Normativ Privind Proiectarea Geotehnică a Ancorajelor În Teren, Indicativ Np 114-2013

download Normativ Privind Proiectarea Geotehnică a Ancorajelor În Teren, Indicativ Np 114-2013

of 50

Transcript of Normativ Privind Proiectarea Geotehnică a Ancorajelor În Teren, Indicativ Np 114-2013

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  1/50

  ORDINULnr.din ...2013pentru aprobarea reglementrii tehnice

  Normati! pri!ind documenta"iile geotehnice pentru con#truc"ii$%Indicati! N& 0'()2013

  Normati! pri!ind proiectarea geotehnic a ancora*elor +n teren$%Indicati! N& 11()2013

  n conformitate cu prevederile art.10 i art.38 alin. 2 din Legea nr.10/1995privind calitatea n construcii! cu modific"rile ulterioare! ale art.2 alin. #3$ i alin.#%$ din &egulamentul privind tipurile de reglement"ri te'nice i de c'eltuieliaferente activit"ii de reglementare n construcii! ur(anism! amena)areateritoriului i 'a(itat! apro(at prin *ot"r+rea ,uvernului nr.203/2003! cumodific"rile i complet"rile ulterioare!

  n temeiul art. % pct. -- lit. e$ i al art. 12 alin.#$ din *ot"r+rea ,uvernuluinr.1/2013 privind organiarea i funcionarea inisterului evolt"rii &egionale

  i dministraiei u(lice!

  ,iceprim)mini#tru%-ini#trul de!oltrii regionale /i admini#tra"iei publice emite preentul

  O R D I N

  rt. 1 4 e apro(" reglementarea te'nic" 67ormativ privind documentaiilegeote'nice pentru construciiproiectarea geote'nic" a ancora)elor n teren$!-indicativ 7 0%11%2013! ela(orat" de :niversitatea ;e'nic" de a care face parte integrant" din preentul ordin.

  rt. 24 reentul ordin1$ 1se pu(lic" n onitorul ?ficial al &om+niei! artea- i intr" n vigoare la 30 de ile de la data pu(lic"rii.

  rt. 3 4 #1$ La data intr"rii n vigoare a preentului ordin! ?rdinul ministruluidevolt"tii! lucr"rilor pu(lice i locuineitransporturilor! construciilor i

  1

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  2/50

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  3/50

  1 Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-

  Dezvoltare n Construcii, rbanis! i Dezvoltare "eritorial Durabil #$B%N-INC&$C#'$e(le!entarea te)nic *Nor!ativ privind docu!entaiile (eote)nice pentru construciiproiectarea i execuiaancora+elor n teren, indicativ N ./0110-'..0/, a ost aprobat prin ?rdinul ministrului transporturilor!

  construciilor i turismului nr.3@3/08.03.2005 Ordinul !inistrului dezvolttii, lucrrilor publice i locuineinr21'34.32.52'../ publicat n 6onitorul Oicial al $o!7niei, artea I nr2 8310584.9'/2.592'..5/ i a ostpublicat n Buletinul Construciilor nr2: 19 din '../'..5, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare nConstrucii,rbanis! i Dezvoltare "eritorial Durabil *$B%N-INC&$C2

  i &cono!ia Construciilor2

  Anexla Ordinul MDRAP nr../2013

  NORMATIV PRIVIND DOCUMENTAIILEGEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCII,

  Indicativ NP 074-0!"

  PROIECT

  3

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  4/50

  NORMATIV PRIVIND PROIECTAREAGEOTEHNIC# A ANCORA$ELOR %N TEREN,

  Indicativ NP !!4-0!"

  CUPRINS

  I O&IECT SI DOMENIU DE APLICARE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''("II TERMINOLOGIE )I SIM&OLURI''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''**

  II.1 Terminologie..................................................................................................66II.2 Simoluri.......................................................................................................!!

  III GENERALITATI'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!III.1 Ti"uri de an#ora$e.....................................................................................1212III.2 %erin&e '"e#i(i#e........................................................................................1313III.3 %er#e)area geo)e*ni#..............................................................................1313III.+ Ma)eriale ,i "rodu'e..................................................................................1313

  IV PRESCRIPII GENERALE DE PROIECTARE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!4!4I-.1 Pre'#ri"&ii "riind elaorarea "roie#)ului...................................................1+1+I-.2 S)ri limi).................................................................................................11I-.3 A#&iuni ,i 'i)ua&ii de "roie#)are..................................................................1616I-.+ )a"e de "roie#)are...................................................................................11

  I-. %on'idera&ii "riind "roie#)area ,i exe#u&ia..............................................11I-.6 Me)ode de "roie#)are ,i modele de #al#ul................................................1!1!

  V PROIECTAREA GEOTEHNIC# )I STRUCTURAL# A ANCORA$ELOR'''' '00-.1 Predimen'ionarea an#ora$elor..................................................................2020-.2 %al#ulul la ')area limi) ul)im..................................................................2020

  -.2.1 %al#ulul an#ora$ului............................................................................2020-.2.2 -aloarea de #al#ul a n#r#rii an#ora$ului........................................2020-.2.3 -alori de #al#ul ale re4i')en&elor la 'mulgere ')aili)e "e a4a re4ul)a)elor

  n#er#rilor........................................................................................................2121

  4

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  5/50

  -.2.+ -alori de #al#ul ale re4i')en&elor la 'mulgere ')aili)e "rin #al#ul......2121-.2. -alori de #al#ul ale re4i')en&elor ')ru#)urale......................................222251 7a "roie#)area ')ru#)ural a an#ora$ului )reuie 'a)i'(#u) inegali)a)ea8. .2222

  -.3 %al#ulul la ')area limi) de ex"loa)are......................................................2222-.+ %ondi&ii de eri(i#are n (un#&ie de relaxarea an#ora$ului ,i de"la'areaelemen)ului an#ora)..............................................................................................2222

  -.+.1 %ondi&ia de eri(i#are la ')area limi) de ex"loa)are..........................2222-.+.2 %ondi&ia de eri(i#are la ')area limi) ul)im de de"la'are a elemen)uluian#ora) 2626-.+.3 -eri(i#area 'iguran&ei n ex"loa)are a an#ora$elor.............................22

  VI E+ECUIA ANCORA$ELOR'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''VII %NCERCAREA, URM#RIREA )I CONTROLUL ANCORA$ELOR''''''''''''''''

  -II.1 9n#er#ri de #on)rol................................................................................22-II.2 9n#er#ri de re#e"&ie..............................................................................22-II.3 Su"raeg*erea exe#u&iei ,i moni)ori4area............................................22!-II.+ Pro#e'e erale ,i al)e nregi')rri re(eri)oare la lu#rrile de an#orare 2!2!

  &i.i/1a2i3 c/5.33nta16...................................................................................33Anexa A 5in(orma)i8 :nele rela&ii "en)ru #al#ulul re4i')en&ei la 'mulgere a an#ora$elor.............................................................................................................. 3

  Anexa ; 5in(orma)i8 :nele rela&ii "en)ru #al#ulul ')a)i# al an#ora$elorAnexa %8 Re(erin&e )e*ni#e ,i legi'la)ie........ 3!

