NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain...

of 27 /27
NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Embed Size (px)

Transcript of NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain...

Page 1: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

NICOLAE TITULESCUContemporanul nostru

Notre contemporain

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Page 2: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 2

Page 3: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

ADRIAN NĂSTASEPreşedintele Fundaţiei Europene Titulescu

NICOLAE TITULESCUContemporanul nostru

Notre contemporainEdiţia a doua revăzută şi adăugită

Bucureşti, 2002

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 3

Page 4: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Redactori: Ortansa StângăValentina PuiuMihaela Chiţac

© Copyright 2002Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

Bucureşti, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2–4, sectorul 5e-mail: [email protected]

internet: www.monitoruloficial.ro

ISBN 973–567–369–X

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 4

Page 5: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

CUPRINS

Cuvânt înainte................................................................................................... 1 1La a II-a ediţie................................................................................................... 1 7Prefaţă ............................................................................................................... 2 1

STUDII ŞI LUCRĂRIConceptul de pace în viziunea lui Nicolae Titulescu ............................ 2 7Diplomatul şi profesorul Nicolae Titulescu .......................................... 3 8Nicolae Titulescu şi problematica dezarmării ....................................... 5 0România să trăiască! Şi va trăi!............................................................. 5 4

REUNIUNI OMAGIALEDimensiunea actuală a gândirii lui Nicolae Titulescu........................... 5 7Nicolae Titulescu şi dezarmarea morală — Titulescu şi cultura păcii ........... 6 1Nicolae Titulescu contemporanul nostru............................................... 6 5Titulescu şi America Latină .................................................................. 7 0Spiritualizarea frontierelor .................................................................... 7 6O opţiune politică: drepturile omului .................................................... 8 6Patriotismul comunităţii internaţionale ................................................. 9 32002 — Anul Titulescu......................................................................... 9 6Donaţia unui portret .............................................................................. 103Un nou spirit al diplomaţiei române...................................................... 106

REPATRIEREATestamentul lui Nicolae Titulescu......................................................... 111O interpelare parlamentară şi un răspuns .............................................. 112Cronica adevărată a aducerii osemintelor ............................................. 114

Hotărârea Tribunalului din Aix-en-Provence .................................. 114Comitetul român pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale lui Nicolae Titulescu......................................................................... 115Comitetul francez pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti alelui Nicolae Titulescu......................................................................... 116Nepoata lui Titulescu se opune ca osemintele să fie aduse în ţară....... 117Două procese care au însoţit evenimentul........................................ 118Între Paris şi Bucureşti telefoanele au sunat o zi întreagă .............. 119De la Cannes la Bucureşti ................................................................ 120

5

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 5

Page 6: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Un ecou de dincolo de Prut ................................................................... 122Acasă pentru veşnicie............................................................................ 123Fiecare îşi are misiunea sa..................................................................... 125Titulescu a venit singur… .................................................................... 127Ecouri în presă....................................................................................... 129

După jumătate de veac în pământul patriei ..................................... 129Întoarcerea lui Titulescu................................................................... 130Garda de onoare............................................................................... 130Act de reparaţie istorică ................................................................... 132Titulescu revine................................................................................. 132Nicolae Titulescu a fost şi rămâne pentru noi, românii, o pildă de iubirepentru ţară ........................................................................................ 134Titulescu — împlinirea ultimei dorinţe............................................. 135Istoria a făcut dreptate ..................................................................... 136Titulescu este din nou acasă............................................................. 138Strădanii de ultim moment pentru a evita un fiasco......................... 139Acasă, la Braşov ............................................................................... 141Domnul Titulescu.............................................................................. 142Titulescu, astăzi ................................................................................ 143La poalele Tâmpei ............................................................................ 144Braşov: în aşteptarea cortegiului solemn......................................... 145O restituire de nobilă onoare ........................................................... 146Eternitatea unui destin exemplar...................................................... 147Nicolae Titulescu — cetăţean de onoare al Braşovului ................... 150Binecuvântarea reîntoarcerii............................................................ 151Nicolae Titulescu — vizionarul ........................................................ 153Solemnitatea reînhumării lui Nicolae Titulescu ............................... 154Titulescu în inima României ............................................................. 155Nicolae Titulescu — aniversare şi comemorare — omisiuni premeditate..... 156Reînhumarea lui Titulescu................................................................ 158Odihnă veşnică în pământul sfânt al patriei nemuritoare................ 160Pentru repausul etern ....................................................................... 162Ceremonia reînhumării lui Titulescu................................................ 163

FUNDAŢIA EUROPEANĂ TITULESCUConstituirea Fundaţiei ........................................................................ 165Nicolae Titulescu — diplomat european............................................... 165Moştenirea lui Titulescu........................................................................ 168Despre Fundaţia Europeană Titulescu................................................... 170Documente ............................................................................................ 173

Proces-verbal.................................................................................... 173Act de constituire .............................................................................. 175Fondatori .......................................................................................... 176Statut ................................................................................................. 181

6

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 6

Page 7: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Act adiţional pentru modificarea actului de constituire şi a statutuluiFundaţiei Europene Titulescu .......................................................... 183Încheiere – Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti ............................... 190

Rezonanţe ............................................................................................. 191Asociaţia Nicolae Titulescu Braşov ...................................................... 191Fundaţia Europeană Titulescu — Filiala Craiova ................................. 192Zilele Nicolae Titulescu ........................................................................ 193Opera politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu .............................. 194Casa Titulescu ....................................................................................... 200O tribună europeană deschisă................................................................ 201

Activitatea Fundaţiei........................................................................... 203Concursul naţional Titulescu................................................................. 203Monumentul consacrat lui Titulescu ..................................................... 204Decizia Prefecturii Judeţului Braşov..................................................... 205

