Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

of 22 /22
Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012 Întocmit: As. Cerc. Drd. Carmen PĂTRAŞCU DECAN, Catedra: EAII Telefon: 4623 AN I – Electronica şi informatică aplicată (EIA) LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 SD (C) Prof. dr. ing. V. Lazarescu B 128 SAN (C) Prof. dr. ing. D. Stoichescu B122 PD RS (P) SAN (S) B122 18-20 SD (L) B 128 RS (C) B223 Prof. dr. ing. R. Stoian 20-22 SAN – Sisteme automate numerice PD – Proiect de cercetare-dezvoltare SD – Sisteme dedicate RS – Retele de senzori

Embed Size (px)

Transcript of Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Page 1: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: As. Cerc. Drd. Carmen PĂTRAŞCU DECAN, Catedra: EAII Telefon: 4623

AN I – Electronica şi informatică aplicată (EIA)

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 SD (C)

Prof. dr. ing. V. Lazarescu B 128

SAN (C) Prof. dr. ing. D. Stoichescu

B122

PD RS (P)

SAN (S) B122 18-20

SD (L) B 128

RS (C) B223 Prof. dr. ing. R. Stoian

20-22

SAN – Sisteme automate numerice PD – Proiect de cercetare-dezvoltare SD – Sisteme dedicate RS – Retele de senzori

Page 2: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: As. Cerc. Drd. Carmen PĂTRAŞCU DECAN, Catedra: EAII Telefon: 4623

AN I – Electronică Medicală şi Tehnologia Informaţiei Medicale (ELM)

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 IM

D 110 (Polizu)

PD B 321

ARSV (C) Prof. dr. ing. I. Gavat

B 219b 18-20 IM (L) D 110 IM (L) D 110

MAPS (C) B122 Conf. dr. ing. M.

Ungureanu

ARSV (S) B 236 MAPS (S) B122

20-22

MAPS – Metode avansate de prelucrare a semnalelor PD – Proiect de cercetare-dezvoltare IM – Instrumentatie medicala ARSV – Analiza si recunoasterea semnalelor vocale

Page 3: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: As. Cerc. Drd. Carmen PĂTRAŞCU DECAN, Catedra: EAII Telefon: 4623

AN I - Tehnologii Avansate în Electronica Auto (TAEA)

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16 Cercetare individuala Cercetare individuala Cercetare individuala

16-18 Cercetare individuala SADA (C)

Prof. dr. ing. Al. Vasile B318

MSMTME (C) Prof. dr. ing. N. Codreanu

B 302

PA Dr. Ing. I. Plotog

AS001

18-20 Cercetare individuala SADA (S) B 318

MSMTME (S) B 302

MMCA (C) Prof. dr. ing. D. Stoichescu

B318

20-22

MMCA – Metode moderne de control automat SADA – Sisteme automate dedicate autovehiculelor MSMTME – Modelarea, simularea si managementul termic al modulelor electronice PA – Proiect aplicativ Electronica automobilului

Page 4: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: As. Cerc. Drd. Carmen PĂTRAŞCU DECAN, Catedra: EAII Telefon: 4623

AN I - Tehnologii Multimedia pentru Aplicaţii Medicale (TMAM)

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 PSA (C)

Conf. dr. ing. C. Paleologu B10 18-20

T.V. (C) Prof. dr. ing. C. Burileanu Sala Calc 3 ORL Dr. Simona Serban Spital ORL Panduri

PSA (L) B01 20-22

T.V (L) B 029 Echip. ORL (C+L+P) Prof. dr. ing.S. Pasca B 321

Echip. ORL – Echipamente de investigatie ORL TV – Tehnologia vorbirii PSA – Prelucrarea semnalului audio ORL – Tehnici de investigatie ORL

Page 5: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

AN I – Tehnologii Avansate pentru Imagistica Digitala (TAID)

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

SSPI curs B219b

S.l. Dr. Ing. Laura Florea

BDAS curs B219b

Prof. Felicia Ionescu

ICV curs B219b

Prof. C. Vertan + S.l. Dr.Ing Bogdan Ionescu 18-20

Video DSP proiect – B135A

Dr. Ing. Matei Ciobotaru

SSPI lab B135A

B135A SSPI lab

BDAS lab B125A

B125A BDAS lab

ICV lab B135A

B135A

ICV lab 20-22

SSPI: Sisteme software de prelucrare a imaginilor, BDAS: Baze de date pentru aplicaţii ştiinţifice, ICV: Indexarea conţinutului vizual

Page 6: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

AN I – Ingineria Informatiei si a Sistemelor de calcul (IISC) LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

SCIN curs B312

Prof. Radu Dogaru

BDAS curs B219b

Prof. Felicia Ionescu

ICV curs B219b

Prof. C. Vertan+ S.l. Dr. Ing Bogdan Ionescu 18-20

SCIN lab

Cercetare pr.

