Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

18
cont denumire 101 CAPITAL SOCIAL 1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1015 PATRIMONIUL REGIEI 1016 PATRIMONIUL PUBLIC 104 PRIME LEGATE DE CAPITAL 1041 PRIME DE EMISIUNE 1042 PRIME DE FUZIUNE/DIVIZARE 1043 PRIME DE APORT 1044 PRIME DE CONVERSIE A OBLIGATIUNI 105 REZERVE DIN REEVALUARE 106 REZERVE 1061 REZERVE LEGALE 1062 REZERVE PT. ACTIUNI PROPRII 1063 REZERVE STATUTARE, CONTRACTUALE 1064 REZERVE DE VALOARE JUSTA 1065 REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL. 1068 ALTE REZERVE 107 REZERVE DIN CONVERSIE 108 INTERESE MINORITARE 1081 INTERESE MINORITARE - REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 1082 INTERESE MINORITARE - ALTE CAPITALURI PROPRII 109 ACTIUNI PROPRII 1091 ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN SCURT 1092 ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN LUNG 117 REZULTATUL REPORTAT 1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP. 1172 REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS 1174 REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI 1176 REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA DIREC. IV 121 PROFIT SI PIERDERE 129 REPARTIZAREA PROFITULUI 131 SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII 132 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE - SUBVENTII PT. INVESTITII 133 DONATII PENTRU INVESTITII 134 PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR 138 ALTE SUME PRIMITE - SUBVENTII PENTRU INVESTITII 141 CASTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII 148 PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII 151 PROVIZIOANE 1511 PROVIZIOANE PT. LITIGII 1512 PROVIZIOANE PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR 1513 PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE 1514 PROVIZIOANE PENTRU RESTRUCTURARE 1515 PROVIZIOANE PENTRU PENSII SI OBLIGATII SIMILARE 1516 PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE 1518 ALTE PROVIZIOANE 161 IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG. 1614 IMPR. EXTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE STAT 1615 IMPR. EXTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE BANCI 1617 IMPR. INTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE STAT 1618 ALTE IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG. 162 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG

Transcript of Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

Page 1: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

cont denumire tip101 CAPITAL SOCIAL P1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT P1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT P1015 PATRIMONIUL REGIEI P1016 PATRIMONIUL PUBLIC P104 PRIME LEGATE DE CAPITAL P1041 PRIME DE EMISIUNE P1042 PRIME DE FUZIUNE/DIVIZARE P1043 PRIME DE APORT P1044 PRIME DE CONVERSIE A OBLIGATIUNI P105 REZERVE DIN REEVALUARE P106 REZERVE P1061 REZERVE LEGALE P1062 REZERVE PT. ACTIUNI PROPRII P1063 REZERVE STATUTARE, CONTRACTUALE P1064 REZERVE DE VALOARE JUSTA P1065 REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL. P1068 ALTE REZERVE P107 REZERVE DIN CONVERSIE B108 INTERESE MINORITARE B1081 INTERESE MINORITARE - REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR B1082 INTERESE MINORITARE - ALTE CAPITALURI PROPRII B109 ACTIUNI PROPRII A1091 ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN SCURT A1092 ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN LUNG A117 REZULTATUL REPORTAT B1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP. B1172 REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS B1174 REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI B1176 REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA DIREC. IV B121 PROFIT SI PIERDERE B129 REPARTIZAREA PROFITULUI A131 SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII P132 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE - SUBVENTII PT. INVESTITII P133 DONATII PENTRU INVESTITII P134 PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR P138 ALTE SUME PRIMITE - SUBVENTII PENTRU INVESTITII P141 CASTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII P148 PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII A151 PROVIZIOANE P1511 PROVIZIOANE PT. LITIGII P1512 PROVIZIOANE PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR P1513 PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE P1514 PROVIZIOANE PENTRU RESTRUCTURARE P1515 PROVIZIOANE PENTRU PENSII SI OBLIGATII SIMILARE P1516 PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE P1518 ALTE PROVIZIOANE P161 IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG. P1614 IMPR. EXTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE STAT P1615 IMPR. EXTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE BANCI P1617 IMPR. INTERNE DIN EMISIUNI DE OBLIG. GARANTATE DE STAT P1618 ALTE IMPR. DIN EMISIUNI DE OBLIG. P162 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG P

