Planificare integrata

of 17 /17
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CLASA I, AN ŞCOLAR 2013-2014 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 7 ore pe săptămână MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM – 4 ore pe săptămână DEZVOLTARE PERSONALĂ DP – 1 oră pe săptămână MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM – 2 ore pe săptămână ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂȚI PRACTICE AVAB -2 ore pe săptămână

Embed Size (px)

Transcript of Planificare integrata

Page 1: Planificare integrata

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CLASA I, AN ŞCOLAR 2013-2014

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 7 ore pe săptămână MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM – 4 ore pe săptămânăDEZVOLTARE PERSONALĂ DP – 1 oră pe săptămânăMUZICĂ ŞI MIŞCARE MM – 2 ore pe săptămânăARTE VIZUALE ŞI ABILITĂȚI PRACTICE AVAB -2 ore pe săptămână

Page 2: Planificare integrata

SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

Nr.crt.

Unitatea tematicăPerioada/

DataDisciplina

Competențe

specificeConţinuturi

Nr.ore

Observaţii

1. Din nou la școală 2săptămâni

I – II

16.09.2013 –27.09.2013

CLR 1.1.,1.2.1.3.,1.4.1.5.,2.1.2.2.,2.3.

4.1.

Activităţi de cunoaştere a copiilor;Evaluare iniţialăComunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre mediul înconjurător)Comunicare orală – identificarea unui obiect, informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecteCartea-volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de orientare în paginăDialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoanePropoziţia, cuvântul, silaba – elemente de construcţie a comunicăriiOrganizarea scrierii. *Elemente grafice utilizate în procesul scrieriiRecapitulare. EvaluareAmeliorare/dezvoltare

14

11

1

22

522

MEM 1.1. 2.1. 2.2. 3.1.

4.1.

Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematiceCorpul omenesc Jocul culorilor Pătratul, dreptunghiul, triunghiul şi cercul Poziţia obiectelor în spaţiu Compararea obiectelor Modele care se repetă Vertical, orizontal, oblicMulţimi Corespondenţa mulţimilor Compararea numărului de elemente a două mulţimi RecapitulareProbă de evaluare(Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri

8

AVAB 1.1, 1.2,1.3 2.1, 2.2, 2.3

Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru ModelajPlastilina(însuşiri, tehnici de modelare)

4

MM 1.32.1

Cântarea vocalăPoziţia corectă, emisia naturală, dicţia, sincronizare

4

Page 3: Planificare integrata

DP 1.12.12.2

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţiCine sunt eu?Caracteristici personale simple, puncte tari si limite observabile in activitatile scolare si de tip liber

2

2. Școlărei și școlărițePropoziţii, cuvinte, silabe

2săptămâniIII – IV

30.09.2013- 11.10.2013

CLR 1.1.,1.2.1.3.,1.4.1.5.,2.1.2.2.,2.3.

4.1.

Propoziţia. Punctul; Propoziţia alcătuită din două/trei cuvinte; Cuvântul alcătuit din două/trei silabe. Cuvântul monosilabic;Recapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

14

MEM 1.1. 2.1. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2.

5.1.

Numere naturale de la 0 la 10. Adunări şi scăderiPlante şi animale Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 2 Numerele 1 şi 2 Adunarea numerelor pâna la 2 /Numărul şi cifra 3 Numerele 1, 2 şi 3Adunarea numerelor pâna la 3Numărul şi cifra 0Rolul structurilor de bază la plante

8

AVAB 1.1, 1.2,1.3

2.1, 2.2, 2.3

Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru DesenPicturăProcedee plastice de lucru în pictură

4

MM 1.31.51.62.1

Elemente de limbaj muzicalTimbrul Sunete din natură şi din mediul înconjurător Sunete vocale Sunete instrumentale

4

DP 1.21.12.3

Igiena corpului Norme de igiena la scoala si acasaIgiena locuintei, a salii de clasa

2

3. Acum e toamnă, daSilabe, sunete

3săptămâni

V-VII14.10.2013 –

1.11.2013

CLR 1.1.,1.2.1.3.,1.4.1.5.,2.1.2.2.,2.3.

4.1.

Sunetul (a, e, i, o, u, s, r, z); Elemente grafice utilizate în procesul scrierii, care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuuRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

21

MEM 1.1. 2.1. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2.

5.1.