Cursurile de vară ale Fundaţiei ......................................................... 206Crearea unei filosofii europene în România.......................................... 206Cursul de vară patronat de Fundaţia Europeană Titulescu.................... 207Premoniţia lui Titulescu ........................................................................ 208Sesiunea de vară a Fundaţiei Titulescu ................................................. 211Tinerii diplomaţi sunt pe mâini bune .................................................... 211Un mare fiu al României ....................................................................... 212Dezvelirea statuii lui Nicolae Titulescu — adevărată sărbătoare laBraşov ................................................................................................... 213Cursurile de vară la a III-a ediţie........................................................... 214Cursuri francofone de vară pentru tinerii diplomaţi.............................. 215Braşovul şi Titulescu............................................................................. 217Viitorii diplomaţi, în bănci .................................................................... 217La încheierea celei de a III-a ediţii........................................................ 218Cursurile îNicolae Titulescu“ (1994) .................................................... 219Zilele constituţionale franco-române .................................................... 220Soldat al păcii ........................................................................................ 221Viitorul trebuie să poarte pecetea noastră ............................................. 223

Relansarea activităţii Fundaţiei în noul mileniu .............................. 225Primele acţiuni ale Fundaţiei Titulescu în 2002................................... 225Vernisajul expoziţiei comemorative Nicolae Titulescu ........................ 226Restaurarea Casei Titulescu — o provocare la adresa Timpului .......... 231120 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu..................................... 237A XII-a ediţie a Cursurilor de vară îNicolae Titulescu“ ....................... 240

7

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 7

Page 8: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

SOMMAIRE

Avant-propos .................................................................................................... 1 4Ŕ la seconde édition.......................................................................................... 1 9Introduction ...................................................................................................... 2 4

ÉTUDES ET OUVRAGESLe concept de la paix dans la vision de Nicolae Titulescu.................... 249Nicolae Titulescu — professor and diplomat........................................ 261Nicolae Titulescu and the disarmament problem.................................. 274I want Romania to live! And she surely will! ....................................... 278

RÉUNIONS EN HOMMAGE Ŕ TITULESCULa dimension actuelle de la pensée de Nicolae Titulescu ..................... 281Nicolae Titulescu et le désarmement moral — Titulescu et la culturede la paix ............................................................................................... 286Nicolae Titulescu — notre contemporain ............................................. 291Titulescu y América Latina ................................................................... 297Spiritualisation des frontičres................................................................ 303A political option: the human rights...................................................... 314Le patriotisme de la communauté internationale .................................. 3212002 — L’année Titulescu.................................................................... 324A portrait donation ................................................................................ 332Un nouvel esprit de la diplomatie roumaine ......................................... 335

LE RAPATRIEMENTLe Testament de Nicolae Titulescu....................................................... 339Une interpellation parlementaire et la réponse...................................... 340La vérité sur le retour de la dépouille.................................................... 342

Sentence du Tribunal d’Aix-en-Provence ......................................... 342Le Comité roumain pour le rapatriement de la dépouille mortelle deNicolae Titulescu .............................................................................. 343Le Comité français pour le rapatriement de la dépouille mortelle deNicolae Titulescu .............................................................................. 344La ničce de Titulescu s’oppose à ce que la dépouille mortelle soitrapatriée ........................................................................................... 345Deux procčs qui ont accompagné l’événement ................................ 346

8

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 8

Page 9: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Entre Paris et Bucarest les téléphones ont sonné une journée entičre ...... 347De Cannes à Bucarest ...................................................................... 348

Un écho venu d’au-delà du Prout .......................................................... 350Chez soi pour l’éternité ......................................................................... 351Ŕ chacun sa propre mission................................................................... 353Titulescu est venu seul… ..................................................................... 355Commentaires dans la presse ................................................................ 357

Un demi-sičcle plus tard dans la terre de la patrie .......................... 357Le retour de Titulescu....................................................................... 358La garde d’honneur .......................................................................... 358Un acte de réparation historique...................................................... 360Titulescu revient................................................................................ 361Nicolae Titulescu a été et il reste pour nous, les Roumains, unmodčle de patriotisme....................................................................... 362Titulescu — son dernier vśu a été exaucé......................................... 364L’histoire a rendu justice ................................................................. 365Titulescu de nouveau chez soi........................................................... 367Efforts de la derničre heure afin d’éviter un fiasco......................... 368Ŕ Braşov, chez soi............................................................................. 370Monsieur Titulescu ........................................................................... 372Titulescu aujourd’hui........................................................................ 373Au pied de la montagne de Tâmpa ................................................... 374Braşov: à l’attente du cortčge solennel ............................................ 375Une restitution de noble honneur ..................................................... 376L’éternité d’un destin exemplaire ..................................................... 377Nicolae Titulescu — citoyen d’honneur de la ville de Braşov.......... 379La bénédiction du retour .................................................................. 380Nicolae Titulescu — le visionnaire................................................... 382L’inhumation solennelle de Nicolae Titulescu ................................. 384Titulescu au cśur de la Roumanie.................................................... 385Nicolae Titulescu — anniversaire et commémoration — Desomissions préméditées ..................................................................... 386L’inhumation de Titulescu ................................................................ 387Repos éternel dans la terre sainte de la patrie immortelle............... 389Pour le repos éternel ........................................................................ 391Feierliche Wiederbestattung Titulescus ........................................... 393

LA FONDATION EUROPÉENNE TITULESCUConstitution de la fondation ............................................................... 395Nicolae Titulescu — diplomate européen............................................. 395L’héritage de Titulescu.......................................................................... 399De la Fondation Européenne Titulescu ................................................. 400Documents............................................................................................. 404

Procčs-verbal.................................................................................... 404Acte de constitution........................................................................... 406

9

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 9

Page 10: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Les membres fondateurs ................................................................... 407Statuts ............................................................................................... 411Acte additionnel modifiant l’Acte de constitution et les Statuts de laFondation Européenne Titulescu...................................................... 413Procčs-verbal – Tribunal d’instance du 1er secteur Bucarest .......... 420

Résonances ........................................................................................... 422L’Association “Nicolae Titulescu” de Braşov.................................. 422La Fondation Européenne Titulescu — filiale de Craiova ............... 424Les journées Nicolae Titulescu......................................................... 425L’śuvre politico-diplomatique de Nicolae Titulescu ........................ 426La Maison Titulescu ......................................................................... 431Une tribune européenne ouverte ....................................................... 432

Activité de la fondation ....................................................................... 435Le concours national Titulescu ............................................................. 435Le monument élevé à la mémoire de Titulescu..................................... 436Décision de la Préfecture du département de Braşov............................ 438

