Ordin serv voluntare si private - proiect

of 23 /23
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ORDIN privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă Având în vedere prevederile art.17 alin.(1) şi (2), art.32 alin.(3) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al e art.15 alin.(1) şi (4) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare, şi ale art.11 lit. e) şi art.28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.490/2004, cu modificările ulterioare, În temeiul art.7 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Art. 1. (1) Se aprobă Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa 1. (2) Criteriile de performanţă aprobate potrivit alin. (1) nu se aplică serviciilor private constituite în cadrul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, pe calea ferată, la metr ou, în aeroporturi şi porturi maritime sau fluviale şi în exploatări miniere subterane. În cazul acestora se aplică reglementările specifice domeniului de activitate. (3) La operatorii economici şi instituţiile care au în administrare parcaje subterane, dispoziţiile prezentului ordin se completează cu prevederile normativelor specifice în vigoare. Art. 2. (1) Autorităţile administraţiei publice locale, conducătorii operatorilor economici/ instituţiilor care au obligaţia constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, după caz, precum şi conducătorii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă constituite ca societăţi prestatoare de servicii, trebuie să asigure aplicarea prezentului ordin. (2) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. (3) În scopul prevăzut la alin.(2), serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. Criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin sunt îndeplinite la data deţinerii avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. (4) La împlinirea termenului prevăzut la alin.(2), avizele de înfiinţare şi avizele pentru sector de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea. Art. 3. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare inspectoratul general şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, controlează, în condiţiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin. Art. 4. (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă: a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;

Embed Size (px)

Transcript of Ordin serv voluntare si private - proiect

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  ORDIN

  privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor voluntare

  i a serviciilor private pentru situaii de urgen

  Avnd n vedere prevederile art.17 alin.(1) i (2), art.32 alin.(3) din Legea nr.307/2006 privind

  aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art.15 alin.(1) i (4) din

  Legea nr.481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art.1

  alin. (2) i (4) din Ordonana nr.88/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea serviciilor publice

  comunitare pentru situaii de urgen, cu modificrile ulterioare, i ale art.11 lit. e) i art.28 din

  Regulamentul de organizare i funcionare al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, aprobat

  prin Hotrrea Guvernului nr.1.490/2004, cu modificrile ulterioare,

  n temeiul art.7 alin.(5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea i

  funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin Legea nr.15/2008, cu

  modificrile i completrile ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite urmtorul ordin:

  Art. 1. (1) Se aprob Criteriile de performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor

  voluntare i a serviciilor private pentru situaii de urgen, prevzute n anexa 1.

  (2) Criteriile de performan aprobate potrivit alin. (1) nu se aplic serviciilor private constituite n

  cadrul operatorilor economici care desfoar activiti n domeniul nuclear, pe calea ferat, la metrou, n

  aeroporturi i porturi maritime sau fluviale i n exploatri miniere subterane. n cazul acestora se aplic

  reglementrile specifice domeniului de activitate.

  (3) La operatorii economici i instituiile care au n administrare parcaje subterane, dispoziiile

  prezentului ordin se completeaz cu prevederile normativelor specifice n vigoare.

  Art. 2. (1) Autoritile administraiei publice locale, conductorii operatorilor economici/

  instituiilor care au obligaia constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru situaii de

  urgen, dup caz, precum i conductorii serviciilor private pentru situaii de urgen constituite ca

  societi prestatoare de servicii, trebuie s asigure aplicarea prezentului ordin.

  (2) Serviciile voluntare i serviciile private pentru situaii de urgen nfiinate pn la data intrrii n

  vigoare a prezentului ordin, trebuie s ndeplineasc criteriile de performan aprobate prin prezentul ordin

  n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a acestuia.

  (3) n scopul prevzut la alin.(2), serviciile voluntare i serviciile private pentru situaii de urgen

  solicit emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de nfiinare i a avizelor pentru sectoarele de

  competen. Criteriile de performan aprobate prin prezentul ordin sunt ndeplinite la data deinerii

  avizului de nfiinare i a avizelor pentru sectoarele de competen.

  (4) La mplinirea termenului prevzut la alin.(2), avizele de nfiinare i avizele pentru sector de

  competen, emise pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, i nceteaz valabilitatea.

  Art. 3. Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, denumit n continuare inspectoratul

  general i inspectoratele pentru situaii de urgen judeene i Bucureti-Ilfov, denumite n continuare

  inspectorate judeene, controleaz, n condiiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin.

  Art. 4. (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare

  la 30 de zile de la data publicrii.

  (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, se abrog:

  a) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de

  performan privind structura organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen,

  publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare;

  b) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de

  performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen,

  publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;

  http://legis.mai.intranet/legis-1.3/oficiale/afisp.php?f1=79896&diez1=r1&f2=73657&diez2=A32&link=1http://legis.mai.intranet/legis-1.3/oficiale/afisp.php?f1=79896&diez1=r2&f2=56923&diez2=A15&link=1http://legis.mai.intranet/legis-1.3/oficiale/afisp.php?f1=79896&diez1=r2&f2=56923&diez2=A15&link=1http://legis.mai.intranet/legis-1.3/oficiale/afisp.php?f1=79896&diez1=r3&f2=56923&diez2=&link=1http://legis.mai.intranet/legis-1.3/oficiale/afisp.php?f1=79896&diez1=r4&f2=55511&diez2=&link=1

 • c) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.250/2010 privind organizarea i desfurarea

  programelor de pregtire a specialitilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaii de

  urgen, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2010.

  MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

  PETRE TOB

 • AVIZAT

  Maria Cristina MANDA

  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

  DIRECTOR GENERAL

  AL DIRECIEI GENERALE JURIDICE

  Comisar-ef de poliie

  Lucian MARIN

 • Anexa nr. 1

  CRITERII DE PERFORMAN

  privind constituirea, ncadrarea i dotarea

  serviciilor voluntare i a seviciilor private pentru situaii de urgen

  CAPITOLUL I

  Dispoziii comune

  Seciunea I

  Dispoziii generale

  Art. 1. (1) Serviciile voluntare i serviciile private pentru situaii de urgen, denumite n

  continuare servicii voluntare i servicii private, sunt structuri specializate, altele dect cele aparinnd

  serviciilor de urgen profesioniste, organizate cu personal angajat i voluntar, n scopul aprrii vieii,

  avutului public i/sau privat n situaii de urgen.

  (2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, n comune, orae i municipii, n subordinea

  consiliilor locale.

  (3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatorii economici i instituiile cu risc de

  incendiu.

