New Microsoft Office Word

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  63
 • download

  2

Embed Size (px)

description

-

Transcript of New Microsoft Office Word

Contractul social - J.J. RousseauPrincipele - Niccolo MachiavelliDespre spiritul legii - Montesquieu

Lecturi ce ne-au fost recomandate pentru dr. constitutional si institutii politice:O scurta istorie a Germaniei - Mary FulbrookIstoria ilustrata a Angliei - G.M. TrevelyanIstoria Frantei - Jacques Madaule

Profesii juridice Romnia

Published: August 3, 2010Posted in: Compania taTags: afaceri, articole juridice, companii, informatii juridice, profesii juridice, UtileProfesii juridice introducere

n Romnia exista urmatoarele profesii juridice:

procurorijudecatoriavoca?iconsilieri juridicinotari publiciexecutori judecatore?tigrefieriProcurori

Organizare

n Romnia, n cadrul Ministerului Public, functioneaza:

Parchete de pe lnga curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecatoriiParchete de pe lnga instantele militarePrimul loc n ierarhie este ocupat de Parchetul de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, inclusiv structurile specializate (Departamentul Na?ional Anticorup?ie ?i Direc?ia de Investigarea a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism).Primul grad de jurisdic?ie: parchetele de pe lnga Judecatorii (177)Al doilea grad de jurisdic?ie: parchetele de pe lnga Tribunale (41) Parchetele de pe lnga Tribunalul pentru Minori ?i Familie (1)Al treilea grad de jurisdic?ie: parchetele de pe lnga Cur?ile de Apel (15)Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este organismul central din cadrul sistemului judiciar responsabil de reglementarea profesiei de procuror. Formarea profesionala initiala si continua a judecatorilor si procurorilor este asigurata de Institutul Na?ional al Magistraturii (INM), o institutie publica cu personalitate juridica, aflata n coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. Ministerul Public si exercita atributiile prin procurori constituiti n parchete. Acestea din urma functioneaza pe lnga toate instantele, cu exceptia tribunalelor specializate n materie comerciala.

Urmarirea penala efectuata de catre parchetele de pe lnga curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecatorii.

Ierarhia institutionala a parchetelor se prezinta dupa cum urmeaza:

n vrful ierarhiei se afla Parchetul de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie (Parchetul General), care este condus de Procurorul General al Romniei. Acesta coordoneaza activitatea parchetelor de pe lnga cele 15 cur?i de apel.Parchetele de pe lnga cur?ile de apel coordoneaza activita?ile parchetelor de pe lnga cele 42 de tribunale (inclusiv tribunalul specializat n materie de minori ?i familie), fiecare dintre acestea fiind condus de un procuror general.Parchetele de pe lnga tribunale coordoneaza activita?ile parchetelor de pe lnga cele 177 judecatorii func?ionale, fiecare fiind condusa de un prim-procuror.Parchetele de pe lnga cele 177 de judecatorii func?ionale reprezinta primul grad de jurisdic?ie (cel mai de jos) al ierarhiei ?i sunt conduse de prim-procurori.

n cadrul Parchetului de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie func?ioneaza doua structuri specializate separate. Acestea sunt:

Directia Nationala Anticoruptie (DNA), responsabila pentru investigarea si efectuarea urmaririi penale a infractiunilor de coruptie. Aceasta este condusa de un procuror sef.Directia de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism (DIICOT), responsabila de investigarea si urmarirea penala a infrac?iunilor de criminalitate organizata ?i terorism. Aceasta este condusa de un procuror ?ef care ac?ioneaza n coordonarea Procurorului General al Romniei.Urmarirea penala efectuata de catre parchetele de pe lnga instantele militare

Urmarirea penala n cauzele privind fapte penale comise de militari se efectueaza de parchetele militare, care de?in statutul juridic de unita?i militare. Acestea func?ioneaza pe lnga tribunalele militare, pe lnga Tribunal Militar Teritorial Bucure?ti ?i pe lnga Curtea Militara de Apel Bucure?ti.

Ierarhia func?ionala a procurorilor

Procurorii si desfasoara activitatea potrivit principiilor legalita?ii, ale impar?ialita?ii ?i ale controlului ierarhic.

Procurorii respectivi si exercita atributiile n conformitate cu legea, respecta ?i protejeaza demnitatea umana ?i apara drepturile indivizilor.

Procurorii din fiecare parchet raporteaza catre ?eful Parchetului, care la rndul sau raporteaza catre ?eful Parchetului ierarhic superior.

Controlul procurorului general al Parchetului de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, al procurorului ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, al procurorului general al Parchetului de pe lnga curtea de apel asupra procurorilor subordona?i poate fi exercitat fie direct, fie prin intermediul procurorilor-inspectori.

