Ordin ANSVSA 29_2014-Norme Metodologice P.S. 2014_38551ro

363
1 AUTORITATEA NA IONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURAN A ALIMENTELOR ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, precum i a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor V zând Referatul de aprobare nr. 98 din 30 ianuarie 2014, elaborat de Direc ia General Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor; având în vedere prevederile art. 2 i ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguran a alimentelor i a hranei pentru animale, republicat ; inând cont de prevederile art. 6 3 i ale art. 10 lit. b) din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea 215/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare; în baza prevederilor art. 6 din Hot rârea Guvernului nr. 1156/2013 privind aprobarea ac iunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, a ac iunilor prev zute în Programul de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor, precum i a tarifelor aferente acestora în temeiul art. 3 alin. (1) i (3), precum i al art. 4 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, cu modific rile i complet rile ulterioare, pre edintele Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor emite urm torul ordin: Art. 1. – (1) Se aprob normele metodologice de aplicare a Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia

description

ordin 29/2014

Transcript of Ordin ANSVSA 29_2014-Norme Metodologice P.S. 2014_38551ro

 • 1AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR

  I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

  ORDIN

  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare

  a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, precum i a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere i control n domeniul siguranei

  alimentelor

  Vznd Referatul de aprobare nr. 98 din 30 ianuarie 2014, elaborat de Direcia General Sanitar

  Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor;

  avnd n vedere prevederile art. 2 i ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor

  i a hranei pentru animale, republicat;

  innd cont de prevederile art. 63 i ale art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind

  organizarea activitii sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri

  prin Legea 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;

  n baza prevederilor art. 6 din Hotrrea Guvernului nr. 1156/2013 privind aprobarea aciunilor

  sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor

  la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de

  identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, a aciunilor prevzute n

  Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor aferente

  acestora

  n temeiul art. 3 alin. (1) i (3), precum i al art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1415/2009

  privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor

  i a unitilor din subordinea acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,

  preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite

  urmtorul ordin:

  Art. 1. (1) Se aprob normele metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere,

  prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia

 • 2animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i

  ecvideelor, prevzute n anexa nr. 1 la prezentul ordin.

  (2) Se aprob Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere i control n

  domeniul siguranei alimentelor, prevzute n anexa nr. 2 la prezentul ordin.

  Art. 2. - Direciile sanitar - veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a

  municipiului Bucureti, institutele naionale veterinare de referin i posturile de inspecie la frontier din

  cadrul Autoriti i Naionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor vor duce la

  ndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3. - Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor va controla

  modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 4. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.

  Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare

  i pentru Sigurana Alimentelor

  Vladimir Alexandru MNSTIREANU

  Bucureti, 25 februarie 2014 Nr.29

 • 1 Anexa nr. 1

  Norme metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la

  animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor i ecvideelor

  Not

  1. n sensul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

  a) carantina profilactic complexul de msuri sanitar - veterinare ce se aplic de ctre proprietarul sau deintorul de animale asupra animalelor nou introduse, n scopul depistrii i prevenirii introducerii bolilor transmisibile n efectivul de animale din exploataie;

  b) confiden intervalul n care trebuie s se gseasc, pentru un anumit risc de eroare atribuit, variaia valorilor obinute pe un eantion dintr-o populaie variabil;

  c) controlul bolilor totalitatea msurilor individuale sau de grup care se dispun n cazul unor boli care evolueaz n populaiile de animale; d) controale oficiale orice form de control pe care autoritatea competent o efectueaz pentru verificarea conformitii cu legislaia privind

  hrana pentru animale i produsele alimentare, produsele medicinale veterinare, precum i cu regulile de santate i bunstare animal;e) controale oficiale cu frecven redus controalele oficiale efectuate pe principii veterinare non-discriminatorii, la faa locului, la destinaie i/sau n timpul transportului ce pot implica i prelevarea de probe. Prelevarea de probe se efectueaz n acest caz n scopul verificrii conformitii cu cerinele de certificare asumate la origine;

  f) controale oficiale cu frecven ntrit controalele oficiale efectuate ca urmare a rezultatelor nefavorabile obinute n cadrul controalelor cu frecven redus asupra lotului controlat; controalele oficiale cu frecven ntrit se vor aplica urmtoarelor transporturi la aceeai destinaie, pn la obinerea de rezultate favorabile ce vor readuce exploataia/abatorul de destinaie la principiul controlului oficial cu frecven redus;

  g) data prelevrii data la care a fost recoltat proba; h) deintor de animale persoan responsabil pentru sntatea animalelor pe care le are n grij cu obligaia de a proteja att animalele i ct i

  oamenii de boli transmisibile. Deintorul de animale are animalele n posesie permanent n calitate de proprietar de animale i/sau proprietar de exploataie, sau are animalele n posesie temporar n calitate de ngrijitor al acestora, sau de persoan creia i s-a ncredinat ngrijirea acestora; aceast categorie include, fr a se limita la conductorii grupurilor de animale, conductorii mijloacelor de transport n care se gsesc animale, precum i administratorii exploataiilor comerciale, de tip trguri sau expoziii de animale, tabere de var, ferme de animale, centre de colectare a animalelor i abatoare;

  i) expunere gradul de distribuie a produsului medicinal veterinar i reflect numrul potenial de animale expuse unui produs cu defect; j) efectele secundare adverse (nocive) anticiparea severitii consecinelor la utilizarea unui produs medicinal veterinar cu defecte de calitate; k) expertiza suplimentar analiza contraprobei/contraprobelor prelelvat/prelevate de ctre medicul veterinar oficial odat cu proba/probele, la

  solicitarea propritarului, la orice laborator acreditat, atunci cnd acesta nu este convins de rezultatul analizei/analizelor efectuate n cadrul laboratoarelor sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv al municipiului Bucureti sau n cadrul laboratoarelor

 • 2naionale de referin; contraproba sigilat rmne la dispoziia proprietarului care trebuie s o pstreze n condiii corespunztoare i o poate trimite pentru analiz la orice laborator acreditat din Romnia sau Uniunea European pentru a efectua examenul de laborator respectiv; acest drept al proprietarului nu va aduce atingere obligaiei direciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, de a impune, n termenele prevzute de legislaie, msurile necesare asupra animalului i exploataiei n care se gsete acesta, n cazul diagnosticrii bolilor transmisibile animalelor sau omului, ca urmare a aciunilor sanitar-veterinare publice cuprinse n a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor;

  l) inciden reprezint numrul de cazuri sau focare noi de boal aprute n interiorul unei populaii de animale, expus riscului, ntr-o arie geografic determinat, pe parcursul unui interval de timp determinat;

  m) localitate/sat organizare teritorial cu cod siruta; n) perioada de ateptare/interzicere a micrii perioad n care animalele nu pot iei n afara exploataiilor; o) prevalen numrul total de cazuri sau focare a unei boli prezent ntr-o populaie de animale, expus riscului, ntr-o zon geografic

  determinat, la un moment dat sau ntr-o perioad determinatp) prevenirea bolilor activiti destinate protejrii animalelor sau a oamenilor, n cazul zoonozelor, de riscuri prezente sau poteniale, precum i de consecinele negative ale acestora;

  q) Program programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor i ecvideelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere icontrol n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor aferente acestora;

  r) proprietar de animale persoan care are drept de proprietate asupra unor animale; s) supraveghere colectarea, analiza, interpretarea i raportarea sistematic a datelor referitoare la sntatea animalelor; t) supravegherea activ orice activitate cu o frecven i intensitate prestabilite care are ca scop stabilirea prezenei sau absenei unei anumite

  boli; de asemenea, supravegherea activ reprezint prelevarea de probe dintr-o populaie normal morfoclinic i examinarea acestora, precum i examenele necropsice; supravegherea activ a animalelor acvatice cuprinde: inspecia de rutin de ctre autoritatea competent sau alt serviciu calificat i agreat, n numele autoritii, examinarea populaiei animalelor de acvacultur din fermele sau din zonele de cretere a molutelor pentru depistarea unei boli manifestate morfoclinic, prelevarea probelor n scop de diagnostic n cazul suspiciunii bolilor listate sau observarea creterii mortalitii n timpul inspeciei i notificarea imediat, obligatorie, n cazul apariiei ori al suspiciunii de boli specifice sau a oricrei creteri a mortalitii;

  u) supraveghere pasiv supravegherea de rutin, obinuit, de obicei legat de vizualizarea animalelor din exploataie, de informaiile inotificrile fcute de fermier, avnd ca scop de baz urmrirea unei populaii de animale i nregistrarea datelor i documentelor cu posibilsemnificaie epidemiologic, n scopul depistrii precoce a bolilor, a meninerii sau schimbrii statusului de sntate al exploataiei sau n vederea certificrii micrilor de animale sau a produselor obinute de la acestea; de asemenea, supravegherea pasiv reprezint examinarea clinic a cazurilor de animale bolnave dintr-o populaie considerat pn atunci liber de boli, prelevarea de probe, analiza si examene de laborator pentru precizarea diagnosticului;

  v) supraveghere specific supravegherea unei anumite boli sau infecii.

 • 32. Animalele vii importate din ri tere se supun prelevrilor de probe n posturile de inspecie la frontier cu scopul verificrii ndeplinirii normelor de sntate din certificatul nsoitor conform prevederilor Decizia 97/794/CE a Comisiei din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modaliti de aplicare a Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale animalelor vii importate din ri tere.

  3. Animalele vii importate din ri tere se supun regulilor de carantin profilactic timp de minim 30 de zile; pentru efectuarea carantinei profilactice, proprietarul exploataiei de animale este obligat s dein locuri special amenajate n acest scop.

  4. Animalele vii provenite din comerul intracomunitar pentru cretere i reproducie se supun izolrii ntr-un spaiu separat de alte animale aflate n exploataie, aplicndu-se o perioad de ateptare/interzicere a micrii de 30 zile n cazul porcilor i de 21 zile n cazul celorlalte specii.