Page 2: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG P1622 CRED.BANCARE TERMEN LUNG NERAB. P1623 CREDITE EXTERNE GUVERNAMENTALE P1624 CREDITE EXT. GARANTATE DE STAT P1625 CREDITE EXT. GARANTATE DE BANCI P1626 CREDITE DE LA TREZORERIA STAT. P1627 CREDITE BANCARE INTERNE GARANTAT P166 DATORII CE PRIVESC IMOBILIZARILE P1661 DAT. LA SOC. DIN GRUP P1663 DAT. LA SOC. CE DETIN INT. PART. P167 ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM. P168 DOB. AF. IMPR. SI DAT.ASIM. P1681 DOB. AF. IMPRUM. DIN OBLIGATIUNI P1682 DOB. AF. CRED. BANC. TERM. LUNG P1685 DOB. AF. DAT. LA SOC. DIN GRUP P1686 DOB. DAT. SOC. CU INTERESE PART. P1687 DOB. AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI P169 PRIME PT.RAMBURSARE OBLIG. A201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE A203 CHELTUIELI DE DEZVOLTARE A205 CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT. A207 FOND COMERCIAL B2071 FOND COMERCIAL POZITIV A2075 FOND COMERCIAL NEGATIV P208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE A211 TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI A2111 TERENURI A2112 AMENAJARI DE TERENURI A212 CONSTRUCTII A213 INSTALATII TEHNICE,MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII A2131 ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.) A2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA A2133 MIJLOACE DE TRANSPORT A2134 ANIMALE SI PLANTATII A214 MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC. A231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS A232 AVNSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI A233 IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS A234 AVANSURI ACORDATE PT. IMOB. NEC. A261 ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE A263 INTERESE DE PART. A264 TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENTA A265 ALTE TITLURI IMOBILIZATE A267 CREANTE IMOBILIZATE A2671 SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE A2672 DOBANDA AF. SUMELOR DAT. DE ENTITATILE AFILIATE A2673 CREANTE DIN INTERESE DE PART. A2674 DOB. AFERENTA IMPRUMUT. ACORDATE A2675 IMPRUMUTURI ACORDATE TERM. LUNG. A2676 DOB. AF. CR. .DIN INTERESE PART. A2678 ALTE CREANTE IMOBILIZATE A2679 DOB. AF. ALTOR CREANTE IMOB. A269 VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. IMOB. FIN. P2691 VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ACTIUNILE DETINUTE LA ENT. AFIL. P

Page 3: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

2692 VARSAMINTE DE EFECTUAT PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE P2693 VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE P280 AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP. P2801 AMORT. CHELT.DE CONSTITUIRE P2803 AMORT. CHELT.DE DEZVOLTARE P2805 AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE P2807 AMORT. FONDULUI COMERCIAL P2808 AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE P281 AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE P2811 AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI P2812 AMORT. CONSTRUCTIILOR P2813 AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT P2814 AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP. P290 PROV. PT. DEPR. IMOB. NECORP. P291 PROV. PT. DEPR. IMOB. CORP. P2911 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR P2912 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CONSTRUCTIILOR P2913 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA INSTALATII TEHNICE,MIJ. TRANSP. P2914 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE P293 PROV. PT. DEPR. IMOB. IN CURS P2931 AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOB. CORP. IN CURS DE EXECUTIE P2933 AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOB. NECORP. IN CURS DE EXECUTIE P296 PROV. PT. DEPR. IMOB.FINANCIARE P2961 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ACTIUNILOR LA ENTIT. AFIL. P2962 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A INTERESELOR DE PARTICIPARE P2963 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR TITLURI IMOBILIZATE P2964 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A SUMELOR DAT. DE ENTIT.AFIL P2965 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A CREANTELOR - INT. DE PART. P2966 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A A IMPRUM. - TERMEN LUNG P2968 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR CREANTE IMOBILIZATE P301 MATERII PRIME A302 MATERIALE CONSUMABILE A3021 MATERIALE AUXILIARE A3022 CONBUSTIBILI A3023 MATERILAE PT. AMBALAT A3024 PIESE DE SCHIMB A3025 SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT A3026 FURAJE A3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE A303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR A308 DIF.DE PRET LA MAT.PRIME & MAT A331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE A332 LUCR. SI SERV. IN CURS DE EXEC. A341 SEMIFABRICATE A345 PRODUSE FINITE A346 PRODUSE REZIDUALE A348 DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE A351 MATERII SI MATERIALE LA TERTI A354 PRODUSE AFLATE LA TERTI A356 ANIMALE AFLATE LA TERTI A357 MARFURI AFLATE LA TERTI A358 AMBALAJE AFLATE LA TERTI A361 ANIMALE SI PASARI A368 DIF.DE PRET LA ANIMALE SI PASARI A

