Planificare Clasa Pregatitoare Versiunea Corectata

of 175 /175

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

planificare

Transcript of Planificare Clasa Pregatitoare Versiunea Corectata

STRUCTURA ANULUI ~COLAR 2015-2016

ORDINprivind structura anului scolar 2015-2016

In temeiul art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, in temeiul prevederilor din Hotararea Guvemului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII $TIINTIFICEemite prezentul ordin:Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar2015-2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, cu modificarile aduse de Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 5079/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686 din 10 septembrie 2015.

Art.1(1) Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile Iucratoare.

Art. 2Anul scolar 2015-2016 incepe la data de 1 septembrie 2015, se incheie la data de 31 august 2016 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

SemestrullCursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie2015In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.Vacanta de iarna- sambata, 19 decembrie 2015 =duminica,10 ianuarie 2016Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016- vineri, 5 februarie 2016Vacanta intersemestriala - sambata, 6 februarie 2016 - duminica, 14 februarie 2016

Art. 3

Semestrul al II-leaCursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22aprilie 2016Vacanta de primavara - sambata, 23 aprilie2016-marti, 3 mai2016Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie2016Vacantade vara - sambata, 25 iunie 2016 - duminica, 11 septembrie 2016( 1) In zilele libere prevazutc de lege nu se organizeaza cursuri.(2) Unitatile de invatamant ~i inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice, organizate in timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie - Ziua intemationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar.Art. 4( 1) Saptamana 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolarc, in cadrul programului numit ,,Scoala altfel: Sii stii mai multe, sii JU mai bun!", avand un orar specific.(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1 ), la clasele de invatamant prescolar si primar, programul,,Scoala altfel: Sii stii mai multe, sii fii mai bun!" poate fi organizat in alta perioada din semestrul al doilea, dar nu mai tarziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administratie al unitatii de invatamant,dupa consultarea cadrelor didactice si a beneficiarilor primari si secundari ai educatici.(3) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare ~i rcsponsabilitatile se stabilesc conform anexei, care face parte integranta din prezentul ordin. ( ... )

BucurestiNr. 4 496Data: 13. 07. 2015

Ministrul educatiei ~i cercetarli stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

ProgramulScoala altfel 2015 - 2016Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

Prevederi generale1. Programul numit ,,$coala altfel: Sa stii mai multe, sii fii mai bun!" este dedicat activitatilor educativeextracurriculare si extrascolare. In perioada alocata acestui program nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul ,,$coala altfel: Sa sti! mai multe, safii mai bun!" se va desfasura inconformitate cu un orar special.2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor ~i preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele ~i capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.( ... )Planificarea ~i aprobarea programului7. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice cornunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.( ... )16. Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului ,,$coala altfel: Sii stii mai multe, sii fii mai bun!" pot include:- activitati culturale;- activitati tehnico-stiintifice;- activitati sportive;- activitati de educatie pentru cetatenie dernocratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);- activitati de educatie pentru sanatate ~i stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);- activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisireaenergiei, energie alternativa etc.);- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc. Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media ~i cinematografica;- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;- mese rotunde, dezbateri;- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;- peer-education;- schimburi de experienta;- vizite de studii;- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa ~i in proiecte.( ... )35. Cele mai interesante 10 activitati desfasurate in cadrul saptamanii ,,~coala altfel: Sa stii mai multe,sii fii mai bun!" stabilite la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, conform pct. 30-32, vor participa la competitia organizata la nivel national de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii Stiintifice,conform unei proceduri ce va fi transmisa inspectoratelor scolare pana la data de 1 aprilie 2016.

EDITURA DIANAANEXA 1 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Planul-cadru de nvmnt pentru nvmntul primar

AriiDisciplineClasa

PIIIIIIIV

Limb i comunicareLimba i literatura romn157655

Limb modern11122

Matematic i tiine ale naturiiMatematic23131444

tiine ale naturii111

Om i societateIstorie1

Geografie1

Educaie civic11

Religie11111

Educaie fizic, sport i sntateEducaie fizic22222

Joc i micare1l

Muzic i micare22211

Arte

Arte vizuale i abiliti practice22221

Tehnologii

Consiliere i orientareDezvoltare personal211

Numr total de ore trunchi comun1920202021

Curriculum la decizia colii (discipline opionale)0-10-10-10-10-1

Numr minim de ore pe sptmn1920202021 1

Numr maxim de ore pe sptmn2021212122

1 La clasa pregtitoare, clasa I i clasa a II-a, disciplina se intituleaz Comunicare n limba romn.2 La clasa pregtitoare, clasa I i clasa a II-a, disciplina se studiaz integrat disciplina Matematic i explorarea mediului.

9

9COMPETENE GENERALE/SPECIFICE

COMUNICARE N LIMBA ROMN

1. Receptarea de mesaje orale n contexte de comunicare cunoscute1.1. Identificarea semnificaiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar i rar;1.2. Identificarea unor informaii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar i rar;1.3. Identificarea sunetului iniial i/ sau final dintr-un cuvnt, a silabelor i a cuvintelor din propoziii rostite clar i rar;1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, n contexte de comunicare cunoscute;

2. Exprimarea de mesaje orale n diverse situaii de comunicare2.1. Pronunarea clar a sunetelor i a cuvintelor n enunuri simple;2.2. Transmiterea unor informaii referitoare la sine i la universul apropiat, prin mesaje scurte;2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, n situaii de comunicare uzual;2.4. Exprimarea propriilor idei n contexte cunoscute, manifestnd interes pentru comunicare;

3. Receptarea unei varieti de mesaje scrise, n contexte de comunicare cunoscute3.1. Recunoaterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari i mici de tipar;3.2. Identificarea semnificaiei unei/ unor imagini care prezint ntmplri, fenomene, evenimente familiare;3.3. Identificarea semnificaiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediat,din universul familiar;3.4. Exprimarea n cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestnd interes pentru lucrul cu cartea.

4. Redactarea de mesaje n diverse situaii de comunicare4.1. Trasarea elementelor grafice i a contururilor literelor, folosind resurse variate;4.2. Redactarea unor mesaje simple, n contexte uzuale de comunicare;4.3. Exprimarea unor idei, triri personale i informaii prin intermediul limbajelor neconvenionale.

CONINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENELOR SPECIFICE

Comunicare oral (ascultare, vorbire, interaciune):- Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o persoan, a formula o rugminte- Cuvntul. Propoziia/ Enunul- Utilizarea cuvintelor noi n enunuri adecvate- Dialogul- Formularea de ntrebri i rspunsuri despre: jocuri i jucrii, membrii familiei, prieteni, animale, reguli de igien alimentar i personal- Forme ale discursului oral- Povestirea dup imagini

Citire/ lectur:- Cartea- Coperte, foaie, pagin, text, ilustraii- Literele mici i mari de tipar- Simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare, ieire, spital, trecere de pietoni etc.- Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte- Propoziia/ enunul (fr teoretizri)- Formularea de propoziii cu suport intuitiv- Ordonarea propoziiilor pe baza unui suport intuitivScriere/ redactare:- Elemente grafice care intr n componena literelor de mn: linii, puncte, bastonae, zale, bucle, semiovale, ovale, nodulee- Desenarea literelor de tipar- Simboluri neconvenionale folosite n exprimarea scris- Scrierea funcional folosind desene, simboluri- Felicitarea- Biletul

Elemente de construcie a comunicrii:- Vocabular- Cuvntul- Cuvinte cu sens asemntor- Cuvinte cu sens opus- Fonetic- Sunete specifice limbii romne- Desprirea cuvintelor n silabe- Cuvinte alctuite din una, dou sau trei silabe, care nu conin diftongi, triftongi sau consoane redate n scris prin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

MATEMATIC I EXPLORAREA MEDIULUI

1. Utilizarea numerelor n calcule elementare1.1. Recunoaterea i scrierea numerelor n concentrul 0-31;1.2. Compararea numerelor n concentrul 0-31;1.3. Ordonarea numerelor n concentrul 0-31, folosind poziionarea pe axa numerelor;1.4. Efectuarea de adunri i scderi n concentrul 0-31, prin adugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulime dat;1.5. Efectuarea de adunri repetate/ scderi repetate prin numrare i reprezentri obiectuale nconcentrul 0-311.6. Utilizarea unor denumiri i simboluri matematice (sum, total, diferen, =, +, ) n rezolvarea i/sau compunerea de probleme

2. Evidenierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate n spaiul nconjurtor2.1. Orientarea i micarea n spaiu n raport cu repere/direcii precizate, folosind sintagme de tipul: n,pe, deasupra, dedesubt, lng, n faa, n spatele, sus, jos, stnga, dreapta, orizontal, vertical, oblic;2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (ptrat, triunghi, dreptunghi, cerc) i a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sfer) n obiecte manipulate de copii i n mediul nconjurtor;

3. Identificarea unor fenomene/ relaii/ regulariti/ structuri din mediul apropiat3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, n scopulidentificrii unor regulariti;3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corect n relaie cu mediul familiar;

4. Generarea unor explicaii simple prin folosirea unor elemente de logic4.1. Formularea unor observaii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentri prin desene i operatorii logici i, nu;4.2. Identificarea relaiilor de tipul dac... atunci ntre dou evenimente succesive;

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea i reprezentarea unor date5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat;5.2. Rezolvarea de probleme n care intervin operaii de adunare sau scdere cu 1-5 uniti n concentrul0-31, cu ajutorul obiectelor;

6. Utilizarea unor etaloane convenionale pentru msurri i estimri

6.1. Utilizarea unor msuri neconvenionale pentru determinarea i compararea lungimilor;6.2. Utilizarea unor uniti de msur pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare;6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentri neconvenionale n probleme- joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31;6.4. Identificarea unitilor de msur uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) i a unor instrumente adecvate.

CONINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENELOR SPECIFICE

Numere:- Numerele naturale 0-31: recunoatere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare:- de la 0 la 10- de la 10 la 20- de la 20 la 31- Adunarea i scderea n concentrul 0 10, prin numrare- Adunarea i scderea n concentrul 0 31 fr i cu trecere peste ordin, prin numrare/cu suport intuitiv- Probleme simple de adunare sau scdere cu 1-5 uniti n concentrul0-31, cu suport intuitiv

Figuri i corpuri geometrice:- Orientare spaial i localizri n spaiu- Repere/direcii n spaiu : n, pe, deasupra, dedesubt, lng, n faa, n spatele, sus, jos, stnga, dreapta, orizontal, vertical, oblic- Figuri plane/ 2D- Ptrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare- Corpuri/ 3D- Cub, cuboid, sfer: denumire

Msurri:- Lungime- Uniti nonstandard- Timp- Ziua, sptmna, luna: denumire, ordonare- Anotimpurile: denumire, ordonare- Bani

- Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)- Schimburi echivalente valoric n concentrul 0-31

Date:- Colectarea i gruparea datelor

tiinele vieii:- Corpul omenesc- Pri componente i rolul lor- Simurile- Igiena corpului- Hrana ca surs de energie: importana hranei pentru cretere i dezvoltare; igiena alimentaiei- Plante i animale- Pri componente- Hrana ca surs de energie: importana hranei pentru cretere i dezvoltare- Condiii de via (ap, aer, lumin, cldur)

tiinele Pmntului:- Elemente intuitive privind:- Pmntul- Prezena apei n natur sub diverse forme (precipitaii, ruri, lacuri, mare etc.)- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vnt, fulger, tunet- Universul- Pmntul, Soarele i Luna: recunoatere n modele simpletiinele fizicii:- Fore i micare- Efecte observabile ale forelor: mpingere, tragere- Micarea corpurilor i schimbarea formei: deformare, rupere

- Forme i transfer de energie- Electricitate: aparate care utilizeaz electricitatea i reguli de siguran n mnuirea aparatelor electrice- Unde i vibraii: producerea sunetelor

DEZVOLTARE PERSONAL

1. Manifestarea interesului pentru autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine i fa de ceilali1.1. Identificarea unor trsturi personale elementare;1.2. Identificarea unor obiecte i activiti simple de igien personal;

2. Exprimarea adecvat a emoiilor n interaciunea cu copii i aduli cunoscui2.1. Recunoaterea emoiilor de baz n situaii simple, familiare;2.2. Identificarea regulilor de comunicare n activitatea colar;2.3. Explorarea caracteristicilor fiinelor i obiectelor preferate i a interaciunii simple cu acestea;

3. Utilizarea abilitilor i a atitudinilor specifice nvrii n context colar3.1. Identificarea unor rutine n activitatea colar;3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijin nvarea i succesul colar;3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor i activitilor preferate.

CONINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENELOR SPECIFICE

Autocunoatere i stil de via sntos:- Autocunoatere i atitudine pozitiv fa de sine i fa de ceilali- Igiena personal

Dezvoltare emoional i social:- Trire i manifestare emoional, starea de bine- Comunicare colar eficient- Interaciuni simple cu fiine i obiecte familiare

Aspecte specifice ale organizrii nvrii i pregtirii pentru via la colarul mic:- Rutine i sarcini de lucru- Abiliti i atitudini de nvare- Explorarea meseriilor

ARTE VIZUALE I ABILITI PRACTICE

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate n limbaj vizual ntr-o diversitate de contexte familiare

1.1. Sesizarea semnificaiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictur/ modelaj/colaj/ film/desen animat, care reflect un context familiar;1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii i a formei n ipostaze familiare, n spaiul nconjurtor;1.3. Manifestarea curiozitii fa de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;2. Realizarea de creaii funcionale i/sau estetice folosind materiale i tehnici elementare diverse

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor ntlnite n mediul familiar;2.2. Exprimarea ideilor i tririlor personale, n aplicaii simple, specifice artelor vizuale;2.3. Realizarea de aplicaii/compoziii/obiecte/construcii simple, pe baza interesului direct;2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;2.5. Exprimarea utilitii obiectelor realizate prin efort propriu;2.6. Participarea la activiti integrate adaptate nivelului de vrst, n care se asociaz elemente de exprimare vizual, muzical, verbal, kinestezic.

CONINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENELOR SPECIFICE

Desen:- Materiale i instrumente: hrtie, diverse obiecte, creion grafit, creioane colorate (opional: PC, tablet)- Tehnici de lucru- Linie modulat, repetiie- Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma (fr terminologie)- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: desen liber, decoraii simple

Pictur:- Materiale i instrumente: acuarele, tempera, hrtie, hrtie colorat, burete, pensul, deget, tampil, creioane colorate, PC, tablet- Tehnici de lucru: pensulaie, colaj, amprentare, tampilare, tamponare,pulverizare- Elemente de limbaj plastic: pata- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: compoziii

Confecii i jucrii:- Materiale i instrumente: hrtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ram de esut, cret, materiale din natur (frunze/petale uscate, ghinde)- Tehnici de lucru: origami, tangram, croit, cusut- Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod, form- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: obiecte decorative i de mbrcminte pentru ppui

Modelaj:- Materiale i instrumente: plastilin, presare, modelare liber- Elemente de limbaj plastic- Form- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: obiecte decorative, figurine etc.

Colaj:- Materiale i instrumente: foarfece, lipici, fire, mrgele, cuburi, hrtie, diferite obiecte- Tehnici de lucru: mototolire, rupere, tiere, decupare dup contur, ndoire, rsucire, lipire- Elemente de limbaj plastic: form, volum- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: obiecte decorative, bijuterii, spaii, jucrii, instalaii, figurine etc.

Foto-film:- Materiale i instrumente: aparate de redare i nregistrare (telefon, aparate foto, PC, tablet), filme, fotografii- Sugestii de creaii/ produse ale activitii: vizionarea unor filme i fotografii; realizarea unor fotografiiMUZIC I MICARE

1. Receptarea unor cntece pentru copii i a unor elemente simple de limbaj muzical1.1. Receptarea unor sunete din mediul nconjurtor, cu durate i intensiti contrastante;1.2. Diferenierea sunetelor vorbite sau cntat;1.3. Receptarea sunetelor emise de jucriile muzicale i percuia corporale;1.4. Receptarea cntecelor cu un ambitus cuprins ntre DO1-La, cu o structur ritmico-melodic asemntoare cntecelor din folclorul copiilor;

2. Interpretarea de cntece pentru copii, cu mijloace specifice vrstei2.1. Cntarea n colectiv, asociind micarea sugerat de text;2.2. Cntarea n colectiv, asociind acompaniamentul liber;2.3. Emiterea unor onomatopee asemntoare cu sunetele din mediul nconjurtor, cu durate i intensiti diferite;

3. Exprimarea unor idei, sentimente i experiene prin intermediul muzicii i micrii, individual sau n grup3.1. Manifestarea liber, adecvat, pe muzic,apelnd la diverse forme de exprimare ;3.2. Executarea unui dans cu micare repetat, pe un cntec simplu, din folclorul copiilor;3.3. Descoperirea i selectarea unor sonoriti din mediul nconjurtor, pentru acompanierea cntecelor;3.4. Improvizarea a unei combinaii ritmice asemntoare celor din folclorul copiilor i asociereaacesteia cu micri adecvate.

CONINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENELOR SPECIFICE

Cntare vocal:- Cntarea vocal n grup i individual- Poziia, emisia natural, tonul, semnalul de nceput, dicia, sincronizarea

Cntare instrumental:- Percuia corporal (bti din palme, cu degetul pe banc etc.)- Jucrii muzicale improvizate- Mnuirea jucriilor muzicale (tobe, lemne)- Cntarea cu acompaniament- Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic- Acompaniament de jucrii muzicale realizat de copii

Elemente de limbaj muzical:- Timbrul

- Sunete din mediul nconjurtor- Sunete vocale (vorbite sau cntate)- Sunete muzicale instrumentale- Ritmul- Sunete lungi/scurte- Melodia- Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde- Interpretarea- Nuane - Tare/ ncet/ mediu- Cntec vesel/trist

Micare pe muzic:- Micri libere pe muzic- Micri sugerate de textul cnteculuiOrar

LUNIMARIMIERCURIJOIVINERI

ICLRDPCLRDPCLR

IIMEMCLRMEMCLRAVAP

IIIMMMEMAVAPMEMEducaie fizic i sport

IVReligieEducaie fizic i sportLimba modernMM

10

Planificare calendaristic integrat orientativNr. de ore Trunchi comun 19 ore: 5 CLR, 4 MEM, 2 AVAP, 2 MM, 2 DP + 1 Religie + 2 Ed. Fizic i Sport + 1 Limba Modern

Nr. crt.Uniti tematiceDisciplinaCompetene specificeConinuturiNr. de oreSptmnaObservaii

SEMESTRUL I

1.I. La coalCLR

MEM

DP AVAP MM1.11.21.31.42.22.33.44.3

2.1

1.11.22.3

2.12.22.3

1.11.21.42.12.22.3Evaluare iniialProbe de cunoatere a copilului: probe de evideniere a achiziiilor dobndite, la grdini (calitatea pronuniei, a acuitii vizuale i auditive, nivelul de dezvoltare a vocabularului).Prima zi de coalCum salutm?Cum ne prezentm? La coalRecunoate obiecteleRecapitulare. Verificare

Evaluare iniialElemente pregtitoare pentru nelegerea unor concepte matematice Orientare spaial i localizri n spaiu (deasupra dedesubt lng; stnga dreapta; n faa n spate; n pe; orizontal vertical oblic; aproape departe; sus jos; lung scurt; nalt scund; lat ngust; gros subire)Corpul omenescRecapitulare. Verificare

Evaluare iniialAutocunoatere i stil de via sntosCine sunt eu?

Evaluare iniial: Peisaj de toamnMateriale i instrumente de lucru

Evaluare iniialCntare vocal n grup i individualPoziia, emisia natural, tonul, semnalul de nceput, dicia, sincronizarea10 ore

8 ore

4 ore

4 ore

4 oreI II

1111

2.II. CarteaCLR

MEM DP AVAP

MM1.11.21.31.42.34.1

3.15.1

1.13.3

2.12.22.32.4

1.11.42.13.13.2Cartea. Coperte, foaie, pagin, text, ilustraiiPropoziiaEvaluarea limbajului: cuvntul, silaba, desprirea cuvintelor n silabe i stabilirea numrului de silabePovestirea dup imaginiRecapitulare. Verificare

Gruparea de obiecte i formarea de mulimiSimurileVerificare

Trsturi fiziceDin preferinele meleCorpul meu

Tehnici de lucruLucrri cu materiale din natur: Frunze de toamn, Fluturele, Iepuraul, Chipul, Copacul

Cntare vocal: cntarea n colectivMicare pe muzic liber15 ore

12 ore

6 ore

6 ore

6 oreIII V

3.III. Bucuriile toamneiCLR

MEM1.11.21.32.12.33.14.14.2

1.11.21.33.14.2Sunetele i literele: a, A, m, M, n, N, i, I Citirea literelor, a silabelor i a cuvintelorScriere literelor, mari i mici, de tiparComunicare oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Numerele naturale de la 0 la 10 recunoatere, comparare, ordonare, compunere i descompunereNumrul i cifra 1Numrul i cifra 2Numrul i cifra 3Numrul i cifra 020 de ore

16 oreVI IX

12

DP

AVAP

MM

1.2

2.12.22.32.4

1.11.42.1Igiena corpuluiRecapitulare. Verificare

Curenia mama sntiiObiectele necesare igienei personale Activiti desfurate pentru igiena personal Reguli de igien

Confecii i jucrii lucrri din hrtie: Evantaiul,Coiful, Cubul, Morica

Cntarea vocal: cntarea n colectivMicarea pe muzic sugerat de textul cntecului

8 ore

8 ore

8 ore

4.IV. Srbtori cu daruriCLR

MEM

DPSunetele i literele: e, E, r, R, u, U Biletul. FelicitareaSimboluri uzuale pentru: metrou, spital, farmacie, intrare, ieire, informaii, semafor, trecere de pietoniCitirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari i mici de tipar Comunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Numerele naturale de la 0 la 10 recunoatere, comparare, ordonare, compunere i descompunereNumrul i cifra 4Numrul i cifra 5Numrul i cifra 6Numrul i cifra 7Igiena alimentaieiRecapitulare. Verificare

Programul zilnic al colaruluiDezvoltare emoional i social: bucurie, tristee, fric, furie. Roata emoiilor20 de ore

16 ore

8 oreX XIII

13

AVAP

MMColaj: rupere, mototolire: DrapelulLinie modulat, repetiie, pictare: Globulee Decupare, perforare, decorare: Steaua Modelaj plastilin: Omul de zpad

Micarea pe muzicPercuia corporal: bti din palme, cu degetele pe bancCntarea instrumental: mnuirea jucriilor muzicale8 ore

