Plan integrat de dezvoltare urban ă a zonei Ion Creang ă ... 0PIDU.pdf · Plan integrat de...

of 26/26
Plan integrat de dezvoltare urbană a zonei Ion Creangă din Sectorul 2 Bucureşti Plan integrat de dezvoltare urbană a zonei Ion Creangă din Sectorul 2 Bucureşti
 • date post

  09-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Plan integrat de dezvoltare urban ă a zonei Ion Creang ă ... 0PIDU.pdf · Plan integrat de...

 • Plan integrat de dezvoltare urban a zonei

  Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Planul Integrat de Dezvoltare Urbana P.I.D.U.

  Este un document de planificare a dezvoltrii ce se poate referiri la un centruurban sau zona de aciune urban.

  Experienele europene anterioare au artat c abordarea integrat a problemeloreconomice, sociale i de mediu, din zonele urbane, degradate, a fost o metoda desucces pentru rezolvarea acestora i obinerea unei dezvoltri urbane durabile.

  Aceasta abordare const n sprijinireasimultan a:

  1. activitilor de renovare fizic amediului urban;

  2. activitilor de reabilitare a

  Cine contribuie la realizarea planurilor integrate dedezvoltare urbana ?

  Autoritile administraiei publice locale mpreun cutoi actorii implicai i interesai de dezvoltarea urbantrebuie s colaboreze pentru elaborarea unor planuri

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  2. activitilor de reabilitare ainfrastructurii de baz;

  3. aciunilor pentru dezvoltareaeconomic, cretereacompetitivitii i a ocuprii;

  4. integrrii grupurilor etnice ncondiiile protejrii mediului.

  trebuie s colaboreze pentru elaborarea unor planuricoerente, participative, integrate i durabile, care sconduc la rezolvarea problemelor. Implicarea cetenilor i a principalilor actori localin elaborarea planurilor de dezvoltare urban constituieo precondiie pentru asigurarea sustenabilitiiplanurilor integrate.

 • Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Structura

  Caracterizarea generala a zonei CreangaIdentificarea zonei

  Analiza demografica-sociala

  Analiza economica si a dinamici investitilor

  Identificare nevoilor de dezvoltare (relationata cu concluzii ale analizelor socio-economice)

  Potential de dezvoltare

  Strategia dezvoltarii zonei de actiunea urbana

  Obiective strategice, politici si programe

  Prioritatii de dezvoltare

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Plan de Actiune de Dezvoltare UrbanLista proiectelor si budget estimat

  Managementul implementarii

  Informarea publicului in procesul elaborarea planului

 • Programul Operational Regional

  Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere

  Domeniul de interventie 1.1 planuri integrate de dezvoltare urbanaDomeniul de interventie 1.1 planuri integrate de dezvoltare urbanaSub-domeniul: Centre Urbane

  Operatiunile eligibile in cadrul proiectelor individuale componente ale Planuluiintegrat de dezvoltare urbana acopera:

  a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri

  c) reabilitarea infrastructurii sociale

 • Obiectivele proiectului de consultan P.I.D.U.

  Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui Plan integrat dedezvoltare durabil a zonei Ion Creang din Sectorul 2, Bucuresti, care srespecte cerinele de elaborare ale unui plan integrat de dezvoltare urban,i care s propun opiunile de dezvoltare strategic pentru regenerareaurban a zonei Ion Creang.

  Obiectivul secundar al proiectului const n aplicarea pe baza acestuidocument, n vederea atragerii de ctre Primria Sectorului 2 Bucureti defonduri nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare, n cadrul

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  fonduri nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare, n cadrulProgramului Operational Regional, Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltariidurabile a oraselor; Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate deDezvoltare; Sub-domeniul: Centre urbane.

 • Scopul i etapele P.I.D.U.

  Scopul final al proiectului l constituie rezolvarea simultan a o serie deprobleme identificate la nivelul zonei Ion Creang, Sector 2, Bucureti, ntrecare exist relaii de interdependen i care afecteaz i arealele adiacentezonei de intervenie propriu-zise zona Ion Creang.