  5. Proprietarii i deintorii de animale sunt obligai s notifice direciilor sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti intenia de a introduce animale din comerul intracomunitar i import n exploataie, anterior sosirii animalelor, precum iposibila dat a intrrii n exploataie

  6. Examenul clinic acceptat i decontat de ctre direcia sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor judeean, respectiv a municipiului Bucureti se poate face n baza unei decizii scrise a directorului executiv, care stabilete zona n care se face examenul clinic, frecvena idocumentele necesare pentru decont n urmtoarele situaii:

  a) n caz de suspiciune la animalele suspecte de contaminare; b) n caz de confirmare a bolii la animalele din focar, din zona de supraveghere i protecie specific fiecrei boli;

  Decizia directorului executiv este emis la propunerea fundamentat a structurilor de specialitate din cadrul direciei sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, formulat anterior aciunii de examinare clinic.

  7. La propunerea direciilor sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, Autoritatea NaionalSanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor poate dispune, prin ordin al preedintelui acesteia, n funcie de evoluia situaieiepidemiologice, aciuni imunoprofilactice de necesitate; orice vaccinare este permis numai cu vaccinurile nregistrate n Romnia cu notificarea prealabil ctre direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti; notificarea trebuie nsoitde motivaie, tipul de vaccin i schema de vaccinare.

  8. Medicul veterinar oficial poate dispune, n urma rezultatelor controalelor oficiale documentare, de identitate i fizice efectuate n timpul transportului sau la destinaie, teste i prelevri de probe pentru examene de laborator; rezultatele testrilor trebuie comunicate proprietarului sau deintorului n perioada de carantin, ateptare/interzicere a micrii.

  9. Probele prelevate i testele efectuate n vederea evalurii statusului de sntate n cadrul controalelor oficiale cu frecven redus, prin sondaj, efectuate n perioada de carantin sau n perioada de ateptare/interzicere a micrii, n cazul animalelor provenite din import sau comerintracomunitar sunt suportate de stat, cu condiia precizrii exprese a bolilor supuse supravegherii active pentru care se solicit testarea. n situaiarezultatelor nefavorabile, exploataia trebuie supus controalelor oficiale cu frecven ntrit.

  10. Supravegherea statusului imun postvaccinal n cazul bolilor pentru care profilaxia este obligatorie n cazul exploataiilor nonprofesionale se realizeaz de ctre medicul veterinar de liber practic mputernicit sub controlul i responsabilitatea medicului veterinar oficial, iar n cazul exploataiilor comerciale, inclusiv a celor de tip A se realizeaz de medicul veterinar de liber practic organizat n condiiile legii.

  11. La bovine, ovine, caprine, suine i ecvidee, aciunile sanitare-veterinare publice din cadrul Programului suportate de la bugetul de stat se efectueaznumai pe animale ce au fost identificate i nregistrate conform legislaiei n vigoare.

  12. La carnasierele domestice, aciunile sanitar-veterinare publice din Program se efectueaz n campanie i numai la animalele care dein carnete de sntate, gestionate de Colegiul Medicilor Veterinari, nseriate i numerotate potrivit alocrii marjelor de serii i de numere de ctre Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor, n care sunt completate n mod obligatoriu: numele i prenumele

 • 4proprietarului/deintorului, domiciliul acestuia (localitatea, strada, numrul i judeul), specia (cine/pisic), codul de identificare - dup caz, rasa, sexul, vrsta, culoarea i semnele particulare ale animalului; seria i numrul carnetelor de sntate sunt trecute n mod obligatoriu n documentul justificativ privind efectuarea aciunilor sanitar-veterinare, pentru acceptarea plii acestora; fiecare consiliu judeean, respectiv al municipiului Bucureti al Colegiului Medicilor Veterinari trebuie s dein evidena carnetelor de sntate i s o furnizeze direciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti.

  13. Costurile manoperei de prelevare a probelor, de vaccinare i tuberculinare, analiza i examenele de laborator necesare realizrii n exploataiile nonprofesionale a aciunilor sanitar-veterinare publice din Program se asigur din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor.

  14. Contravaloarea tuberculinei aviare i mamifere, a vaccinului contra rabiei i a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor i a acelor necesare prelevrii probelor de snge, precum i a formularelor tipizate utilizate pentru nregistrarea i raportarea aciunilor sanitar veterinare publice din Program se suport din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, conform ar. 4 alin. (3) din HotrreaGuvernului nr. 1156/2013.

  15. Costurile pentru realizarea aciunilor sanitar-veterinare publice din Program n cadrul exploataiilor comerciale, inclusiv a celor de tip A, i anume costurile aferente manoperei de prelevare a probelor, de vaccinare i de tuberculinare, se suport de ctre proprietarii acestora.

  16. Costurile analizelor i examenelor de laborator pentru realizarea aciunilor sanitar-veterinare publice din Program n cadrul exploataiilor comerciale, inclusiv a celor de tip A, se suport din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor.

  17. Manopera de identificare i nregistrare a animalelor neidentificate care au depit vrsta maxim prevzut de legislaia n vigoare pentru identificarea i nregistrarea acestora, se efectueaz numai n cazul n care se poate face dovada originii acestora, costurile fiind suportate de proprietar. n cazul bovinelor neidentificate, dac nu se poate face dovada originii animalelor, se aplic prevederile punctului II, capitolului VII al anexei nr. 1 la Program.

  18. Prin excepie de la prevederile pct. 13, proprietarii animalelor suport costurile aferente: a) manoperei de prelevare a probelor, analizele i examenele de laborator efectuate la solicitarea proprietarilor; b) manoperei pentru probele prelevate n vederea evalurii statusului de sntate, analizele i examenele de laborator aferente acestora, n cazul

  controalelor oficiale ntrite, iniiate n urma rezultatelor nefavorabile obinute n cadrul controalelor cu frecven redus, efectuate n perioada de carantin sau n perioada de ateptare/interzicere a micrii, n cazul animalelor provenite din import sau comer intracomunitar; n aceast situaie, perioada de carantin sau de ateptare/interzicere a micrii este prelungit pn la clarificarea statusului de sntate a animalelor i a exploataiei i a situaiei epidemiologice;

  c) manoperei pentru probele prelevate n vederea evalurii statusului de sntate i analizele i examenele de laborator aferente acestora, alte aciuni de supraveghere, imunoprofilaxie i control, realizate n centrele de colectare sau exploataiile de origine, pentru certificarea loturilor destinate exportului sau comerului intracomunitar;

  d) manoperei pentru probele prelevate n vederea evalurii statusului de sntate, analizele i examenele de laborator aferente acestora, pentru animalele care fac obiectul importului, exportului, comerului intracomunitar sau n cazul animalelor de sport, pentru participarea la expoziii, trguri, concursuri, circuri, grdini zoologice, rezervaii, adopii internaionale, evenimente culturale, micri noncomerciale si comerciale ale animalelor de companie;

  e) manoperei pentru probele prelevate n vederea evalurii statusului de sntate, analizele i examenele de laborator aferente acestora, n cadrul programelor de autocontrol;

  f) prelevrii contraprobei, analizei i examenului de laborator efectuate in vederea expertizei suplimentare;

 • 5 g) activitilor ncadrate n definiia supravegherii pasive cu exceptia examinrii clinice dispus de ctre direciile sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, a cazurilor de animale bolnave dintr-o populaie considerat pn atunci liber de boli declarabile, prelevarea de probe, analiza i examene de laborator pentru precizarea diagnosticului;

  h) contravalorii vaccinului i manoperei de vaccinare mpotriva bolii de Newcastle i contra agalaxiei contagioase; i) contravalorii manoperei de vaccinare antirabic a pisicilor domestice n cazul vaccinrii n campanie conform Programului, contravalorii

  vaccinului i manoperei de vaccinare antirabic a carnasierelor domestice n situaia executrii acesteia de ctre orice medic veterinar de liber practic organizat n condiiile legii, la solicitarea i alegerea proprietarului i n afara campaniei prevzute n Program;

  j) contravaloarea deparazitrii animalelor; k) operaiunilor de tuberculinare efectuate n centrul de colectare i/sau exploataia de origine n vederea certificrii micrilor de animale pentru

  export sau comer intracomunitar; l) supravegherii sanitar - veterinare a materialului seminal congelat din import i supravegherii tulburrilor inflamatorii ale glandei mamare

  (mamitele subclinice); m) manoperei pentru probele prelevate n vederea evalurii statusului de sntate i testele aferente acestora pentru: i) ecvideele provenite din import, comer intracomunitar i caii de sport rentori n ar; ii) costurile determinate de procedurile administrative suplimentare, inclusiv orice teste de laborator sau investigaii ulterioare necesare

  privind circulaia ecvideelor, materialului seminal, ovulelor, embrionilor i serului provenite de la ecvidee, n conformitate cu prevederile art. 9 din Decizia 2010/346/UE a Comisiei din 18 iunie 2010 referitoare la msurile de protecie cu privire la anemia infecioas ecvin n Romnia;

  iii) testul efectuat n cele 10 zile premergtoare datei micrii pe teritoriul Romniei, la ecvideele care prsesc exploataia i au trecut 90 zile de la testare.

  n) manoperei de prelevare a probelor aferente realizrii aciunilor de supraveghere, imunoprofilactice i de control pentru: i) avortul salmonelic al iepelor; ii) fascioloza; iii) trichomonoza bovin; iv) boala bacterian a rinichiului la salmonide; v) diareea viral a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD - MD; vi) rinopneumonia ecvin; vii) bruceloza la canide; viii) bruceloza la iepuri; ix) molute gasteropode-Cryptobia helicis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode; x) batracieni - trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze i micobacterioze; xi) toxoplasmoza; xii) oncopatii la mamiferele de producie i carnasiere; xiii) oncopatii de animale de producie n libertate i exotice; xiv) supravegherea tulburrilor inflamatorii ale glandei mamare;

 • 6 xv) analiza apei din bazine piscicole, lacuri i iazuri amenajate pentru piscicultur, precum i din ape curgtoare; xvi) paratuberculoza; xvii) micoplasmoza respiratorie aviar.