Page 4: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

371 MARFURI A378 DIF.DE PRET LA MARFURI B381 AMBALAJE A388 DIF.DE PRET LA AMBALAJE A391 PROV. PT. DEPREC. MAT. PRIME P392 PROV. PT. DEPREC. MATERIALE P3921 PROV. PT. DEPREC. MAT. CONS. P3922 PROV. PT. DEPREC. OB. INV. P393 PROV. PT. DEPREC. PROD. IN CURS P394 PROV. PT. DEPREC. PRODUSELOR P395 PROV. PT. DEPREC. STOCURILOR P396 PROV. PT. DEPREC. ANIMALE P397 PROV. PT. DEPREC. MARFURILOR P398 PROV. PT. DEPREC. AMBALAJELOR P401 FURNIZORI P403 EFECTE DE PLATIT P404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI P405 EFECTE DE PLATA PT.IMOBILIZARI P408 FURNIZORI-FACTURI NESOSITE P409 FURNIZORI DEBITORI A4091 FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI A4092 FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII A4111 CLIENTI A4118 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU A413 EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI A418 CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT A419 CLIENTI - CREDITORI P421 PERSONAL - SALARII DATORATE P423 PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT. P424 PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT P425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI A426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE P427 RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI. P428 ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS. B4281 ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS. P4282 ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS A431 ASIGURARI SOCIALE P4311 CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. P4312 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. P4313 CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT. P4314 CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT. P4315 FNUASS 0.85% P437 AJUTOR DE SOMAJ P4371 CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ P4372 CTR. ANG. LA FD. SOMAJ P4373 FOND GARANTARE 0.25% P438 ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE B4381 COM CM P4382 ALTE CREANTE SOCIALE A441 IMPOZITUL PE PROFIT B4411 IMPOZITUL PE PROFIT P4418 IMPOZITUL PE VENIT P442 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA B4423 TVA DE PLATA P

Page 5: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

4424 TVA DE RECUPERAT A4426 TVA DEDUCTIBILA A4427 TVA COLECTATA P4428 TVA NEEXIGIBILA B444 IMPOZITUL PE SALARII P445 SUBVENTII A446 TAXA DE MEDIU P447 FOND DE RISC SI ACCIDENTE P448 ALTE DATORII CU BUGETUL STAT B4481 ALTE DATORII FATA DE BUGET P4482 ALTE CREANTE FATA DE BUGET A451 DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI B4511 DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI B4518 DOBINZI PT. DECONTARI IN GRUP B453 DECONTARI INTERESE DE PART. B4531 DECONTARI INTERESE DE PART. B4538 DOBANZI PT. DEC.INTERESELE PART. B455 SUME DATORATE ASOCIATILOR P4551 ASOCIATI-CONTURI CURENTE P4558 DOBINZI-CONTURI ASOCIATI P456 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL A457 DIVIDENDE DE PLATIT P458 DECONTARI OPERATII PARTICIP. B4581 DECONT.OP.IN PARTICIP.ACTIV A4582 DECONT.OP.IN PARTICIP.PASIV P461 DEBITORI DIVERSI A462 CREDITORI DIVERSI P471 CHELT.INREG.IN AVANS A472 VENITURI INREG.IN AVANS P473 DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF. B476 DIFERENTE DE CONVERSIE-ACTIV A477 DIFERENTE DE CONVERSIE-PASIV P481 DECONTARI UNIT. SI SUBUNIT. B482 DECONTARI INTRE SUBUNITATI B491 PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT P495 PROV. DEPR. CREANTE-DEC.ASOCIATI P496 PROV. DEPR. CREANTE-DEBITORI P501 INVEST. FIN. TR. SCURT IN GRUP A505 OBLIGATIUNI EMISE SI RASCUMP. A506 OBLIGATIUNI A508 ALTE TITLURI DE PLASAMENT A5081 ALTE TITLURI DE PLASAMENT A5088 DOB.LA OBLIG. SI TITL. PLASAMENT A509 VARSAM.PT.TITLURI PLASAMENT P511 VALORI DE INCASAT A5112 CECURI DE INCASAT A5113 EFECTE DE INCASAT A5114 EFECTE REMISE SPRE SCONTARE A512 CONTURI CURENTE LA BANCI B5121 CONTURI LA BANCA IN LEI B51211 CONT LEI BRD A51212 CONT CARD BRD A5124 CONTURI LA BANCA IN DEVIZE B5125 SUME IN CURS DE DECONTARE A

