pipp SCRIEREA

download pipp SCRIEREA

of 60

Transcript of pipp SCRIEREA

SCRIEREADidactica limbii i literaturii romne PIPP Sighetu Marma iei, 17 ianuarie 2011

cuprins 1. Direc iile didacticii redact rii 2. Lectura programelor 3. Principii didactice 4. Metodologia activit ilor de scriere

1. Direc iile didacticii redact rii scrierea n dubl ipostaz - de obiect i - de mijloc al nv rii

1. Direc iile didacticii redact rii scrierea - obiect al nv riistructurarea capacit ilor ce permit realizarea unor tipuri de texte cu finalitate divers : - a. texte ce vorbesc despre lumea concret (descrieri ale unor locuri, obiecte sau persoane cunoscute, nara iuni ce redau ntmpl ri adev rate ) i texte ce vorbesc despre lumi imaginare (descrieri i nara iuni situate n regimul posibilului, probabilului); - b. texte prin care vorbim despre noi n ine (pagini de jurnal i mici poezii lirice) i texte prin care ncerc m s ac ion m asupra celorlal i (secven e informative sau argumentative) i - c. texte prin care vorbim despre alte texte n variant reproductiv (repovestirea i/sau reducerea con inutului la plan de idei) sau n variant interpretativ (scurte comentarii referitoare la mesajul operelor studiate).

1. Direc iile didacticii redact rii scrierea - mijloc al nv rii scrierea nseamn construc ia unor texte ce i propun familiarizarea cu sau aprofundarea unor concepte gramaticale, categorii lexicale sau no iuni de teorie literar . este utilizat la toate disciplinele colare.

1. Direc iile didacticii redact riiLinii de continuitate formarea capacit ilor scripturale presupune prezen a unui proiect formativ de durat - scrierea continu firesc nv area scrisului (construc ia de text este precedat de exerci ii de scriere corect a unor propozi ii i fraze) - scrierea prelunge te activit ile de producere de text oral din perioadele preabecedar , abecedar i postabecedar (ex.: povestirile sau descrierile orale sunt continuate prin povestiri i descrieri scrise, compunerile cu desen i cuvinte prin compuneri n care cuvntul scris devine singura form de expresie).

1. Direc iile didacticii redact riiLinii de separa ieun demers ce permite nv area i fixarea rapid a perechilor de ortograme - prezentarea perechilor trebuie precedat de serii de exerci ii ce vizeaz separat problema sau problemele ortografice vizate. Ex. perechile ea vs. ia i ei vs. iei nu vor ap rea dect n momentul n care sunt fixate a. scrierea pronumelor personale el , ea , ei , ele i b. scrierea formelor de prezent ale verbului a lua ce ncep cu i : ia , iei , iau . Ex. perechile cu s-a , s-au , i-a , i-au , ne-a sau ne-am vor fi precedate de activit i ce vizeaz scrierea verbelor la perfectul compus cu i f r pronume reflexiv sau personal. Ex. va vs. v-a , precedat de exerci ii de scriere a formelor de viitor.

1. Direc iile didacticii redact rii- necesitatea de a a eza ortogramele pe o singur linie de sens- numai pronumele personale, - numai formele de prezent ale verbului a lua , - numai forme de perfect compus sau de viitorul I

- trasarea unor astfel de linii de sens- nu pretinde cunoa terea conceptului gramatical supraordonat - se poate face intuitiv prin:- a. compuneri gramaticale ( Ce va face mine Dexter? , Unde s-a dus Donald? , Winnie i prietenii s i sau despre el i ei ) - b. prin exerci ii de nlocuire (ex.: nlocuirea unor substantive n nominativ i acuzativ cu pronumele personale corespondente; nlocuirea formelor de trecut ale verbului a lua cu cele de prezent).

Dup conturarea paradigmelor, i numai atunci, se poate trece la prezentarea perechilor, dar numai n situa ia n care dict rile evaluative indic necesitatea diferen ierilor.

1. Direc iile didacticii redact rii microlec ii de 5-10 minute, focalizate asupra scrisului (ortografie i punctua ie, a ezare n pagin ) discutarea i fixarea unor ortograme precum s-a i s-au , cu precizarea modului n care particip la exprimarea unor ac iuni trecute, n deschiderea unei activit i ce urm re te realizarea unei descrieri tip de discurs redactat, de regul , la prezent i definit prin predominan a substantivelor i a adjectivelor; discutarea ortografiei pronumelor personale de persoana a III-a N i Ac, forme accentuate, n deschiderea unei activit i de scriere reflexiv , tip de discurs construit la persoana I.

