Obtinerea Sticlei

of 30

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Obtinerea Sticlei

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  1/30

  Ob inerea sticlei

  (ca ambalaj n industria alimentar)

  CUPRINS

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  2/30

  I. OB INEREA SIC!EI

  I.1. Introducere pag.3

  I.2. Definirea sticlei pag.4

  I.3. Propriet ile sticlei .pag.6

  I.4. Tipuri principale de sticl .pag.7

  I.5.Prepararea amestecului de materii prime pentru fabricarea sticlei pag.8

  I.6. Topirea sticlei .pag.1

  I.7. !asonarea sticlei topite pag.13

  I.8. "ecoacerea produselor din sticl ..pag.13

  II. A"BA!A#U!

  II.1. #e repre$int ambala%ul& ...pag.1'

  II.2. (mbala%ele din sticl

  ...pag.1'

  II.3. Propriet i principale ale sticlei )ca ambala%* ..pag.18

  II.4. Principalele tipuri de ambala%e din sticl utili$ate +n industria alimentar pag.,

  II.5. -olu/ia cantit/ii de ambala%e introduse pe pia/ +n "om0nia .pag.,'

  II.6. Transpunerea cadrului legislati european +n legisla/ia na/ional ..pag.,6

  II.7. olu/ii de alorificare a de2eurilor de ambala%e ..pag.,7II.8. (anta%e i de$aanta%e ale utili$rii ambala%elor din sticl .pag.,

  BIB!IO$RA%IE ...

  ..pag.3

  I. OB INEREA SIC!EI

  2

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  3/30

  I.&.Introducere

  Societatea American de testare i materiale a definit sticla ca fiind un produs

  anorganic amorf de fuiune! care este rcit in condi ii dure fr cristaliare .

  "menirea utiliea sticla de foarte mult timp deoarece este un material uni#ersal ce

  poate fi modelat $n orice form. %otodat! sticla este un material foarte reistent la

  ac iunea su&stan'elor c(imice! fiind unul dintre cele mai potri#ite materiale pentru

  pstrarea produselor alimentare.

  )e l*ng faptul c se modelea u or! este i u+or de decorat +i colorat. A adar este +i

  foarte potri#it pentru fa&ricarea articolelor decorati#e. Acestea cuprind produc'ia de

  &utelii de +ampanie dar +i pa(are de #in de calitate.

  I.'.Definirea sticlei

  Sticla o&i nuit este un silicat du&lu de ,a i -a! de compoi ie ,a 2"-a"6Si"2.

  3

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  4/30

  /a se fa&ric prin topirea $n cuptor a nisipului de cuar ! cu piatr de #ar i sod

  calcinat.

  0e asemenea! sticla este un corp amorf! o& inut prin su&rcirea unei topituri!

  indiferent de compoi ia c(imic i domeniul temperaturii de rigidiare a acesteia. n

  urma cre terii treptate a #*scoit ii la scderea temperaturii! materialul capt

  propriet ile unui solid. %recerea din stare fluid $n stare solid tre&uie s fie

  re#ersi&il.

  " sticl nu are temperatur fi de topire. -*nd cre te temperatura! ea se $nmoaie!

  iar #*scoitatea sa scade p*n c*nd de#ine o topitur fluid.

  Temperatur de transformare )tran$i ie itroas* %g! repreint trecerea sticlei

  din starea de topitur su&rcit! $n starea de solid necristalin si amorf. a aceast

  temperatur are loc o #aria ie discontinu a propriet ilor sticlei.

  tarea de sticl )starea itroas* este o stare metasta&il. n timp $ndelungat!

  structura deordonat a sticlei tinde s do&*deasc un grad de ordonare mai mare.

  Astfel sticlele cristaliea $m&tr*nesc.

  )rocesul se nume te deitrifiere i este fa#oriat at*t de cre terea $n anumite limite a

  temperaturii c*t i de ac iunea unor factori eterni! cum ar fi9 presiunea! atacul c(imic sau lumina puternic.

  -ristaliarea $m&atranirea sticlelor este un fenomen nedorit.

  :*scoitatea sticlei este o proprietate deose&it de important de care depinde at*t

  prelucrarea topiturii de sticl c*t i recoacerea produselor fasonate.

  :*scoitatea sticlelor i dependen a de temperatur a acesteia este influen at de

  caracteristicile compoi ionale ale sticlei.

  4

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  5/30

  n func ie de #*scoitatea sticlei se definesc urmtoarele temperaturi caracteristice9

  n func ie de mrimea inter#alului de temperatur $n care #*scoitatea sticlei se

  situea! se deose&esc $n figura de mai ;os9

  < sticle lungi! unde inter#alul temperaturii de prelucrare este mai mare! deci se

  prelucrea mai u or i con in oii alcalini intro propor ie ridicat.

  sticle scurte! inter#alul de temperatur de prelucrare este mai mic! a adar ele

  tre&uiesc prelucrate rapid i con in o proportie ce#a mai mare de oii alcalinotero i.

  Compozi ia chimic a sticlei cuprinde $n principal9

  5 oi$i aci$i! formatori de re ea Si" 2! =2"3! )2"5! Al2"3>

  5 oi$i alcalini! u urea topirea rol de fondant ,a 2"! ?2"! i2">

  5 oi$i alcalino5tero i i ai metalelor grele! influen ea diferite propriet i

  ale sticlelor cum ar fi reisten a mecanic! sta&ilitatea c(imic! reisten a

  la ocul termic sau propriet ile optice @g"!

  -a"! =a"! =e"! n"! )&" etc.