  (4) Serviciile private pot fi:

  a) servicii proprii, organizate n cadrul operatorilor economici i instituiilor;

  b) societi prestatoare de servicii

  Art. 2. Termenii i expresiile utilizate n prezentele Criterii au urmtorul neles:

  a) autospecial de intervenie autospecial destinat interveniei pentru diferite tipuri de risc, alta

  dect autospeciala de stingere cu ap i spum, a crei dotare este descris n cartea tehnic;

  b) autospecial de stingere cu ap i spum de capacitate mare autospecial al crei rezervor de

  ap este mai mare sau egal cu 5001 litri, denumit n continuare autospecial de capacitate mare;

  c) autospecial de stingere cu ap i spum de capacitate medie autospecial al crei rezervor de

  ap se ncadreaz ntre 2001 i 5000 litri, denumit n continuare autospecial de capacitate medie;

  d) autospecial de stingere cu ap i spum de capacitate mic autospecial al crei rezervor de

  ap este mai mic sau egal cu 2000 litri, denumit n continuare autospecial de capacitate mic;

  e) autospecial oricare dintre autospecialele prevzute la lit.a) d);

  f) sector de competen delimitare teritorial n care serviciul voluntar sau serviciul privat i

  ndeplinete atribuiile legale;

  g) extinderea/ restrngerea activitii reprezint modificarea condiiilor care au stat la baza

  nfiinrii i/sau a funcionrii serviciului voluntar sau a serviciului privat, n ceea ce privete creterea sau

  scderea numrului sectoarelor de competen;

  h) formaie de intervenie structur de intervenie care are n compunere o grup/grupe de

  intervenie i/sau echipe specializate;

  i) grup de intervenie structur de intervenie care ncadreaz o autospecial de stingere cu ap i

  spum;

  j) echip specializat structur de intervenie care ndeplinete atribuii privind gestionarea

  situaiilor de urgen determinate de tipurile de riscuri identificate n sectorul de competen, avnd

  misiunea de evacuare, salvare i asigurare a primei intervenii, i care nu ncadreaz o autospecial de

  intervenie sau autospecial de stingere cu ap i spum;

  k) fore de intervenie oricare dintre entitile prevzute la lit.h) j);

  l) timp de rspuns intervalul de timp cuprins ntre momentul alarmrii forelor de intervenie i

  intrarea acestora n aciune la locul interveniei;

  m) capacitate de rspuns potenialul forelor de intervenie de a gestiona o situaie de urgen.

  n) societate prestatoare de servicii societate constituit n baza legii societilor, avnd ca domeniu

  de activitate i activitate principal Activiti de lupt mpotriva incendiilor i de prevenire a acestora,

  conform Clasificrii activitilor din economia naional (CAEN);

 • o) dispecerat structur a crei activitate se desfoar ntr-un spaiu prevzut cu mijloace de

  comunicaii, care asigur primirea i transmiterea informaiilor i mesajelor necesare pentru desfurarea

  unei intervenii;

  p) compartiment de prevenire structura cu atribuii de prevenire a situaiilor de urgen;

  q) tura totalitatea persoanelor care lucreaz n acelai timp i dup acelai program ntr-o structur

  a serviciului voluntar sau a serviciului privat.

  Art. 3. (1) Serviciile voluntare i serviciile private se clasific, dup cum urmeaz:

  a) categoria I (C1) formate dintr-un ef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialiti

  pentru prevenire i cel puin o echip specializat;

  b) categoria a II-a (C2) formate dintr-un ef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai

  multe formaii de intervenie, compus/compuse din cel puin dou grupe de intervenie i echipe

  specializate;

  (2) Serviciile voluntare i serviciile private tip C2 se doteaz cu autospeciale i utilaje, n funcie de

  riscurile ce trebuie gestionate n sectorul de competen.

  (3) Serviciile private tip C2 au obligaia de a menine autospecialele deinute potrivit alin.(2),

  permanent, n sectorul de competen.

  Art. 4. (1) Serviciile voluntare i serviciile proprii pot s-i constituie dispecerat.

  (2) Serviciile voluntare i serviciile proprii care nu au constituit dispecerat trebuie s asigure un

  mecanism adecvat pentru primirea i transmiterea mesajelor specifice desfurrii unei intervenii

  eficiente.

  (3) Constituirea dispeceratului este obligatorie pentru societile prestatoare de servicii.

  (4) Personalul dispeceratului execut serviciul n ture, 24 de ore din 24 de ore.

  Art. 5. Pentru efectuarea lucrrilor de verificare, ntreinere i reparare a mijloacelor de

  intervenie din dotare, serviciile voluntare i serviciile private i organizeaz ateliere proprii sau ncheie

  contracte n acest sens cu operatori economici de profil.

  Seciunea a II-a

  Constituirea serviciilor voluntare i serviciilor private

  Art. 6. Serviciile voluntare i serviciile private se constituie n baza urmtoarelor criterii:

  a) tipurile de riscuri identificate n sectorul de competen;

  b) destinaia, numrul de utilizatori i/sau suprafaa construciilor i nivelul riscului de incendiu;

  c) asigurarea timpului de rspuns;

  d) asigurarea permanent a interveniei. Art.7 (1) Au obligaia constituirii de servicii private tip C1, operatorii economici i instituiile care

  au n administrare:

  a) cldiri sau ansamblu de cldiri de nvmnt de nivel centru universitar, inclusiv spaii de cazare

  aferente acestora cu un numr de studeni mai mare de 1000, forma de nvmnt zi;

  b) cldiri sau ansamblu de cldiri pentru sntate, cu un numr de paturi mai mare sau egal cu 100;

  c) cldiri sau ansamblu de cldiri pentru cultur, cu numr de locuri mai mare de 600;

  d) cldiri pentru activiti sportive i spectacole cu peste 600 locuri;

  e) cldiri sau ansamblu de cldiri i spaii anexe pentru comer, cu suprafaa desfurat peste 1.500

  mp;

  f) cldiri sau ansamblu de cldiri pentru turism, cu numr de locuri mai mare de 200;

  g) cldiri nalte sau foarte nalte, cu excepia cldirilor de locuit;

  h) cldiri sau ansamblu de cldiri pentru producie i/sau depozitare, cu suprafaa desfurat ntre

  10.000 i 50.000 mp, cu risc mare i foarte mare de incendiu.

