Poluarea Orasului Galati

of 10 /10
P P O O L L U U A A R R E E A A O O R R A A S S U U L L U U I I G G A A L L A A T T I I Realizat de: Realizat de: Popa Ramona Popa Ramona si si Serban Mihaela Serban Mihaela

Embed Size (px)

Transcript of Poluarea Orasului Galati

Page 1: Poluarea Orasului Galati

PPOOLLUUAARREEAA OORRAASSUULLUUI I

GGAALLAATTIIRealizat de:Realizat de:

Popa RamonaPopa Ramona si si Serban MihaelaSerban Mihaela

Page 2: Poluarea Orasului Galati

Ca masuri impotriva poluarii atmosferice mai Ca masuri impotriva poluarii atmosferice mai importante sunt:importante sunt:

-diminuarea emisiilor de gaze si pulberi in aer cu -diminuarea emisiilor de gaze si pulberi in aer cu ajutorul filtrelor si a unor tehnologii moderne ajutorul filtrelor si a unor tehnologii moderne aplicate in industrie;aplicate in industrie;

-plantarea unor zone verzi de protectie;-plantarea unor zone verzi de protectie; -dotarea echipamentelor industriale poluante cu -dotarea echipamentelor industriale poluante cu

instalatii de retinere(filtre);instalatii de retinere(filtre); -producerea energiei prin procedee -producerea energiei prin procedee

nepoluante(solar,eolian);nepoluante(solar,eolian); -extinderea si protejarea spatiilor verzi,a -extinderea si protejarea spatiilor verzi,a

parcurilor,a gardurilor vii;parcurilor,a gardurilor vii;

Page 3: Poluarea Orasului Galati

Poluarea atmosfereiPoluarea atmosferei Aerul Aerul este izvorul de oxigen al vietuitoarelor,necesar este izvorul de oxigen al vietuitoarelor,necesar

respiratiei.El este generatorul de energie prin arderile diferitelor respiratiei.El este generatorul de energie prin arderile diferitelor substante.In acelasi timp aerul este sursa de dioxid de carbon substante.In acelasi timp aerul este sursa de dioxid de carbon necesar fotosintezei si sursa de azot necesar plantelor.necesar fotosintezei si sursa de azot necesar plantelor.

Poluarea aerului se produce prin emisia unor gaze si pulberi in Poluarea aerului se produce prin emisia unor gaze si pulberi in atmosfera (provenite din arderile diferitilor combustibili casnici atmosfera (provenite din arderile diferitilor combustibili casnici si industriali si combustibili pentru motoarele masinilor de si industriali si combustibili pentru motoarele masinilor de transport.)transport.)

In atmosfera au fost puse in evidenta peste 100 de substante In atmosfera au fost puse in evidenta peste 100 de substante poluante dintre care mai importante sunt: poluante dintre care mai importante sunt:

--dioxidul de sulf si oxizii de azotdioxidul de sulf si oxizii de azot care impreuna cu apa dau care impreuna cu apa dau nastere ploilor acide ce contin acid sulfuric si azotic;acestea nastere ploilor acide ce contin acid sulfuric si azotic;acestea ard tesuturile superficiale ale plantelor,determinand in cele din ard tesuturile superficiale ale plantelor,determinand in cele din urma uscarea acestora,iritarea organelor de simt si modificarea urma uscarea acestora,iritarea organelor de simt si modificarea pH-ului solului.pH-ului solului.

--dioxidul de carbondioxidul de carbon in exces favorizeaza retinerea caldurii la in exces favorizeaza retinerea caldurii la suprafata pamantului,ceea ce duce la asa-numitul efect de suprafata pamantului,ceea ce duce la asa-numitul efect de sera,cu implicatii mari la nivelul planetei(topirea sera,cu implicatii mari la nivelul planetei(topirea ghetarilor,inundatii);ghetarilor,inundatii);

Page 4: Poluarea Orasului Galati

Principala sursa de poluare in orasul Galati o Principala sursa de poluare in orasul Galati o costituie Combinatul Siderurgic Mittal Steelcostituie Combinatul Siderurgic Mittal Steel

Conform concluziilor ultimului control (2006), nivelul poluarii este cu 20% peste limita superioara admisa de Ministerul Mediului.

