OAMENI CELEBRI. MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

42
OAMENI CELEBRI. MUZICĂ DE OPERĂ

description

OAMENI CELEBRI. MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău. Compozitorul italian Claudio Monteverdi şi-a început cariera muzicală cântând în cor şi la vioară. La cincisprezece ani, îşi publicase primele compoziţii. În 1607 a - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of OAMENI CELEBRI. MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Page 1: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

OAMENI CELEBRI. MUZICĂ DE OPERĂ

Profesor Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău

Page 2: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Claudio Claudio MonteverdiMonteverdi

(1567- (1567-1643)1643)Compozitorul italian Claudio Compozitorul italian Claudio

Monteverdi Monteverdi şi-a început cariera muzicală cântând în şi-a început cariera muzicală cântând în cor şi la vioară. La cincisprezece ani, îşi cor şi la vioară. La cincisprezece ani, îşi publicase primele compoziţii. În 1607 a publicase primele compoziţii. În 1607 a compus una dintre primele mari opere, compus una dintre primele mari opere, Orfeu.Orfeu. În 1613, a fost numit maestru de În 1613, a fost numit maestru de muzică la San Marco, Veneţia, unde a muzică la San Marco, Veneţia, unde a continuat să compună muzică continuat să compună muzică

religioasă, religioasă, dar a rămas cunoscut pentru operele dar a rămas cunoscut pentru operele

sale. sale. Ideile şi compoziţiile l-au ajutat să Ideile şi compoziţiile l-au ajutat să dezvolte expresiva artă a operei în dezvolte expresiva artă a operei în perioada de început a acesteia. Alte perioada de început a acesteia. Alte compoziţii notabile: compoziţii notabile: Întoarcerea lui Întoarcerea lui Ulise, Încoronarea Popeei.Ulise, Încoronarea Popeei.

Page 3: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Secvenţă din opera “Orfeu”Secvenţă din opera “Orfeu”

Page 4: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Henry Henry PurcellPurcell

(1659- (1659-1695)1695)

La 20 de ani, compozitorul englez La 20 de ani, compozitorul englez Henry Purcell a devenit organist la Henry Purcell a devenit organist la Westminster Abbey, Londra. A Westminster Abbey, Londra. A

scris scris muzică pentru încoronările lui muzică pentru încoronările lui

Iacob Iacob al II-lea şi Wilhelm al III-lea. al II-lea şi Wilhelm al III-lea.

Singura Singura sa operă a fost sa operă a fost Didona şi Enea.Didona şi Enea.

A A compus , de asemenea, muzică compus , de asemenea, muzică religioasă pentru piesele religioasă pentru piesele

Regele Regele ArthurArthur şi şi Regina zânelor.Regina zânelor.

Page 5: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 6: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Richard WagnerRichard Wagner

(1813- (1813-1883)1883)Lucrările de început ale compozitorului Lucrările de început ale compozitorului

german Richard Wagner n-au fost german Richard Wagner n-au fost cunoscute şi, după o scurtă perioadă în cunoscute şi, după o scurtă perioadă în care a dirijat la un teatru din Riga, el a care a dirijat la un teatru din Riga, el a plecat la Paris, unde a dus o existenţă plecat la Paris, unde a dus o existenţă precară, ca jurnalist. În 1842, precară, ca jurnalist. În 1842, reprezentarea în Dresda a operei reprezentarea în Dresda a operei Rienzi Rienzi i-a lansat cariera. Din cauza politicii i-a lansat cariera. Din cauza politicii

sale sale revoluţionare, între 1848 şi 1861 a trăit revoluţionare, între 1848 şi 1861 a trăit

în în exil, în Franţa şi Elveţia. În 1876, a exil, în Franţa şi Elveţia. În 1876, a deschis un teatru în Bayreuth, unde a deschis un teatru în Bayreuth, unde a

pus pus în scenă tetralogia în scenă tetralogia Inelul Nibelungilor,Inelul Nibelungilor, bazată pe mituri şi legende germane. bazată pe mituri şi legende germane. Alte compoziţii notabile: Alte compoziţii notabile: Lohengrin, Lohengrin, Walkiria.Walkiria.