  (2) Operatorul economic supus legislaiei privind controlul accidentelor majore n care sunt

  implicate substane periculoase, precum i cel care are n administrare cldiri sau ansambluri de cldiri, cu

  suprafaa desfurat mai mare de 50000 mp, cu risc mare i foarte mare de incendiu, are obligaia s

  constituie serviciu privat tip C2.

 • (3) n situaia n care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic i instituia care se

  ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) trebuie s ncheie contracte, conform legii, cu servicii voluntare,

  cu operatori economici sau instituii care au constituit servicii proprii sau cu societi prestatoare de

  servicii.

  (4) Serviciile cu care se ncheie contracte n condiiile alin. (3) trebuie s aib categoria n care s-ar

  ncadra beneficiarul, potrivit alin. (1) i (2), i s asigure o intervenie operativ i eficace.

  (5) Operatorul economic sau instituia care a constituit serviciu propriu poate ncheia contracte cu

  alt operator economic sau instituie numai dac poate asigura intervenia n condiiile art.37.

  Art. 8. (1) Avizul de nfiinare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de ctre

  inspectoratul judeean n a crui zon de competen

  (2) Extinderea/ restrngerea activitii, precum i desfiinarea serviciului voluntar sau a serviciului

  privat se poate realiza numai n baza unui aviz, emis potrivit competenei prevzute la alin.(1).

  (3) Avizul pentru sector de competen se emite de ctre inspectoratul judeean n a crui zon de

  competen serviciul privat solicit s i desfoare activitatea. Avizul se solicit pentru fiecare sector de

  competen determinat potrivit art.37.

  Art. 9. (1) Pentru emiterea avizului de nfiinare a serviciului voluntar sau a serviciului privat, se

  depun, dup caz, urmtoarele documente:

  a) cerere pentru emiterea avizului;

  b) opis cu documentele depuse;

  c) certificat de nregistrare al societii la registrul comerului, n cazul societilor prestatoare de

  servicii;

  d) hotrrea consiliului local/ dispoziia administratorului/ conductorului privind nfiinarea

  serviciului voluntar/ serviciului privat;

  e) organigrama serviciului voluntar/ serviciului privat i nominalizarea personalului pe funcii;

  f) regulamentul de organizare i funcionare avizat/aprobat;

  g) contractele individuale de munc ale personalului angajat;

  h) contractele de voluntariat ale personalului;

  i) planul de intervenie al operatorului economic/ instituiei, n cazul serviciului voluntar i al

  serviciului propriu;

  j) documente care atest calificarea sau competenele profesionale specifice;

  k) tabel cu materialele i tehnica de intervenie, existente n dotare;

  l) documente care atest deinerea, n baza unui titlu valabil, a dotrii serviciului voluntar/

  serviciului privat.

  (2) Documentele prevzute la alin.(1) lit.b) l) se depun n dou exemplare. Cu excepia

  documentului prevzut la alin.(1) lit.b), celelalte documente se depun n copie.

  Art. 10. Avizul de nfiinare a serviciului voluntar sau a serviciului propriu se emite concomitent

  cu avizul pentru sector de competen, pe baza documentelor prevzute la art.9.

  Art. 11. (1) Pentru emiterea avizului pentru sector de competen al societii prestatoare de

  servicii se depun urmtoarele documente:

  a) cerere privind emiterea avizului;

  b) opis cu documentele depuse;

  c) avizul de nfiinare a serviciului privat;

  d) organigrama serviciului privat i nominalizarea personalului pe funcii pentru sectorul de

  competen;

  e) contractele individuale de munc ale personalului serviciului privat pentru sectorul de

  competen;

  f) planul de intervenie al operatorului economic/ instituiei pentru care se solicit avizarea

  sectorului de competen;

  g) tabel cu materialele i tehnica destinat interveniei n sectorul de competen;

  h) contractele/ conveniile ncheiate pentru intervenia n sectorul de competen.

 • (2) Dispoziiile alin.(1) se aplic i serviciilor proprii, atunci cnd se solicit emiterea unui aviz

  pentru sector de competen, altul dect cel avizat la nfiinare.

  (3) Documentele prevzute la alin.(1) lit.b) h) se depun n dou exemplare. Cu excepia

  documentului prevzut la alin.(1) lit.b), care se depune n original, a documentului prvzut la alin.(1) lit.c),

  care se depune n original i copie, celelalte documente se depun n copie.

  Art. 12. (1) Pentru emiterea avizului de extindere/ restrngere a activitii, se depun urmtoarele

  documente:

  a) cerere pentru extinderea/ restrngerea activitii;

  b) opis cu documentele depuse;

  c) hotrrea consiliului local sau decizia de extindere/ restrngere a activitii, dup caz,

  organigrama i nominalizarea personalului pe funcii;

  d) contractele de voluntariat ale personalului;

  e) contractele individuale de munc ale personalului angajat;

  f) documente care atest calificarea sau competenele profesionale specifice;

  g) tabel cu materialele i tehnica de intervenie care face obiectul extinderii/ restrngerii i

  documentele care atest deinerea, n baza unui titlu valabil, a acestora.

  (2) Documentele prevzute la alin.(1) lit.b) g) se depun n dou exemplare. Cu excepia

  documentului prevzut la alin.(1) lit.b), celelalte documente se depun n copie.

  Art. 13. (1) Serviciul propriu se desfiineaz n urmtoarele situaii:

  a) la ncetarea activitii operatorului economic, ca urmare a declarrii falimentului;

  b) n caz de restrngere a activitii operatorului economic, dac prin aceasta nu se mai ncadreaz

  n prevederile art. 7 alin. (1) i (2);

  c) dac intervenia n situaii de urgen se realizeaz prin ncheierea unui contract/convenie de

  intervenie cu un serviciu voluntar sau serviciu privat.

  (2) Pentru emiterea avizului de desfiinare se depun documentele care atest una din situaiile

  prevzute la alin.(1).

  Seciunea a III - a

  ncadrarea serviciilor voluntare i serviciilor private

  Art. 14. (1) Funciile specifice serviciilor voluntare i serviciilor private, sunt urmtoarele:

  a) ef serviciu;

  b) ef compartiment pentru prevenire;

  c) ef formaie de intervenie;

  d) ef grup de intervenie;

  e) ef echip specializat;

  f) specialist pentru prevenire;

  g) conductor autospeciale;

  h) servant pompier;

  i) mecanic utilaj;

  j) dispecer/telefonist.

  (2) n cazul serviciilor voluntare i serviciilor private care au organizat atelier propriu de ntreinere

  i reparaii, funciile specifice se completeaz cu funciile de electromecanic auto i operator repararea i

  ntreinerea autospecialelor de stingere cu ap i spum.

