Petru Cretia- Catedrala de Lumini

of 107

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Petru Cretia- Catedrala de Lumini

 • 8/13/2019 Petru Cretia- Catedrala de Lumini

  1/107

  PETRU CREŢIA

  Catedrala de lumini HOMER DANTE SHAKESPEARE HUMANITAS BUCUREŞTI Coperta IOANA DRAOMIRESCU MARDARE

  ! HUMANITAS" #$$% ISBN $%&'()'*%##'& Dedic această carte soţiei mele Ofelia Creţia, semn din adînc al puterii iubirii

   LĂMURIRE RELIMI!"RĂ 

  Cele trei +tudii ,uprin+e -n a,e+t .olum" toate inedite" +e -ntemeia/0 pe o ,er,etare per+onal0 1i ad-n,it0 a te2telor ori3inale #Iliada 1i Odiseea, Di$ina Commedia, %urtuna&' 4ire1te" a,olo unde lu,rul a 5o+t

   po+i6il" m'am ,on5runtat 1i ,u +pu+ele altor ,er,et0tori" at-tea ,-te am putut +0 ,uno+, din ,0r7ile 1i arti,olele de +pe,ialitate ,are +e 30+e+, la noi8 C0rturarul rom9n +e a5l0 +ilit +0 +uplinea+,0 lip+urile de in5orma7ie ,u +tr0dania lui 1i ,u at-ta ,u3et ,-t i'a dat +oarta8 Pe de alt0 parte" a,e+te +tudii ar 5i putut +0 ai60 5orma te:ni,0 tradi7ional0 -n lumea +a.ant0 1i +0 +e -n507i1e/e drept ,ontri6u7ii ori3inale la

  ,unoa1terea domeniului -n ,are +e -n+,riu8 Dar n'am dorit +0 5ie a1a" +o,otind mai potri.it rolul de mi;lo,itor -ntre a+emenea /one mai 3reu a,,e+i6ile ale ,ulturii 1i pu6li,ul lar3 de lim60 rom9n08 Am ,itat -ntotdeauna -n rom9ne1te" din tradu,erile noa+tre ,ele mai 6une +au tradu,-nd ,:iar eu" atun,i ,-nd era ne.oie de o mai mare apropiere de te2tele ori3inale8 N'am -mp-n/it pa3inile ,u note 1i trimiteri" m0r3inindu'm0 +0 le dau doar pe ,ele +tri,t ne,e+are8 Am ,0utat +0 e.it o terminolo3ie a,,e+i6il0 numai +pe,iali1tilor" 50r0 a +a,ri5i,a nimi, din ri3oarea demer+ului8 Şi 50r0 a 5a,e

   populari/are" ,i doar adopt-nd un ,od de e2pre+ie mai pu7in eni3mati,0" dar la 5el de ade,.at 5aptelor8 Am .oit" ,u alte ,u.inte" +0 ,ontri6ui ,u ,-t mi'a +tat -n puteri la ,ultura din ,are 5a, parte 1i de ,are m0 +imt ad-n, le3at" ad0u3-nd la tre,utul ei -n,0 o de+,:idere ,0tre marea literatur0 a lumii8 A1a ,um +,riam la +5-r1itul unui +tudiu mai .e,:i" pu6li,at -n  Epos (i lo)os, #$)#"

   pp8 (#?'(()@

 • 8/13/2019 Petru Cretia- Catedrala de Lumini

  2/107

  A1 5i 6u,uro+ +0 1tiu ,0 mi3ala ,u ,are am pro,edat nu .a 5i re+im7it0 ,a pli,ti+eal08 T:oma+ Mann -i  pre.ine din ,apul lo,ului pe ,ei ,are au de 3-nd +0'i ,itea+,0 Muntele $ră*it+

