Orarul claselor primare

4
ORARUL claselor primare ORARUL claselor primare Clasa preg\titoare B - înv\]\tor Mare[ Alina Clasa preg\titoare B - înv\]\tor Mare[ Alina Luni Luni Mar]i Mar]i Miercuri Miercuri Joi Joi Vineri Vineri Educaţie fizică şi sport Matematică şi exporarea mediului Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Religie Comunicare în limba română Educaţie fizică şi sport Matematică şi explorarea mediului Muzică şi mişcare Comunicare în limba română Limba engleză Matematică şi exporarea mediului Dezvoltare personală Educaţie pentru societate Matematică şi exporarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Luni Luni Mar]i Mar]i Miercuri Miercuri Joi Joi Vineri Vineri Clasa preg\titoare A - înv\]\tor Botezatu Cristina Clasa preg\titoare A - înv\]\tor Botezatu Cristina Comunicare în limba română Comunicare în limba română Educaţie fizică şi sport Comunicare în limba română Comunicare în limba română Educaţie fizică şi sport Matematică şi exporarea mediului Dezvoltare personală Matematică şi exporarea mediului Matematică şi explorarea mediului Educaţie pentru societate Matematică şi exporarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Limba engleză Religie Muzică şi mişcare Comunicare în limba română Luni Luni Luni Luni Mar]i Mar]i Mar]i Mar]i Miercuri Miercuri Miercuri Miercuri Joi Joi Joi Joi Vineri Vineri Vineri Vineri Clasa preg\titoare C - înv\]\tor Grosu Viorica Clasa preg\titoare C - înv\]\tor Grosu Viorica Clasa preg\titoare D - înv\]\tor Barcan Carmen Mihaela Clasa preg\titoare D - înv\]\tor Barcan Carmen Mihaela Comunicare în limba română Educaţie pentru societate Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Comunicare în limba română Educaţie fizică şi sport Comunicare în limba română Matematică şi exporarea mediului Matematică şi exporarea mediului Matematică şi exporarea mediului Matematică şi exporarea mediului Matematică şi exporarea mediului Matematică şi explorarea mediului Limba engleză* Limba engleză Matematică şi explorarea mediului Matematică şi explorarea mediului Muzică şi mişcare Educaţie fizică şi sport Arte vizuale şi lucru manual Educaţie fizică şi sport Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Arte vizuale şi lucru manual Dezvoltare personală Dezvoltare personală Educaţie fizică şi sport Arte vizuale şi lucru manual Educaţie pentru sănătate Muzică şi mişcare Religie Religie

description

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău, 2013-2014

Transcript of Orarul claselor primare

Page 1: Orarul claselor primare

ORARULclaselor primare

ORARULclaselor primare

Clasa preg\titoare B - înv\]\tor Mare[ AlinaClasa preg\titoare B - înv\]\tor Mare[ Alina

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineriEducaţie fizicăşi sport

Matematică şiexporarea mediului

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

ReligieComunicare înlimba română

Educaţie fizicăşi sport

Matematică şiexplorarea mediului

Muzicăşi mişcare

Comunicare înlimba română

Limbaengleză

Matematică şiexporarea mediului

Dezvoltarepersonală

Educaţie pentrusocietate

Matematică şiexporarea mediului

Arte vizualeşi lucru manual

Arte vizualeşi lucru manual

Arte vizualeşi lucru manual

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri

Clasa preg\titoare A - înv\]\tor Botezatu CristinaClasa preg\titoare A - înv\]\tor Botezatu Cristina

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Educaţie fizicăşi sport

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Educaţie fizicăşi sport

Matematică şiexporarea mediului

Dezvoltarepersonală

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexplorarea mediului

Educaţie pentrusocietate

Matematică şiexporarea mediului

Arte vizuale şilucru manual

Arte vizuale şilucru manual

Arte vizuale şilucru manual

LimbaenglezăReligie

Muzică şimişcare

Comunicare înlimba română

LuniLuni

LuniLuni

Mar]iMar]i

Mar]iMar]i

MiercuriMiercuri

MiercuriMiercuri

JoiJoi

JoiJoi

VineriVineri

VineriVineri

Clasa preg\titoare C - înv\]\tor Grosu VioricaClasa preg\titoare C - înv\]\tor Grosu Viorica

Clasa preg\titoare D - înv\]\tor Barcan Carmen MihaelaClasa preg\titoare D - înv\]\tor Barcan Carmen Mihaela