Cours d’été de la fondation ................................................................ 439Création d’une philosophie européenne en Roumanie.......................... 439Cours d’été patronné par la Fondation Européenne Titulescu .............. 439Prémonition de Titulescu ...................................................................... 440Session d’été de la Fondation Titulescu................................................ 443Les jeunes diplomates sont en bonnes mains ........................................ 444Un grand fils de la Roumanie................................................................ 444L’inauguration du monument de Nicolae Titulescu — une véritable fęteà Braşov................................................................................................. 445Les cours d’été à la IIIe édition ............................................................. 446Les cours francophones d’été pour les jeunes diplomates .................... 447Braşov et Titulescu................................................................................ 448Les futurs diplomates à l’école.............................................................. 449Ŕ la clôture de la IIIe édition ................................................................. 450Les Cours “Nicolae Titulescu” (1994) .................................................. 451Les journées constitutionnelles franco-roumaines ................................ 452Combattant pour la paix ........................................................................ 453L’avenir doit porter notre empreinte ..................................................... 455

Relance de l’activité de la Fondation au début du nouveaumillénaire.............................................................................................. 457The first manifestations of Titulescu Foundation in 2002 .................... 457Varnishing day of the “Nicolae Titulescu” memorial exhibition .............. 458Restoration of the Titulescu House — a challenge to Time ................. 462The 120th anniversary of Nicolae Titulescu’s birth.............................. 467The twelfth edition of the “Nicolae Titulescu” Courses ....................... 470

10

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 10

Page 11: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

CUV¬NT ÎNAINTE

O carte despre Titulescu îşi găseşte justificarea oricând ar apărea. Nunumai pentru că personalitatea fostului ministru de externe şi preşedinte alSocietăţii Naţiunilor este fascinantă, indiferent de epocă; ci şi pentru că problem-atica internaţională, atât de bine ilustrată de Titulescu în tot ceea ce a avut eaesenţial în perioada dintre cele două mari războaie, este atât de diversă şi decomplexă, încât face şi azi obiectul unei atente investigaţii.

Nu este vorba numai despre nevoia de a cunoaşte propria noastră istorie.Este mai mult decât atât; este vorba de o anumită similitudine a problemelor carepreocupă comunitatea internaţională. Izolaţionism american, afirmarea tot maiputernică a Germaniei, rolul crescând al Rusiei, situaţia incertă a EuropeiCentrale, divizată din cauza frontierelor, chestiunea unui sistem european de secu-ritate, Rapallo şi apropierea germano-rusă din 1990, Societatea Naţiunilor şiActul final de la Helsinki — toate seamănă între ele şi trimit la aceeaşiproblematică.

În mod cumva paradoxal, ambele perioade — epoca interbelică şi zilelenoastre — stau sub semnul războiului rece: un război in nuce, pe care Titulescu,prefigurând lucrarea exemplară a lui André Fontaine, Histoire de la guerre froide,îl simţea existând în sfârşitul existenţei unei Europe unite, dincolo de frontiere, deidentitatea de proprietate şi de respectare a contractelor, de unicitatea doctrineisociale care fundamenta regimurile politice; un război care tocmai s-a sfârşit în1990, fără ca urmările sau simptomele lui să fi dispărut cu totul. Această situaţie,identitatea de premise, de conjuncturi şi de sarcini ce caracterizează epocileistorice, îl fac pe Titulescu marele nostru contemporan.

Titulescu a fost o voce inconfundabilă în concertul naţiunilor interbelice, unsolist care nu s-a înscris întotdeauna în corul general al epocii.

Aceasta a fost, de altfel, marea lui tragedie. El nu a fost înţeles şi auzit nicide Europa, care a intrat în război la trei ani după ce Titulescu şi-a încheiat carierapublică, şi nici în ţară, unde regele care i-a luat ministerul de externe i-aîmpărtăşit, după numai patru ani, soarta exilului.

Omul politic şi gânditorul, teoreticianul relaţiilor internaţionale, eminentuljurist care a fost Titulescu este contemporanul nostru şi într-un alt plan — acela alinstrumentelor politicii externe.

11

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 11

Page 12: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Pentru Titulescu, statu-quo-ul a fost întotdeauna important şi este firesc să fifost aşa, deoarece el a trăit într-o epocă dominată de revizionism şi fără structuride securitate. Gândirea aceasta este actuală şi astăzi, când asistăm la dispariţiahărţii statale stabilite în 1918 şi când noua ordine mondială este abia în curs deorganizare.

Este statu-quo-ul valabil şi astăzi? Iată o temă de meditaţie pentru cei careiau deciziile semnificative, în viaţa unei naţiuni, pentru liderii politici. A-l ascultape Titulescu, astăzi, poate fi un izvor util de învăţăminte şi o experienţă aproapeiniţiatică, deoarece statu-quo-ul nu înseamnă o simplă re-statornicire a unor fron-tiere, ci o modalitate de a asigura o pace în ordine, o pace garantată de o nouăabordare a relaţiilor internaţionale.

Vom putea constata cu uşurinţă, ascultându-i discursurile sau urmărindu-idrumurile prin Europa, punctate de întâlniri, relatări de presă şi telegrame, căTitulescu credea într-un statu-quo realizat în condiţiile unui dinamism deosebit alpăcii. Acesta va fi fost marele obiectiv al unei vieţi dedicate oamenilor.

Un om care s-a împlinit, intelectual şi profesional, în atmosfera care a dusla formarea statului naţional unitar, nu putea să fie altceva decât un membru dis-tins al generaţiei sale, aceea căreia ţara îi datorează atâta pentru creşterea ei. Ela rămas credincios patriei şi credincios convingerii că devotamentul faţă de patrienu este un simplu accesoriu de conjunctură al unei funcţii publice, ci un fel de a fi,un mod de viaţă. Îl găsim şi aici contemporan cu noi — deşi, poate, încă nu atât înrealizări, cât mai mult în deziderat.

Ne-am găsit, după revoluţie, într-o criză de personalităţi şi într-o criză deidentitate. Titulescu răspunde ambelor nevoi ale timpului nostru. De aici preocu-parea pentru împlinirea dorinţei lui testamentare, de a-şi afla odihna în veşnicie laBraşov, în pământul ţării care i-a fost interzisă atâta timp. Ar fi fost, aceasta, unalt fel de întoarcere a noastră în Europa, prin întoarcerea din Europa a fiilor ţării.

