P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

of 33 /33
P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA Localitatea Denumire proiect Finantabil prin: IMPACT MATURITATE BUGET EURO Cofinantare necesara (dupa caz) Nr. crt. Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur 1 CJH Amenajare parcări în sta iunea Straja-Lupeni, cu acces din DJ 664A x x 1.829.190

Embed Size (px)

Transcript of P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

Page 1: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

INFRASTRUCTURA

Localitatea Denumire proiect Finantabil prin: IMPACT MATURITATE BUGET EURO

Cofinantare necesara

(dupa caz) Nr. crt. Programul Axa/DMI

(Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

1

CJH Amenajare parcări în sta�iunea Straja-Lupeni, cu acces din DJ 664A

x x 1.829.190

Page 2: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

COMPETITIVITATE

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Aninoasa

Inventarierea terenurilor disponibile pt derularea unor proiecte economice de investitii de catre agenti economici

POR 4 / 4.1 x x 2.500

2 Aninoasa

Dezvoltarea spriritului antreprenorial prin apelul la servivii de consultanta - instruire pentru domenii noi precum: agricultura, cresterea animalelor, produse BIO

POR 4 / 4.1 x x 25.600

3 Aninoasa Dezvoltarea economica durabila a exploatatiilor forestiere

POR 4 / 4.1 x x 256.410 identificare

aplicant eligibil

4 Aninoasa

Sprijinirea intreprinzatorilor in prelucrarea lemnului, ciupercilor si a fructelor de padure - resurse naturale oferite de zona

POR 4 / 4.1 x x

5 Brad

Sprijin pt incurajarea cresterii animalelor si dezv pomiculturii si valorificarea produselor rezultate

POR 4 / 4.1 x x

6 Lupeni Infiintare de centre de cercetare in domeniul medicinii si al mediului

POR 4 / 4.1 x x 3.000.000

7 Lupeni Amenajarea unui centru de prelucrare a laptelui

POR 4 / 4.1 x x 1.500.000 identificare

aplicant eligibil

8 Lupeni Infiintarea de centre manufacturiere ( pt prelucrarea lanii, a carnii, fructelor)

POR 4 / 4.1 x x 3.000.000 identificare

aplicant eligibil

9 Lupeni

Valorizarea traditiilor locale, a creatiei artizanale, a mestesugurilor populare, a arhitecturii populare si a manifestarilor folclorice

POR 4 / 4.1 x x 3.000.000 identificare

aplicant eligibil

Page 3: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

10 Lupeni Înfiinţarea de centre de cercetare în domeniul medicinii şi al mediului

POS CCE 2 / 2.2 x x 750.000 dublare

11 Lupeni

Reabilitarea terenurilor degradate ca urmare a exploatarii carbunelui si amenajarea haldelor de steril

POR 4/4.2 x x 750.000

12 Simeria

Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării afacerilor. (Informare şi asistenţă privind sursele de finanţare ale Uniunii Europene prin Centrul Europe Direct al jude�ului Hunedoara - Simeria)

POR 4 / 4.1 x x 20.000

13 Simeria

Elaborarea studiului privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici din oraşul Simeria

POR 4 / 4.1 x x 30.000

14 Simeria Susţinerea formelor asociative POR 4 / 4.1 x x 300.000

15 Simeria Modernizarea fermelor agricole

POR 4 / 4.1 x x 1.400.000 identificare

aplicant eligibil

Page 4: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

COOPERARE TERITORIALA

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

Page 5: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

TURISM

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Aninoasa

Reabilitarea spatiilor de cazare existente si amenajarea altora la un nivel calitativ cat mai inalt

POR 5/5.2 x x 512.820

2 Aninoasa

Amenajarea unor obiective turistice in perimetrul fostei exploatari miniere (muzeu al mineritului)

POR 5/5.2 x x 1.282.051

clarificare promotor proiect/

beneficiar corelat cu proprietatea asupra

infrastructurii

3 Aninoasa Dezvoltarea turismului POR 5/5.2 x x 2.564.000 clarificare proiect

4 Aninoasa Potentialul turistic promovat la nivel national POR 5/5.3 x x 2500

5 Aninoasa

Elaborarea unei strategii de promovare a localitatii( pliante, brosuri, catalog, presa, TV)

POR 5/5.3 x x 2.500

6 Lupeni Constituirea de ansambluri cultural artistice de importanta turistica

x x 1.500.000

7 Lupeni Amenajarea zonei de agrement Braita si drum de acces

POR 5/5.2 x x 3.000.000 posibila

suprapunere

8 Uricani Realizarea unui muzeu al satului POR 5/5.1 x x 530.000

9 Uricani Realizare monument Poartă de intrare în Parcul Na�ional Retezat

POR 5/5.1 x x 100.000

Page 6: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

10 Uricani Reabilitarea stânelor Dealu Mare, Şiglău, Coarnele, Buta POR 5/5.2 x x 100.000

11 Uricani Amenajarea luciului de apă din Câmpu lui Neag POR 5/5.2 x x 200.000

Page 7: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

MEDIU

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Aninoasa Extinderea , reabilitarea, modernizarea retelei de canalizare pe intreaga suprafata a localitatii

POS MEDIU 1 x x 1.282.051

2 Aninoasa

Extinderea retelelor de utilitati in zonele limitrofe localitatii care prezinta un potential ridicat de dezvoltare economica si turistica

POS MEDIU 1 x x 1.282.051

3 Aninoasa Gestiunea integrata a deseurilor (colectare, transport, depozitare si reciclare) la nivel microregional

POS MEDIU 2/2.1 x x 153.846

4 Aninoasa Gestiunea integrata a deşeurilor (colectare, transport, depozitare si reciclare) la nivel microregional

POS MEDIU 2/2.1 x x 1.500.000

eligibilitate solicitant

CJ

5 Aninoasa Inchiderea si ecologizarea depozitului de deseuri menajere al orasului Aninoasa

POS MEDIU 2/2.1 x x 512.820

eligibilitate solicitant

CJ

6 Brad Extindere/modernizare canalizare menajeră

POS MEDIU 1 x x 1.000.000

potential proiect

operator regional

7 Calan

Extinderea retelei de canalizare pentru strada Criseni si localitatea componenta Streisingiorgiu, apartinatoare orasului Calan

