old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale...

5

Transcript of old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale...

Page 1: old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
Page 2: old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
Page 3: old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
Page 4: old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.
Page 5: old.mpublic.roold.mpublic.ro/declaratii_avere/2016/letos_g.pdfV Il. Venituri ale declarantului ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.