  I O&IECT SI DOMENIU DE APLICARE

  I.1. Pre4en)ul norma)i ')aile,)e "re'#ri"&iile generale de "roie#)are aan#ora$elor n )eren< #u #ara#)er "ermanen) 'au "roi4oriu< u)ili4a)e la an#orarea n)eren a unor lu#rri de #on')ru#&ii "ermanen)e 'au "roi4orii.

  51 Pen)ru 'im"li)a)e< n #u"rin'ul "re4en)ului norma)i 'e a (olo'i denumirea"re'#ur)a) de an#ora$.

  I.2. Preederile "re4en)ului norma)i 'un) #orela)e #u 'i')emul de ')andardeeuro"ene "en)ru #on')ru#&ii = :RO%OD:RI ,i 'un) n #on#ordan& #u "rin#i"iileex"u'e n Se#&iunea din SR > 1!!?1 ; uro#od 8 Proie#)area geo)e*ni# Par)ea 18Reguli generale. Anexa na&ional@.

  I.3. Se #on'ider im"ro"rie u)ili4area an#ora$elor n urm)oarele #ondi&ii de)eren8 "mBn)uri 'en'iile la ume4ire< argile #u #on)ra#&ii ,i um(lri mari< "mBn)urimBloa'e ,i "mBn)uri #are #on&in ma)erii organi#e.

  I.+. De a'emenea< nu 'e re#omand u)ili4area an#ora$elor n #a4ul n #arenielul *idro')a)i# 'e a(l dea'u"ra "un#)ului de "ornire al (ora$ului an#ora$ului< a)un#i#Bnd a#e') niel nu "oa)e (i #oorB) 'au #Bnd nu 'e di'"une de o )e*nologie ade#a)#are ' "ermi) "reenirea #urgerii a"ei 5#u an)renarea "ar)i#ulelor de "mBn). -a (i

  5

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  6/50

  #on'idera) ade#a) a#ea )e*nologie #are a (o') g'i) #ore'"un4)oare n )oa)e(a4ele de exe#u)are ale an#ora$ului 5(orare< armare< in$e#)are "e a4a unor n#er#ri.

  I.. 7a ')ailirea (e4aili)&ii u)ili4rii an#ora$elor "re#um ,i la "roie#)area ,i"unerea a#e')ora n o"er 'e a &ine #on) de exi')en&a 'au "o'iili)a)ea a"ari&iei "eam"la'amen) a unor 'ur'e de ira&ii 'au ,o#uri.

  I.6. Pen)ru "unerea n o"er a an#ora$elor 'e a &ine 'eama de ')andardul SR> 13 xe#u&ia lu#rrilor geo)e*ni#e '"e#iale. An#ora$e n )eren.

  I.. Punerea n o"er ,i n#er#rile an#ora$elor ne#e'i) o mBn de lu#ru#om"e)en) ,i #ali(i#a) "re#um ,i 'u"raeg*ere. Pre4en)ul norma)i nu 'u"line,)e"ri#e"erea "er'onalului #ali(i#a) ,i ex"erien&a (irmelor de '"e#iali)a)e #are )reuie 'a'igure #ore#)a 'a "unere n "ra#)i#.

  I.. Da)e (iind #om"lexi)a)ea )e*ni# ,i ri'#urile "e #are le #om"or) 'i')emele dean#orare< 'e re#omand #a ene(i#iarul ' re#urg la 'eri#iile unui '"e#iali') #are '

  l re"re4in)e n rela&iile #u "roie#)an)ul ,i exe#u)an)ul. A#e') '"e#iali')< numi) n#on)inuare Re"re4en)an) Te*ni# al ene(i#iarului< "oa)e (i re#ru)a)< de "ild< din)reinginerii a)e')a&i de #)re M7PT7 n #ali)a)ea de Re'"on'ail Te*ni# #u xe#u&ia< "en)rudomeniul C7u#rri '"e#iale de (unda&ii@.

  I.!. Uti.iat/1i51 >orma)iul 'e adre'ea4 ine')i)orilor< ene(i#iarilor lu#rrilor de #on')ru#&iiecuia lucr"rilor geote'nice speciale. ncora)e n teren.

  ? & A7 1538C2011 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. erei mulai.

  ? & A7 1990C200% Aurcod. =aele proiect"rii structurilor

  ? & A7 1990C200%/1C200@ Aurcod. =aele proiect"rii structurilor

  ? & A7 1990C200%/7C200@ Aurocod. =aele proiect"rii structurilor. ne>"7aional"

  ? & A7 199111C200% Aurocod 1C ciuni asupra structurilor. artea 11C ciunigenerale. ,reut"i specifice! greut"i proprii! nc"rc"ri utile pentru cl"diri.

  ? & A7 199111C200%/7C200@ Aurocod 1C ciuni asupra structurilor. artea 11Cciuni generale. ,reut"i specifice! greut"i proprii! nc"rc"ri utile pentru cl"diri.ne>a 7aional".

  ? & A7 19911@C2005 Aurocod 1C ciuni asupra structurilor. artea 1@C ciunigenerale. ciuni pe durata e>ecuiei.

  ? & A7 19911@C2005/ecuiei.

  ? & A7 19911@C2005/7=C2008 Aurocod 1C ciuni asupra structurilor. artea 1@Cciuni generale. ciuni pe durata e>ecuiei. ne>a 7aional".

  ? & A7 199211C200% Aurocod 2C roiectarea structurilor de (eton. artea 11C&eguli generale i reguli pentru cl"diri.

  ? & A7 1993110C200@ Aurocod 3C roiectarea structurilor de oel. artea 110Clegerea claselor de calitate a oelului.

  ? & A7 1993110C200@/a 7aional".

  ? & A7 19935C200 Aurocod 3C roiectarea structurilor de oel. artea 5C iloi ipalplane.

  7

  http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753
 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  8/50

  ? & A7 199%11C200% Aurocod %C roiectarea structurilor compoite de otel si (eton.artea 11C &eguli generale si reguli pentru cl"diri.

  ? & A7 199%11C200%/7=C2008 Aurocod %C roiectarea structurilor compoite deotel si (eton. artea 11C &eguli generale si reguli pentru cl"diri. ne>a 7aional".

  ? & A7 1991C200% Aurocod C roiectarea geote'nic". artea 1C &eguli generale.

  ? & A7 1991C200%/7=C200 Aurocod C roiectarea geote'nic". artea 1C &eguligenerale. ne>a naional".

  ? & A7 1992C200 Aurocod C roiectarea geote'nic". artea 2C -nvestigarea incercarea terenului.

  ? & A7 1992C200/7=C2009 Aurocod C roiectarea geote'nic". artea 2Cinvestigarea i ncercarea terenului. ne>a 7aional".

  ? & A7 19981C200% Aurocod 8C roiectarea structurilor pentru reistena lacutremur. artea 1C &eguli generale! aciuni seismice i reguli pentru cl"diri.

  ? & A7 19981C200%/7C2008 Aurocod 8C roiectarea structurilor pentru reistena lacutremur. artea 1C &eguli generale! aciuni seismice i reguli pentru cl"diri. ne>a7aional".

  ? & A7 19985C200% Aurocod 8C roiectarea structurilor pentru reistena lacutremur. artea 5C Dundaii! structuri de susinere i aspecte geote'nice.