POS MEDIU 1 x x 810.117 idem

8 Calan Modernizarea statiilor de epurare a apelor menajere uzate in O.N Calan si O.V Calan

POS MEDIU 1 x x 2.320.000 idem

Page 8: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

9 Calan

Realizarea unui sistem de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor menajere, uzate in hochqualitativ Batiz

POS MEDIU 1 x x 817.000 idem

10 Calan

Realizare sistem canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor menajere uzate in localitatea Strei

POS MEDIU 1 x x 650.000 idem

11 Calan Modernizare Staţii de epurare O.V şi O.N Călan

POS MEDIU 1 x x 2.575.000 idem

12 Calan Extindere canalizare în localitatea Streisîngeorgiu şi Crişeni

POS MEDIU 1 x x 950.000 idem

13 Calan Realizare canalizare şi staţie de epurare în satul Strei

POS MEDIU 1 x x 750.000 idem

14 Calan Realizare canalizare şi staţie de epurare în satul Batiz

POS MEDIU 1 x x 1.015.000 idem

15 Calan

Realizare alimentare cu apă ,canalizare şi staţie de epurare in localităţile Călanul Mic,Sîncrai şi Sîntamăria de Piatră

POS MEDIU 1 x x 2.380.000 idem

16 Calan

Realizare sistem alimentare cu apa, canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor menajere uzate a localitatii Strei-Ohaba

POS MEDIU 1 x x 1.000.000

17 Calan Realizare alimentare cu apă ,canalizare şi staţie de epurare in localitatea Valea Sîngeorgiului

POS MEDIU 1 x x 1.175.000

18 Calan Reabilitarea sistemului de canalizare a orasului Calan

POS MEDIU 1 x x 3.000.000

19 Calan Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere uzate in localitatea Strei-Sacel

POS MEDIU 1 x x 400.000

Page 9: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

20 Calan

Realizare sistem de alimentare cu apa, canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor menajere uzate in localitatea Valea Singeorgiului

POS MEDIU 1 x x 1.400.000

21 Calan

Realizare sistem canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor a apelor menajere uzate in localitatile Nadastia de Sus si Nadastia de Jos

POS MEDIU 1 x x 1.000.000

22 Calan

Realizare sistem alimentare cu apa, canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor menajere uzate in localitatile Sintamaria de Piatra, Calanul Mic si Sincrai

POS MEDIU 1 x x 1.500.000

23 Calan Reabilitare reţea alimenatre cu apă O.N Călan

POS MEDIU 1 x x 625.000

24 Calan Reabilitare şi extindere reţea canalizare O.N Călan

POS MEDIU 1 x x 1.250.000

25 Calan Reabilitare şi extindere reţea canalizare O.V Călan

POS MEDIU 1 x x 1.250.000

26 Calan Realizare alimentare cu apă ,canalizare şi staţie de epurare in localitatea Ohaba Streiului

POS MEDIU 1 x x 825.000

27 Calan Inchiderea fostului depozit de deseuri menajere a orasului Calan

POS MEDIU 2/2.1 x x 40.000

eligibilitate solicitant

CJ

28 Calan Construirea unei statii de selectare compactare si transfer a deseurilor in localitatea Calan

POS MEDIU 2/2.1 x x 1.125.000

eligibilitate solicitant

CJ

29 Calan

Înfiintarea in localitatea Calan a unui centru pentru colectarea si depozitarea deseurilor provenite din constructii

POS MEDIU 2/2.1 x x 250.000

eligibilitate solicitant

CJ

Page 10: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

30 Calan

Reabilitarea sitului poluat situat pe fosta platforma a Combinatului Siderurgic şi pregătirea lui pentru noi activităţi

POS MEDIU 2/2.1 x x 9.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

31 Calan

Reabilitarea sitului poluat in zona fostei platforme industriale a orasului Calan si pregatirea acestuia pentru noi activitati (SF,PT,DE,plan de reutilizare a sitului reabilitat, ecologizare teren, infiintarea unei noi structuri de afaceri)

POS MEDIU 2/2.1 x x 24.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

32 CJH Reabilitare conductă alimentare cu apa ,casa pompelor si turn de apa sanatoriul de pneumoftiziologie Brad

POS MEDIU 1 x x 420.448

33 Deva Alimentare cu apă şi canalizare în satul Archia

POS MEDIU 1 x x 801.013 idem

34 Deva Alimentare cu apă şi canalizare în satul Bârcea Mică

POS MEDIU 1 x x 859.835 idem

35 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe Aleea Cascadei

POS MEDIU 1 x x 37.015 idem

36 Deva Introducere apa si canal pe prelungire Vulcan

POS MEDIU 1 x x 629.913 idem

37 Deva Alimentare cu apa si canalizare str. Azur

POS MEDIU 1 x x 74.433 idem

38 Deva Alimentare cu apa si canalizare str.Lotusului

POS MEDIU 1 x x 53.433 idem

39 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Tineretului

POS MEDIU 1 x x 55.205 idem

40 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Paiului, HCL nr. 71/2008

POS MEDIU 1 x x 61.925 idem

41 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Scorus

POS MEDIU 1 x x 37.015 idem

42 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str I P Pincio

POS MEDIU 1 x x 41.000 idem

Page 11: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

43 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Cireşilor

POS MEDIU 1 x x 46.463 idem

44 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Granitului

POS MEDIU 1 x x 113.438 idem

45 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Roci

POS MEDIU 1 x x 206.678 idem

46 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe drum de acces din str Sadoveanu

