ok ok interior catalog 2015.indd

144
2015 Târguri şi Expoziţii Fairs and Exhibitions ROMEXPO

Transcript of ok ok interior catalog 2015.indd

Page 1: ok ok interior catalog 2015.indd

2015

Târguri şi ExpoziţiiFairs and Exhibitions

ROMEXPO

Page 2: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 3: ok ok interior catalog 2015.indd

Cuvânt înainte

Suntem deosebit de bucuroși să constatăm interesul în creștere al antreprenorilor români pentru promovarea produselor și a serviciilor în cadrul Romexpo.

2014 a reprezentat un nou început pentru activitatea Sistemului Cameral românesc, prin redeschiderea către antreprenori și parteneri și prin dinamizarea activității Romexpo.

Pilon al activităţii camerale, organizarea târgurilor şi a manifestărilor expoziţionale contribuie în mod substanţial la creşterea economiei naţionale şi la dinamizarea comerţului exterior.

În 2015 și în anii care urmează vom rămâne pe deplin angajați în consolidarea profilului României pe pieţele internaţionale. În acest sens, ne dorim transformarea Centrului Expoziţional Romexpo într-un lider regional în materie de târguri şi expoziţii. Ne propunem să furnizăm cele mai performante servicii oamenilor de afaceri şi să contribuim consistent la consolidarea economiei româneşti. Aveți încredere în experiența și profesionalismul Romexpo!

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,

Mihai Daraban

Page 4: ok ok interior catalog 2015.indd

Foreword

We are extremely happy to acknowledge the growing interest of Romanian entrepreneurs to promote their products and services through Romexpo.

2014 represented a new beginning for the Romanian Chamber System’s activity, marked by our renewed openness towards entrepreneurs and partners and a more dynamic approach regarding Romexpo.

Fairs and exhibitions organizing - pillar of the Chamber activity - contributes substantially to the national economy’s growth and to international trade boosting.

In 2015 and the years to follow, we will remain fully engaged in strengthening Romania’s profile on the international markets. In this regard, we want to turn Romexpo Exhibitions Centre into a regional leader on fairs and exhibitions. We aim to provide the most efficient services to businesses and to consistently contribute to strengthening the Romanian economy. Trust Romexpo’s experience and professionalism!

The President of the Chamber of Commerce and Industry of Romania,

Mihai Daraban

Page 5: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015

Cuprins / Contents

1. Index alfabetIc....................................................pag. 11 alphabetIcal Index

2. Index cronologIc pe lunI ....................................pag. 31 Monthly Index

3. Index pe doMenII de actIvItate ...............................pag. 49 Index by sector

4. Index pe localItăţI ..............................................pag. 69 Index by locatIon

5. Index după organIzatorI ......................................pag. 87 Index by organIzers

6. sIsteMul caMeral dIn roMânIa ..........................pag. 123 the roManIan chaMber systeM

Page 6: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 7: ok ok interior catalog 2015.indd

• FurnizareInformații–SistemulNaționaldeInformațiideAfaceri(SNIA):

- datedeidentificare,datefinanciareșidatestatistice,desprefirmelelegalînregistrateînRomânia;

- promovareoportunitățideafaceri; - diseminarecererișiofertedeproduse,serviciiși

cooperare,dințarășistrăinătate.

• Organizareevenimente: - TopulNaționalalFirmelor; - conferințe,simpozioane,reuniuni,târguri; - cursurişiworkshop-uri.

• Sprijinpentrudezvoltareacomerțuluibilateralşiinternaționalizareaafacerilor:

- seminariideinformare,forumurideafaceri,întâlniribusiness-to-business;

- misiunieconomiceînstrăinătate; - târgurișiexpozițiiexterne.

• Mediereșisoluționareprinarbitrajalitigiilorcomercialeșicivile,interneșiinternaționale;

• Eliberareadecertificatedeforțămajoră;

• Eliberareadecertificatedeorigine,carneteATA,vizedocumenteexport;

• Certificăridesemnătură;

• OperareArhivaElectronicădeGaranțiiRealeMobiliare;

• Închirierespațiișisălideconferințepentruevenimente.

Servicii oferiteCOMUNITĂŢII DE AFACERI

Camera de Comerţ şi Industrie a României, CCIR Business Center – B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureşti, cod 030982

Telefon: 021 319 00 93; Fax: 021 319 00 92, email: [email protected], www. snia.ro, www. tnf.ro

Page 8: ok ok interior catalog 2015.indd

•Arbitrajpentrusoluţionarealitigiilorcomercialeinternaţionaleşiinterne

•Cooperareinternaţionalăcuinstituţiişiorganizaţiisimilaredearbitrajdinalteţări

•Studiereaşicercetarealegislaţieiarbitraleinternaţionaleşialegiiaplicabilelitigiilor

•CooperarecuComisiiledeArbitrajdincadrulsistemuluicamerelordecomerţ

CCIR Business Center – Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, 030982 – BucureştiTelefon: 021 / 319 27 47; Fax: 021 / 319 01 26

e-mail: [email protected]://arbitration.ccir.ro

Page 9: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 10: ok ok interior catalog 2015.indd

CARNETUL ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission)

reprezintă un document internaţional, de admitere temporară pentru:

• Mostre comerciale;

• Exponate pentru târguri, expoziţii, saloane, demonstraţii practice, alte evenimente cu caracter promoţional;

• Echipament profesional (evenimente artistice, sportive, tehnice).

AVANTAJE • Reducerea costurilor, prin eliminarea TVA şi a taxelor vamale;

• Eliminarea obligaţiei de plată a unor garanţii vamale de tranzit sau import temporar;

• Simplifi carea procedurilor de trecere a frontierelor, prin utilizarea unui document unic.

Camera de Comerţ şi Industrie a României este organismul emitent şi garant al carnetului ATA. Contact: CCIR Business Center – Bdul. Octavian Goga nr. 2, sector 3 Bucureşti, cod 030982

Telefon: 021/319 01 02; fax:021/319 01 25; e-mail:[email protected]

paşaportul pentru mărfuri

Page 11: ok ok interior catalog 2015.indd

Topul Naţional al Firmelor 2014 – sărbătoarea celor mai puternice companii din România

Contact: Camera de Comerţ şi Industrie a RomânieiBiroul Informaţii de Afaceri, Departamentul Relaţii cu Membri

telefon: 021 319 01 63, e-mail: [email protected]; www.ccir.ro; www.snia.ro

Page 12: ok ok interior catalog 2015.indd

Catalogul electronic Pro Business Romania 2014, Ediţia a 13-a

Pro Business Romania 2014 conţine informaţii fi nanciare şi co-merciale despre cele mai importante 50 000 de fi rme româneşti din toa-te domeniile de activitate.

Permite selecţia după 14 criterii de inte-rogare (numele fi rmei, forma juri dică, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, codul fi scal, capitalul social, judeţul, localitatea, adresa de e-mail, domeniul de activitate, profi tul brut, cifra de afaceri, numărul de salariaţi, prezenţa în topul de fi rme).

Principalele informaţii referitoare la pro fi lul fi rmelor: denumirea fi rmei, cod fi scal, numărul de înregistrare în Regis-trul Comerţului, adresa, telefonul, faxul, e-mail-ul, website-ul, domeniul de ac-tivitate principal, capitalul, cifra de afa-ceri, profi tul brut, numărul de angajaţi.

Pentru comenzi şi informaţii suplimentare, vă rugăm accesaţi pagina:www.snia.roSistemul Naţional de Informaţii de AfaceriPreţ: 57 EUR (fără TVA)

Page 13: ok ok interior catalog 2015.indd

Index alfabetIc

alphabetIcal Index

1

Page 14: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 15: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 13

AABSOLVENŢII ÎN FAȚA COMPANIILOR - AFCO .......................Mai / May .............................................BRAŞOV

AGRALIMENT .....................................07-10.05. ............................................CRAIOVA

AGRALIMEX........................................26-29.08. ..................................... ALEXANDRIA

AGRARIA.............................................23-26.04. .................................. CLUJ-NAPOCA

AgriCultura 2015..................................Septembrie / September ....................... BRĂILA

AGRO EXPO BUCOVINA - SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE ............20-22.03. ........................................... SUCEAVA

AGRO-ALIMENTA Ediţia de primăvară..............................Aprilie / April .................................... BOTOŞANI

AGRO-ALIMENTA Ediţia de toamnă..................................Octombrie / October ........................ BOTOŞANI

AGROBIHOR .......................................28-30.08. .............................................ORADEA

AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI ..............................23-25.09. ..........................................SLOBOZIA

AGROMALIM .......................................10-13.09. ..................................................ARAD

AGROTEX ...........................................07-10.05. ............................................CRAIOVA

ALL PACK ............................................28.10-01.11. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL .............................................26.02-01.03. ............................. CLUJ-NAPOCA

AMBIENT EXPO ..................................26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ANGAJATORI DE TOP ........................05-07.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ANTIKA-TÂRG DE ANTICHITĂŢI ...........21-23.08. ............................................BISTRIŢA

ANTIQUE MARKET I ...........................26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ANTIQUE MARKET II ..........................16-20.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ANTIQUE MARKET III .........................03-06.12. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

APULUM AGRARIA .............................18-20.09. .........................................ALBA IULIA

A(R)PICULTURA .................................Martie - Aprilie / March - April ...................ARAD

Page 16: ok ok interior catalog 2015.indd

14 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

AR-MEDICA .........................................05-07.11. ..................................................ARAD

AUTO EXPO ........................................28-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

AUTO PRO 2015 .................................08-10.05. ............................................... BRĂILA

AUTOEXPOTEHNICA .........................28-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

AUTOSHOW .......................................29-31.05. ............................................CRAIOVA

AUTOTOTAL BUSINESS SHOW ........06-07.06. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

BBAL VIENEZ ........................................14.02. ............................ SFÂNTU GHEORGHE

BÂLCI ..................................................29.05-01.06. .............................PIATRA NEAMŢ

BEAUTY EXPO ...................................20.06. ............................ SFÂNTU GHEORGHE

BIFE-SIM .............................................16-20.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

BISTRIŢA AUTO SHOW ......................05-06.09. ............................................BISTRIŢA

BISTRIŢA MARIAGE FEST .................06-08.02. ............................................BISTRIŢA

BOOKFEST .........................................27-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

BRAŞOV MEDICA ...............................Octombrie / October ............................BRAŞOV

BUCHAREST PET EXHIBITION .........27.02-01.03. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

BUCHAREST WHEELS ARENA .........12-14.06. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

BUCURIILE IERNII ..............................04-08.12. ............................................BISTRIŢA

CCASA MEA, GRĂDINA MEA ...............04-05.04. ............................................. SFÂNTU

GHEORGHE

CHRISTMAS DAY’S ............................11-14.12. ............................................... BRĂILA

CHRISTMAS SHOPPING EVENT ......12-23.12. ......................................CONSTANŢA

CIRQUE DU SOLEIL ...........................26.01-02.02. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

CLEANING SHOW ..............................13-16.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 17: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 15

CLIMATERM & MOBEX ......................16-19.04. ............................................CRAIOVA

CONCERT ...........................................15.07. ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

CONCERT ...........................................05.08. ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

CONFORT CONSTRUCT & INSTAL ...19-22.03. ..................................................ARAD

CONSTRUCT EXPO ...........................26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

CONSTRUCT EXPO ...........................24-27.06. ............ DROBETA TURNU SEVERIN

CONSTRUCT EXPO ...........................10-11.10. ....................... SFÂNTU GHEORGHE

CONTEX “LUNA CADOURILOR” ........02-06.12. ............................................CRAIOVA

CONTEX “SĂRBĂTOAREA FLORIILOR” ........................................01-05.04. ............................................CRAIOVA

CONTEX - “TOAMNA” .........................23-27.09. ............................................CRAIOVA

CONTEX “TOAMNA” ...........................21-25.10. ............................................CRAIOVA

CONTEX “VALENTINE’S DAY” ...........11-15.02. ............................................CRAIOVA

CONTEX “ZILELE MUNICIPIULUI” .....27-31.05. ............................................CRAIOVA

CONTEX “ZIUA FEMEII” .....................04-08.03. ............................................CRAIOVA

COSMETICS BEAUTY HAIR ..............06-09.02. ............................. DROBETA TURNUSEVERIN

COSMETICS BEAUTY HAIR ..............01-04.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

DDECOMOB ..........................................26.02-01.03. ............................. CLUJ-NAPOCA

DEMO METAL .....................................13-16.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

DENTA .................................................19-21.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

DENTA & PHARMA .............................Mai / May ..............................................MAMAIA

DOLJCONSTRUCT .............................16-19.04. ............................................CRAIOVA

DRUMUL VINULUI ..............................26-27.11. ........................................... PLOIEŞTI

Page 18: ok ok interior catalog 2015.indd

16 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

EEAST EUROPEAN COMIC CON ........08-10.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ECOVITA .............................................26-29.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

ECOVITA .............................................08-11.10. .................................. CLUJ-NAPOCA

EDU2JOB ............................................24-25.04. ..................................................ARAD

ENREG - EXPOZIŢIE DE ENERGII REGENERABILE.................................04-06.03. ..................................................ARAD

ENTERTAINMENT ARENA .................02-04.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EVENTS & MARRIAGES ....................Februarie / February ....................... BOTOŞANI

EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE ..................................26.02 - 01.03 .............. BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO AVENTURI LA PESCUIT

SI VÂNĂTOARE ..................................08-11.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO BISTRIŢA -

PRIMĂVARA CADOURILOR ...............31.03-04.04. .......................................BISTRIŢA

EXPO BISTRIŢA-EDIŢIA DE TOAMNĂ ...........................21-25.10. ............................................BISTRIŢA

EXPO BISTRIŢA ESTIVAL ..................28.05-01.06. .......................................BISTRIŢA

EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN............................01-04.10. ........................................... SUCEAVA

EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL ....Mai / May .................................................SĂLAJ

EXPO DRINK & WINE .........................28.10-01.11. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO FLOWERS & GARDEN ............26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO MEDICA & SANA ......................Aprilie / April .......................................BISTRIŢA

EXPO SPORT ŞI AGREMENT ............12-15.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO TRAFIC .....................................07-08.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPO TURISM ACTIV ........................30.04-03.05. .................. SFÂNTU GHEORGHE

EXPOAGROUTIL ................................28-31.05. ..............................................MAMAIA

EXPOAGROUTIL ................................Octombrie / October ............................. PITEŞTI

Page 19: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 17

EXPOCASA .........................................08-11.10. .................................. CLUJ-NAPOCA

ExpoEnergiE........................................14-17.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPOFLOWERS .................................28-31.05. ..............................................MAMAIA

EXPONATURA ....................................Octombrie / October .....................CONSTANŢA

EXPOPLAST .......................................04-07.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ECOMEDIU .........................................14-16.10. ..................................................ARAD

EXPOMIL .............................................01-04.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

EXPOZIŢIA IT & C GALAŢI .................Mai / May ...............................................GALAŢI

EXPOZIŢIE DE FIER FORJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DE FIERARI DIN ŢINUTUL SECUIESC ..........................05-06.09. ....................... SFÂNTU GHEORGHE

EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ

CANINĂ ...............................................07-08.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ DEPORUMBEI DE AGREMENT, PĂSĂRIDE CURTE ŞI ANIMALE MICI ............15-18.01. .................................. CLUJ-NAPOCA

FFABRICAT ÎN MARAMUREŞ ..............Noiembrie (prima decadă) / ........... BAIA MARE November (first decade)

FESTIVALUL BERII .............................15-17.08. ............................................... BRĂILA

FESTIVALUL BERII .............................August / August ................................. SUCEAVA

FESTIVALUL BERII ŞI AL BĂUTURILOR RĂCORITOARE ..........02-05.07. ............................................FOCŞANI

FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE ....................................20.06. ............................ SFÂNTU GHEORGHE

FESTIVALUL GRĂDINILOR ................Mai / May .................................................. SIBIU

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL

DE CIOCOLATĂ “CHOCOFEST - DULCE SECUIME” ..............................26-27.09. ....................... SFÂNTU GHEORGHE

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI BACHUS ............23-25.10. ............................................FOCŞANI

Page 20: ok ok interior catalog 2015.indd

18 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI ...Octombrie / October .........................FĂLTICENI

FLORA Şl GRĂDINA ...........................01.04-03.05. .............................PIATRA NEAMŢ

FLORA ŞI GRĂDINA ...........................18-21.06. ..................................PIATRA NEAMŢ

FLOREX ..............................................26-29.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

FLOREX ..............................................08-11.10. .................................. CLUJ-NAPOCA

FORESTA ............................................17-20.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

GGALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI & TOPUL FIRMELOR 2014 .................Octombrie / October .......................... SUCEAVA

GALA TOP 10 SUCEVENI...................Decembrie / December ..................... SUCEAVA

GASTROPAN ......................................19-22.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GAUDEAMUS .....................................18-22.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GHIDUL MIRESEI ...............................20-22.02. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GHIDUL MIRESEI ...............................22-24.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GHIDUL MIRESEI ...............................25-27.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GHIDUL NUNŢII 2015 .........................06-08.03. ............................................... BRĂILA

GIFTS SHOW ......................................02-05.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GOOD WINE .......................................20-22.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

GOOD WINE .......................................20-22.11. .................... BUCUREŞTI - RomexpoGUSTOS DE ALBA ..............................22-24.05. .........................................ALBA IULIA

HHAI LA ŞCOALĂ ..................................04-06.09. ........................................... SUCEAVA

HERVEX - International Conference and Exhibition of Hydraulics and Pneumatics .................04-06.11. ...............CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA

HORA BUCOVINEI FRASIN ...............17.05. ................................................ SUCEAVA

Page 21: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 19

IIMM FORUM .......................................12-14.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

INDAGRA ............................................28.10-01.11. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

INDAGRA FOOD .................................28.10-01.11. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

INSTALCONSTRUCT Brăila 2015 ......24-26.04. ............................................... BRĂILA

INTERNET & MOBILE WORLD ..........20-22.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

INVENTIKA ..........................................14-17.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ÎNVIERE Şl TRADIŢII ..........................04-09.04. ........................................... SUCEAVA

KKIDEX ..................................................28-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

LLILIPUT BABY EXPO ..........................16-17.05. ....................... SFÂNTU GHEORGHE

LUMEA COPIILOR ..............................29-31.05. ........................................ TIMIŞOARA

MMARAMEDICA ....................................26-28.02. ........................................ BAIA MARE

MATERIAL CONSTRUCT &CLIMATERM ........................................19-23.03. ..................................PIATRA NEAMŢ

MOBEXPO ..........................................08-11.10. .................................. CLUJ-NAPOCA

MODEXPO ..........................................01-04.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

MODEXSTIL ........................................27-31.05. .................................. CLUJ-NAPOCA

MOZAIC DE SERVICII ........................14-16.10. ..................................................ARAD

Page 22: ok ok interior catalog 2015.indd

20 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

NNAPOCA..............................................26-29.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

NAPOCA..............................................10-13.09. .................................. CLUJ-NAPOCA

NUNTA DE LA A LA Z ..........................13-15.02. ........................................ BAIA MARE

OOUTLET CONFECŢII ŞI TRICOTAJE ....Mai / May ......................................... BOTOŞANI

PPET EXPO ...........................................15-17.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

PETRECERI DE VIS ...........................20-22.02. ..................................................ARAD

PRAHOVA BANK-IMOB EXPO ...........29-31.05. ........................................... PLOIEŞTI

PRAHOVA CONF ................................17-20.09. ........................................... PLOIEŞTI

PRAHOVA CONSTRUCT AMBIENT ...22-25.04. ........................................... PLOIEŞTI

PRINT AND PACKAGING EXPO ........14-15.11. ....................... SFÂNTU GHEORGHE

PRINT & SIGN .....................................02-05.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

PRO INVENT .......................................17-20.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

PRO WOOD EXPO BUCOVINA (WOOD&HOUSE EXPO BUCOVINA) ...01-04.10. ................................................SUCEAVA

PRODUS ÎN ROMÂNIA .......................25-28.02. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

RRAILF-ROMCONTROLA .....................14-17.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

REVELION 2015/2016 ........................31.12. ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

RIVULUS DOMINARUM .....................25-27.09. ........................................ BAIA MARE

ROMANIAN NAUTIC EXPO ................12-15.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ROMENVIROTEC ...............................22-25.04. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 23: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 21

ROMHOTEL ........................................12-15.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ROMMEDICA ......................................22-25.04. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ROMTHERM .......................................26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

SSALON AUTO ......................................26-29.03. ........................................... PLOIEŞTI

SALON AUTO ......................................Mai / May ......................................... BOTOŞANI

SALON AUTO ...................................... Iunie / June ............................................ BUZĂU

