ORGANIGRAMA - spcf2.rospcf2.ro/documente/organigrama.pdf · cabinet chirurgie generalĂ cabinet...

of 1 /1
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ CABINET OFTALMOLOGIE CABINET OTORINOLARINGOLOGIE CABINET MEDICINĂ INTERNĂ CABINET NEUROLOGIE CABINET MEDICINA MUNCII CABINET DERMATO-VENEROLOGIE CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE CABINET PSIHIATRIE ORGANIGRAMA Aprobat Ministrul Transporturilor Anexa la OMT Nr. .................... MANAGER 1 DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 1 DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI DIRECTOR MEDICAL 1 1 SECȚIA ENDOCRINOLOGIE Compartiment pentru copii (5 paturi) Nr.paturi: Medici: 25 4 1 SECȚIA CLINICĂ DE NEUROLOGIE compartiment de recuperare neurologică (6 paturi) SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ I COMPARTIMENTE: COMPARTIMENT CRONICE , BOLI (6p) REUMATOLGIE(6p), SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE SECȚIA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ BLOC OPERATOR CENTRAL SECȚIA PEDIATRIE SECȚIA NEONATOLOGIE SECȚIA UROLOGIE COMPARTIMENT SPITALIZARE DE ZI FARMACIE LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE COMPARTIMENT de Imunologie Clinică LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ SEVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE - COMPARTIMENT CITOLOGIE - COMPARTIMENT PROSECTURĂ COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR NOSOCOMIALE Biroul achiziţii publice, contractare Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Medici: Farmacist: Medici: Medici: Medici: Medici: 50 55 25 44 45 25 0 55 35 40 21 0 0 0 0 6 4 4 6 6 8 0 10 8 6 0 3 4 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Serviciul tehnic Compartiment audit Biroul informatică Compartiment juridic Serviciul financiar, contabilitate şi bugete 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI 67 1 SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE Serviciul aprovizionare, transport, administrativ Nr.posturi 3 Total posturi: 20 Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: 49 49 20 29 36 48 39 41 46 28 10 13 28 20 11 3 SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ Nr.paturi: Medici: 0 0 Total posturi: 8 UNITATE TRANSFUZIE SANGUINĂ (UTS) Compartiment neurochirurgie , ORL , Oftalmologie (5p) (6p) (6p) (10p) Compartiment chirurgie oncologică SECȚIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE Nr.paturi: Medici: 70 14 1 Total posturi: 58 4 2 2 4 4 4 4 4 4 Compartiment terapie intensivă nn și prematuri (6 paturi) (6 paturi) 4 1 Nr.posturi 2 Nr.posturi 7 1 Șef serviciu 1 Nr.posturi 4 Nr.posturi 2 Nr.posturi 39 Total posturi: Medici Total posturi: Medici CAMERA DE GARDĂ Nr.paturi: Medici: 0 4 1 Total posturi: 34 Șef secție: Compartiment relaţii cu publicul Nr.posturi 1 Personal clerical Nr.posturi 1 2 4 2 4 din care şef SECȚIA CARDIOLOGIE Nr.paturi: Medici: 25 4 1 Total posturi: 22 Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Farmacist Șef: Șef laborator Șef laborator Șef serviciu: 2 4 Șef serviciu Șef birou 2 4 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE Nr.paturi: Medici: 0 2 Total posturi: 4 CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ Nr.paturi: Medici: 0 2 Total posturi: 4 BLOC DE NAȘTERI 2 Nr.posturi 26 Șef serviciu 1 Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare Nr.posturi 7 1 Șef serviciu 1 Șef birou Serviciul managementul calității Nr.posturi 5 1 Șef serviciu CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ II COMPARTIMENTE: GASTROENTEROLOGIE , ONCOLOGIE MEDICAĂ (6p) HEMATOLOGIE (6p), (6p), (6p) COMPPARTIMENT NEFROLOGIE Nr.paturi: Medici: 36 6 1 Total posturi: 27 Șef secție: COMPARTIMENT ENDOSCOPIE DIGESTIVA DIAGNOSTICA SI TERAPEUTICA Nr.paturi: Medici: 0 4 Total posturi: 10 2 2 6 5 CABINET ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE CABINET UROLOGIE LABORATOR DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE COMPARTIMENT EVIDENȚĂ MEDICALĂ,PROGRAMARE INFORMATIZARE și STATISTICĂ MEDICALĂ COMPARTIMENT DESERVIRE CURĂŢENIE CABINET PEDIATRIE CABINET BOLI INFECȚIOASE CABINET RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE LABORATOR DE EXAMINARI PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANTA TRANSPORTURILOR Psihologi Compartiment evaluare și statistică medicală Nr.posturi 24 Compartiment dietetică Nr.posturi 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Spitalul Clinic CF Nr.2 București TOTAL posturi: 865 Din care - Nr. posturi spital: 798 - Nr posturi aparat functional :126 - Nr. posturi ambulatoriu integrat: 67 - Ambulatoriul de specialitate CF Nr. 2 Nr. posturi conducere 30 Nr. paturi 530 Nr. paturi spitalizare zi 21 Nr.paturi: Medici: 0 0 Total posturi: 7 STERILIZARE Nr.paturi: Medici: 0 0 Total posturi: 8 din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care 0 0 0

Embed Size (px)

Transcript of ORGANIGRAMA - spcf2.rospcf2.ro/documente/organigrama.pdf · cabinet chirurgie generalĂ cabinet...