POS MEDIU 1 x x 0 idem

47 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Pinului

POS MEDIU 1 x x 16.080 idem

48 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Vulturului

POS MEDIU 1 x x 65.585 idem

49 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Digului

POS MEDIU 1 x x 32.505 idem

50 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Şurianu

POS MEDIU 1 x x 39.788 idem

51 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Primăverii

POS MEDIU 1 x x 48.013

52 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str Stejarului

POS MEDIU 1 x x 48.393

53 Deva

Alimentare cu apa pe str.M.Sadoveanu intre drumul de acces la rezervoarele de apa si str.22 Decembrie

POS MEDIU 1 x x 48.203

54 Deva Alimentarecu apa si canalizare pe drum de acces din str.M.Sadoveanu

POS MEDIU 1 x x 46.398

55 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Hortensiei,

POS MEDIU 1 x x 37.015

56 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Zenitului,

POS MEDIU 1 x x 24.020

57 Deva Alimentare cu apa si canalizare pe str.Viorelelor,

POS MEDIU 1 x x 48.203

58 Deva Alimentare cu apa si canalizare str.Nordului

POS MEDIU 1 x x 46.398

Page 12: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

59 Deva Alimentare cu apă şi canalizare în zona străzilor Rosetti, Zambilei şi Lăstun Deva

POS MEDIU 1 x x 108.485

60 Deva Colector ape menajere şi pluviale Orizont III Deva,

POS MEDIU 1 x x 61.925 idem

61 Deva Canalizare pe str. Brâncuşi POS MEDIU 1 x x 0

62 Geoagiu Canalizare Bozes si IAS Gelmar POS MEDIU 1 x x 0 idem

63 Hateg Alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat sat Silvaşu de Sus

POS MEDIU 1 x x 163.484 idem

64 Hateg Sistem de colectare selectiva si depozitare deseuri in Tara Hategului - Statie de transfer Hateg

POS MEDIU 2/2.1 x x 957.099

eligibilitate solicitant

CJ

65 Hateg

Canalizare si epurare ape menajere in localitatile Nalat si Silvasu de Jos si alimentare cu apa in localitatile Nalat, orasul Hateg

x x 1.775.592

66 Hateg Reabilitarea retelelor de canalizare a apelor uzate, orasul Hateg, Jud Hd x x

67 Hunedoara Închiderea depozitului de deşeuri municipale

POS MEDIU 2/2.1 x x 5.126.952

eligibilitate solicitant

CJ

68 Lupeni Alimentare cu apa si canalizare in statiunea turistica Straja

POS MEDIU 1 x x 3.500.000

69 Lupeni Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

POS MEDIU 1 x x 10.000.000

70 Lupeni Extinderea alimentarii cu apa si canalizare in zona periurbana

POS MEDIU 1 x x 3.000.000

71 Lupeni Alimentarea cu apa si canalizare în Statiunea Turistica Straja

POS MEDIU 1 x 875.000

72 Lupeni Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

POS MEDIU 1 x x 2.500.000

Page 13: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

73 Lupeni Extiderea alimentarii cu apa si canalizare în zona periurbana

POS MEDIU 1 x x 750.000

74 Lupeni Managementul integrat al deseurilor din Valea Jiului

POS MEDIU 2/2.1 x x 4.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

75 Lupeni Inchiderea depozitului de deseuri neconform de la intrarea in municipiul Lupeni

POS MEDIU 2/2.1 x x 1.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

76 Lupeni Închiderea depozitului de deseuri neconforme de la intrarea în municipiul Lupeni

POS MEDIU 2/2.1 x x 250.000

eligibilitate solicitant

CJ

77 Lupeni Reabilitarea terenurilor degradate ca urmare a exploatarii carbunelui si amenajarea haldelor de steril

POS MEDIU 2/2.1 x x 3.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

78 Lupeni Ecologizarea si reabilitarea haldelor de steril de pe raza municipiului Lupeni

POS MEDIU 2/2.1 x x 2.000.000

eligibilitate solicitant

CJ

79 Lupeni Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului Straja-Lupeni, Parang-Petrosani

POS MEDIU 4 x 911.676

80 Lupeni Infrastructura pt prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor inundatiilor

POS MEDIU 5 x x 3.000.000 apele

romane

81 Orastie Extindere reţele canalizare menajeră şi pluvială şi reabilitare staţie epurare

POS MEDIU 1 x x 625.000

82 Orastie Colectarea selectiva, reciclarea si compostarea deseurilor menajere

POS MEDIU 2/2.1 x x 3.722.888

eligibilitate solicitant

CJ

83 Orastie Gestionarea deşeurilor în municipiul orăştie

POS MEDIU 2/2.1 x x 375.000

eligibilitate solicitant

CJ

84 Petrila Reabilitare Canalul Ludului POS MEDIU 1 x x 222.784

85 Petrila „Canalizarea apelor menajere în localitatea Jieţ”

POS MEDIU 1 x x 998.387

Page 14: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

86 Petrila „Canalizarea apelor menajere în localitatea Petrila”

POS MEDIU 1 x x 300.881

87 Petrila Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor urbane solide din orasul Petrila

POS MEDIU 2/2.1 x x 792.048

eligibilitate solicitant

CJ

88 Petrila Inchiderea depozitului de deseuri din orasul Petrila

POS MEDIU 2/2.1 x x 500.000

eligibilitate solicitant

CJ

89 Petrila „Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor în oraşul Petrila”

POS MEDIU 2/2.1 x x 218.804

eligibilitate solicitant

CJ

90 Petrosani

Infrastructură pentru turism durabil în zona Parâng – Petroşani: reabilitarea sistemului de canalizare şi alimentare cu apă, reabilitarea drumului de acces de la baza Telescaunului spre zona Slima

POS MEDIU 1 x x 5.400.000

91 Petrosani Ecologizarea râului Jiul de Est pe porţiunea de 7 km care traversează municipiul Petroşani

POS MEDIU 2 / 2.2 x x 5.000.000

92 Petrosani

Executare lucrări de ecologizare şi amenajare a suprafeţei de teren de pe str. Cucului (fosta cazarmă militară)