  Plan Integrat Dezvoltare Durabil va fi elaborat n trei etape:

  1.elaborarea Strategiei de dezvoltare durabil a zonei Ion Creang;2.elaborarea Planului de aciune;

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  2.elaborarea Planului de aciune;3.elaborarea Portofoliului de proiecte finanabile.

 • Caracterizarea general i specific a zonei Ion Creang

  1. Identificarea zonei de aciune urban i justificarea alegerii2. Caracteristici demografice i sociale ale zonei de aciune urban i

  comparaie cu sectorul3. Caracteristici economice (profil economic, accesibilitate, servicii publice,

  nvmnt universitar, cercetare) ale zonei de aciune urban i comparaiecu sectorul

  4. Dinamica investiiilor n zona de aciune urban i comparaie cu sectorul5. Nevoi de dezvoltare identificate n zona de aciune urban6. Potenial de dezvoltare al zonei de aciune urban

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  6. Potenial de dezvoltare al zonei de aciune urban

 • Identificarea zonei de aciune urban

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Identificarea zonei de aciune urban

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Imbunatatirea aspectului urban al zonei prin modernizarea infrastructurii

  Potenial de dezvoltare

  Imbunatatirea aspectului urban al zonei prin modernizarea infrastructurii

  Atragerea unor noi investitii imobiliare prin crearea de functionalitati mixte urbane

  Utilizarea resurselor naturale pentru crearea unor posibilitati de petrecere a timpului liber

  Crearea unor servicii publice de asistarea unor grupuri de persoane cu nevoi speciale

  Cresterea sigurantei cetatenilor

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Cresterea sigurantei cetatenilor

  Transformarea Zonei Ion Creang ntr-un nod de transport intermodal/tranzit

 • Fundamentarea strategiei

  Bucureti

  Sector 2

  Ion Creang

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Uniunea European

  RomniaRegiunea Bucureti Ilfov

  Bucureti

 • Prioriti de dezvoltare la nivel national si regional

  National RegionalNational

  Planul National de Dezvoltare(PND) (2007 2013);

  Strategia Nationala pentruDezvoltare Durabila a Romaniei;

  Cadrul Strategic National deReferinta (2007 2013);

  Regional

  Planul de Dezvoltare RegionalaBucuresti Ilfov 2007 2013;

  Strategia regionala de inovare a regiuniiBucuresti Ilfov;

  Planul regional de actiune pentruocuparea fortei de munca si incluziunesociala si Planul de implementare a

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Programul Operational Regional(2007 2013)

  sociala si Planul de implementare aplanului regional de actiune 2006 - 2008,Bucuresti Ilfov;

  Cadrul Strategic Regional pentruRegiunea Bucuresti Ilfov.

 • Principii ale dezvoltrii durabile - 1 -

  Dezvoltare durabil

  Reprezinta un element esential pentru dezvoltarea zonei, integrat in arealul deReprezinta un element esential pentru dezvoltarea zonei, integrat in arealul dedezvoltare a Sectorului 2. Strangerea legaturilor intre actorii institutionali si comunitatealocala reprezinta premise importante pentru asigurarea succesului acestui demers.

  Echitate social

  Intentia este de a integra nevoile sociale fundamentale ale oamenilor, ca si programelede asistenta sanitara, utilizare a fortei de munca si a spatiului locativ, cu protectiamediului.

  Modele de utilizare durabil a terenurilor

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Modele de utilizare durabil a terenurilor

  APL recunoaste importanta politicilor eficiente de planificare a utilizarii terenurilor sidezvoltarii. In realizarea programului de reinnoire urbana ct si in proiectarea noilorzone de interventie, proiectul urmareste sa identifice o combinatie de functii pentru areduce nevoia de mobilitate.

 • Principii ale dezvoltrii durabile - 2 -

  Modele de mobilitate urban durabil

  APL va cauta sa imbunatateasca accesibilitatea si sa sustina bunastarea sociala siAPL va cauta sa imbunatateasca accesibilitatea si sa sustina bunastarea sociala simodurile de viata urbane, cu un volum mai redus al transporturilor. Dezvoltareazonei Creanga urmareste pe termen lung stimularea aparitiei si utilizarii mijloacelorde transport adecvate dpdv ecologic. Mijloacele de transport urban motorizat trebuiesa reprezinte o functie de facilitare a accesului catre serviciile locale si mentinere aactivitatii economice in oras.

