PCMAI Calcul Termic MAS

download PCMAI Calcul Termic MAS

of 30

Embed Size (px)

Transcript of PCMAI Calcul Termic MAS

 • 7/26/2019 PCMAI Calcul Termic MAS

  1/30

  Cinematica mecanismului biela-manivela

  Alfa unghiul de rotatie al manivelei

  Beta unghiul de inclinare al axei bielei

  Omega viteza unghiulara de rotatie a arborelui cotit

  S cursa pistonului

  R raza manivelei

  L lungimea bielei

  Lambda raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei

  Omega=!"n#$%= &'%(&'

  R=S#)= *%()&+',

  Lambda=R#L= #$.+ #$.%(((#$.'

  %()'+,*

  Beta max= +

  L=R#Lambda= *%(/$%&

  Ap=pi01)#*= %(%%*) m)

  0eplasarea pistonului

  Sx=R23L-cos alfa45#lambda3-cos beta46

  Sx=R23L-cos alfa45-lambda#*3-cos )alfa46

  o8)((':

 • 7/26/2019 PCMAI Calcul Termic MAS

  2/30

  0 %(%%%%% +(&$**$ %()$,/ %(%%%%% %(%%%

  10 %(%*/&$ +(&$+) %()$,)) &(%/'+$ +%&)(&,+

  20 %(%/,'' +(&$,+$ %()$,$) ('/%/) /'%,(%),

  30 %(*$$+ +(&*)& %()$,*, ,(%/*/$ $/**()**

  40 %('*,% +(&*&)) %()$,&' )(*,$++ ,)*()+$

  50 %())%&& +(&+)' %()$,/$ )*('+,/ /+*%(,*&60 %()+%%$ +(&+'', %()$') ),()&// )%,,)('+*

  70 %(),') +(&&&%% %()$'+ )'(),)%% )%/+,()&/

  80 %()'+)$ +(&,$)' %()$'') )'($$%'' )%/+(,+&

  90 %()'/,+ +(&'%** %()$/) ),(*%' '&+&(%/

  100 %()'+)$ +(&',)& %()$/* )+(&+)+& &+*/(&%+

  110 %(),') +(&/$+* %()$/&, )$()$'*% *%*(,*&

  120 %()+%%$ +(&//* %()$// )%($*+)+ +*%(*,*

  130 %())%&& +(,%$/+ %()*% ,($/', /%*)(%,

  140 %('*,% +(,%,/ %()*%)' $(,&&$ &,*)(+,'150 %(*$$+ +(,%% %()*%* %($$' *,('&+

  160 %(%/,'' +(,$)% %()*%+% &('+,$$ )/+*(+%$

  170 %(%*/&$ +(,*+) %()*%+& $(*)%) *&(+)*

  180 %(%%%%% +(,*/& %()*%+' %(%%%%% %(%%%

  190 -%(%*/&$ +(,*+) %()*%+& -$(*)%) -*&(+)*

  200 -%(%/,'' +(,$)% %()*%+% -&('+,$$ -)/+*(+%$

  210 -%(*$$+ +(,%% %()*%* -%($$' -*,('&+

  220 -%('*,% +(,%,/ %()*%)' -$(,&&$ -&,*)(+,'230 -%())%&& +(,%$/+ %()*% -,($/', -/%*)(%,

  240 -%()+%%$ +(&//* %()$// -)%($*+)+ -+*%(*,*

  250 -%(),') +(&/$+* %()$/&, -)$()$'*% -*%*(,*&

  260 -%()'+)$ +(&',)& %()$/* -)+(&+)+& -&+*/(&%+

  270 -%()'/,+ +(&'%** %()$/) -),(*%' -'&+&(%/

  280 -%()'+)$ +(&,$)' %()$'') -)'($$%'' -)%/+(,+&

  290 -%(),') +(&&&%% %()$'+ -)'(),)%% -)%/+,()&/

  300 -%()+%%$ +(&+'', %()$') -),()&// -)%,,)('+*

  310 -%())%&& +(&+)' %()$,/$ -)*('+,/ -/+*%(,*&

  320 -%('*,% +(&*&)) %()$,&' -)(*,$++ -,)*()+$

  330 -%(*$$+ +(&*)& %()$,*, -,(%/*/$ -$/**()**

  340 -%(%/,'' +(&$,+$ %()$,$) -('/%/) -/'%,(%),

  350 % %*/&$ + &$+) % )$,)) & %/'+$ +%&) &,+

  Alfa 2grd] Beta 2grd6 Sx2m6 Vp 2l6 vp 2m#s6 j 2m#s)6

 • 7/26/2019 PCMAI Calcul Termic MAS

  3/30

  590 -%())%&& +(,%$/+ %()*% -,($/', -/%*)(%,600 -%()+%%$ +(&//* %()$// -)%($*+)+ -+*%(*,*

  610 -%(),') +(&/$+* %()$/&, -)$()$'*% -*%*(,*&

  620 -%()'+)$ +(&',)& %()$/* -)+(&+)+& -&+*/(&%+

  630 -%()'/,+ +(&'%** %()$/) -),(*%' -'&+&(%/

  640 -%()'+)$ +(&,$)' %()$'') -)'($$%'' -)%/+(,+&

  650 -%(),') +(&&&%% %()$'+ -)'(),)%% -)%/+,()&/

  660 -%()+%%$ +(&+'', %()$') -),()&// -)%,,)('+*

  670 -%())%&& +(&+)' %()$,/$ -)*('+,/ -/+*%(,*&

  680 -%('*,% +(&*&)) %()$,&' -)(*,$++ -,)*()+$690 -%(*$$+ +(&*)& %()$,*, -,(%/*/$ -$/**()**

  700 -%(%/,'' +(&$,+$ %()$,$) -('/%/) -/'%,(%),

  710 -%(%*/&$ +(&$+) %()$,)) -&(%/'+$ -+%&)(&,+

  720 % %%%%% + &$**$ % )$,/ % %%%%% % %%%

 • 7/26/2019 PCMAI Calcul Termic MAS

  4/30

  $%%%%%%

  *%%%%%%

  +%%%%%%

  &%%%%%%

  ,%%%%%%

  0iagrama !ndicata

  p2