Pediatrie - Teste

114
dezvoltarea fizica 1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea normală a perimetrului toracic la copilul în vîrstă de 10ani de viaţă? a) [x] 63 cm b) [ ] 60 cm c) [ ] 68 cm d) [ ] 70 cm e) [ ] 72 cm 2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea medie a perimetrului cranian la nou-născuţii, născuţi la termen? a) [ ] 32-34 cm b) [x] 34-36 cm c) [ ] 30-32 cm d) [ ] 36-38 cm e) [ ] 38-40 cm 3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10După care formule se determină masa corporală a copilului în vârstă de la 2 până la 10 ani? a) [x]10,5+2(n-1), unde n – numărul de ani b) [ ] m n +(800∙n), unde m n - masa la naştere, n-numărul de luni c) [ ] n∙5-20, unde n – numărul de ani d) [ ] m n +(800∙6)+400(n-6), unde m n - masa la naştere, n-numărul de luni e) [x]19-2(5-n), unde n – numărul de ani 4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care glandele endocrine exercită o influenţă prioritară asupra creşterii şi dezvoltării fizice a copilului în primul an de viaţă: a) [x] tiroida b) [x] timusul c) [ ] suprarenalele d) [ ] glandele sexuale e) [ ] hipofiza 5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Îndicaţi semnele sexuale secundare la fete în perioada pubertară: a) [x] creşterea şi dezvoltarea sânilor b) [ ] apariţia pilozităţii pubiene, axilare, faciale c) [x] apariţia pilozităţii pubiene d) [ ] mărirea progresivă a testiculelor şi a scrotului 1

Transcript of Pediatrie - Teste

Page 1: Pediatrie - Teste

dezvoltarea fizica1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea normală a perimetrului toracic la copilul în vîrstă de 10ani de viaţă?a) [x] 63 cmb) [ ] 60 cmc) [ ] 68 cmd) [ ] 70 cme) [ ] 72 cm 2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este valoarea medie a perimetrului cranian la nou-născuţii, născuţi la termen?a) [ ] 32-34 cmb) [x] 34-36 cmc) [ ] 30-32 cmd) [ ] 36-38 cme) [ ] 38-40 cm 3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10După care formule se determină masa corporală a copilului în vârstă de la 2 până la 10 ani?a) [x]10,5+2(n-1), unde n – numărul de anib) [ ] mn+(800∙n), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni

c) [ ] n∙5-20, unde n – numărul de anid) [ ] mn+(800∙6)+400(n-6), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni

e) [x]19-2(5-n), unde n – numărul de ani 4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care glandele endocrine exercită o influenţă prioritară asupra creşterii şi dezvoltării fizice a copilului în primul an de viaţă:a) [x] tiroidab) [x] timusulc) [ ] suprarenaleled) [ ] glandele sexualee) [ ] hipofiza5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Îndicaţi semnele sexuale secundare la fete în perioada pubertară:a) [x] creşterea şi dezvoltarea sânilorb) [ ] apariţia pilozităţii pubiene, axilare, facialec) [x] apariţia pilozităţii pubiened) [ ] mărirea progresivă a testiculelor şi a scrotuluie) [x] apariţia ciclului menstrual 6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care glande endocrine influenţează creşterea şi dezvoltarea fizică a copilului în perioada de dezvoltare intrauterină:a) [x] tiroidab) [ ] timusulc) [x] suprarenaleled) [ ] glandele sexualee) [ ] hipofiza

1

Page 2: Pediatrie - Teste

7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Numiţi caracterele sexuale secundare la băieţi care se manifestă în perioada pubertară:a) [x] accentuarea organelor genitale externeb) [x] apariţia pilozităţii pubiene, axilare, facialec) [x] mărirea progresivă a testiculelor şi a scrotuluid) [ ] modificări de comportament e) [x] modificarea tembrului vocii8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi valoarea normală a pierderii fiziologice în greutate la nou-născutul sănătos:a) [ ] 5%b) [x] 6-8%c) [ ] 20%d) [ ] 12%e) [ ] 15% 9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi valorile medii ale perimetrului toracic la copiinou-născuţi, născuţi la termen:a) [ ] 31 cmb) [x] 34 cmc) [x] 32 cmd) [x] 33 cme) [ ] 36 cm 10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi formulele orientative de apreciere a masei corporale ideale pentru copii în vârstă de până la 1 an:a) [ ] 10,5+2(n-1), unde n – numărul de anib) [x] mn+(800∙n), unde mn - masa la naştere, n-numărul de luni

c) [ ] n∙5-20, unde n – numărul de anid) [x] mn+(800∙6)+400(n-6), unde mn - masa la naştere, n-numărul de lunie) [ ] 19-2(5-n) , unde n – numărul de ani 11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi formulele orientative de apreciere a perimetrului toracic la copii în primul an de viaţă:a) [ ] 43-1,5(6-n), unde n- numărul de lunib) [x] 45-2(6-n), unde n- numărul de lunic) [ ] 43+0,5(n-6), unde n- numărul de lunid) [x] 45+0,5(n-6), unde n- numărul de lunie) [ ] 50+0,5(n-5), unde n- numărul de luni 12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt criteriile de apreciere a stării de nutriţie la copii:a) [x] masa corporalăb) [ ] suprafaţa corporalăc) [x] indicele ponderald) [x] masa ideală pentru taliee) [x] indicele nutriţional

2

Page 3: Pediatrie - Teste

13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din glandele endocrine exercită o influenţă prioritară asupra dezvoltării fizice în perioada pubertară:a) [ ] tiroidab) [ ] timusulc) [ ] suprarenaleled) [x] glandele sexualee) [ ] hipofiza 14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt parametrii antropometrici de bază, utilizaţi în aprecierea dezvoltării fizice la copii în primul an de viaţă?a) [ ] dentiţiab) [x] creşterea ponderalăc) [x] creşterea staturalăd) [x] perimetrul toracice) [x] perimetrul craniului15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi factorii de influenţă asupra creşterii şi dezvoltării copiilor:a) [x] factori geneticib) [x] factori endocrinic) [x] factori interni ai patologieid) [x] alimentaţiae) [ ] factori comportamentali 16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi criteriile de apreciere a maturizării biologice la şcolarul mic:a) [ ] taliab) [ ] caracterul creşterii ponderale anualec) [x] numărul dinţilor permanenţid) [ ] prezenţa semnelor secundare sexualee) [x] "vârsta osoasă" 17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi criteriile de apreciere a vârstei biologice la şcolarul mare:a) [ ] caracterul creşterii ponderale anualeb) [x] semnele secundare de maturizare sexualăc) [x] "vârsta osoasă"d) [ ] taliae) [ ] dentiţia permanentă 18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care din metodele enumerate este utilizată pentru a evalua proporţionalitatea dezvoltării fizice:a) [ ] indicele nutriţionalb) [ ] indicele ponderalc) [ ] indicele staturald) [ ] aprecierea somatoscopicăe) [x] aprecierea complexă a evaluării centilice

3

Page 4: Pediatrie - Teste

19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează talia copilului, apreciată ca „joasă”:a) [ ] 25 -75b) [ ] 10 - 25c) [ ] 25 -50d) [x] 3 -10e) [ ] 0 - 3 20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi cărui culuar centilic corespunde aprecierea „foarte jos " pentru vârstă:a) [ ] 25 - 75b) [ ] 25 - 50c) [ ] 10 - 25d) [ ] 3 - 10e) [x] 0 - 3 21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Se încadrează în distrofie următoarele valori ale indicelui ponderal:a) [x] 0,60b) [ ] 0,9 - 1,0c) [x] 0,89 - 0, 76d) [ ] 1,11e) [x] 0,75 - 0,60 22)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Principiile generale de estimare a dezvoltării fizice a copilului cuprind: a) [x] metoda centilică b) [x] metoda estimării complexe a dezvoltării fizicec) [ ] metoda Denver IId) [x] metoda devierilor sigmalee) [x] metoda indicilor antropometrici23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: La baza metodei centilice de evaluare a dezvoltării fizice la copii stau:a) [ ] indicii autopometricib) [x] tabelele centilicec) [ ] devierile aritmetice medii d) [x] curbele centilicee) [ ] formulele orientative de apreciere a masai corporale 24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Tabele centilice permit:a) [ ] aprecierea vârstei biologice a copilului b) [x] aprecierea amplasării exacte pe scara standard a fiecărui criteriu antropometricc) [x] aprecierea cantităţii procentuale de copii cu valori diferite de cele ale copilului examinatd) [x] evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiluluie) [ ] aprecierea indicilor funcţionali ai copilului examinat.25Colecţia: 123F.COLPunctajul: Selectaţi cărui culuar centilic corespunde nivelul ,,foarte înalt” al dezvoltării fizice la copii?a) [ ] 90-97

4

Page 5: Pediatrie - Teste

b) [ ] 3-10c) [ ] 25-75d) [x] 97-100e) [ ] 10-2526)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Dezvoltarea fizică „netipică” se constată în cazul în care masa corporală şi talia se încadrează în următoarele culoare centilice:a) [ ] 25 -75b) [x] 3 – 10c) [ ] 75- 90d) [ ] 90-97e) [x] 97-10027)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Dezvoltarea fizică patologică se constată în cazul în care masa sau talia corpului se situează:a) [ ] mai jos de culoarul centilic 10b) [ ] mai sus de culoarul centilic 75c) [x] mai jos de culoarul centilic 3d) [x] când parametrii apreciaţi sunt la o distanţă mai mare de 2 culoare centilicee) [ ] mai sus de culoarul centilic 90.28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei de gradul I:a) [x] 0,89 – 0,76 b) [ ] 0,75 – 0,60c) [ ] 0,90 -1,1d) [ ] 0,99 – 0,90e) [ ] <0,6029)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei de gradul II:a) [ ] 0,99-90b) [ ] 0,89-0,76c) [ ] 0,6 şi mai micd) [x] 0,75 – 0,60e) [ ] 0,90-1,1.30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea indicelui ponderal, care corespunde distrofiei de gradul III:a) [ ] 0,75-0,60b) [x] <0,60c) [ ] 0,90-1,1d) [ ] 0,89-0,76e) [ ] 0,99 – 0,9031)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi care legi, din cele listate, explică mecanismul creşterii?a) [x] legea alternanteib) [x] legea proporţiilor c) [x] legea antagonismului morfologic şi ponderald) [x] legea creşterii inegale

5

Page 6: Pediatrie - Teste

e) [ ] acceleraţia32)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi cu câţi centimetrii în mediu creşte în talie copilul în primul an de viaţă: a) [ ] 15 cmb) [ ] 20 cmc) [ ] 50 cmd) [x] 25 cme) [ ] 35 cm33)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi valoarea medie a perimetrulul cranian la copilul sănătos în vârstă de 1 an.a) [ ] 40 cmb) [ ] 42 cmc) [ ] 44 cmd) [x] 46 cme) [ ] 48 cm34)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi care glande endocrine nu-şi exercită influenţa asupra dezvoltării fizice în perioada de dezvoltare intruterină?a) [ ] tiroidab) [x] timusul c) [ ] suprarenalele d) [x] glandele sexualee) [x] hipofiza 35)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi perioada de vârstă a copilului pentru care este caracteristică creşterea cea mai intensă:a) [x] la vârsta cuprinsă între 2 şi 3 anib) [ ] până la vârsta de 1 anic) [ ] la vârsta cuprinsă între 16 şi 18 anid) [ ] la vârsta cuprinsă între 8 şi 10 anie) [ ] la vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani.36)Colecţia: 123F.COLPunctajul: Indicaţi perioada de vârstă când are loc încetinirea şi oprirea creşterii:a) [ ] la vârsta cuprinsă între 15-16 anib) [ ] la vârsta cuprinsă între 16-17 anic) [ ] la vârsta cuprinsă între 15-17 anid) [x] la vârsta cuprinsă între 17-21 anie) [ ] la vârsta cuprinsă între 14-15 ani.3 7)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi care este formula de calcul a masei corporale ideale a copilului în primele 6 luni de viaţă? a) [ ] mn + (800 x 6)+400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunib) [x] mn +(800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunic) [ ] 10,5+2 (n -1), unde n- numărul de anid) [ ] 19-2 x (5-n), unde n- numărul de anie) [ ] n x 5 -20, unde n- numărul de ani.

6

Page 7: Pediatrie - Teste

38)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Selectaţi după care formulă se calculează masa corporală ideală a copilului în vârstă de 7 luni? a) [x] mn +(800 x 6)+400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunib) [ ] mn + (800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunic) [ ] 10,5+2 (n -1), unde n- numărul de anid) [ ] 19-2 x (5-n), unde n- numărul de anie) [ ] n x 5 -20, unde n- numărul de ani.39)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Selectaţi care este formula de calcul a masei corporale ideale a copilului în vârstă de 4 ani? a) [ ] mn +(800 x 6) + 400 (n-6), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunib) [x] 10,5 +2 x (n-1), unde n- numărul de anic) [ ] mn +(800 x n), unde mn – masa la naştere, n –numărul de lunid) [ ] 19-2 (5 +n), unde n- numărul de anie) [ ] n x 5 - 20 ,unde n- numărul de ani.40)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Selectaţi formulele de calcul a masei corporale ideale a copilului în vârstă de după un an:a) [x] 10,5 +2 x (n-1), unde n- numărul de anib) [ ] mn +(800 x 6) + 400 (n-6), unde n- numărul de lunic) [ ] mn +(800 x n), unde n- numărul de lunid) [ ] 19-2 (5 +n), unde n- numărul de anie) [x] n x 5 – 20, unde n- numărul de ani.41)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Enumeraţi semnele caracteristice gradului I de dezvoltare a musculaturii la copii? a) [x] musculatura slab dezvoltată, elasticitate scăzută, cutie toracică plată, omoplaţii deplasaţi de suprafaţa cutiei toracice, abdomen ptozat, forţă musculară slabă.b) [ ] musculatură slab dezvoltată, elasticitate bună, cutie toracică cilindrică, omoplaţi deplasaţi de suprafaţa cutiei toracice, abdomen ptozat, forţă musculară slabăc) [ ] musculatura dezvoltată suficient, relieful muscular pronunţat, elasticitate medie, cutie totacică plată peretele abdominal în tonus, forţă musculară medie.d) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate, medie, cutie toracică cilindrică, perete abdominal în tonus, forţă musculară medie.e) [ ] musculatură dezvoltată foarte bine.42)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi unde se apreciază grosimea pliului ţesutului adipos la copii? a) [x]pe cutia toracică, vertical, la nivelul liniei medioclaviculare, coasta III b) [x] sub omoplat, la unghiul inferior al scapuleic) [x] pe abdomen, vertical, cu 5,0 cm spre stânga de ombilicd) [x] pe umăr, deasupra m. triceps, pe linia dintre acromion şi olecranone) [ ] pe linia mediană a sternului, la nivelul marginii superioare a coastei IV.43)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Măsurarea perimetrului cranian se efectuează prin utilizarea:a) [ ] antropometrului b) [ ] pediometruluic) [x] panglicii centimeticed) [ ] spirometrului

7

Page 8: Pediatrie - Teste

e) [ ] dinamometrului.44)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Cu ajutorul carui dispozitiv se apreciază forţa musculară la copii? a) [ ] spirometrului b) [x] dinamometruluic) [ ] pediometruluid) [ ] taliometruluie) [ ] craniometrului45)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi cărui culuar centilic corespunde masa corporală, apreciată ca „foarte joasă”:a) [ ] 25-75b) [x] 0-3c) [ ] 10-25d) [ ] 90-97e) [ ] 3-1046)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează parametrii dezolării fizice, apreciate ca „mai jos de medie”( „scazută”) : a) [x] 10-25b) [ ] 25-75c) [ ] 3-10d) [ ] 75-90e) [ ] 90-9747)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi în care culuar centilic se încadrează talia copilului, apreciată ca „mai sus de medie”: a) [ ] 25-75b) [ ] 10-25c) [x] 75-90d) [ ] 3-10e) [ ] 90-97 48)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi în care culuar centilic se încadrează parametrii dezolării fizice, apreciate ca ,,înaltă”: a) [ ] 3-10b) [x] 90-97c) [ ] 25-75d) [ ] 10-25e) [ ] 75-9049)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Selectaţi grosimea pliului ce corespunde gradului II de dezvoltare a ţesutului adipos subcutanat la copii: a) [ ] 4-5 mmb) [ ] 10-11 mmc) [x] 6-9 mmd) [ ] 10-15 mme) [ ] 15-17mm50)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi grosimea pliului ce corespunde gradului III de

8

Page 9: Pediatrie - Teste

dezvoltare a ţesutului adipos subcutanatla copii: a) [ ] 4-5 mmb) [x] 10-15mmc) [ ] 6-8mmd) [ ] 15-18mme) [ ] 3-5mm51)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi semnele caracteristice gradului II de dezvoltare a musculaturii la copii: a) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate scăzută, cutie toracică plată, peretele abdominal în tonus, forţă musculară medieb) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitatea medie, cutie toracică cilindrică, perete abdominal în tonus, forţă musculară lentă c) [x] musculatura dezvoltată suficient, cutie toracică cilindrică, perete abdominal în tonus, forţă musculară medie d) [ ] musculatura dezvoltată foarte binee) [ ] musculatura dezvoltată suficient, elasticitate medie, cutie toracică cilindrică, perete abdominal în tonus, forţă musculară dezvoltată foarte bine.52)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi grosimea pliului care corespunde gradului I de dezvoltare a ţesutului adipos subcutanat la copii: a) [x] până la 5,0 mmb) [ ] până la 4,0 mmc) [ ] până la 6,0 mmd) [ ] până la 9,0 mme) [ ] până la 10,0 mm.53)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Pentru determinarea vârstei osoase la copii se efectuează examenul radiologic: a) [ ] al craniuluib) [ ] al cutiei toracicec) [x] al pumnuluid) [ ] al picioruluie) [ ] al regiunei cervicale a coloanei54)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi perioada de vârsta, în care are loc încetinirea creşterii scheletului la băieţi: a) [x] 13-15 anib) [ ] 15-16 anic) [ ] 16-17 anid) [ ] 17-21 anie) [ ] 21-25 ani.55)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi perioada de vârsta, în care are loc încetinirea creşterii scheletului la fete: a) [ ] 13-15 ani b) [ ] 15-16 anic) [x] 16-17 anid) [ ] 17-21 ani

9

Page 10: Pediatrie - Teste

e) [ ] 21-25 ani56)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Copilul eutrof are un indice ponderal încadrat înte: a) [ ] 0,99-0,90b) [x] 0,9-1,1c) [ ] 1,1-1,2d) [ ] 0,89-0,76e) [ ] 1,1-1,457)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce surplus de masă corporală corespunde gradului II de paratrofie la copii? a) [x] 20-30%b) [ ] 10-20%c) [ ] 30-35%d) [ ] 10-15%e) [ ] 30-40%.58)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Paratrofia de gradul I se constată în cazul unui surplus ponderal încadrat intre: a) [ ] 20-30%b) [x] 10-20%c) [ ] 30-35%d) [ ] 10-15%e) [ ] 30-40%.59. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea alternanţiei:a) [x] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativb) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creşterec) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi inversd) [ ] fiecare segment are ritmul său de creşteree) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este proporţională60. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea proporţiilor:a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativb) [x] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creşterec) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi inversd) [ ] fiecare segment are ritmul său de creşteree) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională

61. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea antagonismului morfologic şi ponderal:

a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativb) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creşterec) [x] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi inversd) [ ] fiecare segment are ritmul său de creşteree) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională

62. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă legea creşterii inegale:a) [ ] segmentele corpului nu cresc toate în acelaş timp, ci alternativb) [ ] pentru fiecare perioadă a copilariei există un anumit ritm de creşterec) [ ] în perioada de creştere acumulativă diferenţierea este redusă şi inversd) [x] fiecare segment are ritmul său de creşteree) [ ] creşterea diferitelor părţi ale organismului este neproporţională

10

Page 11: Pediatrie - Teste

63. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi factorii exogeni, care determină şi influenţează creşterea şi dezvoltarea copiilor:

a) [x] alimentaţiab) [x] mediul geograficc) [x] factorii socio-economicid) [x] factorii afectiv-educativie) [ ] factorii genetici

64. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi factorii endogeni, care determină şi influenţează creşterea şi dezvoltarea copiilor:

a) [x] factorii geneticib) [x] factorii hormonalic) [x] factorii ereditarid) [x] factorii interni ai patologieie) [ ] mediul geografic

65. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi metodele de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor:

a) [x] somatometria b) [x] somatoscopia c) [x] fiziometria d) [ ] hărţile de creştere e) [ ] aprecierea indicilor biochimici ai sângelui 66. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care parametri ai dezvoltării fizice la copii se

apreciază prin somatometrie: a) [x] talia şi masa corporală b) [x] lungimea membrelor c) [x] lăţimea umerilor d) [x] perimetrul craniului, a braţului, a coapsei, a gambei, a cutiei toracice e) [ ] semnele de maturizare biologică67. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care parametri ai dezvoltării fizice la copii se

apreciază prin somatoscopie: a) [x] gradul de dezvoltare a musculaturii şi a ţesutului adipos b) [x] elasticitatea tegumentelor c) [x] semnele de maturizare biologică d) [x] forma cutiei toracice, a spatelui, a tălpii, ţinuta e) [ ] puterea de întindere68. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi care metode se utilizează în fiziometrie: a) [x] spirometrie b) [x] dinamometrie c) [x] puterea de întindere d) [ ] elasticitatea tegumentelor e) [ ] semnele de maturizare biologică69. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Examinaţi aparatul locomotor prin metoda somatoscopică: a) [x] cutia craniană b) [x] cutia toracică c) [x] membrele inferioare d) [ ] membrele superioare e) [ ] gâtul 70. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi criteriile maturizării biologice: a) [x] apariţia şi urmărirea punctelor de osificare b) [x] apariţia dentiţiilor temporară şi permanentă