SALON AUTO ......................................18-21.06. ..................................PIATRA NEAMŢ

SALON AUTO ......................................Septembrie / September ................. BOTOŞANI

SALON DE CARTE .............................09.05. ............................................. BAIA MARE

SALON DOTĂRI HOTELIERE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ....................26-29.03. ..............................................MAMAIA

SALON INVENTICA ............................09.05. ............................................. BAIA MARE

SALONUL AUTO BUCOVINA &EXPO FINANCE ..................................19-21.06. ........................................... SUCEAVA

SALONUL AUTO SIBIU .......................Mai / May .................................................. SIBIU

SALONUL AUTO SLOBOZIA ..............02-04.09. ..........................................SLOBOZIA

SALONUL AUTO VRANCEA ...............11-14.06. ............................................FOCŞANI

SALONUL CERCETĂRII .....................Mai / May .............................................BRAŞOV

SALONUL CERCETĂRII ENERGIEI REGENERABILE & PROTECŢIA MEDIULUI ...........................................20-22.05. ..........................................SLOBOZIA

SALONUL DE CONSTRUCŢII ŞI

ARHITECTURĂ ...................................20-22.05. ..........................................SLOBOZIA

SALONUL DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE & PROTECŢIA MEDIULUI ......................20-22.05. ..........................................SLOBOZIA

SALONUL INDUSTRIEI CREATIVE ....25-27.09. ........................................ BAIA MARE

Page 24: ok ok interior catalog 2015.indd

22 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE ......19-22.11. ........................................ TIMIŞOARA

SALONUL INVENTATORILOR MARAMUREŞENI ...............................28-29.05. ........................................ BAIA MARE

SALONUL MIRESELOR .....................29.01-01.02. ............................. CLUJ-NAPOCA

SALONUL MIRESELOR ......................29.10-01.11. ............................. CLUJ-NAPOCA

SALONUL MIRILOR ............................13-15.02. ........................................ TIMIŞOARA

SALONUL PENTRU PĂRINŢI

ŞI NOU-NĂSCUŢI ...............................13-15.02. ........................................ BAIA MARE

SALONUL PRODUSELOR

ALIMENTARE & SALON DE CARTE ....19-22.12. ........................................... SUCEAVA

SALONUL PRODUSELOR BIO ..........Octombrie / October ....................... BAIA MARE

SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII ....17-20.09. ............................................CRAIOVA

SALONUL TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN MARAMUREŞ .................................25-27.09. ........................................ BAIA MARE

SALONUL “VINE VACANŢA” ..............30-31.05. ........................................ BAIA MARE

SĂRBĂTOAREA PÂINII ......................Octombrie / October ....................... BAIA MARE

SEB - SALON EXPOZIŢIONAL

BEAUTY ..............................................20-22.03. ..............................................MAMAIA

SERBĂRILE TOAMNEI

BUCOVINENE .....................................16-18.10. ........................................... SUCEAVA

SIBIUBOOKFEST ................................ Iunie / June ............................................... SIBIU

SIBIUBOOKFESTIVAL ........................Septembrie / September .......................... SIBIU

SMART PARK...................................... Iunie / June ............................................... SIBIU

SPORT SALON ...................................12-15.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

SUMMER BAZAR ................................26-28.06. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

SUMMER BAZAR ................................10-12.07. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

SUMMER BAZAR ................................17-19.07. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 25: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 23

TT.I.T. - TÂRGUL

INTERNAŢIONAL TEHNIC ..................17-20.03. .................................. CLUJ-NAPOCA

TÂRG DE CARTE LIBRIS ...................10-13.09. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE CRĂCIUN ...........................18-20.12. ........................................ TIMIŞOARA

TÂRG DE IARNĂ .................................03-06.12. ..................................................ARAD

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................25-29.03. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................20-24.05. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................24-28.06. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................05-09.08. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................23-27.09. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................04-09.11. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..............................09-13.12. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRG DE JOBURI ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ.................................22-24.05. ............................................CRAIOVA

TÂRG DE MOBILĂ - TOTUL PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE ................26-29.03. ..............................................MAMAIA

TÂRG DE PAŞTE ................................01-10.04. ......................................CONSTANŢA

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE I ................................12-15.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE II ...............................26-29.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE III ..............................22-25.04. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 26: ok ok interior catalog 2015.indd

24 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IV ..............................27-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE V ...............................16-20.09. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VI ..............................01-04.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VII .............................14-17.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VIII ............................28.10-01.11. ............... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IX ..............................12-15.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE X ...............................18-22.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRG DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT .........................................Sept.-Oct. / September-October ..............ARAD

TÂRG EDUCAŢIONAL ŞI JOB-URI .......................................... Iulie / July ........................................ BOTOŞANI

TÂRGUL ALIMENTA ............................24-26.06. ........................................... SUCEAVA

TÂRGUL ALIMENTA ............................11-13.09. ........................................... SUCEAVA

TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC................................. Iulie / July .......CÂMPULUNG MOLDOVENESC

TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI .........18-20.07. ..........................................FĂLTICENI

TÂRGUL APICOL “Pentru un viitor sănătos” ......................................21-22.02. .................................. CLUJ-NAPOCA

TÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR ..............................19-22.12. ........................................... SUCEAVA

TÂRGUL CADOURILOR DE CRACIUN ......................................03-06.12. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN ......................................16-19.12. ............ DROBETA TURNU SEVERIN

TÂRGUL CADOURILOR SARBĂTORILOR DE IARNĂ ..............16-20.12. .................................. CLUJ-NAPOCA

Page 27: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 25

TÂRGUL DE FLORI - PARADISUL FLORILOR...........................................13-16.04. ............ DROBETA TURNU SEVERIN

TÂRGUL DE INDUSTRIA LEMNULUI ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE – EXPOWOOD ............Mai / May .............................................BRAŞOV

TÂRGUL DE MEDIU GALMEDIU 2015 ....Decembrie / December .........................GALAŢI

TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA ........13-15.02. ........................................... SUCEAVA

TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ ..................20-23.05. ..................................... ALEXANDRIA

TÂRGUL DE TOAMNĂ ........................28-31.10. ..................................... ALEXANDRIA

TÂRGUL DE TURISM .........................05-08.11. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ........27.02-01.03. .................................CONSTANŢA

TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ........23-25.10. ......................................CONSTANŢA

TÂRGUL DE VARĂ BUCOVINA ..........01.07-31.08. ...................................... SUCEAVATÂRGUL ENERGIILOR REGENERABILE SI ALTERNATIVE ...28-29.05. ........................................ BAIA MARE

TÂRGUL FASHION & BEAUTY...........11-15.03. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL FASHION & BEAUTY...........20-24.05. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL FASHION & BEAUTY...........09-13.09. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL FASHION & BEAUTY...........07-11.10. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL FASHION & BEAUTY...........18-22.11. ............................................FOCŞANI

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU - RIVULUS DOMINARIUM TINERET .....................Decembrie (prima decadă) / .......... BAIA MARE December (first decade)

TÂRGUL GĂLĂŢEAN DE TOAMNĂ ....Octombrie / October ..............................GALAŢI

TÂRGUL GOSPODARULUI ................18-21.03. ..................................... ALEXANDRIA

TÂRGUL GRĂDINARULUI ..................20-22.03. .........................................ALBA IULIA

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞI MUZICĂ .......................Martie / March .....................................BRAŞOV

TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI ..................27.02-01.03. ....... DROBETA TURNU SEVERIN

TÂRGUL MOŞULUI .............................04-06.12. .................................. CLUJ-NAPOCA

Page 28: ok ok interior catalog 2015.indd

26 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

TÂRGUL NEGUSTORILOR ................20-23.12. ............ DROBETA TURNU SEVERIN

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE.................................09.05. ............................................. BAIA MARE

TÂRGUL PENTRU NUNŢI ..................20-22.03. ..............................................MAMAIA

TÂRGUL PRIMĂVERII ........................16-19.04. ..................................................ARAD

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................29.01-02.02. .............................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................07-11.04. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................20-24.05. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................02-05.07. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................13-16.08. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................11-14.09. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................14-18.10. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................12-15.11. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ...........................................18-22.12. ..................................PIATRA NEAMŢ

TÂRGUL ŞCOLARULUI ......................01-05.09. ............ DROBETA TURNU SEVERIN

TÂRGUL UNIVESITARIA.....................09.05. ............................................. BAIA MARE

TEB EXPO...........................................21-23.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TIB .....................................................14-17.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TIBCO ..................................................28-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TINIMTEX ............................................25.02-01.03. .........................................MAMAIA

TINIMTEX ............................................13-17.05. ..............................................MAMAIA

TINIMTEX ............................................16-20.09. ..............................................MAMAIA

Page 29: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 27

TINIMTEX ............................................18-22.11. ..............................................MAMAIA

TINIMTEX PITEŞTI .............................14-18.10. .............................................. PITEŞTI

TMA .....................................................28-31.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TOMIS YACHT & SALON AUTO .........11-14.06. ......................................CONSTANŢA

TOP AUTO...........................................11-14.06. .............................................ORADEA

TOP EXPO ..........................................01-04.10. .............................................ORADEA

TOP MARIAGE & EVENTS .................30.01-01.02. ........................................ORADEA

TOP MARIAGE & EVENTS .................20-22.11. .............................................ORADEA

TOP TRAVEL .......................................30.01-01.02. ........................................ORADEA

TRANSILVANIA GAMES CONVENTION .....................................21-24.05. .................................. CLUJ-NAPOCA

TRANSILVANIA HUNTING & FISHING ..............................................08-10.05. .................................. CLUJ-NAPOCA

TRANSPORT-AR ................................05-07.06. ..................................................ARAD

TTR I ....................................................12-15.03. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

TTR II ...................................................12-15.11. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

UUNIVERSUL CASEI TALE ...................07-10.05. ........................................ TIMIŞOARA

UNIVERSUL COPIILOR ......................28-30.08. ..................................................ARAD

UNIVERSUL COPILĂRIEI ...................28-31.05. ............................................... VASLUI

UNIVERSUL DULCIURILOR LA PLOIEŞTI .......................................04-06.12. ........................................... PLOIEŞTI

VVACANŢĂ, SPORT, TURISM ..............Aprilie - Mai / April - May ................... SUCEAVA

VENDING EXPO .................................12-14.05. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 30: ok ok interior catalog 2015.indd

28 INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX

WWELLNESS SHOW .............................01-04.10. .................... BUCUREŞTI - Romexpo

ZZILELE RECOLTEI ..............................25-27.09. ............................................... VASLUI

ZILELE RECOLTEI ..............................10-11.10. .................................. CLUJ-NAPOCA

ZILELE VIEI ŞI VINULUI .....................27-29.11. ............................................... VASLUI

ZIUA CEA MARE - Expoziţia şi târgul nunţilor şi evenimentelor............14.02. ............................ SFÂNTU GHEORGHE

ZIUA RECOLTEI ..................................15-18.10. ............................................CRAIOVA

ZOOPET ..............................................08-10.05. .................................. CLUJ-NAPOCA

Page 31: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 32: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 33: ok ok interior catalog 2015.indd

Index cronologIc pe lunI

Monthly Index

2

Page 34: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 35: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 33

IANUARIE / JANUARY15-18.01 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ DE PORUMBEI DE AGREMENT, PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ........................................... CLUJ-NAPOCA

26.01-02.02 CIRQUE DU SOLEIL .........................BUCUREŞTI - Romexpo

29.01-01.02 SALONUL MIRESELOR .................................. CLUJ-NAPOCA

29.01-02.02 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

30.01-01.02 TOP TRAVEL ............................................................. ORADEA

30.01-01.02 TOP MARRIAGE & EVENTS ..................................... ORADEA

FEBRUARIE / FEBRUARY06-08.02 BISTRIŢA MARIAGE FEST ...................................... BISTRIŢA

06-09.02 COSMETICS BEAUTY HAIR ......................DROBETA TURNU SEVERIN

11-15.02 CONTEX “VALENTINE’S DAY” ..................................CRAIOVA

13-15.02 NUNTA DE LA A LA Z ............................................BAIA MARE

13-15.02 SALONUL PENTRU PĂRINŢI ŞI NOU-NĂSCUŢI ......................................................BAIA MARE

13-15.02 TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA ..............................SUCEAVA

13-15.02 SALONUL MIRILOR ..............................................TIMIŞOARA

14.02 ZIUA CEA MARE - EXPOZIŢIA ŞI TÂRGUL NUNŢILOR ŞI EVENIMENTELOR .........SFÂNTU GHEORGHE

14.02 BAL VIENEZ .........................................SFÂNTU GHEORGHE

20-22.02 PETRECERI DE VIS ....................................................... ARAD

20-22.02 GHIDUL MIRESEI ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

21-22.02 TÂRGUL APICOL “PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS” .......................................... CLUJ-NAPOCA

25-28.02 PRODUS ÎN ROMÂNIA .....................BUCUREŞTI - Romexpo

25.02-01.03 TINIMTEX ................................................................... MAMAIA

Page 36: ok ok interior catalog 2015.indd

34 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

26.02 - 01.03 EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE ..................................BUCUREŞTI - ROMEXPO

26-28.02 MARAMEDICA .......................................................BAIA MARE

26.02-01.03 AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL ................. CLUJ-NAPOCA

26.02-01.03 DECOMOB ...................................................... CLUJ-NAPOCA

27.02-01.03 BUCHAREST PET EXHIBITION ........BUCUREŞTI - Romexpo

27.02-01.03 TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI ........ DROBETA TURNU SEVERIN

27.02-01.03 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ........................CONSTANŢA

Februarie / February EVENTS & MARRIAGES ........................................BOTOŞANI

MARTIE / MARCH04-06.03 ENREG - EXPOZIŢIE DE ENERGII REGENERABILE ....... ARAD

04-08.03 CONTEX “ZIUA FEMEII” ............................................CRAIOVA

06-08.03 GHIDUL NUNŢII 2015 ...................................................BRĂILA

07-08.03 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ CANINĂ ....... CLUJ-NAPOCA

11-15.03 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ................................ FOCŞANI

12-14.03 IMM FORUM ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 TTR I ..................................................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 ROMANIAN NAUTIC EXPO ..............BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 EXPO SPORT ŞI AGREMENT ..........BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE I ...............................BUCUREŞTI - Romexpo

17-20.03 T.I.T. - TÂRGUL INTERNAŢIONAL TEHNIC ............................................................ CLUJ-NAPOCA

17-20.03 PRO INVENT ................................................... CLUJ-NAPOCA

17-20.03 FORESTA ........................................................ CLUJ-NAPOCA

18-21.03 TÂRGUL GOSPODARULUI ................................ALEXANDRIA

19-22.03 CONFORT CONSTRUCT & INSTAL .............................. ARAD

19-23.03 MATERIAL CONSTRUCT & CLIMATERM ...... PIATRA NEAMŢ

Page 37: ok ok interior catalog 2015.indd

35ROMEXPO 2015

19-22.03 GASTROPAN .....................................BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.03 TÂRGUL GRĂDINARULUI .....................................ALBA IULIA

20-22.03 GOOD WINE ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA - SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE .................................SUCEAVA

20-22.03 TÂRGUL PENTRU NUNŢI .......................................... MAMAIA

20-22.03 SEB - SALON EXPOZIŢINAL BEAUTY ...................... MAMAIA

25-29.03 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE .............................................. PIATRA NEAMŢ

26-29.03 CONSTRUCT EXPO .........................BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 AMBIENT EXPO ................................BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 ROMTHERM ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 ANTIQUE MARKET I .........................BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 EXPO FLOWERS & GARDEN ..........BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE II ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 NAPOCA .......................................................... CLUJ-NAPOCA

26-29.03 FLOREX ........................................................... CLUJ-NAPOCA

26-29.03 ECOVITA .......................................................... CLUJ-NAPOCA

26-29.03 SALON DOTĂRI HOTELIERE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ........................................... MAMAIA

26-29.03 TÂRG DE MOBILĂ - TOTUL PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE ....................................................... MAMAIA

26-29.03 SALON AUTO ........................................................... PLOIEŞTI

31.03-04.04 EXPO BISTRIŢA - PRIMĂVARA CADOURILOR TÂRG DE BUNURI DE LARG CONSUM ................. BISTRIŢA

Martie-Aprilie / A(R)PICULTURA ............................................................. ARADMarch-April

Martie / March TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞI MUZICĂ ..................................................................... BRAŞOV

Page 38: ok ok interior catalog 2015.indd

36 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

APRILIE / APRIL01.04-03.05 FLORA ŞL GRĂDINA ...................................... PIATRA NEAMŢ

01-05.04 CONTEX “SĂRBĂTOAREA FLORIILOR” ..................CRAIOVA

01-10.04 TÂRG DE PAŞTE ................................................CONSTANŢA

04-05.04 CASA MEA, GRĂDINA MEA .................SFÂNTU GHEORGHE

04-09.04 ÎNVIERE ŞL TRADIŢII ..............................................SUCEAVA

07-11.04 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

13-16.04 TÂRGUL DE FLORI - PARADISUL FLORILOR .................................DROBETA TURNU SEVERIN

16-19.04 TÂRGUL PRIMĂVERII .................................................... ARAD

16-19.04 DOLJCONSTRUCT ...................................................CRAIOVA

16-19.04 CLIMATERM & MOBEX .............................................CRAIOVA

22-25.04 ROMENVIROTEC ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

22-25.04 ROMMEDICA .....................................BUCUREŞTI - Romexpo

22-25.04 TÂRG DE PRODUSE

TRADIŢIONALE III .............................BUCUREŞTI - Romexpo

22-25.04 PRAHOVA CONSTRUCT AMBIENT ......................... PLOIEŞTI

23-26.04 AGRARIA ......................................................... CLUJ-NAPOCA

24-25.04 EDU2JOB ....................................................................... ARAD

24-26.04 INSTALCONSTRUCT BRĂILA 2015 ............................BRĂILA

30.04-03.05 EXPO TURISM ACTIV ..........................SFÂNTU GHEORGHE

Aprilie / April EXPO MEDICA & SANA ........................................... BISTRIŢA

Aprilie / April AGRO-ALIMENTA EDIŢIA DE PRIMĂVARĂ ..........BOTOŞANI

Aprilie-Mai / April-May VACANŢĂ, SPORT, TURISM ....................................SUCEAVA

MAI / MAY07-10.05 AGROTEX .................................................................CRAIOVA

07-10.05 AGRALIMENT ............................................................CRAIOVA

07-10.05 UNIVERSUL CASEI TALE .....................................TIMIŞOARA

Page 39: ok ok interior catalog 2015.indd

37ROMEXPO 2015

08-10.05 AUTO PRO 2015 ..........................................................BRĂILA

08-10.05 EAST EUROPEAN COMIC CON ..........BUCUREŞTI - Romexpo

08-10.05 ZOOPET .......................................................... CLUJ-NAPOCA

08-10.05 TRANSILVANIA HUNTING & FISHING ........... CLUJ-NAPOCA

09.05 TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE .............BAIA MARE

09.05 TÂRGUL UNIVESITARIA .......................................BAIA MARE

09.05 SALON DE CARTE ................................................BAIA MARE

09.05 SALON INVENTICA ...............................................BAIA MARE

12-14.05 VENDING EXPO ................................BUCUREŞTI - Romexpo

13-16.05 DEMO METAL ....................................BUCUREŞTI - Romexpo

13-16.05 CLEANING SHOW ............................BUCUREŞTI - Romexpo

13-17.05 TINIMTEX ................................................................... MAMAIA

15-17.05 PET EXPO .........................................BUCUREŞTI - Romexpo

16-17.05 LILIPUT BABY EXPO ...........................SFÂNTU GHEORGHE

17.05 HORA BUCOVINEI FRASIN .....................................SUCEAVA

20-22.05 SALONUL DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ .......................................................SLOBOZIA

20-22.05 SALONUL DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE & PROTECŢIA MEDIULUI ......................SLOBOZIA

20-22.05 SALONUL CERCETĂRII ENERGIEI REGENERABILE & PROTECŢIA MEDIULUI ..........SLOBOZIA

20-23.05 TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ ..................................ALEXANDRIA

20-24.05 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ................................ FOCŞANI

20-24.05 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE .......... PIATRA NEAMŢ

20-24.05 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

21-24.05 TRANSILVANIA GAMES CONVENTION ......... CLUJ-NAPOCA

22-24.05 GUSTOS DE ALBA .................................................ALBA IULIA

22-24.05 GHIDUL MIRESEI ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

Page 40: ok ok interior catalog 2015.indd

38 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

22-24.05 TÂRG DE JOBURI ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ ....CRAIOVA

