Nomenclatura Tarifara Si Statistica Si Tarif Vamal Comun

of 901/901
II (Acte f ă r ă  caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1001/2013 AL COMISIEI din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifar ă și statistică și Tariful vamal comun COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind func ționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar ă și statistică și Tariful vamal comun ( 1 ), în special articolele 9 și 12,  întrucât: (1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o nomenclatur ă a mărfurilor, denumit ă în continuare „Nomenclatura combi - nată”, care respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului vamal comun, cât și statistica de comerț exterior a Comuni - tății, precum și alte politici comunitare referitoare la importul și exportul de mărfuri. (2) Din motive de simplificare legislativ ă, este oportun să se actualizeze Nomenclatura combinat ă și să se adapteze structura acesteia. (3) Este necesar să se aducă modificări Nomenclaturii combinate pentru a ține seama de: modificările cerințelor legate de statistică și de politica comercială, modificările efectuate în scopul respectării angajamentelor internaționale, evoluțiile tehnologice sau comerciale și necesitățile de aliniere sau de clarificare a textelor.  (4) În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa I la acest regulament trebuie înlocuit ă,  începând de la 1 ianuarie 2014, cu o versiune complet ă a Nomenclaturii combinate, însoțită de ratele autonome și convenționale ale taxelor vamale rezultate în urma măsurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.  (5) Măsurile prev ăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,  ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:  Articolul 1 Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se înlocuie ște cu textul anexei la prezentul regulament.   Articolul 2 Prezentul regulament intr ă în vigoare la 1 ianuarie 2014. RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1  ( 1 ) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
 • date post

  10-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nomenclatura Tarifara Si Statistica Si Tarif Vamal Comun

REGULAMENTE 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1001/2013 AL COMISIEI
din 4 octombrie 2013
de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifar  i statistic  i Tariful vamal comun 
COMISIA EUROPEAN, 
având în vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar  i statistic  i Tariful vamal comun ( 1 ), în special articolele 9 i 12,
 întrucât: 
(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o nomenclatur a mrfurilor, denumit  în continuare „Nomenclatura combi- nat”, care respect, în acelai timp, atât cerinele Tarifului vamal comun, cât i statistica de comer  exterior a Comuni- tii, precum i alte politici comunitare referitoare la importul i exportul de mrfuri. 
(2)  Din motive de simplificare legislativ , este oportun s  se actualizeze Nomenclatura combinat  i s  se adapteze structura acesteia. 
(3)  Este necesar s  se aduc modificri Nomenclaturii combinate pentru a ine seama de: modificrile cerinelor legate de statistic  i de politica comercial, modificrile efectuate în
scopul respectrii angajamentelor internaionale, evoluiile tehnologice sau comerciale i necesitile de aliniere sau de clarificare a textelor. 
(4)  În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa I la acest regulament trebuie înlocuit,
 începând de la 1 ianuarie 2014, cu o versiune complet  a Nomenclaturii combinate, însoit  de ratele autonome i convenionale ale taxelor vamale rezultate în urma msurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.  
(5)  Msurile prev zute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,  
ADOPT  PREZENTUL REGULAMENT: 
 Articolul 1 
Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se înlocuie te cu textul anexei la prezentul regulament.  
 Articolul 2 
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1  
( 1 ) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic  direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2013.  
Pentru Comisie,  pentru preedinte 
 
 
B. Reguli generale referitoare la drepturi . . . . . . . . . . . . 12
C. Reguli generale comune nomenclaturii i drepturilor . . 13 
Seciunea II — Dispoziii speciale 
A. Produse destinate anumitor categorii de nave i platforme de foraj sau de exploatare . . . . . . . . . . . . 13
B. Aeronave civile i produse destinate aeronavelor civile . 15
C. Produse farmaceutice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D. Impunere forfetar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
F. Tratament tarifar favorabil în funcie de natura mrfurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lista semnelor, abrevierilor i simbolurilor . . . . . . . . . . . 21
Lista unitilor suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PARTEA II — TABELUL DREPTURILOR 
1 Animale vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Peti i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice . 47
4 Lapte i produse lactate; ou  de psri; miere natural; produse comestibile de origine animal, nedenumite i necuprinse în alt  parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5 Alte produse de origine animal, nedenumite i necu- prinse în alt  parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82  
Seciunea II  
8 Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni . . . . . 94
9 Cafea, ceai, maté i mirodenii . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
10 Cereale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
11 Produse ale industriei morritului; mal; amidon i fecule; inulin; gluten de grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . 109  
Capitolul Pagina 
12 Semine i fructe oleaginoase; semine i fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie i furaje. . . . . . 114
13 Gume, rini i alte seve i extracte vegetale . . . . . . . 119
14 Materiale pentru împletit i alte produse de origine vegetal, nedenumite i necuprinse în alt  parte . . . . . 121  
Seciunea III  
Grsimi i uleiuri de origine animal  sau vegetal; produse ale disocierii acestora; grsimi alimentare prelucrate; cear  de
origine animal  sau vegetal 
15 Grsimi i uleiuri de origine animal  sau vegetal; produse ale disocierii acestora; grsimi alimentare prelu- crate; cear  de origine animal  sau vegetal . . . . . . . . 122  
Seciunea IV  
Produse ale industriei alimentare; buturi, lichide alcoolice i o et; tutun i înlocuitori de tutun prelucra i 
16 Preparate din carne, din pete sau din crustacee, din molute sau din alte nevertebrate acvatice . . . . . . . . . 134
17 Zaharuri i produse zaharoase . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
18 Cacao i preparate din cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
19 Preparate pe baz  de cereale, de f in, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie . . . . . . . . . . 147
20 Preparate din legume, din fructe sau din alte pri de plante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
21 Preparate alimentare diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
22 Buturi, lichide alcoolice i oet . . . . . . . . . . . . . . . . 175
23 Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
24 Tutun i înlocuitori de tutun prelucrai . . . . . . . . . . . 191  
Seciunea V  
Produse minerale 
25 Sare; sulf; pmânturi i pietre; ipsos, var i ciment . . . 193
26 Minereuri, zgur  i cenu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
27 Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; cear  mineral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202  
Seciunea VI  
Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe  
28 Produse chimice anorganice; compui anorganici sau organici ai metalelor preioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pmânturi rare sau ai izotopilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
29 Produse chimice organice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 5
 
