Newsletter 8 IREA

of 4 /4
Majoritatea dezbaterilor de astăzi pe tema cetățeniei se concentrează pe creș terea implicării ș i participării cetățenilor în procesul democratic al societăț ii. Se realizează tot mai mult ca votarea periodică la care participă cetățenii nu este suficientă, nici pentru a-i determina pe conducători să fie mai responsabili, nici în răspândirea sentimentelor de participare printre cetățeni. Mai mult, se remarcă o apatie politică a cetățenilor, mai ales în ceea ce priveș te participarea în procesul de votare, fapt ce slăbeș te mult funcț ionarea eficientă a democraț iei. Atât drepturile cât ș i obligatiile/ responsabilităț ile au fost parte a conceptului de cetățenie de la început: cetățenii se asteaptă să aibă anumite drepturi fundamentale dar au deopotrivă ș i îndatoriri, trebuie respecte drepturile semenilor. Teme stringente deopotrivă legate de educația pentru cetățenie democratică(ECD) vizează preven ția oricăror forme de discriminare, abuz social, trafic de persoane, marginalizare, etc. Un cetățean este în mod esențial un membru al societății; astfel, dacă dorim avem societăți care respectă drepturile omului, atunci acest lucru impune resctricț ii asupra felului în care ar trebui să se comporte persoanele care trăiesc în acele societă ț i. În zilele noastre se vorbeș te de un nou contract social, bazat pe drepturile ș i responsabilitățile cetățenilor, care ar reinstaura coeziunea socială, precum ș i solidaritatea bazată pe ordinea morală. Este o nouă utopie? Este natura umană capabilă să genereze ș i să administreze un astfel de proiect? Poate educația contribui la o astfel de schimbare a civilizație? Întrebări de acest tip nu sunt rezultatul unei simple curiozități intelectuale. Specialistii se ÎN ACEST NUM Ă R Newsletter Educaț ie pentru cetăț enie democratică DECEMBRIE 2012 NR. 8/2012 Cultivarea spiritului civic EDC Pag 1 Institutul Intercultural Timiș oara la 20 de ani de existență Pag 2 Responsabilizare socială Pag Formare pentru respectarea principiilor drepturilor omului Pag 3 Voluntariat antidrog Pag 3 Declarația Consiliului Europei pentru Anul 2012 Pag 3 Resurse utile EDC Pag 4 Revista de ș tiinţe ale educaţiei Pag 4 Informaţii Newsletter viitor Pag 4 străduiesc să găsească soluții la uriaș ele provocări ș i presiuni făcute asupra cetă ț eniei democratice. Acest interes se reflectă în numeroase studii, declaraț ii politice ș i activități de masă dedicate ECD. Educaț ia pentru cetățenie este un obiectiv comun pentru reformele educaț ionale din întreaga Europă. Multe organizații ș i comunităț i, precum ș i practicieni independenți sunt preocupati de a declanș a propria lor alternativă ș i de jos în sus a proceselor de reformă. Aceste inițiative spontane propun soluții interesante, bazate pe autonomie, abilitare, ș i dreptul de proprietate. Pe scurt, ECD, este în acelaș i timp deziderat, subiect de cercetare, parte a solutiei. Nucleul ECD îl reprezintă formarea copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili. ECD urmăreşte promovarea unei culturi a democraţiei şi a drepturilor omului. Obiectivele educaţiei pentru cetăţenie democratică vizează complexul cunoştinţe- capacităţi - atitudini şi valori. Cetăţenia europeană şi drepturile conferite de aceasta reprezintă unul dintre principalii piloni ai Uniunii Europene. Pentru sprijinirea acestui fapt, Consiliul Europei a publicat ”Ghid pentru democraț ie participativă ”, unul dintre numeroasele instrumente elaborate de Consiliul Europei, activ implicat coordonarea ECD. Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a instituirii cetăţeniei ș i Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”. Cultivarea spiritului civic Institutul Român de Educaţie a Adulţilor www.irea.uvt.ro Denisa Lombrea Pe durata întregului an vor fi organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetățenilor europeni drepturile de care beneficiază atunci când decid să studieze, să lucreze, să îș i înceapă o afacere sau să îș i primeasca pensia în alt stat membru. Comisia Europeană ne sprijină ș i ne vine în ajutor pentru a participa activ la viața socială, să deprindem bune practici democratice, ne cunoaș tem drepturile ș i libertăț ile individuale. Consiliul Europei urmăreș te în de aproape: protejarea drepturilor omului;protejarea democrației pluralis te; protejarea supremației dreptului; favorizarea con ș tientizării ș i încurajarea dezvoltării identităț ii ș i a diversității culturale a Europei; dezvoltarea stabilității democratice în Europa prin sus ț inerea reformelor politice, legislative ș i constituționale; căutarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană:discriminarea minorităț ilor, xenofobia, intoleranța, protecț ia mediului, clonarea umană, SIDA, drogurile, terorismul, crima organizată. Educaţia pentru cetăţenie este considerată, pe plan european, ca prioritate a reformelor educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor. Comisia Europeană, supraveghează aplicarea prevederilor legate de cetăţenia europeană şi elaborează rapoarte periodice asupra progre- selor realizate şi asupra dificultăţilor întânite. Astfel, se poate spune că educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia socială, bunăstarea, solidaritatea.