27-31.05 CONTEX “ZILELE MUNICIPIULUI” ...........................CRAIOVA

27-31.05 TÂRG DE PRODUSE TRADITIONALE IV ............................BUCUREŞTI - Romexpo

27-31.05 BOOKFEST .......................................BUCUREŞTI - Romexpo

27-31.05 MODEXSTIL .................................................... CLUJ-NAPOCA

28-29.05 TÂRGUL ENERGIILOR REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE ...................................................BAIA MARE

28-29.05 SALONUL INVENTATORILOR MARAMUREŞENI ..................................................BAIA MARE

28-31.05 TIBCO ................................................BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 KIDEX ................................................BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 AUTOEXPOTEHNICA .......................BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 AUTO EXPO ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 TMA ....................................................BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 EXPOAGROUTIL ........................................................ MAMAIA

28-31.05 EXPOFLOWERS ........................................................ MAMAIA

28-31.05 UNIVERSUL COPILĂRIEI ............................................VASLUI

28.05-01.06 EXPO BISTRIŢA ESTIVAL ........................................ BISTRIŢA

29-31.05 AUTOSHOW ..............................................................CRAIOVA

29-31.05 PRAHOVA BANK- IMOB EXPO ................................ PLOIEŞTI

29-31.05 LUMEA COPIILOR .................................................TIMIŞOARA

29.05-01.06 BÂLCI .............................................................. PIATRA NEAMŢ

30-31.05 SALONUL “VINE VACANŢA” .................................BAIA MARE

Mai / May OUTLET CONFECŢII ŞI TRICOTAJE ....................BOTOŞANI

Mai / May SALON AUTO .........................................................BOTOŞANI

Mai / May SALONUL CERCETĂRII ............................................ BRAŞOV

Mai / May TÂRGUL DE INDUSTRIA LEMNULUI ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE – EXPOWOOD ....... BRAŞOV

Page 41: ok ok interior catalog 2015.indd

39ROMEXPO 2015

Mai / May ABSOLVENŢII ÎN FAȚA COMPANIILOR - AFCO ...... BRAŞOV

Mai / May EXPOZIŢIA IT & C GALAŢI ..........................................GALAŢI

Mai / May DENTA & PHARMA ..................................................... MAMAIA

Mai / May EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL ............................... SĂLAJ

Mai / May FESTIVALUL GRĂDINILOR ............................................SIBIU

Mai / May SALONUL AUTO SIBIU ...................................................SIBIU

IUNIE / JUNE05-07.06 TRANSPORT-AR ............................................................ ARAD

06-07.06 AUTOTOTAL BUSINESS SHOW .......BUCUREŞTI - Romexpo

11-14.06 TOMIS YACHT & SALON AUTO ..........................CONSTANŢA

11-14.06 SALONUL AUTO VRANCEA .................................... FOCŞANI

11-14.06 TOP AUTO ................................................................. ORADEA

12-14.06 BUCHAREST WHEELS ARENA ........BUCUREŞTI - Romexpo

18-21.06 FLORA ŞI GRĂDINA ....................................... PIATRA NEAMŢ

18-21.06 SALON AUTO ................................................. PIATRA NEAMŢ

19-21.06 SALONUL AUTO BUCOVINA & EXPO FINANCE ..................................................................SUCEAVA

20.06 BEAUTY EXPO .....................................SFÂNTU GHEORGHE

20.06 FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE ....................SFÂNTU GHEORGHE

24-28.06 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE .......... PIATRA NEAMŢ

24-26.06 TÂRGUL ALIMENTA .................................................SUCEAVA

24-27.06 CONSTRUCT EXPO .................DROBETA TURNU SEVERIN

26-28.06 SUMMER BAZAR ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

Iunie / June SALON AUTO ............................................................... BUZĂU

Iunie / June SMART PARK ..................................................................SIBIU

Iunie / June SIBIUBOOKFEST ............................................................SIBIU

Page 42: ok ok interior catalog 2015.indd

40 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

IULIE / JULY01.07-31.08 TÂRGUL DE VARĂ BUCOVINA ...............................SUCEAVA

02-05.07 FESTIVALUL BERII ŞI AL BĂUTURILOR RĂCORITOARE ............................... FOCŞANI

02-05.07 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

10-12.07 SUMMER BAZAR ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

15.07 CONCERT .........................................BUCUREŞTI - Romexpo

17-19.07 SUMMER BAZAR ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

18-20.07 TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI ............................ FĂLTICENI

Iulie / July TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC .................. CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Iulie / July TÂRG EDUCAŢIONAL ŞI JOB-URI ........................BOTOŞANI

AUGUST / AUGUST05.08 CONCERT .........................................BUCUREŞTI - Romexpo

05-09.08 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ......................................... PIATRA NEAMŢ

13-16.08 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

15-17.08 FESTIVALUL BERII ......................................................BRĂILA

21-23.08 ANTIKA-TÂRG DE ANTICHITĂŢI ............................. BISTRIŢA

26-29.08 AGRALIMEX .......................................................ALEXANDRIA

28-30.08 UNIVERSUL COPIILOR ................................................. ARAD

28-30.08 AGROBIHOR ............................................................. ORADEA

August / August FESTIVALUL BERII ..................................................SUCEAVA

SEPTEMBRIE / SEPTEMBER01-05.09 TÂRGUL ŞCOLARULUI .............DROBETA TURNU SEVERIN

02-04.09 ENTERTAINMENT ARENA ................BUCUREŞTI - Romexpo

02-04.09 SALONUL AUTO SLOBOZIA ...................................SLOBOZIA

Page 43: ok ok interior catalog 2015.indd

41ROMEXPO 2015

02-05.09 PRINT & SIGN ...................................BUCUREŞTI - Romexpo

02-05.09 GIFTS SHOW ....................................BUCUREŞTI - Romexpo

04-06.09 HAI LA ŞCOALĂ .......................................................SUCEAVA

04-07.09 PRAHOVA CONF ...................................................... PLOIEŞTI

05-06.09 BISTRIŢA AUTO SHOW ........................................... BISTRIŢA

05-06.09 EXPOZIŢIE DE FIER FORJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DE FIERARI’ DIN ŢINUTUL SECUIESC ............................................SFÂNTU GHEORGHE

09-13.09 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ................................ FOCŞANI

10-13.09 AGROMALIM .................................................................. ARAD

10-13.09 NAPOCA .......................................................... CLUJ-NAPOCA

10-13.09 TÂRG DE CARTE LIBRIS .............................. PIATRA NEAMŢ

11-13.09 TÂRGUL ALIMENTA .................................................SUCEAVA

11-14.09 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ....................................................... PIATRA NEAMŢ

16-20.09 BIFE-SIM ...........................................BUCUREŞTI - Romexpo

16-20.09 ANTIQUE MARKET II ........................BUCUREŞTI - Romexpo

16-20.09 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE V .............................BUCUREŞTI - Romexpo

16-20.09 TINIMTEX ................................................................... MAMAIA

17-20.09 SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII ...................CRAIOVA

17-20.09 PRAHOVA CONF ...................................................... PLOIEŞTI

18-20.09 APULUM AGRARIA ................................................ALBA IULIA

23-25.09 AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI .............SLOBOZIA

23-27.09 CONTEX - TOAMNA ..................................................CRAIOVA

23-27.09 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE .............................................. PIATRA NEAMŢ

25-27.09 GHIDUL MIRESEI ..............................BUCUREŞTI - Romexpo

25-27.09 RIVULUS DOMINARUM ........................................BAIA MARE

25-27.09 SALONUL INDUSTRIEI CREATIVE ......................BAIA MARE

Page 44: ok ok interior catalog 2015.indd

42 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

25-27.09 SALONUL TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN MARAMUREŞ ........................................................BAIA MARE

25-27.09 ZILELE RECOLTEI .......................................................VASLUI

26-27.09 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CIOCOLATĂ “CHOCOFEST - DULCE SECUIME” ....SFÂNTU GHEORGHE

Septembrie / September SALON AUTO .........................................................BOTOŞANI

Septembrie / September AGRICULTURA 2015 ....................................................BRĂILA

Septembrie / September SIBIUBOOKFESTIVAL .....................................................SIBIU

Septembrie-Octombrie TÂRG DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT ............................ ARADSeptember-October

OCTOMBRIE / OCTOBER01-04.10 EXPOMIL ...........................................BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 COSMETICS BEAUTY HAIR .............BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 MODEXPO .........................................BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VI ............................BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 WELLNESS SHOW ...........................BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 TOP EXPO ................................................................. ORADEA

01-04.10 PRO WOOD EXPO BUCOVINA (WOOD&HOUSE EXPO BUCOVINA) ......................SUCEAVA

01-04.10 EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN .................................................SUCEAVA

07-08.10 EXPO TRAFIC ...................................BUCUREŞTI - Romexpo

07-11.10 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ................................ FOCŞANI

08-11.10 EXPOCASA ..................................................... CLUJ-NAPOCA

08-11.10 MOBEXPO ....................................................... CLUJ-NAPOCA

08-11.10 FLOREX ........................................................... CLUJ-NAPOCA

08-11.10 ECOVITA .......................................................... CLUJ-NAPOCA

Page 45: ok ok interior catalog 2015.indd

43ROMEXPO 2015

08-11.10 EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE ................................BUCUREŞTI - Romexpo

10-11.10 ZILELE RECOLTEI .......................................... CLUJ-NAPOCA

10-11.10 CONSTRUCT EXPO ............................SFÂNTU GHEORGHE

14-16.10 ECOMEDIU ..................................................................... ARAD

14-16.10 MOZAIC DE SERVICII .................................................... ARAD

14-17.10 TIB .....................................................BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 EXPOENERGIE .................................BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 INVENTIKA ........................................BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VII ...........................BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 RAILF-ROMCONTROLA ...................BUCUREŞTI - Romexpo

14-18.10 TINIMTEX PITEŞTI ......................................................PITEŞTI

14-18.10 TÂRGUL PRODUCĂRILOR AGRICOLI .......... PIATRA NEAMŢ

15-18.10 ZIUA RECOLTEI ........................................................CRAIOVA

16-18.10 SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE ....................SUCEAVA

20-22.10 INTERNET & MOBILE WORLD .........BUCUREŞTI - Romexpo

21-23.10 TEB EXPO .........................................BUCUREŞTI - Romexpo

21-25.10 EXPO BISTRIŢA-EDIŢIA DE TOAMNĂ TÂRG DE BUNURI DE LARG CONSUM ................. BISTRIŢA

21-25.10 CONTEX “TOAMNA” .................................................CRAIOVA

23-25.10 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ........................CONSTANŢA

23-25.10 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI BACHUS ........................................ FOCŞANI

28-31.10 TÂRGUL DE TOAMNĂ .......................................ALEXANDRIA

28.10-01.11 INDAGRA ...........................................BUCUREŞTI - Romexpo

28.10-01.11 INDAGRA FOOD ...............................BUCUREŞTI - Romexpo

28.10-01.11 ALL PACK ..........................................BUCUREŞTI - Romexpo

28.10-01.11 EXPO DRINK & WINE .......................BUCUREŞTI - Romexpo

Page 46: ok ok interior catalog 2015.indd

44 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

28.10-01.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VIII ..........................BUCUREŞTI - Romexpo

29.10-01.11 SALONUL MIRESELOR .................................. CLUJ-NAPOCA

Octombrie / October SALONUL PRODUSELOR BIO .............................BAIA MARE

Octombrie / October SĂRBĂTOAREA PÂINII .........................................BAIA MARE

Octombrie / October AGRO-ALIMENTA EDIŢIA DE TOAMNĂ ................BOTOŞANI

Octombrie / October BRAŞOV MEDICA ..................................................... BRAŞOV

Octombrie / October EXPONATURA .....................................................CONSTANŢA

Octombrie / October TÂRGUL GĂLĂŢEAN DE TOAMNĂ .............................GALAŢI

Octombrie / October EXPOAGROUTIL .........................................................PITEŞTI

Octombrie / October FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI ........................SUCEAVA

Octombrie / October GALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI & TOPUL FIRMELOR 2014 ..........................................SUCEAVA

NOIEMBRIE / NOVEMBER04-09.11 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ......................................... PIATRA NEAMŢ

04-06.11 HERVEX - INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXIBITION OF HYDRAULICS AND PNEUMATICS ......................CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA

04-07.11 EXPOPLAST ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

05-07.11 AR-MEDICA .................................................................... ARAD

05-07.11 ANGAJATORI DE TOP ......................BUCUREŞTI - Romexpo

05-08.11 TÂRGUL DE TURISM ............................................... FOCŞANI

12-15.11 TTR II .................................................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.11 ROMHOTEL .......................................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IX ............................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.11 SPORT SALON ..................................BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.11 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

Page 47: ok ok interior catalog 2015.indd

45ROMEXPO 2015

14-15.11 PRINT AND PACKAGING EXPO ..........SFÂNTU GHEORGHE

Noiembrie / November(prima decadă) FABRICAT ÎN MARAMUREŞ .................................BAIA MARE(first decade)

18-22.11 GAUDEAMUS .................................BUCUREŞTI - ROMEXPO

18-22.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE X ..........................BUCUREŞTI - ROMEXPO

18-22.11 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ................................ FOCŞANI

18-22.11 TINIMTEX ................................................................... MAMAIA

19-21.11 DENTA ............................................BUCUREŞTI - ROMEXPO

19-22.11 SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE .........................TIMIŞOARA

20-22.11 GOOD WINE ......................................BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.11 TOP MARRIAGE & EVENTS ..................................... ORADEA

26-27.11 DRUMUL VINULUI .................................................... PLOIEŞTI

27-29.11 ZILELE VIEI ŞI VINULUI ...............................................VASLUI

DECEMBRIE / DECEMBER02-06.12 CONTEX “LUNA CADOURILOR” ..............................CRAIOVA

03-06.12 TÂRG DE IARNĂ ............................................................ ARAD

03-06.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN ...........................................BUCUREŞTI - Romexpo

03-06.12 ANTIQUE MARKET III .......................BUCUREŞTI - Romexpo

04-06.12 TÂRGUL MOŞULUI ......................................... CLUJ-NAPOCA

04-06.12 UNIVERSUL DULCIURILOR LA PLOIEŞTI .............. PLOIEŞTI

04-08.12 BUCURIILE IERNII ................................................... BISTRIŢA

09-13.12 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE .............................................. PIATRA NEAMŢ

11-14.12 CHRISTMAS DAY’S .....................................................BRĂILA

12-23.12 CHRISTMAS SHOPPING EVENT .......................CONSTANŢA

Page 48: ok ok interior catalog 2015.indd

46 INDEX CRONOLOGIC / MONTHLY INDEX

Decembrie / December TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU - (prima decadă) RIVULUS DOMINARIUM TINERET ......................BAIA MARE(first decade)

16-19.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN ......DROBETA TURNU SEVERIN

16-20.12 TÂRGUL CADOURILOR SARBĂTORILOR DE IARNĂ ........................... CLUJ-NAPOCA

18-20.12 TÂRG DE CRĂCIUN ..............................................TIMIŞOARA

18-22.12 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ..... PIATRA NEAMŢ

19-22.12 TÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR ........SUCEAVA

19-22.12 SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE ...............SUCEAVA

19-22.12 SALON DE CARTE ...................................................SUCEAVA

20-23.12 TÂRGUL NEGUSTORILOR ....... DROBETA TURNU SEVERIN

31.12 REVELION 2015/2016 ...................... BUCUREŞTI – Romexpo

Decembrie / December TÂRGUL DE MEDIU GALMEDIU 2015 ........................GALAŢI

Decembrie / December GALA TOP 10 SUCEVENI ........................................SUCEAVA

Page 49: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 50: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 51: ok ok interior catalog 2015.indd

Index pe doMenII de actIvItate

Index by sector

3

Page 52: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 53: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015 51

AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR / AGRICULTURE, HORTICULTURE, FORESTRY AND ANIMAL HUSBANDRY29.01-02.02 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

21-22.02 TÂRGUL APICOL “Pentru un viitor sănătos” ..... CLUJ-NAPOCA

20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA – SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE ................................... SUCEAVAMartie-Aprilie / March-April A®PICULTURA ..................................................................ARAD

07-11.04 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

23-26.04 AGRARIA ........................................................... CLUJ-NAPOCA

Aprilie / April AGRO – ALIMENTA Ediţia de primăvară .................. BOTOŞANI

07-10.05 AGROTEX ...................................................................CRAIOVA

07-10.05 AGRALIMENT ..............................................................CRAIOVA

20-24.05 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

28-31.05 EXPOAGROUTIL ...........................................................MAMAIA

Mai / May DENTA & PHARMA ........................................................MAMAIA

02-05.07 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

13-16.08 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

26-29.08 AGRALIMEX ......................................................... ALEXANDRIA

28-30.08 AGROBIHOR ................................................................ORADEA

10-13.09 AGROMALIM .....................................................................ARAD

11-14.09 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

18-20.09 APULUM AGRARIA ..................................................ALBA IULIA

23-25.09 AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI ...............SLOBOZIA

Sept. / September AgriCultura 2015 ............................................................. BRĂILA

01-04.10 PRO WOOD EXPO BUCOVINA ................................. SUCEAVA

08-11.10 ECOVITA ............................................................ CLUJ-NAPOCA

14-18.10 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

Page 54: ok ok interior catalog 2015.indd

52 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

28.10-01.11 INDAGRA ........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Octombrie / October AGRO – ALIMENTA Ediţia de toamnă ...................... BOTOŞANIOctombrie / October EXPOAGROUTIL ........................................................... PITEŞTI

12-15.11 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

18-22.12 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI........PIATRA NEAMŢ

AMBALAJE, HÂRTIE, CARTON ŞI MASE PLASTICE / PACKAGING, PAPER, CARDBOARD AND PLASTIC MATERIALS28.10-01.11 ALL PACK .......................................... BUCUREŞTI - Romexpo

04-07.11 EXPOPLAST ...................................... BUCUREŞTI - Romexpo

ANTICHITĂŢI, ARTIZANAT, ANTICARIAT, PRODUSE TRADIŢIONALE / ANTIQUES, HANDICRAFT, SECOND – HAND BOOKS, TRADITIONAL PRODUCTS12-15.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE I ............................... BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA – SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE.................. SUCEAVA

26-29.03 ANTIQUE MARKET I ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE II .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

04-09.04 ÎNVIERE ŞI TRADIŢII ................................................. SUCEAVA

22-25.04 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE III ............................. BUCUREŞTI - Romexpo

17.05 HORA BUCOVINEI FRASIN ....................................... SUCEAVA

27-31.05 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IV ............................ BUCUREŞTI - Romexpo

24-26.06 TÂRGUL ALIMENTA .................................................. SUCEAVA

18-20.07 TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI ................................ SUCEAVA

Page 55: ok ok interior catalog 2015.indd

53ROMEXPO 2015

Iulie / July TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC ........................................................ SUCEAVA

21-23.08 ANTIKA – TÂRG DE ANTICHITĂŢI .............................BISTRIŢA

11-13.09 TÂRGUL ALIMENTA ................................................... SUCEAVA

16-20.09 ANTIQUE MARKET II ........................ BUCUREŞTI - Romexpo

16-20.09 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE V ............................. BUCUREŞTI - Romexpo

25-27.09 SALONUL TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN MARAMUREŞ ..................................................... BAIA MARE

01-04.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VI ............................ BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VII ........................... BUCUREŞTI - Romexpo

28.10-01.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VIII .......................... BUCUREŞTI - Romexpo

Octombrie / October FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI .......................... SUCEAVA

12-15.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IX ............................ BUCUREŞTI - Romexpo

18-22.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE X ............................. BUCUREŞTI - Romexpo

03-06.12 ANTIQUE MARKET III ....................... BUCUREŞTI - Romexpo

19-22.12 SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE.................. SUCEAVA

AUTOVEHICULE, SERVICE AUTO, ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII SPECIFICE / MOTOR VEHICLES, CAR SERVICE, SPECIFIC EQUIPMENT AND ACCESSORIES26-29.03 SALON AUTO ............................................................. PLOIEŞTI

08-10.05 AUTO PRO 2015 ............................................................ BRĂILA

28-31.05 AUTO EXPO ...................................... BUCUREŞTI - Romexpo

29-31.05 AUTOSHOW ................................................................CRAIOVA

Mai / May SALON AUTO ........................................................... BOTOŞANI

Page 56: ok ok interior catalog 2015.indd

54 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

Mai / May SALONUL AUTO SIBIU ..................................................... SIBIU

05-07.06 TRANSPORT - AR .............................................................ARAD

06-07.06 AUTOTOTAL BUSINESS SHOW ...... BUCUREŞTI - Romexpo

11-14.06 SALONUL AUTO VRANCEA .......................................FOCŞANI

11-14.06 TOP AUTO ....................................................................ORADEA

12-14.06 BUCHAREST WHEELS ARENA ........ BUCUREŞTI - Romexpo

18-21.06 SALON AUTO ....................................................PIATRA NEAMŢ

19-21.06 SALONUL AUTO BUCOVINA& EXPO FINANCE ......................................................... SUCEAVA

Iunie / June SALON AUTO ................................................................. BUZĂU