  19. n cazul n care operatorul economic pune la dispoziia laboratorului materialele necesare, tariful acestor analize se va diminua cu valoarea acestor materiale.

  20. Analizele i examenele de laborator n cadrul Programului se efectueaz doar cu metode acreditate conform prevederilor art. 12 al Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor.

  21. Conduita de diagnostic de laborator se stabilete i se comunic de ctre LNR / institutele de profil, dup caz. 22. Costurile probelor recoltate i ale analizelor efectuate n cazurile n care se nregistreaz reacii adverse postvaccinale/postterapeutice ale produsului

  medicinal veterinar, se suspicioneaz lipsa de eficacitate a produsului medicinal veterinar, se constat defecte de calitate a produsului medicinal veterinar sau se constat deficiene privind condiiile de depozitare a produsului medicinal veterinar, sunt suportate de persoana juridicresponsabil, dup caz, de ctre deintorul autorizaiei de comercializare, productori, importatori, distribuitori, farmacii veterinare sau puncte farmaceutice.

  23. Contravaloarea analizelor pentru produsele medicinale veterinare incluse n Planul anual de prelevare i testare a produselor medicinale veterinare comercializate n Romnia elaborat de ctre Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar se achit de ctre deintorul autorizaiei de comercializare a produsului medicinal veterinar, n contul institutului respectiv, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

  24. Examenele i testele de laborator necesare exportului de animale n rile tere se vor face innd cont de condiiile impuse n certificatele transmise de ctre administraiile veterinare ale rii respective.

  25. n cazul n care, conform precizrilor tehnice ale prezentelor norme metodologice, este necesar prelevarea unei probe pentru efectuarea mai multor teste de laborator, se deconteaz numai costul unei singure prelevri.

  26. Vaccinul contra antraxului i vaccinul contra rabiei trebuie s asigure imunitate postvaccinal pentru o perioad de minimum 12 luni. 27. Laboratoarele sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv al municipiului Bucureti din cadrul direciilor sanitar

  veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia de a pstra minim 60 de zile probele testate cu rezultate pozitive.

  28. n perioada testrii animalelor este interzis vnzarea acestora, pn la primirea buletinului de analiz cu rezultat negativ, cu excepia ecvideelor destinate abatorizrii pe teritoriul Romniei, care trebuie transportate direct ctre abatorul de destinaie fr a trece printr-un trg de animale sau o alt exploataie.

  29. Ecvideele crescute n libertate n zona Deltei Dunrii, care se scot din aceast zon n scopul abatorizrii pe teritoriul Romniei pot fi transportate direct la abator fr a fi supuse testrii pentru depistarea anemiei infecioase ecvine.

  30. Direciile sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia de a lua msuri ca la data primirii buletinelor de analiz cu rezultate pozitive, copii ale acestora s fie distribuite inclusiv structurilor responsabile de monitorizarea bolilor, control oficial, precum i medicului veterinar oficial responsabil din cadrul circumscripiei sanitar-veterinare zonale.

  31. Planul cifric anual se elaboreaz la nivelul direciilor sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, lundu-se n considerare o medie anual din ultimii 3 ani calculat la data de 1 martie a fiecrui an a efectivelor pe specii i categorii de

 • 7animale i nu efectivele existente n stoc la un moment dat. 32. Avnd la baz prevederile prezentelor norme metodologice, precum i prevederile planului cifric anual, direciile sanitar veterinare i pentru

  sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti trebuie s elaboreze grafice lunare detaliate privind prelevarea probelor i a transmiterii acestora la laborator, pe boli i pe localitati cu cod siruta i pe exploataii comerciale; pentru realizarea i finalizarea la timp a aciunilor cuprinse n planul cifric, graficele sunt asumate prin semntur de directorul executiv, directorul executiv adjunct, eful serviciului economic, efullaboratorului sanitarveterinar i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, medicii veterinari oficiali din cadrul circumscripiilor sanitar-veterinare zonale, precum i de medicii veterinari de liber practic mputernicii.

  33. Direcia sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti transmite planul cifric, graficul de afluire iprobele pentru analize la laboratorul propriu pentru metodele pentru care este acreditat, la alt laborator sanitar veterinar i pentru siguranaalimentelor judeean, respectiv al municipiului Bucureti acreditat sau la Institutul de Diagnostic i Sntate Animal, pentru fiecare caz n parte.

  34. Dac planul cifric estimat este diferit de numrul real al animalelor int existente la data efecturii aciunii se va avea n vedere ca toate animalele int s fie supuse testrii chiar dac numrul probelor este mai mic sau mai mare dect cel planificat. Planul cifric se consider realizat atunci cnd 100% din animalele int au fost supuse testrii.

  35. Pentru evaluarea n timp util a riscurilor epidemiologice i pentru aplicarea msurilor prevzute de legislaia n vigoare, medicii veterinari de liberpractic mputernicii notific n scris direcia sanitar veterinar i pentru sigurana lanului alimentar judeean, respectiv a municipiului Bucureti cazurile n care proprietarii refuz efectuarea aciunilor sanitare veterinare obligatorii.

  36. Refuzul efecturii aciunilor sanitare veterinare obligatorii de ctre proprietarii sau deintorii de animale se sancioneaz conform prevederilor legale n vigoare i ntreaga responsabilitate a consecinelor refuzului cade n sarcina acestora.

  37. Tipurile de analize specifice diagnosticului de laborator pentru bolile cuprinse n prezentele norme metodologice trebuie s respecte precizrile de diagnostic n conformitate cu reglementrile europene specifice, respectiv cu Standardele Organizaiei Mondiale pentru Sntatea Animal, n cazul n care reglementrile europene specifice nu cuprind astfel de precizri.

  38. n situaia supravegherii prin teste de laborator, n cazul declarrii unui focar de boal, direciile sanitar veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia s realizeze analize cost beneficiu, prin care s identifice i s utilizeze cele mai sigure imai eficiente metode pentru controlul bolii.

  39. Direciile sanitar - veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia s ndeplineasc n cel mai scurt timp posibil condiiile de testare necesare pentru finalizarea calificrii statusului de sntate al exploataiilor nonprofesionale de bovine i al exploataiilor comerciale de bovine nregistrate/autorizate sanitar-veterinar i s ntocmeasc dosarele de calificare pentru exploataiile care ndeplinesc condiiile de calificare pentru tuberculoza bovin i leucoza enzootic bovin conform prevederilor Ordinului preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Animalelor nr. 49/2010 privind calificarea exploataiilor de bovine n raport cu tuberculoza bovini leucoza enzootic bovin.

  40. Direciile sanitar - veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia s monitorizeze statusul exploataiilor privind bruceloza bovin, conform prevederilor Ordinului preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru SiguranaAnimalelor nr. 41/2010 privind calificarea exploataiilor de bovine n raport cu bruceloza bovin, lund n considerare faptul c Romnia a fost declarat oficial liber de bruceloz bovin din anul 2013.

  41. Medicii veterinari oficiali preleveaz probe ori de cte ori se impune, cu scopul stabilirii eficacitii i eficienei unor aciuni sanitar - veterinare obligatorii efectuate de ctre medicii veterinari de liber practic mputernicii, n cazul unor suspiciuni de mbolnvire sau n scopul confirmrii unor boli, pentru precizri de diagnostic sau n oricare alt situaie n care se dispune de autoritatea sanitar - veterinar competent.

  42. n cazul aciunilor imunoprofilactice la care se stipuleaz frecvena de execuie (ex: 1/an, 2/an etc.) se ine cont ca produsele biologice achiziionate

 • 8care se utilizeaz s asigure imunitate obligatoriu pentru cel putin perioada dintre aciuni. 43. Produsele de diagnostic utilizate pentru realizarea examenelor de laborator prevzute n prezentele norme metodologice trebuie s fie nsoite de

  buletine de analiz pentru fiecare lot n parte, n conformitate cu prevederile Ordinului preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare ipentru Sigurana Animalelor nr. 81/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe pia i de utilizare a reagenilor i a seturilor de diagnostic de uz veterinar, cu modificrile ulterioare.

  44. Toate seriile de produse medicinale veterinare imunologice utilizate pentru aciunile de imunoprofilaxie i diagnostic in vivo obligatorii trebuie controlate oficial de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar sau de ctre autoritatea competent dintr un alt stat membru al Uniunii Europene, n conformitate cu prevederile art. 86 din Norma sanitar veterinar privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Animalelor nr.187/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Contravaloarea analizelor pentru toate seriile de produsele medicinale veterinare imunologice utilizate pentru aciunile de imunoprofilaxie i diagnostic in vivo obligatorii se achit de ctre deintorul autorizaiei de comercializare a produsului medicinal veterinar, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

  45. n cazul n care medicii veterinari oficiali din cadrul direciilor sanitar - veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti i cei ai posturilor de inspecie la frontier suspicioneaz introducerea pe pia, importul n Uniunea European sau exportul din Uniunea European ale blnurilor de pisic (felis silvestris) i/sau de cine (canis lupus familiaris), precum i ale produselor care conin asemenea blnuri, acetia vor utiliza serviciile unui laborator comunitar acreditat.

  46. Direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti au obligaia de a-i menine actualizate stocuri minime de materiale i echipamente de intervenie pentru controlul bolilor majore la animale n exploataiile non-profesionale, n conformitate cu planurile de contingen i cu manualele operaionale pentru fiecare maladie. Necesarul de materiale i echipamente va fi stabilit la nivelul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i transmis, anual, prin not de serviciu, direciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti. n cazul confirmrii unei boli majore prin procedurile de achiziie n vigoare se vor achiziiona materialele necesare combaterii ntregului focar.