Embed Size (px)

description

Newsletter 8 IREA

Transcript of Newsletter 8 IREA

 • Majoritatea dezbaterilor de astzi pe tema ceteniei se concentreaz pe cre terea implicrii i participrii cetenilor n procesul democratic al societii. Se realizeaz tot mai mult ca votarea periodic la care particip cetenii nu este suficient, nici pentru a-i determina pe conductori s fie mai responsabili, nici n rspndirea sentimentelor de participare printre ceteni. Mai mult, se remarc o apatie politic a cetenilor, mai ales n ceea ce prive te participarea n procesul de votare, fapt ce slbe te mult funcionarea eficient a democraiei.

  Att drepturile ct i obligatiile/ responsabilitile au fost parte a conceptului de cetenie de la nceput: cetenii se asteapt s aib anumite drepturi fundamentale dar au deopotriv i ndatoriri, trebuie s respecte drepturile semenilor. Teme stringente deopotriv legate de educaia pentru cetenie d e m o c r a t i c ( E C D ) v i z e a z prevenia oricror forme de discriminare, abuz social, trafic de persoane, marginalizare, etc. Un cetean este n mod esenial un membru al societii; astfel, dac dorim s avem societi care respect drepturile omului, atunci acest lucru impune resctricii asupra felului n care ar trebui s se comporte persoanele care triesc n a c e l e s o c i e t i . n zilele noastre se vorbe te de un nou contract social, bazat pe drepturile i responsabilitile cetenilor, care ar reinstaura coeziunea social, precum i solidaritatea bazat pe ordinea moral. Este o nou utopie? Este natura uman capabil s genereze i s administreze un astfel de proiect? Poate educaia contribui la o astfel de schimbare a civilizaie? ntrebri de acest tip nu sunt rezultatul unei simple curioziti in tel ec tual e. Sp ec ial is t i i se