  ? & A7 19985C200%/7C200 Aurocod 8C roiectarea structurilor pentru reistena lacutremur. artea 5C Dundaii! structuri de susinere i aspecte geote'nice. ne>a7aional".

  ? & A7 102%81C199@ alplane laminate la cald din oeluri nealiate. artea 1C

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  9/50

  ? & A7 1%@531C2005 isteme 'idraulice acionate manual pentru spri)inireaanurilor. artea 1C pecificaii de produs .

  ? & A7 1%@532C2005 isteme 'idraulice acionate manual pentru spri)inireaanurilor. artea 2C Avaluare prin calcul sau ncercare .

  ? & A7 -? 1%@881C200%

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  10/50

  11. ;.= "ar)e a an#ora$ului #are )ran'mi)e e(or)urile de n)indere din arm)ur la)eren "rin aderen& / n#le,)are.

  12.ca5acitat3a 5/1tant6 38t31n6 a anc/1a9;.;i = #a"a#i)a)ea "or)an) a unian#ora$ la in)er(a&a din)re )eren ,i 4ona de (ixare a a#e')uia.

  13.ca5acitat3a 5/1tant6 int31n6 a anc/1a9;.;i = #a"a#i)a)ea "or)an) lan)indere a arm)urii an#ora$ului.

  1+.ca5i>/n - elemen) me)ali# 'au de "la')i# (olo'i) la an#ora$ele "ermanen)e"en)ru a "ro)e$a #a"ul de an#orare.

  1.di

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  11/50

  2!. in93cta13

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  12/50

  +./n6 d3 anc/1a13 a anc/1a9;.;i = a 'e edea de(ini&ia "en)ru Cul@.

  II' Simboluri

  Lit313 .atin3

  a lungimea de arm)ur "e #are 'e re'im)e e(e#)ul de"la'rii

  ad aloarea de #al#ul a da)elor geome)ri#e

  A' aria 'u"ra(e&ei 'u"ralrgirilor

  A) aria )ran'er'al a arm)urii an#ora$ului

  % #an)i)a)ea )o)al de #imen) in$e#)a) n 4ona ulului

  D diame)rul (ora$ului

  De( Diame)rul e(e#)i al ulului (orma) "rin in$e#)are

  ) modulul de ela')i#i)a)e 5modulul lui Eoung al arm)urii(iF re4i')en&a #ara#)eri')i# "e 'u"ra(a&a la)eral a 4onei de an#orare

  5re4i')en&a #ara#)eri')i# la lune#are "e 'u"ra(a&a la)eral a ulului

  Fre" aloare re"re4en)a)i a unei a#&iuni()5F ? re4i')en&a #ara#)eri')i# la n)indere a arm)urii< #ore'"un4)oare unei

  de(orma&ii '"e#i(i#e

  ()F re4i')en&a #ara#)eri')i# la n)indere a arm)urii

  I% indi#ele de #on'i')en&

  F #oe(i#ien) de "ermeaili)a)e

  G0 #oe(i#ien) al "re'iunii n ')are de re"au' a "mBn)ului

  Ga #oe(i#ien) al "re'iunii n ')are a#)i a "mBn)ului

  Fl 'uma "ierderilor de )en'iune n an#ora$G" #oe(i#ien) al "re'iunii n ')are "a'i a "mBn)ului

  7a"" lungimea lier a"aren) a arm)urii

  7e lungimea ex)erioar arm)urii de la "un#)ul de (ixare n lo#a$ ,i "Bn la"un#)ul de (ixare n "re'

  7(ixed lungimea 4onei de an#orare a an#ora$ului

  7(ree lungimea 4onei liere a an#ora$ului

  7) lungimea de an#orare a arm)urii

  7)( lungimea lier a arm)urii

  >"' ? (or&a de 'mulgere din an#ora$ele de "ro

  >' (or&a de 'mulgere din an#ora$ de)ermina) "rin #al#ul< "e a4a alorilor#ara#)eri')i#e ale "arame)rilor

  P (or&a de an#ora$

  12

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  13/50

  P0 (or&a de n)indere la lo#are

  Pd= aloarea de #al#ul a (or&ei de an#ora$

  PdS7 'oli#i)area din an#ora$ 'u e(e#)ul n#r#rilor )o)ale de ex"loa)are ngru"rile (undamen)ale

  PdS7: 'oli#i)area din an#ora$ 'u e(e#)ul n#r#rilor limi) n gru"rile

  (undamen)ale ,i '"e#ialeP" Hor&a de n)indere maxim a"li#a)

  Ra re4i')en&a la 'mulgere a unui an#ora$

  Rad aloarea de #al#ul a re4i')en&ei la 'mulgere a unui an#ora$

  RaF aloarea #ara#)eri')i# a re4i')en&ei la 'mulgere a unui an#ora$

  Rd aloarea de #al#ul a #a"a#i)&ii "or)an)e a an#ora$ului la 'mulgere

  RF re4i')en&a #ara#)eri')i# "e 'u"ra(a&a 'u"ralrgirilor

  R)d aloarea de #al#ul a re4i')en&ei la 'mulgere a ')ru#)urii unui an#ora$

  Xd aloarea de #al#ul a "ro"rie)&ii unui ma)erialXF aloarea #ara#)eri')i# a "ro"rie)&ii unui ma)erial

  Jai lungimea 4onei de an#orare n ')ra)ul i.

  Lit313 13c3>ti

  n#linarea an#ora$ului

  ung*i de (re#are la in)er(a&a ')ru#)ur?)eren

  a #oe(i#ien) de #orelare

  a #oe(i#ien) "ar&ial "en)ru re4i')en&a la 'mulgere

  H #oe(i#ien) "ar&ial "en)ru o a#&iune

  M #oe(i#ien) "ar&ial "en)ru un "arame)ru al "mBn)ului 5o "ro"rie)a)e ama)erialului< &inBnd #on) de a'emenea de in#er)i)udinile a'u"ra modelului

  R #oe(i#ien) "ar&ial "en)ru o re4i')en&

  Fl5i "ierderi de 'ar#in n an#ora$ul i@ da)ora)e )en'ionrii ul)erioare aan#ora$elor al)ura)e

  K #oe(i#ien) al "ierderii de )en'iune1 de"la'are da)ora) de(ormrii n )im" a )erenului< #on'uma) "Bn lain$e#)are

  2 de"la'are da)ora) de(ormrii n )im" a )erenului< #on'uma) du"in$e#)are

  adm de"la'area maxim admi'iil a an#ora$ului

  iiL1

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  14/50

  "ierderi de 'ar#in da)ora)e (re#rilor n lo#a$

  d) "ierderi de )en'iune da)ori) de(ormrii n )im" a )erenului de 'u )al"aelemen)ului an#ora)

  ( "ierderi de 'ar#in da)ora)e (re#rilor "e 4ona lier a arm)urii

  r "ierderi de 'ar#in da)ora)e relaxrii

  "ierderi de 'ar#in da)ora)e lune#rii ,i de(orma&iilor n lo#a$

  'uma "ierderilor de )en'iune n an#ora$

  #oe(i#ien) #are de"inde de modul de reali4are a lrgirilor

  ung*iul de (re#are in)ern al "mBn)ului

  "F e(or)ul uni)ar de lo#are 5e(or)ul uni)ar )ran'mi' arm)urii de #)redi'"o4i)iul de )en'ionare a an#ora$ului