1. Direc iile didacticii redact rii integrarea microlec iilor n scenarii narative ample. integrarea microlec iilor n durata unei c l torii prin lumea ortogramelor: o c l torie cu ghid imaginar (ex.: tietot ) sau f r ghid, n cadrul c reia faptele de limb apar ca locuri de popas

1. Direc iile didacticii redact rii activitatea de producere de text secven e de scriere integrate n interiorul unor activit i consacrate studiului limbii. a. scurte compuneri n care sensul figurat este tratat ca sens propriu i pus, n felul acesta, n eviden (ex.: Portretul lui X, cel cu capul n nori ); b. texte scurte construite n jurul unor cuvinte compuse, oferite de nv tor (ex.: melcogar , elefantofurnic etc.) sau create de elevi (ex.: capsec , fl c riod / asteriod n fl c ri, exclasemn /semn de exclama ie), secven e ce permit familiarizarea elevilor cu una dintre modalit ile de mbog ire a vocabularului; c. compuneri ce urm resc fixarea conceptelor gramaticale (ex.: Ora ul adjectivelor ; Gr dina cu substantive ). n toate aceste cazuri ns , producerea de text nu mai este obiect, ci mijloc al nv rii, orientat nspre familiarizarea sau fixarea unor categorii lexicale sau gramaticale.

1. Direc iile didacticii redact rii activitatea de producere de text n cadrul aceleia i unit i de nv are, secven e de lectur , de scriere i de compunere oral centrate - asupra aceluia i tip de text (ex.: text descriptiv) - asupra aceleia i probleme (ex.: dialogul sau personajul) exemple: V aduce i aminte cum era descris, n poveste, obiectul/locul X?; Atunci cnd descriem, numim obiectul i tr s turile lui, apoi ar t m p r ile din care este compus i tr s turile lor i a ez m obiectul n spa iu. S ne amintim care sunt p r ile unui basm. Alege i un basm care v-a pl cut S -l povestim mpreun . Exist un la nceput i, dup multe ntmpl ri, un n sfr it. Toate pove tile fie ele scrise de scriitori, spuse sau scrise de copii au acelea i p r i .

2. LECTURA PROGRAMELOR organizarea textului scris : structurarea unor cuno tin e i strategii de construc ie de text cu grad mare de generalitate trei categorii de scriere: scrierea func ional , cea imaginativ i scrierea despre textul literar.

2. LECTURA PROGRAMELOR organizarea textului scris : structurarea unor cuno tin e i strategii de construc ie de text cu grad mare de generalitate trei categorii de scriere: scrierea func ional , cea imaginativ i scrierea despre textul literar i speciile subsecvente: la nivelul scrierii func ionale, biletul, felicitarea, cartea po tal , invita ia i, facultativ, scrisoarea. la nivelul scrierii imaginative: compunerea cu suport vizual (ilustra ii i benzi desenate) sau verbal (cuvinte de sprijin, nceput i final dat, plan de idei), i compunerea liber . n spa iul scrierii despre textul literar: r spunsul la ntreb ri i formularea de ntreb ri privind con inutul textelor studiate, povestirea unor fragmente de text, realizarea planului de idei i povestirea textului pe baza unui plan.

2. LECTURA PROGRAMELOR Vezi anexa din suportul de curs.

2. LECTURA PROGRAMELOR CAPACITATEA DE EXPRIMARE SCRISSTANDARDE DE PERFORMAN Alc tuirea unui plan simplu de idei al unui text narativ. Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe baza unui plan de idei. Redactarea unor texte scurte cu destina ie special (bilet, felicitare, carte po tal , invita ie). Redactarea de texte cu respectarea regulilor de desp r ire a cuvintelor n silabe, a celor ortografice i de punctua ie studiate, a a ez rii corecte n pagin i a scrisului lizibil. Redactarea unor texte corecte din punct de vedere lexical i gramatical.