  5

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  6/30

  I..Propriet ile sticlei :

  -omportarea produselor din sticl la diferite solicitri din procesul de utiliare!

  este caracteriat de proprit ile fiice! fiicomecanice i c(imice ale sticlei.

  I..&.Propriet i fizice:

  masa specific #aria $ntre limite largi! de la 28 gBcm C $n func ie de compoi ia

  c(imic i de #itea de rcire>

  propriet ile termice sunt eprimate prin conducti&ilitatea termic! dilatarea termic!

  sta&ilitatea termic>

  dilatarea termic a sticlei este redus>

  conducti&ilitatea termic a sticlei este redus> sticla preint sta&ilitate termic capacitatea sticlei de a reista la #aria ii mari i

  rapide de temperatur! fr s se distrug>

  I..'.Propriet i optice:

  transmisia luminii este cu at*t mai mare cu c*t transparen a sticlei este mai &un>

  a&sor& ia luminii! este in#ers proportional cu transmisia>

  preint indice de refrac ie raportul dintre #itea de deplasare a unei oscilatiielectromagnetice de o anumita lungime de unda! $n aer i $n materialul studiat>

  preint refleie a luminii>

  I...Propriet i mecanice 9

  duritatea este important deoarece! $n timpul utilirii dar i al prelucrrii! sticla este

  supus opera iilor de g*riere! afect*nduse astfel aspectul i reisten a mecanic>

  fragilitatea reisten a la oc mecanic este o proprietate negati# a sticlei! fapt

  pentru care i se limitea utilirile>

  6

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  7/30

  reisten a la trac iune a sticlei o&i nuite este egal cu 3D1DD ,Bmm! iar reisten a la

  compresiune este de 5DD2DDD ,Bmm.

  -onducti&ilitatea electric a sticlei este mic la temperatura mediului! de aceea

  sticla se $ncadrea $n categoria iolatorilor electrici.

  I.. Tipuri principale de sticl

  I..&.Sticle silico-calco-sodice

  -uprind aproape toate sticlele de larg consum de geam! de mena;! am&ala;! diferite

  sticle te(nice.

  @ateriile prime principale sunt9 cuar Si" 2! calcar -a-"3 i sod ,a 2-"3. n

  afara de ace ti 3 oii principali! mai con in! de regul! cantit i mici de al i oii.

  5 , ce $m&unt e te aspectul estetic i mic orea duritatea sticlelor! fapt ce

  u urea lefuirea.

  5 9g ce determin cre terea #*scoit ii la temperaturi ridicate! a adar sticlele cu

  @g" sunt mai lungi. n plus! mic orea tendin a de cristaliare i timpul fasonrii.

  5 :a are un efect similar ca @g" cresterea #*scoit ii la temperaturi ridicate i

  diminuarea tendin ei de cristaliare! iar $n plus $m&unatateste propriet ile optice i

  determin cre terea conducti&ilit ii electrice. 5 (l,3 $m&unt e te sta&ilitatea c(imic a sticlei.

  -ompoi ia sticlelor silicocalcosodice se $ncadrea $n urmatoarele limite9

  Si"26872 E! ,a2" 1316!5 E! -a" 6!5F E! ?2" 7 E! @g" 4E! Al2"35 E.

  I..'.Sticle silico-plumbice

  Au propriet i optice deose&ite! dar sta&ilitate c(imic redus. Sticlele de cristal potcon ine 2D3D E )&"! aproimati# 6D E Si" i p*n la 14 E ? 2".

  I...Sticle borosilicatice

  Sunt sticle te(nice speciale ce au coeficien i de dilatare termic foarte mici! deci! $n

  consecin ! sta&ilitate termic i c(imic &un.

  Se folosesc pentru9

  aparatur i sticlrie de la&orator>

  7

 • 7/25/2019 Obtinerea Sticlei

  8/30

  aparatur pentru te(nica #idului>

  sticlrie )Gre! Hena! %urdaterm

  -ompoi ia lor se $ncadrea $n limitele9 Si" 27F81 E! =2"31214!5 E! Al2"323E!

  ,a2" 3!34!5 E! ?2" D!31!5 E! -a" D!1D!8 E.

  I...Sticlele alumino-silicatice

  Sunt sticle te(nice cu coeficient de dilatare termic! foarte mic i temperatur de

  transformare foarte ridicat peste 7DD-! ceea ce permite utiliarea lor la temperaturi

  $nalte. Au sta&ilitate (idrolitic foarte &un i conducti&ilitate electric mic! a#*nd

  c(iar propriet i de iolatori electrici.

  -ompoi ia lor se $ncadrea $n limitele9 Si" 254E! Al2"3 14E! =2"3 7!5E! -a"

  22E! @g" D!4E! J2D!5E..

  I.*. Prepararea amestecului de materii prime pentrufabricarea sticlei

  I.*.&. Criterii pentru alegerea materiilor prime

  5 #riteriul economic9 alegerea preferen ial a materiilor prime! ce au un cost mai

  redus! ce sunt mai u or de preparat! necesit mai pu ine opera ii de pregatire $n

  interiorul fa&ricii i se aduc de la distan e mici! deci necesit c(eltuieli de transport

  mai reduse.

  5 #riteriul calit ii materiiore prime 9 se prefer de eemplu un nisip mai col uros fa

  de unul mai rotun;it! ultimul a#*nd o tendin de deamestecare mai mare la topire!

  reac ion*nd astfel mai lent cu ceilal i componen i.

  5 #riteriul con inutului de ga$e din amestec 9 cantitatea de