8 ore

VACANA DE IARN

5.V. IarnaCLR

MEM

DP

AVAP1.11.21.31.42.12.22.33.13.33.4

4.11.11.21.33.13.2

2.12.2

2.22.32.42.5Sunetele i literele: o, O, c, C, l, L, , Citirea literelor, silabelor, cuvintelorScrierea literelor mari i mici de tiparComunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Numerele naturale de la 0 la 10 recunoatere, comparare, ordonare, compunere i descompunereNumrul i cifra 8Numrul i cifra 9Numrul 10Compararea i ordonarea numerelor de la 0 la 10Hrana ca surs de energie S ne hrnim sntos! Recapitulare. Verificare

Reguli de comunicare n activitatea colarFormule de adresareJocuri didacticeSimboluri ntlnite n mediul apropiat

Confecionarea de jocuri i jucrii simple: puzzle, mti. Compoziii plastice20 de ore

16 ore

8 ore

8 oreXIV XVII

14

MM2.23.1Cntarea instrumental: jucrii muzicale improvizateCntarea n colectiv asociind cu acompaniamentul liber8 ore

SEMESTRUL AL II-LEA

6.VI. Prietenii necuvnttoarelorCLR

MEM

DP

AVAP

MM1.11.21.32.13.14.1

1.11.21.33.1

2.33.23.3

1.32.22.42.5

1.11.21.4Sunetele i literele: t, T, s, S, v, V Citirea literelor, silabelor, cuvintelorScrierea literelor mari i mici de tiparComunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Numerele naturale de la 10 la 20 citire, scriere, comparare, ordonare Numerele naturale de la 20 la 31 citire, scriere, comparare, ordonare Plante i animale pri componenteHrana ca surs de energieCondiii de via (ap, aer, lumin, cldur)

Fiine i obiecte preferateActiviti desfurate n gospodrieMeserii i activiti desfurate n timpul liberAlctuirea jurnalului personal Caracteristici ale fiinelor Animale i obiecte preferate

Figurine din plastilin: n ograda bunicilorVizionarea unor filme i fotografii, realizarea unor fotografiiConfecionarea mrioarelor

Sunetul din mediul nconjurtor: lung scurt, tare ncetIntonarea corect a sunetelor care difer ca nlime15 ore

12 ore

6 ore

6 ore

6 oreI-III

7.VII. PrimvaraCLR1.11.21.32.13.1Sunetele i literele: p, P, d, D, , Cuvinte cu acelai nelesCitirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari i mici de tipar Comunicarea oral15 oreIV VI

15

MEM

DP

AVAP

MM4.1

1.11.41.51.63.1

3.13.23.3

1.32.22.32.4

1.11.21.43.3Elemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Adunarea i scderea n concentrul 0-10Prezena apei n natur Fenomene ale naturii Recapitulare. Verificare

Aspecte specifice ale organizrii, nvrii i pregtirii pentru via, la colarul micReguli elementare ale noilor rutineActiviti de rutinntlnirea de dimineaExplorarea intereselor i experienelor anterioare

Exprimarea ideilor i trsturilor personale, n aplicaii simple, specifice artelor vizuale felicitareaConfecionarea unor jucrii desen animatLucrri ale culturii romneti (picturi)

Elemente de limbaj muzical Timbrul: sunetul vorbit sau cntat Sunete muzicale instrumentale

12 ore

6 ore

6 ore

6 ore

8.VIII. ara meaCLR

MEM

DP1.11.21.32.13.14.1

1.41.51.63.1

3.2Sunetul i literele: , , Citirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari i mici de tipar Comunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Adunarea i scderea numerelor de la 0 la 31, fr trecere peste ordinAparate care utilizeaz electricitateaUnde i vibraiiRecapitulare. Verificare

Abiliti i atitudini de nvareOrganizarea nvrii10 ore

8 ore

4 oreVII VIII

16

AVAP

MM

2.22.32.42.5

1.1Realizarea albumului clasei

Pictur decorativ Ou de Pate

Ritmul: sunete lungi, sunete scurteDurate muzicale

4 ore

4 ore

9.IX. UniversulCLR

MEM

DP AVAP MM1.11.21.32.12.33.14.1

3.35.15.2

3.3

1.32.22.32.4

1.12.33.13.23.33.4Sunetele i literele: b, B, j, J, h, H, , , g, G Citirea literelor, silabelor, cuvintelorScrierea literelor mari i mici de tiparComunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Adunarea i scderea numerelor n concentrul 0-31, cu trecere peste ordinProblemeUniversulPmntul, Soarele, Luna recunoatere n modele simpleRecapitulare. Verificare

Hobby-uriPrezentarea n faa grupului a unor obiecte personale care exprim cel mai bine ce i place fiecruia s facGhicitori, colaje despre hobby-uri

Confecii i jucrii tangramLucrri ale culturii romneti (biserici, pori i monumente din lemn)

Structuri ritmiceMelodia: sunete nalte joaseMersul melodiei. Legtura dintre text i melodieNuane: tare, ncet, mediu20 de ore

16 ore

8 ore

8 ore

8 oreIX XII

17

10.X. Parcul de distraciiCLR

MEM

DP

AVAP

MM1.11.21.32.12.23.14.1

2.23.14.26.16.26.3

3.3

1.32.22.32.4

2.13.13.2Sunetele i literele: f, F, z. Z, x, X, k, K Cuvinte cu neles opusCitirea literelor, silabelor, cuvintelor Scrierea literelor mari i mici de tipar Comunicarea oralElemente grafice care intr n componena literelor de mnRecapitulare. Verificare

Figuri planeCorpuri geometriceUniti non-standard, pentru lungimeUniti de msurarea a timpului: ziua, sptmna, luna denumire, ordonareAnotimpurile denumire, ordonareUniti de msurare a valorii: LeulSchimburi echivalente valoric n concentrul 0-31Fore i micareEfecte observabile ale forelor: mpingere, tragereMicarea corpurilor i schimbarea formei: deformare, rupere

Explorarea meseriilorHobby-uri Activiti preferate Portofoliul personal Jocuri didactice

Confecii i jucrii PalmierulColaj Chip de fetiLucrri ale culturii romneti (ceramic)

Procedee armonico-polifonice grupe alternative: solist-cor, lan, dialogAudierea unor cntece interpretate de copiiAudierea unor melodii din muzica clasic15 ore

12 ore

6 ore

6 ore

6 oreXIII XV

11.XI. VaraRecapitulare finalCLR1.11.21.31.42.1Citirea silabelor, cuvintelorScrierea literelor mari i mici de tiparComunicare oralSimboluri uzuale din universul apropiatCuvinte cu acelai neles10 oreXI XVII

18

2.22.32.43.13.23.33.44.14.24.3Cuvinte cu neles opus

MEM

DP

AVAP1.11.21.31.41.51.62.12.23.13.24.14.25.15.26.16.26.3

1.11.22.12.22.33.13.23.3

1.11.21.3Numere naturale de la 0 la 31 recunoatere, comparare, ordonare Adunarea i scderea n concentrul 0-31, fr i cu trecere peste ordin, prin numrareProblemeFiguri plane i corpuri geometriceUniti de msur Corpul omenesc Plante i animale Pmntul UniversulFore i micareForme i transfer de energie

Ce mi place s fac? Programul meu zilnicDezvoltare emoional i social

Colul creaiei expoziie cu lucrrile elevilor8 ore

4 ore

4 ore

19

MM2.12.22.32.42.52.6

1.11.21.31.42.12.22.33.13.23.33.4

Cntarea prin diferite procedeeRecunoaterea cntecelor dup un fragment melodic

4 ore

20

Planificarea unitilor tematiceSemestrul IUnitatea tematic I: La coal (Evaluare iniial)Perioada de desfurare: sptmnile I II

Ziua/dataCompetene specificeActiviti de nvare integrate/disciplineDetalii de coninutResurseEvaluare

LUNICLR1.12.22.3AVAP2.2DP2.1ntlnirea de diminea: S ne cunoatem Iniiere de dialoguri: Exerciii de prezentare a propriei persoane Exerciii de formulare a unor rspunsuri la ntrebri, avnd ca suport, imagini Realizarea unui desen cu obiectele preferate Discuii libere despre tririle emoionale din prima zi de coalPrima zi de coalResurse materiale (RM): paginile 2-3, din auxiliar ecusoane mascota clasei coli, creioane colorate Forme de organizare (FO): frontal, individualObservarea sistematic (OS) Evaluarea desenului

MEM1.11.21.32.1MM2.1 Activiti de cunoatere i de evaluare a competenelor matematice, dobndite la grdini

Jocuri matematiceBine ai venit lacoal!Resurse materiale (RM): fie de lucru jocul Numrtorii Forme de organizare (FO): frontal, individualObservareasistematic (OS) Evaluare individual

MM2.12.22.3CLR1.1 Exerciii de verificare a deprinderilor muzicale dobndite la grdini

Formulare de ntrebri i rspunsuri despre muzica preferatCntare vocalindividual i n colectivResurse materiale (RM):casetofon, CD-uriForme de organizare (FO):individual, pe grupeProbpractic (PP) Observarea sistematic (OS)

Religie

MARIDP2.3

MEM1.11.3ntlnirea de diminea: Sunt colar Exerciii de recunoatere a numelui colegului de banc i a altor colegi Joc: Cine este? Exerciii de identificare a numrului bncii n care st un anumit colegEvaluare iniialRM: pagina 2 din auxiliarFO: frontal, individualOS

21

CLR1.42.3

MEM2.1AVAP2.22.3 Exerciii de exersare a unor formule de salut, n contexte diferite Jocuri de rol: La telefon, La bibliotec, Vin de la coal Exerciii de realizare a corespondenei ntre formula de salut i imaginea corespunztoare Exerciii de colorare a personajului potrivit Poezia Melcul colar de Vasile VersaviaCum salutm?RM: paginile 4-5, din auxiliar culori telefonFO: individual, frontal, pe grupeOSPP

MEM2.1

AVAP2.22.3 Jocuri de poziionare a obiectelor n spaiu n raport cu obiectele poziionate Exerciii de identificare a poziiei pe care o ocup diverse obiecte, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediat sau din imagini, n funcie de poziia pe care o au fa de un reper Utilizarea unui program simplu de calculator pentru vizualizarea unor deplasri n plan Colorarea unor elemente n funcie de poziia pe care o ocup fa de un anumit reper n desenOrientare spaial i localizri n spaiu: deasupra dedesubt lng; stnga dreapta.RM: pagina 3 din auxiliar calculator culoriFO: frontal i individualOS PP

Educaie fizic

MIERCURICLR1.42.22.3

AVAP2.22.3ntlnirea de diminea Dialoguri n diferite contexte, reale sau simulate, pe teme de interes Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficient, civilizat Jocuri de rol: La doctor, La cumprturi, O zi n familie Prezentarea unor experiene trecute sau prezente Colorarea imaginilor corespunztoareCum ne prezentm?RM: pagina 6 din auxiliar culoriFO: frontal, individual, pe grupeOS PP

MEM2.1AVAP2.2 Jocuri de poziionare a obiectelor, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Reprezentarea prin desene a unor obiecte, n funcie de poziia indicatOrientare spaial ilocalizri n spaiu: deasupra dedesubt lng; stnga dreaptaRM: pagina 40 din Scriu cu Delfi pagina 4 din auxiliar culoriOSPP

22

MM2.1 Scriere de elemente grafice: linia vertical Cntecul: Trelul dans popular creioaneFO: frontal, individual