11

Page 12: Pediatrie - Teste

c) [x] aprecierea etapelor de dezvoltare sexuală d) [ ] talia e) [ ] masa corporală71. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi în ce culoar centilic se încadrează parametrii medii

de dezvoltare fizică, conform metodei de percentile: a) [ ] 0-3 b) [ ]3-10 c) [ ]10-25 d) [x] 25-75 e) [ ]75-90 72. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi indicii antropometrici utilizaţi în evaluarea

dezvoltării fizice: a) [x] indicele nutriţional b) [x] indicele statural c) [x] indicele ponderal d) [ ]indicele Ciuliţkii e) [ ]indicele Erisman

73. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele ponderal: a) [ ]greutatea corespunzătoare taliei b) [ ] talia corespunzătoare vărstei c) [x] greutatea pentru vârstă d) [ ]vârsta pentru greutate e) [ ]vârsta în raport cu talia74. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele nutriţional: a) [x]greutatea corespunzătoare taliei b) [ ]talia corespunzătoare vărstei c) [ ]greutatea pentru vârstă d) [ ]vârsta pentru greutate e) [ ]vârsta în raport cu talia75. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce reprezintă indicele statural: a) [ ]greutatea corespunzătoare taliei b) [x]talia corespunzătoare vărstei c) [ ]greutatea pentru vârstă d) [ ]vârsta pentru greutate e) [ ]vârsta în raport cu talia76. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, care sunt variantele posibile ale aprecierii

indecelui ponderal la copii: a) [x]copil eutrofic b) [x]cu risc crescut c) [x]cu distrofie d) [ ]cu paratrofie e) [ ]cu hipotrofie77. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, care sunt variantele posibile ale aprecierii

indecelui nutriţional la copii: a) [x]copil eutrofic b) [x] cu distrofie c) [ ]cu paratrofie d) [ ]cu hipotrofie e) [ ]cu risc crescut

12

Page 13: Pediatrie - Teste

78. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi, ce apreciază metoda estimării complexe a dezvoltării fizice la copii:

a) [x]nivelul maturităţii biologice b) [x]gradul de armonie a stări morfofuncţionale c) [ ]acceleraţia dezvoltării fizice d) [ ]talia corpului e) [ ]masa corpului79. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi pe ce se bazează hărţile de creştere: a) [x] măsurările standartizate făcute transversal b) [x] reprezentarea grafică a parametrilor c) [x] amplasarea centilică a parametrilor d) [ ] reprezentarea geografică e) [x]măsurările standartizate făcute longitudinal80. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi glandele endocrine care influenţează

dezvoltărea fizică: a) [x]hipofiza b) [x] timusul c) [x]tiroida şi paratiroidele d) [x] suprarenalele şi glandele sexuale e) [ ]pancreasul81. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul hormonului hipofizar în procesul de creştere

şi dezvoltarea copiilor: a) [x] are acţiune anabolică b) [x]este reglator al creşterii c) [ ]are acţiune catabolică d) [ ]este reglator al imunităţii e) [ ] intervine în metabolismul hidroelectrolitic82. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul timusului în procesul de creştere şi

dezvoltare a copiilor: a) [ ]are acţiune anabolică b) [ ]este reglator al creşterii c) [ ]are acţiune catabolică d) [x]este reglator al imunităţii e) [x]intervine în metabolismul acizilor nucleici şi a calciului83. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul tiroidei în procesul de creştere şi dezvoltarea

copiilor: a) [ ]are acţiune anabolică b) [x]stimulează creşterea c) [ ]are acţiune catabolică d) [x] stimulează sinteza de ARN ribosomal şi sinteza de proteine e) [x]accelerează metabolismul bazal84. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul paratiroidelor în procesul de creştere şi

dezvoltarea copiilor: a) [ ]are acţiune anabolică b) [x] intervin în mineralizarea scheletului c) [ ]are acţiune catabolică d) [ ]stimulează sinteza de ARN ribosomal şi sinteza de proteine e) [ ]accelerează metabolismul bazal85. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul suprarenalelor în procesul de creştere şi

dezvoltare a copiilor:

13

Page 14: Pediatrie - Teste

a) [x]are acţiune inhibitorie asupra procesului de creştere b) [ ]intervin în mineralizarea scheletului c) [x] intervine în metabolismul apei şi mineralelor d) [x] stimulează secreţia ADN-ului şi ARN-lui e) [ ]accelerează metabolismul bazal86. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi rolul glandelor sexuale în procesul de creştere şi

dezvoltare a copiilor: a) [x] are acţiune anabolică b) [x]încetineşte creşterea staturală la pubertate c) [x]stimulează proliferarea celulelor cartilaginoase d) [x]stimulează diferenţierea şi maturiuarea sexuală e) [ ]accelerează metabolismul bazal87. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Aprecvierea prezenţei centrelor de osificare la copii se

efectuează prin radiografia: a) [x] de pumn b) [ ]femurului c) [ ] tibiei d) [ ]cutiei toracice e) [ ]coloanei vertebrale88. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de erupţie a primilor dinţi de lapte

la copii sugari: a) [x] la vârsta de 6-10 luni b) [x] la vârsta de 5-8 luni c) [ ] la vârsta de 8-12 luni d) [ ] la vârsta de 7-10 luni e) [ ] la vârsta de 16-20 luni89. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de erupţie a primilor dinţi

permanenţi la copii: a) [ ] la vârsta de 6-10 ani b) [ ] la vârsta de 5-8 ani c) [ ] la vârsta de 8-12 ani d) [x] la vârsta de 7-8 ani e) [x] la vârsta de 6-7 ani90. Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi termenii medii de schimbare a dinţilor de lapte cu

cei permanenţi la copii: a) [ ]la vârsta de 6-10 ani b) [ ] la vârsta de 5-8 ani c) [ ] la vârsta de 8-12 ani d) [x] la vârsta de 7-8 ani e) [x] la vârsta de 6-7 ani

Dispensarizarea 1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din cele expuse nu face parte din grupele de sănătate: a) [ ] grupa Ib) [x]grupa Iac) [ ] grupa IId) [ ] grupa III

14

Page 15: Pediatrie - Teste

e) [ ] grupa IV, V. 2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 În grupa a II de sănătate sunt încluşi copii care prezintă::a) [x] o anamneză eredocolaterală agravatăb) [ ] patologie de fon (anemie, rahitism)c) [ ] maladii croniced) [ ] anomalii de dezvoltaree) [x] prezenţa patologiilor acute frecvente. 3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Deosebirea principală în diferenţierea grupelor de sănătate I şi II de grupele III, IV, V este:a) [ ] prezenţa devierilor de ontogenezăb) [ ] prezenţa tulburărilor funcţionalec) [x] prezenţa maladiilor croniced) [ ] prezenţa modificările organice severee) [ ] prezenţa dereglărilor de imunitate.

4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10În grupa de sănătate II -B sunt incluşi copiii:a) [ ] sănătoşib) [ ] sănătoşi din grupul de riscc) [ ] cu maladii croniced) [x] cu maladii acute episodice cu evoluţie uşoarţăe) [x] copii „frecvent bolnavi". 5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Grupa de sănătate III- se deosebeşte de grupa a II prin:a) [ ] prezenţa devierilor de ontogenezăb) [ ] prezenţa devierilor în dezvoltarea fizică şi neuro-psihicăc) [x] prezenţa maladiilor croniced) [x] prezenţa tulburărilor funcţionalee) [ ] prezenţa de maladii acute frecvente. 6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă copiii sănătoşi se vaccinează contra poliomielitei:a) [x] 2 lunib) [x] 4 lunic) [x] 6 luni d) [ ] 10 lunie) [x] 24 luni. 7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi vaccinele administrate nou-născuţilor în maternitate:a) [ ] contra Hemofilul Influensae HIB 1b) [x] contra tuberculozei BCG 1c) [ ] contra rubedei, rujeolei, parotiditei epidemiceROR 1d) [x] contra hepatitei B HVB1e) [ ] contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive. DTP 1. 8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt cele trei compartimente de bază ale activităţii medicului de familie cu copiii în vârsta de 0-18 ani?

15

Page 16: Pediatrie - Teste

a) [x] activitatea profilacticăb) [x] activitateacurativăc) [x] activitatea organizatoricăd) [ ] activitatea antiepidemicăe) [ ] activitatea de iluminare sanitară. 9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care este periodicitatea de supraveghere de către medicul de familie a creşterii şi dezvoltării sugarilor sănătoşi (conform programului Unic)?a) [ ] fiecare 3 lunib) [ ] fiecare 10 zilec) [x] lunard) [ ] semestriale) [ ] o dată în an. 10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Care sunt contraindicaţiile esenţiale pentru vaccinarea copilului?a) [x] prezenţatemperaturii ridicate a corpului până la 37,5 şi mai multb) [x] prezintă infecţie respiratorii acutec) [x] prezentă diaree acută d) [x] prezente manifestări alergice e) [ ] distrofia de gr. I. 11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce include activitatea profilactică a medicului de familie?a) [x] instruire părinţilor privind modul săsnătos de viaţăb) [x] supravegherea dinamică a copiilor c) [x] organizarea examinării profilactice complexed) [x] vaccinarea copiilor şi activitatea antiepidemicăe) [ ] tratamentul copiilor bolnavi. 12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Ce implică activitatea curativă a medicului de familie cu copiii?a) [ ] pregătirea copiilor pentru frecventarea instituţiilor preşcolare şi şcolareb) [x] tratamentul copiilor bolnavi la domiciliu c) [x] supravegherea ambulatorie a copiilor sănătoşid) [x] examinarea, diagnosticul şi managementul terapeutic al copiilor bolnavie) [ ] vaccinarea copiilor. 13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi manifestările clinice postvaccinale cele mai frecvente la copiia) [ ] şoc anafilacticb) [x] hiperemie şi edem localc) [x] temperatură subfebrilă corpuluid) [ ] tuse sau diareee) [x] tulbulări de somn. 14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt cele mai frecvente efecte adversela imunizarea profilactică a copiilor?a) [ ] „şoc anafilactic"b) [x] heperemie şi edem local

16

Page 17: Pediatrie - Teste

c) [x] temperatură subfebrilă a coprpuluid) [ ] tuse, diareee) [x] copil neliniştit, cu tulburări de somn de scurtă durată. 15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Semnele clinice ale hipotrofiei de gr.I sunt:a) [x] creşterea ponderală redusă sau stopatăb) [x] grosimea stratului celuloadipos diminuatăc) [x] elasticitatea redusă a tegumentelord) [x] creştere staturală normalăe) [ ] creştere staturală diminuată. 16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi cate grupe de sănătate sunt prevăzute în dispensarizarea copiilor? а. [ ] II в. [ ] III с. [ ] IV d. [x] V е. [ ] VI.

17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 În grupa III de sănătate sunt incluse copii la care se constată:a) [ ] devieri de ontogeneză b) [ ] tulburări funcţionalec) [x] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţied) [ ] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţiee) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie. 18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: În grupa IV de sănătate sunt incluse copii la care se constată:a) [ ] devieri de ontogenezăb) [ ] tulburări funcţionale prezentec) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţied) [x] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţiie) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie. 19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: În grupa V de sănătate sunt incluse copii la care se constată:a) [ ] devieri de ontogenezăb) [ ] tulburări funcţionale severec) [ ] prezenţa maladiilor cronice în stare de compensaţied) [ ] prezenţa maladiilor cronice în starea de subcompensaţiie) [x] prezenţa maladiilor cronice în stare de decompensaţie. 20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi criteriile utilizate pentru aprecierea grupei de sănătate la copii:a) [x] particularităţile ontogeneză b) [x] dezvoltarea fizică şi neuro-psihicăc) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor organismuluid) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţiie) [ ] prezenţa maladiilor acute cu evoluţie acute.21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează contra difteriei, tetanuslui, pertussis conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova: a) [x] la vârsta de 2 luni

17

Page 18: Pediatrie - Teste

b) [x] la vârsta de 4 lunic) [x] la vârsta de 6 lunid) [ ] la vârsta de 10 lunie) [ ] la vârsta de 24 luni.22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: : Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează contra hepatitei virale B conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova: a) [x] în primele 24 ore după naştereb) [x] la vârsta de 1 lunăc) [ ] la vârsta de 2 lunid) [ ] la vârsta de 4 lunie) [x] la vârsta de 6 luni.23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: : Indicaţi termenii, în care copiii sănătoşi se vaccinează contra rubeolei, rujeolei, orionului conform calendarului vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova:a) [ ] la vârsta de 1 lunăb) [ ] la vârsta de 2 lunic) [x] la vârsta de 1 and) [ ] la vârsta de 2 anie) [ ] la vârsta de 5 ani.24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul când este indicată revaccinarea copilului cu vaccinul BCG:a) [ ] la vârsta de 1 anb) [ ] la vârsta de 2 anic) [ ] la vârsta de 3 anid) [ ] la vârsta de 5 anie) [x] la vârsta de 6-7 ani25)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: La ce vârstă se recomandă vaccinarea DTP 4 şi VPO 4?a) [ ] la vârsta de 1 lunăb) [ ] la vârsta de 6 lunic) [ ] la vârsta de 1 and) [ ] la vârsta de 16 lunie) [x] la vârsta de 22-24 luni.26)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere de către medicul de familie a creşterii şi dezvoltării copiilor sănătoşi în vârsta de - 2 ani, conform Standardului MS Republicii Moldova: a) [x] fiecare 3 lunib) [ ] fiecare 10 zile c) [ ] lunard) [ ] fiecare 6 lunie) [ ] o dată în an27)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere de către medicul de familie a creşterii şi dezvoltării copilului sănătos în vârsta de-3 ani.a) [ ] fiecare 3 lunib) [ ] fiecare10 luni

18

Page 19: Pediatrie - Teste

c) [ ] lunard) [x] fiecare 6 lunie) [ ] odată în an28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ritmul de supraveghere a creşterii şi dezvoltării a copiilor sănătoşi mai mari de 3 ani?a) [ ] fiecare 3 lunib) [ ] fiecare 10 lunic) [ ] lunar d) [ ] fiecare 6 lunie) [x] o data în an. 29)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din stările patologice enumerate reprezintă o contraindicaţie pentru vaccinarea copilului:a) [x] prezente febrei 37,7 0C şi mai multb) [x] prezintă diareeic) [x] prezintă infecţii respiratorii d) [ ] anemie gr. Ie) [ ] malnutriţia gr. I.30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul când se face prima consultaţie a nou-născutului la domiciliu de către medicul de familie?a) [x] în primele 3 zile după externarea din maternitateb) [ ] la 7 zile după externare din maternitatec) [ ] la 10 zile după externare din maternitated) [ ] la 2 săptămâni după externare din maternitatee) [ ] la 20 zile după externare din maternitate.31)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii examenelor de bilanţ inclusiv aprecierea statutului imunoprofilactic al copilului conform Standardelor MS Republicii Moldova:a) [ ] 1 lună b) [x] 3 lunic) [x] 6 lunid) [x] 1 ane) [x] 7 ani.32)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenii, în care conform Standardelor MS Republicii Moldova copiilor sănătoşi ei se efectuează hemoleucograma (analiza generală a sângelui): a) [x] vârsta de la 3 lunib) [x] vârsta de la 12 lunic) [x] vârsta de la 3 anid) [x] vârsta de la 7 anie) [ ] vârsta de la 15 ani.33)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce include dispensarizarea copiilor sănătoşi:a) [x] supravegherea programată a stării sănătăţii şi dezolării copiilorb) [x] supravegherea dezvoltării fizice neuropsihice a copiilor c) [x] efectuarea programată a investigaţiilor paraclinice şi a examenelor specialiştilor conform standardelor de supraveghere a MS Republicii Moldova

19

Page 20: Pediatrie - Teste

d) [x] încadrarea în grupa corespunzătoare de sănătatee) [ ] instruirea părinţilor privind modul sănătos de viaţă.34)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi activităţile direcţionate spre ocrotirea sănătăţii copiilor:a) [x] vizite programate la domiciliul a nou-născuţilorb) [x]vizite programate la domiciliul a copiilor primului an de viaţăc) [x] supravegherea antenatală a sarciniid) [x] supravegherea stării sănătăţii copiilor de la naştere până la vârsta de 18 ani conform standardelor MS Republicii Moldovae) [ ] examinarea stării sănătăţii rudelor copilului.35)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Cine efectuează supravegherea copiilor sănătoşi:a) [x] medicul de familieb) [x] medicul pediatric) [x] medicul instituţiei de învăţământ şcolard) [ ] medicii specialiştie) [ ] asistenţa medicală-şefa.36)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile conform cărora se efectuează aprecierea stării sănătăţii copiilor în cadrul examinărilor profilactice a copiilor: a) [x] starea funcţională a organelor/sistemelor b) [x] prezenţa patologiei cronice, inclusiv patologii congenitalec) [x] rezistenţa şi reactivitatea organismului faţă de infecţii d) [x] nivelul dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiluluie) [ ] statutul imun al copilului.37)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa I de sănătate:a) [x] absenţa patologiei cronice b) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologicec) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-fără devieri patologice d) [x] dezvoltare fizică şi neuropsihică adecvată vârsteie) [ ] dezvoltare fizică-cu deficit/exces ponderal de 10%.38)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa II de sănătate:a) [x] absenţa patologiei croniceb) [ ]starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologicec) [x] starea funcţională a organelor şi sistemelor cu deviere de la normal d) [ ] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-infecţii respiratorii acute cu evoluţie trenantăe) [x] dezvoltare fizică cu retard gradul I, dezvoltare neuropsihică adecvată sau uşor întârziată.39)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa II a de sănătate:a) [x]absenţa patologiei croniceb) [x]starea funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri nesemnificativec) [x] antecedente eredocolaterale agravated) [ ] dezvoltare fizică adecvată vârsteie) [ ]dezvoltare neuro-psihică adecvată vârstei.

20

Page 21: Pediatrie - Teste

40)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa II b de sănătate:a) [x]absenţa patologiei croniceb) [x]tulburări funcţionale ale organelor şi sistemelorc) [x] rezistenţa şi reactivitatea la infecţii-infecţii respiratorii frecvente cu evoluţie trenantăd) [x] copilul aflat în perioada de covalescenţă după o patologie acută severăe) [ ] stare funcţională a organelor şi sistemelor fără devieri patologice.41)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa III de sănătate:a) [x] prezenţa patologiei cronice, a malformaţiilor congenitaleb) [x] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat fără manifestări clinice şi devieri funcţionale din partea altor sistemec) [ ] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat cu manifestări clinice şi devieri funcţionale din partea altor sistemed) [x] acutizări rare şi uşoare ale patologiei cromice de bază fără afectarea pronunţată a stării generale, patologii asociate (IRA)- raree) [x]dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie de gradul I, retard statural42)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa III de sănătate:a) [x] prezenţa patologiei cronice, a malformaţiilor congenitaleb) [ ] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat fără manifestări clinice şi devieri funcţionale din partea altor sistemec) [x] starea funcţională-prezenţa tulburărilor funcţionale ale sistemului afectat cu manifestări clinice şi devieri funcţionale din partea altor sistemed) [x]acutizări frecvente ale patologiei cronice de bază, patologii asociate (IRA) frecvente cu evoluţie trenantăe) [x]dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie gradul I-II, retard statural.43)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:. Indicaţi criteriile, care argumentează în cadrarea copilului în grupa V de sănătate:a) [x] patologie cronică /malformaţii congenitale cu anumit grad de invaliditateb) [x] tulburări funcţionale severe ale organului afectat, dar şi a altor organe şi sistemec) [x] acutizări frecvente şi severe ale patologiei cronice de bază, patologii acute asociate frecvente d) [ ] evoluţie uşoară a patologilor acute asociate e) [x] dezvoltare fizică adecvată vârstei, distrofie gradul I-II, retard statural44)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care categorii de copii se supun dispensarizării conform standardelor de vârstă:a) [x] copiii nou-născuţib) [x] copiii primului an de viaţăc) [x] copiii anilor II şi III de viaţăd) [ ] copiii bolnavie) [x] elevii până la împlinirea vârstei de 18 ani.45)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi ce presupune supravegherea medicală antenatală:a) [x] vizite programate la domiciliul gravideib) [x] luarea la evidenţă în teren de până la 12 săptămâni de gestaţie şi examinări profilactice

21

Page 22: Pediatrie - Teste

c) [x] administrarea profilactică a acidului folic în primele săptămâni de sarcinăd) [x] consultarea suplimentară a specialiştilor în caz de necesitatee) [ ] vizite la domiciliu a medicului obstetrician-ginicolog.46)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care specialişti conform standardelor de supraveghere a copiilor sănătoşi este obligat să viziteze nou-născutul la domiciliu în primele 3 zile după externarea din maternitate:a) [x] medicul de familieb) [x] asistentul medical de familiec) [ ] neonatologuld) [ ] moaşae) [ ] specialistul ginecolog.47)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce presupune prima vizită la domiciliu a nou-născutului:a) [x] vizita la domiciliu în primele 3 zile după externare din maternitateb) [x] vizita efectuată de către medicul de familie şi asistentul medicului de familiec) [x] examinarea clinică detaliată a nou-născutului de către medicul de familie la domiciliud) [x] aprecierea grupei de sănătate în care se încadrează nou-născutule) [ ] invitare la vaccinare.48)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi termenul primului examen în instituţia medială de ambalator de către medicul de familii a copilului nou-născut:a) [ ] la vârsta de 10 zileb) [ ] la vârsta de 15 zilec) [ ] la vârsta de 3 săptămânid) [ ] la vârsta de 3 zilee) [x] la vârsta de 1 lună.49)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi periodicitatea examinărilor profilactice ale medicului de familie pentru copiii primului an de viaţă:a) [ ] o dată la 2 săptămânib) [x] o dată pe lunăc) [ ] o dată la 2 lunid) [ ] o dată la 3 lunie) [ ] o dată la 6 luni.50)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Îndicaţi ce presupune examenul profilactic lunar de cîtrea medicul de familia al copilului primului an de viaţă:a) [x] efectuarea antropometriei b) [x] aprecierea dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiluluic) [x] aprecierea statutului imunoprofilactic al copiluluid) [x] aprecierea particularităţilor alimentaţiei copiluluie) [ ].aprecierea stării sănătăţii membrilor familiei copilului.51)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care vaccinări conform calendarului vaccinărilor obligatorii sunt efectuate copilului sănătos pe parcursul primului an de viată: a) [x] contra hepatitei virale Bb) [x] contra tuberculozeic) [x] contra poliomielitei

22

Page 23: Pediatrie - Teste

d) [x] contra difterie, tetanusului, tusei convulsive, Hemofilus Ifluensal e) [ ] contra hepatitei A.52)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a copiilor sănătoşi în al II an de viaţă, conform Standardului MS RM:a) [ ] o dată în lunăb) [ ] o dată în 2 lunic) [x] o dată în 3 lunid) [ ] o dată în 4 lunie) [ ] o dată în 6 luni.53)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a copiilor sănătoşi în al III an de viaţă, conform Standardului MS RM:a) [ ] o dată în lunăb) [ ] o dată în 2 lunic) [ ] o dată în 4 lunid) [x] o dată în 6 lunie) [ ] o dată în an.54)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este periodicitatea examenelor profilactice a copiilor preşcolari şi şcolari, conform Standardului MS RM:a) [ ] o dată la 2 lunib) [ ] o dată la 6 lunic) [ ] o dată la 4 lunid) [ ] o dată în 1,5 anie) [x] o dată în an.neuro-psihic 1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10La ce vârstă dezvoltarea cognitivă este cea mai intensă:a) [ ] în primul an de viaţăb) [ ] în anul 2 de viaţăc) [ ] în perioada preşcolarăd) [ ] în perioada pubertarăe) [x] în primii 4 ani de viaţă. 2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care dintre simţurile copilului este cel mai bine dezvoltat la naştere:a) [ ] văzul b) [x] auzulc) [ ] sensibilitatea lactilăd) [ ] sensibilitatea termicăe) [ ] gustul. 3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate din partea ochiului la examinarea sistemului nervos:a) [ ] reflexul Galantb) [x] reflexul de clipire (ornico-palpebral)c) [ ] reflexul ,,de căutare”d) [ ] reflexul Moroe) [ ] reflexul Robinson.