POS MEDIU 2 / 2.2 x x 250.000

93 Petrosani Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani

POS MEDIU 2/2.1 x x 1.216.250

eligibilitate solicitant

CJ

94 Petrosani

Realizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi a sistemului de canalizare pe străzile: Tudor Vladimirescu, Vlad Ţepeş şi Aradului, din zona Colonie – municipiul Petroşani

x x 433.750

95 Simeria Construire de statii de epurare in zonele periurbane a localitatilor apartinatoare

POS MEDIU 1 x x 2.000.000

Page 15: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

96 Simeria

Amenajarea Canalului Strei în zona podului de cale ferată de pe linia Teiuş – Curtici Km 471 + 609 la Simeria, consolidare pod

POS MEDIU 1 x x 350.000

97 Simeria Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localităţile Uroi şi Cărpiniş

POS MEDIU 1 x x 613.487

98 Simeria Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localitatea Săuleşti

POS MEDIU 1 x x 494.223

99 Simeria Canalizare, staţii de pompare şi staţie de epurare ape uzate, oraş Simeria

POS MEDIU 1 x x 8.601.000

100 Simeria Alimentarea cu apă potabilă a satelor Uroi şi Cărpiniş, oraşul Simeria

POS MEDIU 1 x x 490.392

101 Simeria Dezvoltare re�ea canalizare, în satele apar�inătoare oraşului Simeria

POS MEDIU 1 x x 2.000.000

102 Simeria

Amenajarea canalului Strei din teritoriul administrativ al oraşului Simeria (canalizare, decolmatare, ecologizare)

POS MEDIU 1 x x 1.000.000

103 Simeria Amenajare curs raul Mures - Reducerea eroziunii malurilor,protectia terenurilor agricole

POS MEDIU 2/2.1 x x 500.000

104 Simeria Sistem ecologic de sortare, reciclare şi tratare a deşeurilor menajere şi asimilate

POS MEDIU 2/2.1 x x 2.500.000

eligibilitate solicitant

CJ

105 Simeria

Realizarea unui plan local de gestiune a deşeurilor – colectare selectiva , reciclare si punere in aplicare

POS MEDIU 2/2.1 x x 60.000

eligibilitate solicitant

CJ

Page 16: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

106 Simeria Incinerator al deseurilor spitalicesti in scopul respectarii legislatiei in domeniu

POS MEDIU 2/2.1 x x 100.000

eligibilitate solicitant

CJ

107 Uricani Realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor

POS MEDIU 2/2.1 x x 2.350.000

eligibilitate solicitant

CJ

108 Uricani

Realizare sistem integrat de management al deşeurilor-colectare selectivă, transport, valorificare, depozitare

POS MEDIU 2/2.1 x x 1.250.000

eligibilitate solicitant

CJ

109 Vulcan Modernizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor pe raza municipiului Vulcan

POS MEDIU 2/2.1 x x 959.457

eligibilitate solicitant

CJ

Page 17: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI A SERVICIILOR SOCIALE

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs)

1 Aninoasa Construire a doua gradinite POR 3/3.4 x x 750.000

2 Brad Grădiniţă cu program prelungit nr. 1- pavilion 160 locuri POR 3/3.4 x x 900.000

3 CJH Reparatii capitale Morga si capela Sanatoriul TBC Geoagiu x x 225.263

4 Deva Stay in school, fii cool!

POS DRU 2.2 x x 383.250 verificare aplicant eligibil

5 Harau Dezvoltarea, modernizarea si adaptarea educatiei si formarii initiale

POS DRU 1 x x

6 Harau Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii

POS DRU 1 x x

7 Hunedoara Reabilitare teren sport existent POR 3/3.4 x x 25.461

revizuire relevanta/ identificare

proiect suma

minima 125.000

euro

8 Hunedoara Reabilitare teren sport existent POR 3/3.4 x x 13.267 idem

9 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 26.517 idem

10 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 10.289 idem

11 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 16.970 idem

12 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 13.259 idem

Page 18: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

13 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 15.912 idem

14 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 46.406 idem

15 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 31.821 idem

16 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 10.607 idem

17 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 26.517 idem

18 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 12.728 idem

19 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 18.032 idem

20 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 9.866 idem

21 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 12.728 idem

22 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 33.066 idem

23 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 6.046 idem

24 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 4.243 idem

25 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 10.608 idem

26 Hunedoara Reabilitare teren sport existent scoala generala POR 3/3.4 x x 9.174 idem

27 Hunedoara Consolidare fundaţii Grădiniţa PP2 (Prichindelul), Hunedoara POR 3/3.4 x x 37.500

28 Lupeni Înfiinţarea unui centru de formare profesională pentru adulţi şi tineret POR 3 /

3.2/5.1 x x 125.000

identificare partener

eligibil pentu DMI 3.2 sau reformulare 5.1 sau 6

Page 19: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

29 Lupeni Înfiinţarea unui Centru de Orientare Şcolară şi Profesională POR 3 / 3.2 x x 25.000

30 Lupeni Amenajare teatru de vară în parcul copiilor POR 3 / 3.2 x x 75.000

31 Lupeni Amenajare teatru de vara in parcul copiilor

POR 3 / 3.2 x x 300.000

32 Lupeni Amenajare si modernizare centru de recuperare (Popicarie) POR 3 / 3.2 x x 187.500

33 Orastie Extindere gradinita PP2 si cresa POR 3/3.1 x x 970.000

34 Orastie Extindere creşă şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 POR 3/3.4 x x 200.000

35 Orastie Reabilitare Colegiul Naţional Aurel Vlaicu POR 3/3.4 x x 175.000

36 Petrila Prevenirea exploatarii copilului si abuzului asupra acestuia, a traficului de fiinte umane

POR 3/3.2 x x 290.000 clarificare tipologie

37 Petrila Crearea unui sistem de trasnport pt persoanele cu handicap care sa corespunda standardelor de calitate in vigoare