AVAP2.12.22.3

MEM3.1 Realizarea unei compoziii, cu tem dat Precizarea culorilor folosite n compoziie

Explorarea mediului nconjurtor pentru a identifica forme i culoriPeisaj de toamnRM: plan acuarele pensuleFO: frontal, individualOSPP

Limba modern

JOIDP1.11.22.3

MM3.1ntlnirea de diminea: Casa i coala mea Exerciii de identificare a locuinei personale Exerciii de prezentare a locuinei Selectarea unor imagini care reprezint locuine Memorarea i interpretarea cntecului: n pdurea cu aluneEvaluare iniialRM: pagina 3 din auxiliar imaginiFO: frontal, individualOS

CLR2.4

MEM1.1 Exerciii de recunoatere a unor obiecte prin formulare de ntrebri despre caracteristicile acestora Scrierea de elemente grafice: linia oblic Exerciii de gsire a drumului corect i scrierea, la captul acestui, a numrului reprezentat de fiecare obiectLa coalRM: pagina 7 din auxiliar creioane fie de lucruFO: frontal, individualOS PP Evaluare individual

MEM3.1

AVAP2.3 Observarea prilor componente ale corpului omenesc Exerciii de identificare a prilor corpului omenesc Exerciii de stabilire a rolului fiecrei pri componente a corpului omenesc Exerciii de identificare a numrului fiecrei pri componente a corpului omenesc Realizarea unui colaj care reprezint corpul omenescCorpul omenescRM: pagina 5 din auxiliar plan hrtie glasat lipici foarfecFO: frontal, individualOS PP

MM1.22.1 Redarea unor sunete emise de fiine i de obiecte cunoscuteCntare vocal, n grup i individualRM: CDFO: individual, pe grupeOS

23

2.22.3 Interpretarea cntecelor, n colectiv i individual

VINERICLR1.32.12.4AVAP2.2ntlnirea de diminea: Obiecte preferate Desenarea unor obiecte Asocierea unor imagini Recunoaterea unui obiect prin formularea de ntrebri despre caracteristicile acestuia Scriere de elemente grafice: grup de dou liniue cu punct Exerciii de stabilire a rspunsului corect la ghicitoriRecunoate obiectele!RM: pagina 8 din auxiliar pagina 2 din Scriu cu Delfi creioane culori ghicitoriFO: frontal, individualOSPP

AVAP2.1

MEM3.1 Identificarea unor materiale i instrumente folosite n comunicarea specific artelor vizuale Observarea i enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor i instrumentelor ntlnite n mediul familiar Sortarea materialelor de lucru i a instrumentelor n funcie de proprieti, utilizri i etichetarea lor:Borcanul cu pietricele, Cutia cu ghindeMateriale iinstrumente de lucruRM: paginile 1-3 din auxiliar materiale i alte instrumenteOS

Educaie fizic

LUNICLR3.14.1

AVAP2.22.3MEM1.1ntlnirea de diminea Exerciii de formulare a unor ntrebri i rspunsuri despre obiecte Jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte i denumirea acestora Formularea unor rspunsuri ce presupun alegere dual (Este plant/sau animal) Exerciii de colorare a prilor unui obiect Exerciii de recunoatere a obiectelor i a numrului acestora Scrierea de elemente grafice: GrduleulRecunoate obiectele!RM: pagina 3 din Scriu cu Delfi pagina 9 din auxiliar culori carduri/cri cu obiecte creioaneFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM2.1 Jocuri de poziionare a obiectelor, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Identificarea poziiei pe care o ocup diverse obiecte n spaiu, n raport cu alte obiecte precizateOrientare spaial ilocalizri n spaiu: n fa n spate; n peRM: pagina 41 din Scriu cu Delfi pagina 6 din auxiliar culoriOSEvaluare individual

24

AVAP2.22.3 Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediat sau din imagini, n funcie de poziia pe care o au fa de un reper Exerciii de colorare a unor corpuri Scrierea de elemente grafice: linia orizontal creioane fie de lucru

MARIMM1.42.1

CLR2.1 Exersarea poziiei corecte n timpul emisiei vocale Exerciii de respectare a semnalului de nceput Exerciii de dicie Exerciii de sincronizare n timpul cntrii vocale Cntec: colrei i colrie, Noi acum suntem colariPoziia, emisia natural, tonul, semnalul de nceput, dicia, sincronizareaRM: CD culegere de texte muzicaleFO: frontal, individualOS

Religie

DP1.1AVAP2.22.3CLR2.2ntlnirea de diminea: Cine sunt eu? Vizualizarea n oglind a elementelor corporale i denumirea acestora Realizarea de desene de tip autoportret Exerciii de completare a unor informaii despre propria persoan Realizarea unui album cu fotografii, reprezentnd diferite momente din evoluia personalAutocunoatere i stilde via sntosCine sunt eu?RM: pagina 4 din auxiliar culori fotografii albumFO: frontal, individualOSPP

CLR1.11.23.23.44.14.3 Selectarea, dintr-un set, a unor imagini, pentru a desena diferite semne Aprecierea cu adevrat sau cu fals a unor enunuri scurteText suport: Ridichea uria (poveste popular) Scrierea de elemente grafice: cerculRecunoate obiectele!RM: pagina 10 din auxiliar pagina 4 din Scriu cu Delfi culori creioaneFO: frontal, individualOS

MEM2.1

AVAP2.2 Jocuri de poziionare a obiectelor, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Identificarea poziiei pe care o ocup diferite obiecte, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Utilizarea unui program simplu de calculator pentru vizualizarea unor deplasri n plan Identificarea poziiilor: vertical, orizontal sau oblic, a unor obiecte din realitatea imediat sau n cadrul unor desene Reprezentarea prin desene a unor modeleOrientare spaial i localizri n spaiu: orizontal, vertical, oblicRM: pagina 7 din auxiliar pagina 42 din Scriu cu Delfi culori creioane fie de lucruFO: frontal, individualOS Evaluare individual

25

CLR1.4decorative simple, folosind linii orizontale, verticale,oblice Joc: Gsete obiectul Scrierea de semne grafice: linia oblic

Educaie fizic

MIERCURICLR1.11.24.1

MEM2.1ntlnirea de diminea Exerciii de formulare de ntrebri i rspunsuri Oferirea de rspunsuri, la ntrebarea: Despre ce este vorba n imagine? Aprecierea cu da sau nu a unor enunuri scurte care testeaz nelegerea mesajului rostit Observarea, recunoaterea, executarea unor comenzi simple (Privete!, Ascult!, Fii atent!) Scrierea de elemente grafice: semi-ovalul cu deschiztura spre stnga i spre dreaptaRecunoate obiectele!RM: pagina 11 din auxiliar pagina 5 din Scriu cu Delfi creioaneFO: frontal, individualOS

MEM2.1

AVAP2.2

CLR2.3 Jocuri de poziionare a obiectelor, n spaiu, n raport cu ale obiecte precizate Identificarea poziiei pe care o ocup diferite obiecte, n spaiu, n raport cu alte obiecte precizate Colorarea unor elemente n funcie de poziia pe care o ocup, fa de un anumit reper, ntr-un desen Jocuri: Spune unde am ascuns obiectul,Compar obiectele Scrierea de elemente grafice: semnele + i =Orientare spaial ilocalizri n spaiu:aproape departe,sus jos, lung scurt, nalt scund; lat ngust; gros subireRM: pagina 43 din Scriu cu Delfi paginile 8-9 din auxiliar culori creioaneFO: frontal, individualOSPP

AVAP2.22.3MEM3.15.1 Exerciii de desenare i aternere a culorii prin puncte Exerciii de recunoatere a fructelor i a legumelor Subiectul: FructeFamiliarizarea cuinstrumente i materiale de lucruRM: paginile 2-3 din auxiliar acuarele carioci pensuleOSPP

Limba modern

JOIDP1.1MEMntlnirea de diminea Prezentarea propriei fotografii la vrsta colar Exerciii de stabilire a lunii i a anotimpului n care s-au nscutAutocunoatere i stil de via sntosCine sunt eu?RM: pagina 5 din auxiliar culori cartoaneOS PP

26

6.2AVAP2.2 Exerciii de colorare a unui numr de obiecte corespunztoare vrstei fiecruia Realizarea de colaje despre propria persoan Crearea unor ecusoane personalizate Joc: Zilele de natere Gsete colegul nscut n aceeai lun cu tine!FO: frontal, individual

CLR1.1AVAP1.21.32.22.3MM3.1 Selectarea unor imagini dintr-un set pentru a indica despre ce este vorba n mesaj Exerciii de conturare a obiectelor n funcie de culoarea precizat Formularea de ntrebri pe baza unor imagini

Audiie muzical: Puiorii de Grigore VieruRecunoate obiectele!RM: pagina 12 din auxiliar culori calculatorFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM2.1 Exerciii de verificare a competenelor dobndite privind poziia obiectelor n spaiu i corpul omenesc Exerciii variate de asocieri i corespondeneCorpul omenescVerificareRM: paginile 10 i 11 din auxiliar fie de lucruLa drum, cu Delfi!, editura Diana probe de evaluare/autoevaluareFO: frontal, individualEvaluare sumativ

MM1.12.1 Exersarea poziiei corecte n timpul emisiei vocale, a diciei i a sincronizrii Jocuri pe cnt, cu executarea unor micri potrivite coninutului Exersarea asimilrii integrale a cntecului Bate vntulPoziia, emisia natural, tonul, semnalul de nceput, dicia, sincronizareaRM: culegere de cntece CDFO: individual, frontalOS

VINERICLR1.1; 1.2; 1.3;1.4; 2.2; 2.3;3.2; 3.4; 4.3ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite n unitatea tematic La coalVerificareRM: fie de lucru La drum, cu Delfi! editura Diana probe de evaluare/autoevaluareFO: frontal, individualEvaluaresumativ

AVAP1.2; 2.2; 2.3;2.4 Exerciii de aternere a culorii, prin liniiMateriale iinstrumente de lucruRM: plan culoriOSPP

27

MEM2.1 Subiectul Linii carioci de diferite dimensiuni

Educaie fizic

Unitatea tematic II: CarteaPerioada de desfurare: sptmnile III V

Ziua/dataCompetene specificeActiviti de nvare integrate/disciplineDetalii de coninutResurseEvaluare

LUNICLR3.44.1

MEM1.1ntlnirea de diminea: Cartea, prietena mea Observarea (intuitiv) a crilor de diverse forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fr imagini Exerciii de identificare a copertelor, a filelor i a paginilor unor cri Rsfoirea unor cri n biblioteca colii Observarea i stabilirea unor asemnri i diferene ntre suporturi de lectur variate: carte de colorat, carte de poveti, cu ilustraii, carte ce conine doar text Memorarea poeziei Cartea de Virgil Carianopol Scrierea de semne graficeCarteaCoperte, file, pagin, text, ilustraiiRM: pagina 13 din auxiliar cri poezia: Cartea, de VirgilCarianopol creioaneFO: individual, frontalOS

MEM5.1

AVAP2.22.3 Exerciii de grupare a obiectelor/corpurilor dup un anumit criteriu Exerciii de grupare a materialelor dup caracteristici observate Exerciii de colorare a obiectelor dup un anumit criteriu Scriere de elemente grafice: semicercul cu deschiztura n sus i n josGruparea de obiecte iformarea de mulimiRM: pagina 12 din auxiliar pagina 44 din Scriu cu Delfi culori creioane Loto cu forme geometriceFO: frontal, individualOS

