Planurile Uscatorului de Ciuperci

of 6 /6
Planurile uscatorului de ciuperci Pentru ca mai multe persoane miau solicitat planurile dupa care am facut uscatorul de ciuperci , le pun aici , sa fie de ajutor si altora . Am facut uscatorul dupa niste desene si poze gasite pe net . Eu lam facut din placa osb ( pentru ca asta am avut ) , dar se poate face la fel de bine si din scandura sau chiar din metal . Am vazut pe net si variante "de unica folosinta " , dintro cutie mare de carton , se poate folosi cu succes un sezon intreg . Dimensiunile sunt in desen . Partea de “ panou solar “ e o simpla cutie , cu fundul si lateralele interioare vopsite negru sa atraga mai mult razele soarelui . Am acoperit “panoul solar” cu o placa de policarbonat (poate fi sticla ) . In partea de jos a panoului , am facut niste orificii pentru circulatia aerului . Laterala opusa gaurilor este deschisa spre uscatorul propriuzis . Principiul de functionare e simplu : Aerul se incalzeste in interiorul Panoului si urca in uscator prin efectul de “cos” . Aerul cald e inlocuit de alt aer care intra prin gaurile din partea de jos a panoului , se incalzeste , si tot asa . Pe fundul panoului sar putea pune chiar si o tabla cutata vopsita negru ( ar asigura o suprafata mai mare de incalzire ) .

Embed Size (px)

description

Uscator de ciuperci

Transcript of Planurile Uscatorului de Ciuperci

  • Planurileuscatoruluideciuperci

    Pentrucamaimultepersoanemiausolicitatplanuriledupacareamfacutuscatoruldeciuperci,lepunaici,safiedeajutorsialtora.

    Amfacutuscatoruldupanistedesenesipozegasitepenet.Eulamfacutdinplacaosb(pentrucaastaamavut),darsepoatefacelafeldebinesidinscandurasauchiardinmetal.Amvazutpenetsivariante"deunicafolosinta",dintrocutiemaredecarton,sepoatefolosicusuccesunsezonintreg.Dimensiunilesuntindesen.Parteadepanousolareosimplacutie,cufundulsilateraleleinterioarevopsitenegrusaatragamaimultrazelesoarelui.Amacoperitpanoulsolarcuoplacadepolicarbonat(poatefisticla).Inparteadejosapanoului,amfacutnisteorificiipentrucirculatiaaerului.Lateralaopusagaurilorestedeschisaspreuscatorulpropriuzis. Principiul de functionare e simplu : Aerul se incalzeste in interiorulPanouluisiurcainuscatorprinefectuldecos.Aerulcaldeinlocuitdealtaercareintrapringauriledinparteadejosapanoului,seincalzeste,sitotasa.Pefundulpanouluisarputeapunechiarsiotablacutatavopsitanegru(arasiguraosuprafatamaimaredeincalzire).

  • Pefatauscatorului,asacumsevede,ampusotablazincata,curoluldeareflectarazelesoareluisideanuseincalzi interioruluscatoruluidirect ,cidoardeaerulcarecirculalainterior.Aceastatablareflectarazelesoareluisiinsprepanoulsolar,ceeacefacecapanoulsaseincalzeascasimaimult. Aerul calde evacuatepringaurile facute subacoperis , peoparte sipecealaltaauscatorului. Usa eu am facuto dintrun placaj , pe ghidaje , dar poate fi orice feldeusa,importantesanusepiardapreamultaercaldpeacolo,aerulsafieobligatsaiasapringauriledeaerisiredesus.Amvazutsiovariantacucos,dareramaicomplicatarealizareaunuicos.Important,credeu,estesaexisteunechilibruintreaerulcareintrasiaerulcareiese,sitirajulsanufiepreamare.Lainceputammasurattemperaturaaerului,siinzilecusoare,ininteriorseajungeusorla40grade.Eulamconstruittoamna,asacanustiucumseincalzeste vara , cand afara e f cald , dar cred ca atunci se poate lucracuusadeschisa.Ininterioruluscatoruluisunt12site,celedesussuntcuochiuride13x13mm,penultimeledouasuntcuochiuride5mm,iarultimacuochiuride1mm(plasadetantari),casaopreascaeventualelebucatimici.Recomandplaseledemetalacoperitecuplastic,sausitedinlemnintegral. Nu sunt recomandate plasele din fibra de sticla , fibra de sticla poateramanepefructelesaulegumaleuscate!Amuscatcusuccesciuperci,hribisimuuuuultatrambitapiticului(nustiucum am putut trai pana acum fara trambita piticului J ! ) , dar si mere ,coarne,etc.

    Sper ca am fost de folos cu precizarile astea , [email protected]

  • Upgrade!Acumevara,siuneoriepreacaldinuscator,atingsi60degrade,amuscatnistegalbiorisiiamcamprajit.Asacaammontatnisteventilatoaresolarepecareleamluatdepedouasepcidesoarecuventilator.

  • Altaviata!