Am crezut că aducerea în ţară a osemintelor marelui diplomat va fi osarcină uşoară. Nu a fost. În umbra memoriei lui s-au aflat interese mărunte oriinterese legate prioritar de legitimare politică, care au făcut ca întreagaîoperaţie“, desfăşurată într-un an de alegeri care a exacerbat sentimentele, săsemene mai mult cu un comando decât cu o reculegere pioasă şi plină de omagiu.

Important este că am reuşit. Memoria lui Titulescu este păstrată vie, printrealtele, de o fundaţie europeană cu membri prestigioşi şi de un curs pentru tineriidiplomaţi, organizat la Braşov.

Am vrut ca şi acest volum, în care am adunat diverse scrieri sau gândurirăspândite în mai mult de un deceniu, să-l readucă între noi pe Titulescu, contem-poranul nostru, omagiindu-l.

Am adăugat propriei reflecţii ecouri din presă, mai ales ale momentuluireîntoarcerii acasă a lui Titulescu, pentru a evidenţia o anumită receptare înfuncţie de conjuncturi. Aceste articole, socotesc eu, scot mult mai bine în relief

12

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 12

Page 13: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

valoarea simbolică a comitetului care a coordonat acţiunea şi care poate fi oprobă de consens naţional exact înainte de alegerile care au avut loc în 1992. Deaceea, autorii articolelor şi redacţiile publicaţiilor din care am făcut selecţia îşigăsesc locul firesc pe lista lungă de mulţumiri pe care le adresez tuturor celor careau fost alături de mine în rememorarea lui Titulescu — în primul rând colegilor dela Fundaţia Europeană Titulescu, de la Ministerul de Externe, dar şi de laBiblioteca Academiei Române.

Aş vrea să adresez, în mod deosebit, mulţumirile mele unei distinse doamne,care a făcut mai mult decât mulţi dintre noi, cu pasiune şi devotament, pentru caTitulescu să se poată reîntoarce în ţara lui. Doamna Kyra Bodart merită din plinrecunoştinţa noastră.

Aş vrea să mulţumesc, de asemenea, celei care a reuşit să descopere înarhivele acestor ani fragmentele de mozaic ce întregesc imaginea lui Titulescu îndrumul său spre ţară — Roxana Nicolae.

ADRIAN NĂSTASE

13

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 13

Page 14: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

AVANT-PROPOS

Quel que soit le moment de sa parution, il y a toujours des raisons pourpublier un nouveau livre sur Titulescu. Non seulement parce que la personnalité del’ancien ministre des affaires étrangčres et président de la Société des Nations estfascinante, męme en dehors du cadre de l’époque, mais surtout parce que la prob-lématique internationale, que Titulescu avait si bien illustrée dans ce qu’elle avaitd’essentiel pendant la période de l’entre-deux-guerres, est tellement diverse etcomplexe, qu’elle continue à faire l’objet d’une recherche assidue de nos jours.

La question ne relčve pas seulement du besoin de connaître notre proprehistoire. C’est beaucoup plus que cela, il y a là une similitude saisissante desproblčmes qui préoccupent la communauté internationale. L’isolationnisme améri-cain, le poids de plus en plus grand de l’Allemagne, le rôle croissant de la Russie,la situation incertaine de l’Europe Centrale, divisée à cause des frontičres, laquestion d’un systčme européen de sécurité, Rapallo et le rapprochement russo-allemand de 1990, la Société des Nations et l’Acte final d’Helsinki — tout seressemble et renvoie à la męme problématique.

Paradoxalement, d’une certaine maničre les deux périodes — l’époque del’entre-deux-guerres et celle contemporaine — restent sous le signe de la guerrefroide: une guerre in nuce, que Titulescu, préfigurant l’śuvre remarquabled’André Fontaine, Histoire de la guerre froide, pressentait justement dans la fin del’existence d’une Europe unie, au-delà des frontičres, par l’identité de propriété etdu respect des contrats, par l’unicité de la doctrine sociale qui était le fondementdes régimes politiques; une guerre qui vient juste de finir en 1990, sans que sesconséquences ou ses symptômes disparaissent complčtement. C’est justement cetteidentité de prémisses, de circonstances et de tâches spécifiques aux deux époqueshistoriques, qui fait de Titulescu notre grand contemporain.

Titulescu avait été une voix unique dans le concert des nations de l’entre-deux-guerres, un soliste qui n’a pas toujours suivi la partition du chśur del’époque.

D’ailleurs, c’est là que réside sa grande tragédie. Il n’a été entendu ni parl’Europe, qui est entrée en guerre trois ans aprčs la fin de la carričre publique deTitulescu, ni par son pays oů le roi qui lui avait retiré le portefeuille du ministčre

14

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 14

Page 15: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

des affaires étrangčres allait connaître lui aussi, quatre ans plus tard, le destind’exilé.

Le politicien et le penseur, le théoricien des relations internationales, l’émi-nent juriste qui a été Titulescu reste également notre contemporain sur le plan desinstruments de la politique étrangčre.

Pour Titulescu, le statu quo a été toujours important et c’était bien naturelqu’il en fűt ainsi, car il a vécu à une époque dominée par le révisionnisme etdépourvue de structures de sécurité. Cette pensée garde aujourd’hui encore touteson actualité, au moment oů l’on assiste au remodelage de la carte des Étatsétablie en 1918, tandis que le nouvel ordre mondial commence à peine à s’organ-iser.

Le statu quo est-il valable de nos jours? Voilà un thčme de réflexion pourceux à qui incombent les décisions significatives dans la vie d’une nation, pour lesleaders politiques. Écouter Titulescu, aujourd’hui, pourrait ętre une source richeen enseignements et une expérience quasi initiatique, car le statu quo ne signifiepas un simple rétablissement des frontičres, mais une façon d’assurer la paix dansl’ordre et de la garantir par une nouvelle approche des relations internationales.