Numere naturale de la 0 la 10. Adunări şi scăderiPlante şi animale Numerele 0, 1, 2 şi 3

12

Page 4: Planificare integrata

Numărul şi cifra 4Numerele 0,1, 2, 3 şi 4/Adunarea numerelor naturale până la 4Scăderea numerelor naturale până la 4Numărul şi cifra 5Numerele 0,1, 2, 3, 4 şi 5/Adunarea numerelor naturale până la 5Scăderea numerelor naturale până la 5RecapitulareProbă de evaluare Rolul structurilor de bază la plante

AVAB 1.1, 1.2,1.3

2.1, 2.2, 2.3

Confecţii şi jucării Hârtia- îndoire şi pliere (Origami)- tăiere după contur, lipire- îmbrăcăminte pentru păpuşi

6

MM 1.31.51.62.1

Elemente de limbaj muzicalTimbrul Sunete din natură şi din mediul înconjurător Sunete vocale Sunete instrumentale

6

DP 1.21.12.3

Igiena corpului Norme de igiena la scoala si acasaIgiena locuintei, a salii de clasa

3

4 – 10 NOIEMBRIE VACANŢA PENTRU CICLUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

4. Cu alai de frunzeCuvântul, element de comunicare

4 săptămâniVIII – XI

11.11.2013 -6.12.2013

CLR 1.1.,1.2.1.3.,1.4.2.1.,2.2.2.3.,2.4.

Sunet şi litere (a/A, m/M, r/R, u/U, n/N, e/E); Silaba. Cuvântul. Propoziţia; Scrierea de mână; Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebării Comunicarea orală – dialoguri despre viaţa de şcolar, despre familie, despre mediul înconjurător etc.);Recapitulare. EvaluareAmeliorare/dezvoltare

28

MEM 1.1. 2.1. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1.

Numere naturale de la 0 la 10. Adunări şi scăderiPlante şi animale Numărul şi cifra 6Numerele 0,1, 2, 3, 4, 5 şi 6Adunarea numerelor naturale până la 6Scăderea numerelor naturale până la 6/

16

Page 5: Planificare integrata

Numărul şi cifra 7Numerele 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 Adunarea numerelor naturale până la 7Scăderea numerelor naturale până la 7/Numărul şi cifra 8Numerele 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 8/Numărul şi cifra 9Numerele 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8şi 9Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 9Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri

AVAB 1.1, 1.2, 1.32.1, 2.2, 2.3

Confecţii şi jucării Hârtia- rupere liberă, mototolire, lipire- pliere, tăiere, lipire- tăiere după contur, asamblare, lipire- tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire

8

MM 1.31.51.6

2.1

Elemente de limbaj muzicalRitmul Sunete lungi şi sunete scurte Perceperea ritmului unui cântec Valori egale de note Valori diferite de note (combinaţii de optimi şi pătrimi) Valori diferite de note (combinaţii de pătrimi şi doimi) Valori diferite de note (combinaţii ritmice cu diverse durate) Audiţia interioară Improvizaţia spontană colectivă

8

DP 2.11.1

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bineEmoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie)

4

5. Baba Iarnă intră – n sat! Propoziţia, enunţul

3săptămâniXII – XIV

09-20.12.2013

–6-10.01.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere (i/I, c/C, l/L, o/O,); Citirea şi scrierea cuvintelor/propoziţiilor; Citirea textelor; Scrierea de mână. Aşezarea corectă în pagină (data, alineatul în scrierea propoziţiilor, spaţiul dintre cuvinte); Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebăriiRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

21

MEM 1.1. 2.1. 3.1. 3.2. 4.1.

Numere naturale de la 0 la 10. Adunări şi scăderiPlante şi animale

12

Page 6: Planificare integrata

4.2. 5.1. Numărul 10Numerele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10/Adunări şi scăderi cu trei termeniRecapitulare Probă de evaluare Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri

AVAB 1.1, 1.2, 1.32.1, 2.2, 2.3

Confecţii şi jucării Hârtia- pliere, tăiere, lipire- tăiere după contur, asamblare, lipire- tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire

6

MM 1.3 1.51.6 2.1

Elemente de limbaj muzicalGenuri muzicale: folclorul copiilor/ colinde

6

DP 2.11.1

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bineEmoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie)

3

23 DECEMBRIE – 5 IANUARIE – VACANŢA DE IARNĂ

6. Ca un roi de fluturi albiTextul

3săptămâniXV_XVII

13.01.2014 –31.01.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere (p/P, ă/Ă, t/T, s/S, v/V, ); Citirea şi scrierea cuvintelor/propoziţiilor; Citirea textelor; Scrierea de mână. Aşezarea corectă în pagină (data, alineatul în scrierea propoziţiilor, spaţiul dintre cuvinte); Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebăriiRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

21

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 3.1. 4.2. 5.1.