Page 7: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 8: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Vila familiei lui Richard Wagner din Bayreuth, azi muzeu Vila familiei lui Richard Wagner din Bayreuth, azi muzeu

Page 9: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi

(1813- (1813-1901)1901)Studiile muzicale ale lui Verdi au început Studiile muzicale ale lui Verdi au început

în biserica locală din Roncole, Italia. Ele în biserica locală din Roncole, Italia. Ele i-au fost finanţate de localnici, care au i-au fost finanţate de localnici, care au plătit apoi pentru ca Verdi să poată plătit apoi pentru ca Verdi să poată

studia studia la Milano.În 1832, Verdi a fost însă la Milano.În 1832, Verdi a fost însă

respins respins de Conservatorul din Milano şi a studiat de Conservatorul din Milano şi a studiat

în în particular. După reprezentarea primei particular. După reprezentarea primei

sale sale opere, opere, Nabucco,Nabucco, a fost solicitat de a fost solicitat de

toate toate marile teatre italieneşti. Multe dintre marile teatre italieneşti. Multe dintre operele sale se bazează pe piesele lui operele sale se bazează pe piesele lui Shakespeare. Shakespeare. Aida Aida a fost compusă special a fost compusă special pentru inaugurarea Operei din Cairo, pentru inaugurarea Operei din Cairo, Egipt, în 1871. Alte compoziţii notabile: Egipt, în 1871. Alte compoziţii notabile: Rigoletto, Traviata, Falstaff.Rigoletto, Traviata, Falstaff.

Page 10: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 11: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 12: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Georges BizetGeorges Bizet

(1838-1875)(1838-1875)

Pianistul şi compozitorul francez Pianistul şi compozitorul francez Georges Bizet avea nouă ani când Georges Bizet avea nouă ani când a început să studieze la a început să studieze la

Conservatorul Conservatorul din Paris. În 1857, a câştigat Marele din Paris. În 1857, a câştigat Marele Premiu de la Roma pentru mini-Premiu de la Roma pentru mini-opera opera Doctorul Miracol.Doctorul Miracol. A rămas A rămas cunoscut pentru opera cunoscut pentru opera Carmen, Carmen, reprezentată prima dată în 1875, în reprezentată prima dată în 1875, în oraşul său natal, Paris, operă care oraşul său natal, Paris, operă care continuă să fie foarte cunoscută.continuă să fie foarte cunoscută.

Page 13: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Secvenţă din opera “Carmen”Secvenţă din opera “Carmen”

Page 14: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Giacomo PucciniGiacomo Puccini

(1858- (1858-1924)1924)

În 1880, compozitorul italian În 1880, compozitorul italian Puccini Puccini

a câştigat o bursă pentru a studia la a câştigat o bursă pentru a studia la Conservatorul din Milano. Primul Conservatorul din Milano. Primul

său său succes major a fost opera succes major a fost opera

Manon Manon Lescaut.Lescaut. A rămas cunoscut A rămas cunoscut

pentru pentru capodoperele capodoperele Boema, Tosca, Boema, Tosca,

Madame Madame ButterflyButterfly şi şi Turandot.Turandot. Cea din urmă Cea din urmă

a a fost terminată după moartea sa.fost terminată după moartea sa.