02-04.09 SALONUL AUTO SLOBOZIA .....................................SLOBOZIA

05-06.09 BISTRIŢA AUTO SHOW ..............................................BISTRIŢA

Septembrie / September SALON AUTO ........................................................... BOTOŞANI

07-08.10 EXPO TRAFIC ................................... BUCUREŞTI - Romexpo

04-06.11 HERVEX - International Conference and Exibition of Hydraulics and Pneumatics ...................................CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA

BUNURI DE LARG CONSUM, TÂRGURI GENERALE / CONSUMER GOODS, GENERAL FAIRS25-28.02 PRODUS ÎN ROMÂNIA ..................... BUCUREŞTI - Romexpo

27.02-01.03 TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI .......... DROBETA TURNU SEVERIN

04-08.03 CONTEX “ZIUA FEMEII”..............................................CRAIOVA

18-21.03 TÂRGUL GOSPODARULUI ................................. ALEXANDRIA

26-29.03 NAPOCA ............................................................ CLUJ-NAPOCA

01-05.04 CONTEX “SĂRBĂTOAREA FLORIILOR” ....................CRAIOVA

04-09.04 ÎNVIERE Şl TRADIŢII ................................................. SUCEAVA

16-19.04 TÂRGUL PRIMĂVERII .......................................................ARAD

12-14.05 VENDING EXPO................................ BUCUREŞTI - Romexpo

Page 57: ok ok interior catalog 2015.indd

55ROMEXPO 2015

20-23.05 TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ.................................... ALEXANDRIA

27-31.05 CONTEX “ZILELE MUNICIPIULUI” .............................CRAIOVA

28-31.05 TIBCO ................................................ BUCUREŞTI - Romexpo

28.05-01.06 EXPO BISTRIŢA ESTIVAL...........................................BISTRIŢA

29.05-01.06 BÂLCI.................................................................PIATRA NEAMŢ

Mai / May EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL ..................................SĂLAJ

26-28.06 SUMMER BAZAR .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

01.07-31.08 TÂRGUL DE VARĂ BUCOVINA ................................. SUCEAVA

10-12.07 SUMMER BAZAR .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

17-19.07 SUMMER BAZAR .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

August / August FESTIVALUL BERII .................................................... SUCEAVA

10-13.09 NAPOCA ............................................................ CLUJ-NAPOCA

25-27.09 RIVULUS DOMINARUM .......................................... BAIA MARE

25-27.09 ZILELE RECOLTEI ......................................................... VASLUI

01-04.10 TOP EXPO ....................................................................ORADEA

10-11.10 ZILELE RECOLTEI ............................................ CLUJ-NAPOCA

15-18.10 ZIUA RECOLTEI ..........................................................CRAIOVA

16-18.10 SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE ...................... SUCEAVA

21-25.10 EXPO BISTRIŢA - EDIŢIA DE TOAMNĂ .....................BISTRIŢA

28-31.10 TÂRGUL DE TOAMNĂ ......................................... ALEXANDRIA

Octombrie / October SĂRBĂTOAREA PÂINII ........................................... BAIA MARE

Octombrie / October TÂRGUL GĂLĂŢEAN DE TOAMNĂ ...............................GALAŢI

Noiembrie / November(prima decadă)(first decade) FABRICAT ÎN MARAMUREŞ ................................... BAIA MARE

02-06.12 CONTEX “LUNA CADOURILOR” ................................CRAIOVA

03-06.12 TÂRG DE IARNĂ ...............................................................ARAD

04-06.12 UNIVERSUL DULCIURILOR LA PLOIEŞTI ................ PLOIEŞTI

04-08.12 BUCURIILE IERNII ......................................................BISTRIŢA

20-23.12 TÂRGUL NEGUSTORILOR ......... DROBETA TURNU SEVERIN

Page 58: ok ok interior catalog 2015.indd

56 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

CADOURI, SUVENIRURI, BIJUTERII / GIFTS, SOUVENIRS, JEWELRY13-15.02 TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA ................................ SUCEAVA

31.03-04.04 EXPO BISTRIŢA - PRIMĂVARA CADOURILOR .......BISTRIŢA

01-10.04 TÂRG DE PAŞTE ..................................................CONSTANŢA

02-05.09 GIFTS SHOW .................................... BUCUREŞTI - Romexpo

03-06.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

04-06.12 TÂRGUL MOŞULUI ........................................... CLUJ-NAPOCA

11-14.12 CHRISTMAS DAY’S ....................................................... BRĂILA

12-23.12 CHRISTMAS SHOPPING EVENT .........................CONSTANŢA

16-19.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN............................... DROBETA TURNU SEVERIN

16-20.12 TÂRGUL CADOURILOR SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ............................. CLUJ-NAPOCA

18-20.12 TÂRG DE CRĂCIUN................................................ TIMIŞOARA

19-22.12 TÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR .......... SUCEAVA

CĂRŢI, EDUCAŢIE / BOOKS, EDUCATIONMartie / March TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞI MUZICĂ ...BRAŞOV

24-25.04 EDU2JOB ..........................................................................ARAD

09.05 TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE............... BAIA MARE

09.05 TÂRGUL UNIVESITARIA ......................................... BAIA MARE

09.05 SALON DE CARTE .................................................. BAIA MARE

22-24.05 TÂRG DE JOBURI ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ ......CRAIOVA

27-31.05 BOOKFEST ....................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Mai / May ABSOLVENŢII ÎN FAȚA COMPANIILOR - AFCO .......BRAŞOV

Iunie / June SIBIUBOOKFEST .............................................................. SIBIU

Iulie / July TÂRG EDUCAŢIONAL ŞI JOB - URI ........................ BOTOŞANI

Page 59: ok ok interior catalog 2015.indd

57ROMEXPO 2015

04-06.09 HAI LA ŞCOALĂ ......................................................... SUCEAVA

10-13.09 TÂRG DE CARTE LIBRIS .................................PIATRA NEAMŢ

Sept. / September SIBIUBOOKFESTIVAL....................................................... SIBIU

21-23.10 TEB EXPO ......................................... BUCUREŞTI - Romexpo

05-07.11 ANGAJATORI DE TOP ...................... BUCUREŞTI - Romexpo

18-22.11 GAUDEAMUS .................................... BUCUREŞTI - Romexpo

19-22.12 SALON DE CARTE ..................................................... SUCEAVA

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII, ECHIPAMENTE TERMICE, DECORAŢIUNI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE / CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, HEATING EQUIPMENT, INTERIOR AND EXTERIOR DECORATIONS26.02-01.03 AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL ................... CLUJ-NAPOCA

19-22.03 CONFORT CONSTRUCT & INSTAL .................................ARAD

19-23.03 MATERIAL CONSTRUCT & CLIMATERM ........PIATRA NEAMŢ

26-29.03 CONSTRUCT EXPO ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 AMBIENT EXPO ................................ BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 ROMTHERM ...................................... BUCUREŞTI - Romexpo

16-19.04 DOLJCONSTRUCT .....................................................CRAIOVA

16-19.04 CLIMATERM & MOBEX ...............................................CRAIOVA

22-25.04 PRAHOVA CONSTRUCT AMBIENT........................... PLOIEŞTI

24-26.04 INSTALCONSTRUCT Brăila 2015 .................................. BRĂILA

07-10.05 UNIVERSUL CASEI TALE ....................................... TIMIŞOARA

13-16.05 DEMO METAL.................................... BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.05 SALONUL DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ ....SLOBOZIA

Mai / May EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL ..................................SĂLAJ

24-27.06 CONSTRUCT EXPO ................... DROBETA TURNU SEVERIN

05-06.09 EXPOZIŢIE DE FIER FORJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DE FIERARI DIN ŢINUTUL SECUIESC ............................. SFÂNTU GHEORGHE

Page 60: ok ok interior catalog 2015.indd

58 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

01-04.10 EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN ......... SUCEAVA08-11.10 EXPOCASA ....................................................... CLUJ-NAPOCA10-11.10 CONSTRUCT EXPO .............................. SFÂNTU GHEORGHE

COSMETICE, FRUMUSEŢE, SĂNĂTATE, ÎNGRIJIRE CORPORALĂ / COSMETICS, BEAUTY, HEALTH, BODYCARE06-09.02 COSMETICS BEAUTY HAIR ....... DROBETA TURNU SEVERIN

20-22.03 SALON EXPOZIŢINAL BEAUTY ...................................MAMAIA

20-24.05 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

20.06 BEAUTY EXPO ....................................... SFÂNTU GHEORGHE

09-13.09 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

01-04.10 COSMETICS BEAUTY HAIR ............. BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 WELLNESS SHOW ........................... BUCUREŞTI - Romexpo

07-11.10 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

19-22.11 SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE ........................... TIMIŞOARA

18-22.11 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

ECHIPAMENT MEDICAL MEDICINĂ, STOMATOLOGIE ŞI PRODUSE FARMACEUTICE/ MEDICAL EQUIPMENT, MEDICINE, DENTISTRY AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS26-28.02 MARAMEDICA ......................................................... BAIA MARE

22-25.04 ROMMEDICA ..................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Aprilie / April EXPO MEDICA & SANA ..............................................BISTRIŢA

28-31.05 TMA.................................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Oct. / Octomber BRAŞOV MEDICA ........................................................BRAŞOV

05-07.11 AR – MEDICA ....................................................................ARAD

19-21.11 DENTA ............................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 61: ok ok interior catalog 2015.indd

59ROMEXPO 2015

ECHIPAMENT SPORTIV, AGREMENT ŞI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER, HOBBY / SPORTS AND LEISURE EQUIPMENT AND EQUIPMENT FOR SPENDING FREE TIME AND HOBBIES26.02-01.03 EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE ..................................... BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 ROMANIAN NAUTIC EXPO .............. BUCUREŞTI - Romexpo

12-15.03 EXPO SPORT SI AGREMENT .......... BUCUREŞTI - Romexpo

Aprilie - Mai / VACANŢĂ, SPORT, TURISM...................................... SUCEAVAApril - May

08-10.05 TRANSILVANIA HUNTING & FISHING ............. CLUJ-NAPOCA

11-14.06 TOMIS YACHT & SALON AUTO ...........................CONSTANŢA

Sept. - Oct. / TÂRG DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT ...............................ARADSeptember - October

08-11.10 EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE ..................................... BUCUREŞTI - Romexpo

Octombrie / October EXPONATURA .......................................................CONSTANŢA

12-15.11 SPORT SALON ................................. BUCUREŞTI - Romexpo

ECHIPAMENT MILITAR, SECURITATE / PAZĂ, PROTECŢIA MUNCII / MILITARY EQUIPMENT, SECURITY / PROTECTION, LABOUR PROTECTION01-04.10 EXPOMIL ........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 RAILF – ROMCONTROLA................. BUCUREŞTI - Romexpo

ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PENTRU INDUSTRIA HOTELIERĂ ŞI CATERING / EQUIPMENT AND ENDOWMENTS FOR THE HOTEL AND CATERING INDUSTRY26-29.03 SALON DOTĂRI HOTELIERE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ........................................................................MAMAIAAprilie - Mai VACANŢĂ, SPORT, TURISM ..................................... SUCEAVAApril - May

Page 62: ok ok interior catalog 2015.indd

60 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

12-15.11 ROMHOTEL ....................................... BUCUREŞTI - Romexpo

FINANŢE, FRANCIZE, BUSINESS ŞI IMOBILIARE / FINANCES, FRANCHISES, BUSINESS AND REAL ESTATE12-14.03 IMM FORUM ...................................... BUCUREŞTI - Romexpo

29-31.05 PRAHOVA BANK - IMOB EXPO ................................ PLOIEŞTI

HORTICULTURĂ ŞI GRĂDINĂRIT / HORTICULTURE AND GARDENING20-22.03 TÂRGUL GRĂDINARULUI .......................................ALBA IULIA

20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA – SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE.................. SUCEAVA

26-29.03 EXPO FLOWERS & GARDEN .......... BUCUREŞTI - Romexpo

26-29.03 FLOREX............................................................. CLUJ-NAPOCA

01.04-03.05 FLORA Şl GRĂDINA ..........................................PIATRA NEAMŢ

04-05.04 CASA MEA, GRĂDINA MEA ................... SFÂNTU GHEORGHE

13-16.04 TÂRGUL DE FLORI - PARADISUL FLORILOR ................................... DROBETA TURNU SEVERIN

28-31.05 EXPOFLOWERS ...........................................................MAMAIA

Mai / May FESTIVALUL GRĂDINILOR .............................................. SIBIU

18-21.06 FLORA ŞI GRĂDINA..........................................PIATRA NEAMŢ

20.06 FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE SFÂNTU GHEORGHE

08-11.10 FLOREX............................................................. CLUJ-NAPOCA

ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLŢĂMINTE, PIELĂRIE - BLĂNĂRIE, MAROCHINĂRIE, ACCESORII / CLOTHING, FOOTWEAR, LEATHER - FURS, LEATHER GOODS, ACCESSORIES11-15.03 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

20-24.05 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

09-13.09 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

Page 63: ok ok interior catalog 2015.indd

61ROMEXPO 2015

07-11.10 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

18- 22.11 TÂRGUL FASHION & BEAUTY ...................................FOCŞANI

25-29.03 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE.................................................PIATRA NEAMŢ

20-24.05 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE.................................................PIATRA NEAMŢ

27-31.05 MODEXSTIL ...................................................... CLUJ-NAPOCA

Mai / May OUTLET CONFECŢII ŞI TRICOTAJE ...................... BOTOŞANI

24-28.06 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ............................................PIATRA NEAMŢ

05-09.08 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE............ PIATRA NEAMŢ

04-07.09 PRAHOVA CONF ........................................................ PLOIEŞTI

17-20.09 PRAHOVA CONF ........................................................ PLOIEŞTI

23-27.09 CONTEX - TOAMNA ..................................................CRAIOVA

23-27.09 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE............ PIATRA NEAMŢ

01-04.10 MODEXPO......................................... BUCUREŞTI - Romexpo

14-18.10 TINIMTEX PITEŞTI........................................................ PITEŞTI

21-25.10 CONTEX “TOAMNA” ...................................................CRAIOVA

04-09.11 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE ...PIATRA NEAMŢ

18-22.11 TINIMTEX ......................................................................MAMAIA

19-22.11 SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE ........................... TIMIŞOARA

09-13.12 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE ...PIATRA NEAMŢ

MOBILĂ, UTILAJE ŞI TEHNOLOGII PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI / FURNITURE, EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR WOODWORKS26.02-01.03 DECOMOB ........................................................ CLUJ-NAPOCA

17-20.03 FORESTA .......................................................... CLUJ-NAPOCA

Page 64: ok ok interior catalog 2015.indd

62 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

26-29.03 TÂRG DE MOBILĂ - TOTUL PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE .... MAMAIA

Mai / May TÂRGUL DE INDUSTRIA LEMNULUI ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE – EXPOWOOD ..........BRAŞOV

05-06.09 EXPOZIŢIE DE FIER FORJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DE FIERARI’ DIN ŢINUTUL SECUIESC ...................... SFÂNTU GHEORGHE

16-20.09 BIFE - SIM ......................................... BUCUREŞTI - Romexpo

01-04.10 EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN ......... SUCEAVA

01-04.10 PRO WOOD EXPO BUCOVINA ................................ SUCEAVA

08-11.10 MOBEXPO ......................................................... CLUJ-NAPOCA

NUNŢI, ORGANIZARE EVENIMENTE / WEDDINGS, EVENT ORGANIZATION29.01-01.02 SALONUL MIRESELOR .................................... CLUJ-NAPOCA

30.01-01.02 TOP MARRIAGE & EVENTS ........................................ORADEA

06-08.02 BISTRIŢA MARIAGE FEST .........................................BISTRIŢA

13-15.02 NUNTA DE LA A LA Z .............................................. BAIA MARE

13-15.02 TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA ................................ SUCEAVA

13-15.02 SALONUL MIRILOR ................................................ TIMIŞOARA

14.02 ZIUA CEA MARE - Expoziţia şi târgul nunţilor şi evenimentelor ......................................... SFÂNTU GHEORGHE

20-22.02 PETRECERI DE VIS..........................................................ARAD

20-22.02 GHIDUL MIRESEI .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

Februarie / February EVENTS & MARRIAGES.......................................... BOTOŞANI

06-08.03 GHIDUL NUNŢII 2015 .................................................... BRĂILA

20-22.03 TÂRGUL PENTRU NUNŢI .............................................MAMAIA

22-24.05 GHIDUL MIRESEI .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

25-27.09 GHIDUL MIRESEI .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

29.10-01.11 SALONUL MIRESELOR .................................... CLUJ-NAPOCA

20-22.11 TOP MARRIAGE & EVENTS ........................................ORADEA

Page 65: ok ok interior catalog 2015.indd

63ROMEXPO 2015

PRODUSE PENTRU COPII / PRODUCTS FOR CHILDREN13-15.02 SALONUL PENTRU PĂRINŢI ŞI NOU - NĂSCUŢI .....BAIA MARE

16-17.05 LILIPUT BABY EXPO ............................. SFÂNTU GHEORGHE

28-31.05 KIDEX ................................................ BUCUREŞTI - Romexpo

28-31.05 UNIVERSUL COPILĂRIEI .............................................. VASLUI

28-30.08 UNIVERSUL COPIILOR ....................................................ARAD

29-31.05 LUMEA COPIILOR................................................... TIMIŞOARA

01-05.09 TÂRGUL ŞCOLARULUI .............. DROBETA TURNU SEVERIN

04-06.09 HAI LA ŞCOALA ......................................................... SUCEAVA

19-22.12 TÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR .......... SUCEAVA

PRODUSE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI A BĂUTURILOR / PRODUCTS OF THE FOOD AND BEVERAGES INDUSTRY19-22.03 GASTROPAN ..................................... BUCUREŞTI - Romexpo20-22.03 GOOD WINE...................................... BUCUREŞTI - Romexpo20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA - SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE.................. SUCEAVA04-09.04 ÎNVIERE ŞI TRADIŢII ................................................. SUCEAVAAprilie / April AGRO – ALIMENTA Ediţia de primăvară .................. BOTOŞANI07 – 10.05 AGRALIMENT ..............................................................CRAIOVA17.05 HORA BUCOVINEI FRASIN ....................................... SUCEAVA22-24.05 GUSTOS DE ALBA ...................................................ALBA IULIA20.06 FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE ....SFÂNTU GHEORGHE24-26.06 TÂRGUL ALIMENTA ................................................... SUCEAVA01.07-31.08 TÂRGUL DE VARĂ BUCOVINA ................................. SUCEAVA02-05.07 FESTIVALUL BERII ŞI AL BĂUTURILOR RĂCORITOARE ...........................................................FOCŞANI18-20.07 TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI ................................ SUCEAVA

Iulie / July TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC ........................................................ SUCEAVA

Page 66: ok ok interior catalog 2015.indd

64 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

15-17.08 FESTIVALUL BERII ........................................................ BRĂILA26-29.08 AGRALIMEX ......................................................... ALEXANDRIAAugust / August FESTIVALUL BERII .................................................... SUCEAVA10-13.09 AGROMALIM .....................................................................ARAD11-13.09 TÂRGUL ALIMENTA ................................................... SUCEAVA26-27.09 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CIOCOLATĂ “CHOCOFEST - DULCE SECUIME” .... SFÂNTU GHEORGHE16-18.10 SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE ...................... SUCEAVA23-25.10 FESTIVALUL INTERNATIONAL AL VIEI ŞI VINULUI BACHUS .......................................................FOCŞANI28.10-01.11 INDAGRA FOOD ............................... BUCUREŞTI - Romexpo28.10-01.11 EXPO DRINK & WINE ....................... BUCUREŞTI - RomexpoOctombrie / October AGRO - ALIMENTA Ediţia de toamnă ....................... BOTOŞANIOctombrie / October FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI .......................... SUCEAVA20-22.11 GOOD WINE...................................... BUCUREŞTI - Romexpo26-27.11 DRUMUL VINULUI ..................................................... PLOIEŞTI27-29.11 ZILELE VIEI ŞI VINULUI................................................. VASLUI

19-22.12 SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE ................. SUCEAVA

