PLAN OPERAŢIONAL 2011

of 12 /12
PLAN OPERAŢIONAL 2011 Obiective Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor Costu ri estimate Sursă finanţare Responsa bili Termen Ø Intensificarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de învăţământ şi misiunea de cercetare ştiinţifică a Universităţii 1.1. Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului Pro. ISUC Dir. DPPD CADP Permanent 1.2. Promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu Pro. FI Pro. CRI Permanent 1.3. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice Pro. CRI Dir. DCS Permanent 1.4. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii Pro. ISUC Dir. DMC CEAC Permanent 1.5. Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor Pro. ISUC Decanii Permanent 1.6. Aplicarea unui management economico-financiar eficient întemeiat pe planificarea strategică Pro. FI Permanent 1.7. Promovarea strategiei de universitate antreprenorială Pro. FI, Pro. CRI Permanent 1.8. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare Pro. FI DGA Permanent 1.9. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice Pro. ISUC SSS, Permanent 2. Candidaţii, studenţii şi absolvenţi Ø Controlul creşterilor cantitative şi determinarea unui număr optim de studenţi, care să garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative şi structurale ale Universităţii şi să nu genereze o 2.1. Elaborarea unei prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere 5000 Venituri proprii Pro. ISUC mai 2.2. Creşterea vizibilităţii universităţii, prin următoarele activităţi: - includerea in programul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti organizate de către fiecare facultate a secţiunii „ Elevii în parteneriat cu universitatea” - diseminarea în mass-media a tuturor activităţilor care pot crea o imagine Pro. ISUC Pro. CRI Dir. DCS Dir. DPPD Decanii Permanent

Embed Size (px)

Transcript of PLAN OPERAŢIONAL 2011

Pro.
ISUC
dezvoltare cantitativ i calitativ a corpului
profesoral i de cercettori propriu
Pro. FI
cercetrii tiinifice
Pro. CRI
Pro. ISUC
Dir. DMC
restructurarea curriculum-ului, în strâns
i cu organizarea specializrilor
antreprenorial
i modernizarea dotrilor pentru învmânt
i cercetare
Pro. FI
DGA Permanent
studeni i cadre didactice
Ø Controlul
creterilor cantitative
i determinarea
dinamica i structura fluxurilor de candidai
la admitere
5000 Venituri
fiecare facultate a seciunii „ Elevii în
parteneriat cu universitatea”
activitilor care pot crea o imagine
Pro. ISUC
Pro. CRI
Dir. DCS
acordate studenilor, participarea studenilor
- sensibilizarea i atragerea interesului
cadrelor didactice din învmântul
preuniversitar prin diferite activiti
elaborate/adaptate nevoilor profesionale ale
manifestri tiinifice adresate profesorilor)
pentru studenii cu probleme materiale, sub
forma unei mese gratuite, cazare gratuit
sau parial gratuit, respectiv scutire parial
a taxei de studiu.
viitorului student 5000
creditele transferabile (mobilitatea
studenilor, prelungirea colarizrii,
refacerea parcursului disciplinelor
Pro. ISUC
Decanii Permanent
studenilor
de învare
Pro. ISUC
Decanii Permanent
de studiu în strintate, stagii de practic
15000
2.11. Adaptarea i readaptarea procesului
de învmânt în funcie de competenele i
performanele ce vor fi solicitate
absolvenilor în exercitarea practic a
profesiunii
unei edine a Senatului dedicat studenilor SSS
mai
noiembrie
2500 Sponsori
relaiile cu studenii
Sponsori
zri
SSS
respectul fa de lege, respect fa de colegi,
dorin de autodepire
de cercetare ale catedrelor i centrelor de
cercetare
studeneti, precum i în aciuni de
voluntariat în cadrul CICOC
a cadrelor didactice de ctre studeni
Dir. DMC
private i/sau în parteneriat cu mediul socio-
economic
studenii din anul I, premiani la Olimpiadele
colare în timpul liceului
a studenilor i masteranzilor, la nivel de
Universitate, marcând 20 de ani de
învmânt superior albaiulian
universitate
din alte centre universitare
Absolvenilor Universitii 2500
documentare din biblioteca Universitii 10000
Venituri
proprii
cu precdere sub form electronic, pe
suport CD i/sau incluse în platforma e-
Learning i RAEL a Universitii
Pro. ISUC
Ø Consolidarea 3.1.Facultile i catedrele vor analiza Decanii iunie
corpului profesoral
tiinific a personalului didactic titular pe
termen mediu i lung (4-7 ani).