 • 8/13/2019 Petru Cretia- Catedrala de Lumini

  3/107

  #( 5iu 1i ,a pe un mo1tenitor" r0+507-ndu'# -n a.erile lui 1i 50,-ndu'# re3e pe+te neamul .e,in al dolopilor8 Apoi a +o+it la ,urtea lui -n+u1i Patro,lu" adu+ a,olo -n,0 de 5oarte t-n0r de tat0l +0u" Menoitio+ adole+,entul" ,are +0.-r1i+e 50r0 .oia lui" -ntr'o ,lip0 de m-nie" un omor" a 5o+t luat -n 3ri;a p0rintea+,0 a 60tr-nului re3e" ,are a 50,ut din el +,utier al 1i mai t-n0rului A:ile8 Cei doi au ,opil0rit -mpreun0" -n ,ea mai mare apropiere" 1i +'au le3at pe .ia708 Se pot aduna din Iliada 1tiri de+pre ,opil0ria lui A:ile8 Teti+" mama lui di.in0" nu pare +0'i 5i lip+it ,u totul 1i" de'a lun3ul poemului" nereida +pune -n ,-te.a r-ndun ,0 #'a ,re+,ut ,a pe un ar6ore t-n0r ,are +e -nal70" ,a pe o .i70 de .ie ,are ur,0 pe ,olina -n+orit0 a unui deal iar -ntr'un r-nd o .edem" dup0 ,-te -1i amintea A:ile" po.e+tind alor ,a+ei" la 4tia" ,um" ,u a;utorul 3i3antului Briareu" ,el ,u o +ut0 de

   6ra7e" #'a +al.at pe eu+ de o prime;dioa+0 uneltire a ,elorlal7i olimpieni8 Dar Teti+ lo,uie1te mai ale+ -n palatul de +u6 mare al tat0lui +0u Nereu" iar 3reul ,re1terii ,opilului 1i adole+,entului A:ile i'a re.enit lui 4oini2" pri6ea3ul o,rotit de Peleu prun," A:ile nu m-n,a de,-t din m-na lui 4oini2" ,are -l 7inea -n 6ra7e la o+pe7e" -i t0ia ,arnea 1i i'o d0dea -n 3ur0 -i d0dea 1i .in" pe ,are uneori ,opilul -l .0r+a" p0t-ndu'i piep7ii tuni,ii8 Iar" mai t-r/iu" 4oini2 e ,el ,are #'a -n.07at pe A:ile tot ,e tre6uie +0 1tie un lupt0tor" ,um +0 .or6ea+,0 1i +0 +e poarte ,a un om -ntre38 Fa edu,area lui A:ile a mai ,ontri6uit 1i ,entaurul C:iron ,are" -n +in3ur0t07ile -mp0du'ritului munte Pelion" #'a -n.07at ,um +0 +e

  5olo+ea+,0 de 6uruienile de lea," -n.070tur0 pe ,are A:ile i'a tran+mi+'o mai t-r/iu 1i lui Patro,lu8Au tre,ut ni1te ani" 1i pe+te re,ia +'a -ntin+ marea um6r0 a r0/6oiului ,u Troia8 A .enit -n 4tia Ne+tor" re3ele din PJlo+ din Elida" un 60r6at pe atun,i -n,0 -n puterea anilor" -n+o7it de Odi+eu um6lau prin -ntrea3a penin+ul0 ,a +0 adune lupt0tori -mpotri.a ,et07ii lui Priam8 C-nd au +o+it la ,urtea lui Peleu"

   60tr-nul re3e to,mai adu,ea o ;ert50 lui eu+" a;utat de A:ile 1i de Patro,lu8 C-nd i'a .0/ut pe #&

   Ne+tor 1i pe Odi+eu" A:ile" +urprin+" +'a repe/it la ei" i'a luat de m-n0" i'a po5tit" plin de ,urtenie" +0 1ad0 1i +0 +e o+p0te/e" dup0 ,are Ne+tor i'a -m6iat" pe A:ile 1i pe Patro,lu" +0 ple,e ,u ei 1i +0 +e al0ture r0/6oini,ilor ,are urmau +0 ata,e 6o3ata ,etate de din,olo de mare8 Cei doi tineri prime+, de -ndat0" i+pita 3loriei era prea mare 1i prile;ul prea 6un +0 ia+0 din a,el ,ol7 uitat al re,iei 1i +0 5ie

   p0rta1i la o e2pedi7ie ,um alta nu mai 5u+e+e8 Peleu -i la+0 +0 +e du,0" n'ar 5i putut +0 5a,0 alt5el" 1i" din