PROTECŢIA MEDIULUI, PRODUSE ECOLOGICE, ENERGIE REGENERABILĂ, ENERGIE VERDE / ENVIRONMENTAL PROTECTION, ORGANIC PRODUCTS, RENEWABLE ENERGY, GREEN ENERGY04-06.03 ENREG - EXPOZIŢIE DE ENERGII REGENERABILE ...ARAD26-29.03 ECOVITA ............................................................ CLUJ-NAPOCA22-25.04 ROMENVIROTEC.............................. BUCUREŞTI - Romexpo20-22.05 SALONUL DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE & PROTECŢIA MEDIULUI ............................................SLOBOZIA20-22.05 SALONUL CERCETĂRII ENERGIEI REGENERABILE & PROTECŢIA MEDIULUI ............................................SLOBOZIA28-29.05 TÂRGUL ENERGIILOR REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE ......................................................... BAIA MARE

Page 67: ok ok interior catalog 2015.indd

65ROMEXPO 2015

14-16.10 ECOMEDIU........................................................................ARAD14-17.10 ExpoEnergiE ...................................... BUCUREŞTI - RomexpoOctombrie / October SALONUL PRODUSELOR BIO ............................... BAIA MARE

Octombrie / October TÂRGUL DE MEDIU GALMEDIU 2015 ..........................GALAŢI

TÂRGURI TEHNICE, INVENŢII, CERCETARE - DEZVOLTARE, INFORMATICĂ, MEDIA / TECHNICAL FAIRS, INVENTIONS, RESEARCH - DEVELOPMENT, COMPUTER SCIENCE, MEDIA17-20.03 T.I.T. - TÂRGUL INTERNAŢIONAL TEHNIC .... CLUJ-NAPOCA

17-20.03 PRO INVENT ..................................................... CLUJ-NAPOCA

09.05 SALON INVENTICA ................................................. BAIA MARE

28-29.05 SALONUL INVENTATORILOR MARAMUREŞENI ....... BAIA MARE

28-31.05 AUTOEXPOTEHNICA ....................... BUCUREŞTI - Romexpo

Mai / May SALONUL CERCETĂRII ..............................................BRAŞOV

Mai / May EXPOZIŢIA IT & C GALAŢI ............................................GALAŢI

02-05.09 PRINT & SIGN ................................... BUCUREŞTI - Romexpo

17-20.09 SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII .....................CRAIOVA

25-27.09 SALONUL INDUSTRIEI CREATIVE ........................ BAIA MARE

14-17.10 TIB ..................................................... BUCUREŞTI - Romexpo

14-17.10 INVENTIKA ........................................ BUCUREŞTI - Romexpo

20-22.10 INTERNET & MOBILE WORLD ......... BUCUREŞTI - Romexpo

14-15.11 PRINT AND PACKAGING EXPO ............ SFÂNTU GHEORGHE

TURISM / TOURISM30.01-01.02 TOP TRAVEL ................................................................ORADEA

27.02-01.03 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ..........................CONSTANŢA

12-15.03 TTR I .................................................. BUCUREŞTI - Romexpo

30.04-03.05 EXPO TURISM ACTIV ............................ SFÂNTU GHEORGHE

Aprilie - Mai / April - May VACANŢĂ, SPORT, TURISM...................................... SUCEAVA

Page 68: ok ok interior catalog 2015.indd

66 INDEX PE DOMENII DE ACTIVITATE / INDEX BY SECTOR

30-31.05 SALONUL “VINE VACANŢA” ................................... BAIA MARE

23-25.10 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ..........................CONSTANŢA

05-08.11 TÂRGUL DE TURISM ..................................................FOCŞANI

12-15.11 TTR II ................................................. BUCUREŞTI - Romexpo

DIVERSE / MISCELLANEOUS15-18.01 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ de porumbei de agreement, păsări de curte şi animale mici........................... CLUJ-NAPOCA

26.01-02.02 CIRQUE DU SOLEIL ........................... BUCUREŞTI - Romexpo

11-15.02 CONTEX “VALENTINE’S DAY” ...................................CRAIOVA

14.02 BAL VIENEZ ........................................... SFÂNTU GHEORGHE

27.02-01.03 BUCHAREST PET EXHIBITION ....... BUCUREŞTI - Romexpo

07-08.03 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ CANINĂ ......... CLUJ-NAPOCA

08-10.05 EAST EUROPEAN COMIC CON ...... BUCUREŞTI - Romexpo

08-10.05 ZOOPET ............................................................ CLUJ-NAPOCA

13-16.05 CLEANING SHOW .............................. BUCUREŞTI - Romexpo

15-17.05 PET EXPO ........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

21-24.05 TRANSILVANIA GAMES CONVENTION ........... CLUJ-NAPOCA

Iunie / June SMART PARK .................................................................... SIBIU

15.07 CONCERT ........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

05.08 CONCERT ........................................... BUCUREŞTI - Romexpo

02-04.09 ENTERTAINMENT ARENA .................. BUCUREŞTI - Romexpo

14-16.10 MOZAIC DE SERVICII .......................................................ARAD

Octombrie / October GALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI & TOPUL FIRMELOR 2014............................................ SUCEAVA

Dec. / December GALA TOP 10 SUCEVENI .......................................... SUCEAVA

Dec. December - (prima decadă) TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU - (first decade) RIVULUS DOMINARIUM TINERET ‘ ....................... BAIA MARE

31.12 REVELION 2015/2016 ......................... BUCUREŞTI - Romexpo

Page 69: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 70: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 71: ok ok interior catalog 2015.indd

Index pe localItăţI

Index by locatIon

4

Page 72: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 73: ok ok interior catalog 2015.indd

71ROMEXPO 2015

ALBA IULIA TÂRGUL GRĂDINARULUI ....................................................................... 20-22.03GUSTOS DE ALBA ................................................................................... 22-24.05APULUM AGRARIA .................................................................................. 18-20.09

ALEXANDRIA TÂRGUL GOSPODARULUI ..................................................................... 18-21.03TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ ....................................................................... 20-23.05AGRALIMEX............................................................................................. 26-29.08TÂRGUL DE TOAMNĂ ............................................................................. 28-31.10

ARAD PETRECERI DE VIS ................................................................................ 20-22.02A(R)PICULTURA ..........................................................Martie-Aprilie / March-AprilENREG – EXPOZIŢIE DE ENERGII REGENERABILE ........................... 04-06.03CONFORT CONSTRUCT& INSTAL ......................................................... 19-22.03TÂRGUL PRIMĂVERII ............................................................................. 16-19.04EDU2JOB ................................................................................................. 24-25.04TRANSPORT-AR ..................................................................................... 05-07.06UNIVERSUL COPIILOR ........................................................................... 28-30.08AGROMALIM ............................................................................................ 10-13.09TÂRG DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT .................Sept.-Oct. / September-OctoberECOMEDIU .............................................................................................. 14-16.10MOZAIC DE SERVICII ............................................................................. 14-16.10AR-MEDICA .............................................................................................. 05-07.11TÂRG DE IARNĂ ...................................................................................... 03-06.12

Page 74: ok ok interior catalog 2015.indd

72 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

BAIA MARE

NUNTA DE LA A LA Z ............................................................................... 13-15.02SALONUL PENTRU PĂRINŢI ŞI NOU - NĂSCUŢI ................................. 13-15.02MARAMEDICA ......................................................................................... 26-28.02TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE .................................................... 09.05TÂRGUL UNIVERSITARIA ............................................................................ 09.05SALON DE CARTE ....................................................................................... 09.05SALON INVENTICA ...................................................................................... 09.05TÂRGUL ENERGIILOR REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE .................. 28-29.05SALONUL INVENTATORILOR MARAMUREŞENI .................................. 28-29.05SALONUL „VINE VACANŢA” ................................................................... 30-31.05RIVULUS DOMINARUM .......................................................................... 25-27.09SALONUL INDUSTRIEI CREATIVE ......................................................... 25-27.09SALONUL TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN MARAMUREŞ ............................. 25-27.09SALONUL PRODUSELOR BIO .............................................................Octombrie SĂRBĂTOAREA PÂINII .........................................................................Octombrie FABRICAT ÎN MARAMUREŞ ....... Nov. (prima decadă) / November (first decade)TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU – RIVULUS DOMINARIUM TINERET .....Dec. (prima decadă) / December (first decade)

BISTRIŢA

BISTRITA MARIAGE FEST-propunerea I ........................................... 06.02 -08.02EXPO BISTRIŢA – PRIMĂVARA CADOURILOR ................................ 31.03-04.04EXPO MEDICA& SANA................................................................................ Aprilie EXPO BISTRIŢA ESTIVAL .................................................................. 28.05-01.06ANTIKA – TÂRG DE ANTICHITĂŢI .......................................................... 21-23.08BISTRIŢA AUTO SHOW ........................................................................... 05-06.09EXPO BISTRIŢA – EDIŢIA DE TOAMNĂ ................................................. 21-25.10BUCURIILE IERNII ................................................................................... 04-08.12

Page 75: ok ok interior catalog 2015.indd

73ROMEXPO 2015

BRĂILA GHIDUL NUNŢII 2015 .............................................................................. 06-08.03INSTALCONSTRUCT BRĂILA 2015 ........................................................ 24-26.04AUTO PRO 2015 ...................................................................................... 08-10.05FESTIVALUL BERII .................................................................................. 15-17.08AgriCultura 2015 ............................................................. Septembrie / SeptemberCHRISTMAS DAY’S ................................................................................. 11-14.12

BOTOŞANI EVENTS & MARRIAGES .......................................................Februarie / FebruaryAGRO – ALIMENTA, Ediţia de primăvară .......................................... Aprilie / AprilOUTLET CONFECŢII ŞI TRICOTAJE .....................................................Mai / May SALON AUTO ..........................................................................................Mai / May TÂRG EDUCAŢIONAL ŞI JOB-URI ....................................................... Iulie / July SALON AUTO .................................................................. Septembrie / September AGRO – ALIMENTA, Ediţia de toamnă ..................................Octombrie / October

BRAŞOV TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞI MUZICĂ .......................Martie / MarchTÂRGUL DE INDUSTRIE A LEMNULUI ŞI EXPLOATĂRII FORESTIERE –EXPOWOOD ........................................................................................... Mai / MaySALONUL CERCETĂRII ......................................................................... Mai / May ABSOLVENŢII ÎN FAŢA COMPANIILOR-AFCO ...................................... Mai / May BRAŞOV MEDICA .................................................................. Octombrie / October

Page 76: ok ok interior catalog 2015.indd

74 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

BUCUREŞTI – ROMEXPO CIRQUE DU SOLEIL ........................................................................... 26.01-02.02GHIDUL MIRESEI .................................................................................... 20-22.02PRODUS ÎN ROMÂNIA ............................................................................ 25-28.02EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE............................... 26.02-01.03BUCHAREST PET EXHIBITION ......................................................... 27.02-01.03IMM FORUM ............................................................................................ 12-14.03TTR I ......................................................................................................... 12-15.03ROMANIAN NAUTIC EXPO ..................................................................... 12-15.03EXPO SPORT ŞI AGREMENT ................................................................. 12-15.03TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE I .................................................. 12-15.03GASTROPAN ........................................................................................... 19-22.03GOOD WINE ............................................................................................ 20-22.03CONSTRUCT EXPO ................................................................................ 26-29.03AMBIENT EXPO ....................................................................................... 26-29.03ROMTHERM ............................................................................................ 26-29.03ANTIQUE MARKET I ................................................................................ 26-29.03EXPO FLOWERS & GARDEN ................................................................. 26-29.03TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE II ................................................. 26-29.03ROMENVIROTEC .................................................................................... 22-25.04ROMMEDICA ........................................................................................... 22-25.04TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE III ................................................ 22-25.04EAST EUROPEAN COMIC CON ............................................................. 08-10.05VENDING EXPO ...................................................................................... 12-14.05DEMO METAL .......................................................................................... 13-16.05CLEANING SHOW ................................................................................... 13.16.05PET EXPO ................................................................................................ 15-17.05GHIDUL MIRESEI .................................................................................... 22-24.05

Page 77: ok ok interior catalog 2015.indd

75ROMEXPO 2015

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IV ............................................... 27-31.05BOOKFEST .............................................................................................. 27-31.05TIBCO ....................................................................................................... 28-31.05KIDEX ....................................................................................................... 28-31.05AUTOEXPOTEHNICA .............................................................................. 28-31.05AUTO EXPO ............................................................................................. 28.31.05TMA .......................................................................................................... 28-31.05AUTOTOTAL BUSINESS SHOW ............................................................. 06-07.06BUCHAREST WHEELS ARENA .............................................................. 12-14.06SUMMER BAZAR ..................................................................................... 26-28.06SUMMER BAZAR ..................................................................................... 10-12.07CONCERT ..................................................................................................... 15.07SUMMER BAZAR ..................................................................................... 17-19.07CONCERT ..................................................................................................... 05.08ENTERTAINMENT ARENA ...................................................................... 02-04.09PRINT & SIGN .......................................................................................... 02-05.09GIFTS SHOW ........................................................................................... 02-05.09BIFE – SIM ............................................................................................... 16-20.09ANTIQUE MARKET II ............................................................................... 16-20.09TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE V ................................................ 16-20.09GHIDUL MIRESEI .................................................................................... 25-27.09EXPOMIL .................................................................................................. 01-04.10COSMETICS BEAUTY HAIR ................................................................... 01-04.10MODEXPO ............................................................................................... 01-04.10TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VI ............................................... 01-04.10WELLNESS SHOW .................................................................................. 01-04.10EXPO TRAFIC .......................................................................................... 07-08.10EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI LA VÂNĂTOARE .............................. 08-11.10TIB ............................................................................................................ 14-17.10ExpoEnergiE............................................................................................. 14-17.10INVENTIKA ............................................................................................... 14-17.10

Page 78: ok ok interior catalog 2015.indd

76 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VII .............................................. 14-17.10RAILF – ROMCONTROLA ....................................................................... 14-17.10INTERNET & MOBILE WORLD ............................................................... 20-22.10TEB EXPO................................................................................................ 21-23.10INDAGRA ............................................................................................ 28.10-01.11INDAGRA FOOD ................................................................................. 28.10-01.11ALL PACK ............................................................................................ 28.10-01.11EXPO DRINK & WINE ......................................................................... 28.10-01.11TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VIII ........................................ 28.10-01.11EXPOPLAST ............................................................................................ 04-07.11ANGAJATORI DE TOP ............................................................................. 05-07.11TTR II ........................................................................................................ 12-15.11ROMHOTEL ............................................................................................. 12-15.11TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IX ............................................... 12-15.11SPORT SALON ........................................................................................ 12-15.11GAUDEAMUS .......................................................................................... 18-22.11TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE X ................................................ 18-22.11DENTA ...................................................................................................... 19-21.11GOOD WINE ............................................................................................ 20-22.11TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN ................................................... 03-06.12ANTIQUE MARKET III .............................................................................. 03-06.12REVELION 2015/2016 .................................................................................. 31.12

BUZĂU SALON AUTO .......................................................................................Iunie / June

CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA HERVEX-International Conference and Exibition of Hydraulics and Pneumatics ........................................................................................ 04-06.11

Page 79: ok ok interior catalog 2015.indd

77ROMEXPO 2015

CÂMPULUNG MOLDOVENESC TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC .......................... Iulie / July

CLUJ-NAPOCA PERIOADAEXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ de porumbei de agrement, păsări de curte şi animale mici ................................................................. 15-18.01SALONUL MIRESELOR ...................................................................... 29.01-01.02TÂRGUL APICOL „Pentru un viitor sănătos” ............................................ 21-22.02AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL .................................................... 26.02-01.03DECOMOB .......................................................................................... 26.02-01.03EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ CANINĂ ................................................ 07-08.03T.I.T-TÂRGUL INTERNAŢIONAL TEHNIC ............................................... 17-20.03PRO INVENT ............................................................................................ 17-20.03FORESTA ................................................................................................. 17-20.03NAPOCA................................................................................................... 26-29.03FLOREX ................................................................................................... 26-29.03ECOVITA .................................................................................................. 26-29.03AGRARIA.................................................................................................. 23-26.04ZOOPET ................................................................................................... 08-10.05TRANSILVANIA HUNTING & FISHING .................................................... 08-10.05TRANSILVANIA GAMES CONVENTION ................................................. 21-24.05MODEXSTIL ............................................................................................. 27-31.05NAPOCA................................................................................................... 10-13.09EXPOCASA .............................................................................................. 08-11.10MOBEXPO ............................................................................................... 08-11.10FLOREX ................................................................................................... 08-11.10ECOVITA .................................................................................................... 8-11.10ZILELE RECOLTEI ................................................................................... 10-11.10

Page 80: ok ok interior catalog 2015.indd

78 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

SALONUL MIRESELOR ...................................................................... 29.10-01.11TÂRGUL MOŞULUI .................................................................................. 04-06.12TÂRGUL CADOURILOR SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ........................... 16-20.12

CONSTANŢA TÂRGUL DE TURISM VACANŢA ........................................................ 27.02-01.03TÂRG DE PAŞTE ..................................................................................... 01-10.04TOMIS YACHT & SALON AUTO ............................................................. 11-14.06EXPONATURA .......................................................................Octombrie / OctoberTÂRGUL DE TURISM VACANŢA ............................................................. 23-25.10CHRISTMAS SHOPPING EVENT ........................................................... 12-23.12

CRAIOVA CONTEX „VALENTNE’S DAY” ................................................................. 11-15.02CONTEX „ZIUA FEMEII” .......................................................................... 04-08.03CONTEX „SĂRBĂTOAREA FLORIILOR” ................................................ 01-05.04DOLJCONSTRUCT .................................................................................. 16-19.04CLIMATERM & MOBEX ........................................................................... 16-19.04AGROTEX ................................................................................................ 07-10.05AGRALIMENT .......................................................................................... 07-10.05TÂRG DE JOBURI ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ .................................. 22-24.05CONTEX „ZILELE MUNICIPIULUI” .......................................................... 27-31.05AUTOSHOW ............................................................................................ 29-31.05SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII.................................................. 17-20.09CONTEX-TOAMNA .................................................................................. 23-27.09ZIUA RECOLTEI ....................................................................................... 15-18.10CONTEX „TOAMNA” ................................................................................ 21-25.10CONTEX „LUNA CADOURILOR” ............................................................. 02-06.12

Page 81: ok ok interior catalog 2015.indd

79ROMEXPO 2015

DROBETA TURNU SEVERIN COSMETICS BEAUTY HAIR ................................................................... 06-09.02TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI .................................................................. 27.02-01.03TÂRGUL DE FLORI-PARADISUL FLORILOR ......................................... 13-16.04CONSTRUCT EXPO ................................................................................ 24-27.06TÂRGUL ŞCOLARULUI ........................................................................... 01-05.09TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN ................................................... 16-19.12TÂRGUL NEGUSTORILOR ..................................................................... 20-23.12

FĂLTICENI TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI .............................................................. 18-20.07FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI ......................................Octombrie / October

FOCŞANI TÂRGUL FASHION & BEAUTY................................................................ 11-15.03TÂRGUL FASHION & BEAUTY................................................................ 20-24.05SALONUL AUTO VRANCEA .................................................................... 11-14.06FESTIVALUL BERII ŞI AL BĂUTURILOR RĂCORITOARE ..................... 02-05.07TÂRGUL FASHION & BEAUTY................................................................ 09-13.09TÂRGUL FASHION & BEAUTY................................................................ 07-11.10FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI BACHUS .............. 23-25.10TÂRGUL DE TURISM .............................................................................. 05-08.11TÂRGUL FASHION & BEAUTY................................................................ 18-22.11

GALAŢI EXPOZIŢIA IT & C GALAŢI ....................................................................Mai / May

Page 82: ok ok interior catalog 2015.indd

80 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

TÂRGUL GĂLĂŢEAN DE TOAMNĂ .......................................Octombrie / October TÂRGUL DE MEDIU GALMEDIU ...................................... Decembrie / December

MAMAIA TINIMTEX ............................................................................................ 25.02-01.03TÂRGUL PENTRU NUNŢI ....................................................................... 20-22.03SALON EXPOZIŢIONAL BEAUTY .......................................................... 20-22.03SALON DOTĂRI HOTELIERE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ .................... 26-29.03TÂRG DE MOBILĂ – TOTUL PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE ...................... 26-29.03TINIMTEX ................................................................................................. 13-17.05EXPOAGROUTIL ..................................................................................... 28-31.05EXPOFLOWERS ...................................................................................... 28-31.05DENTA & PHARMA .................................................................................Mai / May TINIMTEX ................................................................................................. 16-20.09TINIMTEX (Ediţia de iarnă) ..................................................................... 18-22.11