Comunicare înlimba română

Educaţie pentrusocietate

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Comunicare înlimba română

Educaţie fizicăşi sport

Comunicare înlimba română

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexporarea mediului

Matematică şiexplorarea mediului

Limbaengleză*

Limbaengleză

Matematică şiexplorarea mediului

Matematică şiexplorarea mediului

Muzică şimişcare

Educaţie fizicăşi sport

Arte vizuale şilucru manual

Educaţie fizicăşi sport

Arte vizuale şilucru manual

Arte vizuale şilucru manual

Arte vizuale şilucru manual

Arte vizuale şilucru manual

Dezvoltarepersonală

Dezvoltarepersonală

Educaţie fizicăşi sport

Arte vizuale şilucru manual

Educaţie pentrusănătate

Muzică şimişcare

Religie

Religie

Page 2: Orarul claselor primare

LuniLuni

LuniLuni

Mar]iMar]i

Mar]iMar]i

MiercuriMiercuri

MiercuriMiercuri

JoiJoi

JoiJoi

VineriVineri

VineriVineri

Clasa I A - înv\]\tor Hodoroab\ AnaClasa I A - înv\]\tor Hodoroab\ Ana

Clasa I B - înv\]\tor B\d\r\u MarianaClasa I B - înv\]\tor B\d\r\u Mariana

1 şterea mediuluiCunoa1 şterea mediuluiCunoa

1 Limba română1 Limba română

1 Matematică1 Matematică

1 Matematică1 Matematică

1 Limba română1 Limba română

1 Matematică1 Matematică

1 Matematică1 Matematică

1 Limba română1 Limba română

1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică

1 Matematică1 Matematică

2 Matematică2 Matematică

2 Matematică2 Matematică

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Educaţie plastică2 Educaţie plastică

2 Limba română2 Limba română

2 Educaţie fizică2 Educaţie fizică

2 Educaţie plastică2 Educaţie plastică

2 Lectură2 Lectură

4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice

4 Cunoaşterea mediului4 Cunoaşterea mediului

4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică

4 Consiliere şi orientare*4 Consiliere şi orientare*

4 Consiliere şi orientare*4 Consiliere şi orientare*

4 Limba română4 Limba română 4 Religie catolică4 Religie catolică

4 Limba română4 Limba română

4 Religie ortodoxă4 Religie ortodoxă

3 Limba română3 Limba română

3 ţie fizicăEduca3 ţie fizicăEduca

3 Limba română3 Limba română

3 Abilităţi practice3 Abilităţi practice

3 Matematică3 Matematică

3 Limba română3 Limba română

3 Limba română3 Limba română

3 Limba română3 Limba română

3 Religie3 Religie

3 Educaţie muzicală3 Educaţie muzicală

LuniLuni

LuniLuni

Mar]iMar]i

Mar]iMar]i

MiercuriMiercuri

MiercuriMiercuri

JoiJoi

JoiJoi

VineriVineri

VineriVineri

Clasa I C - înv\]\tor Iscu Anca-GabrielaClasa I C - înv\]\tor Iscu Anca-Gabriela

Clasa I D - înv\]\tor Solomon ElenaClasa I D - înv\]\tor Solomon Elena

1 Limba română1 Limba română

1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică

1 Matematică1 Matematică

1 Limba română1 Limba română

1 Limba română1 Limba română

1 Limba română1 Limba română

1 Matematică1 Matematică

1 Matematică1 Matematică

1 Limba română1 Limba română

1 Limba română1 Limba română

2 ţie fizicăEduca2 ţie fizicăEduca

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Limba română2 Limba română

2 Religie2 Religie

2 Limba română2 Limba română

2 Educaţie fizică2 Educaţie fizică

2 Religie2 Religie

4 Limba română4 Limba română

4 English is fun*4 English is fun* 4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică

4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice 4 Consiliere şi orientare*4 Consiliere şi orientare*

4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice 4 Limba română4 Limba română

4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală

4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală

3 Matematică3 Matematică

3 Matematică3 Matematică

3 Educaţie plastică3 Educaţie plastică

3 Matematică3 Matematică

3 Matematică3 Matematică

3 Matematică3 Matematică

3 Limba română3 Limba română

3 Educaţie fizică3 Educaţie fizică

3 Cunoaşterea mediului3 Cunoaşterea mediului

3 Cunoaşterea mediului3 Cunoaşterea mediului

ªcoala trebuie sã te înveþe a fi propriul tãu dascãl,cel mai bun ºi cel mai aspru.