  47. Costurile materialelor i echipamentelor de intervenie utilizate n exploataiile non-profesionale pentru controlul bolilor majore la animale sunt suportate de la bugetul de stat.

  48. Agenii i operatorii economici deintori de animale de producie crescute n scop comercial sau de agrement (persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale, persoane juridice organizate n condiiile legii) deintori de exploataii comerciale, abatoare, centre de colectare, baze de achiziii, precum i primriile oraelor care au n subordine grdini zoologice, au obligaia s-i reactualizeze periodic stocul echipamentelor de protecie, materiale de intervenie i dezinfectani care s serveasc interveniei n cazul confirmrii unor focare de boli majore.

  49. Costurile materialelor i echipamentelor de intervenie utilizate n exploataiile comerciale, abatoare, centre de colectare, baze de achiziii, grdinizoologice sunt suportate de ctre agenii i operatorii economici deintori sau care au n subordine unitile sus amintite.

  50. Pentru implementarea Programelor de monitorizare, control i eradicare a anumitor boli i zoonoze, programe ce sunt aprobate i cofinanate de ctre Uniunea European anual prin Decizia Comisiei Europene, n scopul efecturii unitare a achiziiei materialelor i a consumabilelor necesare realizrii analizelor de laborator pentru toate probele recoltate n cadrul acestor programe, prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Animalelor sunt stabilite detaliile privind constituirea comisiilor, organizarea i derularea procedurilor de achiziie public.

  51. Inspeciile n exploataiile nonprofesionale nregistrate n Registrul naional al exploataiilor sunt programate a se efectua n dou campanii, respectiv februarie-aprilie i septembrie-octombrie. Dup finalizarea inspeciilor n exploataiile nonprofesionale din perioada februarie-aprilie,

 • 9Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Animalelor analizeaz n detaliu modalitatea de realizarea a acestora i rezultatele obinute. n funcie de concluziile acestor analize, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Animalelor decide dac este necesar efectuarea celei de a doua campanie de inspecii n exploataiile nonprofesionale programat a se desfura n perioada septembrie-octombrie. Plata pentru realizarea inspeciilor n exploataiile nonprofesionale se efectueaz numai n cazul n care au fost operate n Baza Naional de Date toate modificrile identificate n teritoriu n momentul efecturii acestor inspecii.

  52. Aciunile sanitar-veterinare obligatorii prevzute n Program i ale cror costuri nu sunt suportate integral de la bugetul de stat pot fi efectuate de orice medic veterinar de liber practic organizat n condiiile legii, cu respectarea legislaiei specifice n vigoare.

  53. Toate costurile suportate de ctre Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Animalelor n vederea realizrii Programului trebuie s se ncadreze n bugetul aprobat cu aceast destinaie.

  ABREVIERI AA-PAS albastru alsacian ADNS sistemul de notificare a bolilor la animale AIE anemie infecioas ecvinANSVSA Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor BCCC Boala cronic cahectizant a cervideelor BND Baza Naional de Date CSVSA Circumscripia sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor CMV Colegiul Medicilor Veterinari DDD Dezinfecie, Dezinsecie, Deratizare DSVSA Direcia sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor judeean, respectiv a municipiului BucuretiEDTA Etilen diamino tetraacetat de sodiu ElAs-yIFN test imunoenzimatic pentru gamainterferon GPS sistem de poziionare globalHACCP Principiile privind analiza riscurilor i punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point) HE hematoxilin-eozin, metod de colorare histologicHEA hematoxilin eozin albastru de metil HEV hematoxilin eozin verde luminHb hemoglobinIA influena aviarIDSA Institutul de Diagnostic i Sntate AnimalIFD Imunofluorescen directIISPV Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar

 • 10

  ICPBMV Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar LEB Leucoz enzootic bovinLM Reea naional a laboratoarelor de morfopatologie LNR Laborator naional de referinLNR EST Laboratorul Naional de Referin pentru Encefalopatii Spongiforme Transmisibile LNR IA Laboratorul Naional de Referin pentru Influena AviarLSVSA Laboratorul sanitar-veterinar i pentru sigurana alimentelor judeean, respectiv al municipiului Bucureti NTG Numr total de germeni OMSA /OIE Organizaia Mondial pentru Sntatea AnimalOMS Organizaia Mondial a Sntii PAS Periodic acid schiff PCR Reacia de polimerizare n lanPIF Post de inspecie la frontierPPD Extract proteic purificat PPD-J Derivat proteic purificat Johnin - paratuberculinRFC Reacie de fixare a complementului RSAR Reacia de seroglutinare rapidRMA Reacia de microaglutinare SRAAF Sistemul Rapid de Alert pentru Alimente i FurajeTB Tuberculoz bovinTCS Test comparativ simultan TIA Toxiinfecie alimentarTU Test unic UCPR Uniunea Cresctorilor de Psri din Romnia UE Uniunea European

 • 11

  CAPITOLUL I PROGRAME NAIONALE DE SUPRAVEGHERE I CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE

  SECIUNEA 1 PROGRAME NAIONALE DE SUPRAVEGHERE, CONTROL I ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE

  1. PROGRAMUL PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL I ERADICAREA PESTEI PORCINE CLASICE N ROMNIA PENTRU ANUL 2014

  A. Supravegherea n exploataiile comerciale

  Exploataii comerciale autorizate sanitar - veterinar Exploataii comerciale de tip A 1 2

  I. Supravegherea clinic I. Supravegherea clinic1. Medicul de liber practic mputernicit cnd este solicitat de proprietar i n vederea certificrii micrii porcinelor.

  1. Medicul veterinar de liber practic mputernicit cnd este solicitat de proprietar i n vederea certificrii micrii porcinelor.

  2. Medicul veterinar oficial semestrial. Obligatoriu se completeaza o fisa de inspectie clinca in exploatatie conform Deciziei 2002/106/CE a Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabileteproceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe icriterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice

  2. Medicul veterinar oficial semestrial. Obligatoriu se completeaza o fisa de inspectie clinca in exploatatie conform Deciziei Comisiei 2002/106/CE

  II. Supravegherea serologic II. Supravegherea serologic1. pasiv

  - pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA se preleveaz probe de snge de la scroafele ce au avortat peste rata de avort medie a fiecrei exploataii. Rata de avorturi se calculeaz de fiecare deinator de animale odat cu ntocmirea programului de biosecuritate.

  1. pasiv - n vederea deteciei anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA

  se preleveaz probe de snge de la toate scroafele ce au avortat;

  2. activ Se efectueaz prin prelevarea de probe de snge

  pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA astfel:

  - n exploataiile cu reproducie, de cretere ingrare, de la toate categoriile de porci se vor preleva probe cu asigurarea prevalenei de 5% i confidenei de 95%,

  2. activ Se efectueaz prin prelevarea de probe de snge n vederea deteciei

  anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA astfel: a) de la toi vierii i scroafele; b) de la toate categoriile de porci cu exceptia celor de la lit.a) se vor

  preleva probe cu asigurarea prevalenei de 5% i confidenei de 95%.

 • 12

  raportata la tot efectivul de animale. Pentru porcii provenii din comer intracomunitar

  prelevarea probelor, cu asigurarea prevalenei de 5% iconfidenei de 95%, se va face numai dac au trecut minim 14 zile de la micarea intracomunitar.

  III. Supravegherea virusologic1. pasiv

  III. Supravegherea virusologic1. pasivPentru efectuarea de teste PCR:

  a) atunci cnd numrul de porci mori depete rata mortalitati zilnice** se recolteaz probe de organe pentru efectuarea de teste PCR.

  a) se preleveaz probe organe (dar nu de la mai mult de 10 porci din fiecare categorie afectat);

  b) se preleveaz de la porcii bolnavi cu semne clinice ce pot fi atribuite i pestei porcine clasice si de la scroafele ce au avortat atunci cand numarul lor creste peste rata de imbolnavirii medii a fiecarei ferme: - snge pe EDTA pentru efectuarea de teste PCR

  b) se preleveaz de la porcii bolnavi cu semne clinice ce pot fi atribuite i pestei porcine clasice i de la scoafele ce au avortat: snge pe EDTA

  c) de la porcii mori care au prezentat semne clinice sau prezint leziuni ce pot fi atribuite pestei porcine clasice, indiferent de rata mortalitii, se vor preleva probe de organe pentru efectuarea de teste PCR

  c) se recolteaza de la porcii mori care au prezentat semne clinice sau prezint leziuni ce pot fi atribuite pestei porcine clasice, indiferent de rata mortalitii, se vor preleva probe de organe; de la porcii mori care au prezentat semne clinice sau prezint leziuni ce pot fi atribuite pestei porcine clasice, indiferent de rata mortalitii, se vor preleva probe de organe pentru efectuarea de teste PCR

  d) avortoni - pentru efectuarea de teste PCR d) se recolteaz de la toi avortonii

  * Prelevarea i testarea probelor pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA n cadrul supravegherii active a exploataiilor comerciale se va realiza n perioada iunie-iulie, de ctre medicul veterinar oficial. ** Rata mortalitii zilnice se realizeaz astfel, numrul de porci care au murit ntr-un adpost n aceeai zi, mprit la numrul de porci prezenin adpost n acea zi i nmulit cu 100. Fiecare exploataie i calculeaz i o rat a mortalitii lunare i pe ciclu de producie.

  B. Supravegherea n exploataiile non-profesionale

  I. Supravegherea clinic este efectuat de ctre:

  1. Medicul de liber practic cnd este solicitat de proprietar s investigheze cazurile de porci bolnavi

  II. Supravegherea serologic1. pasiv

  - pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA se

  III. Supravegherea virusologic

  Pasiv, respectiv pe porcine bolnave, moarte sau sacrificate de necesitate i scroafele ce au avortat:

 • 13

  sau mori i cu ocazia certificrii micrii porcinelor.