Numere naturale de la 10 la 20. Adunări şi scăderiPământul Numerele naturale de la 10 la 20Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20Scăderea numerelor naturale de la 10 la 20Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20Recapitulare Probă de evaluare semestrialăAdunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţiScăderea unui număr format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi

12

Page 7: Planificare integrata

Scăderea unui număr format din zeci şi unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţiRecapitulareProbă de evaluareElemente intuitive privind PământulTransformări ale apei: solidificare, topire, evaporare, condensare

AVAB 1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3

Culoarea Culorile primare şi culorile binareCulori calde şi culori reci

6

MM 1.3 1.51.6 2.1

Mişcarea pe muzică Jocuri muzicaleMişcări libereMişcări sugerate de textMişcări sugerate de ritmDansul

6

DP 2.11.1

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bineEmoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie)

3

3 – 9 FEBRUARIE – VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ

7. La gura sobeiComunicarea în situaţii concrete

4săptămâniXVIII-XXI

10.02.2014 –07.03.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere/grupuri de litere (d/D, î/Î, ş/Ş â/Â, b/B, g/G, ce/Ce,); Citirea/scrierea cuvintelor ce conţin grupuri de litere; Citirea/scrierea cuvintelor/propoziţiilor; Citirea textelor; Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane; Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere; PunctuaţiaRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

28

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 3.1. 4.2.

5.1.

Figuri geometrice şi unităţi de măsură nestandard Forțe și mișcare Figuri geometrice Măsurarea lungimilorMăsurarea capacităţii vaselorMăsurarea timpuluiBaniiDateRecapitulare

16

Page 8: Planificare integrata

Probă de evaluare Căderea liberă a corpurilor Numere formate din zeciNumere naturale de la 0 la 100Numere cuprinse între 30 şi 100 formate din zeci şi unităţiRecapitulareProbă de evaluare

AVAB 1.1, 1.2,1.3

2.1, 2.2, 2.3

FormaForma elaboratăForma spontană

8

MM 1.3 1.51.6 2.1

Elemente de limbaj muzical Melodia Sunete înalte şi sunete joase

8

DP 2.22.3

Comunicare şcolară eficientăAbilităţi de comunicare de bazăMesaje verbale, nonverbale, paraverbale simple

4

8. Salutare, primăvară! 4săptămâni

XXII-XXV10.03.2014 –04.04.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere/grupuri de litere (f/F, ci/Ci, h/H, ge/Ge, j/J, gi/Gi); Citirea/scrierea cuvintelor ce conţin grupuri de litere; Citirea/scrierea cuvintelor/propoziţiilor; Citirea textelor; Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane; Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere; PunctuaţiaRecapitulare. EvaluareAmeliorare/dezvoltare

28

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

3.1. 5.1. 6.2.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin Forme şi transfer de energie Adunarea numerelor formate din zeciScăderea numerelor formate din zeciAdunarea numerelor formate din zeci cu numere formate din unităţiAdunarea numerelor formate din zeci şi unităţi cu numere formate din unităţiScăderea numerelor formate din zeci şi unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţiAdunarea numerelor formate din zeci şi unităţi cu numere naturale formate din zeciScăderea numerelor formate din zeci dintr-un număr natural format din zeci şi unităţiAdunarea numerelor formate din zeci şi unităţi

16

Page 9: Planificare integrata

Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţiRecapitulareProbă de evaluareForme de energie (lumina, căldura electricitatea)

AVAB 1.1, 1.2,1.3

2.1, 2.2, 2.3

FormaForma elaboratăForma spontană

8

MM 1.3 1.51.6 2.1

Interpretarea Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist) Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-cor)

8

DP 2.32.21.1

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiarePrieteniaCaracteristicile unui bun prietenCe este un bun prieten?

