New Document Microsoft Word

download New Document Microsoft Word

of 55

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  328
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of New Document Microsoft Word

PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI

1. Izvoare. Scurta prezentare a tratatelor cu valoare generala din sistemul ONU 2. Subiecte. Tratarea unuia dintre tipurile de subiecte de drept international (stat, organizatie internationala inter-guvernamentala, individ) 3. Clasificarea drepturilor (cele 4 clasificari) 4. Dreptul la viata (vezi Pretty si Keenan, ambele impotriva Marii Britanii). Aspecte materiale si procedurale. 5. Nicio pedeapsa fara lege (vezi Mihai Toma impotriva Romaniei, dezbatuta pe larg la seminar) 6. Libertatea de exprimare (vezi Dalban impotriva Romaniei) 7. Libertatea de asociere (vezi PC Nepeceristi si, eventual, pentru 10... Sindicatul Pastorul cel Bun - hotararea nedefinitiva a Camerei) 8. Conditiile restrangerii drepturilor prev. de art. 8-11, prin prisma art. 53 din Conventie 9. Organele Consiliului Europei (daca se va da, se va da unul dintre ele) 10. Conventia Europeana. Elemente de noutate ale sistemului de protectie. Elemente novatoare ale Prot. 14 (se va da unul dintre cele doua) 11. Competenta CEDO (ratione personae/ratione materiae/ratione temporis) 12. Rangul Conventiei in ordinea juridica din Romania, pe baza disp constitutionale (art. 11 si art. 20 din Constitutie) 13. Mecanismul de control al executarii hot CEDO. Rolul Comitetului ministrilor (sistemul rezolutiilor, sanctiuni pe art 8). Rolul CEDO (art. 46, procedura pilot) 14. Obligatiile statelor ce decurg din hotararile de condamnare (masuri individuale, masuri generale) 15. Cauzele Vasilescu, Brumarescu, Dalban, Partidul Comunistilor nepeceristi.

1

I.SURSELE/ IZVOARELE DIDO. SISTEMELE INSTITUTIONALE (DR INSTITUTIONAL)

SURSELE DIDO Dupa natura lor, se disting 4 mari surse (importante sunt numai 3): 1. sursele conventionale 2. sursele cutumiare (au o importan redus) 3. sursele jurisprudentiale 4. alte surse (inclusiv soft law (dreptul moale)) 1. Sursele conventionale (tratate) Exist 2 criterii de clasificare: dup coninut i dup sfera geografic: Dup coninut (ratione materiae), tratatele sunt: generale : consacr toate drepturile omului si toate fiintele umane speciale / specializate : se refera fie la o anumita categorie speciala de drepturi fie la o categorie speciala de persoane protejate. Dup sfera geografic (ratione loci, aplicabilitatea in spatiu) tratatele sunt: universale (cu vocaie universal) : orice stat are vocatie sa fie parte la ele regionale: numai unele grupuri de state Prin combinarea criteriul material cu cel teritorial rezult 4 tipuri de surse conventionale: 1. sursele conventionale (tratate) universale generale Exist 4 asemenea surse: Pactul international relativ la drepturile civile si politice (plus 2 protocoale facultative), si Pactul relativ la drepturile economice, sociale si culturale. Aceste pacte nu cuprind toate drepturile, ci doar drepturile civile si politice, respectiv cele economice, sociale si culturale. Declaratia Universala a Drepturilor Omului este soft law si nu intr n aceast categorie

2

2. tratate universale specializate Se refera fie la anumite drepturi, fie la anumite categorii de persoane protejate. Cele mai importante surse universale specializate sunt: Conventiile ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, Convenia Naiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei, Convenia Naiunilor Unite asupra torturii, Convenia privind protejarea drepturilor copilului, Convenia privind protecia lucrtorilor migrani. Surse universale specializate se regasesc in cadrul institutiilor specializate ale ONU (ex. UNESCO - Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, Stiin i Cultur), OIM (Organizaia Internaional a Muncii). 3. tratate regionale generale Exista 3 mari sisteme regionale, care au la baza cele 3 surse regionale generale (sistemul regional european, american si african) Pentru sistemul regional european exist 2 surse generale: a) Convenia Europeana a Drepturilor Omului (drepturi civile si politice): plus 14 protocoale (15 tratate in total), din care numai cateva sunt aditionale, iar celelalte sunt de revizuire. n prezent, forma Conveniei este data de revizuirea ei prin Protocolul 11 (in vigoare de la 1 noiembrie 1998). Protocoale aditionale: P1, P4, P6, P7, P12, P13. Protocoale de amendare: P2, P3, P5, P8, P9, P10, P11 Protocolul 14 nu este nc n vigoare. b) Carta Sociala Europeana, n dou forme: CSE initiala si CSE revizuita. Cand ratifica CSE revizuita, statele parti la cea initiala devin parte numai la CSE revizuita, iar CSE initiala inceteaza. Statele care ratific pentru prima data CSE sunt obligate sa ratifice doar CSE revizuita. Sistemul american Carta interamerican a Drepturilor Omului Sistemul african Carta african a Drepturilor Omului