  2. Medicul de libera practic prin inspecia clinicobligatorie efectuat n perioada februarie-aprilie i septembrie-octombrie.

  preleveaz probe de snge de la toate scroafele ce au avortat.

  2. activ** Prima campanie Supravegherea activ se efectueaz n timpul efecturii inspeciilor n exploataii n perioada februarie-aprilie. Din exploataiile cu porcine vizitate se vor recolta probe de la toate scroafele de reproducie. Prelevarea se va face la scroafele care au purcei, precum i la cele aflate n primele 90 de zile de gestaie. La scroafele n ultima luna de gestaie se vor prelevare probe dupa ftare.Se consider valid recoltarea de probe de snge de la scroafele de reproduciedoar n momentul n care produiiacestora au fost identificai i introdui n Baza Naional de Date. A doua campanie

  Supraveghererea activ se efectueaz n lunile iunie-iulie.

  Din exploataii cu porcine se vor preleva probe pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA, n cadrul supravegherii active a exploataiilor non-profesionale se va realiza din localitaisituate ntr-o zon de 3 km n jurul exploataiilor comerciale industriale, situate pe un cordon de 3 km n lungul graniei terestre a Romniei cu Ucraina iSerbia, n jurul punctelor de trecere a frontierelor de stat la grania Romniei cu Moldova.

  Se va folosi urmtorul altgorim de calcul: prevalena 0.5% confidena 95% pentru

  - Pentru efectuarea de teste PCR se preleveaza probe de organe de la porcii mori i cei sacrificai de necesitate cu semne ce pot fi atribuite pestei porcine clasice; - Pentru efectuarea de teste PCR se preleveaz snge pe EDTA de la porcii bolnavi cu semne clinice ce pot fi atribuite i pestei porcine clasice i de la scoafele ce au avortat; - Pentru efectuarea de teste PCR: avortoni.

 • 14

  exploataii i prevalena 5% cu confidena 95%, pentru numrul de porci din fiecare exploataie.

  A treia campanie

  Supravegherea activ se realizeaz dupefectuarea inspeciilor n exploataii.Din exploataii cu porcine n luna noiembrie, se vor recolta probe din localiti alese aleatoriu din fiecare judeconform prevalenei de 0.5% iconfidena de 95%.

  Se interzice creterea liber a porcinelor domestice n vecintatea fondurilor de vntoare n scopul evitrii contactul cu populaia de mistrei. Se interzice accesul porcilor domestici din exploataiile nonprofesionale n suprafaa efectiv a fondurilor de vntaore.

  n oricare din situaiile menionate, medicul veterinar de liber practic mputernicit n conformitate cu prevederile legale va completa o fi de inspecie, va urmri identificarea posibilelor animale bolnave sau moarte i va solicita informaii referitoare la posibile modificri ale strii de sntate sau la posibila evoluie a unor boli la porci. Fiele de inspecie se vor completa la verificarea oricrui tip de exploataii comerciale i n cele non-profesionale. Dac medicul veterinar de liber practic mputernicit identific animale bolnave cu semne clinice s-au moarte ce pot fi atribuite i pestei porcine clasice, preleveaz probe pentru teste specifice de laborator, notific imediat DSVSA i ia pe loc msurile prevzute de legislaie. DSVSA se asigur de faptul cnotificarea medicului veterinar de liber practic mputernicit mpreun cu primele informaii epidemiologice transmise de acesta i rezultatele testelor de laborator justific luarea de msuri oficiale, astfel nct medicul veterinar oficial s finalizeze ancheta epidemiologic i s recolteaze probe oficiale n scopul clarificrii situaiei.

  Prelevarea i testarea probelor pentru detecia anticorpilor pentru proteina E2 prin teste ELISA n cadrul supravegherii active a exploataiilor non-profesionale.

  C. Supravegherea la mistrei

  I. Supravegherea serologicPrelevarea de probe de ser sau lichid toraco abdominal de la toi mistreii

  indiferent de varsta vnai. Probele prelevate pentru examene serologice vor fi nsoite de probe pereche prelevate de la aceleai animale, pentru examene virusologice. Se vor folosi urmtoarele teste serologice: 1. Testul ELISA pentru detecia anticorpilor pe probe de ser sau lichid toraco-abdominal; 2. Testul de virusneutralizare n cazul probelor pozitive la ELISA provenite din fondurile de vntoare unde nu se vaccineaz.

  Interpretarea rezultatelor serologice a eventualelor probe pozitive se va

  II. Supravegherea virusologic

  1. Se efectueaz testul RT-PCR pentru detecia genomului viral, pe probe prelevate de la: a) toti mistreii gsii mori; b) toi mistreii vnati indiferent de varst.2. Testul de imunofluorescen pe probe de la toate animalele prevzute la punctul 1 a i b. 3. Testul de izolare a virusului pe culturi celulare se efectueaz n toate cazurile IFD sau RT-PCR pozitive.

 • 15

  2. PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A INFLUENEI AVIARE LA PSRILE DOMESTICE I SLBATICE N ROMNIA PENTRU ANUL 2014

  Supraveghere i control - exploataii nonprofesionale Supraveghere i control - exploataii comerciale i psri slbatice Supraveghere activPsri domestice galinacee i palmipede din exploataiilenonprofesionale, situate n zone cu risc crescut localitiint. Criteriile i factorii de risc sunt: a) Prezena mai multor specii de psri de curte n aceeaiexploataie, n special prezena raelor i gtelor domestice mpreun cu alte specii de psri domestice. (b) Situarea gospodriilor populaiei deintoare de psrin zone avicole cu densitate mare de exploataii avicole comerciale. (c) Prezena categoriilor de psri de curte cu durat de via mai ndelungat i a grupurilor de psri de curte de diferite vrste n exploataie (cum ar fi ginile outoare).(d) Situarea gospodriilor populaiei n apropierea zonelor umede, a iazurilor, mlatinilor, lacurilor, rurilor sau rmurilor mrii unde s-ar putea aduna psrile migratoare de ap.(e) Situarea gospodriilor populaiei n apropierea locurilor de odihn i reproducie a psrilor de ap slbatice migratoare, ndeosebi a celor de ap.Supravegherea psrilor domestice sub raportul gripei aviare se realizeaz prin teste serologice- RIHA H5/H7. Probele la care rezultatele testelor serologice RIHA H5/H7 sunt pozitive se supun investigaiilor virusologice itestelor de biologie moleculara: izolare de virus, tipizare, secventiere, analize filogenetice.

  Prelevarea de probe i procedurile de testare se efectueazn conformitate cu capitolele II-VIII din manualul de

  Supraveghere activGrupa de animale int: psri domestice cu excepia puilor de carne, din exploataiile comerciale, ndeosebi cele care sunt situate n zone cu risc crescut sau nu dein condiii severe de biosecuritate. Criteriile i factorii de risc sunt: (a) Situarea exploataiei avicole n apropierea zonelor umede, a iazurilor, mlatinilor, lacurilor, rurilor sau rmurilor mrii unde s-ar putea aduna psrile migratoare de ap.(b) Situarea exploataiilor avicole n zonele cu o densitate ridicat a psrilor migratoare slbatice, n special a acelor psri care sunt caracterizate drept specii-int menionate n partea 2 din anexa II la Decizia 2010/367/UE a Comisiei din 25 iunie 2010 privind punerea n aplicare de ctre statele membre a unor programe de supraveghere a gripei aviare la psrile de curte i la psrile slbatice. (c) Exploataiile avicole cu psri crescute n aer liber sau exploataiile n care psrile domestice sau alte psri captive sunt crescute n aer liber.. (d) Nivel sczut de biosecuritate n exploataia avicol, inclusiv metoda de depozitare a hranei pentru animale i utilizarea apei de suprafa.(e) Activiti comerciale intense, inclusiv importurile i micrile de psri. Supravegherea psrilor domestice sub raportul gripei aviare se realizeaz prin teste serologice - RIHA H5/H7. Probele la care rezultatele testelor serologice RIHA H5/H7 sunt pozitive se supun investigaiilor virusologice i testelor de biologie molecular: izolare de virus, tipizare, secventiere, analize filogenetice. Prelevarea de probe i procedurile de testare se efectueaz n conformitate cu capitolele II-VIII din manualul de diagnostic pentru influena aviar aprobat prin Decizia 2006/437/CE. Responsabilitatea recoltrii probelor de la psrile domestice din exploataiile comerciale, aparine medicului veterinar oficial. Timpul execuiei: pe toat durata unui an calendaristic, cu transmiterea semestrial, n sistem on-line, a datelor la Comisia European.Supraveghere pasiv

  face innd cont de istoricul vaccinrii contra pestei porcine n fondurile de vntoare respective i de vrsta animalelor n raport cu ultima vaccinare sau posibila detectare a anticorpilor maternali.

  Pentru testarea virusologic se vor preleva urmtoarele probe: - organe: splin, tonsile, limfonoduri; - stern.

 • 16

  diagnostic pentru influena aviar aprobat prin Decizia 2006/437/CE.

  Prelevarea de probe pentru testele serologice de depistare a gripei aviare se realizeaz n toate judeele, astfel nct probele s fie considerate reprezentative pentru ntreaga ar.

  Responsabilitatea recoltrii probelor de la psrile domestice din exploataiile nonprofesionale/gospodriile populaiei, a ambalrii, etichetrii i expedierii acestora la DSVSA aparine medicului veterinar de liber practicmputernicit, sub controlul i responsabilitatea medicului veterinar oficial. Timpul execuiei: pe toat durata unui an calendaristic, cu transmiterea semestrial, n sistem on-line, a datelor la Comisia European.