23

Page 24: Pediatrie - Teste

4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt particularităţile specifice activităţii preşcolarului sănătos, comparativ cu copilul de vârstă antepreşcolară:a) [x] apreciază mai bine forma şi mărimea obiectelorb) [x] apreciază corect înţelesul cuvintelorc) [x] este foarte activ şi energicd) [x] acţionează sub impulsul impresiilor puternice şi al emoţiilore) [ ] este indiferent. 5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi afirmaţiile care justifică însemnătatea somnului pentru copil:a) [x] asigură ritmul normal al proceselor activităţii sistemului nervos centralb) [x] asigură activitatea fiziologică a metabolismuluic) [x] asigură creşterea şi dezvoltarea adecvată a copiluluid) [x] creează condiţii pentru maturizarea nervoasăe) [ ] stimulează acceleraţia. 6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi necesităţile aproximative fiziologice de somn (%) la copii primului an de viaţă:a) [ ] 30 % din 24 ore (7 ore)b) [ ] 40 % din 24 ore (9 ore)c) [ ] 48 % din 24 ore (11 ore)d) [x] 79 % din 24 ore (19 ore)e) [x] 54 % din 24 ore (13 ore). 7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi perioadele critice în dezvoltarea intrauterină a sistemului nervos central:a) [ ] prima săptămână de gestaţieb) [ ] a 3-4 săptămână de gestaţiec) [x] a 10-18 săptămână de gestaţie d) [x] a 10-12 săptămână de gestaţiee) [ ] a 20-28 săptămână de gestaţie. 8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce este caracteristic pentru cerebelu copiilor de vârsta fragedă:a) [ ] este bine dezvoltatb) [x] este dezvoltat insuficientc) [x] e este relativ micd) [x] emisferele sunt micie) [x] girusurile sunt superficiale. 9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Cu vârsta se schimbă topografia, poziţia, forma, numărul, mărimea circumvoluţiunilor şi girusurilor creierului copilului. Când acest proces se manifestă cel mai intens?a) [ ] în al doilea an de viaţăb) [ ] până la vârsta de 3 anic) [ ] după vârsta de 5 anid) [x] în primul an de viaţăe) [ ] până la vârsta 5 ani. 10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Procesul de dezvoltare şi diferenţiere a celulei nervoase are

24

Page 25: Pediatrie - Teste

loc prin:a) [ ] modificarea metabolismului celulei nervoase.b) [x] mielinizarea axonilorc) [x] creşterea dendritelord) [x] ramificarea dendritelore) [x] formarea sinapselor interneuronice. 11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă este încheiată mielinizarea majoritatăţii structurilor SNC la copii:a) [ ] la vârsta de 1 anb) [ ] la vârsta de 2 anic) [x] la vârsta de 3-5 anid) [ ] la vârsta de 7-8 anie) [ ] la vârsta de 12 ani.

12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi când se încheie definitiv mielinizarea structurilor SNC:a) [ ] la vârsta preşcolarăb) [ ] la vârsta fragedăc) [ ] la vârsta şcolarăd) [ ] în adolescenţăe) [x] în perioada de adult, la vârsta de 30-40 ani. 13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce este caracteristic pentru vascularizarea creierului la sugar:a) [ ] flux arterial insuficientb) [x]flux arterial mult mai bun ca la adultc) [ ] reflux venos adecvatd) [ ] reţea capilară slab dezvoltatăe) [ ] cu reţea venoasă bine dezvoltată.14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi prin ce se explică staza venoasă în SNC fiziologică pentru copiii de vârstă fragedă:a) [x] formarea definitivă a venelor diploice are loc după închiderea fontanelelorb) [ ] sechele ale traumatizării în timpul naşterii.c) [ ] prin acumularea şi influenţa metaboliţilor patologicid) [x] prin permeabilitatea excesivă a barierei hematoencefalicee) [ ] aportul neadecvat de sânge arterial. 15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce nivel al colanei vertebrale se efectuează puncţia lombară la nou-născuţi şi copii de vârstă fragedă:a) [ ] între vertebrele II-III lombareb) [ ] între vertebrele I-II lombarec) [x] între vertebrele III-IV lombared) [ ] între vertebrele IV-V lombare e) [ ] între vertebrele toracale XII şi lombare I.

25

Page 26: Pediatrie - Teste

16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10La copii după 10-12 ani puncţia lombară se efectuează la nivelul:a) [ ] spaţiului intervertebral III-IV lombarb) [ ] spaţiului intervertebral IV-V lombarc) [x] spaţiului intervertebral II-III lombard) [x] spaţiului intervertebral III-IV lombare) [ ] spaţiului intervertebral I-II lombar. 17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi factorii principali de care depinde dezvoltarea afectivă a copilului:a) [x] sentimentul de dragoste în familie b) [x] autoritatea celor din jur c) [ ] educaţia membrilor familieid) [ ] instruirea parinţilore) [x] climatul afectiv (emoţional, sentimental), favorabil în mediul de creştere şi dezvoltare. 18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt metodele de stimulare a dezvoltării cognitive la copii de vârstă fragedă?a) [ ] gimnastica curativăb) [x] joculc) [ ] masajuld) [x] comunicarea e) [ ] administrarea de nootropi. 19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi componentele comportamentului social-afectiv la copiii în vârstă de 1-6 luni:a) [x] zâmbet involuntar în somnb) [x] primul zâmbet voluntar la chipuri şi voci cunoscute de la vârsta de 2 lunic) [x] râde cu toată faţa la sfârşitul lunii a 3 de viatăd) [x] imită mimica şi mişcările capului de la 5 luni de viatăe) [ ] imită mişcări complexe.20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care sunt componentele comportamentului social-afectiv la copiii de vârsta 6-9 luni:a) [ ] stă bine în şezutb) [x] bate în masăc) [x] sună din jucării sunătoared) [x] manifestă reacţie de bucurie faţă de cântec, muzicăe) [x] distinge chipurile străine şi cele din familie.21)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea limbajului copiilor în primele 6 luni de viaţă include:a) [ ] înţelege semnificaţia cuvintelor simpleb) [x] reacţionează când este chemat pe nume către vârsta de 6 luni, întorcând capulc) [x] gângureşted) [x] lalalizează: ma-ma, ba-ba etc.e) [x] formează silabe. 22)Colecţia: 123F.COLPunctajul:Indicaţi reflexele necondiţionate ale membrelor superioare prezente la nou-născut:

26

Page 27: Pediatrie - Teste

a) [ ] reflexul Perezb) [x] reflexul Robinsonc) [x] reflexul Babchind) [x] reflexul Moroe) [ ] reflexul de trompă. 23)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate ale trunchiului la copii nou-născuţi:a) [x] reflexul Galantb) [x] reflexul Perezc) [ ] reflexul Babchind) [ ] reflexul Moroe) [ ] reflexul de sprijin. 24)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate ale membrelor inferioare la copii nou-născuţia) [x] reflexul de sprijinb) [ ] reflexul de trompăc) [x] reflexul mersului automatd) [x] reflexul de apucare inferiore) [ ] reflexul Babchin. 25)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi reflexele necondiţionate faciale la copiii nou-născuţi şi sugari mici:a) [ ] reflexul de sprijinb) [x] reflexul de "căutare"c) [x] reflexul de trompăd) [ ] reflexul Babinschie) [x] reflexul Babchin. 26)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi timpul dispariţiei majorităţii reflexelor fiziologice necondiţionate la copiii sugari:a) [ ] 2 lunib) [ ] 3 lunic) [ ] 4 lunid) [x] 5 lunie) [ ] 6 luni.27)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dacă reflexul necondiţionat este prezent, depăşind limita de vârstă, el este: a) [ ] este fiziologicb) [x] este patologicc) [x] sugerează retenţie în dezvoltare şi creştered) [ ] sugerează dismaturitate a copiluluie) [ ] este semn de accelerare a creşterii şi dezvoltării. 28)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea neuropsihică a copilului include:a) [x] dezvoltarea motorie a copiluluib) [x] dezvoltarea cognitivă a copiluluic) [x] dezvoltarea afectivă şi psihică a copilului

27

Page 28: Pediatrie - Teste

d) [x] dezvoltarea senzorială a copiluluie) [ ] creşterea perimetrului cranian. 29)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Pentru aprecierea dezvoltării motorii a copilului nu se utilizează:a) [ ] aprecierea poziţiei corpuluib) [ ] aprecierea motilităţiic) [ ] aprecierea tonusului musculard) [ ] aprecierea reflexelor condiţionate şi celor necondiţionatee) [x] testul de comportament. 30)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea senzorială a copilului include:a) [x] dezvoltarea văzuluib) [x] dezvoltarea auzuluic) [x] dezvoltarea gustuluid) [x] dezvoltarea mirosului, sensibilităţii tactile, termice şi dureroasee) [ ] prezenţa reflexelor condiţionate.

31)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10Dezvoltarea psihică a sugarului şi copilului mic include:a) [x] descoperirea propriului corp b) [x] descoperirea mediului înconjurătorc) [x] relaţiile cu persoanele din jurd) [x] mijloacele de comunicaree) [ ] prezenţa şi gradul de manifestare a reflexelor. 32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Numiţi etapele de dezvoltare a reacţiilor de voce şi limbajului la copii:a) [x] etapa pregătitoare (preverbală)b) [ ] gânguritulc) [x] apariţia vorbirii "senzoriale"d) [x] apariţia vorbirii ,,motorii”e) [ ] reacţiile afective.33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi vârsta de manifestare a etapei pregătitoare, preverbale în dezvoltarea limbajului la copiii sugari:a) [x] vârsta de 2-4 lunib) [ ] vârsta de o lunăc) [ ] vârsta de 5 lunid) [ ] vârsta de 7 lunie) [ ] vârsta de 9 luni. 34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi vârsta de manifestare a vorbirii "senzoriale" la copiii sugari:a) [ ] vârsta de 5 lunib) [x]vârsta de 7 lunic) [ ] vârsta de 8 lunid) [ ] vârsta de 6 lunie) [ ] vârsta de 10 luni.

28

Page 29: Pediatrie - Teste

35)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10indicaţi termenul când se formează foiţa medulară şi tubul medular din neuroepiteliu în ontogeneza sistemul nervos:a) [x] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterinăb) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterinăc) [ ] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină e) [ ] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină 36)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 În ontogeneza sistemului nervos cele 5 compartimente se formează la termenul de:a) [ ] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterinăb) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterinăc) [x] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină e) [ ] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină 37)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când în ontogeneza sistemului nervos are loc diferenţierea nucleelor hipotalamusului şi cerebelului?a) [ ] în 1 săptămână de dezvoltare întrauterinăb) [ ] în 2-5 săptămână de dezvoltare întrauterinăc) [ ] în 5-6 săptămână de dezvoltare întrauterină d) [ ] în 12 săptămâna de dezvoltare intrauterină e) [x] în 16-20 săptămâna de dezvoltare intrauterină 38)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Care-i raportul dintre masa cerebrală şi cea corporală la nou-născut?a) [x] 1/8b) [ ] 1/10c) [ ] 1/20d) [ ] 1/30e) [ ]1/40.39)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Raportul dintre masa cerebrală către cea corporală la matur constitue:a) [ ] 1/8b) [ ] 1/10c) [ ] 1/20d) [ ] 1/30e) [x]1/40.40)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă se inchee maturizarea structurilor cerebrale:a) [ ] către 10 anib) [ ] către 12 anic) [ ] către 16 anid) [x] către 20 anie) [ ] către 18 ani.41)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi particularităţile anatomice caracteristice crierului copilului nou-născut:a) [x] circumvoluţiunile şi girusurile sunt bine exprimate

29

Page 30: Pediatrie - Teste

b) [x] lobul frontale mai mic, decât la adult c) [x] lobul occipitale mai mare, decât la adult d) [ ] dimensiuni mici ale ventriculilor lateralie) [x]substanţa albă e insuficient diferenţiată de cea cenuşie.42)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi prin ce se caracterizează nediferenţierea cerebelului la copilul nou-născut: a) [x] prin prezenţa nistagmuluib) [x] prin prezenţa strabismuluic) [x] prin prezenţa de mişcări haotice în extremităţid) [ ] prin sensibilitatea tactilă redusăe) [ ] prin diminuarea auzului.43)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Care sunt particularităţile circulaţiei sangvine cerebrale la copii 1 an de viaţă?a) [x] vascularizare bună b) [ ] insuficienţă vascularăc) [x] reflux sangvin dificild) [ ] flux sanguin abundent e) [x] venele diploice se formează după închiderea fontanelelor. 45)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi particularităţile măduvei spinării la copiii de vârstă fragedă:a) [x] lipsa ,,îngroşărilor” cervicale şi lombare la naştereb) [x] lungimea măduvei spinăriie mai scurtă ca canalul vertebral c) [x] la naştere maturitatea măduvei spinării e superioară celei cerebraled) [ ] ,,îngroşările” spinală şi cervicală sunt bine pronunţate de la naşteree) [ ] viteza de creştere a măduvei spinării depăşeşte creşterea coloanei vertebrale.46)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Evidenţiaţi factorii predispozanţi pentru edem cerebral la copiii 1 an de viaţă?a) [x] reţeauă vascularizară cerebrală bine dezvoltatăb) [x] refluxul venos dificilc) [x] cantitatea mare de lichide în ţesutul cerebrald) [ ] predominarea proceselor de inhibare asupra proceselor de excitaree) [ ] permeabilitatea sporită a barierei hematoenfalice.47)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Enumeraţi particularităţile fiziologice ale crierului la copilul nou-născut:a) [ ] permeabilitatea barierei hematoencetalice este redusă b) [x] hidrofilitatea ţesutului cerebral c) [x] predominarea proceselor de inhibare asupra celor de excitare d) [x] dezvoltarea insuficientă a analizatorului auditiv şi a văzului e) [x] predominarea funcţională a sistemului talamopalidar asupra celui striopalidar. 48)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi principiile dezvoltării psihomotorii la copii până în vârsta de 6 ani?a) [x] diminuarea reflexelor necondiţionate b) [x] apariţia şi consolidarea reflexelor condiţionate c) [x] activitatea motorie cu dezvoltare şi desăvârşire treptată

30

Page 31: Pediatrie - Teste

d) [x] stabilirea şi desăvârşirea funcţiei musculare şi verbalee) [ ] dezvoltarea sistemului nervos e mai lentă, decât la copii mai mari.49)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi perioadele critice în dezvoltarea psihicii copilului:a) [ ] perioada de nou-născutb) [ ] primul an de viaţăc) [x] perioada de la 2 la 4 anid) [ ] perioada de la 10 la 12 anie) [x] perioada de la 12 la 15 ani. 50)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Care este caracteristica statului neurologic ale copilului în perioada de nou-născut?a) [x] prezintă mişcări haotice, involutare în extremităţi b) [ ] fixează privirea la obiecte fixec) [x] tresare şi clipeşte la sunete puternice d) [ ] prezintă hipotonie fiziologică în extremităţie) [x] prezintă hipertonus fiziologic în extremităţi.

51)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul fixează privirea asupra obiectelor fixe?a) [ ] de la naştere b) [ ] de la 10 zi după naştere c) [x] de la vârsta de 1 lunăd) [ ] de la vârsta de II-a lunăe) [ ] de la vârsta de III-a lună.52)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul stăpâneşte bine capul în decubit ventral? a) [ ] de la a 10 zi după naştereb) [ ] de la vârsta de 1 lunăc) [x] de la vârsta de 1,5 lunid) [ ] de la vârsta de 2 lunie) [x] de la vârsta de 3 luni.53)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul manifestă mişcări ale ,,complexului de înviorare”: a) [ ] la vârsta de 1 lunăb) [ ] la vârsta de 2 lunic) [x] la vârsta de 3 lunid) [ ] la vârsta de 4 lunie) [ ] la vârsta de 5 luni.54)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indică prin ce se manifestă ,,complexul de înviorare” la copil: a) [x] prin zâmbetb) [x] prin gânguritc) [x] prin mişcări active şi energice în extremităţi d) [ ] prin plâns e) [ ] prin clipire.