ORADEA TOP TRAVEL ....................................................................................... 30.01-01.02TOP MARRIAGE & EVENTS .............................................................. 30.01-01.02TOP AUTO................................................................................................ 11-14.06AGROBIHOR ............................................................................................ 28-30.08TOP EXPO ............................................................................................... 01-04.10TOP MARRIAGE & EVENTS ................................................................... 20-22.11

PITEŞTI TINIMTEX PITEŞTI (realizat în colaborare cu CCINA Constanţa) ........... 14-18.10EXPOAGROUTIL(realizat în colaborare cu CCINA Constanţa) .........................Octombrie / October

Page 83: ok ok interior catalog 2015.indd

81ROMEXPO 2015

PIATRA NEAMŢ TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ......................................... 29.01-02.02MATERIAL CONSTRUCT & CLIMATERM ............................................... 19-23.03TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE .......................................... 25-29.03FLORA ŞI GRĂDINA ........................................................................... 01.04-03.05TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 07-11.04TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE .......................................... 20-24.05TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 20-24.05BÂLCI .................................................................................................. 29.05-01.06FLORA ŞI GRĂDINA ................................................................................ 18-21.06SALON AUTO ........................................................................................... 18-21.06TÂRG DE ÎMBRÂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..................................... 24-28.06TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 02-05.07TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..................................... 05-09.08TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 13-16.08TÂRG DE CARTE LIBRIS ........................................................................ 10-13.09TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 11-14.09TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ..................................... 23-27.09TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 14-18.10TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE .......................................... 04-09.11TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 12-15.11TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLŢĂMINTE .......................................... 09-13.12TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI .............................................. 18-22.12

PLOIEŞTI SALON AUTO ........................................................................................... 26-29.03PRAHOVA CONSTRUCT AMBIENT ........................................................ 22-25.04PRAHOVA BANK – IMOB EXPO ............................................................. 29-31.05

Page 84: ok ok interior catalog 2015.indd

82 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

PRAHOVA CONF ....................................................................................... 4-07.09DRUMUL VINULUI ................................................................................... 26-27.11UNIVERSUL DULCIURILOR LA PLOIEŞTI ............................................. 04-06.12

SĂLAJ EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL ........................................................Mai / May

SFÂNTU GHEORGHE ZIUA CEA MARE – Expoziţia şi târgul nunţilor şi evenimentelor ................... 14.02BAL VIENEZ .................................................................................................. 14.02CASA MEA, GRĂDINA MEA .................................................................... 04-05.04EXPO TURISM ACTIV ........................................................................ 30.04-03.05LILIPUT BABY EXPO ............................................................................... 16-17.05BEAUTY EXPO ............................................................................................. 20.06FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE ..................................................... 20.06EXPOZIŢIE DE FIER FORJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DEFIERARI DIN ŢINUTUL SECUIESC ......................................................... 05-06.09FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CIOCOLATĂ „CHOCOFEST – DULCE SECUIME” ....................................................... 26-27.09CONSTRUCT EXPO ................................................................................ 10-11.10PRINT AND PACKAGING EXPO ............................................................. 14-15.11

SIBIU FESTIVALUL GRĂDINILOR ....................................................................Mai / May SALONUL AUTO SIBIU ...........................................................................Mai / May SMART PARK.......................................................................................Iunie / June SIBIUBOOKFEST .................................................................................Iunie / June SIBIUBOOKFESTIVAL .................................................... Septembrie / September

Page 85: ok ok interior catalog 2015.indd

83ROMEXPO 2015

SLOBOZIA SALONUL DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ .................................. 20-22.05SALONUL DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE & PROTECŢIA MEDIULUI ................... 20-22.05SALONUL CERCETĂRII ENERGIEIREGENERABILE & PROTECŢIA MEDIULUI........................................... 20-22.05SALONUL AUTO SLOBOZIA ................................................................... 02-04.09AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI .............................................. 23-25.09

SUCEAVA TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA ............................................................. 13-15.02AGRO EXPO BUCOVINA - SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE ........................................................................................... 20-22.03ÎNVIERE ŞI TRADIŢII ............................................................................... 04-09.04VACANŢĂ, SPORT,TURISM ............................................... Aprilie-Mai / April-May HORA BUCOVINEI FRASIN ......................................................................... 17.05SALONUL AUTO BUCOVINA & EXPO FINANCE ................................... 19-21.06TÂRGUL ALIMENTA ................................................................................. 24-26.06TÂRGUL DE VARĂ BUCOVNA ........................................................... 01.07-31.08FESTIVALUL BERII ....................................................................... August / August HAI LA ŞCOALĂ ....................................................................................... 04-06.09TÂRGUL ALMENTA .................................................................................. 11-13.09PRO WOOD EXPO BUCOVINA .............................................................. 01-04.10EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN ....................................... 01-04.10SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE ................................................... 16-18.10GALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI & TOPUL FIRMELOR 2014 .......Oct. / OctoberTÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR ....................................... 19-22.12

Page 86: ok ok interior catalog 2015.indd

84 INDEX PE LOCALITĂŢI / INDEX BY LOCATION

SALON DE CARTE ................................................................................. 19-22.12SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE .............................................. 19-22.12GALA TOP 10 SUCEVENI................................................. Decembrie / December

TIMIŞOARA SALONUL MIRILOR ................................................................................. 13-15.02UNIVERSUL CASEI TALE ........................................................................ 07-10.05LUMEA COPIILOR .................................................................................. 29-31.05SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE ........................................................... 19-22.11TÂRG DE CRĂCIUN .............................................................................. 18-20.12

VASLUI UNIVERSUL COPILĂRIEI ........................................................................ 28-31.05ZILELE RECOLTEI ................................................................................... 25-27.09ZILELE VIEI ŞI VINULUI .......................................................................... 27-29.11

Page 87: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 88: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 89: ok ok interior catalog 2015.indd

Index după organIzatorI

Index by organIzers5

Page 90: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 91: ok ok interior catalog 2015.indd

89ROMEXPO 2015

ROMEXPO SA – BUCUREŞTI26.01-02.02 CIRQUE DU SOLEIL

20-22.02 GHIDUL MIRESEI Târg de nunti Wedding Fair25-28.02 PRODUS ÎN ROMÂNIA 26.02-01.03 EXPO AVENTURA LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE Manifestare expoziţională dedicată pescuitului sportiv, vânătorilor şi activităţilor outdoor Exhibition dedicated to sport fishing, hunters and outdoor activities27.02-01.03 BUCHAREST PET EXHIBITION Târg dedicat animalelor de companie Fair dedicated to pets12-14.03 IMM FORUM Soluţii pentru IMM-uri Solutions for SMEs12-15.03 TTR I Târgul de turism al României Romanian Tourism Fair12-15.03 ROMANIAN NAUTIC EXPO Expoziţie internaţională de ambarcaţiuni de agrement, sportive şi de pescuit International Exhibition of leisure, sports and fishing boats12-15.03 EXPO SPORT ŞI AGREMENT Salonul internaţional de sport şi agrement International Exhibition of sports and leisure12-15.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE I Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair19-22.03 GASTROPAN Târg de panificaţie – patiserie Bakery – Pastry Fair

Page 92: ok ok interior catalog 2015.indd

90 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

20-22.03 GOOD WINE Târg de vinuri Wine Fair26-29.03 CONSTRUCT EXPO Târg internaţional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcţii International Fair for construction technologies, equipment, tools and materials26-29.03 AMBIENT EXPO Târgul internaţional pentru decoraţiuni interioare, mobilier şi piscine International Fair for interior decoration, furniture and swimming pools26-29.03 ROMTHERM Expoziţie internaţională pentru instalaţii, echipamente de încălzire, răcire şi de condiţionare a aerului International exhibition for installations, heating, cooling and air conditioning equipment 26-29.03 ANTIQUE MARKET I Târg de obiecte de artă şi antichităţi Antiques and art objects Fair26-29.03 EXPO FLOWERS & GARDEN Expoziţie internaţională de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit International flower, landscaping, horticulture and gardening exhibition26-29.03 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE II Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 22-25.04 ROMENVIROTEC Expoziţie internaţională de tehnologii şi echipamente pentru protecţia mediului International Exhibition for environmental protection technologies and equipment22-25.04 ROMMEDICA Târg internaţional de medicină şi farmacie International trade Fair for medical instruments and equipment

Page 93: ok ok interior catalog 2015.indd

91ROMEXPO 2015

22-25.04 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE III Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 08-10.05 EAST EUROPEAN COMIC CON Eveniment dedicat pasionaţilor de science fiction, fantasy şi horror, de filme şi seriale de televiziune, benzi desenate sau jocuri video Dedicated event for science fiction, fantasy and horror films and television series, comics and video games enthusiasts12-14.05 VENDING EXPO Expoziţie pentru industria de vending Exhibition vending industry13-16.05 DEMO METAL Expoziţie dedicată sectorului de prelucrare a metalelor Exhibition dedicated to the metalworking sector 13-16.05 CLEANING SHOW Expoziţie pentru industria de curăţenie profesională, industrială şi domestică Exhibition for professional, industrial and domestic cleaning industry15-17.05 PET EXPO Târg dedicat animalelor de companie Fair dedicated to pets22-24.05 GHIDUL MIRESEI Târg de nunţi Wedding Fair27-31.05 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IV Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 27-31.05 BOOKFEST Târg de carte Book Fair 28-31.05 TIBCO Târg internaţional de bunuri de larg consum International Fair of Consumer Goods

Page 94: ok ok interior catalog 2015.indd

92 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

28-31.05 KIDEX Târg pentru bebeluşi,viitoare mămici şi preşcolari Exhibition for products and services for babies, children and future parents28-31.05 AUTOEXPOTEHNICA Expoziţie internaţională de componente auto Auto Parts and accessories international Fair28-31.05 AUTO EXPO Festival auto-moto şi sporturi extreme Automotive and extreme sports festival28-31.05 TMA Festival de spiritualitate, medicină alternativă şi terapii complementare Spirituality, Alternative Medicine and Complementary Therapies Festival06-07.06 AUTOTOTAL BUSINESS SHOW Eveniment dedicat pieselor auto Car parts dedicated event12-14.06 BUCHAREST WHEELS ARENA Festival auto şi sporturi extreme Cars and extreme sports festival26-28.06 SUMMER BAZAR Târg estival de bunuri de larg consum Summer Fair for consumer goods 10-12.07 SUMMER BAZAR Târg estival de bunuri de larg consum Summer Fair for consumer goods 15.07 CONCERT17-19.07 SUMMER BAZAR Târg estival de bunuri de larg consum Summer Fair for consumer goods 05.08 CONCERT02-04.09 ENTERTAINMENT ARENA Expoziție adresată specialiştilor din domeniul divertismentului Exhibition addressed to specialists in entertainment

Page 95: ok ok interior catalog 2015.indd

93ROMEXPO 2015

02-05.09 PRINT & SIGN Târgul dedicat industriei de tipar şi signalistică Printing and Signage Industry Fair02-05.09 GIFTS SHOW Târgul dedicat industriei de obiecte promoţionale Fair for promotional items industry16-20.09 BIFE-SIM Târg internațional de mobilă, produse din lemn, accesorii pentru mobilă, decoraţiuni interioare, maşini şi echipamente pentru exploatare forestieră şi prelucrarea lemnului International trade Fair for furniture, equipment and accessories 16-20.09 ANTIQUE MARKET II Târg de obiecte de artă şi antichităţi Antiques and art Fair 16-20.09 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE V Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 25-27.09 GHIDUL MIRESEI Târg de nunţi Wedding Fair01-04.10 EXPOMIL Expoziţie internaţională pentru echipament militar International Exhibition for Military Equipment 01-04.10 COSMETICS BEAUTY HAIR Eveniment adresat sectorului de beauty Event for the beauty sector 01-04.10 MODEXPO Expoziţie internaţională de ţesături textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie International exhibition of textiles, clothing, leather and furs01-04.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VI Târg de produs cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair

Page 96: ok ok interior catalog 2015.indd

94 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

01-04.10 WELLNESS SHOW Eveniment în materie de fitness, spa, nutriţie şi îngrijire corporală Event on fitness, spa, nutrition and body care 07-08.10 EXPO TRAFIC Expoziţie pentru infrastructură de transport Transport infrastructure exhibition08-11.10 EXPO AVENTURI LA PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE Târg de pescuit şi vânătoare Fishing and Hunting Fair14-17.10 TIB Târgul tehnic internaţional Bucureşti Bucharest International Technical Fair14-17.10 ExpoEnergiE Târg internaţional de energie regenerabilă, energie convenţională echipamente şi tehnologii pentru industria de petrol şi gaze naturale International Fair of renewable energy, conventional energy, equipment and technologies for oil and gas industry14-17.10 INVENTIKA Salon de invenţii şi inovaţii Inventions and innovation EXPO14-17.10 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VII Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair14-17.10 RALF- ROMCONTROLA Târgul de automatizări şi echipamente de laborator Automation and laboratory equipment Fair20-22.10 INTERNET & MOBILE WORLD Eveniment dedicat soluţiilor digitale, mobile şi de software Event dedicated to digital, mobile and software solutions21-23.10 TEB EXPO Târg educaţional Educational Fair

Page 97: ok ok interior catalog 2015.indd

95ROMEXPO 2015

28.10-01.11 INDAGRA Târg internaţional pentru agricultură, horticultură, viticultură şi zootehnie International Agriculture, Horticulture, Viticulture and Zootechnics Fair 28.10-01.11 INDAGRA FOOD Târg internaţional pentru industria alimentară International Trade Fair for Food Industry28.10-01.11 ALL PACK Expoziţie internaţională pentru ambalaje, materiale, maşini şi echipamente specifice International Exhibition for Packaging, Materials, Specific Machinery and Equipment 28.10-01.11 EXPO DRINK & WINE Târg de vinuri şi băuturi alcoolice Wine and Alcoholic Beverages Fair28.10-01.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE VIII Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 04-07.11 EXPOPLAST Expoziţie de echipamente şi tehnologii pentru industria de prelucrare şi reciclare a materialelor plastice Equipment and Technologies for Plastics Manufacturing and Recycling Exhibition 05-07.11 ANGAJATORI DE TOP Târg de job-uri, internship şi locuri de muncă pentru profesionişti, studenţi, absolvenţi Internships and jobs for professionals, students, graduates Fair12-15.11 TTR II Târgul de turism din România Romanian Tourism Fair 12-15.11 ROMHOTEL Expoziţie internaţională de echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante Equipment, Furniture and Supplies for Hotels and Restaurants International exhibition

Page 98: ok ok interior catalog 2015.indd

96 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

12-15.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE IX Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 12-15.11 SPORT SALON Târg dedicat sportivilor Sports Fair 18-22.11 GAUDEAMUS Târg dedicat cărţii de învăţătură Educational Books Fair18-22.11 TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE X Târg de produse cu specific românesc Romanian Traditional Products Fair 19-21.11 DENTA Expoziţie internaţională de produse şi echipamente stomatologice Dentistry and dental technologies international exhibition 20-22.11 GOOD WINE Târg internaţional de vinuri International Wine Fair 03-06.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN Târg de cadouri de Crăciun, decoraţiuni şi suveniruri Christmas presents, decorations and souvenirs Fair03-06.12 ANTIQUE MARKET III Târg de obiecte de artă şi antichităţi Antiques and art Fair 31.12 REVELION 2015/2016

C.C.I.A. ALBA20-22.03 TÂRGUL GRĂDINARULUI Târg pentru articole de grădinărit, unelte şi echipamente pentru întreţinerea grădinilor şi spaţiilor verzi Gardening articles, tools and equipment for maintenance of gardens and green spaces Fair

Page 99: ok ok interior catalog 2015.indd

97ROMEXPO 2015

22-24.05 GUSTOS DE ALBA Târg prezentare produse tradiţionale din: carmangerie, produse lactate, panificaţie, patiserie, apicultură, legumicultură, vinificaţie Traditional products: meat processing, dairy, bakery, pastry, beekeeping, gardening wine Fair 18-20.09 APULUM AGRARIA Expoziţie de vaci, cai, oi şi animale mici; produse ale industriei alimentare specifice zonei, produse ale micilor meseriaşi Exhibition of cows, horses, sheep and small animals; Regional food products, handcrafted items

C.C.I.A. ARAD 20-22.02 PETRECERI DE VIS Târg de nunţi Wedding Fair04-06.03 ENREG-EXPOZIŢIE DE ENERGII REGENERABILE 19-22.03 CONFORT CONSTRUCT & INSTAL Târg de construcţii şi instalaţii Construction and installation FairMartie-Aprilie / A(R)PICULTURAMarch-April Eveniment apicol Beekeeping Event 16-19.04 TÂRGUL PRIMĂVERII Târg de flori şi grădinărit; Târg de turism; Târg de vânătoare şi pescuit Flowers and gardening Fair; Tourism Fair; Hunting and fishing Fair24-25.04 EDU2JOB Târg internaţional de educaţie şi locuri de muncă Education and jobs International Trade Fair05-07.06 TRANSPORT-AR Târg de transporturi profesionale Professional transport Fair

Page 100: ok ok interior catalog 2015.indd

98 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

28-30.08 UNIVERSUL COPIILOR Salon dedicat nou născuţilor şi viitoarelor mămici Infants and future mothers Expo10-13.09 AGROMALIM Târg de agricultură, ambalaje şi industrie alimentară Agriculture, Food Packaging and Food Industry FairSeptembrie-Octombrie TÂRG DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUITSeptember-October Târg de pescuit şi vânătoare Fishing and Hunting Fair14-16.10 ECOMEDIU Târgul internațional de mediu International Environmental Fair 14-16.10 MOZAIC DE SERVICII Târg general de servicii General services Fair05-07.11 AR-MEDICA Târg de medicină Medical Fair 03-06.12 TÂRG DE IARNĂ Targ de bunuri generale si cadouri Consumers goods and presents trade Fair

C.C.I. ARGEȘ 14-18.10 TINIMTEX PITEŞTI Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte (realizat în colaborare cu CCINA Constanţa) Clothing and Footwear Fair (in collaboration with Constanţa CCINA)Octombrie / October EXPOAGROUTIL Târg cu participare internaţională din domeniul agriculturii (realizat în colaborare cu CCINA Constanţa) Agriculture Fair with international participation (in collaboration with Constanţa CCINA)

Page 101: ok ok interior catalog 2015.indd

99ROMEXPO 2015

C.C.I. BIHOR30.01-01.02 TOP TRAVEL Târg internaţional de turism International Tourism Fair30.01-01.02 TOP MARRIAGE & EVENTS Târg de nunţi Wedding Fair 11-14.06 TOP AUTO Expoziţie auto Automotive Exhibition 28-30.08 AGROBIHOR Târg internaţional de tehnică agricolă, inputuri pentru agricultură şi produse agricole International agricultural machinery, agricultural inputs and agricultural products Trade Fair01-04.10 TOP EXPO Târg internaţional de bunuri de larg consum International Consumer Goods Fair20-22.11 TOP MARRIAGE & EVENTS Târg de nunţi Wedding Fair

C.C.I. BISTRIŢA–NĂSĂUD 06 - 08.02 BISTRIŢA MARIAGE FEST Târg de nunţi Wedding Fair31.03-04.04 EXPO BISTRIŢA – PRIMĂVARA CADOURILOR Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods FairAprilie / April EXPO MEDICA & SANA Târg de medicină Medical Fair 28.05-01.06 EXPO BISTRIŢA ESTIVAL Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair

Page 102: ok ok interior catalog 2015.indd

100 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

21-23.08 ANTIKA Târg de antichităţi Antiques Fair05-06.09 BISTRIŢA AUTO SHOW Târg auto Automotive Fair21-25.10 EXPO BISTRIŢA – Ediţia de toamnă Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair04-08.12 BUCURIILE IERNII Târg de cadouri de sezon Seasonal Gifts Fair

C.C.I. BRĂILA 06-08.03 GHIDUL NUNŢII 2015 Târg de nunţi Wedding Fair24-26.04 INSTALCONSTRUCT BRĂILA 2015 Târg de construcţii şi instalaţii Constructions and installations Fair08-10.05 AUTO PRO 2015 Târg auto Automotive Fair15-17.08 FESTIVALUL BERII Târg general de produse alimentare Food products General FairSeptembrie / September AGRICULTURA 2015 Târg produse agricole Agricultural products trade Fair11-14.12 CHRISTMAS DAY’S Târg general de produse destinate sărbătorilor de iarnă Holiday products General Fair