3.2. Se vor aplica msuri de stimulare i
de motivare a cadrelor didactice titulare
tinere pentru intensificarea eforturilor de
atingere a performanelor necesare accederii
la funciile didactice de profesor i
confereniar.
proiect pentru anul universitar 2011-2012
care s îndeplineasc standardele privind
numrul i structura personalului didactic
titular în raport cu numrul i structura
posturilor didactice.
Pro. FI
Pro. ISUC
unor cadre didactice formate i a unor
specialiti cu înalt competen
i cercettorilor pentru acoperirea
Decanii Permanent
Ø Folosirea
calitative de evaluare (practicate pe plan
naional)
promovare pe funciile didactice superioare
în concordan cu standardele practicate pe
plan naional
fiecare cadru didactic îi îndeplinete toate
atribuiile postului sau posturilor didactice
ocupate (cercetarea tiinific, relaiile cu
studenii, implicarea în comunitatea
de munc prin realizarea unui climat de
munc adecvat, împreun cu organizaia de
sindicat
Pedagogic va iniia aciuni (seminarii,
ateliere) pentru cunoaterea i aplicarea
strategiilor didactice moderne. Se va
1000
Venituri
proprii
Dir.
DPPD
CADP
octombrie
perfecionare i autoperfecionare
Universitii
Pro.
ISUC,
Ø Meninerea
echilibrului între
evoluiile de
ansamblu ale
economic i tehnico – administrativ
laborani, bibliotecari, analiti programatori,
30000 Alte
perfecionare profesional a personalului
tehnice i administrative pentru structurile
universitare parial sau integral autofinanate
prin granturi i programe de cercetare
5. Structura i organizarea activitii academice
Ø Creterea
gradului de
funcionalitate a
cercetrii tiinifice, în evaluarea i
promovarea personalului didactic
fr drept de vot, dar cu dreptul de a
participa la analiza problemelor i deciziilor
supuse dezbaterii
Pro. FI
Decanii Permanent
Universitii conform Legii Educaiei
ului Universitii. 5000
Ø Consolidarea
programelor de
programelor de
masterat (sistem
catedr/departament îi vor lua
responsabilitatea pentru acoperirea cu
program de studiu, nivel licen i masterat
pe care-l organizeaz.
la fiecare program de studiu în parte.
Decanii Permanent
RAEL a Universitii în procesele de predare
învare
în format clasic i electronic, pentru uzul
studenilor
(Comunicare i relaii publice) 26000
Venituri
proprii
evaluare a programelor de studiu i de
pregtire a dosarelor de acreditare pentru
specializrile autorizate, respectiv de
evaluare periodic pentru specializrile
web a Universitii
Bologna
octombrie
pedagogii
universitare
interactive
activitilor de practic a studenilor, prin
formarea unui cadru de organizare i
monitorizare a perioadelor de practic
Pro. ISUC
lucrrilor de gradul I
de studii Decanii aprilie
proiecte valorificate prin aplicare direct în
spaiul economic, social, cultural i prin
lucrri publicate în reviste cotate ISI/BDI
Dir. DMP
regional, naional i european
centrele de cercetare
în vederea obinerii acreditrii revistelor din
Universitate pentru recunoaterea lor
Pro. CRI
tematice, seminarii internaionale
de doctorat i dezvoltarea conducerii de
doctorat pentru noi domenii
doctoranzilor în granturi pe programe
doctorale i treptat în proiecte postdoctorale
Pro. CRI
Dir. SD
Dir. DMP
reviste de circulaie internaional
cercetare – dezvoltare în raport cu finanarea
de baz
Pro. CRI
Dir. DMP
Dir. DCS
excelenei în cercetare i creaie.
30000 Venituri
sprijinire a publicrii articolelor cotate ISI
proprii SSS
a activitii de cercetare prin alocarea unui
fond de salarizare difereniat în funcie de
performanele obinute în cercetare.
a centrelor de cercetare tiinific din
universitate.