31

Page 32: Pediatrie - Teste

55)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă copilul urmăreşte obiectul în mişcare?a) [ ] la vârsta de10 zileb) [ ] la vârsta de 20 zilec) [ ] la vârsta de 1 lunăd) [x] la vârsta de 2 lunie) [x] la vârsta de 3 luni.56)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă dispare hipertonusul fiziologic în membrele superioare?a) [ ] la vârsta de 20 zile b) [ ] la vârsta de 1 lunăc) [ ] la vârsta de 1,5 lună d) [ ] la vârsta de 2 lunie) [x] la vârsta de 3 luni.57)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când dispare hipertonusul membrelor inferioare?a) [ ] către vârsta de 1 lunăb) [ ] către vârsta de 1,5 lunic) [ ] către vârsta de 2 lunid) [ ] către vârsta de 3 lunie) [x] la vârsta de 4 luni.58)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 La ce vârstă e posibilă rostogolirea micuţului de pe spate pe burtă şi invers?a) [ ] de la vârsta 3 lunib) [ ] de la vârsta 3,5 lunic) [x] de la vârsta 4 lunid) [ ] de la vârsta 5 lunie) [ ] de la vârsta 6 luni.59)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când copilul poate sta în şezut cu susţinere şi fără susţinere?a) [ ] la vârsta de 4 lunib) [ ] la vârsta de 4,5 lunic) [x] la vârsta de 5 lunid) [x] la vârsta de 6 lunie) [ ] la vârsta de 7 luni.60)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Către ce vârstă în mediu copilul poate merge cu susţinere, stă ,,copăcel”?a) [ ] la vârsta de 7 lunib) [ ] la vârsta de 8 lunic) [x] la vârsta de 9 lunid) [ ] la vârsta de 10 lunie) [x] la vârsta de 11 luni.61)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi la ce vârstă în mediu copilul poate să meargă fără susţinere:a) [x] la vârsta de 10 lunib) [ ] la vârsta de 11 luni

32

Page 33: Pediatrie - Teste

c) [x] la vârsta de 12 lunid) [ ] la vârsta de 1,5 anie) [ ] la vârsta de 2 ani.62)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi etapele în dezvoltarea vorbirii copilului în primul an de viaţă?a) [x] etapa verbalăb) [ ] etapa lalalizarec) [ ] etapa gangurituluid) [x] etapa pregătitoare (preverbală)e) [ ] etapa vorbirii senzoriale.63)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Numiţi perioadele de dezvoltare a vorbirii copilului în primul an de viaţă?a) [x] vorbirea senzorialăb) [x] vorbirea motoriec) [x] lalalizaread) [x] ganguritule) [ ] formare de fraze.64)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când la copil se manifestă vorbirea senzorială? a) [x] la vârsta de 7 lunib) [x] la vârsta de 8 lunic) [ ] la vârsta de 9 lunid) [ ] la vârsta de 10 lunie) [ ] la vârsta de 11 luni.65)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Când la copil se manifestă perioada vorbirii motorii?a) [ ] la vârsta de 7 lunib) [ ] la vârsta de 8 lunic) [ ] la vârsta de 9 lunid) [x] la vârsta de 10 lunie) [x] la vârsta de 12 luni66)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi câte cuvinte în mediu poate avea vocabularul copilului în vârsta de 12 luni:a) [x] 8b) [x] 10c) [ ] 20d) [ ] 5e) [ ] 1567)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi câte cuvinte în mediu poate avea vocabularul copilului la 2 ani:a) [ ] 40b) [ ] 50c) [ ] 100d) [x] 200e) [x] 30068)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă întrebarea dominantă a copilului este ,,Ce-i

33

Page 34: Pediatrie - Teste

asta”?a) [x] la vârsta de 2-3 anib) [ ] la vârsta de 1-2 anic) [ ] la vârsta de 3-4 anid) [ ] la vârsta de 4-5 anie) [ ] la vârsta de 5-6 ani.69)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă a copilului predomină întrebarea ,,De ce”?a) [ ] la vârsta de 2-3 anib) [ ] la vârsta de 3-4 anic) [x] la vârsta de 4-5 anid) [ ] la vârsta de 5-6 anie) [ ] la vârsta de 6-7 ani.70)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10La ce vârstă copilul e capabil deja a formula propoziţii compuse?a) [x] 4 anib) [x] 5 anic) [ ]6 ani d) [ ] 7 anie) [ ] 8 ani.71)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 La ce vârstă în vorbirea copilului distingem începutul formării îmbinărilor de cuvinte?a) [ ] 18 lunib) [x] 20 lunic) [ ] 15 lunid) [ ] 24 lunie) [ ].26 luni.72)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi care calităţi lichidului ale cefalorahidian necesită a fi apreciate şi au importanţă clinică:a) [x] presiunea getului apreciat prin puncţia lombarăb) [x] culoarea c) [x] conţinutul proteicd) [x] citozae) [ ] conţinutul salin.73)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care-i caracteristica presiunii normale a getului lichidului cefalorahidian, apreciat prin puncţie lombară:a) [ ] viteza eliminării 20 pic/minb) [ ] viteza eliminării 30 pic/minc) [x] viteza eliminării 60 pic/mind) [ ] viteza eliminării 40 pic/mine) [ ] curge şuvoi.74)Colectia: pediatrie.colPunctajul10La ce vârstă la copii culoarea lichidului cefalorahidian poate fi csantohromă?a) [x] în perioada de nou-născutb) [ ] în primul an de viaţă

34

Page 35: Pediatrie - Teste

c) [ ] la vârsta de la 3 la 6 lunid) [ ] la vârsta de la 6 la 12 lunie) [ ] la vârsta de la 1 la 1,5 ani.75)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi nivelul normal al conţinutului proteic în lichidul cefalorahidian la nou-născuţi?a) [x] 0,4 g/lb) [x] 0,8 g/lc) [ ] 0,16 g/ld) [ ] 0,24 g/le) [ ] 0,2 g/l.76)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi nivelul normal al proteinei în lichidul cefalorahidian la copilul mai mare?a) [ ] 0,4 g/lb) [ ] 0,8 g/lc) [x] 0,16 g/ld) [x] 0,24 g/le) [ ] 0,2 g/l.77)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este citoza normală în licvorul nou-născutului?a) [x] 20/3b) [x] 30/3c) [ ] 12/3d) [ ] 15/3e) [ ] 10/378)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul rosteşte separat sunetele A, G, U, L?a) [x] la vârsta de 2,5 lunib) [x] la vârsta de 3 lunic) [ ] la vârsta de 20 ziled) [x] la vârsta de 4 lunie) [ ] la vârsta de 10 zile.79)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care reflexene condiţionate dispar către vârsta de 2 luni de viaţă?a) [ ] reflexul de sugereb) [x] reflexul Babchinc) [ ] reflexul Morod) [x] reflexul de suport (sprigin)e) [x] reflexul mersului automat.80)Colectia: pediatrie.colPunctajul: La ce vârstă în mediu copilul poate bea din cană cu suport şi desinestătător? a) [ ] la vârsta de 6 lunib) [x] la vârsta de 7 lunic) [ ] la vârsta de 8 lunid) [ ] la vârsta de 5 lunie) [x] la vârsta de 12 luni.

35

Page 36: Pediatrie - Teste

81)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-psihică a copilului la vârsta de 3 luni?a) [x] fixează cu privirea obiectul din orice poziţie b) [ ] distinge pe ai săi de cei străinic) [x] manifestă mişcări ale ,,complexului de inviorare”d) [x] ţine capul verticale) [x] eventual descoperă jucăria atârnată în faţă.82)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea motorie în prima şi a doua lună de viaţă a copilului?a) [x] intins pe burtă încearcă să ridice şi să menţină capulb) [x] ţine capul vertical câteva minutec) [ ] ţine bine capul în poziţie verticalăd) [ ] ţine bine capul în poziţia întins pe burtăe) [ ] susţinut de subţiori se sprijină cu picioarele.83)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul rosteşte sunete (gângureşte) (A, G,U)?a) [ ] la vârsta de 20 zileb) [x] la vârsta de 1 lunăc) [x] la vârsta de 1,5 lunid) [x] la vârsta de 2 lunie) [x] la vârsta de 2,5 luni.84)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-psihica a copilului la vârsta de 5 luni?a) [x]distinge persoanele apropiate de cele străine b) [x] recunoaşte mamac) [ ] întâmplător dă cu mânuţa de jucăria atârnatăd) [x] prompt ia jucăria din mâna adultului e) [x] îndelung gângureşte. 85)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi la ce vârstă copilul repetă îndelung aceleaşi silabe (lalalizează)? a) [ ] 5 lunib) [ ] 6 lunic) [x] 7 lunid) [x] 8 lunie) [ ] 9 luni.86)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care e vârsta medie când copilul poate bea singur din cană?a) [ ] 8 luni b) [ ] 9 lunic) [ ] 10 lunid) [ ] 11 lunie) [x] 12 luni.87)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care e vârsta copilului când abia începe a repeta silabe (începutul lalalizării)?a) [ ] 4 luni

36

Page 37: Pediatrie - Teste

b) [ ] 5 lunic) [x] 6 lunid) [ ] 7 lunie) [ ] 8 luni.88)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce e caracteristic pentru dezvoltarea neuro-psihică a copilului în prima lună de viaţă?a) [x] pe scurt timp fixează obiectul de culoare aprinsăb) [ ] urmăreşte cu privirea jucăria în mişcarec) [x] încearcă să ţină capul fiind pe întins burtăd) [ ] întoarce capul spre sursa sonorăe) [x] zâmbeşte.89)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Caracterizaţi mişcările caracteristice nou-născutului sănătos: a) [x] sunt haotice b) [x] necoordonatec) [x] involuntared) [x] neorganizatee) [ ] coordonate 90)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi particularităţile anatomice ale cerebelului la copilul nou-născut?a) [x] este dezvoltat insuficientb) [x] are grosime mică c) [x] are circumvoluţiuni nu prea adâncid) [x] este situat topografic mai sus ca la adulte) [ ] este situat topografic mai jos ca la adult91)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi particularităţile anatomice ale creerului la copilul nou-născut?a) [x] mielinizare insuficientă a căilor piramidale şi a nervilor cervicalib) [x] dendrite scurte, puţin ramificatec) [x] reţea capilară bogatăd) [x] membrana cerebrală dură e subţire, fiind concrescută cu oasele craniuluie) [ ] membrana dură cerebrală e groasă.92)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul se târâie bine şi merge cu susţinere de ambele mâini? a) [ ] la vârsta de 5 lunib) [ ] la vârsta de 6 lunic) [x] la vârsta de 7 lunid) [ ] la vârsta de 8 lunie) [x] la vârsta de 9 luni.93)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi ce este caracteristic pentru dezvoltarea psihomotorie la vîrsta copilului de 6 luni:a) [x] pronunţă silaba ,,ba”, ,,ma” (începe a lalaliza)b) [x] se rostogoleşte de pe burtă pe spatec) [ ] stă fără suport

37

Page 38: Pediatrie - Teste

d) [x] mănâncă bine cu lingura, luând mâncarea cu buzelee) [x] liber ia jucăria din orce poziţie.94)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă copilul se ridică cu sprijin:a) [ ] la vârsta de 6 luni b) [ ] la vârsta de 7 lunic) [x] la vârsta de 8 lunid) [ ] la vârsta de 9 lunie) [ ] la vârsta de 11 luni.95)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este vârsta medie, când copilul începe să stea în şezut cu susţinere?a) [ ] 3 lunib) [ ] 4 lunic) [x] 5 lunid) [ ] 6 lunie) [ ] 7 luni.

96)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Care este vârsta medie a când copilul rosteşte cuvinte-simbol: ,,tic-tac”, ,,chis-chis”?a) [ ] 8 lunib) [ ] 9 lunic) [ ] 10 lunid) [ ] 11 lunie) [x] 12 luni.97)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi vârsta copilului, când la rugămintea adultului face ,,ţăpâşele”, ,,la revedere” şi la întrebarea ,,unde este” arată obiectul:a) [ ] de la vârsta de 6 lunib) [ ] de la vârsta de 7 lunic) [x] de la vârsta de 8 lunid) [x] de la vârsta de 9 lunie) [ ] de la vârsta de 10 luni.98)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi ce caracterizează dezvoltarea neuro-psihică a copilului la vârsta de 1 an?a) [x] merge singur b) [x] ia cana şi bea singur c) [ ] desinestătător mânincă cu lingura bucate lichided) [x] pronunţă 8-10 cuvintee) [x] îndeplineşte cerinţe elementare ale adultului.99)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Enumeraţi particularităţile statutului neuro-psihic la copilul nou-născut sănătos:a) [x] somn durabilb) [x] semiflexie în membre c) [x] mişcări haotice, necoordoate d) [x] prezenţa reflexelor necondiţionate înnăscutee) [ ] hipotonie a flexorilor.

38

Page 39: Pediatrie - Teste

100)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi vârsta medie când copilul mănâncă din lingură, luând mâncarea cu buzele, bea din cana susţinută de adult:a) [ ] de la vârsta de 4 lunib) [ ] de la vârsta de 5 lunic) [x] de la vârsta de 6 lunid) [ ] de la vârsta de 7 lunie) [ ] de la vârsta de 10 luni.101)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Indicaţi ce reflex necondiţionat dispare către vârsta copilului de 2 ani de viaţă?a) [ ] reflexul Morob) [ ] reflexul Chernigc) [ ] reflexul de spijind) [x] reflexul Babinschie) [ ] reflexul mersului antomat.102)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul merge desinestătător:a) [ ] la vârsta de 8 lunib) [ ] la vârsta de 9 lunic) [ ] la vârsta de 10 lunid) [ ] la vârsta de 11 lunie) [x] la vârsta de 12 luni.103)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Prin ce se manifestă activitatea analizatorului auditv şi al văzului la copilul în vârstă de o lună de viaţă?a) [x] pe scurt timp fixează privirea la obiectul strălucitor b) [x] tresare şi clipeşte la sunete puternicec) [ ] începe să zâmbeascăd) [ ] urmăreşte cu privirea obiectul în mişcare e) [ ] ascultă.104)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul pune cub peste cub, deschide şi închide cutia?a) [ ] de la vârsta de 8 lunib) [ ] de la vârsta de 9 lunic) [x] de la vârsta de 10 lunid) [ ] de la vârsta de 14 lunie) [ ] de la vârsta de 12 luni.105)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi reflexele necodiţionate (arhaice) ale nou-născutului:a) [x] de sugereb) [x] palmo-oral (Babchin)c) [x] de apucare (Robinson)d) [x] Moroe) [ ] ,,soare apune”.106)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10La ce vârstă în mediu copilul se rostogoleşte de pe spate pe burtă, se târâe spre jucărie:a) [ ] de la vârsta de 2 luni

39

Page 40: Pediatrie - Teste

b) [ ] de la vârsta de 3 lunic) [ ] de la vârsta de 1 lunăd) [ ] de la vârsta de 5 lunie) [x] de la vârsta de 6 luni.107)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Care sunt caracteristicele analizatorului văzului la nou-născut?a) [x] are luminofobie moderatăb) [ ] distinge lumina şi întunericulc) [ ] recepţionează culorile aprinsed) [x] clipeşte la sursă de lumină evidentă, cu îngustarea pupilelor e) [ ] e dezvoltară distingerea culorilor.108)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Când se atestă dispariţia majorităţii reflexelor necondiţionate?a) [ ] la vârsta de 2 lunib) [ ] la vârsta de 3 lunic) [x] la vârsta de 4 lunid) [ ] la vârsta de 6 lunie) [ ] la vârsta de 12 luni.109)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Indicaţi când copilul se îmbracă singur, cu ajutorul parţial al adultului, îşi închee nasturii şi îşi leagă şireturile: a) [ ] de la vârsta de 1,5 anib) [ ] de la vârsta de 2 anic) [ ] de la vârsta de 2,5 anid) [x] de la vârsta de 3 anie) [ ] de la vârsta de 3,5 ani.110)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10 Selectaţi de la ce vârstă copilul poate indica culorile de bază?a) [ ] la vârsta de 1 anb) [ ] la vârsta de 1,5 anic) [ ] la vârsta de 2 anid) [ ] la vârsta de 2,5 anie) [x] la vârsta de 3 ani.111)Colectia: pediatrie.colPunctajul: 10Numiţi factorii ce stimulează dezvoltarea neuro-psihică a copilului?a) [x] comunicarea cu copilul de la naştereb) [x] alegerea jucăriilor după vârstăc) [x] jocuri dinamiced) [x] familiarizări precoce cu literatura, muzica, picturae) [ ] factorul climateric.112)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi factorii ce defavorizează (împiedică) dezvoltarea neuropsihică la copii:a) [x] deficit în comunicarea cu familia şi cei din anturajb) [x] socializarea compromisă c) [x] neglijarea pedagogică

40

Page 41: Pediatrie - Teste

d) [x] patologii grave ale sistemului nervos central e) [ ] aflarea la spital a copilului timp de 7-10 zile.113)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi condiţiile de bază necesare pentru în dezvoltarea neuropsihică adecvată a copilului:a) [x] dezvoltarea morfo-funcţională adecvată a sistemului nervos central b) [x] activitate motorieintensăc) [ ] mediul, în care trăieşte copiluld) [x] activitatea de joce) [ ] comunicarea.114)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Prin ce se manifestă retardul dezvoltării psihomotorii la copii?a) [x] reţinerea în formarea deprinderilor motoriib) [x] retard verbalc) [x] reţinerea procesului de cunoaştered) [x] reţinerea adaptării sociale a copilului e) [ ] persistarea reflexelor necondiţionate ale nou-născutului după vârsa de 1 lună.

115)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările calitative ale dezvoltării psihomotorii în primul an de viaţă?a) [x] 1 lunăb) [ ] 2 luni c) [ ] 3 luni d)[ ] 4 lunie)[ ] 6 luni.116)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările calitative ale dezvoltării psihomotorii la copii de la 1 la 3 ani?a) [ ] 1 lună b) [ ] 2 luni c) [x] 3 luni d) [ ] 4 luni e) [ ] 6 luni.117)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care-i intervalul de vârstă ce reflectă schimbările calitative ale dezvoltării psihomotorii la copii de la 3 la 6 ani?a) [ ] 1 lunăb) [ ] 2 lunic) [ ] 3 lunid) [ ] 4 luni e) [x] 6 luni.118)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi metodele de apreciere ale dezvoltării psihomotorii la copii?a) [x] metoda Denver IIb) [x] metoda curbelor centile conform metodei Iurievc) [ ] metoda tabelelor centile

41

Page 42: Pediatrie - Teste

d) [ ] metoda tabelelor de regresiee) [ ] metoda orientativă.119)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi la ce categorie de vârstă se utilizează metoda Denver II în aprecierea dezvoltării neuropsihice la copii:a) [ ] până la vârsta de 1 ani b) [ ] până la vârsta de 2 ani c) [ ] până la vârsta de 3 anid) [ ] până la vârsta de 5 ani e) [x] până la vârsta de 6 ani.120)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Numiţi vârsta în care aprecierea dezvoltării neuropsihice se apreciază după metoda curbelor centile după Iuriev:a) [ ] până la vârsta de 1 anib) [ ] până la vârsta de 2 anic) [ ] până la vârsta de 3 anid) [ ] până la vârsta de 5 anie) [x] până la vârsta de 6 an.121)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt criteriile de testare a copiilor utilizate în metoda Denver II? a) [x] motricitate grosierăb) [x] limbajc) [x] motricitate fină - adaptabilitate d) [x] dezvoltarea socio-afectivă, test de comportament e) [ ] îndemânarea manuală.122)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care sunt compartimentele din metoda curbelor centile (Iuriev) în aprecierea dezvoltării psihomotorii a copiilor? a) [x] motricitate grosierăb) [x] adaptarea socială c) [x] îndemânarea manualăd) [x] limbajul e) [ ] motricitatea fină-adaptabilitatea. 123)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Numiţi formele de abuz ale copilului?a) [x] fizicb) [x] sexualc) [x] emoţionald) [x] psihice) [ ] verbal.124)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care trebuie specialişti abuzul fizic ale copilului?a) [x] medicul legist b) [x] ortoped-chirurgc) [x] radiologul, imagistuld) [x] psihologule) [ ] medicul de familie.125)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Ce-i caracteristic pentru analizatorul olfactiv la copilul nou –

42

Page 43: Pediatrie - Teste

născut sănătos:a) [x] receptorii olfactivi ocupă o suprafaţă mai mare decât la adultb) [x] pragul de sensibilitate olfactivă e înalt, comparativ cu adultulc) [x] la gustul dulce – se linişteşte, are mişcări de sugered) [x] sunt prezente alte reacţii olfactive -grimasă, nelinişte, uneori vomăe) [ ] pragul senzaţiei olfactive e mai jos ca la adult.126)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce este caracteristic analizatorului văzului la copilul în vârstă de 6 luni?a) [x] vedere bunăb) [x] reacţionează la culori aprinse (roşu, galben)c) [x] vede bine obiecte marid) [x] vede bine obiecte măruntee) [ ] distinge 4 culori de bază.127)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Prin ce se caracterizează termorecepţia nou-născutului?a) [x] receptori hipotermici mai mulţi, decât hipertermicib) [ ] receptori hipotermici mai puţini, decât hipertermicic) [x] sensibilitate crescută la hipotermie, decât la hipertermied) [ ] sensibilitate crescută la hipertermie, decât la hipotermiee) [ ] sensibilitate echivalentă la hipo- şi hipertermie.128)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Prin ce se caracterizează sensibilitatea tactilă la copilul nou-născut?a) [x] la atingerea genelor, pleoapelor închide ochiib) [x] la atingerea buzelor şi limbii manifestă mişcării de suptc) [x] la excitarea pielii obrajilor întoarce capul în direcţia excităriid) [x] mângâierea tălpii provoacă flexia degetelore) [ ] la iritarea tălpii reacţionează cu plâns sau râs.129)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce e caracteristic dezvoltării psihomotorii la copilul în vârstă de 3 ani:a) [x] numeşte 4 culori de bazăb) [x] în joc îndeplineşte roluric) [x] păşeşte peste obstacole la 10-15 cm înălţimed) [x] începe să folosească propoziţii complexee) [ ] este perioada întrebărilor “De ce?”130)Colecţia: 123F.COLPunctajul:10:Indicaţi ce e caracteristic dezvoltării psihomotorii la copilul în vârstă de 2 ani:a) [x] depăşind obstacolul, schimbând pasulb) [x] înţelege poveşti scurte despre evenimente cunoscute luic) [x] poate să se îmbrace parţial cu ajutorul adultuluid) [x] bagajul de cuvinte este de 200-300 e) [ ] este prezentă vorbirea în fraze complexe.131)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:În baza căror indicii se stabileşte diagnosticul „ Abuz fizic al copilului”?a) [x] date anamnestice