31 Îngrminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
32 Extracte tanante sau colorante; tanini i derivaii lor; pigmeni i alte substane colorante; vopsele i lacuri; masticuri; cerneluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
33 Uleiuri eseniale i rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toalet  i preparate cosmetice . . . . . 259
34 Spunuri, ageni de suprafa organici, preparate pentru splat, preparate lubrifiante, cear  artificial, cear  preparat, produse pentru întreinere, lumânri i articole similare, paste pentru modelare, „cear  dentar” i preparate dentare pe baz  de ipsos . . . . . . 262
35 Substane albuminoide; produse pe baz  de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime . . . . . . . . . . . . . 265
36 Pulberi i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile . . . . . . . . . . . . 268
37 Produse fotografice sau cinematografice. . . . . . . . . . . 269
38 Produse diverse ale industriei chimice . . . . . . . . . . . . 272  
Seciunea VII  
Materiale plastice i articole din material plastic; cauciuc i articole din cauciuc 
39 Materiale plastice i articole din material plastic . . . . . 281
40 Cauciuc i articole din cauciuc . . . . . . . . . . . . . . . . 295  
Seciunea VIII  
Piei brute, piei finite, piei cu blan  i produse din acestea; articole de curelrie sau de elrie; articole de voiaj, bagaje de mân  i articole similare; articole din intestine de animale
(altele decât cele de la viermii de m tase) 
41 Piei brute (altele decât pieile cu blan) i piei finite . . . 302
42 Obiecte din piele; articole de curelrie sau de elrie; articole de voiaj, bagaje de mân  i articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mtase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
43 Blnuri i blnuri artificiale; articole din acestea . . . . . 310  
Seciunea IX 
Lemn, crbune de lemn i articole din lemn; plut  i articole din plut; articole din împletituri de fibre vegetale sau din
nuiele 
44 Lemn, crbune de lemn i articole din lemn . . . . . . . 312
45 Plut  i articole din plut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
46 Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele 323  
Seciunea X 
Past din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deeuri i maculatur); hârtie i carton i
articole din acestea 
47 Past din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deeuri i maculatur) . . . 325
48 Hârtie i carton; articole din past  de celuloz, din hârtie sau din carton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327  
Capitolul Pagina 
49 Cri, ziare, imagini imprimate i alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate i schie sau planuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339  
Seciunea XI  
50 Mtase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
51 Lân, pr fin sau grosier de animale; fire i esturi din pr de cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
52 Bumbac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
53 Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie i esturi din fire de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
54 Filamente sintetice sau artificiale; benzi i forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale . . . . . . . . 362
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue . . . . . . . . . . 367
56 Vat, pâsl  i materiale neesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii i articole din acestea . . . . . . . . . . . . . 374
57 Covoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
58 esturi speciale; esturi cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
59 esturi impregnate, îmbrcate, acoperite sau strati- ficate; articole tehnice din materiale textile. . . . . . . . . 384
60 Materiale tricotate sau croetate . . . . . . . . . . . . . . . . 388
61 Îmbrcminte i accesorii de îmbrcminte, tricotate sau croetate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
62 Îmbrcminte i accesorii de îmbrcminte, altele decât cele tricotate sau croetate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
63 Alte articole textile confecionate; seturi; îmbrcminte purtat  sau uzat  i articole textile purtate sau uzate; zdrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410  
Seciunea XII  
Încl minte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravae i pr i ale acestora; pene i puf prelucrate i articole din acestea; flori
artificiale; articole din pr uman 
64 Înclminte, ghetre i articole similare; pri ale acestor articole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
65 Obiecte de acoperit capul i pri ale acestora . . . . . . 421
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane,  bastoane-scaun, bice, cravae i pri ale acestora . . . . 422 
67 Pene i puf prelucrate i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din pr uman . . . . . . . . . . . . 423
RO 6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013
 
Capitolul Pagina 
Seciunea XIII  
Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic  sau din materiale similare; produse ceramice; sticl i articole din sticl 
68 Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic  sau din materiale similare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
69 Produse ceramice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Seciunea XIV  
Perle naturale sau de cultur, pietre pre ioase sau semipre ioase, metale pre ioase, metale placate sau dublate cu metale pre ioase i articole din aceste materiale; imita ii de
 bijuterii; monede 
71 Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semi- preioase, metale preioase, metale placate sau dublate cu metale preioase i articole din aceste materiale; imitaii de bijuterii; monede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439  
Seciunea XV  
72 Font, fier i oel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
73 Articole din font, din fier sau din o el . . . . . . . . . . 466
74 Cupru i articole din cupru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
75 Nichel i articole din nichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
76 Aluminiu i articole din aluminiu . . . . . . . . . . . . . . 487
77 (Rezervat pentru o eventual   utilizare ulterioar    în Sistemul armonizat)
78 Plumb i articole din plumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
79 Zinc i articole din zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
80 Staniu i articole din staniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
81 Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
82 Unelte i scule, articole de cuitrie i tacâmuri, din metale comune; pri ale acestor articole, din metale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
83 Articole diverse din metale comune . . . . . . . . . . . . . 508  
Seciunea XVI  
Maini i aparate, echipamente electrice i pr i ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de
 înregistrat sau de reprodus imagini i sunet de televiziune i pr i i accesorii ale acestor aparate 
84 Reactoare nucleare, cazane, maini, aparate i dispo- zitive mecanice; pri ale acestora . . . . . . . . . . . . . . 512
85 Maini, aparate i echipamente electrice i pri ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine i sunet; pri i accesorii ale acestor aparate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558  
Capitolul Pagina 
Seciunea XVII  
Mijloace de transport i echipamente auxiliare 
86 Vehicule i echipamente pentru cile ferate sau similare i pri ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electro- mecanice) de semnalizare a traficului . . . . . . . . . . . . 584
87 Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferat  i tramvai; pri i accesorii ale acestora . . . . . . 587
88 Vehicule aeriene, nave spaiale i pri ale acestora . . . 598
89 Vapoare, nave i dispozitive plutitoare . . . . . . . . . . . 600  
Seciunea XVIII  
i accesorii ale acestora  
90 Instrumente i aparate optice, fotografice sau cinemato- grafice, de msur, de control sau de precizie; instrumente i aparate medico-chirurgicale; pri i accesorii ale acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
91 Ceasornicrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Seciunea XIX 
Seciunea XX 
Mrfuri i produse diverse 
94 Mobil; mobilier medico-chirurgical; articole de pat i similare; aparate de iluminat nedenumite i necuprinse
 în alt  parte; lmpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plci indicatoare luminoase i articole similare; construcii prefabricate . . . . . . . . . . . . . . . . 624
95 Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; pri i accesorii ale acestora . . . . . . . . . . . . . 629
96 Articole diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633  
97 Obiecte de art, obiecte de colecie i antichiti . . . . . 638
98 Fabrici complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 7
 
Pagina 
Anexa 1 Elemente agricole (EA), drepturi suplimentare privind zahrul (AD S/Z) i drepturi suplimentare privind f ina (AD F/M) . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Anexa 2 Produse crora li se aplic  un pre  de intrare . . 667 
Seciunea II — Liste de substane farmaceutice care pot beneficia de scutire de drepturi 
Anexa 3 Lista denumirilor comune internaionale (DCI) atribuite de ctre Organizaia Mondial  a Sntii substanelor farmaceutice, scutite de drepturi vamale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Anexa 4 Lista prefixelor i a sufixelor care, în combinaie cu DCI din anexa 3, descriu s rurile, esterii sau hidraii din aceste DCI; srurile, esterii i hidraii respectivi sunt scutii de drepturi vamale, cu condiia s  poat  fi clasificai la aceeai subpoziie SA cu 6 cifre ca i DCI corespun- ztoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817  
Pagina 
Anexa 5 Sruri, esteri i hidrai care nu sunt clasificai la aceeai poziie SA ca i DCI corespunztoare, scutii de drepturi vamale . . . . . . . . . . . . . . . 829
Anexa 6 Lista produselor farmaceutice intermediare, adic  acei compui utilizai pentru fabricarea produselor farmaceutice finite, scutite de drepturi vamale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833  
Seciunea III  
Anexa 7 (Rezervat pentru o eventual   utilizare ulterioar    în Sistemul armonizat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874  
Seciunea IV — Tratament tarifar favorabil ca urmare a naturii m rfurilor  
Anexa 8 Mrfuri improprii pentru alimentaie (lista agenilor de denaturare) . . . . . . . . . . . . . . . . 878
Anexa 9 Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884  
RO 8 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013
 
