Planul Calitatii

Click here to load reader

download Planul Calitatii

of 44

 • date post

  08-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.801
 • download

  138

Embed Size (px)

description

plan calitate

Transcript of Planul Calitatii

SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 1

IntroducerePlanul calitii este un document care precizeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract.

Planul calitii se utilizeaz:

n cadrul firmei pentru a se asigura c sunt planificate corespunztor condiiilor specifice pentru produsele identificate pe parcursul produciei;

Planul calitii se poate elabora de ctre firm cu implicarea beneficiarului, aceast colaborare ducnd numai la beneficii.

Planul calitii trebuie s defineasc:

- obiectivele calitii care trebuie realizate;

- procedurile, metodele i instrumentele de lucru specifice care trebuie aplicate;

Capitolul 1. Obiectivele calitatii

Prezentul plan se refera la produsul Carcasa al carui desen de executie este prezentat n anexa.Caracteristici constructive (geometrice)

1. lungime

2. latime

3. greutate

4. abaterii - de forma de la pozitia nominala,

-de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate,5. condiii de conservare, ambalare, transport.NumeSemnaturaData

IntocmitPostelnicescu Nicoleta

VerificatPostelnicescu Nicoleta

AprobatPostelnicescu Nicoleta

SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 2/5

Caracteristici constructive (geometrice)

6. lungime

7. latime

8. greutate

9. abaterii - de forma de la pozitia nominala,

-de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate,10. condiii de conservare, ambalare, transport:

Caracteristici functionale (vezi STAS 791-88)

11. conditii de ungere ansamblul se va unge cu unsoare tip UM 175 LiCaPb3 (STAS 8789-91)

12. conditii de mediu pt. functionare;

Definitii

conform SR ISO 10005/1995 ; SR ISO 9001/2001; SR EN ISO 9000/2001 i documentelor sistemului calitatii adoptat.

Prescurtari

PS procedura de sistem ; PL procedura de lucru ;

AM analiza metrologica ;

AC anliza chimica ;

RMC reprezentantul managementului pt calitate ;

AQ asigurarea calitatii;SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 3/5

Capitolul 2. Responsabilitatile managementulu

Managementul asigura ca activitatile cerute de sistemul calitatii sunt planificate, implementate i controlate, iar evolutia lor este monitorizata, raspundere ce revine :

RMC;

Directorul general; Personal responsabil cu calitatea;Capitolul 3. Avizarea contractului

avizare tehnologicitate construcie: seful departamentului productie

avizare contract: compartiment marketing

Capitolul 4. Controlul documentelor si al datelor

Procedura are scopul de a descrie modul n care sunt inute sub control documentele i datele n cadrul firmei Procedura se aplic att pentru documentele generate n interiorul societii ct i documentele provenite de la achizitor.

Fiecare document emis n cadrul este elaborat, analizat i aprobat de persoanele stabilite de ctre conducerea firmei;

Identificarea acestor persoane se face prin nume i semntur, n spaii special prevzute pe documentele respective;

SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 4/5

Capitolul 5. Aprovizionarea

produsele, semifabricatele, materiile prime i materialele ce trebuiesc aprovizionate conform necesarului de materiale ntocmit de departamentul aprovizionare, urmaresc urmatoarele etape : - planificare si control ; - procurare ;

- receptie si depozitare ;

- productie ;

- transport .

Informatiile pentru aprovizionare descriu produsul de aprovizionat inclusiv, atunci cand este cazul: cerinte pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor si echipamentelor,

cerinte pentru calificarea personalului,

cerinte pentru sistemul de management al calitatii.

Capitolul 6. Controlul produselor furnizate de clientOrganizatia stabileste si implementeaza inspectia sau alte activitati necesare pentru a se asigura ca produsul furnizat satisface cerintele de aprovizionare specificate in contract.

Capitolul 7. Identificarea produselor i trasabilitatea

Atunci cand este cazul, organizatia identifica produsul folosind mijloace adecvate pe durata realizarii produsului.

Organizatia identifica stadiul produsului n raport cu cerintele de masurare si monitorizare.SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 5/5

Capitolul 8. Controlul proiectarii

Modul n care organizatia planifica si controleaza proiectarea i dezvoltarea este specificat n procedura de sistem Proiectare i dezvoltare produse .