Il nous sera facile de constater, en nous penchant sur ses discours ou ensuivant ses voyages à travers l’Europe, jalonnés de rencontres, articles de presseet télégrammes, que Titulescu croyait à un statu quo mis en śuvre dans les condi-tions d’un exceptionnel dynamisme de la paix. Cela aurait été le véritable but desa vie qu’il avait mise au service des hommes.

Celui dont la formation intellectuelle et professionnelle s’était parachevéedans l’environnement ayant abouti à la formation de l’État unitaire roumain nepouvait ętre qu’un distingué membre de sa génération, celle à laquelle laRoumanie devait son épanouissement. Il est resté toujours fidčle à son pays et àl’idée que le dévouement pour la patrie n’était pas un simple accessoire conjonc-turel de la fonction publique, mais une maničre d’ętre et une façon de vivre. C’estpar cela aussi qu’il est notre contemporain — męme si les faits prouvent quec’étaient plutôt des désiderata que des réalités.

Aprčs la Révolution de décembre 1989, nous avons été confrontés à unecrise de personnalités aussi bien qu’à une crise d’identité. Titulescu, par sa per-sonnalité et son śuvre, répondait à ces exigences. D’oů notre souci d’exaucer levśu qu’il avait formulé dans son testament, celui de reposer en paix à Braşov, dansla tere du pays qui lui avait été interdit pendant si longtemps. Ce qui aurait pu ętrepour nous une autre façon de revenir en Europe, à travers les fils du pays qui ren-traient d’Europe.

Nous avions pensé que ramener au pays les cendres du grand diplomateserait chose facile. Il n’en a pas été ainsi. Ŕ l’ombre de sa mémoire il y a eu desintéręts médiocres ou bien liés prioritairement à la légitimité politique, faisant en

15

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 15

Page 16: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

sorte que «l’opération», en cette année d’élections ayant exacerbé les sentiments,ressemble plus à un commando qu’à un recueillement pieux en son hommage.

Mais l’important c’est que nous y avons réussi. Le souvenir de Titulescu estgardé vivant, entre autres, par une Fondation ayant des membres prestigieux ainsique par un séminaire international ouvert à de jeunes diplomates, à Braşov męme.

Je forme le vśu que cet ouvrage puisse faire revivre une fois de plus lamémoire de Titulescu, notre contemporain, en lui rendant l’hommage de notrereconnaissance.

J’ai ajouté à mes propres réflexions les échos de la presse, surtout ceuxrelatifs au moment du retour de Titulescu, pour relever une certaine réception enfonction de conjonctures. Ces articles, à mon avis, mettent mieux en relief lavaleur symbolique du comité qui a coordonné l’action et qui peut constituer uneépreuve de consensus national, tout juste avant les élections de 1992. C’estpourquoi les auteurs des articles et les rédactions des publications, dont j’ai fait lasélection, trouvent leur place sur la longue liste de remerciements que j’adresse àtous ceux qui ont été auprčs de moi pour rémemorer Titulescu — tout d’abord mescollčgues de la Fondation Européenne Titulescu, du Ministčre des AffairesÉtrangčres, mais aussi de la Bibliothčque de l’Académie Roumaine.

Je voudrais adresser mes remerciements particuličrement à une dame trčsdistinguée, qui a fait plus que nous tous, avec passion et dévouement, pour queTitulescu puisse revenir dans son pays. Madame Kyra Bodart mérite pleinementnotre reconnaissance.

Je voudrais remercier, en męme temps, celle qui a réussi à découvrir dansles archives de ces années les fragments de mosaďque qui complčtent l’image deTitulescu au moment de son rapatriement — Roxana Nicolae.

ADRIAN NĂSTASE

16

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 16

Page 17: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

LA EDIŢIA A DOUA

La peste douăzeci de ani de cercetări consacrate gândirii şi acţiunii politi-co-diplomatice a lui Nicolae Titulescu, trăiesc sub semnul descoperirii, certitudiniişi surprizei.

Cu fiecare pagină introdusă în circuitul public, Nicolae Titulescu propunemeditaţiei idei şi concepte care, dincolo de bogăţia lor, ne dau sentimentulperenităţii operei, dar şi bucuria identificării altor valenţe ale mesajului transmisposterităţii impunându-se dincolo de veacul său.

Ne găsim în faţa unei percepţii larg împărtăşite în cercurile ştiinţifice dinţară şi străinătate, în mediile politice democratice şi, din ce în ce mai maremăsură, în opinia publică, care are azi o nevoie acută de sensuri şi repere.

2002 a fost declarat Anul Titulescu. Nu doar pentru coincidenţa cuîmplinirea a 120 de ani de la naşterea sa.

Am dorit să omagiem pe cel care a fost, dar mai ales pe cel care rămâne unsimbol de devenire românească, de gândire europeană, un iniţiator al construcţieiunui sistem de securitate şi cooperare, pe continent şi în lume, o flacără vie aumanismului mileniului III.

Evoluţiile la scară mondială, din aceşti ultimi ani, l-au confirmat, uneoridramatic şi dureros, pe Titulescu, care a adus şi menţinut în prim-plan, cu mai mult dejumătate de veac în urmă, nevoia de a elimina forţa şi de a face să prevaleze dreptul, dea eradica presiunile, ingerinţele şi agresiunile de tot felul, de a da, dincolo deglobalizare, şanse reale principiilor de drept internaţional, de a făuri o Europă unită,bucurându-se de spiritualizarea frontierelor, necesitatea de a elimina terorismul politic,de stat sau de grup, de a trata preventiv maladiile mentale ale intoleranţelor etnice, reli-gioase sau de alt fel, de a promova o cultură a păcii, înţelegerii şi conlucrării.

Dincolo de tensiuni şi crize, gândirea politică prevalentă dă temeiaspiraţiilor şi speranţelor. Omul de pe stradă — despre care a vorbit în atâtearânduri şi atât de mult Titulescu — caută să îşi facă auzit şi să impună glasulconştiinţei sale sigure, care refuză incertitudinea, hazardul, mizeria, intoleranţa.

Figura luminoasă a lui Titulescu a fost întâmpinată şi privită în acest an curespect şi preţuire în mari centre ale lumii, expoziţiile organizate şi oferite deFundaţia Europeană Titulescu şi Ministerul Afacerilor Externe, cărora li s-au asociatexpuneri, conferinţe, simpozioane, constituind o remarcabilă cameră de rezonanţă.