2. LECTURA PROGRAMELORMarea majoritate a capacit ilor formulate n documentele colare trimit la dou dintre dimensiunile competen ei de comunicare: - dimensiunea lingvistic (lexic, aspecte legate de construc ia propozi iei i frazei) i -dimensiunea textual (povestire, nara iune, argumenta ie/sus inere a opiniei). Exist , de asemenea, i o capacitate ce face referire direct la componenta discursiv : - elevii vor ti s redacteze diverse texte de mic ntindere adaptndu-le destina iei i scopului comunic rii .

2. LECTURA PROGRAMELORn privin a atitudinilor, programele fixeaz dou obiective: - elevii vor fi capabili s manifeste interes pentru redactarea corect i ngrijit a compunerilor i a textelor cu destina ie special (clasa a III-a) i s manifeste interes i spirit critic fa de redactarea diverselor tipuri de texte (clasa a IV-a).

3. Principii didactice coeren a, transparen a i accesibilitatea demersului didactic prezen a agendelor deschise desf urarea, n cazul nv rii strategiilor de baz , a unor secven e de nv are complete diversificarea contextelor de redactare i a tipurilor de text centrarea activit ii de scriere asupra substan ei i coeren ei mesajului evaluarea dubl , a procesului i produsului scrierii

3. Principii didactice. Diversificarea contextelor de redactare i a tipurilor de text (1)inten ia nv torului este de a reliefa prezen a i rolurile emi torului i receptorului n procesul de scriere, sarcinile de lucru pot suna astfel: Descrie o zi de coal pentru o prieten real sau imaginar ce tr ie te pe un alt continent Poveste te o ntmplare fericit , ntr-un text ce urmeaz a figura ntr-o culegere pentru elevii din clasa a II-a Scrie o poveste i un alfabet al culorilor pentru elevii claselor mai mici . Scrie n calitate de elev/prieten/nepot unui coleg/nv tor/bunic Scrie n calitate de cititor al unei reviste/de telespectator al unui post TV/de fan al unui actor sau sportiv etc.

3. Principii didactice. Diversificarea contextelor de redactare i a tipurilor de text (2)

scrierea se modific n func ie de prezen a unui alt tip de limbaj; sarcinile de lucru: crearea unei povestiri i, apoi, transformarea ei n band desenat ; crearea unei descrieri i, apoi, transformarea ei n pagin de album etc.

3. Principii didactice. Diversificarea contextelor de redactare i a tipurilor de text (3) activit ile nso ite de momente de reflec ie: a relua i fixa, prin discu ii, pa ii procesului de redactare i factorii care l-au influen at. 1. actul scrierii dobnde te o alt finalitate, mai provocatoare dect cea impus de ecua ia elev-textnv tor 2. elevul c tig o alt motiva ie pentru activitatea de scriere: exersarea unor situa ii prezente n lumea din afara colii sau, mai mult, o form de prelungire a activit ii colare n lumea din afara colii.

3. Principii didactice Diversificarea tipologiei textului scris (1)

abordarea unor specii ct mai variate. - scrierea func ional - scrierea imaginativ - scrierea despre textul literar

3. Principii didactice Diversificarea tipologiei textului scris (2)

abordarea unor specii ct mai variate - scrierea func ional - scrierea imaginativ - scrierea despre textul literar structuri textuale fundamentale structura narativ , descriptiv i argumentativ

3. Principii didactice Centrarea activit ii de scriere asupra substan ei i coeren ei mesajului (1)

con inutul mesajului nu aspectele lui formale ( expresiile frumoase , ortografia, punctua ia i punerea n pagin )

3. Principii didactice. Centrarea activit ii de scriere asupra substan ei i coeren ei mesajului (2)

focalizarea excesiv a aten iei pe regulile de ortografie, de punctua ie i pe a ezarea n pagin reduce substan ial interesul elevilor pentru scriere! teme de tipul Construi i, cu urm toarele expresii, un text despre

3. Principii didactice. Centrarea activit ii de scriere asupra substan ei i coeren ei mesajului (3) - formele de evaluare punitiv ce coboar calificativul cu fiecare gre eal de ortografie i la adnot rile ce vizeaz prioritar modalit ile de punere n text ( Scrie mai frumos!, Fii atent la..! ); - atitudini i comportamente nedorite i greu de corectat ulterior:- anxietate n fa a colii albe, - decizia elevilor de a nu scrie tot ce au de spus, ci numai ceea ce este, cu siguran , corect , - preluarea, din comoditate, a unor stereotipuri lingvistice.