POR 3/3.2 x x 81.000 clarificare tipologie

38 Petrosani Reabilitarea Grădiniţei cu Program Normal nr. 2, Petroşani, str. Aviatorilor, nr.30A

POR 3/3.4 x x 200.000

39 Simeria Ateliere protejate pentru persoane cu dezabilită�i

POR 3/3.2 x x 50.000

40 Soimus

Masuri active de ocupare

POS DRU 5.1 x x

extinderea ariei tinta

parteneriat cu alte UAT

41 Soimus

Promovare cultura antreprenorială

POS DRU 3/3.1 x x

extinderea ariei tinta

parteneriat cu alte UAT

42 Soimus Reabilitare si dezvoltare gradinite, scoli, camine culturale, lacasuri de cult

POR 3/3.4 x x

Page 20: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

43 Uricani

Dotarea clădirii fostei creşe; achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în dotarea poliţiei locale comunitare

POR 3 / 3.2 x x 1.000.000

44 Uricani Realizare campus şcolar pentru copii nevoiaşi cu IQ ridicat POR 3 / 3.2 x x 375.000

45 Uricani Mansardare Grădiniţa Nr. 1 Uricani POR 3/3.4 x x 175.000

46 Uricani Construire Grădiniţă cu program prelungit POR 3/3.4 x x 375.000

47 Vetel

Masuri active de ocupare

POS DRU 5.1 x x

extinderea ariei tinta

parteneriat cu alte UAT

48 Vetel

Promovare cultura antreprenorială

POS DRU 3/3.1 x x

extinderea ariei tinta

parteneriat cu alte UAT

49 Vulcan Modernizare unitati de invatamant din Municipiul Vulcan

POR 3/3.4 x x

Page 21: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

DEZVOLTARE RURALA

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Bacia Brand Local x x

2 Balsa Atragerea si sprijinirea investitorilor prin oferirea de facilitati economice si financiare: reducerea cu 50% a impozitelor si taxelor locale

PNDR 312 x x

3 Baru Burse scolare pt copiii care provin din familii defavorizate

x x

4 Baru

regulaizare pâraie Livadia - Balta Bisericii, Pârâul Mare, Balta Pârâului, Pârâul Ciutei, Balta Racului, Balta Verde, Balta Petrişului

PNDR III/3.2.2 x x 743.785

5 Baru regularizare Balta Verde, Balta Valea Lupului PNDR III/3.2.2 x x 490.500

6 Baru regularizare pâraie Baru - Valea Mare, Tataru, Margareta, Novacescu, Corbu, Clocoticii

PNDR III/3.2.2 x x 943.135

7 Baru regularizare pâraie Petros - Macota, Glodului, Tisei, Moriştii, Baloaie, Balmos, Baluse, Sipot

PNDR III/3.2.2 x x 1.647.012

8 Baru Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a turismului in comuna Baru

PNDR 313 x x

9 Baru Dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri existent si atragerea de noi investitii

PNDR 123 x x

10 Batrana Infiintare serviciul social la domiciliu x x 11 Batrana Formare personal accesare fonduri x x 12 Batrana Reactualizare P.U.G. PNDR III/3.2.2 x x 13 Batrana Facilitati pt investitori PNDR 312 x x 14 Batrana Inventariere terenuri si cladiri PNDR 312 x x

Page 22: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

15 Bucuresci Promovarea voluntariatului in domeniul serviciilor de asistenta sociala

x x

16 Burjuc

Lucrări de regularizare a albiei pârâului Glodghileşti şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor

PNDR III/3.2.2 x x 100.000

17 Burjuc Atragere de investitori PNDR 312 x x 18 Densus Amenajare albie Raul Galbena PNDR III/3.2.2 x x 90.000 19 Densus Amenajare albie Raul Breazova PNDR III/3.2.2 x x 45.000 20 Densus Amenajare albie Raul Breazova PNDR III/3.2.2 x x 45.000 21 Densus Amenajare albie Paraul Boian PNDR III/3.2.2 x x 90.000 22 Densus Amenajare Parau Valea Fierului PNDR III/3.2.2 x x 105.000 23 Densus Amenajare Parau Poieni PNDR III/3.2.2 x x 30.000

24 Dobra Regularizare a albiei paraului Dobra, Lapusnic, Panc, Fagetel, Abucea PNDR III/3.2.2 x x 1.000.000

25 Dobra Revizuire PUZ PNDR III/3.2.2 x x 100.000 26 Dobra Sustinerea IMM din alimentatie PNDR 312 x x

27 Gurasada Regularizare curs Mures pe teritoriu com. Gurasada PNDR III/3.2.2 x x 375.000

28 Gurasada Regularizare si amenajare Parau Gurasada PNDR III/3.2.2 x x 37.500

29 Harau Combaterea excluziunii sociale x x

30 Harau Studiu de fezabilitate în vederea accesării fondurilor necesare construirii unui pod peste râul Mureş în dreptul localităţii Hărău

PNDR III/3.2.2 x x

31 Harau Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectorul privat si public

PNDR III/3.2.2 x x

32 Harau Dezvoltarea turismului rural prin crearea unui serviciu de consultanţă în vederea obţinerii finanţărilor în domeniu

PNDR 313 x x

Page 23: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

33 Harau

Prevenirea diverselor riscuri de mediu prin elaborarea unei strategii de management a deşeurilor, lucrări de protecţie a zonelor de risc şi promovarea practică a conceptului de dezvoltare durabilă