Faptul ne dovedeşte încă şi încă o dată că Titulescu este şi rămâne unul din-tre cele mai fericite mesaje pe care conştiinţa românească îl apără şi îl păstreazănealterat, însoţindu-se cu el în drumul de speranţă spre viitor.

Am fost încă o dată mândru ca român, ca om de ştiinţă şi ca om politic, să potavea o asemenea certitudine, să constat că la Paris şi la Londra, la Moscova şi la

17

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 17

Page 18: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Beijing, în unele organizaţii şi instituţii internaţionale de vocaţie universală, la tribunaşi în aula unor foruri academice, Titulescu nu rămâne doar o valoare de istoriediplomatică interbelică, ci un reper major al gândirii politice actuale, care susţine, dăautenticitate şi credibilitate demersului european şi euroatlantic al României de azi.

În acest an, în modul cel mai firesc, am simţit nevoia, înainte de toate, să îlomagiem pe Titulescu sub cupola Academiei Române, al cărui nemuritor rămâne, dar şila Şcheii Braşovului, unde a fost readus după un exil impus ignobil timp de şase decenii.

Ne-am lipit tâmpla de crucea credinţei sale româneşti, de jurământul său dea sluji ţara şi oamenii ei, de a le atenua suferinţele, de a le da speranţă şiîncredere, perspectivă şi certitudine, că trebuie să fim şi putem fi o naţiune mândrănu doar de trecutul ei, ci hotărâtă şi capabilă să-şi construiască — dincolo decenuşa atâtor încercări şi suferinţe — un nou destin.

Ca profesor, am fost cu deosebire reconfortat sufleteşte — întâlnindu-i petinerii participanţi, actuali sau viitori diplomaţi la cursurile de vară de la PoianaBraşov — să văd că actuala generaţie are, la început de mileniu, de partea saadevărul judecăţilor, curajul opţiunilor, fermitatea susţinerilor, sinceritatea,inteligenţa şi generozitatea dialogului, democratismul şi umanismul susţinerilor,respectul de sine şi pentru ceilalţi.

Revigorării ataşamentului naţional pentru moştenirea marelui nostruconaţional am înţeles să-i asigurăm o nouă perspectivă prin reorganizareaFundaţiei Europene Titulescu a cărei activitate o sperăm mai coerentă şi maidinamică, mai bine corelată cu direcţiile demersurilor şi acţiunilor actuale la nivelcontinental, făcând din ea — ca un omagiu pentru cel dispărut — un laborator degândire şi o rampă de lansare a unor programe substanţiale şi valoroase.

După aproape un an de eforturi de inteligenţă, de resurse financiare şiumane am asigurat o nouă înfăţişare Casei Titulescu; ea îşi redobândeşte statutulde reper al patrimoniului de aur al arhitecturii şi urbanisticii româneşti, pe de-oparte, al vieţii intelectuale a Capitalei şi, de ce nu, şi al Europei, pe de altă parte.

Iată câteva din provocările întâlnite la început de mileniu, iată câteva dinmomentele ce au jalonat Anul Titulescu, iată speranţele şi aşteptărilereconfirmate, iată paşii curajoşi şi demni pe drumul regăsirii de sine.

Am crezut util să adaug, la o a doua ediţie a lucrării Titulescu, contempo-ranul nostru, recentele exegeze şi luările de poziţie adoptate, conferinţele şi discur-surile rostite cu varii ocazii, având drept punct de referinţă perenitatea şi actuali-tatea gândirii lui Nicolae Titulescu, pe care o ducem cu noi drept unul dintreprincipalele paşapoarte pe drumul nostru european.

Un amănunt — nu lipsit de semnificaţie — ţine de satisfacţia şi bucuria meaca autor de a constata că tirajul primei ediţii s-a epuizat şi că există în cercurileştiinţifice un interes real, deloc conjunctural, pentru această carte.

S-a aplecat cu bunăvoinţă asupra redactării acestei a doua ediţii, cuprofesionalismul şi rigoarea ce îi sunt proprii, domnul George G. Potra, pentru care-iexprimăm recunoştinţa colegială; adaug gratitudinea mea pentru Editura MonitorulOficial şi ai săi colaboratori care confirmă ştiinţa şi conştiinţa lucrului bine făcut.

ADRIAN NĂSTASEiulie 2002

18

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 18

Page 19: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

Ŕ LA SECONDE ÉDITION

19

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 19

Page 20: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

ADRIAN NĂSTASEjuillet 2002

20

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 20

Page 21: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

PREFAŢĂ

Academia Diplomatică Internaţională este onorată să numere printremembrii săi fondatori pe Nicolae Titulescu. Pe data de 26 noiembrie 1926 s-a ţinutAdunarea constituantă a Academiei Diplomatice Internaţionale, iar pe data de 7ianuarie 1927, la propunerea Biroului constitutiv, Nicolae Titulescu, pe atunci min-istru al României la Londra, a fost ales vicepreşedinte al Academiei DiplomaticeInternaţionale.

Devenit membru al Academiei Diplomatice Internaţionale, şi al Birouluisău, Nicolae Titulescu reprezenta România, alături de domnul Deroussi, fost min-istru al afacerilor externe, şi de domnul Negulescu, membru al CurţiiInternaţionale de Justiţie.

Nicolae Titulescu a participat activ la lucrările Academiei DiplomaticeInternaţionale. El a susţinut strălucite comunicări atingând probleme ce prezentauun mare interes la momentul respectiv.

La 15 martie 1929, Nicolae Titulescu a prezidat reuniunea membrilorAcademiei Diplomatice Internaţionale. În darea de seamă care ne-a rămas, estenotat: îCuvântul este dat imediat Excelenţei Sale Titulescu, vicepreşedinte alAcademiei, ministru al României la Londra, care într-o comunicare strălucită aexpus diferitele faze ale problemei minorităţilor“.