Page 15: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 16: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Nellie Nellie MelbaMelba

(1861-1939)(1861-1939)

Pe numele său adevărat Helen Mitchell, s-a Pe numele său adevărat Helen Mitchell, s-a născut născut

în Melbourne,Australia.Părinţii săi erau în Melbourne,Australia.Părinţii săi erau muzicienimuzicieni

şi i-au asigurat o educaţie specifică în copilărie. şi i-au asigurat o educaţie specifică în copilărie. Totuşi,abia în 1882 s-a decis să profeseze.A Totuşi,abia în 1882 s-a decis să profeseze.A

studiatstudiat la Paris şi a adoptat numele de Melba, fiindcă la Paris şi a adoptat numele de Melba, fiindcă

era era din Melbourne. Primul spectacol l-a susţinut la din Melbourne. Primul spectacol l-a susţinut la Bruxelles, în 1887, în Bruxelles, în 1887, în rolul Gildei din rolul Gildei din

opera opera Rigoletto de Verdi.Rigoletto de Verdi. A fost primadonă la Covent A fost primadonă la Covent Garden, în Londra, şi a cântat în oraşe din toată Garden, în Londra, şi a cântat în oraşe din toată lumea. Glasul i-a fost admirat pentru puritate şi lumea. Glasul i-a fost admirat pentru puritate şi înălţime, şi a interpretat înălţime, şi a interpretat rolurile principale din Boema ,Aida, Romeo şi Julieta. rolurile principale din Boema ,Aida, Romeo şi Julieta. A efectuat , de asemenea, unele dintre primele înregistrări de gramofon şi a A efectuat , de asemenea, unele dintre primele înregistrări de gramofon şi a

fost fost multă vreme partenera de scenă a tenorului italian Enrico Caruso. multă vreme partenera de scenă a tenorului italian Enrico Caruso.

Page 17: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 18: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

1939, la înmormântarea artistei au participat sute de mii de oameni1939, la înmormântarea artistei au participat sute de mii de oameni

Page 19: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Richard StraussRichard Strauss

(1864-1949)(1864-1949)Compozitorul german Richard Compozitorul german Richard

Strauss Strauss a studiat muzica la Berlin şi a devenit a studiat muzica la Berlin şi a devenit dirijor la Bayreuth. A compus dirijor la Bayreuth. A compus numeroase poeme simfonice, printre numeroase poeme simfonice, printre care care Aşa grăit-a Zarathustra.Aşa grăit-a Zarathustra. Prima Prima

sa sa operă, operă, Guntram,Guntram, a fost pusă în scenă a fost pusă în scenă

în în 1894. La reprezentaţiile operelor 1894. La reprezentaţiile operelor Salomeea Salomeea şi şi Electra,Electra, publicul a publicul a

fost fost şocat de violenţa lor. După aceea, şocat de violenţa lor. După aceea, lucrările sale, de exemplu opereta lucrările sale, de exemplu opereta Cavalerul rozelor,Cavalerul rozelor, au fost compuse în au fost compuse în stil tradiţional.stil tradiţional.

Page 20: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Richard Strauss, dirijând una din operele saleRichard Strauss, dirijând una din operele sale

Page 21: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 22: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Marian Marian AndersonAnderson

(1902- (1902-1993)1993)

Contralto afro-americană, Marian Contralto afro-americană, Marian Anderson a început să cânte în Anderson a început să cânte în copilărie în corul Bisericii Baptiste copilărie în corul Bisericii Baptiste unionale locale. Enoriaşii i-au unionale locale. Enoriaşii i-au finanţat studiile particulare.În finanţat studiile particulare.În

1955, a 1955, a devenit prima afro-americană care devenit prima afro-americană care

a a cântat la Opera Metropolitană din cântat la Opera Metropolitană din New York, în New York, în rolul Ulrica din Bal rolul Ulrica din Bal mascat de Verdi.mascat de Verdi.