PNDR III/3.2.2 x x

34 Lapugiu de Jos

Regularizare şi amenajare curs Pârâu Valea Lăpugiului PNDR III/3.2.2 x x 42.500

35 Lapugiu de Jos Regularizare curs pârâu Fintoag PNDR III/3.2.2 x x 20.000

36 Lelese Continuarea modernizării drumului forestier DF 022 Govăjdia-Runcu Mare-Vadu Dobrii km 9,00-km 22,4

PNDR III/3.2.2 x x 625.000

37 Pestisu Mic Stoparea eroziunii malurilor si versantilor de-a lungul paraurilor

PNDR III/3.2.2 x x 500.000

38 Pestisu Mic Regularizare cursuri de apa PNDR III/3.2.2 x x

39 Rapoltu Mare Decolmatarea si regularizarea pâraielor PNDR III/3.2.2 x x 150.000

40 Rapoltu Mare Decolmatarea si regularizarea pâraielor PNDR III/3.2.2 x x 125.000

41 Romos Acordare de facilitati PNDR 312 x x 42 Romos Atragere de investitori PNDR 312 x x 43 Soimus Constructie autostrada x x 44 Soimus Reactualizare P.U.G. PNDR III/3.2.2 x x 45 Soimus Studiu privind potentialul agricol PNDR III/3.2.2 x x

46 Soimus Studiu privind oportunitatile de dezvoltare a afacerilor

PNDR 312 x x

47 Soimus Identificare terenuri disponibile PNDR 312 x x 48 Soimus Sprijin agenti economici PNDR 312 x x 49 Soimus Ghidul intreprinzatorului PNDR 312 x x 50 Soimus Parc industrial PNDR 312 x x 51 Soimus Studiu potenţial turistic PNDR 313 x x

52 Teliuc Actualizare PUG al comunei Teliucu Inferior

PNDR III/3.2.2 x x

53 Teliuc Actualizare PUZ al zonei de agrement lac Cincis

PNDR III/3.2.2 x x

Page 24: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

54 Teliuc Sustinerea si dezvoltarea activitatilor din Centrul de afaceri Teliuc

PNDR 312 x x

55 Tomesti Reabilitare drum forestier x x

56 Tomesti Amenajarea de drumuri forestiere cu acces spre Muntele Gaina

x x

57 Tomesti Reabilitarea unor lucrari de stabilizare a alunecarilor de teren din zonele:Bulzani - Tomesti, Subesti -Livada

PNDR III/3.2.2 x x

58 Toplita Reactualizare plan urbanistic general al comunei Toplita PNDR III/3.2.2 x x 2.000

59 Vetel Sistem informatic integrat PNDR III/3.2.2 x x 60 Vetel Reactualizare PUG PNDR III/3.2.2 x x

61 Vetel Studiu potentialului de dezvoltare agricol, turismul si forestier

PNDR III/3.2.2 x x

62 Vetel Studiu oportunitati de dezvoltare PNDR 312 x x 63 Vetel Diversificare activitati non agricole PNDR 312 x x 64 Vetel Ghidul intreprinzatorului PNDR 312 x x 65 Vetel Parc industrial PNDR III/3.2.2 x x 66 Vetel Piscicultura si zone de agrement PNDR 313 x x

Page 25: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

DEZVOLTARE URBANA

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Aninoasa Construire a doua gradinite x x 769.231 2 Aninoasa Realizarea unei zone rezidentiale x x 1.282.051

3 Aninoasa Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu energie termica

x x 7.692.308

4 Aninoasa Finalizarea lucrarilor de introducere a retelei de alimentare cu gaz metan in toata localitatea

x x 769.231

5 Aninoasa Realizarea bransamentelor institutiilor publice, de sanatate si de invatamant la reteaua de gaz a orasului

x x 512.820

6 Aninoasa Reabilitarea termica a locuintelor x x 1.282.051

7 Aninoasa Gasirea amplasamentului si amenajarea unui teren de sport multifunctional in Iscroni

x x 256.410

8 Aninoasa Drumurile si strazile marcate corespunzator

x x 256.410

9 Aninoasa Semaforizarea intersectiei DN66A cu 666B

x x 38.461

10 Aninoasa Semaforizare intersectie DN66A cu DJ 6668 x x 37.500

11 Aninoasa Modernizarea bazei sportive Anena x x 256.410

12 Aninoasa Amenajarea unui dispensar medical si a unui stationar de specialitate

x x 256.410

13 Aninoasa Amenajare de locuinte sociale si reabilitarea locuintelor sociale existente

x x 1.282.051

14 Aninoasa Stimularea infiintarii de ONG-uri cu activitate in domeniul social

x x

15 Aninoasa Amenajarea a doua case mortuare, una in Iscroni si cea de-a doua in Aninoasa

x x 76.923

Page 26: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

16 Aninoasa Infiintarea unui centru AJOFM si a unui birou de pensii in Aninoasa

x x 256.410

17 Aninoasa Amenajare unui centru de consultanta pt persoanele defavorizate

x x 512.820

18 Aninoasa Sistem de suport pt persoanele cu handicap

x x 38.461

19 Aninoasa Derularea unor programe de calificare/rercalificare in meseriile necesare noilor ramuri economice dezvoltate in microregiune

x x 25.641

20 Aninoasa Realizarea de spatii verzi si spatii de joaca pt copii

x x 128.786

21 Aninoasa Implicarea membrilor comunitatii si in primul rand a copiilor in intretinerea spatiilor verzi si a spatiilor de joaca

x x 385.000

22 Aninoasa Sustinerea de catre APL Aninoasa a diverselor programe pt educarea cetatenilor, implicarea acestora si incurajarea voluntariatului in rezolvarea problemelor de mediu

x x 385.000

23 Aninoasa Realizarea unui parteneriat cu Apele Romane pt regularizarea paraielor

x x 38.461

24 Aninoasa Implicarea persoanelor cu venit miniim garantat in amenajarea torentilor

x x 38.461

25 Aninoasa Educarea, sensibilizarea, monitorizarea, avertizarea s identificarea unor masuri coercitive in legatura cu depunerea gunoaielor pe malul paraielor