  5elul -n ,are -l -ntrea60 pe Ne+tor -n am0nunt de+pre neamurile 3re,e1ti" intere+at mai ale+ de ,e anume urma1i au mai marii a:ei" -n7ele3em ,0 a.ea 1i el m-ndria lui de tat08 Şi -i d0 5iului +0u" -n,0 ne1tiutor de +oart0" tot ,e primi+e de la /ei" armura" lan,ea" ,aii nemuritori8 Pre,um 1i" 5ire1te" un -n+emnat ,ontin3ent de mirmidoni" ,u ,omandan7ii ,ei mai 6uni" iar" drept -n+o7itori" pe 4oini2 1i pe Automedon8 Fa de+p0r7ire" Peleu" 1tiind 5irea 5e,iorului +0u" -l +50tuie1te +0'1i +t0p-nea+,0 m-nia 1i +0 nu ,aute .ra;60" ,i +0 +e arate" +pre mai marea lui ,in+tire" 6l-nd 1i -n30duitor8 Era ,a 1i ,um ai 5i +50tuit un pu:oi n0.alni, de munte +0 ,ur30 ,a o ap0 a1e/at0 1i lin08 Fa r-ndul +0u" Menoitio+" p0rintele lui Patro,lu" -1i -ndeamn0 5iul +0 +e poarte ,u A:ile ,a un 5rate mai .-r+tni," a;ut-ndu'# ,u +5atul 1i ,u ,:i6/uin708 A:ile nu 1o.0ie +0'# a+i3ure pe Menoitio+" ,are -i era ,a un un,:i" ,0 -i .a adu,e 5iul -napoi a,operit de +la.a ,u,eririi Troiei 1i -n,0r,at de a.u7ii8 Cei doi p0rin7i nu a.eau +0'1i mai .ad0 5iii ni,iodat08 Peleu a r0ma+ +in3ur" un 60tr-n 50r0 +pri;inul urma1ului +0u" nea.-nd prile;ul +0'i 30+ea+,0 +o7ie 1i +0

  ai60 nepo7i de la el8 Iar +oarta :ot0r-+e ,0 nu a.ea +0'# mai .ad0 -ntor,-n'du'+e a,a+0" +0'i taie p0rul -n ,in+tea Sper:eului" r-ul tutelar al re3atului +0u" ni,i +0'i adu,0 ;ert50 o +ut0 de 6oi 1i ,in,i/e,i de

   6er6e,i" a1a ,um 5030dui+e" n0d0;duind8 I'au r0ma+ doar la,rimile8 Mai t-r/iu" A:ile" -n 7inutul um6relor" +e teme ,0 tat0l +0u" +l06it de 60tr-ne7e 1i de a1teptare" nu mai e+te 7inut -n mare ,in+te 1i e+te

   poate prad0 +ama.olni,iilor ,elor din 7inuturile .e,ine" lip+it de 6ra7ul +0u ,are +0'# ape' 14 re" -n+p0im-nt-ndu'i .r0;ma1ii8 Se teme" dar nu 1tie nimi, de +oarta p0rintelui +0u" 1i ni,i Odi+eu" -ntre6at" nu are ,e +0'i +pun0" ,um nu are ,e ne +pune epo+ul -ntre3 de+pre ultimii ani 1i de+pre moartea a,e+tui om p0r0+it8 Iar Teti+" de ,-te ori e pomenit0 -n Iliada, +e a5l0 -n ad-n,ul m0rii" la tat0l ei" printre +urorile +ale" nereidele nemuritoare" +au al0turi de A:ile l-n30 Troia" +au pe Olimp" la /eii ,eilal7i" tot -n 5olo+ul ,opilului ei8 Din .ia7a +a de dinainte de r0/6oiul troian" tot ,e a5l0m din epopee" -n a5ar0 de 5aptul ,0 5u+e+e ,re+,ut0 1i r0+507at0 de Hera 1i dat0 de +o7ie muritorului Peleu" +e m0r3ine1te la dou0 a,te de 6u' n0tate" 5a70 de doi /ei8 DionJ+o+" ,opil" e pri3onit de re3ele tra, Fi,ur3" ,are" pe ,-nd DionJ+o+ +e a5la

