NOMENCLATORUL Privind denumirea str lniceanu Jude ul ...

46
NOMENCLATORUL Privind denumirea străzilor pentru satul Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu Judeţul Tulcea aprobat prin hotararea nr. 44 / 31.08.2020 privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea Nr crt Denumirea străzii Delimitare De la….. Pâna la…. De la nr 1 la … De la nr 2 la …. 1 Strada Mihai Eminescu Băncilă Dumitru - Fabrica de caşcaval Teren Băncilă Dumitru Hristu Fanică de la nr1 la 133 de la nr 2 la 148 2 Strada George Bacovia Boboc Maria – Alexe Simion Arghir Stan - Alexe Simion de la nr 1 la 9 de la nr 2 la 36 3 Strada Frunzelor Furcă Gheorghe - Caragop Nicolae - Ionascu Tudorel de la nr 1 la 1 de la nr 2 la 6 4 Strada Victoriei Tanasie Elena Mirela– Torcea Nicolae Cucoana Sirma – Calin Nicolae de la nr 1A la 7 de la nr 2 la 12 5 Strada Răsăritului Gheorghe Mariţa – Cocalea Evdochia Borcan Aurel Ardeleanu Maricuţa de la nr 1 la 9 de la nr 2 la 8 6 Strada Salcâmilor Bărbulescu Natalia - Nicolae Ion Manea Mitica - Cantoreanu Maria de la nr 1 la 3 de la nr 2 la 8 7 Strada Castelului Godea Nicolae – Berescu Floriana Geta Băncilă Dumitru - de la nr 1 la 25 de la nr 2 la 2 8 Strada Decebal Stănescu Ştefan – Tascu Dumitru Grădiniţa - Ioniţă Stela Cornelia de la nr 1 la 17 de la nr 2 la 12 9 Strada Mioarelor Zimica Nicolae - Godea Constantrin Franţ Ioana Vitrohon Vasile de la nr 1 la 3 de la nr 2 la 14 10 Strada Mică Coţofană Magda si Petre de la nr 2 la 2 11 Strada Câmpului SC Comrică - Alexe Stelian Sterpu Vasile Bouroşu Elena de la nr 1 la 9 de la nr 2 la 6 12 Strada Orizontului Rotaru Eugen – Stănescu Aurora Chirovan Vasile – Ştirbu Vasile de la nr 1 la 5 de la nr 2 la 4 13 Strada Libertăţii Cazacu Maria - Nenişcă Mihai - Bot Valentin de la nr 1 la 1 de la nr 2 la 6 14 Strada Gării Drăgulin Costel – Baza de recepţie Penu Anisoara - Tucalic Marin de la nr 1 la 29 de la nr 2A la 22 15 Strada Morii Dumitru Stan Nicola Danuţ Spiridon Vasilica Caramani Costică de la nr 1 la 25 de la nr 2 la 30 16 Strada Alexandru cel Bun Tudor Gheorghe Nica Tudorel Cojan Elvira Onofrei Vasilina de la nr 1 la 21 de la nr 2 la 8 17 Strada Ion Andrei Priceputu Ion Ciobanu Gheorghe Popa Marinela Serotencu Alexandru de la nr 1 la 19 de la nr 2 la 20A 18 Strada Narciselor Horobet Dragos Ionut – Nicolae Constantin Ursu Anica - Serbanescu Andi Cristian de la nr 1 la 7 de la nr 2 la 6 19 Strada Prudenţei Gosa Marian Gudu Nicolae Marin Gheorghe Caragop Zima de la nr 1 la 27 de la nr 2 la 8 20 Strada Izvorului Pană Ilie Glavaţchi Vasile Dimu Petre Enache Ilie de la nr 1 la 29 de la nr 2 la 16 21 Strada Rândunicii Nica Gabriel Croitoru Mihaela Buglea Gheorghe Spiridon Dana de la nr 1 la 29 de la nr 2 la 16 22 Strada Primăverii Enică Georgian Alexe Anastase Balaban Elena Chis Gherghina de la nr 1 la 23 de la nr 2 la 24 23 Strada Prunilor Petroi Constantin Zalum Petre Babei Ilie Nicolae Niculina de la nr 1 la 21 de la nr 2 la 22 24 Strada Trandafirilor Nicolae Emilian Păun Domnel Stoica Elena Stamate Gheorghe de la nr 1 la 25 de la nr 2 la 22

Transcript of NOMENCLATORUL Privind denumirea str lniceanu Jude ul ...

NOMENCLATORUL Privind denumirea străzilor pentru satul Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu

Judeţul Tulcea aprobat prin hotararea nr. 44 / 31.08.2020

privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea

Nr crt

Denumirea străzii

Delimitare De la….. Pâna la….

De la nr 1 la …De la nr 2 la ….

1 Strada Mihai Eminescu

Băncilă Dumitru - Fabrica de caşcavalTeren Băncilă Dumitru Hristu Fanică

de la nr1 la 133de la nr 2 la 148

2 Strada George Bacovia

Boboc Maria – Alexe SimionArghir Stan - Alexe Simion

de la nr 1 la 9 de la nr 2 la 36

3 Strada Frunzelor

Furcă Gheorghe - Caragop Nicolae - Ionascu Tudorel

de la nr 1 la 1de la nr 2 la 6

4 Strada Victoriei

Tanasie Elena Mirela– Torcea NicolaeCucoana Sirma – Calin Nicolae

de la nr 1A la 7de la nr 2 la 12

5 Strada Răsăritului

Gheorghe Mariţa – Cocalea EvdochiaBorcan Aurel Ardeleanu Maricuţa

de la nr 1 la 9de la nr 2 la 8

6 Strada Salcâmilor

Bărbulescu Natalia - Nicolae IonManea Mitica - Cantoreanu Maria

de la nr 1 la 3de la nr 2 la 8

7 Strada Castelului

Godea Nicolae – Berescu Floriana GetaBăncilă Dumitru -

de la nr 1 la 25de la nr 2 la 2

8 Strada Decebal

Stănescu Ştefan – Tascu DumitruGrădiniţa - Ioniţă Stela Cornelia

de la nr 1 la 17de la nr 2 la 12

9 Strada Mioarelor

Zimica Nicolae - Godea ConstantrinFranţ Ioana Vitrohon Vasile

de la nr 1 la 3de la nr 2 la 14

10 Strada Mică Coţofană Magda si Petre de la nr 2 la 211 Strada

Câmpului SC Comrică - Alexe StelianSterpu Vasile Bouroşu Elena

de la nr 1 la 9de la nr 2 la 6

12 Strada Orizontului

Rotaru Eugen – Stănescu AuroraChirovan Vasile – Ştirbu Vasile

de la nr 1 la 5de la nr 2 la 4

13 Strada Libertăţii

Cazacu Maria -Nenişcă Mihai - Bot Valentin

de la nr 1 la 1 de la nr 2 la 6

14 Strada Gării

Drăgulin Costel – Baza de recepţiePenu Anisoara - Tucalic Marin

de la nr 1 la 29de la nr 2A la 22

15 Strada Morii

Dumitru Stan Nicola DanuţSpiridon Vasilica Caramani Costică

de la nr 1 la 25de la nr 2 la 30

16 Strada Alexandru cel Bun

Tudor Gheorghe Nica TudorelCojan Elvira Onofrei Vasilina

de la nr 1 la 21de la nr 2 la 8

17 Strada Ion Andrei

Priceputu Ion Ciobanu GheorghePopa Marinela Serotencu Alexandru

de la nr 1 la 19de la nr 2 la 20A

18 Strada Narciselor

Horobet Dragos Ionut – Nicolae ConstantinUrsu Anica - Serbanescu Andi Cristian

de la nr 1 la 7de la nr 2 la 6

19 Strada Prudenţei

Gosa Marian Gudu NicolaeMarin Gheorghe Caragop Zima

de la nr 1 la 27de la nr 2 la 8

20 Strada Izvorului

Pană Ilie Glavaţchi VasileDimu Petre Enache Ilie

de la nr 1 la 29de la nr 2 la 16

21 Strada Rândunicii

Nica Gabriel Croitoru MihaelaBuglea Gheorghe Spiridon Dana

de la nr 1 la 29de la nr 2 la 16

22 Strada Primăverii

Enică Georgian Alexe AnastaseBalaban Elena Chis Gherghina

de la nr 1 la 23de la nr 2 la 24

23 Strada Prunilor

Petroi Constantin Zalum PetreBabei Ilie Nicolae Niculina

de la nr 1 la 21de la nr 2 la 22

24 Strada Trandafirilor

Nicolae Emilian Păun DomnelStoica Elena Stamate Gheorghe

de la nr 1 la 25de la nr 2 la 22

25 Strada Aeroportului teren Bulete Ana Maria - Ungureanu George Mihai

de la nr 1 la 65

26 Strada Viitorului

teren Petre Daniel – Ioja Gheorgheteren Jeliu Mariana Petre Florentin

de la nr 1 la 67de la nr 2 la 90

27 Strada Panait Cerna

teren Simionescu Radu teren Vasile Niculae teren Dumitru Radiţa teren Dragnea Niculina

de la nr 1 la 27de la nr 2 la 42

28 Strada Aleea Merisor

Petroi VirgilVoicu Carmen Mariana Hristu Tudor

de la nr. 1de la nr 2 la 10

29 Strada I L Caragiale

Ionescu Niculina Anghel AdrianStaţia Aeroport Sasu Maria

de la nr 1 la 65de la nr 2 la 78

30 Strada Lăstuni

Caragop Ion Laurentiu Popa IordanCristea Florin Petrea Nicolae

de la nr 1 la 5de la nr 2A la14

31 Strada Livezii

Ganea Valeriu Badescu Ion Tudor Alexe Slavulete valentine Ovidiu

de la nr 1 la 5de la nr 2 la 10

32 Strada Lalelelor

Duduţa Angelica Babonea Corneliu Ortenziu Bonţoi Vasile Bogatu Eleonora

de la nr 1 la 7de la nr 2 la 12

33 Strada Cucului Ifrim Mihaela Vâlcu Marian de la nr 2 la 434 Strada

Spicului Caragop Stelian SC Agricola ASMSadâca Enache teren Popa Marian

de la nr 1 la 7de la nr 2 la 6

35 Strada Mecanizării SC Danvial SRL Caragop Dumitru Octavian de la nr 1 la 336 Strada

Industriei SC Sinevo Best SRL Podaşca ConstanţaAlexe Virgil SC George SRL

de la nr 1 la 9de la nr 2 la 14

37 Strada Meşteşugarului

Becherute Paul Bornescu NicolaeSulea Eliza Cristea Mitică

de la nr 1 la 19de la nr 2 la 34

38 Strada Complexului

Jugănaru Maria Horobeţ SilviaNeagu Nicolae Mezdrea Niculina

de la nr 1 la 13de la nr 2 la 12

39 Strada AleeaZorelelor Petrea Florentin Arnăutu Taşu de la nr 2 la 640 Strada

Concordiei Geambazu Dumitru Dinu Ion IIOprea Victor Rotaru Dumitru

de la nr 1 la 11de la nr 2 la 14

41 Strada Agricultorilor

SC Mergeani SNC Mergeani GheorgheMergeani Gheorghe Mergeani Gheorghe

de la nr 1 la 3de la nr 2 la 10

42 Strada Acarilor

Tucalic Marin SC Oviris Ilie Margareta Cruceanu Grigore

de la nr 1 la 21 de la nr 2 la 4

CENTRALIZATORUL CU DENUMIREA STRĂZILOR DIN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU

1. STRADA MIHAI EMINESCU – Ds 1317 / 1; Ds 1317 / 2

1 BĂNCILĂ DUMITRU2 BĂNCILĂ DUMITRU - TEREN LIBER 3 CRIVINEANU TOADER4 APOSTOL ANIŞOARA - TEREN LIBER 5 GONCERENCU GHEORGHE 6 SC SARALO CEREAL SRL - TEREN LIBER 7 MIHAI GAVRILĂ8 SC MOTORS ROMSERV9 ISTRATE ANDREEA

10 OLĂRAŞ VASILICA - TEREN LIBER 11 TORCEA ION12 SC AGENCY AUTOMOBILE SA - TEREN LIBER 13 EPURAS DUMITRU

14 VESA MIRCEA - TEREN LIBER 15 ROMANESCU NICOLAE16 TUNARU FLOREA17 CONSILIUL LOCAL - CIMITIR 18 BANU VASILE19 OANĂ MIHAI - TEREN LIBER 20 ARNĂUTU IOAN21 CONSILIUL LOCAL PARC SI TEREN DE SPORT ? 22 PAVEL VIOREL23 CONSILIUL LOCAL CASA PAROHIALĂ 24 STROIE IOANA25 CARAMAN SULTANA26 BOBOC SANDU27 OANĂ PETRICĂ28 CIOBANU VASILICA SI GHENU LUCIAN 29 ABABEI MARIA30 BENTOIU GIANINA CERASELA 31 BANCILA CRISTELUTA MARIOARA 32 STANCIOIU IONELA33 DACHE ANA34 OLARAS VASILICA -TEREN LIBER 35 MANEA PARASCHIVA

35A CABAUA OVIDIU36 OLARAS GEORGE- CRISTIAN 37 PERICLEANU ANIŞOARA38 LĂCEANU PETRANA39 BLÂNZEANU P VASILE40 OANĂ MIHAI41 RUSU IOAN42 CARAGOP ZIMA43 DINU VICTOR44 EPURE LUCICA45 PAMBUCA GHE. NICOLAE SI MIHAI 46 MANGULICĂ DUMITRU47 IONESCU ION48 SARBU ILIE49 MIRICA MIHAI50 GHENCEA MIRCEA GHEORGHE NICOLAE 51 COCONA ST ION52 ŞTEFAN VASILE53 PAMBUCA MARIA

53 A SC PAM PAN54 IVAN VASILE55 PAMBUCA GHE. NICOLAE 56 STOICA MARINEL57 DIMA ELENA58 STOICA GHEORGHITA59 STĂNCIOIU TĂNASE60 TUCALIC VASILICA61 DOBRE ICA62 BIROU GHEORGHE63 CROITORU VASILE64 BISERICA ORTODOXA65 CIOBANU STEFAN

65 A CIOBANU DUMITRU

66 STĂNESCU ŞTEFAN67 COJOCARU MARIA68 BONŢOI SĂNDEL69 OLARAS VASILICA70 MASACA STERE71 CARAGOP DUMITRU OCTAVIAN 72 CONSILIUL LOCAL - PIAŢA 73 MARICA VIOREL74 IVAN FLOAREA75 BLOC LOCUINŢE - A76 IVAN MARIA77 CONSILIUL LOCAL –ŞCOALA GENERALĂ 78 LEBUŞ GHEORGHITA79 FILIP TRAIAN80 GRADINIŢĂ81 SALTAN MIHAI82 ADAM GHEORGHE83 SECUI CRISTIAN84 GODEA NICOLAE85 SC SECOM SRL86 SC GAMALEX IMPEX SRL 87 BLOC LOCUINŢE B88 VARABIEV PAVEL89 BLOC LOCUINŢE C90 POLENSCHI ION91 BLOC LOCUINŢE – D

92A SC LIDAS SRL92 SC GEORGE SRL93 BLOC LOCUINŢE E94 PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU 95 PURICE MARIANA96 POSTUL DE POLIŢIE97 FURCA TITEL98 ZALUM MARCELA ŞI SANDU 99 MARICA MIREL

100 SC GEORGE SRL101 MIRON MARIA102 TEUSAN IONICA103 VARVARA MARIŢA104 PAVEL DUMITRU105 BOTOAGA NICOLAE SI LAVINIA 106 BANU SIMION107 NICA VASILICA108 CORNESCU IULIAN- EMIL 109 SADÂCA ENACHE110 NICOLA NICOLAI111 BERESCU MIHAI112 CORNESCU DUMITRU113 GODEA R CONSTANTIN114 NICOLAE ANA115 PREDA ION116 MANOLACHE MARIANA117 ZORILĂ STAN118 SC COMRICA119 SĂFTESCU AUREL

120 SC MERGEANI SRL - TEREN LIBER 121 BURICESCU CRISTIAN122 CEREALE COLLECT DISTRIBUTION 123 RĂILEANU DUMITRU124 MERGEANI ( ATELIER SERVICE) 125 ANCA -TULCEA126 SC MERGEANI ANID SRL127 DASCĂLU CONSTANŢA - TEREN LIBER 128 CARAGOP DUMITRU OCTAVIAN 129 POPESCU GEORGE MIHAIL TEREN LIBER 130 DINU SĂNDEL131 POPESCU GEORGE- MIHAIL 132 MANOLACHE ION133 FABRICA DE CAŞCAVAL134 VRAMULET IONUT – TEREN LIBER 135 136 RADU SAVA137 138 SC ELISTET SRL139 140 D.A.D.R. TULCEA ( PAVILION ADMINISTRATIV) 141 142 CEREALE COLECT DISTRIBUTION 143 144 GEAMBAZU DUMITRU – TEREN LIBER 145 146 HRISTU LEONARD147 148 HRISTU FANICĂ

2. STRADA GEORGE BACOVIA DS 103 ; DS 104 ; DS 105

Număr NUMELE ŞI PRENUMELE1 BOBOC MARIA2 ARGHIR STAN3 IVANOV MARCEL4 SĂCUIANU VASILE5 SILIFONMIHAELA6 PARFENOV VASILE7 SALTAN MARIAN8 MIHALEA DUMITRU9 ALEXE SIMION10 MIRALAI VASILE11 12 POPA ANCA13 14 FRÂNCU NICOLAE15 16 GRAUR GHEORGHE17 18 VARVARA AUREL

19 20 MITRACHE COCA ELIZA

20 A MITRACHE HARALAMBIE 21 22 GODEA NICOLAE23 24 NICULACHE ALEXANDRU 25 26 PRICEPUTU MARGARETA 27 28 DINU IORDAN29 30 COMŞA GHEORGHE31 32 GHENU LUCIAN

32A GONCERENCU GHEORGHE 33 34 MARIN ILIE35 36 ALEXE SIMION

3. STRADA FRUNZELOR

DS 142 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 FURCĂ GHEORGHE2 CARAGOP NICOLAE3 4 CARAGOP NICOLAE CARAGOP PETRU CARAGOP APOSTOL

CARAGOP ZISU CARAGOP ZIMA TAŞU IOANA 5 6 IONASCU TUDOREL

4. STRADA VICTORIEI DS 213 ; DS 258

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1A TANASIE ELENA MIRELA1 COCOANA ANĂSTASE2 CUCOANA SIRMA3 STANESCU AURORA SI MANOLACHE PAULA 4 BARA ECATERINA5 BÂZGAN MARIOARA6 GIOGIU DUMITRU7 TORCEA NICOLAE8 BISERICA ORTODOXĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU 9 10 ZARCU ION11 12 CALIN NICOLAE SI VALENTINA

5. STRADA RĂSĂRITULUI

DS 308 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 GHEORGHE MARIŢA

2 BORCAN MARIA3 VOICU PETRICĂ4 PADURARU NECULAI5 MEZDREA DUMITRU6 CIAUS SILVICA REMA7 GONCERENCU MARIAN8 ARDELEANU MARICUŢA9 COCALEA IVDOCHIA

6. STRADA SALCÂMILOR

DS 369 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 BĂRBULESCU NATALIA2 MANEA MITICĂ3 NICOLAE ION4 MANEA ELENA5 6 CRISTEA ELENA7 8 CANTOREANU MARIA

7. STRADA CASTELULUI - DS 13 ; DS 16 ; DS 11 ; DS 9

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 GODEA NICOLAE2 BĂNCILĂ DUMITRU3 GODEA NICOLAE4 5 GODEA NICOLAE6 7 GIOGIU NICOLAE8 9 CRIVINEANU COSTEL

10 11 GIOGIU NICOLAE12 13 CROITORU VASILE14 15 GIOGIU NICOLAE16 17 ZIMICA NICOLAE18 19 BĂNCILĂ DUMITRU20 21 GIOGIU NICOLAE22 23 CROITORU VASILE24 25 BERESCU FLORIANA GETA

8. STRADA DECEBAL

DS 397 ; DS 494 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 STĂNESCU ŞTEFAN

2 GRĂDINIŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3 NIŢULESCU MARIA4 DISPENSARUL UMAN + FARMACIE 5 PAVEL CRISTEA6 MUTU MARIN7 IONITĂ SIMION8 BĂLĂNICA CONSTANTIN9 PETRICĂ DUMITRU10 MITITELU GHEORGHE11 ARNĂUTU NICOLAE12 IONITĂ STELA CORNELIA13 ALEXE SAVA14 15 RAILEANU DUMITRU SI LUMINITA 16 17 TAŞCU DUMITRU

9. STRADA MIOARELOR

Ds 920 ; Ds 814 Număr NUMELE ŞI PRENUMELE

1 ZIMICA MARIA2 FRANŢ IOANA3 GODEA CONSTANTIN4 MARICA IONUT FLORIN5 6 ALEXANDRU PANSELUŢA7 8 GOSPODINOV CONSTANTIN9 10 VLAD GHE ION11 12 STĂNESCU VASILE13 14 VITROHAN VASILE

10. STRADA MICĂ

Ds 940 Număr NUMELE ŞI PRENUMELE

1 2 COŢOFANĂ MAGDA şi PETRE

11. STRADA CÂMPULUI DS - 681

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 SC COMRICĂ2 STERPU VASILE3 S.C. CONEXIF TULCEA4 UZUM PETRE5 ZĂHIŢEANU CONSTANTIN6 BOUROŞU ELENA7 S.C. ESTIC DUMICRIS SRL

9 ALEXE STELIAN

12. STRADA ORIZONTULUI -

DS 1087

13. STRADA LIBERTĂŢII DS 1084 ; DS 720

Număr NUMELE ŞI PRENUMELE1 CAZACU MARIA2 NENIŞCĂ MIHAI3 4 ENACHE SAMUEL5 6 BOT VALENTIN

14. STRADA GĂRII

Ds 628 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

TEREN CAMIN CULTURAL1 DRĂGULIN COSTEL

2A PENU ANISOARA2 NICA DOCHIŢA3 VASCANICI VASILICA DANIEL

3 A COSTACHE ION4 BLÂNZEANU MIHAI5 IOJA CONSTANTIN6 ILIEVICI LENUTA7 SC NIC – BONALEX SRL8 SILIVESTRU FLORICA9 ARDELEANU PAULINA10 TIMOFTE COSTEL11 CARAGOP APOSTOL12 IORGU VALENTINA13 CONDREA RODICA14 BĂRARU DANUŢ15 HALMACI DANI16 DIACONU POLIXENIA17 TURICĂ ILIE

17 A NICOLA VASILICA EMIL18 CACIAMAC DUMITRU19 RĂDUCAN VASILE

19 A JELESCU LAURENTIU SORIN 20 CHIRIŢA ZOIŢA21 IONITA AURELIA22 TUCALIC MARIN23 PETROI DUMITRU SI NICOLAE 24 25 PETROI DUMITRU SI NICOLAE 26

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE 1 ROTARU EUGEN

1 A BACCELA EUGEN2 CHIROVAN VASILE

2 A PRICOP LAURENTIU3 TOPOR LUCIAN4 ŞTIRBU VASILE5 STĂNESCU AURORA SI AUGUSTIN

27 ROŞU ION28 29 COMCEREAL – BAZA DE RECEPŢIE – M KOGĂLNICEANU30

15. STRADA MORII

DS 493 ; DS 920 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 DUMITRU STAN2 SPIRIDON VASILICA, BOTOI NICU SI CIULIN MARIAN 3 IACOVICI PAULINA

3A DUMITRU IULIANA4 BADEA CONSTANTIN5 GODEA R ION6 SERBAN VASILICA7 ARMASARU TEODORA8 TĂGÂRŢA VOICU SI FLORIANA 9 CARAPOSTOL ANA10 IONIŢĂ VIOREL

10A PAMBUCA STERE11 PRICINĂ ŞTEFAN12 PRODAN C ION13 SECUIANU IONICA14 PRICINĂ ALEXANDRU15 PRICINA TOADER16 GODEA ANA17 VOICU TOADER

17 A VOICU NICOLAE18 GODEA SANDU19 GODEA V. GHEORGHE

19 A GODEA GHE STEFAN20 MOCOFAN VIOLETA21 ŢUŢUI GHERGHINA22 TUDOR I. NICOLAE

22 A TUDOR ELENA NICOLETA23 NICOLA STANA24 DRĂGAN MIHAI25 NICOLA DĂNUŢ26 BASARAB ELENA27 28 TUDOR I MIHAI29 30 CARAMANI COSTICĂ

16 STRADA ALEXANDRU CEL BUN

DS 409 ; DS 907 ; DS 918 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 TUDOR GHEORGHE2 COJAN ELVIRA3 STAMM ANTONIA4 ADAM STERE5 GUDU ION6 TIŞU OPREA7 ZALUM ION8 ONOFREI VASILINA

9 ROŞU GABRIEL10 11 ARNĂUTU STERE12 13 NEDELCIU NECULAI14 15 DACHE DUMITRU ŞI MARIA16 17 CHICOS C-TIN18 19 DINU DUMITRU20 21 NICA TUDOREL

17. STRADA ION ANDREI

DS 919 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 PRICEPUTU ION2 POPA MARINELA SI RAFTU VANGHELITA 3 GODEA DUMITRA4 CHEHAIA GULI5 MOTEA COSTEL6 NIŢULESCU MARIA7 PAMBUCA AURICA8 IONIŢĂ MIRCEA9 SALTAN TUDOREL SI ANA10 BONŢOI NICOLAE11 TOPOR CONSTANTIN12 DOBRE RADA13 PERIANU GHEORHE14 PERICLEANU ANISOARA15 VASILCIU DUMITRU16 COJAN AUREL17 TUDOR NICU

17 A TUDOR PETRICA18 DOBRE DORIN19 CIOBANU GHEORGHE20 MANOLACHE VASILE

20A SEROTENCU ALEXANDRU

18. .STRADA NARCISELOR DS 463

19. STRADA PRUDENŢEI

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 HOROBET DRAGOS IONUT

1A NASTASESCU MARIA2 URSU ANICA3 ALEXE TRAIAN4 GODEA RADU SI MARIOARA5 FRANŢ IOAN6 SERBANESCU ANDI-CRISTIAN 7 NICOLAE CONSTANTIN

DS 196

20. STRADA IZVORULUI DS 141 - 0DS 309 DS 514

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 PANĂ ILIE2 DIMU PETRE3 DIŢU CORNELIA ŞI MARIAN 4 ARDELEANU IONEL

5 ANGHELESCU MARIA MIHAELA 6 BUCUR AUREL

6A BUCUR FANEL6 B NASTASA MIOARA7 BUCUR GHEORGHE8 FURCĂ PETRICA SI ELENA9 BUCUR FĂNEL10 DUMITRU NICOLAE11 CHIRIAC IRINA12 BACCELA VASILE SI NASTASIA 13 CARAGOP VASQUEZ AURICA JUANA SI CELINDA DE JESUS14 GODEA IONELA SI COSTEL15 PADURARIU DOINA

NUMĂR

NUMELE ŞI PRENUMELE

1 GOSA MARIAN2A STEFAN VIOREL2 MARIN GHEORGHE

2B STOICA FLORIAN3 IVANOVSCHI ELENA SI DORU CONSTANTIN 4 BLĂNZEANU DANIEL5 AVRAM ELENA6 NICHITOV ADRIAN7 ENE IOANA8 CARAGOP ZIMA9 CREŢU VERONEL SI ELENA10 11 MANGULICĂ GHEORGHE12 13 MANGULICĂ NICOLAE14 15 ROMANESCU NICOLAE16 17 TUNARU ŞTEFAN18 19 ŞERBAN MAVRA20 21 BASNO IONUT22 23 GHENCIU RADU24 25 SĂVESCU EMIL26 27 GUDU NICOLAE

16 ENACHE ILIE17 GIOGIU DIMA18 19 AMUZESCU MARIN20 21 GEMĂNARU SEVASTITA22 23 CARJAN NICOLAE24 25 IORDACHE MARIA26 27 BAŞNO STELIAN28 29 GLAVAŢCHI VASILE

21. STRADA RÂNDUNICII

DS 682

22.

STRADA PRIMĂVERII DS 1055

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 ENICĂ GEORGIAN2 BALABAN ELENA SI ALTII

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 NICA GABRIEL2 BUGLEA GHEORGHE3 BADESCU STELIAN4 GHEORGHE CONSTANDINA

5 BADILAS PAULA SI ALTII6 MITITELU ION7 CHIUJDEA VASILE8 TUCALIC ŞTEFAN9 GRIGORAŞ TEODOR10 CARAIMAN ŞTEFAN11 GRIGORE V DOMNEL12 OPROIU GHEORGHE13 CARAIMAN STEFAN SI MARINELA 14 GHEORGHE MARIN15 PĂUN DOMNEL SI ALTII16 SPIRIDON DANA + BAŞNO GEORGETA SI TUDORA 17 GRIGORE ION18 19 ROTARU IONUT DANIEL +MARIAN CONSTANTIN 20 21 ONOFREI ION22 23 CHIRITĂ ELENA24 25 CARAIMAN FLORIN26 27 NITULESCU ION GICU ,MILICA SI CIOBANU GHEORGHE28 29 CROITORU MIHAELA

3 NICOLA AUREL4 MATEIU MARIANA5 DRAGUŢ CONSTANTIN6 LAZAR VASILICA7 VULPE MARIN

7 A DINU JAN8 ILIE VALENTIN9 PADURARIU ION SI MARIA10 FILIP MARIA11 CIOCHINĂ ILIE12 FÂNARU FLORIN13 CHIRIŢĂ AUGUSTIN14 ŢEGLAŞ FLORICA15 MOTEA ELISABETA MIRCEA 16 CORNESCU MILICĂ17 APOSTOL GEORGE SI MIHAELA 18 POMÂRLEANU PAUL19 DINU CONSTANTIN20 HALIŢ COSTICA SI IANULA

20 A VLASIN VASILE SI MARIANA 21 NICULAE ELENA SI CONSTANTIN 22 ALEXE CONSTANTIN ADRIAN 23 ALEXE ANĂSTASE24 CHIS GHERGHINA SI COTOVICI IOANA

23. STRADA PRUNILOR

DS 1129 ; DS 1168 ; DS 1023 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 PETROI CONSTANTIN2 BABEI ILIE3 PROTOPOPESCU ION4 PINTOIU GHEORGHE PAVEL 5 PĂUN MARCEL6 FRUNZĂ ŞTEFAN7 COJAN GIGI8 BARBU STANCU9 CHIRILOV CATALINA SI IONUT 10 ONOFREI ELENA11 BIROU CONSTANTIN12 STANCIU VASILICA13 CIOBANU ION14 SALTAN VASILE15 MITU CRISTINEL ,VIORICA SI LUCIAN 16 MOCANU TOADER17 NITA CONSTANTIN18 DEJAN DORIN SI ANA SI GHEORGHITA 19 PĂUN AURICA20 ICHIM LILIANA21 ZALUM PETRE22 NICULAE NICULINA

24. STRADA TRANDAFIRILOR

DS 1279 ; DS 1194; DS 992 NR CRT NUMELE ŞI PRENUMELE

1 NICOLAE EMILIAN

2 STOICA ELENA3 ONOFREI ELENA SI ALTII4 BRANZOI DANIEL5 ONOFREI ELENA SI ALTII6 PARAIPAN IULIA7 VLASIN VASILE8 TOMA PETRICĂ9 GAVRILA FLORIN SI PAULA10 PRICOP CONSTANTIN11 TURICA MARIANA12 SMOLENIC NICOLAE13 POPA PETRE14 HRISTU VASILE15 PRICOP STEFAN

15 A PRICOP CONSTANTIN16 ROTARU IOAN17 TUCA NELU18 MANEA GIGEL EMIL19 CORNESCU VIRGINIA20 COSTACHE VASILE ,GHEORGHE COSTACHE SI NASTASE MARIANA21 COMUNITATEA CULTULUI PENTICOSTAL TULCEA 22 STAMATE GHEORGHE23 ZAHARIA ION24 25 PĂUN DOMNEL

25. STRADA AEROPORTULUI

DE 164 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 BULETE ANA MARIA - TEREN LIBER 2 3 ILIESCU PAUL GEORGE - TEREN LIBER 4 5 POPESCU MARCELA - TEREN LIBER 6 7 MANDREA ELENA - TEREN LIBER 8 9 SPĂTAR BOGDAN GEORGE - TEREN LIBER 10 11 CUREA VIOREL - TEREN LIBER 12 13 BROJBEANU ALEXANDRU - TEREN LIBER 14 15 GHEBA MARCEL - TEREN LIBER 16 17 CUREA GHEORGHE - TEREN LIBER 18 19 CANOV LUCIA - TEREN LIBER 20 21 AVRAM OANA - TEREN LIBER 22 23 TUDOR FLORIN - TEREN LIBER 24 25 CONŢU ANDONE CONSTANTIN - TEREN LIBER

26 27 ALEXANDRU NICOLAI - TEREN LIBER 28 29 NICOARĂ MARIAN - TEREN LIBER 30 31 BORTA MIHAI - TEREN LIBER 32 33 PINTILIE GIGEL - TEREN LIBER 34 35 VÎLCU EDMOND ANDREI - TEREN LIBER 36 37 ULVOCZHI ROBERT EMANOIL –TEREN LIBER 38 39 BULETE ANA - TEREN LIBER 40 41 BULETE BOGDAN - TEREN LIBER 42 43 TĂNASE EMIL - TEREN LIBER 44 45 CHIRIAC SOFIA BIANCA - TEREN LIBER 46 47 CHIRIAC GEORGE ALEXANDRU – TEREN LIBER 48 49 ARNĂUTU VASILE TEREN LIBER F1 50 51 CONSILIUL LOCAL FEODOROV DANUT –TEREN LIBER F 2 52 53 ARNĂUTU VASILE – TEREN LIBER F 3 54 55 ARNĂUTU VASILE TEREN LIBER F 4 56 57 CONSILIUL LOCAL GRADINARU MIRCEA F5 58 59 CONSILIUL LOCAL -GUZGANU TEREN LIBER F 6 60 61 CONSILIUL LOCAL CARACUDA F 7 62 63 CONSILIUL LOCAL UNGUREANU BOGDAN F 8 64 65 CONSILIUL LOCAL UNGUREANU GEORGE MIHAI F 9

26. STRADA VIITORULUI

DS 1547; A 165 NR CRT NUMELE ŞI PRENUMELE

1 PETRE DANIEL TEREN LIBER 2 JELIU MARIANA TEREN LIBER 3 POIANĂ LORIN SAVEL TEREN LIBER 4 INGEA STERIU TEREN LIBER 5 POIANĂ ELENA TEREN LIBER 6 LĂCUSTA ION TEREN LIBER 7 PETRE GINA TEREN LIBER 8 IVLI PETRE TEREN LIBER 9 ISPAS MIRCEA TEREN LIBER

10 ALECSIEV DANIEL TEREN LIBER 11 ISPAS ROMEO GABRIEL TEREN LIBER 12 CUREA DANIEL TEREN LIBER 13 NEACŞU CORINA TEREN LIBER 14 NACIADIS MIHĂIŢA TEREN LIBER 15 NEJNERU MIHAI TEREN LIBER 16 NACIADIS IANCU TEREN LIBER 17 HOROBEŢ ŞTEFANA TEREN LIBER 18 COCONA STERE TEREN LIBER 19 HOROBEŢ SORIN TEREN LIBER 20 BIZDU STELIAN TEREN LIBER 21 LAVREANOV CARMEN TEREN LIBER 22 BIZDU MIHAI TEREN LIBER 23 STATE STELIAN TEREN LIBER 24 BĂRARU DĂNUŢ TEREN LIBER 25 STATE ANIŞOARA TEREN LIBER 26 CARACOTĂ CRISTIAN TEREN LIBER 27 CURCĂ MARIUS TEREN LIBER 28 VOROVENCI NICUŞOR TEREN LIBER 29 BOBOLOC FLORENTINA TEREN LIBER 30 DRAGNEA DANIEL TEREN LIBER 31 BOTEZATU ADRIAN TEREN LIBER 32 GUDU MICHAEL TEREN LIBER 33 PESCARUS CRISTINA NICOLETA TEREN LIBER 34 ILIE MARIANA TEREN LIBER 35 BULGARU LAVINIA TEREN LIBER 36 MATEI MARCEL TEREN LIBER 37 HONDRU ELENA TEREN LIBER 38 AVRAM EMIL TEREN LIBER 39 CHICHI MIHAI TEREN LIBER 40 NICULAI GHEORGHE TEREN LIBER 41 TĂNASE MAGDALENA TEREN LIBER 42 MEREGIU IONEL TEREN LIBER 43 GOSA EUGENIA

43 A TRANULEA STEFAN44 MANOLE ANA MARIA TEREN LIBER 45 GHELMEZ LUCREŢIA46 UNGURU STEFAN TEREN LIBER 47 CRISTEA NICOLAE48 INGEA VASILE TEREN LIBER 49 BARBU GIGI

49 A BARBU MITICA50 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER F 17 51 GODEA ILIE52 CONSILIUL LOCAL - GANCIU VIOREL F 16 53 ALEXE DUMITRU54 CONSILIUL LOCAL - TRUŞCA ADRIANA F15 55 UZUM ANGELA56 FUMEA GHEORGHE F 14 57 MIRON CONSTANTIN58 CONSILIUL LOCAL DUDUŢA VALERICĂ F 13 59 CIORNOCRILA ULIAN

59A PETRICA AUREL59 B IGNAT MIHAELA59 C IGNATENCU NADIA

60 CONSILIUL LOCAL - STOICA ŞTEFAN F12 61 STROIE EOGEN62 CONSILIUL LOCAL COSTEA MARIAN F 11 63 DIACONU ATANASE64 CONSILIUL LOCAL PANCIOC ANICA F 10 65 PREDA IOANA66 BOŢOAGA DUMITRA

66 A BOTOAGA STEFANIA LOREDANA 67 IOJA GHEORGHE68 BOTOAGA EVA69 70 LAVRENTE GHEORGHE71 72 FUMEA GHEORGHE SI ILEANA 73 74 TROFIN FANEL SI IORDACHE NICOLETA 75 76 MORARU ILIE77 78 ANDONE MIHAI ,LETITIA SI GRIGORAS ELENA 79 80 MERTOI STANA81 82 PÂRCÂLABU VIOREL83 84 COJAN VASILICA85 86 CIOBARCIANU ADRIAN SI STEFANIA 87 88 STOIAN VICTOR ANGELO89 90 PETREA FLORENTIN

27. STRADA PANAIT CERNA DE 160

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 SIMIONESCU RADU TEREN LIBER 2 DUMITRU RĂDITA TEREN LIBER 3 MARCEL MARIN TEREN LIBER 4 STEGARU ADRIAN5 GABOR DANIELA TEREN LIBER 6 PAVEL ALEXANDRU TEREN LIBER 7 GABOR GABRIELA TEREN LIBER 8 POPA NICOLAE TEREN LIBER 9 SIMIONESCU VALERIU TEREN LIBER 10 MICU CLAUDIU BOGDAN TEREN LIBER 11 SPĂTAR GHEORGHE TEREN LIBER 12 STANCU MARIAN TEREN LIBER 13 GHENCIU PANAIT TEREN LIBER 14 DIACONU DORU TEREN LIBER 15 GIGICĂ GHEORGHE TEREN LIBER 16 LUPU GINA TEREN LIBER

17 IONIŢĂ IOANA TEREN LIBER 18 AXINTE DORU TEREN LIBER 19 CIAUŞU MARIN TEREN LIBER 20 CHITIC MIHAI ROMEO21 ZLATE NICOLAE22 STEFAN LUCIAN IULIAN TEREN LIBER 23 IOFCIU CRISTIAN TEREN LIBER 24 STEFAN IULIAN LUCIAN TEREN LIBER 25 DUMITRU SAVA TEREN LIBER 26 PLAXIENCU GABRIELA TEREN LIBER 27 VASILE NICULAE TEREN LIBER 28 CHIRIAC LUIZA TEREN LIBER 29 30 MIHAI LIVIU SORIN TEREN LIBER 31 32 CÂRNAT ECATERINA TEREN LIBER 33 34 CÂRNAT VASILICA VALY TEREN LIBER 35 36 CARAMAN ŞTEFAN TEREN LIBER 37 38 FEODOR DUMITRU TEREN LIBER 39 40 BATOG ADRIANA TEREN LIBER 41 42 DRAGNEA NICULINA TEREN LIBER

28. STRADA ALEEA MERIŞOR

DE 160 NR CRT NUMELE ŞI PRENUMELE

1 PIETROI VIRGIL2 VOICU CARMEN MARIANA3 4 ACHIM ANDREI5 6 CRACIUN RICA GABRIELA7 8 CHIRU VASILICA9 10 HRISTU TUDOR

29. STRADA I L CARAGIALE DS 1710

NR CRT NUMELE ŞI PRENUMELE1 IONESCU NICULINA SI ARGHIR MARIANA 2 STAŢIE AEROPORT ,,DELTA DUNĂRII’’ TULCEA 3 EPURAS PETRICA MARIAN4 BIBICĂ FLORENTIN TEREN LIBER 5 IONICĂ JANE6 IVANOV MARCEL TEREN LIBER 7 ARDELEANU PETRE8 ZAHARIA NICUŞOR TEREN LIBER 9 IFRIM DUMITRU

10 MOROŞCEAG NICOLETA11 PANA MILANA12 STAN GABRIEL TEREN LIBER 13 TORCEA EUGEN14 TEODOROV IULIAN TEREN LIBER 15 SECUIANU GHEORGHE16 GROSU FLORIN TEREN LIBER 17 ALEXANDRU MARIA,NICHITA EMILIA SI CHIRITA RALUCA18 ANA MARIN SI SEVASTIANA TEREN LIBER 19 DEACU MIOARA20 STAN GABRIEL TEREN LIBER 21 IGNAT DUMITRU22 MIHAI RADA23 LUCAŞ TROFIM24 MANOLE IOAN25 GEORGEAN GABRIEL26 IEPURAŞ ION27 BARA ELENA / NICOLAE28 VOINEA GHEORGHE / HALMACHE ŢENEA 29 BRATU COSTICĂ30 CURELEA STANA31 IFRIM PETRICĂ32 VASILE COSTA33 TRUŞCA NICOLAE34 BRATU COSMIN35 FUMEA FLOREA36 IOJA DUMITRU37 FUMEA COSMINA

37A GREC AURICA38 MARDARE VICTORIA39 STANCIU ION SI ALEXANDRA 40 MANU ION41 IVANOV MARIA42 IACOB GHEORGHE43 BOTEZ CONSTANDA44 CÂRSTEA MARIA45 LEPĂDATU ION46 PIETROI DUMITRU47 VLASIE EMILIA48 TĂNASE MIHAI49 ŢUŢUI NICOLAE50 HAVRILUC DUMITRU SI MARICICA 51 IONIŢĂ CONSTANTIN52 FIERARU GHEORGHE53 ŞODRÂNGA DUMITRU54 CEAUŞU MARIN55 GRIGORE LUCICA56 CAPATOS MARIANA57 LEAH CONSTANTIN58 BONŢOI TUDORA59 MEZDREA RADU60 OPROIU CONSTANTIN61 PENEA ZAMFIR62 VASILE ELENA63 COROIU LICA SI VIORICA

64 TALPAN DUMITRU SI MARIA 64A TALPAN FLORIN65 ANGHEL ADRIAN IONEL66 UNGURU CHIRIAC / NINETA 67 68 PIETROI GHEORGHE69 70 SIMA ION71 72 TUDOR FLOAREA73 74 BIROU IANACHE75 76 IACOBLEV CRISTIAN77 78 SASU MARIA

30. STRADA LĂSTUNI

DC 11 ( DS 1503) NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 CARAGOP ION LAURENŢIU1A PAVEL MARIANA1B POPESCU ALEXANDRU DAN1C RADULESCU ANTONEL2 A CRISTEA FLORIN2 CRISTEA GINA (MIRCEA – IRINA) 3 TRUSCA MARIAN –LAURENTIU 4 DANŢIS LUCIA5 POPA IORDAN6 DISPENSARUL VETERINAR7 8 PAVEL MARIANA SI VIOREL9 10 NECULA GICĂ SI ALEXANDRU EMILIA

10A NICULA FLORENTINA10 B STOICHIT ADRIAN11 12 MICU DORIAN SI POPA FLORENTIN 13 14 PETREA NICOLAE

31. STRADA LIVEZII

DS 1751 ; DS 1669 ; DS 1515 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 GANEA VALERIU2 TUDOR ALEXE3 MARANDA MARIUS ROMEO4 TUDOR ALEXE5 BADESCU ION6 PASCALE GABRIEL7 8 PETRENCU STELIAN

10 SLAVULETE VALENTIN OVIDIU

32. STRADA LALELELOR

DS 1813 DS 1646 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 DUDUŢĂ ANGELICA2 BONŢOI VASILE3 VLASIE BOGDAN4 ŞAIM FLORINEL5 RADIS VIOREL6 ALEXE PAULA7 BABONEA CORNELIU ORTENZIU 8 ALEXE IONEL CLAUDIU9 10 ALEXE PAUL SI UNGURU IOANA 11 12 BOGATU ELEONORA

33. STRADA CUCULUI

DS 1927 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

2 IFRIM MIHAELA4 VÂLCU MARIAN

34. STRADA SPICULUI

DS 1343 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 CARAGOP STELIAN2 SADÂCA ENACHE3 BAŞNO IORDANA4 HALMACHI OTILIA5 PAVEL VIOREL6 POPA MARIAN7 SC AGRICOLA ASM

35. STRADA MECANIZĂRII DS 1333

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE1 SC DANVIAL SRL2 3 CARAGOP OCTAVIAN - DUMITRU

36. STRADA INDUSTRIEI

DS 1367 ; DS 1369 / 2 ; NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 SC SINEVO-BEST SRL2 ALEXE VIRGIL3 SC DANVIAL SERV SRL4 STOIAN ANIŞOARA5 SC GEORGE SRL6 GODEA GHEORGHE7 HOROBEŢ EUGEN8 DINU IORDANA9 PODAŞCĂ CONSTANTA

10 LUPOAIE CONSTANTIN11 12 SC GEORGE SRL( CANTINA)13 14 SC GEORGE SRL ( COMPLEX )

37 STRADA MEŞTEŞUGARULUI

DS 1405 ; DS 1342 ; DS 1374 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 BECHERUTE PAUL2 STOIENESCU ELENA3 COSTACHE DRAGOS4 TEODORU LEONTINA5 TUDOR PETRICA6 GREJDĂNESCU ALEXANDRU 7 MANEA MARIAN SI NATASA 8 SPIRIDON ION

8A FILIPOV ION9 MANEA MARIAN SI NATASA 10 JUDELE COSTEL11 TUDOR COSTEL12 NICA NIŢA13 SECUI ELISABETA14 MANEA ARGENTIN

14A MANEA MIHAELA DANIELA 14 B JIGANIE SAFTICA15 NAUM CONSTANTIN SI MARIA 16 ANTOCI DUMITRU17 ŞTIRBU ION18 HOROBEŢ ŞTEFANA19 BORNESCU NICOLAE20 CHIUJDEA MARIA21 22 ENE DUMITRU23 24 TORCEA MARIN25 26 PÎRLEALĂ DUMITREL27 28 FOLEA GHEORGHE29 30 PĂUN ELENA31 32 POPA GHEORGHE33 34 CRISTEA MITICĂ

38. STRADA COMPLEXULUI

DS 1468 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 JUGĂNARU MARIA2 NEAGU NICOLAE3 DELIU ANISOARA4 MĂHĂLEANU MARIA

5 BLÂNZEANU MARIN6 BUGLEA FĂNEL7 IGNAT SULTANA8 MEZDREA ION9 GHEORGHE VIOLETA10 SPOIALĂ MARIA11 HOROBEŢ SILVIA12 MEZDREA NICULINA13 HOROBEŢ SILVIA

39. ALEEA ZORELELOR

DS 1489 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 2 PETREA FLORENTIN3 4 IFRIM NICOLAE SI ANA5 6 ARNĂUTU TAŞU

40. STRADA CONCORDIEI

DS 1301

41

STRADA AGRICULTORILOR NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

1 SC MERGEANI ANID SNC 2 MERGEANI GHEORGHE 3 MERGEANI GHEORGHE

4 SC COSMOTEMERGEANI GHEORGHE 5 6 VRAMULET FLORIN VASILE 7 8 MERGEANI GHEORGHE9 10 MERGEANI GHEORGHE

42. STRADA ACARILOR

DS 560 ; DS 566 ; DS 616 ; Ds 607 NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE

NUMĂR NUMELE ŞI PRENUMELE 1 GEAMBAZU DUMITRU2 OPREA VICTOR3 LUCA SANDU4 TEODOROF DUMITRU5 OANA PETRICĂ6 MARICA VASILICA7 NICA GABRIEL8 COBZARU NELA9 PRICEPUTU FLORICA10 ANDRIAN VASILE11 DINU ION II12 TARMAC OANA13 14 ROTARU DUMITRU

1 TUCALIC MARIN PFA2 ILIE MARGARETA3 CRIVINEANU ILIE

3 A POJAR GHEORGHE4 CRUCEANU GRIGORE5 VOICU NICOLAE6 7 VOICU MARIA, NICOLAE,VASILE,RODICA,PAROTA TUDORA SI

CIULIN MARIAN8 9 BEJAN IOSIF

9A GROSU ION10 11 CIOBANU DUMITRU12 13 GODEA ŞTEFAN14 15 MERGEANI GHEORGHE16 17 ROŞU MIHAI18 19 FEER VALENTIN20 21 SC OVIRIS VOLTAIC SRL

BLOC A STR. MIHAI EMINESCU NR 75

NR SC ETAJ APARTAMENT

NUME ŞI PRENUME

75 A PARTER 1 CONSILIUL LOCAL – DIR. DE POŞTA75 A PARTER 2 CONSILIUL LOCAL -FRIZERIE75 A PARTER 3 OLARAS VASILICA 75 A 1 4 BALEA VASILICA 75 A 1 5 NICA MARIAN SI CRISTIANA75 A 2 6 PETRENCU VASILE 75 A 2 7 TIŞU OPREA 75 B PARTER 1 ROŞU HARALAMBIE 75 B PARTER 2 MARDARE ELENA 75 B 1 3 GRIGORIU ALECOS 75 B 1 4 TURICĂ FLOREA 75 B 2 5 LIXĂNDROAIE DORU75 B 2 6 ARNAUTU LUCICA

BLOC B STR MIHAI EMINESCU NR 87

NR SCARA

ETAJ APARTAMENT

NUME ŞI PRENUME

87 A PARTER 1 MOROSCEAG NICOLETA87 A PARTER 2 PĂUN FLORICA 87 A PARTER 3 FILIP ANISCA 87 A PARTER 4 GODEA I NICOLAE 87 A 1 5 COSTACHE VASILE 87 A 1 6 DOROBANTU STEFANA87 A 1 7 ARNĂUTU ELENA 87 A 1 8 MORAR CARMEN 87 A 2 9 STROIA IOANA

87 A 2 10 GONCERENCU STELIAN87 A 2 11 STAMATE GHEORGHE87 A 2 12 TUDOR PETRICĂ

BLOC C STR. MIHAI EMINESCU NR 89

NR SCARA ETAJ APARTAMENT

NUME ŞI PRENUME

89 A PARTER 1 CRUCEANU GABRIEL 89 A PARTER 2 ROTARU MARIOARA 89 A PARTER 3 POPA PAULINA 89 A 1 4 PITUH ROZALIA 89 A 1 5 SADÂCA IANCU 89 A 1 6 SIMION NICOLETA 89 A 2 7 CIORBĂ VASILICA 89 A 2 8 CUZUB VALENTIN 89 A 2 9 TCACENCO LORITA 89 A 3 10 SIMIONOV IVAN 89 A 3 11 MACOVEI IOAN 89 A 3 12 STERPU IOANA

\ BLOC D STR MIHAI EMINESCU NR 91

NR SCARA ETAJ APARTAMENT

NUME ŞI PRENUME

91 A PARTER 1 TROCAN EMIL 91 A 1 2 NUŢU MARCEL NR. 91 A

BLOC E STR MIHAI EMINESCU NR 93

NR SCARA ETAJ APARTAMENT

NUME ŞI PRENUME

93 A PARTER 1 MIRON IORDAN 93 A PARTER 2 STAM OTTO 93 A PARTER 3 UZUM NICOLAE 93 A 1 4 DINCĂ VASILICĂ 93 A 1 5 PAMBUCA ION SI STELUTA93 A 1 6 FÂŢÂILA MIHAI 93 B PARTER 1 ROTARU IOANA DOINITA93 B PARTER 2 ANDRECENCU VALERIA SI

NEDELCU GABRIELA93 B 1 3 POPA PAUL 93 B 1 4 SADÂCA GHEORGHE93 B 1 5 ILIE VASILICA

NOMENCLATORUL Privind denumirea străzilor pentru satul Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu Judeţul Tulcea

Nr crt

Denumirea străzii Delimitare De la ……….. Pâna la…………

De la nr 1 la…… De la nr 2 la……

1 Strada Orizontului Baiu Ion - Alexandrov ZahariaMoţ Vasile – teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 6

2 Strada Primăverii Iorga Valerian Vieru Daniel IonutTeren Consiliul Local Ichim Dumitru

De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr 26

3 Strada Sorgului Barbu Floarea Badea GheorgheTeren Consiliul Local teren Badea Ilie

De la nr 1 la nr 55De la nr 2 la nr 36

4 Strada Hagilar Dumitraşcu Costica teren Budeş Elena Saigiu Valerica teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 19De la nr 2 la nr 20

5 Strada Biserica Veche Macar Maria teren Consiliul Local Ţiţiu E Maria teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 21De la nr 2 la nr 18

6 Strada Câmpului teren Consiliul Local teren Consiliul Local De la nr 1 la nr 25De la nr 2 la nr

7 Strada Salcâmilor teren Consiliul Local Nicolae Niculai De la nr 1 la nr 11De la nr 2 la nr

8 Strada Stadionului Sahanschi Doniu Consiliul Local teren fotbal - Cojocaru Viorel

De la nr 1 la nr 1De la nr 2 la nr 6

9 Strada Parohiei Burada Ion Filimon Traian Nicolae teren Consiliul Local Iordache Dumitru

De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr 12

10 Strada Sf. Gheorghe Cumbuianu Tănase Opria Floria SC Metaconsulting SRL Sahanschi Ileana

De la nr 1 la nr 13De la nr 2 la nr 6

11 Strada Florilor Peţu Ghe Costică - Maica Stere Drumea Gheorghe Anagnoste Iancu

De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr 8

12 Strada Livezii Popescu Mihail Mergeani D Gheorghe Stere D Gheorghe Mergeane Zoica si Panait

De la nr 1 la nr 7De la nr 2 la nr 14

13 Strada Denistepe Iota Maria Nurciu Costică

De la nr 1 la nr 1De la nr 2 la nr 2

14 Strada Zorilor Danila Daniela Goga Tudora De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr

15 Strada Fermierilor Nurciu Tanase teren Consiliul Local Darlaiani Sultana Petre Eugenia

De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr 6

16 Strada Mică teren Consiliul Local Fudulea Maria Fuduli Enache Stavrositu Tanase

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 8

17 Strada Mărului Goga Stere Goga Ecaterina teren Peţu Ghe Stere

De la nr 1 la nr 1De la nr 2 la nr 6

18 Strada Viilor teren Consiliul Local teren Consiliul Local Necula Viorel Florin

De la nr 1 la nr 5De la nr 2 la nr 2

19 Strada Oiţelor Fraştelni Caluda Beciu Mariateren Consiliul Local teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 21De la nr 2 la nr 16

20 Strada Victoriei Barbu Marian Radu Pepel Ilie Nurciu St Gheorghe Gaşpar Florica

De la nr 1 la nr 21De la nr 2 la nr 12

21 Strada Agricultorilor Ilie Mihai Ţiţu AlexeBazbanela Gheorghe Pungaru Mihai

De la nr 1 la nr 11De la nr 2 la nr 8

22 Strada Agronomului Ţiţiu A Constantin SC Ningea SRL Ţiţu Adam Ţiţu Steliana

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 4

23 Strada Eternităţii Zicu Ghe Dincă Ţiţu Ghe Vasile teren Consiliul Local Simion Ştefana

De la nr 1 la nr 27De la nr 2 la nr 24

24 Strada Athos Rada I Constantin teren Consiliul Local Naciadis Elena teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 4

25 Strada Pindului Peţu Ghe Mihai teren Consiliul Local teren Consiliul Local teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 7 De la nr 2 la nr 4

26 Strada Mecanizării Ţiţu Adam Ţiţu Gheorghe Maica Stere teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 5 De la nr 2 la nr 14

CENTRALIZATORUL

CU DENUMIREA STRĂZILOR ÎN LOCALITATEA LĂSTUNI 1. STRADA ORIZONTULUI

DS 714 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 BAIU ION2 MOŢ VASILE3 ALEXANDROV ZAHARIA4 PANAIT RAUL SI MIHAELA5 6 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

2. STRADA PRIMĂVERII

DS 258 ;DS 713 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 IORGA VALERIAN SI CRISTINA2 CONSILIUL LOCAL - LOCUINTĂ ŞIMON ELENA 3 SAHANSCHI TRANDAFIR4 AMBROZIE MIOARA

4A VOICILA COSMINA ALINA5 VIERU DANIEL IONUT6 VITAN ION

6A VITAN ION7 8 PĂUNESCU VIRGINIA9

10 DANILOV GHEORGHE11 12 BAIU MARIEA13 14 ORĂSTEANU ŞERBĂNICĂ15 16 GAŞPAR JEAN17 18 DINU IOANA19 20 MISĂLERICU TĂNASE21 22 BARBU ILIE23 24 PAUNESCU IOANA

24A MISEA GHEORGHE25 26 ICHIM DUMITRU

3. STRADA SORGULUI

DS 287 ; DS 682 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 BARBU FLOAREA2 CONSILIUL LOCAL - DIACONU VASILICA SI CRISTI 3 VIŞAN GHERGHINA4 VOICILĂ TUDOR5 FRANGULEA MARIN6 BURLACU STANA7 ANGHEL MARIAN SI VIORICA8 PETRE GEORGETA9 BUTUŞINA IOANA

10 PETRE VERGICA11 ORAŞTEANU PARASCHIVA

12 BARBU MARIAN13 GLODEANU CHARENA NARCISA OANA14 CRISTEA ION15 MATACHE CONSTANTIN16 VOICU SAFTA17 ANGHEL JANE18 CURELEA GHEORGHE19 ANGHEL ŞTEFAN – PETRE CONSTANTIN 20 SĂCEANU GEORGE IONUŢ21 ICHIM ALEXANDRU GABRIEL SI MUNTEANU VALENTINA 22 ANGHEL MARIN23 MURGA CONSTANTIN – VIERU MIHAI24 ŞERBAN ION SI MARIANA25 PETRE I PETRE26 CORDON ION27 ANGHEL V. TUDORA28 CURELEA NICULINA29 BUTUŞINA ION30 STAN MARIA TEREN LIBER31 PETRE MARIN32 VOICU ION33 VIERU T. IOAN34 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER35 CURELEA CASANDRA36 BADEA ILIE - TEREN LIBER37 BĂLAN ADRIAN38 39 DUMITRU DUMITRA40 41 ANGHEL IORDANA42 43 SAHANSCHI GHEORGHE44 45 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER46 47 STAN MARIA48 49 VOICU ION - TEREN LIBER50 51 SAHANSCHI ELISABETA52 53 BADEA ILIE54 55 BADEA GHEORGHE

4. STRADA HAGILAR Ds 420 ; Ds 614

NUMAR CURENT

NUME ŞIPRENUME

1 DUMITRAŞCU COSTICĂ

2 SAIGIU VALERICA3 INGEA STERIU4 CRĂCIUN RODICA5 CONSILIUL LOCAL – CASA AGRONOMULUI 6 BISERICA ORTODOXA LĂSTUNI7 SC GAMALEX LĂSTUNI SPAŢIU COMERCIAL 8 MIŞELERICU HRISTU9 ŞIACU MARIA

10 ŞIACU STELIAN11 PUFLEANU GHEORGHE12 ŢIŢIU MITICĂ13 PUFLEANU GHEORGHE14 SC XELA SRL- MOARA LĂSTUNI15 SC MALBORAKIS16 PETRE MARIAN17 ŞCOALA GENERALĂ LĂSTUNI18 SAVA COSTICA19 BUDEŞ ELENA20 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

5. STRADA BISERICA VECHE

DS 91 ; DS 501; DS 604 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 MACAR MARIA2 ŢIŢIU MARIA3 BUŞU GHEORGHE4 BAZBANELA TACHE5 BUŞU DUMITRU6 ENOIU CONSTANTIN7 PEŢU C. ELENA8 SEACU NASTASIA9 ZICU GEANINA

10 CATANA FLORIN11 SC AGROZYC CEREALE SRL12 BISERICA LĂSTUNI13 PETRE IONEL14 PETRE NICU15 INGE V MIHAI16 CARAMAN STERE SI ECATERINA17 PETRE ROMEO18 CONSILIUL LOCAL - TEREN LBER19 BALAICAN STEFAN20 21 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

6. STRADA CÂMPULUI

DS 30 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER2 3 SADÎCA I STERE4 5 SADÂCA I MIHAI6 7 MASACA STERE

8 9 MASACA GHE. MIHAI

10 11 CRACIUN IONEL SI AFTENIE NICOLETA12 13 MASACA GHE CHIRAŢA – CONSTANTIN VIOREL 14 15 CIULACHE TĂNASE16 17 BAZBANELA TĂNASE18 19 MAŞCU ST MIHAI20 21 BUCOVALĂ N VASILE22 23 ARNAUTU NECULAE24 25 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

7. STRADA SALCÂMILOR

DS 553; DS 556 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER2 3 BUTU STERGHIU4 5 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER6 7 NURCIU MIHAITA8 9 PANCIOC LUCREŢIA

10 11 NICOLAE NICULAI

8.STRADA STADIONULUI

DS 174 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 SAHANSCHI DONIU2 CONSILIUL LOCAL TEREN FOTBAL3 4 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER5 6 COJOCARU VIOREL

9. STRADA PAROHIEI

DS 187 ; DS 376 ;DS 377 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 BURADA P ION2 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER3 CHICHI ENACHE4 DRUMIA ANISOARA5 FILIMON TRAIAN NICOLAE6 ŢIŢU GHE DUMITRU7

8 LOCUINTĂ PAROHIA LĂSTUNI9

10 CULCIDA TASE11 12 IORDACHE DUMITRU

10. STRADA SF. GHEORGHE

DS 129 DS 442 NUMAR NUME SI PRENUME

1 CUMBUIANU TĂNASE2 SC METACONSULTING SRL3 SPONTE STERE4 GĂRJU ZISU5 ANAGNOSTE DUMITRU6 SAHANSCHI ILEANA7 SAHANSCHI VALENTIN SI MARCEL8 9 MASACA MARUSA SI LEVENDI CONSTANDELA

10 11 CĂTANA VIOREL IONEL12 13 OPRIA FLORIA

11. STRADA FLORILOR

DS 444 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 PEŢU GHE COSTICĂ2 DRUMEA GHEORGHE3 PEŢU GHE DUMITRU4 GIGICĂ DUMITRU5 MAICA STERE6 ANAGNOSTE SULTANA7 8 ANGNOSTE IANCU,NERE TUDORA SI FUDULEA ZOITA

12. STRADA LIVEZII

DS 787 ; DS 790 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 POPESCU MIHAIL2 STERE D GHEORGHE3 TIMU EFTIMIE4 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER5 MERGEANI GHEORGHE6 VAŞCU NICOLAE - TEREN LIBER7 MERGEANI D GHEORGHE8 MERGEANI N DIMA9

10 SAVA VASILE11 12 MERGEANI PANAIT13 14 MERGEANE ZOICA SI PANAIT

13. STRADA DENISTEPE

Ds 751 DS 752 NUMAR NUME SI PRENUME

1 IOTA MARIA SI ALTII2 NURCIU COSTICA

14. STRADA ZORILOR

DS 836 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 DANILA DANIELA2 3 LUNGU NICOLAE4 5 GOGA TUDORA

15.STRADA FERMIERILOR

DS 812; DS 814 ; DS 815 ;DS 816 ;DS 818 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 NURCIU ST TĂNASE2 DARLAIANI SULTANA3 FUDULI ENACHE4 FUDULI ENACHE5 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER6 PETRE EUGENIA

16.STRADA MICĂ

DS 753 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER2 FUDULI ENACHE3 FUDULEA MARIA4 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER5 6 STAVROSITU TĂNASE7 8 ZAIFU ADRIANA

17 STRADA MĂRULUI

DS 832 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 GOGA STERE SI TUCA2 GOGA ECATERINA3 4 ŢIŢU P NICOLAE 25 6 PEŢU GHE STERE

18. STRADA VIILOR

DS 845 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER2 NECULA VIOREL FLORIN SI GAVRILOIU NICOLETA LAMAITA 3 VAŞCU ENACHE4 5 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

19. STRADA OIŢELOR DS 583 ;DS 643

NUMAR NUME ŞI PRENUME1 FRAŞTELNI CALUDA2 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER3 MĂNZALĂ ZAHARIA4 MERGEANI D NICEA5 CALISPERA ELENA SI NICOLAE6 TOMA CONSTANTIN7 TĂNĂSILA ALEXANDRU8 ŞCHIOPU CONSTANTIN9 CALOIANU COSTEL

10 CARAIMAN ST IONEL11 HARALAMBIE DUMITRU12 BECIU VASILICĂ13 ROMANESCU LINA14 BECIU I GHEORGHE15 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER16 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER17 BECIU G IANCU SI ELENA18 19 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER20 21 BECIU MARIA

20. STRADA VICTORIEI DS 584 DS 585 DS 603

NUMAR NUME ŞI PRENUME1 BARBU MARIAN RADU2 NURCIU ST GHEORGHE3 ANGHEL DUMITRU4 FRAŞTELNI MARIA ,GRIGORIU SILVIA ,GAVRILA CORINA 5 PETRENCU NICU6 CĂTANA SERAFIM7 NURCIU TANTA SI STELUT8 LIPAN GHEORGHE9 RADU VASILE

10 GIGICĂ DUMITRU SI ALTII11 MORARIU TUDORA12 GAŞPAR FLORICA13 CRĂCIUN VASILICA14 15 GUŞU STELA MIHAELA16 17 BARBU OCTAVIAN18 19 BARBU GHE. ION20 21 PEPEL ILIE

21. STRADA AGRICULTORILOR DS 130

NUMAR NUME ŞI PRENUME1 ILIE MIHAI SI RADUCANU CRISTINA2 BAZBANELA GHEORGHE3 RAICIU I NICEA

4 SPONTE ST GHEORGHE5 SADÎCA M IANCU6 ŢIŢIU A CONSTANTIN7 SADÎCA MARIA8 PUNGARU MIHAI9 ŢIŢU A GHEORGHE

10 11 ŢIŢU N. ALEXE

22. STRADA AGRONOMULUI

DS 10 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 ŢIŢIU CONSTANTIN2 TITU ADAM/ MAICA COSTICA SI MARIA3 SC NINGEA SRL4 ŢIŢU STELIANA

23.STRADA ETERNITĂTII

DS 443 ; DS 378 ; DS 554 NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 ZICU N DINCĂ - TEREN LIBER2 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER3 CONSILIUL LOCAL - CIMITIR4 ZICU N DINCĂ5 INGEA VASILE6 ZICU GHE NICOLAE7 INGEA SIRMA8 PETRE ILIE9 INGEA ENACHE

10 PETRE CARMEN11 RADU DRAGOMIRA12 ANGHEL AURICA / PETRE MARIAN13 ZICU D NICOLAE14 MANAFU MARIAN15 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER16 MIŞIRELICU DIMA17 PUNGARU COSTEA18 MIŞIRELICU MIHAI19 STOIAN NICOLETA20 MIŞIRELICU TACHE21 PASCALE PASCALE22 TOMA ION23 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER24 SIMION ŞTEFANA25 OPRINA GHEORGHE26 27 ŢIŢU GHE VASILE

24. STRADA ATHOS DS 419

NUMAR NUME ŞI PRENUME1 RADA I CONSTANTIN2 NACIADIS ELENA3 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER

4 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER

25. STRADA PINDULUI DC 11 ( DS 400- DS 408; DS 681

NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 PEŢU GHE MIHAI2 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER3 ANGHEL J ION4 CONSILIUL LOCAL - STAŢIE POMPĂ APĂ 5 FILIMON EUGEN6 7 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER

26. STRADA MECANIZĂRII

NUMAR NUME ŞI PRENUME

1 ŢIŢU ADAM2 MAICA STERE3 BABAŞCU ION4 ŢIŢU GHEORGHE ( magazie)5 ŢIŢU GHEORGHE ( SC GAMALEX)6 INGEA STERIU7 8 ZICU DINCĂ9

10 INGEA MIHAI11 12 ŢIŢU VASILE13 14 CONSILIUL LOCAL TEREN LIBER

NOMENCLATORUL Privind denumirea strazilor pentru satul Randunica,

comuna Mihail Kogalniceanu Judetul Tulcea Nr crt

Denumirea strazii Delimitare De la ……….. Pana la…………

De la nr 1 la…… De la nr 2 la……

1 Strada Stadionului

Minea Marin Usain VasilicaMangulica Gheorghe Tepus Victoria

De la nr 1 la nr47A De la nr 2 la nr 10

2 Strada Meseriasilor

Stici George Costin Cioara Petre- PaulAilenii Ionel Tagirta Florea

De la nr 1 la nr 15De la nr 2 la nr 14

3 Strada Rozelor

Stici Ion teren Consiliul Local Flueraru Ghe Teodora teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 7De la nr 2 la nr 6

4 Strada Mica

Tofaleanu MarcelDogaru Constantin teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 1De la nr 2 la nr 4

5 Strada Mioarelor

Ilie N Pavel teren Consiliul Local Nedelcov Aurica Fluieraru Marin

De la nr 1 la nr 7De la nr 2 la nr 6

6 Strada Zootehniei

Dima Florica Craciun Maria/ teren Consiliul Local Craciun Maria/ teren Consiliul Local Lambru Vasile

De la nr 1 la nr 9 De la nr 2 la nr 4

7 Strada Salciilor

Gaina T Constantin Feleaga Valentina – locuinta Consiliul Local Suta Ion Godea Vasile/ teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 6

8 Strada Sperantei

Dima D Ion Curca Gheorghe/ locuinta Consiliul Local Barbu Niculina teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 3De la nr 2 la nr 6

9 Strada Derdelusului

Cretu Aurelian/ locuinta Paunescu Ion / locuinta Consiliul Local Consiliul Local Dumitru Domnica /locuinta Consiliul local – Feleaga Dragos

De la nr 1 la nr 3 De la nr 2 la nr 6

10 Strada Salcamilor

teren Consiliul Local teren Consiliul Local teren Consiliul Local Rosca Daniel

De la nr 1 la nr 33De la nr 2 la nr 6

11 Strada Lutariei

Vulpe Elena Gherghe Nicusor Vatui Alexandru Ion D Maria

De la nr 1 la nr 5 De la nr 2 la nr 10

12 Strada Plopului

Jurachi GheorgheUngureanu Emilia Oprina Gheorghe

De la nr 1 la nr 1De la nr 2 la nr 6

13 Strada Cismelei

Gaina T Ion Preda Ioana Grigore Margareta Baltes Ioana

De la nr 1 la nr 3 De la nr 2 la nr 6

14 Strada Scolii

Usain ConstantinDima Ilie Preda I Gheorghe

De la nr 1 la nr 1 De la nr 2 la nr 6

15 Strada Campului

teren Consiliul Local Craciun Mihai De la nr 1 la nr 9De la nr 2 la nr

16 Strada Rasaritului

Gherghe Ion/ locuinta Consiliul Local teren Consiliul Local Lepadatu Florin teren Consiliul Local

De la nr 1 la nr 23 De la nr 2 la nr 12

17 Strada Socului

Mocanu Violeta Dima Florica

De la nr 1 la nr De la nr 2 la nr 4

18 Strada Orizontului

Dima Ioana Badescu ElenaAnton Dumitru/ locuinta Consiliul Local Costache Marin

De la nr 1 la nr 3 De la nr 2 la nr 12

19 Strada Fierarilor

Andrei Sanda teren Consiliul Local Pantea Petruta Romulescu Elena

De la nr 1 la nr 7De la nr 2 la nr 4

20 Strada Gradinarilor

Ionita Nicolae teren Consiliul Local De la nr 1 la nr 5 De la nr 2 la nr

21 Strada Prigorilor

Marica Ion Ivan S Vasile – teren liber Fologea Mihaela /locuinta teren Consiliul Local Consiliul Local

De la nr 1 la nr 15De la nr 2 la nr 12

22 Strada preot Ion Bonjug

Negrea Tiberiu /locuinta teren Consiliul Local Consiliul Local Lungu Vasile Folostina Emilia

De la nr 1 la nr 9De la nr 2 la nr 14

23 Strada Eternitatii

Tagirta Fanel Gherghe PetreConsiliul Local –cimitir Dima Marian Sandu

De la nr 1 la nr 15De la nr 2 la nr 22

24 Strada Congaz

Consiliul Local- teren fotbal Ivanov RadaGosiu Stere Ianus Nicolae – teren liber

De la nr 1 la nr 45De la nr 2 la nr 72

CENTRALIZATORUL

CU DENUMIREA STRAZILOR IN LOCALITATEA RANDUNICA

1.STRADA STADIONULUI DS 79 ; DS 64B9 ; DS 650 ; DS 656

NUMAR NUME SI PRENUME 1 MINEA MARIN2 MANGULICA IONELA SI GHEORGHE 3 TAGIRTA D MARIN4 VOICU TUDORA5 ENACHESCU NICOLAE si RUGINA AURELIA `6 CONSILIUL LOCAL – TEREN LIBER7 CONSILIUL LOCAL – TEREN LIBER

2. STRADA MESERIASILOR DS 113 ; DS 129 ; DS 146

NUMAR NUME SI PRENUME 1 STICI GEORGE COSMIN2 AILENII IONEL3 BILEA MARIA LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 DAVID P GHEORGHE5 MARICA IONEL6 TAGIRTA DUMITRU7 TUNARU MARIN

8 TEPUS VICTORIA9 VASCANICI TUDORA

10 SC BIANCA DOR SRL 11 CONSILIUL LOCAL – TEREN LIBER12 13 NISTOR SORIN14 15 STICI T CONSTANTIN16 17 DOGARU ILIE18 19 DOGARU MARIA20 21 DOGARU MARIN22 23 VOICU TOADER - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 24 25 BABEI GHE NICOLAE26 27 STANCIUC IONUT COSMIN28 29 ROMULESCU NICOLAE - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 30 31 DIACONU DUMITRU si ZBENGHEA PAULINA 32 33 IVAN ANDREI34 35 RADU DOCHITA - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 36 37 IRIMIA ION - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 38 39 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 40 41 MOLDOVAN IOANA42 43 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 44 45 MARICA STEFAN - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 46 47 IVANOV BOGDAN

47 A USAIN VASILICA

8 TAGIRTA D VOICU9 STANCESCU CONSTANTIN

10 TAGIRTA D ION11 BALEA FLORIN LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 12 TAGARTA FLOREA SI ALTII13 BARBU N DUMITRU14 TAGIRTA FLOREA15 CIOARA PETRE PAUL

3. STRADA ROZELOR

DS 565 NUMAR NUME SI PRENUME

1 STICI ION2 FLUIERARU GHE. TEODORA3 RUGINA AURELIA - LILIANA4 FOLOSTINA NATALIA5 IVAN MARIN6 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 7 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

4.STRADA MICA

DS 19 NUMAR NUME SI PRENUME

1 TOFALEANU MARCEL2 DOGARU CONSTANTIN3 4 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

5. STRADA MIOARELOR

DS 62 NUMAR NUME SI PRENUME

1 ILIE N PAVEL2 NEDELCOV AURICA3 DIMA I GHEORGHE4 DIMA I GHEORGHE5 TAGARTA ELENA6 FLUERARU MARIN7 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

6. STRADA ZOOTEHNIEI DS 8

NUMAR NUME SI PRENUME1 DIMA FLORICA2 CRACIUN MARIA / TEREN CONSILIUL LOCAL 3 DIMA GHE ILIE4 LAMBRU VASILE5 DIMA NICOLAE SI PALADE IONELA6 7 DIMA GHE CONSTANTIN8 9 CRACIUN MARIA / TEREN CONSILIUL LOCAL

7. STRADA SALCIILOR DS – 190

NUMAR NUME SI PRENUME1 GAINA T CONSTANTIN SI CONSTANTINA 2 SUTA ION3 FELEAGA VALENTINA - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 PUTEANU COSTEL5 6 GODEA VASILE / TEREN CONSILIUL LOCAL

8. STRADA SPERANTEI

DS – 191 NUMAR

NUME SI PRENUME

1 DIMA D ION SI IULIANA2 BARBU NICULINA3 CURCA GHEORGHE - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 IONITA VIRGINIA5 6 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

9. STRADA DERDELUSULUI

DS – 503 NUMAR NUME SI PRENUME

1 CRETU AURELIAN - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 2 DUMITRU DOMNICA LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 3 PAUNESCU ION - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 BINGOL MEMET5 6 FELEAGA NICUSOR DRAGOS

10. STRADA SALCAMILOR

DS 324 ; DS 460 ; DS 741 NUMAR NUME SI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 2 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 3 DELCEA I PETRE / FOLOGEA MARIA 4 CRETU ION5 CIOACA MARIA6 ROSCA DANIEL7 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 8 9 IONITA VASILE

10 11 MORARU MIHAI SI AGIGHIOLEANU MARIA 12 13 ANTON ION14 15 UDREA IOANA16 17 TARGAN PARASCHIVA18 19 UDREA DUMITRA20

21 FIRULEASA GHEORGHE22 23 KONIG WILHELM24 25 STANCESCU ANICA26 27 IONITA P ION / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 28 29 OPRINA DUMITRU30 31 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 32 33 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

11. STRADA LUTARIEI

DS 305 NUMAR NUME SI PRENUME

1 VULPE ELENA2 VATUI ALEXANDRU3 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 4 DIMA D ILIE5 GHERGHE NICUSOR6 ION D MARIA7 8 CIOARA ADRIAN VASILE9

10 ION D MARIA

12. STRADA PLOPULUI DS 281; DS 273

NUMAR NUME SI PRENUME1 JURACHI GHEORGHE2 UNGUREANU EMILIA3 4 LAZAR PETRICA5 6 OPRINA GHEORGHE

13. STRADA CISMELEI

DS 253 NUMAR NUME SI PRENUME

1 GAINA T ION2 GRIGORE MARGARETA3 PREDA IOANA4 ANDREI MARIANA5 6 BALTES IOANA SI ALTII

14. STRADA SCOLII DS 219 ; DS 239 / 1

NUMAR NUME SI PRENUME1 USAIN CONSTANTIN2 DIMA A. ILIE3 4 PINTEA MARIA

5 6 PREDA I. GHEORGHE

15. STRADA CAMPULUI

DS 871 NUMAR NUME SI PRENUME

1 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 2 3 BUHAN MIHAI4 5 PRODAN NICOLAE6 7 SULTANOVICI CAROL8 9 CRACIUN MIHAI SI LETITIA

16. STRADA RASARITULUI

DS 380 ; DS 429 ; DS 406 NUMAR NUME SI PRENUME

1 GHERGHE ION - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 2 LEPADATU FLORIN MARIAN LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 3 CHELU CONSTANTIN4 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 5 CIOARA CONSTANTINA6 GOLOMAN LIVIU7 CIOARA AUREL8 NISTOROIU MARICEL9 DANILOV IRINA - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL

10 LUNGU GHE VIRGIL11 STICI VASILE12 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 13 BLOTEA ELENA14 15 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 16 17 STEREA CONSTANTIN CRISTIAN18 19 PAPADOPOL FLORICA20 21 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 22 23 AVRAM P. DUMITRU

17. STRADA SOCULUI

DS 336 NUMAR NUME SI PRENUME

1 2 MOCANU VIOLETA ANDREEA 3 4 DIMA FLORICA SI ALTII

18. STRADA ORIZONTULUI

DS 456; DS 722 NUMAR NUME SI PRENUME

1 DIMA IOANA2 ANTON DUMITRU - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 3 BADESCU GHEORGHE4 UNGUREANU IOANA5 6 CRACIUN ANGHEL7 8 ROSU MARIANA SI DANIEL9

10 MOROSAN AURORA - LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 11 12 COSTACHE MARIN

19. STRADA FIERARILOR

DS 762 NUMAR NUME SI PRENUME

1 ANDREI SANDA2 PANTEA PETRUTA3 DIMA NICU / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 ROMULESCU ELENA5 TOMA GHE ION6 7 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

20. STRADA GRADINARILOR

DS 801 NUMAR NUME SI PRENUME

1 IONITA NICOLAE2 3 IONITA NICOLAE4 5 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

21. STRADA PRIGORILOR

DS 778; DS 799 NUMAR NUME SI PPRENUME

1 MARICA N. ION2 FOLOGEA MIHAELA RADITA / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 3 OPRINA DUMITRU / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 4 ANDREI PETRE5 PUTEANU PETRICA6 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 7 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 8 SC MARA RENARD SRL9 ILIE VICTORIA

10 GHIBAN ALEXANDRU11 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 12 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 13 ANDREI FLORICA -TEREN LIBER14 15 IVAN S VASILE - TEREN LIBER

22.STRADA preot ION BONJUG

DS 831; DS 860 ;DS 887 NUMAR NUME SI PRENUME

1 NEGREA TIBERIU / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 2 LUNGU VASILE3 CRETU MIRCEA4 ROMULESCU GHEORGHITA SI ALTII 5 FIRULEASA GHEORGHITA6 BILEA DUMITRA7 PAU I MARINEL8 DIMA ELENA9 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER

10 SUTA FLOREA11 12 FOLOSTINA I. IOANA13 14 FOLOSTINA EMILIA

23. STRADA ETERNITATII

DS 925; DS 926 ;DS 946 ;DS 947 ;DS 951 NUMAR NUME SI PRENUME

1 TAGIRTA FANEL2 CONSILIUL LOCAL - CIMITIR3 LABOAIE VASILE4 AVRAMESCU GHEORGHITA5 GAINA NICOLAE6 CRACIUN ECATERINA SI ALTII7 GAINA MARINEL / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 8 PUTEANU ANTON9 DOGARU ELISABETA

10 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 11 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 12 PUTEANU VASILE13 PAU I VINTILA/ LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 14 KONIG WILHELM15 GHERGHE PETRE16 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 17 18 DIACONU CONSTANTIN19 20 DIMA C ELENA21 22 DIMA MARIAN SANDU

24. STRADA CONGAZ DC 10 ;DS 170 ;DS 174 ; DS 473 ; DS 547 ;DS 683 ;DS 684 ;DS 705 DS 717 DS 719 ; DS 721

NUMAR NUME SI PRENUME 1 CONSILIUL LOCAL – TEREN FOTBAL 2 GOSIU STERE3 DOGARU IONELA - LUMINITA4 SC PMG PETCOM SRL5 BALEA IULIAN6 MOTEA MIRCEA7 VOICU LUMINITA GABRIELA8 NEDELCU9 GRIGORE N. ION`

10 DIMA D. ION11 CONSILIUL LOCAL - STAIE POMPA APA 12 DIMA GHEORGHITA13 IVANOV DUMITRU14 MARICA GHEORGHITA15 PREDA C. ION16 TAGIRTA MARANDA17 BILEA I MARIAN18 MINEA LENUTA19 RADUT CONSTANTIN / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 20 DIMA GHE ILIE21 CONSILIUL LOCAL – CASA AGRONOMULUI 22 MARICA MARIAN / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 23 CRACIUN MARIA / TEREN CONSILIUL LOCAL 24 BOLBOCEANU EUGENIA25 SC DRAGOMAR COMP – RESTAURANT / TEREN CONSILIUL LOCAL26 SULTANOVICI AUREL27 CERNEGA AURELIA / LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 28 DIMA VICTORIA29 BARBU CONSTANTIN30 CRACIUN GHE ILIE31 STANCESCU RADU32 CRACIUN MARIA33 MARICA MIHAI SI NICOLETA BIANCA 34 CONSILIUL LOCAL SCOALA GENERALA 35 RAICU PETRE36 STEFAN VASILE – TEREN LIBER 37 BILEA CONSTANTINA38 SANDU DUMITRU39 CONSILIUL LOCAL - TEREN LIBER 40 MILU ELENA41 IRIMIA V IOANA/ LOCUINTA CONSILIUL LOCAL 42 BIANCA DOR - MAGAZIN43 BILEA N DUMITRU44 CONSILIUL LOCAL – CAMIN CULTURAL 45 IVANOV RADA46 MIUTA ELENA47 48 NITOIU LILIANA49 50 MARACINE MARIA51 52 SULTANOVICI VALERIU53 54 FOTA ION

54 A FOTA AURELIAN IONUT54 B DEACU AUREL55 56 IVANOV AURICA,PARASCHIVOIU IOAN SI FLOREA 57 58 BISERICA RANDUNICA59 60 OPRINA MARIA61

62 DELCIA DUMITRU SI GEORGETA 63 64 BALEA LENUTA LACRAMIOARA65 66 DOGARU C GHEORGHE67 68 CONSILIUL LOCAL – TEREN LIBER 69 70 MAXIM MARIA71 72 IANUS NICOLAE SI ENUSI CONSTANTIN– TEREN LIBER