MM1.4 Exerciii de pronunare corect a cuvintelor din cntec Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Reproducerea n colectiv a cntecului, pronunnd corect cuvintele i respectnd linia melodicCntare vocal Cntecul Mo Cioc- Boc, de Liviu ComesRM: calculator DVDFO: frontal, individualOS

Religie

28

MARI

DP1.1

AVAP2.22.3ntlnirea de diminea: Micii povestitori Jocuri de identificare i de numire a trsturilor fizice (culoare ochilor i a prului, lungimea prului) Realizarea de desene de tip autoportret Jocuri pentru recunoatere a copiilor, pe baza trsturilor fizice menionateTrsturi fiziceCuloarea ochilor, lungimea i culoarea pruluiRM: pagina 6 din auxiliar culori albume cu fotografiiFO: frontal, individualOS

CLR3.44.1

DP2.1 Observarea amplasrii imaginilor n raport cu textul Audierea povetii, urmat de rsfoirea crii ce conine textul i observarea imaginilor Selectarea unor imagini cu personajele din poveste, care exprim emoii de baz (bucurie, fericire... ) Scrierea de semne graficeCarteaCsua din oal poveste popular rusRM: pagina 6 din Scriu cu Delfi Carte de poveti i Poveti ilustrate, editura DianaOS

MEM3.15.1

CLR2.2 Exerciii de identificare a unor elemente din diverse categorii (plante, animale, lucruri) Exerciii de identificare a mulimii creia i aparine un anumit element Clasificarea animalelor n funcie de numrul de picioare, de mediul de via, de modul de hrnireGruparea de obiecte iformarea de mulimiRM: fie de lucruFO: frontal, individualOS

Evaluare individual

Educaie fizic

MIERCURICLR2.1; 2.2; 2.4MEM1.1ntlnirea de diminea Exerciii de formulare de propoziii, dup imagini Conversaii scurte pe baza unor imagini Joc: Mai spune cevaFormulare depropoziii, dup imaginiRM: pagina 14 din auxiliarOS

MEM5.1

AVAP2.22.3 Exerciii de eliminare a elementelor care nu aparin unei mulimi Exerciii de realizare a corespondenei ntre un element i mulimea din care face parte Desenarea unor mulimi dup criterii date Scrierea de semne grafice: semicercul i cerculGrupare de obiecte si formarea de mulimiRM: pagina 13 din auxiliar pagina 45 din Scriu cu DelfiOS Evaluare individual

AVAP2.3 Realizarea de construcii libere, spontane, utiliznd tehnica pulverizriiTehnici de lucruPulverizareaRM: pagina 4 din auxiliar

29

CLR2.22.3 acuarele pensule plan pai

Limb modern

JOIDP1.1AVAP2.22.3MEM3.1ntlnirea de diminea: Cum art? Jocuri de identificare i denumire a trsturilor fizice (nlime, greutate) Exerciii de desenare a conturului corpului n mrime natural, colorarea conturului astfel nct s semene ct mai bine cu sine Discuii n perechi sau n grupuri mici, pe baza desenelor i povetilor create de fiecare persoan, despre prile corpului i rolul acestora Jocuri de recunoatere a copiilor pe baza asemnrilor i deosebirilor dintre acetiaTrsturi fizicenlime, greutateRM: pagina 7 din auxiliar carton culoriFO: frontal, individual i pe grupeOS Evaluare individual

CLR1.12.3MEM1.1 Exerciii de formulare de ntrebri i rspunsuri, pe baza unor imagini Iniierea de dialoguri, ntre: elev-elev; nvtor-elev; elev-nvtor.PropoziiaRM: pagina15 din auxiliarOS

MEM3.1CLR1.12.3 Identificarea simurilor i utilizarea acestora n explorarea mediului nconjurtor Exerciii de realizare a corespondenei ntre organul corpului i simul potrivitSimurileRM: pagina 14 din auxiliarOS

MM1.12.1 Exerciii de pronunare corect a cuvintelor din cntec Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor artistice Exersarea asimilrii integrale a cnteculuiCntare vocalCntec Cldrua plinRM: calculator CDFO: frontal, individualOS

VINERICLR1.1; 1.3; 2.3;4.1ntlnirea de diminea Exerciii de alctuire de propoziii dup imagini

Exerciii de numrare a cuvintelor dintr-oPropoziiaRM: pagina 16 din auxiliar creioane planeOS

30

MEM1.1propoziie Exerciii de reprezentare grafic, prin linii, a cuvintelor unei propoziii Scrierea de elemente grafice: valul

AVAP2.12.22.3 Realizarea de construcii libere, spontane, utiliznd tehnica mototolirii hrtieiTehnici de lucru Mototolire, rupere, tiereRM: pagina 4 din auxiliar hrtie creponat plan suportOS PP

Educaie fizic

LUNICLR3.4; 4.1DP2.1ntlnirea de diminea Audierea unei poveti Exerciii de formulare de propoziii, pe baza povetii audiate Scrierea de elemente grafice: ValulPropoziiaPovestea oricelul cel prostu, de S. MarakRM: pagina 7 din Scriu cu Delfi Carte de poveti, edituraDianaFO: frontal, individualOS

MEM3.1

AVAP2.22.3 Exerciii de colorare a elementelor unei mulimi, dup criterii date: cresctor, descresctor Exerciii de gsire a elementelor unei mulimi, fiind date elementele celeilalte mulimi i regula de coresponden dintre acestea Sortarea elementelor unei mulimi, numrarea acestora i reprezentarea n tabel Scrierea de elemente grafice: ptratul i dreptunghiulGrupare de obiecte iformare de mulimiRM: pagina 46 din Scriu cu Delfi pagina 15 din auxiliar creioane culoriFO: frontal, individualOS

MM2.1

AVAP2.2; 2.3 Exersarea asimilrii integrale, a cntecului Jocuri pe cntec, cu executarea unor micri potrivite coninutului de idei al textului Desenarea unor imagini sugerate de textul cnteculuiMicare pe muzicCntec: La moarRM: calculator CD plane culoriFO: frontal, individualOS

Religie

MARI

DP3.3

MEM1.1ntlnirea de diminea: Ce mi place s fac? Prezentarea n faa grupului, a unor obiecte personale, care exprima cel mai bine ce i place fiecruia s fac Exerciii de descriere a activitilor din imagini i numerotarea acestora n ordinea preferinelorDin preferinele meleRM: pagina 8 din auxiliar creioane obiecte preferateFO: frontal, individualOS Evaluare individual

31

fiecruia

CLR1.34.1MEM1.1

MM2.1 Exerciii de desprire n silabe a cuvintelor, numrarea silabelor unui cuvnt i reprezentarea lor, prin simboluri Exerciii de rostire a cuvintelor pe silabe n jocuri, cntece sau numrtori ritmate (Numrtoarea Stan i Bran) Scrierea de elemente grafice: buclaEducarea limbajului Desprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 17 din auxiliar creioaneFO: frontal, individualOS Evaluare individual

MEM3.1

AVAP2.2 Exerciii de descoperire a unor reguli i decolorare a elementelor mulimii, dup anumite criterii Exercii de numrare a elementelor unei mulimi i de desenare a unui numr identic de elemente Exerciii de realizare a corespondenei ntre dou mulimi cu acelai numr de elementeGruparea de obiecte i formarea de mulimiRM: pagina 16 din auxiliar culoriOS

Educaie fizic

MIERCURICLR1.3

MEM1.1ntlnirea de diminea Exerciii de desprire a cuvintelor n silabe, numrarea silabelor unui cuvnt i reprezentarea lor, prin simboluri Joc: Completeaz cuvntul, cu silaba lips Scrierea de elemente grafice: buclaDesprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 8 din Scriu cu Delfi fie de lucru creioane mingeFO: frontal, individualOS Evaluare individual

MEM3.1CLR2.4

AVAP2.2 Exerciii de realizare a corespondenei ntre elementele a dou mulimi i stabilirea relaiei: mai multe mai puine Exerciii de descoperire a unei reguli i de continuare a irului Scrierea de elemente grafice: triunghiulGruparea de obiecte iformarea de mulimiRM: pagina 47 din Scriu cu Delfi pagina 17 din auxiliar culori creioaneFO: frontal, individualOS

AVAP2.32.5MEM1.15.1 Exerciii de sortare a frunzelor, dup form i dup mrime Exerciii de conturare a frunzelor Exerciii de decupare i lipire Exerciii de pensulaie a frunzelorLucrri cu materiale din naturFrunze de toamnRM: pagina 5 din auxiliarFO: frontal, individualOS PP

32

Limb modern

JOIDP3.3AVAP2.2ntlnirea de diminea: Culoarea mea preferat Exerciii de recunoatere a culorilor i de alegere a culorii preferate Exerciii de selectare a alimentelor preferate Exerciii de colorare a animalului preferatDin preferinele meleRM: pagina 9 din auxiliar hrtie glasat, de diferite culori culoriFO: frontal, individualOS PP

CLR1.34.1MEM1.1AVAP2.2 Exerciii de desprire a cuvintelor n silabe i marcarea numrului de silabe al fiecrui cuvnt, prin colorare Exerciii de colorare a imaginilor, dup criterii date Scrierea de elemente graficeEducarea limbajului Desprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 18 din auxiliar culori creioaneFO: frontal, individualOS

MEM3.1CLR1.1 Exerciii de identificare a simurilor sugerate de imagini Memorarea unei poeziiSimurileRM: fi de lucru culori creioane poezia Simurile FO: frontal, individualOSEvaluare individual

MM1.42.1AVAP2.2 Exersarea asimilrii integrale a cntecului Jocuri pe cntec, cu executarea unor micri potrivite coninutului de idei al textului Desenarea unor imagini sugerate de textele cntecelorMicarea pe muzicCntec Umbl ursul calculator CDFO: frontal, individualOS

VINERICLR1.3; 4.1AVAP2.2MEM1.1ntlnirea de diminea Exerciii de desprire n silabe i de scriere a cifrei corespunztoare numrului de silabe Exerciii de desenare a unor obiecte dup criteriul:numr de silabe Scrierea de elemente graficeEducarea limbajului Desprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 9 din Scriu cu Delfi fi de lucru culoriFO: frontal, individualOS Evaluare individual

AVAP2.1; 2.3; 2.4DP Exerciii de sortare a frunzelor i a petalelor de flori potrivite pentru realizarea modelului ales Exerciii de decupare, asamblare i lipire peLucrri cu materialedin naturFluturaul,RM: pagina 6 din auxiliarFO: frontal, individualOSPP

33

2.1cartonul suport Exerciii de decorare cu cariociIepuraul

Educaie fizic

LUNI

CLR1.34.1

MEM1.1ntlnirea de diminea Exerciii de ncercuire a imaginilor, conform numrului de silabe Exerciii de desprire a cuvintelor n silabe i de scriere a numrului corespunztor de silabe Scrierea de elemente graficeEducarea limbajuluiDesprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 19 din auxiliarFO: frontal, individualOS

MEM3.1AVAP2.2CLR2.2 Exerciii de realizare a corespondenei ntre mulimi cu acelai numr de elemente Exerciii de numrare a elementelor fiecrei mul- imi i desenarea de cerculee al cror numr s fie cu o unitate mai mic dect numrul elementelor mulimii Scrierea semnelor grafice: Gruparea de obiecte iformarea de mulimiRM: pagina 48 din Scriu cu Delfi pagina 18 din auxiliar culoriFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MM3.1 Audiie Mica serenad, de W.A. Mozart Organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiatMicare pe muzicRM: calculator CDFO: frontal, individualOS