 
Clasificarea mrfurilor în Nomenclatura combinat  se efectueaz  în conformitate cu urmtoarele principii:
1. Enunul titlurilor seciunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativ , clasificarea mrfurilor considerându-se legal determinat  atunci când este în concordan  cu textele poziiilor i notelor de seciuni i de capitole i, atunci când nu sunt contrare termenilor utiliza i în acele poziii i note, dup  urmtoarele reguli.
2. (a) Orice referire la un articol de la o pozi ie determinat  acoper  acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiia ca acesta s prezinte, ca atare, caracteristicile eseniale ale articolului complet sau finit. Aceast regul  se aplic  i la articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în temeiul dispozi iilor precedente, atunci cnd articolul este prezentat nemontat sau demontat.
(b) Orice meniune la un material de la o pozi ie determinat  se refer  la acest material fie în stare pur, fie amestecat sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice men iune la produse dintr-un anumit material se refer  la produsele alctuite în întregime sau parial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se efectueaz  în conformitate cu principiile enunate la regula 3.
3. Atunci când mrfurile ar putea fi clasificate la dou   sau mai multe poziii prin aplicarea regulii 2 (b) sau în orice alt caz, clasificarea se face dup  cum urmeaz:
(a) poziia cea mai specific  trebuie s  aib  prioritate fa  de poziiile cu un domeniu de aplicare mai general. Cu toate acestea, în cazul în care dou  sau mai multe poziii se refer  fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte dintre articolele m rfurilor prezentate în seturi, condiionate pentru vânzarea cu amnuntul, aceste poziii se consider, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dac   una dintre poziii ofer  o descriere mai precis  sau mai complet;
(b) produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite i mrfurile prezentate în seturi condi ionate pentru vânzarea cu amnuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 (a), se clasific   dup materialul sau articolul care le confer caracterul esenial, în cazul în care este posibil  efectuarea acestei determinri;
(c) în cazul în care regulile 3 (a) i 3 (b) nu permit efectuarea clasificrii, marfa se clasific  la poziia cu numrul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.
4. Mrfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasific   la poziia corespunztoare mrfurilor celor mai asemntoare.
5. În afara dispoziiilor precedente, pentru mrfurile specificate în continuare se aplic  urmtoarele reguli:
(a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii i similare, special realizate pentru a con ine un articol anume sau un set, care pot avea o utilizare îndelungat  i prezentate împreun cu articolele crora le sunt destinate, se clasific  împreun  cu aceste articole atunci când în mod normal se vând împreun. Cu toate acestea, aceast regul  nu se aplic cutiilor care confer  ansamblului caracterul esenial;
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 11
 
(b) sub rezerva dispoziiilor regulii 5 (a) de mai sus, ambalajele (  1 ) care conin mrfuri se clasific  împreun  cu acestea din urm  atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obi nuit pentru acest tip de mrfuri. Totui, aceast  dispoziie nu este obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în mod repetat.
6. Clasificarea mrfurilor la subpoziiile unei aceleiai poziii se efectueaz, în mod legal, cu respectarea textelor acelor subpoziii i a notelor de subpoziii, precum i,  mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înelegând prin aceasta c nu pot fi comparate decât subpoziiile aflate pe acelai nivel. În sensul acestei reguli, se utilizeaz   i notele de seciuni i capitole corespunztoare, cu excepia cazului în care exist  dispoziii contrare.
B.  Reguli generale referitoare la drepturi  
1. Drepturile vamale care se aplic  mrfurilor importate originare din ri care sunt pri contractante la Acordul General pentru Tarife i Comer  sau cu care Uniunii Europene a încheiat acorduri care prev d clauza naiunii celei mai favorizate în domeniul tarifar sunt drepturile conven ionale menionate în coloana 3 din tabelul drepturilor. Sub rezerva unei dispoziii contrare, aceste drepturi convenionale se aplic  de asemenea altor mrfuri decât cele menionate anterior, importate din orice ar  ter.
Drepturile vamale convenionale menionate în coloana 3 se aplic  de la 1 ianuarie 2014.
Drepturile vamale autonome menionate prin trimiteri la note de subsol se aplic  atunci când sunt mai mici decât drepturile convenionale.
2. Dispoziiile prev zute la punctul 1 nu se aplic  atunci când se prev d drepturi vamale autonome speciale pentru mrfurile originare din anumite ri sau când se aplic  drepturi vamale prefereniale în conformitate cu anumite acorduri.
3. Dispoziiile prev zute la punctele 1 i 2 nu aduc atingere aplicrii de ctre statele membre a drepturilor vamale altele decât cele din Tariful vamal comun în situaia în care o dispoziie din dreptul al Uniunii Europene justific  aceast  aplicare.
4. Atunci când drepturile se exprim  în procente, este vorba de drepturi vamale   ad valorem.
5. Meniunea „EA” înseamn  c  produsele prev zute sunt supuse perceperii unui element agricol determinat în confor - mitate cu dispoziiile din anexa I.
6. Meniunea „AD S/Z” sau „AD F/M” de la capitolele 17-19 înseamn   c  nivelul maxim al dreptului este constituit de un drept  ad valorem  plus un drept adiional care se aplic  unor forme de zahr sau f inii. Acest drept adiional se stabilete în conformitate cu dispoziiile din anexa I.
7. La capitolul 22, utilizarea simbolului „€/% vol/hl” înseamn  c  trebuie s  se calculeze pentru fiecare procentaj de volum de alcool pe hectolitru un drept specific, exprimat în euro. Acest lucru înseamn  c o butur care are un titru alcoolic volumic de 40 % ar fi taxat  în urmtorul mod:
— „1 €/% vol/hl” = 1 € × 40, care reprezint  un drept de 40 € pe hectolitru; sau
— „1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 €, care reprezint   un drept de 45 € pe hectolitru.  
Atunci când apare i simbolul „MIN” (de exemplu „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) înseamn   c dreptul, calculat pe baza regulii menionate anterior, trebuie s  fie comparat cu dreptul minim (de exemplu „9 €/hl”) i c  trebuie s  se aplice dreptul cel mai mare dintre cele dou .
RO 12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013  
 
C.  Reguli generale comune nomenclaturii i drepturilor 
1. Cu excepia cazului în care exist  dispoziii speciale, se aplic  dispoziiile referitoare la valoarea în vam  pentru a stabili, în afar  de valoarea impozabil drepturilor vamale  ad valorem, valoarea utilizat  drept criteriu de delimitare a unor poziii sau subpoziii.
2. Greutatea impozabil, în cazul mrfurilor la care impunerea se aplic  în funcie de greutate, i greutatea folosit drept criteriu de delimitare a unor pozi ii sau subpoziii înseamn:
(a) în ceea ce privete „greutatea brut”, greutatea cumulat  a mrfii i a tuturor materialelor de ambalare i containerelor de ambalare;
(b) în ceea ce privete „greutatea net” sau „greutatea” f r  alt  precizare, greutatea proprie a mrfii f r  nici un fel de materiale de ambalare i containere de ambalare.
3. Contravaloarea euro în moned  naional, pentru statele membre altele decât statele membre participante astfel cum au fost definite de Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (  1 ) (denumite în continuare „state membre neparti - cipante”), se stabilete în conformitate cu dispoziiile prev zute la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului ( 2 ).
4. Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia unele mrfuri datorit  destinaiei lor speciale:
Orice marf  destinat unei utilizri speciale pentru care dreptul de import care i se aplic   în cadrul destinaiei speciale nu este mai mic decât cel care i se aplic, f cându-se abstracie de aceast  destinaie, trebuie clasificat  la subpoziia care include destinaia special, f r  aplicarea dispoziiilor prev zute la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).  
SEC IUNEA II  
DISPOZIII SPECIALE 
A.  Produse destinate anumitor categorii de nave i platforme de foraj sau de exploatare 
1. Se suspend  perceperea de drepturi vamale pentru produsele destinate includerii în navele men ionate în urmtorul tabel, în scopul construirii, reparrii, întreinerii sau transformrii acestora, precum i pentru produsele folosite la dotarea i echiparea acestor nave.
2. Se suspend  perceperea de drepturi vamale pentru:
(a) produsele destinate includerii în platformele de foraj sau de exploatare:
1. fixe, de la subpoziia ex 8430 49, instalate în interiorul sau în afara m rilor teritoriale ale statelor membre;
2. plutitoare sau submersibile, de la subpoziia 8905 20,
 în scopul construirii, repararrii, întreinerii sau transformrii acestora, precum i pentru produsele folosite la echiparea acestor platforme.
Se consider  c pot fi de asemenea incluse în platformele de foraj sau de exploatare produse precum carburan ii, lubrifianii i gazele care sunt necesare funcionrii mainilor i aparatelor care nu sunt afectate în permanen   acestor platforme i nu fac deci parte integrant  din acestea i care sunt utilizate la bordul acestora pentru construirea, repararea, întreinerea, transformarea sau echiparea acestora;
(b) tuburi, evi, cabluri i piesele de racordare a acestora, care asigur  legtura între platformele de foraj sau de exploatare i continent.
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13  
 