  Grupa de animale int: psrile slbatice de ap, migratoare din speciile inta, specificate n Anexa II la Decizia 2010/367/UE. n interesul coerenei legislaiei Uniunii Europene, la punerea n aplicare a programelor de supraveghere privind psrile slbatice, trebuie s se ia n considerare cerinele Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea psrilor slbatice, n special n ceea ce privete concepia supravegherii i procedurile de prelevare de probe. Supravegherea psrilor slbatice const n: 1.Inspectarea periodic a habitatelor psrilor slbatice. 2. Prelevarea de probe de la psri slbatice bolnave i moarte (speciile intmenionate n Anexa II la Decizia 2010/367/UE) i testarea virusologic a acestora. Responsabilitatea recoltrii probelor de la psrile slbatice, aparine medicului veterinar oficial. Supravegherea psrilor slbatice se realizeaz prin teste de biologie molecular.Probele la care rezultatele testelor de biologie molecular sunt pozitive se expediaz la LNR din cadrul IDSA unde se supun investigaiilor virusologice: a) izolare de virus; b) tipizare; c) secveniere; d) analize filogenetice. Supravegherea psrilor salbatice din speciile int cu risc mare de contaminare cu H5N1 HPAI din zonele apropriate de mare, lacuri si alte cursuri de apa unde au fost descoperite pasari bolnave sau moarte, conform Anexei II la Decizia 2010/367/UE. Colaborarea cu inspectoratele teritoriale de regim silvic i vntoare, asociaiile vntorilor i pescarilor sportivi din Romnia, ornitologi n scopul culegerii de date referitoare la speciile de psri slbatice existente pe teritoriul Romniei i la starea de sntate a acestora Cooperarea dintre epidemiologi, ornitologi si autoritatile veterinare competente teritorial. Timpul execuiei: pe toat durata unui an calendaristic, cu transmiterea semestrial, n sistem on-line, a datelor la Comisia European.

  3.1. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014

  Scop: Aprarea sntii publice prin reducerea i/sau meninerea procentului maxim la cel mult 1% al efectivelor de gini de reproducie adulte din specia Gallus gallus pozitive pentru Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium i Salmonella Virchow.

 • 17

  Supravegherea n exploataiile comerciale de cretere a ginilor de reproducie, inclusiv n exploataiile comerciale de tip A SUPRAVEGHERE I CONTROL 1. Toate exploataiile ce cuprind cel puin 250 de gini de reproducie sunt incluse n program. 2. Un efectiv de gini de reproducie este reprezentat de un grup sau mai multe grupuri de gini de reproducie ce mpart aceeai unitate de producie, sunt adpostite n acelai spaiu-aer sau n aceeai zon de cretere i sunt exploatate n acelai scop. n cazul n care adaposturile unde sunt crescute ginile de reproducie sunt compartimentate, psrile crescute n acele adposturi au aceeai vrst, origine, condiii de cretere i bunstare, acestea pot fi considerate un singur efectiv. 3. Serotipuri relevante: S. Enteritidis, S. Typhimurium (inclusiv tulpinile monofazice de S. typhimurium cu formula antigenic 1,4,[5],12:i:-), S. Infantis i S. Hadar, S. Virchow. 4. Lista actualizat a exploataiilor i a efectivelor incluse n program este disponibil la nivelul fiecrei DSVSA. 5. Fiecrui efectiv de gini de reproducie i se va atribui un cod de identificare al efectivului alctuit din urmtoarele elemente: codul de identificare al exploataiei/numrul de identificare al adpostului unde sunt cazate psrile/data populrii halei cu psri. 6. Programarea caledaristic, pe sptmni, a recoltrii de probe din cadrul controlului realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) pentru fiecare exploataie i pentru fiecare efectiv din exploataie se trimite DSVSA i este supus aprobrii acesteia. A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) DSVSA judeean se asigur c probele recoltate n cadrul probele recoltate n cadrul Programului naional de control al salmonelzelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. Instruirea personalului ce preleveaz probe se realizeaz cel puin odata pe an i ori de cate ori este nevoie. B. Programul de control oficial DSVSA se asigur c probele recoltate n cadrul Programului naional de control al salmonelzelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop Vaccinarea antisalmonelic a efectivelor de gini de reproducie incluse n cadrul Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de gini de reproducie din Romnia pentru anul 2014 este obligatorie, cofinanat de ctre UE i se face n conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului privind cerinele n vederea utilizrii de metode de control specifice n cadrul programelor naionale de control al salmonelei la psrile de curte. Schema de vaccinare este prezentat de ctre reprezentantul exploataiei pentru avizare la DSVSA nainte de populare mpreun cu prospectele vaccinurilor utilizate. Achiziionarea dozelor de vaccin va fi efectuat de ctre reprezentantul exploataiei, ulterior efectundu-se decontarea cheltuielilor conform prevederilor Deciziei de punere n aplicare 2013/722/UE a Comisiei din 29 noiembrie 2013 de aprobare a programelor anuale imultianuale de eradicare, combatere i monitorizare a anumitor boli ale animalelor i zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2014 i urmtorii ani, precum i a contribuiei financiare a Uniunii la aceste programe. Instruciuni privind vaccinarea antisalmonelic precum i modul de decontare al cheltuielilor privind achiziionarea dozelor de vaacin vor fi trimise prin not de serviciu. PRECIZRI TEHNICE Cadrul legal: 1. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei i al altor agenizoonotici specifici, prezeni n reeaua alimentar;2. Regulamentul (UE) nr. 200/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete obiectivul UE de reducere a prevalenei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproductoareadulte din specia Gallus gallus; 3. Regulamentul (CE) nr. 1177/2006 al Comisiei din 1 august 2006 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului privind cerinele n vederea utilizrii de metode de control specifice n cadrul programelor naionale de control al salmonelei la

 • 18

  psrile de curte; 4. Regulamentul (CE) nr. 213/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 n ceea ce privete controlul i testarea Salmonellei n efectivele de reproducie din specia Gallus gallus i de curcani; 5. Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor i agenilor zoonotici, cu modificrile i completrile ulterioare; 6. Prevederile Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014 aprobat prin Decizia 2013/722/UE. Notificarea suspiciunii/confirmrii se face n conformitate cu prevederile Ordinului preedintelui ANSVSA nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea intern i declararea oficial a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificrile i completrile ulterioare. A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) Categorii de testat i frecvena: a) pui de o zi-maximum 10 probe meconiu i maxim 60 cadavre, potrivit prevederilor lit. B din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; b) tineret fiecare efectiv din exploataie (hal populat): 1. la 4 sptmni; 2. cu aproximativ 2 sptmni nainte ca psrile s intre n faza de ouat sau s fie mutate n unitatea de ouat. Se preleveaz minimum 2 perechi de tampoane osete ce reprezint dou probe sau 2 probe compuse de materii fecale din fiecare efectiv (halpopulat).c) adulte - din dou n dou sptmni n fiecare efectiv (hal populat): 1. n baterii-cel puin 2 probe de materii fecale de cel puin 150g fiecare din fiecare efectiv (hal populat);2. la sol: i) 5 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) din fiecare efectiv (hal populat) ce vor fi grupate in minim doua probe compuse, sau ii) cel puin o pereche de nclminte de unic folosin i o prob de praf din fiecare efectiv (hal populat) sau iii) cel puin 2 probe compuse de materii fecale proaspete din fiecare efectiv (hal populat).B. Programul de control oficial a) Control oficial de rutin n toate efectivele (hale populate) din exploataie: 1. o prelevare oficial de rutin n termen de 4 sptmni de la nceputul perioadei de ouat sau de la mutarea psrilor n unitatea de ouat; 2. o prelevare oficial de rutin spre sfritul perioadei de ouat, cel mai devreme cu 8 sptmni nainte de terminarea ciclului de producie; 3. o prelevare oficial de rutin n cursul produciei, ntr-un moment suficient de ndeprtat de cele 2 prelevri anterioare. b) Prelevarea oficial pentru confirmare: 1. odat cu prelevarea oficial de probe pentru confirmare se preleveaz i probe suplimentare pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. Categorii de probe ce se preleveaz:a) Control oficial de rutin n toate efectivele (hale populate) din exploataie: i) n baterii - cel puin 2 probe de materii fecale de cel puin 150 g fiecare din fiecare efectiv(hal populat); ii) la sol - 5 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete), din fiecare efectiv (hal populat), sau cel puin o pereche de nclminte de unic folosin i o prob de praf din fiecare efectiv (hal populat) ori cel puin 2 probe compuse de materii fecale proaspete din fiecare efectiv (halpopulat).b) Prelevarea oficial pentru confirmare:

 • 19

  3.2. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014

  Scop: Aprarea sntii publice prin reducerea i/sau meninerea procentului maxim la cel mult 2% al efectivelor pozitive de gini outoare adulte

  Supravegherea n exploataiile comerciale de cretere a ginilor outoare, inclusiv n exploataiile comerciale de tip A SUPRAVEGHERE I CONTROL 1. Toate exploataiile ce cuprind cel puin 350 gini outoare (Gallus gallus) ce produc ou destinate consumului uman vor fi incluse n program. 2. Un efectiv de gini outoare este reprezentat grup sau mai multe grupuri de gini outoare ce mpart aceeai unitate de producie, sunt adpostite n acelai spaiu-aer sau n aceeai zon de cretere i sunt exploatate n acelai scop. 3. Serotipuri relevante: S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusiv tulpinile monofazice de S. Typhimurium cu formula antigenic 1,4,[5],12:i:- 4. Lista actualizat a exploataiilor precum i a efectivelor incluse n program se va gsi la nivelul fiecrui DSVSA. 5. Fiecrui efectiv de gini outoare i se va atribui un cod de identificare al efectivului alctuit din urmtoarele elemente: codul de identificare al exploataiei/numrul de identificare al adpostului unde sunt cazate psrile/data populrii halei cu psri. 5. Programarea caledaristic a recoltrii de probe din cadrul controlului realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) pentru fiecare exploataie ipentru fiecare efectiv din exploataie se trimite DSVSA i este supus aprobrii acesteia.

