Pesteri din Romania

27
Care este Care este peştera cea mai peştera cea mai frumoasă din frumoasă din România ? România ? Peştera Muierii ? Peştera Muierii ? Peştera Urşilor ? Peştera Urşilor ? Peştera Peştera Vînturilor ? Vînturilor ? Sau …… Sau ……

description

Care este cea mai frumoasa pestera din Romania ?

Transcript of Pesteri din Romania

Page 1: Pesteri din Romania

Care este Care este peştera cea mai peştera cea mai

frumoasă din frumoasă din România ?România ?

Peştera Muierii ? Peştera Muierii ? Peştera Urşilor ?Peştera Urşilor ?

Peştera Peştera Vînturilor ?Vînturilor ?

Sau ……Sau ……

Page 2: Pesteri din Romania

Printre primele trei peşteri ale Europei,

situată între alte minunăţii ale Munţilor Bihorului, în Platoul

Padiş,

descoperită în 1984 de clujanul Daniel

Cârlugea

PeşteraPiatra

Altarului

Page 3: Pesteri din Romania
Page 4: Pesteri din Romania

Peştera însumează patru mari galerii:Palatul, Paradisul, Geoda şi Altarul Urşilor

Page 5: Pesteri din Romania

Peştera"Piatra

Altarului“nu este

amenajată pentru public, fiind deschisă doar pentru

cercetări ştiinţifice !

Page 6: Pesteri din Romania
Page 7: Pesteri din Romania
Page 8: Pesteri din Romania
Page 9: Pesteri din Romania
Page 10: Pesteri din Romania

Galeria "Palatul" este o sală înaltă de 30 m

precedată de o anticamera

"Baldachinul"; este o zonă cu formaţiuni

rare, curgeri mari de calcit şi domuri înalte.

“Palatul” are forma unei catedrale gotice,

înaltă şi îngustă, flancată de coloane de 15-20 m înălţime. Este

un monument de arhitectură subterană

unic în felul său în

România.    

Page 11: Pesteri din Romania

Galeria "Paradisul" este o sinteză a

întregii peşteri. Spaţii generoase sprijinite pe coloane şi discuri, geometrii cristaline ascunse sub ochiuri

de apă, depuneri diafane de ace, unice în peşterile noastre.

Galeria Paradisului se sfîrşeşte neaşteptat,

cu un pîrîu de "laptele de lună" - o pastă fluidă, de un alb nepămîntean, ce izvorăşte dintr-o

crăpătură a calcarului.

   

Page 12: Pesteri din Romania
Page 13: Pesteri din Romania

La baza peşterii s-a dezvoltat, pe scară

largă, un alt fenomen rar întîlnit pe glob. Sub oglinda

nemişcată, apa supramineralizată a

acoperit totul în cristale perfecte de calcit. Aceasta face

ca "Geoda" din Piatra Altarului să

fie unul dintre superlativele domeniului

subteran. Admiraţi perfecţiunea cristalelor.

Page 14: Pesteri din Romania
Page 15: Pesteri din Romania
Page 16: Pesteri din Romania
Page 17: Pesteri din Romania
Page 18: Pesteri din Romania
Page 19: Pesteri din Romania
Page 20: Pesteri din Romania
Page 21: Pesteri din Romania
Page 22: Pesteri din Romania
Page 23: Pesteri din Romania
Page 24: Pesteri din Romania
Page 25: Pesteri din Romania

Galeria "Altarul Urşilor" este o

galerie orizontală cu bolţi arcuite,

denumită "Cimitirul Urşilor". Ursul de caverna - "Ursus

Spelaeus"- era un locuitor obişnuit al peşterilor în timpul ultimelor perioade

glaciare. Aici  se pot observa un mare număr de cranii de urşi tineri

şi de pui, unele dintre ele abia se mai ghicesc sub stratul gros de

calcit.

Page 26: Pesteri din Romania

Dar să lăsăm

FRUMOSUL

să ne bucure …

Page 27: Pesteri din Romania

O vorbă de pe plaiuri bihorene O vorbă de pe plaiuri bihorene zice:zice:

Ce-i frumos … e rupt din Rai.Ce-i frumos … e rupt din Rai.

Trimite o părticică de Rai unui Trimite o părticică de Rai unui suflet doritor, bucură-l !suflet doritor, bucură-l !