Nicolae Iorga

Page 3: Orarul claselor primare

Clasa a II-a A - înv\]\tor Cosma ElenaClasa a II-a A - înv\]\tor Cosma Elena

Clasa a II-a B - înv\]\tor Deju AureliaClasa a II-a B - înv\]\tor Deju Aurelia

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Matematică1 Matematică 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Matematică1 Matematică 1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică

2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română 2 Religie ortodoxă2 Religie ortodoxă

4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică 4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică 4 Consiliere şi orientare*4 Consiliere şi orientare* 4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice

5 Religie catolică5 Religie catolică

4 Lectură4 Lectură

3 ţie muzicalăEduca3 ţie muzicalăEduca 3 Matematică3 Matematică 3 Matematică3 Matematică 3 Cunoaşterea mediului3 Cunoaşterea mediului 3 Limba română3 Limba română

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Matematică1 Matematică

2 Limba română2 Limba română 2 Educaţie fizică2 Educaţie fizică 2 Educaţie fizică2 Educaţie fizică 2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română

4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică 4 Caligrafie*4 Caligrafie* 4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală 4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice 4 Religie4 Religie

3 Cunoaşterea mediului3 Cunoaşterea mediului 3 Matematică3 Matematică 3 Matematică3 Matematică 3 Matematică3 Matematică 3 Limba română3 Limba română

Clasa a II-a C - înv\]\tor Sora MariaClasa a II-a C - înv\]\tor Sora Maria

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 şterea mediuluiCunoa1 şterea mediuluiCunoa 1 Limba română1 Limba română 1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică 1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică 1 Religie1 Religie

2 Limba română2 Limba română 2 Matematică2 Matematică 2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română 2 Matematică2 Matematică

4 Limba română4 Limba română 4 Consiliere şi orientare*4 Consiliere şi orientare* 4 Limba română4 Limba română 4 Limba română4 Limba română 4 Abilităţi practice4 Abilităţi practice

3 ţie muzicalăEduca3 ţie muzicalăEduca 3 Limba română3 Limba română 3 Matematică3 Matematică 3 Matematică3 Matematică 3 Educaţie plastică3 Educaţie plastică

Clasa a III-a A - înv\]\tor Coman Irina-Ancu]aClasa a III-a A - înv\]\tor Coman Irina-Ancu]a

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Religie1 Religie 1 Limba română1 Limba română

2 ăMatematic2 ăMatematic 2 Matematică2 Matematică 2 Matematică2 Matematică 2 Educaţie fizică2 Educaţie fizică 2 Lumea lui Mate*2 Lumea lui Mate*

4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală 4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică 4 Lectură4 Lectură 4 Matematică4 Matematică

5 Educaţie civică5 Educaţie civică

4 Educaţie civică4 Educaţie civică

3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 Limba engleză3 Limba engleză 3 Limba engleză3 Limba engleză 3 Limba română3 Limba română 3 Educaţie tehnologică3 Educaţie tehnologică

Clasa a III-a B - înv\]\tor Ciurea GeorgetaClasa a III-a B - înv\]\tor Ciurea Georgeta

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Religie1 Religie 1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică 1 Limba română1 Limba română 1 Matematică1 Matematică 1 Lectură1 Lectură

2 Limba zăengle2 Limba zăengle 2 Matematică2 Matematică 2 Limba română2 Limba română 2 Limba română2 Limba română 2 În lumea lui Mate*2 În lumea lui Mate*

4 Limba română4 Limba română 4 Limba română4 Limba română

5 Educaţie muzicală5 Educaţie muzicală

4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică 4 Educaţie civică4 Educaţie civică 4 Educaţie tehnologică4 Educaţie tehnologică

3 Matematică3 Matematică 3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 Matematică3 Matematică 3 Limba engleză3 Limba engleză 3 Educaţie plastică3 Educaţie plastică

Page 4: Orarul claselor primare

Clasa a III-a C - înv\]\tor Lupa[cu Andreea-MilenaClasa a III-a C - înv\]\tor Lupa[cu Andreea-Milena

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică 1 Religie1 Religie 1 Limba engleză1 Limba engleză 1 Limba română1 Limba română 1 Educaţie fizică1 Educaţie fizică