 • CABINET CHIRURGIE GENERALĂ

  CABINET OFTALMOLOGIE

  CABINET OTORINOLARINGOLOGIE

  CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

  CABINET NEUROLOGIE

  CABINET MEDICINA MUNCII

  CABINET DERMATO-VENEROLOGIE

  CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

  CABINET PSIHIATRIE

  ORGANIGRAMA

  Aprobat Ministrul Transporturilor

  Anexa la OMT Nr. ....................

  MANAGER 1

  DIRECTORFINANCIAR-CONTABIL 1

  DIRECTOR DEÎNGRIJIRIDIRECTOR MEDICAL 11

  SE

  IA E

  ND

  OC

  RIN

  OL

  OG

  IEC

  om

  pa

  rtim

  en

  t p

  en

  tru

  co

  pii

  (5

  pa

  turi

  )

  Nr.paturi:

  Medici:

  25

  4

  1

  SE

  IA C

  LIN

  ICĂ

  DE

  NE

  UR

  OL

  OG

  IEco

  mp

  art

  imen

  t d

  e r

  ecu

  pera

  re n

  eu

  rolo

  gic

  ă (

  6 p

  atu

  ri)

  SE

  IA M

  ED

  ICIN

  Ă I

  NT

  ER

  IC

  OM

  PA

  RT

  IME

  NT

  E:

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T

  CR

  ON

  ICE

  , B

  OL

  I (6

  p)

  RE

  UM

  AT

  OL

  GIE

  (6p

  ),

  SE

  IA O

  RT

  OP

  ED

  IE Ș

  I T

  RA

  UM

  AT

  OL

  OG

  IE

  SE

  IA A

  NE

  ST

  EZ

  IE Ș

  I T

  ER

  AP

  IE I

  NT

  EN

  SIV

  Ă

  BL

  OC

  OP

  ER

  AT

  OR

  CE

  NT

  RA

  L

  SE

  IA P

  ED

  IAT

  RIE

  SE

  IA N

  EO

  NA

  TO

  LO

  GIE

  SE

  IA U

  RO

  LO

  GIE

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T S

  PIT

  AL

  IZA

  RE

  DE

  ZI

  FA

  RM

  AC

  IE

  LA

  BO

  RA

  TO

  R D

  E A

  NA

  LIZ

  E M

  ED

  ICA

  LE

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T d

  e I

  mu

  no

  log

  ie C

  lin

  ică

  LA

  BO

  RA

  TO

  R D

  E R

  AD

  IOL

  OG

  IE Ș

  IIM

  AG

  IST

  ICĂ

  ME

  DIC

  AL

  Ă

  SE

  VIC

  IUL

  DE

  AN

  AT

  OM

  IE P

  AT

  OL

  OG

  ICĂ

  - C

  OM

  PA

  RT

  IME

  NT

  HIS

  TO

  PA

  TO

  LO

  GIE

  -

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T C

  ITO

  LO

  GIE

  -

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T P

  RO

  SE

  CT

  UR

  Ă

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T D

  E S

  UP

  RA

  VE

  GH

  ER

  E Ș

  IC

  ON

  TR

  OL

  A I

  NF

  EC

  ȚII

  LO

  R N

  OS

  OC

  OM

  IAL

  E Biroul achiziţii publice, contractare

  Nr.paturi: Nr.paturi:Nr.paturi: Nr.paturi:Nr.paturi:Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi:Nr.paturi:Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi: Nr.paturi:

  Medici: Medici:Medici: Medici:Medici:Medici: Medici: Medici: Medici:Medici:Medici: Farmacist: Medici: Medici: Medici: Medici:

  50 5525 444525 0 55 354021 0 0 0 0

  6 44 668 0 10 860 3 4 6 3 1

  1 11 111 1 11 1 1 1 1

  Serviciul tehnic

  Compartiment audit

  Biroul informatică

  Compartiment juridic

  Serviciul financiar, contabilitate şi bugete

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  1

  1

  AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC CF NR. 2 BUCURESTI 67 1

  SE

  IA R

  EC

  UP

  ER

  AR

  E,

  ME

  DIC

  INĂ

  FIZ

  ICĂ

  ȘI

  BA

  LN

  EO

  LO

  GIE

  Serviciul aprovizionare, transport, administrativ

  Nr.posturi

  3

  Total posturi:

  20Total posturi: Total posturi:Total posturi: Total posturi:Total posturi:Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi:Total posturi:Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi: Total posturi:

  49 4920 293648 39 41 462810 13 28 20 11 3

  SE

  IA C

  LIN

  ICĂ

  C

  HIR

  UR

  GIE

  GE

  NE

  RA

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  0

  Total posturi:

  8

  UN

  ITA

  TE

  TR

  AN

  SF

  UZ

  IE S

  AN

  GU

  INĂ

  (U

  TS

  )

  Co

  mp

  art

  ime

  nt

  ne

  uro

  ch

  iru

  rgie

  ,

  OR

  L,

  Oft

  alm

  olo

  gie

  (5p

  )(6

  p)

  (6p

  )(1

  0p

  )C

  om

  pa

  rtim

  en

  tc

  hir

  urg

  ie o

  nc

  olo

  gic

  ă

  SE

  IA O

  BS

  TE

  TR

  ICĂ

  - G

  INE

  CO

  LO

  GIE

  Nr.paturi:

  Medici:

  70

  14

  1Total posturi:

  58

  4

  2

  2

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Co

  mp

  art

  ime

  nt

  tera

  pie

  in

  ten

  siv

  ă n

  n

  și

  pre

  ma

  turi

  (6

  pa

  turi

  )(6

  pa

  turi

  )

  4

  1

  Nr.posturi

  2

  Nr.posturi

  7 1

  Șef serviciu

  1

  Nr.posturi

  4

  Nr.posturi

  2

  Nr.posturi

  39

  Total posturi:Medici Total posturi:Medici

  CA

  ME

  RA

  DE

  GA

  RD

  Ă

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  4

  1Total posturi:

  34

  Șef secție:

  Compartiment relaţii cu publiculNr.posturi

  1

  Personal clericalNr.posturi

  1

  2 4

  2 4

  din care şef

  SE

  IA

  CA

  RD

  IOL

  OG

  IE

  Nr.paturi:

  Medici:

  25

  4

  1Total posturi:

  22

  Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Șef secție: Farmacist Șef: Șef laborator Șef laborator Șef serviciu:

  2 4

  Șef serviciu

  Șef birou

  2 4

  CA

  BIN

  ET

  DIA

  BE

  T Z

  AH

  AR

  AT,

  NU

  TR

  IȚIE

  ȘI

  BO

  LI

  ME

  TA

  BO

  LIC

  E

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  2

  Total posturi:

  4

  CA

  BIN

  ET

  ON

  CO

  LO

  GIE

  ME

  DIC

  AL

  Ă

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  2

  Total posturi:

  4

  BL

  OC

  DE

  NA

  ȘT

  ER

  I

  2

  Nr.posturi

  26

  Șef serviciu

  1

  Serviciul resurse umane, normare,organizare și salarizare

  Nr.posturi

  7 1

  Șef serviciu

  1

  Șef birou

  Serviciul managementul calitățiiNr.posturi

  5 1

  Șef serviciu

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

  SE

  IA M

  ED

  ICIN

  Ă I

  NT

  ER

  II

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  TE

  : G

  AS

  TR

  OE

  NT

  ER

  OL

  OG

  IE

  , O

  NC

  OL

  OG

  IE M

  ED

  ICA

  Ă(6

  p)

  HE

  MA

  TO

  LO

  GIE

  (6p

  ),(6

  p),

  (6

  p)

  CO

  MP

  PA

  RT

  IME

  NT

  NE

  FR

  OL

  OG

  IE

  Nr.paturi:

  Medici:

  36

  6

  1Total posturi:

  27

  Șef secție:

  CO

  MP

  AR

  TIM

  EN

  T

  EN

  DO

  SC

  OP

  IE

  DIG

  ES

  TIV

  A D

  IAG

  NO

  ST

  ICA

  SI

  TE

  RA

  PE

  UT

  ICA

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  4

  Total posturi:

  10

  22

  6

  5

  CABINET ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

  CABINET UROLOGIE

  LABORATOR DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

  COMPARTIMENT EVIDENȚĂ MEDICALĂ,PROGRAMARE INFORMATIZARE și STATISTICĂ MEDICALĂ

  COMPARTIMENT DESERVIRE CURĂŢENIE

  CABINET PEDIATRIE

  CABINET BOLI INFECȚIOASE

  CABINET RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE

  LABORATOR DE EXAMINARI PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANTA TRANSPORTURILOR Psihologi

  Compartiment evaluare și statistică medicalăNr.posturi

  24

  Compartiment dieteticăNr.posturi

  1

  MINISTERUL TRANSPORTURILORSpitalul Clinic CF Nr.2 București

  TOTAL posturi: 865

  Din care- Nr. posturi spital: 798 - Nr posturi aparat functional :126- Nr. posturi ambulatoriu integrat: 67 - Ambulatoriul de specialitate CF Nr. 2

  Nr. posturi conducere 30

  Nr. paturi 530Nr. paturi spitalizare zi 21

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  0

  Total posturi:

  7

  ST

  ER

  ILIZ

  AR

  E

  Nr.paturi:

  Medici:

  0

  0

  Total posturi:

  8

  din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din care din caredin care

  0

  0

  0

  Page 1