  Litere latine

  a lungimea de arm"tur" pe care se resimte efectul deplas"rii

  ad valoarea de calcul a datelor geometrice

  s aria suprafeei supral"rgirilor

  t aria transversal" a arm"turii ancora)ului

  < cantitatea total" de ciment in)ectat" n ona (ul(ului

  diametrul fora)ului

  ef iametrul efectiv al (ul(ului format prin in)ectare

  At modulul de elasticitate #modulul lui Eoung$ al arm"turii

  fiF reistena caracteristic" pe suprafaa lateral" a onei de ancorare #reistenacaracteristic" la lunecare pe suprafaa lateral" a (ul(ului$

  ;rep valoare repreentativ" a unei aciunift#$F reistena caracteristic" la ntindere a arm"turii! corespun"toare unei deformaii

  specifice

  ftF reistena caracteristic" la ntindere a arm"turii

  -are n pres"

  14

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  15/50

  Lfi>ed lungimea onei de ancorare a ancora)ului

  Lfree lungimea onei li(ere a ancora)ului

  Lt( lungimea de ancorare a arm"turii

  Ltf lungimea li(er" a arm"turii

  7ps fora de smulgere din ancora)ele de pro("

  7s fora de smulgere din ancora) determinat" prin calcul! pe (aa valorilorcaracteristice ale parametrilor

  fora de ancora)

  0 fora de ntindere la (locare

  d4 valoarea de calcul a forei de ancora)

  dLA solicitarea din ancora) su( efectul nc"rc"rilor totale de e>ploatare n grup"rilefundamentale

  dL: solicitarea din ancora) su( efectul nc"rc"rilor limit" n grup"rile fundamentale i

  specialep Dora de ntindere ma>im" aplicat"

  &a reistena la smulgere a unui ancora)

  &aHd valoarea de calcul a reistenei la smulgere a unui ancora)

  &aHF valoarea caracteristic" a reistenei la smulgere a unui ancora)

  $d valoarea de calcul a capacit"ii portante a ancora)ului la smulgere

  &F reistena caracteristic" pe suprafaa supral"rgirilor

  &tHd valoarea de calcul a reistenei la smulgere a structurii unui ancora)

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  16/50

  Fl#i$ pierderi de sarcin" n ancora)ul 6i datorate tension"rii ulterioare a ancora)eloral"turate

  J coeficient al pierderii de tensiune

  1 deplasare datorat" deform"rii n timp a terenului! consumat" p+n" la in)ectare

  2 deplasare datorat" deform"rii n timp a terenului! consumat" dup" in)ectare

  adm deplasarea ma>im" admisi(il" a ancora)uluiiiK1!n deformaia! n dreptul ancora)ului 6i! datorat" tension"rii ulterioare a ancora)elor

  al"turate

  ( pierderi de sarcin" datorate frec"rilor n (loca)

  dt pierderi de tensiune datorit" deform"rii n timp a terenului de su( talpaelementului ancorat

  f pierderi de sarcin" datorate frec"rilor pe ona li(er" a arm"turii

  r pierderi de sarcin" datorate rela>"rii

  pierderi de sarcin" datorate lunec"rii i deformaiilor n (loca) suma pierderilor de tensiune n ancora)

  coeficient care depinde de modul de realiare a l"rgirilor

  ung'iul de frecare intern" al p"m+ntului

  pF efortul unitar de (locare #efortul unitar transmis arm"turii de c"tre dispoitivul detensionare a ancora)ului$H

  16

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  17/50

  III GENERALITATI

  III'! Tipuri de ancoraje

  51 S)ru#)urile an#ora)e "o) (i8

  a lu#rri de 'u'&inere lu#rri de ')aili4are a ramleelor ,i )alu4elor# lu#rri de ')aili4are a #ai)&ilor 'u)eraned ')ru#)uri 'au 'u'oluri 'oli#i)a)e de 'u"re'iuni da)ora)e a"elor 'u)eranee elemen)e #e )ran'mi) la )eren (or&e de n)indere genera)e de 'u"ra')ru#)ur.

  529n (un#&ie de dura)a de ia& an#ora$ele 'e #la'i(i# n urm)oarele dou)i"uri8

  a ancoraje provizorii'au )em"orare a #ror dura) de ia& e')e limi)a) la maxim2 ani

  ancoraje permanente a #ror dura) de ia& e')e mai mare de#B) 2 ani.

  53 An#ora$ele "ermanen)e 'e #la'i(i# la rBndul lor n (un#&ie de #la'a deim"or)an&a a ')ru#)urii '"ri$ini)e #u an#ora$ul re'"e#)i a')(el8

  a ancoraje de clas A u)ili4a)e "en)ru #on')ru#&ii de im"or)an& I ,i II< de(ini)e#on(orm "reederilor din %R0

  ancoraje de clas Bu)ili4a)e "en)ru #on')ru#&ii de im"or)an& al)a de#B) I ,i II 13.

  III'4 Materiale i produse

  Ma)erialele ,i "rodu'ele u)ili4a)e la reali4area an#ora$elor or re'"e#)a"reederile norma)iului ')andardului SR > 13< "aragra(ul 6.

  18

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  19/50

  IV PRESCRIPII GENERALE DE PROIECTARE

  IV'! Prescripii privind elaborarea proiectului

  IV'!'!' Cat3/1ia 3/t3@nic6

  51 9n#adrarea lu#rrilordean#orare n )eren n #a)egoriile geo)e*ni#e 1!!?1< "aragra(ul 2.1.< "re#um ,i ale,i ale norma)iului >P 0+. 9n general n#adrarea n)r?o #a)egorie geo)e*ni# aan#ora$ului e')e im"u' de )i"ul ')ru#)urii an#ora)e ,i de n#adrarea a#e')eia.

  52 S)ru#)urile an#ora)e n )eren "o) (i n#adra)e a')(el n #a)egoriile geo)e*ni#e8

  a Cat3/1ia 3/t3@nic6 !8 ')ru#)uri mi#i 'au rela)i 'im"le< #are "o) (i"roie#)a)e (olo'ind ex"erien&a a#umula) ,i da)e ,i anali4e #ali)a)ie. 9n a#ea')

  #a)egorie in)r lu#rrile la #are #edarea ar du#e la di')rugeri minime ,i la lo#areaa##e'ului.

  Cat3/1ia 3/t3@nic6 8 ')ru#)uri #onen&ionale (r ri'#uri deo'ei)e 1!!0 = Anexa ;P 0+.

  52 Ine')iga&iile geo)e*ni#e )reuie reali4a)e n (un#&ie de n#adrarea "e#a)egorii geo)e*ni#e.

  53 %a)egoria geo)e*ni# 2

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  20/50

  5+ %a)egoria geo)e*ni# 3 "re'u"une ine')iga&ii adi&ionale (a& de #ele im"u'ela #a)egoria geo)e*ni# 2< #um ar (i de exem"lu8 n#er#ri geo)e*ni#e #om"lexe "en)rude)erminarea unor "arame)ri #ara#)eri')i#i u)ili4a&i n #al#ulul "rin me)ode numeri#e alin)era#&iunii n)re )eren ,i ')ru#)ura an#ora). A#e')ea 'e "o) re(eri la de)erminarearela&iei e(or) = de(orma&ie ale )erenului #u luarea n #on'iderare a (enomenului dee#rui'a$< n#er#ri dinami#e e)#.