Roluri ?i obliga?ii

n Romnia exista doua categorii de procurori:

Procurori civili, care sunt responsabili pentru investigarea ?i urmarirea penala a infrac?iunilor savr?ite de civili.Procurorii militari, care sunt responsabili pentru investigarea ?i urmarirea penala a infrac?iunilor savr?ite n general de personalul militar.Categoriile de procurori care si desfasoara activitatea la nivel na?ional sunt:

Procurorul General al Romniei (?ef al Parchetului de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie);Procurorul ?ef (?ef al DNA ?i DIOCT);Procurorii Generali (?efi ai Parchetelor de pe lnga Cur?ile de Apel);Prim-procurori (?efi ai Parchetelor de pe lnga tribunale ?i judecatorii);Procurorii ?efi de sec?ie (?efi ai sec?iilor interne ale Parchetelor);Procurorii ?efi de serviciu (?efi ai serviciilor interne ale Parchetelor);Procurorii ?efi de birou (?efi ai birourilor interne ale Parchetelor) ?iProcurorii.Ori de cte ori se considera necesar, ex officio sau la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justi?iei poate numi n func?ie procurori desemna?i de Procurorul General al Romniei, de Procurorul ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie sau de nsu?i Ministrul Justi?iei pentru a inspecta urmatoarele:

eficien?a manageriala a procurorilor;performan?ele procurorilor ?i modul de ndeplinire a sarcinilor; ?icalitatea rela?iilor de serviciu ale procurorilor cu ceta?enii ?i cu alte persoane implicate n activitatea desfasurata la nivelul parchetelor.Nici ntreaga gama de masuri pe care procurorii le pot lua pe parcursul urmaririi penale ?i nici deciziile aferente nu vor face obiectul acestei inspec?ii.

Ministrul Justi?iei poate solicita Procurorului General al Romniei sau, daca este cazul, Procurorului General al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie diverse raportari cu privire la activita?ile parchetelor ?i poate emite instruc?iuni scrise referitoare la masurile care se impun pentru prevenirea?i combaterea infrac?iunilor n mod eficient.

Parchetul de pe lnga nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie transmite Consiliului Superior al Magistraturii ?i Ministrului Justi?iei un raport anual cu privire la activita?ile sale, care prezinta concluziile sale n acest sens Parlamentului Romniei.

Judecatori

Organizare

Organismul central din cadrul sistemului judiciar responsabil cu reglementarea profesiei de judecator este Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Formarea profesionala ini?iala ?i continua a judecatorilor ?i procurorilor este asigurata de Institutul Na?ional al Magistraturii (INM) o institutie publica cu personalitate juridica, aflata n coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Roluri ?i atribu?ii

n Romnia, judecatorii sunt specializati n solutionarea urmatoarelor tipuri de cauze:

cauze civile ?i de executare silita n materie civila;cauze penale ?i de punere n executare a hotarrilor pronuntate n materie penala;cauze comerciale (judecator sindic);cauze n materie de dreptul familie ?i minori;cauze de contencios administrativ ?i fiscal/financiar;cauze n materie de conflicte de munca ?i asigurari sociale;cauze de drept constitu?ional;cauze militare.Organizarea profesiei juridice: avoca?i

Avoca?i

Organismul central responsabil de reglementarea profesiei de avocat este Uniunea Na?ionala a Barourilor din Romnia (UNBR). Aceasta asigura exercitarea calificata a dreptului la aparare, competenta si disciplina profesionala, protec?ia demnita?ii ?i onoarei avocatilor membri. Toate barourile din Romnia fac parte din UNBR.

Baze de date legale

Informa?ii cu privire la avocatii din Romnia sunt disponibile pe site-ul web al Uniunii Na?ionale a Barourilor din Romnia.

Este accesul la aceasta baza de date gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Consilieri juridici

Potrivit legii, consilierii juridici se pot asocia n structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, si, dupa caz, la nivel national, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile. Dintre asociatiile profesionale constituite n temeiul legii privind asociatiile si fundatiile mentionam Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romnia (UCCJR). Aceasta este constituita din toate colegiile consilierilor juridici, organizate n fiecare judet. Consilierii juridici se pot asocia si n alte asociatii profesionale. Lista consilierilor juridici poate fi accesata de pe Internet.

Notari publici

Organizare

Prin lege, Ministerul Justi?iei din Romnia a delegat exercitarea activitatii notariale serviciu de interes public catre Uniunea Na?ionala a Notarilor Publici (UNNP), pastrnd atributiile de reglementare si control ale profesiei. Uniunea Na?ionala a Notarilor Publici este organismul profesional al notarilor publici, responsabil de organizarea profesiei de notar public, apararea intereselor profesionale ale membrilor sai ?i a prestigiului profesiei. To?i notarii publici sunt membri ai Uniunii. Notarii publici sunt organiza?i n 15 Camere ale Notarilor Publici, fiecare func?ionn