În opinia sa, tratatele sunt foarte vagi în această materie şi nici unul nu dă odefiniţie exactă a îminorităţii“; pe de altă parte, obligaţiile consemnate în PactulSocietăţii Naţiunilor trebuie, în mod necesar, să îmbrace o formă universală şitrebuie să fie valabilă pentru toţi; or statele nu acceptă, adeseori, nici o stipulaţiecare le limitează suveranitatea; Societatea Naţiunilor este cea care trebuie săexercite o supraveghere în această problemă.

Tratatele minorităţilor au fost semnate în afara Societăţii Naţiunilor, întremarile puteri şi statele cu minorităţi şi sunt plasate sub garanţia SocietăţiiNaţiunilor. Şi această garanţie constă în faptul că orice membru al Consiliului aredreptul să atragă atenţia Consiliului asupra infracţiunii la obligaţiile conţinute întratatul minorităţilor; astfel, membrul Consiliului devine acuzatorul statului ce nuşi-a respectat angajamentele.

Domnul Titulescu rezumă nobilul rol jucat de Societatea Naţiunilor care aacceptat, fără a fi obligată de prevederile Pactului, să garanteze toate stipulaţiile

21

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 21

Page 22: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

privind protecţia minorităţilor, care a instaurat o procedură mai suplă în exam-inarea plângerilor adresate de către minorităţi şi care a numit un Comitet de studiipentru a încerca formularea tuturor reformelor utile.

Pentru domnul Titulescu obligaţiile statelor privind minorităţile trebuie săfie universale, fie sub forma dreptului, fie sub forma moralei, şi SocietateaNaţiunilor trebuie să încerce să îi apropie pe oamenii pe care numai limba, religiasau rasa îi separă.

Această comunicare, reformulată, constituie baza unui important articol cefigurează în Dicţionarul nostru diplomatic, volumul II.

Nicolae Titulescu a redactat diferite articole ale Dicţionarului diplomatic, înspecial privind îSuveranitatea statelor“, îPactul de înţelegere balcanică“,îCodificarea dreptului internaţional“.

Astfel, în îSesiuni şi Lucrări“ (ianuarie–martie 1931), găsim un rezumat alintervenţiei sale asupra îCodificării dreptului internaţional“, efectuată în timpulsesiunii din 29 octombrie 1930.

Nicolae Titulescu a participat activ la sesiunile Academiei DiplomaticeInternaţionale şi a fost prezent la inaugurarea sediului său actual, Avenue Hoche, laParis. În octombrie 1930, el şi-a asumat o importantă parte a lucrărilor sesiuniiAcademiei Diplomatice Internaţionale, care s-a desfăşurat la Roma.

Nicolae Titulescu a fost membru al Biroului director al AcademieiDiplomatice Internaţionale de la înfiinţarea sa; el devine preşedintele acestuia în1934. Timbrul vocii sale a răsunat în aceste săli. A făcut mai multe comunicări demaxim interes, dintre care noi o menţionăm numai pe cea din 15 martie 1929,privind minorităţile. Ideile directoare ale politicii internaţionale în concepţia luiTitulescu: asistenţă mutuală, securitate colectivă, pace indivizibilă, Europa unită,privirea problemelor sub aspectul lor universal, sunt toate la fel de actuale, la felde vii astăzi ca şi atunci când el le-a dezvoltat şi predicat. Titulescu era împotrivaagresiunii şi combătea tirania.

Aceste câteva idei schiţează portretul marii personalităţi care a fost NicolaeTitulescu.

Pentru ca ideile sale să poată fi perpetuate în zilele noastre, prin manifestăriactuale, crearea Fundaţiei Titulescu a fost acceptată cu mult interes de cătrepersonalităţi ale vieţii diplomatice şi politice internaţionale, şi bineînţeles de sub-semnata.

Am fost foarte bucuroasă să pot asista la semnarea Actului de constituire aFundaţiei la Bucureşti, care s-a desfăşurat în prezenţa celor mai înalte personalităţiale vieţii politice româneşti, în prezenţa domnului preşedinte Ion Iliescu şi a dom-nului Adrian Năstase, ministru al afacerilor externe, precum şi în prezenţa mem-brilor corpului diplomatic.

Testamentul domnului Titulescu, decedat pe Coasta de Azur, în Franţa, în1941, exprimă dorinţa sa de a se odihni la Braşov, imediat ce circumstanţele o vor

22

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 22

Page 23: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

permite. Pentru a îndeplini această dorinţă, şi în calitatea mea de membru fondatoral Fundaţiei Titulescu am participat, în cadrul unei ceremonii solemne, la plecarearămăşiţelor pământeşti ale lui Titulescu către România. Transferul şi sosirearămăşiţelor pământeşti la Braşov rămân o manifestare memorabilă.

Pentru a continua şi pentru a face cunoscută gândirea lui Nicolae Titulescu afost creat seminarul diplomatic de la Braşov, al cărui scop este formarea tinerilordiplomaţi în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru că diplomaţia de cancelariee perimată şi timpul nostru cere o diplomaţie dinamică, cum spunea marelemaestru.

De asemenea, Consiliul Fundaţiei a decis crearea Premiului îTitulescu“,decernat personalităţilor europene a căror operă respectă gândirea titulesciană.

Îngăduiţi-mi să-l felicit pe domnul Adrian Năstase, primul preşedinte alFundaţiei Europene Titulescu, astăzi preşedinte de onoare, pentru apariţia cărţiicare onorează memoria marelui dispărut. Cu această lucrare el a ştiut să readucă laviaţă, cu pasiune şi precizie, această ilustră figură emblematică a vieţii diplomaticeinternaţionale.

KYRA BODART HERMERSSecretar general al Academiei DiplomaticeInternaţionale şi membru fondator al FundaţieiTitulescu

23

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 23

Page 24: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

INTRODUCTION

L’Académie Diplomatique Internationale s’honore de compter NicolaeTitulescu parmi ses membres fondateurs. En effet, c’est le 26 novembre 1926 quese tint l’Assemblée constitutive de l’Académie Diplomatique Internationale. Etc’est dčs le 7 janvier 1927 que, sur proposition du Bureau constitutif, NicolaeTitulescu, alors ministre de Roumanie à Londres, fut élu vice-président del’Académie Diplomatique Internationale.

