,6 2,4 –0 5,8 5,5 – 1,3 2,0 – 4,3 2,8 –+5 6,7 6,3 5,8 1,3 1,9 2,5 5,0 3,3 2,3+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 7, WPC 7Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficientul de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 6,7 6,3 – 1,8 2,6 – 3,7 2,5 –0 7,8 7,3 – 1,8 2,5 – 4,4 2,9 –+5 9,0 8,4 7,7 1,7 2,5 3,1 5,2 3,4 2,5+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 10, WPC 10, WPF 10 MCapacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 8,6 8,2 – 2,2 3,2 – 3,9 2,5 –0 9,9 9,5 – 2,2 3,1 – 4,5 3,0 –+5 11,4 10,8 10,1 2,2 3,1 4,0 5,3 3,5 2,5+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 13, WPC 13, WPF 13 MCapacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 11,6 11,2 – 3,1 4,2 – 3,8 2,7 –0 13,4 12,7 – 3,1 4,3 – 4,4 3,0 –+5 15,1 14,4 13,8 2,9 4,3 5,2 5,2 3,3 2,7+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Page 106: Pompe Caldura Proiectare Instalare

106 www.stiebel-eltron.com

DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 13,7 12,9 – 3,7 5,0 – 3,7 2,6 –0 16,1 15,1 – 3,6 5,0 – 4,5 3,0 –+5 18,4 17,2 17,2 3,6 5,0 5,7 5,1 3,4 3,0+10 20,9 19,7 19,4 3,7 4,9 5,7 5,6 4,0 3,4+15 23,6 22,2 22,3 3,6 4,9 5,7 6,6 4,5 3,9+20 25,3 24,9 25,2 3,6 4,9 5,7 7,0 5,1 4,4

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 20Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 19,2 18,3 17,4 4,5 6,4 7,8 4,3 2,9 2,20 21,9 20,7 20,0 4,5 6,3 7,8 4,8 3,3 2,6+5 24,8 23,3 22,4 4,5 6,4 7,8 5,5 3,7 2,9+10 28,1 26,2 25,0 4,6 6,4 7,8 6,1 4,1 3,2+15 31,7 29,5 28,0 4,7 6,5 7,9 6,7 4,6 3,6+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16 MCapacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 14,1 13,1 – 3,5 4,8 – 4,1 2,7 –0 16,3 15,3 – 3,5 4,8 – 4,7 3,2 –+5 18,9 17,6 15,6 3,5 4,8 5,2 5,4 3,7 3,0+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 27Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 26,1 24,8 23,8 6,1 8,5 10,6 4,3 2,9 2,20 29,7 27,6 25,8 6,1 8,5 10,6 4,9 3,2 2,4+5 33,6 30,7 30,0 6,2 8,5 10,4 5,5 3,6 2,9+10 37,8 35,4 34,0 6,2 8,5 10,4 6,2 4,2 3,3+15 42,6 39,7 37,9 6,2 8,5 10,4 6,9 4,7 3,6+20

Page 107: Pompe Caldura Proiectare Instalare

107www.stiebel-eltron.com

DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 40Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 39,7 37,2 35,7 9,3 12,7 15,4 4,3 2,9 2,30 45,7 42,1 40,3 9,4 12,8 15,4 4,9 3,3 2,6+5 51,2 47,0 46,6 9,5 12,9 15,6 5,4 3,6 3,0+10 59,0 53,8 51,1 9,7 13,1 15,8 6,1 4,1 3,2+15 64,4 60,6 56,7 9,8 13,2 15,9 6,6 4,6 3,6+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 52Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 49,3 47,4 46,2 11,5 15,9 19,3 4,3 3,0 2,40 55,8 53,1 51,3 11,6 15,8 19,1 4,8 3,4 2,7+5 63,2 59,5 57 11,7 15,9 19,2 5,4 3,7 3,0+10 71,6 66,5 62,3 11,9 16,1 19,4 6,0 4,1 3,2+15 80,6 75,2 71,2 12,2 16,2 19,4 6,6 4,6 3,7+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 66Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

–5 60,0 57,5 55,9 14,2 19,3 23,3 4,2 3,0 2,40 69,0 65,5 62,6 14,4 19,7 23,8 4,8 3,3 2,6+5 78,6 73,3 70,3 14,5 19,9 23,9 5,4 3,7 2,9+10 87,7 82,3 79,5 14,1 20,0 24,0 6,2 4,1 3,3+15 98,2 92,5 88,8 13,6 20,3 24,6 7,2 4,6 3,6+20

Page 108: Pompe Caldura Proiectare Instalare

108 www.stiebel-eltron.com

NOTIŢE

Page 109: Pompe Caldura Proiectare Instalare

109www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ

Instrucţiuni care trebuiesc respectate: Verificaţi dacă este disponibil

suficient teren pentru colectorii de sol.

Amplasaţi pe cât posibil colectorii de transfer şi circulatie ai instalaţiei pentru sursa de căldură în exteriorul clădirii.

Izolaţi conductele instalaţiei pentru sursa de căldură în clădire (apă condens).

Străpungerile prin perete pentru conductele apei din circuitul sol trebuiesc realizate către exterior.

Respectaţi distanţele la perete (service).

Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.

Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.

Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare, în cazul în care este necesar, cu materiale fono-absorbante şi ne-reflectorizante.

Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.

Obţineţi autorizaţiile EVU necesare. Respectaţi VDI 4640 (utilizare

termică a subsolului).

26_0

3_01

_046

0

Page 110: Pompe Caldura Proiectare Instalare

110 www.stiebel-eltron.com

COLECTORUL DIN SOL

Colectorul din solPrin noţiunea de sursă de căldură solul, se înţelege stratul superior până la adâncimea de 2 metri. Captarea căldurii se face prin intermediul unui schimbător de căldură, care se află pe suprafaţă neconstruită, în apropierea clădirii ce trebuie încălzită. Căldura captată din sol este energie solară acumulată, care prin intermediul aerului şi intemperiilor, se transferă în sol datorită radiaţiilor directe. Aceasta este şi sursa de energie pentru regenerare rapidă a solului care s-a răcit după o perioadă de încălzire. Căldura degajată de la adâncimi mai mari este de doar 0,05 până la 0,12 W/m² şi poate fi neglijată ca sursă de căldură pentru straturile superioare. Cantitatea de căldură utilă, deci şi mărimea suprafeţelor necesare, sunt dependente de proprietăţile termo-fizice ale solului şi de energia de radiaţie, ceea ce însemnă dependenţă faţă de raportul climateric. Proprietăţile termice, cum ar fi capacitatea termică volumetrică şi capacitatea de transmitere, sunt dependente de calitatea şi compoziţia solului Determinante, ca mărimi, sunt aportul de apă, aportul de elemente minerale cum ar fi cuarţul şi feldspatul, precum şi gradul de porozitate. Mai simplu spus, proprietăţile de acumulare şi transmitere a căldurii sunt proporţional mai mari cu cât solul este îmbogăţit cu apă, iar aportul de elemente minerale este cu atât mai mare cu cât porozitatea este mai mică. Capacitatea de captare a solului depinde de calitatea solului şi se află între 10 şi 40 W/m² la o distanţă de poziţionare între 0,6 şi 1,0 m şi la o adâncime de 1,2 – 1,5 m. Pentru a utiliza solul drept sursă de căldură se vor poziţiona în sol ţevi din pvc (colectori din sol), în care circulă agentul de mediu. Amestecul transferă căldura extrasă din sol către pompa de căldură.

Agentul de mediu trebuie să ofere suficientă protecţie împotriva îngheţului. Suplimentar, în cazul unei eventuale neetanşeităţi nu trebuie să existe nici un pericol pentru apa freatică. Această proprietate o deţine agentul pe bază de etilenglicol de protecţie împotriva îngheţului. El este folosit special pentru transportul căldurii, protecţie împotriva coroziunii şi îngheţului la instalaţii cu pompe de căldura.

Capacitatea de captare (VDI 4640)Pentru sol uscat necoezivqE = 10–15 W/m²Pentru sol umed coezivqE = 15–20 W/m²Pentru sol coeziv foarte umedqE = 20–25 W/m²Pentru sol saturat cu apăqE = 25–30 W/m²Pentru sol cu apă freaticăqE = 30–40 W/m²

În funcţie de necesitatea de căldură a casei şi de proprietăţile solului rezultă o suprafaţă de sol necesară, care se determină în funcţie capacitatea de răcire QK a pompei de căldură. Capacitatea de răcire a pompei de căldură este diferenţa între capacitatea de încălzire QWP şi puterea absorbita PWP.

QK = QWP – PWP

Exemplu:Pompa de căldură WPF 10 are la o temperatură a sursei de căldură de 0 °C şi la o temperatură pe tur de +35 °C o capacitate de încălzire de 9,9 kW şi o putere absorbita de 2,2 kW.

QK = 9,9 kW – 2,2 kW

QK = 7,7 kW

La o capacitate de captare specifică qE de 25 W/m² rezultă o suprafaţă de:

Suprafaţa = QK / qE

Suprafaţa = 7700 W / 25 W/m²

Suprafaţa = 308 m² Erdreich

La o distanţă dintre ţevi de 0,6 m rezultă o lungime a ţevilor:308 m² / 0,6 m = 513 m ţeavă ceea c corespunde la 5 circuite de ţeavă a câte 100 m lungime.

Page 111: Pompe Caldura Proiectare Instalare

111www.stiebel-eltron.com

Poziţionarea ţevilorŢevile din pvc, vor fi poziţionate la o adâncime de 1,2 până la 1,5 m în mai multe circuite. Circuitele individuale de ţeavă nu trebuie să depăşească mai mult de 100 metri. În caz contrar este necesară o pompă cu o inaltime de pompare mai mare. Distanţa de poziţionare este dependentă de calitatea solului şi ar trebui să fie între 0,6 şi 1 m, iar apa provenită din intemperii să se poată infiltra. Poziţionarea în cazul unei construcţii noi poate fi realizată odată cu lucrările necesare pentru sol.Pentru instalaţiile existente aceste lucrări pot fi făcute şi cu cupe înguste de excavator sau cu freze de sol.

PrevederiColectorii din sol trebuiesc avizaţi şi autorizaţi de autorităţile competente pentru apă-canal.

Indicaţii de instalare: Distribuitorul şi colectorul trebuie

poziţionaţi astfel încât să se poată face ulterior revizia, de ex. pentru deversoarele proprii de distribuţie sau fereastră beci-deversor în afara casei.

Toate ţevile şi elementele componente poziţionate trebuie să fie din material rezistent la coroziune.

Toate conductele din interior şi toate străpungerile prin zidărie trebuie să fie izolate pentru a evita condensul, întrucât conductele de tur si retur conduc sol rece, faţă de temperatura din beci.

Pentru umplerea instalaţiei se prevăd dispozitive corespunzătoare.

Amestecaţi apa dură concentrată cu apa, iar abia apoi va fi introdusă în instalaţia sursei de căldură.

Pentru aerisirea perfectă a colectorului din sol, ţevile trebuie poziţionate înclinat către distribuitor şi colector.

Întrucât la apa dură apar variaţii de volum, la temperaturi diferite, sunt necesare armături de siguranţă şi recipiente de echilibrare (în conformitate cu normativul DIN 4751, fişa 2).

Întregul colector din sol, inclusiv distribuitorul şi conducta de legătură trebuiesc testate la presiune, înainte de punerea în funcţiune dar după umplerea cu amestecul de apa glicolata.

Confecţionarea şi functionarea unui colector din sol trebuie avizat, iar parte din ele trebuie şi autorizate.

Prin adăugarea în apă a agentului de protecţie împotriva îngheţului se modifică vâscozitatea agentului termic. Cu cât creşte concentraţia agentului de protecţie împotriva îngheţului, cu atât apa dură îşi măreşte vâscozitatea. Acest lucru are efect asupra amplasării pompei şi asupra cantităţii de sol de circulatie. Întrucât vâscozitatea afectează puternic indicele de frecare provocând pierderi de presiune, acest lucru trebuie luat în considerare în poziţionarea pompei (factor de corecţie 1,5).

Alegerea pompei – pot fi utilizate doar pompele turnate (formarea condensului între carcasă şi stator) sau pompele rotative.

COLECTORUL DIN SOL

Page 112: Pompe Caldura Proiectare Instalare

112 www.stiebel-eltron.com

Sursă de căldură colector din sol, din ţevi PE

INSTALAREA COLECTORULUI DIN SOL

26_0

3_01

_053

2

Ţeavă tip PE pentru colector din sol: PE-HD 25 x 2,3 PN 16 (DN 20)Adâncimea de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metriDistanţa dintre ţevi: 0,6 – 1,0 metriVas de expansiune pentru colector din sol: Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0,5 barAmestec umplere pentru colector din sol: 33 vol.% etilenglicol (Tifocor), 67 vol.% apăPresiune umplere a instalaţiei: 2,0 bar

Incintă pentru inst. de încălzire

Circuit încălzire

Colector din sol Distribuitor

Page 113: Pompe Caldura Proiectare Instalare

113www.stiebel-eltron.com

Tabel poziţionare colector solCapacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol uscat necoeziv

Tip pompă căldură

Temperatură sursă 0 °CTemp. tur +35 °C

Suprafaţă sol m²

Circuite ţevi PE a 100 m

Cant. umpl. EtilenglicolLitri

Set constr. sol cu pompă şi AG

Dis. apă durTip WPSV

AducţieWP-WPSV

Cap. încălz. Cap. răcire 25-4 25-6 mm mWPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 225 4 60 WPSB 307 1 32x2,9 40WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 300 5 70 WPSB 307 1 40x3,7 58WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 385 6 90 WPSB 307 1 40x3,7 46WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 515 8 110 WPSB 307 2 50x4,6 31WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 640 10 140 WPSB 310 1 1 50x4,6 52WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 870 14 250 WPSB 310 63x5,8 43WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 1180 19 380 TOP-S 40-10 63x5,8 61WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1815 29 510 TOP-S 50-10 75x6,9 82WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 2210 35 580 TOP-S 50-10 90x8,2 99WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2730 44 670 TOP-S 50-10 125x11,4 99WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 770 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 96WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 900 14 300 WPSB 310 63x5,8 41WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 1030 16 320 WPSB 407 63x5,8 34WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 1155 18 350 WPSB 407 63x5,8 22WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1280 20 370 WPSB 407 75x6,9 36

Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)Adâncime de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metriDistanţa între ţevi: 0,6 metriAmestec umplere pentru colector din sol 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă

Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicolTimpi de utilizare Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

Tabel poziţionare colector solCapacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol coeziv foarte umed

Tip pompă căldură

Temperatură sursă 0 °CTemp. tur +35 °C

Suprafaţăsolm²

Circuite ţevi PE a 100 m

Cant. umpl. Etilenglicol Litri

Set constr. sol cu pompă şi AG

Dis. apă durTip WPSV

Aducţie WP-WPSV

Cap. încălz. Cap. răcire 25-4 25-6 mm mWPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 180 3 50 WPSB 307 1 32x2,9 27WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 240 4 60 WPSB 307 1 40x3,7 37WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 308 5 80 WPSB 307 1 40x3,7 32WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 412 7 100 WPSB 307 2 50x4,6 8WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 515 8 110 WPSB 310 2 50x4,6 38WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 696 11 220 WPSB 310 2 63x5,8 13WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 944 15 340 TOP-S 40/10 63x5,8 45WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1452 23 450 TOP-S 50/10 75x6,9 64WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 1768 28 510 TOP-S 50/10 90x8,2 68WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2184 35 580 TOP-S 50/10 125x11,4 99WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 616 10 250 WPSB 310 1 1 63x5,8 58WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 720 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 14WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 824 13 280 WPSB 407 63x5,8 14WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 924 15 310 WPSB 407 63x5,8 4WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1024 16 320 WPSB 407 75x6,9 3

Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)Adâncime de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metriDistanţa între ţevi: 0,6 meteriAmestec umplere pentru colector din sol 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă

Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicolTimpi de utilizare Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

TABELE DE POZIŢIONARE A COLECTORULUI DIN SOL

Page 114: Pompe Caldura Proiectare Instalare

114 www.stiebel-eltron.com

NOTIŢE

Page 115: Pompe Caldura Proiectare Instalare

115www.stiebel-eltron.com

POMPĂ DE CĂLDURĂ SOL | APĂ

Instrucţiuni care trebuie respectate: Verificaţi dacă este disponibil

suficient teren pentru colectorii de sol.