  Art. 15 (1) Personalul serviciilor voluntare i al serviciilor private trebuie s corespund

  criteriilor fizice i s fie apt medical i psihologic.

  (2) Criteriile fizice se evalueaz la ncadrarea personalului, pe baza baremelor prevzute n anexa nr.1.

  (3) Aptitudinea medical se evalueaz la ncadrare i anual.

  (4) Aptitudinea psihologic se evalueaz la ncadrare i, ulterior, cel puin o dat la trei ani.

 • Art. 16. (1) Personalul serviciului voluntar poate activa n structurile operative pn la vrsta de

  50 de ani.

  (2) Peste vrsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul serviciului voluntar poate

  activa n structurile operative dac, n urma evalurii anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical

  i psihologic.

  (3) Personalul serviciului voluntar poate activa i peste vrsta de 55 de ani, ca specialist de

  prevenire, fr a fi necesar ndeplinirea criteriilor i aptitudinilor prevzute la alin.(1).

  Art. 17. Personalul angajat pe funciile specifice prevzute la art.14 alin. (1) trebuie s aib

  calificarea sau competenele profesionale specifice, atestate potrivit reglementrilor n vigoare.

  Art. 18. (1) Grupa de intervenie care ncadreaz autospeciale de capacitate medie i autospeciale

  de capacitate mare are n compunere 3 servani/tur.

  (2) Grupa de intervenie care ncadreaz autospeciale de capacitate mic are n compunere 2

  servani/tur.

  Art. 19. (1) Echipa specializat se constituie n funcie de tipul de risc, pe urmtoarele domenii

  principale: stingere incendii, avertizare-alarmare, chimic, radiologic, biologic i nuclear, cutare-

  deblocare-salvare i evacuare.

  (2) Echipa specializat are n compunere minimum 3 persoane/tur.

  Art. 20. (1) eful serviciului voluntar i al serviciului privat are urmtoarele obligaii principale:

  a) ntocmete documentele de organizare i funcionare a activitii serviciului voluntar/ serviciului

  privat;

  b) planific i conduce activitatea de pregtire a personalului serviciului voluntar/ serviciului privat;

  c) asigur respectarea prevederilor actelor normative specifice, n vigoare;

  d) organizeaz activitatea de prevenire;

  e) verific ntreinerea autospecialelor, utilajelor i materialor din dotare;

  f) conduce aciunile de intervenie n limita competenelor stabilite;

  g) ntocmete rapoartele de intervenie;

  (2) Atribuiile personalului serviciilor voluntare i al serviciilor private se stabilesc prin

  regulamentul de organizare i funcionare.

  Seciunea a IV-a

  Dotarea serviciilor voluntare i a serviciilor private

  Art. 21. (1) Autospecialele, utilajele, mijloacele i echipamentul de protecie i uniforma,

  mijloacele de anunare-alarmare, alertare i conducere a interveniei trebuie s fie deinute de serviciul

  voluntar sau serviciul privat, n baza unor titluri valabile, pe toat durata de funcionare a acestor servicii.

  (2) Autospecialele de intervenie i utilajele se pstreaz n spaii nclzite, fiind interzis gararea n

  aer liber.

  (3) Scoaterea i repunerea din/n funciune a oricrei autospeciale se comunic, de ndat, la

  inspectoratul judeean n a crui zon de competen asigur aciunile de rspuns.

  (4) Dotarea cu autospeciale noi sau nlocuirea celor existente, se comunic, n scris, n termen de 5

  zile, la inspectoratele judeene care au emis avizul de nfiinare.

  (5) nlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puin similar din punct de vedere al

  capacitii de intervenie, cu acordul scris al inspectoratului judeean competent.

  Art. 22. (1) Uniforma i echipamentul de protecie se asigur, gratuit, conform prevederilor art.38

  alin.(3) din Legea nr.307/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

  (2) Portul, condiiile de acordare i folosire a uniformei, echipamentului de protecie i a nsemnelor

  distinctive ale personalului serviciilor voluntare i serviciilor private se realizeaz n conformitate cu

  prevederile Hotrrii Guvernului nr. 160/2007.

  (3) Norma de dotare cu echipament de protecie a personalului serviciului voluntar i serviciului

  privat este prevzut n anexa nr.2.

 • Art. 23. (1) Autospecialele, echipamentul de protecie i uniforma trebuie s fie inscripionate,

  vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/ serviciului privat.

  (2) Autospecialele trebuie s fie inscripionate cu numrul de telefon la care poate fi apelat serviciul

  voluntar sau serviciul privat..Se interzice inscripionarea numrului unic pentru situaii de urgen 112 pe

  autospeciale.

  Art. 24. Norma minim de dotare a spaiilor, autospecialelor pentru stingere cu ap i spum i a

  echipelor specializate este prevzut n anexa nr.3.

  Seciunea a V-a

  Pregtirea personalului

  Art. 25. (1) Pregtirea personalului serviciilor voluntare i al serviciilor private se realizeaz prin:

  programe de pregtire, instruiri, convocri, verificri, exerciii i concursuri profesionale, care se cuprind

  ntr-un plan de pregtire.

  (2) Coordonarea activitii de pregtire a personalului serviciilor voluntare i al serviciilor private se

  execut de inspectoratele judeene.

  (3) Temele i exerciiile prevzute n planul de pregtire prevzut la alin.(1) se stabilesc n funcie

  de tipurile de risc identificate n sectorul de competen i de particularitile interveniei.

  Art. 26. Personalul serviciilor voluntare i al serviciilor private se antreneaz n bazele de

  pregtire proprii, dotate cu aparate, utilaje i echipamente specifice interveniei n situaii de urgen,

  inclusiv pentru concursurile profesionale, sau ale altor servicii, n baza unor protocoale.

  Capitolul II

  Dispoziii specifice

  Seciunea I

  Servicii voluntare

  Art. 27. (1) n serviciul voluntar, funciile de ef serviciu i conductor autospecial se

  ncadreaz, n mod obligatoriu, cu personal angajat.

  (2) Promovarea personalului se face ierarhic, ncepnd cu funcia de baz, n condiiile legii.

  Art. 28. eful serviciului voluntar trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:

  a) s aib avizul inspectoratului judeean competent, conform modelului prevzut n anexa nr.4;

  b) s fie apt din punct de vedere medical i psihologic;

  Art. 29. Din compartimentul de prevenire poate face parte i persoana autorizat pentru a

  desfura activiti de verificare, curare i reparare a courilor de fum.

