ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

download ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

of 48

Embed Size (px)

Transcript of ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  1/48

  CURS DE OTOLOGIE

  Clinica ORL Sf. Maria

  Facultatea de Medicina Dentara

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  2/48

  Analizatorul acutico!"eti#ular

  Se$%entul &eriferic ' UE ( UM ( UI

  Se$%entul inter%ediar ' n.)III Se$%entul central ' centrii auditi"i

  corticali i u#corticali ( centrii

  ec*ili#rului

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  3/48

  Se$%entul &eriferic' urec*eainterna + %edie i e,terna

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  4/48

  -a"ilionul auricular

  -a"ilion auricular Sc*elet cartila$ino

  elatic

  Aco&erit dete$u%ent+ aderentla &ericondru &efata e,terna

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  5/48

  Conductul auditi" e,tern

  CAE/0!12 %%3 Te$u%ent+ foliculi

  &iloi i $lande

  ceru%inoae Oteocartila$ino

  Cur#uri in &lan

  orizontal i frontal

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  6/48

  Ra&orturile CAE

  Anterior 4 ATM

  -oterior 4 a&ofiza %atoida Su&erior 4 cua%a te%&oralului

  Inferior 4 lo5a $landei &arotide

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  7/48

  )acularizatie+ iner"atie

  Arteriala ' ATS+ a auriculara &oterioara )enoaa '"ena te%&orala u&erficiala+

  auriculare &oterioare Li%fatica ' $$ &reauriculari+

  retroauriculari+ cer"icali &rofunzi Iner"atia enziti"a '

  ) ' n. auriculo!te%&oral 6 &eretele &oterior3 )II ' rr. enziti"e

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  8/48

  Urec*ea %edie

  Cauta ti%&anului ' Lentila #iconca"a

  7 &ereti

  1 re$iuni ' atica+ %ezoti%&anul+*i&oti%&an

  Lant oicular

  Ane,e ' tro%&a lui Eutac*io+ite%ul celular %atoidian

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  9/48

  Urec*ea %edie

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  10/48

  -eretele e,tern al CT

  8ona ooaa &eriti%&anica Me%#rana ti%&anica

  9:0 inferioare e inera in antul ouluiti%&anal

  ;:0 u& e inera la ni"elul &eriotului For%a conica

  Dia%etru < ;2 %% Inclinatieadult3 92!90 Structura diferita

  -ar tena 0 traturi -ar flaccida / traturi

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  11/48

  Me%#rana ti%&anica

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  12/48

  -eretele intern la#irintic3

  -ro%ontoriul

  FO "eti#ulara3

  FR co*leara3 Relieful canalului )II

  Relieful canalului e%icircular lateral

  Relieful canalului %uc*iuluiciocanului

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  13/48

  -eretele u&erior te$%en

  t=%&ani3

  De&arte UM de foa cere#rala %edie

  Uneori ete de*icent Aici e inera li$a%entele i %ezourile

  ciocanului i nico"alei

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  14/48

  -erete inferior 4 anterior

  In ra&ort cu $olful"enei 5u$ulare

  Orificiul ti%&anic altro%&ei

  Cotul canalului

  carotic Canalul %uc*iului

  ciocanului

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  15/48

  -eretele &oterior

  Aditu ad antru%

  Cotul al II!lea i &ri%a &ortiune din

  e$%entul %atoidian al canaluluifacialului

  E%inenta &ira%idala 4 cu tendonul%uc*iului caritei

  -roe%inenta tiloidiana #aza a&ofizeitiloide3

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  16/48

  Lantul oicular

  Ciocanul %alleu3

  >ico"ala incu3

  Scarita ta&e3 Sint unite intre ele &rin articulatii+ iar de

  &eretii ca"itatii ti%&anice &rin li$a%ente

  Muc*iul ciocanului tra$e &re interior

  t=3 Muc*iul caritei tra$e carita inafara3

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  17/48

  Lant oicular

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  18/48

  Tro%&a lui Eutac*io

  Unete CT cu rinofarin$ele

  For%a de / trunc*iuri de con unite lani"elul it%ului

  Structura oteo!cartila$inoaa

  Lun$i%e < 10%%

  Inclinare adult3 < 12!92 $rade

  La nou!nacut 4 tro%&a ete %ai curta+fara an$ulatii i it%+ inclinare doar de;2 $rade

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  19/48

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  20/48

  Tro%&a eutac*io

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  21/48

  Functiile tro%&ei

  Ec*i&rei"a i de drena5

  Dec*iderea lu%enului tu#ar 4

  ai$urata de' Muc*ii &rinci&ali ai tro%&ei

  Muc*iul tenor al "alului &alatin

  Muc*iul ridicator al "alului &alatin

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  22/48

  Conecintele difunctiei tu#are

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  23/48

  Matoida

  Oul te%&oral Su&rafata e,terna

  Creata te%&orala S&ina ?enle 8ona ciuruita C*i&ault

  Site% celular aeric ' antrul (

  ite%ul celular %atoidian Ti&uri de tructuri %atoidiene

  -neu%atica+ &eu%atodi&loica+cleroe#urnata

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  24/48

  Matoida

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  25/48

  Urec*ea interna

  La#irint oo oul te%&oral3' Co*lee

  Colu%ela+ canaloo+ la%a &irala

  )eti#ul oo

  Canale e%icirculare ' Lateral orizontal+

  e,tern3 -oterior

  Anterior u&erior3

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  26/48

  La#irintul %e%#rano

  Ete e&arat de cel oo de &erili%fa Ca"itate ce contine endoli%fa

  In canalul co*lear ' Or$anul Corti 4 rece&torii acutici

  )eti#ulul %e%#rano ' Utricula+ acula Macule ! rece&torii acceleratiei liniare

  In interiorul canalelor e%icirculare @ A%&ule 4 rece&torii acceleratiei an$ulare

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  27/48

  Urec*ea interna !la#irintul

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  28/48

  Se$%entul inter%ediar

  Calea acutica >er"ul co*lear 4 nucleii co*leari TC3

  -ortiune centrala Le%nicul lateral

  Radiatiile acutice

  Calea "eti#ulara

  >er"ul "eti#ular 4 nucleii "eti#ulari TC3 Releu "eti#ulocortical trece &rin tala%u3