3

4. tratate regionale specializate ex. Conventia european impotriva torturii, Convenia cadru pentru protectia minoritatilor nationale, convenia privind drepturile omului si biomedicina, Convenia privind protectia drepturilor omului in raport cu tratamentul automatizat al datelor. Romania a devenit parte si la Conventia privind drepturile omului si biomedicina, si la Protocolul aditional privind clonarea umana. 2. Sursele cutumiare n general, n materia DIDO, materia e codificat prin tratate. Multe din normele consacrate conventional au dobandit in acelasi timp valoare cutumiara, asa ca acestea sunt obligatorii in calitate de cutuma si pentru statele care nu sunt parti la tratat. Oricum, cutuma in domeniul drepturilor omului nu aduce nimic nou fata de drepturile din tratate. Exemple: interzicerea scalviei, torturii, discriminrii rasiale. 3. Sursele jurisprudentiale Sursele jurisprudeniale au un rol deosebit de important in DIDO. Toata practica/ jurisprudenta tribunalelor internationale specializate si a altor organe internationale, fie cvasijudiciare, fie parajudiciare, constituie sursa a DIDO (ex. jurisprudenta CEDO) Sistemul european este fundamentat atat pe dreptul continental (principalul izvor de drept este legea) cat si pe dreptul anglo-saxon (principalul izvor este jurisprudenta). n materia drepturilor omului, tratatele si jurisprudenta fac corp comun, alcatuind un bloc de conventionalitate. 4. Alte surse (inclusiv soft law) a) Surse interne cu for juridic propriu-zis (obligatorii): Regulamentul CEDO, care este adoptat de Curte, nu este un tratat, dar este o sursa obligatorie a DIDO b) surse de soft law (declaratii, rezolutii, recomandari - acte politice si juridice care nu au valoare juridic deplin) (ex. Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

4

DREPTUL INTERNAIONAL INSTITUTIONAL AL DREPTURILOR OMULUI / INSTITUTIILE INTERNATIONALE DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI Instituiile de protecie a drepturilor omului au rolul de a garanta aceste drepturi la nivel international Tipurile de institutii internationale (2 criterii: geografic; natura organului implicat in protectia drepturilor omului) I. Dup criteriul geografic, exista 2 categorii de sisteme internationale de protectie a drepturilor omului: sistemul universal i sistemele regionale. Sistemul institutional universal de protectie a drepturilor omului functioneaza in principal in cadrul ONU, dar si in cadrul institutiilor specializate din sistemul ONU (ex. UNESCO, OIM). II. Dup natura organului implicat n protectia international a drepturilo omului, se disting urmtoarele tipuri: a) judiciare (curi internaionale) b) parajudiciare (organe independente care funcioneaz n tandem cu un organ judiciar ex. Comisia European a Drepturilor Omului) c) cvasijudiciare (organe independete care funcioneaz de sinestttor) d) nejudiciare (nu sunt compusr din membri independeni, ci din reprezentani ai statelor)

Sistemul din cadrul ONU (onusian) 1. organe nespecializate in domeniul drepturilor omului, care au insa o anumita competenta in materie. Adunarea Generala a ONU adopta declaratii, rezolutii, tratate in materia drepturilor omului. In sistemul ONU, adoptarea unei conventii este precedata de o rezolutie/ sursa de soft law, care are rolul de a tatona terenul (ex.: Declaratia ONU privind drepturile minoritatilor) - Consiliul de Securitate dupa 1990, in rezolutii, a legat pacea de respectarea drepturilor omului. St la baza Tribunalelor internationale pentru fosta Iugoslavie si Rwanda

5

-ECOSOC /Consiliul Economic si Social -Curtea Internationala de Justitie jurisprudenta sa cuprinde si trimiteri la drepturile omului 2. organele specializate (2 tipuri: organe conventionale i organe interne) A. Organele conventionale. Aproape toate tratatele internationale in materia drepturilor omului isi creeaza un organ special de protectie (organele sunt conventionale pentru ca sunt create prin conventii internationale). Exemple: Pactul international privind drepturile civile si politice Comitetul Drepturilor Omului Convenia privind discriminarea rasiala Comitetul pentru eliminarea discriminarii rasiale Convenia international privind eliminarea discriminarea fa de femei Comitetul pentru eliminarea discriminarii fata de femei Convenia impotriva torturiiComitetul impotriva torturii Convenia drepturilor copiluluiComitetul drepturilor copilului Aceste 5 comitete au ca trasatura comuna faptul ca sunt organe cvasijudiciare (adic sunt compuse din experti independenti, iar procedura in fata lor cuprinde elemente jurisdictionale).

B. Organele interne Organele interne sunt create prin acte interne ale organizatiilor internationale. Exemple: 1. Comisia Drepturilor Omului - depinde de ECOSOC (organ principal) 2. Comisia Conditiei Femeii depinde tot de ECOSOC. Aceste organe sunt comisii, nu comitete (adic sunt formate din reprezentantii statelor, i nu din experti, ceea ce nseamn c nu au un caracter cvasijudiciar). 3. Comitetul drepturilor economice, sociale si culturale. Exist un tratat (Pactul relativ la drepturile economice, sociale si culturale) care nu i-a creat un organ conventional de control.

6

Pentru a remedia aceasta lips, ECOSOC-u