  N A C E S T N U MR

  Newsletter Educaie pentru cetenie

  democratic D E C E M B R I E 2 0 1 2 N R . 8 / 2 0 1 2

  Cultivarea spiritului civic

  EDC

  Pag 1

  Institutul Intercultural

  Timioara la 20 de ani de existen

  Pag 2

  Responsabilizare social

  Pag

  Formare pentru respectarea principiilor drepturilor

  omului

  Pag

  3

  Voluntariat antidrog

  Pag 3

  Declaraia Consiliului

  Europei pentru Anul 2012

  Pag 3

  Resurse utile EDC

  Pag

  4

  Revista de tiine ale educaiei

  Pag 4

  Informaii Newsletter

  viitor

  Pag 4

  strduiesc s gseasc soluii la uriaele provocri i presiuni f c u t e as u p r a c et e n i e i democratice. Acest interes se reflect n numeroase studii, declaraii politice i activiti de mas dedicate ECD. Educaia pentru cetenie este un obiectiv comun pentru reformele educaionale din ntreaga Europ. Multe organizaii i comuniti, precum i practicieni independeni sunt preocupati de a declana propria lor alternativ i de jos n sus a proceselor de reform. Aceste iniiative spontane propun soluii interesante, bazate pe autonomie, abilitare, i dreptul de proprietate. Pe scurt, ECD, este n acela i timp deziderat, subiect de cercetare, parte a solutiei. Nucleul ECD l reprezint formarea copiilor, tinerilor i adulilor pentru a deveni ceteni activi i responsabili. ECD urmrete promovarea unei cultur i a democraiei i a drepturilor omului. Obiectivele educaiei pentru cetenie democratic vizeaz complexul cunotine- capaciti - atitudini i valori.

  Cetenia european i drepturile conferite de aceasta reprezint unul dintre principalii piloni ai Uni u ni i Eu r op en e. P en t r u sprijinirea acestui fapt, Consiliul Europei a publicat Ghid pentru democraie participativ , unul dintre numeroasele instrumente elaborate de Consiliul Europei, activ implicat coordonarea ECD. Cu ocazia celei de a douzecea aniversri a instituirii ceteniei i Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia European a propus ca anul 2013 s fie desemnat drept Anul european al cetenilor.

  Cultivarea spiritului civic

  Institutul Romn de Educaie a Adulilor www.irea.uvt.ro

  Denisa Lombrea

  Pe durata ntregului an vor fi organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetenilor europ eni dreptur i le de care beneficiaz atunci cnd decid s studieze, s lucreze, s i nceap o afacere sau s i primeasca pensia n alt stat membru. Comisia European ne sprijin i ne vine n ajutor pentru a participa activ la viaa social, s deprindem bune prac t ic i democrat ice, s ne cunoa tem drepturile i libertile individuale. Consiliul Europei urmre te n de aproape: protejarea drepturi lor omului;protejarea democraiei pluraliste; protejarea supremaiei dreptului; f avor izar ea con t ient izr i i i ncurajarea dezvoltrii identitii i a diversitii culturale a Europei; dezvoltarea stabilitii democratice n E u r o p a p r i n s u s i n e r e a reformelor politice, legislative i constituionale; cutarea soluiilor pentru problemele cu care se c o n f r u n t s o c i e t a t e a e u r o p e a n : d i s c r i m i n a r e a minoritilor, xenofobia, intolerana, protecia mediului, clonarea uman, SIDA, drogurile, terorismul, crima organizat. Educaia pentru cetenie este considerat, pe plan european, c a p r i or i t a t e a r e f or m e l or educaionale. Aceasta este vzut ca instrument al coeziunii sociale, b a z a t p e d r e p t u r i l e i resp ons ab i l i t i l e c et en i l or . Comisia European, supravegheaz aplicarea prevederilor legate de cetenia european i elaboreaz rapoarte periodice asupra progre-selor realizate i asupra dificultilor ntnite.

  Astfel, se poate spune c educaia pentru cetenie este un scop educaional, dirijnd sistemul de nvmnt ctre un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiia social, bunstarea, solidaritatea.