  53 O e)a" im"or)an) a ine')igrii )erenului o re"re4in) de)erminareain(orma&iilor "riind regimul a"ei 'u)erane ,i a#&iunii a#e')eia a'u"ra ')ru#)uriian#ora)e. A#e')ea 'e o&in "rin8

  a o'erarea nielului a"ei n (ora$e ,i "ie4ome)re< "re#um ,i a (lu#)ua&ilora#e')uia< "re(erail n )im"ul iernii ,i a "rimerii

  urmrirea *idrogeologiei am"la'amen)ului< in#lu4Bnd mi,#rile a"ei'u)erane ,i aria&iile "re'iunilor

  # de)erminarea nielurilor ex)reme ale a"ei liere 5"roeni) din di(eri)e#au4e #are "o) in(luen&a "re'iunea a"ei 'u)erane a'u"ra ')ru#)urii an#ora)e.

  5+ 9n #a4ul n #are 'un) 'u'"e#)a)e #on)aminri #*imi#e< )reuie reali4a) oine')igare "en)ru de)erminarea #om"u,ilor #*imi#i din )eren ,i a modului n #are ar"u)ea a(e#)a an#ora$ul.

  IV' Stri limit

  I-.2.1. 9n me)oda ')rilor limi) 'un) anali4a)e8

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  21/50

  a #)* = "re'u"une "ierderea e#*ilirului ')ru#)urii 'au )erenului 1!!?1< "aragra(ul .3.

  I-.3.2. A#&iunile 'un) de(ini)e n #on(ormi)a)e #u SR > 1!!0 ,i or (i #on'idera)en #on(ormi)a)e #u "reederile "aragra(ului 2.+.2 din SR > 1!!?1.

  I-.3.3. Hor&a din an#ora$<

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  22/50

  I-.3.. Ori#e in)era#&iune )eren = ')ru#)ur )reuie lua) n #on'iderare a)un#i#Bnd 'e de)ermin a#&iunile de "roie#)are.

  I-.3.10. 7a #al#ulul an#ora$elor ')ru#)urilor reali4a)e n 4one 'ei'mi#e 'e orre'"e#)a "reederile SR > 1!!?1< "aragra(ul 2.1< "re#um ,i SR > 1!!? 1!!?1,i SR > 1!!?18200+/>;8200.

  I-.+.+. >u 'e or u)ili4a an#ora$e de #la' A 'au ; n um"lu)uri< "mBn)uri"r(oa'e ,i argiloa'e #u I%N0

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  24/50

  IV'* Metode de proiectare i modele de calcul

  I-.6.1. Me)odele "rin #are 'e eri(i# ')rile limi) 'un) #ele "re4u)e la"aragra(ul 2.1 5+ din SR > 1!!?1< re'"e#)i8

  a "rin #al#ul 5#on(orm 2.+ din SR > 1!!?1 "e a4 de modele ex"erimen)ale 'au n#r#ri de "ro 5#on(orm 2.6

  din SR > 1!!?1.51 Me)odele de "roie#)are "rin #al#ul 'un) de'#ri'e n "re4en)ul norma)i "en)ru

  (ie#are )i" de an#ora$ n "ar)e< n #a"i)olele re'"e#)ie.

  52 Me)odele a4a)e "e modele ex"erimen)ale 'un) indi#a) a 'e u)ili4a la lu#rri#om"lexe< la #are #om"or)area ')ru#)urii an#ora)e ,i a an#ora$ului n in)era#&iune #u)erenul nu "oa)e (i #ore#) modela) "rin me)odele de #al#ul #uren)e. Din a#ea')#a)egorie (a# "ar)e modelele de laora)or 5#la'i#e 'au #en)ri(uga)e 'au la '#ar real.Se or aea n edere "reederile SR > 1!!?1< "aragra(ul 2.6.

  I-.6.2. 9n#r#rile de "ro #are ')au la a4a "roie#)rii an#ora$elor 'au aeri(i#rii #al#ulelor a#e')ora )reuie ' re'"e#)e indi#a&iile SR > 13. S)ailireare4i')en&ei de #al#ul "e a4a n#r#rii de "ro e')e de'#ri' n "re4en)ul norma)i.

  I-.6.3. Re4ul)a)ele #al#ulelor 'e or #om"ara ori de #B)e ori e')e "o'iil #uex"erien&a #om"arail.

  I-.6.+. 7a "roie#)are< "en)ru eri(i#area ')rilor limi) 'e or a"li#a "ro#edeelede'#ri'e in SR > 1!!?1< "aragra(ele 2.+. 5"en)ru ')area limi) ul)im ,i 2.+.5"en)ru ')area limi) de ex"loa)are.

  I-.6.. -alorile #oe(i#ien&ilor "ar&iali "en)ru a#&iuni< e(e#)ele a#&iunilor ,ire4i')en&e 'un) #ele din Anexa A a SR > 1!!?1< ,i din Anexa >a&ional SR > 1!!?1/>;.

  I-.6.6. De)erminarea alorilor de "roie#)are ale "arame)rilor geo)e*ni#i 'e (a#en #on(ormi)a)e #u "reederile >orma)iului >P 122 "riind de)erminarea alorilor#ara#)eri')i#e ,i de #al#ul ale "arame)rilor geo)e*ni#i< indi#a)i >P 122..

  I-.6.. Modelul de #al#ul u)ili4a) )reuie ' de'#rie #om"or)area "re4uma) a)erenului< "en)ru ')area limi) #on'idera).

  I-.6.. Da# "en)ru o ')are limi) nu exi') modele de #al#ul (iaile< #al#ulul)reuie reali4a) "en)ru o al) ')are limi) (olo'ind #oe(i#ien&i #are ' a'igure #de",irea ')rii limi)e #on'idera)e e')e 'u(i#ien) de im"roail. 9n a')(el de #a4uri;< "aragra(ul ..2.

  V''4 Va./1i d3 ca.c;. a.3 13i 1!!?18200+/>;8200.

  26

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  27/50

  V''( Va./1i d3 ca.c;. a.3 13i 1!!?1< "aragra(ul .6.

  52 -aloarea #oe(i#ien)ului de model a"li#a) a'u"ra (or&ei #ore'"un4)oare ')riilimi) de ex"loa)are "en)ru #a re4i')en&a an#ora$ului ' a'igure o 'e#uri)a)e 'u(i#ien)

  e')e indi#a) n Anexa >a&ional SR > 1!!?1/>;. Se "oa)e ado")a aloarea 1.0"en)ru #oe(i#ien)ul de model #u #ondi&ia a"li#rii "reederilor ar)i#olului ..51 din SR> 1!!?1< re'"e#)i a "aragra(ului -.2.2. a "re4en)ului norma)i.

  V'4 Condiii de verificare !n funcie de relaarea ancorajului ideplasarea elementului ancorat

  V'4'! C/ndi?ia d3 v31i2ica13 .a

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  28/50

  -.+.1.2. Proie#)an)ul a anali4a da# de"la'area elemen)ului an#ora)< #a urmarea de?"re#om"rimrii )erenului< re"re4in) o 'i)ua&ie #are )reuie eri(i#a). Se a aea

  n edere in(luen&a a'u"ra #on')ru#&iilor ne#ina)e.