8901 Pacheboturi, nave de croazier, feriboturi, cargouri, lepuri i nave similare pentru transportul persoanelor sau mrfurilor: 
8901 10  –  Pacheboturi, nave de croazier  i nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi de toate tipurile:
8901 10 10  – – Pentru navigaia maritim 
8901 20  –  Nave-cistern:
8901 20 10  – – Pentru navigaia maritim 
8901 30  –  Nave frigorifice, altele decât cele de la subpozi ia 8901 20:
8901 30 10  – – Pentru navigaia maritim 
8901 90  –  Alte nave pentru transportul mrfurilor i alte nave concepute atât pentru transportul persoanelor cât i al mrfurilor:
8901 90 10  – – Pentru navigaia maritim 
8902 00 Nave de pescuit; nave-uzin  i alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescrie: 
8902 00 10  – Pentru navigaia maritim 
8903 Iahturi i alte nave i ambarca iuni pentru agrement sau pentru sport; brci cu rame i canoe: 
–  Altele:
8903 91 10  – – – Pentru navigaia maritim 
8903 92  – –  Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat:
8903 92 10  – – – Pentru navigaia maritim 
8904 00 Remorchere i împing toare: 
8904 00 10  – Remorchere
8904 00 91  – – Pentru navigaia maritim 
8905 Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare i alte nave pentru care naviga ia este numai subsidiar  fa   de func ia principal; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile:  
8905 10  –  Nave de dragare:
8905 10 10  – – Pentru navigaia maritim 
8905 90  –  Altele:
8905 90 10  – – Pentru navigaia maritim 
8906 Alte nave, inclusiv nave de rzboi i nave de salvare altele decât cele cu rame:  
8906 10 00  – Nave de rzboi
– Altele: 
RO 14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013
 
3. Acordarea acestor suspendri se face în funcie de condiiile prev zute de dispoziiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea controlului vamal al destina iei acestor produse.
B.  Aeronave civile i produse destinate aeronavelor civile 
1. Scutirea de drepturi vamale se acord  pentru:
— aeronave civile;
— unele produse destinate utilizrii în aeronave civile i includerii în acestea în cursul construciei, reparrii,  întreinerii, refacerii, modificrii sau transformrii acestora;
— aparate la sol pentru antrenament de zbor i pri ale acestora i piese detaate, pentru uz civil.
Aceste produse fac obiectul poziiilor i subpoziiilor enumerate în tabelele de la punctul 5.
2. Pentru aplicarea punctului 1, prima i a doua liniu, expresia „aeronave civile” înseamn aeronavele, altele decât cele utilizate în statele membre de ctre serviciile militare sau similare i care poart o înmatriculare militar sau asimilat.
3. Pentru aplicarea punctului 1 a doua liniu, expresia „destinate aeronavelor civile” se refer  de asemenea la produsele destinate aparatelor la sol pentru antrenament de zbor, de uz civil.
4. Scutirea de drepturi vamale se face în funcie de condiiile prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea efecturii controlului vamal al destinaiei acestor produse [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
5. Mrfurile eligibile pentru scutirea de drepturi vamale sunt reglementate de urm toarele poziii i subpoziii:
3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15
 
Pentru urmtoarele subpoziii, scutirea de drepturi vamale pentru produsele destinate utiliz rii în aeronavele civile nu se acord  decât mrfurilor înscrise în coloana 2:  
Subpozi ii Denumirea mrfurilor 
3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90
Prev zute cu accesorii
4008 29 Profile, tiate la dimensiune 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42
Pentru transportul gazelor sau lichidelor
3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99
Pentru uz tehnic
4504 90, 4823 90 Garnituri, aibe i alte etanri 6812 80 Altele decât îmbrcminte, accesorii de îmbrcminte, înclminte, obiecte de acoperit capul,
hârtie, carton, pâsl sau azbest prelucrat în fibre comprimate, pentru îmbinri, în foi sau rulouri 6813 20, 6813 81, 6813 89 Pe baz  de azbest sau de alte substane minerale 7007 21 Parbrize, neîncadrate 7312 10, 7312 90 Prev zute cu accesorii sau fasonate în articole 7322 90 Generatoare i distribuitoare de aer cald, cu excepia prilor acestora 7324 90 Articole de igien, cu excepia prilor acestora 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20
Prev zute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau lichidelor
8108 90 Tuburi i evi, prev zute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau al lichidelor 8415 90 De maini i aparate pentru condiionarea aerului de la subpoziiile 8415 81, 8415 82 sau
8415 83 8419 90 Pri de schimbtoare de cldur  8479 89 Acumulatoare hidropneumatice; acionri mecanice pentru inversori de for; blocuri de toalet 
special concepute; umidificatoare i dezumidificatoare de aer; servomecanisme neelectrice; demaroare neelectrice; demaroare pneumatice pentru turboreactoare, turbopropulsoare sau alte turbine cu gaz; tergtoare de parbriz neelectrice, regulatoare de elice neelectrice
8501 20, 8501 40 De o putere de peste 735 W, dar de maximum 150 kW 8501 31 De o putere de peste 735 W, generatoare de current continuu 8501 33 Motoare de o putere de maximum 150 kW, generatoare 8501 34 Generatoare de o putere de peste 375 kW 8501 51 De o putere de peste 735 W 8501 53 De o putere de maximum 150 kW 8516 80 20 Montate pe un suport simplu din material izolant i legate la un circuit, pentru degivrare sau
antigivrare 8517 69 31, 8517 69 39 Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90
Aparate de emisie pentru radiotelegrafie sau radiotelefonie
8522 90 Ansambluri i subansambluri, formate din dou sau mai multe pri sau piese asamblate, pentru aparatele menionate la subpoziiile 8519 81 95 i 8519 89 90
8529 90 Ansambluri i subansambluri, care se compun din dou  sau mai multe pri sau piese asam-  blate, pentru aparatele menionate la poziia 8526
8543 70 90 Aparate pentru înregistrarea zborului, sincronizatoare i transductoare electrice, dispozitive de  îndeprtare a gheii i dispozitive antiaburire cu rezistene electrice
8543 90 Ansambluri i subansambluri pentru înregistrarea parametrilor zborului, compuse din dou  sau mai multe pri sau piese asamblate
8803 90 90 Inclusiv planoarele 9014 90 De instrumente de la subpoziiile 9014 10 sau 9014 20 9020 00 Cu excepia prilor 9029 10 Contoare de turaii electrice sau electronice 9029 90 De contoare de turaii, de indicatoare de vitez  i de tahometre 9031 90 De la subpoziia 9031 80 9109 10, 9109 90 Cu limea sau diametrul de maximum 50 mm 9401 10 Altele decât cele acoperite cu piele 9405 10, 9405 60 Din material plastic sau din metale comune 9405 92, 9405 99 Ale articolelor de la subpoziiile 9405 10 sau 9405 60, din material plastic sau din metale
comune
 