43

Page 44: Pediatrie - Teste

b) [x] manifestări clinicec) [x] datele investigaţiilor şi consultaţiilor specialiştilord) [x] datele examinării psihologicee) [ ] interviul martorilor.132)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Care sunt semnele clinice pozitive în examinarea copilului cu suspecţie la abuz fizic?a) [x] zgârieturi, vânătăib) [x] fracturi ale oaselor tubulare, ale coastelorc) [x] madificări patologice pe fundul ochiuluid) [x] madificări patologice ale coagulogrameie) [ ] dereglări în comunicarea copilului cu părinţii.133)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Enumeraţi formele de educaţie în familiei:a) [x] respingere b) [x] hipotutelăc) [x] hipertutelăd) [x] educaţie contradictoriee) [ ] educaţie amorală.134)Colecţia: 123F.COLPunctajul10:Prin ce se exprimă respingerea copilului de către mamă?a) [x] mamele îşi abandonează copiii:b) [x] mamele încredinţează educaţia copilului unei alte persoanec) [x] copilul rămâne în familie, dar e supus diverselor forme de abuzd) [x] copilul rămâne în familie, fiind respins din cauza neurozei sau psihozei maternee) [ ] deficienţele materne de îngrijire a copilului. 135)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:In ce constă respingerea emoţională vădită a copilului?a) [x] educaţie de tip :,,Cenuşăreasă”, duşmănie deschisă, lipsa mângâierii, atenţiei, aprobării, stimulăriib) [ ] copilul nu-i place mamei aşa cum e el, l-ar fi iubit dacă ar fi altfel c) [ ] nu sunt satisfăcute pe deplin necesităţile copilului: uită sa-l hrănească, uită că trebuie să-l îmbrace după anotimp, să-l frezezed) [ ] indiferenţa faţă de tot ce face copilule) [ ] izolarea copilului de măsurile educative ale colectivităţii copiilor.Nou-nascut1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Nou-născut la termen se сonsideră copilul născut la:a) [ ] 31 săptămâni de gestaţieb) [ ] 27 săptămâni de gestaţiec) [x] 38 săptămâni de gestaţie d) [ ] 36 săptămâni de gestaţiee) [ ] 28 săptămâni de gestaţie 2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Prematur se consideră copilul născut până la :a) [ ] 40 săptămâni de gestaţieb) [x] 37 săptămâni de gestaţiec) [ ] 39 săptămâni de gestaţied) [ ] 41 săptămâni de gestaţiee) [ ] 42 săptămâni de gestaţie

44

Page 45: Pediatrie - Teste

3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi parametrii antropometrici medii ai nou-născutului la termen:

a) [ ] masa 2500 g, talia 46 cmb) [ ] masa 1500 g, talia 38 cmc) [ ] masa 2800 g, talia 42 cmd) [x] masa 3500 g, talia 52 cme) [ ] masa 5300 g, talia 58 cm 4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Perioada neonatală cuprinde:a) [ ] 7 zile după naştereb) [ ] 15 zile după naşterec) [ ] 20 zile după naştered) [ ] 22 zile după naşteree) [x] 28 zile după naştere 5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi cu ce se efectuează profilaxia gonoblenoreei în sala de naştere:a) [ ] soluţie de alcool 96°b) [ ] soluţie de verde briliantc) [ ] soluţie de iod diluatăd) [x] soluţie de Sulfacil de Natriu 30% sau ung. Tetraciclină oftalmice) [ ] soluţie de Permanganat de Caliu (potasiu)6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Scorul Apgar cuprinde:a) [ ] 3 criteriib) [x] 5 criteriic) [ ] 8 criteriid) [ ] 2 criteriie) [ ] 12 criterii 7)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Din scorul Apgar nu face parte:a) [ ] tonusul muscularb) [ ] culoarea tegumentelorc) [ ] bătăile inimiid) [ ] reflexele nou-născutuluie) [x] parametrii echilibrului acido-bazic8)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Lichidul cefalo-rahidian la nou-născut are culoarea:a) [ ] transparentăb) [x] xantocromăc) [ ] brunăd) [ ] galbenăe) [ ] roză 9)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Pentru muşchii nou-născutului la termen sănătos este caracteristică:a) [ ] hipotonia flexorilorb) [x] hipertonia flexorilorc) [ ] hipertonia extensorilord) [ ] hipotonia generală

45

Page 46: Pediatrie - Teste

e) [ ] hipotonia extensorilor. 10)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Vaccinarea contra tuberculozei (BCG) a nou-născuţilor sănătoşi se face:a) [ ] în primele 24 ore de la naştereb) [ ] în a doua zi de la naşterec) [x] în a treia - a cincia zi de la naştered) [ ] în prima lună de viaţăe) [ ] la 3 luni de viaţă 11)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi termenul când nou-născutul sănătos poate fi externat din maternitate:a) [ ] 2 zile de la naştereb) [x] 3-4 zile de la naşterec) [ ] 7 zile de la naştered) [ ] 15 zile de la naşteree) [ ] 20 zile de la naştere 12)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este temperatura recomandabilă a aerului în saloanele pentru nou-născuţii sănătoşi: a) [ ] 18-20°Cb) [x] 22-24°Cc) [ ] 26-28°Cd) [ ] 28-30°Ce) [ ] 30 - 32 ° C 13)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi umiditatea recomandabilă a aerului în saloanele pentru nou-născuţii sănătoşi:a) [ ] 40%b) [x] 50-60%c) [ ] 70%d) [ ] 80%e) [ ] 90% 14)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi când conform OMS se recomandă de a aplica prima dată nou-născutul la sân:a) [x] în primele 30 de minute de la naştereb) [ ] după 2 ore de la naşterec) [ ] după 6 ore de la naştered) [ ] după 18 ore de la naşteree) [ ] după 24 ore de la naştere15)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi volumul aproximativ de lapte la primele alăptări ale nou-născutului:a) [ ] 2 - 3 mlb) [x] 5-7 mlc) [ ] 10-12 mld) [ ] 15-18 mle) [ ] 20 - 25 ml 16)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi metodele utilizate pentru aprecierea volumului de lapte

46

Page 47: Pediatrie - Teste

pentru un copil nou-născut în vârstă de până la 10 zile de viaţă:a) [ ] formula volumetricăb) [x] metoda caloricăc) [x] formula Apertd) [x] formula Finchilshteine) [x] formula Zaiţev 17)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce produs este recomandat unui nou-născut sănătos la alimentaţia naturală:a) [ ] ceaib) [ ] fiertură de romaniţăc) [ ] fiertură de măcieşd) [ ] fiertură de fructee) [x] numai lapte matern 18)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Conform metodei volumetrice unui nou-născut după 10 zile de la naştere îi este necesară o cantitate de lapte egală cu:a) [ ] 1/10 din greutatea corpuluib) [x] 1/5 din greutatea corpuluic) [ ] 1/6 din greutatea corpuluid) [ ] 1/7 din greutatea corpului e) [ ] 1/8 din greutatea corpului 19)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce cantitate de kcal/kg/24 ore îi este necesar unui nou-născut la termen aflat la alimentaţie naturală:a) [ ] 150 kkal/kgb) [x] 120-125 kkal/kgc) [ ] 100-115 kkal/kgd) [ ] 100 kkal/kge) [ ] 50-80 kkal/kg 20)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Sângele din placentă ajunge la făt prin:a) [ ] arterele ombilicaleb) [ ] vena cavă inferioarăc) [ ] vena ported) [ ] duetul venos Aranţiuse) [x] vena ombilicală 21)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi frecvenţa normală a contracţiilor cardiace la copilul nou-născut:

a) [x] 120-160 pe minutb) [ ] 100-110 pe minutc) [ ] 130-135 pe minutd) [ ] 120-125 pe minute) [ ] 1 1 0 - 1 1 5 pe minut 22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi nivelul mediu al hemoglobinei în sângele periferic la copilul nou-născut :a) [x] 180-220 g/lb) [ ] 100-90g/1

47

Page 48: Pediatrie - Teste

c) [ ] 90-85 g/ld) [ ] 80-70 g/l e) [ ] 70-60g/123)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi numărul normal al eritrocitelor în sângele periferic la copilul nou-născut :a) [ ] 2,5-3,0 mln *1012/lb) [ ] 3,5-4,0 mln*1012/lc) [ ] 4,0-4 ,5 mln*1012/ld) [x] 5,5 mln *1012/le) [ ] 6,0 mln *1012/l 24)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Nivelul granulocitelor şi agranulocitelor din sângele periferic al nou-născuţilor se egalează la:a) [ ] a 2 a zi după naştereb) [x] a 5 a zi după naşterec) [ ] a 8 a zi după naştered) [ ] a 20 a zi după naşteree) [ ] a 30 a zi după naştere 25)Colectia: 123F.COLPunctajul:0Viteza normală de sedimentare a hematiilor la copilul nou-născut este:a) [x] 2 mm/orăb) [ ] 7 mm/orăc) [ ] 10 mm/orăd) [ ] 12mm/orăe) [ ] 15 mm/oră 26)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi caracteristicile tegumentelor nou-născutului sănătos la naştere:a) [x] elasticeb) [x] hiperemiatec) [ ] ictericed) [ ] cu nuanţă suriee) [ ] cianotice 27)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi la ce vârstă copilul începe să fixeze privirea coordonat cu ambii ochi.a) [ ] imediat după naştereb) [ ] la 1 săptămână după naşterec) [x] la 3-4 săptămâni după naştered) [ ] la 6 săptămâni după naşteree) [ ] la 2 luni de viaţă 28)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi afirmaţia corectă privind auzul nou-născutului:a) [x] este bine dezvoltatb) [ ] este slab dezvoltatc) [ ] auzul lipseşte totald) [ ] este bine coordonat cu văzule) [ ] corespunde auzului unui adult 29)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi caracteristicile sângelui periferic al copilul nou-născut,

48

Page 49: Pediatrie - Teste

în primele zile după naştere:a) [x] leucocitoză vădită 18-25 ∙ 109 /lb) [x] hematocrit >50 c) [ ] leucopenie 3-4 ∙ 109 /ld) [ ] limfocitozăe) [x] granulocitoză 30)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce nu este caracteristic pentru copilul prematur:a) [ ] vârsta gestaţională până 37 săptămânib) [ ] masa corporală la naştere până la 2500gc) [ ] perimetrul toracic la naştere mai mic de 32 cmd) [ ] talie la naştere mai mică de 47 cme) [x] perimetrul cranian la naştere 36 cm 31)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce nu este caracteristic pentru copilul prematur:a) [ ] vârsta gestaţională până la 37 săptămânib) [x] masa corporală la naştere 2500-3000gc) [ ] masa corporală la naştere până la 2500gd) [ ] ţesut adipos subcutanat dezvoltat insuficiente) [ ] "lanugo" răspândit 32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din situaţiile clinice enumerate sunt considerate stări tranzitorii fiziologice ale nou-născutului:a) [x] hiperemie a tegumentelorb) [ ] ţipăt slabc) [x] infarct uricd) [x] pierdere în greutate 6-8% din masa corpuluie) [x] icter la a III zi după naştere, care dispare fără tratament 33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din semnele neuromotorii enumerate pot fi constatate la nou-născuţii prematuri:a) [x] distonie muscularăb) [ ] hipertonie muscularăc) [ ] reflexele fiziologice accentuated) [x] reflexele fiziologice diminuatee) [x] hipotonie musculară 34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din semnele enumerate pot fi constatate la copilul nou-născut prematur:a) [x] suturi craniene deschiseb) [x] "lanugo" răspânditc) [ ] ţesut adipos subcutanat repartizat uniformd) [x] criptorhisme) [x] hipotonie musculară 35)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi care din caracteristicile enumerate pot fi constatate la copilul nou-născut postmatur:a) [x] tegumente „zbârcite"b) [ ] "lanugo" răspânditc) [x] suturi craniene închise

49

Page 50: Pediatrie - Teste

d) [ ] tegumente ictericee) [ ] reflexe fiziologice accentuate 36)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Selectaţi ce se foloseşte pentru prelucrarea plăgii ombilicale la copilul nou-născut:a) [ ] soluţie apoasă de Albastru de metilenb) [x] soluţie spirtoasă de Verde de briliantc) [ ] soluţie apoasă de Furacilinăd) [x] soluţie de Alcoole) [x] soluţie de H2O2 (apă oxigenată) 37)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care vaccinuri sunt administrate nou-născuţilor în maternitate:a) [x] BCG 1b) [ ] Hib 1c) [ ] ROR 1d) [x] HVB 1e) [ ] DTP 1 38)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi afirmaţiile corecte privind eritrodermia fiziologică a nou-născutului?a) [x] o coloraţie roşie a pielii copilului nou-născut a 2-3 zi după naştereb) [x] este determinată de valorile crescute ale hematiilor şi hemoglobinei la nou-născutc) [ ] prezintă o afecţiune a pielii în a 3 zi după naştered) [x] este un eritem fiziologic determina de epidermul subţire, vascularizaţia bogată şi lipsa pigmenţilore) [ ] prezintă o stare febrilă cu erupţii difuze eritematoase în a 7 zi după naştere 39)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce funcţii îndeplineşte pielea şi cum sunt dezvoltate ele la copii:a) [x] funcţia de protecţie, slab dezvoltată la nou-născut şi la sugar b) [x] funcţia de termoreglare, incomplet dezvoltatăc) [x] funcţia de respiraţie bine dezvoltată d) [ ] de termoreglare bine dezvoltatăe) [ ] funcţia de secreţie a transpiraţiei şi a sebumului 40)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi ce reprezintă "intertrigo" la copii:a) [ ] o afecţiune localizată la nivelul părţii piloase a capuluib) [x] o leziune ce apare iniţial cu un placard eritematos în regiunea plăcilor şi formarea de eroziunic) [x] o eroziune care cuprinde tegumentele plicelor inghinale, axilare, cervicale şi retroauriculared) [x] o leziune inflamatorii a regiunii fesiere în urma contactului cu lengeria de corp îmbibată cu urinăe) [ ] o afecţiune micotică localizată perianal 41)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi modificările patologice ale bontului ombilical sau plăgii ombilicale:a) [x] Omfalitab) [x] Herniilec) [x] Hemoragiile ombilicale

50

Page 51: Pediatrie - Teste

d) [ ] Atrezie a vaselor de circulaţie fetalăe) [x] Tromboflebită vaselor ombilicale 42)Colectia: 123F.COLPunctajul:Indicaţi care sânt particularităţile ţesutului adipos la sugari:a) [ ] rezistenţa scăzută la infecţiib) [x] adipocitele sunt mai mărunte şi conţin nucleec) [x] la copilul de un an raportul dintre stratul adipos subcutanat şi masa corporală este mai mare decât la adulţid) [x] în cavitatea toracică, abdominală şi spaţiul retroperitoneal sunt prezente cumulaţiile de ţesut adipos brune) [ ] este dezvoltat excesiv 43)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Indicaţi care este frecvenţa normală a respiraţiei la copilul nou-născut:a) [ ] 100-120 respiraţii pe minutb) [ ] 80-90 respiraţii pe minutc) [ ] 15-16 respiraţii pe minutd) [x] 40-60 respiraţii pe minute) [ ] 20-30 respiraţii pe minut

Alimentaţia 1)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi necesarul de calorii/kg/24 ore pentru copilul nou-născut:a) [ ] 130b) [ ] 100-110c) [x] 120d) [ ] 115e) [ ] 90-100 2)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care categorie de sugari au cea mai înaltă necesitate la kg masă de proteine şi calorii?a) [ ] copii şcolarib) [ ] copii sugari în vârstă de la 0 până la 6 lunic) [ ] copii sugari în vârstă de la 6 până la 12 lunid) [x] noi-născuţi e) [ ] copii preşcolari 3)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt avantajele laptelui matern faţă de cel de vaci:a) [x] conţinutul albuminelor mai mare decât al cazeineib) [ ] conţinutul cazeinei mai mare decât al albuminelorc) [x] conţine factori imuni de protecţied) [ ] conţine alfa-lactozăe) [x] conţine beta-lactoză 4)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Alimentaţia adecvată a sugarului se poate aprecia după următoarele semne:a) [x] curba ponderală (ascendentă, corespunzătoare vârstei)b) [x] starea generală (satisfăcătoare)

51

Page 52: Pediatrie - Teste

c) [ ] frecvenţa bolilor respiratoriid) [x] frecvenţa miciţilor (mai mare de 6 în 24 ore)e) [x] starea copilului după alimentare (satisfăcut , liniştit) 5)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Alimentaţia neadecvată a copilului poate avea ca consecinţă:a) [ ] infecţii respiratorii acute frecventeb) [x] rahitismc) [x] hipovitaminozed) [x] anemiee) [x] retenţia dezvoltării fizice 6)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Poziţionarea corectă la sân a sugarului implică următoarele semne:a) [x] corpul sugarului şi capul lui sunt aliniate pe o dreaptăb) [x] corpul copilului e întors spre corpul mameic) [x] mama susţine tot corpul copilului, nu numai capuld) [x] corpul copilului e lipit de corpul mameie) [ ] mama susţine sânul cu o mână 7)Colectia: 123F.COLPunctajul: Aplicarea corectă la sân implică prezenţa următoarelor semne:a) [x] guriţa sugarului larg deschisăb) [x] buza inferioară retroversăc) [x] sugarul apucă cu guriţa mamelonul şi o mare parte din areolăd) [x] o parte mai mare de areolă se vizualizează deasuprae) [ ] bărbia copilului e distanţiată de sân. 8)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi termenul optim, la care nou-născutul trebuie să fie aplicat la sân:a) [x] imediat după naştere ( primele 30 minute)b) [ ] peste 2 ore după naşterec) [ ] peste 12 ore după naştered) [ ] peste 6 ore după naşteree) [ ] peste 24 ore după naştere 9)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi semnele, după care se apreciază dacă sugarul suge eficient:a) [ ] face mişcări de sugere frecventeb) [x] face mişcări de sugere lente, cu pauzec) [x] se aude glutiţia la fiecare 2-3 mişcări de sugered) [ ] sugarul întrerupe suptul la 5-10 minutee) [x] sugarul adoarme la sân sau este satisfăcut 10)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi în care din patologiile enumerate ale mamei, este contraindicată alimentaţia la sân:a) [x] cancer mamarb) [x] insuficienţa renală acutăc) [ ] pneumonie acutăd) [ ] infecţie respiratorie acutăe)[x] HIV infecţia 11)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi avantajele biologice ale laptelui matern faţă de

52

Page 53: Pediatrie - Teste

cel de vaci:a) [x] conţine Ig A secretorieb) [ ] conţine o cantitate mai mare de Fec) [x] asigură sugarului o imunitate pasivă prin conţinutul factorilor imunologicid) [x] conţine factori de creştere (hormoni)e) [x] proteinele laptelui matern nu alergizează organismul sugarului 12)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi semnele, după care se poate suspecta că lactaţia este insuficientă:a) [ ] sugarul creşte săptămânal 150g greutateb) [x] sugarul are o curbă ponderală platăc) [x] sugarul are 5 miciţi în 24 ored) [x] scaunul sugarului este instabil, neregulate) [x] sugarul este agitat, mai ales după mâncare, doarme prost 13)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi condiţiile de bază, necesare pentru introducerea complementului la sugarul alimentat la sân:a) [x] sugarul a împlinit 6 lunib) [ ] sugarul a împlinit 4 lunic) [ ] sugarul e mai mare de 4 luni şi are greutate scăzutăd) [ ] sugarul e mai mare de 4 luni şi pare flămând după mâncaree) [x] sugarul a împlinit 6 luni,e sănătos şi manifestă interes pentru alte tipuri de alimente 14)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi alimentele complementare principale, administrate copilului sugar:a) [ ] brânza de vacib) [ ] sucul de fructec) [x] pireul de legumed) [x] terciul de crupee) [ ] laptele de vaci 15)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi câte mese complementare 24 ore necesită sugarul de 10-12 luni:a) [ ] 5 meseb) [ ] 4 mesec) [x] 3 mesed) [ ] 4-5 mesee) [ ] 1 masă 16)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele corecţiei alimentare a conţinutului de proteine în raţia alimentară zilnică a sugarului:a) [ ] iaurtul (chefirul)b) [x] brânzăc) [x] gălbenuşul de oud) [ ] frişcae) [ ] bulionul de carne 17)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele corecţiei alimentare a grăsimilor în raţia alimentară zilnică a sugarului:a) [ ] bulionul de carne

53

Page 54: Pediatrie - Teste

b) [x] untulc) [ ] smântânad) [x] uleiul vegetale) [ ] gălbenuşul de ou 18)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt produsele alimentare folosite în corecţia conţinutului de glucide în raţia alimentară zilnică a sugarului:a) [x] suc de fructeb) [ ] sirop de zahărc) [x] pireu de fructed) [ ] Sol. Glucoză 10%e) [ ] Sol. Glucoză 5% 19)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi ce recomandări sunt valabile pentru alimentaţia nou-născutului cu prematuritate de gr. I:a) [x] la cerere aplicat la sânb) [ ] alimentat prin sondă cu lapte maternc) [x] aplicat la sân nu mai puţin de 8 ori în 24 ore, inclusiv noaptead) [ ] aplicat la sân de 12 ori în 24 oree) [ ] aplicat la sân fiecare 3 ore 20)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi cerinţele impuse pentru introducerea complementului la sugarul alimentat natural:a) [x] vârsta sugarului 6 lunib) [x] sugarul absolut sănătosc) [ ] vârsta sugarului 4 lunid) [x] se administrează cu linguriţae) [ ] la început se administrează după alăptarea la sân 21)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi condiţiile ce impun indicarea alimentaţiei mixte la copilul sugar:a) [ ] copilul este agitatb) [ ] copil cu indice ponderal 0,9 la 1 lună după naşterec) [x] hipogalactie iremediabilă la mamăd) [x] absenţa mamei o anumită perioadă a zileie) [x] curba ponderală plată 22)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care este metoda de calcul exactă a volumului alimentar necesar pentru 24 de ore la sugari:a) [ ] metoda volumetricăb) [ ] formula Filatovc) [ ] formula Zaiţevd) [ ] formula Ture) [x] metoda calorică 23)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care este metoda uzuală de calcul a volumului alimentar necesar pentru 24 de ore la sugari:a) [x] metoda volumetricăb) [ ] formula Filatovc) [ ] formula Zaiţev

