Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

14
Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS Experiența Keystone Moldova

description

Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS. Experiența Keystone Moldova. Keystone Moldova. Progamul Comunitate Inclu zivă – Moldova. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Page 1: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Persoanele cu dizabilități pe piața munciidin perspectiva VRS

Experiența Keystone Moldova

Page 2: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Este implementat printr-un parteneriat stabilit între Keystone Human Services International, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, finanţat de Fundaţia Soros Moldova și Institutul pentru o Societate Deschisă/Iniţiative în Sănătatea Mintală

Perioada de implementare: 2008-2016

Aria geografică de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova

Keystone Moldova. Progamul Comunitate Incluzivă– Moldova

Page 3: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

A contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dezabilități în vederea incluziunii sociale a acestora prin:

a. dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor/ îngrijitorilor acestora;

b. dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi;

c. dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Obiectivele Programului

Page 4: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Persoanele cu dizabilități plasate în Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din Orhei;

Persoanele cu dizabilități mintale în risc de plasare în instituții rezidențiale;

Familiile biologice /extinse sau substitutive ale persoanelor cu dizabilități;

Prestatorii de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități;

Autorităţile publice locale de nivelurile unu şi doi

Beneficiarii Programului

Page 5: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

68 copii şi adulţi au fost dezinstituționalizați din instituţia din Orhei,

dintre care 42 au fost reintegrați în familii biologice, 14 copii au fost plasați

în serviciul Casa Comunitară, 8 tineri - în serviciul Locuinţă Protejată, 3 -

în APP și 1 adult – în Serviciul Plasament Familial Specializat

41 preveniţi de a fi plasaţi în Casa Internat pentru copii cu deficienţe

mintale Orhei

50 pregătiţi pentru dezinstituţionalizare

307 beneficiază de serviciile Echipelor Mobile

412 - beneficiază de suport în incluziune școlară

19 - beneficiază de serviciiul Respiro

Rezultate ale Programului

Page 6: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Valorizarea Rolului Social?

Permiterea, menţinerea, avansarea, protejarea rolurilor sociale valorizante pentru oameni – în deosebi a celor în risc al devalorizării.

Page 7: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

VIAŢA BUNĂ

ROLURI SOCIALE VALORIZATE

Avansarea imaginii Avansarea competențelor

Page 8: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Bogăția şi valorile materiale

Sănătate şi frumusețea corpului

Tinerețe, noutate

Competență, independență, inteligență

Productivitate, realizări

Individualism şi alegeri libere

Plăcere, distracții şi lejeritate

SOCIETATEA NOASTRĂ ACTUALMENTE APRECIAZĂ MULT:

Page 9: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

1. Analog Cultural Valorizant “ACV”

2. Adecvat cultural

3. Adecvat vîrstei

3 CONCEPTE CARE SUNT IMPORTANTE ÎN VRS

Page 10: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

OBIŞNUIT ÎN SENSSTATISTIC

TIPIC

PREVALENT

MAI PUŢINOBIŞNUIT,

ŞIVALORIZAT

NEGATIV

MAI PUŢINOBIŞNUIT, DARFOARTE APRECIAT

valorizarea rolului social

Page 11: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Afaceri

Page 12: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

14 persoane instruite în producere de gentuțe și portmonee.

Personalul instruit, împreună cu beneficiarii, fac genți și portmonee.

Producția este vîndută prin intermediul rețelei de distribuție a companiei Copmadam.

Producere de portmonee şi poşete

Page 13: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS
Page 14: Persoanele cu dizabilități pe piața muncii din perspectiva VRS

Instruirea a 18 persoane în planificarea unei afaceri.

Susținere în crearea și dezvoltarea a (8) 6 afaceri:o Cultivarea roșiilor în seră. (Hîncești)o Cultivarea căpșunilor în seră. (Orhei)o Creșterea prepelițelor. (Ialoveni)o Creșterea iepurilor. (Orhei)o Servicii de masaj. (Hîncești)o Servicii auto. (Hîncești)

Dezvoltarea întreprinderilor mici