Planificare Avap Ed. Litera

download Planificare Avap Ed. Litera

of 14

 • date post

  24-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  560
 • download

  43

Embed Size (px)

Transcript of Planificare Avap Ed. Litera

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  1/14

  PLANIFICARE

  ARTE VIZUALE I ABILITI PRACTICEAN COLAR 2015-2016CLASA a III-a

  PLANIFICARE CALENDARISTICCLASA: a III-aDISCIPLINA: Art !"#$a% &" a'"%"t()" *ra+t"+NU,R ORESPT,.N: 2PRO/RA,A COLAR: O,EN 5000212201,ANUAL: Art &" a'"%"t()" *ra+t"+ *3tr$ +%a4a a III-a E"t$ra L"traSemestrul I : 34 ore

  Semestrul al II-lea: 34 ore

  Total ore anual: 68 ore

  PLANIFICARE ANUAL

  Nr.crt.

  Unitateatematic

  Competenespecifice

  Coninuturi vizate/ activate Perioada

  Nr.ore.

  Observaii

  E!E"RUL I # $% septembrie &'$( # &) ianuarie &'$* +$, spt.-

  1. coiepovestesc

  1.2; 1.3;2.3

  Recapitulare: materiale iinstrumenteRecapitulare: elemente de limbajplastic-punctul, linia, pata deculoare, formaRecapitulare: tehnici de lucrunvate n clasa a !!-a

  3 spt.1' sept.(2 oct.

  )

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  2/14

  stropire forat, curere liber,fuionare, scurere aderent i

  prin dirijarea jetului de aer+ehnici de lucru: colaj, ndoire,tiere, lipire etc.+ehnic fotorafic: forma, luminai culoarea

  1 dec.

  0acana de iarn # $)decembrie2$' ianuarie

  . Pm7ntu8

  paneta vie

  1.2; 1.3; 2.3 +ehnici specifice de aplicare a

  culorilor: efectul de transparen/opacitate#binere de forme spontane prindecolorare cu pic+ehnici de lucru: colajul obinutprin rupere, tiere, lipire etc.+ehnic fotorafic: forma, luminai culoarea

  ' spt.

  11 ian.( feb.

  0acan intersemestria * februarie &'$*2$% februarie &'$*

  E!E"RUL a II ea2 3 februarie2$3 iunie &'$* +$3 sapt8 ptm7na $'29coaa atfe-

  ). :espre pasiuni 1.1; 1.2; 1.3;2.2; 2.'

  "mestecuri cromatice+ehnici de lucru cu fire i materialetetile: tiere, croire, coasere,mpletire+ehnica 4uillin

  3 spt.1 feb.' mar.

  )

  . ;nvm de a

  pante

  1.1; 1.3;

  2.2; 2.'

  *lemente de limbaj plastic-forma

  #binere de forme spontane dinsfoar colorat+ehnica amprentrii+ehnici de lucru cu materiale dinnatur

  ' spt.

  mar.1 apr.

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  3/14

  PLANIFICARE PE UNITI TE,ATICE

  E!E"RUL I

  Unitatea tematic: colile povestesc

  Perioada: S1 S3 (14 sept. 2 oct. 201! 6 ore

  Competene

  specifceActiviti de nvare

  Coninutvizat/activ

  Resursemateriale

  Evaluare/ Feed-

  back

  bser-

  vaii"#"P

  1.2; 1.3;2.3

  Teme propuse:

  Subiect aplicativ !!"rumul ctre#coal$$-1 orTema plastic: Linia-desen Macheta

  Subiect aplicativ!!amenii #colii! mici#i mari$$-2 oreTema plastic:Linii i puncte Colajul

  Subiect aplicativ !!%a&ini din via'a

  #colii$$-2 oreTema plastic:Obinerea de griuri prinamestecuri dintre alb i negru, n cantitidiferite Pata de culoare i forma