  -.+.1.3. %ondi&iile de eri(i#are n dier'ele 'e#&iuni ale ')ru#)urii or #ore'"undeSR > 1!!2?1?1 ,i "reederilor ')andardelor 'au norma)ielor '"e#i(i#e. 7a an#ora$eledin #la'ele A ,i ; "reederile de eri(i#are la (i'urare n 'e#&iunile elemen)ului an#ora)'e or #om"le)a #u in)rodu#erea unui #oe(i#ien) de im"re#i4ie al (or&ei de"re#om"rimare egal #u

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  29/50

  M'urile de a'igurare #on)ra #oro4iunii< du" #on'umarea "ierderilor de)en'iune8

  i. "en)ru T;P8"F ? Fl N 0.0 ()F"en)ru an#ora$ele de #la' A

  N 0. ( )F"en)ru an#ora$ele de #la' ;N 0.60 ( )F"en)ru an#ora$ele de #la' %

  ii."en)ru are8"F ? Fl N 0.0 ()F"en)ru an#ora$ele de #la' A ,i ;

  N 0. ( )F"en)ru an#ora$ele de #la' %.unde8

  ()F? re4i')en&a #ara#)eri')i# la n)indere a arm)urii.

  52 Pierderile de )en'iune n arm)ura "re)en'iona) re4ul)< n general< din8a (re#rile #e 'e de4ol) "e lungimea 4onei liere a arm)urii 5(

  (re#rile #e 'e de4ol) n lo#a$e 5

  # lune#rile ,i de(orma&iile #e 'e "rodu# n lo#a$e 5d relaxarea e(or)ului din arm)ur 5re de(orma&iile )erenului.

  -.+.1.. Pierderile de )en'iune "rin (re#are "e lungimea 4onei liere a arm)urii5( au< de regul< alori redu'e iar e(e#)ul 'e mani(e') numai a'u"ra lungimii de#al#ul la ')aili)a)e< (a") "en)ru #are 'e negli$ea4.

  51 Pierderile de )en'iune "rin (re#are n lo#a$ 5 'un) indi#a)e de #)re"rodu#)orul lo#a$ului. Pierderile da)ora)e lune#rilor ,i de(orma&iilor n #a"e)ele dean#orare 5 ,i relaxrii arm)urii 5r 'e ')aile'# "e a4a rela&iilor din SR >

  1!!2?1?1 #u "re#i4area # aloarea r'e a #al#ula "en)ru un e(or) n arm)ura"re)en'iona) de)ermina) #u rela&ia -? 5negli$Bndu?'e e(e#)ul redu#erii e(or)ului dinarm)ur da)ora) de(orma&iei n )im" a )erenului< d)8

  = "Fx

  "o "4-%(

  -.+.1.6. 9n #a4ul "mBn)urilor< #a urmare a de(orma&iilor )erenului de 'u )al"aelemen)ului an#ora)< an#ora$ele )en'iona)e n)r?o e)a" "o) in(luen&a e(or)ul dinan#ora$ele al)ura)e )en'iona)e an)erior< (enomen 'imilar #elui #are a"are n #a4ul

  e)onului "re#om"rima) 5SR > 1!!2?1?1.51 Deoare#e a#ea') in(luen& e')e greu de ealua) 'e or ei)a 'oli#i)rileex#en)ri#e #are ' #ondu# la ro)iri ,i )a'ri im"or)an)e n dier'ele e)a"e de)en'ionare a an#ora$elor "rin modul de al#)uire a elemen)ului an#ora)< "rinam"la'area an#ora$elor n "erime)rul a#e')uia ,i "rin ordinea de )en'ionare.

  52 De a'emenea< 'e a "')ra o di')an& 'u(i#ien) n)re "o4i&ia an#ora$elor#are 'e )en'ionea4 ,i #ele la #are 'e (a#e in$e#)area de "ro)e#&ie. 9n a#e') mod 13.

  VII'! "ncercri de control

  9n#er#rile de #on)rol ale an#ora$elor )reuie ' 'e reali4e4e n #on(ormi)a)e #u"reederile indi#a)e n SR > 1!!?1< "aragra(ul . ,i n #on#ordan& #u ')andardulSR > 13.

  VII' "ncercri de recepie

  9n#er#rile de re#e"&ie ale an#ora$elor )reuie ' 'e reali4e4e n #on(ormi)a)e #u"reederile indi#a)e n SR > 1!!?1< "aragra(ul . ,i n #on#ordan& #u ')andardulSR > 13.

  VII'" Supravegherea eecuiei i monitori#area

  51 Su"raeg*erea exe#u&iei ,i moni)ori4area )reuie ' 'e reali4e4e n

  #on(ormi)a)e #u "reederile indi#a)e n SR > 1!!?1< "aragra(ul .! ,i n #on#ordanu ')andardul SR > 13.52 Da# an#orele )em"orare 5#la' % rmBn n 'eri#iu mai mul) de 2 ani = "A-6(

  n #are8De( ? diame)rul mediu e(e#)i al ulului (orma) "rin in$e#)are< ')aili) #u

  rela&ia8

  ia

  J]

  %0

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  38/50

  Fi(

  iaJQe(

  D'

  > = "A-?(

  n #are8De(? diame)rul e(e#)i al ulului< &inBnd #on) de #an)i)a)ea de #imen)

  in)rodu' "rin in$e#)are n 4ona a#e')uia ,i de "oro4i)a)ea n a)erenului< dar nu mai mare de 0. m

  (iF 200 F>/m2.

  "en)ru "mBn)uri #oe4ie #u 'u"ralrgiri n 4ona de an#orare8

  'AF

  cRFi(iaJQe(

  D'

  > += "A-'(

  n #are8? #oe(i#ien) #are de"inde de modul de reali4are a 'u"ra?lrgirilor< (iind

  egal #u 1.1 "en)ru me)oda ex"lo4iilor ,i 1.0 "en)ru al)e me)odeA'? aria 'u"ra(e&ei 'u"ralrgirilor< de)ermina) "rin "roie#&ia "e "lane

  normale la axa an#ora$ului.RF ? re4i')en&a #ara#)eri')i# "e 'u"ra(a&a 'u"ralrgirilor< #on(orm #u

  Taelul A?.

  >OT8 Sumarea Jaix(iF'e a (a#e numai "en)ru 4ona de an#orare n #are nu 'un)'u"ralrgiri. 9n #a4ul 'u"ralrgirilor "rin ex"lo4ie< diame)rele or de'#re,)e '"re4ona lier a an#ora$ului< iar numrul 'u"ralrgilor a (i de maxim .

  +a;elul A-%. Rezistena caracteristic pe supra9aa supralrgirilor: R

  AdFnci3a JRNJ 53nt1; IC

  0,(!'''0,7( 0,7*'''!,0 K!,0

  3 30 00 600

  +0 600 0

  10 0 !00 1100

  20 130 1600 1600

  NOTE

  "1( Relaiile pentru determinarea valorilor $S

  au un caracter in9ormativ: putEnd 9iutilizate de ctre ela;oratorii sistemelor de ancorare !n 9aza de pre-dimensionare a acestora: precum i de ctre proiectanii de structuri ancorate !n9aza de studiu preliminar: atunci cEnd gama de sisteme de ancorareagrementate nu satis9ace cazul !n spe.

