Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni...

13
|oachim Friedrich fu'PnrrTiili Jun[Ts qi conspiralie cirn*tului in''sss pieant Traducere din limba germani de Dragog Dinulescu ,....,.1',.: - t- i?6"1 Uff $fl{iom i -""-

Transcript of Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni...

Page 1: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

|oachim Friedrich

fu'PnrrTiili Jun[Tsqi conspiralie cirn*tului in''sss pieant

Traducere din limba germani

de Dragog Dinulescu

,....,.1',.:

- t- i?6"1 Uff

$fl{iom i -""-

Page 2: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

1. Inele de ceapa din rogii si un tomberoncalcat pe coada ................,.5

2. Metode de interogare a spionilor gi

profesoare de muzica fara chef decdntat ......j........24

3. Priviri ameninlatoare 9i carnafiin sos picant,dintre ceide care mai bine te Lipsegti............3B

4. Carnaf iin sos picant din aia buni gi o surprizain parc..... ..........51

5. C6rteIi cdine;ti gi un bucatar pe fuga............656. BasmuL gainilor nestresate ;i o mama cjreia

i-a sarit landara ...............19

7. Cursa de urmarire in rate gi gmecheriacu burgerii ................ .........94

Page 3: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

Inele de ceapi din rogii giun tomberon cilcat pe coadi

Burgerulavea un gust ca gi cum cineva ar fifriptnigte gosete, Le-ar fi uns cu ketchup si Le-ar fistorcosit intre doua jumatati de chifla. Numai caasta nu era deloc singurul motiv pentru care abiadaca mulcasem din el..

- Care-i treaba, Fred? a intrebat Steffi. Ce, nici

lie nu-!i place burgerut?

Abia daca auzeam ce zicea.

- Mhm, am ingaimat gi eu.

Hei, Fredl a strigat Ridichiutj, f rateLegeaman aI. Lui Steffi. Ce-i cu tine, egti necajit

Page 4: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:
Page 5: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:
Page 6: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

ca Dandy a trebuit sa ramAna af ard?

De data asta, chiar m-am speriat.

- Mei, omuLe, mai! Ce treaba are Dandy?

- Niciuna, a oftat KaLLe. Dar nu pari in apeLe

taLe. Te uiliin goL, de parc-ai avea o probLema.

- Ei, problema e cam mult spus, i-am intors-oeu, ;ovaind. E vorba de maica-mea.

- Ce-i cu ea? a intrebat Steffi grijuLie. Sper ca

nu e bolnavi...

- Neaaa, slava DomnuLui ca nu. Dimpotriva.Are un prieten.

- P;i asta-i gtozavt a sdrit din nou Steffi.

- Mda, aga s-ar zice, i-am raspuns eu intr-odoari, codindu-ma.

- $i atunci care-i probLema? i-a dat Steffiinainte.

- E... cum sa zic... ciudat. La urma urmei,traim numai noi doi de ceva vreme.

Steffi m-a batut pe umar.

- Ia-o ;i tu u;ureL. Ca doar n-o sa se-apuceacum, nici una, nici doua, sa se marite cu eL.

Page 7: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

5d se marite? M-a cuprins spaima, iar sto-

macuL ml s-a intors pe dos. $i sigur nu era de La

burgeruL cu gust de gosete.

- lL cunogti? a intrebat Ridichiuta.

- Nu. O sa fac cunogtinta cu eL abia peste

cateva zlLe. O si vini La noi La cina. Nu stiu decat

ci-L cheama Benny.

- 5i cu ce se ocupaT a intrebat KaLLe. Adica ce

meserie are? Sa fie cumva vreun crimrnaList?

PoLi!ist sau detectiv sau aLtceva in genuL asta?

Steffi, Ridichiuta gi cu mine am oftat intr-unglas. Ca de obicei, aga ceva numai KaLLe era

in stare si zici. Ca doar eL e seful biroului

de detectivi KaLLe & Comp., din care, in afar5

de mine, maifac parte Steffi, Ridichlu!a gicAineLe

nostru, Dandy. KaLLe e intotdeauna, dar intotdea-

una, cu ginduLLa ce cazuri am mai putea rezolva.

Steffi a 16njit stramb La KaLLe.

- Te pomenetti c-o fi vreun spargator de

binci sau vreun gef mafiot.

Ochii Lui KaLLe au Lucit pe dat5.

Page 8: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

- Nimic nu-i exclus. Poate n-ar fi rau dacaL-am line sub observalie in secret. ii ;tii nu-mele gi adresa? m-a intrebat e[, sco[6nd La iveaLicarneteluL pe care-lavea mereu la eL.