  Evaluare- ( or

  Recapitulare:

  materiale iinstrumente

  Recapitulare:elemente de limbajplastic-punctul,linia, pata deculoare, forma

  Recapitulare: tenici

  de lucru !nvate !nclasa a ""-a

  #mestecuriacromatice

  $binere de formespontane

  a. materiale:

  manualul i caietulde arte vizuale i

  abiliti practice,

  materiale i

  instrumente ce se

  vor utiliza n orele

  de AA!

  b. procedurale:

  conversaia,

  e"plicaia,

  demonstraia,

  observaia,

  e"erciiul,

  problematizarea.

  c. #orme de

  or$anizare a

  colectivului:

  activitate#rontal,

  %bservarea$radului de

  implicare in

  rezolvarea

  sarcinilor

  &espectarea

  criteriilor de

  evaluare

  'valuare

  practica

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  4/14

  %orme plane ispaiale &colajul imaceta'

  activitate

  individual.

  Unitatea tematic: Eu ntre ceilali

  Perioada: S4 S$ ( oct.-30 oct.201! 8 oreCompete

  nespecifce

  Activiti de nvare Coninut

  vizat/activResurse

  materiale

  Evaluare/ Feed-

  back

  bser-

  vaii"#"P

  1.1; 1.2; 1.3;2.1; 2.2; 2.'

  Teme propuse:

  Subiect aplicativ: ,,(n copil obi)nuit**-+orTema plastic: (uloarea

  Subiect aplicativ: ,,(n copil obi)nuit**-+orTema plastic: (ulori principale i culoribinare

  Subiect aplicativ: ,,Totul despre mine**-+or

  Tenica $riami folosit pentruobinerea unei rame foto

  Subiect aplicativ: ,,.eilali**-+ orTema plastic: (ulori calde

  Subiect aplicativ: ,,.eilali**-+ orTema plastic: (ulori reci

  /lemente de

  limbaj plastic:culoarea, culoriprincipale, binare,calde, reci,nuane, tonuri

  Tenica $riami

  a. materiale:

  manualul i caietulde arte vizuale i

  abiliti practice,

  materiale i

  instrumente ce se

  vor utiliza n orele

  de AA!

  b. procedurale:

  conversaia,

  e"plicaia,demonstraia,

  observaia,

  e"erciiul,

  problematizarea.

  c. #orme de

  or$anizare a

  colectivului:

  activitate#rontal,

  %bservarea$radului de

  implicare in

  rezolvarea

  sarcinilor

  &espectarea

  criteriilor de

  evaluare

  'valuare

  practica

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  5/14

  Subiect aplicativ: ,,#mprenta claseimele**-0 oreTema plastic: )uane i tonuri

  /valuare-+ or

  activitate

  individual.

  Unitatea tematic: Jocuri i jucrii

  Perioada: S8 S10 (% no&.-2$ no&. 201! 6 oreCompete

  nespecifce

  Activiti de nvare Coninut

  vizat/activResurse

  materiale

  Evaluare/ Feed-

  back

  bser-

  vaii"#"P

  1.1; 2.1;2.2; 2.'

  Teme propuse:Subiect aplicativ: ,,1oi )i lucrurile**-0 oreTenici de lucru cu materiale te2tile:ppu)i de m3n

  Subiect aplicativ: ,,4ovestea din spateleunei jucrii**-+ orTenic de lucru: 5odelare liber

  Subiect aplicativ: ,,6ocurile eneraiilor**-0 oreTenici de lucru combinate: )oculmemoriei

  /lemente delimbaj plastic:linia, punctul,culoarea, forma

  Tenici de lucru cu7re i materialete2tile: tiere,croire, coasere,!mpletire

  5odelaj: modelareliber, presare8volum, plan, linie

  a. materiale:

  manualul i caietul

  de arte vizuale i

  abiliti practice,

  materiale i

  instrumente ce sevor utiliza n orele

  de AA!