  Art. 30. Copartimentul de prevenire se dimensioneaz, cu personal, astfel nct s asigure:

  a) un specialist pentru toate instituiile publice i operatorii economici din subordinea consiliilor

  locale;

  b) un specialist la fiecare 200 de gospodrii, n mediul rural;

  c) un specialist la fiecare 1000 de locuine individuale sau gospodrii, n mediul urban.

  Art. 31. (1) Sectorul de competen al unui serviciu voluntar este teritoriul unitii administrativ-

  teritoriale la nivelul creia a fost constituit.

  (2) Amplasarea n teritoriu a formaiei de intervenie a serviciului voluntar trebuie s se realizeze

  astfel nct timpul de rspuns n caz de incendiu s fie:

  a) la operatorii economici din subordinea consiliului local maxim 15 minute;

  b) n cel mai ndeprtat punct al sectorului de competen maxim 20 de minute;

 • (3) n funcie de mrimea sectorului de competen, n vederea respectrii timpului de rspuns,

  formaia de intervenie poate avea amplasate grupe de intervenie n locaii diferite.

  Art. 32. (1) Autoritile administraiei publice locale pot ncheia contracte, ori convenii de

  colaborare pe baz de reciprocitate, cu alte asemenea autoriti care au constituit servicii voluntare.

  (2) Pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen, autoritile administraiei publice

  locale care au constituit servicii voluntare pot ncheia protocoale cu asociaii ce desfoar activiti n

  domeniu.

  Art. 33. (1) Intervenia trebuie s se realizeze gradual, astfel:

  a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunarea/ alertarea structurilor profesioniste de

  intervenie ale inspectoratului judeean, precum i, dup caz, a entitii prevzute la art.31 cu care a fost

  ncheiat contract, convenie de colaborare sau protocol;

  b) realizarea interveniei propriu-zise, de ctre serviciul voluntar;

  c) acordarea de sprijin la intervenie, cu tehnic i personal specializat, de ctre entitatea prevzut

  la art.31 cu care a fost ncheiat contract, convenie de colaborare sau protocol;

  d) participarea la intervenie, cu tehnic i personal specializat, a structurilor profesioniste de

  intervenie ale inspectoratului judeean.

  (2) Serviciul voluntar solicit sprijinul entitilor prevzute la art.31 sau, dup caz, intervenia

  structurilor profesioniste de intervenie ale inspectoratului judeean, ori de cte ori amploarea situaiei de

  urgen depete capacitatea de rspuns a acestuia.

  Art. 34. (1) Autospeciala de intervenie trebuie s asigure intervenia 24 de ore din 24 de ore. n

  acest scop, programul de lucru se organizeaz n ture, astfel nct autospeciala s fie deservit permanent

  de un conductor.

  (2) Prevederile alin.(1) se aplic i n cazul servanilor angajai.

  Art. 35. Norma minim de dotare cu tehnic i materiale pentru intervenie a serviciului voluntar

  este prevzut n anexa nr.5.

  Seciunea a II-a

  Servicii private

  Art. 36. (1) n cadrul unui operator economic sau instituie nu pot funciona simultan un serviciu

  propriu i o societate prestatoare de servicii.

  (2) Societatea prestatoare de servicii asigur n sectorul de competen intervenia pentru toate

  riscurile identificate.

  Art. 37. Sectorul de competen al unui serviciu privat cuprinde aria desfurat a cldirii sau a

  ansamblului de cldiri, inclusiv terenul aferent acestora, administrate de operatorul economic/instituia

  care l-a constituit sau, dup caz, cu care s-a ncheiat contract.

  Art. 38. (1) Funciile serviciului propriu tip C1 se exercit, de regul, de personalul angajat al

  operatorului economic sau al instituiei, ncadrat pe alte funcii.

  (2) Funciile serviciilor proprii tip C2 se exercit de personalul angajat al operatorului economic sau

  al instituiei, ncadrat astfel:

  a) exclusiv pe funciile de ef serviciu, conductor autospecial, precum i de servant pompier

  pentru fiecare grup de intervenie pe tura de serviciu;

  b) prin cumul de funcii, pentru celelalte funcii din cadrul serviciului.

  Art. 39. (1) Compartimentul de prevenire are n componen minimum 3 specialiti.

  (2) Pentru asigurarea interveniei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de

  intervenie se organizeaz n ture.

 • (3) Pentru fiecare sector de competen avizat se asigur prezena, pe timpul programului de lucru, a

  cte unei echipe specializate pentru fiecare din riscurile identificate.

  Art. 40. Societile prestatoare de servicii au obligaia s dein, n baza unui titlu valabil, cel

  puin dou autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare, funcionale.

  Art. 41. Funciile societilor prestatoare de servicii se exercit de personalul angajat al societii

  ncadrat exclusiv pe aceste funcii.

  Art. 42. Societatea prestatoare de servicii trebuie s asigure meninerea operativitii i capacitii

  de intervenie stabilit, 24 de ore din 24 de ore.

  Art. 43. (1) Conducerea interveniei se asigur de ctre administratorul operatorului economic/

  conductorul instituiei sau de ctre persoanele desemnate de acesta.

  (2) Conducerea interveniei la societatea prestatoare de servicii se asigur de ctre eful serviciului

  sau eful formaiei de intervenie.

  Art. 44. (1) Nerespectarea prezentelor criterii implic, potrivit legii, anularea avizului de

  nfiinare i/sau a avizului pentru sector de competen.

  (2) Situaiile n care se anuleaz avizul de nfiinare, sunt:

  a) neasigurarea categoriei serviciului privat conform prevederilor art. 7 alin. (1) i (2);

  b) nedeinerea autospecialelor de stingere cu ap i spum potrivit categoriei serviciului privat i

  sectorului de competen;

  c) funcionarea societii prestatoare de servicii ntr-un sector de competen pentru care nu a primit

  aviz.

  (3) Dispoziiile alin.(3) lit.c) nu se refer la situaia n care, societatea prestatoare de servicii

  intervine, ntr-un caz punctual, pentru limitarea i nlturarea urmrilor unei situaii de urgen.

  (4) Situaiile n care se anuleaz avizul pentru sector de competen, sunt:

  a) nemeninerea operativitii i capacitii de intervenie stabilit potrivit art.42;

  b) nerespectarea obligaiei prevzute de art.3 alin (3).

  CAPITOLUL III

  Dispoziii finale

  Art. 45. Structura-cadru a regulamentului de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i

  serviciilor private este prevzut n anexa nr.6.