6. Produsele menionate la punctul 5 sunt integrate în TARIC prin subpozi iile care conin o trimitere la o not  de subsol care are urmtorul coninut: „Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor prev zute de dispoziiile al Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].”
C.  Produse farmaceutice 
1. Scutirea de drepturi vamale se acord  produselor farmaceutice din urmtoarele categorii:
1. produsele farmaceutice reglementate de CAS RN ( chemical abstracts service registry numbers) i de denumirile comune internaionale (DCI) enumerate în anexa 3;
2. sruri, esteri i hidrai ale cror DCI, sunt obinute prin combinarea unei DCI din anexa 3 cu un prefix sau un sufix din anexa 4, cu condiia ca aceste produse s poat fi clasificate la aceeai subpoziie de 6 cifre din SA ca i produsul cu DCI respectiv;
3. sruri, esteri i hidrai din DCI, enumerai în anexa 5, care nu pot fi clasifica i la aceeai subpoziie din SA cu 6 cifre ca DCI corespunztoare;
4. produse farmaceutice intermediare, de exemplu, compui de tipul celor utilizai la fabricarea produselor farma- ceutice finite, reglementate de CAS RN i de denumirile chimice enumerate în anexa 6.
2. Cazuri speciale:
1. DCI reglementeaz  numai substanele descrise în listele recomandate i propuse publicate de Organizaia Mondial  a Sntii (OMS). Atunci când numrul de substane reglementate de o DCI este mai mic decât cel al celor reglementate de CAS RN, sunt scutite numai substan ele reglementate de DCI;
2. atunci când un produs din anexele 3 sau 6 este identificat printr-un CAS RN corespunz tor unui izomer specific, numai acest izomer poate beneficia de scutire:
3. derivaii dubli (sruri, esteri i hidrai) din DCI, desemnai de combinaia dintre o DCI din anexa 3 i prefixe sau sufixe din anexa 4, cu condiia ca aceste produse s  poat fi clasificate la aceeai subpoziie din SA cu 6 cifre ca i DCI corespunztoare, beneficiaz  de scutire:
exemplu: ester metilic de alanin, clorhidrat;
4. atunci când o DCI din anexa 3 este o sare (sau un ester), nici o alt  sare (sau ester) al acidului corespunztor DCI nu beneficiaz  de scutire:
exemplu: oxprenoat de potasiu (DCI): scutit;
oxprenoat de sodiu: nu este scutit.
D.  Impunere forfetar 
1. Se aplic  un drept vamal forfetar de 2,5 %   ad valorem  pentru mrfurile:
— coninute în transporturile de la particular la particular; sau
— coninute în bagajele personale ale cltorilor,
cu condiia ca importurile s  nu aib  caracter comercial.
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17
 
Taxa vamal  forfetar  de 2,5 % se aplic  atunci când valoarea intrinsec  a mrfurilor supuse taxelor de import nu depete, pe transport sau pe cltor, 700 €.
Taxa vamal  forfetar  în cauz  nu se aplic  în cazul mrfurilor pentru care în tabelul taxelor figureaz   meniunea „scutire” i în cazul mrfurilor incluse la capitolul 24 care se afl   într-un transport sau în bagajele personale ale cltorilor în cantiti mai mari decât, dup  caz, limitele stabilite la articolul 27 sau în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (  1 ).
2. Se consider  lipsite de orice caracter comercial:
(a) în ceea ce privete mrfurile coninute în transporturi de la particular la particular, importurile referitoare la transporturile care, în acelai timp:
— prezint  un caracter ocazional;
— conin exclusiv mrfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor iar aspectul sau cantitatea acestor mrfuri nu indic  nici o intenie de ordin comercial;
— se adreseaz  de ctre expeditor destinatarului f r  nici un fel de plat;
(b) în ceea ce privete mrfurile coninute în bagajele personale ale cltorilor, importurile care, în acelai timp:
— prezint  un caracter ocazional; i
— conin exclusiv mrfuri rezervate uzului personal sau familial al c ltorilor, sau destinate a fi oferite drept cadou; aspectul sau cantitatea acestor mrfuri nu trebuie s  indice nici o intenie de ordin comercial.
3. Dreptul vamal forfetar nu se aplic  mrfurilor care sunt importate în condi iile stabilite la punctele 1 i 2 pentru care persoana interesat a solicitat, înainte de aplicarea dreptului respectiv, ca acestea s  fac obiectul drepturilor de import care le sunt proprii. În acest caz, toate mrfurile care formeaz  importul se supun drepturilor de import care le sunt proprii, f r  a aduce atingere scutirii de drepturi vamale prev zute la articolele 25-27 i 41 din Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009.
În sensul primului paragraf, „drepturi de import” înseamn   atât drepturile vamale i taxele cu efect echivalent, cât i impunerile la import prev zute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mrfuri care rezult  din transformarea produselor agricole.
4. Statele membre neparticipante au dreptul de a rotunji suma care rezult  din conversia în moned  naional  a sumei de 700 €. 
5. Statele membre neparticipante au dreptul de a men ine neschimbat contravaloarea în moned  naional  a sumei de 700 € în cazul în care, la adaptarea anual  prev zut la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, conversia acestei sume duce, înainte de rotunjirea prev zut la punctul 4, la o modificare a contravalorii exprimate în moned  naional  de mai puin de 5 % sau la o scdere a acestei contravalori.
RO 18 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013  
( 1 ) JO L 324, 10.12.2009, p. 23.
 
E.  Containere i materiale de ambalare 
Se aplic  urmtoarele dispoziii pentru containerele i materialele de ambalare prev zute la literele (a) i respectiv (b) de la regula general de interpretare 5, puse în liber circulaie în acelai timp cu mrfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conin.
1. Atunci când containerele sau materialele de ambalare sunt clasificate cu mrfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conin, în conformitate cu dispoziiile regulii generale de interpretare 5, acestea:
(a) se supun aceluiai drept vamal care se aplic  mrfii:
— atunci când aceasta se supune unui drept vamal   ad valorem; sau
— atunci când trebuie incluse în greutatea impozabil  a mrfii;
(b) se admit la scutirea de drepturi vamale:
— atunci când marfa este scutit  de drepturi vamale; sau
— atunci când este impozabil  pe o baz  alta decât greutatea sau valoarea; sau
— atunci când greutatea acestor containere sau materiale de ambalare nu trebuie inclus  în greutatea impo- zabil  a mrfii.
2. Atunci când containerele sau materialele de ambalare supuse dispozi iilor punctului 1 literele (a) i (b) conin sau sunt prezentate cu mai multe mrfuri de natur  diferit, greutatea i valoarea acestora se repartizeaz  pe toate mrfurile, proporional cu greutatea sau cu valoarea fiecreia dintre acestea pentru a determina greutatea sau valoarea impo - zabil.
F.  Tratament tarifar favorabil în func ie de natura mrfurilor 
1. În anumite condiii, se poate acorda pentru urmtoarele mrfuri un tratament tarifar favorabil în func ie de natura acestora:
— mrfuri improprii pentru consum;
— anumii struguri proaspei de mas, tutun i nitrai.
Aceste mrfuri fac obiectul subpoziiilor ( 1 ), care conin o trimitere la o not  de subsol cu urmtorul coninut: „Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preli- minare” sau „Acest tratament tarifar favorabil se aplic sub rezerva îndeplinirii formalitilor i condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare”.
2. Mrfurile improprii pentru consum, pentru care se acord  un tratament tarifar favorabil în func ie de natura lor, sunt enumerate în anexa 8 cu trimitere la pozi ia la care sunt clasificate i la numele i cantitatea denaturanilor utilizai. Aceste mrfuri sunt considerate improprii pentru consum atunci când amestecul dintre produsul de denaturat i denaturant este omogen i separarea lor nu poate fi rentabil  din punct de vedere economic.
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19  
 
3. Mrfurile enumerate mai jos sunt clasificate la subpoziiile corespunztoare referitoare la însmânare cu condiia s   îndeplineasc  condiiile prev zute de dispoziiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu:
— porumb dulce, alac, porumb hibrid de smân, orez i sorg pentru însmânare: Directiva 66/402/CEE a Consiliului ( 1 );
— cartofi destinai însmânrii: Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (  2 );
— semine i fructe oleaginoase, destinate însmânrii: Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (  3 ).
Cu toate acestea, fiind vorba de porumb dulce, alac, porumb hibrid, orez, sorg hibrid sau de semin e i fructe oleaginoase crora nu li se aplic dispoziiile agricole, se acord un tratament tarifar favorabil în funcie de natura lor cu condiia s  se demonstreze în mod incontestabil c  aceste produse sunt destinate însmânrii.
4. Se acord  un tratament tarifar favorabil pânzelor de sit, neconfecionate, cu condiia ca aceste mrfuri s  poarte o marc  de neters care s  le identifice ca fiind destinate cernerii sau altor utiliz ri industriale similare.
5. Se acord un tratament tarifar favorabil pentru anumi i struguri de mas proaspei, tutun i nitrai pe baza prezentrii unui certificat vizat în mod corespunztor. Dispoziiile speciale i modelele de certificate sunt incluse în anexa 9.
RO 20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013  
 
  Desemneaz  un nou cod
  Desemneaz  un cod care a fost utilizat i în anul precedent, dar cu un con inut diferit
AD F/M Drept suplimentar pe f in 
AD S/Z Drept suplimentar pe zahr
 b/f Recipient
Kbit 1 024 bii
kg/br Kilogram greutate brut 
kg/net Kilogram greutate net 
kg/net mas Kilogram net de substan  uscat 
MAX Maximum
MIN Minimum
Observaie: 
O poziie plasat  între paranteze drepte în coloana 1 din tabelul drepturilor indic   faptul c  aceast  poziie a fost suprimat  (exemplu, poziia [1519]). Dac, într-o anex  la tabelul taxelor vamale, referin a anexei este între paranteze ptrate, coninutul anexei respective a fost eliminat (de exemplu, [anexa 7]).
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21
 
LISTA UNITILOR SUPLIMENTARE 
c/k Numr de carate (1 carat metric = 2 × 10  –4  kg)
ce/el Numr de elemente
g Gram
kg H 2 O 2  Kilogram de peroxid de hidrogen
kg K 2 O Kilogram de oxid de potasiu
kg KOH Kilogram de hidroxid de potasiu (potas  caustic)
kg met.am. Kilogram de metilamine
kg N Kilogram de azot
kg NaOH Kilogram de hidroxid de sodiu (sod  caustic)
kg/net eda Kilogram greutate net  a produsului scurs
kg P 2 O 5  Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidrid  fosforic)
kg 90 % sdt Kilogram de substan  uscat  90 %
kg U Kilogram de uraniu
1 000 kWh 1 000 kilowatt or 
l Litru
l alc. 100 % Litru de alcool pur (100 %)
m Metru
pa Numr perechi
TJ Terajoule (putere caloric  superioar)
— Fr  unitate suplimentar
RO 22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013  
 
 
Note de sec iune 
1. Orice trimitere din aceast  seciune la un anumit gen sau la o anumit   specie de animale se aplic, în cazul în care nu exist   dispoziii contrare, i animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.
2. În cazul în care nu exist  dispoziii contrare, orice trimitere din nomenclatur  la produse „uscate” include i produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate. 
CAPITOLUL 1 
ANIMALE VII
1. Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepia:
(a) petilor i crustaceelor, molutelor i a altor nevertebrate acvatice de la poziiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;
(b) culturilor de microorganisme i a altor produse de la pozi ia 3002;
(c) animalelor de la poziia 9508. 
Codul NC Denumirea mrfurilor Rata dreptului
convenional (%) Unitate suplimentar 
–  Cai:
0101 21 00  – –  Reproduc tori de ras  pur (  1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0101 29  – –  Altele:
0101 29 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 p/st  
0101 30 00  –  M gari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,7 p/st 
0101 90 00  –  Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10,9 p/st 
0102 Animale vii din specia bovine: 
–  Bovine:
0102 21  – –  Reproduc tori de ras  pur (  3 ):
0102 21 10  – – – Juninci (care nu au f tat niciodat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st 
0102 21 30  – – – Vaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st  
0102 21 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 25  
( 1 ) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 3)].
( 2 ) Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
 
convenional (%) Unitate suplimentar 
0102 29  – –  Altele:
0102 29 05  – – – Din subgenul  Bibos  sau din subgenul  Poephagus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
– – – Altele:  
0102 29 10  – – – – Cu o greutate de maximum 80 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
– – – – Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:  
0102 29 21  – – – – – Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net p/st 
0102 29 29  – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
– – – – Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:  
0102 29 41  – – – – – Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net p/st 
0102 29 49  – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
– – – – Cu o greutate peste 300 kg:
– – – – – Juninci (care nu au f tat niciodat): 
0102 29 51  – – – – – – Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net p/st 
0102 29 59  – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
– – – – – Vaci:  
0102 29 61  – – – – – – Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net p/st 
0102 29 69  – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
– – – – – Altele:  
0102 29 91  – – – – – – Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net p/st 
0102 29 99  – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
–  Bivoli:
0102 31 00  – –  Reproduc tori de ras  pur (  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0102 39  – –  Altele:
0102 39 10  – – – De specie domestic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st 
0102 39 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st  
0102 90  –  Altele:
0102 90 20  – – Reproductori de ras  pur (  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
– – Altele: 
0102 90 91  – – – De specie domestic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/ 100 kg/net ( 1 ) p/st
RO 26 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013  
( 1 ) Contingent tarifar OMC. ( 2 ) Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
 
convenional (%) Unitate suplimentar 
0102 90 99  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st  
0103 Animale vii din specia porcine: 
0103 10 00  –  Reproduc tori de ras  pur (  1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st
–  Altele:
0103 91  – –  Cu o greutate sub 50 kg:
0103 91 10  – – – Animale domestice din specia porcin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 €/100 kg/net p/st 
0103 91 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st  
0103 92  – –  Cu o greutate de minimum 50 kg:  
– – – Animale domestice din specia porcin: 
0103 92 11  – – – – Scroafe cu o greutate minim  de 160 kg, care au f tat cel puin o dat  . . . . . . . . . 35,1 €/100 kg/net p/st 
0103 92 19  – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 €/100 kg/net p/st  
0103 92 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st  
0104 Animale vii din specia ovine sau caprine: 
0104 10  –  Din specia ovine:
0104 10 10  – – Reproductori de ras  pur (  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
– – Altele: 
0104 10 30  – – – Miei (pân  la 1 an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/ net ( 3 ) p/st 
0104 10 80  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/ net ( 3 ) p/st 
0104 20  –  Din specia caprine:
0104 20 10  – – Reproductori de ras  pur (  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 p/st 
0104 20 90  – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/ net ( 3 ) p/st 
0105 Cocoi, gini, ra e, gâ te, curcani, curci i bibilici, vii, din specii domestice:  
–  Cu o greutate de maximum 185 g:
0105 11  – –  Cocoi i gini: 
– – – Gini de selecie i de reproducie: 
0105 11 11  – – – – De rase outoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st 
0105 11 19  – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st
– – – Altele:  
0105 11 91  – – – – De rase outoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st 
0105 11 99  – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27  
( 1 ) Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva 88/661/CEE a Consiliului (JO L 382, 31.12.1988, p. 36); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
( 2 ) Admiterea la aceast  subpoziie se subordoneaz  condiiilor prev zute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva 89/361/CEE a Consiliului (JO L 153, 6.6.1989, p. 30); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul (CE) nr. 874/96 al Comisiei (JO L 118, 15.5.1996, p. 12); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
( 3 ) Contingent tarifar OMC.
convenional (%) Unitate suplimentar 
1 2 3 4 
0105 12 00  – –  Curcani i curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152 €/1 000 p/st p/st 
0105 13 00  – –  Ra e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52 €/1 000 p/st p/st 
0105 14 00  – –  Gâ te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152 €/1 000 p/st p/st 
0105 15 00  – –  Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52 €/1 000 p/st p/st
–  Altele:
0105 94 00  – –  Cocoi i gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,9 €/100 kg/net p/st 
0105 99  – –  Altele:
0105 99 30  – – – Curcani i curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 €/100 kg/net p/st 
0105 99 50  – – – Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 €/100 kg/net p/st 
0106 Alte animale vii: 
0106 11 00  – –  Primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0106 12 00  – –  Balene, delfini i marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini i dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare i morse (mamifere din subordinul Pinnipedia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0106 13 00  – –  Cmile i alte camelide (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0106 14  – –  Iepuri i iepuri de câmp:
0106 14 10  – – – Iepuri domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 p/st  
0106 14 90  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —  
0106 19 00  – –  Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire — 
0106 20 00  –  Reptile (inclusiv erpi i broa te  estoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st
–  Psri:
0106 32 00  – –  Psittaciforme (inclusiv papagali, perui, arakanga i cacaduu) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0106 33 00  – –  Stru i; emu (Dromaius novaehollandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   scutire p/st 
0106 39  – –  Altele:
0106 39 80  – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
–  Insecte:
RO 28 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013
 
(a) produsele clasificate la poziiile 0201-0208 i 0210, improprii alimentaiei umane;
(b) intestinele, vezicile i stomacurile de animale (poziia 0504), nici sângele de animale (pozi iile 0511 sau 3002);
(c) grsimile animale, altele decât produsele de la pozi ia 0209 (capitolul 15).  
Note complementare 
1. A. Se consider  :
(a) „carcas   din specia bovine”, în sensul subpoziiilor 0201 10 i 0202 10, corpul întreg al animalelor sacrificate, aa cum se prezint   dup   operaiunile de eliminare a sângelui, eviscerare i jupuire, prezentate cu sau f  r    cap, cu sau f  r    picioare i cu sau f  r    celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasele sunt prezentate f  r    cap, acesta din urm   trebuie s   fie separat de carcas   la nivelul articulaiei atloido-occipitale. Atunci când carcasele sunt prezentate f  r    picioare, acestea din urm   trebuie s   fie secionate la nivelul articulaiilor carpometacarpiene sau tarso-metatarsiene; se consider    carcas   i partea anterioar    a carcasei care conine toate oasele, precum i gâtul i spata, dar cu mai mult de zece perechi de coaste;
(b) „semicarcas  din specia bovine”, în sensul subpoziiilor 0201 10 i 0202 10, produsele obinute prin separarea carcasei întregi dup  un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiec rei vertebre cervicale, dorsale, lombare i sacrale i prin mijlocul sternului i al simfizei ischiopubiene; se consider    semicarcas   i partea anterioar    a semicarcasei care conine toate oasele, precum i gâtul i spata, dar cu mai mult de zece coaste;
(c) „sfert compensat”, în sensul subpoziiilor 0201 20 20 i 0202 20 10, ansamblul compus din:
— fie sferturile anterioare care conin toate oasele, precum i gâtul i spata, i sunt tranate coninând zece coaste i sferturile posterioare care conin toate oasele, precum i pulpa i vr  bioara anterior i sunt tranate coninând trei coaste;
— fie sferturile anterioare care conin toate oasele, precum i gâtul i spata, i sunt tranate, coninând cinci coaste neseparate de partea de torace i de burt   i sferturile posterioare care conin toate oasele, precum i pulpa i vr  bioara anterior i sunt tranate coninând opt coaste t iate.
Sferturile anterioare i sferturile posterioare care constituie sferturi compensate trebuie s   fie prezentate în vam   în acelai timp i în num r egal, greutatea total  a sferturilor anterioare trebuie s   fie egal   cu cea a sferturilor posterioare; cu toate acestea, între cele dou   greuti totale se admite o diferen   de maximum 5 % din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);
(d) „sfert anterior neseparat”, în sensul subpoziiilor 0201 20 30 i 0202 20 30, partea anterioar   a carcasei, care conine toate oasele, precum i gâtul i cele dou   spate, cu minimum patru perechi de coaste i cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie s   fie întregi, urm toarele pot fi t iate), cu sau f  r    fleic ;
(e) „sfert anterior separat”, în sensul subpoziiilor 0201 20 30 i 0202 20 30, partea anterioar    a semicarcasei, care conine toate oasele,  precum i gâtul i spata, cu minimum patru coaste i cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie s   fie întregi, urm toarele pot fi t iate), cu sau f  r    fleic ;
(f) „sfert posterior neseparat”, în sensul subpoziiilor 0201 20 50 i 0202 20 50, partea posterioar    a carcasei, care conine toate oasele,  precum i pulpa i vr  bioarele anterior, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau t iate, cu sau f  r    jaret, cu sau f  r    fleic ; 
(g) „sfert posterior separat”, în sensul subpoziiilor 0201 20 50 i 0202 20 50, partea posterioar    a semicarcasei, care conine toate oasele,  precum i pulpa i vr  bioara anterior, cu minimum trei coaste întregi sau t iate, cu sau f  r    jaret i cu sau f  r    fleic ;
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29
 
(h) 1. „buci rezultate din sferturi anterioare numite „australiene””, în sensul subpoziiei 0202 30 50, p r ile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioar    a spatei, obinute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste i maximum zece coaste t iat drept dup   un plan care trece din punctul de leg tur    a primei coaste cu primul segment de os al pieptului pân   în punctul de reflecie al diafragmei situat pe a zecea coast ;
2. „buci de piept numite „australiene””, în sensul subpoziiei 0202 30 50, partea inferioar    a sfertului anterior, format   din capul  pieptului, zona mijlocie a pieptului i tendonul pieptului.
B. Produsele menionate la nota complementar    1 A literele (a)-(g) pot fi prezentate cu sau f  r    coloana vertebral .
C. Pentru determinarea num rului de coaste întregi sau t iate menionate la nota complementar    1 A, nu se iau în considerare decât coastele întregi sau t iate, nedesprinse de coloana vertebral . În cazul în care coloana vertebral   a fost îndep rtat , se vor lua în considerare numai coastele întregi sau t iate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebral .
2. A. Se consider  :
(a) „carcase sau semicarcase”, în sensul subpoziiilor 0203 11 10 i 0203 21 10, animale domestice din specia porcine, aa cum se prezint   ele dup   operaiunile de eliminare a sângelui, de eviscerare i de eliminare a p rului i ongloanelor. Semicarcasele sunt obinute prin separarea carcasei întregi dup   un plan de simetrie trecând prin fiecare vertebr    cervical , dorsal , lombar    i sacral , prin lungul sternului i prin simfiza ischiopubian . Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau f  r    cap, cu sau f  r   partea gâtului denumit   „partea din josul  f  lcilor”, picioare, osânz , rinichi, coad   sau diafragm . Semicarcasele pot fi prezentate cu sau f  r    m duva spin rii, creier i limb . Carcasele i semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau f  r    mamele;
(b) „jambon”, în sensul subpoziiilor 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31, partea posterioar    (codal ) a semicarcasei, care conine oasele, cu sau f  r    picior, jaret, orici sau sl nin .
 Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încât include cel mult ultima vertebr    lombar  ;
(c) „partea anterioar  ”, în sensul subpoziiilor 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60, partea anterioar    (cranial ) a semicarcasei f  r    cap, cu sau f  r    partea gâtului denumit   „partea din josul f  lcilor”, care conine oasele, cu sau f  r    picior, jaret, orici sau sl nin .
Partea anterioar    este separat   de restul semicarcasei astfel încât include cel mult a cincea vertebr    dorsal .
Partea superioar    (dorsal ) a p r ii anterioare (ira spin rii), chiar cu omoplatul i musculatura aferent   (pulpa anterioar  ), este considerat   ca o bucat   de spinare, atunci când este separat   de partea inferioar    (ventral ) a p r ii anterioare printr-o t ietur    care trece cel mult pe sub coloana vertebral ;
(d) „spat ”, în sensul subpoziiilor 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39, partea inferioar    a p r ii anterioare, chiar cu omoplatul i musculatura aferent , coninând oasele, cu sau f  r    picior, jaret, orici sau sl nin .
Omoplatul cu musculatura aferent , prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziii ca bucat   de spat ;
(e) „spinare”, în sensul subpoziiilor 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70, partea superioar    a semicarcasei cuprins   între  prima vertebr    cervical   i vertebrele codale, coninând oasele cu sau f  r    file, omoplat, orici sau sl nin .
Spinarea este separat   de partea inferioar    a semicarcasei printr-o t ietur    care trece chiar pe sub coloana vertebral ;
(f) „piept”, în sensul subpoziiilor 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19, partea inferioar    a semicarcasei numit   „împ- nat ”, situat   între jambon i spat , cu sau f  r    oase, dar cu orici i sl nin ;
(g) „semicarcas   de bacon”, în sensul subpoziiei 0210 19 10, semicarcasa de porc prezentat   f  r    cap, falc , gât, picioare, coad , osânz , rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebral , osul iliac i diafragm ;
(h) „trei sferturi anterior”, în sensul subpoziiei 0210 19 10, semicarcasa de bacon f  r    jambon, dezosat   sau nu;
(ij) „trei sferturi posterior”, în sensul subpoziiei 0210 19 20, semicarcasa de bacon f  r    partea anterioar  , dezosat   sau nu;
(k) „mijloc”, în sensul subpoziiei 0210 19 20, semicarcasa de bacon f  r    jambon i f  r    partea anterioar  , dezosat   sau nu.
Subpoziia include i bucile de mijloc coninând esut de spinare sau de piept în propor ia normal   pentru mijlocul întreg.
RO 30 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2013
 
B. Bucile provenite din tran rile menionate la nota complementar    2 A litera (f) nu se clasific   la aceleai subpoziii cu produsele respective decât în cazul în care conin orici i sl nin .
Dac   bucile clasificate la subpoziiile 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60, sunt obinute  prin t iere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate la nota complementar    2 A litera (g) au fost deja eliminate, t ieturile trebuie s   urmeze aceleai trasee cu cele descrise la nota complementar    2 A literele (b), (c) i respectiv (d); în orice caz, aceste buci sau p r i ale acestora trebuie s   conin   oase.
C. La subpoziiile 0206 49 00 i 0210 99 49 sunt clasificate, în special, capetele i jum tile de capete de porci domestici, cu sau f  r    creier, f  lci sau limb , inclusiv buci din acestea.
Capul este separat de restul semicarcasei astfel:
— printr-o t ietur    dreapt   paralel   cu craniul; sau
— printr-o t ietur    paralel   cu craniul pân   la nivelul ochilor i apoi înclinat   spre partea din fa   a capului, astfel partea gâtului denumit   „partea din josul f  lcilor” r  mânând ataat   la semicarcas .
Sunt considerate buci de capete, între altele, f  lcile, râtul, urechile i carnea aderent   pe cap, în special carnea din spatele craniului. Cu toate acestea, bucile de carne f  r    os, prezentate separat, apar inând p r ii din fa   („grumaz – parte spat ”; partea de grumaz numit   „partea din  josul f  lcii” sau partea care cuprinde „partea din josul f  lcii” sau „parte din josul f  lcii i grumaz – parte spat   prezentate împreun ”) sunt clasificate la subpoziiile 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 sau 0210 19 81, dup    caz.
D. Se consider    „sl nin ”, în sensul subpoziiilor 0209 10 11 i 0209 10 19, esutul adipos situat sub orici, aderent pe el, indiferent de partea de  porc de la care provine; în toate cazurile, greutatea esutului adipos trebuie s   depeasc   greutatea oriciului.
La aceste subpoziii se clasific   i sl nina de pe care a fost eliminat oriciul.
E. Sunt considerate ca „uscate sau afumate”, în sensul subpoziiilor 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60–0210 19 89,  produsele în carnea c rora raportul ap /protein   (coninutul de azot × 6,25) este de maximum 2,8. Coninutul de azot trebuie s   fie determinat dup   metoda ISO 937-1978.
3. A. Se consider  :
(a) „carcas ”, în sensul subpoziiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, corpurile întregi ale animalelor sacrificate aa cum se prezint   dup   operaiunile de eliminare a sângelui, eviscerare i jupuire, prezentate cu sau f  r    cap, cu sau f  r    picioare i cu sau f  r    celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasa este prezentat   f  r    cap, acesta trebuie separat de carcas   la nivelul articulaiei atloido-occipitale. Atunci când carcasa este prezentat   f  r    picioare, acestea trebuie s   fie secionate la nivelul articulaiilor carpo- metacarpiene sau tarso-metatarsiene;
(b) „semicarcas ”, în sensul subpoziiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, produsul ob inut prin separarea carcasei întregi dup   un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiec rei vertebre cervicale, dorsale, lombare i sacrale i prin mijlocul sternului i al simfizei ischio-pubiene;
(c) „casc ”, în sensul subpoziiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, partea anterioar    a carcasei, cu sau f  r    piept, coninând toate oasele, precum i spata, gâtul i coastele descoperite, t iat   perpendicular pe coloana vertebral   i având minimum cinci i maximum apte perechi de coaste, întregi sau t iate;
(d) „semicasc ”, în sensul subpoziiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, partea anterioar    a semicarcasei, cu sau f  r     piept, coninând toate oasele, precum i spata, gâtul i coastele descoperite, t iat  perpendicular pe coloana vertebral   i având minimum cinci i maximum apte coaste, întregi sau t iate;
(e) „spinal i a”, în sensul subpoziiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, partea r  mas  din carcas , dup   eliminarea chiulotei i ctii, cu sau f  r    rinichi; aua, separat   de spinal, trebuie s   conin   minimum cinci vertebre lombare; spinalul, separat de a, trebuie s   conin   minimum cinci perechi de coaste întregi sau t iate;
(f) „semispinal i semia”, în sensul subpoziiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, partea r  mas   din semicarcas , dup   eliminarea semichiulotei i semictii, cu sau f  r    rinichi; semiaua, separat   de semispinal, trebuie s   conin   minimum cinci vertebre lombare; semispinalul, separat de semia, trebuie s   conin   minimum cinci coaste, întregi sau t iate;
RO 31.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31
 
(g) „chiulot ”, în sensul subpoziiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, partea posterioar   a carcasei, care conine toate oasele, precum i jigoul, t iat   perpendicular pe coloana vertebral   la nivelul celei de-a asea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmeziul osului iliac, în faa simfizei ischio-pubiene;
(h) „semichiulot ”, în sensul subpoziiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, partea posterioar    a semicarcasei, care conine toate oasele, precum i jigoul, t iat  perpendicular pe coloana vertebral   la nivelul celei de-a asea vertebre lombare sub osul i