Pedagogie .pptx

15
7/23/2019 Pedagogie .pptx http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 1/15 Utilizarea Ofce- ului

Transcript of Pedagogie .pptx

Page 1: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 1/15

Utilizarea Ofce-ului

Page 2: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 2/15

Ce este Microsot

Ofce?- Microsoft Oce sau MS Oce este osuită de programe de birou create de

rma Microsoft Corporation, care sunt însoțite și de o aplicație specialăsuprapusă lor pentru accesareaunitară simplă.

Page 3: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 3/15

Formatul șierelor olosite:- !ersiunile de MS Oce p"nă la MSOce ##$ inclusi% folosesc nati%

formate de șier binare, proprietare,cu e&tensiile '.doc' (pentru Microsoft)ord*, '.&ls' (Microsoft +&cel*, '.ppt'(Microsoft oeroint*, etc. ncep"ndcu MS Oce ##/ s-a trecut la unformat ba0at pe 1M2, incompatibil

 înapoi (cu %ersiunile mai %ec3i*, numitOce Open1M2 .

$

Page 4: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 4/15

- ncă de la primele %ersiuni ale saleMicrosoft Oce a fost locali0at(adaptat și tradus* în limba rom"nă.rima %ersiune locali0ată a fost Oce

45/, care a beneciat de utilitarele decorectare și de a6utor în rom"nă, deșimeniurile și casetele de dialog nufuseseră încă traduse. Oce ###,Oce 1, Oce S7stem ##$ și OceS7stem ##/ au fost completlocali0ate în limba rom"nă.

8

Page 5: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 5/15

Page 6: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 6/15

Page 7: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 7/15

Microsoft oer oint-Microsoft oeroint este un program de birotică,produs de Microsoft care face parte din suita deprograme Microsoft Oce, utili0at pentru

efectuarea unor pre0entări grace. +l areurmătoarele a%anta6e;  -< =re același tip de interfață ca și celelalteaplicații din set și aceeași organi0are a sistemuluide meniuri și a barelor cu instrumente, ușur"ndprocesul de în%ățare a operării cu interfațaaplicației.  -< ermite integrarea într-o pre0entare ainformațiilor create cu aplicațiile )ord și +&cel.

/

Page 8: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 8/15

-re0entările oeroint constau dintr-un număr depagini indi%iduale sau 'cadre' sau 'slide'-uri. >ermenul 'slide' este o trimitere la proiector dediapo0iti%e . ?iapo0iti%e pot conține te&t, gracă,

sunet, lme, și alte obiecte, care pot aran6ate înmod liber.-=cestea pot create at"t separat, c"t și cua6utorul unui șablon sau 'Slide Master'.-re0entarea poate imprimată, așată în direct pe

un calculator, sau cu a6utorul unui proiector %ideo

@

Page 9: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 9/15

Microsot 9ccess

-Microsot 9ccess este un pro!rampentru crearea și administrarea unei

/aze de date rela.ionale, produs deMicrosot, care ace parte din suitade pro!rame Microsot Ofce#

-Conceptul ori!inal de 9ccess a ostpentru utilizatorii nali s) poat) s)

>acceseze> date din orice surs)#

5

Page 10: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 10/15

-9lte caracteristici includ: importul șiexportul de date de mai multe ormate,cum ar 8xcel , Outloo , 9&C@@ , dAase ,'aradox , Fox'ro , &B &er(er , Oracle ,O6AC , etc#

- 6e asemenea 9ccess are șiposi/ilitatea de a olosi /aze de dateexterne, ne%n!lo/ate, %n ormatele:Microsot 8xcel, iste &=are'oint, text,1M, Microsot Outloo, D0M, dAase,'aradox, otus *-5-, O6AC

A

#

Page 11: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 11/15

Microsot Outloo 

-Microsoft OutlooB este un client depoștă electronică și face parte din

Suita Oce de0%oltată de companiaMicrosoft.

A

A

Page 12: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 12/15

  Microsot Front'a!e

- Microsoft ront age ofera mai multemoduri de %i0uali0are si gestiune a site-urilor, reDectate prin butoane specice;operatii asupra paginilor - age,organi0area sierelor în foldere - olders,raportari asupra sierelor si3iperlegaturilor - Eeports, na%igare în

structura site-ului - Fa%igation,%i0uali0area 3iperlegaturilor - G7perlinBs,e&ecutii specice - >asBs.

A

Page 13: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 13/15

CuprinsCe este Microsot Ofce? slide 5

Formatul șierelor olosite slide

Microsot Word slide <

Microsot 8xcel slide 7Microsot 'oer 'oint slide E

Microsot 9ccess slide +

Microsot Outloo slide **

Microsot Front'a!e slide *5

 

A$

Page 14: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 14/15

Ai/lio!rae3ttps;HHro.iBipedia.orgHiBiHMicrosoftIOce

3ttp;HH.scritub.comHstiintaHinformaticaHac3etul-de-programe-MJCEOSO>A5AA:A8A@A#.p3p3ttps;HH

.google.roHsearc3KLmicrosoftNieutf-@Noeutf-@NgsIrdcrNeip12!pfEPcS7acP6sgQLmicrosoftRoceRinformatii A8

Page 15: Pedagogie .pptx

7/23/2019 Pedagogie .pptx

http://slidepdf.com/reader/full/pedagogie-pptx 15/15

9 prezenatat:POPA VASILE REMUS

A9

Facultatea de @n!inerie8lectric), 8lectronic) și0e=nolo!ia @norma.iei&pecializarea 9utomatic) și@normatic) 9plicat)

9nul @@@