Pe durata proiectarii i dezvoltarii, organizatia determina:

etapele proiectarii si dezvoltarii ;

analiza, verificarea si validarea;

Capitolul 9. Controlul procesului

Se vor intocmi nregistrari ale calitatii din care sa rezulte numarul de produse controlate, numarul de produse respinse si numarul de produse acceptate.

Produsele neconforme vor fi separate de cele conforme.

Se vor amenaja spatii de depozitare distincte pe tipuri de repere sau categorii de produse conforme / neconforme.

Se vor folosi doar AMC - uri care au verificarea metrologica valabila.

Capitolul 10. Manipulare, stocare, livrare

Livrarea produsului va fi executata conform procedurii de sistem.

Produsul va fi ambalat in cutii de lemn, acoperit cu un strat de conservant si depozitat in medii lipsite de agenti corozivi,.Produsul va fi livrat la beneficiar in ambalajul mentionat.SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.

Exemplar nr.1

Pagini: 6/5

Capitolul 11. Inspecii i ncercri

Verificarea conformantei produselor subcontractate se va face conform procedurii de sistem corespunzatoare .

Localizarea in secventele procesului a punctelor de inspectii si incercari: vezi anexa

Capitolul 12. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare i ncercare

Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, dispozitivele de masurare sunt:

identificate pentru a permite determinarea starii de etalonare ;

protejate n timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor.

La receptia AMC-urilor in cadrul firmei vor fi intocmite cartoteci sau documente in care se vor preciza:

Producatorul echipamentului.

Precizia aparatului.

Tipul aparatului inclusiv numarul de serie.

Reparatiile efectuate.Capitolul 13. Stadiul inspeciilor i ncercrilor

Stadiul inspectiilor si incercarilor se identifica prin fise de inregistrare si fise de urmarire, stampile si / sau etichete aplicate pe produs sau pe anexe ale acestuia din care sa rezulte clar daca produsul a fost admis sau respins.Capitolul 14. Controlul produsului neconform

Produsele gasite neconforme in urma realizarii controalelor si/sau inspectiilor se impart in produse neconforme recuperabile (marcarea pe produs cu vopsea galbena) si produse neconforme nerecuperabile (marcarea pe produs cu vopsea rosie si depozitarea in container special marcat vizibil cu inscriptia REBUT) ;

Derogarile pot fi acceptate sau respinse de directorul A.Q.SC. Cristina Industrial SRLPLANUL CALITATI.Exemplar nr.1

Pagini: 7/5

Capitolul 15. Aciuni corective i preventive

Actiunile corective vor fi initiate si aprobate de directorul general si directorul A.Q.

Stabilirea responsabilitatilor privind aplicarea masurilor propuse va fi acordata directorului AQ.

Organizatia stabileste actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale n vederea prevenirii aparitiei acestora. Capitolul 16. Controlul inregistrarilor calitatii

Inregistrarile calitatii referitoare la produsu sunt:

Buletine de analiza emise de laboratorul de analiza chimica si metalografica.

Fise de incercari pe flux si la final.

Fise de masuratori.

Capitolul 17. Audituri interne ale calitii

Este conform cu modalitatile planificate, cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 si cu cerintele sistemului de management al calitatii implementat in organizatie

Capitolul 18. Instruire personal

Instruirea personalului nou se va face conform programelor de instruire aprobate de conducerea intreprinderii.

Calificarea personalului se va face prin cursuri de calificare organizate de FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL

CARCASA Editia : 2/2009

Revizia :06.06.2009

Nr.

crtDiagrama flux

a procesului Etapele procesului

Instructiunea

de lucru

Caracteristica

ref. la calit .

de controlatNr instruct

pt controlul

procesuluiMetoda

de

control Functia

responsabila

Numarul

procedurii

1Primirea comenziiLegalitatea actelorAnaliza documenteDirector general

2Analiza contractuluiConformitatea cerintelorAnaliza documenteDirector general

3Intocmirea conractuluiElaborare documenteAnaliza documenteSecretariat

4Lansarea in fabricatieElaborare documenteAnaliza documenteDepartam de lansare

5Verificare ,multiplicare si difuzarea doc de executieElaborare documenteControlul documentelorDepartam de proiectare dezvoltare

6Intocmire :fise de necessitate,liste de materiale necesare si fise