Religie

MARIDP1.1AVAP2.2ntlnirea de diminea: Corpul meu Exerciii de observare i de denumire a prilor componente ale corpului omenesc Joc: Puzzle Rentregete imaginea Exerciii de colorare n culori diferite, a prilor componente ale corpuluiCorpul meuRM: pagina 10 din auxiliar culoriFO: frontal, individualOS PP

CLR1.11.21.32.22.34.1MEM1.1 Audierea povetii Cei trei purcelui desene animate Repovestirea unui fragment din povestea audiat, avnd ca suport o imagine Exerciii de reprezentare grafic a silabelor cuvntului care denumete fiecare imagine Scrierea de elemente graficeEducarea limbajuluiDesprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 10 din Scriu cu Delfi fie de lucru creioane calculatorFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM Numrarea elementelor de fiecare fel i scriereaGruparea de obiecte iRM:OS

34

3.1; 5.1AVAP2.2cifrei corespunztoare numrului de elemente Identificarea elementelor n plus, desenarea acestora i scrierea cifrei corespunztoare numrului de elementeformarea de mulimi pagina 19 din auxiliare creioane; culoriFO: frontal, individualEvaluareindividual

Educaie fizic

MIERCURICLR1.3MEM1.1AVAP2.2ntlnirea de diminea Exerciii de completare a cuvntului cu silaba corespunztoare. Joc: Gsete silaba

Exerciii de trasare a unor linii prin labirinturiEducarea limbajului Desprirea cuvintelor n silabeRM: pagina 20 din auxiliar culori mingeFO: frontal, individualOS PP

MEM3.15.1AVAP2.2 Exerciii de verificare a competenelor dobndite n unitatea tematic Cartea Exerciii de trasare a drumului dup anumite criterii Exerciii de conturareVerificareRM: pagina 49 din Scriu cu Delfi fi de lucru pagina 20 din auxiliar creioaneFO: individualEvaluaresumativ

AVAP Exerciii de sortare a frunzelor i a petalelor de flori, potrivite pentru realizarea modelului ales Exerciii de decupare, asamblare i lipire pe cartonul suport Exerciii de decorare cu cariociLucrri cu materialedin naturChipulRM: pagina 6 din auxiliarFO: frontal, individualOSPP

Limb modern

JOIDP1.13.3ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite n unitatea tematic CarteaVerificareRM: fi de lucru creioane culori La drum, cu Delfi! editura Diana probe de evaluare/autoevaluareFO: individualEvaluaresumativ

CLR1.11.21.4 Exerciii de recunoatere a imaginilor din povetile audiate Sortarea imaginilor corespunztoare fiecrei povetiRecunoate povesteaRM: pagina21 din auxiliarFO: frontal, individualOS

35

2.4DP2.1 Exprimarea propriilor sentimente referitoare la povetile prezentate

MEM3.1 Exerciii de verificare a competenelor dobndite, referitoare la simuriVerificareRM: pagina 21 din auxiliarFO: frontal, individualEvaluaresumativ

MM3.13.2 Jocuri pe cntece cu caracter de dans prin asocierea cu o micare simpl (pai, ridicri pe vrfuri)Micare pe muzicCntec Hua, huaRM: calculator CDFO: frontal, individualOS

VINERICLR1.1; 1.2; 1.3;1.4; 2.3; 4.1ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite n unitatea tematic CarteaVerificareRM: fi de lucru La drum, cuDelfi!FO: frontal, individualEvaluaresumativ

AVAP2.12.22.32.4 Exerciii de sortare a frunzelor i lipirea acestora pe cartonul-ablon Exerciii de colorare/pictare a trunchiului copacului Exerciii de completare cu alte elemente n funcie de imaginaia fiecruiaLucrri cu materialedin naturCopaculRM: pagina 7 din auxiliarOSPP

Educaie fizic

36

Unitatea tematic III: Bucuriile toamneiPerioada de desfurare: sptmnile VI IX

Ziua/dataCompetene specificeActiviti de nvare integrate/disciplineDetalii de coninutResurseEvaluare

LUNICLR1.11.31.42.12.33.14.14.2

AVAP2.2ntlnirea de diminea Exerciii de identificare a sunetului a i a poziiei acestuia n diferite cuvinte Exerciii de indicare, prin diferite semne, a sunetuluia n cuvinte Exerciii de rostire a cuvintelor care conin sunetula, desprindu-se n silabe i prelungind sunetul respectiv Exerciii de exemplificare, de ctre elevi, a unor cuvinte n care sunetul a se regsete n diferite poziii (la nceput, la mijloc i la sfrit) Exerciii de recunoatere i de numire a literelor Ai a de tipar pe diferite suporturi Exerciii de realizare a corespondenei ntre liter i imagini Jocuri, n care se folosesc carduri cu imagini ale unor obiecte i litera iniial a cuvntului respectivSunetul a iliterele A i ade tiparRM: 22 din auxiliar creioane plan cu litera A i a de tipar carduri cu imaginiFO: frontal, individualOS

MEM1.1

CLR1.11.2

AVAP2.2

MM2.1 Exerciii de numrare a elementelor unei mulimi Reprezentarea numerelor de la 1 la 10 cu ajutorul unor jetoane, creioane i mrgele Exerciii de explorare a mediului nconjurtor pentru identificarea i numrarea fiinelor i lucrurilor Exerciii de recunoatere a cifrei 1 ca simbol convenional Exerciii de identificare a unor mulimi de obiecte avnd, drept cardinal, numrul corespunztor cifrei 1 Exerciii de realizare a corespondenei ntre dou mulimi cu cte un element Exerciii de identificare a poziiei numrului 1 pe axa numerelor Interpretarea cntecului Un elefant (prima strof)Numere naturale de la 0 la 10Numrul i cifra 1RM: pagina 22 din auxiliar creioane planFO: frontal, individualOS

37

MM1.42.1 Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Exersarea asimilrii integrale a cntecului Implicarea activ i dirijat n receptarea cnteculuiCntare vocalCntecul ToamnaRM: calculator CD culegere de cnteceFO: frontal, individualOS

Religie

MARI

DP1.2ntlnirea de diminea: Minte sntoas, n corpsntos Vizionarea unor filme scurte despre igiena personalCurenia mamasntiiRM: calculator DVDFO: frontalOS

CLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 3.1;4.1; 4.2

AVAP2.22.3 Exerciii de participare la dialoguri scurte, n contexte diferite Exerciii de colorare a imaginilor dup crierii date Exerciii de recunoatere i de ncercuire a literelorA i a de tipar, dintr-un ir de litere Recunoatere literelor A i a, pe tastele unui calculator sau pe alte resurse digitale Exerciii de desenare a conturului literei mari i mici de tiparSunetul a i literele A i a de tiparRM: pagina 23 din auxiliar creioane calculatorFO: frontal, individualOS Evaluare individual

MEM1.1CLR1.12.2AVAP2.2 Exerciii de tiere a elementelor unei mulimi pentru a rmne un singur element Exerciii de completare a unei mulimi pentru a avea un singur element Exerciii de scriere a cifrei corespunztoare mulimii cu un singur element Scrierea cifrei 1, n chenare de diferite dimensiuni Recunoaterea cifrei 1 pe tastele unui calculatorNumere naturale de la 1 la 10Numrul i cifra 1RM: pagina 23 din auxiliar creioane calculatorFO: frontal, individualOS Evaluare individual

Educaie fizic

MIERCURICLR1.11.31.42.12.33.14.1ntlnirea de diminea Exerciii de formulare a unor propoziii Memorarea poeziei Ana i albina Exerciii de intuire a unor imagini denumite de cuvinte care au ca liter iniial, litera a(ac, arici, albin, a) Scrierea literelor A i a de tipar pe diferite suporturiSunetul a i literele A i a de tiparRM: plane poezia: Ana i albina creioane plastilin pagina 12 din Scriu cu Delfi FO: frontal, individualOS PP

38

DP

AVAP2.3 Exerciii de desenare a conturului literei mari i mici de tipar Exerciii de modelare a literei, din plastilin

MEM1.1

CLR1.12.2 Exerciii de recunoatere a cifrei 1 Exerciii de colorare a elementelor unei mulimi, dup criterii date Exerciii de realizare a corespondenei ntre mulimea cu un singur element i cifra corespunztoare numrului 1 Memorarea primei strofe din poezia din poeziaChipul cifrelorNumere naturale dela 1 la 10Numrul i cifra 1RM: pagina 12 din Scriu cu Delfi fi de lucru creioane poezia Chipul cifrelor FO: frontal, individualEvaluareindividual

AVAP2.1; 1.2; 2.3;2.4MEM5.1 Exerciii de identificare a unei operaii simple la care a fost supus hrtia prin comparare cu starea iniial a acesteia Exerciii de ndoire, pliere i capsare a hrtiei Decuparea obiectului confecionat, folosind elemente de limbaj plastic (linii, puncte, pete)Confecii i jucriiOrigami EvantaiulRM: pagina 8 din auxiliarFO: frontal, individualOSPP

Limba modern

JOIDP1.2

MEM3.1CLR2.2; 2.3ntlnirea de diminea Exerciii de identificare a obiectelor de igien personal i explicarea modelului de folosire a acestora Exerciii de realizare a corespondenei ntre obiectele de igien personal i activitile la care sunt folosite Explicarea modului n care se folosesc obiectele de igien personalCurenia mamasntiiIgiena personalRM: pagina 11 din auxiliar obiecte de igien personalFO: frontal, individualOS

CLR1.32.13.14.1

MEM3.1 Exerciii de exemplificare de ctre elevi a unor cuvinte care ncep cu sunetul a, respectnd anumite categorii (nume de ri, nume de persoane, nume de orae, nume de muni etc.) Exerciii de identificare a literei n cadrul cuvintelor i n text Exerciii de scriere a literelor A i a de tipar, pe suporturi diferite Scrierea de elemente care intr n componena literelor de mn: linia oblic pe spaiul micSunetul a iliterele A i ade tiparElemente grafice care intr n componena literelor de mnRM: plane reviste pagina 81 din auxiliarFO: frontal, individualOSEvaluare individual

39

MEM3.24.2

AVAP2.2CLR2.3 Vizionarea unor prezentri n programul PowerPoint, cu efectele pozitive/negative ale ngrijirii/nengrijirii dinilor Jocuri de evideniere a periatului corect al dinilor Realizarea unor desene cu tema: Dini frumoi i sntoi Joc de rol: La stomatologIgiena corpuluingrijirea danturiiRM: pagina 24 din auxiliar pliante carduri calculator culoriFO: frontal, individualOSPP

MM1.42.1

CLR1.1 Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Exersarea asimilrii integrale a cntecului Implicarea activ i dirijat n receptarea cntecului Observarea unor ilustraii pe textul cntecului care uureaz receptareaCntarea vocalCnteculSoldaii, de G. Breazul, N. SaxuRM: calculator CD culegere de cntece imaginiFO: frontal, individualOS

VINERICLR1.1; ; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 3.1;4.1; 4.2ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite, referitoare la sunetul a i literele a i A de tipar: recunoaterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, scrierea literei, modelarea literei din aluat, scrierea literelor a i A pe tastatura unui calculator sau cu ajutorul altor resurse digitaleSunetul a iliterele A i ade tiparRM: fie de lucru reviste aluat calculator tabletFO: frontal, individualOSEvaluare individual