2 Limba română2 Limba română 2 Limba engleză2 Limba engleză 2 Limba română2 Limba română 2 Matematică2 Matematică 2 Limba română2 Limba română

4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică

5 Educaţie civică5 Educaţie civică

4 Matematică4 Matematică 4 Lectură4 Lectură 4 Educaţie tehnologică4 Educaţie tehnologică 4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală

3 Matematică3 Matematică 3 Limba română3 Limba română 3 Matematică3 Matematică 3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 În lumea lui Mate*3 În lumea lui Mate*

Clasa a IV-a A - înv\]\tor B`rzu OanaClasa a IV-a A - înv\]\tor B`rzu Oana

Clasa a IV-a B - înv\]\tor Diaconu Ionel-C\t\linClasa a IV-a B - înv\]\tor Diaconu Ionel-C\t\lin

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 ţie muzicalăEduca1 ţie muzicalăEduca 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română

2 Limba română2 Limba română 2 Matematică2 Matematică 2 Matematică2 Matematică 2 Matematică2 Matematică 2 Matematică distractivă*2 Matematică distractivă*

4 Ştiinţe ale naturii4 Ştiinţe ale naturii 4 Educaţie civică4 Educaţie civică

5 Educaţie tehnologică5 Educaţie tehnologică5 Educaţie plastică5 Educaţie plastică

4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică 4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică 4 Limba engleză4 Limba engleză

3 Matematică3 Matematică 3 Istorie3 Istorie 3 Limba engleză3 Limba engleză 3 Geografie3 Geografie 3 Religie3 Religie

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba română1 Limba română 1 Limba engleză1 Limba engleză 1 Limba engleză1 Limba engleză

2 Matematică2 Matematică 2 Matematică2 Matematică 2 Matematică2 Matematică 2 Limba română2 Limba română 2 Religie2 Religie

4 Educaţie civică4 Educaţie civică 4 Educaţie plastică4 Educaţie plastică

5 Educaţie muzicală5 Educaţie muzicală 5 Limba română - Lectură5 Limba română - Lectură

4 Educaţie tehnologică4 Educaţie tehnologică 4 Matematică4 Matematică 4 Matematică distractivă*4 Matematică distractivă*

3 Geografie3 Geografie 3 Istorie3 Istorie 3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 Educaţie fizică3 Educaţie fizică 3 Educaţie fizică3 Educaţie fizică

Clasa a IV-a C - înv\]\tor Marin CarmenClasa a IV-a C - înv\]\tor Marin Carmen

Clasa a IV-a D - înv\]\tor Trofin MariaClasa a IV-a D - înv\]\tor Trofin Maria

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Matematică1 Matematică 1 Matematică1 Matematică 1 Istorie1 Istorie 1 Matematică1 Matematică 1 Limba română1 Limba română

2 Geografie2 Geografie 2 Religie2 Religie 2 Matematică2 Matematică 2 Limba română2 Limba română 2 Lectură2 Lectură

4 Educaţie fizică4 Educaţie fizică 4 Educaţie civică4 Educaţie civică 4 Limba engleză4 Limba engleză 4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală 4 Educaţie tehnologică4 Educaţie tehnologică

4 Limba engleză4 Limba engleză

3 Limba română3 Limba română 3 Limba română3 Limba română 3 Matematică distractivă*3 Matematică distractivă* 3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 Educaţie plastică3 Educaţie plastică

LuniLuni Mar]iMar]i MiercuriMiercuri JoiJoi VineriVineri1 Istorie1 Istorie 1 Geografie1 Geografie 1 Limba română1 Limba română 1 Matematică1 Matematică 1 Matematică1 Matematică

2 Limba română2 Limba română 2 Matematică2 Matematică 2 Limba engleză2 Limba engleză 2 Limba română2 Limba română 2 Lectură2 Lectură

4 Educaţie civică4 Educaţie civică

5 Educaţie fizică5 Educaţie fizică

4 Matematică distractivă*4 Matematică distractivă* 4 Matematică4 Matematică 4 Educaţie muzicală4 Educaţie muzicală 4 Religie4 Religie

5 Limba engleză5 Limba engleză

3 Educaţie fizică3 Educaţie fizică 3 Limba română3 Limba română 3 Ştiinţe ale naturii3 Ştiinţe ale naturii 3 Educaţie plastică3 Educaţie plastică 3 Educaţie tehnologică3 Educaţie tehnologică