  "5( Dondiia de veri9icare la starea limit de sta;ilitate a ansam;lului "elementancorat masiv de teren angajat( este ca: su; e9ectul !ncrcrilor limit dingruprile 9undamentale i speciale: ansam;lul s nu !i modi9ice sensi;il poziia

  38

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  39/50

  sau 9orma: considerEnd c nu are loc cedarea ancorajului prin ruperea armturiisau prin smulgerea zonei de ancorare.

  "&( entru teren se vor considera valorile de calcul ale caracteristicilorgeotehnice. $u se vor introduce !n calcul eventualele !ncrcri temporare cue9ect 9avora;il sta;ilitii.entru simpli9icarea calculelor se admite ca veri9icarea s se 9ac la !ncrcriledin gruprile 9undamentale: cu adoptarea unui coe9icient de siguran mai maresau egal cu 1.% pentru dS/#"!ncrcarea de calcul corespunztoare S/#(.2e regul: din veri9icrile de sta;ilitate se deduc parametrii ancorajului "lungime:!nclinare: etc.(. 4eri9icarea la sta;ilitate se va 9ace i pentru etapele intermediarede e8ecuie.

  "6( entru ancorajele de clas D nu mai este necesar veri9icarea su; e9ectulgruprilor speciale./a ancorajele de clas A se sporete nivelul de asigurare cu pEn la 1

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  40/50

  in2/1ativ6B

  UNELE RELAII PENTRU CALCULUL STATIC ALANCORA$ELOR

  I'! Evaluarea !ncrcrilor i solicitrilor

  I'!'! S;

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  41/50

  iiB Ca;. 3.33nt3./1 v31tica.3 5i./?iB c; 3.33nt3 int313dia13 3.a

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  42/50

  "ilo&ilor< "en)ru Ga ,i G"'e or #on'idera urm)oarele alori< "en)ru ')rile limi) aleex"loa)rii normale8

  ( )

  ( )

  a a 0 a

  " " " 0

  1G G L G ?G

  31

  G G ? G ?G3

  "B-16(

  De a'emenea< n)re nielul )erenului ,i an#ora$ 'e #on'ider m"ingerea n ')arede re"au' 5Higura ;?+.

  Y

  d

  A

  G S

  7

  H

  dGe"

  G"Ge" Gee"

  GoGa

  Gea

  GeeaGo

  (+d6Gea

  dGee" (+d6Geea

  *1

  *1Go

  Figura B-6. 7mpingerea pmEntului. Dazurile iii( i iv(

  ivB Ca;. 5313?i./1 din 3t/n

  9n)re "ere)e ,i "mBn) 'e a #on'idera un ung*i de (re#are8

  42

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  43/50

  =

  8

  '

  '

  1... "B-1%(

  Pen)ru a &ine #on) de rigidi)a)ea "ere)elui< "en)ru ')rile limi) ale ex"loa)riinormale #oe(i#ien&ii m"ingerii "mBn)ului Ga,i G"'e or lua8

  ( )

  ( )

  a a 0 a

  " " " 0

  2G G L G ?G31

  G G ? G ?G2

  "B-1?(

  7a "ar)ea 'u"erioar< n)re nielul )erenului ,i an#ora$< 'e a #on'ideram"ingerea n ')are de re"au' #a la #a4ul iii de mai 'u'.

  9n )oa)e #a4urile 'oli#i)area din n#r#rile de ex"loa)are 'e de)ermin din#ondi&ia de e#*iliru ,i de momen) nul n dre")ul an#ora$ului.

  Soli#i)area #ore'"un4)oare n#r#rilor limi) 'e ')aile,)e #on'iderBnd alorile

  de #al#ul ale #ara#)eri')i#ilor geo)e*ni#e ale )erenului.

  I'!' S;

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  44/50

  Y

  YGa

  0.65YGa

  Y?+# (0.2...0.4)Y

  0.2/Y

  0.1/Y

  0.2/Y

  0.2/Y

  0.1/Y

  )eren ne#oe4i )eren #u #oe4iuneredu'

  )eren #u #oe4iuneridi#a)

  Figura B-%. 7mpingerea pmEntului. #lemente ancorate la mai multe nivele

  I' &erificri de stabilitate

  -eri(i#area 'e (a#e "e a4a i"o)e4ei #on(orm #reia "ierderea ')aili)&ii are lo#"rin (ormarea unei 'u"ra(e&e #ure de #edare 5a"roxima) "rin "lanul HD n)re axul dero)a&ie al "ere)elui ,i axul er)i#al #are )re#e "rin #en)rul 4onei de an#orare aan#ora$ului 5Higura ;?6.

  Re4olarea "orne,)e de la e#*ilirul (or&elor #are a#&ionea4 a'u"ra "ri'muluiAHD%< re'"e#)i8a ? greu)a)ea "ri'mului de "mBn) Pa1 ? m"ingerea a#)i "e "lanul D%# Pa? rea#&iunea "ere)elui #ore'"un4)oare m"ingerii a#)ie a olumului HA;d R ? rea#&iunea "e "lanul HDe S ? 'oli#i)area din an#ora$ #ore'"un4)oare 'i)ua&iei de e#*iliru #on'idera)e.

  9n a#e') #a48

  ( ) ( ) ( )

  a a1 a1 a

  ]'in ? L

  2S P ?P #o' L LP 'in ?P 'in )g ? ]'in L ? ?

  2

  "B-1'(

  n #are8a ? ung*iul de n#linare al "lanului HD ? ung*iul de (re#are in)ern al "mBn)ului# ? ung*iul de (re#are n)re "ere)e ,i "mBn)d ? n#linarea an#ora$ului.

  44

 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  45/50

  A

  G

  S

  H

  ; % g

  D

  Pa

  Pa1

  R

  R

  Pa

  SPa1

  Figura B-?. 4eri9icarea de sta;ilitate pentru ancorarea la un singur nivel

  A#olo unde e')e #a4ul 'e a &ine #on) de "re4en&a a"ei 'au de #ara#)eri')i#iledi(eri)e ale ')ra)elor.

  Su"ra'ar#ina la nielul )erenului 'au "e elemen)ul an#ora) 'e a #on'idera doarda# a #ondu#e la o 'i)ua&ie mai de(aorail "en)ru "lanul HD< re'"e#)i o n#linare mai mi#< 'au da# e')e "ermanen) ,i exi')en) nain)e de reali4area an#ora$elor.

  9n #a4ul an#ora$elor #u 'u"ralrgiri ale ulului 'e #on'ider # "lanul HD )re#ela 1m de "un#)ul de n#e"u) al 'u"ralrgirilor.

  9n #a4ul an#ora$elor "e mai mul)e niele 'e "ro#edea4 "rogre'i 5Higura ;?orma)i "riind "roie#)area geo)e*ni#a lu#rrilor de 'u'&inere< Indi#a)i >P12+?2010.

  a"roa) "rin Ordinul mini')rului de4ol)riiorma)i "riind #erin&ele de "roie#)are,i exe#u&ie a ex#aa&iilor adBn#i n 4oneurane< Indi#a)i >P 120?2013.