AVAP2.12.22.32.4 Exerciii de identificare a unei operaii simple la care a fost supus hrtia prin comparare cu starea iniial a acesteia Exerciii de ndoire, pliere, lipire a hrtiei Decorarea obiectului confecionat folosind elemente de limbaj plastic (linii, puncte, pete)Confecii i jucriiORIGAMICoifulRM: pagina 9 din auxiliarFO: frontal, individualOSPP

Educaie fizic

LUNICLR1.11.22.3DP2.1ntlnirea de diminea Audierea povetii Puiorii de Emil Grleanu Povestirea unor secvene preferate din textul audiat Exerciii de numire a personajelor din textul audiat Oferirea unor rspunsuri la cererea elementar de informaii: Cine?; Ce?; Unde?; Cum? Recunoaterea unor enunuri care nu se potrivesc ca sens cu mesajul audiat anteriorComunicare oralRM: Povestea Puiorii, de E. GrleanuFO: frontal, individualOS

40

Audierea unor nregistrri cu sunete din mediul nconjurtor

MEM1.1

CLR1.12.4 Exerciii de numrare a elementelor unei mulimi Reprezentarea numerelor de la 2 la 10 cu ajutorul unor jetoane, creioane i mrgele Exerciii de explorare a mediului nconjurtor pentru identificarea i numrarea fiinelor i a lucrurilor Exerciii de recunoatere a cifrei 2 ca simbol convenional Exerciii de identificare a unor mulimi de obiecte avnd, drept cardinal, numrul corespunztor cifrei 2Numere naturale dela 0 la 10Numrul i cifra 2RM: pagina 25 din auxiliar creioane planeFO: frontal, individualOS

MM1.1 Receptarea unor sunete din mediul nconjurtor Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau ncet Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Exersarea asimilrii integrale a cntecului Implicarea activ i dirijat n receptarea cnteculuiCntare vocalCntare n colectivCntecTrenuleulRM: calculator CD Trenuleul muzical (vol.4)FO: frontal, individualOS

Religie

MARIDP1.2

AVAP2.2ntlnirea de diminea Activiti practice de exersare a aciunilor de mbrcare/dezbrcare sau legarea ireturilor, splarea minilor nainte de servirea mesei, dup utilizarea toaletei, nchiderea fermoarului, a nasturilor, n vederea dezvoltrii independenei fa de adult Exerciii de reprezentare grafic a unor obiecte, activiti i reguli simple de igien personalCurenia mama sntiiIgiena personalRM: spun propria mbrcminte i nclminte coli culoriFO: frontal, individualOS PP

CLR1.11.31.42.12.33.14.14.2ntlnirea de diminea Exerciii de identificare a sunetului m i a poziiei acestuia n diferite cuvinte Exerciii de indicare, prin diferite semne, a sunetuluim n cuvinte Exerciii de rostire a cuvintelor care conin sunetul m, desprindu-se n silabe i prelungind sunetul respectiv Exerciii de exemplificare, de ctre elevi, a unor cuvinte n care sunetul m se regsete n diferite poziii (la nceput, la mijloc i la sfrit)Sunetul m i literele M i m de tiparRM: pagina 24 din auxiliar creioane culori plan cu literele M i m carduri cu imaginiFO: frontal, individualOS

41

AVAP2.2 Exerciii de recunoatere i de numire a literelor Mi m de tipar pe diferite suporturi Exerciii de realizare a corespondenei ntre liter i imagini Jocuri, n care se folosesc carduri cu imagini ale unor obiecte i litera iniial a cuvntului respectiv

MEM1.1CLR1.12.2AVAP2.22.3 Exerciii de realizarea a corespondenei ntre elementele mai multor mulimi Exerciii de completare a cifrei care reprezint numrul elementelor mulimii respective i de desenare a numrului de elemente indicate de cifra respectiv Scrierea cifrei 2 n chenare de diferite dimensiuni Recunoaterea i scrierea cifrei 2, pe calculatorNumerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 2RM: pagina 26 din auxiliar culori creioane calculatorFO: frontal, individualOSEvaluare individual

Educaie fizic

MIERCURICLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 3.1;4.1; 4.2

MEM1.1

AVAP2.2ntlnirea de diminea Memorarea unui fragment dintr-o poezie Exerciii de realizarea a corespondenei ntre imagine i litera iniial a cuvntului care denumete imaginea respectiv Exerciii de recunoatere i ncercuire a literelor M i m i de tiere a literelor M i m, care se afl n poziie greit Exerciii de desenare a unor corpuri din natur, care seamn cu litera M (hamac, un copil la gimnastic, doi copii care se in de mn) Exerciii de modelare a literei din plastilin Exerciii de imitare a scrierii literei M, n aer Exerciii de desenare a conturului literei mari i mici de tiparSunetul m i literele M i m de tiparRM: pagina 25 din auxiliar poezia Mo Martin creioane plastilinFO: frontal, individualOS PP

MEM1.1AVAP2.2

CLR1.1 Exerciii de recunoatere a cifrei 2 Exerciii de colorare a elementelor unei mulimi, dup criterii date Exerciii de realizare a corespondenei ntre mulimile cu dou elemente i cifra corespunztoare Memorarea celei de-a doua strofe din poezia Chipul cifrelorNumerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 2RM: pagina 51 din auxiliarul Scriu cu Delfi creioane poezia Chipul cifrelor FO: frontal, individualEvaluareindividual

42

2.2 Scrierea cifrei 2 n casete de dimensiuni diferite

AVAP2.1; 2.2; 2.3DP2.1 Exerciii de identificare a unei operaii simple la care a fost supus hrtia, prin comparare cu starea iniial Exerciii de decupare, asamblare i lipire a hrtieiConfecii i jucriiCubulRM: pagina 10 din auxiliarFO: frontal, individualOS PP

Limba modern

JOIDP1.2ntlnirea de diminea Memorarea unor: ghicitori, cntece, poezii, despre obiecte de igien personalCurenia mamasntiiIgiena personalRM: poezia Nu uitai, de S. MihneaOS

CLR1.32.13.14.1MEM1.1 Exerciii de exemplificare de ctre elevi a unor cuvin- te care ncep cu sunetul m respectnd anumite criterii Exerciii de trasare i de colorare a imaginii unei mainue Exerciii de desprire n silabe i de colorarea a bulinei corespunztoare sunetului m Exerciii de ncercuire a literelor M i m, n diferite cuvinte Exerciii de completare a cuvintelor, cu litera nvat, urmrind imaginea Exerciii de scriere a literelor M, m, pe spaii de dimensiuni diferiteRM: pagina 13 din auxiliarul Scriu cu Delfi creioane culoriFO: frontal, individualOS Evaluare individual

MEM3.14.2CLR2.3AVAP2.2 Vizionarea unor prezentri n programul PowerPoint, cu efectele pozitive/negative ale ngrijirii/nengrijirii pielii Jocuri de evideniere a splrii corecte

Realizarea unor desene, cu tema: Cum ne ngrijim, corect, pielea?Igiena corpuluingrijirea pieliiRM: pagina 24 din auxiliar culori coli calculatorFO: frontal, individualOSPP

MM1.42.1AVAP2.2 Audierea cntecului demonstrat de propuntor sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Exersarea asimilrii integrale a cntecului Redarea cntecului textului printr-un desenCntare vocalCntare n colectivCntec VoiniciiRM: calculator CD culegere de cnteceOS

VINERICLR1.11.3ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite, referitoare la sunetul m i la literele M i m de tipar: recunoaterea literei, sesizarea sunetului,Sunetul m iliterele M i mde tiparRM: fie de lucru pagina 8 din auxiliar revisteOSEvaluare individual

43

1.42.12.33.14.14.2exemplificare, scrierea, modelarea literei din aluat,scrierea literelor m i M pe tastatura unui calculator sau cu ajutorul altor resurse digitale Scrierea de elemente grafice care intr n componena literelor de mn: grup de dou liniue cu punct, pe spaiul mic aluat calculator tabletFO: frontal, individual

AVAP2.2; 2.3DP2.1CLR1.1 Exerciii de decorare a cubului, cu personaje din povetile preferateConfecii i jucriiCubulRM: pagina 10 din auxiliarOSPP

Educaie fizic

LUNICLR1.1; 1.2; 1.3

DP3.1AVAP2.2ntlnirea de diminea Audierea povetii Pantofii roii, N. Calma Povestirea unor secvene preferate din textul audiat Exerciii de numire a personajelor din textul audiat Oferirea unor rspunsuri la cererea elementar de informaii: Cine?; Ce?; Unde?; Cum? Desenarea unor secvene din textul audiatComunicare oralRM: Povestea Pantofii roii, de N Calma culori coliFO: frontal, individualOSPP

MEM1.1

AVAP2.2

MM2.1 Exerciii de numrare a elementelor unei mulimi cu trei elemente i de desenare a unei mulimi care are acelai numr de elemente Exerciii de realizare a corespondenei ntre elementele a dou mulimi Exerciii de numrare a elementelor unor mulimi i scrierea cifrei corespunztoare numrului de elemente Exerciii de identificare a poziiei numrului 3, pe axa numerelor Interpretarea cntecului Un elefant, (a treia strof)Numerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 3RM: pagina 27 din auxiliar culori creioane plane carduriFO: frontal, individualOS

MM2.1CLR2.1 Exersarea asimilrii integrale a cntecului Reproducerea, n colectiv, a cntecului nsuit intuitiv, pronunnd corect cuvintele Jocuri pe cntec cu executarea unor micri potrivite coninutului de idei ale textuluiMicarea pemuzic, sugeratde textul cntecului Cntecul La moarRM: calculator CD culegere de cnteceOS

44

Religie

MARIDP1.2CLR2.3ntlnirea de diminea Exerciii de identificare a situaiilor prezentate n imagini Joc de tipul: Cnd ne splm pe mini?Curenia mamasntiiIgiena minilorRM: pagina 12 din auxiliarFO: frontal, individual i pe grupeOS

CLR1.11.31.42.12.33.14.1

AVAP2.2; 2.3 Exerciii de identificare a sunetului n i a poziiei acestuia, n diferite cuvinte Exerciii de ncercuire a literei dup criterii date Exerciii de exemplificare, de ctre elevi , a unor cuvinte, n care sunetul n se regsete n diferite poziii (la nceput, n interior i la sfrit) Exerciii de recunoatere i numire a literelor N in de tipar pe diferite suporturi Exerciii de recunoatere i de colorare a literei N , dintr-un ir de litere Exerciii de realizare a corespondenei ntre liter i imagine Jocuri, folosind carduri cu imaginiSunetul n iliterele N i nde tiparRM: pagina 26 din auxiliar creioane culori plan cu literele N i n de tipar carduri cu imaginiFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM1.11.21.3CLR AVAP2.3 Exerciii de descompunere i compunere a numrului3 Exerciii de completare a vecinilor unui numr Exerciii de recunoatere a cifrei 3 Scrierea cifrei 3, n chenare de diferite dimensiuni Joc: DominoNumerele naturale de la 0 la 10Numrul i cifra 3RM: pagina 28 din auxiliar creioane castaneFO: frontal, individualOS Evaluare individual

Educaie fizic

MIERCURICLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 4.1MEM3.1

AVAP2.2ntlnirea de diminea Exerciii de realizarea corespondenei ntre imagine i litera iniial a cuvntului care denumete imaginea respectiv Exerciii de modelare a literei N, din plastilin sau din lut Exerciii de imitare a scrierii literei N, n aer Exerciiu de desenare a conturului literelor N i nde tiparSunetul n iliterele N i nde tiparRM: pagina 27 din auxiliar lut plastilin creioane culoriFO: frontal, individualOSEvaluare individual