- M;i, omule, mail Ce sa caute maica-mea cuun gangster?

KaLLe a cl5tinat din cap.

- Daca nu L-ai Luat pe tip La puricat, n-ai deunde si ;tii ca nu e gangster.

Pani sa apuc eu sa rispund, ne-a sirit tu-turor inima din piept La auzuL unui zbieret.

- Bata-te Dumnezeu sa te batil Lukas!

Ne-am intors cu tofii in acelagi timp catretejgheaua baruLui. Din bucatirie a iesit val-vartej un birbat, tunAnd ;i fulgerdnd:

- IneleLe de ceapa se fac din ceapa, nu dinrogiil De cate ori trebuie sa-!i spunT

- Nu prea pare sa-L duca mintea pe bucatar,gi-a dat Ridichiuta cu parerea.

M-am uitat ;i eu in farfuria din fata mea.

- Se simte dupi gust.

10

Page 9: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

Steffi a dat gi ea din cap, aprobator.

- Chestia asta de-abia daca pof i s-o inghi!i.

- Mei, omuLe, mii! $i c6nd te gAndegti ca

mi-am cheLtuit uLtimii bani de buzunar pe

burgeruLasta!

KaLLe a facut un semn din cap citre birbatuldin spatele tejghelei.

- Unde mai pui ca tipul asta nici n-are o

mutra tocmai simpatica.

- Asta trebuie sa fie Viktor, gi-a dat Ridichiufa

cu parerea.

- Probabil, a spus Steffi. Cu toate ca nu arata

a patron de restaurant, ci mai degrabi a boxer

de bALci. Asta sigur nu-l un om cu care si te iei La

harla.

ParadisuL BurgeriLor aL Lui Viktor se des-

chisese cu doar o saptamana in urma, tar noi

ne incapalAnaserim si incercam ,,cei mai

mari sr mai buni burgeri din Lume", dupi cum

zicea reclama. Numat ca, dupa cum stateau

LucruriLe, Luaseram o plasa cam urAta.

11

Page 10: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

.

/"1 'Ei "..

wffiw%%

#trr$fiilirii1fi{$},}1ti ,r'.:::frl il

. .- ..,.,+tq-ei;s ffi

Page 11: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:
Page 12: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

- Dar de ce nu cerem noi sa ne dea tot ce

ne-a ramas [a pachet? Ce doar avem cui Le da. Lui

Dandy, nu? a venit Stefficu ideea. Ca si nu zicemc-am dat banii chiar de pomana.

- Crezi tu c-o sa-i placa aga ceva? a intrebatRidichiuta neincrezator.

- De parca m6ncaul nostru ar str6mba dinnas La ceva, i-a intors-o KaLle. Macar de-ar fi La

fel de bun ca detectiv pe cat se-arata catomberon de gunoi! Atunci chiar ca toata ziuanumai Shertock Holmes L-ag striga.

Mei, omule, miil Dandy este cel maidegtept gi mai...

- Totu-i in regula La masa astaT m-a in-trerupt un gLas din apropiere.

Era Viktor, care, pe nesimfite, aiunsese La masa

noastra.

KaLle a tras adanc aer in piept, cautAndu-gicuvintete, dar Steffi s-a aratat mai iute dec6t eL:

- Totu-iin ordine! A[i putea si ne punef i La

pachet ce ne-a mai ramas?

14

Page 13: Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant prieteni jumat… · Patru prieteni jumate si conspiratia carnatului in sos picant Author: Joachim Friedrich Keywords:

Cu fruntea increfita, Viktor s-a zgdit La far-

furiiLe noastre.

- Bine, dar abia daca v-a!i atins de man-

care. Nu cumva nu v-o fi placut, a intrebat eL, pe

un ton cam ameninfator.

$i iar ;i-a Luat KaLLe av6nt, trag6nd aer in piept,

si iar i-a Luat-o Steffiinainte:

- Totul a fost supergustosl Suntem satui,

atAta tot!Viktor a ridicat din umeri, a strans totul de pe

masa si a impachetat resturiLe indaratuL

tejgheLei.

- Supergustos, ai? a guierat dlscret KaLLe. Ar

fi trebuit sa facem reclamafie. Macar a9a poate

ca ne-am fi recuperat gi noi banii.

Steffi clatina din caP.

- Nici tu nu crezi ce spui. Dupa cum aratitipuL, te-ai fi aLes mai degraba c-un gut in fund

sau c-un pumn in bot.

15