B135A ICV lab

BDAS lab B125A

20-22

SCIN: Sisteme de calcul de inspiraţie naturală, BDAS: Baze de date pentru aplicaţii ştiinţifice, ICV: Indexarea conţinutului vizual

Page 7: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICA ŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMA ŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

AN I – Sisteme Inteligente si Vedere Artificiala (SIVA) LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

B135A

SSPI lab 16-18

ARSV curs Prof. dr. ing. I. Gavat

B219b

SSPI curs B219b

S.l. Dr. Ing. Laura Florea 18-20

MD curs B219a

Prof. Dr. Ing. V. Neagoe

ARSV lab Proiect MD B219a

20-22

Proiect de cercetare

B219a

ARSV:Analiza şi recunoaşterea semnalelor vocale, SSPI: Sisteme software de prelucrare a imaginilor, MD: Mineritul datelor (Data Mining)

Page 8: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: Dr. Ing. Stefanita Ciurel DECAN,

Catedra: EAII Telefon: 0722-409029 www.master-items.ro

AN I Sapt 1-11 Tehnici de Analiza, modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si

Sisteme Complexe (ITEMS) LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

9-11 SMA (Curs)

B124 Prof. M. Dumitrescu

BGC (Curs) (Fac. Biologie)

Prof. G.V. Popescu

TDM (Curs) B124 Prof. V. Neagoe

ATO (Curs) B124 Prof. G.V. Popescu

ASD (Curs) B124 Prof. R. Andonie

SMA (Curs) B124

SMA(lab) B138

BGC (Curs) (Fac. Biologie) BGC (cerc)

(Fac. Biologie)

TDM (Curs) B124

TDM (cerc) (B138)

ATO (Curs) B124

ATO (lab) (B138)

ASD (Curs) B124

ASD (lab) (B138) 11-13

SMA (lab) B138 BGC (cerc) (Fac. Biologie) TDM (cerc) (B138) ATO (lab) (B138) ASD (lab) (B138)

13-14 PAUZA PAUZA PAUZA PAUZA PAUZA

SMA (Cerc) (B138) Prof. M. Dumitrescu

TDM (lab) (B138)

14-16

SMA (Cerc) (B138)

BGC (Lab) (Fac. Biologie) Prof. G.V. Popescu

ATO (Cerc) (B138) Prof. G.V. Popescu

ASD (Cerc) (B138)

ATO (Cerc) (B138) ASD (Cerc) (B138) 16-18

BGC (cerc) (Fac. Biologie)

18-20

TDM (L) (Polizu)

ASD - Algoritmi si structuri de date - curs avansat TDM - Tehnici de Data mining/Analiza datelor SMA - Statistica matematica si aplicatii ATO - Algoritmi si tehnici de optimizare - curs avansat BGC - Bioinformatica si genomica computationala CS = cercetare supervizată

Page 9: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 – 2012

Întocmit: Prof. Dragoş Burileanu DECAN, Catedra: DCAE Telefon: 021 402 4688 Prof. Teodor Petrescu

AN I – Tehnologii multimedia în aplica ţii de biometrie şi securitatea informa ţiei (BIOSINF)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 SRC (C)

Prof. S. Halunga B206

TBRSD (C) Prof. Şt. Diaconescu

B219a

TVRV (C) Prof. C. Burileanu

Sala de Calculatoare nr. 3

TVRV (L) B029

B029 TVRV(L)

18-20 SRC (L) SC3

SC3 SRC (L)

TBRSD (L) B029

B029 TBRSD (L)

SC3 PCDTV (P)

20-22

TVRV: Tehnologia vorbirii. Recunoaşterea vorbitorului TBRSD: Tehnologii biometrice. Recunoaşterea semnăturii dinamice SRC: Securitatea în reţelele de calculatoare PCDTV: Proiect de cercetare-dezvoltare în tehnologia vorbirii