Désormais membre de l’Académie Diplomatique Internationale et de sonBureau, Nicolae Titulescu y représenta la Roumanie aux côtés de M. Deroussi,ancien ministre des affaires étrangčres et de M. Negulescu, membre de la Cour deJustice internationale.

Nicolae Titulescu participa activement aux travaux de l’AcadémieDiplomatique Internationale. Il y effectua de brillantes communications touchant àdes questions présentant un haut intéręt pour l’époque.

Le 15 mars 1929, Nicolae Titulescu présida la réunion des membres del’Académie Diplomatique Internationale. Dans le compte-rendu qui nous est resté,il est écrit: «La parole est aussitôt donnée à Son Excellence Titulescu, vice-prési-dent de l’Académie, ministre de Roumanie à Londres qui, dans une communica-tion lumineuse, a exposé les différentes phases du problčme des minorités».

D’aprčs lui, «les traités sont trčs vagues en cette matičre et aucun ne donneune définition exacte de îla minorité“; d’autre part, les obligations consignées dansle Pacte de la Société des Nations doivent, de toute nécessité, revętir une formeuniverselle et doivent ętre valables pour tous; or les États ne veulent bien souventaucune stipulation limitant leur souveraineté: c’est la Société des Nations qui doitexercer une surveillance à cet égard.

Les traités des minorités ont été signés en dehors de la Société des Nationsentre les grandes puissances et les États à minorités et sont placés sous la garantiede la Société des Nations. Et cette garantie réside dans le fait que tout membre duConseil a le droit d’attirer l’attention du Conseil sur l’infraction aux obligationscontenues dans les traités de minorités: de la sorte, le membre du Conseil devientl’accusateur de l’État qui n’a pas tenu ses engagements».

M. Titulescu résume le noble rôle joué par la Société des Nations qui aaccepté, sans obligation prévue dans le Pacte, de garantir toutes stipulations con-

24

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 24

Page 25: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

cernant la protection des minorités, qui a instauré une procédure plus souple pourl’examen des plaintes des minorités et qui a nommé un Comité d’études pour tâch-er d’y apporter toutes réformes utiles.

Pour M. Titulescu, «les obligations des États à l’égard des minorités doiventętre universelles soit sous forme de droit soit sous forme de morale et la Sociétédes Nations doit chercher à rapprocher les hommes que la langue, la religion ou larace seuls séparent».

Cette communication remaniée constitua la base d’un important article quifigure dans notre Dictionnaire diplomatique, au tome II.

Nicolae Titulescu rédigea différents articles du Dictionnaire diplomatique,notamment sur la «Souveraineté des États», sur le «Pacte d’entente balkanique»,sur la «Codification du droit international».

Ainsi, dans Séances et Travaux (janvier-mars 1931), nous trouvons unrésumé de son intervention sur la «Codification du droit international», effectuéelors de la séance du 29 octobre 1930.

Nicolae Titulescu participa souvent aux séances de l’AcadémieDiplomatique Internationale, et fut présent lors de l’inauguration de son sičgeactuel, avenue Hoche, à Paris. En octobre 1930, il prit une part importante auxtravaux de la session de l’Académie Diplomatique Internationale qui se déroula àRome.

Nicolae Titulescu a été membre du Bureau directeur de l’AcadémieDiplomatique Internationale dčs sa fondation; il en devint le président en 1934. Leson de sa voix résonna dans ses salles. Il y a fait plusieurs communications de hautintéręt dont nous ne citons que celle du 15 mars 1929 sur les minorités. Les idéesdirectrices de la politique internationale de Titulescu: assistance mutuelle, sécuritécollective, paix indivisible, Europe unie, envisager les problčmes sous leur aspectuniversel, sont tout aussi actuelles, tout aussi vivantes aujourd’hui qu’à l’époqueoů il les a développées et pręchées. Il était contre l’agression et combattait la tyran-nie.

Telle fut la grande figure que représentait Nicolae Titulescu.Pour que ses idées puissent se perpétuer de nos jours à travers des manifes-

tations actuelles, la création de la Fondation Titulescu a été acceptée avecbeaucoup d’intéręt par des personnalités de la vie diplomatique et politique inter-nationale et bien entendu par la soussignée.

C’est avec beaucoup de joie que j’ai assisté à la signature de cette Fondationà Bucarest qui s’est déroulée devant les plus hautes instances de la vie politiqueroumaine en présence de Monsieur le Président Ion Iliescu et de Monsieur AdrianNăstase, ministre des affaires étrangčres, ainsi que des membres du corps diploma-tique.

Le testament de Monsieur Titulescu, décédé sur la Côte d’Azur, en France,en 1941, exprimait son vśu de reposer à Braşov dčs que les circonstances le perme-

25

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 25

Page 26: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

ttraient. C’est donc pour exaucer ce vśu et en ma qualité de membre fondateur dela Fondation Titulescu que j’ai participé, lors d’une cérémonie solennelle, audépart des cendres de Titulescu vers la Roumanie. Son transfert et l’arrivée de sescendres à Braşov restent une manifestation inoubliable.

Pour continuer et faire connaître la pensée de Nicolae Titulescu, fut créé leséminaire diplomatique à Braşov, dont le but est de former des jeunes diplomatesdans le domaine des relations internationales, car «la diplomatie des chancelleriesa vécu et notre temps exige une diplomatie en mouvement», d’aprčs le grandmaître.

Par ailleurs, le Bureau de la Fondation a décidé de créer un Prix «Titulescu»décerné à des personnalités européennes dont l’śuvre respecte les pensées titulesci-ennes.

Permettez-moi de féliciter Monsieur Adrian Năstase, premier président de laFondation Européenne Titulescu, aujourd’hui son président d’honneur, pour laparution du livre qui honore la mémoire du grand disparu. Par cette śuvre, il a sufaire revivre avec passion et précision cette grande figure emblématique de la viediplomatique internationale.

KYRA BODART HERMERSSecrétaire générale de l’Académie DiplomatiqueInternationale et membre fondateur de laFondation Titulescu

26

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 26

Page 27: NICOLAE TITULESCU · NICOLAE TITULESCU Contemporanul nostru Notre contemporain Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 1

27

Titulescu(001-026)_Titulescu(001-026).qxd 30.08.2013 08:45 Page 27