3. Principii didactice. Centrarea activit ii de scriere asupra substan ei i coeren ei mesajului (4) Dou tipuri de strategii: - a. strategii ce permit alegerea unor subiecte interesante / semnificante din punctul de vedere al elevului - b. strategii orientate, n primele etape, nspre formularea complet , fie i grosier i incorect , a mesajului i numai ulterior nspre cizelarea suprafe elor textuale.

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie - structurarea, n oglind , a fi elor/grilelor de control i evaluare - orientarea evalu rii: nspre textele finite, nspre produsele scrierii i nspre procesul scrierii

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (2) Exemplu repere pentru evaluare 1. criteriul con inutului (textul este evaluat n func ie de substan ialitatea mesajului, de claritatea i coeren a ideilor, de relevan a exemplelor, de expresivitatea imaginilor etc.) 2. criteriul discursiv sau pragmatic (textul este evaluat n func ie de gradul de adecvare la situa ia de comunicare presupus de specie i/sau fixat de elev sau de nv tor);

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (3) 3. criteriul structurii textuale: textul este evaluat n func ie de acurate ea modelului textual (narativ, descriptiv, argumentativ), dar i din perspectiva macrocoeren ei (prezen a celor trei p r i i echilibrul lor, ordinea secven elor, calitatea introducerii i a ncheierii); 4. criteriul lingvistic (textul este evaluat din punct de vedere lexical i gramatical proprietatea i varietatea termenilor, construc ia corect a propozi iei, frazei);

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (4) 5.criteriul formal (textul este evaluat n func ie de ortografie i punctua ie, a ezare n pagin , lizibilitatea scrisului, calitatea ilustra iei etc.).

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (5) Evaluarea procesului scrierii. Portofoliul - a. prin reunirea textelor finite, texte elaborate ntr-o perioad ndelungat de timp - b. prin reunirea variantelor intermediare.

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (6)a. portofoliul reune te texte diverse: - texte elaborate pe durata parcurgerii unui capitol, a unei unit i de nv are sau semestru; - texte specifice unui singur tip de scriere (ex.: numai compuneri libere, numai descrieri); - texte heterogene (teme de cas , lucr ri de control, pagini de jurnal, defini ii, texte func ionale etc.); - texte elaborate de elevi ca urmare a unor sarcini de lucru i texte pe care au ales singuri s le realizeze etc.; - variante finale i ciorne, numai variante finale sau numai ciorne.

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (7)b. n portofoliu textele sunt grupate i compun un ntreg; unitatea portofoliului se manifest n logica grup rii, explicit n cuprins i/sau pe copert ; c. dup etapa de structurare, portofoliul poate fi evaluat de elev, oral sau ntr-o fil de autoevaluare, i de nv tor, n fila de evaluare; n absen a acestor file nu se poate vorbi de portofoliu, finalitatea grupajului de texte fiind aceea de a crea un cadru de evaluare menit s vizibilizeze un proces, un traseu de nv are.

3. Principii didactice. Evaluare i reflec ie (8)Secven ele de autoevaluare - au rolul de a permite elevului s n eleag pa ii parcur i, - s - i numeasc realiz rile i nereu itele, - s ncerce s g seasc solu ii, - s - i construiasc singur strategii. Aceste secven e pot fi realizate - prin discu ii libere, n cadrul unor ore de prezentare a portofoliilor ( Ce ne spui despre portofoliul t u? ) - pot fi ghidate prin ntreb ri ce pretind r spunsuri punctuale, orale sau scrise: Care sunt paginile cele mai bune? , Ce i s-a p rut cel mai u or/mai greu? , Exist gre eli pe care le repe i? Care sunt ele? .

4. Metodologia activit ilor de scriere trei perspective asupra scrisului 1. abordarea metodic 2. abordarea expresiv , 3. abordarea socializatoare

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodic- producerea de text nonliterar i scrierea despre textul literar - are n vedere formarea urm toarelor capacit i: a. capacitatea de redare/reproducere n scris a con inutului unui text literar narativ; b. capacitatea de structurare a planului simplu de idei n vederea reproducerii con inutului unor texte c. capacitatea de construc ie, ntr-o variant elementar , a unor descrieri sau argumenta ii nonliterare.