  Cettenii ca factori principali si implicarea comunittii

  Proiectul de dezvoltare a Zonei Creanga tine cont de nevoile manifeste ale

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Proiectul de dezvoltare a Zonei Creanga tine cont de nevoile manifeste alecetatenilor din sector dar si a principalilor actori cu potential rol in dezvoltarealocala. Realizarea strategiei locale printr-un proces participativ ofera locuitorilorzonei Creanga posibilitatea de a-si aduce contributia la cresterea gradului debunastare, dezvoltand simtul apartenentei la comunitatea locala.

 • Direcii Strategice de dezvoltare urban

  Ca urmare a analizei diagonistic realizate la nivelul zonei Ion Creang, pentru perioada 2007 -2017 au fost identificate urmatoarele 6 directii strategice:

  dezvoltarea urbana: diminuarea disparitatilor de dezvoltare existente intre zona Ion Creanga sicelelalte zone ale Municipiului Bucuresti; mediul inconjurator: derularea de activitati care sa sealinieze la standardele europene in domeniul calitatii factorilor de mediu.

  dezvoltarea infrastructurii de transport: rezolvarea problemelor structurale cauzate deinexistenta unei infrastructuri de transport corespunzatoare;

  dezvoltarea infrastructurii de utilitati: rezolvarea problemelor cauzate de inexistenta uneiinfrastructuri de utilitati

  dezvoltarea comunitara (cultura, sanatate, servicii sociale, multiculturalism)

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  dezvoltarea comunitara (cultura, sanatate, servicii sociale, multiculturalism)

  dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale: incurajarea accesului la educatie,sprijinirea formarii si ocuparii resurselor umane, sustinerea categoriilor sociale in dificultate,oferirea de sanse egale.

  dezvoltare si competitivitate economica: dezvoltarea mediului de afaceri in zona Ion Creanga sicresterea gradului de competitivitate a firmelor;

 • Obiective generice ale P.I.D.U.

  Obiectivul general : Imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor din zona Creanga

  Imbunatatirea accessibilitatii si mobilitatii in zona CreangaImbunatatirea accessibilitatii si mobilitatii in zona CreangaDezvoltare urbana

  Infrastructura urbanaReabilitarea infrastructurii de tran sport urbanDezafectarea / reconversia zonelor industriale in vedereareintroducevi in cercuit pentru noi activitatii spatii publice, centresportive, sociale, educationale, recreationale

  Reabilitarea zonelor industriale/ de trasport feroviar in vederea dezvoltaride noi activitati

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  de noi activitatiRezolvarea problemelor de mediu

  Amenajarea spatiilor publiceCresterea gradului de constientizare a populatiei, a actorilor publici si privati privind problemele de mediu

 • Obiective generice ale P.I.D.U.

  Dezvoltare infrastructurii de trasportInfrastructura de trasport rutierInfrastructura de trasport rutier

  Reabilitarea si imbunatatirea infrastructurii de transport rutier localeCrearea de noi obiective de infrastructura rutiera pentru fluidizareacirculatieiOptimizarea circulatiei

  Infrastructura urbanaExtinderea/ modernizarea

  Imbunatatirea accesului locuitorilor la mijloace de transport

  Dezvoltarea infrastructurii de utilitatii

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Dezvoltarea infrastructurii de utilitatiiInfrastructura de utilitati

  Imbunatatirea infrastructurii de utilitatii: canalizare, epurare ape reziduale, apapotabila, gazeRacordarea tuturor gospodariilor la retelele de alimentare (apa-canal, gaze, energie termica, electricitate, linii telefonice, cablu TV, internet)

 • Obiective generice ale P.I.D.U.