Amplasaţi pe cât posibil distribuitoarele si colectoarele instalaţiei pentru sursa de căldură în exteriorul clădirii.

Izolaţi conductele instalaţiei pentru sursa de căldură în clădire (apă condens).

Străpungerile prin perete pentru conductele apei din circuitul sol trebuiesc realizate către exterior.

Respectaţi distanţele la perete (service).

Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.

Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.

Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare, în cazul în care este necesar, cu materiale fono-absorbante şi ne-reflectorizante.

Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.

Obţineţi autorizaţiile EVU necesare. Respectaţi VDI 4640 (utilizare

termică a subsolului).

26_0

3_01

_046

4

Page 116: Pompe Caldura Proiectare Instalare

116 www.stiebel-eltron.com

SONDE TERMICE DE SOL

Sonde termice de solSondele termice de sol sunt compuse dintr-un suport al sondei şi ţevi de sondă verticale cu capăt liber (diametru ţeavă 25 x 2,3 mm până la 60 m adâncime şi cu diametrul de 32 x 3 mm până la 150 m adâncime). Figura alăturată este un exemplu pentru o sondă – Dublu U, cu suport sudat. Sonda va fi introdusă într-o adâncitură forată, pregătită anterior. După introducerea ţevilor, găurile forate vor fi compactate cu o suspensie (de ex. bentonita). Aceasta trebuie să realizeze, după întărire, o compactare densă şi rezistentă, fizic stabilă, a sondei termice cu pietrişul de împrejmuire. Astfel este asigurat un transfer bun de căldură.

PoziţionareaPoziţionarea se face în funcţie de curenţii apei freatice şi de conductivitatea termică a solului. pentru instalaţii mai mari vor fi racordate mai multe sonde, pentru a capta din sol capacitatea necesară de răcire.

Capacitatea de captare a sondelor termice de sol(Capacitatea specifică de captare per metru de sondă termică de sol). Fără a avea datele privind proprietăţile solului se poate lua în calcul o capacitate de captare specifică medie de 55 W/m.

Capacitatea de captare: (VDI 4640)Subsolul cu debit apă freatică ridicat – 100 W/mPietriş dur cu conductivitate termică ridicată – 80 W/mPietriş dur cu subsol normal 55 W/mSubsol tare, sedimente uscate – 30 W/m

Instrucţiuni:Poziţionarea exactă se orientează după proprietăţile solului şi după straturile de sol conducătoare de apă. Din acest motiv trebuie să fie efectuată la faţa locului de către firmele executante.

Sonde cu Ţeavă-U

26_0

3_01

_046

3

4 Ţevi

Ţeavă injector

Rază îndoire 40 cm

Pat de nisip 20 cm

Suspensie ciment opalit

Diametru de forare110-133 mm

Page 117: Pompe Caldura Proiectare Instalare

117www.stiebel-eltron.com

Poziţionarea ţevilorŢevile din pvc cu un diametru de 25 x 2,3 mm vor fi poziţionate în sol până la adâncimea de 60 m. Instalarea se face de către întreprinderi calificate pentru foraje. O sondă termică de sol cu lungimea de 50 metri, confecţionată din 200 m de ţevi PE-(2 x 50 metri conductă de tur şi 2 x 50 metri conductă retur).

PrevederiInstalaţiile cu sonde termice de sol până la adâncimea max. 100 metri trebuiesc avizate şi autorizate de autorităţile competente de apă şi canal. Pentru adâncimi > 100 metri trebuiesc obţinute autorizaţii de la Oficiul superior pentru exploatare minieră.

Instrucţiuni de instalare: Distribuitorul şi colectorul trebuie

poziţionate astfel încât să se poată face ulterior revizia, de ex. pentru deversoarele proprii de distribuţie sau fereastră beci-deversor în afara casei.

Toate ţevile şi elementele componente poziţionate trebuie să fie din material rezistent la coroziune.

Toate conductele din interior şi toate străpungerile prin zidărie trebuie să fie izolate pentru a evita condensul, întrucât conductele de tur si retur conduc sol rece, faţă de temperatura din beci.

Pentru umplerea instalaţiei se prevăd dispozitive corespunzătoare.

Apa dură concentrată se va amesteca cu apa, iar abia apoi va fi introdusă în instalaţia sursei de căldură.

SONDE TERMICE DE SOL

Pentru aerisirea perfectă a sondelor termice de sol, ţevile trebuie poziţionate înclinat către distribuitor şi colector.

Întrucât la apa dură apar variaţii de volum, la temperaturi diferite, sunt necesare armături de siguranţă şi recipiente de echilibrare (în conformitate cu normativul DIN 4751, fişa 2).

Întreaga instalaţie cu sonde termice de sol, inclusiv distribuitorul şi conducta de legătură, trebuiesc testate la presiune, înainte de punerea în funcţiune dar după umplerea cu amestecul de sol.

Confecţionarea şi functionarea unei instalaţii cu sonde termice de sol trebuie autorizată dacă este necesar.

Prin adăugarea în apă a agentului de protecţie împotriva îngheţului se modifică vâscozitatea agentului termic. Cu cât creşte concentraţia agentului de protecţie împotriva îngheţului, cu atât apa dură îşi măreşte vâscozitatea. Acest lucru are efect asupra amplasării pompei şi asupra cantităţii apă circulata. Întrucât vâscozitatea afectează puternic indicele de frecare provocând pierderi de presiune, acest lucru trebuie luat în considerare în poziţionarea pompei (factor de corecţie 1,5).

Alegerea pompei – pot fi utilizate doar pompele turnate (formarea condensului între carcasă şi stator) sau pompele rotative.

26_0

3_01

_046

4

Page 118: Pompe Caldura Proiectare Instalare

118 www.stiebel-eltron.com

Sursă de căldură sonde termice de sol

INSTALARE SONDE TERMICE DE SOL

26_0

3_01

_053

3

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: PE-HD 25 x 2,3 PN 16 (DN 20)Adâncimea forării pentru sonde: DN 20 până 60 metri, DN 25 până 100 metriDistanţa între sonde: 5 metriVas de expansiune pentru sonde termice de sol: Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0,5 barAmestec umplere pentru sonde termice de sol: 33 vol.% etilenglicol (Tifocor), 67 vol.% apăPresiune umplere a instalaţiei: 2,0 bar

Incinta pentru încălzire

Circuit încălzire

Sonda 1

Deversor cudistribuitor

Sonda 2

Page 119: Pompe Caldura Proiectare Instalare

119www.stiebel-eltron.com

Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 20Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol

Tippompă căldură

Temperatură sursă 0 °CTemp. pe tur +35 °C

Cant. De sonde de sol bucăţi

Adâncime sondă de sol m

Cant. Umpl. Etilenglicol Litri

Set constr. Sol cu pompă şi AG

Dis. Apă durTip WPSV

Aducţie WP-WPSV

Cap. încălz. Cap. răcire 25-4 25-6 mm mWPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 2 41 50 WPSB 307 1 32x2,9 48WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 70 WPSB 307 1 40x3,7 35WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 3 47 80 WPSB 307 1 40x3,7 46WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 4 47 100 WPSB 307 2 50x4,6 32WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 5 47 130 WPSB 310 1 1 50x4,6 53WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 6 53 240 WPSB 310 2 63x5,8 20WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 8 54 360 TOP-S 40/10 63x5,8 46WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 12 55 490 TOP-S 50/10 75x6,9 64WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 15 54 550 TOP-S 50/10 90x8,2 73WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 18 55 630 TOP-S 50/10 125x11,4 99WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 5 56 260 WPSB 310 1 1 63x5,8 50WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 6 55 280 WPSB 310 2 63x5,8 14WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 7 54 300 WPSB 407 63x5,8 18WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 8 53 330 WPSB 407 63x5,8 10WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 9 52 350 WPSB 407 75x6,9 16

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)Adâncimea forării pentru sonde: Până la max. 60 metriDistanţa între sonde: 5 metriAmestec umplere pentru sonde termice de sol: 30 vol.% etilenglicol (Tifocor), 70 vol.% apă

Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicolTimpi de utilizare: Max. 2000 ore pe an acţionare monovalentă

TABELE DE DIMENSIONARE PENTRU SONDE TERMICE DE SOL

Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 25Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol

Tippompă căldură

Temperatură sursă 0 °CTemp. pe tur +35 °C

Cant. de sonde de sol bucăţi

Adâncime sondă de sol m

Cant. umpl. Etilenglicol Litri

Sol cu pompă şi AG

Dis. apă durTip WPSV

AducţieWP-WPSV

Cap. încălz. Cap. răcire 32-4 32-6 mm mWPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 1 82 80 WPSB 307 1 32x2,9 20WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 100 WPSB 307 1 40x3,7 75WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 2 70 120 WPSB 307 1 40x3,7 42WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 3 62 160 WPSB 307 1 50x4,6 38WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 78 190 WPSB 310 1 50x4,6 36WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 4 79 320 WPSB 310 2 63x5,8 3WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 6 72 480 TOP-S 40/10 2 63x5,8 52WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 7 94 670 TOP-S 50/10 75x6,9 23WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 9 89 770 TOP-S 50/10 90x8,2 22WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 12 83 910 TOP-S 50/10 125x11,4 30WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 4 70 340 WPSB 310 2 63x5,8 84WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 5 65 370 WPSB 310 1 1 63x5,8 43WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 5 75 410 WPSB 407 1 1 63x5,8 18WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 6 70 450 WPSB 407 2 63x5,8 15WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 7 66 480 WPSB 407 75x6,9 35

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Ţeavă PE dură 32 x 3,0 RN 16 (DN 25)Adâncimea forării pentru sonde: Până la max. 100 metriDistanţa între sonde: 5 metriAmestec umplere pentru sonde termice de sol: 30 vol.% etilenglicol (Tifocor), 70 vol.% apă

Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicolTimpi de utilizare: Max. 2000 ore pe an acţionare monovalentă

Page 120: Pompe Caldura Proiectare Instalare

120 www.stiebel-eltron.com

Agent termic-lichidCa agent de transfer al căldurii şi răcirii se utilizează etilenglicol. Siguranţa la îngheţ este dependentă de raportul amestecului cu apă. Din curba alăturată de siguranţă împotriva îngheţului, se poate vedea că la un raport al amestecului de 30% etilenglicol şi 70% apă, agentul este lichid până la –18 °C iar de la –25 °C intervine efectul de explozie.În funcţie de raportul amestecului se modifică şi pierderea de presiune în instalaţie. Conform curbei de presiune alăturată, pierderea presiunii creşte, la un aport al amestecului de 30% la 70%, cu multiplu de 1,5 faţă de apă. Acest lucru trebuie luat în seamă pentru dimensionarea pompei de circulatie.

Carbonatul de potasiu KKS 30 poate fi adăugat alternativ la etilenglicol. Produsul are punctul de îngheţ la –13 °C şi nu are voie să fie amestecat cu apă sau alt agent de răcire.

Date fizice pentru carbonatul de potasiu KKS 30Temperatură Densitate Capacitate

termică specificăConductivitate termică specifică

Vâscozitate cinematică

°C kg/m³ J/kgK W/mK mm²/s+ 30 1261 3070 0.589 1.44+ 20 1265 3055 0.572 1.75+ 10 1270 3035 0.556 1.20 0 1274 3020 0.540 2.90– 10 1278 3005 0.523 3.99

AGENT TERMIC-LICHID

Siguranţa la îngheţ a amestecului sol

Creşterea pierderii de presiune a amestecului cu sol

26_0

3_01

_046

626

_03_

01_0

465

lichid

nămol

Efectul de explozie la depăşirea valorii

minime de siguranţă pt. îngheţ (întărit)

Sigu

ranţ

ă la

îngh

eţ °

CFa

ctor

de

măr

ire

a pr

esiu

nii

Page 121: Pompe Caldura Proiectare Instalare

121www.stiebel-eltron.com

POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ

Confort completDacă există la dispoziţie suficientă apă freatică, pompa de căldură apă | apă este ideală. Apa caldă va capta, prin intermediul schimbătorului de căldură (vaporizator), căldura din mediu aflată la temperaturi între +7 °C şi +12 °C. Amplasarea pompei de căldură se realizează în încăperi protejate de îngheţ.

Reglaj conform dimensiuniiPompa de căldură pentru instalaţia de încălzire este deservită şi reglată printr-un regulator care este integrat în pompă, respectiv este amplasat în apropierea pompei de căldură.

26_0

3_01

_046

7

Page 122: Pompe Caldura Proiectare Instalare

122 www.stiebel-eltron.com

Scurt şi cuprinzător

Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF.. temperatură apă +7 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic, precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex., respectiv emailate.

Pentru o amplasare în încăperi necorozive (nu pentru amplasare exterioară).

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A, prin HFCKW şi FCKW.

Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Răcire pasivă posibilă prin schimbătorul de căldură.

Descrierea aparatuluiPompele de căldură apă /apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi), pompă de circulatie, ventil de siguranţă, vana pentru comutarea preparării apei calde, încălzire suplimentară electrică. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un comutator curent pornire, un releu pentru monitorizarea fazelor, un condensator, un vaporizator, şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune. Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată, dependentă de temperatura exterioară, de încălzirea apei calde, de igienizarea apei, de programul de încălzire pentru pardoseală, precum şi un computer cu modem. Este posibilă funcţia de răcire prin intermediul lui FE 7 sau FEK. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din apa freatica. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită între 15 °C şi +60 °C. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Instalaţia pentru put trebuie făcută conform documentaţiei de proiect şi conform instrucţiunilor de proiect.

POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW

Siguranţă şi calitate

26_0

3_01

_045

7

Page 123: Pompe Caldura Proiectare Instalare

123www.stiebel-eltron.com

Tip WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18Nr. comandă WPW 18 97 93 18 97 94 18 97 95 18 97 96

Date tehniceLimite utilizare WQA °C +7 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +18 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,6 0,8 1,1 1,4Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 280 280 280 280Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,5 2,1 2,6 3,4Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 105 130 155 280Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior Rac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exteriorAgent frigorific R410AMasa umplere kg 1,7 2,2 2,5 2,6Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5Panou comandă n x mm² 5 x 1,5Protecţie compresor A 16 gLProtecţie încălzire suplimentară A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 20Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzRacord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kWTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 25 25 27 28Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 960 x 510 x 680Masa kg 108 114 121 129Alte caracteristiciProtecţie anticoroziune zincat/emailatCorespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel capacitate fonică dB(A) 46 47 51 53Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 7,2 6,7 6,4 10,0 9,4 8,6 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3Puterea absorbita kW 1,3 1,9 2,5 1,8 2,6 3,1 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2Coeficient de performanta ε 5,4 3,6 2,6 5,6 3,7 2,8 5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 10,5 9,7 9,8 10,5

POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW

Page 124: Pompe Caldura Proiectare Instalare

124 www.stiebel-eltron.com

Scurt şi cuprinzător Pentru încălzirea apei calde

complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.

Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPW..M. temperatură sol +7 °C până la +20 °C.

Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Construcţie izolată fonic, precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.

Protejat împotriva coroziunii, prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex., respectiv emailate.

Pentru amplasare în incinte fără coroziune (neadecvate pentru amplasare în exterior).

Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II.

Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate, independente, pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).

Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A, prin HFCKW şi FCKW.

Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).

Descrierea aparatuluiPompele de căldură apă /apă pentru amplasare în interior şi într-o construcţie combinată ca set. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş, un comutator pornire, un condensator, un vaporizator, un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW.

Mod de lucruPrin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din apa freatica. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă, din schimbătorul de căldură (condensator). În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fi e încălzită între 15 °C şi +60 °C. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţie. Putul trebuie realizat conform documentaţiei de proiect şi conform instrucţiunile producătorului.

SeturiÎn cazul în care capacitatea de încălzire este insufi cientă se vor conecta în serie două pompe de căldură de tip WPW..M ca SET 20 până la 36.

POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW..M

Siguranţă şi calitate

26_0

3_01

_045

8

Page 125: Pompe Caldura Proiectare Instalare

125www.stiebel-eltron.com

Tip WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 MNumăr comandă WPW 18 97 97 18 97 98 22 08 95

Date tehniceLimite utilizare WQA °C +7 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)Temperatură pe tur WNA °C +18 până +60Debit, pe partea de încălzire m³/h 1,1 1,2 1,5Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 110 110 110Debit pe partea sursei de căldură m³/h 2,6 3,4 4,4Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 155 280 370Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exteriorRac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exteriorAgent frigorific R410AMasa umplere kg 2,5 2,6 3,4Date electriceConexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 1,5Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8Protecţie compresor A 16 gLProtecţie circuit comandă A 16 gLTip protecţie EN 60529 IP 20Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 HzTensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzCurent la pornire A 27 28 < 30Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 960 x 510 x 640Masa kg 112 120 125Alte caracteristiciProtecţie anticoroziune zincat/emailatCorespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GSNivel capacitate fonică dB(A) 51 53 53Date de performanţăTemperatura sursei de căldură °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60Capacitatea de încălzire kW 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3 21,7 20,2 18,7Putere absorbita kW 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2 3,8 4,8 5,6Coeficient de performanta ε 5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9 6,1 4,2 3,3Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 9,8 10,5 13,6

Tabel de combinare a SET-urilorTip WPW 26 SET WPW 31 SET WPW 36 SET WPW 40 SET WPW 44 SET

Număr comandă 22 01 33 22 01 34 22 01 35 22 8 98 22 08 99WPW 13 M

WPW 18 M WPW 22 M

În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură, un regulator al pompelor de căldură, două pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.

POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW..M

Page 126: Pompe Caldura Proiectare Instalare

126 www.stiebel-eltron.com

CARACTERISTICI TEHNICE C WPW

Pompă de căldură apă /apă tip WPW 7Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp. surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+7 6,9 6,5 6,0 1,3 1,9 2,5 5,2 3,4 2,4+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Pompă de căldură apă /apă tip WPW 10Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi indice capacitate ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Indice capacitate35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+7 9,4 8,8 8,1 1,8 2,5 3,1 5,4 3,5 2,6+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

26_0

3_01

_046

8

Temperatura pe tur 35 °CTemperatura pe tur 50 °C

Temperatura sursei de căldură °C

Capc

itate

încă

lzir

e (K

W)

Page 127: Pompe Caldura Proiectare Instalare

127www.stiebel-eltron.com

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 13Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+7 11,8 11,3 10,6 2,2 3,1 4,0 5,4 3,6 2,6+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 18Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+7 15,9 15,1 14,4 3,0 4,3 5,2 5,4 3,5 2,8+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 22 MCapacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε

Temp.surse căldură °C

Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °CkW kW kW kW kW kW ε ε ε

+7 20,0 18,6 18,1 3,5 4,8 5,7 5,7 3,9 3,2+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9

DATE DE PERFORMANŢĂ WPW

Page 128: Pompe Caldura Proiectare Instalare

128 www.stiebel-eltron.com

NOTIŢE

Page 129: Pompe Caldura Proiectare Instalare

129www.stiebel-eltron.com

POMPĂ DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ

Instrucţiuni care trebuie respectate: Obţinerea autorizaţiei locale de

apă şi canal. Verificaţi disponibilitatea apei

freatice şi posibilitatea de utilizare (analiza apei).

Verificaţi posibilitatea de utilizare a pompelor de căldură pe baza analizei apei.

Realizarea unui put pentru captare şi unul pentru absorbtie la distanţă de cca. 15 m.

Realizarea putului conform DIN.

Respectaţi cerinţele speciale privind incinta de amplasare.

Străpungerile prin perete sunt necesare la instalarea putului.

Respectaţi distanţele faţă de perete (service).

Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.

Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.

Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare, în cazul în care este necesar, cu materiale fono-absorbante şi ne-reflectorizante.

Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.

Montaţi filtre pentru impurităţi la instalaţia pentru fântână conform VDI 4640.

26_0

3_01

_046

9

Page 130: Pompe Caldura Proiectare Instalare

130 www.stiebel-eltron.com

INSTALAŢIA PENTRU PUT

Instalaţia sursei de căldurăPentru utilizarea căldurii din apa freatică sunt necesare două puturi unul pentru captare şi altul pentru absorbtie. Debitul necesar (cantitatea de apă a WQA) trebuie extras din datele tehnice ale pompei de căldură. Pentru a verifica dacă corespunde cantitatea de apă necesară pompei de căldură ar trebui făcută o probă cu o pompă multifuncţională. Calitatea apei trebuie stabilită printr-o analiză a apei. Întrucât calitatea şi cantitatea apei rămân nemodificate nu vor fi influenţe negative în procesul de funcţionare al pompelor de căldură, în sensul regulilor privind consumul de apă din gospodărie, totuşi beneficiarul pompelor de căldură trebuie să declare utilizarea apei la autorităţile competente de apă şi canal.

Realizarea puturilorDistanţa între cele două puturi ar trebui să fie de cel puţin 15 m. Prin intermediul putului absorbant, cantitatea de apă captată va fi recirculată în apa freatică. Pentru construcţia puturilor trebuie avut în vedere ca apa răcită, din putul absorbant să nu mai ajungă din nou in zona putului de captare. Adâncimea de forare a puturilor depinde de nivelul apei freatice. Valorile experimentare arată că cele mai multe puturi pentru pompe de căldură necesită o adâncime între 5 şi 15 m. Conductele trebuiesc montate înclinat spre put.

Instalaţie sursă căldură: Put

26_0

3_01

_047

0

Incintă încălzire

Put absorbant

Put captator

Nivel apă liniştită

Nivel apă captare

1 Deversor put2 Capac deversor put3 Cap închidere put4 Ţeavă captare5 Ţeavă absorbtie6 Pompă apă subterană7 Ventil blocare8 Filtru impurităţi9 Manometru

10 Termometru11 Robinet captare

Page 131: Pompe Caldura Proiectare Instalare

131www.stiebel-eltron.com

INSTALAŢIE PENTRU PUT

Pompa de circulatiePompa de circulatie pentru instalaţia termică trebuie adaptată la condiţiile specifice. Dimensionarea pompei pentru put se realizează pe baza următoarelor date:

Debitul pompei de căldură (pe partea sursei de căldură).

Pierderea de presiune a pompei de căldură (pe partea sursei de căldură).

Pierderea de presiune în ţevi, de la putul de captare până la putul absorbant.

Pierderea de presiune în armături, (suplimentar cca. 30% pentru pierderea de presiune din conducte).

Pierderea de presiune în putul absorbant (valoarea experimentală cca. 200 hPa).

Înălţimea geodezică de captare (în sistemul închis pe partea de put).

Din suma tuturor diferenţelor de presiune şi debitul pompei de căldură poate fi determinată pompa puturilor pe baza diagramei producătorului.

Temperatura apeiPompa pentru instalaţia de căldură este, pentru aplicaţie, o pompă de căldură apă | apă până la o temperatură a sursei de cel puţin 7 °C.

Controlul debitului(Trebuie efectuat la prima punere în funcţiune a pompei de căldură). Se măsoară pe partea sursei de căldură temperatura pe tur si retur. Din cele două valori măsurate se determină diferenţa de temperatură şi se calculează debitul.

RacordulPentru a evita transmiterea zgomotelor circuitul sursei de căldură ar trebui realizat cu furtunuri de presiune flexibile. Dacă se vor transporta materiale solide (nisip, noroi etc.) împreună cu apa din put (analiza apei), se vor monta filtre sau un bazin pentru decantare. În caz contrar se va ajunge la înfundarea vaporizatorului.

Pompe de circulatie pentru instalaţia puturilor(înălţimea geodezică până max. 20 m)Pompă căldură Debit

m³/hPierdere de presiune hPa

Pompa de circ.Tip (Grundfos)

Diametrul ţevii

WPW 7 1,5 105 SP 3A-6 28 x 1,5WPW 10 2,1 130 SP 3A-6 28 x 1,5WPW 13 2,6 155 SP 3A-6 35 x 1,5WPW 18 3,4 280 SP 3A-6 35 x 1,5WPW 22 M 4,4 370 SP 5A-6 42 x 1,5

Pompele puturilor

Page 132: Pompe Caldura Proiectare Instalare

132 www.stiebel-eltron.com

Sursă termică apă freatică (instalaţie put)

26_0

3_01

_053

4

Incintă încălzire

Circuit încălzire

Instalaţia puturilor

Put absorbant

Put captator

ANALIZA APEI

Analiza apeiIn pompele de căldură STIEBEL ELTRON apă | apă cu denumirea WPW este montat un vaporizator special din oţel inox (schimbător de căldură), la care legătura dintre plăcile individuale este de asemenea din oţel inox. Prin acestea se realizează o rezistenţă la coroziune deosebit de ridicată faţă de aproape toate substanţele cu conţinut de apă din apa freatică. Domeniul de utilizare admisibil al acestor pompe în raport cu calitatea apei este din acest motiv foarte mare. Pentru utilizare există următoarele restricţii:

Doar apă freatică (fără apă de suprafaţă sau apă freatică cu conţinut de sare).

Fără substanţe care se pot decanta.

Fier şi mangan în total < 0,5 mg/l.

In situaţii individuale justificate de ex.:În cazul puturilor aflate în apropierea zonelor cu depuneri de sare sau regiuni cu zootehnie, trebuiesc luate în considerare următoarele:

Clorid (CL-) < 300 mg/l. Clor (CL) < 0,5 mg/l.

Page 133: Pompe Caldura Proiectare Instalare

133www.stiebel-eltron.com

INSTALAREA

26_0

3_01

_047

2

Page 134: Pompe Caldura Proiectare Instalare

134 www.stiebel-eltron.com

RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Racordul pentru încălzireInstalaţia pentru utilizarea pompei de căldură (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare. Pompa trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire, conform conectării standard (vezi anexă). Înainte de conectare, la pompe trebuie verificată instalaţia de căldură în privinţa etanşeităţii efectuându-se o proba de presiune cu apă şi aer. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri de presiune flexibile. Pompele de circulatie necesare şi secţiunea conductelor pot fi extrase din tabelele de mai jos. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei.

WPC cu încălzirea apei calde

WPF cu acumulator tampon SBP 100 şi încălzirea apei calde

26_0

3_01

_047

326

_03_

01_0

474

Cantităţi minime de circulatie pe partea încălzirii, 20% din debitul nominal al pompei de căldură

WPF..M cu acumulator SBP 200 şi încălzirea apei calde

26_0

3_01

_083

8

Page 135: Pompe Caldura Proiectare Instalare

135www.stiebel-eltron.com

Pompe de căldură tip WPF/W/C cu pompă de circulatie UP 25-60 încorporatăPompă de căldură Debit Înălţ de pompare Ţeavă de cupruTyp m³/h hPa mmWPF/WPC 5 0,6 280 22 x 1,0WPF/WPC 7 0,8 280 22 x 1,0WPF/WPC 10 1,1 280 28 x 1,5WPF/WPC 13 1,4 100 28 x 1,5WPF 16 1,5 100 28 x 1,5WPF 20 * 3,8 TOP S 30/7 42 x 1,5WPF 27 * 5,1 TOP S 40/7 54 x 2,0WPF 40 * 7,5 TOP S 40/7 76 x 2,5WPF 52 * 9,8 TOP S 40/7 76 x 2,5WPF 66 * 12,5 TOP S 50/7 76 x 2,5WPW 7 0,6 280 22 x 1,0WPW 10 0,8 280 22 x 1,0WPW 13 1,1 280 28 x 1,5WPW 18 1,4 100 28 x 1,5WPW 22 M * 1,5 UP 25-80 28 x 1,5

* Livrare fără pompă de circulatie

RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

WPF 20-66 cu distribuitor hidraulic şi încălzirea apei calde

26_0

3_01

_083

7

Page 136: Pompe Caldura Proiectare Instalare

136 www.stiebel-eltron.com

CONEXIUNE ELECTRICĂ

Conexiunea electricăConexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Toate lucrările electrice de instalare, în special măsurile de protecţie, trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj. Bornele de conectare se află în tabloul de comandă al pompelor de căldură şi sunt accesibile după îndepărtarea carcasei frontale. Aici se vor conecta următoarele: Alimentarea cu tensiune a pompei

de căldură (400 V). Alimentarea cu tensiune a

rezistentei electrice de încălzire (400 V) (intern a doua sursă de energie).

Alimentarea cu tensiune a pompelor cu sol sau a pompelor submersibile de la instalaţia puturilor (400 V).

Alimentarea cu tensiune a comenzii (230 V).

Semnalul de pornire EVU (230 V). Pompa circuitului de încălzire

(230 V). Ventilul pentru amestec (230 V). Cazanul cu motorina sau gaz (230

V). Diverşi senzori şi comanda de la

distanţă.

WPC

26_0

3_01

_047

526

_03_

01_0

561

26_0

3_01

_083

2

WPF

WPF..M

Page 137: Pompe Caldura Proiectare Instalare

137www.stiebel-eltron.com

Date electrice ale pompelor de căldurăPompă de căldură

Puterea absorbita

Curent max de functionare

ReleuR-pornire

Cabluri de alim. electrică

Protecţie securizare

Typ kW A A mm² AWPF 5 2,9 3,3 25 5 x 1,5 3 x 16 gLWPF 7 3,7 6,1 25 5 x 1,5 3 x 16 gLWPF 10 4,5 7,7 27 5 x 1,5 3 x 16 gLWPF 13 5,9 9,5 28 5 x 1,5 3 x 16 gLWPF 16 6,2 12,0 29 5 x 1,5 3 x 16 gLWPF 20 8,2 5 x 6,0 3 x 35 gLWPF 27 10,7 5 x 6,0 3 x 35 gLWPF 40 17,4 5 x 6,0 3 x 35 gLWPF 52 20,5 5 x 10,0 3 x 50 gLWPF 66 25,5 5 x 10,0 3 x 50 gLWPW 7 2,9 3,3 25 5 x 1,5 3 x 16 gLWPW 10 3,7 6,1 25 5 x 1,5 3 x 16 gLWPW 13 4,5 7,7 27 5 x 1,5 3 x 16 gLWPW 18 5,9 9,5 28 5 x 1,5 3 x 16 gLWPW 22 M 6,2 12,0 <30 5 x 1,5 3 x 16 gL

CONEXIUNE ELECTRICĂ

WPF 20-66

26_0

3_01

_083

1

Page 138: Pompe Caldura Proiectare Instalare

138 www.stiebel-eltron.com

AMPLASARE

Condiţii de amplasare locală a pompelor de căldură tip WPFIncinta unde trebuie montată WPF trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să fie protejată împotriva

coroziunii. Amplasare pe pardoseală

rezistentă (masaa WPF cca. 150 kg).