54

Page 55: Pediatrie - Teste

d) [ ] formula Ture) [ ] metoda calorică 24)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care din formulele lactate enumerate sunt recomandate pentru alimentaţia artificială a copilului nou-născut:a) [ ] Malâşb) [ ] Biolactc) [x] Maliutcad) [x] NAN-1, e)[x] Nestogen 1 25)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate sunt din grupul celor adaptate:a) [ ] V-Biolactb) [x] NAN-1, 2, 3c) [x] Malâşd) [x] Nestogen 1, 2e) [ ] laptele de vaci diluat cu apă cu raportul 1:226)Colectia: 123F.COLPunctajul: Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate nu conţin lactoză:a) [ ] Lailacb) [x] NAN-безлактозныйc) [x] NAN-acidofild) [ ] Maliutca e) [x] O-LAC 27)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate sunt indicate sugarilor în caz de intoleranţă la lactoză:a) [x] O-LACb) [x] NAN acidofilc) [x] Lailacd) [ ] Similace) [x] NAN-безлактозный 28)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Din formulele adaptate dietice, folosite în alimentaţia artificială şi mixtă a sugarului, fac parte:a) [ ] Malâşb) [x] NAN hipoalergicc) [x] O-LACd) [x] Hipp HA 1e) [ ] NAN-1, NAN-2 29)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Copiilor alimentaţi artificial complementul se indică:a) [x] la 6 luni, ca şi în alimentaţia naturală b) [ ] la 4 luni, indiferent de masa corpului c) [ ] la 4 luni, dacă are anemie d) [ ] dacă copilul manifestă foame şi e mai mare de 4 luni e) [ ] la 4 luni, dacă prezintă interes pentru alte tipuri de mâncare înafară de cea lactată, pe care o primeşte

55

Page 56: Pediatrie - Teste

30)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din semnele enumerate reprezintă incidente/ accidente în cadrul alimentaţiei la sân:a) [x] regurgitaţiab) [ ] vomac) [x] colica abdominală a sugaruluid) [ ] enterocolitae) [x] refuzul temporar al sânului 31)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Care din formulele adaptate enumerate sunt recomandate pentru alimentaţia sugarului cu intoleranţă la proteinele laptelui de vaci?a) [ ] Pregestemilb) [ ] NAN-безлактозный c) [x] Alfare d) [ ] Bonae)[ ] Hipp HA1, Hipp NA 2.32)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt semnele alimentaţiei adecvate la sân în prima lună de viaţă:a) [x] glutiţia auzită în timpul suptuluib) [x] adaos în masă 125-210g săptămânalc) [x] mai mult 6 scutece umede în 24 ored) [ ] creştere ponderală lunară până la 500 g e) [x] scaun până la 5-6 ori pe zi, practic după fiecare alimentare. 33)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din următoarele afirmaţii privind diversificarea alimentaţiei sugarului sânt corecte:a) [x] diversificarea va începe la vârsta de 6 lunib) [x] diversificarea va începe numai dacă sugarul este sănătosc) [x] alimentul nou se va administra cu linguriţad) [x] primul complement preferabil va fi pireul de legumee) [ ] se introduc concomitent 2 sau mai multe alimente noi 34)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din produsele enumerate servesc ca sursă de proteine pentru sugar:a) [x] carneab) [ ] bulionul de carnec) [x] gălbenuşul de oud) [ ] albuşul de oue) [x] brânza/ caşcavalul 35)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din afirmaţii sunt reguli de iniţiere a alimentaţiei artificiale la sugar:a) [x] formula lactată se va introduce în alimentaţie numai când copilul este sănătosb) [x] formula lactată nou se va introduce progresiv şi treptat c) [x] nu se vor introduce simultan două sau mai multe formule lactate noi d) [ ] dacă masa ponderală stagnează în decurs de 1 săptămână, se recurge la altă formulă lactată e) [x] se vor folosi de preferinţă formule lactate adaptate. 36)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care metode de calcul se utilizează pentru aprecierea volumului alimentar la copilul în vârstă de până 1 săptămână de la naştere:

56

Page 57: Pediatrie - Teste

a) [x] formula Finkelşteinb) [ ] formula Apertc) [ ] metoda volumetricăd) [x] metoda de calcul energeticăe) [x] formula Tur 37)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care este frecvenţa recomandată a alimentaţiei sugarului în vârsta de 6 luni, dacă el este alimentat artificial:a) [ ] 6-7/zib) [ ] 6/zic) [ ] 5-6/zid) [x] 5/zie) [ ] fiecare 3,5 ore 38)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Enumeraţi care sunt efectele adverse ale folosirii laptelui de vaci în alimentaţia sugarului:a) [x] suprasolicitarea osmotică renalăb) [x] anemia carenţială c) [ ] alcaloza metabolicăd) [x] gastroenteropatie alergicăe) [x] distrofie 39)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi după care criterii se clasifică formulele lactate:a) [x] după gradul de adaptareb) [x] după vârsta, la care sunt indicatec) [ ] după sursa de glucided) [x] după tehnologia de produceree) [x] după particularitatea compoziţională 40)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate, este neadaptată:a) [ ] Malâşb) [ ] Hipp HA 2c) [x] Lapte de vacid) [ ] NAN-acidofile) [ ] Nestogen 1. 41)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care din formulele lactate enumerate este adaptată:a) [ ] V-Biolactb) [ ] Laptele de vacic) [x] NAN-acidofild) [ ] Chefirule) [ ] Iaurtul 42)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt avantajele formulelor de lapte adaptate faţă de cele neadaptate:a) [x] glucidele sunt constituite practic exclusiv de către lactozăb) [x] au un nivel scăzut de cazeină şi un conţinut sporit de proteine din zerc) [x] conţin acizi graşi polinesăturaţi în cantităţi mai mari

57

Page 58: Pediatrie - Teste

d) [x] sunt îmbogăţite cu vitamine şi microelemente, în special Fe.e) [ ] imită în întregime componenţa laptelui matern 43)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi dezavantajele formulelor de lapte adaptate faţă de laptele matern:a) [x] proteina este alergizantă pentru copilb) [x] conţin mai puţine proteine din zerc) [x] conţin mai multă lactozăd) [x] sunt lipsite de factori antiinfecţioşie) [ ] conţin cantităţi scăzute de beta-lactoglobulină 44)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile zilnice în calorii la kg corp pentru copiii în vârstă de 1,5-3 ani:a) [ ] 115b) [x] 90c) [ ] 105d) [ ] 120e) [ ] 110 45)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile în calorii pentru copiii în vârstă de 4-6 ani:a) [ ] 105b) [x] 80c) [ ] 110d) [ ] 115e)[ ] 95 46)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi care sunt necesităţile zilnice în calorii / kg corp la copilul în vârstă de 12-15 ani:a) [ ] 95b) [ ] 90c) [ ] 80d) [ ] 100e) [x] 60 47)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi necesitatea în proteine / kg corp pentru copiii în vârstă de 1,5-3 ani:a) [ ] 3,5 g/kg corpb) [x] 1,5 g/kg corpc) [ ] 4-4,5 g/kg corpd) [ ] 3,0 g/kg corpe) [ ] 2,5 g/kg corp 48)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Evidenţiaţi consecinţele alimentaţiei dezechilibrate ale preşcolarului: a) [x] anorexie nervoasăb) [x] retard fizicc) [x] distrofie d) [x] anemie feriprivăe) [ ] creştere staturo-ponderală adecvată.

58

Page 59: Pediatrie - Teste

49)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Hipotrofia de gr. I la sugar se constată la un deficit ponderal de:a) [ ] 5-10%b) [x] 10-20%c) [ ] 10-15%d) [ ] 20-30%e) [ ] 8-15% . 50)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10Hipotrofia de gr. II la sugar se constată la un deficit ponderal de:a) [ ] 10-20%b) [x] 20-30%c) [ ] 30-40%d) [ ] 15-20%e) [ ] 25-30% . 51)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate adaptate:a) [x] Maliutca b) [ ] Chefirc) [ ] Iaurtd) [x] Hipp1e) [x] NAN HA52)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate dietice (speciale):a) [x ] Hipp HA 1 b) [x ] Hipp HA 2c) [x ] Alfared) [ ] NAN 1e) [ ] NAN 253)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi formulele lactate dietice (speciale), indicate copiilor cu manifestări alergice:a) [x ] NAN hipoalergicb) [ ] Chefirc) [ ] Nestogend) [x ] Alfaree) [x ] Hip HA154)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi care din formulele lactate enumerate sunt predestinate copiilor prematuri:a) [x] pre NANb) [x] Hipp Prec) [ ] Nestogen 1 d) [ ] NAN 1e) [ ] Alfare55)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care din problemele copilului sunt consideraţi factori nefavorizaţi în alimentaţia la sân:a) [ ] refuzul sânuluib) [x] anomalii de dezvoltare maxilo-facială (palatoschisis)

59

Page 60: Pediatrie - Teste

c) [x] masa mică la naştered) [x] erori de metabolisme) [x] prematuritate. 56)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care din problemele mamei sunt considerate factori nefavorizaţi în alimentaţia la sân:a) [ ] diabetul zaharatb) [ ] IRAc) [x] infecţia cu HIVd) [x] urgenţele postpartume) [x] cancerul mamar57)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi care sunt urmările excesului de proteină în alimentaţia sugarului:a) [x] suprasolicitare metabolică a ficatului b) [ ] creştere acceleratăc) [x] diareed) [x] uremie, acidozăe) [x] obezitate.58)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi greşelile în alimentaţia sugarului, care pot duce la tulburări de nutriţie:a) [x] alimentare cu formule lactate diluate excesivb) [x] alimentare îndelungată la sân cu introducere tardivă a alimentelor complementarec) [x] alimentare cu formule lactate neadaptate d) [x] utilizare excesivă a sucurilore) [ ] introducere a alimentelor complimentare începând cu 6 luni.59)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul insuficient de lipide la copii de vârstă fragedă poate cauza:a) [ ] îmbolnăviri frecventeb) [x] aport scăzut de energiec) [x] creştere întârziată d) [x] hipovitaminoză (A,D,E,K)e) [ ] retard neuropsihic60)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul exagerat de lipide la copii de vârstă fragedă poate cauza:a) [ ] apatieb) [ ] creştere rapidăc) [x] obezitate d) [x] diareee) [x] vomă61)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Consumul insuficient de glucide de către sugar poate cauza:a) [ ] patologia sistemului nervosb) [x] reducerea rezervelor de glicogenc) [x] hipoglicemied) [x] creştere întârziatăe) [ ] pancreatită

60

Page 61: Pediatrie - Teste

62)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Selectaţi care este raportul recomandat al ingredientelor alimentare esenţiale în raţia zilnică a sugarului (proteine-lipide-glucide):a) [ ] 1:2:4b) [ ] 1:2:3c) [x] 1:3:6 d) [ ] 1:3:5e) [ ] 1:2:663)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Indicaţi ce reprezintă diversificarea alimentaţiei sugarului:a) [ ] alimentarea copilului cu lapte matern şi un alt tip de lapteb) [x] introducerea alimentelor noi la vârsta copilului de 6 luni.c) [x] alimentaţia complementară d) [ ] alimentaţia copilului cu alte tipuri de lapte (formule de lapte)e) [x] obişnuirea treptată a copilului sugar cu alte alimente decât laptele64)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Ce reprezintă alimentaţia complementară:a) [x ] introducerea alimentelor noi la vârsta copilului de 6 luni.b) [ ] alimentaţia copilului cu alte tipuri de lapte (formule de lapte)c) [x] alimentarea copilului cu lapte matern şi un alt tip de lapte d) [ ] obişnuirea treptată a copilului sugar cu alte alimente decât laptele e) [x] diversificarea alimentaţiei recomandată pentru sugari începând cu vârsta de 6 luni.65)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Ce reprezintă suplimentul: a) [ ] un alt aliment, diferit de lapte (pireu de fructe, de ex.)b) [ ] surplusul de greutate acumulat.c) [x] formula de lapte, administrată în alimentarea mixtă a sugaruluid) [ ] formula de lapte, administrată în alimentarea artificială a sugaruluie) [ ] terciul de cereale.66)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10 Metoda alternativă este utilizată: a) [ ] în caz de diversificare a alimentaţiei sugaruluib) [x] în caz de alimentaţie mixtă a sugaruluic) [ ] în caz de alimentaţie artificială a sugaruluid) [ ] în caz de alimentaţie naturală a sugaruluie) [ ] în alimentarea copilului preşcolar.67)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Metoda complementară este utilizată:a) [ ] în caz de alimentare artificială a sugaruluib) [ ] în caz de alimentare naturală a sugaruluic) [ ] în caz de diversificare aalimentaţiei sugaruluid) [x] în caz de alimentare mixtă a sugaruluie) [ ] în alimentarea copilului preşcolar.68)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce este necesară introducerea complimentului in alimentaţia sugarului:a) [x] necesităţile nutritive la o anumită vârstă nu mai pot fi acoperite de către laptele maternb) [ ] copilul este interesat de alte tipuri de alimente c) [ ] copilul are deja primii dinţid) [ ] copilul are mai mult de 4 lunie) [x] copilul are maturizarea fiziologică neuromusculară, digestivă,imună,reno-urinară necesară

61

Page 62: Pediatrie - Teste

consumării produselor noi .69)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt efectele introducerii tardive în alimentaţia sugarului a complimentului:a) [x] retard în creştere b) [x] nutriţie scăzutăc) [x] carenţe de micronutrienţi (fier, zinc) d) [x] abilităţi motorii de mestecare întârziatee) [ ] dezvoltare neuro-psihică întârziată.70)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt efectele introducerii precoce a complementului în alimentaţia sugarului:a) [ ] dezvoltarea fizică acceleratăb) [x] scăderea lactaţiei şi micşorarea consumului de energie şi substanţe nutritive de către copilc) [x] risc de infecţie odată cu administrarea produselor care pot fi contaminated) [x] risc de boală diareicăe) [ x] risc de alergie alimentară.71)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce copiilor sugari nu se recomandă administrarea laptelui de vaci integral sau în diluţii:a) [ ] conţine mai puţin Calciu şi Natriub) [x] poate reduce cantitatea de lapte matern produsc) [x] conţine mai puţin fier, care are o biodisponibilitate redusă, comparativ cu laptele maternd) [x] poate induce hemoragii gastro-intestinalee) [x] poate cauza alergie.72)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi avantajele conţinutului proteic al laptelui matern faţă de laptele de vaci:a) [ ] proteina laptelui matern este reprezentată majoritar de cazeinăb) [x] proteina laptelui matern este reprezentată majoritar de proteinele sericec) [x] conţinutul proteic al laptelui matern corespunde necesităţilor copiluluid) [x] proteina laptelui matern este parţial reprezentată de α lactalbumină.e) [ ] proteina laptelui matern este parţial reprezentată de β lactalbumină.73)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt avantajele glucidelor laptelui matern:a) [x] lactoza laptelui matern acoperă 40% din necesarul zilnic de calorii al sugaruluib) [x] lactoza laptelui matern se digerează în proporţie de 90% în intestinul subţire a sugaruluic) [ ] lactoza laptelui matern este de tip αd) [x] lactoza laptelui matern este de tip βe) [x] lactoza laptelui matern are acţiune benefică asupra microflorei intestinale şi valorilor PH-ului intestinal.74)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi un semn sigur, care indică, că sugarul nu primeşte cantitatea necesară de lapte:a) [ ] copilul suge mult timp şi desb) [ ] copilul refuză să sugăc) [ ] copilul este neliniştit, agitat toată ziuad) [ ] scaunele sunt scundee) [x] curba ponderală este plată (adaogă mai puţin de 500g/lună).75)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi ce se referă la factorii reglatori ai funcţiilor

62

Page 63: Pediatrie - Teste

specifice umane, prezenţi în laptele matern.a) [ ] calciul şi natriulb) [x] carnitinac) [x] taurinad) [x] acizii graşi polinesăturaţie) [ ] acizii graşi saturaţi.76)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se explica avantajul alimentaţiei cu lapte matern în vederea dezvoltării psihomotorii adecvate a copilului: a) [ ] prezenţa în laptele matern a polizaharitelorb) [x] prezenţa în laptele matern a leencefalinei, β-endorfinei, metaencefalineic) [ ] conţinutul proteinelor serice măritd) [ ] prezenţa de IgA secretoriee) [ ]prezenţa de P - casamorfină77)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care din componenţii enumeraţi ai laptelui matern influenţează pozitiv dezvoltarea sistemului nervos a copilului:a) [x] acizii graşi polinesăturaţib) [x] taurinac) [x] leencefalinad) [x] β-endorfinae) [ ] proteinele serice78)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt condiţiile de bază pentru iniţierea şi stimularea lactaţiei:a) [ ] alimentaţia îmbogăţită a mameib) [x] aplicare la sân în prima ½ oră după naştere c) [x] aplicarea copilului la sân la cerere, inclusiv noaptea d) [ ] administrarea de lichide suplimentare mameie) [x] eliberarea maximă de lapte a sânilor79)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a pireului de legume:a) [x] 6 lunib) [ ] 7 lunic) [ ] 5 lunid) [ ] 8 luni e) [ ] 9 luni80)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a terciului de cereale:a) [ ] 6,5 lunib) [ ] 5 lunic) [ ] 3 lunid) [ ] 7 lunie) [x] 6 luni81)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia sugarului a pireului de fructe:a) [ ] 2 luni

63

Page 64: Pediatrie - Teste

b) [ ] 3 lunic) [x] 6 lunid) [ ] 7 lunie) [ ] 3,5 luni82)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a cărnii:a) [ ] 6 lunib) [x] 7 lunic) [ ] 5 lunid) [ ] 8 lunie) [ ] 4 luni83)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a sucului de fructe:a) [ ] 1 lunăb) [ ] 2 lunic) [ ] 7 lunid) [ ] 8 lunie) [x] 6 luni84)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a brânzei / caşcavalului:a) [x] 6 lunib) [ ] 7 lunic) [ ] 8 lunid) [ ] 10 lunie) [ ] 1 an85)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a peştelui:a) [ ] 4 lunib) [ ] 5 lunic) [ ] 6 lunid) [ ] 7 lunie) [x] 8 luni86)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi vârsta minimă, la care se recomandă introducerea în alimentaţia copilului a gălbenuşului de ou:a) [ ] 2 lunib) [ ] 4 lunic) [x]7 lunid) [ ] 8 lunie) [ ] 6 luni87)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de la ce vârstă, conform OMS, se permite administrarea laptelui de vaci integru: a) [ ] 6 lunib) [ ] 12 lunic) [x] 2 ani

64

Page 65: Pediatrie - Teste

d) [ ] 8 lunie) [ ] 3 luni88)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este volumul alimentar, recomandat copilului în vârstă de 4-6 luni conform metodei volumetrice:a) [ ] 1/5 din masa corpuluib) [ ] 1/6 din masa corpuluic) [x] 1/7 din masa corpuluid) [ ] 1/8 din masa corpuluie) [ ] 1/9 din masa corpului.89)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi caracteristicele cantitative ale ingredientelor nutritive esenţiale din laptele matern faţă de laptele de vaci:a) [x] laptele matern conţine mai puţine proteineb) [ ] laptele matern conţine mai multe proteinec) [x] laptele matern conţine mai multe glucide d) [ ] laptele matern conţine mai puţine glucidee) [ ] laptele matern conţine mai puţine lipide.90)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi caracteristicile cantitative ale microelementelor laptelui matern faţă de laptele de vaci:a) [x] laptele matern conţine mai mult fierb) [ ] laptele matern conţine mai mult calciuc) [x] laptele matern conţine mai puţin calciud) [x] laptele matern conţine mai puţin clore) [x] laptele matern conţine mai puţin Natriu.91)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt afirmaţiile corecte privind lactoza laptelui matern:a) [ ] lactoza laptelui matern acoperă ≈ 60% din necesarul energetic zilnic al sugarului:b) [x] lactoza laptelui matern acoperă ≈ 40% din necesarul energetic zilnicc) [x] laptele matern se digerează la ≈ 90% în intestinul subţired) [ ] lactoza laptelui matern favorizează flora intestinală condiţionat patogenăe) [ ] lactoza laptelui matern măreşte valoarea PH-ului intestinal al sugarului.92)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care sunt afirmaţiile corecte privind lipidele laptelui matern: a) [x] lipidele laptelui matern acoperă ≈ 50% din necesarul energetic al sugaruluib) [ ] lipidele laptelui matern acoperă ≈ 60% din necesarul energetic al sugaruluic) [ ] lipidele laptelui matern sunt intr-o concentraţie mai mare în laptele anterior d) [x] laptele posterior este mai bogat în lipide e) [ ] în compoziţia lipidelor laptelui matern sunt majoritar acizi graşi săturaţi. 93)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care abilităţi şi particularităţi de dezvoltare sunt necesare sugarului în vârsta de 6 luni pentru introducerea hranei complementare.a) [ ] mişcări de mestecare complexeb) [ ] muşcatul şi mestecatulc) [x] apariţia primelor mişcări de mestecared) [x] deplasarea reflexului de vomă de la centru spre rădăcina limbiie) [x] suptul şi înghiţitul.