Page 10: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: S.L. dr. ing. Cristian Anghel DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon:

AN I – Telecomunicatii (Tc) – 1sg

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16 CO c

Prof. I. Ceapă B12

16-18 PDS c

Conf. C. Paleologu B01

CO l

CD c Prof. S. Popescu

B10

18-20 PDS l B01 CD l

20-22

PDS - Prelucrarea digitală a semnalelor; CO - Comunicaţii optice; CD - Comunicaţii de date

Page 11: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: S.L. dr. ing. Cristian Anghel DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon:

AN I – Comunicatii Mobile (CMOB) – 2sg

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 TRDAD c Prof. I. Marghescu

Sala Orange

PSC* c/ PJav* c s.l. M. Udrea / s.l. E. Popovici

B205/ B123 CMCRMSA c

B124 TRDAD l

A310

18-20 PSC* l / PJav* l B205 / B123 PSC* l / PJav* l B205 / B123

CMCRMSA lSala Calc 2

CMCRMSA l

TRDAD l A310

TRDAD p

20-22

TRDAD - Tehnologii radio digitale de acces şi de difuziune; PSC - Procesoare de semnal în comunicaţii; PJav - Proiectare în limbajul Java; CMCRMSA - Caracterizarea şi modelarea canalului radio mobil. Sisteme de antene

Page 12: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: S.L. dr. ing. Cristian Anghel DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon:

AN I – Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii (CSIC) - 1sg

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 APEAN c

s.l. N. Militaru A806

PCIRF c B122

18-20 PDSHDL c s.l. A. Enescu

B04 APEAN l A816

PCIRF l PDSHDL l

SoC (p) B205

20-22 SoC (p)

PDSHDL - Prelucrare digitală de semnal in HDL; APEAN - Amplificatoare de putere şi elemente de analiză neliniară; PCIRF - Proiectarea circuitelor integrate de RF

Page 13: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: S.L. dr. ing. Cristian Anghel DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon:

AN I – Comunicaţii Multimedia (CMM) – 2sg

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

MPRRACAM s B04

16-18 SCPFTM c A308

CISSV c B205

MPRRACAM c

B04

MPRRACAM l

MPRRACAM l

18-20 SCPFTM c A308

CISSV l B205

B205

CISSV l

SCPFTM l A308

A308

SCPFTM l

20-22

MPRRACAM - Managementul şi planificarea resurselor reţelelor pentru asigurarea calităţii aplicaţiilor multimedia; SCPFTM - Servere de conţinut, procesoare de flux şi terminale multimedia; CISSV - Compresia imaginilor statice şi a secvenţelor video

Page 14: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: S.L. dr. ing. Cristian Anghel DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon:

AN I – Tehnologii multimedia pentru productia de continut în domeniul audiovizualului si comunicatiilor (PCON) – 2sg

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

EAPS c B212

10-12

EAPS l A308

A308

EAPS l

12-14

IMECISS c B04

IMECISS l A308 IMECISS l

A308

14-16

16-18 CISSV c B205

18-20 CISSV l B205

B205

CISSV l

20-22

IMECISS - Instrumente muzicale electronice. Captarea şi înregistrarea semnalelor sonore; CISSV - Compresia imaginilor statice şi a secvenţelor video; EAPS - Echipamente audio. Postprocesare sunet

Page 15: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: s.l. OBREJA ŞERBAN DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon: 4833

AN I – TSAC

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

ESI(c) Prof. R. Lupu

A310 STRD (c) Prof. S. Zoican

B12

12-14 STRD (p) B12

14-16

STRD(l) A313

A313 STRD(l)

16-18

18-20

ESI(l) A315

A315 ESI(l)

20-22

Denumire discipline: ESI- Elemente de Securitatea Informaţiei, STRD- Sisteme de Timp Real Distribuite

Page 16: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICA ŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMA ŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: s.l. OBREJA ŞERBAN DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon: 4833

AN I – MSR

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10 TAT(c)

Prof. D. Niculescu B04

10-12

12-14

A315 TAT(l)

A315 TAT(l)

14-16 EP(c) Prof. L. Ioan

B219a

16-18 EP (p) B219a

18-20

SRT(l) A314

A314 SRT(l)