Amplasare pe suprafaţă plană, orizontală şi solidă, întrucât suporţi cadrului nu sunt reglabili.

În cazul în care există deja o izolare fonică realizată cu şapa pardoselii nu mai este necesar covorul din cauciuc.

Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului, gazelor sau vaporilor.

În cazul în care WPF se amplasează într-un spaţiu în care se află şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate.

Emisiile acusticePompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă dormitoare. O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton, cu covor de cauciuc. Străpungerile conductelor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică. Racordurile pentru circuitul sol precum şi racordurile pentru încălzire trebuie realizate cu furtunuri de presiune flexibile.

Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF...

Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF...

26_0

3_01

_047

626

_03_

01_0

477

1 Pompă de căldură2 Izolare acustică3 Covor din cauciuc

Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazul existenţei lor anterioare.

1 Pompă de căldură2 Izolare acustică3 Covor din cauciuc

Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazulexistenţei lor anterioare.

Page 139: Pompe Caldura Proiectare Instalare

139www.stiebel-eltron.com

AMPLASARE

Amplasare în interior a pompelor de căldură sol | apă WPF 20-66

26_0

3_01

_083

5

Condiţii pentru o amplasare interioară a pompelor de căldură tip WPF 20-66Incinta unde trebuie montată WPF 20-66 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să fie protejată împotriva

coroziunii. Amplasare pe pardoseală

rezistentă (masaa WPF 20-66 cca. 300-600 kg).

Amplasare pe suprafaţă plană, orizontală şi cu sol solid.

În cazul în care există deja o izolare fonică realizată cu şapa pardoselii nu mai este necesar covorul din cauciuc.

Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului, gazelor sau vaporilor.

În cazul în care WPF se amplasează într-un spaţiu în care se află şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate.

Emisiile acusticePompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă dormitoare. O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton, cu covor de cauciuc. Străpungerile conductelor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică.

1 Pompă de căldură2 Izolare acustică3 Covor de cauciuc4 Fundaţie beton

Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazulexistenţei lor anterioare.

Page 140: Pompe Caldura Proiectare Instalare

140 www.stiebel-eltron.com

DIMENSIUNI DE RACORDARE

Dimensiuni de racordare ale WPC în mm

Dimensiuni de racordare WPF..M/WPW..M în mm

Dimensiuni de racordare ale WPF/WPW în mm

26_0

3_01

_048

026

_03_

01_0

479

26_0

3_01

_047

8

1 Ieşire sol | apă freatică2 Ieşire sol | apă freatică3 Racord apă caldă4 Tur căldură5 Retur căldură6 Racord grupă siguranţă7 Racord apă rece

1 Ieşire sol | apă freatică2 Ieşire sol | apă freatică3 Racord apă caldă4 Tur căldură5 Retur căldură6 Racord grupă siguranţă7 Racord apă rece8 Trecere cablu electric

1 Ieşire sol/apă freatică2 Ieşire sol/apă freatică3 Racord apă caldă4 Tur căldură5 Retur căldură6 Racord grupă siguranţă7 Racord apă rece8 Trecere cablu electric

Page 141: Pompe Caldura Proiectare Instalare

141www.stiebel-eltron.com

DIMENSIUNI DE RACORDARE

Dimensiuni de racordare WPF 20-66 în mm

26_0

3_01

_084

3

A Tur căldurăB Retur căldurăC Tur apa solD Retur apa sol

Page 142: Pompe Caldura Proiectare Instalare

142 www.stiebel-eltron.com

Pompe de căldură tip WPF SET cu pompă circulatie UP 25-60Pompă căldură Debit inaltimea de pompare Ţeavă cupruTyp m³/h hPa mmWPF 20 SET 2,2 280 35 x 1,5WPF 23 SET 2,5 280 35 x 1,5WPF 26 SET 2,8 280 35 x 1,5WPF 29 SET 2,9 280 35 x 1,5WPF 32 SET 3,0 280 35 x 1,5

RACORD WPF..SET LA INSTALAŢIA DE CĂLDURĂ

Racord instalaţie încălzireInstalaţia pentru utilizarea căldurii (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare. Pompa trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire, conform conectării standard (vezi anexă). Înainte de conectare, la pompe trebuie verificată instalaţia de căldură în privinţa etanşeităţii efectuându-se proba de presiune cu apă şi aer. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. Pompele de circulatie necesare sunt componente ce se livrează la set. Secţiunea ţevilor poate fi extrasă din tabelul alăturat. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei.

Seturi de pompe de căldurăPentru a acoperi capacităţi de încălzire mai mari, pompele noastre de căldură pot fi racordate în serie de mai multe aparate. Pentru pompa noastră apă | apă respectiv sol | apă există, în acest scop, seturi care sunt compuse din două pompe de căldură, un regulator al pompei de căldură WPMW II, două pompe de circulatie UP 25–60 şi o instalaţie monobloc pentru legătura hidraulică a pompelor de căldură.

Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei calde

Serie constructivă a WPF:WPF 20 SET 2 x WPF 10 MWPF 23 SET 1 x WPF 10 M

1 x WPF 13 MWPF 26 SET 2 x WPF 13 MWPF 29 SET 1 x WPF 13 M

1 x WPF 16 MWPF 32 SET 2 x WPF 16 M

Serie constructivă a WPW:WPW 26 SET 2 x WPW 13 MWPW 31 SET 1 x WPW 13 M

1 x WPW 18 MWPW 36 SET 2 x WPW 18 MWPW 40 SET 1 x WPW 18 M

1 x WPW 22 MWPW 44 SET 2 x WPW 22 M

Vedere din faţă a WPF 20 - 32 SET şi WPW 26 - 44 SET

26_0

3_01

_048

426

_03_

01_0

482

Page 143: Pompe Caldura Proiectare Instalare

143www.stiebel-eltron.com

RACORD WPF-SET LA INSTALATIA DE CĂLDURĂ

Amplasarea în linie a setului WPF 20-66

26_0

3_01

_084

026

_03_

01_0

841

Amplasarea suprapusă a setului WPF 20-66

WPF 20-66 în Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei

26_0

3_01

_084

5

Page 144: Pompe Caldura Proiectare Instalare

144 www.stiebel-eltron.com

Conexiunea electricăConexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Toate lucrările electrice de instalare, în special măsurile de protecţie, trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru regulatorul pompelor de căldură WPM II.

CONEXIUNE ELECTRICĂ A WPF..SET

WPF..SET

26_0

3_01

_048

5

Page 145: Pompe Caldura Proiectare Instalare

145www.stiebel-eltron.com

LISTE DE VERIFICARE

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură sol | apă Care este scopul utilizării pompei de căldură? Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură? Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută. Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură. Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU). Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire. Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare? Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură? Există o incintă adecvată, necorizivă pentru amplasarea pompei de căldură? Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie. Cum se poate realiza conexiunea electrică? Respectaţi prevederile şi directivele generale. Respectaţi specificul constructiv.

Pompă de căldură sol | apă cu colector din sol Este necesar avizul de la autorităţile locale de apă canal? Există suficient teren pentru colectorul din sol? Poate fi montat colectorul din sol la o adâncime de 1,2-1,5 m? Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile circuitelor de ţeavă? Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii? Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune. Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor colectorului din sol? Izolaţi împotriva condensarii, în clădire, conducta sursei de căldură. Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei de căldură. Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune. Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata. Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent la apa glicolata.

Pompă de căldură sol | apă cu sonde termice de sol Este necesară autorizarea? Există suficient spaţiu pentru foraj în sol? Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile ţevilor sondelor până la distribuitor? Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii? Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune. Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor sondelor termice de sol? Izolaţi împotriva condensarii, în clădire, conducta sursei de căldură. Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei de căldură. Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune. Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata. Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru. Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent apa glicolata.

Page 146: Pompe Caldura Proiectare Instalare

146 www.stiebel-eltron.com

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă Care este scopul utilizării pompei de căldură? Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură? Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută. Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură. Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU). Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire. Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare? Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură? Există o incintă adecvată, pentru amplasarea pompei de căldură? Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie. Cum se poate realiza conexiunea electrică? Respectaţi prevederile şi directivele generale. Respectaţi specificul constructiv.

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă cu instalaţie pentru puturi Există autorizarea pentru utilizarea apei freatice de la autorităţile locale pentru apă şi canal? Există suficientă apă freatică pentru acţionarea pompei de căldură (probă pentru pompă)? A fost verificată calitatea apei? Efectuarea analizei apei. Poată fi respectată distanţa dintre putul de captare şi cel absorbant de min. 15m? Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune. Izolaţi împotriva condensarii conducta sursei de căldură, în clădire. Înainte de racordare la pompa de căldură lăsaţi pompa de put să funcţioneze mai multe zile, pentru ca să se decanteze nisipul şi materialul de foraj. Utilizaţi, pentru captarea apei freatice, pompe submersibile.

LISTE DE VERIFICARE

Page 147: Pompe Caldura Proiectare Instalare

147www.stiebel-eltron.com

ACCESORII PENTRU INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ

Page 148: Pompe Caldura Proiectare Instalare

148 www.stiebel-eltron.com

REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ

Vedere de ansamblu privind funcţiile Interfaţă RS 232 pentru

poziţionare şi monitorizare prin intermediul calculatorului.

Instalare rapidă prin cablu cu trei fire cu BUS şi sistem de extensie prin modul comandă amestec de tip MSM.

Comanda unui al doilea generator de căldură.

Şapte intrări de temperatură pentru afişajul valorilor nominale/actuale.

Comutare în funcţie de necesitate a 7 pompe de circulatie diferite.

Încărcare uniformă a diferitelor compresoare prin comutare integrală automat secvenţială.

Introducerea limitelor de protecţie împotriva îngheţului la pompele de căldură şi în instalaţie.

Rezervă minimă de funcţionare 10 ore.

Decuplare automată a pompelor în caz de necesitate.

Posibilitate de resetare. Listă de erori înmagazinată cu

afişaj pe ecran al codului de eroare.

Diagnostic exact şi rapid al erorii pe baza analizei instalaţiei, inclusiv cerinţei de temperatură de pe partea pompei de căldură şi a periferiei, fără un aparat suplimentar.

Preinstalare a programului orar pentru toate circuitele de încălzire şi apă caldă.

Descrierea aparatelor

Regulatorul pompelor de căldură WPM II cu ecran LC luminos. Reglaj în cascadă pentru max. 2 pompe de căldură. În combinaţie cu MSM (accesoriu) pot fi comandate până la 6 trepte de pompe de căldură. Reglajul direct al circuitului de amestec cu program săptămânal de încălzire. Prepararea apei calde se realizează printr-un program săptămânal instalat la libera alegere. Posibilitatea de cuplare a unui al doilea generator de căldură. Program de încălzire in pardoseală. Contor orar de funcţionare pentru fiecare pompă de căldură racordată. La alegere, pot fi activate reglaje integrate pentru solar sau contor pentru cantitatea de căldură. Prin telecomandă este posibilă o diagnosticare a erorilor. Există două variante: deja cablate, într-o carcasă de perete sub denumirea WPMW II, sau ca tablou comandă, sub denumirea WPMS II. În pachetul de livrare este inclus şi un senzor pentru exterior precum şi un senzor de poziţie.

Mod de lucru

Regulatorul pompelor de căldură WPM II este adecvat tuturor pompelor de căldură STIEBEL ELTRON. Între pompele de căldură şi WPM se poziţionează un cablu BUS care realizează comunicaţia dintre cele două. Cu WPM se comandă toate funcţiile necesare pompelor de căldură pentru instalaţiile cu 1 compresor, respectiv cu 2 compresoare. Comunicarea externă se realizează prin intermediul interfeţei încorporate RS 232. În tablourile de comandă ale pompelor de căldură este montat deja un IWS (comandă integrată a pompelor de căldură), care comandă circuitul funcţiilor la pompele de căldură.

Pachetul de livrareWPMW II număr comandă 18 54 50 Carcasă cu construcţie pe perete,

cu WPM II, cu conexiunile montate.

Trei senzori PTC (senzor exterior /suprafata / imersie).

18 cabluri de împământare. Senzor de nivel.

WPMS II număr comandă 18 54 51 WPM II. Trei senzori PTC (senzor exterior /

suprafata / imersie). Set ştecher.

Regulatorul pompelor de căldură (aparat pentru reglaj)

Tip WPMW II WPMS IINumăr comandă 18 54 50 18 54 51

Date tehniceTensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzPutere absorbtie VA 8Capacitatea releului A 2Tip protecţie IP 20Temperatură ambientala °C 0 până +50Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 215 100Lăţime mm 246 150Adâncime mm 140 85Masa kg 1,5 0,5

26_0

3_01

_048

6

Page 149: Pompe Caldura Proiectare Instalare

149www.stiebel-eltron.com

Conexiune electricăConexiunea electrică se realizează conform schemelor electrice. Tensiunea de alimentare la borna L, conectată de la EVU, trebuie să aibă aceeaşi fază cu L´ şi trebuie să fie conectată prin acelaşi întrerupător FI. WPM II trebuie să fie separat de reţea la o distanţă de cel puţin 3 mm, complet polarizat, prin intermediul unui dispozitiv suplimentar. În acest scop pot fi utilizate protecţii, întrerupătoare LS, siguranţe etc. Înainte de montaj instalaţia trebuie separată complet de reţea. Cablurile de trecere prin carcasa de perete sunt protejate în tuburi flexibile cu diametrul exterior de la 6 mm până la 12 mm. Toate tuburile trebuie să fie fixate la partea inferioară a carcasei de perete prevăzută cu împământare. Penele de culoare roşie ataşate servesc pentru fixarea tuburilor în carcasă.

Conexiunea BUSPrin cablul BUS se realizează conectarea instalaţiei, precum şi comenzile specifice pompelor de căldură. Conexiunile cablului BUS se realizează doar la punerea în funcţiune. Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm.

Senzori exteriori AFS 2Fixaţi senzorul exterior pe peretele nord sau nord-est al unei încăperi încălzite, la 2,5 m de la podea şi la 1 m depărtare de fereastră şi uşă. Senzorul de temperatură exterior nu trebuie protejat de intemperii, dar nu trebuie expus acţiunii directe a razelor solare.

Senzorul imersie TF 6ASenzorul de imersie (diametru 6 mm) trebuie să fie introdus în capacul acumulatorului existent; dacă nu există acumulator tampon, atunci senzorul de imersie trebuie montat la pompa de circulatie incalzire.

Senzor de poziţie AVF 6Înainte de montaj curăţaţi exteriorul ţeavii. Aplicaţi pastă conductoare termică şi fixaţi cu bandă senzorul.

Senzori de temperatură necesari

Senz

ori d

e te

mp.

ext

erio

ri

Tem

p. tu

r a

WP

Tem

pera

tură

ret

ur W

P

Tem

pera

tură

apă

cal

Al 2

-lea

gen

er. d

e că

ldur

ă

Tem

p. s

ursă

căl

dură

Tem

p. a

mes

tec

WPF/W...M monovalent x x xWPF/W...M mono-energetic x x x xWPF/W...M bivalent cu încălzire x x x x xWPL monovalent x xWPL mono-energetic cu element nivel căldură x xWPL bivalent cu cazan încălzire x x x xSenzor suplimentar pentru Încălzire apă caldă cu WP x xCircuit încălzire reglat suplimentar x

Senzorul exterior, senzorul de imersie şi senzorul de suprafata sunt incluşi în pachetul de livrare al WPM II.