  Art. 46. (1) Documentele de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i serviciilor private

  sunt prevzute n anexa nr.7.

  (2) Documentele prevzute la alin. (1) sunt pstrate de ctre eful serviciului.

  Art. 47. Atunci cnd se intervine fr sprijinul structurilor profesioniste de intervenie ale

  inspectoratelor judeene, n termen de maxim 5 ore de la finalizarea interveniei, eful serviciului voluntar

  /serviciului privat, notific inspectoratul judeean n a crui zon de competen se afl.

  Art. 48. Anexele 1-7 fac parte integrant din prezentele criterii de performan.

 • Anexa nr.1 la Criteriile de perfoman

  Baremele

  pentru evaluarea criteriilor fizice la ncadrarea personalului

  Nr.

  crt.

  Probe Echipament necesar Barem

  1. Pista cu obstacole pe 100 m,

  conform Regulamentului

  concursurilor profesionale ale

  serviciilor voluntare i private

  pentru situaii de urgen

  a) o eav de refulare a apei;

  b) 2 furtunuri de refulare tip C;

  c) un distribuitor B-CBC;

  d) un gard de 2 metri;

  e) o brn de echilibru.

  maxim

  35 sec.

  2. Alergare cu dou role de furtun

  tip C, pe o distan de 200 de

  metri

  a) costum de protecie tip pompier;

  b) cizme scurte din piele cu bran metalic;

  c) casc de protecie cu vizor;

  d) bru tip pompier (centur de siguran);

  e) mnui de protecie;

  f) 2 furtunuri de refulare tip C.

  maxim

  60 sec.

  3. Urcare dou etaje echipat cu

  aparatul individual de protecie

  respiratorie

  a) costum de protecie tip pompier;

  b) cizme scurte din piele cu bran metalic;

  c) casc de protecie cu vizor;

  d) bru tip pompier (centur de siguran);

  e) mnui de protecie;

  f) aparat individual de protecie respiratorie.

  maxim

  50 sec.

  4. Traciune la bar a) costum de protecie tip pompier;

  b) cizme scurte din piele cu bran metalic;

  c) casc de protecie cu vizor;

  d) bru tip pompier (centur de siguran).

  minim 3

  traciuni

 • Anexa nr.2 la Criteriile de performan

  Norma de dotare

  cu echipament de protecie a personalului serviciilor voluntare i

  serviciilor private pentru situaii de urgen

  1. Echipament de protecie:

  a) ef serviciu:

  1. costum de protecie tip pompier;

  2. cizme scurte din piele cu bran metalic;

  3. casc de protecie cu vizor;

  4. bru pompier (centur de siguran);

  5. lantern;

  6. aparat de respirat cu aer comprimat;

  7. mnui de protecie.

  b) ef compartiment pentru prevenire:

  1. costum de protecie tip pompier;

  2. casc de protecie cu vizor.

  3. bru pompier (centur de siguran);

  c) membru n compartimentul de prevenire:

  1. costum de protecie tip pompier;

  2. casc de protecie cu vizor.

  3. bru pompier (centur de siguran);

  d) membrii formaiilor de intervenie, grupelor de intervenie, echipelor specializate, conductorii

  autospecialelor:

  1. costum de protecie tip pompier;

  2. cizme scurte din piele cu bran metalic;

  3. casc de protecie cu vizor;

  4. bru pompier (centur de siguran);

  5. mnui de protecie;

  6. lantern.

  2. Membrii grupelor de intervenie i echipelor specializate care intervin n caz de incendiu/accident

  cu emisie de substane toxice se doteaz i cu aparat de respirat cu aer comprimat cu butelii de rezerv.

 • Anexa nr.3 la Criteriile de perfoman

  NORMA

  minim de dotare a spaiilor, autospecialelor pentru

  stingere cu ap i spum i a echipelor specializate

  A. Dotarea spaiilor aferente serviciului

  a) ncperea efului serviciului:

  1. Mas de lucru i scaun;

  2. Telefon;

  3. Mobilier pentru documentele de organizare, desfurare i conducere a activitii serviciului.

  b) ncperea pentru pregtirea personalului serviciului

  1. Mese de lucru i scaune;

  2. Calculator;

  3. Videoproiector;

  4. Materiale necesare desfurrii procesului de pregtire.

  c) Dispeceratul

  1. Mese de lucru i scaune;

  2. Post telefonic cu legtur direct la beneficiar;

  3. Staii emisie-recepie mobile;

  4. Mijloace de alarmare;

  5. Calculator;

  6. Imprimant

  d) Spaii pentru garare/revizie mijloace intervenie

  1.Spaii pentru gararea/depozitarea, adpostirea i ntreinerea materialelor/mijloacelor tehnice,

  nclzite pe timpul sezonului rece;

  2.Utilaje i scule adecvate lucrrilor de ntreinere i reparaii

  B. Dotarea minim a unei autospeciale de stingere cu ap i spum

  Nr.

  crt. Denumire Nr. buci

  1 furtun de refulare tip C 15

  2 furtun de refulare tip B 10

  3 eav de refulare tip C 4

  4 tub de cauciuc pentru aspiraie tip A 6

  5 distribuitor B-C-B-C 2

  6 hidrant portativ + cheie + mufe 1 set (1+1+2)

  7 colector 1

  8 sorb pentru tuburile de aspiraie 2

  9 co metalic 2

  10 cordi susinere sorb 2

  11 ejector pentru ape mici 1

 • 12 reducii de racorduri

  -tip A-B

  -tip B-C

  1

  1

  13 amestector de linie 1

  14 eav generatoare de spum mecanic 2

  15 costum de protecie anticaloric (pentru serviciile private pentru

  situaii de urgen)

  -apropiere normal (bluz, pantaloni, glug, mnui, cizme)

  -ptrundere greu (combinezon cu glug i cizme etane i

  mnui)

  1

  1

  16 aparate de respirat cu aer comprimat 2

  17 butelie cu aer comprimat, de rezerv 2

  18 coard de salvare 2

  19 cordi de salvare 2

  20 topor trncop + toc 1

  21 toporaul + toc 2

  22 cange 1

  23 rang 1

  24 proiector mobil 1

  25 trepied proiector 1

  26 bobina pentru cablu de 50 m 1

  27 punte de trecere peste furtun 2

  28 cot furtun 1

  29 geant pentru chei i fei 2

  30 cheie pentru racordare (furtune) 4

  31 fa pentru furtun

  -tip B

  -tip C

  4

  4

  32 scar de fereastr 1

  33 scar culisabil 1

  34 stingtor portativ cu pulbere P 6 2

  35 trus sanitar omologat RAR 1

  C. Dotarea echipei specializate

  Nr.

  crt.