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  29/48

  Se$%entul central

  -entru analizatorul acutic ' In &rofunzi%ea cizurii laterale S=l"iu3

  -e fata u&erioara a lo#ului te%&oral

  -entru analizatorul "eti#ular ' 8ona adiacenta re$iunii enziti"e

  o%atice anterioare &otcentrale+ lin$a

  aria "izuala

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  30/48

  >er"ul Facial )II3

  >er" %i,t Traiect

  Intracranian Trunc*i acutico!"eti#ular foa cere#rala

  &oterioara ( CAI3 -ortiune intrate%&orala

  Se$%ent la#irintic &ortiunea I3 Se$%ent ti%&anic &ortiunea II3 Se$%ent %atoidian &ortiunea III3

  E,tracranian du&a $aura tilo%atoidiana3

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  31/48

  >er"ul facial

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  32/48

  Ra%urile colaterale ale ner"uluifacial

  >er" &etro u&erficial

  >er"ul %uc*iuluicaritei

  >er"ul coardati%&anului

  >er"ul auricular&oterior

  Ra%ul di$atric i

  tilo!*ioidian Ra%ul te%&orofacial

  Ra%ul cer"icofacial

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  33/48

  To&odia$noticul leziunilor )II

  Tetul Sc*ir%er 4 ecretia $landeilacri%ale

  I%&edance%etria 4 refle, ta&edian E,a%enul ecretiei ali"are &entru

  $landa u#%a,ilara

  E,a%enul calitati" al $utului ielectro$uto%etria 4 /:1 anterioareale li%#ii

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  34/48

  Fiziolo$ia auzului

  Sunetul ! "i#ratia&articulelor unui %ediu

  Sunete &erce&ute deurec*ea u%ana' ;7!;222 ?z

  Frec"entelecon"erationale' 022!/222?z

  Unitatea audio%etricadeci#el

  Sunetele a5un$ laco*lee &e / cai ' Calea aeriana Calea ooaa

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  35/48

  TI-URI DE ?I-OACU8IE

  ?I-OACU8IE TI- TRA>SMISIE

  ?I-OACU8IE TI- -ERCE-TIETI- >EUROSE>8ORIAL3

  ?I-OACU8IE TI- MI6T

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  36/48

  Fiziolo$ia ec*ili#rului

  Cere#el

  -ro&rioce&torii

  Analizatorul "izual

  La#irintul "eti#ular A%&ulele CSC 4

  acceleratia an$ulara

  Macule utriculo!aculare 4 acceleratia

  liniara Corte,ul

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  37/48

  E6-LORAREA FU>CTIO>ALA AA-ARATULUI ACUSTICO!)ESTIBULAR

  E6AME>UL FU>CTIO>AL AL AUDITIEI

  !e,a%enul acu%etric!e,a%enul audio%etric

  !i%&edance%etrie+ &otentiale e"ocate+

  electroco*leo$rafie+ audio%etria cura&un cortical+otoe%iiuni acutice

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  38/48

  ACUMETRIA

  Acu%etria fonica

  Acu%etriaintru%entala'

  RI>>ESC?ABAC?EBER

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  39/48

  EBER 0;/ ?8

  Lateralizat U anatoaa ?>S

  U #olna"a ?T

  Indiferent

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  40/48

  SC?ABAC?

  >ORMAL 0;/ ?8 /2 SEC

  -RESCURTAT ?>S

  -RELU>GIT ?T

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  41/48

  RI>>E

  >ORMAL &oziti" CO:CA/2:92;:/

  ?>S &oziti" &recurtat

  CO:CA;2:/2;:/

  ?T ne$ati"

  CO:CA92:/2/:;

  FALS RI>>E >EGATI)

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  42/48

  AUDIOMETRIA

  Audio%etria tonala li%inala

  Audio%etria u&rali%inalaTetul Luc*er

  Tetul Foler

  SISI!tet

  Audio%etria "ocala

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  43/48

  AUDIOGRAMA TO>ALA LIMI>ALA

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  44/48

  AUDIOGRAMA TO>ALA LIMI>ALAAUDIOGRAMA )OCALA

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  45/48

  ?i&oacuzie ti& neuroenzorial

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  46/48

  ?i&oacuzie ti& %i,t

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  47/48

  Audio%etria la co&il

  -ee&!*o 1!7 ani

  Otoe%iiuni acutice 4 nou!nacutcreenin$

  BERA #rainte% electrical re&oneaudio%etr=

 • 7/25/2019 ORL-Anat, Fizio, Expl Ureche

  48/48

  E6-LORAREA A-ARATULUI)ESTIBULAR

  Ana%neza 4 caracterul "erti5ului

  E,a%enul clinic "eti#ular

  !nita$%uul

  !de"iatia e$%entara

  !de"iatia tronculara

  !&ro#a %erului &e loc

  Electronita$%o$rafia+ "ideonita$%o$rafia -oturo$rafia dina%ica co%&uterizata