Domeniu pentru tensiune reţea X11 N2 L3 L‘ EVU semnal liberă trecere4 Pompe L5-6 Pompe încărcare-acum. tampon7 Pompă sursă8-9 Pompe circuit încălzire10 Pompă încărcare apă caldă11 Pompă apă caldă12-13 Al 2-lea generator căldură14 Pornire amestec 15 Oprire amestec 16 Pompă solar

Câmpul de conectare WPMW II

Domeniul pentru joasă tensiune X2 1 Senzor temperatură exterior2 Senzor temperatură tur WP3 Senzor temperatură retur WP4 Senzor temperatură apă caldă5 Senzor al 2-lea generator căldură6 Senzor temp. sursă căldură7 Senzor temperatură amestec9 Borna 1 pentru comanda la dist. FE 710 Borna 3 pentru comanda FE 711-13 BUS high, low, şi ground14 „+“ (nu se conectează)

15Senzor solar apă caldă sauSenzor măsurare cantitate căldură la retur

16 Senzor colector sau Senzor măsurare cantitate căldură la tur

X3 DimensiuniX4 NX5 PE

REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ

26_0

3_01

_048

7

Page 150: Pompe Caldura Proiectare Instalare

150 www.stiebel-eltron.com

MODULUL PENTRU COMANDA AMESTEC PISCINA

Vedere de ansamblu privind funcţiile Conectarea către WPM II se

realizează prin intermediul unui cablu BUS cu 3 fire.

Comanda pentru încă 4 pompe de încărcare, acumulator tampon.

Program săptămânal pentru setarea timpilor de încălzire şi scădere temperatură.

Comanda unui al doilea circuit de amestec autonom.

Reglaj autonom al amestecului cu senzor exterior propriu (pentru acest lucru nu este necesară o conexiune cu BUS către WPM II).

Program autonom pentru încălzire piscina.

Descrierea aparatuluiModulul pentru comanda amestec MSM este utilizat pentru extensia WPM în instalaţiile cu mai mult de două pompe de căldură. Pot fi comandate alte patru compresoare -1, respectiv un compresor -2 cu pompă de căldură şi suplimentar un circuit de amestec, corelate cu timpii de încălzire şi răcire. Suplimentar este inclus un program de încălzire pentru piscina, cu reglaj constant al WP. Există două variante: deja cablate într-o carcasă de perete sub forma MSMW sau ca variantă de tablou comandă inclusiv ştecher sub forma MSMS. Pentru ambele variante este inclus în pachetul de livrare şi un senzor de suprafata.

Mod de lucruModulul pentru comanda amestec MSM este un modul suplimentar pentru regulatorul pompelor de căldură WPM II şi este adecvat pentru toate pompele de căldură de tip STIEBEL ELTRON. Modulul pentru comanda amestec se livrează în două variante. Pe de-o parte ca tablou de comandă MSMS sau sub forma unei carcase de perete MSMW. Între modulul pentru comanda amestec MSM şi WPM II se află un conductor BUS care realizează legătura dintre cele două. MSM se utilizează la instalaţiile cu pompă de căldură împreună cu un al doilea circuit de amestec (H3) şi/sau la instalaţii cu mai mult de două pompe de căldură şi/sau la instalaţii cu încălzirea apei pentru piscina. MSM poate fi utilizat şi ca reglaj autonom al amestecului. În acest caz nu există legătura către WPM II şi către racordul senzorului exterior ASF 2 (accesoriu).Nr. comandă 16 53 39, este necesar.

Pachetul de livrareMSMW număr comandă – 07 45 19 Carcasă cu construcţie pe perete

cu MSM cu conexiuni montate. Un senzor PTC (senzor suprafata). 18 cabluri de împământare.

MSMS număr comandă – 07 45 18 MSM. Doi senzori PTC (senzor suprafata). Ştecher.

Modul amestecPentru pompe căldurăTip MSMW MSMSNumăr comandă 07 45 19 07 45 18

Date tehniceTensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzPutere absorbita VA 8Capacitatea releului A 2Tip protecţie IP 20Temperatură ambientala °C 0 până +50Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 215 100Lăţime mm 246 150Adâncime mm 140 85Masa kg 1,5 0,5

C26_

03_0

1_04

86

Page 151: Pompe Caldura Proiectare Instalare

151www.stiebel-eltron.com

Conexiune electricăConexiunea electrică se realizează conform schemelor electrice de conexiune. Tensiunea de alimentare la clema L şi faza L´ comutată de la EVU trebuie să aibă aceeaşi fază, şi trebuie să fie conectate prin acelaşi întrerupător FI. MSM trebuie să fie separat de reţea pe o distanţă de cel puţin 3 mm complet polarizat prin intermediul unui dispozitiv suplimentar. În acest scop pot fi utilizate protecţii, întrerupătoare LS, siguranţe etc. Înainte de montaj instalaţia trebui separată complet de reţea. Cablul de trecere la carcasa de perete este adecvat pentru conducte fixe şi flexibile cu un diametru exterior de 6 mm până la 12 mm. Toate conductele trebuie să fie fixate direct sub carcasa de perete, prevăzute cu împământare. Penele de culoare roşie ataşate servesc pentru fixarea tuburilor în carcasă.

Conexiunea BUSPrin cablul BUS se realizează conectarea instalaţiei, precum şi comenzile specifice pompelor de căldură. Conexiunile cablului BUS se realizează doar la punerea în funcţiune. Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm

Senzori exteriori AFS 2 (accesoriu)Fixaţi senzorul exterior pe peretele nord sau nord-est în spatele unei încăperii încălzite, la 2,5 m de la podea şi la 1 m depărtare de fereastră şi uşă. Senzorul de temperatură exterior nu trebuie protejat de intemperii dar trebuie să nu fie expus acţiunii directe a razelor solare.

Senzor de poziţie AVF 6Înainte de montaj curăţaţi exteriorul ţevii. Aplicaţi pastă conductoare termică şi fixaţi cu bandă senzorul.

Câmpul de conectare MSMW

Domeniu pentru tensiune reţea X11 N2 L3 Intrerea baie (230V)4 Pompe L5-8 Pompe încărcare acum. tampon9 Pompe circuit încălzire10-11 Distorsiuni potenţial libere12 Pompă baie primară13 Pompă baie secundară14 Amestec pornire15 Amestec oprire

Domeniul pentru joasă tensiune X2 1 Senzor temperatură exterior2 Senzor piscina7 Senzor temperatură transfer amestec9 Clema 1 pentru comanda la dist. FE 710 Clema 3 pentru comanda FE 711-13 BUS high, low, şi ground14 „+“ (nu se conectează) X3 DimensiuniX4 NX5 PE

MODULUL PENTRU COMANDĂ AMESTEC PISCINA

26_0

3_01

_048

8

Page 152: Pompe Caldura Proiectare Instalare

152 www.stiebel-eltron.com

COMANDA DE LA DISTANŢĂ ŞI SENZORII

Comandă de la distanţă cu senzori de cameră (circuit amestec)Pentru al 2-lea circuit de încălzire a WPM II şi WPMiTip FE 7Număr comandă 18 55 79

Date tehniceReglaj temperatură K +/– 5Dimensiuni Î x l x A mm 80 x 80 x 20

Descriere tehnică:Comandă la distanţă cu senzor de cameră. Pentru instalarea temperaturilor nominale în cameră cu +/– 5 K şi modificarea tipurilor de funcţionare: funcţionare zilnică permanentă, funcţionare permanentă şi funcţionare conform programului.

Senzorul de imersiePentru WPM II, MSM şi WPMiTip TF 6ANumăr comandă 16 53 42

Date tehniceDiametru mm 6Lungime cablu m 1

Descriere tehnică:Senzorul de imersie (diametru 6 mm) trebuie introdus în capacul acumulatorului.

Senzor de suprafataPentru WPM II, MSM şi WPMiTip AVF 6Număr comandă 16 53 41

Date tehniceDiametru mm 6Lungime cablu m 1

Descriere tehnică:Înainte de montare curăţaţi exteriorul ţevii. Aplicaţi pastă conductoare şi fixaţi senzorul cu bandă.

Comandă de la distanţă cu senzori de camerăPentru acţionarea încălzirii şi răciri cu regulatorul pompei de căldură WPMiTip FEKNumăr comandă 22 01 93

Date tehniceReglaj temperatura K +/– 5Dimensiuni Î x l x A mm 97 x 147 x 33

Descriere tehnică:FEK trebuie conectat la WPMi pentru a realiza acţionarea răcirii prin încălzirea in pardoseala. FEK monitorizează temperatura şi umiditatea din cameră în functionarea pa încălzire şi răcire.

26_0

3_01

_039

426

_03_

01_0

489

26_0

3_01

_039

526

_03_

01_0

490

Page 153: Pompe Caldura Proiectare Instalare

153www.stiebel-eltron.com

CONTOR DE CĂLDURĂ ŞI TELECOMANDA

Element de măsurarea volumuluiPentru WPMW IITip VM 6Număr comandă 18 78 96

Descriere tehnică:Element de măsurare a volumului pentru contorul de apă caldă cu impuls şi înşurubare. Filetul de racordare R 1¼, debit nominal max. 6 m³/h. Valoarea impulsului 10 litri. Montaj orizontal.

Transmiterea la distanţă a datelorPentru WPM II şi WPMiTip DCo activ GSMNumăr comandă 18 96 22

Descriere tehnică:Modul pentru transmiterea datelor la distanţă prin intermediul unui GSM, din comerţ sau un modem analog. Transmiterea automatizată a unui SMS în caz de eroare. Transmiterea parametrilor prin intermediul ComSoft GSM Teleservice-Software. Poate fi conectat la WPM II (nu este adecvat pentru SOM - SBK).

Cablu de legăturăPentru WPM II uşi WPMiTip IR/RS 232Număr comandă 07 43 22

Descriere tehnică:Cablu de legătură pentru legătura directă dintre computer şi regulatorul pompelor de căldură (ComSoft necesar).

Comutator la distanţă prin telefon Pentru WPM II şi WPMiTip TFSNumăr comandă 18 20 98

Descriere tehnică:Comutator la distanţă prin telefon tip TFS pentru comutarea acţionării descrescătoare într-o funcţionare normală a regulatorului pompei de căldură WPM II şi WPMi.

26_0

3_01

_049

126

_03_

01_0

492

26_0

3_01

_049

3

Page 154: Pompe Caldura Proiectare Instalare

154 www.stiebel-eltron.com

COMUNICAŢIA

Modul de comunicaţiePentru WPM II şi WPMiTip Combox AnalogNumăr comandă 22 11 44

Descriere tehnică:Combox Analog este modulul de comunicaţie prin conexiunea la regulatorul WPM II, WPMi la reţeaua telefonică. Conţine un modem analog şi un DCO activ GSM.

Modul de comunicaţiePentru WPM II şi WPMiTip Combox GSMNumăr comandă 22 11 45

Descriere tehnică:Combox GSM este modulul de comunicaţie prin racordul regulatorului WPM II, WPMi la reţeaua mobilă GSM. Conţine un modem GSM şi un DCO activ GSM, cablată pentru conexiune la o carcasă de perete din pvc.

Repartitor electricPentru acţionare răcireTip SP coolNumăr comandă 22 33 58

Descriere tehnică:Repartitor electric la conexiunea termostatelor în circuitul de încălzire pentru comutarea dintre acţionarea încălzirii şi răcirii.

Repartitor electric SP cool

WP-Regulator WPMi

Repartitor SP cool

Termostat de cameră Distr. circ. încăl. cu ventile de zonă

26_0

3_01

_081

1

Page 155: Pompe Caldura Proiectare Instalare

155www.stiebel-eltron.com

DISTRIBUITOR HIDRAULIC

Distribuitor hidraulic

Distribuitor hidraulicPentru încălzirea cu pompe de căldurăTip WPHW 25 WPHW 32 WPHW 40 WPHW 65Număr comandă 22 11 35 22 11 36 22 33 92 22 33 93

Date tehnicePresiunea max. de funcţionare bar 3Debit m³/h 2,0 3,0 6,0 8,0Racordurile de încălzire Zoll G 1½ IG G 1½ IG DN 40 DN 65Racordurile pompei de căldură Zoll G 1¼ IG G 1¼ IG DN 40 DN 65Dimensiuni şi masaLungimea mm 1550 1710Diametru cu izolaţie termică mm 630 750Masa kg 64 80

Descriere tehnică:Carcasă dreptunghiulară sudată cu 4 ştuţuri de racordare. Gata izolată cu aerisirea automata, capace de imersie pentru senzorii şi robinet de golire.

WPHW 25 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:WPF 5-16, WPF..M 10-13WPW 7-18, WPW..M 13-22WPL 10-33

WPHW 32 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:WPF 20-32 SETWPW 26-44 SET

WPHW 40 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:WPF 20

WPHW 65 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:WPF 27

26_0

3_01

_056

3

1 Pompă de căldură tur2 Pompe de căldură retur3 Încălzire/tur4 Încălzire /retur5 Aerisire automata6 Senzor retur WP7 Robinet umplere şi golire

Page 156: Pompe Caldura Proiectare Instalare

156 www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR TAMPON SBP 100 KOMFORT

Acumulator tampon 100 lPentru încălzirea cu pompe de căldurăTip SBP 100 KomfortNumăr comandă 18 54 43

Date tehnicePresiunea max. de funcţionare bar 3Volum apă l 100Ştuţuri de racordare pt încălzire Zoll G 1¼Mufe de racordare pt aerisire Zoll G ½Dimensiuni şi masaÎ x l x A mm 955 x 510 x 510Masa kg 42,5

Descriere tehnică:Recipient de acumulare pentru instalarea pompelor de căldură. El serveşte drept acumulator de separare în sistem, şi este dotat cu izolatie termica de tip FCKW cu pierdere redusă de căldură şi cu o consolă de perete.Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii.

Rezistenta electrică pentru acumulator tamponPentru acumulatorul tamon SBP 100 KomfortTip SBP-HFNumăr comandă 07 42 52

Date tehniceTensiune V 1/N/PE ~ 230 V, 3/PE ~ 400 VCapacitate încălzire kW 1, 2, 3, 4, 5 şi 6,0

Descriere tehnică:Rezistenta pentru montaj în acumulatorul tampon tip SBP 100 pentru încălzire electrică ulterioară. Rezistenta este înseriată cu regulatorul de temperatură şi un limitator pentru siguranţa temperaturii.

Acumulator tampon SBP 100

26_0

3_01

_049

5

26_0

3_01

_049

4

1 Ştuţuri de racord G1¼Tur căldură

2 Ştuţuri de racord G1¼Tur pompe de căldură

3 Ştuţuri de racord G1¼Retur pompe de căldură

4 Ştuţuri de racord G1¼Retur căldură

5 Piesă de racord cu capacimersie pentru senzori

6 Aerisire automată7 Robinet umplere şi golire8 Consolă perete

Page 157: Pompe Caldura Proiectare Instalare

157www.stiebel-eltron.com

INSTALAŢII MONOBLOC PENTRU SBP 100 KOMFORT

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 KomfortRacordare a WPF/WPW serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100Tip WPKI-VNumăr comandă 07 43 47

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură, tip WPF/WPW..,la acumulatorul tampon SBP 100. Masa: 3,0 kg.

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 KomfortRacord WPF..M/WPW..M serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100Tip WPKI-PNumăr comandă 07 42 51

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură, tip WPF..M/WPW..M, la acumulatorul tampon SBP 100 cum ar fi ventilul de siguranţă, clapeta de sens, vana retinere, termometru, manometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.Masa: 5,1 kg.