  Tipul echipei specializate Dotare minim/echip

  1 Stingere incendii - o linie de furtun (6 furtunuri tip C, 2 evi tip

  TURA-P)

  - 3 aparate individuale de protecie respiratorie (3

  butelii de rezerv)

  - 3 lanterne

  2 Cutare-deblocare-salvare - lantern - 1

  - unelte de deblocare - salvare

  - targ - 1

  3 Evacuare - vest reflectorizant - 1/pers.

  - lantern - 1/pers

  4 CBRN - echipament detecie - 1

  - complet de protecie CBRN - 1/pers

 • Anexa nr. 4 la Criteriile de performan

  Model aviz pentru funcia ef serviciu voluntar

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Nr._______

  Inspectoratul pentru Situaii de Urgen "_____________" din _______

  al judeului ___________

  A V I Z

  Domnul/doamna ___________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria _____ nr. ________, CNP

  _________, ntrunete condiiile legale* pentru a putea fi ncadrat/ pe funcia de ef serviciul voluntar

  pentru situaii de urgen al localitii___________.

  Avizul se emite astzi ______

  * a absolvit cursul de ef serviciu ntr-un centru de formare autorizat ANC/deine brevet de

  pompier specialist;

  Inspector ef,

  ____________

 • Anexa nr.5 la Criteriile de performan

  Norma minim de dotare cu tehnic i materiale pentru

  intervenie a serviciului voluntar

  I. Identificarea tipului de risc/nivelului de risc din unitatea administrativ-teritorial

  a) tip de risc: incendiu -I-

  Nivel de risc I 1 I 2 I 3 I 4

  Categorii de

  construcii

  Gospodrii,

  operatori

  economici cu

  specific agricol,

  terenuri agricole,

  case de vacan,

  campinguri

  Construcii pn

  la 2 etaje,

  operatori

  economici cu

  suprafa pn la

  300m2, depozite

  cu suprafa pn

  500m2

  Construcii de la 2 la

  4 etaje, operatori

  economici cu

  suprafa cuprins

  ntre 300 i 600 m2,

  spaii de producie

  i/sau depozitare cu

  suprafaa ntre 400 i

  5.000m2, structuri de

  primire turistic cu

  funciunea de cazare

  cu peste 50 locuri,

  policlinici

  Construcii cu

  peste 4 etaje,

  operatori

  economici cu

  suprafa peste

  600 m2, spaii

  de producie

  i/sau

  depozitare cu

  suprafaa peste

  5.000m2, spitale

  b) tip de risc: incendiu de pdure -IP-

  Nivel de

  risc IP 1 IP 2 IP 3 IP 4

  Suprafa

  mpdurit

  pn la

  25% din

  teritoriu

  ntre 26 i

  50% din

  teritoriu

  ntre 51 i

  75% din

  teritoriu

  peste 75% din teritoriu

  parcuri/rezervaii naionale, zone

  mpdurite cuprinse n NATURA 2000

  i altele asemenea

  teren n pant

  c) tip de risc: inundaie -In-

  Nivel de

  risc In 1 In 2 In 3 In 4

  Suprafaa

  de risc

  pn la 20

  gospodrii

  care ar

  putea fi

  afectate

  ntre 21 i

  100

  gospodrii

  care ar

  putea fi

  afectate

  ntre 100 i 500 de

  gospdrii care ar putea fi

  afectate obiective sociale

  i economice de interes

  local care ar putea fi

  afectate

  peste 500 de gospdrii care

  ar putea fi afectate

  obiective sociale i

  economice de interes

  naional care ar putea fi

  afectate

 • d) tip de risc: Cutremur -C-

  Nivel de risc C 1 C 2

  Zona seismic intensitate mai mic de VII pe

  scara MSK.

  intensitate mai mare sau egal cu VII

  pe scara MSK.

  II. Stabilirea normei minime de dotare n funcie de tipul de riscuri identificate i nivelul de risc

  calculat

  INCENDIU INCENDIU DE PDURE

  I 1

  Autospecial de stingere cu ap i

  spum*

  Lantern 5 buc./autospecial de

  stingere cu ap i spum

  I

  P 1

  Topor 5 buc.

  Palet rchit (bttor) 10 buc.

  Rucsac cu ap pentru lupta mpotriva incendiilor

  de pdure 25 l 2 buc (tip rani)

  Ferstru mecanic 1 buc.

  Aparat radio emisie-recepie portabil 2 buc.

  Redresor ncrcat acumulatori - 1 buc.

  Tractor cu plug 1 buc.

  I 2

  Autospecial de stingere cu ap i

  spum*

  Mijloace de salvare de la nlime

  Lantern 5 buc./autospecial de

  stingere cu ap i spum

  I

  P 2

  Topor 5 buc.

  Palet rchit (bttor) 20 buc.

  Rucsac cu ap pentru lupta mpotriva incendiilor

  de pdure 25 l 4 buc.

  Ferstru mecanic 1 buc.

  Aparat radio emisie-recepie portabil 4 buc.

  Redresor ncrcat acumulatori 1 buc.

  Tractor cu plug 1 buc.

  I 3

  Autospecial de stingere cu ap i

  spum*

  Autoscar pentru stingerea

  incendiilor

  Lantern 5 buc./autospecial de

  stingere cu ap i spum

  I

  P 3

  Topor 10 buc.

  Palet rchit (bttor) 30 buc.

  Rucsac cu ap pentru lupta mpotriva incendiilor

  de pdure 25 l 6 buc.

  Ferstru mecanic 2 buc.

  Aparat radio emisie-recepie portabil 6 buc

  Redresor ncrcat acumulatori 1 buc

  ATV cu sistem de stingere pentru prima

  intervenie 1 buc.

  Tractor cu plug 1 buc.

  I 4

  Autospecial de stingere cu ap i

  spum*

  Autoscar pentru stingerea

  incendiilor

  Ambulan (transport) 1 buc.

  Lantern 5 buc./autospecial de

  stingere cu ap i spum

  I

  P 4

  Topor 10 buc.

  Palet rchit (bttor) 40 buc.

  Rucsac cu ap pentru lupta mpotriva incendiilor

  de pdure 25 l 8 buc.

  Ferstru mecanic 2 buc.

  Aparat radio emisie-recepie portabil 8 buc.

  Redresor ncrcat acumulatori 1 buc.