  1. odat cu prelevarea oficial de probe pentru confirmare se preleveaz i probe suplimentare pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. 2. n caz de confirmare a prezenei serotipurilor de Salmonella relevante se aplic prevederile lit. C din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 iprevederile Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014. 3. dup depopularea unui efectiv confirmat pozitiv, este obligatoriu s se recolteze probe oficiale de verificare a eficienei decontaminrii; n cazul n care aceste teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii nu sunt corespunztoare, se repet aciunile de decontaminare, dup care se preleveaz nc o dat teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii. PRECIZRI EXECUIE 1. Detecia Salmonella spp. se efectueaz n conformitate cu standardul SR EN ISO 6579:2003/Amd 1: 2007 Anexa D Microbiologia produselor alimentare i furajere Metod orizontal pentru detecia bacteriilor din genul Salmonella; Amendamentul 1: Anexa D Detecia Salmonella spp. din materii fecale de la animale i probe de mediu din etapa de producie primar.2. Probele de materii fecale prelevate direct sau pe tampoane osete i probele de praf recoltate n cadrul PNC salmoneloze, pentru anul 2014, se examineaz numai n cadrul LSVSA nominalizate de ctre LNR Salmoneloze Animale i desemnate de ctre ANSVSA i la LNR Salmoneloze Animale din cadrul IDSA. 3. Toate tulpinile de Salmonella spp. izolate n cadrul PNC salmoneloze vor fi trimise la LNR Salmoneloze Animale-IDSA pentru tipizare serologic.Monitorizarea antibiorezistenei Salmonella spp. se va realiza n cadrul LNR pentru Monitorizarea Rezistenei Antimicrobiene a Bacteriilor Patogene pentru Animale IDSA i la LSVSA dotate cu sistemul automat BioMic V3. 4. Probele oficiale pentru testarea prezentei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene, recoltate n cadrul Programului Naional de Control a salmonelozelor zoonotice la ginile de reproducie din Romnia pentru anul 2014 se testeaz n cadrul LSVSA n care se realizeazcontrolul substanelor antimicrobiene antibiotice i sulfamide. 5. Utilizarea produselor antimicrobiene n exploataiile incluse n program este permis numai cu respectarea prevederilor art. 2 al Regulamentului (CE) nr. 1177/2006. 6. Discriminarea fenotipic i genetic ntre tulpinile Salmonella Enteritidis vaccinale i slbatice se face n cadrul LNR-Salmoneloze Animale din IDSA.

 • 20

  A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) DSVSA se asigur c probele recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. Instruirea personalului ce recolteaza probele se realizeaza cel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie. B. Programul de control oficial DSVSA se asigur c probele recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. Vaccinarea antisalmonelic a efectivelor de gini de reproducie incluse n cadrul Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de gini outoare din Romnia pentru anul 2014 este obligatorie, cofinanat de ctre UE i se face n conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1177/2006. Schema de vaccinare este prezentat de ctre reprezentantul exploataiei pentru avizare la DSVSA nainte de populare mpreun cu prospectele vaccinurilor utilizate. Achiziionarea dozelor de vaccin va fi efectuat de ctre reprezentantul exploataiei, ulterior efectundu-se decontarea cheltuielilor conform prevederilor Decizia 2013/722/UE. Instruciuni privind vaccinarea antisalmonelic precum i modul de decontare al cheltuielilor privind achiziionarea dozelor de vaacin vor fi trimise prin not de serviciu. PRECIZRI TEHNICE Cadrul legal: 1. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; 2. Regulamentul Comisiei (UE) nr. 517/2011 din 25 mai 2011 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalenei anumitor serotipuri de Salmonella la ginile outoare din specia Gallus gallus i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 i a Regulamentului (UE) nr. 200/2010; 3. Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 1237/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 i a Deciziei 2006/696/CE cu privire la comercializarea oulor provenite din efectivele de gini outoare infectate cu Salmonella, cu modificrile i completrile ulterioare; 4. Prevederile Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014 aprobat prin Decizia 2013/722/UE; 5. Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) Se preleveaz probe din toate efectivele (hale populate), astfel: a) pui de o zi - maxim 10 probe meconiu i maxim 60 cadavre potrivit prevederilor lit. B din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; b) tineret - cu aproximativ 2 sptmni nainte ca psrile s intre n faza de ouat sau s fie mutate n unitatea de ouat din fiecare efectiv (hale populate) ; Se preleveaz minimum 2 perechi de tampoane osete sau 2 probe compuse de materii fecale din fiecare efectiv (hal populat); c) adulte - la un interval de 15 sptmni din fiecare efectiv (hal populat): 1. n baterii - cel puin 2 probe de materii fecale de cel puin 150g fiecare din fiecare efectiv (hal populat); 2. la sol - 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete). B. Programul de control oficial Prelevarea oficial de probe de realizeaz:a) anual de la toate efectivele (halele populate) din toate exploataiile cu cel puin 1000 de psri; b) la vrsta de 24 sptmni ( 2 sptmni) a unui efectiv nou ce a fost introdus ntr-o hal/adpost n care efectivul anterior a fost depistat pozitiv pentru Salmonella Enteritidis sau Salmonella Typhimurium;c) cnd se suspecteaz o infecie cu S.Enteritidis sau S.Typhimurium, ca rezultat al investigaiei epidemiologice asupra focarelor de toxiinfecie alimentar, utiliznd protocolul privind prelevarea de probe prevzut n Anexa II partea D punctul 4 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; d) n toate efectivele din exploataie n cazul n care se confirm n urma controlului oficial sau n urma autocontrolului prezena Salmonellei Enteritidissau a Salmonellei Typhimurium ntr-unul dintre efectivele din exploataie;

 • 21

  e) n cazul n care autoritatea competent consider necesar. n cadrul controlului oficial se preleveaz:1. n baterii - 2 probe compuse de materii fecale proaspete plus cel puin o prob compus de materii proaspete n funcie de mrimea efectivului, sau 2. la sol - 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete), plus cel puin o pereche de nclminte de unic folosin (tampoane osete) n funcie de mrimea efectivului. DSVSA poate decide nlocuirea unei probe compuse de materii fecale proaspete sau a unei perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) recoltate n cadrul controlului oficial cu o prob oficial de praf de cel puin 100g. Odat cu prelevarea oficial a probelor prevzut la lit. b), c), d) i e) se verific documentele care atest c psrilor nu li s-au administrat ageniantimicrobieni i se preleveaz i probe pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. n caz de confirmare a prezenei serotipurilor de Salmonella relevante se aplic prevederile lit. D din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 iprevederile Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014. Dup depopularea unui efectiv confirmat pozitiv, este obligatoriu s se recolteze probe oficiale de verificare a eficienei decontaminrii. n cazul n care aceste teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii nu sunt corespunztoare, se vor repeta aciunile de decontaminare, dupcare se vor recolta nc o dat teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii. PRECIZRI EXECUIE1. Detecia Salmonella spp. se efectueaz n conformitate cu standardul SR EN ISO 6579:2003/Amd 1: 2007 Anexa D Microbiologia produselor alimentare i furajere Metod orizontal pentru detecia bacteriilor din genul Salmonella; Amendamentul 1: Anexa D Detecia Salmonella spp. din materii fecale de la animale i probe de mediu din etapa de producie primar.2. Probele de materii fecale prelevate direct sau pe tampoane osete i probele de praf recoltate n cadrul PNC salmoneloze, pentru anul 2014, se examineaz numai n cadrul LSVSA nominalizate de ctre LNR Salmoneloze Animale i desemnate de ctre ANSVSA i la LNR Salmoneloze Animale din cadrul IDSA. 3. Toate tulpinile de Salmonella spp. izolate n cadrul PNC salmoneloze vor fi trimise la LNR Salmoneloze Animale-IDSA pentru tipizare serologic.Monitorizarea antibiorezistenei Salmonella spp. se va realiza n cadrul LNR pentru Monitorizarea Rezistenei Antimicrobiene a Bacteriilor Patogene pentru Animale IDSA i al LSVSA dotate cu sistemul automat BioMic V3. 4. Probele oficiale pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene, recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice la ginile outoare din Romnia pentru anul 2014 se testeaz n cadrul LSVSA n care se realizeazcontrolul substanelor antimicrobiene antibiotice i sulfamide. 5. Punerea pe pia a oulor provenite din efective de gini outoare ce produc ou destinate consumului uman se face n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1237/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului i a Deciziei 2006/696/CE n ceea ce privete introducerea pe pia a oulor provenind din efective de gini outoare infectate cu Salmonella. 6. Utilizarea produselor antimicrobiene n exploataiile incluse n program este permis numai cu respectarea prevederilor art. 2 din Regulamentului (CE) nr. 1177/2006. 7. Discriminarea fenotipic i genetic ntre tulpinile Salmonella Enteritidis vaccinale i slbatice se face n cadrul LNR-Salmoneloze Animale din IDSA.Notificarea bolii se face n conformitate cu prevederile Ordinului preedintelui ANSVSA nr. 79/2008, cu modificrile i completrile ulterioare

 • 22

  3.3. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014

  Scop: Reducerea i/sau meninerea la cel mult 1 % a procentului maxim de efective de pui de carne pozitive pentru Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium.