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 KomfortÎncălzire apă caldă cu seria constructivă WPF..M/WPW..MTip WPKI-WNumăr comandă 07 43 15

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură, la acumulatorul de apă caldă cum ar fi clapeta de sens, vana retinere, termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată. Masa: 3,8 kg.

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 KomfortRacord circuit încălzire la acumulatorul tampon SBP 100Tip WPKI-HNumăr comandă 07 43 14

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al instalaţiei de încălzire la acumulatorul tampon SBP 100, cum ar fi clapeta de sens, vana retinere, termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.Masa: 3,5 kg.

26_0

3_01

_082

126

_03_

01_0

819

26_0

3_01

_082

026

_03_

01_0

822

Page 158: Pompe Caldura Proiectare Instalare

158 www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR TAMPON SBP 200/400 E

Acumulator tampon 200 litriPentru încălzirea cu pompe de căldurăTip SBP 200 E SBP 400 ENumăr comandă. 18 54 58 22 08 24

Date tehnicePresiunea max. de acţionare bar 3Presiune de verificare bar 4Volum apă l 200 400Ştuţuri racord pt încălzire Zoll G 2 AŞtuţuri racord pt pompă căldură Zoll G 2 AMufă racord pentru încălzire suplim Zoll G 1½Mufă racord pentru aerisire Zoll R ¾Mufă racord pt ţeavă protecţie Zoll G ½Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 1550 1710Diametru cu izolare termică mm 630 750Masa kg 64 80

Descriere tehnică:Recipient de acumulare 200/400 pentru instalare cu pompe de căldură. El serveşte ca sistem de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor de căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea de rezistente electrice prin înşurubare de tip BGC. Izolatia termică de 90 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează prin utilizarea învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată.Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii.

Acumulator tampon SBP 200/400 E

26_0

3_01

_050

2

26_0

3_01

_050

3

1 Ştuţuri racord G2Tur-căldură

2 Ştuţuri racord G2Tur-pompe căldură

3 Ştuţuri racord G2Retur-pompe căldură

4 Ştuţuri racord G2Retur-căldură

5 Ştuţuri racord G½ cu Capac imersie

6 Ştuţuri racord G½Pentru rezistenta electrica

7 Ştuţuri racord R¾Pentru aerisire

Page 159: Pompe Caldura Proiectare Instalare

159www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR TAMPON SBP 700 E, SBP 700 E SOL

Acumulator tampon 700 litriPentru încălzire cu pompe de căldurăTip SBP 700 E SBP 700 E SOLNumăr comandă. 18 54 59 18 54 60

Date tehnicePresiunea max. de acţionare bar 3 3Presiune de verificare bar 4 4Volum apă l 700 700Ştuţuri racord pt încălzire Zoll G 2 A G 2 AŞtuţuri racord pt pompă căldură Zoll G 2 A G 2 AMufă racord pentru încălzire suplim Zoll G 1½ G 1½Mufă racord pentru aerisire Zoll R ¾ R ¾Mufă racord pt ţeavă protecţie Zoll G ½ G ½Racord schimbător căldură Zoll – G1Suprafaţă schimbător căldură m² – 2,0Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 1890 1890Diametru cu izolare termică mm 910 910Masa kg 145 176

Descriere tehnică SBP 700 E:Recipient de acumulare 700 l pentru instalare cu pompe de căldură. El serveşte ca sistem de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor de căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea suplimentară a unui cazan cu combustibil solid. Montarea prin înşurubare a două rezistente electrice de încălzire tip BGC. Izolatia termică de 80 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează prin utilizarea învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată.

Descrierea tehnică SBP 700 E SOL:Ca la SBP 700, suplimentar se poate ataşa o instalaţie solară pentru susţinerea încălzirii. Căldura solară se transmite prin intermediul unui schimbător de căldură cu ţeavă lisă aflată în interior, având suprafaţa de 2 m², transmiţând căldura în apă.

Acumulator tampon SBP 700 E / SOL

26_0

3_01

_050

5

26_0

3_01

_050

4

1 Ştuţuri racord G2Tur-căldură

2 Ştuţuri racord G2Tur-pompe căldură

3 Ştuţuri racord G2Retur-pompe căldură

4 Ştuţuri racord G2Retur-căldură

5 Ştuţuri racord G½ cu capac imersie

6 Ştuţuri racord G½Pentru BGC

7 Ştuţuri racord R¾Pentru aerisire

8 Ştuţuri racord G1½Tur - solar

9 Ştuţuri racord G1½Retur - solar

Page 160: Pompe Caldura Proiectare Instalare

160 www.stiebel-eltron.com

INSTALAŢIE MONOBLOC PENTRU SBP 200/400/700

Instalaţie monoblocPentru încălzire cu pompe de căldură (nu şi pentru WPF/WPW)Tip WPKI 5Număr comandă 22 08 30

Date tehniceRacorduri masa Zoll G 1¼Masa kg 50

Descriere tehnică:WPKI 5 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al instalaţiei de încălzire cu pompe de căldură la acumulatorul tampon SBP 200/700. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.

Instalaţie monoblocPentru încălzirea cu pompe de căldură WPF/WPC/WPWTip WPKI 6Număr comandă 22 08 32

Date tehniceRacorduri masa Zoll G 1¼Masa kg 20

Descriere tehnică:WPKI 6 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompei de căldură WPF/WPC/WPW la acumulatorul tampon SBP 200/700.

Set constructiv pentru pregătirea apei caldePentru WPKI 5Tip BBI 5Număr comandă 22 08 32

Date tehniceRacorduri masa Zoll G 1 / Cu 28 x 1,5Masa kg 20

Descriere tehnică:Setul constructiv conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompe de căldură la acumulatorul de apă caldă. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.

Componente de montajPentru SBP 200/700 ETip Componente montajNumăr comandă 00 37 11

Date tehniceDimensiuni racord Zoll R 1¼ interiorCantitate 4 bucăţi la pachet

Descriere tehnicăPatru bucăţi componente de montaj cu R 1¼ filet interior pentru racordul pe partea de încălzire a acumulatorului tampon. Este necesare dacă nu se utilizează o instalaţie monobloc.

26_0

3_01

_081

326

_03_

01_0

814

26_0

3_01

_081

226

_03_

01_0

815

Page 161: Pompe Caldura Proiectare Instalare

161www.stiebel-eltron.com

POMPE CIRCULATIE

Pompe circulatiePentru WPKITip UP 25-60 UP 25-80Număr comandă 07 43 25 07 43 16

Date tehniceTensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzPutere absorbita W 46/67/93 115/165/205Racord Zoll G 1½ G 1½Lungime montaj mm 180 180Tip protecţie IP 44 IP 43

Descriere tehnică:Pompa de circulatie pentru instalaţii monobloc compusă dintr-o pompă electrică reglabilă în trei trepte fără înfiletarea ţevilor.

Pompă circulatie încălzire

Pompă circulatie încălzire

26_0

3_01

_050

026

_03_

01_0

501

Page 162: Pompe Caldura Proiectare Instalare

162 www.stiebel-eltron.com

GRUPE CONSTRUCTIVE DE POMPE

Grupe constructive de pompePentru instalaţia de încălzireTip WPKI HKNumăr comandă 22 11 35

Date tehniceRacorduri Zoll G 1¼

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m, cu izolaţie, cu afişajul temperaturii pentru tur si retur, şi cu clapetă de sens.

Grupă constructivă de pompe cu ventil amestecPentru instalaţia de încălzireTip WPKI-HKMNumăr comandă 22 11 40

Date tehniceRacorduri Zoll G 1½Valoare KVs 9,5

Descriere tehnică:Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m, cu izolaţie, cu afişajul temperaturii pentru tur si retur, şi cu clapetă de sens (racord G 1½" cu etanşare plată AG, racordul circuitului de încălzire 1" IG).

Kit de racordare cu ţevipentru WPKI-HK şi WPKI-HKM cu SBP 200 (WPKI-RB 200), SBP/400/700 (WPKI-RB)Tip WPKI-RB 200 WPKI-RBNumăr comandă 22 33 95 22 11 41

Date tehniceRacorduri acumulator Zoll G 1¼Racorduri instalaţie monobloc Zoll G 1½

Descriere tehnică:Grupa de racordare hidraulică pentru legătura instalaţiei monobloc de încălzire (WPKI-HK/-HKM) cu acumulatoarele tampon SBP 200, SBP 400 şi SBP 700.

Bară repartiţiePentru WPKI-HK şi WPKI-HKMTip WPKI-HKVNumăr comandă 22 11 42

Date tehniceRacorduri Zoll G 1½

Descriere tehnică:Instalaţie monobloc pentru legături hidraulice a două instalaţii monobloc pentru încălzire (WPKI-HK, WPKI-HKM).

26_0

3_01

_056

426

_03_

01_0

565

26_0

3_01

_081

626

_03_

01_0

852

Page 163: Pompe Caldura Proiectare Instalare

163www.stiebel-eltron.com

FURTUNURI DE PRESIUNE

Furtunuri de presiune DN 25Necesar 2 bucăţiTip SD 25-1 SD 25-2 SD 25-5 SD25-10Număr comandă 07 44 15 07 44 16 07 44 17 07 44 18

Date tehniceLungime m 1 2 5 10 Lăţime nominală DN 25Racord înşurubare Zoll G 1¼Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune DN 32Necesar 2 bucăţiiTip SD 32-1 SD 32-2 SD 32-5Număr comandă 07 44 14 18 20 19 18 20 20

Date tehniceLungime m 1 2 5 Lăţime nominală DN 32Racord înşurubare Zoll G 1¼Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune DN 50Necesar 2 bucăţiiTip SD 50-1Număr comandă 18 52 79

Date tehniceLungime m 1Lăţime nominală DN 50Racord înşurubare Zoll G 2Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune ce pot fi scurtateNecesar 2 bucăţiiTip SD 25-1 K SD 32-1 KNumăr comandă 18 56 46 18 56 47

Date tehniceLungime m 1Lăţime nominală DN 25 32Racord înşurubare Zoll G 1¼Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

26_0

3_01

_050

9

Page 164: Pompe Caldura Proiectare Instalare

164 www.stiebel-eltron.com

FURTUNURI DE PRESIUNE

Racord antivibrant (rezistent la vacum)2 bucăţi la pachetTip SD 32-1 V SD 40-1 VNumăr comandă 15 42 72 18 96 23

Date tehniceLungime m 0,65Diametru DN 32 40Racord înşurubare Zoll G 1¼ G 2Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:Furtunul flexibil facilitează legătura pompei de căldură cu instalaţia putului şi acţionează ca un racord antivibrant.

Înfiletarea furtunului2 bucăţi la pachetPentru furtun de presiune DN 25 DN 32Număr comandă 00 37 13 07 06 92

Date tehniceRacord înfiletare Zoll G 1¼

Descriere tehnică:Piese de înfiletare, pentru furtunul de presiune, 2 bucăţi la pachet, sunt necesare în cazul separării unui furtun de presiune.

Vana cu servomotor pentru încălzireAccesoriuTip HUV 1 HUV 2Număr comandă 18 55 80 22 33 91

Date tehniceDiametru Zoll G 1 G 2Tensiune V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V

Descriere tehnică:Vana cu trei căi şi servomotor pentru montaj în instalaţiile de încălzire.

26_0

3_01

_061

1

Page 165: Pompe Caldura Proiectare Instalare

165www.stiebel-eltron.com

REZISTENTE DE ÎNCĂLZIRE PRIN ÎNFILETARE TIP BGC

Rezistenta pentru încălzire electrică prin înfiletareÎncălzirea electrică suplimentară Tip BGCNumăr comandă 07 51 15

Date tehniceTensiune V 1/N/PE ~ 230, 3/PE ~ 400Capacitate încălzire kW 1, 2, 3, 4 şi 5,7Presiunea max. de funcţ bar 10DimensiuniFilet înşurubare G 1½ exteriorAdâncime de imersie mm 455

Descriere tehnică:Rezistenta de încălzire prin înfiletare utilizat pentru montajul la acumulatori verticali,pentru încălzire electrică suplimentară. Corpul de încălzire prin înfiletare trebuie dotat cu un regulator de temperatură şi limitat la 60 °C. La alegere, limitarea poate fi modificată la 45 °C respectiv. 80 °C. Pentru o dotare lărgită se vor utiliza limitatori de siguranţă ai temperaturii (întrerupător cu polarizare totală) şi prelungirea prin izolare termică (protejat la condens).

Set constructiv pentru ţeviAccesoriu pentru BGCTip WPRBNumăr comandă 07 42 33

Date tehniceLungime mm 600Diametrul ţevii Zoll Rp 2Racord pentru BGC Zoll Rp 1½Racord transfer /circulatie Zoll Rp 1¼

Descriere tehnică:Setul constructiv pentru ţevi utilizat la montajul corpului de încălzire electrică prin înfiletare, Tip BGC, în transferul instalaţiilor cu pompe de căldură către încălzirea suplimentară electrică sau către susţinerea încălzirii.

Set constructiv pentru ţeavă

26_0

3_01

_051

126

_03_

01_0

510

26_0

3_01

_051

2

Page 166: Pompe Caldura Proiectare Instalare

166 www.stiebel-eltron.com

KIT PENTRU POMPA DE CĂLDURĂ SOL-APA

Descriere tehnică

Setul constructiv monobloc pentru instalaţii cu sursă de căldură (sol) cu montaj rapid şi simplu. Cuprinde pompa de circulatie sol de tip TOP-S (WPSB 308 E Stratos Para 1-8) inclusiv robineţi blocare şi suporţi perete. De asemenea vasul de expansiune de 12 l rezistent la apa glicolata (antepresiune 1,5 bar) cu suport perete, manometru, ventil de siguranţă de 2,5-bar precum şi robinetul de umplere şi golire.

Kit pentru pompa de căldură sol-apaLa instalaţii cu pompe de căldură şi cu sonde termice de sol sau colectori din solTip WPSB 307 WPSB 308 WPSB 310 WPSB 407Număr comandă 07 42 01 22 23 75 07 42 02 07 42 03

Date tehniceVas expansiune l 12Ventil siguranţă bar 2,5Racord pompă căldură Zoll G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ ARacord sursă căldură Zoll G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 2 APompă circulatie apă sol TOP-S 30/7 Stratos Para TOP-S 30/10 TOP-S 40/7Debit m³ 2,0 2,0 2,0 4,0Înălţime max. de pompare m 6,0 7,0 9,9 6,7Tensiune / frecvenţă V 3/PE 400 V 50 Hz26

_03_

01_0

513

26_0

3_01

_051

426

_03_

01_0

722

Page 167: Pompe Caldura Proiectare Instalare

167www.stiebel-eltron.com

26_0

3_01

_051

526

_03_

01_0

516

KIT PENTRU POMPA DE CĂLDURĂ SOL-APA

Unitate umplere-apă solPentru WPF, WPC şi WPC coolTip WPSFNumăr comandă 22 33 96

Descriere tehnică:Unitatea de umplere-apă sol pentru umplerea şi spălarea circuitului de apă glicolata. Utilizabil pentru pompele de căldură sol/apă şi cu capacitatea de încălzire până la 10 kW.

Page 168: Pompe Caldura Proiectare Instalare

168 www.stiebel-eltron.com

COLECTOARE APA-SOL, ANTIGEL

Colectoare apa-solPentru instalaţii cu pompe de căldură pentru sonde termice de sol sau colectori din sol

TipWPSV 25-4

WPSV 32-4

WPSV 40-4

WPSV 25-6

WPSV 32-6

WPSV 40-6

Număr comandă 220386 220387 220389 220390 220391 220392

Date tehniceRacord circ apă sol până 4 4 4 6 6 6Diametru nominal DN 20 25 32 20 25 32Fitinguri prindere mm 25 32 40 25 32 40Racord la WP Zoll Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Lungime repartitor mm 450 450 450 650 650 650

Descriere tehnică:Repartitor tur si retur, din pvc, pentru circuitul sol. Fiecare circuit cu apă glicolata poate fi blocat cu robineti prin înfiletare. Pentru fiecare repartitor câte un racord pentru circulatie R 1¼ i, inclusiv suportul de perete şi aerisitor.

AntigelPentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din Tip –Număr comandă 16 16 96

Descriere tehnică:Antigel (pe bază de etilenglicol) pentru instalaţii cu pompe de căldură sol | apă, cu protecţie anticoroziune, anti-îngheţ 30 litri. Înainte de umplerea instalaţiei se va amesteca cu apă.

Agent termic lichid (preparat pentru utilizare)Pentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din solTip KKS 30Număr comandă 18 54 72

Descriere tehnică:Pompe termice cu sol, 30 litri preparat pentru utilizare (pe bază de carbonat de potasiu), domeniu de utilizare până la -13 °C. Indicaţie: A nu se izola de ţeava cu cânepă!

Colector apa-sol

26_0

3_01

_016

426

_03_

01_0

519

26_0

3_01

_051

8

1 Tur/retur2 Robinet blocare3 Robinet cu înşurubare4 Coliere pentru ţevi5 Aerisitor automat6 Debitmetru

Page 169: Pompe Caldura Proiectare Instalare

169www.stiebel-eltron.com

Vas expansiune solPentru WPC şi WPC coolTip MAG 12Număr comandă 18 99 81

Descriere tehnică:Vas de expansiune pentru pompe de căldură apă glicolata | apă de tip WPC şi WPC cool.

Verificator protecţie îngheţNumai pentru etilenglicolTip –Număr comandă 14 15 10

Descriere tehnică:Verificator protecţie îngheţ pentru determinarea siguranţei protecţiei la îngheţ a amestecului apă etilenglicol în instalaţiile cu pompe de căldură cu afişajul temperaturii de la +5 °C până la –35 °C.

PresostatPentru WPF/CTip DWS 1Număr comandă 22 13 82

Descriere tehnică:La scăderea presiunii apei glicolate traductorul de presiune declanşază întreruperea contactului EVU al instalaţia de încălzire cu pompe de căldură.

VAS DE EXPANSIUNE, VERIFICATOR PROTECŢIE ÎNGHEŢ, PRESOSTAT

Racord comutator presiune apă glicolata

26_0

3_01

_052

326

_03_

01_0

612

26_0

3_01

_064

5

Page 170: Pompe Caldura Proiectare Instalare

170 www.stiebel-eltron.com

MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250

LWM 250Pentru seria constructivă cu pompe de căldură tip WPC şi WPFTip LWM 250Număr comandă 18 99 99

Date tehniceTensiune /frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 HzRacord ţeavă Zoll G 1¼ exteriorRacord aer mm 160Debit nominal m³/h 250Presiune disponibilă hPa 200Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 360Lăţime mm 600Adâncime mm 420Masa kg 31

Mod de lucru

LWM 250 poate fi utilizat ca modul de evacuare centrală a aerului pentru recuperarea căldurii cu pompe de căldură sol | apă.În combinaţie cu o pompă sol | apă căldura recuperată din refularea aerului se transferă în circuitul apei. Pentru fiecare 100 m² de suprafaţă aerată, capacitatea de captare a sursei de căldură poate fi redusă cu cca. 700 Watt. LWM 250 poate fi montată pe pompa WPC sau pe o consolă de perete. Prin intermediul reglajului disponibil poate fi instalat un program complet de aerare în trei trepte, precum şi tipurile de funcţionare. La colmatarea filtrului se activează, prin intermediul unei diode de iluminare, afişajul pentru necesitatea schimbarii filtrului.

Scurt şi cuprinzător Telecomanda are inclusă în

pachetul de livrare şi afişajul pentru schimbarea filtrului.

Design adaptat pentru pompa de căldură sol | apă tip WPC

Recuperare ridicată a căldurii din aerul evacuat.

Ventilator cu debit constant cu consum energetic redus.

La alegere pot fi racordate tuburi de aer pe partea superioară sau laterală.

Filtru interschimbabil (G2). Consolă de perete în pachetul de

livrare.

Modul recuperator tip LWM 250

26_0

3_01

_045

4

26_0

3_01

_045

3

Page 171: Pompe Caldura Proiectare Instalare

171www.stiebel-eltron.com

Racord încălzireRecircularea pentru LWM 250 trebuie montată între sursa de căldură şi pompa pentru sol.

Compensare hidraulicăÎn modulul de refulare aer este montat un ventil cu afişaj cu care se poate regla simplu debitul volumetric al apei dure care trece prin schimbătorul de căldură. Reglajul se realizează dependent de debitul de aer refulat în funcţionare normală.

Debit volumetric aer refulat (m³/h)

Afişaj ventil reglaj

100 4150 6200 8250 10300 10

Racordul condensuluiÎn aparat este montat un furtun pentru captarea condensului cu o lungime de 2,5 m. Pentru a realiza o captare normală furtunul nu trebuie răsucit sau ştrangulat. Înainte şi după ventil furtunul trebuie să aibă o cădere de minim 10%. Aparatul trebuie să fie montat orizontal.

Conexiunea electricăConectarea pentru alimentare şi pentru comandă trebuie poziţionată separat una de cealaltă. Aparatul pentru ventilaţie trebuie să fie poziţionat, prin intermediul unui dispozitiv suplimentar, la o distanţă de min. 3 mm, complet polarizată, faţă de reţea. În acest scop pot fi utilizate protecţii, întrerupătoare LS sau siguranţe etc., care vor fi ataşate pe partea instalaţiei. Bornele de conectare se află în dreapta sau în spatele orificiului frontal.

Conducta de aerInstalaţia se realizează conform documentaţiei de proiectare STIEBEL ELTRON.

MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250

Conexiune electrică LWM 250

26_0

3_01

_045

526

_03_

01_0

456

1 Pompe de căldură2 Modul recuperare3 Schimbător de căldură4 Ventil dejivrare5 Pompă sol6 Ventil reglaj debit7 Sursă căldură

* La WPC, pompa pentru sol este montată din fabrica

M1 Motor ventilaţieM2 Ventil motorK1 Releu „răcire“ S1 Temporizator X1 Borne de conectareX2 Bloc împământare

Page 172: Pompe Caldura Proiectare Instalare

172 www.stiebel-eltron.com

MODUL RĂCIRE

Modul răcirePentru WPF şi WPCPentru pompe de căldură WPF WPCTip WPAC 1 WPAC 2Număr comandă 22 13 57 22 13 58

Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 540 500Lăţime mm 510 600Adâncime mm 350 170

Descriere tehnicăModulul de răcire pentru răcirea pasivă şi activă în legătură cu ventiloconvectoarele pentru pompe de căldură sol | apă până la o capacitate de încălzire de 10 kW. Circuitul de încălzire şi al surselor de căldură formează un sistem şi trebuie umplut complet cu lichid de protecţie împotriva îngheţului. Patru vane cu 4-căi schimbă, în funcţie de necesitate, circuitul dintre încălzire, răcirea pasivă şi răcirea activă.

Scurt şi cuprinzător

Răcirea pasivă şi /sau activă în legătură cu WPF/WPC.

Utilizarea de ventiloconvectori şi/sau răcirea pe suprafaţă.

Reglaj complet prin pompa de căldură.

Monitorizarea punctului de dezgheţ prin reglaj de comandă tip FEK.

Poate fi conectat simplu prin conector rapid.

Cablaj electric simplu. WPAC 1 pentru WPF. WPAC 2 pentru WPC.

Modul răcire WPAC 1

Modul răcire WPAC 2

26_0

3_01

_081

826

_03_

01_0

817

1 Retur sol 28 mm2 Tur sol 28 mm3 Tur căldură 22 mm4 Retur căldură 22 mm5 Retur apă caldă

1 Retur sol 28 mm2 Tur sol 28 mm3 Tur căldură 22 mm4 Retur căldură 22 mm

Page 173: Pompe Caldura Proiectare Instalare

173www.stiebel-eltron.com

TUBULATURI ŞI RACORDURI

Tubulaturi izolate termicPentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apăPentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33Număr comandă 16 80 84 16 80 80 16 80 81 Date tehniceLungime m 4,0 3,0 4,0Diametru interior mm 315 560 560Diametru exterior mm 365 640 640

Descriere tehnică:Furtunul pentru aer izolat termic, pentru transmisia şi transportul aerului al pompelor de căldură aer | apă cu amplasare în interior. Învelişul interior şi exterior constă dintr-un ţesut de poliamidă stratificat cu PVC, stratul intermediar din vată minerală serveşte pentru izolarea termică şi fonică. Materialele sunt rezistente la temperaturi aflate în limita a –20 °C până la +75 °C. Capetele furtunului pot fi ajustate pentru fixare.

Plăcuţa pentru racord furtunPentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apăPentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33Număr comandă 16 71 20 00 34 78

Date tehniceÎnălţime mm 300 800Lăţime mm 700 1200Deschidere rotundă/ovală mm 410 x 155 690 x 300

Descriere tehnică:Plăcuţă pentru racord furtun izolată termic cu guler şi clemă prindere furtun, pentru trecerea de la furtun la străpungerea din perete. Plăcuţa este prevăzută pentru montajul la fereastra beciului.

Străpungere în peretepentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apăPentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33Tip AWG 315 AWG 560Număr comandă 22 22 30 22 33 97

Date tehnicePierdere presiune Pa 25 (la 1000 m³/h) 15 (la 3000 m³/h)Grosimea max. a peretelui mm 500 –Deschiderea min. a străpungerii mm 420 x 420 475 x 765Racord furtun mm 315 560Înălţime mm 450 495Lăţime mm 450 785Adâncime mm 550 77

Descriere tehnică:AWG 315 străpungere perete termoizolată cu grila exterioara de perete şi racord furtun. AWG 560 grila exterioara perete.

26_0

3_01

_052

026

_03_

01_0

521

Page 174: Pompe Caldura Proiectare Instalare

174 www.stiebel-eltron.com

ATENUATOR ZGOMOT PENTRU CANAL, ATENUATOR ZGOMOT, POMPĂ CONDENS

Atenuator zgomot pentru canalPentru WPL 13/18/23Pentru pompe de căldură WPL 13/18/23 WPL 33Tip KSD KSD 33Număr comandă 18 53 25 18 53 70

Descriere tehnică:Atenuator zgomot pentru canal la deschiderile de aspiratie şi refulare ale WPL 13/18/23, pentru reducerea emisiilor acustice. În funcţie de aparat se potate realiza o reducere a nivelului acustic de până la 5 dBA.

Pompă condensDoar pentru amplasarea în interior a WPL fără drenaj la sol necesarTip PK 9Număr comandă 18 21 38

Date tehniceTensiune/frecvenţă V 1/PE ~ 230 V 50 HzDebit l/h 120Inaltime de pompare m 3Putere absorbita W 400Înălţime mm 190Lăţime mm 310Adâncime mm 135Masa kg 2,0

Descriere tehnică:Pompa cu plutitor pentru pompa evacuarea condensului cu racord furtun, pregătită pentru cablare.

Atenuator zgomot DN 315Este necesar doar pentru amplasarea în interior a WPL 10 Tip Atenuator zgomotNumăr comandă 17 00 18

Descriere tehnică:Atenuatorul zgomot este alcătuit dintr-o ţeavă exterioară, o ţeavă interioară perforată şi două capete de racord cu etanşare dublă (buză pe buză). Spaţiul intermediar este umplut cu un material de etanşare fono-absorbant. O placă de gresie aflată între ţeava interioară şi izolaţie împiedică contactul materialului de izolare cu debitul de aer.

26_0

3_01

_052

2

Page 175: Pompe Caldura Proiectare Instalare

175www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 300 WP

Acumulator vertical pentru apă caldăAccesoriuTip SBB 300 WPNumăr comandă 18 55 20

Date tehniceVolum nominal acumulator l 290Presiunea max de functionare bar 10Temp. max. de funcţionare °C 95Consum energ. menţinut –Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½Racord apă caldă/rece Zoll R 1Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼Ţeavă prot. senzor, diametru int mm 6,5Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă platăSuprafaţă de schimb m² 3,2Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 120Volum l 20Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 1307Diametru cu izolare termică mm 690Masa fără ambalaj kg 135

Descriere tehnică:Acumulator vertical de apă caldă pentru pompe de căldură. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, aflată în interior, este emailat şi sensibil la depunerea calcarului. Un senzor PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.

Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură:WPF 5, WPF 7, WPF 10, WPW 7, WPW 10, WPW 13,WPL 10, WPL 13, WPL 33 cu încărcare parţială.

Acumulator apă caldă SBB 300 WP

C26_

03_0

1_05

24

26_0

3_01

_052

5

1 Admisie apă rece R1 2 Racord apă caldă R1 3 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼ 4 Retur pompă căldură Rp 1 ¼ 5 Racord apă caldă Rp ½ 6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ 7 Mufă pentru BGC G1 ½ 8 Termometru 9 Orificiu revizie10 Anod semnal

Dimensiuni în mm

Page 176: Pompe Caldura Proiectare Instalare

176 www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 400 WP SOL

Acumulator vertical apă caldăAccesoriu Tip SBB 400 WP SOLNumăr comandă 18 55 21

Date tehniceVolum nominal acumulator l 360Presiunea max de functionare bar 10Temp. max. de funcţionare °C 95Consum energ. menţinutRacord electric încălzire suplim. Zoll G 1½Racord apă caldă/rece Zoll R 1Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼Ţeavă prot. senzor, diametru int. mm 6,5Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă platăSuprafaţă de schimb m² 3,8Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 140Volum l 22Ţeavă plată-schimbător căldură solarSuprafaţă de schimb m² 1,4Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 100Volum l 10Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 1604Diametru cu izolare termică mm 690Masa fără ambalaj kg 145

Descriere tehnică:Acumulatorul vertical pentru apă caldă bivalent. Pentru utilizarea ambelor schimbătoare de căldură pot fi racordate şi pompe de căldură cu o capacitate de încălzire mai mare. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, poziţionat în interior, este emailat şi sensibil la depunerile de calcar. Un senzor PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.

Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură:WPF 5, WPF 7, WPF 10, WPF 13, WPF 16WPW 7, WPW 10, WPW 13, WPW 18, WPW 22WPL 10, WPL 13, WPL, WPL 18, WPL 23, WPL 33 cu încărcare parţială.

Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL

26_0

3_01

_052

4

26_0

3_01

_052

6

1 Admisie apă rece R1 2 Racord apă caldă R1 3 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼ 4 Retur pompă căldură Rp 1 ¼ 5 Racord apă caldă Rp ½ 6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ 7 Mufă pentru BGC G1 ½ 8 Termometru 9 Orificiu revizie10 Anod semnal11 Racord tur solar Rp1 ¼12 Racor retur solar Rp 1 ¼

Dimensiuni în mm

Page 177: Pompe Caldura Proiectare Instalare

177www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBK 600/150

Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură:WPL 10, WPL 13, WPL 18WPF 5, WPF 7, WPF 10, WPF 13WPW 7, WPW 10, WPW 13Debitul apei calde nu trebuie să depăşească 1,2 m³/h pentru a nu distruge stratificarea termică printr-un amestec.

Acumulator combinat pentru încălzire solaraccesoriuTip SBK 600/150Număr comandă 07 40 67

Date tehniceAcumulator volum nominal l 600Volum apă caldă l 150Volum acumulator tampon l 450Presiunea max de functionare bar 6Temperatură max. de funcţionare °C 95Consum energetic menţinut 2,9Racord apă jos G 1 ARacord apă sus G 1 Ţeavă protecţie senzor, diam. int. mm 6,5Schimbător căldură ţeavă plată (montată în acumulator sus şi jos)Suprafaţă de schimb m² 1,8Pierdere presiune la 0,75 m³/h hPa 20Volum l 14,7Dimensiuni şi masaÎnălţime recipient mm 1760Diametru recipient mm 920Dimensiune de transport mm 770Masa fără ambalaj kg 241

Descriere tehnică:Acumulator vertical combinat pentru solar acoperit, din oţel cu un recipient pentru apă caldă de 150 litri, aflat la interior, emailat şi cu un volum tampon de încălzire de 450 litri. Dotarea în serie cu un anod special pentru protecţia semnalului precum şi cu o flanşă pentru revizie aflată pe recipientul de apă caldă. Pentru alimentarea zonei solare domeniul de acumulare este dotat cu două schimbătoare de căldură cu ţeavă plată. În continuare există racorduri de acumulare către pompele de căldură. La partea inferioară a acumulatorului se află o ţeavă compartimentată în trei, denumită „ţeavă pentru distribuţie termică“, orientată în funcţie de temperatură, de recircularea stratificată a apei încălzite în acumulator. Izolaţia este compusă din spumă poliuretanică PU de 80 mm de tip FCKW, aplicată direct şi un înveliş exterior din material sintetic de grosimea de 1 mm, precum şi un capac din PVC.

Acumulator apă caldă SBK 600/150

26_0

3_01

_052

7

26_0

3_01

_052

8

1 Admisie apă rece G12 Racord apă caldă G13 Apă caldă G ½4 Tur solar G15 Retur solar G16 Tur solar G17 Retur solar G18 Tur cazan G19 Tur căldură G1

10 Retur căldură G111 WP–tur apă caldă G112 WP–retur apă caldă G113 WP–tur căldură G114 WP–retur căldură G1

Page 178: Pompe Caldura Proiectare Instalare

178 www.stiebel-eltron.com

SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ IN PLACI

Schimbător de căldurăAccesoriuTip WT 10 WT 20 WT 30Număr comandă 07 06 33 07 06 34 07 10 91

Date tehniceTemperatură primară °C 60 > 52 60 > 52 60 > 52Temperatură secundară °C 55 < 45 55 < 45 55 < 45Pierdere pres, primară hPa 70 100 90Pierdere pres. secundară hPa 50 70 60Debit primar m³/h 1,1 2,37 3,23Debit secundar m³/h 0,86 1,89 2,58Capacitate kW 10 22 32Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 304 304 304Lăţime mm 103 103 103Adâncime mm 65 102 140Masa kg 2,8 4,4 6,0

Descriere tehnică:Schimbătorul de căldură in placi şi cu izolare termică pentru încălzirea apei calde. Compus din mai multe placi sudate din oţel inox.

Ştuţuri de alimentarePentru acumulatorul vertical de apă caldă

Pentru acumulatorul vertical SB STIEBEL ELTRON

l 302 – 402 602 – 1002

Număr comandă 07 29 97 07 29 98

Date tehniceRacord acumulator apă caldă Zoll G 1 G 2Racord ţeavă alimentare Zoll G 1 G 1Lungime ţeavă alimentare m 0,5 0,7

Descriere tehnică:Ţeavă alimentare pentru alimentarea cu apă de la schimbătorul de căldură extern.

Pompe de circulatie pentru prepararea apei caldeAccesoriuTip Set constructiv UP-25-60 BNumăr comandă 05 68 99

Date tehniceDebit volumetric m³ 1,0Înălţimea de circulatie pentru 1 m³/h m 4,8Tensiune/frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

Descriere tehnicăPompe de circulatie (variantă apă potabilă) privind montarea în instalaţii pentru apă caldă.

26_0

3_01

_053

0

Page 179: Pompe Caldura Proiectare Instalare

179www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 301/302 WP

Acumulator vertical pentru apă caldăAccesoriuTip SBB 301 WP SBB 302 WPNumăr comandă 22 13 60 22 13 61

Date tehniceVolum nominal acumulator l 300 280Presiunea max de functionare bar 10 10Temp. max. de funcţionare °C 95 95Consum energ. menţinut /24 h kWh 2,06 2,06Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½ G 1½Racord apă caldă/rece Zoll R 1 R 1Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Rp 1¼Orificiu flanşă mm 210 210Ţeavă prot. senzor, diametru int mm 6,5 6,5Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldurăSuprafaţă de schimb m² 3,2 4,8Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa – –Volum l – –Dimensiuni şi grutateÎnălţime mm 1700 1700Diametru cu izolare termică mm 700 700Masa fără ambalaj kg – –

Descriere tehnică:Acumulator vertical – apă caldă pentru pompe de căldură. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, aflată în interior, este emailat şi sensibil la depunerea calcarului. Un senzor PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară. Învelişul exterior din plastic este alb-curat, capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt. Acumulatorul se livrează fixat cu şuruburi pe o paletă de lemn.Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu. Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Este posibilă montarea WTW, WTFS şi electro flanşă FCR. Element cu înşurubare pentru măsurarea nivelului de căldură: 1 x G 1½.

C26_

03_0

1_07

17

Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP

1 Admisie apă rece R1 2 Racord apă caldă R1 3 Pompă de căldură – tur Rp 1 ¼ 4 Pompă de căldură – retur Rp 1 ¼ 5 Racord apă caldă Rp 1 ½ 6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ 7 Mufă pentru BGC G1 ½ 8 Termometru 9 Orificiu revizie10 Anod semnalizare

SBB 301 WP 3,2 m² suprafaţă schimbSBB 302 WP 4,8 m² suprafaţă schimb

26_0

3_01

_080

7

Page 180: Pompe Caldura Proiectare Instalare

180 www.stiebel-eltron.com

ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 401 WP SOL

Acumulator vertical pentru apă caldăAccesoriuTip SBB 401 WP SOLNumăr comandă 22 13 61

Date tehniceVolum nominal acumulator l 400Presiunea max de functionare bar 10Temp. max. de funcţionare °C 95Consum energ. menţinut 2,34Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½Racord apă caldă/rece Zoll R 1Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼Orificiu flanşă mm 210Ţeavă prot. senzor, diametru int. mm 6,5Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldurăSuprafaţă de schimb m² 4,0Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa –Volum l –Ţeavă plată-schimbător căldură solarSuprafaţă de schimb m² 1,4Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa –Volum l –Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 1875Diametru cu izolare termică mm 750Masa fără ambalaj kg –

Descriere tehnică:Acumulatorul vertical de apă caldă pentru pompele de căldură şi instalaţii solare. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, aflat la interior, este emailat şi sensibil la de punerile de calcar. Sunt montate în serie un senzor PTC, un termometru, un anod de semnalizare din magneziu pentru portecţie optimă anticorozivă şi o flanşă oarbă. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară. Învelişul exterior din plastic este alb-curat, capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt. Acumulatorul se livrează fixat cu şuruburi pe o paletă de lemn.Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu. Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Este posibilă montarea WTW, WTFS şi electro flanşă FCR. Element cu înşurubare pentru măsurarea nivelului de căldură: 1 x G 1½.

C26_

03_0

1_07

17

Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL

1 Admisie apă rece R1 2 Racord apă caldă R1 3 Pompă de căldură tur Rp 1¼ 4 Pompă de căldură retur Rp 1¼ 5 Racord apă caldă Rp ½ 6 Ţeavă imersie cu senzor WW R½ 7 Mufă pentru BGC G 1½ 8 Termometru 9 Orificiu revizie10 Anod semnalizare

Supraf. de schimb-sus 4,0 m²Supraf. de schimb-jos 1,4 m²

26_0

3_01

_080

8

Page 181: Pompe Caldura Proiectare Instalare

181www.stiebel-eltron.com

MODUL PREPARARE APĂ CALDĂ

Staţia apă potabilăCu şi fără racord de apă caldăTip FWS FWS-ZNumăr comandă 22 33 85 22 33 86

Date tehniceCantitate pompabilă 17 l/minPresiunea max de functionare bar 6Temperatură max. de funcţionare °C 110Racord căldură tur/retur Zoll G 1Racord apă rece/caldă Zoll G 1Conexiune electricăTensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 HzTip protecţie IP 40Dimensiuni şi masaÎnălţime mm 620Lăţime mm 555Adâncime mm 190Masa fără ambalaj kg 15

Descriere tehnică:Prepararea apei calde cu sistem prin schimbător de căldură cu plăci pentru o cantitate pompabilă până la 17 litri/minut apă caldă cu 50 °C, la o temperatură de acumulare tampon de 55 °C. Printr-o adaptare prin culisare a turaţiei pompei de circulatie căldură se realizează o temperatură constantă a apei calde pompate. Există două variante cu sau fără racord de apă caldă. Poate fi utilizată cu SBP 700 E şi SBP 700 E SOL.

26_0

3_01

_071

6

Modul preparare apă caldă FWS-Z

26_0

3_01

_072

8

T1 Senzor apă caldăT2 Senzor tur-căldurăT3 Senzor apă receT4 Senzor retur-căldurăP1 Pompă circuit căldurăP2 Pompă apă caldăDF Contor debit A Tur căldurăB Retur căldurăC Apă caldăD Apă caldăE Apă rece

Page 182: Pompe Caldura Proiectare Instalare

182 www.stiebel-eltron.com

Descrierea poziţiilorPoz. 1 Pompă căldură pentru încălzirePoz. 2 Regulator pompe căldurăPoz. 2 -1 Modul amestecPoz. 2 a Senzor (-i) temperatură exterioarăPoz. 2 b Senzor temperatură retur pompă de căldurăPoz. 2 c Senzor temperatură tur pompă de căldură, „oprire“, încălzire apă caldăPoz. 2 d Senzor temperatură apă caldă, „pornire“ încălzire apă caldăPoz. 2 e Senzor temperatură circuit căldură pentru reglaj amestecPoz. 2 f Senzor temperatură pentru al doilea generator de căldurăPoz. 2 g Senzor temperatură surse căldurăPoz. 2 h Senzor temperatură baiePoz. 2 k Senzor temperatură colector solarPoz. 2 s Senzor temperatură acumulator solarPoz. 3 Pompă circulatie pentru pompă de căldură (sursă căldură)Poz. 3 a Pompă circulatie pentru pompă căldură (pe partea de căldură)Poz. 3 b Pompă de circulatie pentru încălzirea apei caldePoz. 3 c Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 1Poz. 3 d Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 2Poz. 3 e Pompă de circulatie pentru încălzirea apei piscinaPoz. 3 f Pompă de circulatie pentru instalaţia solarăPoz. 4 Instalaţie monobloc, tip WPKI..Poz. 5 Ventil de siguranţăPoz. 6 Vas de expansiunePoz. 7 Acumulator tampon/distribuitor hidraulicPoz. 8 Furtun presiune (amortizor de vibraţii)Poz. 9 Clapetă antireturPoz. 10 Robinet umplere şi golirePoz. 11 Cazan cu motorina/cazan cu gazPoz. 12 Încălzire centrală electricăPoz. 13 Ventil amestecPoz. 14 Servomotor supapă amestecPoz. 15 Aparat de reglare a călduriiPoz. 16 Comandă de la distanţă a încălziriiPoz. 17 Senzor de temperatură exterioarăPoz. 18 Senzor de temperatură turPoz. 19 Ventilaţie Poz. 20 Cazan combustibil solid cu siguranţă termică de evacuarePoz. 21 Ventil magneticPoz. 22 Ventil pentru schimbarea comenziiPoz. 23 Rezistenta electrica tip BGC/DHCPoz. 24 Schimbător căldurăPoz. 25 Comandă încărcarePoz. 26 Acumulator apă caldăPoz. 27 Termostat centralPoz. 28 Grupă de siguranţă – apă rece conform DIN 1988Poz. 29 Regulator temperatură pentru piscinaPoz. 30 Regulator temperatură electronicPoz. 31 Ventil pentru supra-plinPoz. 32 Asigurarea ventilului de obturare împotriva închiderii neintenţionate Poz. 33 Ventil pentru reglajul tronsoanelorPoz. 34 Reglaj diferenţă temperaturăPoz. 35 Controlor fluxPoz. 36 Regulator temperatură protecţie pentru încălzirea in pardosealăIndicaţie:Scheme de conectare referitoare la instalaţii pot fi solicitate pe bază de comandă la compartimentul de proiectare Holzminden, compartimentul IPM,

CONEXIUNI STANDARD

Page 183: Pompe Caldura Proiectare Instalare

183www.stiebel-eltron.com

WPC monovalent cu încălzirea apei calde

WPC monovalent cu încălzirea apei calde

WPC MONOVALENT FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON

26_0

3_01

_053

626

_03_

01_0

535

Cantitatea minimă de circulatie a apei, pe partea încălzirii, este 20% din debitul nominal volumetric al pompei de căldură

Page 184: Pompe Caldura Proiectare Instalare

184 www.stiebel-eltron.com

WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

WPC MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI

26_0

3_01

_053

726

_03_

01_0

538

Page 185: Pompe Caldura Proiectare Instalare

185www.stiebel-eltron.com

WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic

WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic

WPC MONOVALENT CU DISTRIBUITOR HIDRAULIC

26_0

3_01

_053

826

_03_

01_0

539

Page 186: Pompe Caldura Proiectare Instalare

186 www.stiebel-eltron.com

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI

26_0

3_01

_053

926

_03_

01_0

540

Page 187: Pompe Caldura Proiectare Instalare

187www.stiebel-eltron.com

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

26_0

3_01

_055

926

_03_

01_0

560

Page 188: Pompe Caldura Proiectare Instalare

188 www.stiebel-eltron.com

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litrisuplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

26_0

3_01

_054

126

_03_

01_0

542

Page 189: Pompe Caldura Proiectare Instalare

189www.stiebel-eltron.com

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150

26_0

3_01

_054

326

_03_

01_0

544

Page 190: Pompe Caldura Proiectare Instalare

190 www.stiebel-eltron.com

WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

WPF..SET MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON 700 LITRI

26_0

3_01

_054

626

_03_

01_0

545

Page 191: Pompe Caldura Proiectare Instalare

191www.stiebel-eltron.com

WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

WPL/WPIC MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200 LITRI

26_0

3_01

_054

726

_03_

01_0

548

Page 192: Pompe Caldura Proiectare Instalare

192 www.stiebel-eltron.com

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

26_0

3_01

_054

926

_03_

01_0

550

Page 193: Pompe Caldura Proiectare Instalare

193www.stiebel-eltron.com

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

26_0

3_01

_055

226

_03_

01_0

551

Page 194: Pompe Caldura Proiectare Instalare

194 www.stiebel-eltron.com

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

26_0

3_01

_055

326

_03_

01_0

554

Page 195: Pompe Caldura Proiectare Instalare

195www.stiebel-eltron.com

Atenţie!Adecvat doar pentru WPL 10, 13 şi 18

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri, suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150

26_0

3_01

_055

526

_03_

01_0

556

Page 196: Pompe Caldura Proiectare Instalare

196 www.stiebel-eltron.com

WPL în cascadă, mono-energetic, cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

WPL în cascadă, mono-energetic, cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

Neadecvat pentru WPL 33

26_0

3_01

_055

826

_03_

01_0

557

Page 197: Pompe Caldura Proiectare Instalare

NOTIŢE

Page 198: Pompe Caldura Proiectare Instalare

NOTIŢE

Page 199: Pompe Caldura Proiectare Instalare
Page 200: Pompe Caldura Proiectare Instalare