Page 103: ok ok interior catalog 2015.indd

101ROMEXPO 2015

C.C.I. BOTOŞANI Februarie / February EVENTS & MARRIAGES Târg de nunţi şi evenimente Wedding and Events Fair Aprilie / April AGRO - ALIMENTA, Ediţia de primăvară Târgul de produse din industria alimentară şi a băuturilor; agricultură, floricultură şi creşterea animalelor. The Spring Edition of the food, beverages, agriculture, floriculture and animal husbandry FairMai / May OUTLET CONFECŢII ŞI TRICOTAJE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, pielărie-blănărie, marochinărie şi accesorii Clothing, footwear, leather, furs FairMai / May SALON AUTO Salon de autovehicule, service-auto, echipamente şi accesorii specifice Automotive and specialized equipment FairIulie / June TÂRG EDUCAŢIONAL ŞI JOB-URI Târg de educaţie, cărţi Education and books Fair Septembrie / September SALON AUTO Salon de autovehicule, service-auto, echipamente şi accesorii specifice Automotive and specialized equipment FairOctombrie / October AGRO - ALIMENTA, Ediţia de toamnă Târgul de produse din industria alimentară şi a băuturilor; agricultură, floricultură şi creşterea animalelor. The Autumn Edition of the food, beverages, agriculture, floriculture and animal husbandry Fair

Page 104: ok ok interior catalog 2015.indd

102 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

C.C.I. BRAŞOV Martie / March TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞI MUZICĂ Târg internaţional de carte şi muzică International Books and Music FairMai / May TÂRGUL DE INDUSTRIA LEMNULUI ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE – EXPOWOODMai / May SALONUL CERCETĂRII Târg tehnic Technical FairMai May ABSOLVENŢII ÎN FAŢA COMPANIILOR-AFCOOctombrie / Octomber BRAŞOV MEDICA Târg de medicină Medical Fair

C.C.I. BUZĂUIunie / June SALON AUTO Salon auto Automotive Fair

C.C.I. CLUJ15-18.01 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ de porumbei de agrement, păsări de curte şi animale mici International Entertainment pigeons, poultry and small animals Exhibition29.01-01.02 SALONUL MIRESELOR Târg specializat pentru organizarea de nunţi şi evenimente Weddings and events Fair21-22.02 TÂRGUL APICOL „Pentru un viitor sănătos” Târg de produse de apicultură Beekeeping Fair

Page 105: ok ok interior catalog 2015.indd

103ROMEXPO 2015

26.02-01.03 AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL Târg specializat de materiale şi tehnologii de construcţii, utilaje şi maşini, echipamente, scule şi unelte, servicii pentru construcţii şi instalaţii Materials and construction technologies, equipment and machinery, equipment, tools and construction and installation services Fair26.02-01.03 DECOMOB Târg naţional de contractări de mobilă, componente şi accesorii pentru industria mobilei Furniture tenders, components and accessories for the furniture industry National Fair 07-08.03 EXPOZIŢIE INTENAŢIONALĂ CANINĂ Concurs Internaţional Canin International canine competition17-20.03 T.I.T. Târgul internaţional tehnic International Technical Fair17-20.03 PRO INVENT Salon internaţional de cercetare-dezvoltare şi inventică International Research, Development and Inventions Salon17-20.03 FORESTA Expoziţie specializată de utilaje, echipamente, scule, accesorii, tehnologii şi servicii pentru exploatarea şi prelucrarea lemnului Machinery, equipment, tools, accessories, technologies and services for wood processing Exhibition26-29.03 NAPOCA Târg general de bunuri de consum Consumer goods General Fair 26-29.03 FLOREX Expoziţie specializată de flori şi plante decorative Flowers and ornamental plants Exhibition26-29.03 ECOVITA Târg specializat pentru terapii alternative Alternative therapies Fair

Page 106: ok ok interior catalog 2015.indd

104 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

23-26.04 AGRARIA Târg internaţional specializat în agricultură şi industrie alimentară International agriculture and food industry Fair08-10.05 ZOOPET Târg specializat de hrană, accesorii, produse, servicii pentru animale Food, accessories, products and services for animals Fair08-10.05 TRANSILVANIA HUNTING & FISHING Expoziţie pentru vânătoare, pescuit sportiv şi activităţi outdoor de agrement şi sporturi extreme Hunting, fishing and outdoor recreational activities and extreme spots Exhibition21-24.05 TRANSILVANIA GAMES CONVENTION Târg de agrement şi petrecerea timpului liber Entertainment and leisure Fair27-31.05 MODEXSTIL Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair10-13.09 NAPOCA Târg general de bunuri de consum Consumer goods General Fair 08-11.10 EXPOCASA Expoziţie specializată pentru amenajarea şi decorarea casei familiale Home decorations Fair 08-11.10 MOBEXPO Târg de mobilă Furniture Fair08-11.10 FLOREX Expoziţie specializată de flori şi plante decorative Flowers and ornamental plants Exhibition08-11.10 ECOVITA Târg specializat pentru terapii alternative Alternative medicine Fair

Page 107: ok ok interior catalog 2015.indd

105ROMEXPO 2015

10-11.10 ZILELE RECOLTEI Târg pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară Agriculture, forestry and food industry trade Fair29.10-01.11 SALONUL MIRESELOR Târg specializat pentru organizarea de nunţi şi evenimente Weddings and events Fair04-06.12 TÂRGUL MOŞULUI Târg de cadouri de sezon Seasonal gifts Fair16-20.12 TÂRGUL CADOURILOR SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Târg de cadouri Gifts Fair

C.C.I.N.A. CONSTANŢA25.02-01.03 TINIMTEX Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair27.02-01.03 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA Târg de oferte turistice Tourism Fair20 -22.03 TÂRGUL PENTRU NUNŢI Târg de nunţi Wedding Fair 20 -22.03 SALON EXPOZIŢIONAL BEAUTY Salon specializat de echipamente şi consumabile destinate atât saloanelor de specialitate, cât şi publicului larg Specialized show of equipment and consumables designed both for specialized parlours as well as for the general public26-29.03 SALON DOTĂRI HOTELIERE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ Salon de echipamente, materiale şi mobilier pentru hoteluri şi restaurante Equipment, materials and furniture for hotels and restaurants Fair

Page 108: ok ok interior catalog 2015.indd

106 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

26-29.03 TÂRGUL DE MOBILĂ –TOTUL PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE Salon de mobilă Furniture trade show01-10.04 TÂRG DE PAŞTI Târg de produse tradiţionale Traditional Fair13-17.05 TINIMTEX Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair28-31.05 EXPOAGROUTIL Târg cu participare internaţională din domeniul agriculturii Agriculture Fair with international participation 28-31.05 EXPOFLOWERS Expoziţie internaţională de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit Flowers, landscaping, horticulture and gardening International ExhibitionMai / May DENTA & PHARMA Târg de echipamente, instrumente, accesorii, materiale stomatologice, precum şi produse farmaceutice. Equipment, instruments, accessories, dental materials and pharmaceuticals Fair11-14.06 TOMIS YACHT & SALON AUTO Târg specializat de ambarcaţiuni de agrement, sportive şi de pescuit Leisure, sports and fishing boats Fair16-20.09 TINIMTEX Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair23-25.10 TÂRGUL DE TURISM VACANŢA Târg de oferte turistice Tourism Fair

Page 109: ok ok interior catalog 2015.indd

107ROMEXPO 2015

Octombrie / October EXPONATURA Târg specializat în produse, tehnologii şi servicii eco (bio) Eco (bio) products, technologies and services Fair18 – 22.11 TINIMTEX Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair12-23.12 CHRISTMAS SHOPPING EVENT Târgul cadourilor de Crăciun Christmas Fair

C.C.I. COVASNA 14.02 ZIUA CEA MARE Expoziţia şi târgul nunţilor şi evenimentelor Weddings and events Fair and Exhibition14.02 BAL VIENEZ 04-05.04 CASA MEA, GRĂDINA MEA Expoziţie de amenajări interioare şi exterioare Interior and exterior decorations Exhibition30.04-03.05 EXPO TURISM ACTIV Târg de turism Tourism Fair16-17.05 LILIPUT BABY EXPO Expoziţie dedicată copiilor Exhibition for children20.06 BEAUTY EXPO Expoziţie din domeniul sănătății şi frumuseţii, utilizând medicina modernă psihologia avansată şi ultimele trenduri în domeniul esteticii. Health and beauty, using advanced modern medicine and psychology latest trends in the field of aesthetics Exhibition20.06 FESTIVALUL FLORILOR COMESTIBILE Târg de produse alimentare Food Fair

Page 110: ok ok interior catalog 2015.indd

108 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

05-06.09 EXPOZIŢIE DE FIER FOJAT ŞI ÎNTÂLNIRE DE FIERARI DIN ŢINUTUL SECUIESC Târg tehnic Technical Fair 26-27.09 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CIOCOLATĂ „CHOCOFEST-DULCE SECUIME” Expoziție şi târg al ciocolatei și produselor din ciocolată Chocolate and chocolate products Fair and Exhibition10-11.10 CONSTRUCT EXPO Târg internaţional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcţii Technologies, equipment, tools and construction materials international Fair14.15.11 PRINT AND PACKGING EXPO Expoziţie pentru ambalaje şi echipamente specifice Packaging Exhibition

C.C.I. DOLJ11-15.02 CONTEX „VALENTINE’S DAY” Târg de bunuri de larg consum şi cadouri Consumer goods and gifts Fair04-08.03 CONTEX „ZIUA FEMEII” Târg de bunuri de larg consum şi cadouri Consumer goods and gifts Fair01-05.04 CONTEX „SĂRBĂTOAREA FLORIILOR”16-19.04 DOLJCONSTRUCT Târg de construcţii şi instalaţii Constructions and installations Fair16-19.04 CLIMATERM & MOBEX Târg specializat pentru construirea şi amenajarea locuinţelor Housing construction and planning Fair07-10.05 AGROTEX Târg specializat de utilaje agricole Agriculture Fair

Page 111: ok ok interior catalog 2015.indd

109ROMEXPO 2015

07-10.05 AGRALIMENT Târg dedicat promovării sectorului agroalimentar Agri food Fair 22-24.05 TÂRG DE JOBURI ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ Târg de locuri de muncă Jobs Fair27-31.05 CONTEX „ZILELE MUNICIPIULUI” Târg de bunuri de larg consum Consumer goods Fair29-31.05 AUTOSHOW Târg auto Automotive Fair17-20.09 SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII Salon de cercetare Research Fair23-27.09 CONTEX-TOAMNA Târg de bunuri de larg consum Consumer goods Fair 15-18.10 ZIUA RECOLTEI Târg de produse alimentare Food Fair21-25.10 CONTEX TOAMNA Târg de bunuri de larg consum Consumer goods Fair02-06.12 CONTEX „LUNA CADOURILOR” Târg cadouri şi suveniruri Gifts and Souvenirs Fair

C.C.I.A. GALAŢI Mai / May EXPOZIŢIA IT & C GALAŢI Salon de cercetare Research Trade Exhibition Octombrie / October TÂRGUL GĂLĂŢEAN DE TOAMNĂ Târg pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară Agriculture, forestry and food industry trade FairDecembrie / December TÂRGUL DE MEDIU GALMEDIU 2015

Page 112: ok ok interior catalog 2015.indd

110 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

C.C.I. IALOMIȚA20-22.05 SALONUL DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ Târg de construcţii, echipamente şi utilaje Construction equipment and machinery Fair20-22.05 SALONUL DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE REGENERABILE DE ENERGIE & PROTECŢIA MEDIULUI Salon de tehnologii şi echipamente pentru surse regenerabile Equipment and technologies for renewable sources Fair20-22.05 SALONUL CERCETĂRII ENERGIEI REGENERABILE & PROTECŢIA MEDIULUI Salon de cercetare, energii regenerabile şi protecţia mediului Renewable Energy and Environmental Protection Research Fair02-04.09 SALONUL AUTO SLOBOZIA Târg auto Automotive Fair23-25.09 AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI Târg de agricultură şi produse alimentare Agriculture and food industry Fair

C.C.I. MARAMUREȘ 13-15.02 NUNTA DE LA A LA Z Târg de nunţi Wedding Fair13-15.02 SALONUL PENTRU PĂRINŢI ŞI NOU-NĂSCUŢI26-28.02 MARAMEDICA Expoziţie medicală Medical Exhibition09.05 TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE Târg de carte şi oferte educaţionale Book and Educational Fair

Page 113: ok ok interior catalog 2015.indd

111ROMEXPO 2015

09.05 TÂRGUL UNIVESITARIA Târg internaţional de servicii academice Academics International Fair 09.05 SALON DE CARTE Târg de carte Book Fair 09.05 SALON INVENTICA Târg de inventică şi produse noi Inventions and new products Fair28-29.05 TÂRGUL ENERGIILOR REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE Târg de echipamente şi tehnologii de producere a energiei regenerabile Equipment and technology for producing renewable energy Fair 28-29.05 SALONUL INVENTATORILOR MARAMUREŞENI Târg de invenţii Inventions Fair30-31.05 SALONUL „VINE VACANŢA”25-27.09 RIVULUS DOMINARUM Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair 25-27.09 SALONUL INDUSTRIEI CREATIVE25-27.09 SALONUL TRADIŢIEI ŞI INOVARE ÎN MARAMUREŞ Octombrie / October SALONUL PRODUSELOR BIO Târg de produse alimentare Food products FairOctombrie / October SĂRBĂTOAREA PÂINII Târg de produse alimentare Food products FairNoiembrie / November FABRICAT ÎN MARAMUREŞ (prima decadă) Eveniment dedicat firmelor maramureşene (first decade) Event dedicated to companies from MaramuresDecembrie / December TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU –RIVULUS(prima decadă) DOMINARIUM TINERET(first decade)

Page 114: ok ok interior catalog 2015.indd

112 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

C.C.I. MEHEDINȚI 06-09.02 COSMETICS BEAUTY HAIR Expoziţie internaţională de produse şi echipamente pentru cosmetică, îngrijire corporală şi coafură Products and equipment for cosmetics, body care and hairdressing international Exhibition27.02-01.03 TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI Târg de cadouri de primăvară Spring Gift Fair13-16.04 TÂRGUL DE FLORI – PARADISUL FLORILOR Târg de flori şi grădinărit Flowers and gardening Fair 24-27.06 CONSTRUCT EXPO Târg internaţional de tehnologii, echipamente, utilaje şi materiale pentru construcţii Construction technologies, equipment, machinery and construct materials international Fair01-05.09 TÂRGUL ŞCOLARULUI Târg de produse destinate şcolarilor School Products Fair16-19.12 TÂRGUL CADOURILOR DE CRĂCIUN Târg de cadouri de sezon Seasonal Gift Fair20-23.12 TÂRGUL NEGUSTORILOR Târg general General Fair

C.C.I. NEAMȚ 29.01-02.02 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg dedicat producătorilor agricoli. Farmers dedicated Fair19-23.03 MATERIAL CONSTRUCT & CLIMATERM Târg din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, care vor oferi soluţii pentru construcţia şi amenajarea locuinţei, precum şi pentru confortul interior Construction & building materials & interior design Fair

Page 115: ok ok interior catalog 2015.indd

113ROMEXPO 2015

25-29.03 TÂRG DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair01.04-03.05 FLORA ŞI GRĂDINA Târg de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit Flower, landscaping, horticulture and gardening Fair07-11.04 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair20-24.05 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair20-24.05 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair29.05-01.06 BÂLCI 18-21.06 FLORA ŞI GRĂDINA Târg de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit Flower, landscaping, horticulture and gardening Fair18-21.06 SALON AUTO Târg auto Auto Fair24-28.06 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair02-05.07 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair05-09.08 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair

Page 116: ok ok interior catalog 2015.indd

114 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

13-16.08 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair10-13.09 TÂRGUL DE CARTE LIBRIS Manifestare expoziţională şi de vânzare de carte11-14.09 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair23-27.09 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair14-18.10 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair04-09.11 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair12-15.11 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair09-13.12 TÂRGUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories trade Fair18-22.12 TÂRGUL PRODUCĂTORILOR AGRICOLI Târg de produse agricole Agricultural products Fair

C.C.I. PRAHOVA 26-29.03 SALON AUTO Târg auto Automotive Fair

Page 117: ok ok interior catalog 2015.indd

115ROMEXPO 2015

22.25.04 PRAHOVA CONSTRUCT AMBIENT Expoziţie de construcţii, materiale de construcţii, amenajări, grădinărit şi dezvoltări imobiliare Constructions, building materials, furnishings, gardening and real-estate development exhibition29-31.05 PRAHOVA BANK-IMOB EXPO 4-7.09 PRAHOVA CONF Târg de îmbrăcăminte şi încălţăminte Clothing and footwear Fair26-27.11 DRUMUL VINULUI Expoziţie de vinuri şi alte băuturi alcoolice Wines and other alcoholic beverages Exhibition04-06.12 UNIVERSUL DULCIURILOR LA PLOIEŞTI

C.C.I. SĂLAJ PERIOADA EXPOZIŢIAMai / May EXPO CASA & EXPO UNIVERSAL Expoziţie în domeniul educaţional şi formare profesională, auto, construcţii, materiale de construcţii şi instalaţii, materiale pentru finisaje, mobilier, decoraţiuni interioare. Education and training, automotive, construction, construction materials and equipment, finishing materials, furniture and decoration Exhibition

C.C.I.A. SIBIU PERIOADA EXPOZIŢIAMai / May FESTIVALUL GRĂDINILOR Târg de flori, plante, arbuşti, mobilier şi accesorii de grădină Flowers, plants, shrubs, garden furniture and accessories FairMai / May SALONUL AUTO SIBIU Târg auto Auto Fair

Page 118: ok ok interior catalog 2015.indd

116 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

Iunie / June SMART PARK Eveniment non-profit dedicat tuturor celor care au în centrul acţiunilor lor copiii: companii, ONG-uri, administraţie, persoane fizice, organizaţii Nonprofit event dedicated to all those who have children included in their main activities: companies, NGOs, government, individuals and other organizationsIunie / June SIBIUBOOKFEST Târg de carte Book Fair Sept / September SIBIUBOOKFESTIVAL Târg de carte Book Fair

C.C.I. SUCEAVA 13-15.02 TÂRGUL DE NUNŢI BUCOVINA Târg de nunţi Wedding Fair20-22.03 AGRO EXPO BUCOVINA-SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE Târg produse agricole Agricultural Products Fair04-09.04 ÎNVIERE ŞI TRADIŢII Târg de produse cu specific românesc Romanian traditional products Fair Aprilie-Mai / April-May VACANŢĂ, SPORT, TURISM Târg de turism Tourism Fair17.05 HORA BUCOVINEI FRASIN 19-21.06 SALONUL AUTO BUCOVINA & EXPO FINANCE Manifestarea este specializată în autoturisme; autoturisme de teren; microbuze; vehicule utilitare uşoare; echipamente şi accesorii pentru autovehicule, echipamente şi aparatură pentru service auto, piese şi accesorii auto; Car Audio & Security; tuning; închirieri auto; şcoli de şoferi, transportatori; servicii financiare şi asigurări The event is specialized in cars; SUVs; minibuses; light commercial vehicles; equipment and accessories

Page 119: ok ok interior catalog 2015.indd

117ROMEXPO 2015

for motor vehicles, machinery and equipment for auto service, auto parts and accessories; Car Audio & Security; tuning; car rental; driving schools, transport; financial services and insurance24-26.06 TÂRGUL ALIMENTA Târg de produse cu specific românesc Romanian traditional products FairIulie / July TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC Târg de produse tradiţionale Traditional products Fair01.07-31.08 TÂRGUL DE VARĂ BUCOVINA Târg general de bunuri de larg consum Consumer goods general Fair18-20.07 TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI Târg de produse tradiţionale Traditional products FairAugust / August FESTIVALUL BERII Târg general de produse alimentare General Fair for food products04-06.09 HAI LA ŞCOALĂ Târg de produse destinate şcolarilor School Products Fair for children11-13.09 TÂRGUL ALIMENTA Târg de produse cu specific românesc Romanian traditional products Fair01-04.10 PRO WOOD EXPO BUCOVINAOctombrie / October FESIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI Târg de produse agricole Agricultural Products Fair 01-04.10 EXPO CASA AMBIENT& EXPOMOB DESIGN Târg de produse şi sisteme pentru amenajări interioare şi exterioare, decoraţiuni, mobilier Products and systems for interior and exterior decoration and furniture Fair16-18.10 SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE Târg de produse agricole Agricultural Products Fair

Page 120: ok ok interior catalog 2015.indd

118 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

Octombrie / October GALA EXCELENŢEI ÎN AFACERI & TOPUL FIRMELOR 201419-22.12 TÂRGUL CADOURILOR & LUMEA COPIILOR Târg de cadouri şi suveniruri Presents and souvenirs Fair 19-22.12 SALON DE CARTE Târg de carte Book Fair 19-22.12 SALONUL PRODUSELOR ALIMENTARE Târg general de produse alimentare General Fair for food productsDecembrie / December GALA TOP 10 SUCEVENI