x x 385.000

26 Aninoasa Reabilitarea centrului cultural Iscroni x x 256.410 27 Brad Reabilitare termica a cladirilor colective x x

28 Brad Construirea de locuinte colective si individuale

x x 9.000.000

29 Brad Crearea de noi unitati locative prin mansardarea unor blocuri de locunte ( 20 de blocuri-100 unitati locative)

x x

Page 27: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

30 Brad Renovarea fatadelor cladirilor( 6 blocuri) prin care se urmareste imbunatatirea aspectului centrului urbanistic al orasului

x x

31 Brad Modernizare sistem de termoficare x x

32 Calan Construire sala de sport scoala generala Calan

x 500.000

33 Calan Infiinţarea în localitatea Călan a unei unităţi de primire a urgenţelor x 250.000

34 Calan Realizarea unei zone de agrement în localitatea Calan x 1.500.000

35 Deva

Amenajare parcare pe b–dul Decebal, tronson cuprins între b–dul Mihail Kogălniceanu şi str. Ion Creangă, partea dreaptă

x x 264.093

36 Deva Parcare pe str. Aurel Vlaicu nr. 1 – nr. 11 şi pe alee acces tribunal partea dreaptă x x 189.958

37 Deva Parcare pe B-dul Decebal, tronsonul cuprins intre Str. Ion Creanga si B-dul Iuliu Maniu, partea stanga si dreapta

x x 184.505

38 Deva

Amenajare parcare pe str. M. Eminescu, pe paartea dreapta intra Str. Oituz si Aleea Armatei si pe partea stanga intre str. Carpati si Aleea Romanilor

x x 230.080

39 Deva Reabilitarea Parcului Central din mun. Deva x x 137.500

40 Deva Zid de sprijin pe strada Aurel Vlaicu Deva

x x 558.059

41 Deva Parcul Bejan Deva x x 1.128.172 42 Geoagiu Parcare în staţiunea Geoagiu Băi x x 0 43 Geoagiu Baza sportivă Geoagiu x x 179.774 44 Hateg Impreuna pentru un viitor mai bun x 192.373 45 Lupeni Reabilitare retele si puncte termice x x 3.700.000

46 Lupeni Amenajare staţii pentru transportul în comun. x x 500.000

Page 28: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

47 Lupeni Alimentarea cu gaze naturale a Statiunii Turistice Straja Lupeni x x 750.000

48 Lupeni Reabilitare retele si puncte termice x x 925.000

49 Lupeni Corectări şi decolmatări albii păraie pe raza municipiului Lupeni x x 125.000

50 Lupeni Reabilitarea termica, modernizarea si dezvoltarea fondului locativ x x 5.000.000

51 Lupeni Finalizarea blocurilor de locuinţe 56 şi 62 x x 500.000 52 Lupeni Amenajare Piata agro-alimentara x x 625.000

53 Lupeni Modernizarea si extinderea retelei de telecomunicatii x x 750.000

54 Lupeni

Reamenajare si modernizarea bazelor sportive din Lupeni: Stadion, Strand; Baza sportiva I.L. Caragiale, Baza Sportiva Spiru Haret;

x x 1.250.000

55 Lupeni Amenajarea unui cimitir nou în municipiul Lupeni x x 5.000

56 Lupeni Amenajare Parc de recreere pentru tineri şi vărstini Lupeni x 1.875.000

57 Lupeni Reabilitare bloc 2, str. Liliacului x x 150.000 58 Lupeni Amenajare Tărg săptămănal x x 112.500

59 Lupeni Amenajare Parc de recreerept tineri si varstnici Lupeni

x x 7.500.000

60 Lupeni Reabilitarea termica, modernizarea si dezvoltarea fondului locativ

x x 20.000.000

61 Lupeni Reabilitarea si modernizarea cinematografului cultural

x x 1.000.000

62 Lupeni Amenajare statii pt transportul in comun x x 2.000.000 63 Lupeni Lucrari de imbunatatiri funciare x x 2.000.000

64 Lupeni Definitivarea alimentarii cu gaze naturale a intregului municipiu Lupeni inclusiv a statiunii turistice Straja

x x 6.000.000

65 Lupeni Alimentare cu gaze naturale a statiunii turistice Straja Lupeni

x x 3.000.000

Page 29: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

66 Lupeni Repararea şi modernizarea liniei de cale ferată, inclusiv a celor două staţii CFR de pe raza municipiului.

x 2.500.000

67 Lupeni Lucrări de îmbunătăţiri funciare x x 500.000

68 Lupeni Amenajare si modernizare centru de recuperare (popicarie)

x x 750.000

69 Lupeni Finalizarea blocurilor de locuinte 56 si 62

x x 2.000.000

70 Lupeni Reabilitare bloc 2, Str. Liliacului x x 600.000 71 Lupeni Cursuri de formare profesionala in turism x x 500.000

72 Lupeni Infiintarea unui centru de formare profesionala pt adulti si tineret

x x 500.000

73 Lupeni infiintarea unui Centru de orientare scolara si profesionala

x x 100.000

74 Lupeni Organizarea campaniilor de informare si constientizare si documentatie pt instruire si cresterea capacitatii institutionale in protejarea biodiversitatii

x x 1.000.000

75 Orastie Amenajare Parcul Tineretului x x 400.000 76 Orastie Parcări x x 375.000 77 Orastie Helioport spital x x 25.000 78 Orastie Sediu Judecătorie x 250.000

79 Orastie Modernizare casa de cultura "Alexandru Grozuta"

x x 1.177.643

80 Petrila Dezvoltarea durabila a zonei Cap Linie Petrila- Cap Linie Lonea

x x 20.000.000

81 Petrila Sensibilizarea si infromarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate

x x 615.000

82 Petrila Parc de recreere pt tineri si varstnici x x x 516.667 83 Petrosani Amenajare parcări x x 775.000 84 Petrosani Staţionare de autobus x x 75.000