4

7-11 APRILIE SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

14 – 22 APRILIE – VACANŢA DE PRIMǍVARǍ9. Înfloresc grădinile

Formulare de întrebări şi răspunsuri

3săptămâni

XXVI-XXVIII

23.04.2014 –09.05.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere/grupuri de litere (z/Z, che/Che, ţ/Ţ, chi/Chi,); Alfabetul limbii române; Comunicarea – schimb de informaţii între oameni; Citirea/scrierea propoziţiilor; Citirea textelor; PunctuaţiaRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

21

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 3.1. 5.1. 6.2.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin Forme şi transfer de energie Adunarea numerelor formate din unitățiScăderea cu trecere peste ordin a nr. de la 0 la 20 RecapitulareProbă de evaluareRecuperare și dezvoltareAdunarea numerelor formate din zeci și unități cu numere formate din unităţiScăderea unui nr. de unități dintr-un număr format din zeci Surse de energie (soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul) şi utilizări în practică

12

AVAB 1.1, 1.2, Colajul Activităţi cu materiale din natură 6

Page 10: Planificare integrata

1.32.1, 2.2, 2.3

Observare, identificare, clasificare Sortare după diferite criteriiTehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblare

MM 1.3 1.51.6 2.1

Interpretarea Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist) Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-cor)

6

DP 3.12.22.3

Rutine şi sarcini de lucruSarcini de lucru în activitatea şcolară şi acasă: tipuri de sarcini, încadrare în timp, finalizare

3

10. CopilăriaFormulare de întrebări şi răspunsuri

3săptămâni

XXIX-XXXI12.05.2014 –30.05.2014

CLR 1.1.,1.3.1.4.,1.5.2.1.,2.2.2.3.,3.1.3.2.,3.3.3.4.,3.5.4.1.,4.2.4.3.,4.4.

Sunet şi litere/grupuri de litere (x/X, ghe/Ghe, k/K, q/Q, w/W, y/Y, ghi/Ghi); Alfabetul limbii române; Comunicarea – schimb de informaţii între oameni; Citirea/scrierea propoziţiilor; Citirea textelor; PunctuaţiaRecapitulare. EvaluareAmeliorare/dezvoltare

21

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 3.1. 5.1. 6.2.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin Forme şi transfer de energie Scăderea unui nr. de unități dintr-un număr format din zeci și unitățiScăderea unui nr. format din zeci și unități dintr-un număr format din zeciScăderea unor numere formate din zeci și unitățiRecapitulareProbă de evaluareRecuperare și dezvoltareCompunere și rezolvare de problemeUnde şi vibraţii: producerea şi propagarea sunetelor

12

AVAB 1.1, 1.2, 1.32.1, 2.2, 2.3

Colajul Activităţi cu materiale din natură Observare, identificare, clasificare Sortare după diferite criteriiTehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblareCusături

6

MM 1.3 1.51.6 2.1

Mişcarea pe muzicăMişcări libereMişcări sugerate de textMişcări sugerate de ritmDansul

6

Page 11: Planificare integrata

DP 3.22.23.2

Abilităţi şi atitudini de învăţareImportanţa învăţăriTehnici simple de monitorizare a achiziţiilor învăţării

3

11. În cireșul veriiRecapitulare finală

3săptămâniXXXII-XXXIV

02.06.2014 –20.06.2014

CLR 1.1.,1.2.1.5.,2.1.2.2.,2.3.3.1.,3.2.3.3.,3.4.3.5.,4.1.4.2.,4.3. 4.4

Cuvântul. Silaba. Sunet/litera; Sunete şi grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi); Propoziţia; Textul; PunctuaţiaRecapitulare. EvaluareAmeliorare/ dezvoltare

21

MEM 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 3.1. 5.1. 6.2.

Recapitulare finală Numere naturale de la 0 la 100Adunări şi scăderi de la 0 la 100Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandardProbă de evaluareProbleme care se rezolvă printr-o operaţie Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/sau scădere

12

AVAB 1.1, 1.2, 1.32.1, 2.2, 2.3

Foto-film Colegii meiAlbumul clasei

6

MM 1.3 1.51.6 2.1

Mişcarea pe muzicăMişcări libereMişcări sugerate de textMişcări sugerate de ritmDansul

6

DP 3.31.12.1

Explorarea meseriilorMeserii cunoscute: denumire,activităţi principale, unelte şiinstrumente, loc de desfăşurare

3