C.C.I.A. TELEORMAN18-21.03 TÂRGUL GOSPODARULUI Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair20-23.05 TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair26-29.08 AGRALIMEX Târg naţional pentru agricultură şi industrie alimentară National Fair for Agriculture and Food28-31.10 TÂRGUL DE TOAMNĂ Târg de bunuri de larg consum Consumer Goods Fair

C.C.I.A. TIMIŞ 13-15.02 SALONUL MIRILOR Expoziţie specializată în servicii si produse dedicate nunţii Specialized exhibition of services and products for wedding 07 – 10.05 UNIVERSUL CASEI TALE Expoziţie specializată în construcţii, mobilier şi decoraţiuni Specialized exhibition for construction, furniture and decoration

Page 121: ok ok interior catalog 2015.indd

119ROMEXPO 2015

29-31.05 LUMEA COPIILOR Expoziţie specializată în produse şi servicii dedicate copiilor Specialized exhibition of products and services dedicated to children19-22.11 SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE Expoziţie specializată în îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii Specialized exhibition of clothing, footwear and accessories18 – 20.12 TÂRG DE CRĂCIUN Expoziţie specializată în produse şi servicii dedicate sărbătorilor de iarnă Specialized exhibition of products and services for the holiday season

C.C.I.A. VASLUI 28-31.05 UNIVERSUL COPILĂRIEI Expoziţie specializată în produse pentru copii Baby products specialized exhibition25-27.09 ZILELE RECOLTEI Târg pentru agricultură Agricultural Fair27-29.11 ZILELE VIEI ŞI VINULUI Expoziţie transfrontalieră de vinuri şi alte băuturi alcoolice Transborder Exhibition of wines and other alcoholic beverages

C.C.I. VÂLCEA 04-06.11 HERVEX-International Conference and Exibition of Hydraulics and Pneumatics Expoziţie de hidraulică Hydraulics Exhibition

Page 122: ok ok interior catalog 2015.indd

120 INDEX DUPĂ ORGANIZATORI / INDEX BY ORGANIZERS

C.C.I. VRANCEA11-15.03 TÂRGUL FASHION & BEAUTY Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories Fair20-24.05 TÂRGUL FASHION & BEAUTY Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories Fair11-14.06 SALONUL AUTO VRANCEA Târg auto Auto Fair02-05.07 FESTIVALUL BERII ŞI AL BĂUTURILOR RĂCORITOARE Târg de băuturi alcoolice şi răcoritoare Alcoholic and soft drinks Fair09-13.09 TÂRGUL FASHION & BEAUTY Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories Fair07-11.10 TÂRGUL FASHION & BEAUTY Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories Fair23-25.10 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI BACHUS 05-08.11 TÂRGUL DE TURISM Târgul ofertelor turistice Tourism Fair18-22.11 TÂRGUL FASHION & BEAUTY Târg de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii vestimentare Clothing, footwear and accessories Fair

Page 123: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 124: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 125: ok ok interior catalog 2015.indd

sIsteMul caMeral dIn roMânIa

the roManIan chaMber systeM

6

Page 126: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 127: ok ok interior catalog 2015.indd

125ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ şi Industrie a RomânieiThe Chamber of Commerce and Industry of RomaniaPreşedinte / President: Mihai DarabanAdresă / Address: CCIR Business Center, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030982, RomâniaTelefon / Phone: 021.319.00.93Fax: 021 319 00 92E-mail: [email protected]: www.ccir.ro / www.tnf.ro / www.snia.ro

Camera de Comerţ şi Industrie AlbaAlba Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Corneliu OrzeaAdresă / Address: Str. Frederik Mistral nr. 3, cod 510110,Alba-Iulia, jud. AlbaTelefon / Phone: 0258.811772Fax: 0258.811771E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.cciaalba.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură AradArad Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Gheorghe SeculiciAdresă / Address: Str. Cloşca 5, cod 310017, Arad, jud. AradTelefon / Phone: 0257.208800Fax: 0257.254200E-mail: [email protected] Website: www.ccia-arad.ro

Camera de Comerţ şi Industrie ArgeşArgeş Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Vernel CrăciunescuAdresă / Address: Bd. Republicii nr. 63, Piteşti, jud. Argeş Telefon / Phone: 0248.212650; 0248.219200Fax: 0348.439408E-mail: [email protected] Website: www.cciarges.ro

Page 128: ok ok interior catalog 2015.indd

126 SISTEMUL CAMERAL DIN ROMÂNIA / THE ROMANIAN CHAMBER SYSTEM

Camera de Comerţ şi Industrie BacăuBacău Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Doru SimoviciAdresă / Address: Str. Libertăţii 1, cod 600052, Bacău, jud. BacăuTelefon / Phone: 0234.570010Fax: 0234.571070E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.cciabc.ro

Camera de Comerţ şi Industrie BihorBihor Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Ioan MiculaAdresă / Address: Str. Mihai Eminescu nr. 25 A, cod 410019, Oradea, jud. BihorTelefon / Phone: 0259.417807; 0359.414557Fax: 0259.4178070359.414557E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.ccibh.ro

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-NăsăudBistriţa-Năsăud Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Vasile BarAdresă / Address: Str. Petre Ispirescu 15A, cod 420081, Bistriţa, jud. Bistriţa-NăsăudTelefon / Phone: 0263.230640; 0263.230400; 0263.210049Fax: 0263.210038E-mail: [email protected] Website: www.cciabn.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură BotoşaniBotoşani Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Dorin Romeo FloareşAdresă / Address: Str. Dragoş Vodă 13, cod 710327, Botoşani, jud. BotoşaniTelefon / Phone: 0331.711037; 0331.711039Fax: 0231.517532E-mail: [email protected] Website: www.cciabt.ro

Page 129: ok ok interior catalog 2015.indd

127ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ şi Industrie BraşovBraşov Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Silviu CosteaAdresă / Address: Bld. Kogălniceanu nr.18-20, bloc 1 K, scara C-D, cod 500173, Braşov, jud. BraşovTelefon / Phone: 0268.547075; 0368.436091; 0368.436090; 0268.547084; 0268.547082Fax: 0268.547086E-mail: [email protected] Website: www.ccibv.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură BrăilaBrăila Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreședinte / President: Ștefan FuseaAdresă / Address: Aleea Pensionatului nr.3, cod 810245, Brăila, jud. BrăilaTelefon / Phone: 0239.613716; 0239.613172; 0239.614324Fax: 0239.613716E-mail: [email protected] Website: www.cciabr.ro

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului BucureştiBucharest Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Sorin Petre DimitriuAdresă / Address: Bd. Octavian Goga nr.2, sector 3, Bucureşti, cod 030982Telefon / Phone: 021.3190132; 021.3185181; 021.3190173Fax: 021.3190133E-mail: [email protected] Website: www.ccib.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură BuzăuBuzău Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Ionel GaguAdresă / Address: Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, cod 120190, Buzău, jud. BuzăuTelefon / Phone: 0238.710229; 0238.414719Fax: 0238.713577E-mail: [email protected] Website: www.cciabuzau.ro

Page 130: ok ok interior catalog 2015.indd

128 SISTEMUL CAMERAL DIN ROMÂNIA / THE ROMANIAN CHAMBER SYSTEM

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-SeverinCaraş-Severin Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Petru BuzziAdresă / Address: Str. Petru Maior 71, cod 320100, Reşiţa, jud. Caraş-SeverinTelefon / Phone: 0255.215829Fax: 0255.220114E-mail: [email protected] Website: www.ccia-cs.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură CălăraşiCălăraşi Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Marian DrăganAdresă / Address: Str. Progresul, bl. BBB, et.3, cod 910001, Călăraşi, jud. CălăraşiTelefon / Phone: 0242.311161; 0728.275179Fax: 0242.318940E-mail: [email protected] Website: www.cciacl.ro

Camera de Comerţ şi Industrie ClujCluj Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Ştefan Florea DimitriuAdresă / Address: Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. ClujTelefon / Phone: 0364.730980Fax: 0364.730991E-mail: [email protected] Website: www.ccicj.ro

Camera de Comerţ, Industrie, Navigație și Agricultură ConstanţaConstanţa Chamber of Commerce, Industry, Navigation and AgriculturePreşedinte / President: Mihai DarabanAdresă / Address: Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, cod 900457, Constanţa, jud. ConstanţaTelefon / Phone: 0241.619854; 0241.618348;Fax: 0241.619454E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.ccina.ro

Page 131: ok ok interior catalog 2015.indd

129ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ şi Industrie CovasnaCovasna Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Edler András GyörgyAdresă / Address: Str. Oltului 17, cod 520027, Sf. Gheorghe, jud. CovasnaTelefon / Phone: 0267.351677; 0755.077000Fax: 0267.310355E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.ccicov.com

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură DâmboviţaDâmboviţa Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Gelu RusescuAdresă / Address: Calea Câmpulung 6A, cod 130092, Târgovişte, jud. DâmboviţaTelefon / Phone: 0245.210318Fax: 0245.211202E-mail: [email protected]

Camera de Comerţ şi Industrie DoljDolj Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Gabriel VlăduțAdresă / Address: Str. Brestei 21, cod 200420, Craiova, jud. DoljTelefon / Phone: 0251.418876; 0351.412083Fax: 0251.412652E-mail: [email protected] Website: www.ccidj.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură GalaţiGalaţi Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Ion MocanuAdresă / Address: Str. Mihai Bravu nr.46, cod 800208, Galaţi, jud. GalaţiTelefon / Phone: 0236.460545; 0236.460312; 0236.461188; 0372.704700Fax: 0236.460650E-mail: [email protected] Website: www.cciagl.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură GiurgiuGiurgiu Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Alexandru EpîngeacAdresă / Address: Bd. Bucureşti nr. 57, cod 080044, Giurgiu, jud. GiurgiuTelefon / Phone: 0246.215444Fax: 0246.213732E-mail: [email protected] Website: www.cciagr.ro

Page 132: ok ok interior catalog 2015.indd

130 SISTEMUL CAMERAL DIN ROMÂNIA / THE ROMANIAN CHAMBER SYSTEM

Camera de Comerţ şi Industrie GorjGorj Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Viorel DavidAdresă / Address: Str. Tudor Vladimirescu 54, cod 210132, Târgu Jiu, jud. GorjTelefon / Phone: 0253.214391Fax: 0253.217779E-mail: [email protected] Website: www.ccigj.ro

Camera de Comerţ şi Industrie HarghitaHarghita Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Csaba BalasiAdresă / Address: Bd. Timişoarei nr. 24-26, cod 530212, Miercurea-Ciuc, jud. HarghitaTelefon / Phone: 0266.371802Fax: 0266.371483E-mail: [email protected] Website: www.ccihr.ro

Camera de Comerţ şi Industrie HunedoaraHunedoara Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Viorel ArionAdresă / Address: Str. 1 Decembrie nr.23, cod 330025, Deva, jud. HunedoaraTelefon / Phone: 0254.212924; 0254.214865Fax: 0254.218973E-mail: [email protected] Website: www.ccihunedoara.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură IalomiţaIalomiţa Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Nicolae StancaAdresă / Address: Str. Lujerului 2, cod 920056, Slobozia, jud. IalomiţaTelefon / Phone: 0243.231353;Fax: 0243.231353; 0243.230105E-mail: [email protected] Website: www.cciail.ro

Page 133: ok ok interior catalog 2015.indd

131ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ şi Industrie IaşiIaşi Chamber of Commerce and IndustryPreședinte / President: Paul ButnariuDirector General: Marina AlbescuAdresă / Address: Bd. Carol I, 27, cod 700507, Iaşi, jud. IaşiTelefon / Phone: 0232.268001; 0232.214520Fax: 0232.214530E-mail: [email protected] Website: www.cciasi.ro

Camera de Comerţ şi Industrie IlfovIlfov Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Dumitru DanAdresă / Address: Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea E, et.8, cam.1, sector 3, cod 030982, BucureştiTelefon / Phone: 021.3102173Fax: 021.3102173E-mail: [email protected] Website: www.ccilfov.ro

Camera de Comerţ şi Industrie MaramureşMaramureş Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Gheorghe MarcaşAdresă / Address: Bd. Unirii nr.16, cod 430232, Baia Mare, jud. MaramureşTelefon / Phone: 0262.221510; 0362.405303; 0262.223203Fax: 0262.225794E-mail: [email protected] Website: www.ccimm.ro; www.proafaceri.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură MehedinţiMehedinţi Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Nicolae TudorescuAdresă / Address: Str. Smârdan 29, cod 220138, Drobeta - Tr. Severin, jud. MehedinţiTelefon / Phone: 0252.310280Fax: 0252.312736E-mail: [email protected] Website: www.cciamh.ro

Page 134: ok ok interior catalog 2015.indd

132 SISTEMUL CAMERAL DIN ROMÂNIA / THE ROMANIAN CHAMBER SYSTEM

Camera de Comerţ şi Industrie MureşMureş Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Vasile PopVicepreşedinte Executiv: Steluţa Maria BaţagăAdresă / Address: Str. Primăriei 1, cod 540026, Tg. Mureş, jud. MureşTelefon / Phone: 0265.269218; 0265.268345Fax: 0265.269219E-mail: [email protected] Website: www.cciams.ro

Camera de Comerţ şi Industrie NeamţNeamţ Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Mihai ApopiiAdresă / Address: Bd. Decebal nr.33, cod 610033, Piatra - Neamţ, jud. NeamţTelefon / Phone: 0233.216663; 0233.232010Fax: 0233.216657; 0233.232080E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.ccint.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură OltOlt Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Dorel MocanAdresă / Address: Bd. Nicolae Titulescu 49, cod 230100, Slatina, jud. OltTelefon / Phone: 0249.439107Fax: 0249.439109E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.cciaolt.ro

Camera de Comerţ şi Industrie PrahovaPrahova Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Aurelian GogulescuAdresă / Address: Str. Cuza Vodă 8, cod 100010, Ploieşti, jud. PrahovaTelefon / Phone: 0244.516666; 0244.513122; 0244.517422Fax: 0244.512552E-mail: [email protected] Website: www.cciph.ro

Page 135: ok ok interior catalog 2015.indd

133ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Satu-MareSatu-Mare Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Ovidiu SilaghiAdresă / Address: Str. Decebal 4, cod 440006, Satu Mare, jud. Satu MareTelefon / Phone: 0261.710790; 0361.401689Fax: 0261.715058E-mail: [email protected] Website: www.cciasm.ro

Camera de Comerţ şi Industrie SălajSălaj Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Vasile PădureanAdresă / Address: Str. Corneliu Coposu 3, cod 450008, Zalău, jud. SălajTelefon / Phone: 0260.661030Fax: 0260.614195E-mail: [email protected] Website: www.ccisalaj.ro

Camera de Comerţ şi Industrie SibiuSibiu Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Aurel Gheorghe AldeaAdresă / Address: Str. Telefoanelor 1, cod 550160, Sibiu, jud. SibiuTelefon / Phone: 0269.210503; 0269.211946Fax: 0269.211831E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.cciasb.ro

Camera de Comerţ şi Industrie SuceavaSuceava Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Gabriel Sorin IacobAdresă / Address: Str. Universităţii 15 -17, cod 720229, Suceava, jud. SuceavaTelefon / Phone: 0230.521506Fax: 0230.5200990330.401517E-mail: [email protected] Website: www.ccisv.ro

Page 136: ok ok interior catalog 2015.indd

134 SISTEMUL CAMERAL DIN ROMÂNIA / THE ROMANIAN CHAMBER SYSTEM

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură TeleormanTeleorman Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Marin NiculceaAdresă / Address: Str. Ion Creangă nr.54, et.6, cod 140042, Alexandria, jud. TeleormanTelefon / Phone: 0247.421064Fax: 0247.316192E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Website: www.cciatr.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură TimişTimiş Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Georgică CornuAdresă / Address: Pţa. Victoriei 3, cod 300030, Timişoara, jud. TimişTelefon / Phone: 0256.490771; 0256.490772Fax: 0256.490311E-mail: [email protected] Website: www.cciat.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură TulceaTulcea Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Doru PoponeteAdresă / Address: Str. Victoriei 22, cod 820150, Tulcea, jud. TulceaTelefon / Phone: 0240.519040Fax: 0240.519021E-mail: [email protected] Website: www.cciatl.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură VasluiVaslui Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Ionel ConstantinAdresă / Address: Str. Nicolae Iorga 82 bis, cod 730124, Vaslui, jud. VasluiTelefon / Phone: 0235.361040; 0235.318081Fax: 0235.314151; 0235.319011E-mail: [email protected] Website: www.ccivs.ro

Page 137: ok ok interior catalog 2015.indd

135ROMEXPO 2015

Camera de Comerţ şi Industrie VâlceaVâlcea Chamber of Commerce and IndustryPreşedinte / President: Valentin CismaruAdresă / Address: Str. Regina Maria 7, cod 240151, Râmnicu-Vâlcea, jud. VâlceaTelefon / Phone: 0250.734200; 0250.733449; 0350.401680Fax: 0250.732836E-mail: [email protected] Website: www.ccivl.ro

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură VranceaVrancea Chamber of Commerce, Industry and AgriculturePreşedinte / President: Sorin VornicAdresă / Address: Str. Cuza Vodă nr.14, cod 620034, Focşani, jud. VranceaTelefon / Phone: 0237.213210Fax: 0337.814471; 0337.108563E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Website: www.ccia-vrancea.ro

Page 138: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 139: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO S.A.Înfiinţată în 1991, compania are ca principal obiect de activitate organizarea de manifestări expoziţionale, segment pe care este lider al pieţei din România.În pachetele de servicii oferite de Romexpo intră şi serviciile conexe: coorganizarea şi găzduirea de congrese, conferinţe şi evenimente similare, turism de afaceri şi de recreere.Bd. Mărăşti nr. 65-67, sector 1, căsuţa poştală 32-3, cod 011465, Bucureştitel.: (+4) 021 202 57 00, (+4) 021 207 70 00fax: (+4) 021 207 70 [email protected]

ROMINVENT S.A.Este una din cele mai importante agenţii din România specializată în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.În cei 50 de ani de activitate, Rominvent a reuşit să construiască o relaţie solidă cu renumite companii naţionale şi internaţionale, cărora le-a oferit asistenţă în obţinerea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială.Str. Ermil Pangratti Nr. 35, Sector 1, Bucurestiel.: (+4) 021 231 2515, (+4) 021 231 2353fax: (+4) 021 231 [email protected]

Tuvkarpat S.R.L.TÜVKarpat este o societate româno-germană, înființată în anul 2006, având ca asociați Camera de Comert și Industrie a Romaniei şi organizaţia TÜV Thüringen e.V. – GermaniaTÜVKarpat este cunoscută pe piaţa românească din domeniul certificării sistemelor de management, ca reprezentant unic al organismului de certificare al TÜV Thüringen e.V. şi ca organizator de cursuri şi seminarii în aceleaşi domenii.În prezent, prin TÜVKarpat, TÜV Thüringen, cu organismul său de certificare oferă posibilitatea certificării sistemelor de management în domeniile:

• Calităţii, conform ISO 9001• Mediului, conform ISO 14001

• Sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform OHSAS:18001, SCC, SCP

• Siguranţei alimentare, conform HACCP, ISO 22000, GMP, BRC, QS

• În industria automobilelor• Certificare de personal• Certificare de produse, conform CE,

GS.Contact: Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson 3, Etaj 8, Camera 7, Sector 3, 30982, camerele 77, 18, 9, Bucureşti, Romaniatel.: (+4) 021 319 01 70fax: (+4) 021 314 14 [email protected]

SC Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRLStr. Intrarea Portului nr.1, Mangalia, cod poştal 8727, OP nr. 1, CP 32tel.: 0744 823 [email protected]

Depozitarul Central SAStr. Fagaras, nr. 25, Sector 1, cod poştal 010897, Bucureşti,tel.: (+4) 021 408 58 00fax: (+4) 021 408 59 [email protected]; www.roclear.eu

Economix News SAB-dul Marăşti nr. 65-67, bloc PAV.11 BIS, ap. Birou 8, sector 1, Bucureşti

World Trade Center SAP-ţa Montreal, nr.10, sector 1, cod poştal 7000, Bucureştitel.: (+4) 021 202 44 50fax: (+4) 021 319 11 [email protected]

Societăţi CCIR

Page 140: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015

NOTES ?

Page 141: ok ok interior catalog 2015.indd

ROMEXPO 2015

NOTES ?

Page 142: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 143: ok ok interior catalog 2015.indd
Page 144: ok ok interior catalog 2015.indd