85 Petrosani Realizare semaforizare intersecţie str. Timişoara cu str. C.Schreter x x 37.500

86 Petrosani Pavaje pietonale executate în Aeroport şi Petroşani Nord x x 375.000

Page 30: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

87 Petrosani Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii în Parcul central „Carol Schreter”

x X 100.000

88 Petrosani Amenajare locuri de joacă pentru copii x x 75.000 89 Petrosani Amenajare gard cimitir x x 50.000 90 Petrosani Amenajare parcuri şi spaţii verzi x x 150.000 91 Petrosani Regularizare pârâu Maleia x x 1.750.000 92 Petrosani Regularizare pârâu Slătinioara x x 750.000 93 Petrosani Regularizare pârâu Staicului x x 750.000 94 Petrosani Regularizare pârâu Sălătruc x x 1.750.000

95 Simeria Racordarea oraşului Simeria la sistemul de alimentare cu energie termică produsă centralizat de S.C. Electrocentrale S.A. Deva prin extinderea magistralei Mintia-Deva

x x 22.000.000

96 Simeria Amenajarea Canalului Strei în zona podului de cale ferată de pe linia Teiuş – Curtici Km 471 + 609 la Simeria, consolidare pod

x x 350.000

97 Simeria Reactualizare Plan Urbanistic General al oraşului Simeria

x x 80.000

98 Simeria Extindere urbană prin construire – zone noi de locuit

x x 9.000.000

99 Simeria Modernizare clădiri existente x x 1.000.000

100 Simeria Construcţie/amenajare Sală de sport competiţională

x x 2.000.000

101 Simeria Bază sportivă de agrement multifunc�ională - Simeria

x x 8.500.000

102 Simeria Autogară Ora� Simeria x x 1.500.000 103 Simeria Capelă – Şcoala Generală Simeria x x 750.000

104 Simeria Reabilitarea, modernizarea �i dotarea căminelor culturale din satele apar�inătoare ora�ului Simeria

x x 2.500.000

105 Simeria Sistem imbunatatiri funciare (Barcea Mare, Santandrei, Saulesti)

x x 80.000

106 Simeria Edificare cimitir orăşenesc Simeria x x 400.000

Page 31: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

107 Simeria Locuin�e protejate pentru persoane cu dizabilitati

x x 2.500.000

108 Simeria Centru de respiro pentru familiile ce au în îngrijire persoane cu dezabilită�i - Asigurarea unor momente de respiro pentru familiile ce au in ingrijire permanenta persoane cu dizabilitati

x x 50.000

109 Simeria Centru de formare profesională - Simeria x x 200.000

110 Simeria Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

x 50.000

111 Simeria Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Simeria

x x 5.000

112 Simeria Cămin de bătrâni – Oras Simeria x x 700.000 113 Simeria Protecţie împotriva zgomotului feroviar x x 500.000

114 Simeria Îmbunătăţirea sistemului public de înştiinţare şi alarmare prin semnale acustice şi optice a comunităţii locale în situaţii de urgenţă

x x 100.000

115 Simeria Amenajare de noi Parcuri pentru copii în Ora�ul Simeria

x x 500.000

116 Simeria Amenajare de noi parcuri de recreere – extindere zonă verde Ora� Simeria

x x 1.000.000

117 Simeria Punerea in valoare a 84 ha padure, proprietatea orasului

x x 300.000

118 Uricani

Decolmatare pâraie aflate pe raza oraşului Uricani şi a localităţilor componente Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag

x x 125.000

119 Uricani Dotări cu echipament şi sistem de supraveghere a spaţiilor publice la Poliţia Comunitară

x x 50.000

120 Uricani Realizarea Centrului Civic al oraşului Uricani

x x 10.000.000

121 Uricani Realizare transport urban x x 1.000.000

Page 32: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

122 Uricani Construirea Bisericii Ortodoxe Uricani cu Hramul Adormirea Maicii Domnului

x x 400.000

123 Uricani Construirea unei gradiniţe cu program prelungit

x x 2.650.000

124 Uricani Reabilitarea blocurilor de locuinţe din oraşul „vechi” (acoperişuri, faţade, reabilitare termică, înlocuire jgheaburi, burlane, etc) - Uricani

x x 10.000.000

125 Uricani Reabilitarea termică a două tronsoane a si b din Ansamblul de locuinte bloc 13, bd.Muncii

x x 100.000

126 Uricani Sistem de producere a energiei termice şi electrice prin realizarea unei centrale pe peleţi

x x 20.000.000

127 Uricani Regularizarea şi ecologizarea pâraielor de pe raza oraşului Uricani şi a celor două localităţi componente Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag

x x 2.400.000

128 Uricani Amenajarea unui parc pe partea dreapta a falezei Jiului între cele două poduri

x x 270.000

129 Uricani Sistem de producere a energiei termice şi electrice pe baza arderii gunoiului menajer

x x 25.000.000

130 Uricani Realizare transport urban x 1.000.000 131 Vulcan Valorificarea deseurilor selectate x x

Page 33: P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit INFRASTRUCTURA

P3 – Portofoliu de rezerva – proiecte de revizuit

POS DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Finantabil prin: IMPACT MATURITATE Nr. crt. Localitatea Denumire proiect

Programul Axa/DMI (Masura) redus mediu extins Idee Mediu Matur

BUGET EURO obs

1 Aninoasa Finalizarea procesului de retrocedare si actualizarea PUG

PODCA 1 x x 384.615

2 Lupeni

Organizarea de cursuri de instruire pentru specialistii implicati în formularea si aplicarea politicilor publice la nivel local si training-uri pentru personalul de conducere din administratia publica, inclusiv în bugetarea pe programe

PODCA 1 / 1.3 x x 125.000 duplicare

3 Lupeni

Consultanta si instruire pentru aplicarea de metodologii si instrumente de masurare a performantelor administratiei ublice locale si organizarea de training-uri pentru îmbunatatirea calitatii si frecventei raportarii performantelor administratiei locale

PODCA 1 / 1.3 x x 250.000 duplicare

4 Lupeni Training pentru functionarii publici pentru implementarea unor servicii publice de calitate

PODCA 1 / 1.3 x x 250.000 duplicare