 • P A G . 2

  Working and Ageing The benefits of investing in an

  ageing workforce CEDEFOP, 2012

  Aprut n 2012 sub egida CEDEFOP, a treia n seria Working and ageing, cartea e v i d e n i a z a r g u m e n t at va l o a r e a i n ve s t i i e i n persoanele vrstnice. n condiiile cre terii speranei de via i a evoluiei ascendente a mbtrnirii populaiei, politicile sociale i de angajabilitate ale statelor i companiilor este necesar a fi reconsiderate din aceast perspectiv. Dintre cele mai importante teme care se gsesc n aceast carte amintim: Investiia n procesul de nvare mai trziu n via: beneficii i bariere; Factorii care influeneaz nvarea ntre generaii etc.

  Looking Forward with LIFE Literacy Initiative for

  Empowerment UNESCO Institute for Lifelong

  Learning (UIL), 2012

  Acest raport UNESCO, Literacy Initiative for Empowerment (LIFE, 20062015), evideniaz cum prin practicile democratice, p oat e s p or i gr ad u l d e alfabetizare a oamenilor, cu precdere n zonele slab dezvoltate, zonele rurale. Viziunea LIFE este de a realiza alfabetizarea pentru toi. Pentru aceasta se propunea realizarea de parteneriate de aciune colaborativ, avnd ca rezultat schimbarea vieii a milioanelor de oameni analfabei sau semi-analfabei. Alfabetizarea trebuie s fie o prioritate pentru fiecare guvern, astfel nct fiecare persoan s poat s- i dezvolte potenialul i s participe la conturarea unei societi mai durabile, mai echitabile i panice.

  Institutul Intercultural Timioara la 20 de ani de existen

  Institutul Intercultural Timioara (IIC) a fost nfiinat n decembrie 1992, din iniiativa Consiliului Europei. n cei 20de ani a contribuit activ la dezoltarea educaiei interculturale, a educatiei pentru cetatenie democratica, la afirmarea unor anse egale pentru romi, la promovarea dialogului inter-cultural ntre majoritari, minoritari i migrani. De asemenea a publicat, ca rezultat al diferitelor proiecte, peste 30 de volume, n diferite limbi dintre care amintim: Pledoarie pentru intercultural, de Antonio Perotti, Toi diferii, toi egali - pachet educaional, i REPERE - Manual de educaie pentru drepturile omului cu tineri, ultimele dou elaborate de Direcia de Tineret a Consiliului Europei. Experiena privind activitatea Institutului Intercultural din Timioara ne-a fost mprt it de ctre coodonatoarea de proiecte pentru tineret Romina Matei (R.M) n interviul urmtor: Ce nseamn pentru Institutul Intercultural conceptul de ,,cetenie democratic? R.M. Noi lucrm de foarte mult timp pe acest subiect, pentru noi conceptul de cetenie democratic vizeaz ca fiecare cetean s participe activ la viaa comunitii, s- i exprime prerea i votul n mod democratic, transparent. Doresc s precizez c pentru noi este o diferen ntre educaia civic (care este materie obligatorie n coli) i educaia pentru cetenie democratic care este transversal i pe parcursul ntregii viei . Cum s-a implicat Insitutul Intercultural din Timioara n vederea realizrii acestui deziderat? R. M. Avem foarte multe proiecte, nc de la nfiinare din anul 1992; pot s v spun c noi am adus n Romnia conceptuceteanul, este o metodologie care vizeaz elevi de coal general s treac printr-un proces de simulare, proces democratic, cumva s nvee facnd ceea ce se nume te participare public. Acest proces nseamn ca un grup de elevi sub ndrumarea unui profesor s fac evaluarea unitii n care se afl, s vad care sunt problemele cele mai mari cu care comunitatea n care ei triesc se confrunt i s gseasc o rezolvare a acestora, dup care o nainteaz instituiilor avizate. Pe acest sistem noi am format foarte muli profesori, am coordonat activitai de genul acesta, iar cursul de formare pentru profesori este un curs acreditat, avnd parteneriat cu ministerul educaiei. Acesta este unul dintre exemplele de proiecte pentru cetenie democratic. Ne mai putei meniona i alte iniiative? R.M. Da, exist foarte multe organizaii cu care noi suntem parteneri; la sfr itul anului 2011- nceputul anului 2012 am repornit o reea naional a actorilor care sunt activi n ceea ce prive te promovarea educaiei pentru cetenie democratic; amintim fundaia Soros, fundaia Noi Orizonturi. Un alt exemplu de proiect pe care l-am fcut noi este acela de integrare a strinilor care locuiesc n Romnia printr-un dialog ntre ei i autoritile publice locale, care se nume te Integrantul Romniei Interculturale. Sunt foarte multe iniiative civice care au loc; consider c i societatea civil a devenit tot mai puternic - s ne gndim la evoluia din ultimii ani. Dac m gndesc strict la participarea tinerilor la procesul democratic, aici este foarte mult de lucru. Pentru c sunt i coordonatoarea Consiliului Tinerilor mi dau seama c ace tia cred c nu mai au puterea s schimbe ceva, sunt mai delstori n ceea ce prive te micrile comune. A vedea o evoluie, dar totu i mai este mult de lucru cu tanara generaie i consider c educaia trebuie fcut nc din clasele mici. Tocmai de aceea in Programul Civica adus de noi se lucreaz cu elevii claselor a asea i a aptea . Realizri mai sunt multe de evocat, le putei gsi pe site-ul nostru www.intercultural.ro.

