Planul de acإ£iuni al Ministerului Economiei ب™i ... 2 cuprins i. dezvoltarea mediului de...

download Planul de acإ£iuni al Ministerului Economiei ب™i ... 2 cuprins i. dezvoltarea mediului de afaceri بکi

of 124

 • date post

  17-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Planul de acإ£iuni al Ministerului Economiei ب™i ... 2 cuprins i. dezvoltarea mediului de...

 • Anexa

  la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii

  nr. 138 din 14.03.2018

  APROBAT

  Ministru al economiei și infrastructurii,

  Chiril GABURICI

  ___________________ /s e m n a t u r a/

  Planul de acţiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru

  anul 2018

  Chișinău 2018

 • 2

  CUPRINS

  I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE 5

  Sub-programul: Analiză, modelare și prognoză macroeconomică ............................................................................................................................ 5

  Sub-programul: Inovații și transfer tehnologic .......................................................................................................................................................... 8

  Sub-programul: Infrastructură de suport în industrie ................................................................................................................................................ 9

  Sub-programul: Competitivitate industrială ............................................................................................................................................................. 11

  Sub-programul: Formarea profesională a cadrelor .................................................................................................................................................. 14

  Sub-programul: Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) ....................................................................................................................... 15

  Sub-programul: Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale ............................................................ 17

  Sub-programul: Sporirea competitivității IMM în încurajarea sprijinului inovator ............................................................................................... 18

  Sub-programul: Facilitarea dezvoltării IMM în regiuni ........................................................................................................................................... 18

  Sub-programul: Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri ............................................................................................................................................ 19

  Sub-programul: Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova .................................................................................................... 20

  Sub-programul: Dezvoltarea economiei verzi pentru IMM ..................................................................................................................................... 21

  Sub-programul: Perfecționarea cadrului normativ de reglementare a sectorului IMM .......................................................................................... 22

  Sub-programul: Politici și management în domeniul comerțului, alimentației publice și prestări servicii ............................................................. 23

  Sub-programul: Administrarea proprietății publice ................................................................................................................................................ 24

  Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor ........................................................................................................................ 26

  Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător .................................................................................................................................... 29

  II. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII 33

  Sub-programul: Dezvoltarea societății informaționale ............................................................................................................................................ 33

  Sub-programul: Crearea și dezvoltarea Serviciului 112 .......................................................................................................................................... 35

  Sub-programul: Securitatea cibernetică și siguranța online .................................................................................................................................... 36

  Sub-programul: Politici în domeniul comunicațiilor electronice ............................................................................................................................. 37

 • 3

  Sub-programul: Politici în domeniul comunicațiilor poștale .................................................................................................................................. 42

  III. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII ȘI SECURITATEA INDUSTRIALĂ 43

  Sub-programul: Sistem național de standardizare.................................................................................................................................................... 43

  Sub-programul: Sistem național de metrologie........................................................................................................................................................ 46

  Sub-programul: Sistem național de acreditare ......................................................................................................................................................... 49

  Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformității ................................................................................................................. 50

  Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii calității în construcții .......................................................................................................................... 51

  Sub-programul: Reglementări tehnice în construcții ............................................................................................................................................... 51

  Sub-programul: Supravegherea pieții ..................................................................................................................................................................... 52

  Sub-programul:Protecția drepturilor consumatorilor ............................................................................................................................................... 57

  Sub-programul: Securitate industrială ..................................................................................................................................................................... 57

  IV. COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 58

  Sub-programul: Cooperare economică cu partenerii de dezvoltare ......................................................................................................................... 58

  V. DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC 69

  Sub-programul: Politici energetice .......................................................................................................................................................................... 69

  Sub-programul: Sistemul electroenergetic ............................................................................................................................................................... 73

  Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale ................................................................................................................................... 75

  Sub-programul: Sistemul termoenergetic ............................................................................................................................................................... 76

  Sub-programul: Eficiența energetică și surse regenerabile de energie ................................................................................................................... 76

  VI. ASIGURAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR 82

  Sub-programul: Politici în domeniul transporturilor aerian ..................................................................................................................................... 82

  Sub-programul: Politici în domeniul transporturilor feroviar ................................................................................................................................ 84

  Sub-programul: Politici în domeniul transportului naval ........................................................................................................................................ 87

  Sub-programul: Politici în domeniul transportului rutier ......................................................................................................................................... 91

  Sub-programul: Cooperare în transport ............................................................