2011 vor fi dedicate aniversrii a 20 de ani
de învmânt superior albaiulian
Ø Afirmarea i
Pro. CRI
consultan, evaluare i audit care s ofere
servicii mediului economic i social la nivel
local i regional
Universitii, cartea de vizit a instituiei,
într-un sistem activ de stocare a informaiilor
Pro. CRI Permanent
studiilor de masterat i formare continu prin
promovarea de activiti comune (aplicaii,
practic, dezvoltare de laboratoare, teme de
disertaie, etc.)
pe baz de convenii i acorduri cadru cu
universiti, instituii de cercetare, instituii
culturale sau alte organizaii din întreaga
lume
didactice i studeni cu alte universiti
Pro. ISUC
Pro. ISUC
cu recunoatere internaionala, care exista si
îi desfoar activitatea in cadrul
universitii
Ø Practicarea
unui management
nivelul structurilor academice (faculti,
departamente, catedre), al structurilor
instituional
Birou
financiar din granturi i contracte, paralel cu
o politic riguroas de raionalizare a
cheltuielilor
Birou
diversificat, din alte surse teriare, cum ar
fi: servicii de consultan, training, contracte
de cercetare i de prestri servicii cu
instituii publice sau private, taxe de studiu,
granturi de cercetare, donaii etc.
Pro. FI
Pro. CRI
Pro. ISUC
cheltuielilor de personal i orientarea unei
pri tot mai importante a fondurilor spre
dotri i investiii în mijloace i spaii pentru
învmânt, cercetare i servicii
asigurarea calitii educaiei constituite pe
programe de studii vor parcurge procedurile
de evaluare, vor analiza rezultatele obinute
i vor întocmi raportul de evaluare intern a
calitii educaiei (cu referire la programele
de studii respective)
învmânt Decanii aprilie
i a posturilor didactice
ARACIS i în Regulamentul intern de
evaluare i asigurare a calitii
CEAC
proiect pentru anul universitar 2011-2012
care s îndeplineasc standardele privind
numrul i structura personalului didactic
titular în raport cu numrul i structura
posturilor didactice
Pro. FI
Pro. ISUC
Pro. CRI
monitorizarea activitilor de evaluare
colegial, autoevaluare, din partea
prin programul Quantis
catedr i departament, în relaie direct cu
evoluia curriculum-ului i cu nevoile
procesului de învmânt
centre de excelen, cu abordri
interdisciplinare, prin colaborri externe i
granturi
privind condiiile de repartizare a orelor la
plata cu ora.
Pro. FI septembri
facultate de ctre echipa de auditori format
Pro. FI
pentru aplicarea standardelor i procedurilor
de management al calitii cu participarea
prodecanilor i efilor de catedr.
Dir. DMC Permanent
real de atragere de fonduri extrabugetare si
în acelai timp de cretere a vizibilitii
Pro. FI
obinerea finanrii i începerea lucrrilor la
Centrul de Învmânt i Cercetare
Multidisciplinar
14100
000
Alocaii
bugetare
15000
00
Alocaii
bugetare
obiectivul Centru de dezvoltare pedagogic.
Pro. FI
materiale didactice de referin din ultimii 5
ani
si un serviciu documentar solid si eficient
Pro. ISUC
domenii cu informaii referitoare la crile i
periodicele pe care le deine Biblioteca
Pro. ISUC
Dir. B
catedrelor/departamentelor la reele
la literatura de specialitate.
Legend:
Pro. CRI – Prorector cu cercetarea i relaiile internaionale
Pro. ISUC – Prorector pentru învmânt, strategie universitar i calitate
SSS – Secretar tiinific al Senatului
Dir. DPPD – Director Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic
Dir. DID – Director Departamentul pentru Învmânt la Distan i Formare Profesional
Continu
Dir. DMP – Director pentru Managementul Proiectelor
Dir. DCS – Director Departamentul Cercetrii tiinifice
Dir. DRI – Director Departamentul de Relaii Internaionale
Dir. SD – Director coala Doctoral
Dir. B – Director Bibliotec
CICOC – Comisia pentru Informare, Consultan i Orientare în Carier
DGA – Director General Administrativ
OS – Organizaiile studeneti (Liga studenilor, ASCOR)