65

Page 66: Pediatrie - Teste

94)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care abilităţi sunt de regulă prezente şi necesare la sugarul de 7-12 luni pentru consumarea alimentelor complementare.a) [x] suptul şi înghiţitul b) [ ] mişcări de mestecare complexec) [x] curăţarea linguriţei cu buzele d) [x] muşcatule) [x] mişcări lateral cu limba şi împingerea hranei către dinţi.95)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care produse pot fi incluse în raţia alimentară a copilului la vârsta de 6 luni:a) [x] pireuri de legume şi fructeb) [ ] peşte c) [ ] pesmeţi d) [x] terciuri de cerealee) [x] suc de fructe96)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este produsul, cu care de regulă se recomandă a începe diversificarea alimentaţiei sugarului:a) [ ] sucul de fructeb) [x] pireul de legumec) [ ] pireul de carned) [ ] biscuiţiie) [ ] gălbenuşul de ou97)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii care din produsele enumerate, conform recomandărilor OMS, nu este recomandat sugarilor:a) [ ] peştele b) [ ] caşcavalulc) [ ] untuld) [x] laptele de vacie) [ ] gălbenuşul de ou98)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi care este gradul de hipogalactie corespunzător deficitului de lapte matern egal cu 50% din necesarul zilnic:a) [ ] gradul Ib) [x] gradul IIc) [ ] gradul IIId) [ ] uşoarăe) [ ] severă99)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selecţi cauzele posibile ale hipogalactiei secundare:a) [x] regim de aplicare la sân strict determinat (pe ore):b) [ ] alimentare obişnuită a mamei care alăpteazăc) [x] administrarea altor lichide şi alimente sugaruluid) [x] extenuarea fizică şi psihică a mamei care alăpteazăe) [ ] regim hidric diminuat la mamă.100)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi cauzele posibile ale hipogalactiei primare: a) [x] infantilism b) [ ] refuzul copilului

66

Page 67: Pediatrie - Teste

c) [ ] naşterea copilului prin operaţie cezarianăd) [x] tratamente hormonale masive e) [ ] alimentare neadecvată a mamei care alăptează. 101)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi factorii care pot cauza hipogalactie secundară:a) [ ] plasarea frecventă a copilului la sânb) [x] plasarea rară a copilului la sân c) [x] poziţionarea şi aplicarea incorectă la sând) [x] patologiile extragenitale ale mamei e) [ ] medicaţia cu antibiotice.102)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce se va ţine cont în selecţia formulei de lapte pentru sugar:a) [x] de vârsta copiluluib) [ ] de masa corpului copiluluic) [x] de starea sănătăţii copiluluid) [ ] de analizele sângeluie) [x] de particularităţile de dezvoltare ale copilului.103)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din formulele enumerate sunt utilizate pentru calcularea volumului alimentar în alimentaţia artificială a copilului în prima săptămână de viaţă:a) [x] V= (n-1) x 70, unde n-numărul de zile de viaţă, v-volumul de lapte/zib) [x] V= (n-1) x 80, unde n-numărul de zile de viaţă, v-volumul de lapte/zic) [ ] 1/10 din greutatea corpului +200d) [ ] 1/5 din greutatea corpuluie) [ ] 1/6 din greutatea corpului.104)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru ce se utilizează formula Finkelstein:a) [ ] pentru determinarea masei ideale pentru vârstăb) [ ] pentru determinarea taliei ideale pentru vârstă c) [x] pentru determinarea volumului alimentar în prima săptămână după naştered) [ ] pentru determinarea volumului alimentar la sugarul de până la 2 lunie) [ ] pentru aprecierea statutului nutriţional.105)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se manifestă rolul imunoprotector al laptelui matern:a) [ ] asigură sugarului un ritm de creştere ponderală adecvatăb) [x] micşorează răspândirea şi durata afecţiunilor diareicec) [x] micşorează riscul maladiilor autoimune (diabet zaharat tip I, colită ulceroasă nespecifică).d) [x] micşorează riscul morţii subite a sugaruluie) [x] protejază de enterocolită necrotică.106)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care componenţi ai laptelui matern fac parte din factorii reglatorii ai funcţiilor specifice umane la nou-născuţi şi sugari:a) [x] factorii de creştere b) [x] enzimelec) [ ] nutrienţii esenţialid) [x] hormoniie) [ ] microelementele.107)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii factorii de protecţie şi imunomodulatori ai

67

Page 68: Pediatrie - Teste

laptelui uman:a) [ ] amilazab) [x] imunoglobuline A- secretoarec) [x] lizozimuld) [ ] carnitinae) [x] interferonii.108)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii din variantele listate factorii de protecţie şi imunomodulatori ai laptelui uman:a) [ ] prolactinab) [x] lactoferinac) [x] interleukina-6d) [x] Factorul Bifidume) [x] ribonucleaza.109)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţii din variantele enumerate factorii de protecţie şi imunomodulatori ai laptelui uman:a) [x] limfocite T, Bb) [x] macrofagic) [x] anticorpi antivirusd) [x] imunoglobulina A, Me) [ ] calcitonina.110)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include regimul alimentar adecvat al copilului în vârstă de 7 luni alimentat natural:a) [ ] 5 alimentări cu formulă adaptată plus 2 alimentări complementareb) [ ] 3 alimentări cu formulă adoptată plus 2 alimentări complimentare şi apăc) [ ] doar alimentare la sân la cerered) [x ] alimentare la sân la cerere, min. 5-6 ori/24 ore, inclusiv noaptea, plus 3 alimentări

complementaree) [ ] 2 alimentări cu formula adaptată plus 3 alimentări complementare.111)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi cu câte calorii se suplimentează raţia alimentară a mamei care alăptează:a) [ ] 200-400 kkal/24 oreb) [ ] 700-1000 kkal/24 orec) [x] 500 kkal/24 ored) [ ] nu se suplimenteazăe) [ ] 1500 kkal/24 ore.112)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt recomandările pentru raţia alimentară a mamei care alăptează privind ingredientele nutritive esenţiale.a) [ ] conţinutul lipidelor se suplimentează cu 11 g/kg în 24 oreb) [x] conţinutul proteinelor se suplimentează cu 11 g/kg în 24orec) [ ] conţinutul glucidelor se suplimentează cu 30%d) [ ] conţinutul grăsimilor nu se suplimenteazăe) [ ] conţinutul glucidelor nu se suplimentează.113)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind alimentaţia mamei care alăptează:

68

Page 69: Pediatrie - Teste

a) [x] regimul alimentar al mamei ce alăptează trebuie să fie adaptat la starea ei de nutriţie b) [x] necesităţile proteice ale femeii care alăptează sunt mai crescute cu 11 gr/24 orec) [ ] mama care alăptează necesită suplimentare obligatorie cu Ca, F, P, Mg Zn, K, Na şi vitamined) [x] creşterea considerabilă a consumului de lichide nu va afecta lactaţia.e) [x] necesarul de calorii al mamei care alăptează va fi crescut cu 480-500 kkal/24 ore.114)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este cantitatea medie de lapte matern, secretată în 24 ore:a) [ ] 500 mlb) [ ] 1000 mlc) [x] 850 mld) [ ] 1 500 mle) [ ] 1 200 ml.115)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt restricţiile în regimul alimentar pentru mamele care alăptează:a) [ ] nu există nici un fel de restricţiib) [x] se exclud alimentele cu potenţial alergic (fructe exotice, ciocolată,miere)c) [x] se exclude usturoiul, substanţele extractive sau condimentele puterniced) [x] se exclud alimentele, la care sugarul a manifestat reacţii adversee) [x] se consumă cu precauţie ouăle, peştele şi sucurile.116)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi recomandările corecte pentru mama care alăptează:a) [x] mamele care alăptează sunt sfătuite să nu fumezeb) [x] mamele care alăptează nu trebuie să consume alcool c) [x] mamele care alăptează vor evita să consume cafea sau băuturi cofeinizate d) [x] o femeie ce alăptează poate consuma orice aliment în cantităţi moderate, până când situaţia va dicta inversul. e) [ ] o femeie ce alăptează nu are nici un fel de restricţii alimentare. 117)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi afirmaţiile corecte privind constituirea raţiei alimentare a mamei care alăptează:a) [ ] necesităţile energetice materne în perioada lactaţiei nu se schimbă comparativ cu sarcinab) [x] necesităţile energetice materne în perioada lactaţiei sunt mai înalte decât la femeia însărcinatăc) [ ] cantitatea de lapte matern secretată depinde de consumul alimentar al mameid) [x] chiar şi mamele care au un regim alimentar deficient pot produce o cantitate adecvată de lapte calitativ e) [x] necesitatea de proteine în raţia mamei care alăptează se măreşte cu 8-11g/24 ore. 118)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ingredientele alimentare, conţinutul cărora depinde de consumul şi statutul nutriţional al mamei:a) [x] vitamina Db) [ ] vitamina Cc) [x] vitamina Ad) [x] Iodule) [x] Seleniul. 119)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ingredientele alimentare, conţinutul cărora nu depinde de consumul şi statutul nutriţional al mamei:

69

Page 70: Pediatrie - Teste

a) [x] Fierulb) [ ] vitamina A, Dc) [x] Calciuld) [x] Zincule) [ ] vitaminele gr. B.120)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi factorii prin care se realizează rolul protector faţă de infecţii al alimentaţiei cu lapte matern:a) [ ] laptele matern este bactericid b) [x] laptele matern este steril, spre deosebire de alte lichide, care pot conţine agenţi patogenic) [x] laptele matern conţine imunoglobulină A secretorie, care protejează de agenţi patogeni la nivel de mucoased) [x] lactfoerina din laptele matern concurează pentru Fe cu bacteriilee) [x] laptele matern conţine factori nespecifici de apărare (macrofagi, limfocite, interferoni, interleuchină, etc.)121)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi afirmaţiile corecte, privind conţinutul de fier în laptele matern:a) [ ] laptele matern conţine o cantitate de fier echivalentă cu cel de vaci b) [x] laptele matern conţine o cantitate de fier mai mare decât cel de vacic) [ ] concentraţia fierului în laptele matern depinde de conţinutul lui în organismul mameid) [x] concentraţia fierului în laptele matern nu depinde de conţinutul lui în organismul mameie) [ ] fierul din laptele matern are o biodisponibilitate mai mare decât fierul din alte tipuri de lapte.122)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce poate spori densitatea energetică a alimentaţiei sugarului:a) [ ] viscozitatea alimentelor complementareb) [x] laptele maternc) [x] lipideled) [ ] apae) [x] frecvenţa alimentarii.123)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce poate scădea densitatea energetică a alimentaţiei sugarului:a) [x] viscozitatea alimentelor complementareb) [ ] laptele maternc) [ ] lipideled) [x] apae) [ ] frecvenţa alimentarii.124)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi motivele, pentru care este important de ţinut cont de densitatea energetică a alimentaţiei sugarului:a) [x] densitatea energetică a alimentaţiei influenţează consumul de energie b) [x] densitatea energetică a alimentelor influenţează dezvoltarea fizicăc) [ ] densitatea energetică a alimentelor poate influenţa dezvoltarea neuropsihicăd) [ ] densitatea energetică a alimentelor poate influenţa statutul imune) [x] densitatea energetica a alimentelor poate influenţa procesul de digestie.125)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care greşeli în alimentaţie pot cauza tulburări de nutriţie la copii:

70

Page 71: Pediatrie - Teste

a) [x] alimentare artificială neadecvată b) [x] utilizarea excesivă a unor produse c) [ ] alimentare exclusivă la sân până la vârsta de 6 luni d) [x] introducerea tardivă a alimentelor complimentaree) [ ] introducerea alimentelor complimentare începând cu vârsta de 6 luni.126)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt riscurile în caz de alimentare neadecvată vârstei a copilului:a) [x] ritmul de creştere încetinit (distrofie)b) [x] apariţia manifestărilor alergicec) [ ] dezvoltare neuropsihică întârziatăd) [x] dezvoltarea rahitismuluie) [x] anemie carenţială127)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care factori sunt implicaţi în declanşarea reflexului prolactinei:a) [ ] concentraţia crescută de progesteron în sângele mameib) [x] evacuarea completă a laptelui produsc) [x] alimentarea la sân a copilului şi perioada nocturnăd) [ ] excitarea receptorilor mamelonari e) [ ] contactul fizic permanent între mamă şi copil (ochi la ochi, piele la piele)128)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi factorii declanşatori ai reflexului oxitocinei: a) [x] aplicarea frecventă a copilului la sân b) [ ] evacuarea completă a laptelui produs din sânc) [x] excitarea receptorilor mamelonarid) [x] aplicare la sân cât mai precoce după naşteree) [x] acţiunea factorilor emoţionali pozitivi legaţi de copil (imaginea lui, contactul fizic etc.)129)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările practice, oferite mamelor ce alăptează, menite să stimuleze reflexul de ocitocină:a) [x] aplicare cât mai frecventă la sânb) [x] alimentare exclusivă la sân în primele 6 luni de viaţăc) [x] aflarea permanentă a mamei alături de copil d) [ ] stoarcerea laptelui rămas după alimentarea sugaruluie) [x] aplicare şi poziţionare corectă la sân.130)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările practice, oferite mamelor ce alăptează, menite să stimuleze reflexul de prolactină:a) [x] aplicarea frecventă a copilului la sân ziua şi noaptea b) [x] evacuarea completă a laptelui produs din glanda mamară c) [ ] aflarea permanentă a mamei alături de copild) [x] poziţionare şi aplicare corectă la sâne) [x] interzicerea administrării altor alimente şi lichide, decât laptele matern, în primele 6 luni de

viaţă a sugarului. 131)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este volumul fiziologic aproximativ al stomacului nou-născutului în prima zi după naştere:a) [ ] 30 mlb) [ ] 40 ml

71

Page 72: Pediatrie - Teste

c) [ ] 10 mld) [x] 5 mle) [ ] 25 ml132)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi particularităţile compoziţionale ale colostrului faţă de laptele matern matur:a) [x] este mai densb) [x] are conţinut de proteine mai mare c) [ ] are concentraţia de glucide mai mare d) [x] are concentraţia de vitamină A mai maree) [x] are conţinut mai bogat în imunoglobuline.133)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce e important colostrul pentru copilul nou-născut:a) [x] oferă sugarului o cantitate suficientă de nutrienţi, concentrată într-un volum micb) [x] este laxativ şi ajută să se elimine meconiul, ce contribuie la prevenirea icterului c) [ ] conţine mai puţine săruri mineraled) [x] conţine leucocite şi macrofagi, implicaţi în apărarea antiinfecţioasă e) [x] conţine într-o concentraţie mai mare imunoglobuline.134)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi particularităţile compoziţionale ale colostrului privind ingredientele nutritive: a) [ ] conţine mai multe grăsimi ca laptele maternb) [x] conţine mai multe proteine ca laptele maternc) [x] conţine mai puţine glucide ca laptele maternd) [ ] conţine mai multe glucide ca laptele materne) [x] conţine mai multe vitamine liposolubile

135)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este valoarea energetică a colostrului în prima zi după naştere:a) [x] 1500 kkal/lb) [ ] 1000 kkal/lc) [ ] 900 kkal/ld) [ ] 800 kkal/le) [ ] 670-700 kkal/l136)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este valoarea energetică a laptelui matern matur:a) [ ] 1500 kkal/lb) [ ] 1000 kkal/lc) [ ] 900 kkal/ld) [ ] 800 kkal/le) [x] 670-700 kkal/l137)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile proteinelor colostrului:a) [x] sunt reprezentate în special de albumine şi globuline similare cu proteinele plasmatice a nou-năsutuluib) [ ] cazeina colostrului reprezintă ½ din conţinutc) [x] conţin într-o cantitate mai mare aminoacizi esenţiali

72

Page 73: Pediatrie - Teste

d) [x] majoritatea proteinelor se absorb nemodificat în tractul intestinal al nou-născutuluie) [x] o bună parte din proteinele colostrului sunt reprezentate de imunoglobuline.138)Colectia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind compoziţia laptelui matern:a) [x] compoziţia laptelui unei mame se potriveşte în mod special propriul ei copilb) [x] laptele matern diferă în funcţie de vârsta mamei, perioada de după naştere, faza suptului c) [ ] compoziţia laptelui matern depinde întru-totul de alimentaţia mameid) [x] conţinutul de proteine este mai mare în primele zile după naşteree) [x] conţinutul de lipide este mai mic în ,,laptele anterior”. 139)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi de ce hormoni este stimulată lactogeneza:a) [x] ocitocina, prolactinab) [x] insulinac) [x] cortizonuld) [x] tireoidina, parathormonule) [ ] progesteronul140)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi afirmaţiile corecte privind tipurile de lapte matern:a) [x] laptele secretat în primele 4-5 zile după naştere se numeşte colostrub) [ ] colostrul reprezintă laptele matern după I lună de la naşterec) [x] laptele de tranziţie se secretă în perioada 5-14 zile după naştered) [x] laptele matur poate avea o compoziţie diferită în funcţie de faza suptuluie) [x] laptele matern matur este produs începând cu 2 săptămâni după naştere.141)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care reflexe ale nou-născutului sunt implicate şi servesc cu succes alimentaţia naturală: a) [x] de căutare (cercetare)b) [ ] de apucare (Robinson)c) [x] de sugered) [x] de deglutiţie (înghiţire)e) [ ] palmo-oral (Babkin)142)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi termenul, recomandat de OMS, pentru ablactare (,,înţarcare”):a) [x] la vârsta copilului de 2 ani şi mai multb) [ ] la vârsta copilului de 6 lunic) [ ] la vârsta copilului de 1 and) [ ] la vârsta copilului de 10-12 lunie) [ ] la vârsta copilului de 1,5 ani.143)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi recomandările corecte privind combinarea diferitor alimente complementare: a) [x] alimentele trebuie să fie compatibile între eleb) [x] nu este raţională combinarea a două alimente solide (terci+pireu) c) [x] nu este raţională combinarea a două alimente lichide (supă+cremă gelatinoasă de fructe)d) [ ] alimentele trebui să fie aceleaşi la fiecare alimentaţiee) [x] combinaţia trebuie să asigure o cantitate aproximativ egală de energie la fiecare alimentaţie.144)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce volum de hrană zilnic se recomandă copilului

73

Page 74: Pediatrie - Teste

în vârstă de 18 luni:a) [ ] până la 1000 ml/24 ore b) [ ] 1200-1500 ml/24 orec) [ ] 1400-1500 ml/24 ored) [x] 1100-1200 ml/24 oree) [ ] 1600-1800 ml/24 ore145)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din alimentele enumerate trebuie excluse din raţia zilnică a copilului de vârsta fragedă (1-3 ani)?a) [ ] laptele de vacib) [x] alimentele picantec) [x] mezelurile afumated) [x] slănina de porc, untura de porce) [ ] supa de legume146)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este necesitatea zilnică în proteine pentru un copil în vârstă de 2 ani conform recomandărilor actuale ale OMS:a) [ ] 4-3,5 g/kg/corpb) [ ] 2,5 g/kg/ corpc) [ ] 2,0-2,5 g/kg/corpd) [x] 1,5 g/kg/ corpe) [ ] 3,5 g/kg/corp147)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi numărul de mese recomandat copiilor în vârstă de 4-5 ani:a) [ ] 3 mese/zilnicb) [ ] 8 mese/zilnicc) [x] 3 mese/zilnic - 2 gustărid) [ ] la dorinţa copiluluie) [x] 5 alimentaţii/zi.148)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii care sunt necesităţile zilnice în calorii la kg/corp pentru copilul în vârstă de 7-10 ani:a) [ ] 110b) [ ] 120c) [x] 60d) [ ] 90e) [ ] 100.149)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce e caracteristic pentru alimentaţia copiilor în vârstă de 1-1,5 ani:a) [x] numărul de mese/zi egal cu 5 b) [ ] numărul de mese/zi egal cu 4c) [x] volumul alimentar zilnic egal cu 1200-1300 mld) [x] necesitatea zilnică în calorii egala cu 90-100 kkal/24 oree) [x] alimentare la ore stabilite.150)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale alimentaţiei neechilibrate a şcolarului:a) [ ] obezitatea

74

Page 75: Pediatrie - Teste

b) [ ] nanismulc) [ ] rahitismul d) [x] anemia feriprivăe) [x] retardul ponderal şi statural. 151)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt riscurile folosiri biberonului şi consumarea de lichide dulci între mese şi înainte de culcare la copiii mai mari de 1 an:a) [ ] creşte apetitulb) [x] caria dentarăc) [x] anoreţia nervoasăd) [x] contaminarea cu agenţi patogeni e) [ ] afectarea procesului de dezvoltare a muşcăturii.152)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicele alimentaţiei copiilor în vârstă de 1,5-3 ani:a) [x] numărul de mese/zi egal cu 5 b) [ ] numărul de mese/zi egal cu 4c) [x] volumul alimentar zilnic egală cu 1300-1400 mld) [x] necesitatea zilnică în calorii egal cu 90 kkal/kg/24 ore e) [x] zilnic în proteine 3,5-4 g.153)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care tulburări nutriţionale sunt întâlnite mai frecvent la vârsta pubertăţii:a) [x] carenţa de calciub) [x] anorexia nervoasăc) [x] distrofia d) [x] anemia carenţială de Fee) [ ] modificări patologice ale scheletului.154)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi frecvenţa alimentaţiei copilului în vârstă de 2 ani/24 ore:a) [ ]de 6 ori b) [ ] de 3 orec) [x] de 5 ori (3 de bază şi 2 gustări)d) [ ] de 4 orie) [ ] de câte ori doreşte copilul. 155)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în vârstă de 3-7 ani: a) [ ] numărul de alimentaţii/zi egal cu 5 (3 de bază şi două gustări)b) [ ] volumul alimentar zilnic 1400-1800 mlc) [ ] necesarul în calorii 80 kcal/kg/ 24 ored) [x] numărul de alimentări/zi egal cu 3e) [x] volumul alimentar zilnic 2000-2500 ml/24 ore.157)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt consecinţele posibile ale consumului excesiv de glucide pe fundalul consumului redus de proteine şi lipide la copii?a) [x] scăderea rezistenţei organismului la infecţiib) [ ] paratrofiec) [x] manifestări alergice

75

Page 76: Pediatrie - Teste

d) [ ] micşorarea necesarului de calorii nictemerale) [x] hiperglicemia158)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care produse lactate sunt recomandate în alimentaţia copiilor în vârstă de 1 - 3 ani:a) [x] smântâna 10%b) [x] caşcavalulc) [x] frişcad) [ ] brânza sărată e) [x] formule lactate adaptate159)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Necesitatea energetică nictemerală pentru copii în vârstă de după 1 an se calculează prin metodele:a) [x] calcularea kcal/kg/corpb) [ ] metoda volumetrică c) [x] 1000 kcal+(100 x n), unde n-vârsta în anid) [ ] reeşind din100 kcal la unitatea de suprafaţă corporalăe) [ ] formula Finkileştein.160)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi necesarul de apă al copilului în vârstă de 6 ani (ml/kg/24 ore):a) [ ] 100-110b) [ ] 120-135c) [x] 90-100d) [ ] 140e) [x] 80.