  Supravegherea n exploataiile comerciale de pui carne, inclusiv n exploataiile comerciale de tip A SUPRAVEGHERE I CONTROL 1. Toate exploataiile cu efective de pui de carne (broileri) ce cuprind cel puin 500 de psri din specia Gallus gallus vor fi incluse n program. 2. Un efectiv de pui de carne (broileri) este reprezentat de un grup sau mai multe grupuri de pui de carne (broileri) ce mpart aceeai unitate de producie, sunt adpostite n acelai spaiu- aer sau n aceeai zon de cretere i sunt exploatate n acelai scop. In cazul in care adaposturile unde sunt crescui puii de carne sunt compartimentate, psrile crescute n acele adposturi au aceai vrsta, origine,condiii de cretere i bunstare,acestea pot fi considerate un singur efectiv. 3. Serotipuri relevante: S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusiv tulpinile monofazice de S. Typhimurium cu formula antigenic 1,4,[5],12:i:-. 4. Lista actualizat a exploataiilor i a efectivelor incluse n program este disponibil la nivelul fiecrei DSVSA. 5. Fiecrui efectiv de broileri i se va atribui un cod de identificare al efectivului alctuit din urmtoarele elemente: codul de identificare al exploataiei/numrul de identificare al adpostului unde sunt cazate psrile/data populrii halei cu psri. 6. Programarea caledaristic, pe sptmni, a recoltrii de probe din cadrul controlului realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) pentru fiecare exploataie i pentru fiecare efectiv din exploataie se trimite DSVSA i este supus aprobrii acesteia. A. Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) -probele recoltate n cadrul Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. Instruirea personalului ce recolteaza probele se realizeaza cel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie. B. Programul de control oficial - probele recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014 sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop PRECIZRI TEHNICE Cadrul legal: 1. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; 2. Regulamentul (CE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete obiectivul comunitar de diminuare a prevalenei Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium la puii de 3. Regulamentul (CE) nr. 1177/2006; 4. Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 5. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014, aprobat prin Decizia 2013/722/UE. A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) Fiecare efectiv de pui de carne din exploataie (hal populat) va fi testat ntr-un interval de 3 sptmni nainte de nceperea depopulrii i expedierii psrilor ctre abator. Pentru ca puii de carne s poat fi expediai ctre abator, este obligatoriu s se cunoasc rezultatul testrii i s se completeze documentele care furnizeaz informaiile privind lanul alimentar. Probele constau n 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) pentru fiecare efectiv (hal populat). Cele dou perechi de nclminte de unic folosin se vor grupa ntr-un singur eantion

 • 23

  B. Programul de control oficial Prelevarea oficial de probe de realizeaz:a) anual din cel puin un efectiv de pui de carne din cel puin 10% din exploataii; b) din toate efectivele din exploataie n cazul n care n aceea exploataie a fost depistat un efectiv pozitiv pentru S. enteritidis i/sau typhimurium la controlul realizat la iniiativa operatorului (autocontrol); c) din toate efectivele nou introduse ntr-o exploataie unde Salmonella Enteritidis i/sau Salmonella Typhimurium a fost depistat ntr-un efectiv anterior; d) ori de cte ori este necesar. Probele constau n 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) pentru fiecare efectiv (hal populat). Cele dou perechi de nclminte de unic folosin se vor grupa ntr-un singur eantion. Odat cu prelevarea oficial de probe prevzut la lit. b) se verific documentele relevante care atest c psrilor nu li s-au administrat ageniantimicrobieni i se preleveaz i probe pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. n caz de confirmare a prezenei serotipurilor de Salmonella relevante se aplic prevederile Anexei lit. E din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 i prevederile Programului naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014. Dup depopularea unui efectiv confirmat pozitiv, este obligatoriu s se recolteze probe oficiale de verificare a eficienei decontaminrii. n cazul n care aceste teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii nu sunt corespunztoare, se vor repeta aciunile de decontaminare, dup care se vor recolta nc o dat teste oficiale de verificare a eficienei decontaminrii. PRECIZRI EXECUIE1. Detecia Salmonella spp. se efectueaz n conformitate cu standardul SR EN ISO 6579:2003/Amd 1: 2007 Anexa D Microbiologia produselor alimentare i furajere Metod orizontal pentru detecia bacteriilor din genul Salmonella; Amendamentul 1: Anexa D Detecia Salmonella spp. din materii fecale de la animale i probe de mediu din etapa de producie primar.2. Probele de materii fecale prelevate direct sau pe tampoane osete i probele de praf recoltate n cadrul PNC salmoneloze, pentru anul 2014, se examineaz numai n cadrul LSVSA nominalizate de ctre LNR Salmoneloze Animale i desemnate de ctre ANSVSA i la LNR Salmoneloze Animale din cadrul IDSA. 3. Toate tulpinile de Salmonella spp. izolate n cadrul PNC salmoneloze vor fi trimise la LNR Salmoneloze Animale-IDSA pentru tipizare serologic.Monitorizarea antibiorezistenei Salmonella spp. se va realiza n cadrul LNR pentru Monitorizarea Rezistenei Antimicrobiene a Bacteriilor Patogene pentru Animale IDSA i al LSVSA dotate cu sistemul automat BioMic V3. 4. Probele oficiale pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene, recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de broileri din Romnia pentru anul 2014 se testeaz se testeaz n cadrul LSVSA n care se realizeaz controlul substanelor antimicrobiene antibiotice i sulfamide 5. Utilizarea produselor antimicrobiene n exploataiile incluse n program este permis numai cu respectarea prevederilor art. 2 al Regulamentului (CE) nr. 1177/2006.

  Notificarea bolii se face n conformitate cu prevederile Ordinului preedintelui ANSVSA nr. 79/2008, cu modificrile i completrile ulterioare

 • 24

  3.4. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de curcani din Romnia pentru anul 2014 3.4.1. Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de curcani pentru ngat

  Scop:Reducerea i/sau meninerea la cel mult 1 % a procentului maxim de efectivele pozitive de curcani pentru ngat pentru Salmonella Enteritidis iSalmonella Typhimurium.

  Supravegherea n exploataiile comerciale de curcani pentru ngat, inclusiv n exploataiile comerciale de tip A SUPRAVEGHERE I CONTROL 1. Sunt incluse n program toate exploataiile cu efective de curcani pentru ngrat ce cuprind cel puin 500 de curcani pentru ngrat.2. Un efectiv de curcani pentru ngrat este reprezentat de grup sau mai multe grupuri de curcani pentru ngrat ce mpart aceeai unitate de producie, sunt adpostite n acelai spaiu-aer sau n aceeai zon de cretere i sunt exploatate n acelai scop. In cazul in care adaposturile unde sunt crescuti curcanii pentru ingrasat sunt compartimentate, pasarile crescute in acele adaposturi au aceasi varsta, origine,conditii de crestere si bunastare, acestea pot fi considerate un singur efectiv. 3. Serotipuri relevante: S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusiv tulpinile monofazice de S. Typhimurium cu formula antigenic 1,4,[5],12:i:-. 4. Lista actualizat a exploataiilor i a efectivelor incluse n program se va gsi la nivelul fiecrui DSVSA. 5. Fiecrui efectiv de curcani pentru ngrat i se va atribui un cod de identificare al efectivului alctuit din urmtoarele elemente: codul de identificare al exploataiei/numrul de identificare al adpostului unde sunt cazate psrile/data populrii halei cu psri. 6. Programarea caledaristic, pe sptmni, a recoltrii de probe din cadrul controlului realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) pentru fiecare exploataie i pentru fiecare efectiv din exploataie se trimite DSVSA i este supus aprobrii din partea acestuia. A. Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) DSVSA judeean se asigur c probele recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de curcani pentru ngat sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. Instruirea personalului ce recolteaza probele se realizeaza cel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie. B. Programul de control oficial DSVSA se asigur c probele recoltate n cadrul Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de curcani pentru ngat sunt recoltate numai de personal instruit n acest scop. PRECIZRI TEHNICE Cadrul legal: 1. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003; 2. Regulamentul (CE) nr. 1190/2012 al Comisiei din 20 iunie 2008 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete obiectivul comunitar de diminuare a prevalenei Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium la curcani; 3. Regulamentul (CE) nr. 1177/2006; 4. Ordinul preedintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 5. Prevederile Programul naional de control al salmonelozelor zoonotice n efectivele de curcani din Romnia pentru anul 2014 aprobat prin 2013/722/UE. A.Controlul realizat de ctre operatorul economic (autocontrol) Fiecare efectiv de curcani pentru ngrat din exploataie (fiecare hal populat) este testat ntr-un interval de 3 sptmni nainte de nceperea depopulrii i expedierii psrilor ctre abator. Pentru ca curcanii pentru ngrat s poat fi expediai ctre abator, este obligatoriu s se cunoascrezultatul testrii i s se completeze documentele care furnizeaz informaiile privind lanul alimentar. Probele recoltate constau n 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) pentru fiecare efectiv. Cele dou perechi de nclminte de unic folosin se vor grupa ntr-un singur eantion.

 • 25

  B. Programul de control oficial Prelevarea oficial de probe de realizeaz:a)anual din cel puin 10% din exploataii; b)din toate efectivele din exploataie n cazul n care n aceea exploataie a fost depistat un efectiv pozitiv pentru S. Enteritidis i/sau Typhimurium la controlul realizat la iniiativa operatorului (autocontrol); c)din toate efectivele noi introduse ntr-o exploataie unde Salmonella Enteritidis i/sau Salmonella Typhimurium a fost depistat ntr-un efectiv anterior; d)ori de cte ori este necesar. Probele recoltate constau n 2 perechi de nclminte de unic folosin (tampoane osete) pentru fiecare efectiv. Cele dou perechi de nclminte de unic folosin se vor grupa ntr-un singur eantion. n cazul prelevrii de probe oficiale n conformitate cu prevederile lit. b), se preleveaz probe pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. Odat cu prelevarea oficial de probe prevzut la lit. b) se verific documentele relevante care atest c psrilor nu li s-au administrat ageniantimicrobieni i se preleveaz i probe pentru testarea prezenei agenilor antimicrobieni sau a efectului inhibitor al proliferrii bacteriene compuse din cel mult cinci psri/hal, din toate efectivele din exploataie. n caz de confirmare a prez