  Prezentarea acestei aciuni a Centrului De Resurse pentru Iniiative Etice i Solidare ne-a fost destinuit n interviul de mai jos, care ne-a fost acordat prin bunvoina domnului Marian Ttaru (M.T.), manager de proiecte. Cum ai caracteriza educaia pentru cetenie democratic, din punctul dumneavoastr de vedere? M. T.: Ca s fiu punctual, o s m refer la ceea ce cred despre educaia pentru cetenie democratic n Romnia. Am nvat multe, n ultimii 23 de ani, despre cetenie,despre democraie ns sentimentul pe care l am, este acela ca am nc mai avem foarte multe lucruri de lmurit pentru a recupera decalajul tuturor declinrilor legate de Civilizaie aa cu o vedem n Vestul Europei sau n Statele Unite. Cum considerai c se manifest spiritul i responsabilitatea civic n societatea romneasc? M. T.: La ora actual nu tiu dac putem vorbi de spirit civic ca despre ceva definitoriu pentru societatea romneasc. nc nvm care sunt pa ii mici ai asumrii noiunii de responsabilitate civic. Trebuie s fim con tieni c am pornit de la minus dup 1989 ( vedem n continuare persoane tributare vieii duse n comunism) i c tranziia nc o s mai continue o vreme. Sperana noastr la normalitate sunt generaiile viitoare de care trebuie s avem foarte mare grij. Aceasta ar trebui s fie una dintre principalele noastre preocupri, tradus prin Educaia acestora formal sau nonformal. Asociaia pe care o repezentai a iniiat programe n vederea stimulrii educaiei pentru cetenie democratic? M. T.: Tot ceea ce face Asociaia Cries orbiteaz n jurul ideii de cetenie activ, de solidaritate social, de consolidare a ideei de responsabilitate civic. Toate proiectele pe care le-am elaborat, i cu aceast ocazie v invit s vizitai pagina noastr www.cries.ro unde avei toate detaliile necesare pentru a v face o imagine de ansamblu despre activitile pe care le derulm la ora actual, au n centrul lor ceteanul. Dar nu ceteanul pasiv (eternul beneficiar, cel care prime te ceva fr s fac nimic), ci acel cetean, care a nvat s pescuiasc i nu mai a teapt s-i pun altcineva pe tele n traist. Prin proiectele pe care le derulm ncercm s crem cadrul pentru o comunitate care colaboreaz cu actorii instituionali i nu pentru o comunitate care este tot timpul dependent de autoriti. Pagin realizat de Denisa Lombrea