 • 8/13/2019 Petru Cretia- Catedrala de Lumini

  4/107

   pe muntele Ni+a -n 3ri;a doi,ilor +ale >Hiadele" ,are au de.enit apoi o ,on+tela7ie@" .rea +0 le omoare  pe a,e+tea ,opilul" -n+p0im-ntat de +tri30tele lui Fi,ur3" +e a/.-rle tremur-nd -n apele m0rii" unde Teti+ -l ia" o,rotitoare" -n 6ra7ele ei8 Iar He5ai+to+" 5iul lui eu+ 1i al Herei" -n,0 un 60ie7andru" e+te a/.-rlit de tat0l +0u de pe Olimp pentru ,0 lua+e partea mamei +ale 1i" n0u,it 1i r0nit de ,0dere" e+te primit 1i el -n

   6ra7ele lui Teti+ 1i ale unei o,eanide" Eurinome" 1i a+,un+ de ele -ntr'o pe1ter0 din ad-n,ul marelui 5lu.iu O,ean ,are -n,on;oar0 p0m-ntul" ,ur3-nd ;ur'-mpre;urul lui" 50r0 i/.or 1i liman a,olo" +u6 .uietul de .aluri 50r0 ,ap0t 1i +u6 +puma lor al60" a +tat He5ai+to+ a+,un+ timp de nou0 ani" de nimeni 1tiut" 50urind 3iu.aeruri8 Şi a+t5el doi /ei de ran3 -nalt a;un3" prin .iolen70" -n lumea ei 1i 30+e+, la ea o,rotire 1i ad0po+t8 Fui Peleu -n+0" 5ii,a B0tr-nului m0rii nu i'a adu+ ni,i o m-n3-iere .reodat0" de1i a.eau a,eea1i durere +in3urul lor 5iu 1i de1i 1tia 6ine ,0 e tri+t 1i 60tr-n" Teti+" +in3ura dintre toate +urorile ei" /ei7ele m0rii" 5u+e+e +ilit0 de +t0p-nii ,erului" de eu+ 1i de Hera" +0'i 5ie +o7ie unui muritor

   pe ,are nu'# .oia" ori,ine ar 5i 5o+t8 Şi" ,um +e -nt-mpl0 de o6i,ei" -ntrea3a +a putere de dra3o+te +e -ndreapt0 ,0tre +in3urul ei 5iu" o 5iin70 50r0 +eam0n -n toate pri.in7ele 1i totodat0 +ortit0 unei mor7i # timpurii8 Toat0 Iliada e +tr060tut0 de tandre7ea" de -n3ri;orarea 1i de durerea a,e+tei maternit07i8 Se a5l0 din poem ,:iar am0nuntul" mi1,0tor" ,0" la ple,area lui A:ile -n r0/6oi" Teti+ i'a pu+ -n ,ora6ie" +9'# du,0 a,olo" departe" un ,u50r 5rumo+" -mpodo6it ,u lu,r0turi" -n ,are i'a -n3r0m0dit +traie de tot

  5elul" +0'i 7in0 de 5ri3 1i de .-nt l-n30 Troia" ad0u3-nd 1i o ,up0 m0ie+trit0" pentru li6a7iuni >pe ,areA:ile o 5olo+e1te ,-nd plea,0 Patro,lu la lupt0@8 -ntre ple,area lui A:ile din 4tia 1i -n,eputul a,7iunii  Iliadei au tre,ut ani mul7i 1i +'au petre,ut multe" dintre ,are pe unele le putem re,on+titui ,u a;utorul poemului8 O prim0 perioad0 e+te a,eea a +tr-n3erii trupelor ,on5ederate +u6 ,omanda lui A3amemnon" tra.er+area E3eei 1i +tatorni,irea a:eilor pe 70rmul din apropierea Troiei" unde a.eau +0 r0'm-n0 timp d