  ATV cu sistem de stingere pentru prima

  intervenie 2 buc.

  Tractor cu remorc cisterna

  Tractor cu plug 1 buc.

  INUNDAII CUTREMUR

  I

  n 1

  Motopomp de evacuare ap 1

  buc C

  1 --

  I Motopomp de evacuare ap** CLopat concav 4 buc

 • n 2 Barc de salvare 1 buc

  Generator electric 1 buc

  Vest de salvare / salvator

  Portavoce 1 buc

  2 Lopat 3 buc

  Trncop 3 buc

  Rang 3 buc

  Topor**** 3 buc

  Foarfec manual pentru tiat fier beton 1 buc

  Targ 3 buc

  Buldoexcavator***** 1 buc

  I

  n 3

  Motopomp de evacuare ap***

  Barc de salvare 2 buc

  Instalaie de potabilizare a apei de

  medie capacitate

  Generator electric 2 buc

  Vest de salvare / salvator

  Buldoexcavator 1 buc

  Portavoce 1 buc

  - -

  I

  n 4

  Motopomp de evacuare ap***

  Barc de salvare 3 buc

  Instalaie de potabilizare a apei de

  mare capacitate

  Generator electric 3 buc

  Vest de salvare / salvator

  Buldoexcavator 1 buc

  Portavoce 1 buc

  - -

  * o autospecial de stingere cu ap i spum la cel mult 2000 de gospodrii/ locuine individuale

  ** 1 buc. la 20 gospodrii n zon inundabil

  *** motopomp de evacuare ap de capacitate medie 1 buc.la 100 gospodrii

  **** dac nu exist n dotare prin IP 1 IP 4

  ***** dac nu exist n dotare prin In 3 sau In 4

 • Anexa nr.6 la Criteriile de performan

  STRUCTURA-CADRU

  a regulamentului de organizare i funcionare a serviciului

  CAP. 1 - Dispoziii generale

  1. date referitoare la constituirea serviciului;

  2. prezentarea succint a activitii serviciului n funcie de tipurile de risc gestionate;

  3. alte date de interes general

  CAP. 2 - Organizarea i atribuiile serviciului

  1. conducerea i structura organizatoric

  2. atribuiile serviciului

  3. atribuiile compartimentului de prevenire

  4. atribuiile formaiilor de intervenie

  5. atribuiile grupelor de intervenie

  6. atribuiile echipelor specializate

  7. atribuiile dispeceratului

  8. atribuiile atelierului

  CAP. 3 - Atribuiile personalului din structura serviciului

  1. atribuiile efului de serviciu;

  2. atribuiile efului compartimentului de prevenire;

  3. atribuiile membrilor compartimentului de prevenire;

  4. atribuiile efului formaiei de intervenie;

  5. atribuiile efului grupei de intervenie;

  6. atribuiile efului echipei specializate;

  7. atribuiile membrilor grupelor de intervenie;

  8. atribuiile membrilor echipelor specializate;

  9. atribuiile conductorilor autospecialelor de intervenie;

  10. atribuiile mecanicului de utilaj;

  11. atribuiile dispecerului/telefonistului;

  12. atribuiile electromecanicului auto;

  13. atribuiile operatorului pentru repararea i ntreinerea autospecialelor de stingere a

  incendiilor.

  CAP. 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat

  1. dotare, exploatare, ntreinere, eviden i control al patrimoniului

 • Anexa nr.7 la Criteriile de performan

  DOCUMENTELE

  de organizare i funcionare a serviciului

  I. Regulamentul de organizare i funcionare a serviciului

  II. Dosarul privind activitatea i nzestrarea serviciului

  1. Hotrrea consiliului local de nfiinare a serviciului voluntar sau Decizia/actul de constituire a

  serviciului privat, dup caz, cu organigrama i nominalizarea personalului pe funcii

  2. Contractele de voluntariat ncheiate ntre consiliul local i voluntari

  3. Contractele sau conveniile de colaborare, pentru realizarea interveniei

  4. Tabelul nominal cu personalul, funciile ocupate n cadrul serviciului, locul de munc i modul

  de ntiinare

  5. Tabelul cu necesarul de materiale i tehnic, n funcie de structura serviciului

  6. Tabelul cu materialele i tehnica existent n dotare

  7. Evidena referatelor privind completarea cu materiale i tehnic, ntocmite de eful serviciului

  8. Schema legturilor fir-radio cu forele ce acioneaz n cazul situaiilor de urgen

  9. Fiele de instruire individuale privind securitatea i sntatea n munc

  III. Dosar cu planurile operative ale serviciului

  1. Planuri de intervenie (rspuns) n funcie de riscurile identificate n sectorul de competen

  2. Planuri de cooperare

  3. Planul de evacuare n caz de situaii de urgen

  4. Planul sectorului de competen pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici i

  instituiile, sursele de alimentare cu ap, zonele greu accesibile i vulnerabile la riscuri*

  IV. Dosar operativ

  1. Organizarea interveniei pe ture de serviciu*

  2. Registrul cu note de anunare i de eviden a interveniilor

  3. Raportul de intervenie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaii de urgen

  judeean/Bucureti-Ilfov, atunci cnd se intervine fr sprijinul serviciilor profesioniste)

  4. Proceduri specifice de intervenie pe tipuri de riscuri

  V. Dosar privind pregtirea personalului

  1. Planul de pregtire profesional lunar i anual, pe teme i exerciii

  2. Registrul de eviden a participrii la pregtirea profesional i calificativele obinute

  3. Planificarea exerciiilor i aplicaiilor**

  VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfurat de personalul:

  A. Serviciului voluntar

  1.Graficul controalelor la gospodriile populaiei, operatorilor economici i instituiilor din

  subordine.**

  2. Graficul activitilor de verificare, curare i reparare a courilor de fum*

  3. Carnetele i notele de control cu constatrile rezultate din controale

  4. Graficul aciunilor de informare preventiv**

  B. Serviciului privat

  1. Graficul de control**

  2. Programul serviciului de rond**

  3. Registrul cu constatrile rezultate din serviciul de rond

  4. Notele de control

  5. Registrul cu evidena lucrrilor cu foc sau a lucrrilor periculoase

 • VII. Dosar tehnic

  1. Planul de asisten la autospecialele i utilajele de intervenie

  2. Dosar tehnic al utilajelor i autospecialelor de intervenie

  VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

  * Se afieaz cte o copie n ncperea efului serviciului

  ** Se afieaz o copie n ncperea pentru pregtirea personalului serviciului