Page 6: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

518 DOBANZI B5186 DOBANZI DE PLATIT P5187 DOBANZI DE INCASAT A519 CREDITE BANC.TERMEN SC. P5191 CREDITE BANCARE PE TERMEN SC. P5192 CREDITE BANC.TR. SC.NERAMB.SCAD. P5193 CREDITE EXTERNE GUVERNAMENTALE P5194 CREDITE EXT.GARANTATE STAT P5195 CREDITE EXT.GARANTATE BANCI P5196 CREDITE DE LA TREZORERIE STAT P5197 CREDITE INTERNE GARANTATE STAT P5198 DOBINZI LA CREDITE/TERMEN SC. P531 CASA A5311 CASA IN LEI A5314 CASA IN DEVIZE A532 ALTE VALORI A5321 TIMBRE FISCALE SI POSTALE A5322 BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA A5323 TICHETE SI BILETE DE CALATORIE A5328 ALTE VALORI A541 ACREDITIVE A5411 ACREDITIVE IN LEI A5412 ACREDITIVE IN DEVIZE A542 AVANSURI DE TREZORERIE A581 VIRAMENTE INTERNE A591 PROV. DEPR. INVEST. DIN GRUP P592 PROV.PT.DEPR.ACTIUNILOR PROPRII P595 PROV.PT.DEPR.OBL.EMISE-RASCUMP. P596 PROV.PT.DEPR.OBLIGATIUNILOR P598 PROV.PT.DEPR.ALTOR INVEST.FIN. P601 CHELT. CU MATERIILE PRIME A602 CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE A6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE A6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL A6023 CHELT. PRIVIND AMBALAJUL A6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB A6025 CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT. A6026 CHELT. CU FURAJELE A6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE A603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR A604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE A605 CHELT. CU ENERGIA SI APA A606 CHELT. CU ANIMALE SI PASARI A607 CHELT. PRIVIND MARFURILE A608 CHELT. PRIVIND AMBALAJELE A611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REP. A612 CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII A613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE A614 CHELT. CU STUDII SI CERCETARI A621 CHELT. CU COLABORATORII A622 CHELT. CU COMISIOANE SI COOP. A623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA A624 CHELT. CU TRANSPORTUL A625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI A

Page 7: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

626 CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM. A627 CHELT. CU SERV.BANCARE A628 ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI A635 CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE A641 CHELT. CU SALARII PERSONAL A642 CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR A645 CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC. A6451 CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. A6452 CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ A6453 CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT A6458 ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC A654 PIERDERI DIN CREANTE A658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE A6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL. A6582 DONATII SI SUBVENTII ACORDATE A6583 CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP. A6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE A6589 ALTE CHELT NEDEDUCTIBILE A663 PIERDERI DIN CREANTE DIN PART. A664 CHELT. CU INVEST. FIN. CEDATE A6641 CHELT. CU IMOB. FIN. CEDATE A6642 PIERDERI INVEST.FIN.TERM.SCURT A665 CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT. A666 CHELT. PRIVIND DOBANZILE A667 CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE A668 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE A671 CHELT. CU CALAMITATILE, ALTE EV A681 CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV A6811 CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB. A6812 CHELT. DE EXPL.CU PROV. RISC A6813 CHELT. CU PROV. PT. DEPR. IMOB. A6814 CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC A686 CHELT. FIN.CU AMORT.SI PROV. A6862 CHELT. CU PROV. RISCURI & CHE. A6863 CHELT. CU PROV. PT. DEPRECIERE A6868 CHELT. AMORT. PRIME RAMB.OBLIG. A691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT A698 ALTE CHELT. CU IMPOZITELE A701 V. DIN VANZAREA PROD.FINITE P702 V. DIN VANZAREA PROD. SEMIFAB. P703 V. DIN VANZAREA PROD. REZID. P704 V. DIN LUCRARI SI SERVICII P705 V. DIN STUDII SI CERCETARI P706 V. DIN REDEVENTE SI CHIRII P707 V. DIN VANZARI DE MARFURI P708 V. DIN ACTIVITATI DIVERSE P711 VARIATIA STOCURILOR B721 V. DIN PROD.DE IMOB.NECORP. P722 V. DIN PROD.DE IMOB.CORP. P741 V. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE P7411 V. DIN SUBVENTII DE EXPL.AF.C.A. P7417 V. DIN SUBVENTII DE EXPL.AF.A.V. P754 V. DIN CREANTE REAC.,DEB.DIVERSI P758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE P