  Responsabilizare social Propunerea Centrului de Resurse pentru Iniiative Etice i Solidare

  CRIES

 • Testarea programelor de formare pentru principiile drepturilor omului P A G . 3 N R . 8 / 2 0 1 2

  Proiectul intitulat Educaia Drepturilor Fundamentale n Europa (FREE) este un program finan at de Comisia European n cadrul iniiativei Drepturi Fundamentale i Cetene ti. Pe baza acestuia a fost elaborat un index al nevoilor de predare a drepturilor omului i de formare profe-sional n instituiile de educare a polii tilor, magistrailor, ofierilor de penitenciare i probaiune pe baza rapoartelor naionale din Grecia, Italia, Romnia i Cipru asupra frecventelor nclcri ale drepturilor omului de ctre autoritile acestor ri. n cadrul proiectului FREE, interviurile s-au realizat n luna martie 2012, cu profesioni ti practicani din cadrul Poliiei, Magistra-turii, Penitenciarelor i Probaiunii. Ace tia au rspuns la un interviu semi-structurat i au participat la dou focus grupuri dis-tincte formate n funcie de profesii, cu scopul de a examina rspunsurile lor la problemele existente i msura n care progra-mele de formare existente rspund indexului realizat. Rspunsurile lor au acoperit, de asemenea, n detaliu, aspecte legate de: coninutul programelor, controlul asupra proiectrii i implementrii, metodele de furnizare a informaiei, felul n care studiile de caz i condamnrile internaionale pentru nclcarea drepturilor omului ar putea fi introduse i incluse n progra-mele de studiu. Aspectele ce au reieit n cadrul interviurilor au sugerat cercettorilor care lucreaz n cadrul proiectului FREE, direcia n care ar trebui s se ndrepte un program de formare n domeniul drepturilor omului. Chestiunea care ar putea conduce la mbuntirea actualului cadru de pregtire iniial i continu a speciali tilor din sistemul justiiei penale, necesar a fi precizat, este folosirea exclusiv a profesioni tilor cu merite profesionale dieosebite i unanim acceptai de mediul profesionist din care provin. Ar fi, totodat, util ca documentele europene n materie s formeze obiectul unei publiciti mai bine structurat n ar, n cadrul publicaiilor respective, care s cuprind noutile n materie, att n legislaie ct i n jurisprudena CEDO.