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodictipuri de text a c ror realizare impune prezen a unor pre-structur ri, a unor planuri preliminare. speciile didactice: - (re)povestirea unui text literar narativ corelat direct cu elaborarea planului simplu i dezvoltat de idei - descrierea - argumentarea - r spunsurile scrise la ntreb ri ce vizeaz n elegerea i interpretarea unor texte epice i lirice.

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodic(Re)povestirea unui text literar - re-dare / re-producere detaliat a con inutului unui text literar cu dominant narativ - (re)povestirea p streaz structura global a textului prim, precum i toate datele/informa iile esen iale pe care acesta le con ine i ordinea n care le prezint . parcurgerea unor etape distincte de la receptarea, nevalorizat didactic, a unor crea ii epice, la receptarea i redarea unor texte epice cu sprijinul unui plan de idei.

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodic(Re)povestirea unui text literar Audiere/lectur nevalorizat didactic. - receptarea (audierea sau lectura) unui num r ct mai mare de texte narative cu ac iune unic , desf urat cronologic i cu intrig bine marcat - -crea ii epice din literatura pentru copii, fie ele n proz sau n versuri * construc ia canonic a ac iunii, caracter profund formativ: miturile, basmele, pove tile i legendele. Reaudiere/relectur i verificarea comprehensiunii prin ntreb ri. Relectur i recompunerea textului.

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodic(Re)povestirea unui text literar variante Dup fixarea n timp i prin repetare a algoritmului nara iunii, se poate trece la (re)povestirea scris parcursuri didactice: - un traseu lung, creat din dou secven e (text repovestire; text plan de idei repovestire), - un altul redus la repovestirea dup plan (text plan de idei repovestire). - Vezi anexele din suportul de curs.

4. Metodologia activit ilor de scriere 4.1. Abordarea metodic- structurarea capacit ii de repovestire poate fi sus inut de fi e de control - fi e construite n oglind cu grilele de evaluare - Vezi grila de control i de evaluare din suportul de curs.

Idei principale i secundare, planul de idei simplu i planul dezvoltatFiind odat mp ratul p s rilor foarte bine dispus i voind s tie care dintre Dorin a mp ratului p s rilor supu ii sau supusele sale cnt mai frumos, mai pl cut i mai fermec tor, a mp ratul p s rilor a dorit s afle cine dat porunc , n ntreaga sa mp r ie, s cnt cel mai frumos. se adune la curtea mp r teasc cei mai vesti i cnt re i ca s -i cnte la mas . Care este lucrul cel mai important (Legenda privighetoarei)prezentat de autor fragment/paragraf? n text

sau

Idei principale i secundare, planul de idei simplu i planul dezvoltatidee secundar - denume te informa ia sau informa iile oferite pentru explicitarea/nuan area ideii principale. Ce informa ii exist sau ce ni se spune despre ideea principal ? Ex. Pentru aceasta (pentru a- i realiza dorin a), mp ratul a poruncit ca cei mai vesti i cnt re i s se adune la curte .

Idei principale i secundare, planul de idei simplu i planul dezvoltatFormarea capacit ilor de identificare i de formulare a ideilor - o problem de exerci iu i de timp acceptarea r spunsurilor ce re in informa ii contextual importante ca r spunsuri posibile reluarea ntreb rilor n vederea identific rii datelor textual importante. - Presupune a. n elegerea intuitiv a conceptelor de idee principal i de idee secundar b. nv area algoritmului specific identific rii acestora.

Idei principale i secundare, planul de idei simplu i planul dezvoltatIdentificarea ideilor principale pe texte epice sau nonliterare

Idei principale i secundare, planul de idei simplu i planul dezvoltatAlgoritmul activit ii

Compunerea dup plan de ideiCompunerea dup un plan dat sau propriu - o strategie ce figureaz n programele claselor a III-a i a IV-a, - integrat n aria reprezentat de scrierea imaginativ .

Compunerea dup plan de idei. Programa colarClasa a III-a Compunerea unor scurte texte (7 15 enun uri) pe baza unui suport vizual: dup o ilustra ie sau dup un ir de ilustra ii, dup benzi desenate; ir de ntreb ri * pe baza unor cuvinte de sprijin. Compunerea dup plan de idei. Compunerea cu nceput/sfr it dat. Clasa a IV-a Compunerea dup un suport vizual (actualizare). Compunerea dup plan dat (actualizare). Compunerea dup un plan propriu de idei. Compuneri cu nceput/sfr it dat (actualizare). Compunerea pe baza unor cuvinte i a unor expresii date. Compunerea cu titlu dat. Compunerea narativ liber . *Compunerea narativ n care se introduce dialogul.

