Planificare Pe Unitati 8

of 21 /21
Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a Profesor: Postolache Anca Florina Nr. de ore/săptămână: 4 Proiectul unităţii de învăţare Unitatea de învăţare: Unitatea 6 Nr. de ore alocate: 21 Conţinuturi (detalieri) Competenţ e specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Timp (nr. ore) Materiale didactice Forme de organizar e 1. Genul dramatic O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale Lectura textului suport Moment ortografic: pronumele şi adjectivul pronominal 3.1. 3.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grile Discuţii asupra evaluării lecturii Exerciţii de vocabular 1 Fişă de lucru Activit ate frontal ă Activit ate individ uală Observare a sistemati Apreciere a răspunsur ilor 1

Embed Size (px)

description

Opera dramatica

Transcript of Planificare Pe Unitati 8

Page 1: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

Proiectul unităţii de învăţareUnitatea de învăţare: Unitatea 6

Nr. de ore alocate: 21

Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice

Activităţi de învăţareResurse

EvaluareTimp(nr. ore)

Materiale didactice

Forme de organizare

1. Genul dramatic O scrisoare pierdută de

I.L.CaragialeLectura textului suport

Moment ortografic: pronumele şi adjectivul pronominal

3.1.3.2.

Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi pe baza unei grileDiscuţii asupra evaluării lecturiiExerciţii de vocabular

1Fişă de lucru Activitate

frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

2. Lectura aprofundată a textului suport selectat. Opera dramatică: trăsături generale

Moment ortografic: pronumele şi adjectivul pronominal; DOOM2

2.1.3.1.3.2.4.1.

Exerciţii de identificare a caracteristicilor genului dramatic în textul studiatExerciţii de identificare a modurilor de expunere

1 ManualulFişe de lucruPiesa de teatru în format audio-video

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

3. Lectura aprofundată a textului suport selectat. Comentarea unor secvenţe din opera studiată

Moment ortografic: pronumele şi adjectivul pronominal; DOOM2

2.1.2.2.3.3.

Exerciţii de identificare a valorilor etice în textul studiatExerciţii de interpretare nuanţată a textului studiat

1 ManualulFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate pe grupe

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

1

Page 2: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

4. Opera dramatică. Vizionarea de spectacol

1.1.1.2.1.3.1.4.3.3.

Exerciţii de identificare a particularităţilor spectacolului dramaticExerciţii de identificare a valorilor culturale ale spectacolului dramatic

1 Casete videoVideopro-iector etc.

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

5. Complementul circumstanţial de loc (actualizare)

Moment ortografic: ca şi/ ca; cacofonia

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de locExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de loc exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de locExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

6. Propoziţia subordonată circumstanţială de loc

Moment ortografic: adverbul şi locuţiunea adverbială; DOOM2

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de loc în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de locExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de locExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

2

Page 3: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

7. Complementul circumstanţial de timp (actualizare)

Moment ortografic: decât

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de timpExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de timp exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de timpExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

8. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp

Moment ortografic: mai/m-ai

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de timp în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de timpExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de timpExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

9. Complementul circumstanţial de mod (actualizare)

Moment ortografic: mie/mi-e

2.3.4.2.

Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare la complementul circumstanţial de modExerciţii de identificare a complementului circumstanţial de mod exprimat prin diverse părţi de vorbireExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de modExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

3

Page 4: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

10. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod

Moment ortografic: mor/m-or

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de mod în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de modExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de modExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

11. Complementul circumstanţial de cauză

Moment ortografic: na/n-a

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de cauză exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte dateExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de cauzăExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de cauză

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

12. Propoziţia subordonată circumstanţială de cauză

Moment ortografic: nai/n-ai; nicicum/ nici cum

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de cauză în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de cauzăExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de cauzăExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

4

Page 5: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

13. Complementul circumstanţial de scop

Moment ortografic: prepoziţia şi locuţiunea prepoziţională; DOOM2

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementului circumstanţial de scop exprimat prin diverse părţi de vorbire în texte dateExerciţii de analiză a complementului circumstanţial de scopExerciţii de integrare în context a diferitelor părţi de vorbire cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de scop

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

14. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop

Moment ortografic: numai/nu mai; odată/o dată

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei de scop în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei de scopExerciţii de integrare în context a circumstanţialei de scopExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

15. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională

Moment ortografic: conjuncţia şi locuţiunea conjuncţională; DOOM2

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei condiţionale în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei condiţionaleExerciţii de integrare în context a circumstanţialei condiţionaleExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

16. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă

Moment ortografic: sa/s-a/sau/ s-au

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei concesive în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei concesiveExerciţii de integrare în context a circumstanţialei concesiveExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

5

Page 6: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

17. Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă

Moment ortografic: totuna/ tot una

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a circumstanţialei consecutive în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale circumstanţialei consecutiveExerciţii de integrare în context a circumstanţialei consecutiveExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

18. Complementele circumstanţiale. Consolidare

Moment ortografic: va/v-a/v-au

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a complementelor circumstanţiale în texte dateExerciţii de analiză a diferitelor tipuri de complemente circumstanţialeExerciţii de integrare în context a diferitelor tipuri de complemente circumstanţiale

1 ManualulFişe de lucru Caietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

19. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. Consolidare

Moment ortografic: vor/v-or, vreodată/vreo dată

2.3.4.2.

Exerciţii de identificare a subordonatelor circumstanţiale în texte dateExerciţii de identificare a elementelor regente ale subordonatelor circumstanţiale Exerciţii de integrare în context a diferitelor subordonate circumstanţialeExerciţii de contragere şi de expansiune

1 ManualulFişe de lucruCaietul elevului

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

20. Situaţia de comunicare dialogată. *Acte de vorbire*Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog

Moment ortografic: dictare

1.11.21.52.42.5

Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unor dialoguri pe teme dateExerciţii de sesizare a rolului elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog

1 Fişe de lucruSofia Dobra- Exerciţii de comunicare

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate în perechi

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

6

Page 7: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

Evaluare Unitatea 6 2.3.,3.3.4.1.4.2.

Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite

1 Fişă de evaluare

Activitate individuală

Aprecierea fişei de evaluare

Secvenţă de lectură: Comedia Burghezul gentilom de

Molière/ Boul şi viţeii de Ion băieşu

Moment ortografic: Dictare- fragmente din textele suport

3.1.2.12.3.

Lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice Exerciţii de înţelegere a textului literarExerciţii de lectură selectivă pentru înţelegerea textului literar („ce“ se povesteşte (ce se întâmplă, care este acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune (personajele, trăsături fizice şi morale ale personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);

1 PortofoliuFişe de lucru

Activitate frontalăActivitate individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Pregătirea lucrării scrise 3.44.33.13.2

Exerciţii pregătitoare pentru susţinerea tezei 2 Observare sistematică(4-5 elevi)

Activitate frontalăActivitate individualăActivitate pe grupe

Pregătirea lucrării scrise

Lucrare scrisă semestrială 3.44.33.13.2

Exerciţii scrise de verificare şi de consolidare a noţiunilor însuşite sau exersate în semestrul II

2 Proba scrisă Activitate individuală

Lucrare scrisă semestrială

Analiza lucrării scrise 3.44.33.13.2

Discutarea tezelor 1 Observare sistematică

Activitate frontală

Analiza lucrării scrise

7

Page 8: Planificare Pe Unitati 8

Şcoala: Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju

Disciplina: Limba şi literatura română Clasa a VIII-a

Profesor: Postolache Anca Florina

Nr. de ore/săptămână: 4

8