  Diana Dragomir

  DIR

  ECII D

  E C

  ER

  CE

  TAR

  E

  Declaraia Consiliului Europei privind Anul european al mbtrnirii active i al solidaritii ntre generaii nr. 17468/12 din 7 decembrie 2012 http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/12/st17/st17468.ro12.pdf, cuprinde i Principii directoare pentru mbtrnirea activ i solidaritatea ntre generaii, stabilind urmtoarele direcii de aciune: - Consolidarea coeziunii sociale, a incluziunii i a participrii pe tot parcursul vieii unei persoane prin asigurarea unor oportuniti i a facilita accesul la servicii i la activiti politice, sociale, recreative i culturale; voluntariatul, care contribuie la meninerea reelelor sociale i la reducerea izolrii; dobndirea de noi competene care contribuie la mplinirea i bunstarea personal; - Promovarea participrii pe piaa forei de munc, prin aciuni menite s implice persoane mai tinere i mai n vrst n activitile de formare i de nvare pe tot parcursul vieii, care faciliteaz transmiterea intergeneraional de cuno tine, precum i prin aciuni pentru concilierea vieii profesionale i a celei private; - Recunoa terea valorilor tuturor categoriilor de vrst i a contribuiei acestora n societate, promovnd astfel percepii i atitudini pozitive n ceea ce prive te toate categoriile de vrst; implicarea acestora n procesul decizional (elaborarea i punerea n aplicare a politicilor), acordarea unei atenii speciale opiniilor i preocuprilor acestora i acordarea dreptului de a- i prezenta punctul de vedere n cadrul proceselor de cercetare care le-ar putea afecta; - Promovarea cercetrii i inovrii pentru a mbunti viaa persoanelor n vrst, incluznd medii accesibile pentru toi, promovarea participrii n societate pentru o via mai lung i independent, cuprinznd promovarea e-incluziunii i a e-sntii, precum i alte inovaii tehnologice i din domeniul TIC, stimulnd astfel economia vrstei a treia; - Promovarea sntii, prevenirea bolilor i diagnosticarea precoce pe ntreg parcursul vieii, precum i reabilitarea, conducnd la o mbtrnire activ i n condiii bune de sntate i la o via independent, innd seama totodat de diferitele necesiti ale femeilor i brbailor privind serviciile respective i cercetarea viitoare; - Ajustarea sistemelor de securitate social astfel nct s poat oferi pensii durabile i adecvate care vor contribui la reducerea numru-lui de persoane n vrst, n special femei, care triesc sub pragul srciei i s permit persoanelor n vrst s triasc cu demnitate. - Potenialul de munc al persoanelor n vrst ar trebui s fie utilizat pe deplin prin intermediul sistemelor de nvare pe tot parcursul vieii, al politicilor privind mbtrnirea activ care permit att femeilor, ct i brbailor s rmn activi din punct de vedere profesional, al politicilor privind sntatea i securitatea la locul de munc i prin promovarea mbtrnirii active drept un proces continuu pe tot par-cursul vieii. Pentru mai multe informaii putei accesa The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=ro i Eurobarometru EB 76.2/2012 cu privire la indicatorii mbtrnirii active http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_fact_ro_ro.pdf Ctlin Martin

  Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog al Judeului Timi (CPECA) deruleaz o serie de activiti de prevenire a consumului ilicit de droguri prin intermediul voluntarilor, folosind metoda de la egal la egal.

  Considerm c metoda men-ionat este eficient, ntruct mesajele sunt transmise de ctre egalii benefici-arilor notri, respectiv de ctre persoane care sunt lideri n anturajul lor, per-soane populare ale cror opinii con-teaz i care, astfel, pot influena n mod pozitiv grupurile de tineri i adoles-

  Un cadru informal, unde sunt derulate diferite concursuri prin intermediul crora este dezvol-tat stima de sine a participanilor.

  Voluntarii antidrog s-au implicat activ i pe parcursul evenimentelor organizate de-a lungul timpului n comunitate. Ei au interac-ionat cu timiorenii, oferindu-le materiale infor-mative referitoare la problematica asociat consumului de droguri. Prin derularea unor asemenea activiti, considerm c proiectele preventive implementate la nivelul judeului Timi sunt eficiente, informaiile fiind asimililate de adolesceni i tineri ntr-un mod plcut.

  Mihaela Tomi

  ceni din care fac parte. Voluntarii reprezint o surs

  de informaie pentru semenii lor, acetia discutnd n cadrul unor conversaiile informale cu tinerii, despre diverse tipuri de comportament de risc. Informarea este necesar, ns nu i suficient. Tocmai din aceste consider-ente, voluntarii antidrog sunt implicai n special n activiti interactive n cadrul crora sunt dezvoltate abiliti de via, precum rezistena la presiunea grupului, abiliti de comunicare i relaionare, acestea reprezentnd factori de protec-ie ai abuzului de substane. De aseme-nea, sunt implicai n organizarea i