45

MEM1.1; 1.2; 1.3AVAP2.2

CLR1.1 Exerciii de recunoatere a cifrei 3 Exerciii de desenare a unei mulimi cu 3 elemente Exerciii de compunere i de descompunere a numrului 3 Exerciii de scriere a cifrei 3 Memorarea poeziei Chipul cifrelor (strofa a III-a) Exerciii de scriere a cifrei 3 pe spaii de dimensiuni diferiteNumerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 3RM: pagina 52 din auxiliarul Scriu cu Delfi beioare culori poezia Chipul cifrelor FO: frontal, individualOSEvaluare individual

AVAP2.3 Exerciii de construire cu ajutorul cuburilorConfecii i jucriiPalatul piticilorRM: pagina 11 din auxiliarFO: frontal, individualOSPP

Limba modern

JOIDP1.2CLR1.1ntlnirea de diminea Realizarea unor desene care reprezint obiecte de igien personal i reguli simple de igien Memorarea poeziei Tanu, de E. FaragoCurenia mamasntiiIgiena personalRM: plane culori poezia Tanu, de E. FaragoFO: frontal, individualOSPP

CLR1.3; 2.1; 3.1;4.1AVAP2.2MEM1.1 Exerciii de conturare i colorare a imaginii unei nuci

Exerciii de desprire n silabe i de colorare a bulinei corespunztoare sunetului n Exerciii de ncercuire a literei corespunztoare sunetului n Exerciii de completare a literei N i de citire a cuvntului corespunztor imaginii Exerciii de scriere a literelor N i n, pe spaii de dimensiuni diferiteSunetul n iliterele N i nde tiparRM: pagina 14 din auxiliarul Scriu cu Delfi culori creioaneFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM3.14.2 Vizionarea unor filmulee cu reguli de ngrijire a prului Jocuri de evideniere a splrii corecte Realizarea unor desene cu tema: Cum mi ngrijesc prul?Curenia mama sntiiIgiena personalRM: pagina 34 din auxiliar calculator tablet culoriFO: frontal, individual i pe grupeOS PP

MM Exersarea asimilrii integrale a cnteculuiMicarea pe muzicaRM:OS

46

1.42.1 Reproducerea n colectiv, a cntecului Jocuri pe cntec cu executarea unor micrisugerat de textulcntecului Cntecul Umbl ursul calculator CD culegere de cnteceFO: frontal, individual

VINERICLR1.11.31.42.12.33.14.14.2ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor dobndite, referitoare la sunetul n i la literele N i n de tipar: recunoaterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, scrierea, modelarea literei din aluat, scrierea literelor n i N pe tastatura unui calculator sau cu ajutorul altor resurse digitale Scrierea de elemente grafice care intr n componena literelor de mn: linia oblic pe spaiu mare suprarnd Memorarea unui fragment dintr-o poezieSunetul n iliterele N i nde tiparRM: fie de lucru pagina 82 din auxiliar reviste poezia Noaptea calculatorFO: frontal, individualOSEvaluare individual

AVAP2.3DP2.1 Exerciii de construire cu ajutorul cuburilorConfecii i jucriin parcRM: pagina 11 din auxiliarFO: frontal, individual i pe grupeOSPP

Educaie fizic

LUNICLR1.11.21.3AVAP2.3ntlnirea de diminea Audierea povetii Puii de arici dup Ionel Pop Povestirea unor secvene preferate din textul audiat Exerciii de numire a personajelor din textul audiat Oferirea unor rspunsuri la cererea elementar de informaii: Cine?; Ce?; Unde?; Cum? Joc tip puzzle: AriciulComunicarea oralRM: povestea Puii de arici, dupIonel Pop puzzleFO: frontal, individualOSPP

MEM1.1; 1.2; 1.3CLR

AVAP2.2 Exerciii de recunoatere a mulimii fr niciun element Exerciii de completare a cifrei corespunztoare numrului de elemente Exerciii de tiere a elementelor unei mulimi pentru a rmne cte indic cifra respectiv Exerciii de identificare a poziiei numrului 0 pe axa numerelorNumerele naturale de la 0 la 10Numrul i cifra 0RM: pagina 29 din auxiliar culoriFO: frontal, individualOS

MM Exersarea asimilrii integrale a cnteculuiMicarea pe muzicaRM:OS

47

1.42.1 Reproducerea n colectiv, a cntecului Jocuri pe cntec cu executarea unor micrisugerat de textulcnteculuiCntecul Ariciul calculator CD culegere de cnteceFO: frontal, individual i pe grupe

Religie

MARIDP1.2CLR1.12.2ntlnirea de diminea Exerciii de identificare a situaiilor prezentate n imagini Joc de rol: La frizerCurenia mamasntiiIgiena personalRM: pagina 13 din auxiliarFO: frontal, individual i pe grupeOS

CLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 3.1;4.1AVAP4.2MEM3.1 Exerciii de recunoatere i de identificare a poziiei sunetului i, n diferite cuvinte Exerciii de desprire n silabe a cuvintelor care denumesc imaginile i de reprezentare grafic a lor Exerciii de realizare a corespondenei ntre litera i imaginea denumit de cuvntul care are ca liter iniial, litera i Jocuri folosind carduri cu imaginiSunetul i i literele I i i de tiparRM: pagina 28 din auxiliar carduriFO: frontal, individual i pe grupeOS

MEM1.11.21.3

AVAP2.2 Exerciii de colorare a unor obiecte pe care este scris cifra 0 Exerciiu de identificare a cifrelor scrise greit i de eliminare a acestora, prin tiere Exerciii de compunere i descompunere a unor numere Exerciii de ordonare cresctor i descresctor a numerelor nvate Completarea unor serii numerice Scrierea cifrei 0 n chenare de dimensiuni diferiteNumerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 0RM: pagina 30 din auxiliar creioane culoriFO: frontal, individualOSPP

Educaie fizic

MIERCURICLR3.14.1MEMntlnirea de diminea Memorarea strofei Iepuraul Exerciii de colorare a unor imagini, dup criterii date Exerciii de ncercuire a literelor nvate, folosindu-se culori diferiteSunetul i i literele I i i de tiparRM: pagina 29 din auxiliar srm creioane culoriOS PP Evaluare individual

48

3.1AVAP2.22.3 Exerciii de modelare a literei I, din srm Exerciii de imitare a scrierii literei n aer Exerciii de desenare a conturului literelor I i ide tiparFO: frontal, individual

MEM1.13.1AVAP2.2 Exerciii de recunoatere a cifrei 0 Exerciii de recunoatere a unei mulimi, dup criterii date Exerciii de realizare a corespondenei ntre dou mulimiNumerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 0RM: pagina 53 din auxiliarul Scriu cu Delfi fie de lucru creioane culoriFO: frontal, individualOSPP

AVAP2.3DP2.1 Exerciii de construire cu ajutorul cuburilorConfecii i jucriiCaruselulRM: pagina 11 din auxiliarFO: frontal, individual i pe grupeOSPP

Limba modern

JOIDP1.2MM2.1ntlnirea de diminea Activiti practice de exersare a aciunilor de igien personalCurenia mamasntiiIgiena personalRM: pieptn spun periu i past de diniFO: frontal, individual i pe grupePP

CLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 4.1MEM1.13.1 Exerciii de trasare i de colorare a imaginii unui iepura Exerciii de desprire a cuvintelor n silabe i de colorarea a bulinei corespunztoare sunetului i Exerciii de ncercuire a literei corespunztoare sunetului i, n diferite cuvinte Exerciii de completare a literei i i de citire a cuvntului obinut, urmrind imaginea Exerciii de scriere a literelor I i i de tipar, pe spaii de diferite dimensiuniSunetul i ilitereleI i i de tiparRM: pagina 15 din auxiliarul Scriu cu Delfi culori creioaneFO: frontal, individualOSEvaluare individual

MEM1.1; 1.2; 1.3;3.1; 4.2MM1.4; 2.1 Exerciii de verificare a competenelor matematice i de explorare a mediului, dobndite n unitatea tematicBucuriile toamnei Verificarea cntecelor nvate n unitatea Bucuriile toamneiVerificareRM: fi de lucru pagina 31 din auxiliarul La drum, cu Delfi!, editura Diana FO: individual i pe grupeEvaluaresumativ

49

VINERICLR1.1; 1.2; 1.3;2.1; 2.3; 3.1;4.1; 4.2ntlnirea de diminea Exerciii de verificare a competenelor nsuite n unitatea tematic Bucuriile toamneiVerificareRM: La drum, cu Delfi! fi de lucru, editura DianaEvaluaresumativ

AVAP2.3 Exerciii de decupare, pliere, asamblare i prindere a hrtieiConfecii i jucriiOrigami MoricaRM: pagina 12 din auxiliarOSPP

Educaie fizic

Unitatea tematic IV: Srbtori cu daruriPerioada de desfurare: sptmnile X XIII

Ziua/dataCompetene specificeActiviti de nvare integrate/disciplineDetalii de coninutResurseEvaluare

LUNICLR1.11.21.3MEM1.1DP3.1ntlnirea de diminea Audierea povetii Puiul de cprioar de V. Carianopol Povestirea unor secvene preferate din lectur Exerciii de numire a personajelor din lectur Oferirea unor rspunsuri, la cererea elementar de informaii: Cine?; Ce?; Unde?; Cum? Joc: Recunoate personajul! Jocuri de modificare a finalului povetii audiateComunicare oralRM: povestea Puiul de cprioar, deV. CarianopolFO: frontal, individual i pe grupeOS

MEM1.13.1CLR1.1MM AVAP2.22.3 Exerciii de numrare a elementelor unei mulimi cu4 elemente Exerciii de realizare a corespondenei ntre elementele mai multor mulimi Exerciii de desenare i completare a unor mulimi cu elementele necesare, dup criterii date Exerciii de identificare a poziiei numrul 4 pe axa numerelor Interpretarea cntecului Un elefant( a patra strof)Numerele naturalede la 0 la 10Numrul i cifra 4RM: pagina 32 din auxiliar creioane culori plane carduriFO: frontal, individualOS

MM2.1 Audiie muzical Simfonia jucriilor, LeopoldMozartMicarea pemuzicPercuie corporalRM: calculator CDOS

50

CLR1.1 Exerciii de executare a percuiei corporale, detaat de cntec, n colectiv i individual Jocuri pe cntec Exerciii de percuie corporal (bti din palme, cu degetul n banc, cu palmele pe genunchi) Exersarea asimilrii integrale a cnteculuiCntec: Cu ciocani cletior, HarryBrauner culegere de cnteceFO: frontal, individual i pe grupe

Religie

MARIDP3.1AVAP2.2CLR2.2ntlnirea de diminea Discuii despre statutul de colar i despre programul zilnic al colarului Organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu activiti zilnice i sptmnale Desenarea momentelor specifice unei zile obinuite de coalProgramul zilnic al colaruluiRM: pagina 14 din auxiliar plane culori creioaneFO: frontal, individualOS

CLR1.1; 1.3; 1.4;2.1; 2.3; 3.1;4.1MEM1.13.1AVAP2.2 Exerciii de identificare a sunetului e i a poziiei acestuia n diferite cuvinte Exerciii de ncercuire a unei litere dintr-un ir de litere, dup criterii date E