20-22

Denumire discipline: SRT-Simularea Sistemelor de Telecomunicaţii, TAT- Tehnologii de Acces, EP – Evaluări de Performanţă

Page 17: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: s.l. OBREJA ŞERBAN DECAN, Catedra: TELECOMUNICAŢII Telefon: 4833

AN I – RITC

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10 MRTACS(c)

Prof. T. Rădulescu B122

MT(c)

Ptof. G. Niculescu B11

MT(p) B11 10-12

12-14

B123 A314 MRTACS ARIBL

A314 B123 ARIBL MRTACS

14-16

16-18

ARIBL(s) B04

18-20 ARIBL(c)

Prof. E. Borcoci B04

20-22

Denumire discipline: MRTACS - Managementul resurselor de transport şi asigurarea calităţii serviciilor, MT – Modelarea traficului

Page 18: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: ing. Gabriel PETRICĂ DECAN, Catedra: TEF Telefon: 021.402.4964

AN I – Ingineria Calităţii şi Siguranţei în Funcţionare în Electronică şi Telecomunicaţii (ICSF)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10

4G marti 10-12 par

10-12

12-14

14-16

16-18

PACC (pr) B10

PCD (pr) B10

18-20

ACCF (lab) B032

ACCF (lab) B032

ATD* (curs) prof. A. BACIVAROV

B10

ATD (lab) B032 ATD

(lab) B032 ACCF* (curs)

prof. I. BACIVAROV B10

20-22

ACCF - Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii | ATD - Arhitecturi tolerante la defectări | PACC - Proiect - Asigurarea şi certificarea calităţii | PCD - Proiect de cercetare-dezvoltare NOTĂ: * Ocazional, pentru utilizarea suportului multimedia, cursul se poate desfăşura în sala B032

Page 19: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: ing. Gabriel PETRICĂ DECAN, Catedra: TEF Telefon: 021.402.4964

AN I – Optoelectronică (OE)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

OMEMS (curs) prof. V. DEGERATU

B10

TOIM (curs) prof. Gh. STANCIU

BN134

MPF (curs) ş.l. V. FEIEŞ

A202 18-20

OMEMS (lab) A202 OMEMS

(lab) A202

TOIM (lab) BN134 TOIM

(lab) BN134

MPF (sem) A202

PCD (pr) A202 20-22

TOIM - Tehnici optoelectronice de investigare a materialelor | MPF - Memorii şi procesoare fotonice | OMEMS - Tehnologii O-MEMS | PCD - Proiect de cercetare-dezvoltare

Page 20: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICA ŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMA ŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: Conf. Florin Babarada DECAN, Catedra: DCAE Telefon: 4853

AN I – MS

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

Proiectarea circuitelor pt comanda si alimentare-Apl G. Brezeanu

Sist cu autoorganizare-Curs G. Stefan

B12

Senzori inteligenti si microsisteme-Curs

D. Dascalu B12 BiCMOS-Curs

G. Brezeanu B110bis

18-20

BiCMOS-Apl G. Brezeanu

Sist cu autoorganizare-Apl G. Stefan

Senz. Int. si micro-Apl. D. Dascalu

20-22

Page 21: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICA ŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMA ŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: Conf. Florin Babarada DECAN, Catedra: DCAE Telefon: 4853

AN I – AM

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 Adv. el. for cars-Curs

A. Vasile, B318

AAB-Curs Dan Claudiu

B12

Automotive Sensors-Curs Infineon

18-20 Adv. el. for cars-Apl A. Vasile, B318

AAB-Apl Dan Claudiu

B12

Dig. system design-Pr. 2 H. Zoltan

20-22

Page 22: Orar_master_an1_2011_2012_s2_v2

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICA ŢII SEMESTRUL II ŞI TEHNOLOGIA INFORMA ŢIEI

Forma de învăţământ: MASTER ORAR ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

Întocmit: Conf. Florin Babarada DECAN, Catedra: DCAE Telefon: 4853

AN I – MN

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18 Materiale pt micro si nanoelectronica-Curs

A. Manea B124

Sist. de testare in ind. microelectronica-Curs

B11 CMOS si BiCMOS-Curs

G. Brezeanu B11

18-20 Materiale pt micro si nanoelectronica.-Apl, A. Manea

CMOS si BiCMOS-Apl. G. Brezeanu

Sist. de testare in ind. microelectronica-Apl.

20-22