Page 8: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

7581 V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT. P7582 V. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE P7583 V. DIN CEDAREA ACTIVELOR P7584 V. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII P7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE P761 V. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE P7611 V. TIT. PART. DIN GRUP P7612 V. TIT. PART.FIRME DIN AFARA GR. P7613 V. TIT. PART.FIRME ASOC. GR. P7614 V. TIT. PART.FIRME ASOC. AF. GR. P7615 V. TIT. PART.STRATEGICE GR. P7616 V. TIT. PART.STRATEGICE AF. GR. P762 V. INVEST. FIN. PE TERMEN SCURT P763 V. DIN CREANTE IMOB. P764 V. DIN INVEST. FIN. CEDATE P7641 V. DIN IMOBILIZARI FIN. CEDATE P7642 CASTIG DIN INVEST FIN.TERM.SCURT P765 V. DIN DIF.DE CURS VALUTAR P766 V. DIN DOBINZI P767 V. DIN SCONTURI OBTINUTE P768 ALTE V. FINANCIARE P771 V. SUBVENTII PT. EV. EXTRAORDINARE P781 V. PROV. PT. ACTIV. EXPL. P7812 V. PROV. PT. RISCURI / CHEL. P7813 V. PROV.PT.DEPR. IMOBILIZARILOR P7814 V. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC. P786 V. FIN.DIN PROVIZIOANE P7863 V. PROV.DEPR.IMOBILIZARILOR FIN. P7864 V. PROV.DEPR. ACTIVELOR CIRC. P801 ANGAJAMENTE ACORDATE B8011 GIRURI SI GARANTII ACORDATE B8018 ALTE ANGAJAMENTE ACORDATE B802 ANGAJAMENTE PRIMITE B8021 GIRURI SI GARANTII PRIMITE B8028 ALTE ANGAJAMENTE PRIMITE B803 ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI B8031 IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE B8032 VAL. MAT. PRIMITE PT. PREL. B8033 VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE B8034 DEBITORI SCOSI DIN ACTIV, URMARI B8035 STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA B8036 REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM. B8037 EFECTE SCONTATE NEAJUNSE LA SCAD B8038 ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI B804 AMORTIZ. AF. GR. DE NEUTILIZARE B8045 AMORTIZ. AF. GR. DE NEUTILIZARE B805 DOBANZI AFERENTE CONTRACTELOR DE LEASING B8051 DOBANZI DE PLATIT B8052 DOBANZI DE INCASAT B891 BILANT DE DESCHIDERE A892 BILANT DE INCHIDERE A901 DEC. INTERNE PT. CHELTUIELI B902 DEC. INTERNE PT. PROD.OBT. B903 DEC. INTERNE PT. DIF.DE PRET A

Page 9: Plan de conturi ianuarie 2010 din Saga

921 CHELTUIELILE / ACTIV. DE BAZA A922 CHELT. / ACTIVITATII AUXILIARE A923 CHELT. COMUNE ALE SECTIEI A924 CHELT.GENERALE ALE UNITATII A925 CHELT.DE DESFACERE A931 COSTUL PRODUCTIEI OBTINUTE A933 COSTUL PRODUCTIEI NETERMINATE A999 CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI B