Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

45
ANEXA 1 NOMENCLATORUL GRADELOR DE COMPLEXITATE CA U Z E P E NA LE CATEGORIA COMPLEXITATEA INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNI DE RĂZBOI Articolul 135. Genocidul 10 Articolul 135 1 . Infracţiuni împotriva umanităţii 10 Articolul 136. Ecocidul 10 Articolul 137. Tratamente inumane 10 Articolul 137 1 . Infracţiuni de război împotriva proprietăţii şi altor drepturi 10 Articolul 137 2 . Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului 10 Articolul 137 3 . Utilizarea de metode interzise de purtare a războiului 10 Articolul 137 4 . Utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept internaţional umanitar 8 Articolul 138.Darea sau executarea unui ordin vădit ilegal. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit 8 Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului 10 Articolul 140. Propaganda războiului 10 Articolul 140 1 .Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă 10 Articolul 141. Activitatea mercenarilor 9 Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională 8 Articolul 144. Clonarea 8 INFRACŢIUNI CONTRAVIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI Articolul 145. Omorul intenţionat 9 Articolul 146. Omorul săvîrşit în stare de afect 9 Articolul 147. Pruncuciderea 8 Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia) 7

description

Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Transcript of Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Page 1: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

ANEXA 1NOMENCLATORUL GRADELOR DE COMPLEXITATE

CA U Z E P E NA LE

CATEGORIA COMPLEXITATEAINFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNI DE

RĂZBOIArticolul 135. Genocidul 10

Articolul 1351. Infracţiuni împotriva umanităţii 10

Articolul 136. Ecocidul 10

Articolul 137. Tratamente inumane 10

Articolul 1371. Infracţiuni de război împotriva proprietăţii şi altor drepturi

10

Articolul 1372. Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului 10

Articolul 1373. Utilizarea de metode interzise de purtare a războiului 10

Articolul 1374. Utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept internaţional umanitar

8

Articolul 138.Darea sau executarea unui ordin vădit ilegal. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit

8

Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului 10

Articolul 140. Propaganda războiului 10

Articolul 1401.Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă

10

Articolul 141. Activitatea mercenarilor 9

Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională

8

Articolul 144. Clonarea 8INFRACŢIUNI CONTRAVIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI

Articolul 145. Omorul intenţionat 9

Articolul 146. Omorul săvîrşit în stare de afect 9

Articolul 147. Pruncuciderea 8

Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia) 7

Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă 7

Articolul 150. Determinarea la sinucidere 8

Articolul 151.Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

9

Articolul152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii

8

Articolul 155. Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

7

Articolul 156.Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect

7

Articolul 157.Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă

7

Articolul 158. Constrîngerea persoanei la prelevarea organelor sau 8

Page 2: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

ţesuturilorArticolul 159. Provocarea ilegală a avortului 6

Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale 6

Articolul 161. Efectuarea fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul pacientei

6

Articolul 162. Neacordarea de ajutorunui bolnav 6

Articolul 163. Lăsarea în primejdie 5INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII, CINSTEI ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI

Articolul 164. Răpirea unei persoane 9

Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele apropiate 8

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane 10

Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate 8

Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 8

Articolul 167. Sclavia şi condiţiile similare sclaviei 8

Articolul 168. Munca forţată 7

Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică 5INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

Articolul 171. Violul 9

Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual 8

Articolul 173. Hărţuirea sexuală 8

Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani

8

Articolul 175. Acţiuni perverse 8

Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale 9INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE MUNCĂ ŞI ALTOR

DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILORArticolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor 5

Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale 5

Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenţei 5

Articolul 179. Violarea de domiciliu 6

Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie

4

Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau intimidarea pentru critică

6

Articolul 1802. Cenzura 6

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale

4

Articolul 1811. Coruperea alegătorilor 6

Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării 6

Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii 7

Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor 4

Articolul 185. Atentarea la persoană şi la drepturile cetăţenilor sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase

5

Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 5

Page 3: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

4

Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale

4

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Articolul 186. Furtul 5

Articolul 187. Jaful 6

Articolul 188. Tîlhăria 7

Articolul 189. Şantajul 8

Articolul 190. Escrocheria 7

Articolul 191. Delapidarea averii străine 7

Articolul 192. Pungăşia 6

Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport 5

Articolul 1922. Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune

4

Articolul 193. Tulburarea de posesie 4

Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice,termice sau a gazelor naturale

4

Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere

6

Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor 5

Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală

5

INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR

Articolul 201. Incestul 8

Articolul 2011. Violenţa în familie 6

Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei 4

Articolul 205. Abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţiacopiilor

5

Articolul 206. Traficul de copii 9

Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară 8

Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale

8

Articolul 2081. Pornografia infantilă 8

Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil 8

Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri,medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant

7

INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII SOCIALE

Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice 5

Articolul 212. Contaminarea cu maladia SIDA 5

Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale

4

Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinii sau a activităţiifarmaceutice

4

Articolul 2141. Producerea sau comercializarea medicamentelorcontrafăcute

4

Page 4: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice 5

Articolul 216. Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor

6

Articolul 217. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice,psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare

5

Articolul 2171. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare

7

Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor

7

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor

7

Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcoticesau psihotrope

5

Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumuluiilegal de substanţe narcotice, psihotrope sau analoage ale acestora

5

Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora

5

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope

5

Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope

7

Articolul 220. Proxenetismul 6

Articolul 221. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi cultură

4

Articolul 222. Profanarea mormintelor 4INFRACŢIUNI ECOLOGICE

Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice 4

Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice

5

Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată dedate neautentice despre poluarea mediului

4

Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice

4

Articolul 227. Poluarea solului 4

Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţiea subsolului 4

Articolul 229. Poluarea apei 4

Articolul 230. Poluarea aerului 4

Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere 4

Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere 4

Articolul 233. Vînatul ilegal 4

Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor

4

Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a 4

Page 5: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

fondului ariilor naturale protejate de statINFRACŢIUNI ECONOMICE

Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false

8

Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false

8

Articolul 238. Dobîndirea creditului prin înşelăciune 5

Articolul 239.Încălcarea regulilor de creditare 4

Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat

5

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător 4

Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare 8

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător 4

Articolul 2421. Manipularea unui eveniment 6

Articolul 2422. Pariurile aranjate 6

Articolul 243. Spălarea banilor 7

Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor

6

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice 6

Articolul 245. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare 5

Articolul 2451. Abuzurile în activitatea participanţilor la piaţavalorilor mobiliare

5

Articolul 2452.Încălcarea legislaţiei la efectuarea înscrierilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare

5

Articolul 246. Limitarea concurenţei libere 5

Articolul 2461. Concurenţa neloială 5

Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor 5

Articolul 247.Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei

5

Articolul 248. Contrabanda 8

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale 7

Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz

6

Articolul 251. Însuşirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuireabunurilor sechestrate sau confiscate

5

Articolul 252. Insolvabilitatea intenţionată 5

Articolul 253. Insolvabilitatea fictivă 5

Articolul 255. Înşelarea clienţilor 4

Articolul 256. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei

4

Articolul 257. Executarea necalitativă a construcţiilor 5

Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare, reparaţii şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc delocuit

5

INFRACŢIUNI INFORMATICE ŞI INFRACŢIUNIÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR

Page 6: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată 4

Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punereailegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program

4

Articolul 2601. Interceptarea ilegală a unei transmisii de dateinformatice

4

Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într- un sistem informatic

5

Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic 5

Articolul 2604. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare

5

Articolul 2605. Falsul informatic 5

Articolul 2606. Frauda informatică 5

Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate a sistemuluiinformatic

5

Articolul 2611. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile detelecomunicaţii

4

INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor 6

Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau deexploatarea transportului feroviar, naval sau aerian

6

Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport

6

Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

4

Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite

4

Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier 4

Articolul 267. Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian ori punerea lor în exploatare cu defecte tehnice

5

Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport

4

Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei

4

Articolul 270. Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului 4

Articolul 271. Blocarea intenţionată a arterelor de transport 5

Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar,naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu

5

Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale

7

Articolul 276. Falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor

4

INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE ŞI A ORDINII PUBLICE

Articolul 278. Actul terorist 10

Articolul 2781.Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui 10

Page 7: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letalArticolul 279. Finanţarea terorismului 10

Articolul 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea altui suport înscop terorist

10

Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau justificarea publică aterorismului

9

Articolul 280. Luarea de ostatici 9

Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despreactul de terorism

6

Articolul 282. Organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale sauparticiparea la ea

7

Articolul 283. Banditismul 10

Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale 10

Articolul 285. Dezordini de masă 9

Articolul 286. Acţiunile care dezorganizează activitateapenitenciarelor

10

Articolul 287. Huliganismul 7

Articolul 288. Vandalismul 6

Articolul 289. Pirateria 8

Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contrasecurităţii aeroporturilor

7

Articolul 2892. Infracţiuni contra securităţii transportului naval 7

Articolul 2893. Infracţiuni contra securităţii platformelor fixe 6

Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, reparareasau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor

5

Articolul 291. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor 4

Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive

5

Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosirea substanţelor uşor inflamabile sau corozive

5

Articolul 295. Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii

6

Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare

7

Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare 8

Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor 5

Articolul 297. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile

4

Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelorenergetice

4

Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere

5

Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate în întreprinderilesau secţiile supuse pericolului exploziei

5

Page 8: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal

6

Articolul 302. Organizarea cerşetoriei 6INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI

Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală 5

Articolul 306. Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a uneipersoane nevinovate

7

Articolul 307. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii

7

Articolul 308. Reţinerea sau arestarea ilegală 6

Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii 7

Articolul 3091. Tortura 8

Articolul 310. Falsificarea probelor 7

Articolul 311. Denunţarea falsă 6

Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă

5

Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii

4

Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte

5

Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale 4

Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile de securitate aplicate faţă de judecător şi participanţii la procesul penal

5

Articolul 317. Evadarea din locurile de deţinere 4

Articolul 318. Înlesnirea evadării 4

Articolul 319. Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare 4

Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată 6

Articolul 321. Nesupunerea prin violenţă cerinţelor administraţieipenitenciarului

5

Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în penitenciare

4

Articolul 323. Favorizarea infracţiunii 5INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFĂŞURĂRI

A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂArticolul 324. Corupere pasivă 8

Articolul 325. Coruperea activă 8

Articolul 326. Traficul de influenţă 8

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 8

Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu 8

Articolul 329. Neglijenţa în serviciu 6

Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţialitate a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate

5

Articolul 332. Falsul în acte publice 4INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT

Articolul 333. Luarea de mită 8

Page 9: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 334. Darea de mită 8

Articolul 335. Abuzul de serviciu 8

Articolul 3351. Falsul în documente contabile 8INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE STAT

Articolul 337. Trădarea de Patrie 8

Articolul 338. Spionajul 10

Articolul 339. Uzurparea puterii de stat 10

Articolul 340. Rebeliunea armată 10

Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova

8

Articolul 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului

10

Articolul 343. Diversiunea 10

Articolul 344. Divulgarea secretului de stat 8

Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat 5

Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase

7

Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat 6

Articolul 349. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească

6

Articolul 351. Uzurparea de calităţi oficiale 5

Articolul 352. Samavolnicia 5

Articolul 3521. Falsul în declaraţii 4

Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi

4

Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare 4

Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini obligaţiile serviciului de alternativă

4

Articolul 356. Eschivarea pe timp de război de la îndeplinirea prestaţiilor 5

Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război

5

Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale 4

Articolul 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor

4

Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false

4

Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei de stat 4

Articolul 3621. Organizarea migraţiei ilegale 6

Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor Crucii Roşii 4INFRACŢIUNI MILITARE

Articolul 364. Neexecutarea intenţionată a ordinului 4

Articolul 365. Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea obligaţiilor de serviciu

5

Page 10: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 366. Insultarea militarului 4

Articolul 367. Ameninţarea militarului 4

Articolul 368. Acte de violenţă săvîrşite asupra militarului 4

Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari, dacă între ei nu există raporturi de subordonare

4

Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere sau inacţiuneala exercitarea puterii

5

Articolul 371. Dezertarea 4

Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar 4

Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a substanţelor şi obiectelor ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur

5

Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă 4

Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă(de luptă) al trupelor militare

5

Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern 4

Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la menţinerea ordinii publice şi la asigurarea securităţii publice

4

Articolul 378. Atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar 4

Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată apatrimoniului militar

5

Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă apatrimoniului militar

5

Articolul 381. Risipirea sau pierderea patrimoniului militar 5

Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatarea maşinilor

4

Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor 5

Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigaţie 5

Articolul 385. Predarea sau lăsarea mijloacelor de războiinamicului

4

Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona cu arma

5

Articolul 387. Predarea de bună-voie în prizonierat 5

Articolul 388. Acţiunile criminale ale militarilor aflaţi înprizonierat

5

Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni (art. 84 CP) 2

Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe (art. 85 CP) 2

Cerere de strămutare 2

Conflict de competenţă 2

Recuzarea 2

Abţinerea 2

Reabilitarea 7

MATERIALE EXAMINATE DE JUDECĂTORUL DE INSTRUCŢIE

CATEGORIA COMPLEXITATEA

Page 11: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Plângerile împotriva acţiunilor organelor de urmărire penală şi a organelor care exercită activitatea operativă de investigaţie

6

Limitarea inviolabilităţii persoanei 4Limitarea inviolabilităţii domiciliului 4Limitarea secretului corespondenţei 3Limitarea secretului convorbirilor telefonice 3Limitarea secretului comunicărilor telegrafice 3Limitarea secretului altor comunicări 3Percheziţia 4Cercetarea la faţa locului 4Efectuarea silită a examinării corporale 4Internarea persoanei într-o instituţie medicală pentru efectuarea expertizei 5Luarea de probe pentru cercetare comparativă 3Amânarea înştiinţării rudelor despre reţinerea persoanei pînă la 12 ore 2Aplicarea amenzii judiciare 3Punerea bunurilor sub sechestru 3Cercetarea domiciliului 3Instalarea aparatelor audio şi video, de fotografiat, de filmat etc. 3Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice 3Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri 4Controlul comunicărilor telegrafice şi a altor convorbiri 5Culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii 5Emiterea mandatului de arestare 6Aplicarea arestării preventive 6Aplicarea arestării de domiciliu 6Prelungirea termenului arestului preventiv 6Prelungirea termenului arestului la domiciliu 6Liberarea provizorie sub controlul judiciar a persoanei deţinute 5Liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute 5Ridicarea provizorie a permisului de conducere 4Demersurile procurorului despre liberarea de răspundere penală 6Ridicarea obiectelor şi documentelor 3Sechestrarea corespondenţei 3Suspendarea provizorie din funcţie 4Recunoaşterea şi punerea în executarea sentinţelor altor state 3Executarea pedepselor penale 4Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen (art. 91 CP) 5Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani (art. 96 CP)

5

Extrădarea 5Acceptarea transferului condamnatului din penitenciarele străine în penitenciarele RM

2

Page 12: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

CA U Z E C O N T R A V E N ŢIO NA LE

CATEGORIA COMPLEXITATEACONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE, DE MUNCĂ ŞI LA

ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZICEArticolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral 2

Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public

2

Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului electoral 2

Articolul 50. Afişajul electoral neautorizat 1

Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi 1

Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării

1

Articol l 53. Încălcarea legislaţiei electorale de către membrii organului electoral

2

Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase 1

Articolul 541. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi 2

Articolul 542. Încălcarea egalităţii în domeniul muncii 2

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă

3

Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate 2

Articolul 56. Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

2

Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilorşi de efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie

1

Articolul 58. Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atragerea minorului la munci care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui

2

Articolul 59. Eschivarea de la negocieri asupra încheierii contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de încheiere a acestuia

1

Articolul 60. Refuzul neîntemeiat de a încheia contract colectiv de muncă 1

Articolul 61. Împiedicarea exercitării dreptului de întemeiere a sindicatelor şi de afiliere lor

1

Articolul 62. Tăinuirea circumstanţelor care împiedică încheierea căsătoriei 1

Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului

1

Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l educa

1

Articolul 65. Necomunicarea despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului

1

Articolul 651. Discriminarea în domeniul învăţămîntului 2

Articolul 66. Încălcarea regulilor înfierii, instituirii tutelei(curatelei) asupra copiilor rămaşi fără îngrijire părintească

2

Articolul 67. Încălcarea legislaţiei privind întrunirile 1

Articolul 68. Constrîngerea sau împiedicarea de a participa la grevă 1

Articolul 69. Injuria 2

Page 13: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 70. Calomnia 2

Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare

2

Articolul 711. Discriminarea privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului

3

Articolul 712. Împiedicarea activităţii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

2

Articolul 72. Împiedicarea ilegală a accesului la documentele din Fondul arhivistic

1

Articolul 73. Încălcarea modului de predare a exemplarelor depozitului legal, distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii

1

Articolul 74. Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire a monumentelor de istorie şi de cultură

2

Articolul 741. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

3

Articolul 742. Refuzul de a furniza informaţii sau împiedicarea accesului personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

2

Articolul 743. Neîndeplinirea deciziilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

2

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ

Articolul 75. Divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane(HIV) ce provoacă maladia SIDA

1

Articolul 76. Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sau încălcarea regimului prescris

1

Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii medicale şi farmaceutice 2

Articolul 771. Nerespectarea angajamentelor privind asigurarea instituţiei medico-sanitare cu medicamente

2

Articolul 78. Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale 3

Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge 1

Articolul 80. Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice

1

Articolul 801. Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare interzise preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare sau în apropierea acestora

3

Articolul 81. Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără calificarea necesară în materie de igienă

1

Articolul 82. Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare

1

Articolul 83. Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare

1

Articolul 84. Producerea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea de produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului

2

Page 14: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 85. Procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici ori consumarea unor astfel de substanţe fără prescripţia medicului

1

Articolul 86. Neadoptarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei semănăturilor de plante ce conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope

1

Articolul 87. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope

1

Articolul 88. Aducerea minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

2

Articolul 89. Practicarea prostituţiei 1

Articolul 90. Producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice

2

Articolul 901. Activităţi publice cu impact negativ asupra minorilor 2

Articolul 91. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în locuri interzise, comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice

2

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE REALE

Articolul 92. Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil 1

Articolul 93. Încălcarea legislaţiei privind geodezia, cartografia şi topografia 2

Articolul 94. Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile

2

Articolul 95. Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltareşi transportarea lemnului, de recoltare a răşinii

1

Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 2

Articolul 97. Utilizarea ilegală a mărcii 2

Articolul 971. Utilizarea ilegală a denumirii de origine a produsului şi a indicaţiei geografice

2

Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false ori înşelătoare

1

Articolul 99. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului brevetului de invenţie sau al titularului modelului de utilitate

1

Articolul 100. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului de drept asupra desenului sau modelului industrial

1

Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului brevetului pentru soi de plantă

1

Articolul 102. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului topografiei circuitului integrat

1

Articolul 103. Încălcarea drepturilor de autor asupra invenţiei, topografiei circuitului integrat sau desenului/modelului industrial

2

Articolul 104. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine 1

Articolul 105. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului 1

Articolul 106. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere

1

Articolul 107. Obţinerea sau divulgarea informaţiilor care constituie secret comercial, bancar sau fiscal

1

Articolul 108. Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de gaze

2

Page 15: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

Articolul 109.Încălcarea regimului de protecţie a apelor 2

Articolul 110.Încălcarea regulilor de folosire a apei 1

Articolul 111. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a paratelor de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor

2

Articolul 112. Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor

2

Articolul 113. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii economice în zonele de protecţie a apelor

1

Articolul 114. Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit

1

Articolul 115. Degradarea terenurilor, falsificarea informaţiei despre starea şi folosirea lor

1

Articolul 116. Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului

2

Articolul 117. Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinaţiei

1

Articolul 118. Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenirea altor procese care deteriorează starea solului

1

Articolul 119. Încălcareamodului de protecţieşi de folosireasubsolului 2

Articolul 120. Decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului superior de sol fertil

2

Articolul 121. Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor sau cerinţelor prevăzute de legislaţie

1

Articolul 122. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor 1

Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului tînăr provenit prin regenerare naturală, a seminţişului natural şi preexistent

1

Articolul 124. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice

1

Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite

1

Articolul 126. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare din păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile fondului forestier

1

Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a obiectelor fondului forestier 1

Articolul 128. Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic

2

Articolul 129. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a locurilor de vieţuire a faunei

2

Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile fondului forestier sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic privind amplasarea lor

1

Articolul 131. Încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţii în apicultură

1

Articolul 132. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a semnelor de restricţie, a indicatoarelor de amenajament silvic, a barierelor şi parapetelor,

1

Page 16: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

a obiectelor de agitaţie şi informaţie vizualăArticolul 133. Darea în exploatare a obiectivelor de producţie fără instalaţiile de prevenireaimpactului negativ asupra pădurilor

2

Articolul 134. Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile verzi pentru defrişare,construcţie de clădiri administrative, depozite şi alte obiective

1

Articolul 135. Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier, în spaţiile verzi din afara drumurilor publice şi în locuri interzise

1

Articolul 136. Încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice

1

Articolul 137. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice

2

Articolul 138. Încălcarea modului stabilit de creare şi de folosire a colecţiilor zoologice

1

Articolul 139. Încălcarea modului de folosire a regnului animal în rezervaţiile naturale şi în alte arii naturale protejate de stat

2

Articolul 140. Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)

2

Articolul 141. Încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat

1

Articolul 142. Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de export al lemnului

1

Articolul 143. Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului 1

Articolul 144. Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, la punerea în funcţiune, la exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective

3

Articolul 145. Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentare a informaţiei despre starea mediului

1

Articolul 146. Nefolosirea instalaţiilor pentru purificarea de poluanţi şi controlul emisiilor în atmosferă, pentru epurarea apelor uzate

1

Articolul 147. Depăşire a normativelor gradului admisibil de acţiune dăunătoare asupra mediului şi emisia depoluanţi fără autorizaţie

2

Articolul 148. Încălcarea regimului şi modului de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

2

Articolul 149. Poluarea mediului cu cauzarea de prejudicii 2

Articolul 150. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe şi amestecuri nocive

2

Articolul 151. Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică 1

Articolul 152. Darea în exploatare a vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emiterea zgomotului

2

Articolul 153. Exploatarea vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emiterea zgomotului

2

Articolul 154. Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor 2

Articolul 155. Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a substanţelor radioactive, a preparatelor biologice, chimice şi a

2

Page 17: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

altor substanţe toxiceArticolul 1551. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţilor nucleare şi radiologice

3

Articolul 156. Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului

2

Articolul 157. Cruzimea faţă de animale 2

Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale

1

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI, CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI COMUNALE, LOCUINŢELOR ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI

Articolul 159. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor

3

Articolul 160. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la păstrarea, transportul, folosirea şi evidenţa materialelor explozive

3

Articolul 161. Deconectarea neautorizată a energiei electrice 1

Articolul 162. Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele electrice cu tensiune pînă la 1000 de volţi

2

Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice cu tensiune peste 1000 de volţi

3

Articolul 164. Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor

1

Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la echipamentele de măsurare 1

Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor ce funcţionează cu gaze 1

Articolul 167. Deteriorarea intenţionată a gazoductelor la efectuarea de lucrări 2

Articolul 168. Încălcarea legislaţiei în zona de protecţie a gazoductelor magistrale

2

Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţilor licenţiate în domeniul energetic

2

Articolul 170. Conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare

1

Articolul 171. Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare la efectuarea de lucrări

1

Articolul 172. Încălcarea regulilor privind zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare

1

Articolul 173. Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă şi de la sistemul de canalizare

1

Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a aparatelor de evidenţă a consumului de apă potabilă şi a volumului de apă uzată evacuată

2

Articolul 175. Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă potabilă şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare

1

Articolul 176. Neasigurarea accesului liberal reprezentantului prestatorului de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici

1

Articolul 177. Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii 3

Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire acaselor cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole

2

Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente

2

Page 18: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 180. Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe 2

Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale

1

Articolul 182. Vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor

1

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI SANITAR-VETERINAR

Articolul 183. Daunele provocate semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei de culturi agricole

2

Articolul 184. Încălcarea normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor

2

Articolul 185. Producerea şi/sau comercializarea neautorizată sau fără documentele respective a materialului de înmulţire şi săditor pomicol, viticol şi bacifer, falsificarea lui

2

Articolul 186. Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material săditor necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate

2

Articolul 187. Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere 1

Articolul 188. Nerespectare a regimului fitosanitar şi de carantină, încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifereArticolul 189. Neexecutarea măsurilor obligatorii de combatere a organismelor dăunătoare sau încălcarea regulilor de efectuare a unor astfel de măsuri

2

Articolul 190. Scoaterea materialelor din punctele de frontieră fără control de carantină şi fără tratare

1

Articolul 191. Împiedicarea specialiştilor din Agenţia Fitosanitară de a exercita supravegherea şi controlul fitosanitar

1

Articolul 192. Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilorde viţă-de-vie

1

Articolul 193. Producerea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător normelor tehnice

1

Articolul 194. Încălcarea modului stabilit de înfiinţare a plantaţiilor viticole 2

Articolul 195. Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole

2

Articolul 196. Încălcarea regulilor şi normelor sanitar-veterinare 1CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI

Articolul 197. Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri 2

Articolul 1971. Transportarea ilegală a călătorilor 2

Articolul 198. Încălcarea regulilor de securitate în transportul feroviar 1

Articolul 199. Încălcarea regulilor de navigaţie 1

Articolul 200. Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase, de mare gabarit sau supragrele

2

Articolul 201. Încălcarea regulilor de asigurare a integrităţii încărcăturilor 1

Articolul 202. Deteriorarea intenţionată a transportului în comun şi a echipamentului interior

1

Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită a pasagerilor în transporturi 1

Articolul 204. Călătoria fără bilet 1

Articolul 205. Falsificarea biletelor şi tichetelor şi/sau comercializarea 1

Page 19: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

biletelor şi tichetelor falseArticolul 206. Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor, de folosire a navelor şi a debarcaderelor

2

Articolul 207. Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, a navelor cu încălcarea regulilor de exploatare

2

Articolul 208. Încălcarea regulilor de securitate a zborurilor 2

Articolul 209. Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu

2

Articolul 210. Încălcarea regulilor de conduită în aeronavă 1

Articolul 211. Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice 2

Articolul 212. Încălcarea regulilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale

2

Articolul 213. Încălcarea reglementărilor referitoare la procedura de deservire la sola a eronavelor

2

Articolul 214. Încălcarea regulilor de autorizare a personalului aeronautic 2

Articolul 215. Încălcarea normelor de evidenţă a timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic

2

Articolul 216. Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei

2

Articolul 217. Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrarea aeronavei

2

Articolul 218. Împiedicarea accesului la documentele referitoare la aeronavele exploatate

1

Articolul 219. Încălcarea cerinţelor de asigurare în transportul aerian 1

Articolul 220. Neinformarea intenţionată a autorităţilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice

1

Articolul221.Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a maşinilor autopropulsate şi a regulilor de securitate tehnică

2

Articolul 222. Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale

3

Articolul 223. Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere

1

Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor de către vehicule 1

Articolul 225. Blocarea intenţionată a arterelor de transport 1

Articolul 226. Încălcarea regulilor de protecţie a benzii de separaţie şi a regulilor de folosire a terenurilor din zona de protecţie a drumului

1

Articolul 227. Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor

1

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor 1

Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

1

Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducere a unui vehicul fără un astfel de număr

1

Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

1

Page 20: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau vinieta

2

Articolul 233. Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

3

Articolul 234.Necomunicarea identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului

1

Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

1

Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum

1

Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel

1

Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire şi neacordare a priorităţii pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier

2

Articolul 239. Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale 1

Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

2

Articolul 241. Neîndeplinirea indicaţie ilegale de oprire a vehiculului şi de acordare vehiculelor a priorităţii de trecere

2

Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de leziuni corporale uşoare

3

Articolul243. Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier 1

Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulaţie

2

Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră

2

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE, COMUNICAŢIILOR POŞTALE ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

Articolul 246. Furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice, de comunicaţii poştale sau de tehnologie a informaţiei

2

Articolul 247. Nerespectarea condiţiilor de autorizare generală 1

Articolul 248. Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare

1

Articolul 249. Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare

1

Articolul 250. Nerespectarea reglementărilor şi a normelor tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei

2

Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi liniilor de comunicaţii electronice

2

Articolul 252. Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate la reţelele de comunicaţii electronice

1

Articolul 253. Refuzul neîntemeiat al furnizorului autorizat de reţele sau de servicii de a conecta la reţele sau la servicii un alt furnizor autorizat de reţele sau de servicii

2

Articolul 254. Executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice 2

Page 21: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

sau poştale fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti privind executarea acestor lucrăriArticolul 255. Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de comunicaţii electroniceşi poştale

2

Articolul 256. Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate

1

Articolul 257. Confecţionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bună-ştiinţă de mărci poştale false, de clişee ale maşinilor de francare sau de sigilii poştale

1

Articolul 258. Predarea spre expediere a obiectelor care prezintă pericol sau a obiectelor cu caracter obscen

2

Articolul 259. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei

2

Articolul 260. Discriminarea la prestarea serviciilor publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei

2

Articolul 261. Proiectarea sau producerea fără scop de comercializare, de ţinerea sau utilizarea ilegală a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei

2

Articolul 262. Încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, nerespectarea altor condiţii de licenţiere

2

CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA VAMALĂ ŞI VALORILE MOBILIARE

Articolul 263. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător 2

Articolul 2631. Organizarea de structuri financiare ilegale 3

Articolul 264. Participarea ilegală a funcţionarului public la activitatea de întreprinzător

2

Articolul 265. Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale

2

Articolul 266. Încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

1

Articolul 2661. Încălcarea regulilor de gestionare a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

2

Articolul 267. Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată

1

Articolul 268. Atribuirea ilegală de proprietăţi profilactice, curative produselor 2

Articolul 269. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau după expirarea acestei date

1

Articolul 270. Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de produse alimentare

1

Articolul 271. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care a fost decisă fortificarea, dar care nu au fost fortificate

1

Articolul 272. Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare şi de desfacere a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat

1

Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ 1

Articolul 274. Încălcarea regulilor de comerţ în piaţă 1

Articolul 275. Neasigurarea respectării cerinţelor actelor normative ce reglementează comerţul în pieţe

2

Articolul 276. Neasigurarea trasabilităţii 1

Page 22: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 277. Încălcarea legislaţiei în domeniul pieţei produselor petroliere 2

Articolul278. Încălcarea cerinţelor legale privind interesele economice ale consumatorilor

2

Articolul 279. Prezentarea de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor

2

Articolul 280. Folosirea ilegală a codului liniar 1

Articolul 281. Comercializarea produselor supuse obligatoriu evaluării conformităţii fără certificat de conformitate, fără declaraţie de conformitate sau cu utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate

1

Articolul 282. Încălcarea regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor şi pietrelor preţioase în articole şi resturi şi de comercializare a acestora

2

Articolul 283. Falsificarea şi contrafacerea produselor 2

Articolul 284. Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia producţiei alcoolice

2

Articolul 285. Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice 1

Articolul 286. Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntula băuturilor alcoolice

1

Articolul 287. Încălcarea regulilor vamale 3

Articolul 2871. Împiedicarea activităţii în cadrul auditului postvămuire 4

Articolul 288. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate 4

Articolul 289. Eschivarea de la primirea spre plată a bancnotelor şi monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei

2

Articolul 2891. Reproducerea ilegală a bancnotelor şi a monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei

3

Articolul 290. Activitatea bancară fără autorizaţie 1

Articolul 291. Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare 2

Articolul 2911. Încălcarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

4

Articolul 293. Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar 1

Articolul 2931. Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control 1

Articolul 294. Încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a regulilor de folosire a codurilor personale de asigurări sociale

1

Articolul 2941. Încălcarea normelor de calculare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

3

Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare

2

Articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale

2

Articolul 297. Încălcarea drepturilor, intereselor şi obligaţiilor contribuabilului sau ale unui alt participant la raporturile fiscale

2

Articolul 298. Încălcarea modului de calculare, de aprobare şi de utilizare a mijloacelor bugetare

2

Articolul 299. Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă

1

Articolul 300. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare 2

Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice 2

Page 23: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 302. Abuzurile pe piaţa financiară nebancară 3

Articolul 303. Încălcarea cerinţelor de prezentare a dărilor de seamă de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară

1

Articolul 304. Încălcarea restricţiilor privind piaţa valorilor mobiliare, a prevederilor cu privire la tranzacţiile cu conflict de interese, a altor prevederi referitoare la piaţa valorilor mobiliare

2

Articolul 305. Încălcarea regulilor de activitate în domeniul asigurărilor 2

Articolul 306. Încălcarea regulilor de majorare sau de reducere a participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului)

2

Articolul 307. Încălcarea regulilor activităţii de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări

2

Articolul 308. Încălcarea modului de determinare a marjei de solvabilitate 2

Articolul 309. Încălcarea modului de formare şi de menţinerea rezervelor tehnice

2

Articolul 310. Încălcarea legislaţiei privind activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut şi a organizaţiilor de microfinanţare

2

Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire a taxei pe valoarea adăugată 1CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 3

Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu 3

Articolul 3131. Protecţionismul 3

Articolul 3132. Nedeclararea conflictului de interese 3

Articolul 3133. Excesul de putere privind actele permisive 3

Articolul 314. Tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare

4

Articolul 3141. Neasigurarea măsurilor de protecţie a funcţionarului public 4

Articolul 315. Primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material 3

Articolul 316. Neîndeplinirea cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament 1

Articolul 317. Manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată sau faţă de Curtea Constituţională

3

Articolul 318. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată 2

Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare 2

Articolul 3191. Neexecutarea solicitărilor Comisiei Naţionale de Integritate 3

Articolul 320. Imixtiunea în activitatea avocatului parlamentar 2

Articolul 321. Încălcarea regulilor de folosire a paşapoartelor diplomatice şide serviciu ale Republicii Moldova

1

Articolul 322. Încălcarea modului de folosire a simbolurilor publice 1

Articolul 323. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat 1

Articolul 324. Uzurparea de calităţi oficiale 3

Articolul 325. Divulgarea datelor despre măsurile de securitate 3

Articolul 326. Încălcarea prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile 2

Articolul 327. Încălcarea termenelor de prezentarea dărilor de seamă Agenţiei Rezerve Materiale

1

Articolul 3271. Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice

1

Articolul 3272. Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare 1

Page 24: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

umanitareArticolul 328. Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de arhivă

1

Articolul 329. Distrugerea şi deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic 2

Articolul 330. Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate

1

Articolul 3301. Împiedicarea activităţii legitime a autorităţii de protecţie a concurenţei

3

Articolul 3302. Încălcarea termenelor de declarare a veniturilor şi a proprietăţii sau a intereselor personale

4

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL FRONTIEREI DE STAT ŞI REGIMUL DE ŞEDERE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 331. Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor frontierei de stat, instalarea unor semne de frontieră false

2

Articolul 332. Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat şi a regulilor de trecere a frontierei de stat

1

Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare în ţară a străinilor 3

Articolul 333. Încălcarea regulilor de şedere în Republica Moldova 2

Articolul 334. Încălcarea regulilor de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor

3

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA MODUL DE ADMINISTRARE. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI, METROLOGIEI, STANDARDIZĂRII ŞI

PROTECŢIEI CONSUMATORILORArticolul 335. Samavolnicia 3

Articolul 336. Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept

3

Articolul 337. Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legislaţiei 2

Articolul 338. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub protecţia tratatelor internaţionale

2

Articolul 339. Nerespectarea termenului de depunere a declaraţiei cu privire la naştere

1

Articolul 340. Comunicarea de date false pentru a fi înscrise în actele de identitate

2

Articolul 341. Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului de identitate

2

Articolul 342. Chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate 2

Articolul 343. Transmiterea sau tentativa de a transmite către deţinuţi obiecte, substanţe, produse interzise

1

Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor

2

Articolul 345. Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei 1

Articolul 346. Încălcarea dreptului de editare şi difuzarea documentelor normative din domeniul standardizării

1

Articolul 347. Încălcarea regulilor de acreditare 1

Articolul 348. Încălcarea regulilor de evaluarea conformităţii 2

Page 25: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Articolul 349. Împiedicarea activităţii legitimea funcţionarului public 2

Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la autorizarea activităţii de întreprinzător

2

Articolul 351. Nerespectarea Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

1

Articolul 352. Ultragierea militarului 2

Articolul 353. Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenţă

2

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ

Articolul 354. Huliganismul nu prea grav 2

Articolul 355. Consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool

1

Articolul 356. Jocurile de noroc. Ghicitul în locuri publice 2

Articolul 357. Tulburarea liniştii 2

Articolul 358. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor 1

Articolul 359. Încălcarea regimului special în condiţii de stare excepţională 1

Articolul 360. Încălcarea modului de comercializare şi/sau de înstrăinarea armelor individuale şi a muniţiilor aferente

2

Articolul 361. Încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicarea armei individuale şi a muniţiilor aferente

2

Articolul 362. Încălcarea termenului de înregistrare, reînregistrarea armei individuale sau prelungirea permisului de deţinere a armei şi de port armă

1

Articolul 363. Tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere sau cu încălcarea modului stabilit

2

Articolul 364. Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate 2

Articolul 365. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a obiectelor activităţii de publicitate

2

Articolul 3651. Încălcarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice

4

Articolul 3652. Secretizarea/desecretizarea neîntemeiată a informaţiilor 4CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE

Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor privind evidenţa militară 1

Articolul 367. Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie ori pierderea din neglijenţă a documentelor de evidenţă militară

1

Articolul 368. Eschivarea dela examenul medical 1

Articolul 369. Angajarea la lucru sau înmatricularea la studii a tinerilor, a recruţilor şi a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară

1

Articolul 370. Eschivarea de la încorporare în serviciul civil (de alternativă) 2

Articolul 371. Favorizarea sustragerii cetăţenilor de la îndeplinirea serviciului militar, încorporarea sau eliberarea nelegitimă a cetăţenilor de la încorporare

2

Articolul 372. Introducerea în uz sau purtarea ilegală a uniformei militare şi a însemnelor gradului militar, ale genului de arme şi ale apartenenţei departamentale

2

Articolul 373. Încălcarea normelor privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

2

Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la 5

Page 26: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

contravenţieArticolul 465-473. Recursul (judecarea) 3

Articolul 475. Deschiderea procedurii de revizuire 3

Articolul 479. Problemele ce urmează a fi soluţionate la executarea sancţiunii contravenţionale

4

Demersuri pentru schimbarea măsurii de pedeapsă 4

CA U Z E C I V I LE / COMERCIALE

CATEGORIA COMPLEXITATEARepunerea în funcţie a celor eliberaţi 8Plata salariului 3Recuperarea pagubei materiale pricinuite de către salariaţiiîntreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor

5

Alte litigii de muncă ale muncitorilor şi funcţionarilor 5Acţiuni privind partajul averii 8Încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea copiilor 3Stabilirea paternităţii 5Privarea de drepturi a părinţilor 6Desfacerea căsătoriei 2Desfacerea căsătoriei persoanelor care au copii minori 7Acţiune privind înfierea copiilor 6Adopţia internaţională 8Evacuarea din casele fondului locativ destat şi obştesc 6Evacuarea din casele fondului locativ de stat şi obştesc cu acordareaaltei încăperi locative

6

Evacuarea din casele fondului locativ de stat şi obştesc fără acordareaaltei încăperi locative

6

Litigii legate de suprafaţa locativă ce aparţine CCL şi de ipotecă 8Alte dosare cu privire la locuinţe 7Dreptul de proprietate 9Dreptul de proprietate al cetăţenilor 9Dreptul de proprietate al membrilor colectivului de muncă alîntreprinderii de stat

9

Dreptul de proprietate al întreprinderilor mixte, cetăţenilor străini, organizaţiilor şi întreprinderilor

10

Privatizarea spaţiului locativ 7Executarea obligaţiilor 9Dreptul de autor 9Protecţia consumatorilor 7Acţiunile incidentale despre acoperirea daunei pentru vătămareasănătăţii sau decedarea cetăţeanului

8

Litigii în legătură cu îndeplinirea de către angajaţi a obligaţiilor demuncă

8

Litigii în legătură cu repararea daunei legate de încălcarea regulilor decirculaţie rutieră şi accidentele în transport

8

Page 27: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Litigii în legătură cu participarea la lichidarea accidentului de la CAECernobîl