  b. procedurale:

  conversaia,

  e"plicaia,

  demonstraia,

  observaia,

  %bservarea

  $radului de

  implicare in

  rezolvarea

  sarcinilor

  &espectarea

  criteriilor de

  evaluare

  'valuare

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  6/14

  /valuare-+ or e"erciiul,problematizarea.

  c. #orme de

  or$anizare a

  colectivului:activitate#rontal,

  activitate

  individual.

  practica

  Unitatea tematic: Harta anotimpurilor

  Perioada: S11 S13 (30 no&.-18 dec.201! 6 oreCompete

  nespecifce

  Activiti de nvare Coninut

  vizat/activResurse

  materiale

  Evaluare

  / Feed-back

  bs

  er-vaii

  "#"P

  1.1; 1.2; 1.3;2.2

  Teme propuse:Subiect aplicativ: ,,.ele patruanotimpuri**-1 orTema plastic: Amestecuri cromatice

  Subiect aplicativ: ,,.ele patruanotimpuri**-1 or

  #mestecuricromatice

  $binere de formespontane prin:stropire forat,curere liber,

  a. materiale:

  manualul i caietul

  de arte vizuale i

  abiliti practice,

  materiale i

  instrumente ce se

  %bservarea

  $radului de

  implicare in

  rezolvarea

  sarcinilor

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  7/14

  Tenici de lucru combinate pentruobinerea unui colaj

  Subiect aplicativ: ,,#notimpul preferat**-1or

  Tema plastic: %binerea de #orme spontaneprin stropire i cur$ere liber

  Subiect aplicativ: ,,#notimpul preferat**-1orTema plastic: Amestecuri obinute prin#uzionare i prin diri*area *etului de aer

  Subiect aplicativ:,,$biceiuri de iarn**-1or

  Tenici de lucru combinateTenica fotora7c:+orma, lumina iculoarea

  /valuare-1 or

  fu9ionare,scurere aderenti prin dirijareajetului de aer

  Tenici de lucru:colaj, !ndoire,tiere, lipire etc

  Tenicfotora7c:forma, lumina iculoarea

  vor utiliza n orele

  de AA!

  b. procedurale:

  conversaia,

  e"plicaia,demonstraia,

  observaia,

  e"erciiul,

  problematizarea.

  c. #orme de

  or$anizare a

  colectivului:

  activitate#rontal,

  activitateindividual.

  &espectarea

  criteriilor de

  evaluare

  'valuare

  practica

  Unitatea tematic: Pmntul planeta vie

  Perioada: S14 S1$ (11 ian.- 'e.2016! 8 oreCompete

  neActiviti de nvare Coninut

  vizat/activResurse

  materialeEvaluare/ Feed-

  bser-vaii

 • 7/25/2019 Planificare Avap Ed. Litera

  8/14

  specifce back

  "#"P

  1.2; 1.3; 2.3

  Teme propuse:Subiect aplicativ: ,,(niversul**-+ or

  Tenici de reali9are a unui mobil

  Subiect aplicativ: ,,(niversul**-+ or$ altfel de fotora7e

  Subiect aplicativ: ,,(niversul**-+ orTema plastic: %binerea de #orme prindecolorare de pic

  Subiect aplicativ: ,,4laneta albastr**-+or

  Tema plastic: '#ectul detransparenopacitate

  Subiect aplicativ: ,,4laneta albastr**-+or.olajul prin rupere

  Subiect aplicativ: ,,"nim verde**-+ orTenici combinate pentru reali9areaunui monoclu

  Recapitulare-0 ore

  Tenici speci7cede aplicare a

  culorilor: efectulde transparen;opacitate

  $binere de formespontane prindecolorare cu pic

  Tenici de lucru:colajul obinut

  prin rupere,tiere, lipire etc

  Tenicfotora7c:forma, lumina iculoarea

  a. materiale:

  manualul i caietul

  de arte vizuale iabiliti practice,

  materiale i

  instrumente ce se

  vor utiliza n orele