Page 23: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

În 1939, cântând la Memorialul LincolnÎn 1939, cântând la Memorialul Lincoln

Page 24: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Benjamin BrittenBenjamin Britten

(1913- (1913-1976)1976)

În 1930, compozitorul englez În 1930, compozitorul englez Benjamin Benjamin

Britten a câştigat o bursă la Britten a câştigat o bursă la Colegiul Colegiul

Regal de Muzică. Prima sa operă Regal de Muzică. Prima sa operă de de

succes, şi cea mai frumoasă, este succes, şi cea mai frumoasă, este Peter Peter

Grimes.Grimes. Britten a adaptat pentru Britten a adaptat pentru operă operă

multe lucrări clasice ale literaturii multe lucrări clasice ale literaturii engleze. Dintre lucrările engleze. Dintre lucrările

orchestrale orchestrale celebre fac parte celebre fac parte Ghidul tinerilor Ghidul tinerilor

pentru pentru orchestrăorchestră şi şi Recviemul de război.Recviemul de război.

Page 25: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Secvenţă din opera “Peter Grimes”Secvenţă din opera “Peter Grimes”

Page 26: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Maria Maria CallasCallas

(1923- (1923-1977)1977)

Soprana americană Maria Callas a Soprana americană Maria Callas a plecat din America la 14 ani, plecat din America la 14 ani,

pentru a pentru a studia în Atena, unde a studia în Atena, unde a

devenit devenit expertă în stilul interpretativ expertă în stilul interpretativ

italian italian belcantobelcanto (“cântec frumos”. După (“cântec frumos”. După debutul din Italia, în 1947, în debutul din Italia, în 1947, în Gioconda,Gioconda, a cântat în toate a cântat în toate

marile marile săli de operă din lume. Ultimul săli de operă din lume. Ultimul

ei ei spectacol a fost spectacol a fost Tosca,Tosca, la Opera la Opera Metropolitană din New York, în Metropolitană din New York, în

1965.1965.

Page 27: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Maria Callas în Maria Callas în "Norma""Norma" de Bellini la "Scala" din Milano, 7 decembrie 1955 de Bellini la "Scala" din Milano, 7 decembrie 1955

Page 28: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Mariana Mariana NicolescoNicolesco

(n.1948)(n.1948)

Soprana română Mariana Nicolesco Soprana română Mariana Nicolesco s-a născut în Găujani, Giurgiu, şi în s-a născut în Găujani, Giurgiu, şi în 1968 s-a stabilit în Italia. 1968 s-a stabilit în Italia.

Repertoriul Repertoriul clasic, romantic şi contemporan de clasic, romantic şi contemporan de operă, dar şi vocal simfonic, a fost operă, dar şi vocal simfonic, a fost etalat pe toate marile scene ale etalat pe toate marile scene ale

lumii, lumii, inclusiv Metropolitan Opera din inclusiv Metropolitan Opera din

New New York şi Scala din Milano. York şi Scala din Milano. A fondat A fondat festivalul “Hariclea Darclee” de la festivalul “Hariclea Darclee” de la Brăila.Brăila.

Page 29: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

În rolul Elisabetei IÎn rolul Elisabetei I

Page 30: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

A fondat festivalul “Hariclea Darclee” de la Brăila.A fondat festivalul “Hariclea Darclee” de la Brăila.

Page 31: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Mari tenoriMari tenori

Enrico Caruso (1873-Enrico Caruso (1873-1921)1921)

Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti (1935- 2007)(1935- 2007)

Placido Domingo Placido Domingo (n.1941)(n.1941)

Jose Carreras (n.1946)Jose Carreras (n.1946)

Page 32: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Tenorul italian Tenorul italian Enrico CarusoEnrico Caruso a a debutat în 1894, la 25 de ani, debutat în 1894, la 25 de ani,

la la Napoli, în opera Napoli, în opera Prietenul Prietenul FrancescoFrancesco, şi a devenit faimos , şi a devenit faimos

în în toată lumea, în toată lumea, în rolul din rolul din

Fedora ,Fedora , interpretat la Milano, în interpretat la Milano, în

1898. A 1898. A cântat în aproape 40 de opere cântat în aproape 40 de opere

şi a şi a realizat unele dintre realizat unele dintre

primele primele înregistrări de discuri.înregistrări de discuri.