6

Din alte cauze 7Ridicarea sechestrului de pe bunuri 4Restituirea pagubei pricinuite în urma încălcării legislaţiei cu privirela protecţia şi folosirea resurselor naturale

9

Litigii în legătură cu răspunderea materială pentru încălcări forestiere 6Litigii în legătură cu răspunderea materială pentru vînatul neligitim şiîncălcarea regulilor de pescuit

6

Repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor decercetare penală şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti

10

Importul şi înmatricularea mijloacelor de transport auto 7Moştenirea 10Intentarea procesului de insolvabilitate 10Lichidarea întreprinderii 9Acţiuni privind încasarea datoriei 8Acţiuni privind revendicarea, transmiterea silită a bunurilor 9Acţiuni privind anularea actelor, contractelor 9Acţiuni înaintate de Procuratură în interesele persoanelor juridice/fizice 8Litigii apărute din contracte şi operaţiuni bancare 9Acţiuni apărute din relaţii de gaj 7Litigii şi plîngeri legate de chestiuni funciare 8Litigii despre acordarea cotei-părţi valori ce din avere 8Litigii despre retragerea terenurilor din proprietate privată 7Litigiile dintre asociaţi şi societăţile comerciale 8Acţiuni apărute din contractele de vînzare-cumpărare 7Acţiuni apărute din contractele de vînzare-cumpărarea întreprinderii 8Acţiuni apărute din contractele de rentă 6Acţiuni apărute din contractele de comision 5Acţiuni apărute din contractele de locaţiune 6Acţiuni apărute din contractele de arendă 8Acţiuni apărute din contractele de leasing 8Acţiuni apărute din contractele de antrepriză şi prestări servicii 8Acţiuni în litigiile legate de transportarea persoanelor şi încărcăturilor 8Acţiuni apărute din contractele de depozit. Magazinajul 8Acţiuni apărute din contractele deservicii turistice 7Acţiuni apărute din contractele de asigurare 8Acţiuni apărute din contractele de fidejusiune 7Acţiuni apărute din contractele de administrare fiduciară 6Acţiuni apărute din contractele de factoring 9Acţiuni apărute din contractele de expediţie 8Cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii, reputaţie profesionale 10Dosare cu urmărirea de la cetăţeni a restanţei de impozite 4Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrilor 4

Page 28: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

judecătoreşti străineCauze civile cu elemente de extranietate 8Intentarea/derularea procesului de insolvabilitate/lichidare/proceduriiplanului

10

Retragerea licenţei (cu participarea Camerei de Licenţiere) 7Acţiuni privind încasarea prejudiciului material, datoriei, sumei 8Acţiuni privind încasarea prejudiciului moral 6Acţiuni privind protecţia mărcii, declararea nulităţii drepturilor de proprietate asupra mărcii

10

Anularea măsurilor de asigurare 5Acţiuni privind executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi încasarea prejudiciului moral

10

Cerere de strămutare 2

Conflict de competenţă 2

Recuzare 2

Abţinere 2

Repunerea în termen a documentului executoriu 3

Refuzul de a elibera duplicatul documentului executoriu 3

Explicarea hotărîrii 3

Căutarea şi aducerea forţată a debitorului 2

Schimbarea modului şi ordinii de executare 3

Suspendarea executării documentului executoriu 3

Contestarea actelor executorului judecătoresc 3Alte acţiuni 5

PROCEDURA SPECIALĂ

CATEGORIA COMPLEXITATEAPrivind constatarea unor fapte, care au valoare juridică 7Încuviinţarea adopţiei 6Declararea capacităţii depline de exerciţiu  minorului (emanciparea) 6Limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii 5Declararea persoanei dispărută fără veste 6Declararea persoanei decedată 7Acţiuni privind spitalizarea forţată 6Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie 4Alte dosare de gestiune specială 5

PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ

CATEGORIA COMPLEXITATEADerivate dintr-un act juridic autentificat notarial 3Rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legeanu dispune altfel

3

Întemeiate pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea saunedatarea acceptului, autentificat notarial

4

Page 29: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Ţin de încasare a pensiei de întreţinere a copilului minor care nunecesită stabilirea paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii)sau atragerea în proces a unor alte persoane interesate

2

Urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, darneplătite salariatului

2

Înaintate de organul de poliţie, organul fiscal sau de organul deexecutare a actelor judecătoreşti privind încasarea cheltuieliloraferente căutării pîrîtului sau debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă

1

Rezultă din procurarea în credit a unor mărfuri 2Rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă 1Decurg din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă deFondul Social

2

Rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat 2Urmăresc deposedarea şi vînzarea forţată a obiectului gajului 3Alte materiale 2

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

CATEGORIA COMPLEXITATEAAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative alePreşedintelui

10

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleGuvernului

10

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleConsiliului Superior al Magistraturii

10

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleministerelor

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aledepartamentelor

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleBirourilor vamale

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleCasei Naţionale de Asigurări Sociale

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleÎS Cadastru

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleÎS Registru

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleProcuraturii

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleCentrului Naţional Anticorupţie

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleCamerei de Licenţiere

10

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleadministraţiei publice centrale de specialitate

9

Acţiuni privind controlul legalităţii hotărîrilor Comisiei ElectoraleCentrale

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleMunicipiului Chişinău

9

Page 30: Nomenclatorul Gradelor de Complexitate

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleParlamentului

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleAutorităţilor publice raionale

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleUTA cu statut special

9

Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative aleautorităţilor publicedin comună, sat, oraş

8

Cereri privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendareaactivităţii consiliului local şi/sau raional

6

Contestaţii în materie electorală 8Cereri privind excepţia de ilegalitate 7Acţiuni împotriva persoanelor de drept privat, care prestează serviciipublice

7

Acţiuni împotriva hotărîrilor Curţii de Conturi 9Acţiuni împotriva hotărîrilor Băncii Naţionale 10Alte acţiuni 9