161)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi câte mese se recomandă copiilor de vârsta 1-1,5 ani:a) [x] 5 mese/zib) [ ] 2 mese /zic) [x] 3 mese principale şi 2 gustări/zid) [ ] doar dejun, prânz, cinăe) [ ] la dorinţa copilului.162)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Până la ce vârstă se recomandă de a continua alimentaţia la sân paralel cu cea complimentară, conform OMS?a) [ ] până la 5-6 lunib) [ ] 1 anc) [x] 2 ani şi mai multd) [ ] 1 an şi 2 lunie) [ ] până la 1 an şi 6 luni.163)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce trebuie de evitat în timpul meselor pentru copii preşcolari: a) [x] promisiuni de ,,premiere” b) [x] vizionarea desenelor animatec) [x] ameninţările

76

Page 77: Pediatrie - Teste

d) [ ] alimentaţia la masa comună a familieie) [ ] alimentaţia desinestătător. 164)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi la ce vârstă se recomandă ca copilul să înveţe a folosi tacâmuri speciale (furculiţa, cuţitaş):a) [ ] la vârsta de 1 anb) [ ] la vârsta de 2 anic) [x] la vârsta de 4 anid) [x] la vârsta de 5 anie) [ ] la vârsta de 3 ani.165)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Care sunt elementele formării unor bune obişnuinţe alimentare a copilului mic:a) [x] să spele mâinile înainte de fiecare masăb) [x] să cureţe dinţii după fiecare masă c) [x] să ia masa împreună cu părinţii sau/ şi cu ceilalţi fraţi d) [ ] să vizioneze televizorul, în timpul mesei e) [ ] să vorbească în timpul mesei.166)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în vârstă de 7-12 ani:a) [x] numărul alimentaţilor egal cu 4/24 oreb) [x] volumul alimentar 1800-200 ml/24 orec) [x] necesarul energetic 60-70 kcal/kg/24 ored) [ ] numărul de alimentaţii 3/24 oree) [ ] volumul alimentar 1400-1500ml/24 ore.

167)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Ce schimbări intervin în alimentaţia copiilor care frecventează grădiniţa:a) [ ] să primească mai multe de (5) meseb) [x] una din mesele principale să fie servită la domiciliuc) [x] la grădiniţă se servesc 4 mese (se servesc)d) [x] preparatele culinare vor fi asemănătoare celor oferite la domiciliue) [x] alimentaţia este programată la ore anumite. 168)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este necesarul energetic al copilului de vârstă mare, şcolară:a) [ ] 20 kcal/kg corp/zib) [ ] 90 kcal/kg corp/zic) [ ] 115 kcal/kg corp/24 ored) [x] 50-60 kcal/kg corp/zie) [ ] 100 kcal/kg corp/zi.169)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi alimentele recomandate pentru dejunul şcolarului în, vârstă de 7-13 ani: a) [x] lapte, ceai, tartină cu unt, gemb) [x] ou fiertc) [x] brânză, smântână

77

Page 78: Pediatrie - Teste

d) [ ] şuncă e) [ ] sosuri condimentate, cafea. 170)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Necesarul Indicaţi caracteristicile alimentaţiei copiilor în vârstă de 12-18 ani:a) [x] numărul de alimentări egal cu 3/24 oreb) [x] volumul alimentar 2000-2500 / 24 orec) [x] necesarul energetic pentru băieţi 60 kcal/kg/24 ore, pentru fete-50 kkal/kg/24 ored) [ ] necesarul în proteine 1,2-1,5 g/kg/24 oree) [ ] necesarul în glucide 12-14 g/kg/24 ore.171)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Dieta adolescentului va cuprinde următoarele grupe de produse alimentare:a) [ ] condimentele picante, cafeab) [x] laptele, brânză şi alte produse lactatec) [x] carne, pested) [x] fructe, legume, sucuri, verdeţurie) [x] produse din cereale, pâine.172)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi prin ce se deosebeşte alimentaţia adolescentului de cea a copilului mic în vârstă de 1-3 ani:a) [x] prin volumul zilnic de hranăb) [x] prin asortimentul alimentelorc) [ ] prin servirea estetica hrăniid) [x] prin cantitatea hrănii la o priză alimentarăe) [x] prin necesitatea calorică.

173)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Ce reprezintă dieta prudentă pentru copiii mai mari de 2 ani? a) [x] aport scăzut de colesterol (sub 100 mg/1000 kcal/zi) b) [ ] dietă hipoalergică c) [x] dietă cu nivel echilibrat de glucide (60% din aportul caloric zilnic), lipide (sub 30% din aportul caloric)d) [ ] dietă vegetarianăe) [x] dietă cu cantitate redusă de sare174)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care din afirmaţii privind alimentaţia copiilor în vârstă de 1-3 ani sunt corecte:a) [x] se recomandă formula de lapte special adaptate, nu lapte de vaci integrub) [x] se recomandă reducerea consumului de produse cu conţinut sporit de sare, grăsimi şi zahărc) [x] alimentele se deosebesc de cele utilizate de adult prin calitate superioară, cantitate şi consistenţă adaptată vârsteid) [x] copilul are necesitate mai mare în apăe) [ ] copilul are necesitate mai mică în apă.175)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile tehnologice de preparare a alimentelor, recomandate pentru copiii de vârstă fragedă:a) [x] se va utiliza doar carne slabă

78

Page 79: Pediatrie - Teste

b) [x] se va prefera modul de preparare ,,la aburi” (pentru cotlete, perişoare)c) [x] se vor prefera grăsimile de calitate (uleiuri vegetale, unt, smântână proaspătă)d) [ ] se recomandă utilizarea maionezei pentru sosurie) [x] se recomandă excluderea condimentelor picante.176)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce produse se recomandă a fi excluse din alimentaţia copiilor în vârstă de 1-3 ani:a) [x] condimentele picanteb) [x] ceaiul concentrat c) [x] cafeaua naturalăd) [x] ciocolatae) [ ]sucurile proaspete de fructe.177)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce produse se recomandă a fi incluse în alimentaţia copiilor în vârstă de 1-3 ani:a) [x] supab) [x] budinca, chec-ul de casăc) [x] salatele din legume/fructe proaspeted) [x] salate din legume fierte (tip ,,vinegretă”)e) [ ] carne prăjită. 178)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale deficitului de proteine în alimentaţia copiilor de vârstă fragedă şi preşcolari:a) [x] retard în dezvoltarea fizică b) [ ] retard în dezvoltarea neuropsihicăc) [x] scăderea rezistenţei organismului la infecţiid) [x] anemiee) [ ] suprasolicitare funcţională a sistemului reno-urinar.179)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi consecinţele posibile ale excesului de proteine în alimentaţia copiilor de vârstă fragedă şi preşcolară:a) [x] suprasolicitarea sistemului digestivb) [x] suprasolicitarea metabolicăc) [ ] reducerea imunoreactivităţiid) [ ] anemiee) [x] suprasolicitarea funcţională a sistemului reno-urinar.180)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care principii se recomandă a fi respectate pentru a asigura copilului o poftă bună de mâncare şi o digestie adecvată:a) [x] se vor respecta orele stabilite pentru masăb) [x] în intervalele între mese nu se vor da copilului dulciuric) [x] în intervalele între mese se vor da copilului fructe proaspeted) [x] fiecare masă va include produse esenţiale (carne/caşcaval/brânză/ouă), legume şi produse cerealee) [ ]după fiecare alimentare se va administra obligatoriu apă.181)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include supravegherea alimentaţiei copiilor în instituţiile preşcolare:a) [x] elaborarea raţiei alimentare pentru fiecare grup de vârstă în parteb) [x] supravegherea calităţii şi stocării produselor alimentare

79

Page 80: Pediatrie - Teste

c) [x] supravegherea tehnologiei preparării bucatelor d) [x] aprecierea calităţii bucatelor preparatee) [ ]efectuarea examinării medicale a angajaţilor blocului alimentar.182)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce prevede supravegherea regimului sanitar în blocul alimentar al instituţiilor preşcolare:a) [x] supravegherea procesului de curăţenie şi dezinfecţie a încăperilorb) [x] supravegherea asigurării cu utilaje corespunzătoare şi a utilizării acestora conform destinaţieic) [x] supravegherea funcţionării camerelor frigorifice şi a termenilor de stocare a produselor alimentared) [x] supravegherea respectaţii regulilor sanitare şi de igienă personală a angajaţilore) [ ] efectuarea examinării medicale a angajaţilor blocului alimentar.183)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce fel de deprinderi se recomandă a fi cultivate copilului în anul doi de viaţă:a) [x] a spăla mâinile sub get de apăb) [x] a se aşeza desinestătător pe seaunc) [x] a utiliza lingura la masăd) [x] a mesteca bine hranae) [ ] a utiliza furculiţa la masă.Indicii sănătăţii şi perioadele copilării 1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Selectaţi indicii statistici ai sănătăţii copiilor:a) [ ] indicele staturalb) [ ] indicele ponderalc) [x] morbiditatea copiilor d) [x] mortalitatea infantilăe) [x] mortalitatea copiilor sub 5 ani.2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi ce reprezintă mortalitatea infantilă: a) [ ] reprezintă mortalitatea copiilor nou-născuţii într-un an calendaristicb) [x] reprezintă numărul de copii decedaţi în vârstă de până la 1 an, raportat la 1000 nou-născuţi vii într-o anumită perioadă de timpc) [ ] reprezintă mortalitatea copiilor internaţi în staţionare d) [ ] reprezintă mortalitatea populaţiei în vârstă de 0-18 anie) [ ] reprezintă numărul de copii decedaţi în vârstă de până la 5 ani, raportat la 1000 nou-născuţi vii într-o anumită perioadă de timp.3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi 4 din cauzele enumerate ale mortalităţii infantile în Republica Moldova cu cea mai mare pondere în anii 2005-2009:a) [x] malformaţiile congenitaleb) [x] maladiile aparatului respiratorc) [x] maladiile perioadei perinataled) [x] traumele şi intoxicaţiilee) [ ] bolile infecţioase.4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10:Indicaţi perioada de vârstă cu cea mai mare pondere în structura mortalităţii infantile în anii 2005-2009 în Republica Moldova: a) [ ] 6-12 lunib) [ ] 3-6 luni

80

Page 81: Pediatrie - Teste

c) [ ] 28 zile - 3 lunid) [ ] 7- 27 zile e) [x] 0-6 zile.5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care este cauză cea mai frecventă a decesului infantil la domiciliu în Republica Moldova în anii 2005-2009:a) [x] traume şi intoxicaţiib) [ ] malformaţii congenitalec) [ ] maladii ale sistemului respiratord) [ ] boli infecţioasee) [ ] moarte subită. 6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile perioadei de copil sugar:a) [x] creştere staturala şi ponderală rapidăb) [x] dezvoltare treptată a funcţiilor de relaţie şi a memorieic) [ ] ritm de creştere staturo-ponderală mai lentd) [ ] existenţă stărilor tranzitorii (icter fiziologic, criză genitală, pierdere fiziologică în greutate).e) [x] apariţia dentiţiei şi dezvoltarea funcţiei digestive care permit diversificarea alimentaţiei. 7)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile perioadei de nou-născut:a) [x] existenţa stărilor tranzitorii (icter fiziologic, pierdere fiziologică în greutate, criză genitală etc).b) [ ] creştere staturo-ponderală lentac) [x] creştere staturo-ponderală rapidăd) [x] deficienţă funcţiei de barieră a pielii şi mucoaselore) [x] slaba dezvoltare a scoarţei cerebrale şi predominanţa.8)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi în ce perioadă de vârsta copiii au tendinţa spre generalizarea infecţiilor:a) [ ] sugarii b) [x] nou-născuţiic) [ ] copii în vârstă de 1-3 ani d) [ ] preşcolariie) [ ] copiii de vârstă pubertară. 9)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care copii este caracteristică insuficienţa fiziologică imunitară:a) [x] nou-născuţib) [x] sugaric) [x] copii în vârstă de 1-3 anid) [x] copii în vârstă de 4-6 anie) [ ] adolescenţi.10)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii pentru care perioadă de vârstă a copilului este caracteristică pierderea fiziologică în greutate:a) [ ] sugarb) [x] nou-născut c) [ ] copil în vârstă de 4-7 ani d) [ ] copil în vârstă de1-3 anie) [ ] şcolar mic.

81

Page 82: Pediatrie - Teste

11)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce particularităţi sunt caracteristice perioadei preşcolar (vârsta de 3-7 ani):a) [x] ritm de creştere comparativ mai lentb) [ ] ritm de creştere accelerat c) [x] apariţia dinţilor definitivid) [x] dezvoltarea complexă a SNC (gândirii, vorbirii, locomoţiei) şi creşterea independenţeie) [x] patologia dominată de boli contagioase, cronicizarea unor patologii.12)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care perioade a copilăriei este caracteristică prevalenţa imunităţii pasive la copil:a) [ ] pubertatea b) [ ] şcolarul micc) [ ] preşcolaruld) [x] sugarule) [x] nou-născutul.13)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care perioadă critică a copilăriei se caracterizează prin semne de afecţiune perinatală a SNC, tulburări de adaptare:a) [ ] de pubertate b) [x] de nou-născutc) [ ] de sugar în vârstă de 3-6 lunid) [ ] de copil în vârstă de 2-4 anie) [ ] de copil în vârsta de 5-4 ani.14)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii motivele pentru care vârstă sugarului de 3-6 luni este încadrat în perioadele critice ale copilăriei:a) [x] se menţine încă imunodeficienţa fiziologicăb) [x] scade imunitatea primită transplacentar datorită catabolismului anticorpilor maternic) [ ] are loc adaptarea generală faţă de mediul extrauterin de viaţă d) [ ] are loc I încrucişare a formulei leucocitaree) [x] are loc mielinizarea intensă a sistemului nervos şi formarea reflexelor condiţionate.15)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru care sunt predispuseşi copiii în vârstă de 2-4 ani, datorită particularităţilor acestei perioade: a) [x] manifestarea retardului în dezvoltarea vorbiriib) [ ] frecvenţa sporită a manifestărilor alergice c) [x] frecvenţa sporită a infecţilor infantiled) [x] intensificarea traumatismului menajer şi a intoxicaţiilore) [x] creşterea frecvenţei infecţiilor respiratorii acute.16)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi pentru care perioadă critică a copilăriei există riscul de maladii limfoproliferative, endocrine şi psihosomatice:a) [ ] nou-născutb) [x] pubertate c) [ ] sugar în vârstă de 3-6 lunid) [ ] copii în vârstă de 2-4 anie) [ ] copii în vârstă de 5-6 ani17)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţii caracteristicile perioadei de pubertate la copii:a) [x] se accelerează creşterea în greutate

82

Page 83: Pediatrie - Teste

b) [ ] se încetineşte creşterea în greutate c) [x] involuţia timusului şi a masei limfatice d) [ ] are loc sinteza maximă de imunoglobuline e) [x] este caracteristica sensibilitatea crescută a ţesuturilor faţă de hormoni 18)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru copil care se referă la perioada primului trimestru (primele 12 săptămâni) de sarcină:a) [x] pot interveni factori cu acţiune teratogenăb) [x] se pot produce aberaţii cromozomiale c) [x] se pot forma vicii congenitale de dezvoltare d) [ ] copilul se va naşte cu greutate joasă e) [ ] poate fi afectată sinteza de surfactant 19)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi riscurile pentru copil care se referă la perioada ultimului trimestru (ultimele 12 săptămâni) de sarcină:a) [ ] formarea de vicii congenitale de dezvoltare b) [x] afectarea creşterii fătului şi naşterea cu masă mică la naşterec) [x] sensibilizare sporită a mamei şi fătului în cazuri de conflict pe factor Rh şi sistemul de grup ABOd) [x] afectare hipoxică a SNC al fătuluie) [x] naştere prematură sau a copilului cu semne de dismaturitate.20)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi care sunt caracteristicile ultimelor 12 săptămâni de sarcină, care determină riscurile acestei perioade pentru copil.a) [x] creştere accelerată a masei fătului b) [x] trecerea maximă a imunoglobulinelor de la mamă la fătc) [ ] formarea ţesuturilor şi a organelor d) [x] sinteza maximă de surfactante) [ ] diferenţierea intensă a ţesuturilor.Drepturile copilului1)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Indicaţi ce document din cadrul legal internaţional stipulează clar dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de educaţie: a) [ ] Constituţia Republicii Moldovab) [x] Convenţia ONU cu privire la drepturile copiluluic) [ ] Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului d) [ ] Legea privind drepturile copilului Nr. 338-XIII din 15.12.1994 RMe) [ ] Programul Unical asigurării obligatorii de asistenţă medicală2)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi ce prevederi ale convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului (1989), în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993, sunt direcţionate spre domeniul protecţiei sănătăţii copilului ? a) [x] statele membre vor întreprinde măsuri de protecţie a copilului împotriva oricărui forme de abuz şi neglijare (art.19)b) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru protejarea copilului împotriva oricărei forme de violenţă, vătămare, abuz fizic sau mentalc) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru protejarea copilului de abandon sau neglijenţă

83

Page 84: Pediatrie - Teste

d) [x] statele părţii vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative pentru protejarea copilului de rele tratamente sau exploatarea inclusiv violenţa sexualăe) [ ] se va asigura totalmente alimentaţia gratuită a copiilor, asigurată de stat.3)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10Obiectivele de dezvoltare a Mileniului, la care s-a angajat Republica Moldova, în rând cu alte 191 ţări din lume, în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului prevăd: a) [ ] micşorarea mortalităţii generale a copiilorb) [x] micşorarea mortalităţii prin infecţii infantilec) [x] micşorarea mortalităţii infantiled) [x] micşorarea mortalităţii copiilor în vârstă de până la 5 anie) [x] micşorarea mortalităţii materne.4)Colectia: pediatrie.colPunctajul:10 Indicaţi actele legislative naţionale care constituie baza legislativă şi normativă a asistenţei medicale acordate copiilor în Republica Moldova? a) [ ] Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989)b) [x] Constituţia Republici Moldova (29.07.1994)c) [x] Legea privind ocrotirea sănătăţii Nr. 411 din 28.03.1995d) [x] Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1585-XIII din 27.02.1998, modificată prin Legea Nr. 161-XV din 20.05.2004e) [x] Programul Unic, aprobat prin Hotărâre de Guvern Nr. 1387 din 10.12.2007 ,,Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

Vaccinarea 1)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi ce include etapa prenatală de dezvoltare a copilului:a) [x] perioada de zigotăb) [x] perioada implantaţiei c) [x] perioada embrionarăd) [x] perioada fatalăe) [ ] perioada anticoncepţională2)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţiile consecinţele acţiunii factorilor teratogeni în perioada 2-8 săptămâni de perioadă intrauterină:a) [ ] dezvoltarea blastomerilorb) [ ] naşterea prematurăc) [x] naşterea embrionarăd) [ ] naşterea fetopatiilore) [ ] manifestarea infecţiilor intrauterine3)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaşi care perioade fac parte din etapa postnatală de dezvoltare a copilului.a) [ ] perioada preverbalăb) [x] perioada copilului nou-născutc) [x] perioada de sugard) [x] perioada de antepreşcolare) [x] perioada de şcolar mare4)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi componentele procesului de adaptare a copilului nou-născut la mediul extrauterin de viaţă:

84

Page 85: Pediatrie - Teste

a) [x] includerea funcţiei respiratorii pulmonareb) [x] instituirea circuitului micc) [x] îmbogăţirea circulaţiei sangvine pulmonare şi cerebraled) [ ] micşorarea metabolismului energetice) [x] începutul alimentaţiei anterale5)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile caracteristice ale perioadei antepreşcolare (vârsta copilului 1-3 ani):a) [x] încetinirea vitezei de creştereb) [x] erupţia dânşilor de lapte se încheiec) [x] dezvoltarea intensă a ţesutului limfoid în nasofaringed) [x] activitatea motorie dezvoltată e) [ ] diferenţe comportamentale între fetiţe şi băieţi6)Colecţia: 123F.COLPunctajul: 10: Indicaţi particularităţile caracteristice perioadei preşcolare de dezvoltare a copilului: a) [x] începe schimbarea dentiţiei de lapte prin cea permanentă b) [x] dezvoltarea intensă a intelectului c) [x] se manifestă diferenţe de comportament a fetiţelor şi băieţilord) [x] are loc intensificarea creşterii, în special a membrelore) [ ] se manifestă evident diferenţele morfologice în funcţie de sex.

85