Compunerea dup plan de ideiscenariul compunerii dup plan : n variant tradi ional - scenariu adecvat numai construc iei de text nonliterar: a. planificarea (ce include activit i de recuperare i de structurare a cuno tin elor pe care le va con ine textul); b. textualizarea (ce presupune activit i de linearizare a cuno tin elor recuperate i redactarea propriu-zis ); c. relectura sau revizuirea (ce const n reluarea textului n vederea amelior rii i finaliz rii redact rii); d. controlul (ce presupune un demers evaluativ i reflexiv asupra ntregului proces, repliere ce poate determina eventuale reveniri asupra textului sau care poate influen a activit ile viitoare).

Compunerea dup plan de ideiCum se face planul de idei

4. Metodologia activit ilor de scriere4.2. Abordarea expresiv : compunerea liber scrierea reflexiv modele de redactare a. alegerea temei; b. scrierea liber ; c. seria rescrierilor ; d. corectarea variantei finale i editarea ei; e. lectura textului. i

Compunerea liberSCENARIUL LINEAR SCENARIUL NELINEAR

1. anun area unei teme comune pentru ntreaga clas ; 2. discutarea temei cu ntreaga clas ; 3. realizarea unui plan comun; 4. redactarea textului; 5. lectura, corectarea i rescrierea n form final ; 6. lectura textului.

1. anun area temei generale i specificarea ei de fiecare elev n parte; 2 reflec ie individual asupra subiectului ales 3. scrierea liber i prima ciorn ; 4. seria ciornelor succesive; 5. varianta final i publicarea ei; 6. lectura compunerilor.

Exerci ii de creativitate Animarea metaforelor sau a compara iilor Ipoteza imaginativ

Scrierea reflexivamintirile m rturisirile jurnalele intime autobiografiile

4. Metodologia activit ilor de scriere4.3. Abordarea socializatoare

Abordarea socializatoare confer scrierii func ia de instrument al integr rii i reu itei sociale. Specii: biletul, felicitarea, cartea po tal , invita ia, scrisoarea, noti ele ce preg tesc o prezentare oral , listele de cump r turi, nsemn rile din agend , completarea de formulare etc.

4.3. Abordarea socializatoareAlgoritm 1. etapa prezent rii a sau descoperirii tiparului textual; 2. etapa producerii de text; 3. etapa analizei textului produs din perspectiva tiparului de la care s-a pornit.

4.3. Abordarea socializatoareAlgoritm 1. Primul moment poate fi realizat a. inductiv (elevii analizeaz un grupaj de texte i eviden iaz tr s turile definitorii) b. deductiv (nv torul prezint caracteristicile speciei, iar elevii le identific ntr-o serie de texte propuse spre lectur ). 2. Redactarea propriu-zis va fi realizat - ca activitate pe grupe (dac sunt texte mai dificile, precum invita ia) - ca activitate individual (cartea po tal ).

4.3. Abordarea socializatoareExemplu PREZENTAREA UNUI JOC; CLASA A III-A Activitatea preliminar discu ie referitoare la jocuri i reguli de joc; prezentarea unui grupaj de texte ce cuprinde reguli de joc; analiza textelor din perspectiva m rcilor distinctive; analiza va sublinia: con inutul textului (regulile unui joc), aspectele formale (titlul, tipul propozi iilor i formele verbale), statutul emi torului (un foarte bun cunosc tor al jocului), al receptorului (un necunosc tor) i finalitatea textului (transmiterea cu foarte mare precizie a tuturor ac iunilor pe care le presupune jocul). Activitatea propriu-zis alegerea, mpreun cu elevii, a unui joc cu reguli nescrise (ex.: regulile jocului de-a v-a i ascunselea ); mp r irea clasei pe grupe (doi-patru elevi) i elaborarea textului; lectura textelor n paralel i pe secven e; discutarea diferen elor care apar, a motivelor pentru care apar i alegerea celor mai bune variante. Activitatea de reflec ie i tema reflec ie asupra activit ii, definirea tipului de text, a rolului i legilor lui; tem pentru acas ; redactarea unui text cu titlul Regulile jocului meu preferat . ca activitate individual (cartea po tal ).