Page 5: Poluarea Orasului Galati

Poluarea din Galati a atins cote alarmante, lucru bine stiut, dar de Poluarea din Galati a atins cote alarmante, lucru bine stiut, dar de prea multe ori ocolit. Conform statisticii Autoritatii Judetene de prea multe ori ocolit. Conform statisticii Autoritatii Judetene de Sanatate Publica Galati, peste 20.000 de copii si 14.000 de adulti au Sanatate Publica Galati, peste 20.000 de copii si 14.000 de adulti au ajuns la doctor numai cu afectiuni ale cailor respiratorii, iar ajuns la doctor numai cu afectiuni ale cailor respiratorii, iar persistenta noxelor, ani si ani de zile, a dus la cronicizarea unor persistenta noxelor, ani si ani de zile, a dus la cronicizarea unor afectiuni.afectiuni.

Page 6: Poluarea Orasului Galati

Poluarea apeiPoluarea apei Apa Apa este necesara vietii.Ea este folosita aproape este necesara vietii.Ea este folosita aproape

in toate sectoarele de activitate ale omului,in in toate sectoarele de activitate ale omului,in

consumul casnic si in producerea de energie. consumul casnic si in producerea de energie. Scaderea calitatii apei se datoreaza:Scaderea calitatii apei se datoreaza:

-apelor reziduale industriale;-apelor reziduale industriale;

-apelor menajere;-apelor menajere;

-diferitelor substante folosite in agricultura;-diferitelor substante folosite in agricultura;

Poluarea apelor duce pana la disparitia unor organisme.Poluarea apelor duce pana la disparitia unor organisme.

Page 7: Poluarea Orasului Galati

Cele mai importante masuri impotriva poluarii Cele mai importante masuri impotriva poluarii apei sunt urmatoarele:apei sunt urmatoarele:

-epurarea apelor reziduale(cu ajutorul -epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substante chimice sau a unor filtrelor,a unor substante chimice sau a unor bacterii biodegradante);bacterii biodegradante);

-construirea de bazine speciale de colectare -construirea de bazine speciale de colectare a deseurilor si reziduurilor,pentru a impiedica a deseurilor si reziduurilor,pentru a impiedica deversarea directa a acestora in apele de deversarea directa a acestora in apele de suprafata;suprafata;

-construirea unor baraje;-construirea unor baraje;

-sa nu se arunce si sa nu se depoziteze pe -sa nu se arunce si sa nu se depoziteze pe maluri sau in albiile raurilor deseuri.maluri sau in albiile raurilor deseuri.

Page 8: Poluarea Orasului Galati

Poluarea soluluiPoluarea solului

SolulSolul este spatiul de viata pentru este spatiul de viata pentru numeroase vietuitoare,dar si baza de numeroase vietuitoare,dar si baza de constructie pentru asezarile umane.constructie pentru asezarile umane.

Poluarea solului este strans legata de Poluarea solului este strans legata de poluarea aerului si a apei.Ea se poluarea aerului si a apei.Ea se produce insa,mai ales,cu pesticide si produce insa,mai ales,cu pesticide si ingrasaminte chimice pe baza de azot ingrasaminte chimice pe baza de azot si fosfor.O parte dintre acestea ajung in si fosfor.O parte dintre acestea ajung in corpul animalelor si al omului,alterand corpul animalelor si al omului,alterand functia diferitelor organe.functia diferitelor organe.

Page 9: Poluarea Orasului Galati

Dintre masurile impotriva poluarii solului mai Dintre masurile impotriva poluarii solului mai importante sunt:importante sunt:

-constructia unor zone de depozite a -constructia unor zone de depozite a gunoaielor; gunoaielor;

-diminuarea eroziunii solului prin plantarea -diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;arborilor;

-construirea de spatii de epurare a apei;-construirea de spatii de epurare a apei; -controlul poluarii si a substantelor chimice -controlul poluarii si a substantelor chimice

utilizate in procesele industriale;utilizate in procesele industriale; -mentinerea suprafetelor impadurite;-mentinerea suprafetelor impadurite; -colectarea rezidurilor menajere in recipiente -colectarea rezidurilor menajere in recipiente

speciale,pe sortimente (sticla,metal,hartie, speciale,pe sortimente (sticla,metal,hartie, material plastic.) si reciclarea acestora.material plastic.) si reciclarea acestora.

Page 10: Poluarea Orasului Galati