  Voluntariat antidrog n aciune

 • Institutul Romn de Educaie a Adulilor

  Calea Bogdnetilor, 32 A, cam. 206

  300389 Timioara Romnia

  Tel: +40256 592960

  Fax: +40356 816532

  Mobil: +40725 225249

  www.irea.ro

  Responsabil Newsletter nr. 8 - Denisa Lombrea

  P A G . 4

  Learning Cities este tematica urmtorului numr al newsletter-ului, i va fi lansat n data de 29 martie 2013. V invitm s participai activ la dezbaterea lansat pentru urmtorul numr, oferindu-ne prerile Dvs. cu privire la aspecte precum: Care considerai c sunt condiiile eseniale pentru a transpune n realitate, la nivelul oraelor romneti, conceptul de learning city? Ce ar trebui s ofere un ora care nva? Care considerai c ar fi domeniile cheie de aciune n construirea unui ora care nva? Ateptm cu interes prerile Dvs. pn la data de 1 martie, la adresa de email [email protected] sau pe Facebook www.facebook.com/irea.uvt. . V mulumim! Maria oia

  Resurse utile pentru Educaia pentru cetenie democratic:

  *Consiliul Europei aria de cercetare HRED- publicaii recente: Compass - Manual for Human Rights Education with Young

  People (edition - fully revised and updated in 2012) h t t p : / / b o o k . c o e . i n t / E N / f i c h e o u v r a g e . p h p ?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2741 EDC/HRE Volume I: Educating for democracy - Background materials on democratic citizenship and human rights education for teachers ( 2 0 1 1 ) , h t t p : / / b o o k . c o e . i n t / E N / f i c h e o u v r a g e . p h p ?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2591 Policies and practices for teaching sociocultural diversity - Diversity and inc lus ion: chal lenges f or teacher educat ion (2010) http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?

  * DARE Network (Democracy and Human Rights Education in Europe) este o reea european a ONG-urilor i a altor organizaii dedicate pentru ECD i a educaiei pentru drepturile omului (HRE), promovarea

  cooperrii transnaionale i transcultural, i de a spori calitatea nvmntului din aceste domenii. Printre publicaii precizm: A Europe of Active Citizens", Conference Documentation (Budapest, Nov. 2010) Methodologies of Human Rights Education", Training Documentation (International House Sonnenberg, 2009) Active Citizenship Education as Guiding Principle for Lifelong Learning, Policy Recommendations (Vilnius, July 2010)

  * Institutul de tiine ale Educaiei (ISE, www.ise.ro) este una dintre instituiile cu rol activ i cu o contribuie semnificativ n domeniul educaiei pentru cetenie democratic. n acest sens ISE a demarat proiectul

  Civica online (http://www.civica-online.ro) prin care promoveaz acest concept ECD. Cele mai de seam publicaii sunt: Manual pentru asigu-rarea calitii educaiei pentru cetenie democratic n coal, Manual pentru formarea cadrelor didactice n domeniul educaiei pentru cet-enie democratic i al educaiei pentru drepturile omului, Evaluarea competenelor civice ale elevilor. Exemple de bune practici .

  n numrul 2/2012 al Revistei de tiine ale educaiei , cu tematica Validarea de competene: putei gsi urmtoarele: Cercetri asupra impactului procesului de validare de competene; analize critice asupra acesteia; Cercetare actiune privind formarea practicienilor implicai n validarea de competene: formatori, consilieri de carier, evaluatori de competene; Evenimente i publicaii dedicate.

  De asemenea, a teptm contribuiile dumneavoastr pentru numrul 1/2013 al revistei, numr care va avea tematic general, pe adresa redaciei [email protected]

  Diana Dragomir

  Dragi cititori,

  Revista de tiine ale educaiei

  Dragi cititori,

  * European Civil Society Platform on Life Long Learning (EUCIS-LLL, www.eucis-lll.eu) reune te

  31 de reele europene active n domeniul educaiei i formrii, ce acoper toate sectoarele educaionale. EUCIS-LLL este partener activ n organizarea Anului European al ceteniei active n 2013 i a fost recent implicat n analiza studiului Riscuri i oportuniti pentru societatea civil n timp de criz.

  * Tineretul n micare: Europa susine tinerii (www.europa.eu/youthonthemove) promoveaz educaia tinerilor, a mobilitii acestora i a accesu-

  lui lor la piaa locurilor de munc.