Page 33: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 34: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Născut tot în Italia, Născut tot în Italia, Luciano Luciano PavarottiPavarotti

a debutat în 1961, a debutat în 1961, în rolul în rolul Rodolfo, dinRodolfo, din

Boema,Boema, care a devenit personajul care a devenit personajul său său

favorit. În 1990, a înregistrat favorit. În 1990, a înregistrat aria aria

Nessun dormaNessun dorma ca melodie oficială ca melodie oficială a a

Campionatului Mondial de Fotbal. Campionatului Mondial de Fotbal. Personalitatea lui magnetică a Personalitatea lui magnetică a

atras atras spre operă un public larg.spre operă un public larg.

Page 35: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

În concert la St. Petersburg, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la În concert la St. Petersburg, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la întemeierea oraşuluiîntemeierea oraşului

Page 36: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Născut în Spania, Născut în Spania, Placido Placido DomingoDomingo

a studiat muzica în Mexic. a studiat muzica în Mexic. A debutat A debutat

ca tenor în 1960, ca tenor în 1960, în rolul în rolul lui Alfredo lui Alfredo

din Traviata.din Traviata. A cântat în A cântat în toate sălile toate sălile

importante de operă şi importante de operă şi a a înfiinţat înfiinţat

Opera din Los Angelos.Opera din Los Angelos.

Page 37: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

În timpul unui spectacolÎn timpul unui spectacol

Page 38: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Alt tenor spaniol, Alt tenor spaniol, Jose Jose CarrerasCarreras a a

început să cânte la şase ani început să cânte la şase ani şi după şi după

doi ani a început studiul doi ani a început studiul muzicii. A muzicii. A

devenit tenor la optsprezece devenit tenor la optsprezece ani, iar ani, iar

în 1974 a debutat în afara în 1974 a debutat în afara ţării natale, ţării natale,

cu roluri la Londra şi New cu roluri la Londra şi New York. York.

Page 39: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu
Page 40: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

Luciano Pavarotti, Placido DomingoLuciano Pavarotti, Placido Domingo şi şi Jose CarrerasJose Carreras au apărut , de asemenea, au apărut , de asemenea, de multe ori împreună, sub titulatura de multe ori împreună, sub titulatura “Trei tenori”.“Trei tenori”. Primul lor concert, ţinut la Primul lor concert, ţinut la Roma, în 1990, a fost unul dintre momentele de vârf ale operei din secolul XX.Roma, în 1990, a fost unul dintre momentele de vârf ale operei din secolul XX.

Page 41: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

BibliografieBibliografie1. 1. www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org ..2. xxx, 2. xxx, Oameni celebriOameni celebri, Editura Teora, Bucure, Editura Teora, Bucureşşti,2005 ti,2005 3. Larousse, 3. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria lumii.De i care au schimbat istoria lumii.De

la Renala Renaşştere tere ppâânnăă la Iluminism la Iluminism,1492-1789, Editura Rao, Bucure,1492-1789, Editura Rao, Bucureşşti, ti,

200320034. Larousse, 4. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria lumii.De i care au schimbat istoria lumii.De

la Revolula Revoluţţia ia FrancezFrancezăă p pâânnăă la la îînceputul secolului XX, 1789-1914nceputul secolului XX, 1789-1914, ,

Editura Rao, Editura Rao, BucureBucureşşti,2003ti,20035. Larousse, 5. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria lumii.De i care au schimbat istoria lumii.De

la primul la primul rrăăzboi mondial pzboi mondial pâânnăă îîn prezentn prezent,Editura Rao, ,Editura Rao,

BucureBucureşşti,2003ti,2003

Page 42: OAMENI CELEBRI.  MUZICĂ DE OPERĂ Profesor Cornelia Cucu

SFÂRŞITSFÂRŞIT