ÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE .... PROPRIETATEA... · title: Înfiintare...

of 1 /1
DN 39 spre Tuzla spre Mangalia 0 100 200 300 400 Limita parcelelor ce fac obiectul PUZ S totala din act = 248 944 Limita zonei studiate Limita administrativa LEGENDA: Limite: Proprietatea asupra terenurilor: Proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice Terenuri proprietate publica de interes local Proprietate publica de interes national Circulatia terenurilor: Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public (39 914 mp) N Sef proiect Proiectat Redactat ing. Popescu A. m. urb. Alexandru DOBRA m. urb. Alexandru DOBRA Scara: Data: ian. 2018 Beneficiar: OMV PETROM SA SI EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITED NASSAU - SUCURSALA BUCURESTI ÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM SI TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT GAZE NATURALE. Comuna Tuzla, judetul Constanta, Faza: P.U.Z. Plansa nr: PR. NR: 2 / 2018 RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL 1:5 000 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04. PLAN URBANISTIC ZONAL ÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM SI TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT GAZE NATURALE.

Embed Size (px)

Transcript of ÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE .... PROPRIETATEA... · title: Înfiintare...

 • DN 39

  spre

  Tuzla

  spre

  Man

  galia

  0 100 200 300 400

  Limita parcelelor ce fac obiectul PUZS totala din act = 248 944

  Limita zonei studiate

  Limita administrativa

  LEGENDA:Limite:

  Proprietatea asupra terenurilor:

  Proprietate privata a persoanelor fizice saujuridiceTerenuri proprietate publica de interes local

  Proprietate publica de interes national

  Circulatia terenurilor:Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute indomeniul public (39 914 mp)

  N

  Sef proiectProiectatRedactat

  ing. Popescu A.m. urb. Alexandru DOBRAm. urb. Alexandru DOBRA

  Scara:

  Data: ian. 2018

  Beneficiar: OMV PETROM SA SI EXXONMOBILEXPLORATION AND PRODUCTION LIMITED NASSAU- SUCURSALA BUCURESTIÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZENATURALE SI CENTRU DE CONTROL,REALIZARE DRUM SI TRASEU CONDUCTESUBTERANE TRANSPORT GAZE NATURALE.Comuna Tuzla, judetul Constanta,

  Faza:P.U.Z.

  Plansa nr:

  PR. NR:2 / 2018

  RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL

  1:5 000PROPRIETATEA

  ASUPRATERENURILOR

  04.

  PLAN URBANISTIC ZONALÎNFIINTARE STATIE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL, REALIZAREDRUM SI TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT GAZE NATURALE.