  Incluziune sociala, egalitate de sanse, dezvoltarea resurselor umane si a servici sociale

  Dezvoltarea comunitara (cultura, sanatate, servicii sociale, multiculturalism)Dezvoltarea comunitara (cultura, sanatate, servicii sociale, multiculturalism)Dezvoltarea sistemului de servicii publice urbane

  Crearea si modernizarea facilitatilor pentru timpul liber. Cresterea accesului lacultura

  Activitati recreationale prin crearea un centru multifunctionalSecuritatea cetatenilor din zona Creanga

  Asigurarea sigurantei locuitorilor si prevenirea criminalitatiiPlasarea de camere de supraveghere in spatii publice

  Dezvoltarea sistemului de servicii socialeReabilitarea infrastructurii sociale

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Reabilitarea infrastructurii sociale Realizarea unor investitii in infrastructura sociala destinata categoriilor de persoane marginalizate si/ sau cu disabilitatiiPregatirea resurselor umane si suport pentru servicilor sociale

  Dezvoltarea de relatii multiculturaleDezvoltarea culturii

 • Obiective generice ale P.I.D.U.

  Incluziune sociala, egalitate de sanse, dezvoltarea resurselor umane si a servici sociale

  Dezvoltarea resurselor umaneAsigurarea accesului la educatie si formare a populatiei zonei CreangaCresterea gradului de ocupare la nivelul zonei

  Dezvoltarea si diversificarea activitatii economice in zona Creanga prin atragerea de investitii strategice, dezvoltarea mediului de afaceri in mod durabil

  Devoltare si competitivitate economica

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Planul de dezvoltare urban a zonei Ion Creang

  1. Portofoliu de proiecte la nivelul zonei Ion Creang

  2. Surse de finantare

  3. Lista proiectelor eligibile in cadrul Programului Operational Regional

  4. Bugetul estimat al proiectelor cu finantare POR

  5. Perioada de implementare a proiectelor

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  6. Harta zonelor de actiune

  7. Managementul implementarii planului integrat

 • Propunere Proiecte de infrastructur urban

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Proiecte de infrastructur urban

  Crearea si modernizarea spatiilor publice urbaneCrearea si modernizarea spatiilor publice urbane

  Renovarea / reamenajarea cldirilor degradate i pregtirea lor pentru noi tipuri deactiviti sociale (centru social pentru btrni)

  Crearea de parcari la intrarea in zona Ion Creang

  Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi, locuri de joaca Parcul Ion Creang)

  Sisteme de management al traficului (intersectiile: Sos. Colentina cu Sos. Fundeni)

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Sisteme de management al traficului (intersectiile: Sos. Colentina cu Sos. Fundeni)

  Crearea de piste ciclabile la nivelul principalelor artere rutiere din zona Ion Creang

 • Propunere Proiect de infrastructur social

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

 • Obiective Proiect de infrastructur social

  Obiectiv general: mbuntirea siguranei, securitii locuitorilor si elevilorObiectiv general: mbuntirea siguranei, securitii locuitorilor si elevilordin zona Ion Creang.

  Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zonaIon Creang

  Obiective specifice: Instalarea unui sistem de supraveghere stradala si inproximitatea scolilor si obiectivelor de interes public, care sa asigure:- prevenirea si combatearea actelor de violenta in spatiile publice;

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  - prevenirea si combatearea actelor de violenta in spatiile publice;- prevenirea si reducerea consumului de droguri in spatiile publicedin zona Ion Creang.

 • Proiecte poteniale

  Categorii de proiecte in zona Creanga:

  1.SOCIAL 1.SOCIAL -Centrul multifunctional Creanga pentru persoane varstnice

  Centrul de zi si de recuperare

  2.STRAZI Reamenajarea a 25 de strazi pentru:

  -fluidizarea traficului-accesibilitatea inspre zona centrala a Sectorului 2-accesibilitatea inspre zonele de recreere (parcuri) si spitale

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  -accesibilitatea inspre zonele de recreere (parcuri) si spitale

  3. CRIMINALITATE -Instalarea de camere de supraveghere-Siguranta publica in zona Creang-Iluminat public

 • Primria Sectorului 2 al Municipiului Bucureti

  Strada Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Bucureti

  Telefon: 021209 60 00; Fax:021209 6252; Web:www.ps2.ro

  E-mail:[email protected]

  Finance & Consulting Group SRL

  SITRACO Center - Splaiul Unirii Nr. 4, Bl. B3, Et. 5, Ap. 5.3

  [email protected];

  www.finco-group.eu

  Phone +40 21-314.40.46/47

  Plan integrat de dezvoltare urban a zonei Ion Creang din Sectorul 2 Bucureti

  Phone +40 21-314.40.46/47