  Proie#) de reglemen)are )e*ni# no)i(i#a)

  . >orma)i "riind "roie#)area (unda&iilorde 'u"ra(a&< Indi#a)i >P 112?2013

  Proie#) de reglemen)are )e*ni# n #ur' deno)i(i#are

  6. >orma)i "riind "roie#)area geo)e*ni#a (unda&iilor "e "ilo&i< Indi#a)i >P 123?2010.

  a"roa) "rin Ordinul mini')rului de4ol)rii 1382002 xe#u&ia lu#rrilor geo)e*ni#e '"e#iale. An#ora$e

  n )eren.3. SR > 1382011 xe#u&ia lu#rrilor geo)e*ni#e '"e#iale. Pere&imula&i.

  +. SR > 1!!08200+ ur#od. ;a4ele "roie#)rii ')ru#)urilor

  . SR > 1!!08200+/A182006 ur#od. ;a4ele "roie#)rii ')ru#)urilor

  6. SR > 1!!08200+/>A82006 uro#od. ;a4ele "roie#)rii ')ru#)urilor. Anex>a&ional

  . SR > 1!!1?1?18200+ uro#od 18 A#&iuni a'u"ra ')ru#)urilor. Par)ea 1?18A#&iuni generale. reu)&i '"e#i(i#e< greu)&i"ro"rii< n#r#ri u)ile "en)ru #ldiri.

  . SR > 1!!1?1?18200+/>A82006. uro#od 18 A#&iuni a'u"ra ')ru#)urilor. Par)ea 1?18A#&iuni generale. reu)&i '"e#i(i#e< greu)&i"ro"rii< n#r#ri u)ile "en)ru #ldiri. Anexa>a&ional

  !. SR > 1!!1?1?68200 uro#od 18 A#&iuni a'u"ra ')ru#)urilor. Par)ea 1?68A#&iuni generale. A#&iuni "e dura)a exe#u&iei.

  10. SR > 1!!1?1?68200/A%8200 uro#od 18 A#&iuni a'u"ra ')ru#)urilor. Par)ea 1?68A#&iuni generale. A#&iuni "e dura)a exe#u&iei.

  11. SR > 1!!1?1?68200/>;8200. uro#od 18 A#&iuni a'u"ra ')ru#)urilor. Par)ea 1?68A#&iuni generale. A#&iuni "e dura)a exe#u&iei.Anexa >a&ional

  12. SR > 1!!2?1?18200+8 uro#od 2Proie#)area ')ru#)urilor de e)on.Par)ea 1?18 Reguli generale ,i reguli "en)ru#ldiri.

  13. SR > 1!!3?1?1082006 uro#od 38 Proie#)area ')ru#)urilor de o&el. Par)ea1?108 Alegerea #la'elor de #ali)a)e a o&elului.

  1+. SR > 1!!3?1?1082006/A%82006 uro#od 38 Proie#)area ')ru#)urilor de o&el. Par)ea1?108 Alegerea #la'elor de #ali)a)e a o&elului.

  1. SR > 1!!3?11082006/>A8200 uro#od 38 Proie#)area ')ru#)urilor de o&el. Par)ea1?108 Alegerea #la'elor de #ali)a)e a o&elului.

  Anexa >a&ional.16. SR > 1!!3?8200 uro#od 38 Proie#)area ')ru#)urilor de o&el. Par)ea

  8 Pilo&i ,i "al"lan,e.1. SR > 1!!+?1?18200+ uro#od +8 Proie#)area ')ru#)urilor #om"o4i)e de

  o)el 'i e)on. Par)ea 1?18 Reguli generale 'i reguli"en)ru #ldiri

  1. SR > 1!!+?1?18200+/>;8200. uro#od +8 Proie#)area ')ru#)urilor #om"o4i)e deo)el 'i e)on. Par)ea 1?18 Reguli generale 'i reguli"en)ru #ldiri. Anexa >a&ional

  1!. SR > 1!!?18200+ uro#od 8 Proie#)area geo)e*ni#. Par)ea 18Reguli generale.

  48

  http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=1970753
 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  49/50

  20. SR > 1!!?18200+/>;8200 uro#od 8 Proie#)area geo)e*ni#. Par)ea 18Reguli generale. Anexa na&ional.

  21. SR > 1!!?28200 uro#od 8 Proie#)area geo)e*ni#. Par)ea 28Ine')igarea ,i n#er#area )erenului.

  22. SR > 1!!?28200/>;8200! uro#od 8 Proie#)area geo)e*ni#. Par)ea 28ine')igarea ,i n#er#area )erenului. Anexa

  >a&ional.23. SR > 1!!?18200+ uro#od 8 Proie#)area ')ru#)urilor "en)rure4i')en&a la #u)remur. Par)ea 18 Reguli generale 1!!?8200+/>A8200 uro#od 8 Proie#)area ')ru#)urilor "en)rure4i')en&a la #u)remur. Par)ea 8 Hunda&ii 102+?281!!6 Pal"lan,e lamina)e la #ald din o&eluri nealia)e.

  Par)ea 28Toleran&e de (orm ,i la dimen'iuni.2!. SR > 102+!?181!!6. Pal"lan,e (orma)e la re#e din o&eluri nealia)e.

  Par)ea 18 %ondi&ii )e*ni#e de lirare30. SR > 102+!?281!!6 Pal"lan,e (orma)e la re#e din o&eluri nealia)e.

  Par)ea 28 Toleran&e de (orm ,i la dimen'iuni.31. SR > 1206382003 xe#u&ia lu#rrilor geo)e*ni#e '"e#iale. Pere&i din"al"lan,e.

  32. SR > 121682002 xe#u&ia lu#rrilor geo)e*ni#e '"e#iale. In$e#)area#u "re'iune nal) a )erenurilor 5e) grou)ing.

  33. SR > 13331?18200+. Si')eme "en)ru '"ri$inirea ,an&urilor. Par)ea 18S"e#i(i#a&ii de "rodu'

  3+. SR > 13331?28200+ Si')eme "en)ru '"ri$inirea ,an&urilor. Par)ea 28aluare "rin #al#ul 'au n#er#are

  3. SR > 1+63?18200. Si')eme *idrauli#e a#&iona)e manual "en)ru'"ri$inirea ,an&urilor. Par)ea 18 S"e#i(i#a&ii de

  "rodu'36. SR > 1+63?28200 Si')eme *idrauli#e a#&iona)e manual "en)ru'"ri$inirea ,an&urilor. Par)ea 28 aluare "rin#al#ul 'au n#er#are .

  3. SR > ISO 1+6?18200+ %er#e)ri ,i n#er#ri geo)e*ni#e. Iden)i(i#area ,i#la'i(i#area "mBn)urilor. Par)ea 18 Iden)i(i#are ,ide'#riere.

  3. SR > ISO 1+6?28200 %er#e)ri ,i n#er#ri geo)e*ni#e. Iden)i(i#area ,i#la'i(i#area "mBn)urilor. Par)ea 28 Prin#i"ii"en)ru o #la'i(i#are.

  49

  http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482732http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482732http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482733http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482733http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482732http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482732http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482733http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1482733http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1486697http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=93&gr=020&id_p=1490459
 • 8/10/2019 Normativ Privind Proiectarea Geotehnic a Ancorajelor n Teren, Indicativ Np 114-2013

  50/50